کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 178 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 تیر ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه راجع به صدور اسناد خزانه و رأى به ورود در شور دوم

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 178

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 12 تیر ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول لایحه راجع به صدور اسناد خزانه و رأى به ورود در شور دوم

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

(مجلس دو ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه نهم تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، دکتر سمیعی، منصف، تولیت، شهدوست، سمیعی، اورنگ، طالش، مشیردوانی، مکرم افشار، شجاع، عطاء‌الله پالیزی، نایینی، حمزه‌تاش، هدایت‌الله پالیزی، فرشی، دادور، مهذب، کازرونیان، شیرازی، سلطانی، صادق وزیری، شباهنگ، کامل ماکو، نصرتیان، بوداغیان، فرمانفرماییان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- آقاى معدل‏

معدل- قبل از دستور

رئیس- آقاى صفوى‏

صفوى- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- شور اول لایحه راجع به صدور اسناد خزانه و رأى به ورود در شور دوم

رئیس- گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به اسناد خزانه مطرح است (صفوى- بنده با ورود در دستور مخالفم) آقایان می‌فرمایند دستور مطالب شما می‌ماند براى جلسه بعد.

ماده اول خوانده می‌شود:

ماده اول- وزارت دارایى مجازات منحصراً براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید- سررسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ برحسب پیشنهاد رئیس کل دارایى و تصویب وزیر دارایى معین خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایى- اسناد خزانه یعنى استقراض یعنى قرض و این لایحه بارزترین علامت ضعف بنیه مالى مملکت و درماندگى دولت است وقتى که قانون مالیات بر درآمد آمده بود همین قانون جدید و رفت به کمیسیون‌ها در یکى از هیمن دو سه کمیسیون من شنیدم به یک نکته صحیحى توجه کرده و در

+++

نتیجه مذاکرات از وزیر فعلى دارایى خواسته‌اند صورت قروض دولت را به بانک ملى و محلى پرداخت و مصرف این وجوهى که به اسم وام از بانک گرفته شده بیاورند چون یک مقدار زیادى کلیات این مالیات جدید مربوط به قروضى است که دولت نسبت به بانک پیدا کرده است شنیدم (من خودم نبودم) آقاى بیات قول داده‌اند و قبول کردند که در عرض یک هفته صورت این قروض را براى استحضار کمیسیون بیاورند و ایشان رفته‌اند و بعد از یک مختصر مذاکره موفق نشده‌اند به این امر و آمده‌اند اظهار کرده‌اند که نمی‌توانیم صورت بیاوریم و حالا ملاحظه بفرمایید در سطر اول و دوم ماده اول اشاره شده است به این که وزارت دارایى مجاز است منحصراً براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نمایند. بنده خواستم ببینم اولاً وضع مالى دولت و اوضاع مجاسباتى دولت با بانک ملى تا حالا از چه قرار است و این پول‌هایى که گرفته شده است به اسم وام کجا رفته است و به کجا ریخته شده است؟ و حساب اینها کجا است و مسئول این پول‌ها کیست؟ و حالا اگر شما پنجاه میلیون آن را از این راه فکر کرده‌اید بپردازید بقیه قروض را که متجاوز از سیصد میلیون تومان است چه کار می‌کنید و از کجا تأمین می‌کنید و بر فرض که مجلس آمد و موافقت کرد با این فرمول و شما هم توانستید پنجاه میلیون تومان قرض بکنید بعد چه کار خواهید کرد؟ و بنده خیال می‌کنم قبل از رسیدگى دقیق به اوضاع مالى مملکت و قبل از وصول بودجه به مجلس شوراى ملى نشود به این قبیل لوایح اساساً رأى داد براى این که روز به روز به بار سنگین مملکت و دولت با این فرمول‌ها اضافه می‌شود و مستقیماً این تحمیلات به دوش مردم وارد مى‌آید و محل دیگرى هم ندارید جز این که یک چنین لوایحى تهیه کنید و بیاورید براى افزودن مالیات‌ها و سنگین کردن بار زندگى مردم. به این جهت خواستم از آقایان تمنا کنم با عجله که مى‌بینیم در طرح این لایحه هست و در رأى دادن به آن عجله نفرمایند زیرا یک چیز دقیقى است و یک چیز مهمى است و مربوط به اوضاع مالى مملکت است این که آقاى مؤید احمدى می‌فرمایند چیز مفیدى است ممکن است ایشان یک اطلاع کافى‌تر و یک اطلاع مبسوط‌تر از اوضاع بانک و اوضاع اقتصادى دولت و حساب دولت داشته باشند ولى بنده آن اطلاع را ندارم و از طرفى مراجعه می‌کنم به راپورت‌هاى آقاى دکتر میلسپو این سه چهار پنج راپورتى که منتشر شده است تا حالا و مى‌بینم که تمام یأس‌آور است و تمام دلالت می‌کند از اوضاع ورشکستگى خطرناک مملکت و اختلال و بدى اوضاع مالى مردم. عرض کنم قبل از این که ما بفهمیم این پول‌هایى که تا حالا گرفته شده مصرفش چه بوده و کجا رفته است و چه کرده‌اند و قبل از این که (قبلاً عرض کردم و باز هم تکرار می‌کنم) وضع بودجه مملکت روشن شود نمی‌شود به این قبیل لوایح رأى داد.

وزیر دارایى- بنده در جلسه‌ای که این لایحه مطرح شد در کلیات و ماده اول توضیحاتى دادم و راجع به مطالبات بانک هم همان طور که اظهار کردند از کمیسیون صورت خواسته شد و بنده هم صورت گرفته‌ام و صورتش هم موجود است و معین شده است که بر طبق چه قانون و در چه تاریخ و چه مبلغ گرفته شده است البته تمام آنها بر طبق قوانینى بوده است که از مجلس شوراى ملى گذشته و همه آنها مصارف معینى دارد این وجوهى که گرفته شده صورت ریز آن هم معین است و بنده به کمیسیون خواهم داد که آقایان مستحضر شوند. اما راجع به حسابش البته این را چند روز قبل هم بنده به عرض آقایان رساندم که حساب‌هاى گذشته آن طور که باید مرتب و منظم نبود شاید یک قسمت راجع به حساب‌هایش آن طور که منظور نظر بوده صحیح و کامل و روشن نیست ولى به طورى که عرض کردم وزارت دارایى یک اداره رسیدگى تأسیس کرده است که این اداره رسیدگى مشغول رسیدگى به حساب‌هاى گذشته است که تمام این محاسبات را فعلاً تحت مطالعه درآورده‌اند و قریباً رسیدگى می‌کنند و نتیجه را گزارش خواهند داد البته این کار هم به این زودى نتیجه نمی‌دهد و مدتى وقت می‌خواهد براى این که این محاسبات به واسطه تغییر و تبدیل ادارات که در مواقع مختلف به صورت‌هاى مختلفى درآمده‌اند و حساب‌هایشان همه داخل هم است بایستى با دقت رسیدگى به این حساب‌ها بشود و صورت بدهند اینها را ما مشغول هستیم

+++

و البته مراقبت هم می‌شود و جدیت می‌شود که هرچه زودتر حساب‌ها رسیدگى شود به این حساب‌ها و نتیجه قطعى آنها معین شود. راجع به قسمت دیگرى که فرمودند که این موضوع را موکول به تصویب بودجه بکنیم اگر ما بخواهیم تمام کارها را موکول به تصویب بودجه بکنیم نتیجه نخواهیم گرفت براى این که الان این لایحه که ما می‌خواهیم تصویب شود براى این است که می‌خواهیم یک پولى به بانک برسد که ما بتوانیم به آن وسیله یک ترتیبى به کارهاى جارى بدهیم همان طور که عرض شد فعلاً در بانک محل نیست براى این که همین محاسبات جارى دولت به صورت عمل در بیاید و در قسمت فروش این اسهام هم عرض کردم براى این است که از مطالبات بانک از دولت یک قسمت آن داده شود که بانک هم بتواند کارهاى مالى را انجام دهد و راجع به بودجه‌ها هم عرض کردم فعلاً ما مشغول هستیم و امیدوار هستیم که تا آخر همین ماه بتوانیم به مجلس بدهیم و این لایحه بیشتر مربوط به این است که یک مبلغى در دسترس دولت گذارده شود و یک پولى هم به بانک داده شود و حالا هم شور اول این لایحه است البته اگر آقایان نظریاتى هم دارند ممکن است به صورت پیشنهاد اظهار بفرمایند که در کمیسیون براى شور دوم مطالعات بیشترى بشود و بعد به مجلس بیاید.

رئیس- آقاى منشور

منشور- بنده موافقم ولى نظر به فرمایش آقاى وزیر دارایى اگر نظریاتى هست حالا باید به عرض برسد شاید در شور دوم مورد توجه واقع شود. یک قسمت از فرمایشات آقاى طباطبایى مربوط به این بود که ما محتاج به قرضه هستیم و این لایحه را باید براى تهیه پول بگذرانیم و مجبور به تهیه اعتبارى از محل این قرضه هستیم این را بنده عقیده ندارم زیرا درآمد دولت مربوط به این قرضه نیست از محل درآمد بودجه است و محلش هم این مالیات‌هایى است که در آتیه گرفته خواهد شد اعم از این که این مالیات‌ها مستقیم یا غیرمستقیم باشد ولى قرضه را هر وقت می‌تواند دولت بکند و می‌بایستى حتماً قبل از این تاریخ آورده باشند وبنده معتقدم اگر در گذشته این قرضه را آورده بودند خیلى از کارهاى اقتصادى ما به خوبى انجام شده بود و این قدر هم فشار به مردم وارد نمى‌آمد و این کار در همه جاى دنیاى متمدن هم معمول است که وقتى کارهاى بزرگ و مهمى دارند از قبیل ساختن راه آهن و یا کارهاى بزرگ عام‌المنفعه دیگر اول متوسل به قرض داخلى می‌شوند و قرض را در یک مدت طولانى پنجاه سال و صد سال قرار می‌دهند و در آن مدت استهلاک می‌کنند و فرع و اقساط استهلاک آن را جز بودجه هر ساله می‌گذارند و با این ترتیب هم دولت نظرى که در انجام آن کار عام‌المنفعه داشته است انجام داده و هم براى آن کار مجبور نشده است یک مالیات سنگینى در یک مدت کمى بگیرد و ابداً صدمه‌ای هم به کسى ندارد و در این لایحه به نظر بنده اگر درش ذکر ربح و مدت می‌شد بهتر بود چون سابقه هم دارد مخصوصاً در قرضه فرانسه که متخصصین مالى پیشنهاد داده بودند هر چه مدتش کمتر است تنزیلش کمتر است و هر چه مدت طویل‌تر باشد تنزیلش بیشتر است و به طور خلاصه ربحش بسته به مدتى است که سهام در دست اشخاص می‌ماند مقصود این است که این پول‌هایى که در دست اشخاص هست جمع کنند و از انفلاسیون جلوگیرى کنند حتى ابلیگاسیون‌هاى دیگرى هم هست در فرانسه که آنها را توزیع می‌کنند به این جهت پول در کار نیست و می‌توانند از همان پول‌هایى که در خزانه دارند به کارهاى لازم‌شان برسند بدون این که اسباب زحمتى برایشان بشود از این جهت بنده از آقاى وزیر دارایى استدعا می‌کنم که در شور دوم این قسمت‌ها را در نظر بگیرند و ممکن است مقرراتى وضع شود که شرکت‌هاى بیمه و شهرداری‌ها موظف باشند که آنچه مازاد بودجه دارند و پول نزد آنها جمع می‌شود در خزانه‌دارى کل تودبع کنند که از این حیث تحمیلى هم به کسى وارد نشده باشد و اسباب زحمت فراهم نشود.

رئیس- آقا دکتر ملک‌زاده‏

دکتر ملک‌زاده- به عقیده بنده این یک موضوع مهمى است و این اول دفترى است که در این ماده باز می‌شود در امور اقتصادى کشور. آقایان اجازه بدهید در اطراف این

+++

یک قدرى بحث و توضیحاتى داده شود. یک سال و نیم است که همه ماها و همه مردم فریاد می‌کشند که فشار زندگى به جایى رسیده است که براى همه مردم غیر قابل تحمل شده است. البته این بالا رفتن زندگانى به یک علل و یک عوامل و یک موجباتى بوده است که شخصى که در رأس ممکلت و مدیر اقتصادى مملکت است باید آن علل و موجباتى که سبب بالا رفتن هزینه زندگى است پیدا کند و درصدد علاج یکى بعد از دیگرى برآیند. این یک رویه مقننى است که نسبت به کلیه مراحل زندگانى قابل تقدیس و عمل است. همه می‌دانید که یکى از مهم‌ترین عللى که باعث بالا رفتن سطح زندگى یا هزینه زندگانی شده است عبارت از تورم اسکناس است و این هیچ جاى شبهه نیست که 70 درصد یا 60 درصد سبب بالا رفتن هزینه زندگى که براى مردم غیر قابل تحمل شده است مسأله تورم اسکناس است و نظر به اسکناس است که من عقیده‌مند بودم که دولت به هر وسیله که هست به جاى این که هر روز یک مقدارى اسکناس طبع کند سعى کند که از این اسکناس‌هایى که در دست مردم است و جریان دارد دوباره برگردد به خزانه دولت و بعد دوباره برگردد به دست مردم براى این که ما محتاج نشویم که هر روز یک مقدار اسکناس تازه در دسترس مردم بگذاریم و در نتیجه تورم آن زیاد شود البته ممالک متمدنه دنیا هم عقلشان می‌رسد که هر روز یک مقدار اسکناس تازه چاپ کنند و منتشر کنند و در دسترس مردم بگذارند ولى چرا آنها عوض اسکناس اسناد خزانه در جریان می‌گذارند؟ براى این که از تورم اسکناس جلوگیرى شود و این مقدار اسکناس که در دست دولت مردم است به وسایل و وسایطى دوباره برگردد به دست دولت ولى ما هر روز یک مقدارى اسکناس تازه طبع می‌کنیم و روز به روز این زندگانى غیرقابل تحمل بالاتر می‌رود بنابراین این کار یکى از آن راه‌هایى است و یکى از آن علاج‌هاى صحیح و منطقى است که تمام ممالک دنیاى متمدن قبول کرده‌اند و این کار یک فایده دیگرى هم دارد و آن این است که اعتبار دولت را زیاد می‌کند براى این که متأسفانه در این مملکت آن طور که باید و شاید مردم مال دولت را مال خودشان نمی‌دانند و آن اطمینان کاملى که باید به دولت داشته باشند ندارند ولى وقتى که این اسناد منتشر شد و وقتى که هر کس دید این پولى را که به دولت می‌دهد هر وقت که باید برود بگیرد بدون هیچ قید و شرطى پول خودش را می‌گیرد و دولت رد می‌کند البته اطمینان پیدا می‌کند و مردم پول‌شان را به دولت می‌دهند و از این راه یک استفاده هم می‌برند و از این سفته بازی‌ها و غیره هم جلوگیرى می‌شود. این حقیقت این موضوع است که بنده خواستم به عرض برسانم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- آقاى صفوى

صفوى- البته آقایان نمایندگان می‌دانند که تعیین دستور مجلس همیشه یا مجلس شوراى ملى است و هر فرد از آقایان نمایندگان حق دارد در هر موقع پیشنهاد کند و تقاضا کند که یک مطلبى در دستور گذارده شود یا از دستور خارج شود در این صورت رأى اکثریت مجلس شوراى ملى قاطع است یا قبول می‌شود و خارج می‌شود یا رد می‌شود این بود که بنده خواستم عرض کنم این پیشنهادى را که بنده کرده بودم تکلیف آن را باید مجلس شوراى ملى معلوم کند. اما راجع به این لایحه اسناد خزانه همان طور که اینجا گفته شد (توجه بفرمایید آقاى وزیر دارایى) بنده خواستم یک تمنایى از آقا کرده باشم و آن این است که فعلاً حساب جمع و خرج کشور متأسفانه بر مجلس شوراى ملى روشن نیست و ما نمی‌دانیم مجلس شوراى ملى نمی‌داند بنده که یک نفر نماینده مجلس هستم هنوز اطلاع ندارم که جمع و خرج مملکت چه طور است یک وقتى یک گزارشی از طرف دکتر میلسپو منتشر می‌شود می‌گویند دولت به بانک ملى 350 میلیون مقروض است در صورتی که مجلس شوراى ملى رأى نداده است 350 میلیون از بانک ملى استقراض کند ا لبته 350 میلیون رأى نداده یک وقتى است که باز یک لایحه می‌آورند براى یک اعتبارى براى یک قرضى در کمیسیون و در مجلس گفته می‌شود که دوباره بودجه را بیاورید به مجلس شوراى ملى براى این که درآمد و هزینه

+++

کشور را در دسترس عموم بگذارند که مطلع بشوند درآمد چیست، هزینه چیست و مردم مطلع بشوند که درآمد و هزینه چقدر است الان ماه چهارم سال است پریروز 12/1 بودجه را رأى دادیم و فردا که ماه پنجم می‌شود باز بودجه به مجلس نمی‌آید و مواجه می‌شویم با مرداد و ما مجبور هستیم باز یک مقدارى هم براى مرداد رأى بدهیم در صورتى که بودجه دخل و خرج را کسى نمی‌داند و تنها مقام صلاحیت‌دارى که بتواند دخل و خرج مملکت را تعیین کند البته مجلس شوراى ملى است و هر چه دولت خرج کند باید از طرف مجلس شوراى ملى تعیین شود- حال که می‌گویید بودجه کسر دارد یا بایستى قرض بکنید. باید عملى بکنید. اسناد خزانه انتشار بدهید، یا کار دیگر. مقام صلاحیت‌دار مجلس شوراى ملى است، و مجلس شوراى ملى می‌گوید آقا ما باید بدانیم که شما چقدر درآمد و چقدر خرج دارید. شما گفته بودید که ما 350 میلیون به بانک مقروضیم و مطالبات غیر از قرضه است معلوم مى‌شود که غیر از قرض یک مطالباتى هم به بانک ملى دارد اگر این لایحه براى پرداخت قرضه می‌باشد بفرمایید آقاى وزیردارایى. اینجا نوشته است براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر نماید و ننوشته است براى قرضه بنابراین آنچه گفته شد بنده استدعا می‌کنم جمع و خرج کشور را بیاورید و به مجلس شوراى ملى تقدیم کنید تا ما بدانیم که شما اساساً چقدر به بانک ملى مقروض هستید، چقدرش را تصویب کرده، چقدرش را تصویب نکرده است و به علاوه بودجه را بیاورید که هزینه ما معلوم شود و اگر بودجه 12/1 را آوردید شاید مجلس شوراى ملى یک اقلامى را که زیاد است صلاح نداند در این موقع سخت اصلاً رأى بدهد و اگر هر چه زودتر بیاورید به مجلس ممکن است کمیسیون بودجه آن اقلام را حذف بکند یعنى چیزهایى را قلم بگیرد و بار دولت سبک شود و شما هم محتاج به انتشار اسناد خزانه نشوید محتاج به استقراض خارجى نشوید و محتاج به مالیات نشوید؛ ما باید از جمع و خرج درآمد و هزینه به وسیله بودجه مسبوق باشیم بدون این که اطلاعى از درآمدهاى پیش‌بینى شده داشته باشیم و بدون این که بدانیم خرج‌هایى که می‌خواهند بکنند کدام آن لازم است، همان طور بى‌اطلاع ما نمی‌توانیم آن نظریه را که در بودجه مملکتى داریم اعمال کنیم و ما مواجه با یک مشکلات دیگرى خواهیم شد که مجبور می‌شویم یک لوایح دیگرى را رأى بدهیم بنده مقتضى می‌دانم به جاى این که این لوایح را بیاورید یک روز به نام اسناد خزانه و یک روز به نام دیگر و براى مخارج روزانه معطل هستید بودجه کل را بیاورید و اگر می‌خواهید این اسناد را بفروشید و مجبور هستید ببرید بگذارید به بانک رهنى پول بگیرید و یا ببرید بگذارید به شرکت بیمه و پول آن شرکت را بگیرید که عملى نیست و می‌دانید که مجلس شوراى ملى مسئول است جمع و خرج کشور را موازنه کند و بدهد به دست دولت و بگوید آقا این درآمد و این خرج و اگر کسر دارد بگوید آقا لایحه بیاور اما نه همین طورى که خودشان مالیات وضع کنند و خودشان بگیرند، مکرر گفته شده است نوشته شده است التماس کردیم خواهش کردیم که بیاورید بودجه را و نیاوردند از آن طرف براى تثبیت قیمت‌ها یک اقداماتى مى‌شود یک عملیاتى می‌شود و ما هنوز موفق نشده و نتوانسته‌ایم که قیمت‌ها را تثبیت کنیم البته آقاى وزیر دارایى ملاحظه فرموده‌اند که توقیف اجناس یک خسارتى براى شخص وارد کننده است و یک خسارتى هم براى شخص مصرف کننده دارد بنده یک تلگراف از بوشهر داشتم و شاید اغلب نیز آن را داشتند که یک مقدار زیادى مال وارد گمرک شده و شاید یک مقدارى هم بعداً وارد شود کالاهاى مزبور مدتى است توقیف است و به واسطه گرمى هوا و بدى هوا مقدارى از آنها در انبارها دارد فاسد و خراب می‌شود و وقتى که این کالا فاسد شد در این موقع هم ما نمی‌توانیم هر چیز را که می‌خواهیم از خارج بیاوریم و این اجناس هم که به این طریق فاسد می‌شود با این که یک حق‌الارضى بایستى وارد کننده بپردازد و یک خساراتى هم از این طرف پیدا مى‌شود و اگر چند روز بماند این اجناس به کلى فاسد مى‌شود این راجع به تثبیت قیمت‌ها و این

+++

هم راجع به بودجه و جمع و خرج مملکت است؟ سه ماه است تعدیل بودجه و موازنه جمع و خرج مانده و ما از آن بى‌اطلاعیم بنابراین این لایحه اسناد خزانه و لایحه مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات دیگرى را مجلس شوراى ملى با کمال میل رأى خواهد داد ولى وقتى که مجلس شوراى ملى از جمع و خرج مملکت اطلاع داشته باشد و وقتى که بداند براى پرداخت مخارج کشور یک درآمد دیگرى نداریم آن وقت می‌توانیم به وضعیت پول‌هایى که وزارتخانه‌هاى مختلف گرفته‌اند و خرج نکرده‌اند رسیدگى نموده و مقدارى را که خرج کرده‌اند ببینیم چطور شده است؟ و براى حل تمام این اشکالات به عقیده بنده باید زودتر بودجه کل تقدیم مجلس شوراى ملى بشود بعد این لوایح بیاید. (صحیح است)

مخبر کمیسیون قوانین دارایى (افشار)- بیانات نماینده محترم راجع به بودجه بود که قرار شده است که به مجلس بیاورند و البته دولت هم قول داده است و به زودى خواهد آورد عرض کنم این که فرمودند این قرضه را دولت بدون اطلاع مجلس شوراى ملى گرفته است و به 350 میلیون ریال رسیده است اولاً لازم است عرض کنم که دولت حق نداشته است قرضه‌ای بدون اطلاع مجلس شوراى ملى بکند و تمام این وام‌هایى که گرفته‌اند و قرضى که دولت از بانک کرده تمام طبق دستورات مجلس بوده و آنها را تصویب نموده است دولت دینارى بدون اجازه مجلس تاکنون قرض نکرده و مبالغى هم که قرض گرفته شده تاکنون خرج کرده‌اند بنده هم در اینجا لازم می‌دانم عرض کنم که یکى از چشمداشت‌هاى ما میسیون آمریکایى و دکتر میلسپو و وزیر دارایى این است که رسیدگى کنند که این مبلغ‌هایى که به وزارت خواربار داده شده است براى خرید خواربار و خرید قند و چایى یا براى خرید غله داده شده است اینها چطور خرج شده؟ و چطور شده است این پولى که قرض شده به خزانه برنمى‌گردد؟ مثلاً چایى را خریده‌اند به قیمت کمى و به قیمت گزاف به مردم فروخته‌اند البته این پول که به خزانه رفته است بایستى به قرضه دولت داده شده باشد چطور شده است که تاکنون داده نشده است و تقاضاى ما از میسیون آمریکایى و دولت این است که بتوانند قیمت‌ها را تثبیت کنند و متأسفانه موفق نمی‌شوند. پول‌هایى که وزارتخانه‌هاى مختلف گرفته‌اند چطور شده است و خود این حساب سیصد میلیون یک چیز درستى است و من هم با شما موافق هستم- مقصود مطالبات بانک است سر دولت یعنى دولت حق ندارد که از این استقراض داخلى خرج کند بایستى هر قدر عاید دولت می‌شود باید به قرض داده شود و اگر به فکر جنابعالى این موضوع روشن نیست ممکن است بفرمایید تا در کمیسیون مطالعه و روشن شود و البته مطابق نظامنامه بهتر است نمایندگان محترم بیایند در کمیسیون و در آنجا مذاکره می‌شود و اگر قبول شد به آنها ترتیب اثر داده خواهد شد و این را هم لازم است در تعقیب فرمایشات آقاى دکتر ملک‌زاده عرض کنم البته در مملکت ما تورم اسکناس است که همان طور که آقاى دکتر فرمودند باید این اسکناس‌ها جمع شود تمام ملل متمدنه دنیا استقراض داخلى می‌کنند و مردم هم با کمال میل قرض می‌دهند به دولت تا به این وسیله اسکناس جمع شود و اسباب راحتى فراهم آید هر قدر اسکناس در جریان بیشتر باشد البته سطح زندگى هم بالا خواهد رفت یکى از اقدامات جمع اسکناس همین لایحه است که دکتر میلسپو داده است در مملکت ما تاکنون به هیچ وجه سابقه نداشته و ما هم که نمی‌توانیم همیشه زندگى قرون وسطى را داشته باشیم ما هم بایستى مانند سایر ملل عمل آنها را تعقیب کنیم البته این نمی‌شود یک امتحانى است باید ملت را بر آن آشنا نمود یعنى به جریان جدید و وضع اقتصادى دنیا و ما هم باید به این اصول آشنا شویم و اگر این میسیون آمریکایى و دولت هم این قضایا را به طور صحیح به جریان بیندازند بنده تصور می‌کنم که مملکت استفاده خواهد کرد یعنى یک مقدار از اسکناس‌ها جمع می‌شود و یکى از وسایل هم این است که از متفقین در مقابل اسکناس‌هایى که ما می‌دهیم و صدى شصت (6%) طلا می‌گیریم اگر آن طلاها را به معرض فروش بگذاریم یک مقدار دیگر هم از اسکناس‌ها جمع می‌شود و همین جمع شدن اسکناس

+++

یک راه بسیار خوبى است براى پایین آوردن سطح زندگى و یک چیز مفیدى براى مملکت خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافق هستم‏.

افشار- در کلیات کافى است.

امیر تیمور- بنده مخالفم باید مذاکره شود.

انوار- به نظر بنده یک چیزى که توجه کمتر شده است از استفاده‌ای که می‌توانیم ما از این قوانین بکنیم این است که نرخ بهره را معین نکرده که نرخ بهره که نسبت به این اسناد داده مى‌شود چیست؟ و قیمت نوع اسناد هم معین نیست و این ماده را بر سبیل ابهام نوشته‌اند در صورتی که بنده عقیده دارم که اگر تعیین کرده بودند که نرخ بهره چقدر است دست همه باز می‌شد و بنده هم یک پیشنهادى کرده‌ام و در شور دوم آن را به عرض مجلس می‌رسانم یکى از منافع آن این است که تصدیق دارند که این مقاطعه‌کارها چقدر اسکناس جمع کرده‌اند این چیزهایى که براى ما درست کرده‌اند این بناها که ساخته‌اند این کارها که کرده‌اند این آسمان خراش‌ها که ساخته‌اند حقیقتاً ثلث از این پول‌هاى توى خانه‌شان هست اینها را آرام نمی‌گذارند هر روز یک نقشه و یک انقلابات و اغتشاشات می‌کنند وقتى که آنها طالب استفاده هستند و مردم وقتى که ملتفت بشوند که از این اسناد خزانه یک منافعى براى آنها هست مسلماً هم در مقابل این کار باز منافعشان زیاد خواهد شد بنابراین ما یک عملى کرده‌ایم و همین طور که آقاى دکتر ملک‌زاده بیان کردند ما می‌توانیم به این واسطه این اسکناس‌ها را از جریان خارج کنیم و وقتى که اسکناس‌ها از جریان خارج شد البته هزینه و سطح زندگى پایین می‌آید و ما نظرمان این است که هر روزه سعى کنیم استقلال اقتصادى مملکت را تقویت کنیم مخارج را کم کنیم استقلال اقتصادیمان زیاد شود و اسکناس‌ها را جمع کنیم براى استقلال اقتصادى بانک ملى درست بکنیم مسلم هر عاقلى که متوجه شود این یک قدمى است براى تقویت استقلال اقتصادى بنده این بیاناتى که عرض کردم براى این است که یک سوء‌ظن‌هایى نشود خدا شاهد است از روزى که وارد سیاست شده‌ام جز صلاح جامعه چیز دیگرى در نظر نداشته‌ام و هیچ وقت من کسى را در نظر نداشته‌ام جز صرفه و صلاح جامعه را و با این لایحه هم موافقم و رأى می‌دهم و آن قسمت اصلاح را هم پیشنهاد کردم برود به کمیسیون.

افشار- مذاکرات کافى است.

امیر تیمور- مذاکرات کافى نیست.

نقابت-کافى نیست.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- عرض کنم دو موضوع را لازم دانستم به عرض آقایان برسانم.

اولاً موضوع اسناد خزانه را مربوط به بودجه نکنید یک مرتبه است که دولت یک لایحه‌اى آورده براى این که مبلغى قرض کند براى جمع و خرج مملکت. البته این باید خیلى درش صحبت بشود و محل خرج آن را باید بفهمیم لکن این لایحه را آورده است دولت براى پرداخت قروضى که به بانک ملى دارد این یک نکته‌ای است و الا در موضوع خرج مملکت همه آقایان شاهدند که بنده از اول عقیده داشتم که دولت باید پافشارى کند و مجلس نظارت کند و صورت جمع و خرج مملکت را از دولت بخواهد ولى این موضوع مربوط به آن نیست همین طور که آقاى دکتر ملک‌زاده فرمودند تورم اسکناس باعث گرانى هزینه شده است و قیمت اجناس بالا رفته و مردم را در فشار گذارده دولت باید کارى کند که از این تورم جلوگیرى شود حالا راه‌هایى فکر کرده است الان هم مشغول است بفرمایید و بروید در بانک دولت طلا وارد کرده است و یکى از کارهایى که اسکناس را جمع می‌کند و مربوط به پشتوانه نیست این است دولت یک طلایى خریده است از دولت آمریکا و امروز آن را می‌فروشد نقره وارد کرده 120 تن آنها را دارد الان می‌فروشد اینها که فروش می‌رود اسکناس جمع می‌شود موضوع دیگر همین اسناد خزانه است یک اسناد خزانه‌ای است که دولت می‌گذارد در دسترس مردم هر کس می‌خواهد بخرد هر کس می‌خواهد نخرد هیچ مربوط به خرج و دخل

+++

مملکت نیست و اگر فروش رفت قروضى که به بانک دارند می‌دهند ولى موضوع دیگرى که می‌خواستم عرض کنم شاید بعضى از آقایان راضى نباشند ولى بنده عرایض خودم را می‌کنم و آن موضوع اراضى سنگلج است و این بیاناتى است که شده است وسط طهران که واقعاً جاى مخوفى است و خوب است آن را به مردم بفروشند و الان آن را به قیمت گزافى می‌خرند بنده عقیده‌ام این است یکى از کارهایى که اسکناس را جمع می‌کند فروش این اراضى است که هم مردم خانه می‌سازند و هم پول جمع می‌شود. (انوار- قبلاً هم پیشنهاد شده است)

طوسى- قبلاً هم پیشنهاد شده و بنده هم عرض کردم و کسى توجه نکرد.

مؤید احمدى- موضوع دیگرى که قبلاً مذاکره شد این است که از وزیر دارایى صورت خواسته شده است که آن قروضى را که دولت به بانک دارد صورت بدهند صورت خواستند و صورت برایشان فرستادند بنده هم تقاضا کردم یک صورت هم به بنده دادند آنچه بانک ملى داده است برحسب رأى مجلس بوده است صورتش هم الان هست و حاضر است شاید در کیف آقاى وزیر دارایى هم باشد پس بانک بدون اجازه مجلس به دولت پول قرض نداده است که حالا هم از تورم اسکناس جلوگیرى می‌شود وقتی که طلا فروخت لیره فروخت اسناد خزانه فروخت البته اسکناس جمع‌‌‌‌‌‌آوری می‌شود و از تورم اسکناس جلوگیرى می‌شود اما اسناد خزانه مربوط به جمع و خرج مملکت نیست راجع به آن البته باید دولت لایحه بیاورد اما این مربوط به او نیست این اسنادى است که مجلس رأى می‌دهد هر که خواست برمی‌دارد هر که نخواست که مجبور نیست.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است رأى گرفته شود.

معدل- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم. اجازه بفرمایید توضیح بدهم.

رئیس- نوبت شما نرسیده است بفرمایید مخالفت‌تان را با کفایت مذاکرات بفرمایید.

معدل- قانون اسناد خزانه یعنى وضع یک مالیاتى بر مملکت و ملت (این طور نیست). پس اگر این طور نیست اجازه بدهید که مخالفین توضیح خودشان را بدهند بلکه ثابت کنند به این که این به مصلحت مملکت نیست. این اصرار کردن و نفس اشخاص را بند آوردن که معنى ندارد. من نمی‌دانم این چه وضعى است هر کس به فکر خودش می‌گوید کافى است. براى ما کافى نیست اگر براى شما کافى است.

رئیس- آقاى معدل عصابى نشوید شما یک عبارتى را می‌گویید که با آن عبارت مخالفند وضع قانون مالیات نمی‌خواهند بکنند. (جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید به کفایت مذاکرات)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. آقاى نقابت

نقابت- عرض می‌کنم در یک موقعى اگر آقایان یک اتومبیلى داشته باشند که خراب باشد و بخواهند او را تعمیر نمایید تجسس می‌فرمایید که یک نفر متخصص را تهیه بکنید و در خصوص معایب و طرز اصلاح آن به او مراجعه کنید اگر این شخص در لحظه اول به شما گفت که آقا یک اتومبیل نو بخرید و یا ماشین را عوض کنید خواهید گفت که آقا این را عقل خودمان هم می‌رسید که این ماشین را بگذاریم و یک ماشین دیگر نو بخریم ولى مراجعه به یک متخصص فایده‌اش این است که اولاً بفهمد عیب ماشین کهنه از کجا است و معایب اساسى یک ماشین کهنه چیست و با این کیفیت رفع آن را خواهد کرد که کم خرج‌تر تمام شود و مفیدتر واقع شود این است فلسفه مراجعه به یک نفر متخصص بنده اجازه می‌خواهم خیلى مؤدبانه یک مقدارى از کارهاى دکتر میلسپو را مورد انتقاد قرار دهم گرچه مدت زیادى نیست گرچه هنوز امیدوارى‌هاى ما هنوز قطع نشده است و اگر چه امیداوار هستیم که در نتیجه مطالعات و کمک‌هایى که از خارج براى ایشان خواهد رسید یک قسمت معایب را رفع کنند و اگر چه با حسن نیت ما این کار را تلقى کردیم ولى در این مدت دیده شده است که مثل آن متخصص اتومبیل به ما می‌گویند آقا ماشین‌تان را عوض کنید اگر ما پول

+++

داشتیم ماشین بخریم و وسیله داشتیم ماشین بیاوریم خودمان بلد بودیم عوض کنیم بایستى اصلاح و ترمیم کرد توجه ایشان به امور اقتصادى خیلى ساده است که اولاً خرج را در مملکت کم کند ثانیاً هر کس هر پولى که دارد ازش بگیرید آن وقت آن چاله‌هاى خرجى را که کردید پر می‌شود و زیاد هم می‌آورید و هر خرجی هم که می‌شود نشود یعنى جلوى خرج را بگیرید این جمع و خرج ساده است مثل این است که بگویید اتومبیل را عوض کنید و این رویه ، رویه خوبى نیست یک نفر عالم در امر اقتصاد توجه می‌کند در یک همچو موقعى که کار نیست نان نیست مردم به زحمتند خانواده‌ها در رنج هستند اگر مردم خیر جمع نشوند و جمعیت‌هاى تعاونى تشکیل ندهند و به یک دیگر کمک نکنند این مملکت تبدیل به یک قبرستانى خواهد شد در یک همچو موقعى شما می‌خواهید مردم ایران را بیرون کنید یعنى خرج نکنید آیا کار برایشان پیدا کرده‌اید می‌گویید یک اداره کار تأسیس کرده‌ایم که آنجا جمع شوند اگر کار می‌دانند بهشان بدهند این رویه رویه قابل انتقاد است اگر باید خر‌جمان را دست بزنیم و کم کنید که زندگى به قهقرا برمی‌گردد و به هیچ وجه هیچ کدام از آقایان حاضر نیستند که چراغ بر‌قتان را با چراغ پیه عوض کنید هیچ کدام حاضر نیستند که مسافرت با اتومبیل را به مسافرت با کجاوه و پالکى تبدیل کنید اینها مراجعت به قهقرا است و هیچ کس اینجا به قهقرا برنمى‌گردد امکان عقلى ندارد چون به قهقرا برنمى‌گردد ما مجبور هستیم مطابق سیستم اقتصادى عمل کنیم ما در یک دو راهى هستیم که چاره‌مان جز ازدیاد تولید چیزى نیست باید به وسیله به تولید افزود و به وسیله تولید مخارج زائد را از بین برد و یک راهى براى ترقیات ملى باز کرد علاج جز این نیست و الا خرج نکیند زیاد اینها مراجعت به قهقرا است فکر دیگرى بکنید امکان عقلى ندارد و نمی‌شود به قهقرا برگشت در تعقیب همین رویه است که آقاى دکتر میلیسپو در نظر دارند که اسناد خزانه چاپ شود یعنى چه؟ یعنى یک بلیط‌هایى چاپ بکنیم که دولت بشود مدیون و مردم بشوند داین. این پول مقدار پولى که دست مردم است جمع‌آورى کنیم و بگذاریم در بانک و به این وسیله اسکناس جدید چاپ نکنیم معنى این قسمت این است که از انفلاسیون جلوگیرى می‌شود اسکناس از قیمتش کاسته نمی‌شود این فقط منفعتى است اما ضررش این است که چاله‌هاى اقتصادى که پر شده است این مقدار قرض را که دولت به بانک ملى دارد براى چه مصرف کرده است و به کجا خرج کرده است و چرا برنمی‌گردد مگر آقایان فراموش کرده‌اند که یک وقتى در این مملکت یک شرکت‌هایى تشکیل شد به اسم شرکت‌هاى دولتى مانند شرکت پشم، پوست و این شرکت‌ها شروع کردند به کار وقتى که تغییراتى در دولت پیدا شد آخرین دولت آمد و رویه را عوض کرد یعنى دولت ما قبل آخر بودجه آورد در مجلس و گفت ما تمام این شرکت‌ها را منحل می‌کنیم و یک اداره امور اقتصادى باز می‌کنیم و چون این اداره اقتصادى ناچار بود که تعقیب بکند از قوانین دیوان محاسبات عمومى بودجه‌اش را به این جور آوردند که او حق داشته باشد که بودجه‌اش را در بودجه جمع و خرج بیاورد به این ترتیب از قوانین دیوان محاسبات فرار کردند بعد هم این حرف نشد آمدند قوانین دیوان محاسبات را عوض کردند قانونش را آوردند اینجا اگر نظر مبارک آقایان باشد آوردند اینجا در نتیجه این اداره امور اقتصادى وقتى بیلان‌هایش را انتشار دادند و بازرس‌ها رفتند یک رقمى شنیده می‌شود که در حدود 200 میلیون ضرر کرده است این 200 میلیون را از بانک قرض کرده‌اند این پول‌هایى بوده است که قرض شده است براى این که پنبه بخریم براى این که ماشین بخریم قرض کردیم براى این که به ضروریات مملکت برسانیم و از این بیچارگى خلاص شویم این قرض‌ها کرده شد این خرج‌ها هم شد این بیلان اقتصادى کجا است 200 میلیون قرض کجا است مگر قرض کردن جنبه‌اش تفاوت می‌کند حالا شما می‌خواهید با اسناد خزانه از مردم قرض کنید این پول که پول بانک است و به شما قرض داه است مگر مال مردم نیست چه فرق دارد که شما به حسن قرض داشته باشید با به حسین

+++

شما که به بانک ملى مقروضید صورت حسابش معین است قاعده ربح آن هم معین است می‌خواهید این اوراق را حالا چاپ بکنید و از مردم قرض بگیرید و به بانک بدهید تازه بانک دچار زحمت می‌شود ما به این دستگاهى که اسمش بانک ملى است علاقه داریم این دستگاهى است که ناشر اسکناس است این دستگاهى است که دستگاه اقتصادى و نماینده سیاست اقتصادى مملکت دست این دستگاهى است که حکومت بر جامعه دارد نماینده اقتصاد این جامع است و ما به این دستگاه علاقه داریم ما خواهش می‌کنیم بارش را سنگین نکنید به جاى این که او از دولت با سرمایه و بودجه طلب‌کار ما است او نرود طلب‌کار شود از چند هزار نفر و بعد این چند هزار نفر براى مطالبات پول‌شان در روز وعده دچار یک زحماتى بشوند و یک اغتشاشاتى تولید کنند و یک حرف‌هایى بزنند که اعتبار بانک ملى ما را متزلزل کنند و اگر یک اشکالى از تورم اسکناس پیش می‌آید بنده آن منافع اجتماعى و سیاست را ملحوظ قرار می‌دهم و به کلى مخالف این رویه هستم به علاوه در کابینه مرحوم آقاى فروغى بود که لایحه استقراض به وسیله اسناد خزانه را آوردند اینجا مطرح شد و مذاکره شد آقایان رد کردند و این لایحه اصلاً به جریان گذارده نشد به هر حال این سیستم این است که پول را از دست مردم بگیرند چرا بگیریم و الان یک رویه‌ای دولت اتخاذ کرده است که در باجه‌هاى بانک شروع کرده‌اند به فروش نقره و به فروش طلا چرا این کار را می‌کنند می‌گویند می‌خواهیم پول را از دست مردم بگیریم این سیستم [ بى‌مونه‌ثر ] معمول می‌شود یعنى سیستم دو پولى چون قانون ما منع کرد که حق ندارند تا زمان جنگ طلا و نقره را در مقابل اسکناس بدهند نمی‌توانند طلا و نقره را مسکوک کنند و بدهند آمدند آن را به صورت شمش‌هاى کوچک در آوردند که بدهند پول بگیرند این شمش‌ها را کى می‌خواد اگر کسى می‌خواد که این شمش‌ها را توى منزلش بگذارد بایستى خیلى پول داشته باشد و اگر تاجر باشد نمی‌خواهد سرمایه‌اش را که بگذارد و می‌خواهد پولش در جریان باشد و اگر از آدم‌هاى عادى باشد که دخلشان به خرج‌شان کافى نیست که از اینها بخرند بنابراین کسى از اینها خواهد خرید که پول زیادتر دارد بگردید پیدا کنید که کى پول زیاد دارد و نتایج آن را هم بدانید نتیجه آن این می‌شود که اگر بخواهید یک قالى سه در چهار را از بازار بخرید به شما خواهند گفت که اگر اسکناس بانک ملى به ما بدهید می‌دهیم مترى سیصد تومان اما اگر شمش نقره بدهید مترى دویست و پنجاه تومان اگر شمش طلا بدهید مترى 200 تومان این سیستم دو پولى پیدا می‌شود که نتیجه‌اش سقوط اعتبار اسکناس است این یک مطلبى است که هر وقت اسکناس زیاد می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود و ترقى و تنزل دادن قیمت‌ها دو قاعده دارد یک وقت تثبیت کاغذ است با پول فلز و یک وقت تثبیت قیمت تثبیت پول فلز است با مال‌التجاره اساسى اینجا است که شما وقتى می‌توانید تثبیت کنید پول فلزتان را که مال‌التجاره تناسب با پول فلز داشته باشید و الا اگر طلا بدهید کاغذ بگیرید خود طلا مثل کاغذ می‌شود و اگر به جاى یک مثقال طلا که شما باید بدهید جنس بگیرید باید 2 مثقال 3 مثقال بدهید و بالاخره 10 مثقال بدهید براى این که مال‌التجاره کافى به مقدار پول شما نیست. انفلاسیون یعنى تورم حجم پول مقدار مال‌التجاره یعنى حجم پول زائد است بر حجم مال‌التجاره حالا این پول خواه نقره خواه کاغذ خواه ورقه‌هاى بانک ملى هر چه اسمش را بگذارید شما دارید ما را گول می‌زنید به جاى اسکناس بون دوترزور می‌دهید این پول اگر اعتبار دارد همان اسکناس است اگر ندارد چرا تبدیل می‌کنید همان اسکناس دست من باشد پس بنابراین نباید وضع اسکناس را به هم زد مختصص ما باید فکر کند که حجم مال‌التجاره را با حجم پول هر چه که هست اعم از فلز یا کاغذ یا بون دوترزور تناسب بدهد و این تزور تناسب که ایجاد شد آن وقت نتیجه می‌گیریم (افشار- بعد از جنگ) حالا آقاى افشار اعصاب‌شان تکان می‌خورد و می‌گویند بعد از جنگ اگر بعد از جنگ بود ما متخصص نمی‌خواستیم اگر راه آمریکا باز بود ما متخصص نمی‌خواستیم آن حرف تبدیل اتومبیل را به من نزنید اگر متخصص به من گفت که این کار را بکنید این را هم بنده می‌دانستم اما بعد از جنگ ما متخصص نمی‌خواهیم.

+++

ولى الان که اوضاع اقتصادى فعلى و مشکلات فعلى که گفته شده است از حیز افکار اجتماع و از حیزه افکار حقوقدان‌هاى ما خارج است آمدیم با سالى میلیون‌ها دلار متخصص استخدام کردیم که این مسائل را مطالعه کند و علاج درد ما را بکند اگر نمی‌تواند بگوید نمی‌توانم اگر علاج را در بون دوترزور می‌داند باید بگوید علاج این است باید به ما قول بدهد که اگر ما اسناد خزانه را تصویب کردیم حداقل از قیمت‌ها 2%، 1%، 5% کسر می‌شود این قول را به ما بدهد ما به جاى یک قانون صد تا قانون اسناد خزانه تصویب می‌کنیم ولى وقتى که قول نمی‌دهد و با اگر و شاید است من نمی‌دانم این است که ما یک عملى را نباید بکنیم که فردا پشیمانى بار بیاورد بنده معتقدم که این لایحه تصویب نشود و بیشتر این مسأله مطرح شود و بنده معتقدم از آن سرمایه‌هاى حسابى که این مملکت دارد و آن دکترهاى علوم اقتصادى و مالى هستند که در این مملکت هستند و در گوشه و کنار افتاده‌اند و ازشان استفاده نمی‌شود آقاى دکتر میلسپو دعوت کند افتخارى دعوت کند بدون حقوق یک عده مطلعى را بنشاند و خودش هم بنشیند و ببیند آن کارى را که می‌خواهند بکنند مطابق مصالح مملکت است رأى می‌دهند و آن چیزى را که استدلال می‌کند ذوقش مى‌پذیرد و موافق با مصالح مملکت است رأى می‌دهند آن وقت اشکال در یک چیز است یا دولت منطقش قوى نیست یا مطلبى که مطرح می‌شود خوب مطالعه نشده یا اشخاصى که پیشنهاد می‌کنند خودشان هم نفهمیده‌اند بیایند به ما توضیح بدهند و به ما بفهمانند مثل معلمى است که سر کلاس می‌آید و درس آن روز را خوب بلد نیست این کلاسش شلوغ می‌شود و آن منظور عملى نمی‌شود و ما هم مبانى قوانین‌مان یک قسمت قوانینى است که گذشته است و یک قسمت اطلاعات حقوقى است ولى در عمل که مراجعه کنیم مى‌بینیم که هر عملى دولت می‌کند باز یک مقدارى قیمت‌ها می‌رود بالا همین طور ترقى می‌کند با این رویه تصدیق می‌فرمایید که زندگى غیر قابل تحمل است و مردم نمی‌توانند زیر این بار استقامت کنند وضعیت خراب است خانواده‌هاى متوسط و خانواده‌هاى طبقه سوم دارند رنج می‌برند و به هیچ وجه قادر نیستند که کارى بکنند خانواده‌ها حاضرند که خودشان را افتخارى مستخدم دولت معرفى کنند براى این چندتا نان که در خانه‌شان داده می‌شود و این چند کیلو برنج که بهشان داده می‌شود و اگر براى این خواربار و این مساعدت دولت نبود باور کنید دیگر در اداره کسى باقى نمانده بود.

الان در ادارات دولتى عدم رضایت به حد وفور است و ادارات دولتى مایل به کار نیستند و یل وضعیتى دارد تهییج می‌شود که اگر کسى مانده است براى این است که براى رفتن پا نداشته است و اقامت کرده است بنده خواهش می‌کنم این مسائل را که سر منشأ بدبختى امور اقتصادى ما است اگر ممکن است اصلاح بکنند یک قدرى بیشتر توجه بکنند و با یک قیام و قعود تصویب نفرمایند ما عرضى نداریم تصویب می‌کنیم ولى به این شرط دکتر میلسپو به ما قول بدهد که این عمل مؤثر است و اگر هم نیست 2%، 1%، 5% مؤثر است این قول را به ما بدهد ما رأى می‌دهیم.

وزیر دارایى (بیات)- آقاى نقابت فرمودند که موضوع یک ماشین شکسته است و متخصص خواسته‌اند براى تعمیر و اصلاح از آن طرف خودشان در قسمتى که مذاکره فرمودند این طور نتیجه گرفتند که باید متخصص را آورد ولى نه به اصلاحاتش گوش کرد و نه به آن راه‌هایى که می‌گوید عمل کرد البته اگر آن متخصص را شما می‌آورید آنچه را که صلاح می‌داند و می‌گوید گوش ندهید البته فایده‌اى ندارد ولى البته اگر آنچه را که نظرش می‌رسد نسبت به آنها موافقت کنید و به جریان گذارده شود و آن وقت آن نتیجه‌ای را که در نظر دارید گرفته می‌شود حالا ایشان آمدند در قسمت‌هاى اقتصادى همان طور که فرمودند یک قضایایى است که بایستى متخصصین مخصوص درش بحث کنند بحث آن از طرف امثال بنده و دیگران که اطلاعات از مسائل اقتصادى نداریم از وظیفه ما خارج است باید ما کسانى را که متخصص می‌دانیم بگذاریم دخالت کنند و هر چه که پیشنهاد می‌کنند و اظهار می‌کنند ما هم با آنها موافقت کنیم تا این که نتیجه‌اش به دست بیاید و الا همان طور

+++

که فرمودید از آمدن او که صورت اعجازى به دست نمی‌آید بایستى عملیاتى را کم کم اقدام کنیم و اجرا بکنیم تا به مقصود برسیم آقا می‌فرمایید چرا به ادارات دست می‌زنند از آن طرف یک عده دیگر آقایان نمایندگان می‌فرمایند که باید اول خرج را کم کنند اول باید بودجه را تعدیل کنند ایشان نمی‌دانند که باید بودجه‌ها تعدیل کنند و خرج را کم کنند یا به اظهار یک عده دیگر که می‌گویند تعدیل نکنید و دست روى دست بگذارید گوش بدهند اگر بنا باشد که تعدیل نشود پس متخصص چه کار می‌کند و وجود او چه ارزشى دارد دیگر متخصص می‌خواستند چه کنند نه خبره می‌خواستند نه متخصص اگر بنا است متخصص بیاید خبره باید عمل کند عمل را هم که می‌کند البته یک جایش درد مى‌آید شما وقتى که می‌خواهید در وزارتخانه یک بودجه‌ای را اصلاح بکنید و به قول خودتان یک متخصص یک جراحى وقتى که می‌بینید یک عضوى فاسد است آن را می‌برد و از بین می‌برد اگر چه آن عضو خیلى مهم باشد و بریدنش مشکل باشد ولى وقتى که محتاج می‌داند آن عضو را می‌برد حالا می‌فرمایید چرا دست می‌زند به مستخدمین چرا دست می‌زند اگر اصلاح نکنند چه کنند همان طور باقى باشد اشکالى ندارد ولى مجبور است وقتى که می‌خواهد اصلاح کند البته یک عده که زیادى است اضافه است در هر اداره در هر قسمتى اینها را کم کنند که کار آن اداره اصلاح شود و البته همان طور که فرمودید چون امروز یک روز فوق‌العاده‌ای است یک روز سختى است ما مستخدمى را که از یک اداره بیرون می‌کنیم براى او یک کارى فکر کنیم آمده است فکر کرده یک اداره کارى درست کرده و این آقایان که از ادارات کسر می‌کنیم به آن ادارات منتقل می‌کنیم هر جا که کار پیدا کردیم به آنها می‌دهیم بنابراین از جهت کسر بودجه به نظر بنده تمام آقایان اغلب این فکر را دارند چه در کمیسیون‌ها اظهار کرده‌اند چه در مجلس اظهار کرده‌اند اول باید از بودجه ها کم کنیم البته این یک فکر عمومى است و البته ما هم مشغول هستیم که در بودجه‌ها این اصلاح و این کسر را بکنیم چون همان طور که فرمودند آخر از این طرفش دادن خوب است اما در آوردنش هم باید فکر کنیم هر چه بودجه سنگین باشد داده شود از کجا گرفته می‌شود (نقابت- تولید) تولید هم موقع دارد کسى که آمد اعجاز ندارد که همان ساعت تولید را زیاد کند امروز وسایل تولید کم است امروز همان طور که اظهار کردند امروز وسایل و اسباب و چیزهاى تولید کم است و ناقص است و بایستى طبق یک نقشه‌هایى به یک ترتیبى توسعه داد و جلو رفت ولى نمی‌شود فورى این کار را کرد امروز ما مجبوریم از حیث جمع و خرج یک طور تفاوتى به بودجه بدهیم و از آن طرف همان طور که فرمودند باید وضعیت بانک و پولمان را حفظ کنیم از آن طرف آقا می‌فرمایند که بانک‌مان را دوست داریم می‌بایستى که یک کارى بکنیم که بى‌اعتبار نشود از آن طرف که می‌خواهیم پنجاه میلیون کمک بشود نشود چه اجازه‌ای می‌خواهند که یک اسناد خزانه را انتشار بدهند و پول آن را بگیرد و بدهد به بانک و دولت در جاى دیگر قرض می‌دهد و این براى این است که ما می‌خواهیم بانک را قوى کنیم (نقابت- براى پرداخت قرض بانک) براى پرداخت قرض بانک فرمودید به بانک مربوط نیست مگر ماده دوم را ملاحظه نفرمودید که از طرف خزانه‌دارى کل باید پرداخته شود و نسبت به بانک هم تعرض بعدى ندارد چون دولت باید قروضش را در موقع خودش پرداخت کند این راجع به این قسمت اما در قسمت‌هاى دیگر راجع به دو پول شدن و فروش طلا و نقره می‌پرسند این طلا و نقره پشتوانه ما نیست همان طور که اظهار شد پشتوانه ما علیحده است در خارج از بابت لیره و غیر ذلک و خریدارى دولت آورده‌ایم اینجا آنها را به فروش می‌رسانیم و یک اسکناسى در مقابل جمع می‌شود و بر فرض نظریه شما چه پیش اشخاص پول‌دار برود و چه پیش اشخاص بى‌پول چه پیش اشخاص متمول برود چه پیش اشخاص ثروتمند تأثیرى در وضعیت او ندارد یک استفاده هم دولت می‌برد و هر قدرش هم در مملکت باقى بماند براى ما استفاده است بنابراین از تورم اسکناس جلوگیرى می‌کند به نظر بنده و چنانچه عرض کردم این لایحه همان طور که آقاى مؤید احمدى هم اظهار کردند فقط براى این است که ما یک بدهى که

+++

به بانک داریم از یک جایى قرض کنیم بدهیم یک تغییر طلب‌کارى است در واقع براى کمک بانک و این نتیجه را دارد و آن جنبه بدى را هم که شما می‌فرمایید ندارد و از یک جایى می‌خواهیم بگیریم و به جاى دیگر بدهیم بنابراین نه بودجه و نه به غیر بودجه هیچ کارى ندارد و حالا شور اول هم هست و آقایان هر نظرى که دارند پیشنهاد می‌فرمایند می‌رود در کمیسیون و براى شور دوم نظریات آقایان هم تأمین می‌شود.

رئیس- آقاى شاهرودى

شاهرودى- به عقیده بنده این لایحه یکى از بهترین لوایحى است که از طرف دولت تقدیم شده و به عقیده بنده ده سال پانزده سال قبل باید یک چنین لایحه پیشنهاد شده باشد براى این که تمام ممالک همیشه اسناد خزانه دارند و امتیاز می‌دهند براى این که اشخاصى که می‌خواهند از پول خودشان استفاده نکنند اسکناس خودشان را نگه می‌دارند و حفظ می‌کنند و به عقیده بنده بعد از این که اسناد خزانه درست شد به اندازه‌ای از طرف مردم حسن استقبال خواهد شد که شاید این مبلغ کم هم باشد این است که بنده قصد دارم در ضمن شور اول پیشنهاد کنم که در حدود صد میلیون تومان باشد چون یکى از مسائلى که خیلى اهمیت دارد مورد توجه باید باشد این است که دولت این اسناد خزانه را طورى فراهم آورد که قابل تبدیل با دلارهایى که در خارج داریم باشد یک حسن دیگر هم خواهد داشت و آن این است که از صدور سرمایه‌هاى داخلى به خارجه که از چندى به این طرف شروع شده است پول‌ها را خارج می‌کنند از آنها هم جلوگیرى می‌شود و یک وسایلى فراهم کنند از آنها هم جلوگیرى می‌شود و یک وسایلى فراهم کنند که آن اسعارى که در خارج داریم قابل تبدیل به این اسناد باشد واین نتیجه‌اش این است که جلوگیرى می‌کند از خروج سرمایه‌هایى که همه روزه به اسم دلار و لیره خارج می‌شود و اگر این قسمت عملى شود به عقیده بنده خیلى مهم است و جلوگیرى می‌کند از سرمایه‌هایى که ما در خارج داریم که هر وقت خواستند می‌توانند همین سرمایه دلار را از خارج به ایران انتقال می‌دهند یعنى اسناد خزانه قابل تبدیل با دلارهاى موجودى دولت در خارج بشود.

رئیس- آقاى رضوى

صفوى- بنده در اول طرح لایحه تقاضاى اجازه کرده بودم که از آقاى وزیر دارایى یا از آقایان دیگر تقاضا کنم که یک توضیحات بیشترى در معناى این قسمت و در کیفیتش که در نظر دارند در مملکت اجرا شود بدهید هر قانونى که از مجلس می‌گذرد البته یک وزارتخانه مسئول اجرا است اما این قانون وقتى که از مجلس گذشت فرض بفرماییدکه خزانه‌دارى هم مسئول اجرا است ولى یک مرحله دیگر هم دارد و آن اشخاصى است که می‌خواهند آن اسناد را بخرند و البته بنده چون اطلاعات کافى در این خصوص ندارم و همین طور کلمه بون دترزور هم گاهى بعضى از آقایان به گوشم خورد که می‌گفتند و این خود دلیل به این است که شاید اطلاعاتشان کافى باشد بنده که متأسفانه در این خصوص نه اطلاعاتى دارم و نه تخصص بنابراین خواهشمندم توضیح بفرمایید که چه می‌خواهند بکنند که براى تأثیر نظر موافق و مخالف نتیجه بیشترى داشته باشد.

مخبر- این که می‌فرمایند که توضیح داده شود که مقصود از این بون دترزور یا اسناد خزانه چه چیز است این در حقیقت یک نوع قرضه‌ای است که قصیر‌المدت است که شش ماه یا یک سال بیشتر نیست و به این وسیله جریان کارهاى خزانه‌داری را تأمین می‌کند بدون این که تأثیرى در جریان خرج‌هاى کشور داشته باشد و علت غایتش این است که دولت به این وسایل یک اسناد خزانه را منتشر می‌کند و به این بون دترزورها یک تنزیلی هم می‌دهد و این تنزیل دادن برحسب تشویق در خرید این اسناد خزانه می‌شود وقتى که این طور شد البته یک پول‌ها و اسکناس‌هایى که نزد اشخاص و در خانه اشخاص هست و فعلاً از آنها استفاده نمى‌کنند در معرض استفاده گذارده می‌شود و آن اسکناس‌ها از این راه از مخزن‌ها و خانه‌ها بیرون می‌آید و در دسترس بانک گذارده می‌شود و در مقابل از این اسناد خزانه می‌گیرند و دولت هم در مقابل این اسناد یک ربحى می‌دهد و البته دولت که نمی‌خواهد این اسناد خزانه را

+++

به مردم تحمیل کند و حالا هم این موضوع یک امتحانى است یک تجربه‌ای است که مملکت را می‌خواهند عادت بدهند که یک چنین چیزى ما داریم و شما از نظر وطن پرستى و از نظر این که اسکناس‌هاى اضافى دارید و می‌خواهید از آنها استفاده بکنید این اسناد را بخرید این اصل عمل است حالا در مملکت ما این کار چقدر پیشرفت می‌کند این را بنده نمی‌توانم عرض کنم.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیردارایى- عرض کنم در جلسه قبل شور در کلیات تمام شد و حالا هم ماده اول مطرح شد و تمام شد باید پیشنهادات ماده اول خوانده شود.

پیشنهاد آقاى طباطبایى:

پیشنهاد می‌کنم در اول پس از جمله (وزارت دارایى مجاز است) اضافه شود پس از تصویب بودجه کل کشور در سال جارى.

طباطبایى- اجازه بفرمایید توضیحى عرض کنم‏

رئیس- شور اول پیشنهادات به کمیسیون می‌رود

طباطبایى- اگر آقایان اجازه بفرمایند مانعى ندارد (جمعى از نمایندگان- بفرمایید)

طباطبایى- بنده براى این که پیشنهادى که کردم یک قدرى واضح‌تر شود خواستم عرض کنم و این نکته را یادآورى کنم راجع به تورم پول و این مسأله یعنى اسناد خزانه که منتشر می‌شود بر تورم پول خواهد افزود براى این که وقتى که بودجه به مجلس نیاید و ابتلاى مالى دولت به حال خودش باقى ماند و ما اجازه دادیم که یک اسنادى را دولت خودش منتشر کند و در قبال این اسناد دولت ملزم است که اسکناس را جمع کند این کار را که نخواهد کرد و ما هم که او را ملزم نکرده‌ایم این را از جریان خارج می‌کند و به این وسیله جمع‌‌‌‌‌‌آوری می‌کند و این اسناد را در مقابل می‌دهد اسکناس را دولت چه می‌کند ناچار است خرج کند و دو مرتبه این اسکناس برمی‌گردد و ملاحظه خواهید فرمود که به تورم اسکناس افزوده شده است و این که آقاى وزیر دارایى فرمودند مربوط به بودجه نیست مربوط به بودجه است صورت جلسه حاضر است توضیح دادید در جواب من که ما نداریم و می‌خواهیم که این بیاید به بانک و مورد استفاده واقع شود.

پیشنهاد آقاى انوار

پیشنهاد می‌کنم در ماده اول عوض کلمه نرخ بهره نوشته شود و بهره مطابق مقرراتى که معین شده پرداخت خواهد شد

پیشنهاد دیگر آقاى طباطبایى

پیشنهاد می‌کنم ماده اول این طور اصلاح شود:

ماده اول- وزارت دارایى مجاز است منحصراً براى پرداخت مطالبات بانک ملى از دولت تا حدود پانصد میلیون ریال اسناد خزانه صادر و معال آن اسکناس از جریان خارج نمایند الى آخر

پیشنهاد آقاى تهرانچى‏

اینجانب تبصره زیر را به ماده یک پیشنهاد می‌کنم: فروش اسناد خزانه مذکور در ماده بالا به اتباع و مؤسسات خارجى ممنوع است.

پیشنهاد آقاى منشور:

تبصره ماده 1- کلیه شهرداری‌ها و شرکت بیمه و باشگاه هوایى و اداره حفاظت اموال اتباع بیگانه و دادسراها موظفند وجوهى که مورد احتیاج فورى آنها نیست در حساب مخصوص به خود در خزانه‌دارى کل نگاهدارى نمایند و همچنین کلیه تضمین‌هایى که از افراد متصدیان وجوه دولتى یا اشخاص حقوقى گرفته می‌شود در خزانه‌دارى کل تودیع خواهد شد.

پیشنهاد آقاى ساکینیان‏

تبصره زیر را به ماده اول پیشنهاد می‌نماید

تبصره- از طرف دولت وسایل لازمه فراهم خواهد آمد

+++

از براى آن که عملیات پرداخت‌هاى عمده در کشور در بانک ملى تمرکز یافته و به ترتیب کلرنیک به توسط بانک ملى صورت بگیرد.

پیشنهاد آقاى شاهرودى‏

در ماده 1- پیشنهاد می‌نمایم که انتشار اسناد خزانه از پانصد میلیون به یک هزار میلیون ریال بالغ شود براى این که مورد اطمینان کامل واقع شود و از طرفى از صدور سرمایه‌هاى داخلى به خارجه جلوگیرى شده باشد تبصره ضمیمه این قانون گردد که اسناد خزانه قابل تبدیل با دلارهاى موجودى دولت در خارجه بشود.

پیشنهاد آقاى معدل‏

پیشنهاد می‌کنم دولت نمی‌تواند در مقابل بهاى محصولات انحصارى که خریدارى مى‌نماید اسناد خزانه به صاحب محصول بدهد:

پیشنهاد آقاى صفوى:

پیشنهاد زیر را به ماده پیشنهاد می‌کنم.

تبصره- خرید اسناد خزانه براى عموم اجبارى خواهد بود

رئیس- ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- درآمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیات‌ها معاف بوده و وجه اسناد از روز سر رسید به بعد به محض مطالبه باید از طرف خزانه‌دار کل یا محل‌هایى که خزانه‌دارى کل معین می‌نماید نقداً به حامل اسناد پرداخته شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده در کلیات ماده اول خواستم عرایض و نظریاتى داشتم متأسفانه به بنده مجال داده نشد گرچه به طور مشروح و مفصل یک قسمت از نظریات بنده را آقاى نقابت با یک استدلال خیلى قوى بیان فرمودند و راجع به یک قسمت دیگر هم آقاى طباطبایى بیان فرمودند که به نظر بنده استدلال ایشان و آقا هر دو صحیح بود آنچه به نظر من می‌رسد در کابینه فروغى آقاى دکتر مشرف وزیر دارایى دقت نظیر این لایحه یک لایحه به مجلس تقدیم کردند هر وقتى مقایسه کنیم لایحه ایشان را با لایحه‌ای که حالا آقاى دکتر میلسپو تقدیم مجلس کرده است می‌بینیم لایحه دکتر مشرف خیلى بهتر بود بعد کابینه بعدى که همین کابینه آقاى سهیلى باشد آن لایحه را عملى ندانست و از بین برد و من تعجب دارم که چرا حالا دولت همین لایحه را آورده است به شکل دیگر و بدتر از آن صورت اول می‌خواهند عملى بکنند و وقت مجلس را دارد از بین می‌برد واقعاً یک بام و دو هوا که نمی‌شود این اسناد خزانه را که شما براى بانک ملى نوشته‌اید این وضعیت بانک را متزلزل می‌کند بنده خواهش می‌کنم دقت بفرمایید و این موضوع را حذف کنید و قضیه را مربوط به بانک ملى نکنید اینجا می‌گوید براى تسهیل جریانات خودشان یا براى به دست آوردن یک مساعده‌ای دولت می‌تواند این کار را بکند این هیچ فایده ندارد و به عقیده بنده بانک ملى متزلزل خواهد شد و در موقع هم بنده یقین دارم که دولت موفق نخواهد شد که در سر رسید وجوه آن را بپردازد و این سبب می‌شود که مردم نسبت به بانک ملى سلب اعتمادشان بشود بنابراین به عقیده بنده اصلاً غلط است و من معتقدم که صرف‌نظر کنند.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم که در اینجا قید شده است که وجه اسناد در موقع سر رسید و در موقع ارایه به محض مطالبه باید از طرف خزانه‌دارى پرداخته شود این اسناد وثیقه ندارد ضامن می‌خواهد پشتوانه می‌خواهد اعتبار می‌خواهد سند بدون اعتبار که نمی‌شود اگر آمد و ارایه کرد رسماً هم نتوانستید بدهید سانکسیونش چیست صبر کنید به مردم خواهید گفت که پول نداریم لایحه بردیم به مجلس که مجلس تصویب کند از کجا یا از فلان محل یا یک استقراض دیگر می‌کنیم و به شما پول می‌دهیم حالا که شما نتوانستید در موقع سر رسید به اصطلاح شما به من پول بدهید پس این ماده دوم را می‌گذارید جلوى من که این وثیقه شما است این کافى است؟ اصلاً کسى در دنیا این طور با کسى معامله کرده است می‌خواهد طرف معامله دولت باشد می‌خواهد من. حالا بعضى از رفقا به من تذکر دادند که به آقاى وزیر

+++

دارایى بگویم که ماده سوم را قبلاً تصویب کردیم که مردم را از این گرفتارى و بیچارگى راحت کنیم شما در این مدت نتوانستید که چهار تا پول سیاه که به شما اجازه داده شده است عملى کنید و اجرا کنید و حالا پول خرد به قدرى کم شده است که عوض پول سیاه خیار می‌دهند کبریت می‌دهند بنده شنیدم از آقاى وزیر دارایى که پول خردها حاضر است پس چرا منتشر نمی‌کنند شما از این حیث عجالتاً مردم را راحت کنید تا برسید به اسناد خزانه.

وزیر دارایى- راجع به قسمت سر‌رسید که فرمودند البته این که تعیین نشده براى این است که ترتیب پرداخت آن به هر طور که داده می‌شود البته به همان ترتیب هم انتشار داده می‌شود که در رأس موقع پرداخت شود و البته ضامن این اسناد خزانه دولت است و وجوهش را خزانه‌دارى کل مى‌پردازد از این جهات البته رعایت خواهد شد و مراقبت در پرداخت و منافع و این قسمت‌هایش که به صلاح و صرفه مردم باشد دقت می‌کنم که اجرا شود اما راجع به پشیز که فرمودند آن وقت هم عرض کردم که چون الان وسایل در مملکت کم است و اصلاً جنس براى تهیه پشیز کم است ما تقاضا کردیم که یک مقدارى وارد شود موفق نشده‌ایم و جنس براى تهیه پشیز کم داریم آنچه را که الان در ضرابخانه عمل می‌شود یک مقدارى مس می‌خواهد و آلومینیوم و وسایل دیگر لازم دارد و حالا هم ما درصدد تهیه پشیز هستیم که همان طور که عرض کردم باید مس و آلومینیوم بعضى چیزهاى دیگر هم تهیه شود و مذاکره و اقدام هم شده و یک مقدارى هم تهیه شده و البته آنچه هم بتوانیم تهیه می‌کنیم و در دسترس مردم می‌گذاریم.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى وزیر توجه داشته باشند بنده نظر مخالفتى ندارم نظر بنده یک توضیحى است چون می‌نویسد: درآمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیات‌ها معاف است این خیلى مبهم است اگر این بهره زیاد باشد که جز درآمدهاى دیگر جمع می‌شود و اضافه می‌شود به درآمدهاى دیگر و مالیات ازش می‌گیرند پس باید تصریح شود که جزو بهره‌هاى دیگر نشود اینجا باید توضیح داده شود که نه خودش مالیات می‌دهد و نه جزو سایر بهره‌ها حساب می‌شود این یکى که باید کاملاً توضیح داده شود در کمیسیون و یکى دیگر هم که به مجرد سر رسید که رجوع کردند به خزانه خزانه باید وجه آن را بدهد نه این که تأخیر شود و اگر تأخیر کرد بایستى خسارت تأخیر تأدیه را بپردازد و چنان که در سایر موارد تأخیر را مجازاتى برایش می‌نویسید این تأخیر را هم باید برایش معین کنید که اگر تأخیر شد فلان اندازه بر سرمایه او اضافه مى‌شود.

وزیر دارایى- پیشنهاد بفرمایید آقا.

رئیس- آقاى منشور

منشور- چون بنده عادت کرده‌ام که در حدود آن موضوعى که مطرح است صحبت کنم و نمى‌خواهم تجاوز کنم مع هذا یک امورى است که با هم تماس دارد و می‌گوییم ممکن است این ماده بعد از تصویب آن طور که آقایان مایل هستند فایده ندهد و اجرا نشود حسن اسناد خزانه این است که وقتى که در وجه حامل شد و در موقع سر‌رسید رفتند و خواستند وجهى بگیرند بدون هیچ قید و شرط آن کیشه مربوط پول را بدهد اما متأسفانه از چندى پیش به این طرف این کیشه‌هاى ما به قدرى تشریفاتش زیاد شده است که یک چکى را که می‌خواهند بگیرند باید شناسنامه ارایه بدهند و شاهد ببرند و چقدر زحمت بکشند تا یک چک را دریافت کنند (طباطبایى- عیب ندارد تقلب می‌کردند) اگر تقلب هم می‌کردند بایستى آن اشخاص که مرتکب این عمل می‌شدند تعقیب کنند و مجازات کنند تا دیگر نظایر پیدا نکند به هر حال در این ماده که نوشته می‌شود از مالیات معاف خواهد بود باید نوشته شود از کلیه مالیات‌هاى فعلى و آتیه و ممکن است بگویند که تا وقتى این قانون را تصویب کردیم این مالیات نبود و این مالیات را بعداً تصویب کردیم و از این جهت این لفظ کافى نیست و بایستى مالیات‌هاى آتیه هم اضافه شود و از طرف دیگر یک امر دیگرى هم هست که در قانون مالیات

+++

بر درآمد نوشته است که از کلیه درآمدهایى که در مملکت ایران تحصیل می‌شود یا فلان مملکت باید این مالیات بر درآمد بدهد ممکن است یک اشخاص پول بیاورند براى خرید سهام اگر موافقت بفرمایید پولى هم که از خارجه می‌آید معاف باشد چون مسلماً اسناد خزانه شما زیاد فروش خواهد شد و اما آنچه آقاى امیرتیمور فرمودند که چرا پرداخت این وجوه به بانک می‌شود و این باعث نکس اعتبار بانک خواهد شد بنده عقیده دارم که برعکس اعتبارات بانک را زیاد خواهد کرد براى این که بانک هم مثل یک شخصى است که طلبى دارد از دولت وقتى که دولت این را به بانک پرداخت بانک هم اعتبارش بیشتر می‌شود و البته بانک هم این را به مردم خواهد پرداخت.

رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود.

پیشنهاد آقاى منشور:

در ماده 2 سطر اول بعد از بهره اسناد خزانه اضافه شود و همیچنین وجوهى که از خارجه براى خرید اسناد خزانه آورده می‌شود دلیل زیرا در لایحه مالیات بر درآمد وجوهى که از خارجه می‌آید مشمول مالیات است.

پیشنهاد آقاى تهرانچى:

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده 2 قسمت: یا محل‌هایى که خزانه‌دارى کل معین می‌نماید حذف شود.

پیشنهاد آقاى ساکینیان:

تبصره زیر به ماده دوم پیشنهاد می‌کند تبصره در صورت لزوم دولت مجاز خواهد بود پشیز کاغذى هم انتشار دهد.

پیشنهاد آقاى انوار:

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم بعد از کلمه معاف بوده اضافه شود و از اضافه نمودن بهره بر سرمایه‌هاى دیگر هم معاف است در آخر ماده بعد از کلمه پرداخته خواهد شد اضافه شود خسارت تأخیر مطابق قوانین مدنى باید تأدیه شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود براى ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیر خواربار- بنده پیشنهاد می‌کنم که لایحه اعتبار خرید غله که گزارش آن از کمیسیون بودجه صادر شده است جزو دستور گذارده شود.

3- موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه دستور هم لوایح وزارت خواربار.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294051!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)