کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره‏18
[1396/05/31]

جلسه: 177 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه 9 آذر ماه 1334  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای تفضلی‏

3- اعلام تصویب صورت‌مجلس‏

4- بیانات قبل از دستور آقایان رضایی و حائری‌زاده

5- بیانات آقای عبدالصاحب صفایی طبق ماده 87 آیین‌نامه‏

6- بیانات آقایان وزیر دادگستری و کشور در جواب بیانات آقای حائری‌زاده

7- تقدیم یک فقره طرح به وسیله آقای پورسرتیپ و دو فقره سؤال به وسیله آقای خلعتبری

8- اخذ رأی و تصویب پیشنهاد در دستور گذاشتن لایحه بازنشستگی افسران راه‌آهن‏

9- طرح لایحه سی میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات دوره نوزدهم

10- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی‏

11- طرح فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد

12- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

یادداشت ها
Parameter:295004!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)