کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 187 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه دوم اردیبهشت ماه 1337  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- بیانات قبل از دستور آقایان : خلعتبری- دولت‌آبادی

3- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

4- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏19

 

 

جلسه: 187

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سهشنبه دوم اردیبهشت ماه 1337

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- بیانات قبل از دستور آقایان : خلعتبری- دولت‌آبادی

3- بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانی

4- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

 مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید

1 - قرائت اسامى غائبین جلسه قبل‏

نایب رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: ابتهاج. صارمى. عبدالحمید بختیار. دشتى. امید سالار. جلیل‌وند. تیمورتاش. مهندس بهبودى. موسوى. بزرگ ابراهیمى. مهندس سلطانى. قبادیان. عامرى. دکتر رضائى. اکبر. هدى. ارباب. دکترعدل. بهادرى. رامبد. امامى‌خوئى. سعیدى. مهندس ظفر. بهبهانى. دکتر سید امامى. تربتى. کدیور. دکتر ضیائى. بزرگ‌نیا. مشار. قرشى. دکتر اسدى. توماج. افخمى. دکتر اصلان افشار. فرود. صادق بوشهرى. دکتر حسن افشار. کاظم شیبانى. دکتر عمید. اورنگ. صراف‌زاده. سنندجى. اخوان. دکتر فریدون افشار.

غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى. اریه. قراگزلو.

دیر‌ آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: ثقة‌الاسلامی. مهندس فروهر. علامه وحیدى. مسعودى. دکتر جهانشاءهى. دکتر پیرنیا. خرازى. صفارى. خزیمه علم. عباسى.

نایب رئیس- صورت جلسه قبل به واسطه تعطیل دیروز تهیه نشده جلسه بعد ملاحظه خواهید فرمود.

2 - بیانات قبل از دستور آقایان خلعتبری- دولت‌آبادی‏

نایب رئیس - نطق قبل از دستور شروع می‌شود آقای خلعتبری بفرمایید.

خلعتبری- در جلسه اخیر مجلس محترم سنا اظهاراتى راجع به قانون بودجه ارسالى از مجلس شوراى ملى به سنا شده است که آقایان در جراید ملاحظه فرموده‌اند. با همکارى صمیمانه‌ای که بین دو مجلس است و بایستى باشد ینده می‌توانم شخصا عرض کنم که اگر مطلبى از لحاظ دو مجلس است حق این بود که این مطالب به هیئت رئیسه مجلس سنا اظهار شده باشد یا لااقل در جلسه خصوصى عنوان شده باشد (صحیح است- صحیح است) و این اظهارات درست در جهت عکس آن روابط بسیار صمیمانه‌ و همکارى متقابلى است که سعى کرده‌ایم در این مدت بین دو مجلس فراهم شود که واقعاً شرط موفقیت و پیشرفت دوام و بقاى این همکارى است بنده برای این که معلوم شود رویه‌ای که مجلس اتخاذ کرده است مطابق قانون اساسى است با تمام علاقه و احترامى که به آقایان سناتورها دارم خود را موظف می‌دانم چند دقیقه‌ای در اطراف این موضوع چون در جراید نوشته شده و از بحث خصوصى بین ما خارج شده طرح و بحثى کرده باشم. آیا رویه رئیس محترم مجلس شوراى ملى در ارسال و اعلام قانون بودجه به مجلس سنا مطابق قانون اساسى بوده است یا خیر از طرف دیگر جناب آقای سردار فاخر حکمت مورد علاقه و احترام همه می‌باشد (صحیح است- صحیح است) علاوه بر شخصیت خودشان ایشان سابقه در خدمت به مشروطیت و آزادى‌خواهى دارند و اساساً یک روح احترامى جناب سردار فاخر حکمت برای قوه مقننه مملکت چه مجلس شوراى ملى و چه مجلس سنا دارد (صحیح است- صحیح است) و همیشه همه آقایان محترم مشاهده فرمودند که ایشان سعى کرده‌اند تا آنجایی که می‌توانند رعایت اصول مشروطیت و حکومت پارلمانى و حفظ قانون اساسى کرده باشند (صحیح است- صحیح است) من گمان می‌کنم که دیگر این موضوع تردیدى ندارد و عملى هم که ایشان در این مورد انجام داده‌اند به نظر بنده عملى نیست که مخالف قانون اساسى باشد و براى رعایت قانون اساسى بوده است برای این که اصول قانون اساسى به هر حال محفوظ بماند بودجه مصوب سال 1337 به مجلس سنا طبق معمول ارسال شده منتهى در دو فصل چون مطابق قانون اساسى امور مالیه و بودجه از مختصات مجلس شوراى ملى است ریاست مجلس هم بودجه را تحت دو فصل فرستاده‌اند فصلى که مربوط است به اعتبار و دخل و خرج و قسمتى که مربوط به مالیات است که یک لایحه جداگانه بود این را فرستاده‌اند برای نظر مشورتى برای این که از وظایف مختصه مجلس شورای ملّی است موادى که مربوط به دخل و خرج مربوط نبوده و به مالیات مربوط نبوده آن را هم علیهده فرستاده‌اند بنابراین مجلس محترم سنا می‌بایستى آن قسمت اول را نظر مشورتى بدهد قسمت دوم را که خارج از دخل و خرج و مالیات است آن را تصویب بکنند حالیه بنده نفهمیدم که چطور شد شیوخ و رجال بسیار محبوب در این امر این را خلاف قانون اساسى تلقى کرده و یکى از آقایان اظهار کرد و بقیه هم صحیح است گفته‌اند و این عنوان را پیش آوردند که باز این مطلب گفته شود و چون این مطلب مربوط به شخص ما نیست و مربوط به قانون اساسى و حقوق مجلس است وظیفه ما است که هر موقع این مطلب را تذکر بدهیم و این حق را حفظ بکنیم. (صحیح است- صحیح است)

اصل 18 قانون اساسى می‌گوید: «تسویه امور مالیه جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات همچنان ممیزى‌های جدیده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به تصویب مجلس خواهد بود این قانون اساسى با نهایت صراحت امور مالیه و بودجه و وضع مالیات‌ها را از وظایف مجلس شوراى ملى می‌داند یک اصل

+++

مهمترى هست اصل 46 قانون اساسى و اصل 46 قانون اساسى از این جهت اهمیت دارد که در بیان تعیین وظایف مجلس سنا برآمده است و می‌گوید «پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هر دو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیئت وزرا عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آرا قبول و بعد به تصویب مجلس شوراى ملى عنوان می‌شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص مجلس شوراى ملى است» (صحیح است- صحیح است) بنابراین در مورد اصل 46 ملاحظه می‌فرمایید که در اصل 46 مطلب کاملاً صریح است اولاً در اصل 18 ذکر امور مالیه شده است ذکر بودجه شده ذکر تعییر در وضع مالیات‌ها شده و در اصل 46 که مؤخر بر اصل 18 است و وارد بر آن است موضوع تأیید و تصریح شده و مخصوصاً مطلبى را که تقاضا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند این مطلب است که از مفاد منطق دور است که بگوییم طبق اصل 46 که وظایف سنا را تعیین کرده و مخصوصاً امور مالیه را منحصراً از وظایف مخصوص مجلس دانسته و آن وقت از طرف دیگر بگوییم طبق اصل 19 که جلوتر است مجلس نظر سنا را در امر مالیه نظر تصویبى بداند این امر با هم متناقض است اصلاح قانون مالیات یک جزیی است از همان مالیات یک جزیی است از قانونگذارى مالیاتى که اگر مطلق قانونگذارى در امر مالیه منحصراً در وظیفه مجلس شورای ملّی بود بنابراین یک قسمت از آن یا یک جزء از آن یعنى تغییر یا اصلاح هم مسلماً جزء وظایف مجلس شوراى ملى است دیگر آن را نمی‌شود استثنا کرد بگوییم که مجلس منحصراً حق دارد مالیات وضع کند ولى اصلاح آن را حق ندارد بنابراین این مطلب با یکدیگر تناقض دارد و آن مطلبى را که بعضى آقایان سناتورهاى محترم گفته‌اند صحیح نیست اساساً اصلاح یعنى تغییر یک قانون اصلاح که غیر از تغییر نیست هر اصلاحى یک تغییرى دارد بنابراین وقتى اصل داخل در صلاحیت بود اصلاح هم همین‌طور است چنآن که موقعى که مجلس سنا تأسیس شد در آن زمان 8 سال پیش همین آقایان سناتورهاى محترم فعلى اکثراً آن موقع تشریف داشتند در آن موقع اشخاص دیگرى هم تشریف داشتند مثل جناب آقای سید محمد صادق طباطبایی و آقایان سرورى و حکیم‌الملک در آن موقع آیین‌نامه مشترکى وضع شده است ماده 1 آن آیین‌نامه می‌گوید «مجلس شوراى ملى پس از ختم مباحثات در اصل لوایح مالى و در پیشنهاد‌های مربوط به آن قبل از رأى نهایی لوایح مزبور را با توضیحات لازم برای اظهارنظر به مجلس سنا می‌فرستد در صورتی که نظر سنا موافق باشد رأى نهایی گرفته می‌شود والا پس از مباحثه و شور اخذ رأى می‌شود. ماده 2- لوایح مالى که از مجلس شورای ملّی به مجلس سنا ارجاع می‌شود در صورتی که مربوط به یک یا چند دوازدهم باشد باید حداکثر در یک هفته در اولین جلسه و خارج از نوبت و در صورتی که مربوط به قوانین وضع و تغییر مالیات‌ها و مصارف باشد ظرف پانزده روز و اگر مربوط به بودجه کل کشور باشد حداکثر ظرف یک ماه مورد مداقه و مباحثه مجلس شورای ملّی برای رأى نهایی اعاده شود در صورتی که لوایح بیش از مدت‌های مذکور در سنا متوقف بماند و برنگردد مجلس شوراى ملى آن را موافقت شده تلقى خواهد نمود» چطور شده است که هفت سال هشت سال پیش که رجال دانشمند تشریف داشته و به انضمام عده‌ای که آن موقع بودند متوجه این مطلب و اصل 19 قانون اساسى نشده‌اند و وظیفه مجلس شوراى ملى را در امر مالیاتى وظیفه تصویبى دانسته‌اند و حالا آقایان آمده‌اند این‌طور می‌گویند بنده نمی‌دانم به چه مناسبت دو مجلس شبیه زن شده است که آن عقدى است و یکى صیغه است ما مرد هستیم و زن هیچ کس نیستیم اما این بحثى که پیش آمده و این بحث اصل 19 که پیش آمده من واقعاً از آقایان حقوقدانان مجلس تقاضا می‌کنم که این مطلب را توجه بفرمایند و از لحاظ حقوقى یک مرتبه بحث بکنیم بنده اصل 19 را قرائت می‌کنم «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتى و تسهیل امور حکومتى در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تجدید حکومت‌ها پس از تصویب مجلس سنا اجراى آراى مصوبه را از اولیاى دولت بخواهد» این اصل صراحت دارد و بحثى را که بعضى از آقایان سناتورها می‌کنند درست نیست اصل 46 تعیین تکلیف کرده و گفته است وضع مالیات از مختصات مجلس شوراى ملى است و این اصل 19 چرا گفته است اصلاح امور مالیاتى این اصل 19 منظورش حکم از لحاظ قانون مالیات نیست چرا؟ این اصل نوزدهم یک مطلب دیگرى را می‌خواهد بگوید این اصل 19 می‌خواهد بگوید اگر تقسیمات کشورى ایران را مجلس خواست عوض کند یعنى فارس را ضمیمه آذربایجان بکند و کردستان را از آذربایجان جدا بکند خراسان و کرمان را یک ایالت بکند اگر تقسیمات کشورى تغییر بدهد به دو جهت یکى برای تسهیل روابط و یکی برای مصلحت امر مالیاتى اگر به این جهات مجلس خواست تقسیمات کشورى مملکت را عوض کند در این صورت برای اصلاح تقسیمات کشورى از این دو جهت یکى تسهیل روابط و یکى راجع به مالیات از این جهت بایستى مصوبات مجلس را مجلس سنا رسیدگى کند پس این اصل 19 مربوط است منحصراً و حقاً چه از لحاظ تعبیر و تفسیر به مواردى که تقسیمات کشورى مملکت می‌خواهد عوض شود آن وقت تصویب مجلس سنا لازم است والا با احکام دیگرى که راجع به همین مسئله مالیات است مسلم است که ربطى به مجلس سنا ندارد بنده تقاضا می‌کنم که آقایان اساتید حقوق و دانشمندان مجلس این را ملاحظه بفرمایند و از آقایان سناتورها هم خواهش می‌کنم ملاحظه بفرمایند و این عنوان را دیگر تجدید نفرمایند اما دلایل دیگر:

یکى اصل 27 متمم قانون اساسى است اصل 27 متمم قانون اساسى تکلیف قواى مملکتى را تعیین می‌کند می‌گوید سه قوه است قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه وقتى می‌گوید قوه مقننه مخصوص فلان فلان است تا می‌رسد به اینجا که می‌گوید لیکن وضع و تصویب قوانین راجع به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شوراى ملى است (صحیح است) مالیات هم که از قوانین دخلى است بنابراین مسلماً جزء وظایف مجلس شوراى ملى است (صحیح است) برای این که درآمد دولت است اگر دخل و خرج مملکت را بگوییم بودجه است باز تصویب بودجه هم جزء مختصات مجلس شوراى ملى است بنابراین باید مجلس شورای ملّی بودجه را تصویب کند حالا اگر رئیس مجلس شوراى ملى و همکاران ما در مجلس بخواهند رویه‌ای اتخاذ کنند که بعضى لوایحى که بعضى قسمت‌های آن مربوط به غیر مالى است در بودجه آن را اصلاح کنند این عملى نیست که بگوییم مخالف قانون اساسى است ممکن است اگر بخواهیم خیلى موشکافى بکنیم اگر در لایحه بودجه موارد غیر بودجه‌ای را از مجلس سنا بخواهیم شاید آن قسمت را بگوییم مخالف قانون اساسى است ولى قانون اساسى می‌گوید که تصویب بودجه از مختصات مجلس شوراى ملى است و فعلاً که همکارى و توافق بین ما کاملاً برقرار است به نظر بنده دیگر زیبنده نیست که نماینده محترم مجلس سنا به عنوان این که رعایت قانون اساسى را مجلس شوراى ملى نکرده خرده بگیرد و با دلایلى که عرض کردم بنده می‌خواهم عملى را که رئیس محترم مجلس شوراى ملى کرده است از لحاظ رعایت قانون اساسى تأیید کنم (صحیح است) اما از لحاظ خود قوانین البته قوانینى که وضع می‌شود هر دسته‌ای که مرتبه دوم آن قانونى را مطالعه کند بهتر می‌تواند نظر بدهد قوانینى که از مجلس شوراى ملى می‌رود به مجلس سنا مجلس سنا در قوانین تغییراتى می‌دهد ما هم همیشه اینجا با نهایت اخلاص آن اصلاحات را قبول می‌کنیم نه این که حتماً نظر سنا باید قبول شود خیر از سنا هم لوایحى می‌آید ما اصلاح می‌کنیم اصلاحات ما هم درست است دو مجلس لوایح و قوانین همدیگر را وقتى باید تغییر بدهند که اختلاف اصولى داشته باشند اختلاف اصولى از نظر قانون اساسى از لحاظ مملکت از لحاظ اصول و چیزهایی که در مملکت است در آن موارد باید فشارى بکنند و اگر اختلافى بود اصلاح بشود ولى در موارد عادى از قبیل اصلاح عبارتى صلاح پیشنهادات و بعضى تغییرات که داده می‌شود و بنده اذعان می‌کنم که در مجلس سنا عده‌ای از رجال مجرب و دانشمند هستند که نظریاتى مورد توجه ما بوده و خواهد بود بنابراین آنجا هم نظیر مجلس شوراى ملى است و این مسائل نبایستى به پشت تریبون کشیده شده باشد و بنده خیلى معذرت می‌خواهم خیلى متأسفم که این مطلب چون در آنچه عنوان شد در اینجا هم بنده ناچار شدم عنوان کنم بنده دیگر مطلبى ندارم که عرض کنم فقط خواستم تقاضا کنم که همکاران هم سناتورهاى محترم این عرایض من را حمل بر تذکرات صمیمانه و صادقانه بفرمایند برای یک همکارى بیشترى چون مذاکراتى شده است تماس مستقیم با رئیس مجلس داشت که مورد احترام ماست و مورد احترام خود آقایان سناتورهاست (صحیح است) بنده این مطالب را لازم دانستم اینجا عرض کنم‏.

نایب رئیس - آقای دولت‌آبادی‏

دولت‌آبادی - ما در آغاز سال 1337 قرار گرفته‌ایم و جا دارد همان‌طور که هرکس و هر مؤسسه‌ای در دوره عملکرد خودش به بیلان خودش مراجعه می‌کند بیلان تهیه می‌کند از کارهاى خودش و باشد که از حاصل عمل و تجارب خودش اگر سودى برده است آن سودها را بنمایاند و خداى ناکرده اگر خبطى و خطایی کرده است و زیانى برده است آن را هم باید در بیلان کار خودش نشان بدهد چون سال نو با نوروز باستانى ما آغاز شده است و مجلس جلسات اول سال را شروع کرده بنده مقتضى دیدم که بعضى مطالب لازم و مفید که به خاطرم رسیده بود اینجا عرض کنم و امیدوارم که مورد توجه همکاران عزیز و همچنین مملکت از نظر وظیفه مردم نسبت به مملکت قرار بگیرد بنده نمی‌خواهم تاریخ بگویم یا بگویم که موقعیت جغرافیایی و طبیعى و تاریخى مملکت ما چیست و کجا قرار گرفته‌ایم همه می‌دانند که موقعیت ایران حساس است از هر جهت چه در سیاست دنیا چه از لحاظ روابط دول بزرگ و چه در موقعیتى که برای خودش خوشبختانه باید افتخار کسب کرده است که ممالک خاورى یک وزنه مؤثرى است و تردید نیست و هر چه گفته شود به جاست مملکت ما داراى افتخارات تاریخى قدیمى است که منشأ آن خداپرستى- ‌اندیشه‌هاى‌

+++

نیک و کردار نیک و گفتار نیک بوده است و قرن‌ها سرمشق دنیا بوده است امروز هم ملت ایران باید بکوشد. فرد فرد این ملت که آن افتخارات را حفظ کند و زندگى متناسب با جهان امروز برای خودش تدارک کند ما در زمانى قرار گرفته‌ایم که هر روز فکر تسخیر آسمان‌ها و کرات دیگر صورت عمل به خودش می‌گیرد در فرستادن قمر و اقمار و موشک پریشب در روزنامه‌ها خواندم تسخیر حرارت خورشید ایجاد حرارت‌های طبیعى و همچنین استفاده از نیروى ئیدوژن و نیروهاى بزرگ دیگر طبیعت در دست است خواه ناخواه ما گوشه‌ای از این دنیا هستیم و بایستى زندگى ما متناسب با زندگى این دنیا و این قرن باشد حتماً باید باشد خواه ناخواه در این وضع هستیم و جبر زمان به ما حکومت می‌کند و به ما می‌گوید که عناصرى باشیم متناسب با امروز و این کار فراهم نمی‌شود مگر با کوشش و فعالیت و کار و فداکارى و قبول محرومیت برای نیل به اهداف بزرگ هیچ‌گاه نمی‌شود از آن کسى که خوابیده است یا در وظایفش قصور می‌کند انتظار داشت که به اهداف بزرگى برسد مخصوصاً اهدافى که امروز بشر در جلوش قرار گرفته یک مطلبى را که می‌خواهم عرض کنم و شاید بار دیگر هم پشت تریبون گفته باشم این است و نمایندگان مجلس بیش از همه وظیفه دارند با آن مبارزه کنند این یأس و حرمانى است که روى غفلت یا خیانت در نهاد این مردم دمیده می‌شود در صورتی که این خیانت است من نمی‌گویم که برای مردم مشکلاتى نیست ولى یأس و حرمان جبران این را نمی‌کند هر کس گفت چرا اوضاع بد است باید گفت مریضى دردت چیست این نظر من است بدبختانه می‌بینم در مجامع عناصرى که از محرومیت‌های خودشان دم می‌زنند دیگران به جای این که آنها را از این مرض مهلک و از این سم جانگزا خلاص بکنند بدون نظرى با آنها هم صدا می‌شوند این درست نیست که ما منتظر باشیم که دوباره برای ما کجاوه بیاورند قاطر بیاورند و از کوه و کتل‌ها عبور کنیم و آن ایام را بگذرانیم به این امید که نان چارکى ده شاهى و یک ریال و روغن یک من دو تومان بخوریم این دیگر محال است که دوباره این چیزها را ببینیم من از سابق خودم معتقد بودم که بایستى سعى کرد از هزینه‌های زندگى کاست امروز که می‌گویم نباید بى‌جا خرج بکنیم ولى چون امروز مواجه به دنیایی هستیم که آن دنیا شایستگى زندگى را دارد و آن دنیا مایحتاج زندگى را به شایستگى دارد ما نمی‌توانیم صرفاً از لحاظ صرفه‌جویی زندگى کنیم باید سعى کنیم از منابع خدادادى که داریم و این مملکت بدون شک از هرجا غنى‌تر است از آنها بهره‌بردارى کنیم و ملتى رشید و لایق و سالم و خدمتگذار و فداکار تربیت کنیم و غیر از این معنى ندارد (صحیح است) چون سال نو است من برای مملکت برای مردم برای شاهنشاه محبوب آزاده و خیرخواه خودمان از خدا سعادت می‌طلبم و امیدوارم که خدا به ما توفیق بدهد که همه ما در خدمت مملکت موفق باشیم و مردانى باشیم شایسته خدمت به مملکت با توجه به این نکات و این اهداف عالى برای این که ما نان کافى داشته باشیم باید بذر به موقع بکاریم و مطابق دنیا زراعت کنیم سدها را ببندیم رعایا را راهنمایی کنیم بهداشت آنها را تأمین بکنیم تا بتوانیم نان خوب داشته باشیم والا اگر همین‌طور بنشینیم که نان ارزان پیدا بکنیم نمی‌شود ما به قدر کوشش خودمان اجر داریم لیس ‌للانسان الا ما ‌سعى اگر کوشش نکنید هیچ چیز ندارید در مملکت ما کارهایی شده است بایستى اینها را به مردم گفت مشکلات مملکت زیاد است این مملکت از زیر یوغ شکنجه جانگزاى جنگ بین‌المللی درآمده است خرد شده است مشقات زندگى بار زندگى ما زیاد شده و بالاخره اوضاع زندگی ما را جنگ بهم زده است و ما قدرت برگشت به وضع عادى را نداریم این مصائب جنگ بوده است و وقتى هم که بخواهیم اصلاح کنیم یک مملکتى که داراى این وضعیت بوده و بعد از جنگ هم آمال شومى در این مملکت پیدا شد و زندگى ما را ناراحت کرد حزب منفور توده و اعمالشان نباید فراموش بشود من در مجلس بودم و بسیارى از آقایان بودند که هر روز فریاد و فغان اراذل و اوباش بلند بود ما در چنین اوضاعى بودیم و بعد از آن هم بلاى مصدق از این مملکت گذشته است اینها شوخى نیست فساد کار خیلى آسانى است زیرا از هر بچه‌ای ساخته است تمام این جارهاى مجلس با یک سنگ می‌شکند ولى برای هر شاخه‌اش چندین وقت باید صرف کرد این قسمت را باید بهش توجه کرد بنده می‌بینم که نسبت به کارهایی که شده توجه ندارند باید به مردم گفت ما الان برای پس فردا ناظر یک کار بسیار بزرگى هستیم یک موفقیت بزرگى است که راه‌آهن سرتاسرى مملکت به خطه جواهر‌خیز آذربایجان می‌رسد این شوخى نیست که ما همین‌طور بنشینیم و بگوییم باید بگوییم و بدانیم جان‌ها کنده شده است بدبختی‌ها کشیده شده است زحمت کشیده‌اند و سرد و گرم چشیده‌اند پول داده شده است کوچک نیست خیلى بزرگ است چندى پیش بود که ما افتتاح راه‌آهن مشهد را شنیدیم چرا این را به مردم نگوییم چرا نبالیم و معجب نباشیم که به دست ایرانى این کارها انجام شده (احمد مهران- لوله‌کشی نفط را هم بفرمایید) کار لوله‌کشی نفط مهم است و از اهم امور بوده است بنده خودم سمت نمایندگى در شوراى نفط داشتم که نقشه لوله‌کشی نفت آبادان به تهران تصویب شد کارش هم تمام شد از ازنا تا اصفهان هم انجام شد الان هم دارد لوله‌کشی به طرف شمال انجام می‌شود کار کوچکى نیست (مهندس جفرودى- 30 میلیون دلار خرج شده است) امیدوارم بعد از افتتاح راه‌آهن تبریز تبریزى که جان و دل ایران است و همیشه مایه سربلندى و افتخار بوده است و هست بعد از آن نوبت فارس و اصفهان پیش بیاید و امیدوارم که خط آهن به فارس و اصفهان و کرمان و به نقاط دیگر هم برسد راه‌آهن مانند شریان در بدن انسان است اگر یک جایش ناقص باشد فلج است و هیچ‌وقت انصاف اجازه نمی‌دهد که مردم کرمان و یا مردم زحمتکش فارس و اصفهان از این نعمت بى‌نصیب باشند و امیدوارم که تمام به نتیجه برسد و شخص اعلیحضرت همایونى به این کار توجه دارند و دولت هم مشغول شده است و مطالعاتى هم شده است وعده‌ها‌یی هم دادند و امیدوارم دیرى نپاید که مژده اتصال و افتتاح این راه‌آهن‌ها را هم بشنویم (انشاءءالله) اما دو سه موضوع دیگر که اقدام شده است و باید گفت همان‌طور که در قسمت راه‌آهن عرض کردم قسمت سد سفید‌رود که با فعالیت سد کرج دارند کار می‌کنند و فعالیت‌هاى مؤثرى درش می‌شود یکى از کار‌هایی که سال‌هاى اخیر شده است کار حفر و افتتاح تونل کوه‌رنگ بوده است این خیلى مهم است برای اصفهان و اگر اینجا گفته نشده است و به سادگى برگذار شده است من که یک نفر اصفهانى هستم و افتخار دارم که یک عضو کوچک این خانه هستم باید بگویم که اصفهان را آباد کرده است و بلاى بى‌آبى را که تاریخ روى آنجا گذاشته بود از جان اصفهان رفع کرد و سطح کشاورزى اصفهان را بالا آورده است و این کار یکى از بهترین کارهاى انتفاعى است که برای مملکت انجام شده است و از این نعمت باید شکر گزارى کرد و من بنام فرد فرد متمتع از این نعمت شکر گزارى می‌کنم و این عملى بوده است که خوشبختانه در دوره با افتخار اعلیحضرت محمد‌رضا شاه شروع شده است به دست ایشان و به دست ایشان هم افتتاح شد و خاتمه یافت این خدمت قابل اهمیت است و شکر‌گزارى.

یکى دیگر این که سه چهار روز پیش از این خواندم که سازمان بنیاد پهلوى برای راهنمایی و تقسیم املاک و کمک به کشاورزان و کمک‌هاى اساسى به امور خیریه کشیده شده است بسیار این عمل شایان تقدیر است و چه بهتر که سرمشق‌های مؤثر را در یک مملکت مشروطه سلطنتى شاه مملکت به مردم بدهد و خودش از خودش شروع کند

(محمد‌على مسعودى- شاه همه چیز خودش را داده است و هیچ چیز برای خودش نمانده) چون مملکت مملکتى است کشاورزى توجه به کار آنها شده است ولى نه به مقدار کافى یعنى آنچه استعداد این مملکت یعنى استعداد بالقوه آن است چون این مملکت برای کشاورزى هزار برابر بلکه بیشتر از آنچه امروز هست جا دارد در آن فعالیت بشود بنده تعطیلات عید را رفتم خوزستان آن خطه زرخیز را دیدم فعالیت درش شده است باز هم تقدیر می‌کنم اما آنچه که فعالیت شده است یک هزارم استعداد واقعى آن نیست یعنى زمین خوب هواى مناسب و آب فراوان ولى مردم بدبختانه آن‌طور که شایسته است متمتع نیستند رفتم سد کرخه را دیدم ساخته شده است انشاءالله از آن بهره‌بردارى می‌شود ولى برای این کار بایستى دولت یک نهضت کشاورزى در خوزستان شروع بکند و این نشده است زیرا همه چیز که فراهم شد آدم می‌خواهد در خوزستان مرد کار کم است یعنى جمعیت متناسب با منطقه از نظر استعداد نیست باید دولت به این کار توجه کند و از آنجا بهره‌بردارى بکند آنچه بنده اینجا گفتم مطالبى بود که به خاطرم گذشته و خالى از ضرورت نبود یکى هم موضوع مالیات بر درآمد است که لایحه‌اش در دست مجلس است و مجلس باید آن را با کمال بی‌طرفى و با کمال صداقت مطابق مصلحت مملکت تصویب کند و در اینجا البته قانونى بگذرد که سد راه تولید و عمران نباشد اگر غیر از این باشد خیانت به مملکت است بایستى برای تقویت نیروى تولید و تقویت عمران مملکت سد مالیاتى ایجاد نکرد این غلط است و هر کس می‌گوید از ساختمان تازه بروید مالیات بگیرید این درست نیست فردا مزید بیکارى خواهد شد مزید بدبختى خواهد شد آنهایی که آمده‌اند با کمک دولت که کمک بسیار مؤثرى بوده است سرمایه‌شان را داده‌اند اگر تحمیلات مالیاتى بهشان بشود سد راه بشود این درست نیست و پیشرفت متوقف خواهد شد (صحیح است) اما در عین حال هم اجازه بدهید مالیات از مؤدى واقعى گرفته بشود باید او را پیدا کنند و مالیات از او بگیرند این‌طور نیست که ما بگوییم به جرم ناکرده کسى را مأخوذ و معقب بداریم و یا این که کسى که دزدى نکرده است ما بگوییم که سرش را ببرید بنده صریح می‌گویم هر کس منتفع می‌شود از مملکت باید مالیات بدهد (صحیح است) راه آن را پیدا کنند قانونى را بیاورند هر چه بخواهند از آن شدیدترش را ما تصویب می‌کنیم ولى راضى نشوید قوانینى بى‌مطالعه بیاید به مجلس که سد راه عمران در این مملکت باشد لازم دانستم این یک نکته را بگویم‏. (احسنت)

3 - بقیه مذاکره در گزارش شور اول کمیسیون فرهنگ راجع به استخدام آموزگاران پیمانى‏

نایب رئیس - بقیه لایحه مربوط به

+++

آموزگاران پیمانى مطرح است ماده ششم مطرح است و قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 6- وزارت فرهنگ مجاز است پایه آموزگارى یا ادارى اشخاص زیر را به پایه دبیرى تبدیل نماید:

الف -کسانى که در موقع تصویب این قانون داراى 25 سال سابقه خدمت در وزارت فرهنگ یا دانشگاه بوده به شرط آن که هشت سال آن خدمت دبیرى و یا جمعاً پانزده سال سابقه تدریس یا مدیریت یا نظامت مدارس و یا ریاست و یا کفالت فرهنگ باشد.

ب - کسانى که در موقع تصویب این قانون در خدمت وزارت فرهنگ و داراى بیست و پنج سال سابقه خدمت باشند به شرط آن که داراى تألیفات و تصنیفات علمى یا ادبى مهمى باشند که اهمیت آن مورد تأیید شوراى عالى فرهنگ قرار بگیرد.

تبصره- ملاک تبدیل پایه‌های مذکور در فوق حقوق دریافتى قبل از قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر 1333 خواهد بود و مدت توقف در آخرین پایه جزو توقف در پایه دبیرى که به موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد.

نایب رئیس- آقای مهندس جفرودى

مهندس جفرودى- بنده یک بار دیگر از توجه اولیاى محترم وزارت فرهنگ و کمیسیون فرهنگ مجلس شورای ملّی تشکر می‌کنم که به بیشتر حقوق حقه متقاضیان این لایحه را رسیدگى فرمودند در این ماده علت مخالفت بنده عبارتى است که در بندهاى الف و ب به این صورت نوشته شده است «کسانى که در موقع تصویب این قانون» بنده با حذف جمله موقع تصویب این قانون در این قسمت‌های الف و ب موافقم به این علت کسانى که در موقع تصویب این قانون داراى 25 سال سابقه خدمت نیستند اگر 24 سال سابقه داشتند محروم می‌شوند به طور مطلق بگذارید کسانى که داراى 25 سال سابقه خدمت هستند یا می‌شوند اگر آن کسانى که واجد 25 سال سابقه خدمت هستند و امروز داراى این مزایا هستند که استفاده می‌کنند چرا کسانى که یک سال دیگر داراى 25 سال سابقه خدمت می‌شوند او از این قانون بهره‌مند نشود به همین جهت بنده پیشنهاد کردم و امیدوارم که مورد توجه قرار گیرد و در موقع تصویب از بندهاى الف و ب حذف بشود.

نایب رئیس - آقای طباطبایی مخالفید؟

طباطبایی‌قمى- بلى‏

نایب رئیس - آقای مهندس فروهر

مهندس فروهر- عرضى ندارم‏

نایب رئیس - آقای طباطبائى‏

احمد طباطبایی-  بنده هم در تأیید فرمایشات جناب آقای مهندس جفرودى خواستم عرض کنم که این ماده هم قسمت الف آن و هم قسمت ب نقص دارد قسمت الفش همان‌طوری که جناب آقای مهندس جفرودى فرمودند این مدت 25 سال را نوشتند در حین تصویب قانون این از لحاظ این که اشخاصى که امروز 25 سال سابقه خدمت دارند امروز مشمول این قانون می‌شوند ولى سال بعد نمی‌شوند ناقص است و در قسمت بند ب یک ایرادى هست می‌گوید که هر کس امروز داراى یک تألیفاتى است حالا اگر بنده یک تألیفاتى در آینده کردم نباید مشمول بشوم این یک ماده قانونى است که جلوگیرى می‌کند از تشویق اشخاص به تألیف و تصنیف باشند باید به طور مطلق باشد حالا می‌خواهد تا امروز نوشته باشد یا این را فردا تألیف و تصنیف کند و به علاوه این را یک شرایطى برایش بگذارید که این تألیف و تصنیف مورد تصدیق شورای عالى فرهنگ باشد که بگوید این به درد می‌خورد نه این که هر تألیف و تصنیفى، اگر گفتیم که این عمل تا این تاریخ این جلوگیرى می‌کند از تألیف اشخاص زیرا داعى ندارد که فردا برود تألیفى بکند و چیزى بنویسد و به دردش نخورد. این را بنده پیشنهاد دادم و استدعا می‌کنم آقایان قید تاریخ را بردارید و بگذارید هر وقت تألیف کرد بتواند از این قسمت استفاده کند.

نایب رئیس- پیشنهادات ماده ششم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نماید در تبصره ماده 6 به جای کلمه (فوق) جمله (این ماده) قید شود. دولت‌آبادی

ریاست محترم مجلس شورای ملّی

پیشنهاد می‌کنم عبارت (در موقع تصویب این قانون) از بند الف ماده 6 لایحه 8145 حذف گردد. مهندس کاظم جفرودى

پیشنهاد می‌نمایم در بند الف ماده 6 بیست و پنج سال به بیست سال اصلاح گردد.

عمید نورى

پیشنهاد می‌کنم قسمت (الف) (ب) ماده 6 به طریق ذیل اصلاح شود:

الف -کسانى که در موقع تصویب این قانون داراى 20 سال سابقه خدمت در وزارت فرهنگ یا دانشگاه به خدمت دبیرى یا مدیریت یا نظامت مدارس یا ریاست یا کفالت فرهنگ باشند.

ب - کسانى که در خدمت وزارت فرهنگ داراى بیست سال سابقه خدمت باشند و تألیفات و تصنیفات علمى یا ادبى مهمى داشته که اهمیت آن مورد تأیید شوراى عالى فرهنگ قرار گیرد. احمد طباطبائى‏

نایب رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- به منظور بهبود روش تعلیم و تربیت و بالا بردن سطح معلومات آموزگاران و کمک آموزگاران وزارت فرهنگ مکلف است در هر یک از دانشسراهاى مقدماتى و کشاورزى و یا مدارس دیگر دوره‌های تحصیلى تابستانى یا کلاس‌هاى شبانه دایر نماید مدت و برنامه تحصیل با تصویب شوراى عالى فرهنگ تعیین می‌گردد.

فارغ‌التحصیلان مذکور در فوق از مزایاى زیر برخوردار خواهند شد .

الف آموزگاران رسمى با دارا بودن گواهینامه این دوره تحصیلات در ترفیع رتبه و مقام نسبت به سایرین حق تقدم خواهند داشت.

ب - کمک آموزگاران با طى این دوره تحصیلات در صورت داشتن لااقل ده سال سابقه خدمت تدریس یا مدیریت یا نظامت دبستان می‌توانند رتبه خود را بر مأخذ آخرین حقوق دریافتى به آموزگاران تبدیل نمایند.

نایب رئیس- ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 8- مادام که عده فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالى برای تأمین احتیاجات وزارت فرهنگ کفایت نمی‌کند وزارت فرهنگ کلاس‌هاى شبانه در دانشسرای عالى و در مراکزى که دانشگاه وجود دارد به منظور تربیت دبیر برای تدریس دوره اول متوسطه دایر می‌نماید داوطلبان این کلاس‌ها از فارغ‌التحصیلان دانشسراهاى مقدماتى و دبیران پیمانى به شرط دارا بودن گواهینامه کامل متوسطه یا گواهینامه مدرسى یا اجتهاد یا افتا که مورد تأیید شورای عالى فرهنگ باشد انتخاب می‌شوند این داوطلبان باید هر یک داراى حداقل پنج سال سابقه تدریس یا ده سال سابقه خدمات آموزشى و ادارى باشند.

عده لازم همه ساله از طریق مسابقه در تهران و مراکز هر استان با رعایت تناسب احتیاجات هر حوزه انتخاب می‌شوند دوره و برنامه تحصیلات در این مراکز بنا به پیشنهاد دانشسرای عالى و تصویب شورای عالى فرهنگ خواهد بود. وزارت فرهنگ در انتقال محل خدمت آموزگاران و دبیرانى که در مسابقه انتخاب می‌شوند برای طى دوره تحصیلات این کلاس‌ها تسهیلات لازم فراهم می‌کند و فارغ‌التحصیلان آنها را در صورت تعهد پنج سال خدمت در نقاطى که وزارت فرهنگ احتیاج دارد به غیر از تهران و حومه تهران به خدمت دبیرى در دوره اول متوسطه منصوب می‌نماید و در این صورت به دبیران پیمانى پایه یک دبیرى و در مقابل هر سه سال خدمت دبیرى پیمانى یک پایه بالاتر به شرط آن که از پایه سه تجاوز نکند اعطا می‌نماید و همچنین رتبه آموزگارى آن عده را که داراى رتبه می‌باشند به رتبه دبیرى تبدیل می‌نماید.

تبصره- هر گاه یکى از فارغ‌التحصیلان فوق پنج سال تعهد خدمت خود را در نقاطى که وزارت فرهنگ تعیین نموده انجام ندهد به وضع اول برمی‌گردد فقط در مورد دارندگان پایه رسمى آن مدت از تعهد را که انجام داده‌اند برای ترفیعشان در پایه قبلى محسوب خواهد گردید.

نایب رئیس - آقای مهندس جفرودى.

مهندس جفرودى - بنده چون می‌دانم که مراد از تنظیم این لایحه مخصوصاً برای تعیین تکلیف قطعى عده زیادى از معلمینى است که در خدمت وزارت فرهنگ هستند و قانونى تا به حال شامل حال آنها نمی‌شد به همین جهت اگر نواقصى در این لایحه به نظرم می‌رسد وظیفه خودم می‌دانم که آن نواقص را تذکر بدهم ماده 8 یک راهى برای دبیران پیمانى به وجود آورده است اما اگر دبیر پیمانى که عده معدودى از آنها با داشتن گواهینامه ششم متوسطه در حال حاضر در خدمت وزارت فرهنگ هستند آن مراحل را طى نکنند در همان وضع بلاتکلیفى باقى می‌ماند و قانونى نیست که این بلا تکلیفى را رفع کند و این نقص مرتفع شده بنده یک پیشنهادى کرده‌ام که این نقص رفع شود به عنوان تبصره تقدیم کرده‌ام و به همین جهت خواستم که این تذکر را بدهم که اگر دبیرى پیمانى مشمول این ماده نشد به موجب قانون تکلیفش چیست؟

نایب رئیس - آقای مهران‏

احمد مهران (مخبر کمیسیون استخدام) - بیان همکار محترم آقای مهندس جفرودى موجب شد که بنده چند دقیقه تصدیع بدهم. این قانون همان‌طوری که فرمودند یک قانون مفیدى است که یک اساسى را از نظر تأمین کادر آموزشى پى‌ریزى می‌کند ولى برای این نیست که تکلیفى معین کند و سعى داشته باشد عده‌ای آموزگار یا دبیر را مشمول خودش قرار بدهد بلکه بر عکس آموزگاران و دبیران باید کوشش کنند تا مشمول این قانون بشوند این که فرمودند که اگر یک عده‌ای مشمول نشوند تکلیف آنها چیست؟ این قانون به آنها توجه خاصى ندارد باید تحصیل کنند باید کلاس‌هاى کار آموزى را  ببینند و خودشان را بسازند برای یک

+++

خدمت بالاترى و برای انجام خدمات مهمترى در این صورت این قانون به آنها امتیازاتى خواهد داد و در غیر این صورت این قانون نسبت به آنها بى‌تفاوت است این است که می‌خواستم حضورتان عرض کنم از این نظر نگرانى نداشته باشید مطلب دیگرى که اینجا راجع به 25 سال سابقه صحبت شد آن را هم اگر اجازه بفرمایید توضیح مختصرى عرض کنم این قانون به دو نکته مهم توجه کرده یکى به مدارک تحصیلى و یکى سابقه خدمت کسانى در خدمت وزارت فرهنگ هستند که اینها عمرى در وزارت فرهنگ گذرانده‌اند زحمت‌کشیده‌اند مؤسسات فرهنگى به وجود آورده‌اند و بى‌دریغ عمر خودشان را وقف فرهنگ کردند این قانون به خدمت این عده که واقعاً از معمرین فرهنگ هستند توجه کرده است و این خدمت را این سابقه را 25 سال در نظر گرفته و آقای طباطبایی نکته‌ای فرمودند اگر کسى که سابق تألیف کرد این قانون به آن تألیف احترام گذاشته ولى در آینده اگر تألیف کرد شاید توجه نکرده این‌طور نیست این قانون اصل را تألیف قرار نداده در آن ماده اصل را 25 سال سابقه قرار داده است بعد گفته است با داشتن 25 سال سابقه داشتن تألیف هم شرط است والا اثبات شییی نفى ماعدى نمی‌کند اگر کسى تألیفاتى داشت حالا هم آن تألیفات محترم است دهسال دیگر هم اگر تألیف کرد باز محترم است ولى اصل داشتن 25 سال سابقه است منضم به تألیفاتى بنابراین خواستم که این شایعه در مجلس شوراى ملى به وجود نیاید که نظرى به تألیفات در آینده نیست مؤلفین همیشه محترم و معززند و همیشه تألیفات سود بخش و ثمربخش خواهد بود و امیدوارم واقعاً نتایج بزرگى که با توجهى که شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به فرهنگ دارند و بر این لایحه مترتب است و دقت خاصى که از طرف کمیسیون‌هاى استخدام و فرهنگ نسبت به این لایحه شده است آن آثار بزرگ به زودى به سرعت به منصه بروز و ظهور برسد و آقایان پیشرفتى را که از این لایحه بر فرهنگ مترتب است به زودى ملاحظه بفرمایند.

نایب رئیس- پیشنهادات ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 8 لایحه 8145 دولت اضافه شود.

تبصره- به دبیران پیمانى که در تاریخ تصویب نهایی این قانون در خدمت وزارت فرهنگ بوده و داراى گواهی‌نامه کامل متوسطه و 4 سال سابقه تدریس باشند رتبه 2 آموزگارى داده می‌شود و در مقابل هر دو سال خدمت اضافى یک پایه بالاتر داده می‌شود به شرط آن که در موقع اعطای رتبه از پایه 4 آموزگارى تجاوز ننماید. ترفیعات بعدى آنها بر طبق ترفیعات آموزگاران خواهد بود.

مهندس کاظم جفرودى

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم عبارت زیر به ابتداى سطر پنجم ماده 8 لایحه 8145 دولت اضافه گردد.

و آموزگاران از رتبه 7 به بالا و. مهندس کاظم جفرودى

نایب رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 9- سابقه خدمت پیمانى کسانى که به موجب این قانون داراى رتبه رسمى می‌شوند در صورت پرداخت کسور بازنشستگى تمام مدت خدمت پیمانى جزو خدمت رسمى آنان محسوب می‌شود.

نایب رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته و پیشنهادى هم نرسیده است ماده دهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 10- سابقه خدمت در مدارس غیردولتى که تحت نظر وزارت فرهنگ اداره شده و یا می‌شود و سابقه خدمت در هنرستان‌های دولتى قبل از انتقال آنها به وزارت فرهنگ و همچنین سابقه خدمت در مدارس ملى در صورتى که بر حسب مأموریت وزارت فرهنگ شده در اجراى این قانون حکم خدمت وزارت فرهنگ را خواهد داشت.

نایب رئیس - کسى اجازه نخواسته ماده 11 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 11- هرگاه کمک آموزگار به دریافت گواهی‌نامه دانشسراى مقدماتى یا دانشسراى کشاورزى نائل شود و یا آموزگارى دانشنامه دانشسرای عالى دریافت نماید و یا دبیرى با دارا شدن دانشنامه دکترى یا معادل آن به موجب قوانین مربوط به خدمت دانشیارى پذیرفته شود وزارت فرهنگ رتبه او را به مأخذ آخرین حقوق دریافتى رتبه طبقه بالاتر تبدیل می‌نماید مشروط بر این که تعهد قانونى خود را در خدمت آن طبقه که بوده است انجام داده باشد.

نایب رئیس - آقای مهندس جفرودى‏

مهندس جفرودى - طبق تبصره ماده 6 شامل افسران قدیمى وزارت فرهنگ و آموزگاران می‌شود ملاک تبدیل پایه مراتبى است که قبل از قانون آذر 33 است معنیش این است که اگر یک عضو ادارى یا یک آموزگارى مشمول بندهاى الف و ب ماده 6 شده مثلاً اگر رتبه 10 آموزگارى 505 تومان می‌گیرد 9 دبیرى 490 تومان نزدیک‌ترین حقوق است بنابراین رتبه ده آموزگارى می‌شود 9 دبیرى اما به موجب ماده 11 مشمولین ماده 6 غالباً کسانى هستند که یک تحصیلات منظم و یا به اصطلاح فرنگی‌ها سیستماتیک و کلاسیک ممکن است نداشته باشند ولى مشمولین ماده 11 عده زیادى از کسانى هستند که داراى یک تحصیلات منظم هستند و دانشسراى مقدماتى دیده‌اند یا دیپلم متوسطه دارند و بعد هم دانشسراى عالى را طى می‌کنند یعینی لیسانسه می‌شوند عبارت این است که وزارت فرهنگ ابتدا او را به مأخذ آخرین حقوق دریافتى یعنى حقوقى که بعد از آذر 33 دریافت می‌کند از یک طبقه به رتبه طبقه دیگر تبدیل می‌نمایند چه خواهد شد؟ آموزگارى که دانشسراى مقدماتى دیده است و بعد دانشسراى عالى می‌بیند و یک تحصیلات منظم دارد رتبه ده آموزگارى او تبدیل می‌شود به رتبه 7 دبیرى یعنى سه رتبه پائین‌تر از آن کسى که عضو ادارى هست و تحصیلات منظم ندارد ولى مشمول ماده 6 می‌شود این به نظر بنده این‌طور رسیده است که یک نقص این ماده است نقص این لایحه است که در یک ماده یک طبقه‌ای که داراى یک شرایط کمترى هستند امتیاز بیشترى تحصیل می‌کنند در یک ماده دیگر از همان طبقه آموزگاران که داراى تحصیلات منظم هستند از آن امتیازات محروم می‌شوند و چند رتبه پائین‌تر می‌گیرند به نظر بنده این اختلاف نقص این لایحه و این ماده است امیدوارم که مورد توجه اولیاى محترم وزارت فرهنگ و کمیسیون فرهنگ قرار بگیرد و اصلاح شود علت مخالفت بنده با این ماده همین است و امیدوارم که اصلاح بشود.

نایب رئیس - کسى دیگر اجازه نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌کنم قسمت آخر ماده 11 لایحه 8145 دولت به طریق زیر اصلاح گردد .

وزارت فرهنگ رتبه او را به مأخذ آخرین حقوق او بر اساس ترتیب قبل از قانون ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر 1333 به رتبه بالاتر تبدیل نماید. مشروط بر این که تعهد قانونى خود را در خدمت آن طبقه که بوده است انجام داده باشد و مدت توقف در آخرین پایه جزء توقف در پایه دبیرى که به موجب این قانون تشخیص می‌شود محسوب می‌گردد.

مهندس کاظم جفرودى

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده 11 سطر 4 جمله (به خدمت دانشیارى پذیرفته شود) به شرح زیر اصلاح شود:

 (به خدمت دانشیارى پذیرفته شده و یا بشود)

دکتر امین

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 11 جمله (وزارت فرهنگ رتبه او را به مأخذ آخرین حقوق دریافتى تبدیل می‌نماید) اصلاح شود به (ملاک تبدیل پایه‌های مذکور در فوق حقوق دریافتى قبل از ترمیم حقوق فرهنگیان مصوب آذر 1333 خواهد بود.) عمیدی‌نوری

ریاست محترم مجلس شورای ملّی

پیشنهاد می‌نماید در ماده 11 آخر سطر چهارم به جمله (به مأخذ آخرین حقوق) جمله (قبل از قانون ترمیم حقوق سال 1333) اضافه شود. برومند

نایب رئیس - ماده دوازدهم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 12- از تاریخ تصویب این قانون به غیر از مواردى که در این قانون و قوانین مصوب دیگر پیش‌بینی شده اعطای پایه دبیرى و آموزگارى و کمک آموزگارى و همچنین تبدیل پایه ادارى به پایه آموزشى و تبدیل پایه آموزشى به پایه آموزشى دیگر بدون طى دوره تحصیلات مخصوص به یک از درجات فوق طبق قوانین مربوط مجاز نخواهد بود .

نایب رئیس - مخالفى نیست ماده سیزدهم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 13- به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در مناطقى که عده دبیر کافى نیست اشخاصى را که صلاحیت دارند برای تدریس دعوت نماید و به دبیران و همچنین کسانى که خدمات فنى انجام می‌دهند ساعات اضافى تدریس مرجوع نماید حق‌التدریس این اشخاص طبق قانون مصوب دى ماه 1336 از مجموع اعتبارات استخدامى وزارت فرهنگ قابل پرداخت خواهد بود خدمت تدریس مزبور جزو خدمت رسمى محسوب نخواهد شد.

نایب رئیس - آقای عمیدی‌نوری در ماده 13 فرمایشى دارید؟ (عمیدی‌نوری- بله) بفرمایید

عمیدی‌نوری - در این ماده 13 یک اجازه مطلق به وزارت فرهنگ داده است که هر کسى را دبیر تشخیص داده دعوت به تدریس بکند نوشته است «به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود در مناطقى که عده دبیر کافى نیست اشخاصى را که صلاحیت دارند برای تدریس دعوت نماید» بنده خیال می‌کنم عبارت کلى به این کیفیت مثل این که صلاح نیست برای این که ما در ابتداى این قانون که نگاه می‌کنیم در ماده اول حتى برای آموزگار یک شرایطى را قائل شده و گفته است ما کلاس‌هاى مخصوصى تشکیل می‌دهیم مادام که دانشسرای عالى فارغ‌التحصیل کافى ندارد این‌طور می‌کنیم آن‌طور می‌کنیم و از بین آنها آموزگار انتخاب می‌کنیم حتى براى

+++

معلم موقت هم در ماده‌های بعد یک شرایطى هست مقام دبیر به نظر بنده بالاتر از آموزگار است برای این که آن درجه بالاترى را باید تدریس بکند آن وقت چطور در ماده 13 می‌گویید بدون قید و شرط بدون این که مقید باشند که روزى که صلاحیتشان را وزارت فرهنگ تصدیق بکند کار دبیرى بدهید این مبتنى بر چه پایه‌ای است؟ بر چه مدارک و اساسى است که اختیار مطلق ما بدهیم به وزارت فرهنگ با این عبارت که اشخاصى را که صلاحیت دارند برای تدریس دعوت نماید بنده این اطلاق امر را در انتخاب دبیر به صرف اراده وزارت فرهنگ آن هم در قانونى که راجع به دعوت آموزگار این همه قیود و شرایط در مواد قبلى است صحیح نمی‌دانم و معتقدم که لااقل این را به ما توضیح بدهند که حدودش چیست و مقصود از صلاحیت چیست و حدود کار چیست تا ما قبول کنیم والا من معتقدم که این قسمت با آن شرایط استخدام آموزگار که در مواد قبلى هست متناقض است و اطلاق به این کیفیت و اجازه مطلق دادن به وزارت فرهنگ صحیح نیست‏.

رئیس - آقای مرآت‌اسفندیاری‏

مرآت‌اسفندیاری - بنده متأسفم که جناب آقای عمیدی‌نوری در ماده سوم این لایحه که کاملاً شبیه همین ماده 13 است موقعى که بنده مخالفت کردم ایشان موافقت کردند (عمیدی‌نوری- آن ماده غیر از این بود) عین همین ماده بود ملاحظه بفرمایید ماده سوم می‌گوید «وزارت فرهنگ مجاز است در نقاطى به غیر از تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها که نتواند آموزگاران واجد شرایط طبق ماده یک این قانون استخدام نماید اشخاصى را که صلاحیت دارند» ماده 13 را هم ملاحظه بفرمایید هیچ فرقى با این ماده ندارد و عین همین است بنده خواستم خدمت جناب آقای عمیدی‌نوری عرض کنم که اگر آنجا موافقت کردند اینجا چه دلیلى داشت که مخالفت بفرمایند اگر دبیر در محلى پیدا نشود یا آموزگارى پیدا نشود هر دو یکى است پس اگر موافقت فرمودید این را هم باید موافقت بفرمایید.

عمیدی‌نوری - مقام علمى این دو با هم خیلى فرق دارد

نایب رئیس - دیگر کسى اجازه نخواسته ماده چهارم قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 14- وزارت‌خانه‌های فرهنگ و دارایی مأمور اجراى این قانون می‌باشند

نایب رئیس - گزارش کمیسیون استخدام قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملّی

کمیسیون امور استخدام در جلسه 21 اسفند ماه 1336 لایحه شماره 8145 دولت راجع به استخدام آموزگاران پیمانى و تبدیل پایه‌های ادارى و آموزشى را با حضور آقایان وزیر فرهنگ و معاون وزارت دارایی مورد رسیدگى قرار داد و خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود.

ضمناً تبصره 4 لایحه بودجه سال 1337 کل کشور که در کمیسیون بودجه استخدامى تلقى شده بود در این جلسه مورد رسیدگى قرار گرفت و پس از تصویب به نام ماده 13 ضمیمه لایحه مزبور گردید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور استخدام- احمد مهران‏

نایب رئیس - آقای اسفندیاری در کلیات آخر اجازه خواسته‌اند ولى چون شور اول است کلیات آخر ندارد لایحه با پیشنهادات برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

مهران- بنده هم اجازه خواستم در کلیات آخر توضیحاتى بدهم‏

نایب رئیس- عرض کردم شور اول کلیات آخر ندارد.

4 - تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 9 صبح خواهد بود

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295251!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)