کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی،‌دوره 19
[1396/06/01]

جلسه: 179 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 22 اسفندماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس

2) اخذ رأی و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به اجازه استخدام پنجاه نفر متخصص برای وزارت راه

3) طرح و تصویب گزارش اصلاحی مجلس سنا راجع به اجازه فروش اراضی ضرابخانه

4) طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به اصلاح ماده 8 قانون سازمان برنامه

5) تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

یادداشت ها
Parameter:295243!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)