کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19
[1396/06/01]

جلسه: 170 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای عمیدی نوری راجع‌به تقدیم لایحه تفریغ بودجه و جواب آقای وزیر دارایی

3- سؤال آقای پردلی راجع‌به تقسیم خالصه‌جات سیستان و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی

4- بیانات بعد بعد از دستور- آقایان: دکتر بینا و دکتر شاهکار

5- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏19

 

 

جلسه: 170

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقای عمیدی نوری راجع‌به تقدیم لایحه تفریغ بودجه و جواب آقای وزیر دارایی

3- سؤال آقای پردلی راجع‌به تقسیم خالصه‌جات سیستان و جواب آقای معاون وزارت کشاورزی

4- بیانات بعد بعد از دستور- آقایان: دکتر بینا و دکتر شاهکار

5- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و پنجاه دقیقه صبح به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1­- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد(

غائبین با اجازه آقایان: اخوان. کاظم شیبانى. اسفندیارى. رامبد. اکبر. فضائلى. توماج. شادلو. طباطبایى قمى. دکتر ضیایى. صادق بوشهرى. مهندس بهبودى. دکتر عمید. باقر بوشهرى. اورنگ. نصیرى. دکتر نیرومند. صراف‌زاده. دکتر شاهکار. دولتشاهى. بوربور. دکتر پیرنیا. خلعتبرى. کشکولى. صفارى. امامى خوئى. آقایان.

غائبین بى‌اجازه آقایان: دکتر طاهرى. سنندجى. قرشى. اریه. کیکاوسى. کورس.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: ابتهاج. دهقان. صدرزاده. مهندس فروغى. مسعودى. دکتر رضایى. مهندس شیبانى.

رئیس- نسبت به صورت‌جلسه نظرى نیست؟

(اظهارى نشد)

صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب مى‌شود.

2. سؤال آقاى عمیدى نورى راجع‌به تقدیم لایحه تفریغ بودجه و جواب آقاى وزیر دارایى‏

رئیس - سؤالات مطرح است آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - سؤال بنده از دولت راجع‌به لایحه تفریغ بودجه است ما یک قانون محاسبات عمومى داریم که در جلسه 10 اسفند 1312 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است و ازلوایح بسیار اساسى و مهم مملکتى است ولى بنده یادم مى‌آید یک وقتى در یک محاکمه جزایى بودیم یکى از همکاران ما نقل می‌کرد که بعضى از مواد قانون مجازات عمومى غریب است یعنى آن را فراموش مى‌کنند و بعضى خیلى آشناست و همیشه یادشان هست و اجرا می‌شود حالا در قوانین مملکتى هم همین را من مى‌بینم مثلاً نام همین قانون محاسبات عمومى کمتر به گوش خورده در حالى که دو فصل اساسى دارد یکى از این فصل‌ها تعریف بودجه مملکت است که چطور این بودجه باید تنظیم شود دینار دینار، چه جور اعتبار مستمر دارد، اعتبار غیر مستمر دارد، در هر فصل باید اعتبار آن وزارتخانه را در آن فصل نوشت بنده وقتى که این لوایح بودجه مى‌آید مى‌بینیم که منطبق با آن نیست یکى موضوع تفریغ بودجه است که این اصلاً به گوش‌ها آشنا نیست در حالى که اساسى‌ترین امر مالى مملکت تفریغ بودجه است اینجا سه ماده دارد که من هر سه ماده را خدمت آقایان مى‌خوانم:

ماده 46 تفریغ بودجه به وسیله تصویب لایحه قانونى که وزیر مالیه به مجلس شوراى ملى پیشنهاد مى‌کند به عمل مى‌آید پس از این الزام قانونى است که وزیر مالیه باید لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد بکند آن وقت ماده 47 هم زمانش را معلوم کرده، موقع پیشنهاد کردن لایحه قانونى تفریغ بودجه از روز ختم سنه مالى منتهى تا دوازده ماه بعد خواهد بود پس حداکثر زمان تقدیم لایحه تفریغ بودجه را هم معلوم کرده است در ماده 48 توصیف کرده که این لایحه تفریغ بودجه چطور باید تنظیم شود لایحه مزبور باید حاوى گزارش امور مالى دوره عمل گذشته و متضمن صورت ارقام قطعى تمام اعتبارات و عایدات وصولى و مخارج سنه مالى قبل بوده و نتیجه قطعى معاملات کل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد این سه ماده قانونى که اساس بودجه مملکت روى آن است متأسفانه مجلس شوراى ملى تاکنون مواجه با یک چنین لایحه تفریغ بودجه شده است راجع‌به هیچ سال نشده است چون یک مرتبه در محضر جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى وزیر دارایى بودم و شنیدم که خودشان فرمودند که ما مى‌خواهیم این کار را بکنیم براى اولین دفعه در تاریخ پارلمان ایران یک لایحه تفریغ بودجه براى یک دفعه آورده باشیم به همین جهت بود که خواستم استفاده کنم و از جناب آقاى وزیر دارایى پرسش کنم که این نظر خوبى که دارید کى ممکن است عملى بشود و آیا ممکن است که ما روزى یکى از این لوایح تفریغ بودجه یکى از سنوات مالى مملکت را ببینیم و بفهمیم چطور عایدات قطعى و چطور خرج قطعى داشتیم و به همین جهت سؤال را تقدیم کردم و منتظر توضیحات جناب آقاى وزیر دارایى هستم.

رئیس - آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى - جناب آقاى عمیدى نورى نماینده محترم سؤال کردند که عین سؤال را بنده براى یادآورى نماینده محترم قرائت می‌کنم: مهم‌ترین امرى که باید مجلس شوراى ملى بدان توجه نماید نظارت در دخل‌وخرج مملکتى است که گر چه این وظیفه را از راه بحث در بودجه کل مملکتى انجام می‌دهند ولى چون وظیفه نظارت در خرج که اهمیت آن کمتر از نظارت در دخل مملکت نمی‌باشد از راه شور و تصویب لایحة بودجة کل مملکتى امکان‌پذیر خواهد بود و تا به حال دولت‌ها به تسلیم لایحه تفریغ بودجه نپرداخته‌اند. آیا ممکن است دولت فعلى لایحه تفریغ بودجه کل مملکتى حدالااقل یک

+++

سال به مجلس تسلیم نماید تا معلوم شود چقدر در یک سال خرج شده و حساب واقعى هزینه کل کشور چیست؟ جواب را عرض می‌کنم همان‌طور که نماینده محترم اشاره فرمودند نظارت مجلس شوراى ملى در دخل‌و‌خرج کشور به وسیله تقدیم بودجه و تنظیم لایحه تفریغ بودجه از اهم مسائل است و ضرورت کامل دارد. تأیید می‌شود که تا به حال دولت‌ها به جمع‌آورى آخرین حساب‌هاى وزارتخانه‌ها و تنظیم لایحه تفریغ بودجه هر سال موفق نشده‌اند، 52 سال است. وزارت دارایى نهایت مجاهدت را به عمل خواهد آورد براى این منظور اقداماتى در جریان است که لایحه تفریغ بودجه سال 1336 را در موعد مقرر در ماده 47 قانون محاسبات عمومى تا یک سال پس از خاتمه دوره مالى سال 36 به مجلس شوراى ملى تقدیم دارد (احسنت)

رئیس - آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى - بسیار متشکرم از جناب آقاى وزیر دارایى که سؤال بنده را تأیید فرمودند از نظر اصل و از نظر این که هنوز تا به حال چنین لایحه‌اى داده نشده و همان‌طور از نظر وعده‌ای که راجع‌به تفریغ بودجه سال 36 در مدت قانونى یعنى تا آخر 37 یا اوایل 38 دارند. لطف خواهند کرد امیدواریم ایشان تشریف داشته باشند لااقل خودشان به این وعده‌اى که داده‌اند وفا کنند آقایان وزرا و دولت‌هاى ما اغلب در دورة عملکرد کار خودشان بحث می‌کنند و ارتباط کار دوره خود را با دوره قبل کمتر توجه مى‌کنند در حالى که هر وزیرى و هر دولتى دولت ایران است و کابینه مملکتى است و بایستى آن وضع عمل گذاشته را تبعیت بکند و ادامه بدهد چنانچه در این سؤال در عین حال که بنده متشکرم این وعده را که فرمودند مثل این بوده است که وزارت دارایى براى دوره عملکرد خودش معتقد است که بایستى لایحه تفریغ بودجه بدهد که البته دوازده ماه مندرج در قانون در نظر گرفته شده است و حال این که بحث شد و این یک سؤال کلى است و همان‌طوری که هنوز حساب مالى مملکت در سال 36 تمام نشده و 12 ماه دیگر تا آخر 37 وقت داریم و لایحه تفریغ بودجه 36 تا اواخر 37 وقت دارد این را هم باید تصدیق بکنیم که حساب سال مالى 34 دوازده ماه بیشتر گذشته یعنى تمام 12 ماه سال 35 گذشته است و الان هم 12 ماه از 36 گذشته است بنده مى‌خواستم تقاضا کنم از جناب آقاى وزیر دارایى حالا که به این نکته مهم توجه فرمودند که 52 سال است که توجه نشده و خودشان هم اراده دارند که این را انجام بدهند از حال شخصى خارج کنند و یک دستگاهى در وزارت دارایى به عنوان دستگاه تفریغ بودجه بوجود بیاورند که موظف باشد این کار را خودبه‌خود انجام بدهد و مربوط به اراده یک وزیرى نباشد که در نظر دارند که سال 36 را در آخر 37 یا 38 لطف کنند اساساً دستگاه تفریغ بودجه را به یک صورت ادارى منظم بوجود بیاورند که خودبه‌خود این کار عملى بشود که هر سال مالى که تمام شد تا 12 ماه سال بعد تفریغ بودجه آن سال داده شود نه این که همین‌طور که فرمودند و بنده هم تشکر می‌کنم ممکن است سعى بفرمایند تا آن موقع سال بیاورند و به این وعده خود وفا بکنند بعد ممکن است فرض بکنیم به این که تا آن موقع ایشان نباشند و آقاى وزیر دارایى دیگرى ببایند و بگویند این وعده شخصى بوده و به من ربطى ندارد به این جهت است که خواستم از این حسن نیت جناب آقاى وزیر دارایى استفاده بکنم و به ایشان توجه بدهم حالا که توجه فرمودند به این اصل یک کار اصولى بکنند و منظم بکنند که خود‌به‌خود دوره مالى هر سال تا 12 ماه سال بعد لایحه تفریغ بودجه‌اش تنظیم بشود و داده بشود نه این که وعده باشد و توجه و حسن نیت یکى از آقایان وزرا این بود که خواستم توضیح بدهم.

3.سؤال آقاى پردلى راجع‌به تقسیم خالصه‌جات سیستان و جواب آقاى معاون وزارت کشاورزى‏

رئیس - آقاى پردلى‏

پردلى - چندین هزار هکتار اراضى خالصه را در سیستان اداره کشاورزى به یک عده معدودى داده است سؤال من براى این است که این اراضى با آن شرایط چرا به یک عده زارع که زمین ندارند و در محل هستند داده نمی‌شود که اولاً چندین هزار خانوار براى یک لقمه نان به خارج متوارى شوند و ثانیاً امیدوار شوند که این اراضى به آنها فروخته خواهد شد و آنهایى هم که در سابق از خرده مالکین بوده‌اند و به آنان زمین داده شده امیدوار باشند که این اراضى در دست‌شان باقى خواهد ماند و آنهایى که رفته‌اند به خارج و زمین‌های‌شان را گذاشته‌اند برگردند سؤال بنده این بود

رئیس - آقاى معاون وزارت کشاورزى‏

معاون وزارت کشاورزى - به طوری که آقایان نمایندگان محترم استحضار دارند قانون فروش خالصه‌جات مقرر داشته که اراضى خالصه در درجه اول بین زارعین ساکن هر قریه از طریق قرعه‌کشى تقسیم و فروخته شود. راجع‌به واگذارى اراضى خالصه‌جات سیستان به زارعین که مورد سؤال نماینده محترم مى‌باشد چون در خلال سال‌هاى گذشته که اراضى خالصه سیستان بین زارعین تقسیم گردیده بود مقدارى از آن اراضى آزاد و موجود بود وعده زیادى نیز از زارعین فاقد زمین بودند علیهذا به منظور تسریع در اجراى منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در سه ماه قبل مأمور مخصوصى به سیستان اعزام گردید تا اراضى آزاد خالصه را بین زارعین فاقد زمین ساکن دهات تقسیم نماید طبق گزارش واصله تاکنون 116 سهم زمین که هر سهم معادل 36000 گز مربع مى‌باشد به 116 نفر زارع ساکن دهات طبق صورتى که موجود است واگذار گردید و دقت کافى نیز به عمل آمد تا اشخاص متمکن و یا صاحب زمین و غیر زارع از این تقسیم منتفع نشوند ضمناً پس از مسافرت هیئت‌دولت به بلوچستان و سیستان و بررسى نحوه تقسیم خالصه‌جات سیستان که در خلال سنوات قبل انجام شده بود اختلافاتى مشاهده گردید که پس از مطالعه طبق تصمیم هیئت‌دولت مقرر گردید براى حل اختلافات موجود بین خالصه و صاحبان اراضى و همچنین بین خود سهام‌داران هیئتى مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌هاى جنگ و دادگسترى و کشور و کشاورزى به محل رفته و پس از نقشه‌بردارى از کلیه اراضى اختلافات موجوده را مرتفع سازند اینک این هیئت تعیین شده و البته به محض تهیه وسایل و نقشه‌بردارى براى این کار به محل عزیمت و اقدام خواهند نمود.

رئیس- آقاى پردلى‏

پردلى - آن چیزهایى که فرمودند تا موقعی که عملى بشود خیلى وقت است، بنده مى‌گویم با وضعیت حاضر مى‌شود این زمین را به زارعین بدون زمین واگذار کرد. سیستان آقایان انبار غله ایران بوده. بیش از سیصد هزار نفر جمعیت این شهرستان تا به حال متوارى شده‌اند، سطح زندگى زارعین سیستان آقایان خیلى پایین است یک نفر زارع که از نان خود سیر بشود متوارى نمى‌شود. قانع و صبور است و هر فشارى را تحمل مى‌کند علت این که مردم متوارى مى‌شوند آقایان عمده‌اش نداشتن زمین است یعنى نان ندارند و آنهایى هم که در سابق سه هکتار و نیم یعنى 36 هزار مترمربع زمین در بیست و شش سال پیش به آنها دادند آنها را خالصه صاحب‌خانه و زمین و باغ‌شان نمى‌داند و متزلزل و مرغوب هستند این وضعیت را براى چه پیش مى‌آورند؟ براى استفاده شخصى خودشان اگر مأمورین کشاورزى بگویند این رعایا که به افغانستان و نقاط دیگر متوارى شده‌اند براى رفع خستگى یا براى تفریح بوده است. همان‌طور که پولدارها رفته‌اند خیال مى‌کنم مورد قبول واقع نشود براى این که هرچه مأمورین بگویند همان مورد قبول واقع مى‌شود اما از صاحب در دو زارعین هیچ وقت هیچ حرفى قبول نمی‌شود و توجه نشده و کسى گوش نمى‌دهد چرا کشاورزى این اراضى را به یک عده معدود نفرى چندین هزار هکتار داده است؟

این عده همه زمین دارند همه ملک دارند احتیاج ندارند کشاورزى یک استفاده می‌خواهد یک استفاده هوایى براى آنها درست کرده است که گفتم از اولى که این اراضى داده مى‌شود از هر هکتارى یک مبلغى پول گرفته می‌شود چند صد هکتار به اسم صد هکتار یا کمتر ثبت مى‌شود براى این که در موقع بهره‌بردارى نظر به سهم مالکانه دارند و از صد خروار یک خروار را حساب مى‌کنند 99 خروار را به حساب نمى‌آورند در سیستان کشاورزى و خالصه و آبیارى یک اداره را تشکیل می‌دهد حیات مردم هم دست همین اداره است آخر این براى چپاول مردم است و براى آنها همدستانى لازم است این اراضى خالصه را که کشاورزى داده است همدستانى دارد براى این که در موقع مقتضى به وسیله همدستان‌شان اگر یک شاکى پیدا شد او را بکوبند به آن کسى هم که زمین داده‌اند خودش که اختیار عمل در دست ندارد اگر تمردى کرد اراضى خالصه را از او بگیرند و باز به وسیله عده دیگرى او را بکوبند این کشاورزى مى‌تواند با این وضعیت اراضى خالصه‌ای که به آنها داده است از آنها بگیرد اگر بنا باشد این اراضى را به زارع بدهند زارع که پول ندارد بدهد گذشته از این پنج هکتار زمین یک خانواده را اداره نمی‌کند این چیزى نمى‌ماند که مأمورین کشاورزى بخورند لذا بزارع زمین نمى‌رسد و نخواهد رسید اگر بنا باشد زمین داده شود هیچ وسیله‌اى نمى خواهد صد هکتار زمین دست یک فرد است وظیفه‌اش باید روشن باشد این زمین باید بین بیست نفر اهل محل تقسیم شود که شناسنامه دست‌شان باشد بیل دست‌شان باشد خودشان عامل باشند و بگویند به آنها که بروید این چند هکتار را بکارید و در ظرف یک ماه تمام اراضى خالصه سیستان تقسیم می‌شود اگر به این ترتیب عمل شود اما یک چیزى هست که هر صد هکتار 500 هکتار است این عده به جاى بیست نفر زارع حاضرند منافع دولت هم بیشتر تأمین می‌شود اما این کار را کشاورزى نمی‌کند آقایان اراضى سیستان مسطح است با یک طناب ده مترى روزى چندین صد هکتار را می‌شود اندازه‌گیرى کرد احتیاج به مهندس و نقشه‌کش ندارد اینها بهانه است براى این که به تأخیر بیفتد یک سال هم که به تأخیر بیفتد چندین صدهزارتومان استفاده است اراضى خالصه موقعى در سیستان تقسیم مى‌شود که منافع کشاورزى قطع شود یا حبس ابد یا اعدام براى مجریان تقسیم باشد تا این اراضى تقسیم شود و البته به صورت دیگر ممکن نیست سال‌ها گذشته سال‌هاى دیگر هم خواهد گذشت مردم سیستان هم همه‌شان خواهند رفت و اسمى

+++

هم از سیستان باقى نخواهد ماند در گذشته آقایان 1310 و 1311 در ظرف شش ماه سیستان تقسیم شد و به هر کدام سه هکتار و نیم رسید اما کشاورزى و خالصه امروز آنها را مالک نمى‌داند می‌گوید صاحب زمین نیستند در باغات هم مردم را مالک نمی‌داند و از آنها سهم مالکانه می‌خواهند و پول به جیب می‌ریزد و زارع چاره‌اى ندارد تا آنجایی‌ که دارد باید بدهد و بعد هم فرار کند و متوارى شود و از گرسنگى بمیرد قدرت امروز دولت به حدى است که نفر ژاندارم مى‌تواند هزاران نفر را از هر مقامى که باشد از هر نقطه کشور جمع کند و شانه‌هاى آنها را ببندد و بیاورد به مرکز و هیچ قوه و قدرتى هم نیست که جلو او را بگیرد آقایان اگر اراضى تقسیم نمى‌شود اگر قاچاق هست اینها به دست مأمورین دولت است هیچ فردى هم نمى‌تواند کارى بکند به زور و اراده خودش مگر با هم‌دستى مأمورین دولت. هیچ فردى جز این نمى‌تواند کارى بکند که برود در اداره خودش مگر با هم‌دستى مأمورین دولت حالا براى این که خالصه‌جات تقسیم بشود یا قاچاق جلوش گرفته بشود بایستى اشد مجازات را براى مأمورین قائل بشوند حبس ابد یا اعدام والا شما هرچه قانون تصویب کنید به نفع خودشان و به جیب خودشان استفاده می‌کنند و کارى براى مردم انجام نمى‌گیرد آقایان پس از سال‌هاى سال وزیر کشاورزى تشریف بردند به زابل زارعینى که زمین نداشتند خرده مالکین که تحت فشارند و کمرشان از فشار مأمورین شکسته است جلو آقاى وزیر را گرفتند و از دست مأمورین شکایت کردند ولى فحش چیزى نشنیدند مردم شکایت کردند که رئیس کشاورزى دزدى کرده به جاى این که اورا به دیوان کیفر ببرند و مجازات کنند آقاى وزیر گفت بایستى با قدرت کامل حکومت کنى هر کارى می‌خواهى بکن در آنجا کاغذهاى ادارى که مارک شیروخورشید دارد اینها را حکم شیروخورشیدى مى‌گویند مأمورین علناً با بودن آقاى وزیر داد می‌زدند که حکم شیروخورشیدى به ما بدهید ما هر کارى دلمان خواست می‌کنیم آقایان یکى از شاکیان که از اراضى خالصه دستش بود اراضى خالصه را از دستش گرفتند و امسال هم اجازه نداده‌اند زراعت کند تا به این ترتیب محصول‌شان استفاده بکنند مأمورین کشاورزى در این دستگاه کشاورزى و آبیارى یک نفر دزد پیدا نشد.

که این آقاى وزیر براى تسلى خاطر مردم او را مجازات بکند در صورتى که تماماً دزدى است و برخلاف نص صریح آیین‌نامه آبیارى عمل می‌کنند آقایان دزدى که قطع نشده الان پرونده موجود است اما کى رسیدگى بکند گوش بدهد؟ این است نتیجة رفتن به سیستان (مهندس سلطانى و شهرستان‌ها اصولاً) سیستان وضعیت خامى دارد من یک پیشنهاد دارم آقاى ذوالفقارى یک امید کوچکى به شما داریم کمکى از دستتان بر مى‌آید بکنید آقایان براى سیستان یک راه موجود است

رئیس- آقاى پردلى وقت شما اتمام شد مختصر بفرمایید.

پردلى - چشم بنده یک پیشنهادى دارم براى سیستان آقاى ذوالفقارى بیایید جلو دزدى‌ها را بگیرید مأمورین کشاورزى و آبیارى و خالصه که دزدى می‌کنند مجازات کنید سالى چندین هزار تن غله به شما تحویل مى‌دهیم یک همچو معامله‌اى با ما بکنید مثل این که در گذشته این‌طور بوده است (یکى از نمایندگان بارک‌الله) و مردمى که رفته‌اند برگردند آقایان این خالصه براى مملکت نیست چون صد هزار تومان کسر بودجه دارد و براى ملت هم نیست چون مردم رفته‌اند مردمى که رفته‌اند و برنمى‌گردند، مردند چه جنایتى از این بالاتر و چه جنایتى از این روشن‌تر چه جور می‌شود از این علنى‌تر آخرین دلخوشى که گذاشته‌اند گفته‌اند که برود و به عدلیه شکایت کند یک فرد زارع که نه سرمایه معنویش را دارد و نه سرمایة مادیش را دارد که برود یک سال دوندگى بکند تمام مأمورین پرونده‌هایشان در دادگسترى رفته یک زارع نمى‌تواند از کار دست بکشد او را تعقیب کند پس چاره‌اى ندارد جز این که هرچه دارد بدهد و برود آقایان شهردارى ما آن وضع است به جان اهالى سیستان تاخته‌اند و مشغول چپاول هستند پلى است می‌سازند و هنوز مجراى اصلى ساخته نشده و روى زمین‌ است چند صد هزار تومان خرج کرده‌اند این هم وضعیت خالصه است.

رئیس - وقت شما تمام شد آقاى معاون وزارت کشاورزى. معاون وزارت کشاورزى (مهندس مشیر فاطمى) عرض کنم این که جناب آقاى پردلى فرمودند این اراضى که تقسیم شده خرد نشده است یا الان دست زارعین نیست همان‌طورى که عرض کردم این اراضى چندین سال قبل تقسیم شد و چون روى اصول منظمى تقسیم نشده است یعنى نقشه‌بردارى صحیح نشد و حدودش هم معلوم نبود یک عده‌اى از زارعین که به آنها زمین داده شده بود زمین‌های‌شان به هم مخلوط شد و یک اختلافاتى پیش آمد (پردلى این اختلاف را خود خالصه براى سوء‌استفاده مى‌اندازد) که در اثر آن اختلافات الان شاید به دست خود زارع آن زمین کشت نمی‌شود. این که بنده عرض کردم کمیسیونى تعیین شده براى همین است که بروند این اختلافات را ولو بین خالصه و اشخاص و یا بین خود اشخاص باشد رسیدگى و نفشه‌بردارى کنند براى این است که اگر سندى دادند دست زارع حد‌وحدود آن معلوم باشد الان هم قانونى تصویب فرمودید و ما مأمور اجراى قانون هستیم وقتى که قانون را ما اجرا کردیم و سند دست اشخاص داده شد دیگر به هیچ قوه‌اى نمى‌شود آن را از آن فرد زارع گرفت (مهندس فروهر قانون را کى باید اجرا مى‌فرمایید؟) الان ما مشغول هستیم و آیین‌نامه‌اش تنظیم شده براى آن که اجرا بشود (مهندس فروهر از کى شروع مى‌فرمایید؟ بفرمایید تسریع کنند).

رئیس - این سؤال مربوط به شما نیست مربوط به آقاى پردلى است که جواب می‌دهند.

معاون وزارت کشاورزى- اما راجع‌به این مأمورین که مى‌فرمایید هیچ مانعى ندارد حضرتعالى اسامی‌شان را بفرمایید ما تعقیب مى‌کنیم و اگر باید باشد مجازات تنبیه بشوند البته مجازات خواهند شد و اما به طور کلى مى‌فرمایید مأمورین این خیلى خوش آیند نیست براى این که ما مأمورینى داریم که الان با کمال صمیمت دارند کار مى‌کنند و اگر مأمورى خطا کرده اسمش را بفرمایید ما تعقیب مى‌کنیم.

4.بیانات بعد از دستور آقایان دکتر بینا و دکتر شاهکار

رئیس - امروز در دستور چیزى نداریم بنده می‌خواهم از آقایان تقاضا بکنم کارها در کمیسیون‌ها زیاد است بعد از ختم جلسه به کمیسیون‌ها تشریف ببرند و کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند لوایحى که هست گزارش‌هایش را تهیه کنند همین‌‌طور از دولت هم آقایان وزرا در کمیسیون‌ها حاضر بشوند که کارها نماند و جریان طورى باشد که مجلس بتواند کارش را دامه بدهد آقاى دکتر بینا

دکتر بینا- عرایض بنده خیلى مفصل نیست‏

رئیس- طبق ماده 66 مى‌توانید صحبت کنید بفرمایید

دکتر بینا - به عقیده بنده در ممالک دموکراسى براى تحکیم اساس مشروطیت رعایت قواى ثلاثه یعنى قوه مجریه قوه قضاییه و قوه مقننه از مسلمات است اگر در مملکتى این قوا احترام نداشته باشد یا هرکدام از آنها ضعیف بشود آن دو قوه دیگر قادر به انجام وظیفه خودش نمى‌باشد (صحیح است) مسلماً براى تمام آقایان نمایندگان محترم این تحفه را روز قبل فرستاده‌اند (دکتر شاهکار نخوانید آن را) خوانده‌ام بیاناتى که شده است یک شاگرد ابتدایى که پنج سال تحصیل کرده باشد نوشته‌اش بهتر از این است که می‌نویسد با نهایت خوش‌وقتى و سپاس‌گزارى از قبول دعوت از این که در مصاحبه تأخیر شده دو علت داشت یکى نقصان احاطه به آنچه که مورد نیاز براى روشن کرده اذهان عمومى دیگرى عدم اعتماد اکثریت جامعه مطالبى که سابقاً به مردم وعده داده شد و در جراید هم منعکس لیکن نتیجه عملى آن محدود یا مطلقاً انجام نگریده بنده عقیده دارم احترام متقابل این قوا از مسلمات است و چون در این بیانات یکى از طرفین احترام طرف دیگر را رعایت نکرده‌اند بنده از خوانده این متن دیگر خوددارى مى‌کنم و بیانات‌شان را تکرار نمى‌کنم و از مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى که همیشه با کمال و نزاکت و با کمال شهامت (صحیح است) در اجراى قوانین مصر بوده‌اند (صحیح است) از مقام معظم ایشان تقاضا دارم که متن این بیانات را مطالعه بفرمایند و به بینند که از طرف این مقام رعایت احترام مقام دیگر شده است یا خیر (صارمى مرد بى‌ادبى است)

رئیس - آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار - آقایان محترم بنده به هیچ‌وجه قصد صحبت نداشتم و چون اسم مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى و قوه مقننه آمد با اجازه همکاران محترم چند دقیقه وقت‌شان را می‌گیرم اولاً بنده اینجا نهایت تعظیم و احترام را نسبت به مقام ریاست قوة مقننة مملکت می‌گذارم (جمعى از نمایندگان همه دارند) (صحیح است، صحیح است) و این شرط بقاى اساس مشروطیت ما که ضامن استقلال کشور و نگهدارى پرچم سه رنگ شیروخورشید ایران است (صحیح است) مطلب دیگرى که مى‌خواستم خدمت‌تان عرض کنم حافظ بهتر از بنده گفته است (قنات‌آبادى البته) چو بشنوى سخن اهل دل مگو که خطاست سخن‌شناس نئى دلبرا خطا اینجاست، واى به حال مملکتى که کارش به دست عوام بیفتد، دست عامى بیفتد وقتى یک نفر عامى باشد یک چو بهایى لاى چرخ‌ها گذاشته می‌شود که آدم نمی‌داند چکار بکند. در چند روز پیش که این افتخار شرف‌یابى حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهى داشتم به دروغ خدمت شاهنشاه گزارش داده‌اند که نمایندگان مجلس گفته‌اند شهردار. شهردار خیلى کوچک‌تر از آن است که من اسمش را پشت تریبون ببرم. عرض کردم دستگاه شهردارى، دستگاه شهردارى آدم باید جریانش را ببیند تا بداند که چه کارهایى است (صحیح است) ما با شخص کارى نداریم، یعنى مقام قوه مقننه بالاتر ازآن است که نسبت به شخص کار داشته باشد (مهندس جفرودى آن هم یک شخص نالایق) اما اگر قرار بشود که با عوام کارى و عوام‌فریبى و مصاحبه‌سازى زباله‌هاى شهر جمع نشود و خیابان‌ها اسفالت نشود و کارهاى مردم انجام نشود (مهندس هدایت و مردم چپاول بشوند) ولى به حال شهر. این مطلب را بنده باز تکرار می‌کنم و عرض می‌کنم و بسیار هم متشکرم که رئیس محبوب مملکت مثل همیشه در مطالب منطقى خودشان ارشاد فرمودند که مطالب اصولى گفته شود. ما با شخص کارى نداریم و نخواهیم داشت علتش این است که شخص را در تشکیلات مملکت کوچک می‌دانیم اگر هم کار بدى بکنند تحویل‌شان می‌دهند به دیوان کیفر و مجازات

+++

مى‌شوند اما صحبت در دستگاه است یک رسمى که در این مملکت شده این است که هنوز گونى سدان باقى است. در چند سال پیش تا یک کسى حرفى می‌زد مى‌گفتند از گونى سدان مى‌آورمت بیرون، حالا هم وقتى فلان مهندس می‌گوید اسفالت کیلومترى یا مترى سه هزار تومان دزدى است و چپاول است مى‌گویند آقا تو نظر خصوصى دارى. من از پشت این تریبون مجلس استدعا می‌کنم و‌ التماس می‌کنم از مقام محترم ریاست که این آقا و دیگران بیایند در حضور مقام معظم که محمد شاهکار که کوچک‌ترین افراد شماست در یک مورد به خصوصى یک نظر خصوصى داشته است (مهندس هدایت و سایرین) اگر این کار را کردند آقاى قنات‌آبادى به شرافت و به مذهب هر دومان که بسیار مقدس است آنچه بگوید قبل از این که به من ابلاغ بشود تمکین خواهم کرد ولى با هو کردن، با توهین کردن با اتهام زدن ممکن نیست زبان فرزندان ایران قطع بشود.

ما حرف خودمان را خواهیم زد اما جریان قضیه این است که یک مطالبى را به عرض بندگان اعلیحضرت همایونى نمى‌رسانند و نباید هم برسد به علت این که ارزش وقت شاه خیلى بالاتر از این حرف‌هاست وآن زن بدبختى که در سلسبیل دویست متر زمین دارد و شهردارى برایش هیچ کارى انجام نمی‌دهد و جودش فقط براى این‌ است که بیاید به عنوان آب‌بها و پول برق آخرین دو قران این زن را برباید. این صدا باید فقط از پشت این تریبون به گوش قوه مجریه برسد تا برود و جلوگیرى کند این ناله‌هاى ضعیف فریادها خواهدشد آقاى ذوالفقارى این چه دولتى است که شما دارید که یک رئیس شهرداری‌تان به وزیر کشورتان بد مى‌گوید این چه جور دستگاهى است به قوه مقننه اگر کسى توهین بکند باید توى دهنش زد و فردبه‌فرد اشکالى ندارد ولى به قوه مقننه توهین نمی‌شود کرد من از پشت این تریبون که رفتم یک آدم کوچولویى در این مملکت هستم اما قوه مقننه خیلى خیلى بالاتر از اینهاست که یک آدم‌هاى ورشکسته‌اى بتوانند بیایند نسبت به قوه مقننه توهین بکنند (پرفسور اعلم ایشان به مصدق تلگراف کردند) عرض کردم که این قوه شرط بقا و استقلال مملکت است ما آن را ارزان به دست نیاورده‌ایم که ارزان از دست بدهیم امیدوارم به آقاى رئیس‌الوزرا تذکر بدهید که به این مأمور کوچک‌شان بگویند که یک قدرى کار بکند و مصاحبه‌بازى و کاغذبازى و این حرف‌هایى که بچه‌ها به هم مى‌زنند و دور کرسى تخمه می‌شکنند و این حرف‌ها را می‌زنند این حرف‌ها را بگذارند کنار و کار بکنند و هر وقت هم این انتقادات نسبت به دستگاه نه نسبت به شخص ما با شخص کارى نداریم وارد باشد تکرار خواهیم کرد شاید یک روزى بفهمند که این آقایان نوکر ملت‌اند و براى مردم مى‌آیند که کار بکنند (احسنت)

5.تعیین موقع جلسه بعد ختم جلسه‏

رئیس - بنده معذرت می‌خواهم که یک قدرى سرما خورده‌ام و شاید نتوانم درست صحبت بکنم مکرر گفته‌ام که تمام آقایان نمایندگان که منتخب مردم هستند حق دارند در تمام امور مملکت و نسبت به امور اجتماعى حوزه انتخابیه خودشان در کارهاى دولت نظارت کامل بکنند (صحیح است) این حقى است که قانون اساسى و مشروطیت به نمایندگان ملت داده است مشروطیت ایران هم به رایگان به دست نیامده است (صحیح است) بلکه در اثر فداکارى مردم آزادى‌خواه به دست آمده و خون‌بهاى جوانانى است که در این راه و براى حفظ این اصول شهید شده‌اند (صحیح است) با حمایت ذات مقدس شاهنشاه از اساس مشروطیت و قانون اساسى مى‌توانیم ادعا کنیم که این ودیعه گران‌بها را حفظ کرده‌ایم که به وظایف خودمان بدون توجه به هرگونه مسائل کوچک عمل خواهیم نمود (صحیح است) بنده اینجا باز به آقایان تکرار می‌کنم که در تمام امور حق نظارت دارید من مکرر به رئیس دولت و آقایان وزرا هم گفته‌ام که اگر از یکى از نمایندگان عمل خلافى دیدند به من بنویسند (صحیح است) که من مورد اقدام قرار می‌دهم و البته همین‌طور که اسلاف ما این ودیعه گران‌بها را به دست ما سپرده‌اند ما هم باید آن را حفظ نموده و با خلاف خود بسپاریم (صحیح است) و در این قسمت هم همان‌طوری که لازم است خود بنده اقدام جدى خواهم کرد و شاید اگر هم لازم باشد جریان را به شرف عرض هم برسانم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود حالا ممکن است آقایان بعد از ختم جلسه کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند و به کارهایى که در کمیسیون‌هاست رسیدگى کنند تا کارها براى طرح در مجلس آماده شود

(مجلس یک ساعت و بیست دقیقه قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت

+++‏

یادداشت ها
Parameter:295234!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)