کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 189 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1337  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فریدون افشار. عمار تربتی. اسکندری. کدیور. بزرگ ابراهیمی

3- تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به موافقت‌نامۀ انحرافات مرزی ایران و شوروی

4- اعلام وصول و تصویب یک فوریت موافقت‌نامۀ فرهنگی بین ایران و ژاپن

5- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه فروش سه فروند هواپیما به شرکت واحد هواپیمایی و ارسال به مجلس سنا

6- شور اول گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اجازه ااحاق قرارداد‌های منع فحشا

7- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 189

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فریدون افشار. عمار تربتی. اسکندری. کدیور. بزرگ ابراهیمی

3- تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به موافقت‌نامۀ انحرافات مرزی ایران و شوروی

4- اعلام وصول و تصویب یک فوریت موافقت‌نامۀ فرهنگی بین ایران و ژاپن

5- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه فروش سه فروند هواپیما به شرکت واحد هواپیمایی و ارسال به مجلس سنا

6- شور اول گزارش کمیسیون امورخارجه راجع به اجازه ااحاق قرارداد‌های منع فحشا

7- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دوساعت و یک ربع پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه -آقایان: ابتهاج. عبدالحمید بختیار. صارمى. امید سالار. جلیلوند. تیمورتاش. عباسی. مهندس بهبودى. مهندس سلطانى. بزرگ ابراهیمى. موسوى. قبادیان. عامرى. اسکندرى. هدى. ارباب. ساگینیان. دکتر عدل. بهادرى. مهندس ظفر. اخوان. سعیدى. دکتر سید امامى. کدیور. مشار. توماج. امامى‌خوئى. حکیمى. دکتر فریدون افشار. بیات ماکو. مهندس فروغى. مهندس اردبیلى. دیهیم. دکتر دادفر. فولادوند. دکتر امین. اورنگ. دکتر سعید حکمت. دکتر اصلان افشار. فرود. حشمتى. صراف‌زاده. سنندجى. بوربور.

غائبین بی‌اجازه -آقایان: دکتر طاهرى. قرشى.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه -آقایان: دکتر رضائى. مهندس فروهر. دولت‌آبادی. دادگر. امیر بختیار. ذوالفقارى. افخمى. دکتر امیر حکمت. اریه.

رئیس- نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد، آقای دکتر شفیع‌امین فرمایشى دارید.

دکتر شفیع‌امین - نامه‌ای از افسران بازنشسته رسیده که تقدیم می‌شود

2- بیانات قبل از دستور آقایان: دکتر فریدون افشار- عماد تربتى- اسکندرى- کدیور- بزرگ ابراهیمى‏

رئیس- نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود آقای دکتر فریدون افشار بفرمایید.

دکتر فریدون افشار- راه‌آهن تهران تبریز روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت به دست مبارک اعلیحضرت همایونى افتتاح شد و به این وسیله آذربایجان که پر جمعیت‌ترین و حاصلخیز‌ترین منطقه ایران می‌باشد به مرکز و بنادر خلیج فارس متصل گردید. همچنین راه‌آهن سرتاسرى ایران از راه شوروى به شکه راه آهن اروپا اتصال پیدا نمود. بنا به امر ملوکانه در آتیه خط آهن ایران به ترکیه متصل شده و در آن صورت ایران دوباره به صورت شاهراه مهم ترانزیتى ما‌بین اروپا و شرق در آمده و این خط آهن جاى‌گزین جاده ابریشمى مشهور قدیمى خواهد شد اهمیتى که این خط آهن در پیشرفت امور اقتصادى و تجارتى ایران دارد به این اختصار نمی‌توان شرح داد (صحیح است)

جاى بسى سپاسگزارى است که تحت توجهات ملوکانه این امر مهم حیاتى انجام گرفت. در ضمن تشریف فرمایی موکب ملوکانه به آذربایجان برای افتتاح راه‌آهن تهران تبریز یک سعادت و افتخار بى‌نظیرى نصیب اهالى رضائیه گردیده و آن عبارت بود از این که دعوت اهالى رضائیه مورد اجابت ملوکانه قرار گرفته و اعلیحضرت همایونى اراده فرمودند با مقدم مبارک خویش رضائیه را مزین فرمایند (دیهیم- آذربایجان را مزین فرمودند) برای اهالى رضائیه هیچ ارمغانى عزیزتر و پر ارزش‌تر از زیارت مقدم مبارک اعلیحضرت همایون محمد‌رضا شاه پهلوى نیست. اهالى شاه‌پرست رضائیه غرق در شادى و احساسات شاه‌پرستانه بودند و این احساسات عمیق و بى‌شائبه آنها بى‌دلیل نیست علت اصلى آن در صفات شاهانه نهفته است اعلیحضرت شاهنشاه ما ملت ایران داراى چنان شخصیت به تمام معنى ممتاز و روح پاک و صفات حسنه و علم و فضیلت و مهر و محبت پدرانه می‌باشد که چون آفتاب درخشان همه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. حقیقتاً که آفتاب درخشان در یک محیط تاریک. مطالبى هست که بنده تا حال با صبر و شکیبایی بسیار صحبت نمی‌کردم تا بلکه با خواهش و تمنا اصلاح بشود. ولى چون می‌بینم عوض اصلاح بدتر می‌شود مجبور هستم از پشت تریبون مجلس به عرض رسانیده و از وزیر محترم جنگ درخواست نمایم برای اصلاح این وضعیت اسف‌انگیز اقدام فرمایند. آن درخواست عبارتست از برقرارى عدالت و قانون در شهرستان رضائیه در داخل رضائیه سربازخانه یک لشگر برقرار شده است و گاه به گاه افسرانى در رضائیه مستقر می‌شوند که انظباط و تقوى سربازى را کنار گذاشته به حقوق مردم تجاوز نموده قانون شکنى می‌نمایند (دیهیم- ارتش انظباط دارد) حالا هم فرمانده لشگر رضائیه سر‌لشگر کمال از مقام نظامى خود سوء استفاده کرده در تمامى شئون آن شهرستان مداخلات نامشروع نموده و با عناوین مختلفه آنجا را استثمار می‌نماید.

+++

ایشان یک سرگرد اهل کرمانشاه را که رئیس حسابدارى لشگر رضائیه بوده با تهدید و زور شهردار معین نموده و فرش‌هاى شهردارى را آقای سرلشگر برده منزل خود که این عمل را باید قلدرى یا غارت نامید اگر ارتش ما انظباط دارد (دیهیم- ارتش انظباط دارد) بایستى ایشان را مجازات نماید ایشان به شهردار دستور می‌دهد پول صندوق شهردارى را مطابق میل او خرج نمایند این سرگرد رئیس شهردار فعلى در مدت کمتر از پنج ماه پس از عهده‌دار شدن شهردارى یک اتومبیل نو خریده بایستى تحقیق بشود پول این اتومبیل را از کجا به دست آورده بنده راجع به این مطالب کتباً از تیمسار سرلشگر وثوق توضیح خواسته‌ام و اگر این وضعیت را اصلاح ننمایند استیضاح خواهم نمود و در آن‌صورت بنده از همکاران محترم تقاضا دارم به پاس خدمت حقیقى به شاه و مملکت و برای اجراى قانون اساسى و احترام به قوانین و به جهت طرفدارى از حقوق بشریت و اجراى قانون مدنى در این موضوع از بنده پشتیبانى نمایند. تا بلکه در این مملکت عدالت برقرار شده و قوانین مملکت به توسط عده‌ای بسیار قلیلى جاهل سود‌پرست بى‌ایمان پایمال نشود باید به ثبوت برسانیم ما ملت ایران استعداد آن را داریم که خودمان را با اصول مدنیت اداره نماییم این آقای سرلشگر کمال سواى تخلفاتى که در رضائیه مرتکب است سوابق عجیب و غریبى داشته ایشان یک موقع در ژاندارمرى بوده بعداً رئیس شهربانى دکتر مصدق بوده و حالا لباس پر افتخار سربازى را پوشیده ولى تقوى سربازى را کنار گذاشته دائماً مشغول تعدى و استثمار و زورگویی و تخلفات می‌باشد.

اهالى رضائیه از شش ماه به این طرف خود را برای تشریف فرمایی ملوکانه حاضر نموده بودند و از دو شب که موکب ملوکانه در رضائیه توقف داشتند شب آخر ضیافتى از طرف اهالى رضائیه در سالن شهردارى ترتیب داده شده و به افسران ارشد لشگر و رؤساى ادارات و وجوه طبقات مختلف شهر کارت دعوت فرستاده شده بود سرلشگر کمال هشت ساعت قبل از ضیافت دستور فرمودند که ضیافت بایستى مختص افسران لشگر باشد و از رؤساى ادارات و از اهالى شهر کسى نبایستى شرکت نماید در صورتی که ضیافت نه در باشگاه افسران بوده و نه با پول ارتش. اینها البته نمونه‌ای از کردار ناپسند ایشان می‌باشد ایشان با این رویه چنان وضع آنجا را خراب نموده که اگر یکى دیگر از اتفاقات سال گذشته را شرح بدهم کلیه فرهنگیان و ملت فرهنگ دوست ایران را فوق‌العاده متأثر خواهم نمود.

در اواخر بهار 36 سرهنگ دوم کریمى چون‏ مى‌خواست بدون استحقاق به یک دانش‌آموزى نمره بالاترى داده شود و مدیر دبیرستان رضاه شاه کبیر این درخواست ایشان را رد نموده بود آن سرهنگ تقریباً بیست نفر از شاگردان دبیرستان نظام را فرستاده مدیر دبیرستان رضا شاه کبیر را که یک عمر در خدمت به فرهنگ زحمت‌کشیده و همچنین ناظم دبیرستان را در داخل دبیرستان و در دفتر مدیر دبیرستان شدیداً مضروب نموده بودند ایشان چنان مصدوم شده بود که شش ماه در بیمارستان بسترى شد آیا در کدام جامعه متمدن چنین اعمال شنیعه رخ می‌دهد. در دنیاى امروزى حتى افسران اجنبى مرتکب چنین اعمال ناپسند نمی‌شوند.

لذا بنده تقاضا دارم سرلشگر کمال محاکمه شده و تنبیه شود. تا به محبوبیت و حیثیت ارتش بیشتر از این لطمه نزند بنده توصیه می‌نمایم تیمسار سرلشگر وثوق که یک افسر شریف و حق‌پرست و مرتبى هستند گزارش جنرال جورج مارشال مؤلف طرح مارشال را که پس از مسافرت خود به چین در 1946 نوشته مطالعه فرموده و به مضرات این ظلم و تعدى پى ببرند جنرال مارشال در آن گزارش اینگونه تعدیات و تجاوزات و بى قانونى و فساد را شدیداً نقبیح کرده و خاطر نشان نموده که ظلم و تعدى و بى‌قانونى و عدم عدالت به ضرر یک دستگاه تمام می‌شود در حال حاضر در مقابل زور و تعدیات سرلشگر کمال و یکى دو نفر وابستگان ایشان عدالت و قانون در رضائیه به کلى از بین رفته بنده تقاضا دارم شر این افسر را از رضائیه رفع نموده و انظباط را در پادگان آنجا برقرار نمایند.

افلاطون همیشه خدا را شکر می‌کرد که در زمان سقراط به دنیا آمده است ولى من شکر می‌کنم که در زمان اعلیحضرت محمد‌رضا شاه زندگى می‌نمایم تا بدون هراس بتوانم با صراحت لهجه از فساد و فاسدین تنقید نمایم اگر نظرى به تاریخ بیندازیم خواهیم دید که سعادت و دوام یک جامعه رابطه مستقیم با عدالت و احترام به قانون و نظم داشته و ظلم و ستم و بى‌قانونى بزرگترین دشمن هر دستگاه بوده‌اند بنده با نهایت خلوص نیت و ایمان کامل تصور می‌نمایم که با این صحبت‌ها بزرگترین خدمت را به دستگاه انجام می‌دهم بنده یک عمر در بزرگترین مراکز تمدن این عصر به سر برده و از تعلیمات دانشمندان درجه اول یک مملکت بسیار مترقى برخوردار شده و دانشگاهى که درجه دکترا به بنده داده شهرت جهانى دارد آن همان دانشگاه است که اشخاصى مثل ودور ویلسونWoodrow Wilson  رئیس جمهور دانشمند فقید آمریکا و فیلسوف جان دویی  John Doweyکه اصول تعلیم و تربیت قرن بیستم را در تمامى ممالک دنیا پایه گذارى نموده تحصیل نموده‌اند بنده مضرات این عناصر پلید را همان‌طور می‌بینم که انگل‌هاى مخرب را در زیر میکروسکپ دیده‌ام من خواهان سعادت و دوام جامعه خودمان می‌باشم برای سعادت ملت ایران است که دانسته حیات سیاسى خود را کف دست گذاشته با مخربین این ملک و ملت به مبارزه برخواسته‌ام ضمناً سؤالى هم دارم که تقدیم می‌کنم‏

رئیس- آقای عماد تربتى

عماد تربتى- هفته اول اردیبهشت بر اثر برکت و همت وجود شاهنشاه هفته سعادت و رفاه و آسایش ملت ایران بود (صحیح است) در این هفته کارهاى مهمى که در تاریخ ترقى ما کمتر سابقه داشته است انجام شده (صحیح است) لوله‌کشی شهر مشهد و ضمناً افتتاح آموزشگاه پرستارى بیمارستان شاه‌رضاى مشهد افتتاح راه‌آهن تبریز، قرارداد نفت با یک کمپانى معتبر امریکایی صدور فرمان مبارک اعلیحضرت همایونى مبنى بر تأسیس مؤسسه بنیاد خیریه پهلوى اینها هر یک به نوبه خود از دیگرى مهمترند آب لوله شهر مشهد یک امر حیاتى برای 250 هزار نفر اهالى مشهد و یک میلیون جمعیتى که در مدت سال به مرکز استان خراسان مراجعه دارند (صحیح است) اغلب آقایان مشهد مشرف شده‌اند و ملاحظه فرموده‌اند که یک آب کثیف مانند یک اگویی جریان داشت و روى آن آب مردم نزاع داشتند و غالب زوار که به مشهد مشرف می‌شدند در اثر این آب آلوده بیمار و به امراض مختلفى آلوده می‌شدند مدت‌ها بود که نظر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى این بود که آب نوشیدنى و گوارایی نصیب اهالى این شهر بشود و اوامرى صادر فرمودند تا بالاخره قانون سازمان برنامه گذشت که مخارج پنجاه پنجاه بین شهردارى و سازمان برنامه تقسیم می‌شد ولى چون شهردارى مشهد قارد نبود مبلغ معینى که عبارت از 480 میلیون ریال بود نصف آن را که 240 میلیون است بپردازد و از این جهت با اجازه از پیشگاه شاهنشاه شهردارى مشهد وارد مذاکره با بانک ملى شد تا یک وام طویل‌المدت با بهره نازل به شهردارى بدهد و اعلیحضرت مقرر فرمودند که این کار عملى بشود و سر مشق برای سایر شهرستان‌ها باشد به این ترتیب لوله‌کشی مشهد به سامان رسید و در روز عید فطر اعلیحضرت همایونى یک افطاریه از آب گوارا و نوشین به مردم خراسان عطا فرمودند که شایسته همه‌گونه سپاسگذارى و قدردانى است اینک بنده به نوبت خودم خواستم تشکر کنم تا دوسال دیگر لوله‌کشی مسهد خاتمه خواهد یافت و داراى دو مخزن آب هریک 15 هزار متر مکعب جمعاً 30 هزار متر مکعب آب ذخیره برای این لوله خواهد بود (انشاءالله) اعلیحضرت همایون وقتى با قطار برای لوله‌کشی مشهد تشریف فرما شدند شب را استراحت نفرمودند و همان شب بدون هیچ استراحتى به تهران برگشتند و شب بعد هم به تبریز برای امر افتتاح راه‌آهن تشریف فرما شدند و چند شب بود که در راه آسایش مردم آسایش را بر خودشان روا نداشتند استراحت خودشان را در راحتى مردم می‌دانستند نه این که در خوابگاه خوشان استراحت بفرمایند البته شاهنشاه ما عاشق کشور است و همه گفته‌اند که خواب برعاشق حرام است (صحیح است) شاهنشاه از مشهد به تهران و از تهران بلافاصله به آذربایجان رهسپار شدند آذربایجان را به ایران و ایران را به آذربایجان و شرق را به غرب متصل فرمودند و بالنتیجه اراده فرمودند کشور ایران به اروپا متصل شود (صحیح است) این قسمت راه‌آهن یکى از مهمترین راه‌آهن‌ها بود که دارى 6 هزار پل کوچک و بزرگ و داراى 45 تونل که 14 کیلومتر تونل است که بزرگترین تونل آن 1750 متر می‌باشد که قلب کوه شکافته شده است به همت شاهنشاه و به دست مهندسین ایرانى و کارگران ایرانى ثابت شد که ( همم‌الرجال تقلع الجبال) با همت این راد مرد بزرگ قلب کوه‌ها شکافته شده تا با راحت و آرایش مردم آذربایجان بتوانند به تمام ایران و به سایر شبکه‌های راه‌آهن ایران مسافرت بکنند و براى تمام ملت ایران این موضوع قابل ستایش و قدردانى است (صحیح است) در این راه بالغ بر سه میلیارد ریال هزینه شده است البته هزینه عملى چون کمتر در این راه مطالعه شد این بود که 3 هزار میلیون ریال خرج این کار مهم کشور ایران شد در این اثنا که اعلیحضرت با سایر مدعوین در خراسان و آذربایجان بودند در عین حال یک امر معنوى مهم در جریان بود که لایحه آن به مجلس تقدیم شد که آن قرار داد نفت بود این قرار داد نفت بنده نمی‌خواهم علاوه بر مزایایی که تا کنون به وسیله رادیو و وسیله معاون نخست‌وزیر و یا جناب آقای نخست‌وزیر در مجلس بیان شد سخنى گفته باشد البته مزایایی است روشن و قرارداد به چاپ رسیده آقایان ملاحظه فرموده‌اند که 25 میلیون دلار به عنوان پذیره داده می‌شود البته مزیتى است 82 میلیون دلار بابت اکتشاف و استخراج داده می‌شود البته مزیتى است هفتاد وپنج درصد هم نصیب ملت ایران می‌شود این پایه‌گذارى که به دست رهبرى عالیمقام کشور ایران شده بایستى جمیع صاحبان معادن نفت مرهون عملیات و ابتکار و فکر توانا و بلند اعلیحضرت همایونى باشند این هفتاد وپنج درصد یک امر مهمى است قسمت کارآموزى ایران هم یک امر مهمى است که در این قرارداد

+++

تثیبت شده است ولى به عقیده بنده از تمام اینها مهمتر و عمیق‌تر همان استقلال اقتصادى ماست امروز کشور ما اساس و حیاتشان مبتنى بر اساس استقلال اقتصادى است ما به دست رهبر عالیمقام خودمان و به دست پرچم‌دار ناسیونالیست ایران ثابت کردیم که کشور ایران استقلال اقتصادى دارد و ما حداکثر استفاده را از منابع قدرت و اقتصاد خودمان می‌توانیم بکنیم و این را عمل کردیم ابتدا یک قراردادى که با ایتالیایی‌ها بسته شد یک عده اشخاص بدبین یک عده اشخاص رفوزه شده در جامعه حتى کتاب منتشر کردند و اینکار را ناستوده تصور کردند. بنده آرزو دارم برای این که این اشخاص خودشان را بیشتر به جامعه معرفى کنند برای این قرارداد بازهم یک کتاب منتشر کنند و به عنوان راه مصدق مطالبى بگویند که مردم بدانند این را مصدق راهى است بسیار کج و معوج راه نیست بلکه چاه است و این طبقه در مقابل بدیهیات با وضوح مطلب چه می‌گویند. بنده نخواستم فعلاً در اینجا وارد اصل موضوع بشوم اصل خود موضوع شاهد صادق است خود تشکیل شرکت‌هاى مختلف در ایران شرکت ایتالیایی و شرکت امریکایی و شرکت‌هاى دیگر خود آن موجب بشود که رقابت شروع تجارتى و اقتصادى در ایران حکمفرما شود که نسبت به اساس سرمایه‌ها و نسبت به رفتار با کارگران در آینده در مقابل یکدیگر بهتر از آن باشند که گذشتگاه و سرمایه داران سابق عمل می‌کردند.

یک مطلب مهم دیگرى که در این قرارداد است عبارت از آن است که تنظیم وانعقاد این قرار‌دادها به دنیا ثابت می‌کند که در کشور ما یک امنیت کاملى حکمفرماست که تمام سرمایه‌داران جهان سرمایه‌داران مهم‌ تراست‌های نفتى به اینجا توجه دارند وسرمایه خودشان را در اینجا می‌ریزند حتى 82 میلیون دلار قبل از بهره‌بردارى خرج می‌کنند و 25 میلیون دلار هم قبلاً می‌دهند این مطلب به عقیده بنده بسیار مهم‌تر از فواید مادى آن است و صدها میلیون دلار در مقابل این امر معنوى ارزش ندارد ارزش و استقلال اقتصادى ماست که سرمایه‌داران دنیا می‌آیند سرمایه خودشان را با کمال آرامش خاطر می‌ریزند که منابع زرخیز ما را استخراج کنند چون از اول گفته‌اند سرمایه وطن ندارد وطن سرمایه جایی است که امن باشد معلوم می‌شود که وطن سرمایه کشور ایران است که در پرتو توجهات شاهشاه سرمایه‌ها به ایران جلب شود و امنیتى برای سرمایه‌داران جهان کشور ما در اثر توجهات مدبرانه شاهنشاه حکمفرما است. این دونکته بود که بنده خواستم به عرض آقایان محترم برسانم و این دو نکته از آن نکاتى نیست که در آن کتاب گفته شده چاپ شده باشد. مطلب دیگرى که در هفته اول اردیبهشت رخ داد فرمان اعلیحضرت همایونى بود راجع به تأسیس مؤسسه خیریه بنیاد پهلوى شاهنشاه ما تمام املاک خودشان را که بالغ بر ده هزار میلیون ریال ارزش داشت مطابق فرمانى که قبلاً صادر فرموده بودند شروع به تقسیم بین کشاورزان فرمودند به طوری که تا‌کنون هیجده هزار خانواده داراى آب و زمین شده‌اند و 350 هزار هکتار زمین تاکنون تقسیم شده است و بقیه هم تقسیم می‌شود اول این فکر برای ایشان پیدا شد که این زمین‌ها به رایگان بین رعایا تقسیم شود بعد معلوم شد که اگر مالی را مفت به اشخاص بدهند ممکن است قدر آن را نداند و بعد هم برای آبادى آن در بماند از این جهت اراده ایشان تعلق گرفت که با تخفیف بیست درصد یعنى دوهزار میلیون ریال این املاک واگذار شود و هشت هزار میلیون ریال را به اقساط بیست وپنج ساله از رعایا دریافت کنند وآن هم به بانک عمران تسلیم شود به منظور عمران وآبادى همان املاک و تأسیس کارخانه کود شیمیایی وتراکتور‌سازی و ساختن خانه‌های روستایی و ترقى دادن سطح زندگى همان رعایا در شش سال اخیر تقریباً هزارمیلیون ریال هم مؤسساتى است که به فرهنگ تقویض شده است برای شاهنشاه ماچیزى که مانده بود عبارت از دوازده مهمانسرا بود به ارزش چهارصدمیلیون تومان یعنى چهارهزار میلیون ریال شاهنشاه ما نمی‌خواست که سلطنتش متکى به آب وزمین و مستغلات باشد بلکه می‌خواست سلطنتش متکى بر قلوب مردم باشد از این جهت باقیمانده املاک خودشان را به امور خیریه و بریه تخصیص دادند و مقرر فرمودند اساسنامه به منظور چهار امر: کمک به فرهنگ کمک به بهداشت کمک به مستمندان کمک به امور اجتماعى ومبارزه با فساد تنظیم شود به این منظور یک مؤسسه خیریه‌ای به نام بنیاد پهلوى مانند بنیاد راکفلر و فرد تأسیس شود و اساسنامه آن نوشته شده است و مقرر فرموده‌اند به ثبت برسد و شخصیت‌های محترمى هیئت مدیره آن خواهند بود از قبیل رئیس مجلس شوراى ملى و رئیس مجلس سنا که مورد قبول همه می‌باشند و این مؤسسه به هیچ‌وجه در امور سیاسى وانتفاعى و مادى مداخله نخواهد کرد صرفاً در امور خیریه دخالت دارد وقتى چنین مؤسسه‌ای تشکیل شد که داراى شخصیت حقوقى است مؤسساتى مانند شیر وخورشید سرخ وسازمان شاهنشاهى می‌توانند قبول انتقال کنند و این املاک هم منتقل می‌شود به این مؤسسه و صرف امور چهارگانه‌ای که به عرض رسیده خواهند کرد

رئیس- آقای عماد تربتى از حالا از وقت آقای کدیور استفاده می‌کنید

عماد تربتى- خیلى از جناب آقای کدیور تشکر می‌کنم که وقت خودشان را به بنده دادند. با این که این فرمان صادر شد و روز عید فطر بنام عیدى داده شد ولى بنده چون به روزنامه‌ها مراجعه کردم آن طورى که این موضوع اهمیت داشت یعنى از نظر این که تمام املاک و اموال باقى مانده خودش را شاهنشاه در راه امور خیریه نثار کرد معذلک در مطبوعات و تبلیغاتى که در داخل کشور بوده تبلیغ نشد بنده خواستم ایراد بکنم دیدم این ایراد به خود بنده واردتر است چون خودم تریبونى در دست دارم این بود که خواستم این را امروز به عرض آقایان برسانم عموم این مطالب و عموم این امورى که به عرض آقایان رسید در این چند روزه اردیبهشت به نفع ملت ایران و به خیر و صلاح مردم انجام گرفته به دست رهبر و پرچمدار ناسیونالیسم ایران انجام گرفته است ما چنین رهبر خردمندى داریم چنین مرد فداکار از خود گذشته‌ای داریم چنین کشور غنى و بى‌نیازى داریم که یکى از دو سه کشور دنیاست که از حیث معادن و آبهاى سرد و گرم و اراضى و محصول در دنیا بى نظیر است بهتر این است که ما متحدتر با قدم‌های سریع‌تر و بلندتر در پشت سر این رهبر عالیمقام ایران را بهتر از اینها بکنیم و مردم ونمایندگانى بهتر از این باشیم (احسنت) ایران را بهتر از این ایران بکنیم ما مردمى و نمایندگانى بهتر از این باشیم دیگر عرضى ندارم (احسنت)

رئیس- آقای امیر نصرت اسکندرى‏

کدیور- بنده از بقیه وقت خودم می‌توانم استفاده کنم؟

رئیس- مانعى ندارد می‌توانید استفاده کنید بعد از آقای اسکندرى بفرمایید

اسکندرى- بنده تا به حال مزاحم آقایان نشده‌ام و وقت مجلس را نگرفته‌ام با اجازه آقایان عرض می‌کنم پس از سال‌ها انتظار بالاخره روز پنج‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه راه‌آهن تهران تبریز به دست تواناى ذات مبارک شاهنشاه افتتاح یافت وآرزوى دیرین مردم آذربایجان عملى گردید ودوره بهره‌بردارى این راه مهم آغاز شده و با همت و اراده آهنین شاهنشاه یک کار مهم دیگر در راه پیشرفت وترقى اقتصادى کشور به نتیجه رسید با ابراز کمال علاقه و با تحقق آن واقعاً حق بزرگى برمردم آذربایجان دارند آرى علاقمندى و کوشش بى‌دریغ شاهنشاه در راه سعادت ملک و ملت همواره با موفقیت توأم بوده وخواهد بود نتایج مفید و درخشانى که از لحاظ اقتصادى این راه نصیب مملکت می‌سازد وتأثیرى که این کار سودمند در تقویب بنیه اقتصادى کشور و ایجاد کاروفعالیت و آبادانى استان‌ها و شهرستان‌ها و بالابردن سطح زندگانى عمومى دارد به میزان قابل تصور مهم است.

ارتباط خط آهن تهران تبریز و اتصال آن به شبکه راه‌هاى اصلى و سرتاسرى ایران و رفت و آمد مسافرین و تأمین رفاه و آسایش آنان و مبادله کالا و مواد اولیه وحمل محصولات کشاورزى و صنعتى هر محل به نقاط دیگر که مسلماً میزان مصرف و تولید را در هر منطقه بالا می‌برد یکى از کارهاى اساسى است که قطعاً در وضع همه نقاط کشور مخصوصاً مناطقى که با شبکه راه‌آهن سرتاسرى ارتباط دارند مؤثر و مفید است. افتتاح و به کار افتادن این خط علاوه بر این که موفقیت بزرگى برای آذربایجان و تمام کشور به شمار می‌رود اتصال آن به راه‌آهن بین‌المللی که به امر و اراده شاهنشاه از هم اکنون شروع می‌شود وضعى را ایجاد خواهد نمود که قدرت اقتصادى کشور ما را در دنیا افزون‌تر و مؤثرتر خواهد نمود قاطبه مردم شاه‌دوست آذربایجان از مراحم و عنایات ذات شاهانه چه در امر راه‌آهن چه نسبت به سایر امور اجتماعى از قبیل بهداشت فرهنگ کشاورزى آبیارى و تکمیل ساختمان آسایشگاه دانشکده پزشکى و بیمارستان‌ها و شروع ساختمان دانشکده‌های ادبیات و کشاورزى و تأمین آب مشروب صحیح برای مردم و سایر امور اقتصادى که نسبت به هریک از این امور دستورات مؤکد حضورى صادر فرموده‌اند سرفراز و مفتخرند وامیدوارم همان‌طور که شاهنشاه در پیام خودشان اشاره فرموده‌اند به پیروى از دستورات شاهنشاه عموم مردم این استان بزرگ زرخیز از هر طبقه که به وسیله این خط آهن به سایر نقاط کشور پیوسته‌اند در بهبود وضع اقتصادى و افزایش تولید از همت و ابتکار فروگذار ننموده و در استفاده از منابع فراوان طبیعى و توسعه صنعت و کشاورزى این خطه خواهند کوشید تا از منافع آن بهره‌مند گردند. زیرا شاهنشاه وعده فرموده‌اند از هرگونه ابتکار مولد و مثبت پشتیبانى خواهند فرمود و وعده‌های این شاهنشاه جوان بخت تخلف‌ناپذیر است. این بنده از طرف خود و عموم آقایان نمایندگان محترم آذربایجان و همکاران عزیزم با کمال افتخار مراتب سپاسگذارى بى‌پایان خود و قاطبه مردم شاه‌دوست آذربایجان را از عنایات و توجهاتى

+++

‌که نسبت به این استان مبذول فرموده و با تحمل رنج سفر اجازه افتتاح و بهره‌بردارى راه‌آهن تهران و تبریز و امتداد آن را برای ارتباط به خطوط بین‌المللی صادر فرموده‌اند و در واقع ابواب سعادت و نیکبختى را به روى مردم آذربایجان گشوده‌اند در این مکان مقدس به عرض می‌رسانم و از صمیم قلب از خداوند متعال مسئلت دارم شهریار تاجدار و رهبر خردمند ما را همواره از گزند حوادث مصون و محفوظ بدارد و وجود مبارکش را برای سعادت ملت ایران حفظ فرماید. بنده ذکر یک موضوع مهم را لازم می‌دانم که تمام طول این خط که از لحاظ فنى و سختى وضع زمین و منطقه کوهستانى از مهم‌ترین مناطق ایران و در دشوارى عمل کمتر از راه‌هاى سخت شمال و جنوب نیست محصول کار و ثمره فعالیت مهندسین ایرانى بوده و مانند خط تهران مشهد به دست ایرانى ساخته شده و این خود مایه کمال مسرت و موجب نهایت افتخار است. ما نمایندگان آذربایجان انتظار داریم که سازمان برنامه هرچه زودتر اوامر شاهانه را در آذربایجان انجام و اهالى را سپاسگذار مراحم شاهانه نموده و نواقص را تکمیل نمایند نمایندگان محترم ملتزمین رکاب ملاحظه فرمودند فرهنگ آذربایجان تا چه حد پیشرفت نموده و از آقای وزیر فرهنگ متشکریم و انتظار داریم در تشویق خدمتگذاران و تکمیل نواقص فرهنگ و دانشگاه بیشتر بذل توجه فرمایند بنده از تیمسار سرلشگر شیروانى فرمانده سپاه و تیمسار پیروزنیا وسایر رؤساى ادارات تشکر می‌نمایم آقای نماینده محترم رضائیه راجع به سرلشگر کمال بیاناتى فرمودند اسباب تأسف بنده شد برای این که ایشان مدتى در خوزستان بودند نمایندگان خوزستان اینجا تشریف دارند و مدتى هم در تبریز رئیس ژاندارمرى بودند رفتار ایشان خوب بوده حالا چه اتفاقى افتاده بنده نمی‌دانم.

رئیس- آقای کدیور

کدیور- اعمال اساسى و مثبتى که در راه رفاه و آسایش ملت ایران به دست تواناى اعلیحضرت شاهنشاه انجام می‌گیرد به قدرى حائز اهمیت بوده و می‌باشد که ستایش آن از عهده بنده خارج است در موقع تشریف فرمایی ذات مبارک همایونى به مشهد سپاسگذارى اهالى خراسان را به عرض پیشگاه مبارکشان رساندم ناطقین محترم قبل از بنده آنچه لازمه سخن بود امروز بیان فرمودند این است که بنده مطلب خودم را معطوف به امور کشاورزى و جلب توجه برای تأمین خواربار سال آینده می‌نمایم به طوری که آقایان محترم اطلاع دارند آفت ملخ که به طور وحشت ناکى بسرزمین ایران هجوم آورده مناطق جنوبى را از بین برده و می‌برد و اینک به منطقه شرق سرایت کرده است و همین‌طور آفت سن هم در نواحى بجنورد و شیروان خراسان مزید آفت و مزید علت شده است خشک سالى و بخل طبیعت هم نیز سربار گردیده لازم دانستم تذکر دهم برای آفت در کلیه قسمت‌ها مخصوصاً قسمت‌‌هایی که تا کنون آفت نرسیده و باید ارزاق دیگران را تأمین کند اقدامات سریع و جدى و عملى بدون تظاهر با دلسوزى و حقیقت صرف انجام شود و براى خواربار سال آینده برنامه منظم و روشن اتخاذ نمایند که باز دست نیاز را به سوى دیگران دراز ننمایند موضوع دیگرى که بایستى به عرض آقایان برسانم به خصوص توجه آقای معاون پارلمانى نخست‌وزیر را جلب کنم این است که بنده اطلاع پیدا کرده‌ام در بعضى از نقاط خراسان مشغول کشت تریاک بوده والان هم مشغول وجین کردن هستند و در خراسان هم به عرض آقای استاندار رساندم ایشان فرمودند می‌فرستیم رسیدگى می‌کنند ولى از آقا استدعا دارم که این قسمت را مورد توجه مخصوص قرار بدهید که باعث تجرى دیگران نشود.

ناصر ذوالفقارى (معاون نخست‌وزیر)- محل‌ها را بفرمایید

کدیور- محل‌ها را خودشان بهتر می‌دانند بلوک وزراب و لقمج و قسمتى هم در بجنورد که اگر آقایان ندانند بنده عرضى ندارم اگر وقتى از بنده باقیمانده به آقای بزرگ ابراهیمى می‌دهم‏

رئیس- آقای بزرگ ابراهیمى از وقت آقای اسکندرى استفاده می‌کنند بفرمایید آقای ابراهیمى‏

بزرگ ابراهیمى- آقایان همکاران محترم در تشریف فرمایی ذات مبارک همایونى به تبریز تشریف داشتند احساسات مردم آذربایجان و تبریز را به خوبى دیدند (صحیح است) بنده افتخار التزام رکاب را به رضائیه هم داشتم می‌خواستم یک توضیحى از احساسات این مردم شاهپرست که چهار سال انتظار داشتند و هر روز تشنه‌تر می‌شوند به عرض آقایان برسانم و این عرایض را که به عرض مجلس می‌رسانم به نام یک نفر مطلع و بیننده وحقیقت به عرض می‌رسانم اعلیحضرت همایون شاهنشاهى پس از پیاده شدن از طیاره مورد استقبال ملت واقع شدند جماعتى بدون اراده روى پاى شاه افتاده بودند و با قلب لرزان گریه می‌کردند که خود اعلیحضرت هم متأثر شدند به طوری که هرچه می‌خواستند دونفر زن ومرد را از زمین بلند کنند میسر نبود و تصور می‌فرمودند که اینها یک استدعایی دارند بعد از این که سؤال شد که چه می‌خواهند عرض کردند که همین را می‌خواستیم که به آذربایجان بیایید و ما را سرافراز بفرمایید کار دیگرى نداشیتم این احساسات اولیه بود در راه بین فرودگاه و استاندارى که مقر استراحت مقام سلطنت بود بالاخره احساسات ملت پادشاه را تحریک کرد که از ماشین پیاده شدند در این پیاده شدن ملت رضائیه وجود مبارک شاه را در مقابل ریختن دسته‌های گل استقبال کردند بنده که 35 سال در رضائیه سابقه دارم تصور نمی‌کردم اینقدر گل وجود داشته باشد عرض کنم که تا خود استاندارى گل بود چه احساساتى بود من کار ندارم در یک دانشسراى اطفال دوشیزه‌های 10، 12، 15 ساله در مقابل ذات اقدس همایونى به قدرى احساسات به خرج دادند که قلب رئوف و رقیق پادشاه مجبور به گریه شدند و عینکشان را بر می‌داشتند و چشمشان را پاک می‌کردند در شب مهمانى که جناب آقای دکتر افشار (دکتر حسن افشار- فریدون آزادى افشار) نسبت به این موضوع بى توجهى فرمودند جماعت در میدان رضائیه به قدرى فریاد کرد به قدرى فریاد کرد که سه مرتبه پادشاه را به ایوان کشید و این ملت تا صبح احساساتش را نشان می‌داد اینها نشانه‌ها‌یی است که باید افکار متشتت بفهمند و بدانند که این ملت چقدر به مقام سلطنت و به خصوص شخص شخیص محمد‌رضاشاه علاقمند است (صحیح است) (پرفسور اعلم- در این مورد افکار متشتت نیست همه متحدند)

بنده در دنیا عرض کردم قطعاً ایرانى این طور است اما یک موقع هم اهالى رضائیه یک احساسات بى‌شائبه عجیبى به خرج دادند و آن موقعى بود که ارتش شاهنشاهى از حضور پادشاهش رژه می‌رفت قبلاً دسته‌های محصلین پیشاهنگان و امثالهم که می‌رفتند هر کسى که ایستاده بود تماشا می‌کرد ولى وقتى که ارتش شروع به رژه کرد قسم به ذات ذوالجلالى خدا این را من به نام یک نفر مخبر کمیسیون نظام به رفقایم می‌گویم به قدرى احساسات به خرج دادند که خود اعلیحضرت را متوجه کردند رفتار ارتش خدمات ارتش تربیت ارتش انضباط ارتش شاهنشاه را متوجه کرد و امر فرمودند در حکم فرمان همایونى شماره 8731 از لشگر رضائیه وسپاه آذربایجان غربى تقدیر شد معاون وزارت چنگ اینجا هستند من از ایشان پرسیدم بمن گفت با تلفن هم پرسید متن آن را هم برای من خواند ولى من نفهمیدم چه شد که جناب آقای دکتر افشار رفیق محترم من (دکتر فریدون افشار - بنده سؤالاتم را داده ‌ام) موقعى که جنابعالى صحبت می‌فرمودید بنده تمام را گوش دادم ولى جنابعالى بى‌مرحمتى فرمودید این اختلاف شما و کمالى برای یک دعوتى که نرسیده بود ایجاد شد و بنده در فرودگاه در موقع مشایعت حل کردم دکتر دادفر هم شاید از دور متوجه بود آقای من نباید به یک فرد خدمتگزار مملکت که خدمت او در مقابل پادشاه مبرهن و مورد تقدیر واقع می‌شود این طور حمل کرد آقای محترم انجمن شهردارى اگر به حرف شما گوش نداد و یک نفر را برای خودش معین کرده برای شهردارى رضائیه به کمال مربوط نیست ارتش ایران ارتش بی‌طرفى است که باز و بسته است و سینه باز کرده برای خدمت به پادشاه مملکت و در مرزها با کمال ذات زندگانى می‌کنند و مفتخر است که مورد تقدیر پادشاهش است بنده و شما حق نداریم. (زنگ رئیس)

3 - تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه انحرافات مرزى ایران و شوروى‏

رئیس- نامه‌ای از سنا رسیده راجع به موافقت‌نامه مرزى و مالى با اتحاد جماهیر شوروى اصلاحى شده که چیز مهمى نیست حالا قرائت می‌شود و به اطلاع مجلس می‌رسانیم و رأى می‌گیریم (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى عطف به مرقومه شماره 10489- 5- 9- 1336 راجع به لایحه موافقت‌نامه انحرافات مرزى بین کشور شاهنشاهى ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروى اشعار می‌دارد: لایحه مذکور در فوق در جلسه روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1337 مجلس سنا مطرح است و با اصلاحاتى که در عنوان لایحه و سطر اول ماده واحده به عمل آمد به تصویب رسید اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالى به ضمیمه ایفاد می‌شود

 نایب رئیس مجلس سنا - محمد على وارسته‏

رئیس- درمقدمه این لایحه بوده موافقت‌نامه مرزى و مالى مجلس سنا مالى را برداشته و گذاشته مرزى در صورتى که در خود ماده واحده مالى هست یک اصلاح دیگرى هم کرده‌اند نوشته‌اند مجلس شوراى ملى و مجلس سنا که مانعى ندارد (گفته شد- اشکالى ندارد) به لایحه رأى نهایی گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

4- اعلام وصول و تصویب یک فوریت موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و ژاپن‏

رئیس- نامه دیگرى از مجلس سنا رسیده راجع به موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و ژاپن که با فوریت مطرح کرده‌اند در اینجا هم با فوریت مطرح می‌شود و به کمیسیون می‌رود

 (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى لایحه شماره 616/ 23354- 5/ 5/ 1336 دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و ژاپن که در جلسه روز چهارشنبه

+++

 25 دی ماه 1336 به مجلس سنا تقدیم شده بود در جلسه چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1337 مجلس سنا مطرح وچون پیشنهاد فورت شد بدواً فوریت آن و سپس خود لایحه به تصویب رسید. اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالى و طرح در مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌شود

 نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سعید مالک‏

رئیس - ماده واحده قرائت می‌شود (به شرح ذیل خوانده شد) ماده واحده موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و ژاپن مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده که در تاریخ 16 آوریل 1957 مطابق با 27 فروردین 1336 در توکیو به امضا رسیده است تصویب می‌شود و دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه را می‌دهد. متن فارسى و ژاپنى قرارداد به این موافقت‌نامه ضمیمه خواهد شد. لایحه فوق مشتمل برماده واحده و متن موافقت‌نامه ضمیمه در جلسه روز چهارشنبه دهم اردیبهشت ماه 1337 شمسى به تصویب مجلس سنا رسیده است

نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سعید مالک‏

رئیس - مطابق آیین‌نامه مشترکى که ما داریم لوایحى که در یک مجلس با فوریت تلقى می‌شود مجلس دیگر هم می‌تواند قبول بکند فوریت را و هم قبول نکند حالا فوریتش مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به فوریت آقایانى که موافقید قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون فرستاده می‌شود

اردلان- پیشنهاد تهیه می‌کنم که با دو فوریت مطرح بشود که برای تشریف‌فرمایی اعلیحضرت حاضر بشود

رئیس- مانعى ندارد برای جلسه دیگر گزارش کمیسیون حاضر می‌شود آقای دکتر امیر نیرومند تذکرى دارید؟ بفرمایید.

دکتر امیر نیرومند- عریضه‌ای است که تقدیم می‌کنم‏

5- طرح گزارش کمیسیون راه راجع به اجازه فروش سه فروند هواپیما به شرکت واحد هواپیمایی و ارسال به مجلس سنا

رئیس- گزارش شرکت واحد هواپیمایی مطرح است آقایان توجه بفرمایید که شور دوم است قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شوراى ملى کمیسیون راه در جلسه 21 اسفند ماه 1336 لایحه شماره 17821 دولت راجع به تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس را با حضور آقای وزیر راه برای شور دوم مطرح و مورد رسیدگى قرار داده و با توجه بپیشنهادات با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- دولت مجاز است سه فروند هواپیماى وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکى آن را به شرایطى که صلاح بداند به شرکت واحد هواپیمایی (متشکل از شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس) به اقساطى که بیش از دوازده سال نباشد به فروش برساند و مدت 15 سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمایی از اعطاى پروانه مذکور در ماده 17 قانون هواپیمایی کشورى به شخص یا اشخاص حقوقى دیگر خوددارى کند مشروط بر این که شرکت هواپیمایی واجد در مدت مذکور حمل‌ونقل هوایی را با رعایت مقتضیات وحوائج روز و اصول فنى و ادارى و سایر وسایل تأمین نماید. بند 1 مؤسسات ایرانى که به موجب ماده 17 قانون هواپیمایی کشورى به حمل و نقل هوایی اشخاص و یا اشیا مبادرت می‌نمایند از پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه مالیات و یاعوارض دولتى و شهردارى و همچنین از پرداخت عوارض شهردارى مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند.

بند 2- بندج ماده 11 قانون هواپیمایی کشورى به طریق زیر اصلاح می‌شود بند ج اگر هواپیما تعلق بشرکتى داشته باشد اکثریت سهم آن باید متعلق به اتباع ایران واقامتگاه قانونى آن شرکت در ایران باشد و در شرکت‌هایی که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات متساوى القیمه درآمد ه سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما ثبت و تابعیت ایرانى صادر و علائم ثبت و تابعیت تعیین می‌شود بند 3 شرکت‌هاى هواپیمایی ایرانى که اینک مشغول کار می‌باشند یا این که بعداً تأسیس شوند موظفند در شرایط مساوى بین خلبانان و کادر فنى ایرانى و خارجى خلبانان و مکانیسین‌های ایرانى را استخدام نماید. وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را به تعداد کافى تربیت و به شرکت هواپیمایی واحد معرفى نماید

 بند 4- بارهایی که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا مؤسسات وابسته به دولت حمل می‌شود در خطوطى که هواپیماهاى شرکت واحد هواپیمایی پرواز می‌کنند منحصراً به وسیله آن شرکت باید انجام گیرد.

بند 5- وزارت دارایی و وزارت راه مأمور اجراى این قانون می‌باشد مخبر کمیسیون راه مهندس فروهر گزارش از کمیسیون قوانین دارایی به مجلس شوراى ملى

 کمیسیون قوانین دارایی با حضور آقای معاون وزارت راه لایحه دولت راجع به تأسیس شرکت واحد هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس را برای شور دوم مطرح و ماده واحده مصوب کمیسیون راه را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایی مشایخى گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى کمیسیون دادگسترى در جلسه 31 فروردین ماه 1337 با حضور آقای معاون وزارت راه لایحه دولت راجع بتأسیس شرکت واحد هواپیمایی پارس را برای شور دوم مورد رسیدگى و بحث قرار داده خبر کمیسیون راه عیناً تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

‌مخبر کمیسیون دادگسترى - عمیدی‌نوری‏

رئیس- آقای اردلان تذکرى دارید؟ بفرمایید

اردلان- در این که باید با شرکت واحد هواپیمایی مساعدت کرد من ایرادى ندارم بلکه خیلى هم موافق هستم که دولت این شرکت را تشویق بکند تا واقعاً او بتواند یک شرکت بین‌المللی باشد در این کار هیچ شبهه‌ای نیست ولى یک نکته‌ای بود می‌خواستم بپرسم که شاید رفع اشکال من بشود وآن این بود که در شور اول من پیشنهاد کردم به قیمت تمام شده یک کلمه ساده و روشن است وقتى که می‌گوییم روز است نمی‌شود منکر شد که روز نیست یک معامله‌ای دولت می‌خواهد با یک شرکتى بکند این کلمه را بنده از دو نقطه‌نظر پیشنهاد کردم یک وقت ممکن است دولت یک دولتى باشد که نخواهد با شرکت مساعدتى بکند و نخواهد این معامله را بکند و می‌گوید من این را به این قیمت خریده‌ام صدى بیست و صدى سى به من منفعت بدهید واشکال‌تراشى می‌کند و برعکس یک وقت ممکن است دولتى باشد که نظرش مساعدت و کمک باشد و بخواهد با شرکت مساعدت کند ولى چون مال مردم و مال مملکت است و مال مال همه است این را مراعات نکند و بخواهد یک گذشت‌هایی بکند دست دولت در شروطش باز شده بنده حرفى ندارم 12 سال یک مدتى است متمادى همه می‌دانیم که وقتى یک چیزى را بخریم و 12 سال پولش را نداده‌ایم برای این که خود آن بهره 12 سال اگر 10 سال هم باشد از معادل اصل پول بیشتر است این مساعدت که می‌شود و سایر شروط این که دلار بگیرد لیره بگیرد ریال بگیرد این هم سرجاى خودش محفوظ اما این را ما گفتیم که به قیمت تمام شده یعنى از آن مبلغى که دولت داده کمتر نفروشد و زیادتر هم نفروشد هر دوجنبه را میگوییم حالا می‌خواستم بپرسم دلیل چه بوده که کمیسیون چنین پیشنهاد صریح وروشنى را در اینجا نگذاشته است آقای مخبر کمیسیون توضیح بفرمایند (صحیح است)

رئیس- آقای مخبر

مهندس فروهر (مخبر کمیسیون راه)- بنده خواستم خدمت آقایان محترم عرض کنم که در شور اول این لایحه هواپیمایی کشورى خیلى مورد شور و مطالعه قرار گرفت و با پیشنهادات زیادى به کمیسیون رفت بنده الان نمی‌خواهم در اصل مطلب که چرا بایستى به شرکت هواپیمایی کشورى کمک بشود اینجا عرایضى بکنم تمام ممالک دنیا این کمک را به شرکت‌های ملی‌شان می‌کنند برای این که هواپیماهاى خوب با وضع خوب داشته باشند والا پرواز غیر مقدور می‌شد. اما راجع به این سؤالى که جناب آقای اردلان فرمودند بنده عرض می‌کنم که پیشنهاد ایشان در کمیسیون مطرح شد اینجا دولت طبق ماده واحده نوشته است) به اقساطى که بیش از 12 سال نباشد به فروش برساند (چون اصل موضوع کمک بود و دولت توضیح داد که ما سودى نمی‌خواهیم از این کار ببریم یعنى نمی‌خواهیم پورسانتاژى بکشیم روى قیمت هواپیما هیچ دلیلى هم ندارد با کمکى که دولت خواهد کرد و ما فقط مجوزى به دست دولت برای فروش می‌دهیم بگوییم که دولت ممکن است عمل خودش را بیاید این جور تفسیر کند که این هواپیماها به یک سیر نبات به شرکت هواپیمایی واحد واگذار بشود بنابراین چون دولت یک مجوزى از مجلس می‌گیرد و به ما هم شفاهاً توضیح داده‌اند و در صورت‌مجلس‌های کمیسیون هم هست که سودى نخواهد برد دولت هم اظهار نکرد که زیانى از این عمل خواهد داشت بنابراین عمل دولت را ما عادى تلقى می‌کنیم و بدیهى است طبق اظهارات نماینده دولت به همان حداقل قیمت به شرکت واحد می‌فروشد یعنى به همان قیمتى که کارخانه هواپیمایی‌سازی با آنها حساب خواهد کرد بنده فکر می‌کنم که دیگر به این ترتیب این موضوع باعث نگرانى جناب آقای اردلان و سایر آقایان نباید بشود (صادق بوشهرى- ذکرش چه ضررى دارد؟)

رئیس- آقای اردلان‏

اردلان چون تأیید کردند به همان قیمتى که برای دولت تمام شده می‌فروشند و این در صورت مجلس هم نوشته می‌شود بنده پیشنهاد جدیدى نمی‌دهم‏

رئیس- دیگر کسى اجازه صحبت نخواسته در کلیات آخر هم کسى اجازه نخواسته است وچون واگذارى اموال

+++

‌دولتى است با ورقه باید رأى گرفته شود اول با قیام و قعود رأى می‌گیریم آقایانی که موافقند. قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأى با ورقه گرفته می‌شود آقایان موافقین رأى سفید با نام خواهند داد

(اسامى آقایان نمایندگان توسط آقای جلیلوند (منشى) قرائت وآقایان در محل نطق حاضر شده رأى دادند)

آقایان: پرفسور اعلم. قوام. قنات‌آبادی. پناهى. عماد تربتى. فضائلى. خلعتبری. صادق بوشهرى. دکتر دیبا. دکتر نفیسى. عزیز زنگنه. مهندس هدایت. محمودى. بزرگ ابراهیمى. دکتر حسن افشار. اردلان. دکتر وکیل. پردلى. یارافشار. ساگینیان. هدى. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. شادلو. صدرزاده. طباطبایی قمى. مهندس فروهر. حشمتى. مهندس فیروز. مهران. کاظم شیبانى. دولت شاهى. دکتر عمید. مرتضى حکمت. مهندس جفرودى. مهندس شیبانى. مهندس دهستانى. اریه. کورس. فخر طباطبائى. دکتر بینا. بزرگ‌نیا. خرازى. دکتر ضیائى. کدیور. دکتر رضائى. دکتر اسدى. بوربور. دولت‌آبادی. دکتر شاهکار. رستم امیر بختیار. سعید مهدوى. دکتر امیر حکمت. غضنفرى. سراج حجازى. توماج افخمى. برومند . دکتر امیر نیرومند. دکتر مشیر فاطمى. صفارى. کیکاوسى. مشایخى. دشتى. گیو. دیهیم. مهندس اردبیلى. اسکندرى. دکتر دادفر. جلیلى. خزیمه علم. مهندس ظفر. عمیدى‌نورى. حکیمى. مجید ابراهیمى. نصیرى. دکتر آهى. اکبر. مرآت‌اسفندیارى. سلطان مراد بختیار. سالار بهزادى. قبادیان. دهقان. استخر. سلطانى. باقر بوشهرى. جلیلوند.

(آراء مأخوذه شماره و 85 ورقه سفید موافق ویک ورقه سفید بى اسم شمرده شد)،

رئیس - لایحه مربوط به هواپیمایی کشورى با 85 رأى تصویب شد به مجلس سنا ارسال می‌شود

اسامى موافقین - آقایان: کدیور. توماج. دکتر نفیسى. قوام. خرازى. دکتر امین. حشمتى. عماد تربتى. صادق بوشهرى. اردلان. ساگینیان. هدى. دکتر اسدى. دکتر فریدون افشار. احمد طباطبائى. بوربور. دکتر امیر حکمت. کورس. دولت‌شاهی و دکتر وکیل. بزرگ‌نیا. مهدوى. فضائلى. شادلو. دکتر شاهکار. اریه. مرتضى حکمت. دکتر حسن افشار. یار افشار. پردلى. خلعتبری. مهندس هدایت. رستم امیر بختیار. خزیمه علم. جلیلوند. دکتر عمید. مهندس سلطانى. سالار بهزادى. دهقان. مهندس اردبیلى. باقر برشهرى. قنات‌آبادی. صفارى. دکتر امیر نیرومند. نصیرى. دشتى. سراج حجازى. استخر. مهندس ظفر. گیو. سلطان‌مراد بختیار. مهندس فروهر. اکبر. دکتر دیبا. عمیدى‌نورى. دکتر آهى. حکیمى. برومند. مرآت‌اسفندیارى. فخر طباطبایی دکتر ضیائى. پرفسور اعلم. دولت‌آبادی. دکتر مشیر فاطمى. مهندس جفرودى. مهندس شیبانى. کیکاوسى. دکتر بینا. مجید ابراهیمى. جلیلى. قبادیان. مهندس دهستانى. مشایخى. دکتر دادفر. مهران. افخمى. دکتر رضائى. کاظم شیبانى. مهندس فیروز. غضنفرى. محمودى. دیهیم. ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع یک برگ‏

6- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به الحاق ایران به قراردادهاى منع فحشا

رئیس- گزارش کمیسیون خارجه مربوط به الحاق به قراردادهاى منع فحشا مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شوراى ملى کمیسیون امور خارجه لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحى قراردادهاى مربوط به منع فحشا را با حضور آقای وزیر امور خارجه مورد شور و رسیدگى قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده - الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحى قراردادهاى مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشا و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیرى از اشاعه نشریات منافى عفت و مستهجن را که در 4 مه 1939 در لیک ساکس (مقر سازمان ملل متحد) به ‌امضا رسیده در تاریخ 7 دى ماه 1338 از طرف نماینده دائمى ایران در سازمان ملل متحد امضا شده تصویب می‌شود.

مخبر کمیسیون امور خارجه - مرآت‌اسفندیارى

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى در جلسه 21 اسفندماه 1336 با حضور نماینده دولت لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحى قراردادهاى مزبور به منع فحشا را مورد رسیدگى و بحث قرار داده خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون دادگسترى عمیدی‌نوری گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى کمیسیون کشور لایحه ارسالى از مجلس سنا راجع به الحاق دولت ایران به پروتکل‌های اصلاحى قراردادهاى مربوط به منع فحشا را با حضور آقای معاون وزارت کشور مورد رسیدگى قرار داده و خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشور - سعید مهدوى‏

رئیس- کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر بر خاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است در ماده واحده هم کسى اجازه صحبت نخواسته پیشنهادى هم نرسیده برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود و درجلسه امروز یک بحثى بین دو نفر از نمایندگان پیش آمد (بزرگ ابراهیمى- بنده معذرت می‌خواهم) تأمل بکنید مقصود معذرت نبود اولاً هر نماینده این که اینجا صحبت می‌کند باید با کمال نزاکت و با ملایمت اظهارات خودش را بکند (صحیح است) بعد هم وکیل حق ندارد به وکیل دیگر اعتراض بکند و از او سؤال بکند وکیل در ابراز عقیده خودش آزاد است سؤال وکیل از وکیل دیگر ممنوع است می‌خواستم بگویم که بین نمایندگان نباید بحث شود و اظهار عقیده هم باید با کمال ادل و نزاکت انجام بگیرد و اگر مقاصدى هست به عمل بیاید

7- تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم

(جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود مجلس یک‌ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295253!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)