کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 152 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و ششم مهر ماه 1324  

فهرست مطالب:

قرائت صورت مجلس

تقدیم سه فقره لایحه‌از طرف آقای وزیر دارایی

تقدیم یک ورقه سؤالیه‌از طرف آقای شهاب فردوسی 

بیانات قبل از دستور آقای آصف

موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

 

جلسه: 152

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و ششم مهر ماه 1324

 

فهرست مطالب:

قرائت صورت مجلس

تقدیم سه فقره لایحه‌از طرف آقای وزیر دارایی

تقدیم یک ورقه سؤالیه‌از طرف آقای شهاب فردوسی 

بیانات قبل از دستور آقای آصف

موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی (نایب رئیس) تشکیل گردید

1 - قرائت صورت مجلس

صورت مجلس روز سه‌شنبه 24 مهر ماه را آقای ‌هاشمی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای ملک‌مدنی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و با یک فقره‌اصلاح تصویب گردید.

غایبین با اجازه - آقایان:  فاطمی - نجومی - آصف - دهستانی - قبادیان - بهادری - آوانسیان

غایبین بی‌اجازه - آقایان: فرمند - مظفر زاده - مؤید قوامی - کفایی - عامری - امیر ابراهیمی - صمصام - منصف - تولیت - دکتر زنگنه - جواد صعودی - حسن اکبر - دکتر رادمنش - ساسان خواجه نصیری - علی دشتی - تهرانچی - نمازی - رفیعی - ایرج اسکندری - دکتر آقایان - مراد اربه

دیرآمدگان با اجازه - آقای: آقای صفوی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: خلیل دشتی - خاکباز - سنندجی - دکتر کیان

آقای اردلان پیشنهاد ورود به دستور دادند و آقای بهبهانی مخالف بودند به ورود در دستور رأی گرفتند و تصویب نشد.

آقای طباطبایی نسبت به‌اظهارات آقای کام بخش و قرائت تلگراف‌های رمز مربوط به‌انتخابات سبزوار و مخالفت مأمورین دولت در انتخاب ایشان توضیحاتی دارند و تقاضا کردند که به پرونده مربوطه مراجعه بشود

آقای دکتر مصدق راجع به بیانات آقای محمد طباطبایی که گفته‌اند ایشان به ماده واحده رأی داده‌اند توضیح دادند که فقط به فوریت آن رأی داده‌اند و تأکید نمودند همان طور که در دوره پنجم به پیشنهاد واگذاری ریاست کل قوا به صلاح مملکت رأی دادند اگر این پیشنهاد را هم ضروری و حیواتی می‌دانستند به‌ان رأی می‌دادند و معتقد بودند که ماده 96 نظامنامه در اخذ رأی نسبت به ماده پیشنهادی رعایت نشده و سپس به نظامات مجلس و رعایت بی طرفی در امور سیاسی و اقتصادی و جلوگیری از ایجاد هرگونه سوء‌تفاهم بین دول دوست و اشاره به فراکسیون توده عقیده داشتند که در مذاکرات و اعتراضات حسن نیت و رعایت نزاکت از اهم وسایل پیشرفت کار است و بعد به‌اصول سرمایه‌داری و عمل دولت انگلیس در ملی کردن بانک و راه‌آهن اشاره و مقایسه کردند که‌اداره برق تهران اخیراً به شرکت سهامی تبدیل شده و فقط جمعی سرمایه دار از آن استفاده می‌کنند هم چنین نسبت به شرکت تلفن و معاملات آن اداره با مشترکین و مضار این قبیل امور از توازن شرح مبسوطی ایراد نموده نتیجه گرفتند که‌این وسایل موجب استفاده‌های نامشروع اشخاص و تضییع حق مردم است و نیز اضافه کردند که مجلس باید با جنبه کامل بی‌طرفی به تمام معنی نماینده ملت ایران باشد و در غیر این صورت مملکت دچار مخاطره خواهد شد و در خاتمه یادآور شدند که‌از وزارت دارایی دوسیه خیرآباد را خواسته‌اند و تا کنون در دسترس مطالعه‌ایشان قرار نگرفته‌است.

آقای بهبهانی راجع به بیانات آقایان دکتر مصدق به قانون تمدید نفت و مراسله پیش در موضوع رأی به قانون تمدید نفت و مراسه مرحوم بهبهانی به سفارت انگلیس برای کمک به عوامل مشروطیت و فداکاری‌های مرحوم بهبهانی در صدر مشروطه و بنای حکومت ملی و احتراز آن مرحوم از توسل به‌اجانب و به طور کلی احترام به‌ازادی عقیده و تصمیم نمایندگان در تشخیص مصالح مملکت شرح مبسوطی ایراد نمودند و سپس ابستروکسیون و تعطیل سه ماهه مجلس و پافشاری اقلیت در تصمیماتی که بالأخره‌اکثریت مجبور به تبعیت شود. به تفصیل اشاره نموده گفتند مخالف اصول مشروطیت و قانون اساسی بوده‌است و سپس راجع به مذاکرات و تظاهرات بر علیه دولت فعلی و این که موجب تضعیف حکومت شده و اغتشاش و اختلالی در بعضی ایالات و امور کشور ایجاد کرده نطق مشروحی ایراد نمودند و معتقد بودند که به تلافی مافات لازم

+++

است اقلیت و اکثریت به‌اتفاق نظر و اشتراک مساعی به‌اصلاح اوضاع نامطلوب مملکت بپردازند و برای انجام این مهم اگر کسانی را مرجع بر دولت فعلی و اعضا آن بدانند بگویند و توافق حاصل کنند و به جای دولت آقای صدر که گفته‌اند در صورت تمایل مجلس از کار کنار خواهند رفت بگمارند تا در تسکین و تأمین وضع مملکت اقدامات اساسی و مهمی به عمل آمده باشد.

آقای دکتر مصدق راجع به بیانات آقای بهبهانی توضیحی دادند که قصد توهین نسبت به‌ایشان نداشتند و مطالب خلاف واقعی اظهار نکرده‌اند.

یک ساعت و نیم بعدازظهر جلسه خاتمه یافت و مجلس آینده به روز پنجشنبه دو ساعت به ظهر موکول گردید.

نایب رئیس - آقای آصف

آصف - قبل از دستور مختصر عرضی دارم .

نایب رئیس - آقای فرمانفرمایین در صورت جلسه نظری دارید؟

فرمانفرماییان - قبل از دستور.

نایب رئیس - آقای فیروزآبادی .

فیروز‌آبادی - قبل از دستور

نایب رئیس - آقای دکتر کیان

دکتر کیان - قبل از دستور

نایب رئیس - آقای ثقه‌الاسلامی

ثقت الاسلامی - قبل از دستور

سید ضیاءالدین - آقا بنده‌اجازه خواسته‌ام.

نایب رئیس - در صورت جلسه نظری دارید؟

سید ضیاءالدین - خیر

اردلان - بنده در صورت مجلس عرضی دارم .

نایب رئیس - بفرمایید.

اردلان - عرض کنم در صورت جلسه یک نکته فراموش شده که نوشته شود و آن این بود که جلسه وقتی از اکثریت افتاد برای این بود که سوء استفاده‌از ماده 109 شد و ما یک عده‌ای هستیم که تصمیم گرفته‌ایم اگر از ماده 109 سوء‌استفاده شود جلسه را از اکثریت بیندازیم این است که‌استدعا می‌کنم آقای رئیس اجازه ندهند.

نایب رئیس - آقای لنکرانی

لنکرانی - در صورت جلسه عرضی ندارم ولی اول جلسه بفرمایید کی هست که بنده باید مطابق نظامنامه‌از حق خودم استفاده کنم

نایب رئیس - آقای یمین اسفندیاری در صورت مجلس نظری دارید؟

یمین اسفندیاری - خیر قبل از دستور

نایب رئیس - برای تصویب صورت جلسه عده کافی نیست (بعضی از نمایندگان - عده برای مذاکرات کافی است) دستور جلسه‌امروز ابتدا انتخاب کمیسیون‌ها بود برای این که کمیسیون‌های مربوطه کارهای زیادی دارند و باید به موقع شروع به کار کنند (لنکرانی - در این موضوع بنده‌اجازه خواسته‌ام) اجازه بفرمایید مخصوصاً کمیسیون خارجه کار زیادی دارد و چون عده برای اخذ رأی برای تصویب صورت مجلس کافی نیست اگر اجازه می‌فرمایید ابتدا اخذ رأی کنیم برای کمیسیون‌ها (جمعی از نمایندگان - عده برای رأی کافی نیست نمی‌شود کمیسیون‌ها را انتخاب انتخاب کرد) پس بنابراین چون عده کافی نیست تا صورت جلسه تصویب نشود نمی‌توانیم وارد مذاکره بشویم (لنگراتی - برخلاف سابقه‌است بنده عرایضی داشتم می‌خواستم عرض کنم) مطالب شما راجع به صورت مجلس که نیست؟

لنکرانی - این که می‌فرمایید اخذ رأی باید شروع شود در آن قسمت عرضی دارم.

نایب رئیس - آقای‌هاشمی .

هاشمی - سابقه دارد در مجلس که با عدم تصویب صورت مجلس هم می‌شود وارد مذاکرات شویم (صحیح است)

افشار صادقی - خواهش می‌کنم اجازه بفرمایید بنده عرایضی دارم.

لنکرانی - بنده هم عرض کردم اول جلسه عریضه‌ای است باید بخوانم خطاب به مجلس است الآن مدتی است اجازه می‌خواهم .

حاذقی - بنده در صورت مجلس یک عرضی دارم.

2 - تقدیم سه فقره لایحه‌از طرف آقای وزیر دارایی

نایب رئیس - آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (آقای بدر) - عرض کنم که سه فقره لایحه‌است که بنده می‌خواهم تقدیم کنم یکی مربوط به یک وامی است معادل 5 میلیون ریال برای اشخاصی که در نتیجه حریق قزوین دچار صدمه شده‌اند این وامی است که داده می‌شود به‌انها و بعد مسترد می‌شود یکی هم وظیفه‌است برای مرحوم مصطفی قلی هدایت (صحیح است) این را هم تقدیم می‌کنم یکی هم لایحه‌است مربوط به طریق تبدیل کارمندان پیمانی به کارمندان رسمی (صحیح است - بسیار خوب است) (هاشمی - آخریش خیلی لازم است).

نایب رئیس - به کمیسیون‌های مربوطه‌اش ارجاع شود.

3 - تقدیم یک ورقه سؤالیه‌از طرف آقای

شهاب فردوسی

نایب رئیس - آقای شهاب

شهاب فردوسی - بنده یک سؤالی دارم از وزارت فرهنگ که به قرار اطلاع دستور داده‌اند بانوان را در دانشکده‌ها نپذیرند در این موضوع سؤالی کرده‌ام تقدیم می‌کنم.

نایب رئیس - آقای دکتر معاون

دکتر معاون - مدتی است که بنده‌از آقای وزیر فرهنگ یک سؤالی کرده‌ام الآن هم عده برای رأی کافی نیست ولی برای سؤال مانعی ندارد اجازه بفرمایید که‌ایشان جواب بفرمایند

نایب رئیس - مجلس موفق هست که قبل از تصویب صورت جلسه وارد مذاکره شویم؟ (جمعی از نمایندگان - مانعی ندارد)... پس هر وقت عده کافی شد به صورت مجلس رأی گرفته می‌شود

4 - بیانات قبل از دستور آقای آصف

نایب رئیس - آقای آصف

آصف - بنده خیلی خوش‌وقت هستم که مجلس شورای ملی وضع عادی خود را از سر گرفته یعنی آن تشنج و بحران مرتفع و نمایندگان اکثریت و اقلیت مطابق اصول پارلمان در اطراف توابع مطالبی که طرح می‌شود اظهار نظر می‌فرمایند (حاذقی - آقای آصف هنوز که همچو چیزی نشده) (رنگ رئیس)

نایب رئیس - آقای حاذقی بنده‌از شما خواهش  می‌کنم در وسط صحبت دیگران صحبت نکنید برای این که‌این صحبت شما باعث می‌شود که کس دیگر هم صحبتی بکند و باعث تشنج می‌شود.

آصف - بنده‌از همکارانم یک تقاضا دارم و آن این است که با من معامله متقابله بکنند همان طور که می‌بینید در موقعی که یکی از آقایان محترم فرمایشی می‌فرمایند بنده با کمال ادب و سکوت غیر از فرمایشات‌شان کاری ندارم و هیچ اظهاری نمی‌کنم حالا هم با من همان معامله را بکنند البته مبلغی بدون جنگ میسر نیست و هیچ نعمتی بدون زحمت به دست نمی‌آید و مجلسی که‌اکثریت و اقلیت نداشته باشد صورت غذای بی چاشنی و نمک را دارد و خیلی بی مزه خواهد بود منتها اگر هم نمک زیاد باشد شور می‌شود آن هم قابل استفاده نیست و باید از آن هم احتراز کرد. خاطر آقایان محترم مستحضر است که بندان چندان شهوت سخنرانی نداشته‌ام و تا ضرورت ایجاب نکند وقت مجلس را نگرفته غالباً با صدای فرمایشات همکاران محترم و استفاده‌از آنها قناعت کرده‌ام مگر در پاره‌ای مواقع به حکم ضرورت که وجدانم به من امر اکید می‌نماید صحبت می‌کنم لذا از همکاران محترم در استدعا دارم اول این که عرایضم را گوش کنند ثانیاً همان طور که‌الآن مجبور شدم در جواب آقای حاذقی عرض کردم و این جزو یادداشتم بود هر وقت ناطق محترمی مشغول نطق و مذاکره بوده‌است بنده‌ان را با کمال ادب و سکوت اصغا کرده‌ام و انتظار معامله متقابله دارم تصور می‌کنم بعد از بیان این مقدمه در نتیجه حاصله همه‌اقایان با بنده هم آواز شده در جلسه یکشنبه جاری که طرح تأخیر انتخابات تقدیم مجلس و تصویب گردید بنده ه یکی از موافقین و امضاء کنندگان آن بوده‌ام عقیده‌مند هستم برای احتراز از هرگونه پیش آمدهای خلاف انتظار ضروری است که در تعقیب آن طرح شالوده‌ای بریزیم که نتایج نیکویی بار آورد ما بنیانی گذاشته‌ایم باید در بالا بردن آن نهایت کوشش را به خرج دهیم که پایه‌های آن باپاسیمان محکم و با تیرآهن روی آن را پوشش کنیم تا دستخوش هیچگونه حادثه سویی نگردد بدین معنی که طرحی را تهیه و به تصویب برسانیم که به موجب آن مثبتی مرکب از بیست و چهار نفر الی 30 نفر از رجال برجسته کارآگاه مجرب میهن‌پرست و از نمایندگان منتخبه مجلس شورای ملی تشکیل گردد که در راس این هیئت جناب آقای پیرنیا موتمن‌الملک قرار داشته باشند اگر چنانچه خدای نخواسته در انتخابات تأخیر شود دفترتی پیش آمد کند این هیئت در واقع به‌استثنای طرح و تنظیم لوایح در کلیه‌امور کشور در عملیات دولت بالاخص در جریان انتخابات نظارت کامل داشته باشد، حال از دو پدر نیست یا دولتی که طرف اعتماد مجلس است بر سر کار می‌ماند یا فرض محال محال نیست پیش‌آمد این طور باشد که دولت دیگری روی کار بیاید در هر دو جا از این دولت‌ها با از روی درستی و وطن‌پرستی انجام وظیفه می‌کنند در این صورت چه بهتر که چنین هیئتی شاهد حسن قبل آنها باشد و یا اگر العباذو بالله‌اشخاص برخلاف مصلحت قدم‌هایی به ضرر جامعه برداشتند این هیئت با

+++

کمال قدرت از مفاسد متصوره جلوگیری نماید البته واقعیت مهم کشور ایجاب می‌کند که‌اقای پیرنیا خواهی نخواهی این مأموریت را استقبال کنند و با حسن میهن‌پرستی که در ایشان سراغ داشته و داریم کشور را از وجود خود بهرور کنند. اگر ایران دارای گوهر درخشانی که در خزانه نهفته باشد و از نور آن استفاده نکنند و یا از هزاران جلد کتاب‌های ذیقیمت کتابخانه مجلس کسی استفاده نکند چه سودی از وجود آنها عاید ملت می‌شود. خاطر ایشان مستحضر است که وقایعی که‌امروز در میهن ما می‌گذرد در طول چندین قرن تاریخ کم‌تر نظیری داشته و ایشان باید از هر حیث در این دقایق آماده فداکاری گردند چون تا یک اندازه هیئت قائم مقام مجلس خواهد بود محل انعقاد آن یا مجلس یا کاخ گلستان باشد تصور می‌کنم اگر چنین هیئتی تشکیل گردد هم خاطر ما آسوده و هم از قاطبه ملت رفع هرگونه نگرانی خواهد شد و امیدوارم از هر حیث حسن اثر ببخشد.

نایب رئیس - جلسه پیش بنده‌از آقایان خواهش کردم که شعب را تشکیل بدهند و مطابق سابقه‌از هر شعبه 3 نفر انتخاب بکنند که بنشینند راجع به کمیسیون‌ها توافقی بکنند متاسفانه هیچکدام از آقایان حاضر نشده‌اند و این کار انجام نشد این بود که در هیئت رئیسه ما مجبور شدیم مطابق سابقه یک صورت‌هایی نوشتیم که خدمت آقایان داده شده‌است البته‌این صورت‌ها ملاک عمل اصلی نیست و رأی خود آقایان ملاک عمل است و حالا بعضی از آقایان به من تذکر داده‌اند خوب است آن رویه سابق معمول شود و باز هم وقت رأی جلسه یکشنبه داریم اگر آقایان تمایل دارند که مثل سابق سابق از هر شعبه 3 نفر انتخاب بشوند و توافق بشود خواهش می‌کنم در آخر جلسه جمع بشوند و این کار را بکنند و اگر نه‌ این کار مربوط به مجلس است و هیئت رئیسه نمی‌تواند در این کار دخالت بکند.

فاطمی - اجازه بفرمایید؟

بعضی از نمایندگان - عده کافی نیست.

فاطمی - اجازه بفرمایید این در صورتی بود که‌این اوراق را به دست ما نداده باشند حالا که داده‌اند و تا جلسه‌اینده هم وقت داریم هر کدام از آقایان هر کس را دلش نمی‌خواهد خط می‌کشد و بعد رأی خودش را می‌دهد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد

ختم جلسه

نایب رئیس - چون عده کافی نیست موافقت بفرمایید جلسه ختم شود جلسه ‌آینده روز یکشنبه ساعت 9 و نیم و دستور انتخاب کمیسیون‌ها

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی

ملک‌مدنی

 

سؤالات نمایندگان

از آقای وزیر امور خارجه خواهش دارم راجع به مسئله حجاج و این که دولت چه تصمیمی اتخاذ فرموده توضیحی بدهند .

سید ضیاءالدین طباطبایی

جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی

خواهشمندم دستور بفرمایید آقای وزیر فرهنگ برای پاسخ به سؤال زیر در مجلس شورای ملی حاضر شود.

برای سال تحصیلی 24-25 در هر یک از دانشکده‌های تهران عده که‌از 300 الی 800 نفر هستند داوطلب تحصی بوده و نامنویسی کرده‌اند اکثر این داوطلبان از جوانان ولایات ایران هستند که در شرایط بسیار سخت برای توفیق به‌ادامه تحصیل در دانشکده‌های تهران متحمل سختی و مشقت و ضررهای بسیار شده‌اند ولی هر یک از دانشکده‌های تهران فقط تقریباً صد نفر را برای تحصیل قبول می‌کنند خواهشمندم جواب بدهید که‌این جلوگیری از تحصیل جوانان ایرانی چه علتی دارد؟ و مثلاً با نبودن طبیب و دواساز و دندانساز کافی در ایران و شکایات متعدد اهالی و ولایات از نداشتن طبیب چرا دانشکده پزشکی - بیش از 100 نفر داوطلب نمی‌پذیرد.

وکیل کشاورز

انتصابات و احکام

شماره 17202 وزارت دادگستری 24/7/24

1 - آقای احمد رستمی‌آبادی امین دادگاه بخش لاهیجان به سمت دادیاری دادسرای شهرستان رشت

2 - احمد صدر دادیار دادسرای رشت به سمت بازپرسی شعبه 4 دادسرای شهرستان رشت

3 - حسین اصیمعی بازپرس شعبه 4 دادسرای رشت به سمت امانت دادگاه بخش لاهیجان

4 - دکتر محمود بامداد پزشک قانونی به وزارت فرهنگ منتقل شدند

5 - باقر شریفی کارمند تجدید نظر دادگاه ‌املاک به سمت ریاست شعبه 3 دادگاه تجدید نظر املاک

6 - ابراهیم دیلمی امین دادگاه بخش شعبه 14 تهران به سمت ریاست دادگاه‌ املاک واگذاری شهسوار

7 - علی افخمی کارمند دادگاه ‌املاک واگذاری شهسوار به سمت ریاست دادگاه شعبه 14 تهران

8 - جمال صدر‌زاده بازپرس قضایی در اداره نظارت به سمت دادیاری دادسرای استان 10

9 - غلام‌رضا ببرشک دادیار دادسرای استان 10 به سمت بازپرس قضایی در اداره نظارت

10 - احمد حسابی دادیار دادسرای رشت به سمت دادیار دادسرای شهرستان قزوین

11 - منوچهر شهیدی دادیار دادسرای قزوین بنابر مقتضیات اداری منتظر خدمت

12- محمد‌علی آل‌احمد کارمند علی‌البدل دادگستری ساوه به سمت دادیاری شهرستان کاشان

13 - محمد محدث‌سبزواری کارمند علی‌البدل دادگستری کاشان به سمت کارمندی علی‌البدل دادگستری شهرستان ساوه

14 - محمد حسن ولیانی امین دادگاه بخش آستارا به سمت امانت دادگاه بخش محلات

15 - حسین دادپرور کارمند علی‌البدل دادگستری اردبی به سمت امانت دادگاه بخش آستارا

16 - صالح امینی افشار بازپرس دادسرای مراغه به سمت بازپرسی دادگستری اردبیل

17 - ابراهیم مبصری بازپرس شعبه 1 دادسرای اردبیل به سمت کارمند علی‌البدل دادگستری اردبیل

18 - مهدی مولوی رئیس هیئت نخستین دادگاه‌ املاک واگذار به سمت ریاست شعبه 4 هیئت تجدید نظر املاک واگذاری

19 - محمد طباب بازپرس اداری به سمت کارمندی شعبه 4 هیئت تجدید نظر املاک واگذاری

20 - محمد علوی دادیار دادسرای استان 1 و 2 به سمت کارمندی شعبه 3 هیئت تجدید نظر املاک واگذاری

21 - حسن پزشک کارمند علی‌البدل دادگستری مراغه به سمت بازپرسی ودادسرای مراغه

22 - مهدی شریعتمداری مستشار دادگاه‌استان به سمت مستشاری دادگاه‌ استان 9

 

شماره 21045/710                                                            به تاریخ 22/7/1324

        55/12861

مجلس شورای ملی

در این موقع که‌ارتش متفقین ایران را تخلیه نموده و اموال خود را از ایران خارج خواهند نمود دولت مجبور است قسمتی از احتیاجات راه‌آهن ایران را که متعلق به‌ارتش متفقین است خریداری نمایند

اخیراً برای خرید مقداری لوکوموتیو و واگن و غیره طبق صورت پیوست قرارداد خرید فی‌مابین بنگاه راه‌آهن و مأمورین فرووش دولت آمریکا منعقد گردید که در مقابل میبایستی معادل ده میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و هشتصد و بیست و چهار دلار (10739824) که معادل 349044283 ریال می‌شود تأدیه شود. نظر به‌این که شرط اساسی خرید پرداخت فوری وجه نقد است و از طرفی بنگاه راه‌آهن فعلاً قادر به تادیه‌این وجه نمی‌باشد به‌این جهت مجبور به قرضه خواهد بود تا بعداً این قرضه‌از مطالباتی که وصول می‌شود پرداخت گردد لذا ماده واحده ذیل به قید یک فوریت برای تصویب این قرضه تقدیم و تقاضای تصویب می‌نماید.

 

ماده واحده

مجلس شورای ملی به وزارت راه‌ اجازه می‌دهد معادل مبلغ 349044283 ریال با سود چهار درصد در سال برای خرید اشیاء راه‌آهن از بانک ملی ایران وام دریافت و بعداً از محل مطالبات خود که وصول خواهد نمود مسترد دارد و تا موقع تصفیه نهایی وام و سود مربوطه از عواید جاریه بنگاه راه‌آهن پرداخت خواهد شد

نخست وزیر                                  وزیر دارایی                                   وزیر راه

محسن صدر                                 بدر                                             نادر آراسته

 

تقاضای خرید

دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی جناب آقای نادر آراسته وزیر راه به این وسیله تقاضای خرید اشیاء و لوازم زیر را از دولت ایالات متحده‌امریکا می‌نماید تاریخ معامله منتها تا 19 اکتبر 1945 و وجه پرداختی به دلار امریکایی خواهد بود

1 - 11 لوکوموتیو بخاری نوع میکادو و از قرار هر یک

                                                                                    25/82031   دلار

                                    جمع                                           75/902343 دلار

1 - اسباب و لوازم کارخانه تعمیر شامل اثاثیه یدکی و لوازم تعمیر لوکوموتیوهای فروشتال اثاثیه یدکی و لوازم لوکوموتیوهای آمریکایی و ماشین‌آلات تعمیر و غیره که فعلاً مورد استفاده راه‌آهن ایران است.

3 - 277 واگون مخزن هر یک به مبلغ 69/2929 دلار

                                                                                    75/425934  دلار

                                                                                    13/811524  دلار

                                                            جمع کل              63/2139802 دلار

+++

دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی جناب آقای نادر آراسته وزیر راه

 

قبول فروش

مورخ 9 اکتبر 1945

اینجانب تقاضای دولت شاهنشاهی ایران را که به شرح فوق به نمایندگی از طرف جناب آقای نادر آراسته به عمل آمده با شرایط زیر قبول می‌کنم

الف - پرداخت منتها تا آخر روز 19 اکتبر 1945 به عمل خواهد آمد

ب - اگر پرداخت در روز 19 اکتبر به عمل نیامد این پیشنهاد و قبولی نامه آن ملغی و هیچ گونه‌اعتبار قانونی نخواهد داشت.

کانل جان استادسون

 

کمیته تصفیه لوازم جنگی و بری و بحری

فرماندهی خلیج فارس تهران ایران

 

قرارداد فروش

این قرارداد در تاریخ 9 اکتبر 1945 میلادی بین دول متحده‌امریکا که بعد از این همه جا در قرارداد به نام دولت نامیده خواهد شد به نمایندگی فرماندهی خلیج فارس شعبه تصفیه لوازم جنگی و بر طبق قانون فروش لوازم اضافی آمریکا مورخه سال 1944 از یک طرف و دولت شاهنشاهی ایران به نمایندگی جناب آقای نادر آراسته وزیر راه‌ از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

به موجب این قرارداد دولت در مقابل دریافت هشت میلیون دلار وجه نقد که رسید آن به این وسیله‌اعلام می‌گردد اشیا و لوازم ملکی خود را به شرح زیر (به همان وضعی که هست) و در (همان نقطه که هست) به دولت شاهنشاهی ایران می‌فروشد و تحویل قطعی می‌دهد.

 

شرح

تعداد

بهای هر عدد

میزان کسر استعمال

واحد بهای تمام شده منهای کسر استهلاک

جمع بها دلار

وسایط نقلیه راه‌آهن

 

 

 

 

 

واگن‌های 20 تنی دیواره بلند (گوندولا)

200

1400

416/10

72/1567

313544

 

واگن‌های20 تنی مسقف

 

500

 

1600

 

 

10

 

1800

 

900000

 

واگون‌های 40 تنی مسقف

 

200

 

2300

 

250/11

 

56/2551

 

510312

واگن‌های 40 تنی دیوار کوتاه (گوندولا)

100

 

2000

500/7

50/2312

231250

واگن‌های مسطح 50 تنی

73

 

 

2300

833/10

55/2563

15/187139

واگن جرثقیل

2

58000

167/9

93/65853

86/131707

اسباب و لوازم تعمیر ماشین‌آلات کارخانه‌جات

اسباب یدکی کارخانه و لوازم تعمیر لوکوموتیوهای فروشتال و لوکوموتیوهای فروشتال و لوکوموتیوهای آمریکایی لوکوموتیوهای بخاری میکادو

59

57000

12500

25/82031

75/4839843

اجناسی که پیمان خرید آن بعداً منعقد خواهد شد

 

 

 

جمع

 

8000000

 

واگن مخزن

184

69/2929

 

 

96/539062

واگن مخصوص کارکنان قطار

205

 

34/2438

 

 

50/60958

 

 

 

 

 

46/600021

 

 

+++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت ها
Parameter:294267!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)