کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 16 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1333.  

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس.

2) تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی.

3) طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت 1333.

4) طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت دفاع ملى.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 16

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 30 اردیبهشت 1333.

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت مجلس.

2) تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی.

3) طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت اردیبهشت 1333.

4) طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت دفاع ملى.

 

مجلس سه ربع ساعت بعداز ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)

غائبین با اجازه آقایان: اخوان، کى‌نژاد، احمد فرامرزى، سلطان مراد بختیار، بوربور، افشار صادقى، دکتر بینا، تیمورتاش، شاهرخ‌شاهی، محمودى، آهى، ثقه‌الاسلامى.

غایب بى‌اجازه: آقاى سلطانى.

دیرآمدگان و زود رفتگان با اجازه آقایان: پیراسته، سعیدى، شادلو، مهندس جفرودى، مسعودى، قره گزلو، خاکباز، بهادرى، تجدد، عبدالحمید بختیار، حمیدیه، امامى خویى، محمود افشار، اورنگ، پورسرتیپ، غضنفرى.

غائبین در رأى آقایان: دکتر سعید حکمت، کیکاوسى، فرود، عبدالصاحب صفایی، عرب شیبانى.

رئیس- آقاى تیمورتاش.

تیمورتاش- بنده پریروز به علت گرفتارى که داشتم حاضر نشدم و از آقاى قریشى استدعا کرده بودم که خدمت‌تان عرض بکند.

رئیس- آن اجازه داده شده دیگر نظرى به صورت مجلس نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد.

2- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دارایی

رئیس- آقاى وزیر دارایی بفرمایید. البته چون موقع گذشته دیگر نطق قبل از دستور موقعى ندارد.

وزیر دارایی (آقاى دکتر امینى)- بنده اطمینان دارم که آقایان نمایندگان محترم به پرداخت حقوق کارمندان دولت در سر ماه خیلى علاقمند می‌باشند و متأسفانه بودجه کل کشور هنوز به تصویب نرسیده لذا لایحه یک دوازدهم اردیبهشت را با قید دو فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که تصویب بفرمایند تا در پرداخت آن تعویقى حاصل نشود، یک لایحه دیگرى مربوط به اضافه اعتبار وزارت دفاع ملى است (عده‌اى از نمایندگان: بفرمایید جنگ) که مبلغ 636 میلیون اضافه اعتبار پیش‌بینى شده است و این اضافه اعتبار پیش‌بینى شده است براى ترفیع و اضافات افراد ارتش این را هم به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم چون نمی‌شود به عنوان تبصره در لایحه یک دوازدهم منظور شود.

رئیس- دو فوریت لازم نیست چون لایحه مالى است یک فوریت کافى است.

3- طرح و تصویب فوریت لایحه اجازه پرداخت حقوق وهزینه کل کشور بابت اردیبهشت 1333

رئیس- فوریت لایحه یک دوازدهم مطرح است، قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد.)                                                                                                                                                           

مجلس شوراى ملى.

چون لایحه بودجه سال جارى کشور جداگانه تقدیم گردیده و رسیدگى و تصویب آن مدتى به طول می‌انجامد از طرفى در پرداخت حقوق و مزایاى قانونى کارمندان و خدمتگزاران و مخارج جارى مستمر و غیرمستمر وزارتخانه‌ها و سایر مصارف کشور بایستى به موقع خود اقدام گردد، لهذا به منظور تحصیل مجوز پرداخت‌هاى اردیبهشت ماه جارى ماده واحده ذیل با قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید:

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و مزایاى کارمندان و خدمتگزاران و مصارف مستمر وغیرمستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر مخارج کشور را بابت اردیبهشت ماه 1333 در حدود یک دوازدهم اعتبارات سال 1332 و با رعایت مقررات قانون بودجه و مصوبات سال مزبور و سایر قوانین و مقررات مالى درآمد عمومى کشور پرداخت نماید اعتبار بودجه مجلس سنا به مأخذ یک دوزادهم بودجه سال 1331 با احتساب مبلغ کمک برسم على‌الحساب پرداخت و پس از تصویب بودجه سال جارى محسوب و وارد بحث خواهد شد.

نخست وزیر: سپهبد زاهدى- وزیر دارایی: دکتر امینى‏

رئیس- آقاى مسعودى شما مخالفید؟ (مسعودى: موافقم.) آقاى شوشترى مخالفید (شوشترى: بله مخالفم) بفرمایید البته در نظر بگیرید که اصل موضوع حالا مطرح نیست، فوریت مطرح است.

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم، با تجربه‌ای که داریم این را امتحان کرده‌ایم وقتى که حقوق کارمندان دولت و حقوق مستمر دولت به یک دوازدهم یک دوزادهم به مجلس بیاید تذکرات لازم که دامنه وسیعى دارد براى نمایندگان محترم، این حق از دست نمایندگان گرفته می‌شود و نمی‌تواند نظریات اساسى و اصلاحى و تجربه‌هاى خود را به دولت بگویند و آنچه که براى مردم مفید است این را در مجلس شوراى ملى تحلیل و تجریه کنند و این عادت به عقیده من پسندیده نیست که بیاییم یک دوازدهم و باز یک دوزادهم و باز یک دوازدهم تصویب کنیم این آن منظور را به تأخیر می‌اندازد زیرا در بودجه یک اصلاحات مربوط به یک ارقام و یک اقلامى است که موقع آن می‌گذرد مثل وقت ساختمان‌ها مثل قضایاى فورى که حتماً باید اجرا بشود ما باید اینجا اظهار نظر بکنیم وقتى بودجه برمی‌گردد به صورت یک دوازدهم و یک دوازدهم آن منظور حاصل نمی‌شود من عرضم از مخالفت با فوریت حتى به جناب آقاى وزیر دارایی در خارج عرض کردم با این که من با فوریت مخالفم براى این که وقتی که بودجه شروع کرد و بودجه مطرح شد دیگر هیچ امرى نیست در اختیار مجلس که وارد شور شود شما بیایید

+++

و دوازدهمش بکنید که ما فرصت پیدا کنیم کمیسیون بودجه کار خودش را بکند و نمایندگان هم نظرشان را بدهند و آن وقت بیاید در مجلس حالا اگر جناب آقاى وزیر دارایی منحصراً تصور می‌فرمایید که در این یک دوازدهم منظور حاصل می‌شود ما به همین یک دوازدهم قانع شویم و بعد تکرار پدا نمی‌کند خوب ممکن است به یک جورى من هم قانع بشوم ولى اگر نتوانند براى جناب آقاى وزیر دارایی براى حیثیت دولت و براى مجلس شوراى ملى به نظر من پسندیده نیست هر ماه یک دوازدهم بیاورید یک دفعه دو دوازدهم بکنید (بهادرى: بودجه را مطرح بفرمایید) اجازه بفرمایید بودجه آمده بودجه باید در کمیسیون حلاجى بشود نمایندگان محترم هم باید تشریف ببرند نظریات خودشان را، نظریات حوزه انتخابیه خودشان را نظریه عمومى کشور را آنجا بگویند، خود این سى، چهل روز طول می‌کشد آن وقت تازه باید بیاید به مجلس و وقتى آمد به مجلس در قانون این طور است در آیین‌نامه این طور است که هیچ چیز دیگر در دستور نخواهد بود در صورت مذاکرات مجلس نباید چیز دیگرى ثحبت بشود و مخصوصاً مجلس به بودجه بپردازد و من براى همین منظورى که آقایان در نظر دارند عرض می‌کنم اگر این را کافى می‌دانید آقاى وزیر دارایی که مانعى ندارد و گرنه با حیثیت دولت و با حیثیت مجلس متباین است هى به یک دوازدهم یک دوازدهم پرداختن یک دفعه دو دوازدهم بکنید که دیگر تکرار پیدا نکند از این حیث من مخالفم.

رئیس- آقاى مسعودى.

محمد على مسعودى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی- عرض کنم همان طورى که نماینده محترم فرمودند سیاست یک دوازدهم گذرانیدن نه براى دولت خوب است نه براى مجلس (صحیح است) از نظر دولت یک اضافه اعتبارى هست باید مصرف بشود یک خرج‌هایى هست که باید تعهد بشود و این کار به مصلحت نیست و از نظر مجلس هم اگر بودجه به صورت یک دوازدهم باشد همان طور که تذکر فرمودند آقایان نمایندگان محترم باید توجه بفرمایند که سیاست مالى دولت هم روشن بشود لذا چون بنده با این اصل مخالف بودم نظرم این بود که یک دوازدهم بیشتر نباشد و لایحه را به صورت یک دوازدهم پیشنهاد کردم و امیدوارم که جسارت هم به اعضاى محترم کمیسیون بودجه نشود وظیفه آقایان است که جمع بشوند و یک قدرى تسریع بفرمایند و اگر مقتضى شد شب و روز کار بشود تا بودجه کل مملکتى زودتر گزارش آن به مجلس بیاید و اگر چنانچه تأخیرى در این کار شد و بودجه کل نیامد با اجازه خود آقایان باز تقاضاى یک دوزادهم خواهد شد. (نمایندگان: رأى، رأى.)

مسعودى- همه موافقند.

رئیس- براى فوریت لایحه یک دوازدهم رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون این لایحه مالى است یک فوریت به جاى دو فوریت محسوب می‌گردد على اى حال چاپ و توزیع خواهد شد و در جلسه آینده مطرح می‌شود (میراشرافى: جلسه آینده هم که هشت روز تعطیل است.)

رئیس- آقاى وزیر دارایی فرمایشى دارید بفرمایید.

وزیر دارایی- بنده خواستم تقاضا کنم که چون پرداخت حقوق کارمندان تأخیر می‌شود با اجازه بفرمایید که جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود یا این که دولت از تنخواه گردان بپردازد و یک وامى باشد تا وقتى که بودجه کل تصویب گردد.

محمدعلى مسعودى- در حضور مجلس نمی‌شود و این کار سابقه می‌شود.

رئیس- اگر آقایان موافقت کنند روز یکشنبه را نیم ساعت یا یک ساعت صرف این کار بکنیم (صحیح است).

 (4- طرح و تصویب فوریت لایحه اضافه اعتبار وزارت دفاع ملى.)

رئیس- فوریت لایحه دیگرى که دولت تقدیم کرده و با قید فوریت است مطرح می‌شود. لایحه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد.)

مجلس شوراى ملى در بودجه پیشنهادى سال جارى کشور که جداگانه تقدیم گردیده مبلغى اضافه اعتبار براى وزارت دفاع ملى و مرزبانى منظور شده (شوشترى: جنگ) (عبدالرحمن فرامرزى: از اول بود) (کریمى: ما که جنگ با کسى نداریم) و چون براى امکان بعضى از مصارف ضرورى احتیاج به استفاده قسمتى از اضافه اعتبار پیشنهادى دارند و بنابر ضرورت ایجاب نموده است که قبل از تصویب بودجه کل کشور مجوز پرداخت آن تحصیل گردد لهذا ماده واحده ذیل را به قید یک فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا دارد.

ماده واحده- از اضافه اعتباری که در بودجه پیشنهادى سال 1333 کل کشور براى وزارت دفاع ملى و مرزبانى منظور شده فعلاً مبلغ ششصد و سى و شش میلیون ریال به منظور امکان پرداخت ترفیع و اضافات قانونى افسران و درجه‌داران و افراد و مزایاى مربوط و تهیه خواربار و پوشاک و ساز و برگ واعتبار بودجه سال جارى مرزبانى و همچنین پرداخت تعهدات سال گذشته وزارت مزبور تصویب و به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود به تدریجى که مورد احتیاج باشد از محل درآمد عمومى کشور با رعایت مقررات در اختیار وزارت نام‌برده بگذارند.

نخست وزیر: سپهبد زاهدى- وزیر دارایی: دکتر امینى‏

رئیس- آقاى ارباب موافقید یا مخالف؟

ارباب- راجع به لایحه پیش بود و در این لایحه عرضى ندارم.

رئیس- آقاى بهادرى مخالفید بفرمایید.

بهادرى- بنده مخالفم، عرض می‌شود بنه اولاً به لوایحى که با دو فوریت تقدیم مجلس می‌شود مخالفم براى این که این لوایح که با دو فوریت تقدیم مجلس بشود، نمی‌رود به کمیسیون که در اطرافش مذاکره و مطالعه بشود و در مجلس گرفتار کشمکش و پیشنهادات می‌شود (صحیح است) بهتر است آقایان وزرا این لوایح را با قید یک فوریت بیاورند که برود به کمیسیون و در کمیسیون حلاجى بشود و مورد مذاکره و مداقه نمایندگان قرار بگیرد و زودتر تصویب بشود و این لایحه‌اى که الان آوردند خواستم این را متذکر بشوم که طبق قانون اساسى وزرات جنگ است نه وزارت دفاع ملى، راجع به وزارت دفاع ملى هیچ گونه قانونى از مجلس نگذشته و قانون اساسى هم مورد احترام ملت ایران است این است که من استدعا می‌کنم از آقاى وزیر جنگ دستور بدهند این نکته رعایت بشود مطالبى که بر خلاف قانون اساسى است با افکار یک شخصى وزارت جنگ را دفاع ملى کردند خودش که از بین رفته باید رعایت بشود طبق قانون رفتار بشود (مصطفى کاشانى: مارک کاغذ را عوض کنند) و چون این لایحه راجع به مرزبانى است خواهشمندم براى نگاهدارى این مرزبانى دولت باید توجه بیشترى داشته باشد سهمیه‌اى که هر سال وزارت اقتصاد ملى اعلام می‌کند که یک اجناسى را ممنوع‌الورود می‌کند ما می‌بینیم که یک مشت از این اجناس در بازارهاى ایران فراوان است و در معرض داد و ستد عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد (میراشرافى: تقصیر گمرک است، گمرک با دزدها و قاچاقچی‌ها هم‌ دست است) باید در جلوگیرى از این اجناس قاچاق و ممنوعه مرزبانى هم اقداماتى بکند و جلو قاچاقچی‌ها را بگیرد و نگذارد که این اجناس وارد شود (صحیح است) و ضمناً بنده از موقع استفاده می‌کنم از جناب آقاى وزیر دارایی استدعا دارم این اعتباراتى که براى آذربایجان تصویب شده است مخصوصاً براى دانشگاه چون قریباً اعلیحضرت همایونى تشریف‌فرماى آذربایجان خواهند شد استدعا دارم راجع به این اعتبارات توجهى بفرمایند که زودتر پرداخت شود (احسنت، احسنت).

رئیس- آقاى فرامرزى موافقید؟

عبدالرحمن فرامرزى- بنده عرضى ندارم.

رئیس- آقاى صفایی موافقید بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- در جاهاى حساس که به بنده مجال نمی‌دهند اینجا که هیچ کس حرفى ندارد نوبت به بنده می‌رسد، عرض کنم در آنجاهایى که یک عرایض مفیدى ممکن است بشود متأسفانه نوبت به مخلص نمی‌رسد در اینجا مثل این که هیچ احتیاجى به صحبت نیست زیرا که جناب آقاى بهادرى هم راجع به فوریت صحبتى نفرمودند مطالبى داشتند در فوریت از موقع استفاده فرمودند و صحبت کردند براى این که لایحه دو فوریت بوده و یک فوریت تقاضا شده و موضوع تازه‌اى هم نیست زیرا در حدود بودجه‌ای است که تصویب خواهد شد و بنابراین هیچ امر تازه‌اى نیست و اجازه خواسته‌اند که عملى انجام بگیرد طبق بودجه‌اى که تصویب خواهد شد که طبق مقررات باید بپردازند یعنى یک چیزى نیست که نگرانى داشته باشد و با یک فوریت است (دکتر عدل: تمام کارهاى دارایی على‌الحساب است) بنابراین تصور می‌کنم مخالفى نداشته باشد که فورى تصویب شود (شمس قنات‌آبادى: احسنت).

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طبع و توزیع فرستاده می‌شود.

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه 2 خرداد ساعت ده صبح دستور همین لوایح.

 (مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

سؤالات نمایندگان:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

خواهشمند است طبق آیین‌نامه بدولت ابلاغ فرمایید که براى پاسخ سؤال زیر در مجلس حاضر شوند.

سئوال- قانون منع مسکرات که در دوره هفده بتصویب مجلس رسید چرا اجرا نمی‌شود و آئین نامه مربوطه چرا به مجلس داده نمی‌شود؟ سید احمد صفایی‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

مقرر فرمایید این سئوال را براى وزارت دادگسترى و وزارت کشور ارسال فرمایند و موقعى براى جواب تعیین فرمایند.

1- طبق مفاد و صریح ماده 39 قانون شهردارى مصوب 4 مرداد 1328 و قوانین بعدى شهردارى ایجاد و ساختن انهار عمومى و مجارى آبها به طور مطلق از وظایف شهردارى شناخته شده که قهراً هزینه انهر به عهده اصلاح توسعه معابر و دو تبصره ماده مزبوره فقط مالکین مجاور را به کف سازى پیاده‌رو و کف‌سازى کوچه نسبت به سهمى خود ملزم نموده است بنابراین مطالبه هزینه نصف نهر و مجارى آب به عنوان پایه و قائمه چه معنى داشته و چگونه مأمورین شهردارى و هیئت حل اختلاف اشخاصى را بر خلاف صریح ماده فوق بپرداخت هزینه نهرسازى و یا مجارى آب محکوم نموده‌اند و وزارتین براى جلوگیرى از این تخلفات چه اقدامى نموده‌اند.

2- در صورتی که قانون توسعه معابر مأمورین شهردارى را مکلف ساخته که به مالکین اخطار کتبى یک ماهه نموده و تبصره ماده 3 قانون توسعه معابر طرز ابلاغ و اخطار کتبى را طبق آیین‌نامه دادرسى معین نموده چگونه شهردارى آگهى در روزنامه را به منزله اخطار کتبى معرفى نموده است و وزارتین در این مورد چه اقدامى نموده‌اند.

3- نظر به این که جماعتى از ساکنین شهر از عدم مراعات قانون متضرر می‌شوند خواهشمند است نظریه وزارت دادگسترى و وزارت کشور ابلاغ گردد.

با تجدید عرض احترام- ضیاالدین نقابت‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

بر طبق ماده 168 و 170 آیین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى متمنى است سؤالات ذیل را به دولت ابلاغ فرمایید که در موعد قانونى جواب داده شود.

1- از محصول برنج سال 1331 چه مقدار در سال 1331 از کشور صادر نگردیده و علت آنچه بود و یا آن که دولت نتوانست در سال 1331 تمام برنج موجود براى صادر شدن را صادر کند، به چه جهت در سال 1332 نیز صدور برنج را در انحصار خود قرار داد؟

2- با این که از لحاظ اقتصادى دخالت دولت در صدور برنج معلوم گردید مضر است و باعث شده از میزان صادرات برنج کاسته شود و هر گاه دولت دخالت نمی‌نمود تجار تمام برنج آماده براى صادر شدن را صادر می‌نمودند به چه علت دولت دخالت خود را در مسئله برنج ادامه می‌دهد؟

3- متمنى است معلوم فرمایند شرکت معاملات خارجى در سال 1332 چه مقدار برنج خریده، چه مقدار از آن صادر شده (یعنى از بنادر ایران خارج شده) و چه مقدار باقى است که هنوز صادر نشده و چه مبلغ از بابت قیمت برنج شرکت مزبور به مردم بدهکار است؟ و با این که برنج از قرار تنى 186 دلار خریدار داشته و در نتیجه تأخیر بنا به ملاحظات ادارى تنزل قیمت پیدا شده واز قرار تنى 162 دلار به فروش رفته و متجاوز از هشتصد هزار دلار ضرر به کشور وارد شده (در صورتی که اگر صادرات برنج در انحصار دولت نبود، تجار به موقع آن را می‌فروختند و این مقدار ضرر ارزى به مملکت وارد نمی‌شد) به چه علت دولت صادر کردن برنج را آزاد نمی‌گذارد و به علت صادر نشدن برنج به صادرات مملکت وارد می‌آید و به کشاورزان و بازرگانان نیز صدمه می‌رسد و جلوى فعالیت‌هاى فردى که مفید به حال اقتصاد کشور است گرفته می‌شود؟

4- دولت چون عاجز از صدور برنج مثل بازرگانان است مقرر داشته در مقابل هر ده کیلو برنج خریدار حق وارد کردن یک کیلو چاى داشته باشد. اطلاع حاصل شده که در مقابل ده هزار تن برنج پروانه ورود هزار تن چاى صادر شده که در بازار پروانه آن چهل و پنج میلیون ریال فروخته شده، ولى ده هزار تن برنج مزبور معامله نسیه شده و در مقابل قیمت سفته داده شده با این وصف علت ادامه انحصار صادرات برنج چیست؟ ارسلان خلعتبرى‏

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

متمنى است به آقاى وزیر کشاورزى تذکر فرمایید طبق مقررات براى پاسخ به سؤال زیر در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند. به موجب بند دوم قانون تعویض املاک مصوب دوم مرداد ماه 1328 که تصریح شده است «در مقابل املاک کریت واقع در لرستان که ایل پایى در در آن اسکان شده از خالصجات دولتى به عنوان معاوضه به اشخاصى که سند مالکیت آن املاک را در دست دارند انتقال دهد و املاک مورد معاوضه را به ملکیت دولت مستقر می‌شود مجاناً بایل پایى واگذار نماید. با تصریحى که در این قانون هست علت این که تاکنون این املاک را مجاناً بین افراد ایل تقسیم ننموده و به اختیار دو سه نفر از خوانین متنفذ که خود صاحب املاک وسیعى می‌باشند گذارده‌اند، چیست؟ فتح‌الله پورسرتیپ‏

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

چون به موجب قانون مصوبه لوله‌کشى آب تهران باید تا آخر سال 1332 به اتمام رسیده باشد و تاکنون براى بهره‌بردارى کامل آماده نشده و پیش‌بینى نمی‌شود در آینده نزدیک کار به اتمام رسد، متمنى است مقرر فرمایند به جناب آقاى وزیر کشور ابلاغ شود در مجلس حضور یافته و به سؤالات ذیل که مورد علاقه عامه است پاسخ دهند.

1- علل عدم موفقیت در اتمام کار لوله‌کشى چه بوده است؟

2- از مبلغ یک هزار میلیون ریال وامى که مقرر بوده است از بانک ملى ایران دریافت و به مصرف برسد چه مبلغ خرج شده و چه مبلغ باقی است و در مقابل مبلغ مصروفه چه مقدار از حجم کار انجام یافته و چه مقدار باقی است و نحوه عمل براى اتمام کار بافیمانده و تأمین کسرى اعتبار چه خواهد بود؟

3- لوله‌کشى کش خاتمه مى‌یابد و اهالى محترم پایتخت از چه تاریخ می‌توانند از آب پاکیزه استفاده نمایند؟

4- آیا از مدیر کل لوله‌کشى که طبق قانون مسئولیت مستقیم انجام کار تا پایان سال 1332 به عهده او محول بوده است علل تأخیر توضیح خواسته شده است یا خیر؟ و هر گاه توضیح خواسته‌اند دلایل ایشان چه بوده و نظر دولت در این باره چیست؟

عرب شیبانى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

استدعا دارد مقرر فرمایید دولت جناب آقاى سپهبد زاهدى براى پاسخ به سئوالات زیر در اسرع وقت در مجلس شوراى ملى حاضر شوند.

1- به طوری که مشهود است مقدارى اتوکار مرسدس از خارج خریدارى نموده است مبلغ خریدارى و تعداد آن معلوم گردد، آیا خریدارى طبق موازین قانونى بوده و مناقصه انجام شده است یا خیر؟ به علاوه به طوری که همه می‌دانند در این چند ماه اخیر با تغییر خطوط به قدرى موجبات زحمت مردم فراهم گردیده و على‌الاتصال شکایت مردم بلند و حتى روزى عده زیادى به خود اینجانب شکایت و به طوری که ملاحظه می‌شود در خیابان‌ها و معابر عده زیادى به انتظار سوارشدن می‌باشند که علاوه بر منظره رقت بار آن موجبات زحمت فوق‌العاده مردم را فراهم نموده است دولت چه فکرى نموده که بتواند از این ناراحتى مردم جلوگیرى نماید و چه موجبات باعث تغییر خطوط و ناراحتى به این حد مردم شده است.

2- از چندى قبل به این طرف قیمت ارزاق عمومى روز به روز رو به ترقى است و قوس صعودى طى می‌کند با این که درآمد اغلب مردم مخصوص طبقه کارمند و کارگر ایران ثابت و لایتغیر است براى پایین آوردن قیمت زندگانى و رفاهیت عمومى چه فکرى شده و براى آینده چه در نظر دارد به خصوص که دول همسایه در هذه السنه به واسطه سوانح و مشکلات طبیعى نمی‌تواند احتیاجات ارزاق عمومى خود را تأمین نمایند و آیا در سرحدات ایران به طور اطمینان بخش مأمور وجود دارد که ارزاق به طور قاچاق خارج نشود یا خیر؟

بهبهانى 14/2/33

+++

یادداشت ها
Parameter:294842!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)