کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 189 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم مهر ماه 1330  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى رئیس و بیانات قبل از دستور آقایان: شوشترى - اسلامى - پیراسته و صدرى‏

3 - تقدیم لایحه اساسنامه شرکت ملى نفت به وسیله آقاى دکتر معظمى مخبر هیئت مختلط

4 - معرفى آقاى فیوضات به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

5 - بیانات آقایان کشاورزصدر - دکتر شایگان - فرهودى و جمال امامى به عنوان ماده 90 آیین‌نامه‏

6 - تصویب فوریت و طرح گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین غایب و فرارى.

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى رئیس و بیانات قبل از دستور آقایان: شوشترى - اسلامى - پیراسته و صدرى‏

3 - تقدیم لایحه اساسنامه شرکت ملى نفت به وسیله آقاى دکتر معظمى مخبر هیئت مختلط

4 - معرفى آقاى فیوضات به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقاى وزیر فرهنگ‏

5 - بیانات آقایان کشاورزصدر - دکتر شایگان - فرهودى و جمال امامى به عنوان ماده 90 آیین‌نامه‏

6 - تصویب فوریت و طرح گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین غایب و فرارى.

7 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

یادداشت ها
Parameter:294708!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)