کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/28]

جلسه: 18 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1329  

فهرست مطالب‏:

1-طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار 3 میلیون ریال براى هزینه دو ماهه مجلس سنا

2-قرائت گزارش انتخاب کمیسیون تجدید نظر در آیین‌نامه داخلى.

3- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار 50 میلیون ریال و تصویب آن.

4- تعطیل جلسه به عنوان تنفس‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 18

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1329

 

فهرست مطالب‏:

1-طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار 3 میلیون ریال براى هزینه دو ماهه مجلس سنا

2-قرائت گزارش انتخاب کمیسیون تجدید نظر در آیین‌نامه داخلى.

3- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار 50 میلیون ریال و تصویب آن.

4- تعطیل جلسه به عنوان تنفس‏

 

مجلس دو ساعت و 20 دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس- امروز متاسفانه براى اشکال فنى صورت جلسه حاضر نشده است این است که در جلسه آتیه حاضر می‌شود. صورت غایبین جلسه گذشته قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد)

غایبین با اجازه آقایان: اورنگ- فرهودى- مرتضى حکمت- محمد‌على منصف- ابوالفتح قهرمان- محمد‌على مسعودى- سالار سنندجى- حسن اکبر- دکتر هدایتى- اقبال- صمد سود‌آور- پیراسته- سلطانى

غایبین با اجازه- آقایان: غضنفرى- معدل- ابریشم‌کار -نصرتیان.

دیر‌آمده با اجازه- آقاى بهادرى آخر وقت یک ساعت.

اسلامى- بنده اخطار قانونى دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

اسلامى - عرض کنم بنده قبل از این که کمیسیون عرایض تشکیل بشود بر علیه آقاى ساعد اعلام جرم کردم ولى تا حالا تعقیب نشده است و بنده را هم کمیسیون عرایض نخواسته است بنده استدعا می‌کنم دستور بفرمایید این موضوع را زودتر تعقیب بفرمایند و بنده را بخواهند که دلایل خودم را به کمیسیون عرایض تقدیم کنم.

نایب رئیس- طبق مقررات اقدام خواهد شد.

نورالدین امامى- بنده اخطار آیین‌نامه‌اى دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

نورالدین امامى - اولاً اوقاتى که براى مجلس تعیین می‌شود باز هم یواش یواش دارد تخلف می‌شود نیم ساعت، سه ربع تأخیر می‌شود و راجع به ‌این آقایان غایبین که با اجازه هستند و اسامی‌شان را خواندند اینها با اجازه کمیسیون محاسبات است یا با اجازه هیئت رئیسه؟

نایب رئیس - در قسمت اول هر روز از وقتی که اعلام شده است 5، 6 دقیقه تأخیر شده و امروز که یک قدرى تأخیر شد براى تشکیل شعب بود در قسمت دوم هم با اجازه با کمیسیون محاسبات است، آقاى نخست وزیر بفرمایید.

1- طرح و تصویب گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار سه میلیون ریال براى هزینه دو ماهه مجلس سنا

نخست وزیر - چون لازم است زودتر هزینه‌هاى دو ماهه مجلس سنا معین بشود بنده می‌خواستم تقاضا کنم از آقایان محترم که امروز این موضوع در اول دستور جلسه قرار گیرد و مطرح بفرمایید (نمایندگان بسیار خوب) و بعد از آن هم لایحه 50 میلیون ریال براى اشتغال بیکاران که در جلسه گذشته در شرف اتمام بود و موکول شد به ‌این جلسه مطرح گردد.

نایب رئیس- طبق نظامنامه راجع به درخواست آقاى نخست وزیر باید راى بگیریم، آقایانى که موافق هستنند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش کمیسیون قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى، کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر داریى و معاون آن وزارتخانه لایحه شماره 5013 دولت راجع به اعتبار سه میلیون ریال على‌الحساب براى مصارف جارى مجلس سنا را مورد رسیدگى قرار داده پس از مذاکرات مفصل و توجه به‌ این که ‌این مبلغ براى هزینه‌هاى جارى و به جاى دو دوازدهم مصو ب مجلس می‌باشد ماده واحده پیشنهادى را به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

+++

ماده واحده - به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود براى مصارف هزینه جارى مجلس سنا به جاى دو دوازدهم مصوب دو ماهه اول سال 1329 مبلغ سه میلیون ریال به رسم على‌الحساب از در‌آمد عمومى سال جارى کشورتأدیه و پس از تصویب بودجه کل کشور و تصویب بودجه مجلس سنا محسوب و واریز نماید

قبادیان- نطق‌هاى قبل از دستور چه می‌شود؟

نایب رئیس- وارد دستور شدیم آقایان اجازه خواسته‌اند آقاى ملک‌مدنى موافقید؟

ملک‌مدنى -موافقم.

نایب رئیس- آقاى نبوى موافقید؟

نبوى- موافقید

نایب رئیس- آقاى فولادوند موافقید؟

غلام‌رضا فولادوند- بنده موافقم‏

نایب رئیس- پس بنابراین این لایحه مخالفى ندارد و از آقایان موافقین چون مخالفى نیست تقاضا می‌کنم که دیگر صحبتى نفرمایید که راى بگیریم اول به عنوان کلیات راى گرفته می‌شود و بعد با ورقه آقایانى که موافقند با کلیات خبر کمیسیون بودجه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا آقایانى که موافق هستند با این گزارش کمیسیون بودجه ورقه سفید می‌دهند عده حاضر 85 نفر (اخذ آرا به عمل آمد)

اسامى راى دهندگان - آقایان: آشتیانى‌زاده- مکى- صدرى- اردلان- مجتهدى- کشاورز‌صدر- دکتر هدایتى- محمد ذوالفقارى- غلامرضا فولادوند- حکیمى- صفوى- شوشترى- محمود محمودى- امینى- امامى اهرى- حائرى‌زاده- دکتر مصدق- دکتر شایگان- دکتر بقایى- بزرگ‌نیا- دکتر علوى- حاذقى- بوداغیان- افشار صادقى- مهدى ارباب- گنابادى- نبوى- سلطان‌العلماء- پیراسته- ابتهاج اسلامى- گودرزى- دکتر جلالى- بهبهانى- ملک‌مدنى- حمیدیه- پالیزى- دولتشاهى- جواد مسعودى- نریمان- آزاد- ناظر‌زاده –کرمانى- مهدوى طاهرى- تربتى- مکرم- نورالدین امامى- موسوى- عباسى- آصف- فقیه‌زاده- تیمور‌تاش- قرشى- قبادیان- دکتر کاسمى- صفایى- ظفرى- تولیت- خاکباز- گرگانى- گنجه‌اى- فتحعلى افشار- بهادرى- جمال امامى- رضوى- امیر‌نصرت اسکندرى -قائم‌مقام رفیع- شکرایى- عامرى- کهبد- مجید موقر- مخبر فرهمند- دکتر طاهرى- سالار ‌بهزادى- دولت‌آبادى- برومند- دکتر کیان- دکتر نبوى- امیرى- کوراغلى- هراتى- ذوالفقارى- عزیز‌اعظم- زنگنه- محمد‌على مسعودى- خسرو قشقایى- دکتر راجى- صدرزاده- دکتر معظمى- دکتر سید ‌امامى- قاسم فولادوند- دکتر مجتهدى- افشارى

(آرا شماره شد نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید) ورقه موافق 88 ورقه مخالف 1 ورقه سفید بى‌اسم

نایب رئیس- عده حاضر 93 نفر بنابراین لایحه با اکثریت 88 راى تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: مهدوى- قرشى- آزاد- جواد مسعودى- دکتر مصدق- ملک‌مدنى- دولتشاهى- سید‌على بهبهانى- ابتهاج- دکتر نبوى- حاذقى- بوداغیان- افشار صادقى- نبوى- دکتر شایگان- دکتر بقایى- پیراسته- گودرزى- پالیزى- دکتر مجتهدى- ابوالقاسم امینى- مکى- امامى‌ اهرى- فرامرزى- حکیمى غلامرضا فولادوند- حمیدیه- سرتیپ‌زاده- ناصر صدرى- غلام‌حسین مجتهدى- سرتیپ‌زاده- ناصر صدرى- غلام‌حسین مجتهدى- بزرگ‌نیا- محمد‌حسن امیر افشارى- نورالدین امامى‌خوئى- محمود محمودى- مهدى ارباب- شکرایى- مکرم- کشاورز‌صدر- صدر‌زاده- کوراوغلى- دکتر هدایتى- قراگوزلو- برومند- دکتر کیان- سالار‌ بهزادى- دولت‌آبادى- رضوى- عامرى- موقر- امیر‌نصرت اسکندرى- محمد ذوالفقارى- دکتر معظمى- قاسم فولادوند- دکتر علوى- گنابادى- عرب‌شیبانى- خاکباز گرگانى- آصف گنجه- تولیت- صفایى- بهادرى- دکتر سید ‌امامى0 فتحعلى افشار- ناصر ذوالفقارى -فقیه‌زاده- دکتر طاهرى- صفوى- مخبرفرهمند- جمال امامى- اردلان- شوشترى- محمد‌على مسعودى- کهبد- ظفرى- عماد تربتى - موسوى- تیمورتاش- قبادیان- ناظر‌زاده- دکتر کاسمى- عزیز‌اعظم زنگنه- محسن طاهرى= عباسى= خسرو قشقایى- محمود نریمان.

مخالف: آقاى آشتیانى‌زاده ورقه سفید بى‌اسم 4 ورقه

2- قرائت گزارش انتخاب کمیسیون تجدید نظر در آیین‌نامه داخلى

نایب رئیس - حالا گزارش نتیجه انتخابات شعب قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى، در تاریخ یکشنبه دهم اردیبهشت 1329 شعب شش‌گانه جهت تعیین و انتخاب اعضا کمیسیون تجدید نظر آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى تشکیل گردید و آقایان زیر به عضویت کمیسیون مزبور انتخاب شدند، شعبه اول آقایان دکتر مصدق نبوى شعبه دوم آقایان: نریمان، رضوى، شعبه سوم آقایان غلام‌رضا فولادوند، عبدالقدیر آزاد، شعبه چهارم آقایان: معاصرى، صدر‌زاده، شعبه پنجم آقایان دکتر هدایتى اسلامى شعبه ششم آقایان: دکتر معظمى، مخبر فرهمند.

نایب رئیس- آقاى شوشترى فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

شوشترى -مى خواستم استدعا کنم که حالا آقایان انتخاب شده‌اند زودتر بنشینند تصمیم بگیرند و نظامنامه را اصلاح کنید.

نایب رئیس- از آقایان تمنا می‌کنم که در آخر جلسه هیئت رئیسه خود را انتخاب کنند که زودتر این کار انجام شود.

3 - بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار پنجاه میلیون ریال و تصویب آن.

رئیس- پیشنهادات راجع به لایحه پنجاه میلیون و تصویب آن قرائت می‌شود. ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که تبصره ذیل اضافه شود. تبصره سود ویژه کلیه معاملات اعم از معاملات بیع شرطى یا صلح منافع و یا بروات و سفته‌هاى بازرگانى و خلاصه هر قسم از این قبیل معاملات بیش از صدى هفت در سال نخواهد بود و متخلف از 3 ماه الى یک سال به حبس محکوم خواهد شد.

نایب رئیس- این پیشنهاد وارد نیست پیشنهاد آقاى فقیه‌زاده قرائت می‌شود. بنده پیشنهاد می‌کنم که از اعتبار 50 میلیون ریال سازمان برنامه 500 هزار تومان عجالتاً به مصرف راه‌سازى رودبار و الموت و پانصد هزار تومان به مصرف راه بلوک زهراى قزوین نماید.

نایب رئیس -پیشنهاد خرج است‏

فقیه‌زاده-‌این اعتبار را براى راه‌سازى آورده‌اند.

نایب رئیس -بفرمایید.

فقیه‌زاده -چندى پیش قبل از دستور عرایضى کردم راجع به بدبختى قزوین و بلوکات (نمایندگان- همه جا بدبختند) قزوین در تمام ادوار هیچ استفاده‌اى نکرده است (نمایندگان - همه جا این طور است) از جناب آقاى رئیس‌الوزرا همچنین از آقاى مخبر کمیسیون استدعا می‌کنم که راجع به راه‌سازى رودبار و الموت چون لایحه اختصاص به راه‌سازى دارد و همچنین براى راه‌سازى زهراى قزوین موافقت و اقدام بفرمایند.

مخبر کمیسیون بودجه پیشنهاد جناب آقاى فقیه‌زاده پیشنهاد بسیار مفیدى است از لحاظ این که هم کارى انجام می‌شود هم یک عده بیکار به کار وادار می‌شوند ولى با منظور این لایحه تصور می‌کنم توافق نداشته باشد، براى این که ‌این لایحه با یک برنامه معینى براى به کار و داشتن عده معینى بیکار تنظیم شده است مخصوصاً منظور این بوده است که بیکارها را به محل زندگى و سکونت خودشان عودت بدهند منظور این نبوده است که به طور کلى براى اشخاص کار پیدا بشود و بلکه منظور این بوده است که‌ این بیکارها که بیکار هستند برگردند به محل‌هاى خودشان و در آنجا هم به وسیله کار خودشان ارتزاق نمایند و بنده گمان می‌کنم که اگر این پیشنهاد را آقاى فقیه‌زاده در مواقع دیگر که راجع به امور مربوط به عمران است بدهند بجا باشد درعین حال هم بنده خیال می‌کنم که موافقت مخبر کمیسیون و جناب آقاى نخست وزیر هم کافى نباشد چون بعد از قبول کردن هم باید راى گرفته شود و احساس می‌شود که مجلس هم براى این قبیل پیشنهادات موافق نباشد استدعا می‌کنم قبل از این که به پیشنهاد راى گرفته شود پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

فقیه‌زاده- اجازه بفرمایید آقای رئیس،چون جناب آقاى نخست وزیر حسن‌نیت دارند وعده فرمودند که انشاء‌الله در آتیه توجه خواهند فرمود بنده پس می‌گیرم

+++

نایب رئیس -اجازه بفرمایید ماده 14 قرائت می‌شود تقاضا می‌کنم آقایان در نظر بگیرند (به شرح ذیل قرائت شد) ماده 145 در لوایح و طرح‌هاى یک فورى به جز دوازدهم بودجه هر اصلاح یا ماده‌الحاقیه که در ضمن مباحثات پیشنهاد گردد باید دلایل آن به طور اختصار از طرف پیشنهاد دهنده بیان شود و اگر مخالفى باشد مخالف نیز نظر خود را به اختصار اظهار کند و پس از اظهار نظر مخبر کمیسیون یا وزیر و قائم‌مقام او نسبت به آن اصلاح یا ماده‌الحاقیه اخذ راى به عمل مى‌آید و در صورت قابل توجه شدن ضمیمه لایح می‌گردد.

نایب رئیس -پیشنهاد دیگر آقاى فقیه‌زاده قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از 50 میلیون ریال که به سازمان برنامه داده می‌شود عجالتاً چهار میلیون ریال براى مصرف قنوات شهر قزوین اختصاص می‌دهند که قزوین از بى‌آبى نجات یابد.

نایب رئیس- آقاى فقیه‌زاده.

فقیه زاده-‌این لایحه براى کشاورزى و راه‌سازى طرح شده و یک قسمت از پیشنهاد بنده براى موضوع کشاورزى قزوین است چون قزوین بى‌آب صرف است و همه آقایان اطلاع دارند و از جناب آقاى نخست وزیر و آقاى مخبر کمیسیون استدعا می‌کنم در این قسمت موافقت کنند که لااقل دویست هزار تومان براى قنوات قزوین اختصاص بدهند. مخبر تصور می‌کنم توضیحاتى که راجع به پیشنهاد قبلى جنابعالى داده شد رفع اشکال را در این مورد هم کرده باشند مخصوصاً با توجه به ‌این که پیشرفت کشاورزى و حفر قنوات یک امرى است که براى مدت مدیدى انجام می‌گیرد پس چیزى نیست که فعلاً بشود یک میلیون ریال در ظرف دو ماه 3 ماه در قزوین به منظور عمران قنوات بدهند چون بنده خودم در امور کشاورزى کم و بیش واردم لازم می‌دانم توضیح بدهم که براى عمران قنوات یک برنامه مفصل چندین ساله لازم است و پولى را که براى کار فورى دیگرى در نظرگرفته شده نمى‌توان صرف این کار کرد این است که استدعا می‌کنم این پیشنهاد را هم مقرر بفرمایید که براى موقع دیگر همان طور که فرمودند مورد توجه قرار می‌دهند موکول کنند.

فقیه‌زاده -چون وعده فرمودند به موقع دیگرى موکول مى کنند بنده پس گرفتم.

نایب رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر مصباح‌زاده قرائت می‌شود. پیشنهاد می‌کنم قسمت اخیر ماده واحده به این ترتیب اصلاح شود: به کارهاى راه‌سازى و کشاورزى به ترتیبى که سازمان مزبور مقتضى بداند.

نایب رئیس- آقاى دکتر مصباح‌زاده.

دکتر مصباح‌زاده- از مذاکراتى که ‌اینجا به عمل آمد تصور می‌رود که ‌این 50 میلیون ریال بایستى به مصرف کارهاى کشاورزى و راه‌سازى برسد در صورتى که اگر به متن ماده واحده دقتى بشود یک (و غیره) دارد که ممکن است تمام این پول‌ها به مصرف آن (و غیره) برسد و بنده ‌این پیشنهاد را دادم که‌این راه‌سازى و کشاورزى باشد و غیره حذف شود و از طرفى خواستم عرض کنم در قوانین مخصوصاً در قوانین مالى که ما باید خیلى دقت بکنیم در طرح آن یک پولى که 50 میلیون ریال ما می‌دهیم که هر طور دولت خواست خرج کنند یا هرطور برنامه خواست خرج کند آن هم به هر راهى بنده خیال می‌کنم که (وغیره) زیاد باشد (صحیح است) اگر سازمان برنامه تمام این پول را در راه  (و غیره) خرج کرد ما هیچ ایرادى نمی‌توانیم بکنیم این را موافقت بفرمایید که حذف شود.

نایب رئیس- آقاى دکتر کیان.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون بودجه) - به طورى که جناب آقاى نخست وزیر به بنده فرمودند منظور از این (و غیره) این بوده است که حتى‌المقدور از این وجوه در قسمت کشاورزى و راه‌سازى مصرف شود ولى بعضى مصارف دیگر هم در آن موارد و براى اشتغال بیکارها وجود داشته است که یا نا‌تمام بوده و یا مشغول بوده‌اند از قبیل سد آستارا (دکتر مصباح‌زاده - ‌این معنى ندارد آقا) که براى این که آب دریا تجاوز نکند (یک نفر از نمایندگان - این کشاورزى است) نه استفاده کشاورزى صرف نیست براى این که آب رودخانه‌اى به شهر تجاوز نکند بایستى به اتمام برسد به هر صورت از این قبیل مسائل اتفاقى هم اگر باشد دلیلى به نظر نمی‌رسد که دست دولت را در این قسمت ببندید و آن دو موردى که آقاى دکتر فرمودند در این قانون صراحت دارد و تصریح شده است دلیلى ندارد که‌این اتفاقات استنثنایى جلویش گرفته شود و بهتر است که پیشنهادتان را مسترد بفرمایید که راى گرفته نشود.

دکتر مصباح‌زاده-‌این عیب است براى مجلس که براى (و غیره) راى بدهد.

نایب رئیس- آقاى حاذقى مخالفید یا موافق؟

حاذقى- یک تذکر اصلاحى دارم.

نایب رئیس - تذکر نمی‌شود داد. آقاى ارباب مخالفید؟

مهدى ارباب - بلى مخالفم و علت مخالفت بنده ‌این است که نبایستى دست دولت را بست (همهمه نمایندگان - زنگ رئیس) عرض می‌کنم که باید دست دولت باز باشد اگر یک چاهى در راه فرو رفته بود یا یک وضع غیر‌منتظره پیش آمد و مسیر عمل نباید دستشان بسته باشد و عده‌اى بیکار بشوند و باز به جاى دیگر بفرستند و نتوانند کار خودشان را انجام بدهند بنابر‌این بنده معتقدم که دست دولت در این مورد باید باز باشد.

نایب رئیس- راى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى دکتر مصباح‌زاده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم از مبلغ پنجاه میلیون ریال وسایل درمان و مبارزه بیماری‌هاى احتمالى کارگران را هم که در راه‌سازى و غیره ممکن است پیش آید به طور اکمل فراهم نماید. دکتر سید‌امامى.

نایب رئیس- آقاى دکتر سید‌امامى‏

دکتر سید ‌امامى - عرض می‌کنم این کارگرانى که در راه‌ها و سایر قسمت‌ها مشغول کار هستند اغلب وسایل درمانى و وسایل بهداشتى مخصوص ندارند و تشکیلات بهدارى ما هم در اطراف کامل نیست که به آنها کمک بکند در همین کرج که یک عده‌اى جمع شده بودند رجوع شده بود به بهدارى کرج که به آنها کمک بهداشتى بکند و در آنجا یک طبیب بود که فاقد دوا و فاقد همه چیز بود بنابراین فکر می‌کنم یک عده‌ای را که براى کار به نقاطى می‌فرستند در آنجا باید وسایل بهداشتى آنها فراهم شود و در غیر این صورت ممکن است امراض خطرناک و مسرى در بین آنها شیوع پیدا کند که علاوه از این که براى خود کارگران خطر دارد براى سایرین هم خطرناک می‌باشد بنابراین بنده پیشنهاد کردم که وسایل درمانى و وسایل مبارزه به آن نقاط اعزام شود که در این موارد بشود کمک کرد و این فوق‌العاده ضرورت دارد و لازم است.

نایب رئیس- آقاى غلامرضا فولادوند مخالفید یا موافق.

غلام‌رضا فولادوند- بنده موافقم.

نایب رئیس- آقاى وزیر راه فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

دکتر اقبال (وزیر راه) - عرض کنم آقایان اطلاع دارند که در وزارت راه اداره‌اى به نام اداره کل بهدارى هست به علاوه صدى دو از حقوق کارگران کسر می‌کنند و به مصرف این کار می‌رسد این است که نظر آقاى دکتر کاملاً تأمین است و خواهش می‌کنم که پیشنهادشان را مسترد بفرمایند.

دکتر سید‌ امامى -به طوری که جناب آقاى دکتر اقبال فرمودند به وسیله بهدارى وزارت راه وسایل درمان و مبارزه آنها فراهم می‌شود به ‌این جهت بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس - پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم سازمان برنامه مکلف است تا قبل از شهریور 1329 اقدام به ساختمان زاهدان بنماید تا وضع رقت‌بار کنونى اهالى آنجا تجدید نشود، مهدى ارباب.

نایب رئیس - این پیشنهاد وارد نیست.

مهدى ارباب- بنده هم قبول می‌کنم که وارد نیست دعوا که نداریم.

نایب رئیس- پیشنهاددیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) این جانب پیشنهاد می‌کند که تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود. تبصره: دولت مکلف است در ظرف یک ماه صورت اقلام ریز مصارف مبلغ مزبور را به کمیسیون بودجه و اسناد هزینه آن را به وزارت دارایى بفرستد. دکتر کاسمى.

+++

نایب رئیس- آقاى دکتر کاسمى.

دکتر کاسمى - به طوری که آقایان محترم اطلاع دارند این 50 میلیون ریال را که دولت مصرف کرده (عده‌اى از نمایندگان - هنوز نکرده) این 5 میلیون تومان از بودجه کل مملکتى است بودجه کل مملکتى طبق یک اصول و موازینى باید به مصرف برسد منتها مباشر و عامل مصرف این 5 میلیون تومان سازمان برنامه شده، سازمان برنامه یک قانون مخصوصى دارد که با قانون بودجه مملکتى متفاوت و مغایر است از طرف دیگر رسیدگى به اقلامى که از طرف بودجه کل مملکتى به مصرف می‌رسد درشان مجلس شوراى ملى است بنده پیشنهاد کردم که دولت مکلف است در مدت یک ماه (حالا اگر مدتش کم باشد بنده حرفى ندارم که دو ماه باشد) که در ظرف این مدت اقلام ریز این 5 میلیون تومان را بفرستد به کمیسیون بودجه کل کمیسیون بودجه بداند این اقلام چطور مصرف شده و اسناد هزینه را بفرستند به وزارت دارایى و مورد رسیدگى قرار بگیرد بنده تصور می‌کنم این یک پیشنهادى است که اگر دولت توجه کند هم اطمینان مجلس شوراى ملى را جلب کرده و هم براى دولت اشکالى ندارد (احسنت)

کشاورز‌صدر -بنده مخالفم.

نایب رئیس -بفرمایید.

کشاورز صدر- بنده با پیشنهاد آقاى دکتر کاسمى از این جهه مخالف نیستم که چرا صورت بدهند باید بدهند ولى ما در کمیسیون بودجه صحبت کردیم در باره‌این 50 میلیون ریال یعنى کمیسیون بودجه موافقت کرد و با توضیحاتى که جناب آقاى نخست وزیر آنجا دادند براى این که‌این کارگرانى که آمده بودند بوسیله اى متوقه مشغول کار شوند و در آنجا گفتگو شد که اگر بدولت یا دستگاه وزارت دارائى بخواهیم واگذار کنیم شاید از دستگاه برنامه مجهزتر نباشند بنده براى این آمدم اینجا این نکته را عرض می‌کنم که راجع به برنامه 7 ساله بنده مدافع شوراى عالى برنامه و سازمان برنامه نیستم ولى یک نکته می‌خواهم عرض کنم و همکاران عزیزم را متوجه نمایم که برنامه 7 ساله مدتى است مشغول کار است این نکته را توجه بکنید از روزى که برنامه 7 ساله ولو باسم راجع باستخراج نفت شروع کرد که‌ایران باید یک مطالعه اى بکند وخودش نفت را استخراج بکند نمیدانم از چه کانونى شروع شد به مخالفت بنده براى همین مخالفت کردم که‌ این مطلب را عرض کنم و‌الا اینصورت را باید بیاورند و از جناب آقاى نخست وزیر هم خواهش داریم که‌این 150 میلیون تومان که می‌فرمایید خرج شده بیائید در اینجا بگوئید ولى قصه، قصه مخالفت با برنامه نیست از جاى دیگر شروع شده.

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر- بنده تصور می‌کنم که مطلب بر همه آقایان روشن است و در موضوع هیچ تردیدى نیست که‌این لایحه براى چه تقدیم شده است و این پول به چه مصرفى باید برسد همان طورى که سابق عرض کردم یک مصارف فورى و فوتى بوده است البته یک مصارفى نیست که قبلاً نقشه‌اى داشته باشد ضرورتاً پیش آمده است البته یک کارهاى مفیدى با 5 میلیون تومان می‌شود کرد سد می‌شود ساخت، احداث کارخانه می‌شود کرد، معدن می‌شود استخراج کرد اما موردش این مورد نیست این پول را ما اجازه می‌خواهیم که خرج بشود براى احتیاجات خیلى فورى و آنى همان طورى که عرض کردم فلان راه را تسطیح بکنند. فلان نهر را ببندند، فلان نقطه را نگذارند که آب سرایت بکند و قسمتى از راه را ببرد یا در مغان فرض کنید رود ارس یک دهى از دهات کنار ارس که اسمش حسنی‌فلو است در آنجا با همین پول ما دستور داده‌ایم که یک سد‌سازى فورى بسازند براى این که نقشه‌اش هم قبلاً حاضر بود کار با نقشه بوده اتفاقاً در آن نقطه کار با نقشه هم می‌شود این منافات ندارد اما یک جاهایى هست کارى پیش مى‌آید نقشه هم ندارد یک قدرى هم بى‌نقشه می‌شود اما آن منظور اصلى را تأمین می‌کند به ‌این جهت تصور می‌کنم که نظریات آقایان این است که حتى‌المقدور با این پول مصارف مفید و اساسى بشود عرض می‌کنم اگر وسیله‌اش باشد حرفى نداریم اگر نشد نمی‌توانیم معطل شویم براى این که منظور منظور دیگرى است بنده خواستم تمنا بکنم از آقایان که زودتر راى بدهند به ‌این لایحه و تکلیفش معلوم بشود خصوصاً چون مى‌بینم که مباحثات ذیل هم پیدا می‌کند در صورتى که‌ این کار کار خیلى ساده‌ای است، کار فورى است یقین هم داریم مصرفش مصرف مفید و لازمى است اما این که حسابش به کجا داده بشود در این لایحه ذکر شده است که به وزارت دارایى داده می‌شود وزارت دارایى هم مکلف است که مطابق قانون لایحه تفریغ بودجه بدهد در آن موقع است که به عرض مجلس هم می‌رسد اما هر خرجى که بنا شود صورت حسابش به مجلس را بیاورند و به کمیسیون بیاورند این اوقات مجلس را خیلى اشغال خواهد کرد و یک قدرى هم غیر معتاد است به ‌این جهت تقاضا می‌کنم که ‌این را با کمال سهولت و سادگى که در خود لایحه پیش‌بینى شده است این را به عمل بیاورند که زودتر تمام بشود. نایب رئیس- راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر کاسمى آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد پیشنهاد آقاى دکتر راجى (به شرح ذیل خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم که از مبلغ پنجاه میلیون ریال تصویب شده مبلغى را براى تأمین زندگانى کارگران کوره‌هاى جنوب شهر اختصاص دهند که هم کوره‌ها را زودتر ببندند و هم کارگرانى که موقت بیکار می‌شوند زندگانی‌شان مختل نشود.

نایب رئیس- آقاى دکتر راجى.

دکتر راجى- بنده در پیشنهادى که کردم به یک منظور نظر دارم و آن این است که در مجلس گذشته در موقع تصویب بودجه تبصره 30 به تصویب مجلس رسیده که الآن براى آقایان قرائت می‌کنم. از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارخانه‌هایى که منافى بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشد در شهرها و حومه‌ها ممنوع و آنچه فعلاً در شهرها و حومه موجود است صاحبان آنها باید در ظرف شش‌ماه به محل مناسبى در خارج از شهر منتقل نمایند وزارت کشور مأمور اجراى این قانون است (اسلامى - از آقاى ساعد بپرسید) (کشاورز‌صدر - دولت پیش مانع اجراى این قانون شده) این قانون تا کنون اجرا نشده و وجود این کوره‌ها از هر جهت براى بهداشت مردم مضر و زیان‌آور است حالا بنده عرض می‌کنم که براى آب تهران که آمدند و دفاع کردند که آب شاه آب پاک است و آب تمیز است در این آب چه کثافت و فضولاتى می‌ریزد همین قدر عرض می‌کنم که راه‌هاى مستراح زندان موقت به آب شاه باز می‌شود و در همین نزدیکى مجلس یک قناتى است که یک گاراژ مستراحش به آن قنات باز می‌شود و مردم این جور آب‌هاى آلوده را می‌خورند (دکتر طبا نظایر زیاد دارد) در شوراى بهداشت شهر تهران صحبت از این بود که چرا این قانون اجرا نشده است ایرادى که شهردار می‌گرفت این بود که می‌گفت اگر ما بخواهیم این کوره‌ها را ببندیم در حدود دویست، سی‌صد نفر بی‌کار می‌مانند بنده پیش خودم حساب کردم این دویست سی‌صد نفر را اگر بگذاریم روى این دوازده هزار نفر فرق نخواهد کرد بنده پیشنهاد می‌کنم که از این فرق نخواهد کرد لذا بنده پیشنهاد می‌کنم که از این مبلغ یک مبلغى هم به آنها داده بشود که زندگى آنها تأمین بشود و کوره‌ها هم بسته شود.

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر بنده کاملاً تأیید می‌کنم نظر آقاى دکتر راجى را نظرشان خیلى صحیح است و باید هرچه زودتر این کارها انجام بشود و امیدوارم که تا یک ماه دیگر این کار شروع بشود و به زودى این محلى که در واقع جنوب شهر را مسموم کرده و خیلى مضار دارد این را پاک بکنند و اگر لازم شد البته از همین اعتبار به مصرف تسطیح آنجا می‌رسد و در نظر هست که یک محوطه خیلى با صفا و بلکه باغ بشود و خانه‌هاى ارزان قیمت خوب ساخته بشود همین طور که حالا مضر است در آینده بسیار مفید باشد.

یک نفر از نمایندگان -پس موافقت فرمودند

نایب رئیس- آقاى تیمورتاش.

تیمور‌تاش -بیانات آگهى دکتر راجى البته حسب‌المعمول خیلى متین و پر مغز بود و بنده در اساس امر حرفى ندارم الا این که می‌خواهم این نکته را به عرض برسانم این پول براى این که ضرورتى داشت وجوبى داشت و لازم بود براى جلوگیرى از زحمت و چه بسا خطرى که ممکن بود پیش بیاید براى یک عمل خاصى پیش‌بینى شده است و تصور می‌کنم که مجلس شوراى ملى به طور کلى آماده قبول این فکر باشد که ‌این پول باید هرچه زودتر به مصرف برسد و البته‌این مشکلات زیاد است و منکر این مشکلات هم نمی‌شود شد و حتى‌المقدور باید رفع مشکلات بشود بنده می‌خواستم استدعا کنم از این قبیل پیشنهادات ولو مربوط به حل مشکلات باشد چون به ‌این وضع مغایر است و موافقتى ندارد صرف نظر بشود بنابراین استدعا

+++

می‌کنم آقاى دکتر راجى اگر ممکن است پیشنهاد خودشان را پس بگیرند.

نایب رئیس- راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر راجى آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب شد. (پیشنهاد آقاى حاذقى به شرح زیرخوانده شد) پیشنهاد می‌کنم اعضاء منتقل از وزارت خانه ها و بنگاههاى دولتى بسازمان برنامه از تاریخ انتقال نمى توانند بیش از حقوق و مزایاى هنگام انتقال ا ز سازمان برنامه پولى دریافت دارند.

نایب رئیس- وارد نیست (حاذقى - باشد براى موقع خودش) پیشنهاد آقاى کهبد قرائت می‌شود. ریاست محترم مجلس شوراى ملى. پیشنهاد می‌کنم از پنجاه میلیون ریال صدى شصت آن مختصراً به امور کشاورزى اختصاص داده شود

بعضى از نمایندگان- پس می‌گیرند آقا

نایب رئیس- آقاى کهبد.

کهبد -بنده پیشنهادى که کردم تصور می‌کنم که خود جناب آقاى نخست وزیر هم متوجه باشند که ‌این آقایانى که آمده‌اند اغلب کشاورز هستند و بنده می‌خواستم عرض کنم چون همه‌شان کشاورز هستند و از این پول باید آنها زندگى‌شان تأمین بشود یعنى وضع کشاورزى آنها تأمین بشود اگر آقاى نخست وزیر قبول بفرمایید که پول به ‌این مصرف می‌رسد پس می‌گیریم توضیح بفرمایید که براى این کار است می‌رسد بنده پس می‌گیرم توضیح بفرمایید که براى این کار است‏

نایب رئیس- آقاى کشاورز ‌صدر

کشاورز‌صدر- بنده با این پیشنهادات مخالفم زیرا این پیشنهادات به نظر بنده مورد ندارد براى این که اگر بیایند این را بین چند نفر عمله تقسیم کنند یکى صد تومان، دویست تومان بدهند براى امر کشاورزى اینها کجا می‌روند کشاورزى بکنند مثل این است که پول مفتى می‌دهند به نظر بنده راهى که عاقلانه است همان است که خود دولت می‌کند زیرا آنها را به کارهاى ضرورى می‌گمارد و پول به مصرف خودش می‌رسد و صورت وام هم دارد و ایشان هم که قبول دارند ایشان پیشنهادشان را پس بگیرند البته در موقع خودش کشاورزى انجام می‌گیرد.

کهبد- اگر آقاى رئیس‌الوزرا قول می‌دهند پس می‌گیرم

نایب رئیس- راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى کهبد آقایانى که موافق‌اند قیام کنند.

بعضى از نمایندگان- پس گرفتند.

کهبد پس می‌گیریم

(پیشنهاد آقاى حاذقى به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم جمله زیر به لایحه افزوده شود (مبلغى که براى کارهاى غیر از کشاورزى و راه‌سازى مصرف می‌شود بیش از پنج میلیون ریال نخواهد بود)

نایب رئیس- آقاى حاذقى

حاذقى -یک توضیح خیلى اجمالى دارم و آن در حقیقت جمع بین نظر آقاى دکتر مصباح‌زاده است که اساساً منکر وجود، (و غیره) بوده است، و نظر آقایان این است که تا حدى دست دولت باز باشد که غیر از کشاورزى و راه‌سازى هم بتواند از همین پول استفاده کند و به مصرف برساند من خواستم عرض کنم که دولت از این پنجاه میلیون ریال در حدود یک دهم‌اش رابراى کارهاى اتفاقى خرج کند و نه دهم‌اش را براى کارهاى کشاورزى و راه‌سازى مصرف بکند براى این که ما می‌دانیم که جناب آقاى نخست وزیر کمال حسن‌نیت را دارند ولى دستگاه‌هایى که اجرا می‌کنند بعدها البته ممکن است که انواع مخارح غیرلازم را به‌این وسایل بخواهند تحویل دولت بدهند این است که بنده عرض می‌کنم که بیش از یک دهم به مصرف کارهاى غیر از کشاورزى و راه‌سازى نرسد.

نایب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر- با این که در لایحه تصریح شده است که براى کشاورز و راه‌سازى است پس باید چند درصد دست دولت را بستن براى یک کار عاجلى به نظر بنده نقض غرض است و هیچ مورد ندارد بنده تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند همان طور که متن عبارت نوشته شده است و کاملا منظور نظر آقایان را تأمین می‌کند به همین کیفیت تصویب بشود و پیشنهادخودشان را مسترد بفرمایند.

حاذقى بنده مسترد کردم.

نایب رئیس -پیشنهاد آقاى قاسم فولادوند قرائت می‌شود. (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم دولت در خرج این مبلغ اولاً تبعیض را مثل سایر امور که همه چیز را اختصاص به تهران و شهرستان‌هاى درجه اول داده‌اند نفرمایند ثانیاً در قسمت راه‌سازى و استفاده از این کارگرها راه‌هاى مهم مملکت را مقدم بدارند.

نایب رئیس- آقاى فولادوند.

فولادوند - منظور عرض بنده‌ این بوده است که دولت در اینجا بیاید برعکس تمام کارهایى که تا به حال انجام شده است اقدام بکند و تبعیض را کنار بگذارد و از این همه مخارجى که به مصرف تهران و شهرستان‌هاى درجه اول می‌رساند یک مبلغى هم به مصرف ولایات برساند این بود که بنده پیشنهاد کردم الاهم فالاهم را مراعات کند و هر کدام از راه‌ها که حقیقتاً به درد مملکت بیش‌تر می‌خورد به آنها توجه بفرمایند مثلاً راه چغلوندى و راه اصفهان به ازنا که آقاى کشاورز‌صدر اطلاع دارند که یکى از راه‌هاى اساسى این مملکت است و سالى چندین کامیون به علت خرابى راه سفلای لرستان پرت می‌شود و تلفات جانى و مالى به مردم وارد می‌آید و راهى که قبل از شهریور 1320 ساخته‌اند و این فقط یک تعمیر جزئى لازم دارد اگر این خرج را در این راه چغلوندى بکنند شاید سالى صدها نفر جان مردم را حفظ بکنند از جناب آقاى نخست وزیر و جناب آقاى وزیر راه استدعا می‌کنم که یک مقدارى را اختصاص بدهند به ولایات بیش از این عرضى ندارم‏

نایب رئیس- آقاى مخبر

مخبر- آقاى فولادوند اگر توجه بفرمایند گمان می‌کنم در همین لایحه منظور جنابعالى از لحاظ موضوع تأمین شده باشد یعنى براى مصرف کشاورزى و راه‌سازى در همان مناطق شهرستان‌ها انجام می‌گیرد منظور اعاده دادن اشخاص است که در تهران هستند به آن مناطق خودشان اما تعیین مناطق مخصوص به نظر بنده درست نیست براى این که راه چغلوندى که می‌فرمایند ممکن است راهى باشد که مشمول شرایط قرار بگیردالبته در این باب بدون شرط و تصویب در مجلس انجام می‌شود و با آن شرایطى که دولت در نظر دارد این اشخاص را عودت بدهد مسلماً مورد قبول واقع می‌شود اما به وسیله وضع یک قانون و تصویب آن گمان می‌کنم خود جنابعالى همچو نیتى نداشته باشید بنابراین با توجه به حسن‌نیت دولت که در آن مناطق با این منظور مورد نظر قرار خواهد گرفت بهتر است که پیشنهادتان را پس بگیرید

نایب رئیس- آقاى فولادوند.

قاسم فولادوند -چون جناب آقاى نخست وزیر و جناب آقاى وزیر راه فرمودند که در برنامه به‌ این راه‌ها توجه می‌کنند بنده مسترد می‌دارم.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى آشتیانى‌زاده. (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم مبلغ صد هزار ریال از محل پنج میلیون تومان به وزارت کارگرانی که در واقعه شاهى به قتل رسیده‌اند اختصاص داده شود.

آزاد -پیشنهاد خوبى است.

نایب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- خبر ى اینجا جناب آقاى نخست وزیر دادند راجع به واقعه شاهى هم بعد هم یک خبرهایى از خارج به‌این اضافه شد البته اطمینان نداریم که تعداد مقتولین همان پنج نفر بوده‌اند یا این که بیش‌تر بوده. (نخست وزیر - کمتر از پنج نفر، سه نفر) بهر تقدیم بنده معتقدم در این مملکت چیزى که قیمت ندارد مرگ فقرا است هیچ قیمت ندارد، ابداً (حاذقى - جان‌شان قیمت ندارد و الا مرگ که مال، هیچ‌کس قیمت ندارد) و به همین دلیل است اگر یک فقیرى، اگر یک بیچاره بدبختى براى حق خودش قیام بکند به جاى جواب منطقى به او گلوله گرم می‌دهند این پنج نفر یا سه نفر یا دوازده نفر. چون عده‌اى از مازندران آمدند گفتند 12 نفر مقتول شده‌اند این بیچاره‌ها که در این موقع مقتول شده‌اند مسلماً ورثه‌ی آنها بى‌چیز و مسکین و بدبخت و در به دراند بنده پیشنهاد می‌کنم که ده هزار تومان از این 5 میلیون تومان را مجلس شوراى ملى به وارث آنها اختصاص بدهد که لااقل یک کمکى به آنها شده باشند.

نایب رئیس- آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- پیشنهاد آقاى آشتیانى‌زاده در این قسمت که به ‌این وارث کارگر‌ها یک توجهى بشود و یک پولى داده بشود خیال می‌کنم خیلى به موقع و به جا است و تصور می‌کنم همه آقایان نمایندگان محترم

+++

با کمال میل موافق با این قسمت هستند ولى البته باید توجه بشود که‌ این کارگرها کارمند آن کارخانه‌اى بوده‌اند که آن کارخانه یک مقرراتى براى این قبیل مواقع دارد (نخست وزیر - بیمه هم هستند) و بنده می‌خواستم مخصوصاً از جناب آقاى نخست وزیر تقاضا کنم که به سازمان برنامه دستور داده شود در این قسمت یک توجهى بشود اما آن قسمت را که فرمودند گلوله گرم، براى اشخاصى که می‌خواهند در مملکت آشوب بکنند. فساد بکنند دوا است، مملکت تشکیلاتى دارد، مقرراتى دارد (آشتیانى‌زاده - نان می‌خواهند مردم) هر کس برخلاف مقررات و قانون رفتارى بکند مطابق قانون باید مجازات بشود این یک اصل کلى است. عیب کار این مملکت این بوده است که در این چهل و چند سال به قانون عمل نکرده‌اند، به قانون احترام نگذاشته‌اند و برخلاف قانون عمل کرده‌اند و این بلبشو و این بازی‌ها را در‌آورده‌اند در این مملکت قانون باید حکومت بکند در مملکت دموکرات و دموکراسى تا هرکس بتواند به وظیفه خودش عمل بکند (احسنت)،

آشتیانى‌زاده -بنده اجازه می‌خواهم.

نایب رئیس- اگر پس می‌گیرید حق دارید حرف بزنید و الا توضیح نمی‌تواند بدهید. پس می‌گیرید؟

آشتیانى‌زاده- نخیر پس نمی‌گیریم راى بگیرید.

نایب رئیس- آقاى مخبر.

مخبر کمیسیون بودجه (دکتر کیان) - به نظر بنده‌این پیشنهاد خارج از موضوع است براى این که پول دادن به وراث کارگرانى که ممکن است در شرایطى خیلى ذیحق باشند از این وضعى که برای‌شان پیش آمده ارتباطى به‌این موضوع که‌ایجاد کار براى اشخاص بیکار است ندارد.

نایب رئیس- البته دولت خودش راجع به ‌این موضوع رسیدگى خواهد کرد بنابراین بنده تقاضا می‌کنم پس بگیرید.

آشتیانى‌زاده- پس نمی‌گیرم راى بگیرید

نایب رئیس- راى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى آشتیانى‌زاده آقایانى که موافق‌اند قیام کنند (عده کمى قیام کردند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقایان دکتر بقایى و مکى به شرح زیرقرائت شد) پیشنهاد می‌کنیم راجع به کلمه (و غیره) توضیح داده شود.

دکتر بقایى - بنده یک توضیحى می‌خواهم بدهم.

نایب رئیس - بفرمایید.

دکتر بقایى - در موضوع لزوم دادن این بیچاره‌هایى که از مساکن خودشان آواره شده‌اند و به تهران آمده‌اند گمان نمی‌کنم هیچکس مخالفت داشته باشد (صحیح است) هم از لحاظ امنیت عمومى و هم از لحاظ بهبود وضعیت اینها لازم است که دولت یک اقدام عاجلى بکند و هر اعتبارى که بخواهد مجلس با کمال میل در اختیارش می‌گذارد (صحیح است) ولى این ماده به‌این صورتى که پیشنهاد شده مبهم است مجلس وقتى راى می‌دهد که همان طور که آقاى دکتر مصباح‌زاده گفتند باید معلوم باشد براى چه خرجى است این کلمه (و غیره) با آشنایى که ما به اوضاع ادارى خودمان داریم و با صحبت‌هایى که در اطراف گشادبازی‌هاى سازمان برنامه شنیده می‌شود البته چون هنوز مدارکى در دست نیست و رسیدگى نشده ما نمى‌توانیم البته شایعات زیاد است آن وقت یک همچو کلمه (و غیره) هم بگذاریم این ممکن است سوراخى بشود که تمام این پنج میلیون تومان از همین سوراخ (و غیره) عبور بکند (خنده نمایندگان) در هر صورت ما با اصل لایحه موافق هستیم و حاضریم راى بدهیم در صورتی که‌این کلمه (و غیره) را پس بگیرید و یا موارد خرجش را معین بکنید که براى چه مخارجى است یا این که یک لایحه دیگرى بیاورید به مجلس مثلاً 3 میلیون از این پنج میلیون را براى مصارف معینه بگذارید دو میلیون را هم براى (و غیره) بگذارید آن هم باز تصویب خواهد شد (خنده نمایندگان) و الا ما نمى‌توانیم براى مخارج (و غیره) راى بدهیم. (دکتر مصباح‌زاده در هیچ جاى دنیا سابقه ندارد) معین بفرمایید که آن (و غیره) مواردش چیست؟ چون براى خود این عودت دادن افراد خیلى خرج‌ها می‌شود کرد خیلى هزینه سفرها می‌شود داد، فوق‌العاده‌هاى گزاف می‌شود داد، مثلاً ده هزار تومان به یک مأمور بدهند که بروند ببیند به مقصد رسیده‌اند یا خیر بیست هزار تومان هم فوق‌العاده مسافرت بهش نمی‌دهند خود عنوان ماده خیلى دست دولت را باز گذاشته طبق قوانین محاسبات عمومى هم که عمل نمى‌شود این جا باز یک (و غیره) هم اضافه کنیم این به نظر ما درست نیست یا باید این تجزیه بشود یک مبلغ‌اش را براى (و غیره) بدهند ما به آن قسمت که عودت دادن افراد به منازل‌شان هست راى می‌دهیم و به (و غیره) راى نمی‌دهیم یا یک لایحه دیگرى فقط براى (و غیره) بیاورند که ما تکلیف خودمان را بدانیم ولى در این صورت ما نمى‌توانیم راى به (و غیره) بدهیم.

نایب رئیس- آقاى دکتر کیان.

دکتر کیان (مخبر کمیسیون بودجه)- اگر آقاى دکتر موافقت بفرمایند به جاى کلمه (و غیره) (و نظایر آن) گذاشته شود قبول می‌کنیم (دکتر بقایى - این همان می‌شود) یعنى کشاورزى و راه‌سازى و نظایر آن این البته ابهام (و غیره) را کم می‌کند (دکتر بقایى - نظایر آن هم مثل همان (و غیره) است) اگر با این اصلاح موافقت کنند بنده هم موافقت می‌کنم یعنى نوشته شود راه‌سازى و کشاورزى که قبلاً نوشته شده است و نظایر آن‏

دکتر بقایى- 50 هزار تومان هم بدهند به یک کسى باغ بخرد آن هم کشاورزى است نظایر آن هم هست‏

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر

نخست وزیر- این (و غیره) که‌اینجا گفته شده است مقصود همان انواع کارهاى ساختمانى و کشاورزى است که ممکن است به وسیله آن کارها فوراً اشتغالى براى این بیکارها فراهم بشود کارهاى کشاورزى انواع دارد و همچنین کارهاى ساختمانى، درهمان راه‌ها هم که فرض بگیریم فقط راه‌سازى باشد انواع زیاد دارد (مکى - پس تفکیک بفرمایید) این (و غیره) مقصود این بوده است که نظایر آن کار‌ها، و در آن زمینه کارها چون این جا گفته شده است راه‌سازى و کشاورزى باید این خیلى محدود نباشد همان طوری که عرض کردم یک سدى کنار رودخانه‌اى می‌سازند که آب دارد یکى دهى را می‌برد اگر بخواهند دست به ساختمان آن بزنند مانع قانونى نداشته باشد حالا اگر لفظ (غیره) خیلى بد به نظر می‌رسد همان طوری که گفتند ممکن است گفته بشود (و نظایر آن) یعنى در زمینه کارهاى کشاورزى و راه‌سازى و عمرانى این عیبى ندارد..

نایب رئیس -موافقت بفرمایید که (و غیره) حذف شود (و امور عمرانى دیگر) نوشته شود

دکتر بقایى -بسیار خوب.

جمعى از نمایندگان- صحیح است.

نایب رئیس- پیشنهاد دیگر آقاى دکتر مصباح‌زاده قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد) پیشنهاد می‌کنم عبارت ماده واحده به طریق ذیل اصلاح شود، به کارهاى کشاورزى و راه‌سازى و بهداشتى به ترتیبى که سازمان مزبور مقتضى بداند.

نایب رئیس- آقاى دکتر مصباح‌زاده

دکتر مصباح‌زاده -بنده با توضیح که دادند پیشنهادم را پس می‌گیرم.

نایب رئیس -دیگر پیشنهادى نیست اعلام راى می‌شود ماده واحده با اصلاح قرائت می‌شود و با ورقه راى گرفته می‌شود. (ماده واحده به شرح زیر قرائت شد) ماده واحده اجازه داده می‌شود مطابق تشخیص و تصویب هئیت دولت در حدود پنجاه میلیون ریال از محل درآمد عمومى سال 1329 کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارند تا بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت براى عودت دادن افراد به منازل و محل کار خودشان و مشغول نمودن آنها به کارهاى راه‌سازى و کشاورزى و امور عمرانى دیگر به ترتیبى که سازمان مزبور مقتضى بداند به مصرف رسانیده و وزارت دارایى اسناد آن را که سازمان برنامه روى مقررات خود تنظیم و پرداخت می‌نماید پذیرفته و به خرج منظور گردد.

نایب رئیس -عده حاضر 85 نفر (اخذ آرا به عمل آمده آقایان ذیل راى دادند)

اسامى راى دهندگان - آقایان: آشتیانى‌زاده- صدرى- اردلان- مجتهدى- دکتر جلالى- دکتر هدایتى- کشاورزصدر- محمد ذوالفقارى- دکتر مصباح‌زاده- دکتر طبا- حکیمى- پالیزى- صفوى- شوشترى- محمود محمودى- جواد مسعودى- دکتر راجى- امامى‌اهرى- جواد گنجه- پناهى- قائم‌مقام رفیع- مهدوى- غلامرضا فولادون حائرى‌زاد دکتر مصد دکتر بقای مک بزرگ‌نی دکتر نبوی- حاذقی- عماد تربتى- بوداغیان- افشار ‌صادقى

+++

مهدى ارباب- گنابادى- نبوى- سلطان‌العلماء- فرامرزى- پیراسته- ابتهاج- قاسم فولادوند- اسلامى- گودرزى- صفایى- بهبهانى ملک‌مدنى- حمیدیه- فتحعلى افشار- دولتشاهى- اعظم زنگنه- نریمان- آزاد- ناظر‌زاده- کرمانى- طاهرى- مکرم بهادرى- نورالدین امامى- موسوى- عباسى- آصف- تیمورتاش- قرشى- فقیه‌زاده- قبادیان- دکتر کاسمى- سالاربهزادى- ظفرى- تولیت- خاکباز- گرگانى- دکتر علوى- عرب‌شیبانى- دکتر مجتهدى- جمال امامى- رضوى شیرازى- اسکندرى- شکرایى- کهبد- موقر- عامرى- مخبر- فرهمند- امیرى- قره‌گوزلو- کوراوغلى- هراتى- امیر افشارى- على‌محمد دهقان- ناصر ذوالفقارى- محمد‌على مسعودى- دکتر سید‌ امامى- صدر‌زاده- دکتر معظمى (شماره آرا آمده نتیجه به قرار زیر حاصل شد)

راى موافق 91 ورقه سفید بى‌اسم (1)

نایب رئیس- عده حاضر 85 نفر بود بعد علاوه شد عده حاضر 95 نفر با اکثریت 61 راى تصویب شد.

اسامى موافقین - آقایان: صدر‌زاده- تیمور‌تاش، میر سید ‌على بهبهانى، عزیز‌اعظم زنگنه، فرامرزى، جواد مسعودى- پالیزى- حبیب پناهى- ملک‌مدنى- دکتر جلالى- مسعودى- نورالدین امامى- دکتر راجى- دکتر مصباح‌زاده- دکتر طبا- حکیمى- شوشترى- ناظر‌زاده- امامى‌اهرى- بهادرى- دکتر سید ‌امامى- کوراوغلى- صفا‌یى- آزاد- نریمان- دولتشاهى- محسن طاهرى- فتحعلى افشار- حمیدیه- گنابادى- گودرزى- دکتر مجتهدى- کشاورز‌ صدر- قراگوزلو- ناصر ذوالفقارى- هراتى- خسرو قشقایى- شکرایى- محمد‌حسن امیر‌افشارى- على‌محمد دهقان- برومند- دولت‌آبادى- کهبد- دکتر کیان- امیر‌نصرت اسکندرى، جمال امامى- موقر- عامرى- مخبر فرهمند- گنجه- دکتر طاهرى- دکتر علوى- گرگانى- تولیت- ظفرى- خاکباز- موسوى- آصف- سالار‌بهزادى- قرشى- مکرم- عرب‌شیبانى- پیراسته- نبوى- قاسم فولادوند- مهدى ارباب- افشار‌صادقى- عماد تربتى- بوداغیان- بزرگ‌نیا- اسلامى- دکتر نبوى- فقیه‌زاده- دکتر بقایى- دکتر مصدق- حاذقى- سلطان‌العلماء- مکى- صفوى- دکتر هدایتى- دکتر کاسمى- ابتهاج- مهدوى- غلامرضا فولادوند- اردلان- محمد ذوالفقارى- ناصر صدرى- ورقه سفید بى‌اسم یک‏

4- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

نایب رئیس- اجازه بفرمایید یک ربع تنفس داده شود.

( یک ساعت قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر معظمى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294536!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)