کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 165 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هشتم آذرماه 1324  

فهرست مطالب:

1  - تصویب صورت مجلس

2  - بیانات آقای رئیس در خصوص اوضاع آذربایجان

3  - اعلام نتیجه استخراج آرا متخذه جهت ناظر ذخیر اسکناس و تجدید اخذ رأی

4 - اخذ رأی نسبت به طرح پیشنهادی آقای فرهودی

5  - موقع و دستور جلسه بعد  - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 14

 

 

جلسه: 165

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هشتم آذرماه 1324

 

فهرست مطالب:

1  - تصویب صورت مجلس

2  - بیانات آقای رئیس در خصوص اوضاع آذربایجان

3  - اعلام نتیجه استخراج آرا متخذه جهت ناظر ذخیر اسکناس و تجدید اخذ رأی

4 - اخذ رأی نسبت به طرح پیشنهادی آقای فرهودی

5  - موقع و دستور جلسه بعد  - ختم جلسه

 

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر به‌ ریاست آقای سید‌ محمدصادق‌ طباطبایی تشکیل‌ گردید )

1  - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز یکشنبه چهارهم آذر ماه را آقای هاشمی(منشی) به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس نیم ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای سید محمد صادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و با تذکراتی تصویب شد.

غایبین با ‌اجازه - آقایان ، طوسی - فاطمی - فولاوند - آصف - بهبهانی اعتمادی

غایبین بی‌اجازه - آقایان، مؤید ثابتی - خاکباز - نبوی - مؤید قوامی -کفایی -کاظمی - امیرابراهیمی تولیت - بوشهری -دکترمعاون - فداکار - دکتر رادمنش - ساسان - سیف‌پور - بهادری -تهرانی - رفیعی ایرج اسکندری - مهندس پناهی - دکتر آقایان - جمال امامی - قشقایی.

دیرآمدگان با ‌اجازه - آقایان ، جلیلی - لنکرانی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان، بیات - امینی - خوان - عامری - حسن اکبر - افشار صادقی - شریعت‌زاده دهقان - دکتر کیان - مراد آریه

آقای رئیس اظهار داشتند چند نفر از آقایان نمایندگان اجازه خواسته بودند قبل از دستور راجع به اوضاع حاضر و حوادث آذربایجان بیاناتی بنمایند لیکن موافقت شد عجالتاً مذاکراتی نشود تا هئیت دولت که در جریان امر و مشغول اقدام هستند گزارش اقدامات خود را به مجلس بدهند تا با اطلاع بیش‌تری مذاکره شود.

آقای وزیر کشور بیانات آقای رئیس را تأیید و از طرف آقای نخست‌وزیر تقاضا نمودند به دولت مجال داده شود اقدامات خود را تکمیل کند و نتیجه را به اطلاع مجلس برسانند و شرحی راجع به تعیین آقای بیات به سمت استانداری آذربایجان و علت تعویق حرکت ایشان با طیاره به استحضار مجلس رسانیدند آقای ملک‌مدنی پیشنهاد نمودند انتخاب یک نفر ناظر بانک که مدتی است جزو دستور قرار داده شده به عمل آید و چون مخالفی نبود به جای دونفر از پنج نفر ناظر سابق که غایب بودند به حکم قرعه آقایان آشتیانی و عزت‌الله بیات تعیین و اخذ رأی شد و مقرر گردید آقایان نظار به اتفاق آقای ذوالفقاری از طرف هئیت رئیسه آرا مأخوذه را استخراج و نتیجه را به مجلس گزارش نمایند.

آقای فرهودی و جمعی از نمایندگان تقاضا نموده بودند طرح پیشنهادی راجع به تأمین زندگانی و بیمه اجتماعی کشاورزان با قید یک فوریت به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.

آقای اردلان دائر به مخالفت با یک فوریت از لحاظ لزوم و تسریع بیش‌تری در گذراندن طرح نامبرده و آقای فرهودی مبنی بر موافقت هر یک شرحی اظهار داشتند و چون عده برای اخذ رأی کافی نبود به جلسه بعد محول شد.

پس از آن ماده واحده پیشنهادی وزارت دادگستری مشعر به اختیارات کمیسیون دادگستری در گذراندن لوایح پیشنهادی و اجرای موقت لوایح مصوبه به طور آزمایش قرائت و چون نسبت به آن نیز تقاضای فوریت شده بود و آقای لنکرانی مخالف و عقیده داشتند تفویض این قبیل اختیارات به کمیسیون منافی با استقلال قوه مقننه و قوه قضاییه و برخلاف روش حکومت ملی است و بایستی در وضع قوانین رویه منظمی ایجاد و تعقیب شود ضمن بیانات ایشان عده برای مذاکره نیز غیر کافی و بقیه اظهارات‌شان به جلسه بعد موکول شد.

جلسه آینده روز سه‌شنبه ششم آذر ماه تعیین و مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم گردید.

رئیس  - آقای اردلان

اردلان  - عرض کنم یک اشتباه کوچکی در صورت مجلس هست و آن این است که حضرت اجل عالی اعلام رأی فرمودید راجع به طرح آقای فرهودی در آنجا نوشته نشده و حالا باید در اولین مرتبه اخذ رأی بشود.

رئیس  - آقای افشار صادقی

افشار صادقی  - در صورت جلسه سابق بنده را غایب بدون اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده حاضر بودم خواهش می‌کنم اصلاح بفرمایید.

+++

رئیس  - آقای حاذقی

حاذقی  - تذکری که من داشتم اهمیتی دارد که ناچار شدم به طور نسبتاً مفصل این را اینجا عرض کنم

رئیس  - راجع به صورت مجلس باید باشد صحبت دیگری نشود.

حاذقی  - در صورت مجلس اینجا مکرر مذاکره شده است که خلاصه مجلس بایستی مطالب مفصلی که در مجلس گفته می‌شود دربرداشته باشد این حرفی است درست ولی صورت مشروح مذاکرات بایستی حتی‌المقدور مطابق با آن بیانی باشد که آقایان نمایندگان در اینجا می‌گویند در اینجا مکرر صحبت شده است که آقایان هئیت تندنویسی مجلس بایستی دقت بکنند که گفته‌های آقایان که اشتباه بکنند فراموش بکنند و قابل توجه نباشد ولی بعضی از مسائل هست که قابل توجه است و آن عدم دقت در آن پیشنهاداتی است که آقایان نمایندگان می‌دهند من با این که با آقای لنکرانی متأسفانه آبمان در یک جوی نمی‌رود در این قسمت با ایشان همراه هستم که صورت مشروح مجلس متأسفانه آن طوری که بایستی دقت نمی‌شود چنانچه در آن نطق مختصر و کوتاهی که آن روز در قسمت پیشنهادی که کرده بودم عرض کردم چندین اشتباه دارد که اگر تصحیح نشود به کلی نقض غرض شده است، قسمت اول که پیشنهاد من کتبی بوده است راجع به وضع مستمری ورثه سه خانواده مرحوم دکتر حامدی و آزادی و نراقی با این که بنده پیشنهاد کردم از تاریخ فوت این چاپ کرده‌اند از تاریخ فوق (هاشمی - از تاریخ فوت بوده است) بنده گفته‌ام از تاریخ فوت و خیلی فرق می‌کند تصحیح باید بشود. دوم من اینجا عرض کردم از آقایان محترم چه پنهان وقتی اینجا نشسته‌ام وقتی می‌بینم که یک عده از آقایان از مجلس بیرون می‌روند خیلی اوقاتم تلخ می‌شود و تمنا می‌کنم از آقایان نمایندگان محترم که بیرون تشریف نبرند اینجا به کلی جمله را بالا و پایین چاپ کرده‌اند که معنی را از بین برده‌اند قسمت دیگر راجع به پیشنهادات مربوط به دبیران و هنرآموزان وزارت پیشه و هنر که مشمول ماده 14و 15 قانون تعلیمات عمومی بشوند بدون این که ایجاد یک هزینه تازه‌ای برای دولت کرده باشند اینجا با این که کتبی هم بوده است مشمول ماده 12 نوشته شده است ولی ماده 15 آن نوشته نشده در صورتی که ملاک ماده 15 بوده است باز در آن قسمتی که آقای دکتر معظمی فرموده‌اند که چون در آن پیشنهاد مبلغ و مدت معین نشده است بگذارید در کمیسیون مطالعه بکنیم و مدت و مبلغ آن معلوم بشود توضیح دادم اینجا که چرا درست عرض می‌کنم که مطابق دو ثلث آخرین حقوق طبق قانون مستمری‌ها اینجا نوشته است عرض می‌کنم ثلث آخرین حقوق اداری آن هم چون یک چیزی است که تأثیر دارد این است که من ضمن عرایضم معذرت می‌خواهم و خواهش می‌کنم که توجه بیش‌تری بشود که محتاج به تضییع وقت برای مذاکره نشود.

رئیس  - حق با آقای حاذقی است بایستی دقت بشود و صحیح است چون یک تغییر و تبدیلاتی شده است در قسمت تندنویسی و اشخاصی وارد شده‌اند از این جهت بوده است و در آتیه هم منظم می‌شود آقای مجد ضیایی.

مجد ضیایی  - بنده خواستم عرض کنم در ضمن پیشنهاداتی که داده می‌شود اصولاً بنده موافقم که پیشنهاد در قانون بودجه داده نشود و نباید آن پیشنهادات خوانده شود. ماده 65 می‌گوید در قانون بودجه هیچ طرحی که مستلزم ازیاد مقرری یا مدد معاش یا وظیفه باشد به عنوان ماده الحاقیه یا به عنوان اصلاح نمی‌توان پییشنهاد کرد و همچنین است طرحی که خواه مستلزم احداث تأسیسات یا شغل یا وظایف بوده خواه باعث توسعه هر یک از این سه فقره مخارج از حدود قوانین جاذبه باشد.

منظورم این است که در پیشنهاداتی که داده می‌شود هئیت رئیسه ملاحظه بفرمایند که هر کدامی که خرج است نباید خوانده شود و هر کدام از آقایان خرجی داشته باشند بیایند در کمیسیون تنظیم کنند و در کمیسیون طرح بشود ولی در اینجا هر پیشنهادی که مستلزم خرج بشود در قانون بودجه نمی‌شود کرد.

حاذقی  - کمیسیون تصویب کرده است.

رئیس  - نظر دیگری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2  - بیانات آقای رئیس در خصوص اوضاع آذربایجان

رئیس  - عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند ولیکن دیشب در کمیسیونی که از فراکسیون‌ها انتخاب شده برای نظارت در امور جاریهاین طور در نظر گرفته شد که عجالتاً نطق قبل از دستور نباشد و بنده برای رفع نگرانی افکار عامه مختصر اطلاعاتی که دارم به عرض مجلس برسانم (بعضی از نمایندگان بفرمایید) حوادث اخیر آذربایجان چون آقایان کاملاً مسبوق‌اند نه تنها مردم وطن‌پرست شریف آذربایجان بلکه عموم مردم مملکت را به خود متوجه کرده (صحیح است) از تلگرافات وکاغذهایی که می‌رسد این مسئله کاملاً واضح است همه مردم مملکت به این موضوع توجه دارند (صحیح است) از ساعتی که مجلس و دولت از این واقعات اطلاع حاصل کردند بدون درنگ مشغول اقدام شدند و تاکنون هیچ آرام ننشسته‌اند دولت از طریق اقدامات داخلی از یک طرف و از طریق سیاست خارجی از طرف دیگر مشغول اقدامات در این موضوع شده چنان که به استحضار خاطر محترم آقایان هم رسانید امیدوارم که انشاالله رفع تمام سوءتفاهمات و اشکالات بشود و اصلاحاتی که منظور است به نتیجه برسد نمایندگان هم همه روزه صبح و عصر در مجلس اجتماع کرده‌اند و صحبت شده است و نظرهایشان را هم به یکدیگر گفته‌اند و هرچه می‌بایستی صحبت بکنند کرده‌اند و هیچ کوتاهی نکرده‌اند و اگر یک دو جلسه علنی هم تشکیل نشد برای این بود که آقایان مستحضرند که جلسات خصوصی در همین زمینه تشکیل و در کار بود و مانع شد از این که جلسه علنی تشکیل بشود و در نتیجه یکی ازجلسات خصوصی چند روز قبل این طور مقرر شد که عده‌ای از طرف فراکسیون‌ها تعیین بشوند برای ارتباط بین دولت و مجلس و بالأخره نظریات مجلس را به دولت برسانند و اطلاعاتی که به دست آمده از طرف دولت به مجلس بدهند و اگر پیشنهادهای مفیدی به نظر آقایان نمایندگان برسد به دولت بدهند و بعد که در فراکسیون‌ها آقایان مذاکره کنند و نتیجه مذاکرات فراکسیون‌ها را بگویند و دائماً ارتباط بین مجلس و دولت را برقرار و حفظ بکنند این کمیسیون تاکنون چند جلسه تشکیل داده و اقداماتی که لازم بوده کرده است و بالأخره از هیچ‌گونه کمک به دولت فروگذار نکرده و نخواهد کرد. دولت آقای حکیمی که طرف اعتماد کامل مجلس واقع شده (صحیح است) و تقریباً همه آقایان به این دولت برای اعتماد داده‌اند (لنکرانی - به استثنای بعضی از وزرا) عرض کردم تقریباً، همه آقایان از طرف مجلس کاملاً پشتیبانی شده است، و این طوری که بنده از احساسات مجلس می‌بینم تا خاتمه هم پشتیبانی خواهد شد (صحیح است)در خارج هم آنچه ما می‌بینیم مردم هم کاملاً پشتیبانی می‌کنند از ایشان (صحیح است) (امامی - اگر امیدشان بکنند) بنابراین امیدوارم که این دولت با پشتیبانی مجلس و با موافقتی که فعلاً بین تمام وکلا حس می‌شود و همه توجه دارند به موضوع و همه آرزومند اصلاح امور هستند این اقدامات انشاالله به نتیجه مثبت خوبی برسد (انشاالله) دولت در بدو این امر به طوری که آقای نخست‌وزیر در پشت تریپون اظهار کردند و به مجلس و مردم توصیه کردند که خونسردی خودشان را کاملاً حفظ کنند تا دولت اقدامات خودش را تعقیب بکند و مجلس را از نتیجه مستحضر بکند این بود که مجلس هم بنابر توصیه دولت همیشه از تظاهر و هیجان و هرگونه اقدامی خودداری کرد و برای این که دولت وقت داشته باشد و بتواند اقداماتی که لازم است به عمل بیاورد و اگر صحبت‌ها و اظهاراتی در این موضوع نشده تاکنون به طوری که گذشته، بنابر نظر دولت و توصیه بود که دولت در مجلس کرد و به مجلس تاکنون یک اطلاعات مجملی داده شده است از طرف دولت و بعضی اظهاراتی آقایان نمایندگان کردند ولی اطلاعات مفصل را مجلس منتظر بود که بعد از آن که دولت اقدامات لازم خودش را کرد و به نتیجه رسید بیایند و در مجلس اظهار بکنند این است که مجلس همیشه منتظر است ببیند اقدامات دولت یکجا می‌رسد تا بعد بیایند در مجلس اقدامات خودشان را بگویند دولت آن طور که ما اطلاع داریم با نظر مجلس و با مذاکرات مفصلی که در اطراف این موضوع هم در فراکسیون‌ها و هم در این هئیت کمیسیون شد علاوه بر اقداماتی که راجع به این موضوع دارد می‌کند درصدد است که یک اقدامات اساسی هم راجع به اصلاحات امور اجتماعی و اقتصادی بکند و خیلی سعی دارند که طوری بکنند به تدریج وسایل آسایش حال عامه فراهم بیاید و آن چیزهایی که اسباب نگرانی مردم را فراهم کرده است با یک ترتیبی اصلاح بکنند حتی این موضوع دیشب در کمیسیون هم مطرح شد که لوایح دولت را تصویب کنند واگر نواقص جزیی هم باشد رفع شود تا اسباب آسایش عموم از نظر اصلاحات اجتماعی و همچنین اقتصادی هم در ضمن طرف توجه باشد و عملی بشود این را هم خواستم (آقایان نمایندگان که اطلاع دارند) ولی افکار عامه هم مستحضر باشد از اقداماتی که در نظر است و شده است و می‌شود و مجلس امیدوار است که دولت با این ترتیب بتواند موفق شود که در امور زندگانی یک تسهیلات عملی بوجود بیاورد به طوری که آقایان اطلاع دارند و آقای نخست‌وزیر اظهار داشتند خوشبختانه اقدامات دولت رو به پیشرفت است و این که خیلی سریع نباشد و آقای نخست‌وزیر حسن نتیجه و امید اصلاح را به وکلا وعده داده‌اند و حتی چند نفر از نمایندگان کمیسیون که با ایشان ملاقات کرده بودند این صراحتاً با آنها گفته بودند که این اقدامات به نتیجه خوبی خواهد رسید (محمد طباطبایی - خودشان بیایند اینجا بگویند) و ما سعی می‌کنیم

+++

که انشاالله به نتیجه برسد و امیدواریم و گمان می‌کنیم که به یک نتیجه خوبی که افکار عامه و مجلس را راضی کند برسد این اظهاراتی است که البته به طور انفرادی کرده بودند ولی به طور رسمی هم دیشب با نمایندگان این کمیسیون بحث کرده بودند و امیدوار هستیم که با این اقدوامات و مذاکراتی که به توسط دولت از طریق سیاست خارجی و با همکاری متفقین شروع شده و با اقداماتی که در اصلاحات داخلی می‌شود به زودی ما بتوانیم افکار عامه را از این نگرانی خارج بکنیم .و آسایش عمومی چه در مرکز و چه در آذربایجان و همه ولایات تعیین و رفع نگرانی بشود من جمله از اقداماتی که اخیراً شده است فرستادن استاندارها بود آقای بیات که برای استانداری آذربایجان معین شده بودند حرکت کردند و در موقع ورود هم خیلی با حرارت و گرمی از طرف اهالی تبریز استقبال و پذیرایی شده‌اند و ایشان این اقدامی که حقیقتاً شایسته وطن‌پرستی بوده است کرده اند و ماهم امیدواریم همان‌طوری که شایسته است در آنجا اقداماتی بکنند و اقدامات‌شان به نتیجه برسد و همین‌طور اقدام شده است سایر جاهایی هم که استاندار یا فرماندار ندارد دولت به سرعت تعیین بکند و به زودی حرکت کنند که هیچ جای مملکت بی‌استاندار و فرماندار نباشد این اقداماتی است که از طرف دولت راجع به اصلاحات عمومی مملکت شده است بنابراین بنده تصور می‌کنم چون مخصوصاً این مذاکره و این اظهاری که شد و همچنین نطق‌هایی که آقایان می‌خواهند بکنند برای این است که افکار عمومی را ما متوجه کنیم که ببینند اقدامات مجلس و دولت به کجا رسیده است، البته مردم انتظار دارند و نگرانی دارند و از نظر این لازم بود که متذکر شویم که این نگرانی که به وجود آمده است تا یک اندازه رفع شود و مردم مطلع بشوند که دولت و مجلس مشغول اقدام است خودداری و غفلت و فروگذاری نمی‌کنند چیزی که هست ما باید البته به انتظار این اقدامات و نتیجه آن چند روزی مراقب امور باشیم و هرچه باشد در این مجلس به استحضار آقایان نمایندگان و به وسیله آقایان به استحضار عمومی ملت خواهد رسید ضمناً در گوشه و کنار هم اشخاصی پیدا شده و می‌شوند (البته در هر مملکت و در هر جایی و هر عصری این‌گونه اشخاص پیدا می‌شوند) که همیشه یا یک خصومت‌هایی دارند یا این که فهم‌شان یک قدری ضعیف است ممکن است در قضایا یک تحریکاتی بکنند و مخصوصاً سعی داشته باشند که افکار عمومی را مشوب کنند البته مردم بایستی بدانند که اینها یا از روی نفهمی است یا از روی مقاصد خصوصی است و نباید به گفته‌های آنها نگاه بکنند و اخباری را که می‌خواهند باید از منابع مخصوص خودش تحقیق بکنند و کسب خبر بکنند و هر خبری را که از هرجا می‌رسد نباید قبول کنند و ترتیب اثر بدهند (صحیح است) و در این زمینه هم مخصوصاً باید دولت تحقیق کند اگر این اشخاص واقعاً مغرض هستند وو یک مقاصدی دارند آنها را سیاست کند و اگر از روی اشتباه است که طرف اعتراض قرار بگیرند و بنده مخصوصاً به‌ طور اختصار خواستم عرض کنم برای این که چون آقایان در این زمینه می‌خواستند صحبت هایی بکنند بنده را مأمور فرمودید که در اینجا این عرایض را بکنم که افکار عامه از نگرانی خارج شده باشد؟ که دولت و مجلس تا حدی که می‌تواند از اقدامات خودش فروگذار نکرده است (صحیح است) حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند وارد دستور شویم (صحیح است - دستور) آقای مجد ضیایی یک پیشنهادی داده‌اند و مقدم است. آقای دکتر مصدق مخالف ورود دستور هستید؟

دکتر مصدق  - خیر مخالف دستور نیستم در دستور عرض دارم.

قبادیان  - بنده مخالفم با ورود در دستور .

رئیس - مخالفید؟ بفرمایید.

قبادیان - اتفاقاً بنده شهود ندارم برای صحبت‌کردن و اگر گاهی هم صحبت می‌کنم روی اصل مصالح مملکت است. در این روزها افکار عمومی ملت ایران متوجه قضایای آذربایجان شده است (صحیح است) اگر در مجلس این را مسکوت بگذارند بنده از اشخاصی هستم که این را یک نوع قصوری برای خود می‌دانم ما که به نمایندگی ملت ایران انتخاب شده ایم و این سمت را داریم باید وظیفه خودمان را انجام دهیم الآن یک قسمت از مملکت ما دچار بحران و وضعیاتی شده است که در تمام رادیوها و دولت‌های عظیم دنیا در اطراف ماده روز است بحث می‌کنند ولی در مجلس ایران واقعاً ما به سکوت و خاموشی می‌گذرانیم ( بعضی از نمایندگان  - در جلسات خصوصی کاملاً صحبت شده است) بنده خودم به شخص آقای حکیم‌الملک کمال اطمینان و اعتماد را دارم و حتی به ایشان اطمینان داشتم که چندین جلسه که می‌خواستند آقایان در این موضوع در مجلس صحبت کنند با این که می‌خواستند آقایان در این موضوع در مجلس صحبت کنند با این که اجازه نطق قبل از دستور خواسته بودم موافقت کردم که صحبت نشود ولی بیش از این در افکار عمومی دنیا سکوت مجلس و ملت ایران موجب رضا تلقی می‌شودو ما حاضر نیستیم که این‌طور تلقی شود چرا نمی‌گذارید صحبت بشود؟ اگر لازم است که دولت به مجلس توضیحندهد ندهد دولت خودش یک وظیفه دیپلماسی دارد با ممالکی که همجوار ما هستند و با ما قرارداد دارند دولت وظیفه خودش را انجام بدهد ولی وظیفه مجلس نیست که در اطراف قضایای مهمی به سکوت برگذار کند این سکوت آقایان بی‌نهایت مضر است (جمعی از نمایندگان - این طور نیست) مملکت به آتش کشیده شده است و بنده مخالفم و بایستی صحبت بشود.

رئیس  - رأی می‌گیریم به ورود در دستور آقایانی که موافقند قیام فرمایند(اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

3  - اعلام نتیجه استخراج آرا متخذه جهت ناظر ذخیره اسکناس و تجدید اخذ رأی

رئیس - آقای مجد ضیایی پینشهادی فرموده‌اند که ناظر بانک را انتخاب کنیم (صحیح است) آقای ملک‌مدنی .

ملک‌مدنی  - نتیجه انتخابی که در جلسه گذشته شده است بفرمایید خوانده شود بعد.

رئیس  - نتیجه استخراج آرا جلسه گذشته خوانده می‌شود.

در تاریخ 5/9/1324 جلسه استخراج آرا یک نفر ناظر بانک با حضور آقایان ظفری‌سنندجی‌آشتیانی  - مجد ضیایی و ذوالفقاری تشکیل و در نتیجه استخراج آرا آقایان ذیل آرا داشتند از 92 نفر عده رأی‌دهندگان 89 ورقه رأی تعداد و قرائت شد.

آقای صادقی 30 رأی، آقای دکتر کیان 29 رأی، آقای اردلان 14 رأی، آقای بوشهری 12 رأی، آقای لنکرانی یک رأی ورقه سفید 2.

چون اکثریت نسبت به هیچ کدام آقایان حاصل نشده بود اینک گزارش آن را برای تجدید اخذ رأی تقدیم می‌نماید.

هاشمی - این مرتبه دفعه سوم است و به اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.

رئیس - آقای مجد ضیایی

مجد ضیایی  - بنده خواستم عرض کنم که چون کارهای زیادی داریم و این دفعه هم به اکثریت نسبی انتخاب می‌شود و آقای صادقی هم بر همه مقدم هستند آقایان یک موافقتی بفرمایند که این جلسه این کار را تمام کنیم. مقصود تذکر بود.

رئیس  - آقای روحی هم در این موضوع پیشنهادی کرده‌اند که این نماینده بانک حقوق نداشته باشد بنده تصور می‌کنم بعد از رأی گرفتن این پیشنهاد مطرح شود.

روحی - بلی بعد از رأی گرفتن.

رئیس - بالأخره رأی می‌گیریم به انتخاب یک نفر ناظر بانک (عده برای رأی کافی نبود). آقای دکتر مصدق گویا راجع به دستور پیشنهادی داشتید؟

دکتر مصدق  - خیر

رئیس - عده از‌ آقایان بیرون هستند فرستادیم تشریف نیاوردند (عده از نمایندگان - اسامی‌شان را بخوانید)

فاطمی - مقصود چیست از این کار؟

هاشمی - مجلس را تعطیل کردن.

اردلان - علتش این است که مجلس دیر تشکیل می‌شود ساعت 11 همه حاضر بودند زنگ نزدید.

رئیس - آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی  - اعلام رأی فرمودید برای اخذ آرا ولی چون اکثریت نیست و عده برای رأی کافی نیست عقیده‌ام این است یک لایحه دیگری را جز دستور قرار بدهیم و شروع به کار بکنیم و بعد که عده کافی شد بلافاصله اعلام رأی بفرمایید و رأی بگیرید چون عده برای مذاکره هم کافی است و مجلس هم معطل نمی‌شود بنده عقیده‌ام این است که فعلاً این کار را به بعد موکول کنیم.

رئیس - یک گزارشی است از کمیسیون عریض و مرخصی چون امروز مدت پانزده روز از اعلام جرمی که اخیراً شده است تمام می‌شود و این پانزده روز چون چندنفر غایب داشته‌اند تقاضا کرده‌اند که پانزده روز تمدید بشود برای این که بتوانند رسیدگی بکنند اگر آقایان در این باب نظری دارند صحبت بکنند اگر ندارند که موافقت شود(عده از نمایندگان- خیر مخالفی نیست) لایحه‌ای که وزارت دادگستری راجع به اختیارات در باب گذراندن قوانین. (پوررضا - عده برای رأی کافی است جناب ریاست) (عده کافی شد) پس عجالتاً رأی می‌گیریم به یک نفر ناظر بانک (اخذ آرا به عمل آمد) عده 87 نفر. پس استخراج را شروع می‌کنیم آقای مجدضیایی ، آقای ظفری، آقای ذوالفقاری، آقای بیات، آقای سنندجی، نظاره هستند تشریف بیاورند.

صمصام - سابقه هم این‌طور بوده است که می‌بردند بیرون حالا هم ببرند بیرون (بعضی ازنمایندگان بعداً استخراج بکنید) (مهندس فریور - همین‌جا بخوانند)

هاشمی - اتفاقاً در جلسه گذشته همین موضوع

+++

در مجلس عنوان شد هم بنده و هم آقای دکتر معظمی یادآوری کردیم که سوابق این مجلس این بوده است که در خارج استخراج کرده و نتیجه را به مجلس می‌دادند بی‌جهت چرا این سابقه را به هم می‌زنید اجازه بدهید پیشنهاد آقای روحی را بخوانیم.

فرهودی - عده برای رأی کافی شد.

4 - اخذ رأی نسبت به طرح پیشنهادی آقای فرهودی

رئیس - طرح آقای فرهودی مذاکراتش خاتمه پیدا کرده بعد ماند رأی یک فوریت حالا رأی می‌گیریم به یک فوریت آقایانی که موافقند با فوریت این طرح قیام نمایند(اکثراً برخواستند) تصویب شد (دشتی. لایحه دادگستری را مطرح کنید) (لنکرانی - آقا من پیشنهاد داده‌ام).

رئیس - چه پیشنهادی؟

لنکرانی - آقا شرم‌آور است مردم خیال می‌کنند که عمداً نمی‌خواهید بخوانید.

رئیس - استدعا دارم امضایتان را درست بفرمایید. پیشنهاد آقای لنکرانی قرائت می‌شود، چون دفعه آخر است همین‌جا آرا قرائت و نتیجه اعلام شود.

دکتر شفق - چه مانعی دارد خوانده شود.

لنکرانی - اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم .

رئیس - مخالفی نیست توضیح نمی‌خواهد.

لنکرانی - این اصرار توهم‌آور است مردم خیال می‌کنند حساب‌هایی است.

رئیس - توضیح نمی‌خواهد، مخالف ندارد.

لنکرانی - بسیار خوب

رئیس - آقایان نظار تشریف بیاورند (فرخ آرا را بشمارید) آقای سنندجی.

یک نفر از نمایندگان  - آقای سنندجی نیستند.

رئیس  - آقای ظفری

یک نفر از نمایندگان  - آقای ظفری نیستند (اوراق رأی شمرده شد)

رئیس - 93 رأی است.

لنکرانی - آقای رئیس ما 93 رأی نداشتیم این تابلو است این 93 نداشته است این را خواهش می‌کنم تحقیق بفرمایید.

مهندس فریور - 93 نداشته است.

تیمورتاش - عده از 86 و 87 بالاتر نرفت .

مهندس فریور - این رأی باطل است.

امینی - تجدید بکنید آقا.

یمین اسفندیاری - تابلو را نگاه کردیم از 90 هم بالاتر نرفته این آرا باطل است.

رئیس - اگر آقایان موافقند تجدید بشود (صحیح است تجدید بشود)

مرآت اسفندیاری - ما تابلو را که نگاه کردیم به 90 هم نرسید در حینی که رأی می‌گرفتید آقای آقاسید ضیاءالدین با چندنفر وارد شدند و رأی دادند هیچ عیبی ندارد.

فاطمی  - بنده مواظب بودم حقیقت این است که 92 و 93 رأی اصلاً نبود شهادتی که بنده می‌دهم این است که 92 و 93 نبود.

مهندس فریور - مطلقاً نبود.

رئیس - این عیبی ندارد تجدید می‌شود (عده کافی نیست)

دکتر کشاورز - استدعا می‌کنم دستور بفرمایید کسی که حاضر و غایب در مجلس می‌کرد بگوید که چند نفر وکیل در مجلس امروز بوده است.

رئیس - چند نفر بوده‌اند؟

دکتر کشاورز - ببینید چندنفر امروز اصلاً در مجلس بوده است. لازم است.

رئیس - در جلسه را می‌فرمایید؟

دکتر کشاورز - در محوطه مجلس اصلاً چندنفر بوده‌اند.

رئیس - ما که تجدید می‌کنیم چه لزومی دارد.

دکتر کشاورز - این اهمیت دارد که ذکر شود چند نفر در مجلس بوده‌اند.

رئیس - عده کافی نیست.

یک نفر از نمایندگان - یک قدری تأمل بفرمایید.

رئیس - کسی نیست که بیاید فردا هم کمیسیون کشاورزی طرف احتیاج است برای این لایحه و به علاوه از وزارت راه تقاضا می‌کنند که چندی است کار لازمی دارند و کمیسیون راه هم باید تشکیل بشود.

اردلان - بنده عرضی دارم.

رئیس - آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی - طرح آقای فرهودی اول باید به کمیسیون مبتکرات بیاید بعد که کمیسیون مبتکرات موافقت کرد آن وقت خبرش را به مجلس بدهد و از مجلس به کمیسیون کشاورزی ارجاع شود.

دکتر معظمی - این فرمایشی را که فرمودند به طور سابقه صحیح است ولی ماده نظامنامه می‌گوید می‌تواند به کمیسیون مبتکرات بفرستند و مطابق ماده 24 اگر نباشد هیچ مانعی ندارد چون به فوریت‌اش هم رأی داده شده است مستقیماً به کمیسیون کشاورزی فرستاده شود.

اردلان - عرض کنم این طرحی را که بنده مطالعه کردم مربوط به وصول یک مالیاتی است آنچه که بنده مطالعه کردم چون یک چیزی باید از رعایا بگیرند برای بیمه کشاورزی این طرح حتماً باید به کمیسیون دارایی برود.

رئیس - آقای ملک‌مدنی.

ملک‌مدنی - بنده هم روی سابقه‌ای که بوده است عرض کردم و الا موافقم به این که به کمیسیون کشاورزی یا کمیسیون دارایی هر کدام که مصلحت می‌دانند مراجعه بشود و الا این سابقه همیشه این طور بوده که یک طرحی که تهیه می‌شد به کمیسیون مبتکرات فرستاده می‌شد که نظر بدهد ولی اگر آقایان می فرمایند که مستقیماً به کمیسیون  کشاورزی برود بنده هم موافقم.

رئیس - اساساً در خود طرح اگر نظر آقایان باشد تقاضا شده است که به کمیسیون کشاورزی برود بنابراین می‌فرستیم به کمیسیون کشاورزی اگر آنجا از نظر نظامنامه لازم دیدند به کمیسیون دارایی برود آن وقت می‌فرستیم از طرفی عرض کنم که بنده استدعا می‌کنم کمیسیون کشاورزی هئیت‌رئیسه خود را انتخاب بکند و کمیسیون راه هم هئیت‌رئیسه خود را انتخاب بنمایند برای این که کارهای وزارتخانه‌ها مانده و چون عده هم کافی نیست (لنکرانی - و لنکرانی هم اجازه نطق خواسته است) اگر اجازه می‌دهید جلسه را ختم کنیم.

عرض کنم آقای دکتر شفق تذکری به بنده داده‌اند اگر آقایان اجازه می‌دهند به استحضار مجلس برسانم که اقدام بشود می‌گویند وزارت دارایی اعتبار50 نفر دانشجوی پزشکی را پذیرفته و به دانشگاه موافقت خود را اطلاع داده و لایحه آن عنقریب به مجلس خواهد آمد و کمیسیون بودجه هم به این امر رأی داده ولی گویا دانشگاه در اجرای این قرار هنوز تعلل می‌کند پیشنهاد می‌کنند مجلس به دانشگاه تذکر دراین باب بدهد (صحیح است  - تذکری بدهید) آقای نقابت فرمایشی دارید؟

نقابت - می‌خواستم عرض کنم که آقا دانشگاه را بایستی یک فکری برایش کرد به عنوان این که مستقل است به تذکرات وزارتخانه ترتیب اثر نمی‌دهد (لنکرانی - صحیح است) مجلس قانون وضع کرد برای کنکور دکترا ترتیب اثر نداد بعد دستور دادند باز ترتیب اثر نداد (حاذقی - سؤالی هم در این خصوص از وزیرفرهنگ کردیم) مثل این که در وزارت فرهنگ باید اساساً یک دستگاه مستقلی ایجاد شود بایستی تصمیمات دانشگاه با تصویب وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذاشته شود تا اصل مسئولیت وزرا در مقابل مجلس معلوم بشود.

رئیس - آقای دکتر معظمی.

دکتر معظمی - بنده می‌خواستم عرض کنم که این فرمایشی که آقای نقابت فرمودند در دانشگاه مطابق قانونی که مجلس شورای ملی تصویب کرده است رفتار می‌کنند راجع به دانشجویان (نمایندگان - عده کافی نیست) بنده عرض می‌کنم بعد عرایضم را به عرض می‌رسانم که سوءتفاهمی نشود.

رئیس  - چون عده کافی نیست اگر آقایان اجازه می‌دهند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه.

(سه ربع ساعت بعد از ظهر جلسه ختم شد).

رئیس مجلس شورای ملی-سید محمدصادق طباطبایی

 

 

آیین‌نامه امور خلافی 22/5/24

نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومی و ماده 11 اصلاحی قانون کیفری عمومی مصوب 4 مرداد 1322 آیین‌نامه امور خلافی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده یکم  - اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تأدیه ده ریال تا پنجاه ریال غرامت محکوم می‌کردند.

1 - کسانی که به اخطارهای مأمورین عبور و مرور و پاسبانان از این که در پیاده‌رو عبور نمایند و ترتیب اثر ندهند و یا اخطارهای دیگر مأمورین مزبور را که مربوط به تأمین انتظامات معابر عمومی است مورد بی‌اعتنایی قرار دهند.

2 - مدیران مهمانخانه‌ها و کاروانسراها و کسان دیگری که به موجب نظامات عمومی مکلف به روشن کردن چراغ بوده و در ادای تکلیف خود اهمال نمایند.

3 - اشخاصی که در پیاده‌روها و معابر بدون اجازه شهرداری اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگاه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هر نحوی از انحا تمام پیاده‌رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند.

4 - کسانی که در ایوان یا جلو منازل خود یا در نقاطی که مشرف به معابر است اشیایی بگذارند

+++

که در صورت سقوط احتمال خطر برای عابرین متصور باشد.

5 - کسانی که دیوارهای معابر عمومی و ملک خصوصی ومنازل اشخاص را مخطط نمایند و در صورت نظافت خارج کنند(و یا در آن به عنوان آگهی و غیره چیز بنویسند.)

6 - اشخاصی که با منع صاحب منزل اصرار در توقف درب منزل یا نشستن روی سکوی منزل نمایند.

7 - کسی که از باغ‌های فلاحتی یا اراضی دیگران را کشت شده یا برای کشت حاضر گردیده بدون مجوز قانونی پیاده یا با اتومبیل و یا با مال؟ یا با سایر وسائل نقلیه عبور نماید یا از عبور مال‌های خود جلوگیری ننماید.

8 - کسانی که هرگونه ابزار و آلات و ادواتی که ممکن است وسیله استفاده مجرمین گردد در معابر بگذارند.

9 - اشخاصی که همهمه غوغا و صداهای ناهنجار ولو برای فروش متاع شود) برپا کرده با شرکت در همهمه و غوغا و صداهای ناهنجار دیگران و همچنین کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهرات مستانه نمایند.

10 - هر کس در جاهایی که معمولاً باید بلیط تحویل نمود از قبیل راه‌آهن - نمایشگاه و غیره بدون بلیط داخل شود و همچنین اشخاصی که با خالی نبودن جای نشستن در محل‌های مزبور یا در وسایط نقلیه عمومی خواهند به اصرار داخل شوند.

11 - کسانی که مسئول حفظ و مراقبت اطفال نابالغ می‌باشند و برای ادای تکلیف خود اهمال نموده و بدین جهت اطفال به واسطه جنجال و هیاهو و یا به نحوی ازانحاء موجب سلب آسایش و استراحت دیگران بشوند و یا مرتکب جرمی گردند و یا آن که اعمالی از آنها سرزند که برای خودشان یا برای دیگران احتمال خطر یا صدمه بدنی یا مالی باشد.

12 - کسانی که پرندگان یا دام‌های زنده را آویزان حمل کنند یا به طور آویزان نگاه دارند.

13 - کسانی که برخلاف شعائر مذهبی یا آداب ملی به مردگان در ملاء عام ناسزا گفته یا اهانت نماید.

14 - کسانی که با زیرشلواری یا لنگ یا لباس ؟(بدون عذرموجه) در معابر عمومی تردد یا توقف نمایند.

15 - کسانی که برخلاف آیین‌نامه اماکن عمومی و باغ‌های ملی رفتار نمایند.

16- کسانی که به وسیله جاری ساختن آب به مزرعه یا خانه یا معابر برای اشخاص تولید زحمت کنند.

17- کسانی که به وسیله شلاق یا چیز دیگر دام‌های زنده را بیازارند به طوری که موجب جرح و صدمه بدنی آنها گردد.

18- کسانی که جلوی دکان خود تجیر و امثال آن (مگر برای احداث بنای جدید که با اجازه شهرداری خواهد بود) بکشند.

19- کسانی که از معابر ممنوعه گذر کنند.

20- پیشه‌ورانی که بدون اطلاع شهرداری و بدون عذر موجه در نتیجه تبانی کار خود را تعطیل کنند یا برخلاف مقررات مربوط به تعطیل عمومی اقدام نمایند.

21 - کسانی که پارچه‌های کثیف و زننده و بدمنظره را در گذرها و خیابان‌ها سایه‌بان دکان و مغازه خود قرار دهند.

22 - کسانی که در گذرها و خیابان‌ها و پیاده‌روها و گوی‌ها خشت بزنند.

23- کسانی که در خیابان‌ها و گذرها و پیاده‌روها - اماکن عمومی - ادارات و بیمارستان‌ها، اتوبوس‌ها  -‌ بنگاه‌ها پزشک‌خانه‌ها، آب دهان یا آب بینی بیاندازند.

24 - کسانی که بار شاخه یا درخت یا نی یا یوش خرما و امثال آنها را به هر وسیله حمل نمایند به‌طوری که به زمین کشیده شود و تولید گرد و خاک کند.

25 - کسانی که کود و کثافات را با دوش حمل کرده و یا آنها را در داخل شهر خشک نمایند یا جوال آنها را در گذرها و معابر عمومی تکان بدهند.

26 - کسانی که در وسایل نقلیه دربست بدون اجازه راکب سوار شوند.

27 - کسانی که مال سواری یا باری را در شوارع و معابر عمومی و امثال آن بتازانند.

28 - کسانی که سگ یا هر حیوان موذی را بر دیگری تحریص نموده بدون آن که آسیبی به شخص یا اشخاص برسد.

29 - کسانی که مسئول حفاظت مجانین و یا حیوانات سبع بوده و آنها را رها نمایند. 

30 - اشخاصی که از قبول پول رایج مملکت (بدون علت) و برخلاف مقررات امتناع نمایند.

31 - فروشندگان روزنامه‌ها و لوایح و آگهی‌ها و اوراق ممنوعه چه حاوی عبارات ممنوعه باشد چه شامل تصویر و اشکال قبیحه(ماده 2 قانون مطبوعات مصوب پنجم محرم 1326 قمری).

32 - اشخاصی که بدون داشتن اجازه رسمی از معابر عمومی یا اراضی دولتی یا عمومی چیزی از قبیل سنگ و خاک و مصالح و غیره بردارند مگر آنچه را که عرف و عادت عمومی استثنا می‌کند.

33 - کسانی که بدواً به دیگری شروع به فحاشی نمایند یا طلب خود را به هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحا به دیگری اهانت و هتک حرمت نمایند.

34 - کسانی که کبوترپرانی و یا بادبادک‌بازی یا در معابر و خیابان‌ها الک و دولک بازی کنند .

35 - کسبه و دکاندارها که به اصرار و یا خارج از نزاکت مشتری دعوت نمایند و یا بدون رعایت ادب و نزاکت با مشتری رفتار و سخن بگویند.

36 - کسانی که در معابر و شوارع به یکدیگر گلاویز شده و یا با الفاظ قبیحه متکلم شوند یا صداهای کریه نمایند.

37 - کسانی که در معابر و امکنه عمومی با یکدیگر شوخی‌های رکیک و خارج از نزاکت نمایند.

38 - مرتکبین اعمال زیر:

الف - مباشرت در تهیه و نگهداری نوشته‌جات و طرح‌ها و گراور و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و عکس‌ها و فیلم‌های سینما و سایر اشیایی که مستهجن است برای تجارت یا توزیع و یا نشان‌دادن علنی آنها.

ب - واردکردن و حمل و خارج‌کردن یا سبب شدن ورود و حمل و خروج نوشته‌جات و ترسیمات و گراورها و نقاشی و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علائم و عکس‌ها و فیلم‌های سینما و یا سایر اشیایی که مستهجن است برای مقاصد مذکور فوق و همچنین نشر آنها به هر نحوی که باشد.

ج - معامله اشیا مذکوره ولو به‌طور غیرعلنی و هر قسم عملیات دیگری که راجع به آنها و توزیع و نشان دادن علنی و حرفه قرار دادن و کرایه آنها.

د - اعلان یا اعلام به هر وسیله که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می‌باشد تا به این وسیله انتشار و معامله آن امور تشویق شود همچنین اعلان یا اعلام به این که چگونه و به وسیله چه اشخاص نوشته‌جات و طرح‌ها و گراورها و نقاش‌ها و مطبوعات و تصاویر و اعلانات و علایم و عکس‌ها و فیلم‌های سینما و سایر اشیایی را که مستهجن است می‌توان مستقیماً یا غیرمستقیم به دست آورد(مقررات بین‌المللی ژنو مصوب 4و14/8/1309).

39 - کسانی که در محوطه ایستگاه‌های اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های سواری دست‌فروشی نمایند.

40 - صاحبان ساختمان‌هایی که ناودان غیرلوله نصب نمایند و به سبب ریزش آب برای عابرین تولید زحمت کنند.

41 - اشخاصی که لوله بخاری منزل یا مغازه را به طرف خیابان و معابر عمومی نصب نمایند.

42 - اشخاصی که اوزان و مقادیر غیرقانونی را استعمال نمایند.

43 - ماده دوم - اشخاص زیر به 5 تا 7 روز حبس تکدیری و از 50 تا 100ریال غرامت محکوم می‌گردند:

1 - کسانی که در معابر حفرچاه و امثال آن نموده و یا بدون اجازه کتبی شهرداری سرچاه و قنات و امثال آن را باز نمایند و علامت جالب توجه عابرین از قبیل چراغ و نرده در آنجا نصب نکنند.

2 - کسانی که مکلف به پوشانیدن روی چاله‌های مجاری آب یا آب‌انبارهای واقعه در معابر هستند و در انجام وظیفه خود اهمال می‌نمایند مأمورین شهرداری و ادارات مربوطه دولتی مشمول این ماده نبوده و طبق مقررات اداری مجازات خواهند شد.

3 - کسانی که بدون مجوز قانونی از درخت‌های معابر و باغ‌های عمومی میوه بچینند یا بالا بروند و یا شاخه‌های آن را قطع و یا زخمی نمایند.

4 - کسانی که از نصف شب به بعد به اعمالی اشتغال ورزند که موجب سلب آسایش و استراحت دیگران شود یا تشکیل هر نوع اجتماع و ساز و آواز وکنسرت بدون اجازه شهرداری بدهند به استثنای آنچه که در آداب و شعائر اسلامی یا ملی است.

5 - کسانی که در شهرستان‌ها آغل دام‌ها و دواب‌های خود را در خانه با محل کسب خود قرار دهند.

6 - کسانی که آوار ساختمان را بدون پروانه شهرداری در گذرها و یا معابر ریخته و یا با داشتن پروانه در نقل آنها با وجود اخطار شهرداری اهمال ورزند و اقدام ننمایند.

7 - کسانی که بنوبه آب دیگری تخطی نموده و یا آب متعلق به شهر را هدر دهند.

8 - کسانی که در عرض خیابان یا کوی عمومی بدون اجازه شهرداری تیرچوب یا آهن یا هر شیئی دیگری بگذارند یا نصب کنند که سد راه عابرین گردد.

9 - کسانی که با اخطار کتبی شهرداری در انجام مقررات وضع شده از طرف انجمن شهر راجع به زیبایی شهر تخلف نمایند.

10 - کسانی که از روی بام یا دیوار یا پنجره عمارت و امثال آن آب یا خاشاک یا خاکروبه یا آتش یا هر شیئی دیگری به معابر پرتاب کنند.

+++

11 - کسانی که از دستور شهرداری در گذاردن بر چسب حاکی از نرخ اجناس خودداری نمایند.

12 - کسانی که در خانه خود یا در محل کسب خویش که در شهر واقع است چیزهای بدبو از قبیل لاستیک یا استخوان و امثال آن بسوزانند و یا زباله و خاکروبه و مانند آنها را نگه دارند که عفونت آن به خارج سرایت کند.

13 - کسانی که در موقع آب‌پاشی یا تنظیف گذرهای عمومی یا پیاده‌روها و کوی‌ها مراقبت نکرده و لباس یا اشیای دیگران را کثیف و آلوده نمایند.

14 - کسانی که در گذرها و کوی‌ها و خیابان‌ها و امثال آن فرش تکان دهند و یا بدون آب‌پاشی جاروب کنند که گرد و غبار بلند شود.

15 - کسانی که در داخله شهر در دکان یا خانه خود به شغل دباغی - روده‌سازی و امثال آن اشتغال ورزند.

16 - کسانی که در داخل شهر کود انبار کنند که تولید عفونت نماید.

17 - بلیط فروش سینما - ترن، اتوبوس و امثال آن که بدون پروانه بهداری مبادرت به کار کنند.

18 - دوافروشی که کشیک شبانه خود را تعطیل نماید.

19 - قناد - طباخ و امثال آن‌ها که ظروف مربوط به کار خود را سفید نکرده و تمیز نگاه ندارند.

20 - کسانی که در گذرها به هر عنوان معرکه‌گیری نمایند.

21 - کسانی که سنگ یا چیزهای کثیف یا اجسام ثقیله با بنیه یا منزل یا پنجره یا باغات یا اراضی محصور دیگرری پرتاب نمایند و هرگاه از عمل آنها جرمی واقع شود مجازات همان جرم را خواهند دید.

22 - اشخاصی که اجسام ثقیله و چیزهای کثیف و مایعات به دیگری بیندازند یا بپاشند.

23 - اشخاصی که موجب اتلاف یا مجروح‌شدن حیوانات غیر شوند.

24 - کسانی که در محل‌های غیرمجاز از قبیل حریم یا درب‌خانه و دکاکین و امکنه عمومی خاکروبه و زباله و لجن و امثال آنها بریزند.

25 - کسانی که با اسب و امثال آن و به‌طور کلی سواره از پیاده‌رو خیابان عبور نمایند(عبور با دوچرخه‌بانی در پیاده‌رو و تابع آیین‌نامه دوچرخه‌بانی  مصوب 1318 می‌باشد).

26 - کسانی که برف بام و خانه خود را بدون مجوز قانونی به خانه همسایه بریزند.

27 - کسانی که بدون پروانه شهرداری و یا شهربانی اشتغال به کسبی ورزند که احتیاج به پروانه دارد.

28 - صاحبان گرمابه‌ها و نانوایی‌ها وشیرینی‌پزی‌ها و اماکن عمومی دیگری که وجود آن در شهر مجاز باشد مطابق دستور شهرداری نصب دودکش ننمایند.

29 - کسانی که در معابر عمومی حایل موقت مقابل قسمتی که مشغول ساختمان می‌باشد نصب ننمایند.

30 - کسانی که بدون رعایت اصول آیین‌نامه ساختمانی و اجازه شهرداری در اراضی خود ایجاد کوچه یا گذر عمومی نمایند.

ماده سوم  - اشخاص زیر به 17‌روز تا ده‌روز حبس تکدیری و از 100 تا دویست ریال غرامت محکوم می‌کردند.

1 - کسانی که به جعبه تلفن یا چراغ برق و یا سیم‌های تلفن و تلگراف و لامپ‌های برق معابر و میدان‌ها و سایر امکنه به منظور تخریب یا تولید خطر دست بزنند یا کلید برق را بدون اجازه مقامات صلاحیت‌دار باز نمایند.

2 - کسانی که پلمپ انبار چرخ‌های آبکش را باز کرد و یا غیر از آبی که برای شرب عمومی از طرف شهرداری تعیین‌شده آب دیگری به فروش برسانند.

3 - کسانی که علائم مهندسی و نقشه‌برداری شهرداری - اداره ثبت - اداره راه و امثال آنها را برداشته یا در آنها دخل و تصرف نمایند.

4 - پیشه‌ورانی که در انبارکردن بوته یا هیزم و امثال آنها در محل کسب خود دقت ومراقبت نکنند و بر اثر غفلت آنها حریق تولید شود.

5 - کسانی که بدون پروانه شهرداری و نقشه تصویب شده اقدام به ساختمانی نمایند که مشرف به معابر عمومی و خیابان باشد.

6 - کسانی که بدون تحصیل پروانه از شهرداری در خانه یا باغ یا دکان و امثال آن روی قنات پوشیده عمومی را(به منظور استفاده از آب) باز یا پاکنه احداث نمایند و یا از مجرای عمومی استفاده کنند.

7 - صاحبان مغازه - دکان - کاروانسرا - گرمابه و امثال آن که در تمیز نگه داشتن نقاط نامبرده و اثاثیه آن که برای پذیرایی مشتری‌ها تهیه شده است کوتاهی نمایند.

8 - پیشه‌ورانی که از مقررات بهداری برای معاینه وگرفتن گواهینامه آن تخلف نمایند.

9 - متصدیان فروش خواربار  - میوه - سبزی - ماست - شیر - روغن - گوشت  - شیره و امثال آنها که مقررات بهداری را رعایت ننمایند و اجناس خود را نظیف نگه ندارند.

10 - سلمانی‌هایی که چراغ الکل و غیره برای ضدعفونی کردن اسباب کار خود استعمال نکرده و یا دکان خود را تمیز نگاه داشته و روپوش سفید تمیز نپوشند و یا حوله و پنبه استعمال شده کثیف را به کاربرند و یا شاگردی که برگ معاینه بهداری ندارد استخدام نمایند.

11 - کسانی که طبق ماده 273 اصلاحی قانون کیفر عمومی ولگرد محسوب شوند.

12 - کسانی که منجلاب مستراح یا آب گلخن حمام یا حوض را در گذرهای عمومی یا مجاری آب یا قنوات سربدهند و یا در معابر و یا مجاری انهار ادرار نمایند.

13 - کسانی که مجاری فاضلاب حمام یا مستراح را به طرف گذر قرار دهند.

14- کسانی که در انهار و مجاری آب‌ها و قنوات چاه‌ها - چشمه‌ها - آب انبارها و برکه‌هایی که آب آنها مورد استفاده اشخاص است ظرف یا رخت یا فرش یا ملخ یا پارچه یا حیوانات یا وسایل نقلیه و امثال آنها را بشویند یا خود را شستشو دهند و یا آن که در آنها آشغال و کثافات بریزنند.

15 - متصدیان یخچال‌هایی که مطابق دستور شهرداری آب‌بندی نکرده و یا از مقررات دیگر شهرداری و بهداری سرپیچی نمایند و یا در یخ گیری تعلل کنند.

16 - شیرینی‌فروشی که در شیرینی و شربت و امثال آنها ساخارین و یا جوهریات مضر استعمال کنند.

17 - کسانی که از روی بام و دیوار و امثال آنها به خانه دیگری عمداً سرکشی و نگاه کنند.

18 - کسانی که رمالی - جفر - تعبیرخواب - کف‌بینی - افسونگری - جادوگری - جن‌گیری - فالگیری پیشگویی - چله‌نشینی - بخت‌گشایی و امثال آنها را وسیله معرکه یا دوره‌گردی قرار داده یا با بازکردن دکان یا خانه اعمال مزبور را پیشه و وسیله کسب و استفاده خود قرار دهند.

19 - کسانی که دخترها - پسرها زن‌ها را مصراً تعقیب نمایند.

20 - کسانی که در نقاط و معابر عمومی آتش‌بازی کنند و همچنین اشخاصی که در اماکن خصوصی بدون اجازه رسمی آتش‌بازی و یا در نقاط ممنوعه تیراندازی نمایند.

21 - کسانی که  با اخطار ادارات مربوطه راجع به خراب‌کردن یاتعمیر بناهایی که مشرف به انهدام و موجب خطر است از اقدام لازم کوتاهی نمایند.

22 - دوافروشان و عطاران و کسانی که ادویه و ماکولات و مشروبات فاسد را بفروشند یا در دکان و مغازه خود نگهداشته و مطابق مقررات بهداری و شهرداری آنها را نسوزانند و یا از بین نبرند.

23 - دست‌فروشان و سمساران که اشیایی از اشخاص مجهول‌الهویه بدون اخذ ضامن معتبر یا از اطفال غیرممیز ابتیاع نمایند.

24 - اشخاصی که بدون داشتن پروانه و دفتر شغل سمساری یا امانت‌فروشی اشتغال ورزند.

25 - اشخاصی که به هر نحوی از انحاء وضعیت معابر و امکنه عمومی را بدون اجازه مقامات تغییر دهند.

26 - کسانی که با وجود قدرت و استطاعت (جسمانی) تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده و از این راه زندگانی نمایند.

27 - کسانی که به قصد شوخی مرتکب عملی شود که وسیله نقلیه از حرکت موقتاً باز بماند.

28 - کسانی که در نقاط محصور یا غیر محصور برخلاف مقررات شهرداری زباله و آَشغال بریزند یا شوارع معابر عمومی را به واسطه ریختن مدفوعات یا اشیای متعفن و گندیده کثیف نمایند یا در خیابان‌ها و گذرها نقاط عمومی چیزی بخورند و پوست و آشغال آنها را در آنجا بریزند.

29 - مسئولین و مباشرین مسلخ‌ها و غسالخانه‌ها و قبرستان‌ها که از دستورهای مقرر بهداشتی تخلف نمایند.

30 - کسانی که بدون حق قانونی به هر نحوی از انحاء مجاری آب کوچه‌ها و خیابان‌ها را قطع نمایند.

31 - حمامی‌هایی که بدون اجازه شهرداری خزینه احداث یا درب خزینه‌های بسته شده را بگشایند.

32 - کوره‌پزی که قالب آجر را مخالف ابعادی که شهرداری تعیین نموده به کار برد.

33 - کسانی که در مجاورت قنات یا مجاری که آب دائم جاری است مخالف بهداشت عمومی مستراح بنا نمایند.

ماده 4 - الف: منظور از عبارت تا پنج روز (تا پنجاه ریال) در ماده یکم و (تا هفت روز) یکصد ریال) در ماده دوم (تا ده روز) و (تا دویست ریال) در ماده سوم این آیین‌نامه این است که حداکثر مجاز است حبس و غرامت در ماده یکم پنج روز پنجاه ریال و در ماده دوم هفت روز یکصد ریال و در ماده سوم ده تا دویست ریال خواهد بود.

ب - کیفرهای مقرر در این آیین‌نامه هنگامی ملاک اعتبار خواهد بود که برای مرتکب جرم مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های دیگر کیفر شدید؟ تعیین نشده باشد و گرنه مرتکب مطابق آن قوانین و نظامات به کیفر شدیدتر محکوم خواهد گردید.

+++

یادداشت ها
Parameter:294280!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)