کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 161 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه اول تیر ماه 1330  

فهرست مطالب:

1 - اخذ رأى و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو دوازدهم خرداد و تیر 1330

2 - تعییین موقع جلسه آینده - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 161

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه اول تیر ماه 1330

 

فهرست مطالب:

1 - اخذ رأى و تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو دوازدهم خرداد و تیر 1330

2 - تعییین موقع جلسه آینده - ختم جلسه‏

 

مجلس ساعت شش و پنجاه دقیقه بعد از ظهر به ریاست آقاى جواد گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1 - اخذ رأى تصویب لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو دوازدهم خرداد و تیر 1330

نایب رئیس - این جلسه فوق‌العاده است بنابراین صورت مجلس نداریم و لایحه دو دوازدهم که براى اظهارنظر به مجلس سنا فرستاده شده بود از آنجا به شرحى که قرائت می‌شود اظهارنظر کرده و پس فرستاده و پس از قرائت رأى نهایى گرفته می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملى‏

در جواب مراسله شماره 14561 راجع به لایحه دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور در خرداد و تیر ماه سال جارى که براى اظهارنظر به مجلس سنا ارسال شده بود لایحه مزبور در جلسه روز شنبه اول تیر ماه 1330 مجلس سنا مطرح و تصویب شد و اینک با اظهارنظر موافق براى اخذ رأى نهایى اعاده می‌شود.

رئیس مجلس سنا - سید حسن تقى‌زاده‏

نایب رئیس - بنابراین با ورقه رأى می‌گیریم به لایحه دو دوازدهم عده حاضر فعلاً 75 نفر آقایان بعد از رأى بیرون تشریف نبرند که جلسه از اکثریت نیفتد تا بتوانیم اعلام رأى کنیم.

(اسامى آقایان به شرح ذیل اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند)

آقایان: ابریشم‌کار - فرهودى - ناصر صدرى - مجتهدى - عماد تربتى - بهبهانى - کشاورزصدر - دکتر هدایتى - گنابادى - شوشترى - آزاد - دکتر طبا - حکیمى - محمدعلى مسعودى - اعظم‌زنگنه - دکتر مصباح‌زاده - وهاب‌زاده - سرتیپ‌زاده - امامى‌اهرى - نورالدین امامى - حائرى‌زاده - حاذقى - دکتر مجتهدى - پناهى - دکتر معظمى - نبوى - جواد عامرى - سعید مهدوى - گودرزى - ناصر ذوالفقارى - دکتر جلالى - افشار صادقى - ثقه‌الاسلامى - حمیدیه - دکتر راجى - نریمان - دکتر بقایى - سودآور - عباسى – صاحب‌جمع - فقیه‌زاده - غضنفرى - ظفرى - گرگانى - دکتر علوى - خزیمه علم - اللهیار صالح - آبکار - شادلو - منصف - مهدى ارباب - بهادرى - امیرنصرت اسکندرى - رفیع - امینى - مخبرفرهمند - موقر - سالار بهزادى - دکتر طاهرى - صفایى – دولت‌آبادى - برومند - صدر میرحسینى – عرب‌شیبانى - مرتضى حکمت - دهقان - معین‌زاده - معدل - ارباب گیو - کوراوغلى - محمد هراتى - دکتر سیدامامى - ناظر‌زاده - تیمورتاش.

(آرا مأخوذه شماره شده 69 ورقه سفید موافق و 4 ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد.

نایب رئیس - لایحه دو دوازدهم خرداد و تیر ماه با 69 رأى تصویب شد.

اسامى موافقین - آقایان: دکتر هدایتى - کشاورزصدر - گنابادى - نورالدین امامى - حبیب پناهى - جواد عامرى - ابریشم‌کار - علی‌محمد دهقان - بهبهانى - عماد تربتى - موسى گودرزى - مجتهدى - ناصر صدرى - فرهودى - دولت‌آبادى - اسکندرى - سودآور - شوشترى - تیمورتاش - ناظر‌زاده - گیو - صدر میرحسینى - هراتى محمدعلى مسعودى - دکتر طبا - نبوى - حائرى‌زاده دکتر مصباح‌زاده - دکتر سید امامی - دکتر معظمى - دکتر مجتهدى - ناصر ذوالفقارى - سرتیپ‌زاده - برومند - غضنفرى - گرگانى - وهاب‌زاده - منصف – ثقه‌الاسلامى - دکتر راجى - دکتر جلالى - افشارصادقى - بهادرى - امینى - مهدوى - خزیمه علم - امامى‌اهرى - ارباب - سالار بهزادى - حکیمى - نریمان - حاذقى - ظفرى - آبکار – صاحب‌جمع - مرتضى حکمت - حمیدیه -عرب‌شیبانى - دکتر علوى - صالح - فقیه‌زاده - دکتر بقایى - دکتر طاهرى - شادلو - موقر - معین‌زاده - مخبرفرهمند - معدل - کوراغلى.

ورقه سفید بى‌اسم (علامت امتناع) چهار برگ‏

2 - تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه.

نایب رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه نهم تیر ماه ساعت نه صبح‏

(مجلس ساعت 7 بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - جواد گنجه

+++

یادداشت ها
Parameter:294680!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)