کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
صورت مشروح مجلس شورای ملی، دوره 19
[1396/06/01]

جلسه: 166 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 30 بهمن‌ماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقاى پردلى راجع‌به محل دریافت عوارض شهردارى زابل و جواب آقاى معاون وزارت کشور

3- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع‌به فروش زمین جهت سفارش پاکستان

4- شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع‌به اجازه عضویت در مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى‏

5- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع‌ به اجازه الحاق به مؤسسه بین‌المللى علوم ادارى بروکسل‏

6-شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین ایران و یونان

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع‌ به موافقت‌نامه هوایى بین ایران و سوئیس‏

8- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزى راجع‌ به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش‏

9- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع‌به تأسیس شرکت واحد هواپیمایى‏

10- طرح فوریت لایحه اصلاح ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر و استرداد فوریت آن به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر

11- بیانات بعد از دستور آقایان دکتر مشیر فاطمى تیمور تاش دولت‌آبادى صدرزاده‏

12- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

صورت مشروح مجلس شورای ملی، دوره 19

 

 

جلسه: 166

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 30 بهمن‌ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقاى پردلى راجع‌به محل دریافت عوارض شهردارى زابل و جواب آقاى معاون وزارت کشور

3- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع‌به فروش زمین جهت سفارش پاکستان

4- شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع‌به اجازه عضویت در مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى‏

5- شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع‌ به اجازه الحاق به مؤسسه بین‌المللى علوم ادارى بروکسل‏

6-شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولتین ایران و یونان

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع‌ به موافقت‌نامه هوایى بین ایران و سوئیس‏

8- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزى راجع‌ به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش‏

9- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع‌به تأسیس شرکت واحد هواپیمایى‏

10- طرح فوریت لایحه اصلاح ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر و استرداد فوریت آن به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر

11- بیانات بعد از دستور آقایان دکتر مشیر فاطمى تیمور تاش دولت‌آبادى صدرزاده‏

12- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرایت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: سنندجى. کاظم شیبانى. ذوالفقارى. اسفندیارى. صارمى. دکتر اصلان افشار. معین زاده. کشکولى. فضایلى. اورنگ. ابتهاج. پردلى. محمودى. شیبانى‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دیهیم. امیر بختیار. اقبال. فرود. مهندس فروغى. عبدالحمید بختیار. دکتر وکیل. رضایى. صادق بوشهرى. خرازى. خلعت برى. بزرگ نیا. عامرى. مسعودى.

دیر آمدگان و زود رفتگان بى‌اجازه- آقایان: تیمورتاش. دهقان. دکتر فریدون افشار. دکتر سعید حکمت. ارباب‏

رئیس- نسبت به صورت‌ جلسه نظرى نیست.

آقاى مهندس فروهر

مهندس فروهر- یک اصلاحاتى در عرایض بنده است که با اجازه به تندنویسى می‌دهم‏

رئیس- بسیار خوب دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقاى پردلى راجع‌به محل دریافت عوارض شهردارى زابل و جواب آقاى معاون وزارت کشور

رئیس- سؤالات مطرح است آقاى پردلى‏

پردلى براى اطلاع آقایان وضعیت جغرافیایى سیستان را عرض می‌کنم سیستان از شمال و مغرب محدود است به دریاچه هامون از مشرق به رودخانه هیرمند از جنوب به افغانستان فقط سیستان با یک راه از جنوب غربى با سایر نقاط مملکت ارتباط دارد در 16 فرسخى شهر زابل محلى است بایم تاسوکى که یک دسته ژاندارمرى آنجاست و مأمور وصل شهردارى در آنجا از تمام قرا سیستان عوارض مى‌گیرد از قرائى که چندین کیلومتر با شهر زابل فاصله دارد یا عوارض مى‌گیرد قبض مى‌دهد یایک چیزى مى‌گیرد و مرخص مى‌کند سؤال من راجع‌به این موضوع است که اگر این  کار یعنى گرفتن عوارض از تمام قرا زابل به اسم شهر زابل برخلاف قانون است چرا جلوگیرى نشده و چرا تا به حال تحقیق نشده براى این عمل خلاف قانون و مسئول کیست علاوه بر این باید دست به دامن کى بشویم که از این ظلم و تعدى جلوگیرى بکند رئیس آقاى معاون وزارت کشور معاون وزارت کشور (فرهودى) سؤال نماین ده محترم بالطبع یک جنبه انتظامى دارد و آن این است که بحمدالله وضع عمومى کشور با اتبات و استقرارى که در اوضاع حاصل شده به درجه‌اى ترفى نموده است که یک نماین ده ملت در عین این که در صندلى نمایندگیش قرار دارد قوه دیدش 1800 کیلومتر فاصله را می‌بیند و تشخیص مى‌دهد و انگشت می‌گذارد جایى که یک امر خلاف ترتیبى روى داده است مقصود بنده این بود که خود این سؤال صرف‌نظر از موضوعى که دارد از حیث آن معنى خارجى که به ذهن می‌آورند این است که بحمدالله وضع عمومى مملکت طورى است که آقایان نمایندگان محترم حتى از 1800 کیلومتر فاصله به آرامش خاطر می‌توانند موضوعات را توجه بکنند

+++

 و آن را موضوع سؤال خودشان قرار بدهند و آن قوه نظارتى که قانون به آنها محول کرده انجام بدهند وفى نفسه جاى خوش‌وقتى است که این سوال را مطح فرمودند براى این که این خودش یک زمینه‌اى است از وضع عمومى مملکت که نشان می‌دهد که تمام امور بر مجراى کاملاً عادى جریان دارد و سیر می‌کند اما در خود موضوع سؤال ایشان این است که در قریه تاسوکى که فاصله معتنابهى با زابل دارد و در آنجا عوارض می‌گیرند به عنوان عوارض شهردارى زابل البته این یک امر غیرعادى است اما امرى هم نیست که بى‌جهت اتفاق افتاده باشد و چه قبل از این که سؤال نماینده محترم برسد و چه بعد از آن این موضوع مورد مکاتباتى قرار گرفت با انجمن شهر زابل و فرماندارى زابل و استاندارى توضیحاتى که آنها داده‌اند این است که وضع شهر زابل و راه‌هایى که به آنجا منتهى می‌شود اگر بنا شود در تاسوکى پاسگاهى نباشد و عوارضى که مربوط به صدور و ورود کالاهایى است البته کالاهایى که مربوط به شهر زابل است اخذ نشود مسلم است که عواید و درآمد شهردارى از این بابت از بین خواهد رفت و شهردارى زابل به زحمت خواهد افتاد این جوابى است که در حقیقت مراجع قانونى این کار داده‌اند بنده در خارج هم خدمت جناب آقاى پردلى عرض کردم حق این است که نوع عوارض را در زابل طورى قرار بدهند که احتیاجى به این که در این فاصله طولانى پاسگاهى قرار بدهند و عوارض بگیرند و محل وصول عوارض قرار بدهند نباشد اما تا موقعی که این طور است شهردارى زابل هم که مرکز انتخابیه نماینده محترم است ناچار شده یعنى انجمن شهر زابل عوارض را وضع کرده و هم طرز وصول آن را تشخیص داده است که اگر در تاسوکى این پاسگاه اقدام به وصول این عوارض نکند چیزى از عوارض شهر زابل وصول نمی‌شود و مع‌ذلک بنده نماینده محترم وعده می‌دهم که موضوع را مجدداً با انجمن شهردارى زابل مورد مطالعه قرار بدهیم بلکه بشود نوع این عوارض را تغییر بدهند تا احتیاج به این که در تاسوکى عوارض گرفته بشود نباشد چون در حقیقت به طوری که می‌فرمایید ممکن است کالایى که معلوم نیست به مصرف زابل می‌رسد از بعضى کالاهایی که مربوط به دهات است عوارض گرفته شود این است که بنده این وعده را اینجا خدمت‌تان می‌دهم.‏

رئیس- آقاى پردلى‏

پردلى- آقاى معاون وزارت کشور فرمودند که کنترل نمی‌شود بنده الان وضعیت شهر زابل را عرض می‌کنم شهر زابل با خارج به یک راه است و آن راه معروف بذهک است و این راه تاسه فرسخ و نیمى زابل ده نهر کوچک جاده را قطع می‌کند که باید از پل عبور کند در سه فرسخ و نیمى هم می‌رسد به سد زهک که روى یکى از شعبات نهر ساخته شده و بایستى از آنجا عبور کند شهردارى اگر در اولین پلى که به شهر چسبیده یک نفر بگذارد مأمور وصول باشد هیچ صادرات و وارداتى نمی‌شود که بدون کنترل وارد شهر بشود و حتى حاضر نیست در سد زهک بگذارد که سه فرسخ و نیم فاصله دارد انجمن اگر بگذارد یک بلوک به اسم بلوک شبواب و دهات و قرا اطرافش از عوارض معاف می‌شود حتى حاضر نیستند آنجا بگذارند به فرض محال که نتواند کنترل بکند تقصیر مردم دهات چیست که آنها باید عوارض شهر زابل را بدهند این وصول عوارض چه ترتیبى دارد اگر عوارض گرفته می‌شود از دهات خیال می‌کنم که از نظر قانون جرم باشد اگر براى کنترل است که در 16 فرسخى شهر زابل شما موجبات دزدى و سوء‌استفاده را فراهم کرده‌اید باید موجبات از بین برود شما یک پاسگاه ژاندارمرى آنجا گذارده‌اید مأمور شهردارى را می‌گویید عوارض را وصول مى‌کند ولى موجبات حیف‌ومیل در آنجا فراهم شده هر قدر بگویید که دزدى نمی‌شود می‌شود آقایان یک سال است مردم شکایت می‌کنند می‌گویند ما دهاتى‌ها از تمام مزایا که محروم هستیم چرا پول بدهیم چرا تخم‌مرغى که یک خرده مالک یک زارع حمل می‌کند تا دومن کاه یا یک من جو باید عوارض بدهد من هم پشت سر این مردم به وزارت کشور رفته به امور شهرداری‌ها مراجعه کردم امور شهردارى‌ها واگذار کرده است به زابل و از آنجا که تازه برگشته گفته‌اند به هیچ‌کس مربوط نیست و هیچ‌کس مسئول نیست چطور مربوط نیست مگر قانون براى مردم نیست؟ انجمن شهر اختیار دارد که عوارض از دهاتى که 5 شش و 16 فرسخ فاصله دارد بگیرد؟

اگر براى یک کار مخصوصى است یک خیابان است بیایید صد هزار هکتار زمین است از هر هکتار یک تومان بگیرید نه آنی که سال‌ها این پول خورده شود آخر اینها به کجا گفته شود وسیله‌اى که من داشتم این است که در اینجا بگویم آخر مردم از این هم ناامید بشوند چه باید بشود تکلیف چیست آقایان هیچ‌گونه کنترلى در اطراف شهر نمی‌شود می‌گویند ما پاسگاه‌هاى تاسوکى را براى کنترل داریم در صورتی که این حرف برخلاف است چطور است خرج را که مأمورین می‌گویند و هزار جور برخلاف عمل می‌کنند درست است؟ و فریاد مردم نتیجه نداشته باشد آخر چطور مردم امیدوار باشند آقایان عوارض از شخص من گرفته نمی‌شود از اقویا گرفته نمی‌شود فقط براى ضعفا و خرده مالکین است تمام این فشارها براى خرده مالکین است یک همچو عمل خلاف قانون روشن و واضحى انجام می‌شود آخر کى باید جلوگیرى بکند چرا وزارت کشور جلوى این کار را نگرفته و هر چه مى‌گویم به مکاتبه ولیت لعل می‌گذرد و امروز و فردا مى‌کنند فردا آقایان یک ده دیگر هست نزدیک شهر زابل باسم به نجار آنجا هم جمعیت که به حد نصاب رسید شهردارى تشکیل می شود آنجا هم این کار را مى‌کنند و آن وقت تکلیف مردم چه می‌شود به امر شاهنشاه براى اصلاح شهرستان‌ها هیئت دولت رفت اما با مردم و با ضعفا که محکومند به فنا تماس نگرفت آخر تکلیف مردم چه می‌شود ضعیف همیشه محکوم است با مردم ولایات تماس نگرفته‌اند و کارى انجام نگرفت تماس فقط با همان کدخدایان بود همان کدخدایان که مأمورین می‌گویند با کدخدا به ساز و بده بتاز طرف مشورت همان‌ها بودند آخر یک کار کوچک از نظر مردم خیلى مهم است چه توجهى شد آقایان 400 هزار نفر جمعیت سیستان امروز به صدهزار رسیده است چرا مردم می‌روند؟ از دست این مأمورین فرار می‌کنند به آنها ظلم می‌شود و به کار آنها رسیدگى نمی‌شود کسى هم که ناامید است باید بمیرد این است که در مرکز شهرستان تمام کارها زمین مانده است مردم فرارى می‌شوند پس از این اراضى هم می‌ماند که به خالصه و کشاورزى بدهند خرده مالکین مملکت همه رفتند به افغانستان چون در داخله به کار رسیدگى نمی‌شود مدرکى که مربوط به تاسوکى هست که نشان می‌دهد چطور عوارض وصول می‌کنند الان در جیب بنده است و تقدیم مقام ریاست می‌کنم که اگر این عمل جرم است و بایستى تعقیب بشود تعقیب شود وگرنه که هیچ هر چه می‌خواهید بکنید و هر چه می‌توانید ظلم بکنید

رئیس- آقاى معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور این وضعى که براى راه‌هاى اطراف زابل فرمودند دیگرش را آب گرفته البته یک وضع موقتى است که همیشه این طور نخواهد ماند اما نکته‌هاى که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم و آقایان محترم توجه دارند این ست که اساساً وضع عوارض شهردارى‌ها و طرز وصولش مطابق یک قانون مخصوصى است که از تصویب این مجلس محترم گذشته است و آن با انجمنى است که منتخب مردم است و این انجمن داراى استقلال و اختیارات و صلاحیت را آقایان به این انجمن داده‌اند و آن اصلى است که عبارت از اصل واگذارى کار مردم به مردم است که از اصول برنامه دولت است و شما آن اصل را قبول فرموده‌اید و مقبولیت عامه هم دارد بنابراین نمایندگان محترم اختیار داده‌اند در امورى که در صلاحیت انجمن شهر است وزارت کشور و اداره امور شهردارى‌ها یک مداخله محدودى داشته باشد بنده عرض کردم اشکال اصلى این است که انجمن شهر می‌گوید اگر این پاسگاه را از تاسوکى برداریم این رشته از عوارض من بدون عواید می‌شود در حقیقت تاسوکى یک بندرى می‌شود از براى زابل از نظر کالاهایى که وارد و خارج می‌شود این است که راه‌حل این طور به نظر می‌رسد که این عوارض را تبدیل کند به یک عوارض دیگرى که قابل وصول باشد شهر زابل و حومه شهر زابل این راه حلى است که به نظر بنده رسیده است و عرض کردم اگر موافقت بفرمایید (پردلى- اختیار انجمن شهر محدود است به شهر زابل نه براى شهرستان نه براى چهارصد پارچه‌آبادى) و البته مسائل دیگر که خلاف می‌کنند سرکیسه می‌کنند این ها جزء سؤال نبود.

3-شور اول گزارش کمیسیون دارایى راجع‌به فروش زمین جهت سفارت پاکستان‏

رئیس لایحه‌اى که ازسنا آورده شده راجع‌به واگذارى اراضى براى سفارت پاکستان مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایى به مجلس شورای ملى کمیسیون دارایى در جلسه 2 دی ماه 1336 با حضور اقایان معاونین وزارت دارایى و وزارت امور خارجه لایحه شماره 583 ارسالى از مجلس سنا راجع‌ به فروش یک قطعه زمین به سفارت کبراى پاکستان مشتمل بر ماده واحده را رسیدگى قرار داده و عیناً تصویب کرده و این ک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌دارد:

ماده واحده- وزارت کشاورزى می‌تواند معادل هشت هزاروهفده متر (8017 متر) مربع از اراضى خالصه در تهران (شمال نهر کرج) را که حدود و نقشه آن را بنگاه خالصه‌جات تعیین و تهیه می‌شود به بهاى متر مربعى چهار صد ریال به سفارت کبراى پاکستان بفروشند.

مخبر کمیسیون دارایى- مشایخى

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشاورزى در جلسه 11 دی‌ ماه 1336 با حضور آقایان معاون وزارت کشاورزى و وزارت امورخارجه لایحه شماره 583 ارسالى از مجلس سنا را به اجازه فروش یک قطعه زمین به سفارت کبراى پاکستان را مطرح و ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب و این که گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دارایى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون کشاورزى- عماد تربتى

+++

 گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 7 بهمن ماه 1336 با حضور آقاى معاون نخست‌وزیر لایحه شماره 583 ارسالى از مجلس سنا راجع‌به اجازه فروش یک قطعه زمین به سفارت کبراى پاکستان را مورد رسیدگى قرار داده و با گزارش کمیسیون دارایى موافقت نمود این که گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبر کمیسیون امور خارجه- امید سالار

رئیس- شور اول لایحه است کلیات مطرح است کسى اجازه صحبت نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است چون مخالفى نیست و پیشنهادى ندادند به کمیسیون فرستاده می‌شود براى شور دوم.

4-شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع‌به اجازه عضویت در مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى‏

رئیس- گزارش کمیسیون دادگسترى راجع‌به عضویت دولت ایران در مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرایت شد)

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس‏

شورای ملى کمیسیون دادگسترى لایحه شماره 5604 ح ر 38865 دولت راجع‌به الحاق دولت ایران به مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و با اصلاح مختصرى آن را تصویب و این که گزارش آن را تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- دولت مجاز است قبول عضویت مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى را که براى تفحص علمى در موضوع ارتکاب جرایم تشکیل می‌شود اعلام دارد.

تبصره- وزارت دادگسترى حق عضویت مؤسسه مزبور را که سالیانه از هم ارز ریالى دویست هزار فرانک فرانسه تجاوز نخواهد نمود براى سال 1334 از محل اعتبار قسمت ذخیره ماده 58 بودجه سال 1335 کل کشور و براى سال‌هاى بعد در حدود اعتبارات مصوبه تأمین و پرداخت نماید.

مخبرکمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور خارجه لایحه اجازه عضویت دولت ایران به مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى را با حضور آقاى وزیر امور خارجه مطرح و مورد رسیدگى قرار داده و خبر کمیسیون دادگسترى را تأیید نمود این که گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملى کمیسیون بودجه لایحه دولت راجع‌به اجازه عضویت دولت ایران به مؤسسه جرم‌شناسى بین‌المللى را با حضور آقاى معاون وزارت دارایى مطرح و از لحاظ مالى تصویب نمود این که گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دادگسترى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- مشایخى‏

رئیس- کلیات مطرح است. کسى اجازه نخواسته رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد در ماده واحده هم کسى اجازه نخواسته براى شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود

5-شور اول گزارش کمیسیون امور خارجه راجع‌ به اجازه الحاق به مؤسسه بین‌المللى علوم ادارى بروکسل‏

رئیس- گزارش کمیسیون امور خارجه راجع‌به اجازه عضویت دولت ایران در مؤسسه بین‌المللى علوم ادارى مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس‏ شورای ملى

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 71807 دولت راجع‌ به عضویت ایران در مؤسسه بین‌المللى امور ادارى مقیم بروکسل را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح و با توضیحاتى که دادند ماده واحده پیشنهادى تصویب و این که گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد

ماده واحده- دولت اجازه دارد که قبول عضویت در مؤسسه بین‌المللى علوم ادارى بروکسل (بلژیک) را نموده و حق عضویت به اضافه حق‌الاشتراک نشریات مؤسسه که سالیانه بالغ بر 15000 فرانک بلژیک است پرداخت نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیارى

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون بودجه لایحه شماره 71807 دولت راجع‌به عضویت دولت ایران در مؤسسه بین‌المللى علوم ادارى بلژیک را با حضور آقاى معاون وزارت امور خارجه مطرح و با گزارش کمیسیون امور خارجه موافقت این که گزارش آن را جهت تصویب تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه- مشایخى‏

رئیس- در کلیات کسى اجازه صحبت نخواسته است رأى گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون براى شور دوم فرستاده می‌شود 6 شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون فرهنگ راجع‌ به موافقت‌نامه فرهنگى بین دولتین ایران و یونان‏

رئیس- موافقت‌نامه فرهنگى بین ایران و دولت یونان قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس‏ شورای ملى  

کمیسیون فرهنگ در جلسه 25 دی ماه 1336 با حضور آقاى معاون وزارت فرهنگ لایحه شماره 5645 ارسالى از مجلس سنا مربوط به موافقت‌نامه فرهنگى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت یونان مشتمل بر ماده واحده حاوى یک مقدمه و هفت ماده را براى شور دوم مطرح و عیناٌ گزارش شور اول را تأیید و این که گزارش آن را جهت تصویب نهایى تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده واحده- موافقت‌نامه فرهنگى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى یونان را که مشتمل بر یک مقدمه و هفت ماده می‌باشد و در 29 آبان ماه 1335 در آنکارا به امضا نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب می‌نماید.

مخبر کمیسیون فرهنگ- دیهیم

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 7 بهمن ماه 1336 با حضور آقاى معاون نخست‌وزیر لایحه شماره 5645 ارسالى از مجلس سنا راجع‌ به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت یونان را مورد رسیدگى قرار داده و عیناً تصویب نمود این که گزارش شور دوم آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبر کمیسیون امور خارجه- رضا امید سالار

رئیس- شور دوم است کسى اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأى گرفته می‌شود آقایانى که با این گزارش موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

7- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون راه راجع‌ به موافقت‌نامه هوایى بین ایران و سوئیس‏

رئیس- موافقت‌نامه سرویس‌هاى هوایى بین ایران و سوئیس مطرح است گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرایت شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس‏ شوراى ملى

کمیسیون راه در جلسه 28 دى ماه 1336 لایحه شماره 2990 ارسالى از مجلس سنا راجع ‌به موافقت‌نامه بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى سوئیس درباره سرویس‌هاى هوایى براى حمل‌و‌نقل مسافر و بار و محصولات پستى ما بین دو کشور و ماورا آنها مشتمل بر ماده واحده متضمن یک مقدمه و 16 ماده و یک ضمیمه و دو نامه را براى شور دوم مطرح و عیناً تصویب نمود این که گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده- موافقت‌نامه هوایى بین دولت شاهنشاهى ایران ودولت جمهورى سوئیس راجع‌به سرویس‌هاى هوایى براى حمل‌ونقل مسافر و بار و محمولات پستى ما بین دو کشور و ماورا آنها که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و یک ضمیمه و دو نامه می‌باشد و در تاریخ ششم خرداد ماه یک هزار وسیصد وسى وسه خودشیدى در تهران به امضا رسیده است تصویب می‌نماید و به دولت اجازه مبادله اسناد تصویبى آن را می‌دهد.

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسیون امورخارجه به مجلس شورای ملى

کمیسیون امور خارجه در جلسه 7 بهمن ماه 1336 با حضور آقاى معاون نخست‌وزیر لایحه موافقت‌نامه هوایى بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت جمهورى سوئیس را مطرح و عیناً تصویب نمود این که گزارش شور دوم آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبر کمیسیون امور خارجه- رضا امید سالار

رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأى گرفته می‌شود به این لایحه آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

8- شور اول گزارش کمیسیون کشاورزى راجع‌ به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش‏

رئیس- شور اول لایحه دولت راجع‌ به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 35159 مورخ 19/10/1336 دولت راجع ‌به اصلاح تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش در جلسه 25 دی ماه 1336 کمیسیون کشاورزى با حضور آقاى معاون وزارت کشاورزى مورد رسیدگى واقع و ماده واحده پیشنهادى دولت عیناً تصویب و این که گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

+++

ماده واحده- دولت مکلف است مبلغ دویست میلیون ریال که طبق قانون مورخ 20/7/1334 از اعتبار سازمان برنامه به منظور اجراى تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش مورخ مهر ماه 1334 براى پرداخت وام طویل‌المده به زارعین بى‌بضاعت خشخاش کار اختصاص داده شده به عنوان سرمایه جهت تقویت صندوق‌هاى روستایى موجود در نقاط خشخاش کار با تأسیس صندوق‌هاى روستایى جدید در این نقاط در اختیار بانک کشاورزى بگذارد.

تبصره- این ماده واحده جانشین تبصره ماده 2 قانون منع کشت خشخاش مصوبه مهر ماه 1334 می‌شود و موادى از آیین‌نامه که به منظور اجراى این تبصره به تصویب رسیده کان لم یکن تلقى خواهد شد.

مخبر کمیسیون کشاورزى- عماد تربتى‏

رئیس- شور اول و کلیات مطرح است آقاى دکتر دادفر مخالفید بفرمایید

دکتر دادفر- مخالفت بنده با این لایحه از این نظر است که متأسفانه در مملکت ما براى یک کار دستگاه‌هاى مختلفى مسئول قرار می‌گیرند و اگر چنانچه ما این عملیات را به صورت متمرکز با یک دستگاه واحد انجام بدهیم بهتر و زودتر به نتیجه مى‌رسیم مثلاً چندى قبل لایحه آوردند که 350 میلیون تومان براى امور کشاورزى اختصاص داده شد از طرف دیگر لایحه دیگر آمد که از محل 23 میلیون دلار صد میلیون تومان به اعتبارات بانک کشاورزى اضافه شود وظایف هر دو قسمت را و محل خرج هر دو این اعتبار را براى وزارت کشاورزى اختصاص دادیم حالا هم مى‌آییم از یک بودجه اختصاصى سازمان برنامه براى یک کار اختصاصى کشاورزى باز یک مبلغى اختصاص مى‌دهیم بنده با اصل اختصاص دادن این کار مخالف نیستم بسیار خوب است ولى باید براى هماهنگ کردن امور کشاورزى و تقویت از یک محصول و یک طبقه زارع یک دستگاه واحدى باشد که طبق متد و اصول صحیحى این دستگاه و این زارعین و این محصول را تقویت بکنند (صحیح است) در تمام کارها این طور است مثلاً امور خیریه داریم از این عواید بنزین یک سال است که یک دینار به پرورشگاه و بنگاه یتیمان و دارالالیتام مراغه داده نشده دیروز تحقیق کردم معلوم شد که این را آورده‌اند اختصاص داده‌اند بسى و دو شهر و این را حواله می‌کند به تبریز که به مستمندان تبریز بدهند و به شهرهاى دیگر نمى‌دهد بررسى کردیم که چرا این طور شده است گفتند آیین‌نامه این طورى است مثلاً تمام وجوه خیریه که براى این مملکت مصرف مى‌شود اگر در یک محل متمرکز بود بهتر می‌شد تا این که پول‌هایى که هر دستگاه براى خودش خرج خاصى دارد به نتیجه برسد مثلاً اگر تمام بهداری‌ها مریض‌خانه‌ها و بنگاه‌هاى مختلف را که هر کدام یک رئیس بهدارى یک آمبولانس و یک مدیر کل دارند در یک دستگاه متمرکز کنیم بهتر و زودتر به نتیجه می‌رسیم و در نتیجه یک مقدارى از این تفریط بودجه از بین می‌رود اگر چنانچه تمام پولى که براى کشاورزى صرف می‌شود یک جا جمع شود نتیجه‌اش عملى‌تر است مثلاً یک دستگاه ماشین‌آلات بانک کشاورزى دارد یک بنگاه ماشین‌آلات سازمان برنامه دارد هر دو تراکتور وارد می‌کند و به اقساط به مردم می‌فروشد خوب آقاى این را در یک دستگاه متمرکز بکنید این که ضرر ندارد این که کارى ندارد تمام بودجه‌هایی که براى کشاورزى یا صنعت یا بهدارى در دستگاه‌هاى مختلفه به صور مختلف خرج پرسنل می‌شود متمرکز بشود بهتر نتیجه گرفته می‌شود و به نفع مملکت است در این لایحه هم البته اختصاص مبلغ دویست میلیون ریال یا تومان براى تقویت زارعین در اجراى تبصره ماده 2 به زارعین که خشخاش کار هستند بسیار فکر خوب و به جایى است اما کى این عمل را بکند به چه ترتیب وام را به چه شرایط بدهند براى آن یک اداره تأسیس نکند یک آیین‌نامه بنویسند یک مقررات بنویسند یک قسمتش از بین می‌رود و یک قسمتش نصیب کسانى می‌شود که استحقاق ندارند خوب آقا بانک کشاورزى هست یک شرایطى دارد بیاورید این پول را بدهید به بانک کشاورزى مثل این که آن 100 میلیون تومان و آن 350 میلون تومان را دادند این 20 میلیون تومان را بدهید به بانک کشاورزى و یک مقرراتى استثناً در نظر بگیرید والا یک مقدار از بودجه عمران را تخصیص بدهید به این کار جز این که نصف این پول را صرف پرسنل و اداره و تشکیلات بشود بقیه بنده فایده دیگرى ندارد این است که بنده استدعا مى‌کنم آقایان توجه بفرمایید که اقلاً این لوایحى که در مجلس مطرح مى‌شود که اعتباراتش مربوط به یک دستگاه است به صورت واحد و در دست یک دستگاه واحدى داده بشود بنده نظرم این بود که اگر این پول در دست یک مؤسسه واحدى باشد و مصارفى براى این کار ضرورى پیدا نشود بهتر این ست که یک اداره مخصوصى براى این کار تخصیص پیدا نکنند یک مسئله دیگر هم پیش مى‌آید و آن این است که اگر این 350 میلیون تومان که تخصیص به امور کشاورزى داده شده است چرا از آن محل داده نشده و از اعتبارات امور عمرانى اختصاص داده‌اند و اگر ما بخواهیم اعتبارات عمرانى کشور را هر روز به یک عنوانى تخصیص بدهیم به امورى از این قبیل بنده تصور مى‌کنم آن وقت روزى است که مسئولین امور عمرانى کشور بگویند که این قدر از این پول‌هاى ما را گرفته‌اند و ما نتوانسته‌ایم از جهت نداشتن عایدات عملیات عمرانى انجام بدهیم قطعاً بانک کشاورزى الان اعتبار کافى براى این منظور دارد چون 100 میلیون تومان به او وام داده شده از محل 23 میلیون دلار دیگر این 20 میلیون تومان را از محل عمران اختصاص بدهند به این کار چه ضرورتى دارد این بود نظریات بنده که عرض کردم.

رئیس- آقاى دکتر امین‏

دکتر امین- به نظر بنده در این سال‌هاى اخیر یکى از قدم‌هایى که براى سعادت نسل این ده برداشته شده همین قانون منع کشت خشخاش و جلوگیرى از استعمال تریاک بوده و بنده تصور می‌کنم نظر همکار محترم جناب آقاى دکتر دادفر هم در اصل موافقت با این لایحه است ولى نظر دارند که نحوه عمل روشن شود و با طرز بهتر و روشن‌ترى خرج شود به عقیده بنده آنچه که سازمان برنامه و یا سایر قسمت‌ها خرج می‌کنند هر چه در این قسمت از نظر بهداشتى و از نظر سعادت نسل آتیه هر چقدر کمک بکنند هر چه خرج بکنند به جا است ادوار مجلس و دولت‌ها کار مثبتى را که بخواهند نشان بدهند همین است و بنده می‌خواستم از این موضوع استفاده کنم و تذکر بدهم آنچه که امکان دارد در این راه کوشش کنند در برنامه دولت که در مهر ماه 34 منظور شد و تدوین شده است و این قسمت در نظر گرفته شده بود آقایان نمایندگان دوره 18 هم همت فرمودند و قدم بزرگى براى مملکت هم براى خودمان و هم براى دنیا برداشتند این است که هر چه در این خصوص خرج بشود به جا خواهد بود البته خرج باید از روى اصول و از روى برنامه باشد همین طور که جناب آقاى دکتر دادفر فرمودند روى اصول بشود این ست که بنده در اساس موافقم و از هر راه ممکن است باید کمک بکنند که آنچه کشاورزان از این راه استفاده می‌کردند و کشاورزى می‌کردند اعتبارى باشد که در کارهاى کشاورزى و تولیدى مصرف کرده و استفاده بکنند و آنچه امکان دارد باید دولت تعقیب بکند وزارت بهدارى یا سازمان برنامه یا قسمت باید مجهز بشوند و در حقیقت می‌شود گفت که کار مثبتى است براى مملکت که براى چند سال دیگر نتیجه گرفته می‌شود و نتیجه خوبى هم دارد دولت باید با تریاک مبارزه کند و هم براى جلوگیرى از کشت خشخاش و آنچه امکان داشته باشد اعتبار بدهند 20 میلیون کم است بیشتر هم بدهند خرج بکنند که نسل این ده را اقلاً حفظ بکنند منتهى نحوه عمل و طرز کارشان را دولت باید کنترل بکند که روى اصول صحیح و روى یک ترتیب معین خرج شود.

رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایى)- آقایان به خاطر دارند که در تاریخ مهر ماه 34 قانونى به نام قانون منع کشت خشخاش به تصویب رسید ضمن تبصره ماده 2 این قانون براى دولت تعیین تکلیف شد که به وسیله بانک کشاورزى و سایر بنگاه‌هاى وابسته به خود کمک‌هاى اعتبارى به صورت وام‌هاى طویل‌المده و به منظور کمک‌هاى فنى لازم به منظور تسهیل تبدیل زراعت خشخاش به زراعت‌هاى دیگر در حدود مقدورات و توانایى مالى خود به کشاورزانى که فاقد استطاعت مالى باشند بکند ولى در عمل این تبصره مواجه با مشکلاتى شد در سابق آن تبصره این طور بایستى عمل می‌شد که دولت با فرد فرد زارعین خشخاش کار که بنیه مالى آنها خوب نیست لدى‌الاقتضا یک مساعدت‌هایى بکند اجراى این تبصره در عمل مواجه با مشکلاتى شد و دولت فکر کرد که یک راه‌حل عملى‌تر براى کمک به زارعین خشخاش کار در نظر بگیرد و از این لحاظ بود که این لایحه قانونى را تقدمى مجلس کرد که این تبصره قائم‌مقام و جانشین تبصره 2 قانونى که به استحضار آقایان رسید می‌شود بنابراین جناب آقاى دکتر دادفر: اولاً ضمن اعتبارات مشخص سازمان برنامه یک چنین اعتبارى بوده است براى کمک به زارعین حالا تبدیل رویه و تبدیل عمل خواهد شد مثل همان اعتبار به جاى این که مستقیماً به فرد فرد کشاورزان تأدیه شود تخصیص داده شده است براى صندوق‌هاى روستایى در نقاط خشخاش کارى به وسیله وزارت کشاورزى بنابراین اصل تمرکز که مورد نظر جنابعالى است که باید امر کشاروزى به طور کلى یا تمام اعتبارات مالى او در وزارت کشاورزى یا بانک کشاورزى متمرکز شود در این لایحه تأمین شده است و این که نظر جنابعالى بود که باید به بانک کشاورزى کمک بشود در قسمت اخیر لایحه به همین ترتیب پیش‌بینى شده است که این عتبار به وسیله بانک کشاورزى براى تکمیل عتبارات صندوق‌هاى روستایى و ایجاد صندوق‌هاى روستایى در نقاط خشخاش کارى به عمل بیاید و از این جهت نظر جنابعالى تأمین شده است مضافعاً به این که این لایحه شور اول است و براى شور دوم به کمیسیون کشاورزى خواهد رفت و نظریاتى که آقایان خواهند داشت مورد توجه واقع خواهد شد.

رئیس- آقاى دشتى موافقید بفرمایید.

دشتى- بنده با استعمال دخانیات باى نحو یا به کلمه عربى با شرب آن مخالفم و به همین جهت هم هیچ کدامش را نمی‌کشم با این که قسمت عمده عمرم را در میان دودی‌ها به سر بردم اما عادت نکردم یکى دو سال قبل یادم نیست چه دوره‌اى بود این لایحه منع کشت خشخاش به تصویب رسید سروصدایى در مملکت بلند کرد و راجع‌به خوب و بدش حرف‌ها زدند منطقه فارس ما یکى از مناطقى است که تریاک زیاد می‌کاشتند

+++

محصول عمده فارس ما همه‌اش تریاک بود تریاک هم یک محصول بى‌خرجى است و موقعى به دست رعیت می‌رسد که هیچ راه درآمدى نداشت من براى آقاى دکتر امیر حکمت هم صحبت می‌کنم چون دکتر هستند خواهش مى‌کنم توجه فرمایند مثلاً منطقه کازرون یا فسا یا آباد اینها در این ایام یک ماه قبل از عید شروع می‌کردند به کشت خشخاش بدون آب دادن بدون زحمتى و یک ماه بعد از عید هم محصول عمده حاضرى به دست‌شان می‌رسید و صادر مى‌کردند ما هم عادت بکشیدن تریاک در مناطق فارس داشتیم و تریاک کشیدن یک امر اشرافى بود و یک عده خیلى کمى در فارس می‌کشیدند آن هم به نام اشرافیت و تفنن نه به نام شغل که اینجا در تهران به منزلم می‌رفتم هر روز که عبور مى‌کردم از این جا تا سرچشمه دوازده دستگاه تریاکى بود هر عمله‌اى که چند قران عایدى داشت می‌رفت در این قهوه‌خانه‌ها و خودش را مخمور می‌کرد خرفت مى‌کرد مى‌آمد بیرون این کار، کار کثیفى بود و مملکت ما را به نابودى مى‌برد و از همه امراض هم بدتر بود الحمدالله این را منع کردیم دولت این کار را کرد و خدمت کرد بنده زیاد صحبت ندارم اما این را می‌خواستم عرض کنم همین تبصره‌اى که بیست میلیون تومان یا دویست میلیون ریال اعتبار دارند که به مردم بدهند این کار زشتى بود مثلاً به بنده نامه‌اى نوشتند دو سال قبل که براى بلوک و خشت و کوشکان که جزء منطقه حوزه دشتى و دشتسان است دستور بدهید زارعین خشخاش کار بیایند بگیرند بنده این هفتصد تومان را به کى بدهم به کدام رعیت می‌دادم که به کارش بخورد؟ حساب کردم در حدود دویست سیصد هزار جمعیت ما داریم شاید در حدود صد هزار نفر تریاک کار بودند هفتصد تومان که می‌دادند چطور به این عده تقسیم مى‌کردیم آقایان که اهل حساب هستند این را تقسیم بکنند ببینند به هر یک چقدر می‌رسد صحبت کردیم با متصدیان امور چه به نام دولت و مأمورین جلوى این کار را گرفتیم و نگذاشتیم و خواهش کردیم که اینها را ندهند به دست کدخداهایى که آقاى پردلى فرمودند کجا تشریف دارند و به رعیت هم نمی‌رسید ثانیاً آقایان استحضار دارند مقام ریاست آقاى سردار اطلاع دارند بلوک خشت بلوکى است که چند صد هزار تومان تریاک می‌داده حالا شما هفتصد تومان به او بدهید به کدام رعیت می‌رسد (بهبهانى- آن را هم نمی‌دادند) الحمدالله تمام مردم فارس و بنادر مردمان مطیعى بوده‌اند و طرفدار حق به این جهت هیچ‌وقت تخلفى از آنها سرنمی‌زند و بنده به شما اطمینان مى‌دهم که یک حبه تریاک از آن مناطق دیگر بیرون نمى‌آید آن وقت که ما تریاک کار بودیم تجارتخانه بهبهانى پنج هزار صندوق به خارج می‌فرستاد تریاک در میان ما مصرف نداشت من دو نفر تریاکى در دشتى و دشتسان بیشتر سراغ نداشتم الحمدالله آن هم تمام شد و رفت به هر حال براى عملى شدن این مطلب روى این عنوان یک فکرى پیش آمد و بسیارى مردم از دولت خواهش کردند که عوض این که بروند صدتومان یا دویست تومان بین مردم به غیر حق تقسیم کنند آن هم به دست اشخاص برسد یا نرسد این را ولش کنید عنوان کشاورزى بهش دهید و بگذاریدش در صندوق روستایى این شرکت روستایى یکى از شرکت‌هاى خوب مملکت بوده از مؤسسات و دستگاه‌هاى خوب مملکت بود بیخود تضیعیفش کردیم و از بین بردیم بنابراین به عقیده بنده یکى از افکار خوبى است که دولت دنبالش هست و کمیسیون‌ها هم روى این مطالعه کردند بحث کردیم و بهتر است که این بیست میلیون یا انشاءالله دویست میلیون پول بگذارند در صندوق بانک کشاورزى یا صندوق روستایى که این کلمه (با) به نظر بنده (یا) صحیح است‏

(مخبر با تأسیس صندوق روستایى) در هر صورت بنده از موافقین این لایحه هستم و استدعا می‌کنم که موافقت بفرمایند و اگر اجازه می‌دهید و صلاح باشد با فوریت انجام بگیرد که بسیارى از رعایاى ما بى‌دست و پا هستند اماراجع‌به اعتبارات بانک کشاورزى بنده غیر از کشاورزى دیگر چیزى نمی‌بینم بقیه‌اش حرف است بیخود است هر اعتبارى داریم باید بریزیم به اینجا تا مملکت رو به راه شود تمام مملکت اعتباراتش روى کشاورزى است در هر صورت بیشتر نمی‌خواهم وقت بگیرم استدعا می‌کنم آقایان توجه بکنند که این لایحه یکى از لوایح خوب مملکت است و دولت به حق این را آورده است و صرفاً هم به نام صندوق روستایی است که به بانک کشاورزى داده شود تا این که ما بتوانیم با تقویب بنیه کشاورزى به مملکت خدمت کنیم (احسنت)

رئیس- آقاى تیمورتاش مخالفید.

تیمورتاش- خیر بنده موافقم.

رئیس- چون دیگر مخالفى نیست و کسى تقاضاى صحبت نکرده بنابراین به کمیسیون براى شور دوم فرستاده می‌شود.

9- شور اول گزارش کمیسیون راه راجع‌به تأسیس شرکت واحد هواپیمایى‏

رئیس- لایحه مربوظ به تأسیس شرکت واحد هواپیمایى مطرح است گزارش کمیسیون‌ها قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون راه به مجلس‏

شوراى ملى کمیسیون راه لایحه شماره 17821 دولت راجع‌به تأسیس شرکت واحد هواپیمایى متشکل از شرکت هواپیمایى ایران و شرکت هواپیمایى پارس را که برحسب تصویب مجلس شوراى ملى با پیشنهادات واصله مجدداً براى شور اول به کمیسیون ارجاع گردید با حضور آقاى معاون وزارت راه مطرح و با اصلاحاتى تصویب نمود و گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- دولت مجاز است سه فروند هواپیماى وایکانت متعلق به خود و همچنین اثاثیه و قطعات یدکى آن را به شرایطى که صلاح بداند به شرکت واحد هواپیمایى (متشکل از شرکت هواپیمایى ایران و شرکت هواپیمایى پارس) به اقساطى که بیش از دوازده سال نباشد به فروش برساند و در مدت 15 سال از تاریخ تأسیس شرکت واحد هواپیمایى از اعطاى پروانه مذکور و ماده 17 قانون هواپیمایى کشورى به شخص با اشخاص حقوقى دیگر خوددارى کند مشروط بر این که شرکت هواپیمایى واحد در مدت مذکور حمل‌ونقل هوایى را با رعایت مقتضیات و حوایج روز و اصول فنى و ادارى و سایر وسایل تأمین نماید.

بند 1- مؤسسات ایرانى که به حمل‌ونقل هوایى اشخاص و یا اشیا مبادرت می‌نماید از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه مالیات و یا عوارض شهردارى مربوط به لوازم هواپیما معاف می‌باشند.

بند 2- بندج ماده 11 قانون هواپیمایى کشورى به طریق زیر اصلاح می‌شود:

بند ج- اگر هواپیما تعلق به شرکتى داشته باشد اکثریت سهام آن باید متعلق به اتباع ایران و اقامتگاه قانونى آن شرکت در ایران باشد و در شرکت‌هایی که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات متساوى‌القیمه درآمده سهام شرکت با اسم باشد پس از ثبت هواپیما گواهى‌نامه ثبت و تابعیت ایرانى صادر و علایم ثبت و تابعیت تعیین می‌شود.

بند 3- پس از تأسیس شرکت واحد هواپیمایى شرکت موظف است در شرایط مساوى بین خلبانان و کادر فنى ایرانى و خارجى خلبانان و مکانیسین‌هاى ایرانى را استخدام نماید وزارت راه مکلف است به تدریج اشخاص واجد صلاحیت را به تعداد کافى تربیت و به شرکت هواپیمایى واحد معرفى نماید

بند 4- وزارت دارایى و وزارت راه مأمور اجراى این قانون می‌باشند

مخبر کمیسیون راه- مهندس فروهر

گزارش از کمیسوین دارایى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین دارایى در جلسه 9 بهمن ماه 1326 لایحه دولت راجع ‌به تأسیس شرکت واحد هواپیمایى متشکل از شرکت هواپیمایى ایران و شرکت هواپیمایى پارس را با حضور اقاى وزیر راه مطرح و گزارش کمیسیون راه را تأیید و تصویب نمود این که خبر آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

مخبر کمیسیون دارایى- مشایخى

گزارش از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دادگسترى لایحه تأسیس شرکت واحد هواپیمایى متشکل از شرکت هواپیمایى ایران و شرکت هواپیمایى پارس را با حضور آقاى مجلسى کفیل وزارت دادگسترى مطرح و خبر کمیسیون راه را تأیید و تصویب نمود این که گزارش آن را به مجلس شورای ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگسترى- عمیدى نورى‏

رئیس- شور اول کلیات مطرح است.

آقاى فخر طباطبایى‏

فخر طباطبایى- عرض کنم ماده 99 آیین‌نامه را عیناً قرائت می‌کنم لوایح قانونى که از طرف دولت پیشنهاد به مجلس شوراى ملى می‌شود باید داراى موادى متناسب با اصل موضوع باشد و دلایل آن در مقدمه لایحه ذکر شده باشد هر گاه لایحه‌اى از (منظورم در این قسمت اخیر است) هرگاه لایحه‌اى دارى چند ماده یا ماده واحده مشتمل بر اجزائى باشد ارتباط و تناسب کامل با اصل موضوع محفوظ و عنوان لایحه قانونى داشته باشد این لایحه‌اى که مطرح است ماده واحده ای است داراى چهار جزء سه جزیش اصلاحى است از ماده دیگرى جزء دوم است که در آن ذکر شده که بند ج ماده 11 قانون هواپیمایى کشورى به طریق زیر اصلاح می‌شود این جزء محتاج به یک ماده واحده علیحده است در ضمن ماده واحد یک جزیى از یک ماده دیگر را صلاح کردن به نظر من صحیح نبود و مطابق این ماده 99 نیست حالا بقیه‌اش بسته به نظر آقایان است.

رئیس- این نظرى است که کمیسیون داده کمیسیون همیشه می‌تواند هر نظرى دارد بدهد این بند را کمیسیون اضافه کرده حق با کمیسیون است و اگر کمیسیون بنا باشد هر چیزى را بنویسند همان را تصویب کند و گزارش بدهد دیگر حق هیچ اصلاحى نداشته باشند که درست نیست.

آقاى دکتر شاهکار- موافقید بفرمایید

دکتر شاهکار- جناب آقاى فخر طباطبایى که از اعضاى مؤثر کمیسیون دادگسترى هستند نظرشان این است که صرفاً تمام سرمایه باید متعلق به افراد ایرانى

+++

باشد از نظر این که سرمایه خارجى هم بتواند وارد شود این جمله (اکثریت سهام) از این جهت گذارده شد، تذکر آقا از نظر اصول صحیح است و خیلى آسان است که بند ج را به عنوان ماده 2 در گزارش بنویسیم صحیح است ولیکن نظرتان هست که در کمیسیون ما برخوردیم به این که ماده 11 به این طرز که تنظیم شده بود و از نظر عبارت و فارسى هم ایراداتى بهش هست فقط ما آن را کردیم اکثریت البته اگر تذکرات ایشان را مجلس شوراى ملى وارد بداند ما بند ج را فورى می‌گیریم ماده 2 (فخرطباطبایى- نمی‌توانید براى این که باید مرتبط به ماده اول باشد) در این بند 2 این بند ج مربوط به ما نیست خود قانون همین طور است فقط ما آنجا اکثریت سهام را گذاشتیم به جاى تمام سهام که در قانون بود که تمام سهام متعلق به افراد ایرانى باشد و ما نوشتیم اکثریت سهام بنابراین بند ج جزء خود قانون است‏

رئیس- آقاى ابتهاج مخالفید بفرمایید.

ابتهاج- بنده تصور می‌کنم که این لایحه ناقص است و آن طورى که بایستى براى رفع حوایج عمومى تنظیم نشده است مثلاً در مقابل این که 15 سال که اینجا حق انحصار داده مى‌شود فقط اکتفا شده در ماده واحده می‌نویسد در مدت مذکور حمل‌و‌نقل هوایى را با رعایت مقتضیات حوایج روز با اصول فنى ادارى و سایر وسایل تأمین می‌نماید این به هیچ‌وجه براى 15 سال این ده کافى نیست مثلاً الان شرکت هواپیمایى به آذربایجان که یکى از حساس‌ترین نقاط کشور ما است و یا خراسان هفته‌اى سه روز می‌رود (دکتر امین- دو روز) گیلان منحصر است به تابستان آن هم هفته‌اى دو روز این که هواپیمایى نشد شما 15 سال مقید مى‌کنید ما را که هواپیمایى را بدهیم دست یک شرکتى و معلوم نیست عبارت رعایت مقتضیات حوایج روز را هم کى باید تشخیص بدهد الان شما چند روز قبل اینجا یک لایحه‌اى تصویب شد براى باشگاه هواپیمایى کشور و یک اعتبارى داده شد که تعدادى هواپیما بخرد و وارد بشود خرید و وارد شد این هواپیمایى که باشگاه هواپیمایى خریده هواپیماهایى است که در هریک از فرودگاه‌هاى ایران و هر یک از شهرهاى ایران بدون داشتن فرودگاه و باند می‌تواند فرود بیاید بنابراین داعى ندارد که ما در خطوطى که این شرکت واحد نتواند پرواز بکند و مسافر ببرد ما آن یکى را هم محروم بکنیم به عقیده بنده که در موقعش پیشنهاد خواهم کرد باید یک مدتى را معین کنیم که مثلاً در ظرف مدت یک سال یا شش ماه اگر این شرکت در تمام خطوط ایران نتواند حوایج را مرتفع بکند آن وقت این حق را از او سلب بشود و این به عقیده بنده بهترین راه براى اصلاح است‏

مشار- بسیار خوب است پیشنهاد بفرمایید

رئیس- آقاى خرازى موافقید بفرمایید

خرازى- البته آقایان محترم استحضار دارند هواپیما یکى از وسایل ارتباطاتى است که امروز در دنیا می‌شود گفت از اولین وسایل ارتباطات است براى این که ممکن است این  مطالعاتى که مهندسین قم می‌کنند یک روزى طیارات هم سوختش از اتم بشود و سرعتش هم حالا اگر بین 24 ساعت تا 33 ساعت از تهران می‌روند به امریکا بعد سه ساعته می‌روند و براى مسافرین هم یک ترتیبى می‌دهند که حالشان به هم نخورد یعنى قضیه بیهوشى بهشان دست ندهد که حسن بکنند متأسفانه در کشور ما تا کنون آن توجهى که بایستى به امر هواپیمایى بشود نشده و ملاحظه فرمایید که امروز امریکا که 55 درصد ثروت دنیا را دارد برنامه‌هاى راه‌آهن را حذف می‌کند و کرایه حمل‌ونقل با هواپیما در امریکا نه دراروپا از قیمت راه‌آهن و اتومبیل ارزان‌تر است براى چه؟ براى این که مى‌بینند کارى که فعلاً هواپیما از جهت ارتباط انجام می‌دهد سایر ارتباطات نمی‌توانند انجام بدهند اگر بخواهیم اوضاع اقتصادی‌مان خوب باشد و سرو صورت بگیرد اگر براى امور اقتصادى چهار رکن قایل بشویم مطمین باشید یک رکنش هواپیمایى و ارتباطات است و ارتباطات هم اعم از دریایى زمینى هوایى پست و تلگراف تلفن و تلویزیون و سایر چیزهایى است که بعداً اختراع بشود در کشور ما دو قسمت هواپیمایى داریم یکى هواپیمایى لشکرى است که مربوط به ارتش است که همه انتظار داریم با توجهات مخصوصى که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى می‌فرمایند در قسمت ارتش هم هواپیماهاى ما به حد اعلا و به ترقیات خیلى بیشترى برسند و ما هم از حیث تعداد هواپیما و همچنین هواپیماهایى که آخرین سیستم است و خلاصه به همه چیز مجهز است مجهز بشود حالا می‌خواهند کشتى فضاپیما درست کنند که بشر را به کرات دیگر ببرند لااقل از قسمت هواپیمایى از ممالک مجاور خودمان و ممالک خاورمیانه نباید تقب باشیم و باید هواپیمایى ایران که آمده حالا شرکت واحد شده شرکت هواپیمایى ایران و شرکت پارس آن مساعدت‌هایى که تمام ممالک و دولت‌ها به این قسمت از شرکت‌ها می‌کنند به این شرکت نمی‌شود و لازم است که توجه مخصوصى بشود و کمک بکنند ملاحظه بفرمایید آذربایجان یکى از بزرگ‌ترین استان‌هاى ما است هفته‌اى یک مرتبه طیاره می‌رود و آن هم بعضى از ایام هم هفته این یک روز که می‌رود ممکن است بگوید این هفته هم طیاره نمی‌رود و مسافرینى که می‌خواهند به تبریز بروند و یا مسافرینى که می‌خواهند مراجعت بکنند از حرکت باز می‌مانند و فرودگاه تبریز هم فرودگاه درجه 5 نیست چه برسد به درجه 3 یا 4 بنابراین بنده عقیده‌ام این است که آقایان توجه بکنند و هر چه می‌توانند به این امر حیاتى که امروز رل عمده ارتباطات را در دنیا بازى می‌کند کمک کنند این شرکت‌هایى که آمده‌اند ضرر داده‌اند و خود جناب آقاى ابتهاج هم می‌دانند که این شرکت‌ها چه فعالیتى کردند و خود ایشان چقدر وقت صرف کردند به این شرکت‌هایى که سوئل هستند کمک بشود و مجهز بشوند و می‌توانند حمل‌ونقل داخله ما را اعم از مسافر یا کالاهاى باربرى چیزهایى که فورى و فوت‌شدنى باشد انجام بدهد.

رئیس- آقاى صدرزاده موافقید بفرمایید.

صدرزاده- ممکن است گاهى براى پیشرفت یک منظور و کارى که در مملکت انجام می‌شود یک معافیت‌ها و یک تسهیلاتى را فراهم بکنیم ولى در مقابل باید یک شرایطى وجود داشته باشد که این اشخاصى که از این تسهیلات استفاده می‌کنند در عمل سوء‌استفاده نکنند (صحیح است) مثلاً بنده در ماده واحده مى‌بینم که دولت اجازه می‌گیرد که سه فروند هواپیماى خودش را بدهد به یک شرکت واحدى و قیمت آن را براى مدت 12 سال به اقساط دریافت بکند بدون هیچ سودى این خودش یک تسهیل یک نوع ارفاق و یک نوع کمکى است اما در مقابل آن چه دریافت می‌کند؟ یک عبارت سربسته که تقریباً معناى دقیق و صحیحى ندارد یعنى ضمانت اجرایى ندارد و آن این است که مشروط بر این که شرکت هواپیمایى واحد در مدت مذکور حمل‌ونقل هواپیمایى را با رعایت مقتضیات و حوائج موجوده فنى و ادارى و سایر وسایل تأمین بکند این فقط یک عبارت است اگر منظور این است که سه فروند هواپیما را بدهید و در مقابلش وسایل تسهیل و آمد و رفت براى نقاط کشور فراهم شود باید شرایطى را دقیقاً معین بکنید و بگویید آقا در مقابل این سه فروند هواپیما که مى‌گیرى باید اینها  را رعایت بکنى به آذربایجان هر روز بفرستد به فارس هر روز هواپیما بفرستد به فارس هر روز هواپیما بفرستد به مشهد هر روز هواپیما بفرستد والا همین جور حاتم‌بخشى کردن من نمى‌دانم چه فایده‌اى دارد در ماده دو در بند اول مى‌گوید مؤسسات هوایى که به حمل‌ونقل هوایى اشخاص یا اشیا مبادرت مى‌کنند از پرداخت مالیات بر درآمد از عوارض شهردارى معاف باشد (مهندس قباد ظفر- این باید حذف شود) آقا این مردى که آمده است‏

مى‌خواهد این کار را انجام بدهد مى‌خواهد منافع ببرد حالا مى‌خواهید بگویید که عوارض ندهد مالیات ندهد پس منافعش را محدود بکنید و بگویید که حق نداشته باشد زائد بر آن حد منفعت ببرد که یک منطقى براى آقایان در تصویب این قانون بوده باشد که بگوییم اگر خزانه دولت را از یک مالیات بر درآمدى محروم کردید که در مقابل براى مردم یک تسهیلى فراهم کرده‌اید که مخارج ایاب و ذهاب هوایى را کمتر می‌دهند والا شما بیایید و یک دستگاهى را معاف کنید از مالیات بدون این که کنترلى در عواید او بکنید و یک حدودى لااقل براى او قائل بشوید این کار منطقى ندارد و این عمل یک عمل بی‌جایى است که شما به ضررخزانه دولت می‌کنید و به نقع یک دستگاه یا مؤسسه‌اى می‌کنید و این مصلحت نیست ما اگر چند تا از این بخشش‌ها را بکنیم دیگر مالیات بر درآمدى توى این مملکت نیست بنده موافق هستم براى این که پیشرفت بکند امور هواپیمایى باید کمکى به آن بشود ولى باید اولاً محدود به یک مدتى باشد و ثانیاً هم به یک شرایطى باشد همین طور که مالیات نمى‌دهد باید در مقابل او هم براى مردم تشهیلاتى قائل بشود و یک حساب معینى داشته باشد به نظر بنده این لایحه به این صورت به هیچ‌وجه به صلاح خزانه عمومى مملکت و مردم نیست و اگر اصلاحاتى در آن نشود قابل موافقت نیست‏

رئیس- آقاى مهندس فروهر

مخبر کمیسیون راه (مهندس فروهر)- بنده خواستم خدمت آقایان محترم توضیح داده باشم که شرکت واحدى تشکیل می‌شود براى این است که مثل تمام کشورهاى مترقى دنیا یک وسایل هواپیماى مدرن بین‌المللى در دسترس کشور ما قرار بگیرد که بتوانیم در خطوط بین‌المللى به غیر از این شرایطى که الان هست یعنى طیاره‌هاى کهنه و پرسنل تربیت نشده با خلبان‌هاى خوب تربیت شده و با اطمینان پرواز بکند پس در اصل مسئله خیال مى‌کنیم تمام آقایان موافق هستند که این کار بشود و بعد اگر نظریات اصلاحى هست این لایحه هم با فوریت نیامده است ممکن است آقایان نظریاتى که دارند به صورت پیشنهاد لطف بفرمایند که در شور دوم در کمیسیون تصویب و اصلاح شود که این شرکت هواپیمایى که براى مدت دوازده سال حق انحصارى پرواز خواهد داشت تأمین احتیاجات را از هرحیث بکند که هم احتیاجات داخلى و خارجى کشور از حیث وسیله هوایى تأمین بشود و هم مساعدت‌هاى لازم به این شرکت بشود

رئیس- آقاى دکتر امین موافقید بفرمایید.

دکتر شفیع امین- یکى ازعوامل تمدن و ترقى کشورهاى امروزى ارتباطات است وتسهیل در ارتباطات به وسیله هواپیما یکى از وسایل پیشرفت تمدن است که حقیقتاً از هر عملى براى پیشرفت تمدن استفاده شده است ما هم آن اندازه‌اى که امکان بوده است با توجهات

+++

مخصوصه اعلیحضرت همایونى که در تمام قسمت‌ها مخصوصاً در همین قسمت علاقه دارند یا در ارتش همچنین در قسمت حمل‌ونقل هوایى کشورى اقداماتى کرده‌ایم فعلاً دو هواپیمایى داریم که متأسفانه با لزومى که دارد در قسمت‌هاى مختلفه در خیلى جاهایى که آقایان نمایندگان محترم هم فرمودند وسیله حمل‌ونقل هوایى ندارد مثلاً در آذربایجان هر پانزده روز بیشتر هواپیما نمى‌آید اولاً یک فرودگاهى در آنجا هست که هر چه ما نوشتیم و هر چه خواستیم که این فرودگاه درست شود توجهى نشد و همان طورى که جناب آقاى خرازى فرمودند این فرودگاه، فرودگاه درجه پنجم هم نیست و هواپیماها نمى‌توانند بیایند اتفاق افتاده است که طیاره‌ها رفته‌اند تا نزدیکى‌هاى تبریز و برگشتند در این لایحه در این ماده واحده هم اولاً سانکسیونى نیست که اگر با این تسهیلات این شرکت آمد و انجام نداد خواسته‌هاى ما را چه بشود براى این که هفته‌اى دو مرتبه بروند به خراسان و یا فارس بروند و نرفتند در این ماده واحده فعلى سانکسیونى یعنى ضمانت اجرایى نیست البته باید تقویب بکنیم باید کمک بکنیم منتهى در مقابل کمکى که دولت با دادن هواپیما و وسایل و معاف کردن از عوارض و مالیات مى‌کند در عوض باید یک سانکسیونى باشد ضامن اجرایى باشد که تعیین بکند که در آذربایجان و یا در خراسان یا در اصفهان و یا فارس طیاره‌هاى شرکت هواپیمایى چند روز یک بار مرتب برود اینها باید وسایل مرتب داشته باشند بنده چند روز پیش که رفتم در آذربایجان چون مرتب نبود فرودگاهش طیاره یک ساعت در روى دریا گشت تا امکان پیدا شد و در بندر پهلوى فرود آمدیم این است که این اشکالات هست بایستى این شرکت تعهد بکند که براى شهرستان‌ها اعم از این که مسافر باشد یا نباشد اعم از این که مسافر دو نفر باشند یا بیشتر باشند موظف باشد در روزهاى معین در ساعات معین برود و وسایلى داشته باشد که با بدى هوا هم بتواند مثل سایر جاها بروند و در فرودگاه‌ها نشسته و حرکت بکنند البته براى منافع اینها باید کمک کرد اما اینها نفع خودشان را می‌خواهند اینها تاجرند و می‌خواهند منفعت کنند بایستى تقویت بشوند ولى باید یک محدودیتى باشد یک شرایطى باشد و بعد این طور عمل بشود

رئیس- آقاى دکتر پیر نیا مخالفید بفرمایید

دکتر پیرنیا- عرض بنده هم در تأیید بیانات همکار محترم جناب آقاى صدرزاده راجع‌به این است که این قرارداد اصولاً به صورت یک جانبه تهیه شده (صحیح است) معنى یک جانبه بودن این است که یک مزایایى که حقاً براى توسعه هواپیمایى لازم است در اینجا نوشته شده و ذکر شده ولى آن خدماتى را که این شرکت باید انجام بدهد و قیمت این سرویس یعنى بچه ترتیب این خدمت را در اختیار مردم مملکت بگذارد اینجا تصریح نشده است موضوعى را که بنده به خاطر دارم که می‌خواستم به همکاران محترمى که در کمیسیون راه تشریف دارند به عرض‌شان برسانم و آن این ست که در حدود 12 سال پیش (این موضوع را جناب آقاى مخبر کمیسیون توجه بفرمایند) در 12 سال پیش یک همچو فکرى راجع‌به یک شرکت هواپیمایى با انحصار در دستگاه دولت به وجود آمده بود و در آن موقع یک کمیسیونى مأمور تنظیم قانون مربوط به این فکر شد و بنده هم به سمت نماینده دولت در آن کمیسیون شرکت داشتم و در آنجا یک طرح مفصلى تهیه شد که عینش الان در وزارت راه و وزارت پست و تلگراف وجود دارد و همان نظریاتى را که نمایندگان محترم اینجا اشاره فرمودند یعنى آن وظایفى را که در مقابل این مزایا شرکت به عهده دارد از قبیل دایر کردن سرویس هواپیمایى و قیمت بلیط هواپیما در آن طرح با نظر متخصصین مربوطه به تقصیل ذکر شده است و بنده می‌خواستم اینجا تذکر بدهم که در موقعى که این لایحه در شور دوم مطرح است کمیسیون راه به دولت مرقوم بفرمایند آن طرحى را که در حدود 12 سال پیش تهیه شده بیاورند به کمیسیون و تصور مى‌کنم براى راهنمایى کمیسیون از لحاظ تأمین نظریات آقایان نمایندگان مجلس مفید واقع بشود.

رئیس- آقاى سعید مهدوى مخالفید؟

(سعید مهدوى- بلى)

آقاى ارباب مهدى- مخالفید

ارباب مهدى- بلى‏

رئیس- آقاى مهدوى بفرمایید

سعید مهدوى- در این قسمت تردیدى نیست که اوضاع هواپیمایى کشورى خوب نیست و هر کسى طالب این است که اصلاحاتى بشود و در این هم نباید تردیدى داشت که در تمام دنیا مهمول است دولت با این شرکت‌هاى هواپیمایى کمک‌هایى مى‌کند و نسبت به این شرکت‌هایى هواپیمایى اگر دولت یک کمک‌هاى بیشترى نکند به خودى خود نمی‌توانند تأمین خرج‌شان را بکنند حتماً باید مزایایى برایش قائل شوند اما این فکر پیش مى‌آید که وقتى دولت به این فکر افتاد که اینها را از مالیات و عوارض معاف بکند و کمک‌هاى دیگر بهشان بکند در مقابل چه وظایفى از نقطه‌نظر این دستگاه مردم باید احساس کنند اگر وضعیت همان طورى که جناب آقاى صدرزاده فرمودند به صورت فعلى باشد و همین طور ادامه پیدا کند که فایده‌اى ندارد با ملاحظه این لایحه این فکر پیش مى‌آید که ممکن است خود شرکت هواپیمایى یک تقاضایى کرده و پیشنهادهایى داده است که بیایید به من یک چنین کمک‌هایى بکنید من هم در مقابل وضعیت خودم را به این ترتیب اصلاح می‌کنم در این لایحه چنین چیزى دیده نمی‌شود بنده به خاطرم می‌آید در کمیسیون دارایى که پارسال بودم یکى از ایرادات بنده این بود که در بند 3 در این لایحه قید شده است (که پس از تأسیس شرکت واحد) این شرکت واحد چه جور شرکتى است که در طرف 2 سال که در این لایحه مشغول صحبت در اطرافش هستیم هنوز تأسیس نشده و ما اجازه می‌دهیم سه طیاره و ایکانت را به شرکت واحد اختصاص بدهند این شرکت واحد هم بهتر این بود که شرکت خود را تأسیس می‌کردند و شرایطى که براى اصلاح وضع خودشان در نظر می‌گرفتند که دچار این وضعى که تا به حال بودیم دیگر نبودیم آن وقت البته بنده هیچ‌گونه عرضى نداشتم و نسبت به شرکتى که اصلاح بکند وضعیت هواپیمایى ایران را موافق هستم و تمام آقایان هم موافق هستند اما این وضعیت به چه ترتیب است معلوم نیست لازم بود که شرایطى که او باید انجام بدهد ذکرى در این لایحه مى‌شد.

رئیس- آقاى مهدى ارباب‏

مهدى ارباب- مفهوم این لایحه این است که منافع اشخاص کاملاً محفوظ است ولى منافع مردم هیچ رعایت نشده است از این معافیت‌هایى که قائل شده‌اند که در جاى خود بى‌نظیر است مثلاً سى میلیون تومان پول طیاره را دولت تعهد می‌کند و یا مى‌دهد و ده سال یا 12 سال مى‌گیرد این یک مساعدت‌هایى است که در قبال آن باید ببینند مردم چه قسم منتفع مى‌شوند ولى آن طرفش حساب نشده کما این که الان نرخ هواپیماهاى داخلى با توجه به مسافت راه‌ها به مراتب از نرخ هواپیماهاى خارجى گران‌تر است در حالى که داخلى حقوق مالیات بنزین نمى‌دهد یک مزایایى دارد و همین الان دارند استفاده‌هایى مى‌کنند آن وقت که دربست استفاده می‌کنند معلوم نیست چه وظایفى دارد الان پروازهاى داخلى را تقریباً موقوف کرده‌اند و تمام مسافرین خارجى مى‌گیرند الان مردم جنوب اگر اداره هواپیمایى ارتش کمک نمی‌کرد به کلى محصور بودند چون راه زمینى که ندارند با راه هوا پانزده روز یک مرتبه یک کمکى به آنها نمی‌شود اگر شرایطى نباشد فردا هزار عذر مى‌تراشند که فرودگاه درست نیست هوا درست نیست و شروع می‌کنند با خارجی‌ها رقابت کردن در حالى که باید همه آزاد باشند و انحصارى نباشد اینها که مزایاى زیادى دارند سى میلیون تومان پول طیاره را ازش استفاده می‌کنند یک طرف از لحاظ بنزین و خرج داخلى طرف دیگر مالیات نمی‌دهند آن وقت با این حال انحصارى هم هست لااقل این مزایا را که خواهد داشت انحصارى نباشد که اگر یک هواپیماهاى خارجى حاضر شده برود بندرعباس برود شیراز خواست برود آزاد باشد رقابت کند که مردم از این رقابت استفاده کنند بنده این لایحه را با این همه مزایا و با این همه معافیت‌ها مخالف مصلحت مردم می‌دانم و امیدوارم آقایان توجه بفرمایند دو فقره پیشنهاد هم تقدیم کرده‌ام به مقام ریاست من نمی‌دانم که یکسره مالیات نگیرید و معاف کنید کمک کنید براى چى براى کى هر روز یکى از اینها را می‌آورند ما مى‌گوییم یک خرج بهدارى در یک ناحیه‌اى باید بکنید مى‌گویند بودجه نداریم خوب آقا اینها بودجه است این رعایت‌هاى کلى را باید کرد و بنده شدیداً مخالفم با این ترتیب باید کارى کرد که حقوق مردم محفوظ بماند

رئیس-پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرایت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد می‌نمایم مذاکرات کافى باشد مهندس هدایت‏

رئیس- آقاى مهندس هدایت‏

مهندس سعید هدایت- بنده خیال مى‌کنم که تمام آقایان نمایندگان محترم موافق باشند که یک شرکت آبرومند هواپیمایى در ایران به وجود بیاید و چون همه از وضع ناراضى هستند (مهندس اردبیلى- اما اختصاصى نباشد) اختصاصى نباشد فعلاً شور اول است بنده خیال مى‌کنم که آقایان با اصول موافق باشند پیشنهادى که دارند بفرمایند می‌رود در کمیسیون و مطرح مى‌شود و البته پیشنهادات مفید آقایان مورد توجه واقع خواهد شد و روى اصول بنده خیال نمی‌کنم آقایان مخالفتى داشته باشند که یک شرکت ایرانى که اکثریت سهامش دست ایرانى باشد براى هواپیمایى به وجود بیاید همان طورى که در تمام ممالک دنیا هست این کار مایه آبرومندى مملکت است و باعث سرفرازى مملکت است البته یک مطالبى جناب آقاى ابتهاج فرمودند و توضیح دادند که مقید بکنید شرکت را این را هم باید در نظر گرفت و مقید کرد شرکت را اولى در مقابل آن باید کارهایى که تسهیل می‌کند کار هواپیمایى را مثلاً فرودگاه‌ها و مثالهم اینها را هم باید توجه کرد بنده مى‌بینم که مسئله فرودگاه‌هاى شهرستا‌ن‌ها در حال وقفه مانده است از جمله تبریز است که ملاحظه فرمودید که کار نمى‌کنند و مانده است و کارهاى دیگر را هم دولت باید به موازات محدود کردن شرکت بکند و خیال می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که پیشنهادات قرائت بشود و برود به کمیسیون‏

رئیس- آقاى صارمى

(صارمى- عرضى ندارم) رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام بفرمایند

+++

(اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادات قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به لایحه تشکیل شرکت واحد هواپیمایى اضافه گردد

تبصره- دولت مکلف است ترتیبى اتخاد کند تا خلبانان و مأمورین فنى هواپیمایى از مقررات بیمه و بیمه‌هاى اجتماعى طبق قواهد بین‌المللى که براى این صنف موجود است استفاده نمایند

سلطانى- بهبودى اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم که بند یک ماده واحده قانون تشکیل شرکت واحد هواپیمایى از سایر قسمت‌ها تجزیه و حذف گردد بهبودى سلطانى پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده واحده لایحه شماره 17821 موضوع تشکیل شرکت واحد هواپیمایى اضافه گردد

تبصره- مسافرینى که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا مؤسسات وابسته به دولت مسافرت می‌کنند و همچنین بارهایى که به وسیله هواپیما به هزینه دولت یا مؤسسات وابسته به دولت حمل مى‌شود در خطوطى که هواپیماهاى شرکت واحد هواپیمایى پرواز می‌کند منحصراً به وسیله شرکت باید انجام گیرد

بهبودى- سلطانى پیشنهاد می‌نماید که بند 3 لایحه شرکت واحد هواپیمایى به ترتیب زیر اصلاح شود بند 3 شرکت‌هاى هواپیمایى ایرانى که این که مشغول کار می‌باشند یا آن که بعداً تأسیس شوند موظفند در شرایط مساوى الخ بهبودى سلطانى پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به لایحه 17821 اضافه شود: شرکت هواپیمایى ایران و شرکت هواپیمایى پارس مکلف است پس از تصویب این قانون برنامه لااقل هفتگى سرویس هواپیمایى به بندرعباس را  اجرا نماید در صورت تخلف از مزایاى این قانون محروم خواهند شد مهدى ارباب- مقام محترم ریاست معظم اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده بعد ازجمله مشروط به این که به شرح زیر اصلاح شود: مشروط به این که شرکت هواپیمایى واحد در ظرف مدت سه سال کلیه احتیاجات حمل‌ونقل هوایى کشور را تأمین نماید

تبصره- یک بعد از انقضاى مدت مذکوره در ماده یک چنانچه شرکت نتواند احتیاجات هر یک از خطوط هوایى را طبق تشخیص اداره کل هواپیمایى کشورى تأمین نماید پروانه مذکور در ماده 17 قانون هواپیمایى به شخص یا اشخاص دیگرى داده می‌شود ابتهاج پیشنهاد می‌کنم در بند 1 بعد از جمله «از پرداخت مالیات» اضافه شود به نحوى که در تبصره 10 و بندهاى مربوطه ماده 8 قانون مالیات بر درآمد مصوب 16 فروردین 35 مصرح است

پناهى- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده قبل از جمله به شرایطى که صلاح بداند جمله (به قیمت تمام شده) به ماده علاوه شود

اردلان- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم بند زیر به ماده واحده اضافه شود بند تعرفه حمل‌ونقل هوایى باید به تصویب اداره کل هواپیمایى کشورى برسد.

ابتهاج- پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود پروازهاى داخلى انحصارى نیست و حق عموم از استفاده از رقابت شرکت هواپیمایى محفوظ خواهد بود.

مهدى ارباب- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

به تبصره شرکت موظف است سه فروند هواپیماى وایکانت مذکور در ماده واحده را نزدیکى از شرکت‌هاى معروف به بهاى حقیقى بیمه نماید.

ابتهاج- مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى

پیشنهاد مى‌کنم بند یک ماده واحده تأسیس شرکت واحد هواپیمایى به طریق زیر اصلاح شود بند 1 مؤسسات ایرانى که به حمل‌ونقل هوایى طبق ماده واحده اشتغال دارند معادل عوارض و گمرک بآنها کمک مالى بشود خزیمه علم‏

رئیس- لایحه با پیشنهادات براى شور دوم به کمیسیون فرستاده شود

10- طرح فوریت لایحه اصلاح ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر و استرداد فوریت آن به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر

رئیس- در لایحه اصلاح ماده اول قانون توسعه معابر که تقدیم شده تقاضاى یک فوریت شده لایحه قرایت می‌شود و فوریت آن مطرح می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى

چون قسمتى از قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 با احتیاجات فعلى شهر تهران وفق نمی‌دهد و با توسعه روزافزون شهر و لزوم وسعت اغلب خیابان‌ها و کوچه‌ها و گردشگاه و اماکن عمومى و محل براى پارک اتومبیل و نصب ترانسفورماترهاى برق شهردارى ناگزیر در خرید زمین‌ها و خانه‌هایى است که در حدود نقشه اصلاحى بالا قرار می‌گیرد و مالکین نیز قیمت‌هاى گزاف و غیر عادلانه پیشنهاد می‌نمایند که استفاده از قانون فعلى مقدور نیست لذا براى انجام منظور و رفع نیازمندى شهرداری‌ها و کمک به زیبایى و اصلاح شهرها لایحه‌اى مبنى بر اصلاح ماده اول تیرماه سال 1330 با قید یک فوریت جهت تصویب تقدیم می‌گردد. نخست‌وزیر. وزیر کشور لایحه اصلاح ماده اول قانون اصلاح قانون توسعه معابر ماده اول قانون توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1330 به شرح زیر اصلاح مى‌شود:

ماده اول- هرگاه شهردارى‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن. خیابان. میدان. گذر. کوى. انهار یا قنوات را براى تسهیل آمد و شد یا زیبایى شهر و یا براى سایر نیازمندی‌هاى شهر و همچنین اواضى و محل‌هایى را جهت ایجاد پست ترانسفورماتور برق (مشروط بر این که برق شهر مربوط به شهردارى باشد) لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد شد

رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالفید بفرمایید

دکتر شاهکار- فعلاً فقط فوریت مطرح است همین طور که آقاى مشایخى و آقاى مهندس هدایت فرمودند بنده هم اینجا عرض می‌کنم که این قانون را خیلى توى پرانتز و پیچیده نوشته‌اند ولى به طور کلى با هر گونه عملى که شهردارى فعلى بخواهد بکند بنده مخالفم البته با تزیین شهر با نگاهدارى شهر با تعیین محل براى نصب ترانسفورماتور هیچ عقل سلیمى مخالف نیست اما با این طرز قانون آوردن و با این فوریت مخالفم بنابراین تقاضا می‌کنم یا دولت پیشنهاد خودش را پس بگیرد و فوریتش را بردارد و یا نمایندگان محترم با فوریت این لایحه موافقت نکنند

رئیس- آقاى مهندس هدایت مخالفید؟

مهندس هدایت- بله‏

رئیس- آقاى ارباب ارباب مخالفم‏

رئیس- آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- مخالفم‏

رئیس- آقاى احمد مهران مهران مخالفم‏

رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى‏

دکتر مشیر فاطمى- بنده به عنوان موافق صحبت مى‌کنم‏

رئیس- عنوان موافق یا مخالف؟ دکتر مشیر فاطمى موافق‏

رئیس- بفرمایید

دکتر مشیر فاطمى- عرض کنم چون یک پیشنهادى است که دولت کرده است عقیده بنده این است که اولاً آقاى وزیر کشور تشریف بیاورند اینجا توضیح بدهند که علت فوریتش چیست ولى با یک فوریت باشد یا بدون فوریت به عقیده بنده فرق زیادى نمی‌کند براى این که در هر حال باید به کمیسیون برود ولى حالا اگر دولت حتماً فوریت می‌خواهد بنده عقیده‌ام این است که وزیر کشور توضیح بدهد که علت فوریتش چیست؟

رئیس- آقاى ذوالفقارى معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى) دولت موافق است که فوریتش پس گرفته شود (احسنت، احسنت(

رئیس- بنابراین به طور عادى به کمیسیون فرستاده می‌شود

11- بیانات بعد از دستور آقایان دکتر مشیر فاطمى تیمور تاش دولت‌آبادى صدرزاده‏

رئیس- چون در دستور امروز دیگر چیزى نیست اگر آقایان مطالبى داشته باشند می‌توانند بر طبق تبصره 2 ماده 66 تا ساعت دوازده هر یک ده دقیقه صحبت بفرمایند آقاى دکتر مشیر فاطمى

دکتر مشیر فاطمى- بنده عرضى که داشتم و از حضور همکاران محترم تقاضا داشتم این است که موضع پیشنهاد دولت راجع‌ به استفاده از پشتوانه براى وام‌هاى کشاورزى را با علاقه‌اى که تمام نمایندگان محترم دارند در کمیسیون‌ها یک کارى بکنند که این موضوع قبل از شب عید از تصویب مجلس شورای ملى بگذرد که بتوانند استفاده بکنند (مهندس دهستانى- کمیسیون کشاورزى کارش رانجام داده است) چون همه آقایان علاقمند هستند حالا که دولت لایحه‌اش را آورده طورى در کمیسیون رسیدگى شود که تصویب آن هم در مجلس انجام شود و قبل از شب عید این کار انجام شود

رئیس- آقاى تیمورتاش‏

تیمورتاش- آنچه که بر بنده محسوس است وام‌هایى که دولت می‌خواهد به بانک کشاورزى بدهد یعنى براى ازدیاد سرمایه بانک کشاورزى می‌دهد براى این است که عقیده‌مند هستند که این کار باید بشود و استدلال هم این است که پایه بقاى مملکت کشاورزى است بنده عرایضى را که حالا مى‌خواهم بکنم در نظر داشتم موقعى که موضوع کمک به خشخاش‌کاران مطرح بود عرض کنم آقایان از این که شما می‌خواهید از طریق ازدیاد سرمایه بانک کشاورزى یا ازطریق دیگرى به کشاورزان نمى‌گویم به مالکین بزرگ (کدیور- بفرمایید چه عیب دارد) انشاءالله به موقعش خواهم گفت این به عقیده بنده به خودى خود عملى نیست مگر این که موجباتى فراهم بشود که فرآورده محصول کشاورزان خریدارى بشود یعنى

+++

این چیزى را که آنها به وجود مى‌آورند و تولید مى‌کنند و مایه ازدیاد ثروت ملى این کشور باید باشد برعکس موجب فقر و فلاکت خود این بدبخت‌ها نشود آقایان دولت آمد گفت که من گندم می‌خرم من غله می‌خرم به فلان قیمت هم می‌خرم امروز این مى‌گویند چون ما سیلویمان پر است دیگر گندم نمى‌خریم شأن نزول این امر این نبوده است سیلوها پر بشود شأن نزول این امر این بوده است که کشاورز بتواند محصولى هم داشته باشد که اسمش دولت است (صحیح است) در همه جاى دنیا هم شأن نزول تثبیت قیمت‌ها همین است ملاحظه بفرمایید اخیراً دولت آمریکا براى این که ثروت ملى و درآمد واقعیش باقى و برقرار بماند و به علت این که زیاد خریده است تا به حال و سورپرو دوکسیون یعنى اضافه تولید در کشورش نباشد می‌دانید آقایان چه کرده است؟ رفته است به کسى که سیب و گلابى می‌کارد و یا گندم و جو می‌کارد یا پنبه می‌کارد مى‌گوید این مقدار زمینت را انکار ولى پول محصولى را که بر نمی‌دارى من به تو می‌دهم چرا این کار را می‌کند؟ براى این که او علاقمند به این است که ملتش دارا باشد نه این که سیلوى او پر بشود امروز شما هر گونه کمکى که بخواهید از طریق بانک کشاورزى از طریق فلان جا به کشاورزى بدهید این کشاورز بدبخت چه باید بکند این باید با فعالیتش تولید درآمد بکند در مقام ازدیاد تولید باشد این تولید وقتى روى دستش بماند و خریدار نداشته باشد چه حاصلى دارد؟ (صحیح است)

شما از این جناب آقاى وزیر گمرکات بپرسید شما که مى‌گویید مالکین می‌خواسته‌اند گندم به شما نفروشند امروز که می‌گویید سیلوى من پر است دیگر نمى‌خرم آیا شأن نزول تثبیت قیمت این بوده است؟ آیا منظور از کمک بانک کشاورزى به کشاورزان این است که محصولش را بگذارد در انبار بگندد اگر منظور این ست بنده عرضى ندارم همین کار را بکنید همین رویه را پیش بگیرید اگر منظور یک سیاست ازدیاد تولید و ازدیاد ثروت ملى است آقایان یک دولتى که مى‌آید می‌گوید من حامى کشاورزى هستم آن چنان من حامى صنعت هستم باید خودش به خودش این زحمت را بدهد و همان طور که در همه جاى دنیا عمل می‌کنند بگوید من خریدار هستم البته قیمت متعادل قیمت متعارف قیمت منصفانه‌اى قائل شود بگوید اگر کسى نخرید بیاور من می‌خرم (دکتر رضایى- و یا تفاوت قیمت را بدهد) و یا تفاوت قیمت را بپردازد منظور بنده این است که دولتى که می‌خواهد یا می‌گوید من می‌خواهم تولید را اضافه بکنیم باید بگوید که بیاور من می‌خرم نه این که محصولت بگندد و در انبار از بین برود و تازه مزید بر علت بشود و آن وام کشاورزى را از طریق فروش گاو و گوسفندت بدهى این عرایض بنده بود و توجه دولت را جلب می‌کنم و از آقاى ذوالفقارى استدعا می‌کنم که توجه دولت را به این موضوع جلب بفرمایند و بگویند یک سیاست روشنى براى ما بیاورند اگر منظور این است که تولید زیاد شود این کار دنباله آن است لازمه و وسیله آن است اگر منظور این است که به اندازه‌اى که شما حاجت دارید مردم فراهم بکنند دیگر اسمش را ازدیاد تولید نگذارید (احسنت)

رئیس- آقاى دولت‌آبادى‏

دولت‌آبادى- بنده از وقتى که فعلاً نصیبم شد مى‌خواستم این استفاده را بکنم که راجع‌به موقعیت مستخدمین دولت صحبت کرده باشم کار مستخدمین دولت و تبعیضى که در این چند سال اخیر روى اشل‌هاى مختلف حقوق پیش آمده است که بعضى به اصطلاح حقوق‌شان زیاد شده است و بعضى استفاده نکرده‌اند مى‌خواهم عرض کنم که این تبعیض اثرش در اجتماع از کمکى که به آن دسته شده است چند برابر بیشتر است و هیچ معنى ندارد به یک مستخدمى در پست و تلگراف و در وزارت دارایى یک ثلث حقوق مستخدمى را بدهیم که در جاى دیگرى خدمت مى‌کند براى این کار شکایت‌هاى بسیارى از مستخدمین دولت به من رسیده است که اگر شکایت‌ها راجع‌به کنند خزوارها خواهد شد یا دولت در این باره صحبت شده است و البته وعده داده‌اند که در این سال نو تعادلى در بودجه در پرداخت حقوق مستخدمین دولت پیش بیاید و تا حدى رفع نگرانى را بکنند اضافه حقوق‌هایى هم که به بعضى از مستخدمین داده شده است باید بگویم که اضافات پزشکان که متأسفانه در سال 35 تأدیه نشده است مجلس تصویب کرده است سازمان برنامه هم موافقت کرده است که بدهد بدبختانه نداده‌اند و بایستى بدهند نسبت به وضع خدمتگزاران فرهنگ کمک‌هایى با تصویب مجلس شوراى ملى و علاقمندى کامل شده است همه اینها بجا ولى متأسفانه بى‌حسابى محیط و زندگى به حدى است که هر وقت فى‌المثل یک ریال برحقوق مستخدم اضافه می‌شود این وظیفه دولت است که جلوگیرى کند بایستى نظارتش را مخصوصاً در مایحتاج اولیه زندگى یعنى خوراک و پوشاک و منزل خیلى از این دقیق‌تر بکند خاطرم هست که چندى قبل صحبت شد که چه باید کرد بنده روى مطالعات دقیقى به مناسبت وقتى که مسئولیتى داشتم یک شرحى براى این کار نوشتم و به وزارت کشور دادم و گفتم بیایید ادارات مختلفى که در وزارتخانه‌هاى مختلف براى تثبیت قیمت‌ها و آمار دارید اینها را متمرکز کنید به شرط این که یک بودجه‌اى براى آن نتراشید اطلاعاتى کسب کنید و ببینید که مواد اولیه زندگى در کجاها به دست مى آید و به چه قیمت‌هایى به دست مى‌آید شما مى‌توانید ببینید چه دارید و طرز تقسیمش را مى‌توانید پیش‌بینى کنید و منافعش را هم محدود بکنید حالا هم عرض می‌کنم اگر دولت بخواهد براساس موضوع توجهى کرده باشد و آن توجه مؤثر باشد چاره جز این نیست که مایحتاج اولیه زندگى را تحت مراقبت دقیق قرار بدهد و از این سوء‌استفاده‌هاى بین جلوگیرى کند والا اگر شما بیایید به مستخدم ده تومان صدتومان هزار تومان اضافه حقوق بدهید و زندگى او باز تحت کنترل نباشد هیچ وقت وضع زندگى او درست نمى‌شود و باز دو برابر نرخ‌ها بالا می‌رود و معلوم نیست این مسابقه کارش به کجا خواهد رسید این اضافه‌اى که ما بدهیم واو نتواند زندگیش را تأمین بکند مستخدم دولت پنج سال پیش از این توانسته است یک اطاق اجاره بکند با بیست تومان امروز باید یک اطاق اجاره بکند با 80 تومان ما که حقوق او راچهار برابر نکرده‌ایم پس باید دولت این عدالت را در تمام شیون و امور محفوظ بدارد و حساب زندگى را بکند والا معنى ندارد که ما هر روز بیاییم اضافه حقوق بدهیم به ناچار مالیات تحمیل بکنیم و به ناچار فعالیت مردم را از بین ببریم این یکى از مطالبى بود که می‌خواستم عرض کنم. یکى دیگر از مسائل اساسى که قابل کمال توجه است این است که کنترلى در واردات ما نیست این مطلبى راکه بنده عرض می‌کنم موضوع خیلى روشن و ساده‌اى است و آن اجازه ورود کامیون و اتومبیل و مخصوصاً اتومبیل‌هاى لوکس است بنده پارسال در اروپا بودم بسیار از ممالک بزرگ اروپا را دیدم و من با صراحت کلام عرض کنم در ممالکى که کمپانى‌هاى بزرگ اتومبیل‌سازى دارند این طور مثل مملکت ما هرج‌ومرج و بى‌حسابى نیست مملکت ما کلکسیون تمام اتومبیل‌هاى تمام دنیا است آقایان به این نکته‌اى که عرض مى‌کنم استدعا مى‌کنم چند دقیقه توجه بفرمایید کى جز ما که اینجا نشسته‌ایم یا دولت که مسئول اجراییات و مصوبات ماست مى‌تواند مشکل مردم را حل کند؟

جز از ما کیست؟

اگر انجام وظیفه نشد مکرر عرض کرده‌ام درست نیست باید این مطلب را توجه بکنیم حساب بکنیم که این خانه صادرات و وارداتش در چه وضعى است کامیون‌ها به قدر حاجت بیاید یک مملکتى که خودش سازنده اتومبیل نیست باید به قدر حاجتش خریدارى کند امروز یک اتومبیلى مى‌آییم مى‌خریم سیستم 1975 به 30 هزار تومان چهل هزار تومان فقط با تغییر مدل یعنى از 1975 به 1958 شما اگر اتومبیلى خریده باشید و در گاراژ گذاشته باشید اگر آن را به چهل هزار تومان خریده باشید به بیست هزار تومان مى‌خرند آقا این را کى مى‌دهد فقط از هستى مردم داده مى‌شود این سالى چهارصد میلیون تومان تفاوت دارد مى‌گویید دولت چه بکند؟ بنده راهنمایى می‌کنم من رسم عیب‌جویى بدون راهنمایى ندارم مملکت ما احتیاج دارد بر دو فرم کامیون یکى کامیون براى بارکشى یکى کامیون‌هاى کوچک براى داخل شهرها این را با دو کمپانى قرار بگذارید قیمت را هم ارزان‌تر خواهند داد اینجا بیایند دستگاه‌هاى تعمیراتى هم در همه جا درست بکنند و منحصراً همین دو نوع کامیون وارد شود از نظر اتومبیل هم مملکت احتیاج دارد به دونوع سه نوع ماشین‌هاى کوچک براى تاکسى با یکى دو مملکت قرارداد ببندید که دستگاه‌هاى تعمیر وسیع در تمام مملکت بگذارند تخفیف هم بدهند حاجت مملکت را هم برآورند اتومبیل‌هاى لوکس و موارى هم محدود بشود به دو نوع که فروشنده‌ها دستگاه‌هاى تعمیر و گاراژهاى بزرگ دایر کنند و در قیمت هم تخفیف بیشترى بدهند رفع حاجت مملکت هم بشود این عقیده بنده است دولت باید تمام همش را مصروف این کار بکند تنها با این کار سالى چهارصد میلیون تومان هزینه تغییر مدل از این مملکت برداشته می‌شود این دو مطلبى بود که بنده عرض کردم و دلم مى‌خواهد درش توجه بشود هم به کار مستخدمین دولت از نظر ایجاد یک تعدیل واقعى در کارشان و راحتى در زندگى‌شان نسبت به صادرات هم که ما نداریم توجه بیشترى شود از راه حمایت مصنوعات داخلى و هم آنچه را که حاجت نداریم مثل عروسک‌بازى نیاورند به این ملت تحمیل بکنند و این بدبختى پیش نیاید چند دقیقه دیگر که از وقت من باقى است خواهش مى‌کنم اجازه بفرمایید که آقاى صدرزاده صحبت کنند

رئیس- خود آقاى صدرزاده مى‌توانند صحبت کنند احتیاجى به واگذارى وقت نیست. آقاى صدرزاده‏

صدرزاده- بودجه دولت متعادل نیست من گمان می‌کنم خود دولت فعلى به این معنى واقف نیست براى این که اگر واقف بود یک قدرى جلوى خرج‌هاى زیادى را مى‌گرفت این کارها خودش دلیل بر این ست که دولت به این امر اعتنا ندارد جناب آقاى ذوالفقارى این تذکر را مى‌خواستم بدهم یک نامه‌اى از انجمن شهر لارستان به بنده رسیده که تقدیم می‌کنم در اینجا خواهش کرده‌اند که در موقعى که جناب آقاى نخست‌وزیر و هیئت دولت به فارس مى‌روند به لارستان هم تشریف ببرند و وضع آنجا را ببینند بنده می‌خواهم تذکر بدهم که یک از نقاط که دور افتاده است لارستان است اضافه بر این در اینجا می‌نویسد از سال

+++

1322 یعنى 14 سال قبل از این ما تقاضاى بانک کشاورزى کرده‌ایم و هنوز تأسیس نشده است بیچاره‌ها خبر ندارند که پولى که باید براى سرمایه بانک کشاورزى تخصیص داده شود به صورت عمارت ده طبقه کنار پارک شهر در آمده است (دکتر بینا- 18 میلیون تومان خرج کرده‌اند) 18 میلیون؟ خبر نداشتند اگر خبر داشتند این را نمی‌فرستادند علاوه بر این عقب‌افتادگى‌ها آقایان مسبوق هستند که دو سال قبل این ناحیه گرفتار یک زلزله سختى شده و این مزید بر بیچارگى آنجا شده است می‌خواستم تقاضا کنم که وقتى هیئت دولت تشریف مى‌برند به فارس یک ترتیبى براى کار مردم آنجا بدهند

رئیس- آقاى صارمى

صارمى- عرضى ندارم‏

12- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه این ده روزسه‌شنبه خواهد بود دستور جلسه لوایحى است که در دستور است‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس- مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295230!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)