کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏ 19
[1396/06/01]

جلسه: 183 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات عصر 25 و صبح 27 اسفند

2- اخذ رأی و تصویب بودجه 1337کل کشور

3- اخذ رأی و تصویب متمم بودجه 1337 کل کشور

4- مذاکره در گزارش کمیسیون انحصارات و گمرکات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی

5- معرفی آقای باقر عاملّی به معاونت وزارت دادگستری به وسیلۀ آقای وزیر دادگستری

6- بقیۀ مذاکره در گزارش کمیسیون انحصارات و گمرکات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی و ارسال به مجلس سنا

7- معرفی آقای یزدانفر به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ

8- اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به سه هزار و پانصد میلیون ریال اعتبار کشاورزی

9- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره‏ 19

 

 

 

جلسه: 183

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات عصر 25 و صبح 27 اسفند

2- اخذ رأی و تصویب بودجه 1337کل کشور

3- اخذ رأی و تصویب متمم بودجه 1337 کل کشور

4- مذاکره در گزارش کمیسیون انحصارات و گمرکات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی

5- معرفی آقای باقر عاملّی به معاونت وزارت دادگستری به وسیلۀ آقای وزیر دادگستری

6- بقیۀ مذاکره در گزارش کمیسیون انحصارات و گمرکات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکی و ارسال به مجلس سنا

7- معرفی آقای یزدانفر به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ

8- اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به سه هزار و پانصد میلیون ریال اعتبار کشاورزی

9- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس جلسات عصر 25 و صبح 27 اسفند

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: ابتهاج. شیبانى. بهبهانى. امیدسالار. جلیلوند. مهندس جفرودى. صارمى. حکیمى. کیکاوسى. جلیلى. صفارى. فخر‌طباطبائى. بزرگ‌نیا. دکتر شاهکار. قنات‌آبادی. دکتر عمید. دکتر سعید حکمت. غضنفرى. معین‌زاده. اورنگ. سراج‌حجازى. سنندجى. اخوان. دادگر. مهندس بهبودى.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهرى. اریه‏

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: قوام. دکتر آهى. دکتر امین. دکتر مشیر‌فاطمی. مهندس سلطانى. موسوى. صدر‌زاده. بوربور. ثقة‌الاسلامی. امامى‌خوئى. دولت‌آبادی. مهندس ظفر. رامبد. بزرگ ابراهیمى. دهقان. عرب شیبانى. دکتر سید امامى.

رئیس - نظرى نسبت به صورت مجلس عصر 25 اسفند و صبح 27 اسفند نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجالس تصویب می‌شود.

2 - اخذ رأى و تصویب بودجه 1337 کل کشور

رئیس - لایحه بودجه که به مجلس سنا برای اظهارنظر فرستاده شده بود تصویب کرده‌اند حالا باید رأى نهایی بگیریم نامه مجلس سنا قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملّی عطف به مرقومه شماره 16481- 26/ 12/ 36 راجع به بودجه سال 1337 کل کشور که برای اظهار ملاحظات به این مجلس ارسال شده بود اشعار می‌دارد:

لایحه مذکور در فوق که پیشنهاد فوریت آن در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سى و شش به تصویب رسیده بود در جلسه فوق‌العاده روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سى و شش شمسى مطرح و عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک.

رئیس - رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقای ثقة‌الاسلامی (منشى) بترتیب ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: قوام. مهندس شیبانى. دکتر بینا. دکتر عدل. دکتر دیبا. دکتر دادفر. عماد تربتى. خرازى. مهندس اردبیلى. موسوى. شادلو. صادق بوشهرى. دکتر مشیر‌فاطمی. حشمتى. مشار. آقایان. عباسى. پردلى. هدى. صدرزاده. بیات ماکو. دکتر جهانشاءهى. رستم امیر‌بختیار. مهندس فروغى. اردلان. دولت‌شاهی. زنگنه. کورس. دکتر امین. مهندس دهستانى. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. مشایخى. مهران. مهندس فروهر. مهدوى. محمودى. اورنگ. مرتضى حکمت. مرآت‌اسفندیاری. خزیمه علم. دشتى. دکتر فریدون افشار. دکتر عمید. بزرگ ابراهیمى. علامه وحیدى. دیهیم. اسکندرى. بهادرى. عمیدى نورى. مجید ابراهیمى. عامرى. صراف‌زاده. افخمى. فرود. دادگر. سلطانى. باقر بوشهرى. ثقة‌الاسلامی. پرفسور اعلم. دکتر وکیل. سالار بهزادى. دهقان.

 (آراء مأخوذه شماره شد 67 ورقه سفید موافق بود)

رئیس - از 68 نفر عده حضار بودجه 1337 کل کشور با 67 رأى تصویب شد.

اسامى موافقین آقایان: صادق بوشهرى. رستم امیر بختیار. دادگر. عماد تربتى. پردلى. محمودى. صدرزاده. دکتر امیر نیرومند. مهندس اردبیلى. مشار. اورنگ. دهقان. بهادرى. پناهى. شادلو. دکتر جهانشاءهى. مشایخى. اعظم زنگنه. فلیکس آقایان. مرتضى حکمت. فرود. دکتر مشیر‌فاطمی. موسوى. دکتر دادفر. دکتر دیبا. سلطانى. باقر بوشهرى. ثقة‌الاسلامی. دکتر فریدون افشار. مرآت اسفندیاری. دیهیم. عمیدى نورى. دکتر عمید. صراف‌زاده. دکتر بینا. اردلان. احمد طباطبائى. مهندس فروهر. علامه وحیدى. مجید ابراهیمى. بزرگ ابراهیمى. خزیمه علم. دولت‌شاهی. توماج. اسکندرى. برومند. کورس. مهندس دهستانى. مهندس فروغى.

+++

دکتر امین. عباسى. مهران. بیات ماکو. مهدوى. هدى. حشمتى. خرازى. پرفسور اعلم. مهندس شیبانى. دشتى. خلعتبری. دکتر عدل. عامرى. دکتر وکیل. سالار بهزادى. افخمى. قوام.

3 - اخذ رأى و تصویب متمم بودجه 1337 کل کشور

رئیس- متمم بودجه هم از مجلس سنا رسیده نامه مجلس سنا قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملّی

عطف به مرقومه شماره 17081- 26/ 12/ 36 راجع به لایحه متمم بودجه سال 1337 کل کشور اشعار می‌دارد: لایحه مذکور در فوق در جلسه فوق‌العاده عصر روز سه‌شنبه 27 اسفند ماه 1336 مطرح و ماده واحده آن با موافقت دولت به شرح ذیل:

ماده واحده سیزده تبصره زیر به عنوان متمم قانون بودجه سال 1337 کل کشور تصویب می‌شود.

اصلاح و سیزده تبصره آن عیناً به تصویب مجلس سنا رسید.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک

رئیس- متمم بودجه را هم دنباله بودجه به مجلس سنا فرستاده بودیم که چهار قسمتش تصویبى بود و 9 قسمتش مالى بود که می‌بایستى مجلس سنا رأى ملاحظاتى می‌داد به هر حال تصویب کرده‌اند حالا رأى نهایی گرفته می‌شود با ورقه

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای ثقة‌الاسلامى (منشى) اعلام  و اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: قوام. دکتر بینا. دکتر عدل. دکتر دیبا. عماد تربتى. خرازى. موسوى. صادق بوشهرى. دکتر مشیر‌فاطمی. حشمتى. پناهى. محمودى. دکتر وکیل. مشار. اورنگ. هدى. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. صدرزاده. علامه وحیدى. بیات‌ماکو. مشایخى. مهندس فروهر. مرآت‌اسفندیاری. مهندس فروغى. اردلان. دولت‌شاهی. زنگنه. دکتر دادفر. توماج. دکتر امیر نیرومند. برومند. شادلو. پرفسور اعلم. مهران. رستم امیر‌بختیار. سالار بهزادى. صراف‌زاده. احمد طباطبائى. دادگر. سعید مهدوى. فضائلى. دهقان. مرتضى حکمت. عامرى. عمیدى‌نورى. بهادرى. اسکندرى. دیهیم. بزرگ ابراهیمى. خلعتبری. دشتى. سلطانى. باقر بوشهرى. فرود. مهندس شیبانى. ثقة‌الاسلامی. دکتر حسن افشار. دکتر جهانشاءهى. قرشى. عباسى.

(آراء مأخوذه شماره شده 69 ورقه سفید موافق بود)

رئیس - لایحه متمم بودجه با 69 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین آقایان: على قوام. دشتى. اسکندرى. مهندس شیبانى. دکتر عدل. خرازى. دکتر بینا. محمودى. بهادرى. اردلان. حشمتى. مهندس فروغى. دکتر وکیل. دکتر فریدون افشار. توماج. عماد تربتى. مرآت‌اسفندیاری. سالار بهزادى. دولت‌شاهی. بیات‌ماکو. فضائلى. صدرزاده. مهندس فروهر. خزیمه علم. مهدوى. صادق بوشهرى. عامرى. مهران. برومند. کورس. امیر بختیار. شادلو. دیهیم. مشار. عمیدى نورى. دکتر امین. خلعتبری. بزرگ ابراهیمى. دکتر امیر نیرومند. عباسى. پرفسور اعلم. مهندس اردبیلى. هدى. دادگر. افخمى. قرشى. دکتر جهانشاءهى. دهقان. مرتضى حکمت. ساطانى. باقر بوشهرى. ثقة‌الاسلامی. دکتر دیبا. پردلى. پناهى. دکتر مشیر‌فاطمی. علامه وحیدى. موسوى. دکتر دادفر. اورنگ. فرود. مشایخى. مهندس دهستانى. اعظم زنگنه. فیلکس آقایان. صراف‌زاده. احمد طباطبائى. دکتر حسن افشار.

رئیس - آقای وزیر دارائى‏

وزیر دارایی (ناصر) - لایحه بودجه سال 37 را دولت قاعده بایستى در 15 بهمن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کرد ولى اشکالاتى که در تنظیم یک بودجه دقیق و مرتب داشتیم تقدیم لایحه به تأخیر افتاد و قریب 16 و 17 روز دیرتر از موعد مقرر تقدیم مجلس کردیم توجه خاصى که ریاست محترم مجلس شوراى ملى و اعضاى محترم کمیسیون بودجه و کمیسیون‌هاى دارایی و آقایان نمایندگان محترم در تسریع تصویب بودجه مبذول فرمودند بنده به نمایندگى دولت از صمیمى قلب تشکر می‌کنم (احسنت) و امیدوارم راهنمایی‌هاى ذی‌قیمت آقایان محترم در سال آتى دولت در انجام وظایف محول به یک موفقیت‌های بیشترى نایل بشود (انشاءءالله).

4 - مذاکره در گزارش کمیسیون انحصارات و گمرکات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى‏

رئیس- دنباله لایحه تعرفه گمرکى مطرح است در جلسه قبل تا ماده 20 تصویب شد و حالا ماده 21 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 21- علاوه بر کالایی که به موجب جدول تعرفه گمرکى ضمیمه این قانون و یا طبق سهمیه اقتصادى سالیانه ورود آنها غیرمجاز است کالاهاى مشروح ذیل نیز ممنوع می‌باشد:

1 - اسلحه گرم و سرد جنگى و شکارى از هر قبیل مگر با اجازه مخصوص دولت در هر مورد.

2 - باروت چاشنى. فشنگ گلوله. دینامیت و سایر مهمات جنگى و مواد محترقه (به استثنای فشنگ‌های مخصوص آتش‌نشانى) جز با اجازه مخصوص دولت در هر مورد.

تبصره- قبول رژیم کالاهاى انتقالى (ترانسپورتمان) در مورد اسلحه و مهمات و همچنین تریاک خارجى ممنوع است مگر با اجازه مخصوص دولت.

3 - دستگاه‌هاى عکاسى و فیلمبردارى که در هواپیما به کار می‌رود جز با اجازه مخصوص دولت در هر مورد.

4 - ورود دستگاه‌هاى فرستنده و تلگراف و تلفن و بى‌سیم و آلات متعلق به آنها به استثناى آنچه که برای رفع حوائج بى‌سیم دولت ایران لازم باشد یا مؤسسات متفرقه به موجب اجازه رسمى وزارت پست و تلگراف و تلفن وارد نمایند.

5 - صفحات گرامافون و نوارهاى ضبط صوت پرشده. کتاب. مجله. روزنامه. و هر نوع و نوشته و مطبوعات و صور و علاماتى که مخالف نظم عمومى و یا مخالف اصول مذهب رسمى کشور و حسن اخلاق باشد (به تشخیص وزارت کشور یا وزارت فرهنگ یا شهربانى یا اداره کل تبلیغات).

6 – اجناسی که روى خود آنها یا روی لفاف معمولى آنها نشانى و نام بنگاه یا شعار یا مشخصات دیگرى باشد که موجبات اغفال نسبت به سازنده یا خواص و یا مشخصات اصلى اجناس نامبرده را فراهم نماید.

7 - کالا‌هایی که داراى نشان شیر و خورشید و یا پرچم ایران باشد (مگر این که واردکننده آن دولت باشد) به همچنین مدال و تکمه‌های فلزى مشابه مسکوکات کشور.

8 – اسکناس‌هاى خارجى که در کشور مبدأ از جریان قانونى خارج شده است به همچنین اسکناس تمبر و نوار چسب‌های تقلبى و ساختگى

9 - بلیط لاتار

تبصره- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین که درباره ممنوعیت ورود کالاهاى خارجى موجود است ملغى می‌باشد.

رئیس- در ماده 21 کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 21 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 22 قرائت می‌شود .

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 22- دولت می‌تواند با صدور تصویب‌نامه ترانزیت یا کاپوتاژ هر کالایی را به اقتضاى مصالح اقتصادى یا امنیت عمومى محدود یا مقید به شرایطى بنماید.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده 22 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 23 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 23- وارد نمودن اشیایی که ورود آنها ممنوع است منحصراً برای مصرف دربار شاهنشاهى مجاز می‌باشد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 23 آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 24 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 24- مأمورین سیاسى نیز به شرط معامله متقابله حق دارند اشیای ممنوعه را برای مصارف خودشان با تشخیص و گواهى وزارت امور خارجه مستقیماً بنام خود وارد کنند ولى واگذارى این قبیل اشیا به دیگران به هر عنوان مطلقاً ممنوع است در صورت انتقال طبق تبصره ذیل بند 32 ماده 30 رفتار خواهد شد.

رئیس - مخالفى نیست؟ رأى گرفته می‌شود به ماده 24 آقایان موافقین قیام فرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 25 قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

فصل پنجم- مقررات مختلفه

ماده 25- کالا‌هایی که به گمرک تحویل شده است در صورتی که مفقود شود یا خسارتى بدان وارد آید بهاى تمام شده آن و در صورت خسارت دیدگى غرامت معادل میزان خسارت وارده از طرف گمرک به صاحب مال پرداخت خواهد شد مگر در مواردی که فقدان یا خسارت ناشى از کیفیت خود کالا یا بدى باربندى یا انقلابات جوى یا سوانح طبیعى یا قوه قهریه (فورس ماژور) باشد مسئولیت نقصان طبیعى یا فاسد شدن جنس در صورتى که مربوط به عمل گمرک نباشد متوجه گمرک نخواهد بود.

تبصره- جبران خسارت صاحب مال از طرف گمرک رافع مسئولیت از انبارداران و مأمورین مربوطه گمرک نخواهد بود.

رئیس – در خود ماده مخالفى نیست فقط یک پیشنهادى رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید. تبصره دیل به فصل 5 ماده 25 اضافه شود.

دولت مکلف است به محض تصویب این قانون و در سال‌هاى آتیه اول دی ماه هر سال کمیسیونى مرکب از رئیس بازرسى نخست‌وزیرى و نمایندگان وزارت کشاورزى و اتاق بازرگانى تهران تشکیل داده و با کسب اطلاعات دقیق از مجارى رسمى و کمپانی‌هاى سازنده اتومبیل و با در نظر گرفتن تخفیفاتى که برای نمایندگى در نظر می‌گیرند و هم چنین مخارج و سود و غیره نرخ عادله هر دستگاه اتومبیل اعم از سوراى و بارى و انواع دیگر را که به کشور وارد می‌شوند تعیین و براى اطلاع عموم آگهى نماید و هر

+++

نماینده یا فروشنده رسمى که از قبول نرخ اعلام شده سرپیچى نماید در آتیه از حق ورود و معامله اتومبیل محروم شود.

دکتر مشیر‌فاطمی. دولت‌آبادی. ثقة‌الاسلامی. مشار

رئیس - آقای دکتر مشیر‌فاطمی‏

دکتر مشیر‌فاطمی - پیشنهادى که بنده تقدیم کردم شاید بعضی‌ها تعجب کنند که چه علت داشته است که برای یک کالاى به خصوصى بنده این پیشنهاد را کردم ولى توضیحى می‌خواهم عرض بکنم در مورد کالاهاى دیگر رقابت می‌شود جز در قسمت اتومبیل که یک نمایندگى‌های اختصاصى و یک قسمت عمده‌اش هم یک 5 درصدهایی در خارج گرفته می‌شود. متأسفانه علاوه برآنچه کمپانی‌هایی که الان جنس وارد می‌کنند به عنوان مورد نمایندگى می‌گیرند یک اشخاصى هم در خارجه نشسته‌اند که آنها هم یک پنج درصد بابت اتومبیل‌ها‌یی که به ایران می‌آید می‌گیرند (صحیح است) فرض بکنید اتومبیلى قیمتش 1500 تا 2000 دلار است با 25 درصد تخفیف نمایندگى به آنها می‌دهند ما حرفى نداریم گفتیم که از کارخانه‌های سازنده از مجارى رسمى از اتاشه‌های تجارتى سفارت‌خانه‌ها سئوال کنند قیمت یک دستگاه فلان اتومبیل چیست؟ و چقدر مخارج برمی‌دارد و چقدر هزینه تلگراف و اسناد برمی‌دارد 15 درصد، 2 درصد هم بکشند رویش یک قیمتى در اول دی ماه برای هرنوع اتومبیل معین کنند این که اول دی ماه هم پیشنهاد کردم چون مطابق است با اول سال فرنگى یک قیمتى اعلام بکنند بگویند این اتومبیل قیمتش 14 یا 15 هزار تومان است در زمان مرحوم قوام‌السلطنه هم این کار شد و قیمت اتومبیل اتوماتیکمان پائین آمد یک دفعه 8 هزار تومان، ده هزار تومان قیمت اتومبیل پائین آمد البته در این کمیسیون نماینده اتاق بازرگانى هم باید شرکت داشته باشد.

دکتر بینا - بنده خواستم پیشنهاد بکنم ماشین‌هاى کشاورزى را هم اضافه بکنند برای این که ماشین‌هاى کشاورزى که بیست هزار تومان بود حال پنجاه و شصت هزار تومان است‏.

رئیس - آقایانی که پیشنهاد را داده‌اند می‌توانند قبول بکنند تا اضافه شود.

دکتر مشیر - فاطمى ماشین‌هاى کشاورزى هم اضافه شود.

وزیر گمرکات - اجازه می‌فرمایید.

رئیس - بفرمایید.

وزیر گمرکات و انحصارات (سرتیپ ضرغام) - البته آقایان هر موقع پیشنهادى راجع به تعدیل نرخ می‌توانید بدهند و برای بنده هم مثل همه آقایان خیلى باعث خوش‌وقتى است که قیمت اجناس تعدیل شود ولى این ماده مربوط به نرخ نیست مربوط به گم شدن اشیا در گمرک است این موضوع را که در این ماده می‌خواهند اضافه بشود مثل این است که نرخ بنایی هم را بخواهید تعدیل کنید این مربوط به وزارت گمرکات نیست مربوط به وزارت بازرگانى است در موقعى که لایحه‌اش می‌آید آقایان هر پیشنهادى بدهند بنده اجرا می‌کنم (دکتر مشیر‌فاطمی- مجلس حق دارد) اینجا می‌گوید که اگر یک چیزى گم شد مسئولش گمرک است این موضوع مورد شکایت مردم است (فضائلى- مجلس تکلیفش را می‌داند و حق دارد) البته مجلس حق دارد و همه جا می‌تواند ولى جایش اینجا نیست بنده تقاضا دارم از آقای دکتر مشیر‌فاطمی که این پیشنهاد را پس بگیرند آخر این لایحه و در آخر این مواد ممکن است اضافه بفرمایند خود بنده نیز با تعدیل نرخ موافقم ولى این ماده به خصوص فقط بحث می‌کند از این که اگر کالایی در گمرک گم شد مسئولیتش لوث نشود که مردم بتوانند غرامتش را بگیرند.

دکتر بینا - می‌شود به عنوان ماده الحاقى ضمیمه شود.

رئیس - ممکن است به عنوان ماده الحاقیه به آخر مواد اضافه کنید. آقای مهدوى مخالفید.

مهدوى - بلى‏

رئیس – بفرمایید.

سعید مهدوى - بنده عقیده‌ام این است که راه پائین آوردن قیمت اتومبیل‌ها این نیست و این از وظایف مسلم دولت است که همیشه مراقب این امور باشد و کم‌کم در پیشنهادات خودمان وارد وظایف اجرایی می‌شویم این از وظایف اصلى دولت است که باید راجع به این کار کنترل داشته باشد. اما راجع به اتومبیلهای سواری که بیشتر باید کنترل داشته باشد در یک مملکتى که ورود اتومبیل‌های سوارى از هر نوع آزاد است و انواع و اقسام مختلف هست با این توضیحاتى که آقا فرمودند 25 درصد در مبدأ تخفیف می‌دهند اصل رقابت در اینجا کافى است که قیمت را بیاورد پائین (یکى از نمایندگان- هر اتومبیل نماینده مخصوصى دارد پائین نمی‌آورند) اما چیزى که بیشتر از همه تجاوز به حقوق مشتری‌ها می‌شود قیمت اسباب یدکى است و استفاده بزرگ کمپانى‌ها از این راه است به عناوین مختلفه اتومبیل‌ها را در دسترس مشتری‌ها می‌گذارند بعد از آن که فروختند در اسباب یدکى آنچه که مقدور است تجاوز می‌کنند و قسمتش را زیاد می‌گیرند اسباب یدکى را در خیلى جاها نمی‌فروشند و قیمت اسباب یدکى را پنج مقابل می‌گیرند اینها را آقا باید دولت توجه کند والا از نظر اتومبیل سوارى قیمت زیاد تأثیر ندارد آنچه کلاهبردارى می‌شود روى اسباب یدکى است‏.

رئیس - وقتى موافقت شد ماشین‌هاى کشاورزى هم علاوه شود در آن کمیسیون باید نماینده کشاورزى هم باشد (دکتر مشیر‌فاطمی- اضافه شود) پس به عنوان ماده الحاقیه در آخر لایحه قرار خواهد گرفت یعنى ماده 37 می‌شود رأى می‌گیریم به این پیشنهاد که اگر تصویب شد به عنوان ماده 37 اضافه می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا رأى گرفته می‌شود به ماده 25 آقایانى که با ماده 25 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

5 - معرفى آقای باقر عامرى به معاونت وزارت دادگسترى به وسیله آقای وزیر دادگسترى‏

رئیس - آقای وزیر دادگسترى بفرمایید.

وزیر دادگسترى (دکتر هدایتى)- از پیشگاه محترم مجلس شوراى ملى اجازه می‌خواهم که آقای باقر عامرى رئیس دادگاه‌های استان 1 و 2 را که از قضات عالی‌رتبه وزارت دادگسترى می‌باشد به سمت معاون وزارت دادگسترى معرفى کنم (مبارک است، مبارک است) (بزرگ ابراهیمى- خیلى خوش‌وقتیم).

6 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون انحصارات و گمرکات راجع به اصلاح قانون تعرفه گمرکى و ارسال به مجلس سنا

رئیس- ماده 26 تعرفه گمرکى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 26- وارد کنندگان کالا می‌توانند نقل کالاى خود را به انبار اختصاصى ملکى یا استیجارى خود از گمرک تقاضا نمایند اداره گمرک می‌تواند تقاضاى صاحب مال را با شرایط تضمینى بپذیرد انبار‌های اختصاصى باید داراى استحکام کافى بوده و حائز شرایطى باشد که در آیین‌نامه گمرکى برای این‌گونه انبارها تعیین می‌شود.

تبصره- مسئولیت فقدان یا نقصان یا آسیب دیدگى کالا در انبارهاى اختصاصى متوجه گمرک نیست و صاحب مال مکلف است به شرط آن که محرز گردد سوء‌نیتى در بین نبوده کلیه حقوق و عوارض متعلق به کالاهاى مفقود و یا آسیب دیده را فوراً بپردازد و در غیر این صورت کالاى مفقوده یا کسرى قاچاق محسوب خواهد شد.

رئیس - کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 26 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 27 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 27- کالا‌هایی که به عنوان ترانزیت و ورود موقت یا کاپوتاژ به گمرک اظهار شده است هر گاه در عرض مهلت مقرر از کشور با اطلاع گمرک خارج یا به کشور وارد نگردد این عمل در مورد کالاهاى مجاز تخلف از مقررات گمرکى و در مورد کالاهاى غیرمجاز یا ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور قاچاق محسوب می‌شود مگر آن که با مدارک کافى مسلم گردد که عدم خروج کالا از کشور (در مورد ترانزیت) یا عدم ورود کالا به کشور (در مورد کاپوتاژ) معمول قوه قهریه (فرس ماژور) بوده است یا آن که عین کالا بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف به گمرک تحویل شود و در این صورت نسبت به کالا طبق آیین‌نامه گمرک رفتار خواهد شد (در این موقع آقای رئیس محل ریاست را ترک و ریاست جلسه را آقای اردلان (نایب رئیس) عهده‌دار شدند)

نایب رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 27 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 28 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 28- طرز عمل نسبت به ورود و خروج بسته‌های پیک سیاسى در آیین‌نامه گمرکى تعیین خواهد شد.

نایب رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 28 آقایانى که با ماده 28 موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 29 قرائت می‌شود .

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 29- تنها مرجع حل اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکى و سایر اختلافات ناشى از اجراى مقررات گمرکى کمیسیون دائمى تعرفه است رأى و تشخیص این کمیسیون در مواردی که ما به التفاوت موضوع اختلاف دویست و پنجاه هزار ریال یا کمتر باشد قاطع خواهد بود.

در مواردی که مابه التفاوت از دویست و پنجاه هزار ریال تجاوز کند و طرف نسبت به آن معترض باشد می‌تواند در عرض مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأى کمیسیون دائمى تعرفه تقاضاى تجدیدنظر نماید.

این تقاضا در کمیسیونى متشکل از رئیس دیوان محاسبات- مدیر کل بانک ملى ایران یا یکى از معاونین بانک. مدیر کل وزارت بازرگانى با مدیر کل وزارت صنایع و معادن (بسته به موضوع آن) نماینده اتاق بازرگانى تهران مدیر کل گمرک یا معاون او رسیدگى می‌شود و رأى صادره این کمیسیون قاطع خواهد بود.

تبصره- طرز تشکیل و محل انعقاد کمیسیون دائمى تعرفه و کمیسیون تجدیدنظر و نحوه رسیدگى به اختلافات مذکور بالا در آیین‌نامه گمرکى تعیین خواهد شد.

نایب رئیس - کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 29 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 30 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

+++

ماده 30- در مواردی که کالا در حین حمل از مبدأ تا مرز ایران یا در مدت توقف در انبارهاى گمرکى ضایع یا فاسد شده باشد صاحب کالا یا نماینده او می‌تواند تقاضاى اعاده به خارجه یا نابود ساختن آن کالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودى (به استثنای حق باربرى) بنماید و یا تقاضا کند قسمت سالم را از قسمت فاسد تفکیک نموده و فقط حقوق و عوارض قسمتى که سالم و بى‌عیب تشخیص و از گمرک مرخص می‌شود بپردازد در صورتی که تفکیک قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد گمرک‌خانه ورودى می‌تواند بنا به تقاضاى صاحب مال و با اجازه اداره کل گمرک به نسبت فساد و تباهى وارده به آن کالا تخفیفى در حقوق گمرکى و حق انحصار و سایر هزینه‌های ورودى (به استثنای حق باربرى) اعطا نماید.

نایب رئیس - کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 31 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 31 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 31- مقررات اجرایی این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت گمرکات و انحصارات تهیه و به تصویب کمیسیون‌هاى گمرکات و انحصارات و بازرگانى مجلس که توأماً تشکیل می‌شود خواهد رسید تعیین می‌گردد.

تبصره- وزارت گمرکات و انحصارات مکلف است آیین‌نامه مذکور در این ماده را از تاریخ تصویب این قانون منتها در ظرف 15 روز تهیه و به کمیسیون گمرکات و انحصارات و بازرگانى تقدیم نماید و اداره کل گمرک مجاز است آیین‌نامه مذکور را پس از یک ماه از تاریخ تقدیم به کمیسیون در صورت عدم تصویب تا تصویب نهایی به موقع اجرا بگذارد.

نایب رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 31 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 32 قرائت می‌شود.

ماده 32- حق انحصار قند و شکر و مواد قنددار و چاى وارده به کشور و همچنین عوارض بندرى و بهدارى کماکان به شرح زیر دریافت خواهد شد.

1 - حق انحصار قند و شکر یک کیلو 25/1  ریال.

2 - حق انحصار مواد قند‌دار داراى بیش از چهارصد یک کیلو دو ریال.

3 - حق انحصار چاى یک کیلو 70/5  ریال.

4 - عوارض بهدارى بندر یک تن 5 ریال.

5 - عوارض بندرى در شمال یک تن 24 ریال.

6 - عوارض بندرى در جنوب یک تن 15 ریال.

تبصره 1- سایر حقوق انحصارى که از طرف گمرک وصول می‌شده تا زمانی که مجوز دریافت حقوق مزبور به قوت خود باقى است کماکان دریافت خواهد شد.

تبصره 2- دولت می‌تواند نرخ عوارض بندرى و بهدارى را اعم از این که توسط گمرک یا بنگاه کل بنادر و کشتیرانى وصول شود با صدور تصویب‌نامه هیئت وزیران تغییر دهد.

نایب رئیس- مخالفى نیست و کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ماده 32 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 33 قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 33- دو در هزار از مجموع حقوق و هزینه‌های گمرکى و غیر گمرکى (به استثنای حق بیمه و عوارض شهردارى) که به وسیله گمرک وصول می‌شود برای پاداش کارمندان و کارکنان گمرک که در پیشرفت امور گمرک مؤثر بوده‌اند تخصیص داده می‌شود که ماهیانه از درآمد وصولى برداشت و به تشخیص مدیر کل گمرک تقسیم می‌شود.

ارباب - بنده عرضى دارم‏

نایب رئیس – بفرمایید

ارباب- این موضوع سهم عوارض شهردارى که در دفاتر گمرکى وصول می‌کنند و باز می‌گردد به شهرستان‌ها یک وضع غیر عادلانه‌ای در این جریان هست موقعى که جناب آقای وزیر گمرکات تشریف بردند به جنوب بنده شرحى نوشتم و تقاضا کردم که مال بندرعباس و میناب را اجازه بفرمایید همان سهم خودشان را به خودشان بدهند که کارشان انجام بشود با انجام این کار یک منّتى به مردم آنجا می‌گذارند و بنده هم به سهم خودم امتنان خواهم داشت و با این ماده هم موافقم و مخالفتى ندارم.

نایب رئیس - پس در ماده 33 مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده 33 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 34 مطرح است قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

ماده 34- این قانون از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذشته می‌شود و شامل کالا‌هایی که در تاریخ اجراى این قانون در گمرک‌خانه‌ها موجود می‌باشد و حقوق گمرکى آنها تأدیه نشده است خواهد بود.

نایب رئیس- مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده 34 آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 35 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 35- از تاریخ اجراى این قانون لایحه قانونى مصوب ششم تیرماه 1334 کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین بلا اثر می‌گردد و قوانین مشروحه ذیل کماکان ملغى می‌گردد:

1- لایحه قانون تعرفه گمرکى مصوب 12 مرداد 1329 و همچنین قوانین مذکور در ماده نهم لایحه قانون مزبور

2 - ماده هشتم قانون متمم بودجه 1314 راجع بانحصار کالاى اتومبیل

3 - ماده 35 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 25 اسفند 1313

4 - تبصره چهارم ماده هشتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312

خلعتبری - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید

خلعتبری - این لغت کماکان درست نیست وقتى قرار باشد چیزى باقى بماند گفته می‌شود کماکان باقى می‌ماند

نایب رئیس- همان طور که فرمودید کماکان لزومى ندارد و زائد است.

وزیر گمرکات و انحصارات- این کماکان برای این است که سابقاً این مواد بوده است چون سابقاً ملغى بوده است.

نایب رئیس- بفرمایید اینجا توضیح بدهید.

وزیر گمرکات و انحصارات - عرض کنم قانونى که ما فعلاً در دست داریم قانونى است که از کمیسیون مشترک مجلسین گذشته است در این قانون این را ذکر کردیم چون آن قانون باید لغو شود و این قانونى که فعلاً تصویب می‌شود ملاک عمل ماست آقایان در کمیسیون توضیح دادند که این کماکان باید باشد اگر آقایان موافق باشند که آن قوانین و مواد لغو شده و این جمله هم لزومى ندارد بردارند بنده نظرى ندارم.

نایب رئیس - چون آن قوانین مطابق قانونی که تصویب شده لغو بوده اینجا به جای کماکان بگذاریم آن قوانین و مواد لغو می‌شود.

رأى می‌گریم به ماده 35 آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 36 مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 36- وزارت گمرکات و انحصارات مأمور اجراى این قانون می‌باشد

نایب رئیس - آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک ماده الحاقى هم هست که ماده 37 خواهد بود آقای پرفسور اعلم در کلیات اجازه خواسته‌اید بفرمایید.

پرفسور اعلم- بنده در پشت این تریبون با اجازه مقام ریاست مجلس سال جدید را به تمام خدمتگزاران ایران تبریک عرض می‌کنم (صحیح است) و امیدوارم که ملت ایران سال 37 را بیشتر و بهتر رو به ترقى برود (انشاءالله) تصویب این لایحه یک دفعه دیگر نشان داد که مجلس چقدر در لوایحى که مفید به حال مملکت است سعى وافى دارد (صحیح است) ما در عرض دوجلسه این لایحه به این تفصیل را با کمال علاقه نشستیم و تصویب کردیم (فضائلى- کارهاى آن در کمیسیون‌ها شده بود) با این وسایلى که برای دولت فراهم است امیدوارم که دولت از این لایحه استفاده کند و درست عمل کند (انشاءالله) من یک وقتى سؤالى کردم راجع به قیمت اتومبیل‌ها و استدعا کردم که برود به کمیسیون تحقیق ولى تا حالا هیچ نتیجه‌ای از این سؤال نگرفتم ولى در این لایحه یک ماده‌ای پیشنهاد شده است که به عقیده بنده یکى از بهترین موادى بود که ممکن است پیشنهاد بشود چون اتومبیل فروش‌ها به قدرى منفعت بدون حصر و حساب می‌کنند (صحیح است) و بالنتیجه اسباب یدکى فروش‌هاى اتومبیل و مخصوصاً فروشندگان اسباب یدکى تراکتور به قدرى خون مردم را توى شیشه می‌کنند که حدى ندارد بنده در همین نواحى قزوین یک تراکتورى دیدم که ایستاده بود گفتم چرا کار نمی‌کنید صاحب آن گفت من شش ماه است منتظر اسباب یدکى هستم و قیمتش را هم 10 برابر کرده‌اند آخر این که نمی‌شود این عمل یک کنترل لازم دارد و باید این کنترل شدید باشد.

یک روزى بنده حلقه رل اتومبیلم، یعنى آن زهش شکسته بود (ارباب- توى دست‌انداز افتاده بود) راه بندرعباس بود رفتم به شرکت گفتم دارید؟ گفتند خیر یکى از اعضاى آن شرکت یواشکى به من گفت بروید فلان مغازه دارد رفتم به آن مغازه و داشت قیمتش شش برابر بود (یک نفر از نمایندگان- و خریدند) مجبور بودم خود این شرکت به او فروخته بود که او شش برابر بفروشد در دنیا دیگر همچو چیزى ممکن نیست در تمام ممالک دنیا این اسبابی که لازمه کار است اسباب یدکى تراکتورها اسباب یدکى اتومبیل‌ها تحت کنترل دولت است و قیمتش فیکس است این را بگیرید کنترل کنید شما می‌روید بیروت یک اتومبیل می‌خرید گمرکش را هم می‌دهید شش هزار تومان

+++

از اتومبیلى که اینجا می‌خرید ارزانتر است آخر مگر او منفعت نمی‌کند این است که من استدعا می‌کنم از دولت که این عمل را در سال آتیه حتماً انجام بدهد و مردم را از شر این یدکى فروش‌ها راحت کند.

نایب رئیس - آقای بزرگ ابراهیمى موافقید؟

بزرگ ابراهیمى - خیر

نایب رئیس - آقای خرازى موافقید بفرمایید

خرازى - همان طور که در جلسه قبل مذاکره شد یکى از قدم‌هاى بزرگى که دولت مخصوصاً تیمسار سرتیپ ضرغام وزیر فعلى گمرکات و انحصارات برداشتند تقدیم این لایحه تعرفه گمرکى بود اساس بازرگانى هر کشور بستگى به موضوع تعرفه گمرکى دارد زیرا به موجب این لایحه است که دولت می‌تواند کالاهایی که در داخل کشور تهیه می‌شود به موجب بالا بردن و پائین آوردن تعرفه گمرکى آنها را حمایت بکند و از نظایر و مشابهش که از خارجه می‌آید جلوگیرى کند تذکرى که همکار محترم جناب آقای پرفسور جمشید اعلم دادند بسیار مفید و لازم بود اینجا بنده خودم از اشخاصى بودم که به شهادت آقای دکتر مشیر‌فاطمی به این پیشنهاد تعیین نرخ اتومبیل و ماشین‌آلات کشاورزى رأى دادم معتقد هستم که این کارهایی که با حمل‌ونقل ارتباط دارد هر چه ممکن است تسهیل شود چون حمل‌ونقل یکى از اساس امور اقتصادى هر کشور است و علت این که آلمان‌ها در استالین‌گراد و لنین‌گراد شکست خوردند این بود که نتوانستند ارتباط‌شان را حفظ کند و حمل‌ونقل یکى از عوامل مؤثر در امور اقتصادى است دو جلسه قبل بود که آقای مرآت‌اسفندیاری اینجا تذکر دادند که در کرمان چغندر قند را صد و بیست تومان کارخانه می‌خرد و صد تومانش پول کرایه است و بیست تومانش به دست مالک یا زارع داده می‌شود ولى یک موضوع دیگر هم هست و آن این است که در بین تمام طبقات اشخاصى هستند که بدون تشکیلات کار می‌کنند و یک مؤسساتى هم هستند که تشکیلاتى دارند و باید گفت بیشتر آنهایی که تشکیلاتى نمی‌دهند کارهایی است که دولت درش مداخله می‌کند این قضیه تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزى که لوازم یدکى ندارد بیشتر مربوط به بانک کشاورزى است که الان 850 هزار لیره ماشین‌آلات کشاورزى موجود دارد و کسى از او نمی‌خرد و شاید در حدود یک میلیون و دویست هزار لیره انگلیسى هم تعهد دارد ولى یک مؤسساتى هم هست که هر چه سفارشى می‌دهند بیست درصد لوازم یدکى سفارش می‌دهند تعمیرگاه ثابت دارند تعمیرگاه‌هاى متحرک دارند در مراکز کشاورزى مثل خوزستان و گرگان شعباتى دارند تعمیرگاه‌ها‌یی دارند زحمت می‌کشند و در قسمت ماشین‌آلات کشاورزى این را برای استحضار آقایان عرض می‌کنم یک مؤسسه‌ای هست به نام بنگاه توسعه کشاورزى از سازمان‌هاى برنامه است یعنى تابع سازمان برنامه است و هر مالک و زارعى وقتى که بیست درصد قیمت ماشین‌آلاتش را می‌دهد هشتاد درصدش را چهار ساله اینها به او کمک می‌کنند و یکى از مواد اساسنامه این بنگاه اینست که بیش از پانزده درصد اضافه ندهند و اما راجع به لوازم یدکى اتومبیل و اینها همین‌طور که گفته شد قیمت‌ها فوق‌العاده گران است ولى چیزى که هست هر ساله سیستم اتومبیل تغییر می‌کند و این لوازم یدکى دِمُدِه می‌شود و از کار می‌افتد این است که امیدوار هستیم موقع اجراى این لایحه تعرفه گمرکى و آن سود بازرگانى که دولت به موجب تصویبنامه حق دارد وضع کند ترتیبى داده شود که حتى‌المقدور از کالاها یعنى محصولات و مصنوعاتى که در داخل کشور تهیه می‌شود حمایت بشود و ما سعى بکنیم از ورود کالاهاى خارجى رفع نیاز و حاجت بکنیم و سیاست دولت منحصراً فروش دلار نباشد سیاست دولت متوجه به امر صادرات و جلوگیرى از کالاهایی که نظایر و مشابهش در داخله کشور تهیه می‌شود از راه تعرفه گمرکى و سود بازرگانى باشد و امیدوار هستیم که این رأیى که آقایان راجع به ماده 37 در مورد اتومبیل دادند دقیقاً رسیدگى بشود و ترتیبى داده شود که از طرف فروشندگان اتومبیل تعدى و بى‌اعتدالى و اجحافى به مصرف‌کنندگان نشود و بالنتیجه قیمت حمل‌ونقل در داخله کشور پائین بیاید (احسنت)

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است که قرائت می‌شود .

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات دارم سعید مهدوى‏

نایب رئیس - ‌آقای مهدوى‏

مهدوى - چون بیش از یک‌ساعت و ربع به ظهر نداریم دوسه لایحه دیگر هم که به مجلس سنا فرستاده‌اند برگشته و یکى هم همان 350 میلیون بانک کشاورزى است و در این لایحه هم بحث کاملى شده است و مخالفین و موافقین صحبت‌هایشان را کرده‌اند این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که مذاکرات کافى باشد و به کارهاى دیگر برسیم (جمعى از نمایندگان مخالفى نیست)

نایب رئیس- مخالف دارد. آقای مرآت‌اسفندیاری مخالفید بفرمایید.

مرآت‌اسفندیاری- بیانات آقای سعیدى کاملاً صحیح بود ولى توجه دارند که در کلیات یک تذکراتى نسبت به لایحه می‌توان داد که بیانش در مواقع دیگر فراهم نیست به خصوص در آخر سال بنده خواستم جنابعالى هم توجه بفرمایید که در این لایحه‌ای که مجلس با این سرعت و پشتکار با کمال حسن نیت گذرانیده است تضییع حق نشود از یک اشخاصى که یک تذکرات اساسى دارند مثلاً بنده تذکرى داشتم راجع به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه آبادان امروز این فرودگاه‌ها بین‌المللی شده البته وزارت گمرکات توجه دارد ولى باید بیشتر توجه کند در این فرودگاه‌ها روزى 5، 6 الى 10، 12 فروند هواپیما می‌نشیند شاید متجاوز از 500 مسافر داخلى و خارجى در این فرودگاه‌ها فرود می‌آیند باید سعى بکنند دستگاه گمرکى را طورى تنظیم کنیم و طورى رفتار کنیم که اگر بهتر از سایر جاها نباشد اقلاً عقب‌تر هم نباشد بنده اطمینان دارم رئیس فرودگاهى که هست بسیار لایق و جدى است و انشاءالله امیدوارم که تیمسار بعد از صحبت‌ها‌یی که بنده می‌کنم منتظر خدمتش نکنند (وزیر گمرکات- مقصود رئیس گمرک است که کرمانى است) (خرازى- رئیس گمرک فرودگاه را می‌فرمایند) و انشاءالله امیدوارم در سال 1337 تیمسار توجه بفرمایند این فرودگاه هم آبادان و هم مهرآباد و اصفهان هم همین‌طور در بعضى موارد هواپیماها مواجه با اشکالات فنى می‌شوند و مجبور می‌شوند در یک نقطه دیگر بنشینند مطلب دومى که می‌خواستم عرض کنم مبارزه با قاچاق است‏.

نایب رئیس- راجع به اصل موضوع نفرمایید فقط در مخالفت با کفایت مذاکرات بفرمایید.

مرآت‌اسفندیاری - اجازه بفرمایید الان تمام می‌کنم در این موضوع مبارزه با قاچاق در اینجا تذکراتى داده شده البته تشکیلاتى وزارت گمرکات داده که نمی‌شود منکر آن شد ولى اذعان هم باید داشت هنوز قاچاق تریاک در این مملکت وجود دارد و در روزنامه هم می‌خوانیم مبارزه با قاچاق تریاک مهم‌ترین خدمتى است که به نسل آینده این مملکت می‌شود هر سال در کمیسیون بین‌المللی مواد مخدره نمایندگان دولت ما مورد شماتت واقع می‌شدند خوشبختانه از دو سال به این طرف که کشت خشخاش قدغن شده است سر بلند هستند زراعت تریاک وجود ندارد ولى قاچاق هنوز هست این را استدعا می‌کنم که توجه بفرمایید این نه تنها خدمتى است که از لحاظ ادارى می‌کنید بلکه یک خدمت وجدانى است که به نسل آینده این مملکت می‌شود اگر آقایان موافقند بنده مخالفتم را پس می‌گیرم‏.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیه لایحه برای اظهارنظر مشورتى به مجلس سنا فرستاده می‌شود .

7 - معرفى آقای یزدان‌فر به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ‏

نایب رئیس - آقای وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- چند ماه قبل آقای یزدان‌فر به سمت معاونت پارلمانى وزارت فرهنگ بر حسب دعوت دولت آمریکا و انگلستان برای بازدید مؤسسات فرهنگى این دو کشور عزیمت کردند در غیاب ایشان آقای مزینى به سمت معاونت پارلمانى به طور موقت معرفى شدند اینک که آقای یزدان‌فر از مسافرت مراجعت کرده‌اند مجدداً به سمت معاونت وزارت فرهنگ معرفى می‌شوند (مبارک است)

نایب رئیس - آقای وزیر گمرکات‏

وزیر گمرکات - مرسوم مجلس شوراى ملى این است که هر لایحه‌ای که تصویب می‌شود وزیر مربوطه که پیشنهاد لایحه را کرده است یک اظهار تشکرى از نمایندگان محترم می‌کند ولى وضع این لایحه و به خصوص موقع و زمانى که تصویب می‌شود ایجاب می‌کند که این حسن عملى که آقایان به خرج دادند و زحمتى که کشیدند که در روز آخر سال که همه ادارات تقریباً تعطیل است‏ (مرآت‌اسفندیاری- موظف بودند) البته همه جا وظیفه است ولى بعضى اوقات انجام وظیفه با این طرز مشکل خارج از وظیفه است بنده نمی‌دانم با چه زبانى تشکر کنم که بتوانم اداى مطلب کرده باشم بنده همین قدر به آقایان در مقابل این حسن‌نیتى که به خرج دادند که در دو جلسه یک جلسه‌اش را آن روز تا یک ‌ساعت و نیم بعد از ظهر و یک جلسه هم که 29 اسفند است و روز جشن ملى شدن نفت روز آخر سال و همه اشخاص فکر این هستند که برای خودشان تشکیلاتى بدهند آقایان وقتشان را صرف کردند بنده امیدوارم با حسن اجراى این قانون عملاً از آقایان تشکر کنم و همه دستورات آقایان را انجام دهم و این بهترین تشکر است که بنده می‌توانم بکنم.

8 - اخذ رأى و تصویب گزارش اصلاحى مجلس سنا راجع به سه هزار و پانصد میلیون ریال اعتبار کشاورزى‏

نایب رئیس - نامه مجلس سنا راجع به 350 میلیون تومان اعتبار کشاورزى رسیده است که قرائت می‌شود .

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى عطف به مرقومه شماره 14017- 22/ 12/ 1336 راجع به لایحه افزایش اعتبارات کشاورزى اشعار می‌دارد.

گزارش کمیسیون‌هاى مربوطه در مورد لایحه فوق‌الذکر در جلسه روز چهارشنبه 28 اسفند ماه یک هزار و سیصد و سى

+++

و شش مطرح و با اصلاحاتى به تصویب مجلس سنا رسید اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق به ضمیمه ایفاد می‌شود- نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک‏

نایب رئیس - چند فقره اصلاحات عبارتى هم شده است که قرائت می‌شود.

در ماده 1 تبصره 2 بعد از جمله بانک کشاورزى یک کلمه (نیز) اضافه شده (گفته شد- اشکالى ندارد) در ماده 2 در قسمت آیین‌نامه که قبلاً بود (پس از تصویب هیئت وزیران) اضافه شده (پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین قابل اجراست) (صحیح است) در ماده 3 قبلاً تبصره‌ای بود آن را ماده 3 کرده‌اند در ماده 4 وزارت‌خانه‌های دارائى، کشاورزى، دادگسترى مسئول اجراى مفاد این کلمه (مفاد) را (قانون) این طور اصلاح شده که مسئول اجراى این قانون هستند.

(صدرزاده- بسیار اصلاحات به جایی بوده است)

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به این لایحه با این اصلاحات آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

9 - تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب رئیس - جلسه آینده مطابق معمول باید 15 فروردین باشد ولى چون مصادف می‌شود با ایام احیاء بنابراین جلسه آینده مجلس شوراى ملى روز 26 فروردین که 25 رمضان است خواهد بود.

 (مجلس یک‌ ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295247!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)