کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 191 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 27 امرداد ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه (فورى) اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه امرداد ماه سال جارى

3- معرفى آقاى محمد وحید به معاونت وزارت فرهنگ

4- بقیه شور لایحه اصلاح قانون انتخابات و تصویب آن

5- تعیین موقع براى جواب استیضاح از طرف آقاى نخست وزیر

6- شور اول لایحه مربوط به ضرب پشیز

7- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 191

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 27 امرداد ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم و تصویب لایحه (فورى) اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه امرداد ماه سال جارى

3- معرفى آقاى محمد وحید به معاونت وزارت فرهنگ

4- بقیه شور لایحه اصلاح قانون انتخابات و تصویب آن

5- تعیین موقع براى جواب استیضاح از طرف آقاى نخست وزیر

6- شور اول لایحه مربوط به ضرب پشیز

7- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه 23 امرداد ماه را آقاى (هاشمى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، طوسی، رفیعی، فاطمی، فتوحی ، حریری

غایبین بی‌اجازه- آقایان: روحی، اقبال، مرآت اسفند‌یاری، تولیت، فیاض، شهدوست، فرخ، ذوالقدر، ریگی، مکرم افشار، لیقوانی، چایچی، اکبر، عطاء‌الله پالیزی، مهذب، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، اصفهانی، شیرازی، ثقه‌الاسلامی، امیر تیمور، صادق وزیری، لاریجانی، مستشار، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بعضى جملات در صورت مجلس هست که درست تمام نیست و جایى هم که اسم آقایان وزرا هست به اسم تصریح نفرمایند که در آتیه روشن و معلوم باشد فعلاً نوشته نشود وزیر فرهنگ همچو معتقد بود نوشته شود آقاى دکتر سیاسى وزیر فرهنگ همچو معتقد بود.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر)

صورت مجلس تصویب شد. بنده متأسفانه باز باید عرض پریروز خودم را تکرار کنم اگر چه آقایان توجه نکنند. لوایح دولت خیلى مانده است (صحیح است) و خیلى هم دولت اصرار دارد که این لوایح بگذرد و البته ما هم مکلفیم که تکلیف لوایح دولت را زودتر معین کنیم متأسفانه خیلى از لوایح روی هم مانده و با این که باید در کارها بیشتر

+++

تسریع شود با این ترتیبى که پیش گرفته شده فوق‌العاده معوق مانده و بودجه دولت هم خواهد آمد و باید درش مذاکره بشود آقایان در روزهاى جلسه در تشکیل مجلس که تأخیر می‌کنند و وقتى هم که آمدیم اینجا همه می‌خواهند وارد صحبت قبل از دستور بشوند مثلاً الان هفت هشت ده نفر تقاضاى صحبت قبل از دستور کرده‌اند و بعضى از آنها هم مطالبى دارند که باید گفته شود ولى به عقیده بنده بهتر این است که صحبت‌هاى قبل از دستور را عجالتاً چندى معوق بگذارند که لوایح را مطرح کنیم و صحبت‌هایى هم که در ضمن لوایح می‌شود و در ضمن مطالب می‌شود ملاحظه کنیم که یک قدرى تکرارش کم شود که زودتر موفق شویم لوایحى که روی هم مانده بگذرانیم این طور عقب ماندن لوایح اسباب مسئولیت مجلس شوراى ملى است و تقاضاهایى هم که می‌کنند نمی‌توانیم جواب بدهیم.

2- تقدیم و تصویب لایحه (فورى) اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه امرداد ماه سال جارى

رئیس- آقاى وزیر دارایى

دکتر سنگ- بنده با ورود دستور مخالفم اجازه بفرمایید علت مخالفت خودم را عرض کنم.‏

رئیس- قبل از شما آقاى انوار اجازه خواسته‌اند. فعلاً آقاى وزیر دارایى کار لازمى دارند.

دکتر سنگ- پس فعلاً وارد دستور نشویم.

وزیر دارایى- البته خاطر آقایان مستحضر است که بودجه کل کشور در کمیسیون بودجه مطرح است و کمیسیون مشغول رسیدگى است و ماه مرداد هم به آخر رسیده است و البته باید مخارج لازم پرداخته شود این است که ماده واحده تنظیم شده است و با قید فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند این ماده واحده امروز تصویب شود که بتوانیم حقوق و مخارج لازمه را بپردازیم. (صحیح است)

رئیس- لایحه پیشنهادى دولت خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى

چون تصور نمی‌رود لایحه قانونى بودجه سال 1322 کل کشور که تقدیم مجلس شوراى ملى شده تا پایان مرداد ماه به تصویب برسد به منظور احتراز از تعویق پرداخت‌هاى مرداد ماه جارى تصویب ماده واحده ذیل با قید فوریت مورد تقاضا است.

ماده واحده- قانون مورخ 18 فروردین ماه 1322 و همچنین قانون مصوب پنجم تیر ماه 1322 براى پرداخت هزینه‌هاى کل کشور در مرداد ماه به قوت خود باقى و به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود هزینه‌هاى مرداد ماه را پرداخت نماید.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. (مخالفى نیست) موافقین با فوریت لایحه برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در ماده واحده است. آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده خواستم یک گزارش از جریان عمل کمیسیون بودجه و کمیسیون دارایى که لایحه مالیات بر درآمد در آنجا مطرح است به عرض مجلس برسانم که خاطر محترم آقایان نمایندگان مطلع باشد که در مجلس کارهاى فوق‌العاده هست و ضمناً جریان کار کمیسیون‌ها به کجا رسیده است. کمیسیون دارایى و بودجه راجع به مالیات بر درآمد تسریحاً کارش را خاتمه داده است و شاید در یک جلسه دیگر که بنا شد دکتر میلسپو راجع به پیشنهاداتى که رسیده بود نظریه خودش را بدهد گزارش این لایحه را بدهد و ما قرارمان بر این شد که روز شنبه صبح و عصر و همین طور یکشنبه جلسات کمیسیون را ادامه بدهیم که این کار مالیات بر درآمد را خاتمه بدهیم و خبرش را به مجلس تقدیم کنیم و چون لایحه هم دو شورى است البته وقت مجلس را زیاد می‌گیرد ولى چون این لایحه طرف احتیاج دولت است و یک مقدار کسر بودجه باید از محل عایدات مالیات بر درآمد تأمین شود بنده خواستم جریان عمل کمیسیون‌ها را که این طور است به عرض برسانم و مجلس هم باید در جریانات و کارها سرعت به خرج بدهد که این لایحه چون دو شورى است و مدتى از وقت مجلس را می‌گیرد مجلس لوایح دیگرى را بگذراند که فارغ از لوایح دیگر باشد تا بتواند وارد در شور لایحه مالیات بر درآمد

+++

شود. اما موضوع بودجه. بودجه دیروز در کمیسیون بودجه با حضور آقاى نخست وزیر و آقاى وزیر دارایى و آقایان وزرا و دکتر میلسپو بودجه کل کشور که در حقیقت اساس کار کشور و برنامه عمل دولت است مطرح مذاکره واقع شد و البته نظریاتى هم آقایان اعضا کمیسیون داشتند و به اطلاع رئیس کل مالیه رساندند و قرار شد توضیحاتى در باب آن نظریات براى جلسه پس فردا صبح دوشنبه باشد به اطلاع کمیسیون برسانند البته کارهایى که لازم است ما در کمیسیون نسبت به لایحه بودجه کل خواهیم کرد و خبرش را هم به مجلس می‌دهیم ولى چون لایحه مالیات بر درآمد و لایحه بودجه کل تقریباً وابستگى به هم دارند بنده خواستم عرض کنم که این لایحه یک دوازدهم زودتر تصویب شود که کارهاى جارى کشور معوق نماند و مذاکراتى که آقایان دارند البته در ضمن طرح بودجه کل و لایحه مالیات بر درآمد که یک ارتباطى با هم دارند اظهار می‌دارند و امیدواریم که هرچه زودتر کمیسیون‌هاى مربوطه این لوایح که بنده هم در آنجا‌ها هستم کارشان را تمام بکنند و مجلس هم این لوایحى که فعلاً دارد جلو بیندازد و تمام کند و حاضر باشد براى آن لوایحى که خواهد آمد و مخصوصاً لایحه مالیات بر درآمد چون دو شورى است وقت زیادترى لازم دارد و کمیسیون هم خیلى اصلاحات را در آنجا پیش‌بینى کرده است همه آنها مقید هم هست که البته پس از طرح در مجلس آقایان ملاحظه خواهید فرمود که امیدواریم آن لایحه زودتر از مجلس بگذرد که چرخ‌هاى کار دولت لنگ نشود حتى خواستم عرض کنم براى این که گفته نشود که قصورى در تصویب این لایحه در کمیسیون شده است کمیسیون به طور اتفاق موافقت دارد با این لایحه و نظرهاى اصلاحى هم که داده است اغلب آنها مورد توجه وزارت دارایى و رئیس کل دارایى واقع شده است و در واقع تبادل نظرهایى که شده است در آنجا مفید بوده است زیرا لایحه دولت نواقصى داشت و ما آن نواقص را که رفع آن همه‌اش به نفع کشور و نفع اقتصادیات و امور زراعتى و فلاحتى ممکت بوده در نظر گرفتیم و امیدواریم که خیلى زود گزارش این لوایح تقدیم مجلس بشود.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- موافقم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- موافقم.

رئیس- آقاى مخبر فرهمند (گفته شد- نیستند)

بعضى از نمایندگان- مخالفى ندارد. رأى بگیرید.

طهرانچى- بنده مخالفم. اجازه خواستم عرایضى دارم.‏

رئیس- بفرمایید.

طهرانچى- بنده البته مخالف با این لایحه نیستم زیرا بودجه کل از طرف دولت تقدیم مجلس شده است ولى بنده می‌خواستم آقاى وزیر مالیه توضیحاتى بفرمایند که بعضى قسمت‌ها که در بودجه کل هست مطلع شده باشیم چون اگر این اطلاعات را داشته باشیم دیگر محتاج به خواستن توضیح در موقع طرح بودجه نخواهیم بود. به طوری که آقاى رئیس کمیسیون بودجه فرمودند بودجه کل در کمیسیون در دست عمل و اقدام است البته آقایان می‌دانند وقتى که ما کسر داشته باشیم محتاج به وضع مالیات هستیم که آن کسر را جبران کنیم ولى بودجه که تقدیم شده است به مجلس وقتى بنده دیدم و در جراید هم خواندم فوق‌العاده کسر نشان می‌داد در صورتی که این طور نیست و خیلى عواید را کمتر از سال گذشته هم پیش‌بینى کرده‌اند در صورتی که امسال عواید بیشتر بوده مثلاً مبلغى که بابت عواید مالیات بر درآمد در این بودجه پیش‌بینى شده کمتر از سال گذشته است در صورتی که بنده شنیدم که چهار پنج برابر بیشتر از سال گذشته بوده است به واسطه ترقى که در قیمت‌ها و نرخ‌ها حاصل شده است و یکى هم عواید انحصارات است که ابداً به بودجه کل نیامده است و بنده نمی‌دانم چرا پیش‌بینى نشده است و نیامده است و همچنین عواید کارخانه‌جات که مبلغى هم کسر عمل نشان می‌دهد و یک قسمت‌هاى دیگر هم هست که اصلاً نیاورده‌اند جز عواید بنده خواستم حالا که لایحه

+++

یک دوازدهم مطرح است توضیح بفرمایند که لایحه بودجه کل که حالا در دست اقدام است این را اطلاع داشته باشیم و حالا البته با این لایحه یک دوازدهم ناچار هستیم که موافقت بکنیم تا بودجه بیاید به مجلس.

وزیر دارایى (آقاى بیات)- همان طور که خود آقا فرمودند بودجه کل در کمیسیون بودجه مطرح است و مخصوصاً دیروز در آنجا مخصوصاً در قسمت درآمدها مذاکراتى شد و تصمیم گرفته شد که در جلسه دیگر کمیسیون مذاکرات لازمه بشود و راپورتش به مجلس تقدیم شود و تمام قسمت‌ها در همان بودجه معین شده از درآمدها هم چیزى کسر نشده البته درآمدهایى که از پارسال زیادتر بوده زیادتر پیش‌بینى شده و اگر کمتر پیش‌بینى می‌شده کمتر در نظر گرفته شده است و البته آن چیزى باید پیش‌بینى شود که به طور مسلم وصول می‌شود و تصور می‌کنم تا جلسه آتیه بودجه کل شورش در کمیسیون تمام بشود و راپورتش به مجلس تقدیم شود و وقتى که راپورتش به مجلس آمد این فرمایشاتى که فرمودند توضیحات لازمه در جواب آنها به عرض خواهم رسانید ولى چون این لایحه راجع به یک دوازدهم است و حالا آخر مرداد است و بایستى حقوق پرداخته شود استدعا می‌کنم فعلاً با این یک دوازدهم موافقت بفرمایند و در مسائلى که آقایان توضیحاتى لازم دادند و اطلاعاتى که می‌خواهند در شور خود بودجه کل اظهار می‌فرمایند و توضیح لازم خواهیم داد و مذاکره هم خواهیم کرد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده خواستم عرض کنم که آقایان وزرا یا آیین مجلس را نمی‌دانند یا عمل نمی‌کنند آیین مجلس در مسأله بودجه همیشه این طور بوده است که هر وقت بودجه مطرح می‌شده است تمام آقایان وزرا مى‌آمدند در کمیسیون بودجه که در هر یک از قسمت‌هاى بودجه که مربوط به هر وزارتخانه‌ای است اگر زیاده‌روى واقع شده است با حضور خود آنها مذاکره می‌کردند و بر آنها مدلل می‌کردند که آنها هم اگر توضیحاتى داشته باشند بدهند ولى دیروز وزرا نیامدند به کمیسیون و رئیس کمیسیون ناچار بود که هى تلفن بکند به این وزیر به آن وزیر که حاضر شوند بنده طرف‌دار دولت هستم و با طرف‌دار دولت ناچار هستم عرض کنم که با این بودجه که آورده‌اند چرا نمى‌آیند در کمیسیون توضیح بدهند آخر شماها که این همه بودجه بهتان می‌دهد مجلس چرا حاضر نمی‌شوید؟ از براى چه؟ چه کار کرده‌اى آن گلى که برای ممکلت تهیه کرده‌اند چه بوده است؟ آخر پا شوید بیایید توضیح بدهید آقاى وزیر فرهنگ بالا بودند رئیس کمیسیون بودجه تلفن می‌کنند که بیایند نمى‌آیند آقاى وزیر عدلیه به زحمت مى‌آید و آقا آیین مجلس را رعایت کنید به کلى آیین مجلس از دست رفته است بنده استدعا می‌کنم که مقام ریاست تعقیب بکنند که وزرا مطابق آیین مجلس و سوابقى که بوده است در موقع طرح بودجه در کمیسیون بودجه و در مجلس همه وزرا حاضر باشند و معناى مسئولیت این است که در موقع طرح بودجه باید حاضر باشند و جواب بدهند (در این موقع یک نفر از تماشاچی‌ها از محل خود خارج و به پشت تریبون آمده و هیاهو و اظهاراتى نموده و فوراً مستخدمین و پیش‌خدمت‌هاى مجلس او را به خارج بردند)

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده اجازه خواستم.

رئیس- آقاى منشور

منشور- آقاى وزیر دارایى توجه بفرمایند تردیدى نیست که همان طور که مملکت یک خرجى دارد یک دخلى هم دارد و این لایحه را که به موجب آن جنابعالى تقاضا کرده‌اید یک خرجى پرداخته شود در مقابل این مخارج یک عوایدى هم هست که در موقع خودش باید جمع آورى شود و یکى از آن عوایدى که داریم و بایستى دریافت شود عواید گمرکات مملکت است و در واقع گمرکات وقتى وصول خواهد شد که تجارت و کسب در مملکت در جریان باشد و تجار می‌توانند اجناسى که از خارج می‌خواهند وارد کنند و بفروشند از گمرک آن اجناس و از عوایدى که می‌برند وجوهى به خزانه کشور عاید شود ولى با اختیاراتى که به آقاى دکتر میلسپو

+++

داده شده است و آیین‌نامه‌هایى که اخیراً در این زمینه انتشار داده‌اند هنوز معلوم نیست.

اساس این مملکت روى چه پایه و مالیه‌اى گذاشته شده آن طورى که شهرت دارد و مى‌بینیم اغلب اجناس که بیشترش شاید در انحصار باشد در گمرکات مانده است و هنوز براى آنها تکلیفى معلوم نشده است با وصف این که تجار کراراً مراجعه کرده‌اند که این اجناس در گمرکات مانده و تجار هر روز شکایت می‌کنند که حق‌الارضى باید بپردازند و آنها را می‌خواهند بیرون بیاورند. زیرا اغلب آنها از قبیل دواجات و غیره است که در هواى گرم و مرطوب فاسد می‌شود. این موضوع علاوه بر این که براى تجار ضرر زیادى دارد براى مملکت هم ضرر معنوى دارد و به همین جهت وقتى که این طور شد عواید مملکت مخصوصاً عواید گمرکى نکس خواهد کرد. با این که تقاضا دارید و ما هم این بودجه را تصویب می‌کنیم ولى با این بودجه یک دوازدهم کار به جایى خواهد رسید که در گزارش‌هاى آتیه دکتر میلسپو خواهید دید که ما یک عوایدى داریم و چه بایستى کرد؟ باید آمد و یک مالیات‌هاى سنگینى وضع کرد و به مردم تحمیل کرد. البته در مالیات وضع کردن هم که مسدود نیست ولى باید فکرى کرد که این مردم طاقت پرداخت مالیات‌ها را داشته باشند... (یمین اسفندیارى- آقاى منشور راجع به بودجه بفرمایید)... مطابق سوابق پارلمانى که بنده در این دو ساله در این پارلمان دیده‌ام وقتى که بودجه مملکتى مطرح بوده است و یا یک دوازدهم مطرح بوده به آقایان نمایندگان اجازه داده‌اند مطالبى که مربوط است به جمع و خرج در کلیات صحبت کنند (یمین اسفندیارى- این که بودجه نیست) بنده عرض می‌کنم که مربوط است زیرا این 12/1 که تصویب شد و شما خرج کردید تا دوازده ماه این عمل شد ولى آخر دوازده ماه دیگر شما ندارید که خرج کنید آن وقت از کجا می‌آورید این مخارج را بکنید همان طور که آقاى ملک مدنى فرمودند کمیسیون دارایى واقعاً متحمل یک زحمات فوق‌العاده‌اى شده است بنده هر چند عضویت آنجا را ندارم ولى به عنوان مستمع آزاد هم در کمیسیون دارایى حضور پیدا کردم و هم در کمیسیون بودجه ولى متأسفانه دیدم که این بودجه‌ها و این قانون مالیات بر درآمد طورى تنظیم شده است که به هیچ وجه خوب نیست براى این که یک مواردى است در آن مثل این است که اساساً کارمندان دولت که آن را تنظیم کرده‌اند به هیچ وجه توجه نکرده‌اند و قلم را باید بردارند و کلمات و ارقام مالیات را باید تماماً از نو اصلاح و بنویسند بنده خیلى متأسفم که این عرض را می‌کنم و گمان می‌کنم این لایحه مالیات بر درآمد به این زودى نگذرد و کفاف مخارج را نکند به این صورت و با این مخارجى را که بدون در نظر گرفتن بودجه آورده‌اند. امر فوق‌العاده‌اى است که ممکن است در آتیه براى ما اشکالاتى ایجاد کند علاوه بر این خواستم تذکر بدهم که این بودجه که داده می‌شود به دولت براى این است که تأمین زندگى مردم بشود و امنیت و قواى نظامى و خواربار و آنچه که مورد احتیاج مملکت است با این پول تأمین بشود ولى متأسفانه بنده مى‌بینم که هر چه پول گرفته می‌شود به جایى نمی‌رسد و از طرف دیگر هم یک عده از نمایندگان دولت را استیضاح کرده‌اند و به عقیده بنده دولتى که تحت استیضاح است حق ندارد باید بگوید 12/1 را بدهید تا من بروم براى شما خرج کنم. مثل متهمى است که معلق است و تحت تعقیب است تا این که خودش را تبرئه نکرده است و تا این که جواب استیضاح را نداده است توقع او بى‌مورد است. یکى از مخارج اساسى که دارید و باید بکنید مخارجى است که باید بگذارند در ولایات براى امنیت و حفظ امنیت مردم زیرا متجاوز از 50 تلگراف بنده دارم از همدان که مرتب از عملیات ژاندارمرى آنجا شکایت می‌کنند و می‌گویند ژاندارمرى آمده است نشسته است توى خانه و بالاى سر مردم و به زور می‌خواهد از مردم یک پولى بگیرد که ابداً این جور چیزها سابقه نداشته است ژاندارمرى عوض این که....

هاشمى- این چه ربطى به این لایحه دارد؟

رئیس- این که مربوط به این لایحه نیست!

منشور- چشم الان با چند کلمه تمام می‌کنم.

رئیس- مربوط به لایحه نیست و مورد ندارد!

منشور-... به عوض این که استفاده شود از این قوا براى آسایش مردم آنها سوء‌استفاده می‌کنند. وضعیت مردم خراب

+++

است و باید این پول‌ها اول براى آسایش مردم خرج شود زیرا همان طور که عرض کردم وضعیت مردم خیلى خراب است نه قند دارند نه قماش دارند هیچ چیز ندارند و دولت فقط می‌خواهد پول بگیرد و می‌خواهد واقعاً همه را مخارج دفترى بکند. بنده چون طرف‌دار مستخدمین جز هستم تقاضا می‌کنم حقوق مستخدمین جز داده بشود ولى استدعا می‌کنم حقوق آقایان وزرا را توقیف بکنند که شاید اینجا یک گزارش اقناع کننده و صحیح راجع به کارهاى خودشان بدهند.

رئیس- آقاى نراقى (نراقى- بنده موافقم) آقاى سزاوار (سزاوار- بنده موافقم)

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- اجازه بفرمایید چند کلمه در جواب آقا عرض کنم. این لایحه یک دوازدهم که ملاحظه فرمودید هزینه مرداد ماه کشور است و سه چهار روز دیگر هم بیشتر باقى نمانده است و به طورى که مسبوق هستید لایحه بودجه کل کشور در کمیسیون بودجه مطرح است و دیروز هم آقایان وزرا تشریف داشتند آقاى وزیر دارایى و آقاى نخست وزیر و سایر آقایان وزرا تشریف داشتند و در کمیسون مذاکرات مفصلى شده است و تا چند روز دیگر بودجه کل کشور خبرش از کمیسیون داده خواهد شد. ولى براى این که در ظرف این دو سه روز بودجه کل حاضر نمی‌شود و وقت کافى نیست براى مذاکرات به این جهت تقاضا کرده‌اند که براى این که حقوق کارمندان پرداخته شود این لایحه یک دوازدهم فعلاً تصویب شود و رأى داده بشود و قریباً لایحه بودجه کل کشور می‌آید به مجلس و هر فرمایشى که جنابعالى دارید راجع به بودجه و درآمد و مالیات بر درآمد خواهید فرمود و توضیحات لازم هم البته داده خواهد شد ولى فعلاً وقت آن نیست. (کافى است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادى دولت موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 68 ورقه سفید شماره شد)

(اسامی موافقین- آقایان: دکتر سنگ، تهرانچی، یمین اسفندیاری، شاهرودی، شباهنگ، عزیزی، ملایری، امیر ابراهیمی، نواب یزدی، محمد گرگانی، مهدی دادور، مسعودی خراسانی، دکتر طاهری، فریدونی، مهدوی، معتصم سنگ، ارکانی، نایینی، مؤید احمدی، یاراحمدی، دبستانی، اصفهانیان، ملک‌زاده، لاریجانی، کازرونیان، ذوالقدر، گودرزنیا، صفوی، محیط لاریجانی، جلایی، مجد ضیایی، هاشمی، ملک مدنی، ناصری، پارسا، ساکینیان، تولیت، دکتر عباس مؤدب نفیسی، فروهر، پناهی، جلیلی، رحمت سمیعی، امامی، انوار، دکتر لقمان نهورای، رهبری، مسعودی،‌ فرمانفرماییان، رستم گیو، خسروشاهی، قزل‌ایاغ، دکتر ضیا، دکتر تاج‌بخش،‌ دهستانی، ناهید، دکتر غنی، احمد صفاری، منشور، مخبر فرهمند، مؤید قوامی، افشار، آزادی، اوحدی، معینی، معتضدی، افخمی، مشیر دوانی)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 71 نفر لایحه به اکثریت 68 رأى تصویب شد. آقاى وزیر فرهنگ فرمایشى دارید؟

3- معرفى آقاى محمد وحید به معاونت وزارت فرهنگ

وزیر فرهنگ- آقاى محمد وحید که سالیان دراز در وزارت فرهنگ سابقه دارند و سوابق و خدمات درخشانى دارند به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفى می‌کنم (بعضى از نمایندگان- مبارک است) و بنده می‌خواهم از این موقع استفاده کنم چون می‌دانم که نمایندگان محترم خیلى علاقه‌مند هستند به اجراى آن قانونى که در 6 این ماه تصویب فرمودند (صحیح است) و به این جهت اقداماتى که تا به حال در این موضوع شده است به طور خیلى مختصر به عرض می‌رسانم. اولاً آیین‌نامه‌هاى اجراى این قانون که تعیین شده بود که در کمیسیون فرهنگ به تصویب برسد بنده لازم می‌دانم از اعضاى کمیسیون که در این موضوع ابراز علاقه کردند و تسریع کردند تشکر نمایم و ضمناً اعتراضى که آقاى انوار کردند که بنده در کمیسیون بودجه حاضر نشدم براى این بود که جلسه کمیسیون فرهنگ با جلسه کمیسیون بودجه مصادف شده بود و البته آن هم یک کار مهمى بود که لازم بود در آنجا حاضر بشوم. اقدام دیگرى که شده است این است که اساسنامه

+++

کلاس‌هاى کمک آموزگارى و برنامه تحصیلى کلاس‌ها هم تهیه شد و از تصویب شوراى عالى فرهنگ گذشت و به ادارات فرهنگى ولایات ابلاغ شد. دیگر این که در سال جارى در موقع تنظیم بودجه چون تکلیف قانون و آیین‌نامه‌ها معین نبود و به علاوه نظر به اشکالات مالى و بودجه‌اى که آقایان مطلع هستند در قانون در بودجه کل کشور اعتبار خاصى براى اجراى این قانون پیش‌بینى نشده بود ولى با این حال چون لازم بود اجراى قانون شروع بشود و وزارت فرهنگ در حدود اعتبارات بودجه خودش 8 میلیون ریال صرفه‌جویى کرده است این مبلغ را اختصاص داده است به اجراى این قانون و مخصوصاً در قسمت تربیت معلم و آموزگار و مقدمات تأسیس یک صد کلاس کمک آموزگارى فراهم شده و تا یک ماه دیگر قریب چند هزار کمک آموزگار در این کلاس‌هاى کمک آموزگارى مشغول تحصیل خواهند شد. یک اقدام دیگرى که شده است و لازم است که مجلس مطلع باشد موضوع کتاب‌هاى ابتدایى است. کتاب‌هاى سال اول و دوم و سوم و چهارم ابتدایى به طرز نوینى که با کتاب‌هاى سابق خیلى فرق کلى دارد تهیه شده است و از زیر چاپ بیرون آمده است و با قیمت ارزان در تمام کشور توزیع خواهد شد. در خاتمه بنده باید یک بار دیگر توجه آقایان نمایندگان محترم را به اهمیت این قانون و لزوم فوریت این قانون جلب کنم و مخصوصاً تذکر بدهم که وظیفه مجلس باید در عوض این ده سالى که مهلت داده شده است براى انجام این کار باید بیشتر توجه داشته باشد و مواظب باشد که این قانون اجرا بشود و دولت‌هایى که در این قسمت قصورى نشان می‌دهند مورد اعتراض واقع شوند. براى این که اجراى این قانون چنان که آقایان توجه دارند در سرنوشت این کشور و در نسل‌هاى آینده تأثیر به سزایى دارد. (صحیح است)

انوار- آخر چه مطرح است؟

رئیس- لایحه انتخابات مطرح است.

انوار- تصور می‌کنم آقایان یک تلگرافى است که اگر به عرض آقایان برسد همه توجه می‌کنند زیرا این تلگراف باید خوانده شود استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که به عرض مجلس برسانم (همهمه نمایندگان) آقا نمی‌شود باید قبل از دستور باشد.

4- بقیه شور لایحه اصلاح قانون انتخابات و تصویب آن

رئیس- لایحه انتخابات مطرح است. آقایانی که اجازه خواسته بودند اجازه‌هاى آنها محفوظ است آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- راجع به این لایحه که در جلسه قبل مطرح بود بنده در همان جلسه اجازه خواستم که نظریاتى که داشتم به عرض مجلس برسانم. این لایحه البته حاکى از حسن‌نیت آقاى وزیر کشور است و در حسن نیت ایشان ما تردیدى نداشته و نداریم. ولى خواستم ببینم این اقدام و اصلاحى را که آقاى وزیر کشور می‌خواهند بکنند واقعاً تأثیرى دارد در حسن جریان انتخابات یا فقط یک اصلاحى است که تأثیر چندانى نخواهد داشت؟ در اصل این قضیه چندان به عقیده بنده سجل مؤثر نیست ولى ضررى هم ندارد یک چیز لایضر و لاینفع است به این عنوان که سجل و شناسنامه را بیاورند و نشان بدهند که معلوم بشود این شخص هویتش چیست و این مانعى ندارد حتى گمان می‌کنم که ممکن بود این را خود انجمن‌ها هم عملى کنند که در موقع دادن تعرفه سجل را هم نشان بدهند زیرا هیچ قانونى منع نمی‌کند که در کارهاى اجتماعى به هویت اشخاص برسند و این هیچ مانعى ندارد. اما راجع به اصل قضیه بنده می‌خواهم توجه بدهم هم مجلس را و هم آقاى وزیر کشور را که در این مسأله هیچ تردیدى نیست چه نمایندگان حاضر و چه رئیس دولت و چه افراد دولت و چه آقایان دیگر اینها به کرات گفته‌اند ما قطع داریم که باید طورى کرد که در امر انتخابات در صحتش تردیدى پیدا نشود یعنى مردم مردد نباشند مثل ایام گذشته ممکن است یک نظریات خاص و اخصى روى بدهد بنده متأسفانه در یک قسمت‌هایى مى‌بینم که اشخاص دخالت می‌کنند که نمایندگى دولت را دارند سابق بر این فرض بفرمایید یک دولتى یا یک شخص مخصوص ذى‌نظر بود و به عقیده بنده آن نظر تا اندازه‌اى بد نبود زیرا

+++

ممکن بود یک دقت‌هایى بکند و آن دقت‌ها را در واقع مورد عمل بیاورد ولى امروز شما تصور بفرمایید اگر کار بیفتد به دست یک بخش‌دار یک فرماندار و یک استاندار و اگر اینها بخواهند اعمال نظر بکنند زهى فلاکت و بدبختى است براى این مملکت و آنچه هم که در آن موقع حرف‌هایى زده می‌شد این عمل ندامتش بدتر از ایام گذشته خواهد بود و بنده در موضوع این لایحه موافقم به این که شناسنامه را بخواهند و تعرفه باشد یعنى همان پیشنهادى که آقاى ملک مدنى کردند به علت این که توجه فرمودند در همان هم می‌شود اعمال نظر کرد ولى سجل هم که مع باشد البته بهتر است و دقت می‌شود که این مسأله به طور اساسى باشد و بنده استفاده می‌کنم از این که خود آقاى رئیس‌الوزرا تشریف دارند عرض می‌کنم به طور قطع باید دست عمال دولتى بریده شود و بیاید به میل خودش یک استاندار در یک ایالت چهار نفر از کسان خودش را به بخشدارى بگمارد براى این که حرفى که توى گوش او می‌زند. بتواند پیش ببرد باید آقاى وزیر کشور و رئیس دولت در این مسائل دقت بکنند و همه مجلس هم پشتیبان ایشان خواهند بود به علت این که امروز ما مواجه با مردم هستیم و همه حاضر هستیم که در واقع این مراجعه به آرا عمومى را استقبال کنیم ولى به شرط این که آن اشخاصی که آنجا هستند و هویت خود آنها بر ما واضح است نباید ذى‌نظر باشند و تمنا دارم با این اصلاصى که پیشنهاد شده موافقت بفرمایند.

وزیر کشور- عرض کنم بنده پریروز در جلسه گذشته راجع به این قضیه که فرمودند عرض کردم همه نظر ما این است که جلوگیرى از سو جریانات انتخابات بشود براى این که موضوع تعرفه و سجل احوال براى این بود که بیشتر در هویت اشخاص دقت بشود و دیگر سو جریان پیدا نشود و منظور ما این بود حالا با آن پیشنهادى که آقاى ملک فرمودند و بنده هم قبول کردم که هم تعرفه باشد و هم شناسنامه دیگر نگرانى ندارد. راجع به مأمورین هم البته وظیفه دولت مخصوصاً وظیفه بنده است که از اعمال نفوذ هر کس که حق قانونى ندارد جلوگیرى کنیم خواه مأمور دولت باشد یا نباشد وظیفه بنده این است که باى نحو کان تا هر جا که قوه داریم هم از عدم انتظام جلوگیرى کنیم و هم از اعمال نفوذ اشخاص غیر قانونى و غیر ذى حق. بنده اطمینان می‌دهم که به طور کلى بنده وظیفه خودم را انجام می‌دهم تا اندازه‌اى که بتوانم.

افشار- آقاى جهانبانى در وزارت داخله از بنده مدرک می‌خواهند.

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى رئیس‌الوزرا در این لایحه فرمایشى دارید؟

نخست وزیر- خیر در موضوع دیگر است.‏

رئیس- پس خواهش می‌کنم بگذارید بعد از این لایحه آقاى مخبر فرهمند.

مخبر فرهمند- بنده چند جلسه اجازه خواسته بودم نوبت به بنده نرسید حالا هم چون اجازه فرمودند از موقع استفاده می‌کنم در این لایحه که بنده موافقم براى این که البته یک تسهیلاتى براى مردم فراهم می‌شود و یک اطمینان خاطرى در کار است بنده کاملاً موافقم ولى چیزى که می‌خواهم عرض کنم چند جلسه است دو فقره سؤال است یکى از آقاى وزیر دارایى و یکى از آقاى وزیر بهدارى از وزیر بهدارى سؤالى که کردم مقدار زیادى دواجات در گمرک مانده است و مردم در کمال عسرت... (همهمه نمایندگان)

رئیس- بنا بود در همین لایحه صحبت کنید.

مخبر فرهمند- بنده که عرض کردم از موقع استفاده می‌کنم.

انوار- آقا این چه استفاده حرامى است! حرام است دیگر.

مخبر فرهمند- آقا یک مسائلى است که لازم است و باید گفته شود.

رئیس- آقا در موقعش بفرمایید حالا این لایحه مطرح

+++

است اگر راجع به این لایحه مطلبى دارید بفرمایید.

مخبر فرهمند- بنده چندین جلسه است اجازه خواستم به بنده نرسیده است.

رئیس- چرا می‌رسد حالا که دیر نشده است.

مخبر فرهمند- پس اجازه بنده محفوظ باشد.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود:

پیشنهاد آقاى ملک مدنى‏

پیشنهاد می‌نماید آن قسمت "از مندرجات مواد 21 و 22 و 23 مربوط به دادن تعرفه ملغى" حذف شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- عرض کنم در این قسمت از ماده که نوشته آن قسمت از مندرجات مواد 21 و 22 و 23 مربوط به دادن تعرفه را ملغى کنند بنده پیشنهاد کردم حذف شود یعنى دادن تعرفه به همان کیفیت سابق به حال خودش باقى باشد منتها ورقه شناسنامه هم باشد.

مخبر (آقاى اوحدى)- این ماده واحده اکر بنا شد آن قسمتش برداشته شود آقاى ملک مدنى چه چیز براى آن باقى می‌ماند؟ اصل ماده واحده این است: آن قسمت از مندرجات مواد 21- 22- 23 قانون انتخابات مربوط به دادن تعرفه ملغى.- اگر این قسمت را حذف کنیم مثل این است که ماده را پس بگیریم حالا آقاى وزیر کشور با این پیشنهاد حضرتعالى موافقت کردند بنده هم موافقت می‌کنم ولى عبارت را طورى پیشنهاد کنید که بشود با آن عبارت ماده واحده تطبیق بشود و به موقع به تصویب برسد.

فریدونى- بنده پیشنهاد دیگرى کرده‌ام که هم منظور آقاى ملک مدنى و هم منظور آقاى وزیر کشور و هم منظور آقاى مخبر را تأمین می‌کند.

بعضى از نمایندگان- چرا پیشنهادات دیگر را نمی‌خوانید.

هاشمى- دو سه پیشنهاد آمده است که بنده به ترتیب نمره گذاشته‌ام و می‌خوانم مال آقاى ملک مدنى اول بود حالا یک پیشنهاد دیگرى است قریب بیست امضا دارد و مباینت دارد با پیشنهاد آقاى ملک مدنى.

بعضى از نمایندگان- بخوانید.

پیشنهاد به امضاى هیجده نفر

ماده واحده را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم:

ماده واحده- انجمن‌هاى نظارت در موقع دادن تعرفه و اخذ رأى مکلفند ورقه شناسنامه رأى دهنده را نیز ملاحظه و شماره آن را در دفاتر ثبت و شناسنامه را به مهر انجمن برسانند.

مخبر- بنده این پیشنهاد را قبول کردم و آقاى وزیر هم موافقند. همین را رأى بگیرید به جاى ماده واحده.

ملک مدنى- بنده هم موافقت با این پیشنهاد می‌کنم.

هاشمى- این به جاى ماده می‌شود دو پیشنهاد دیگر است اجازه بفرمایید خوانده شود بعد به ماده رأى می‌گیریم.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم‏

پیشنهاد می‌کنم در مورد انتخابات قید شود فقط عین ورقه یا دفتر شناسنامه قابل قبول باشد و اوراق‌المثل و رونوشت براى این منظور اعتبار نخواهد داشت.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد‌هایى که قرائت شد موفقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد آقاى طباطبایى‏

پیشنهاد می‌کنم سطر اول ماده واحده تا آخر جمله" به جاى دادن تعرفه" حذف شود.

بعضى از نمایندگان- نیستند آقاى طباطبایى

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده پیشنهادى که آقاى وزیر کشور و آقاى مخبر قبول کردند. آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5- تعین موقع براى جواب استیضاح از طرف آقاى نخست وزیر

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- در چند جلسه قبل که آقاى نوبخت استیضاحى از دولت کردند صورت استیضاح از طرف مقام ریاست مجلس به دولت ابلاغ شد دولت براى اولین جلسه هفته آینده حاضر براى جواب استیضاح خواهند بود.

6- شور اول لایحه مربوط به ضرب پشیز

وزیر دارایى (بیات)- این لایحه پشیز چندى است که

+++

تقدیم مجلس شده است و از طرف کمیسیون هم راپورت آن داده شده است و چون یک ماده بیشتر نیست اگر اجازه بفرمایید مطرح شود.

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى- کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 12644 دولت راجع به اجازه ضرب پشیز مسکوک مس را با حضور آقاى وزیر دارایى تحت شور قرار داده و با توضیحاتى که داده‌اند با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود که 118718 کیلو مسکوک پنج و ده دینارى نیکل خارج از رواج موجوده در اداره ضرابخانه را بر مأخذ نرخ نیویورک در تاریخ تصویب این قانون به دولت هندوستان فروخته و به جاى وجه نقد در مقابل بهاى آن آلومینیوم و مس از دولت نامبرده به نرخ نیویورک دریافت نماید ضمناً موقتاً به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود تا موقع دریافت آلومینیوم هر مبلغ از بیست میلیون و نیم ریال پشیز پیش گرفته را که ممکن شود با مس ضرب نموده و به جریان بگذارد و همین که وسیله پشیز برنز فراهم گردید مسکوک مس ضرب شده را به تدریج از جریان خارج و به پشیز برنز تبدیل نماید.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- خاطر همه آقایان مطلع است که نبودن پشیز یک زحمت فوق‌العاده‌اى براى تمام طبقات تولید کرده است در جریان معاملات بنده خواستم از آقاى وزیر دارایى خواهش کنم که اقدامى بفرمایند که این لایحه زودتر از مجلس بگذرد و وسایل تسهیل را فراهم نماید زیرا اغلب معاملات لنگ مانده است انسان می‌رود یک چیزى بخرد که دو هزار است ناچار است یک پنج ریالى در عوض بدهد و یک چیز زائد بگیرد و اغلب طبقات محتاج به معاملات یک قرانى و دو قرانى و ده شاهى و سه قرانى هستند و معاملات آنها کوچک است بنده تقاضا دارم که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه زودتر بگذرد و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده شود و تسهیلى در کار مردم ایجاد نماید.

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى شاهرودى

شاهرودى- عقیده بنده این است که همین پول پشیزى که فعلاً موجود است گرچه این پنج دینارى و ده دینارى است ولى ممکن است که یک قیمت موقتى معلوم کنند مثلاً قیمت پنج دینار را بیست و پنج دینار رواج بدهند و ده دینار را پنجاه دینار رواج بدهند که مردم از این عسرت خارج بشوند و بعد وقتی که فلز را به دست آوردند و به ضرابخانه رفت تدریجاً جمع آورى بشود و همان فلز اصلى به کار افتد و الا اگر بخواهید یک فلز دیگرى وارد کنید و انتشار بدهید به عقیده بنده فوق‌العاده طولانى خواهد شد و اسباب زحمت هم می‌شود اگر چنانچه آقاى وزیر دارایى موافقت بفرمایند همان پشیزى که الان موجود است در دسترس عمومى بگذارند منتها قیمت آن را زیادتر کنند که رفع زحمت عمومى بشود.

بیات- عرض کنم البته آلومینیوم همان طور که سابقاً هم عرض کردم هر چه اقدام کردیم که بخریم فراهم نشد و به این جهت کار به تأخیر افتاد ولى حالا همان طور که در لایحه گفته شد بنا شده مبادله کنیم و به ما بدهند که جنس پشیزمان یکى باشد و حالا براى آن که موقتاً همان طور که فرمودند این مشکلات رفع شود یک مقدارى مس موجود داریم و تقاضا شده است که آن مس‌ها را ضرب بکنند و در دسترس عمومى گذارده شود و بعداً تا آن آلومینیوم و مس را به ما بدهند امیدواریم تا ما این کار را می‌کنیم آن آلومینیوم و مس از خارج برسد و ضرب کنیم و رفع این مشکلات بشود.

(لاریجانى- بنده اجازه خواسته بودم)

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى لاریجانى

لاریجانى- بنده عرض می‌کنم موضوع پشیز الان از اوایل اسفند گذشته تا به حال به قدرى اسباب زحمت براى مردم

+++

شده و گمان می‌کنم چندى قبل از این بود که آقاى وزیر دارایى لایحه‌اى آورده بودند که دو قسمت بود- یک قسمت راجع به سهام و انتشار آن بود و یک قسمت آن راجع به ضرب بیست میلیون و پانصد هزار ریال پشیز بود و آن لایحه در مجلس مطرح شد و قسمت سهام را خارج کردند و نسبت به لایحه پشیز با قید دو فوریت تقاضا کردند از مجلس رأى داده شد به آن بیست میلیون و پانصد هزار ریال که در دسترس مردم بگذارند معلوم نشد که آن لایحه چه شد که حالا ایجاب کرده است که این لایحه را بیاورند بنده خواستم آقاى وزیر دارایى توضیح بدهند که چرا آن ساکت مانده است و این را آورده‌اند و حالا این لایحه هم که تصویب شود بنده تقاضا می‌کنم یک ترتیبى بدهند که لااقل در ظرف یکى دو هفته این کار انجام شود و الا لوایحى که مطرح می‌کنیم مثل سایر لوایح بماند و ترتیب اثر داده نشود چه استفاده خواهد داشت براى این که همه آقایان می‌دانند الان پشیز مخصوصاً ده شاهى و صد دینارى به قدرى مورد احتیاج عموم مردم است که در واقع یک قسمت معاملات این شهر براى این عمل راکد مانده است و چندین بار دیگر آقایان دیگر تذکر دادند و آن لایحه تصویب شد علت این که تا حال این لایحه به موقع اجرا در نیامده و پشیز سکه نشده چیست این را توضیح بدهد بعد هم یک وعده پشت تریبون بدهند که لااقل بعد از تصویب این لایحه بعد از 5 روز 10 روز موضوع پشیز انجام شود و الا اگر بخواهند باز این لایحه مثل آن یکى شود بنده مخالفم وعده دادن فایده ندارد و اسباب زحمت مردم را فراهم کردن بنده موافق نیستم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- همان طور که آقا فرمودند درست است این لایحه از تصویب مجلس گذشت ولى مواد اولیه براى دولت فراهم نشد که بتواند ضرب بکند و در دسترس مردم بگذارند و امروز هم پشیز همان طور کم و با این که کاملاً طرف احتیاج است فوق‌العاده مردم در مضیقه می‌باشند من در بازار دیدم کاغذ و حلبى به اسم پنج شاهى ده شاهى چاپ کرده‌اند و روى آن نوشته شده است پنج شاهى، ده شاهى و معامله می‌شود این است که چون مس موجود دارند در ضرابخانه وقتى که قانون گذشت مس‌ها را می‌برند در ضرابخانه سکه می‌کنند و در دسترس عموم می‌گذارند این است که اشکالى ندارد و بگذارید که بگذرد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

افشار- اجازه بفرمایید چون تبدیل زر به اسکناس نهایت احتیاج را دارد و بانک محتاج است که با تصویب مجلس این کار عملى شود و تقاضا دارد که از طرف مجلس زودتر بگذرد استدعا می‌کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند لایحه تبدیل زر به اسکناس مطرح شود.

7- تصویب نه فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى

رئیس- امروز دیگر نمی‌شود. چند فقره مرخصى است که مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک قرائت می‌شود.

مرخصى آقاى لیقوانى

آقاى لیقوانى درخواست بیست روز مرخصى از یازدهم امرداد 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى لیقوانى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

مرخصى آقاى رهبرى

آقاى رهبرى درخواست هشت روز مرخصى از 24 تیر ماه 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى رهبرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى دهستانى‏

آقاى دهستانى به واسطه درد پا و لزوم مسافرت به آب گرم براى معالجه درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ 30 امرداد 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دهستانى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى مکرم افشار

آقاى مکرم افشار درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ 20 مرداد 1322 نموده و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مکرم افشار برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

صفوى- عرض کنم که البته مرخصى آقایان نمایندگان بایستى تصویب شود ولى بنده یک تذکرى می‌خواستم بدهم چون آخر دوره است و تا آخر آبان ماه ما از دوره سیزدهم مدت نداریم و همان طور که تذکر دادند لوایح مهمى ما داریم در مجلس من جمله بودجه‌ها و بایستى بگذرد اگر آقایان بروند به مرخصى مجلس از اکثریت خواهد افتاد و کارهاى مهم ما عملى نخواهد شد (صحیح است) بنده خواستم از هیئت رئیسه تمنا کنم که این موضوع را در نظر داشته باشند و ضمناً دستور بفرمایند آقایان قبلاً اجازه بگیرند و قبل از این که مرخصى تصویب نشود تشریف نبرند و همچنین هیئت رئیسه در نظر داشته باشد و ما مواجه نشویم که یک روزى مجلس از اکثریت بیفتد و کارها معطل بماند.

رئیس- این مال گذشته‌ها است.

گزارش مرخصى آقاى روحى

آقاى روحى براى انجام امور محلى درخواست 29 روز مرخصى از تاریخ سی‌ام تیر 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى روحى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى شیخ‌الاسلام ملایرى

آقاى شیخ‌الاسلام ملایرى درخواست از تاریخ 24 خرداد 1322 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون 20 روز مرخصى عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شیخ‌الاسلام ملایرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى یار‌احمدى‏

آقاى یار‌احمدى در‌خواست 14 روز مرخصى از تاریخ 21 تیر 1322 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى یار‌احمدى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى امیر ابراهیمى

آقاى امیر ابراهیمى که براى اصلاح امور خواربار محل به کرمان و به موجب مدارکى که ارایه می‌دهند از هر نوع کمک‌هاى مادى و معنوى خوددارى نکرده و با مأمورین خواربار تشریک مساعى نموده و اقدامات مؤثر به عمل آورده در نتیجه موجب ضرورت 4 ماه از تاریخ 29 آبان 1321 غایب بى‌اجازه بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه نموده و ضمناً نصف مقررى این مدت را هم به بیمارستان رفسنجان اختصاص داده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه قرار داده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى امیر ابراهیمى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى دبستانى

آقاى دبستانى در تاریخ 18 مرداد 1321 براى اصلاح امور خواربار به کرمان رفته و به موجب گواهى رئیس بهدارى استان هشتم (پزشک معالج) در تاریخ 15 آبان 1321 به مرض مالاریا مبتلا و تا اول خرداد 1322 که 5/ 5 ماه است تحت معالجه بوده‌اند و اکنون درخواست اجازه مدت بیمارى خود را نموده‌اند و ضمناً یک عشر از مقررى این مدت را به فقراى تهران و یک عشر دیگر را به پرورشگاه کرمان اختصاص داده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دبستانى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز سه‌شنبه اول شهریور 4 ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم هزینه کشور در امرداد ماه 1322

ماده واحده- قانون مورخ 18 فروردین ماه 1322 و همچنین قانون مصوب پنجم تیر ماه 1322 براى پرداخت هزینه‌هاى کل کشور در مرداد ماه به قوت خود باقى و به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود هزینه‌هاى مرداد ماه را پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اصلاح قانون انتخابات راجع به ارایه شناسنامه در موقع اخذ رأى‏

ماده واحده- انجمن‌هاى نظارت در موقع دادن تعرفه و اخذ رأى مکلفند ورقه شناسنامه رأى دهنده را نیز ملاحظه و شماره آن را در دفاتر ثبت و شناسنامه را به مهر انجمن برسانند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم امرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294064!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)