کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 13
[1396/05/17]

جلسه: 189 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 20 امرداد ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه ممنوعیت جراید از انتشار مقالات نسبت به متهمین قبل از صدور رأی دادگاه از طرف آقای وزیر دادگستری

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏ 13

جلسه: 189

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 20 امرداد ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه ممنوعیت جراید از انتشار مقالات نسبت به متهمین قبل از صدور رأی دادگاه از طرف آقای وزیر دادگستری

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس روز 18 امرداد ماه را آقای (هاشمی) منشی قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه- آقایان: دکتر سمیعی، طوسی، رفیعی، فاطمی، فتوحی، حریری، اورنگ.

غایبین بی‌اجازه- آقایان: روحی، مرآت اسفندیاری، تولیت، جلیلی،‌ فیاض، شهدوست، فرخ، ریگی، شاهرودی، مکرم افشار، لیقوانی، یمین اسفندیاری، اکبر، عطاءالله پالیزی، حمزه‌تاش، مهذب، هدایت‌الله پالیزی، نراقی، فرشی، ثقةالاسلامی، نیکپور، فروهر، امیر تیمور، سلطانی، صادق وزیری، امامی، نقابت، کامل ماکو، نصرتیان، گیو.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقای دولتشاهی در صورت مجلس فرمایشی دارید؟

دولتشاهی- در بیانی که آن روز بنده اینجا عرض کردم جراید هم عرایض بنده را طوری درج کرده‌اند که برای بنده لازم شد اینجا تکرار کنم بنده عرض کردم پلیس در مقابل قاضی قسم یاد کرد نه این که اهالی برای قاضی قسم یاد کنند.

رئیس- آقای انوار هم در صورت مجلس فرمایشی داشتند؟

انوار- بلی پیشنهادی که بنده کرده بودم چون مخبر قبول نکرد استرداد کردم بنابراین استرداد به واسطه عدم قبول مخبر بود و باید این موضوع قید شود چون مخبر قبول نکرد پیشنهادم را مسترد کردم.

رئیس- آقای دهستانی در صورت مجلس است؟

دهستانی- خیر. قبل از دستور است.

رئیس- دو فقره توضیح لازم است عرض کنم اجازه‌های قبل از دستور را باید آقایان متوجه باشند اگر اجازه بگیرند و معطل و معوق بماند در جلسه دیگر باید تکرار کنند و اظهار کنند برای این که ممکن است جواب‌هایشان داده شده باشد و دیگر تجدید آن لازم نباشد پس در هر جلسه که

+++

تشکیل می‌شود تصور نکنند که از جلسه سابق اجازه‌ای که خواسته‌اند محفوظ است خیر. اجازه برای همان جلسه است دیگر این که این آقایانی که اجازه می‌خواهند اسامی‌شان نوشته می‌شود و همه می‌خواهند اول مذاکره کنند این هم به نظر ممکن نیست (جمعی از نمایندگان- به نوبت باید باشد) اگر چنانچه تصویب می‌فرمایید آقایانی که اجازه می‌خواهند در همان روز به آقای مجد ضیائی اطلاع بدهند که ایشان به طور مرتب ثبت می‌کنند و همان طور هم اجازه داده خواهد شد و یکی دیگر هم این که با این کمی وقت هر جلسه هفده هجده نفر از آقایان اجازه قبل از دستور می‌خواهند و البته نوبت به همه نمی‌رسد و مقدور نمی‌شود این را هم باید در نظر بگیرند و به تناسب مدت و وقتی که داریم تقاضا کنند.

سزاوار- برای همه وقت کم است.

مؤید احمدی- بنده به خودتان هم عرض کردم و اجازه خواستم.

رئیس- یک مطلب دیگر موضوع عده آقایان نمایندگان است بنده می‌بینم عده آقایان نمایندگان خیلی کم شده است و عده خیلی زیادی از آقایان در مسافرت هستند و هنوز برنگشته‌اند عده دیگر هم مایل هستند مسافرت کنند این است که بنده از آقایان خواهش می‌کنم مسافرت خودشان را عقب بیندازند به دفتر هم اینجا تأکید کردم که به آقایان تلگراف کنند که زودتر به مرکز حاضر شوند برای این که کارهای دولت خیلی مانده است البته با این ترتیب یک مقدار اسباب نگرانی می‌شود. در صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

3- تقدیم لایحه ممنوعیت جراید از انتشار مقالات نسبت به متهمین قبل از صدور رأی دادگاه از طرف آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری- لایحه‌ای است راجع به یک اصلاح و بهبودی قسمتی از امور مربوط به محاکم و کارهای عدلیه در قسمت جزایی تقدیم می‌کنم و با مقدمه هم که در خود لایحه نوشته شده است قرائت خواهند فرمود محتاج به عرایض بنده نیست و با قید یک فوریت است.

مجلس شورای ملی

چون قضات هنگام تحقیقات و رسیدگی بایستی آزادی و استقلال کامل داشته باشند تا با کمال بی‌طرفی انجام وظیفه نموده و تحت تأثیر هیچ عاملی جز کشف حقیقت و اجرای عدالت قرار نگیرند و از طرفی انتشار جریان تحقیقات و دادرسی در مطبوعات و اظهار عقیده‌های گوناگون نسبت به موضوع اعم از این که له یا علیه متهم باشد گذشته از این که موجب اختلال بازجویی را فراهم نموده و غالباً مانع کشف جرایم می‌گردد احساسات عمومی را تحریک کرده و ممکن است قضات تحت تأثیر این قبیل احساسات واقع شده و از طریق عدالت منحرف شوند و برای تأمین این منظور راهی که به نظر می‌رسد این است که از موقع شروع به تحقیقات راجع به بزهی تا وقتی که تحقیقات و رسیدگی منتهی به صدور قرار یا حکم قطعی نشده است مطبوعات از نوشتن مقالات و اظهار عقیده نسبت به موضوع مزبور خودداری نمایند و بدیهی است ممنوع بودن از نشر مقالات و اظهار عقیده در مطبوعات مانع این نمی‌شود که هر کس اعم از آقایان مدیران جراید و یا اشخاص دیگر اطلاعاتی راجع به موضوعی که تحت تعقیب و رسیدگی است دارند خواه له متهم و خواه برعلیه او باشد می‌توانند اطلاعات خود را به مقاماتی که مأمور تعقیب و تحقیق می‌باشند بدهند به جهات مذکوره ماده واحده‌ای به شرح زیر تنظیم و با قید یک فوریت از مجلس شورای ملی تقاضای تصویب آن می‌شود:

ماده واحده- تا وقتی که تحقیق و رسیدگی به بزهی منتهی به صدور قرار منع تعقیب و یا حکم قطعی نشده است انتشار تحقیقات و نوشتن هرگونه مقالات نسبت به بزه مزبور خواه بر له متهم باشد و خواه برعلیه او در مطبوعات ممنوع است.

نویسنده و ناشر در دادگاه جنحه به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه و یا به جزای نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و بعلاوه روزنامه یا مجله از یک هفته تا یک سال به موجب حکم دادگاه توقیف می‌گردد و اگر نویسنده معلوم

+++

نباشد مدیر مسئول روزنامه یا مجله در دادگاه جنحه به مجازات مذکور محکوم و روزنامه یا مجله هم از یک ماه تا یک سال به موجب حکم دادگاه توقیف می‌شود.

در صورتی که جرایم مذکور به وسیله اوراق چاپی یا هرگونه اوراق دیگر شبیه به آن بعمل آید علاوه بر ضبط اوراق مزبور نویسنده و ناشر به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک هزار تا ده هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.

رئیس- فوریت مطرح است. آقای هاشمی.

هاشمی- بنده فقط با فوریت این لایحه مخالف هستم و عقیده دارم برود به کمیسیون و مطالعه بیشتری بشود. و چیزی هم در اینجا اضافه نمی‌کنم و وقت مجلس را هم زیاد نمی‌گیرم برای این که همه وکلا حرف‌شان را زده باشند بهتر است برود به کمیسیون.

رئیس- آقای طباطبائی.

طباطبائی- این لایحه به طوری که گفته شد یک شوری است یعنی به کمیسیون خواهد رفت اما یک عیب دارد این کار وقتی لایحه می‌رود به کمیسیون راپرت اول که می‌آید این حاکی از نظر کمیسیون است ولی نظر مجلس هنوز معلوم نیست و البته عملی نیست که مجلس همه بروند به کمیسیون اگر مجلس موافقت کند دو شوری باشد بهتر است و اگر یک شوری باشد عرصه تنگ است برای ما و مجال بحث و مطالعه نیست راپرت کمیسیون که آمد ناچار تصویب می‌شود این است که بنده مخالف بودم با آقا هم که مذاکره کردم برای این بود و وقتی راپرت کمیسیون به مجلس آمد نظر مجلس هم معلوم می‌شود در شور دوم کمیسیون بهتر می‌تواند یک نظر قاطع‌تر و جامع‌تری بگیرد این لایحه هم راجع به مطبوعات است مکرر اینجا صحبت شده است و من از آقا خواهش می‌کنم موافقت بفرمایید لایحه دو شوری باشد تا کمیسیون دادگستری بتواند واقعاً فکر صحیح و اساسی در این باب بکند و راپرت صریحی بدهد به مجلس شورای ملی

وزیر دادگستری- چون بنده خودم طرفدار شور هستم هرچه شور بیشتر بشود بهتر است این است که موافقت می‌کنم دو شوری باشد ولی امیدوارم که زودتر بگذرد

رئیس- به کمیسیون می‌رود. آقای وزیر پیشه و هنر اگر اجازه می‌فرمایید صحبت را بگذاریم برای جلسه دیگر

وزیر پیشه و هنر- بنده دو سه جلسه است حاضر می‌شوم ولی می‌فرمایید باشد برای بعد

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز یکشنبه 23 امرداد ماه چهار ساعت به ظهر مانده

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:294062!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)