کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه: 151 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اخذ رأى جهت انتخاب دو نفر ناظر پشتوانه اسکناس‏

3- تقدیم لایحه اصلاح قانون ایجاد صندوق صرفه جویی‏

4- طرح و تصویب لایحه (فوری) اجازه اعتبار جهت مبارزه با مرض تیفوس در شهرستان‌ها

5- اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به انتخاب نظار پشتوانه اسکناس‏

6- سؤال آقاى امیر تیمور و جواب آقاى معاون وزارت دارایی

7- شور دوم لایحه آبیارى‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 151

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اخذ رأى جهت انتخاب دو نفر ناظر پشتوانه اسکناس‏

3- تقدیم لایحه اصلاح قانون ایجاد صندوق صرفه جویی‏

4- طرح و تصویب لایحه (فوری) اجازه اعتبار جهت مبارزه با مرض تیفوس در شهرستان‌ها

5- اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به انتخاب نظار پشتوانه اسکناس‏

6- سؤال آقاى امیر تیمور و جواب آقاى معاون وزارت دارایی

7- شور دوم لایحه آبیارى‏

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غابیبن جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، جلیلی، ملک‌زاده آملی، نایینی، فاطمی، دکتر لقمان، دشتی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر سمیعی، صفوی، محیط لاریجانی، گودرزنیا، مشیردوانی، مکرم افشار، شجاع، اکبر، امیر ابراهیمی، جلایی، نمازی، معتضدی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، مسعودی، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، همراز، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى انوار

انوار- بنده خواستیم خدمت آقایان نمایندگان یک عرضى بکنم و امیدوارم به حسن قبول تلقى بشود این صورت مجلس که خوانده شد آقاى رئیس از همه آقایان شهادت می‌طلبد که این صورت مجلس صحیح است یا نه ما هم باید شهادت بدهیم خدا شاهد است من که با تمام قواى خودم را حاضر می‌کنم که بشنوم نمی‌شود این است که با یک زبان التماس خواهش می‌کنم که آقایان بگذارند این صورت مجلس را ما گوش بدهیم و از آن طرف تا مطلبى محل نظر واقع می‌شود همین قدر که بخواهیم صحبت کنیم تمام شده است این است که استدعا می‌کنم آقایان پنج دقیقه توجه داشته باشند و مقام ریاست هم توجه داشته باشند نه ما توجه داریم که بتوانیم شهادت بدهیم نه خود آقاى رئیس توجه می‌کنند این یکى موضوع دیگر این بود که من در ماده آخر صحبتى که کردم نظرم این نبود که بخواهم نمایش بدهم نظرم یک

+++

مسأله تاریخى بود که خواستم آن مطالب تاریخى را تذکر بدهم یکى کودتاى ناصر‌الملک بود و دیگر کودتاى غلامحسین خان سردار محتشم بود بنده خواستم این قسمت در تاریخ مجلس از بین نرود و بماند حالا دیدم در صورت مجلس اسمى برده نشده می‌خواستم تدکر بدهم که اصلاح شود.

رئیس- این صورت مجلس که ملاحظه می‌فرمایید تقریباً خلاصه است و مطالب در صورت مشروح مجلس نوشته می‌شود دیگر در صو رت مجلس نظرى نیست. آقاى حمزه‌تاش‏

حمزه‌تاش- در ضمن قرائت صورت مجلس بنده پیشنهادى راجع به حذف ماده هفت داده بودم در صورت مجلس تذکر داده یشده و بنده نفهمیدم که به کمیسیون مراجعه شده است یا خیر.

طوسى- خاطر آقا هست که یک قسمت از پیشنهادات در ماده اول قرائت شد و بعد بنا به نظر مجلس رفت به کمیسیون و آنها که قرائت نشد محتاج به ذکر در صورت مجلس نبود البته همه می‌رود به کمیسیون و در موقع شور دوم قرائت خواهد شد. دیگر در صورت مجلس لزومى نداشت ذکر شود.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

جمعى از نمایندگان- دستور

نوبخت- آقا بنده با ورود در دستور مخالفم.

رئیس- با دستور که نمی‌شود مخالفت کرد عده زیادى قبل از دستور اجازه خواسته‌اند و آقایان می‌فرمایند وارد دستور شویم.

نوبخت- آقا نظامنامه را در نظر بگیرید در نظامنامه مصرح است اجازه بفرمایید بنده مخالفتم را بکنم آن وقت رأى بگیرید اگر رأى دادند که بنده عرایضم را بکنم خواهم کرد و الا وارد دستور می‌شویم دلیل مخالفت بنده این است که بعضى عرایضى است که باید به عرض برسانم و یکى راجع به توقیف مطبوعات است که باید به عرض برسانم و یکى هم تفسیر غیر موجهى است که دولت راجع به ماده (8) قانون حکومت نظامى کرده است که باید تذکر داده شود.

بعضى از نمایندگان- در این باب سؤال شده است.

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در دستور موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. انتخاب دو نفر نظار

2- اخذ رأى جهت انتخاب دو نفر ناظر پشتوانه اسکناس‏

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر ناظر براى هیئت نظارت بانک بدواً پنج نفر با قرعه براى استخراج معین می‌شوند.

(افتراع به عمل آمده: آقایان: مؤید قوامى- ناهید- دهستانى- گیو- پناهى- انتخاب شدند)

رئیس- آقایان منتخبین به اتفاق آقاى مجد ضیایى استخراج خواهند کرد. آقایان نمایندگان رأى خودشان را براى دو نفر ناظر ذخیره اسکناس خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمد)

3- تقدیم لایحه اصلاح قانون ایجاد صندوق صرفه جویی‏

رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی‏

معاون وزارت دارایى (آقاى صهبا)- چنانچه آقایان استحضار دارند در قانون ایجاد صندوق صرفه‌جویى به صرفه‌جویی‌هایى که کم‌تر از بیست هزار ریال است فقط بهره داده می‌شود و به مبلغ بیشتر از آن بهره داده نمی‌شود اکنون براى تشویق صرفه‌جویى و براى این که بیشتر اسکناس به بانک برگردد یک بهره در نظر گرفته شده و لایحه آن تقدیم می‌شود یک لایحه دیگرى است دایر بر برگرداندن اسکناس‌هاى زائد بر مقدار لازم جارى مبادلات داخلى آن هم تقدیم می‌شود.

4- طرح و تصویب اجازه اعتبار جهت مبارزه با مرض تیفوس در شهرستان‌ها

رئیس- لایحه بهدارى که به قید فوریت در جلسه پیش تقاضا شده مطرح است.‏

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید جواب سؤال بنده را بدهند.

رئیس- تأمل بفرمایید بعد

(لایحه به شرح ذیل فرائت شد)

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است مبلغ سه میلیون

+++

ریال از محل درآمد سال 1322 براى جلوگیرى از مرض تیفوس و تیفویید در شهرستان‌ها به مصرف رسانیده و مبلغ مزبور را ضمن بودجه سال 1322 وزارت بهدارى منظور دارند.

ضمناً براى پیشرفت و سرعت کار اجازه می‌دهد که هزینه‌هاى مربوط به این مبلغ اعم از خرید اثاثیه و لوازم و غیره بدون رعایت مقررات مناقصه به مصرف رسانده شود.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى طباطبایى با فوریت مخالفید؟

طباطبایى- بنده خواستم عرض کنم این فوریت‌ها که نوشته می‌شود در لوایحه به عقیده بنده از روى تعقل نیست و واقعاً فورى نیست و یک عادتى است که جارى شده و این آقایان وزرا هیچ کدام مواظب نیستند و همین طور می‌نویسند به قید فوریت در صورتی که این لایحه را در جلسه گذشته دادند و اگر در جلسه گذشته به طور عادى داده بودند دیروز در کمیسیون تصویب شده بود و اقلاً مطلب را حالى می‌شدیم و حالا محتاج نبود که آقاى منشور بفرمایند که دو مرتبه بخوانند بنابراین حالا هم بنده عقیده‌ام این است که این لایحه به طور عادى داده شود و برود در کمسیسون چون مبلغش هم جزئى است سیصد هزار تومان است. و در کمیسیون دقت بیشترى می‌کنیم و بیاید در مجلس و تصویب شود.

وزیر بهدارى- اگر در جلسه قبل مجلس شوراى ملى به واسطه کارهاى مهمى که داشت نتوانستند لایحه بنده را مطرح کنند این مربوط به بنده نیست این فوریت دارد دلیل فوریت آن هم براى این است که بیمارى تیفوس یک چیزى است که جلوگیرى به موقع نشود در حقیقت مثل این است که یک کار بیهوده شده است همین طور که مجلس شوراى ملى آن لایحه قبلى را به فوریت رأى داد و خوشبختانه ما موفق شدیم که بیماران را معالجه کنیم و اگر این کار به موقع نشده بود می‌بایستى طهران وضعیتش خیلى بدتر باشد. این اعتبار هم براى شهرستان‌ها لازم است مخصوصاً به واسطه پیشنهادى که شد و کلمه شهرستان‌ها گذارده شد از تمام شهرستان‌ها به ما تلگرافات می‌کنند و درخواست اعتبار می‌کنند (صحیح است) و در حقیقت آن کسى که مسئول این کار است ناچار است که به مجلس شوراى ملى عرض کند و تقاضاى مساعدت کند که به این لایحه رأى بدهند. (صحیح است)

رئیس- آقایانی که نسبت به فوریت لایحه موافقند برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

عده زیادى از آقایان اجازه خواسته‌اند آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده موافقم‏.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- بنده موافقم ولى یک تذکرى می‌خواستم عرض کنم در موقعى که فوریت لایحه مطرح بود بنده می‌خواستم عرض کننم که اگر بحثى به دولت باشد از تأخیر قضیه است براى این که ایالات و ولایات متأسفانه خیلى دیر مورد توجه واقع می‌شوند در مرکز همین قدر که این مرض پیدا شد تقاضاى اعتبار کردند و مشغول اقدام شدند در صورتی که این اشخاص پول‌دار و خیر و بالاخره خود آقایان وزرا و نماینددگان هستند و این آقایان ممکن است در صورتی که اعتبارى هم نباشد کمک کنند آقا در ولایات این طور نیست الآن نزدیک دو ماه و نیم و سه ماه است که در شیراز مرض تیفویید شایع است و مکرراً این قضیه را به آقاى وزیر بهدارى عرض کردم و قرار شده است که دواهایى در آنجا بفرستند و بنده خیلى متأسفم که مطابق اطلاعاتى که دارم به شیراز نرسیده و بنده شرم دارم که عرض کنم که در شیراز که جمعیتش صد و سى هزار نفر است بنده اطلاع پیدا کردم که عدد تلفات تا روزى صد و پنجاه نفر هم رسیده بود و بنده نمی‌دانم که چرا وزارت بهدارى از وجود این مرض اساساً تا مدتى مطلع نشده بود و حالا این مبلغ که اعتبار می‌خواهند این به درد کى می‌خورد و با این قیمت دواها و نبودن دوا از این سیصد هزار تومان به هر شهرستانى سه هزار تومان پنج هزار تومان ممکن است برسد از این جهت بنده تصور می‌کنم که اگر این موضوع دو جلسه هم عقب بیفتد و بعد یک اعتبار زیادترى براى شهرستان‌ها در نظر بگیرند بهتر است زیرا این مبلغ سیصد هزار تومان را خود آقاى وزیر بهدارى هم تصدیق می‌فرمایند

+++

که این به جایى نخواهد رسید این است که این لایحه را هر قدر زیاد کنند ما هم حرفى نداریم و یا این که قول بدهند که در آتیه یک لا یحه بیشترى به زودى به مجلس بدهند براى شهرستان‌ها و الا در این خصوص مطالب زیاد است که عرض کنم و براى وزارت بهدارى هم شایسته نیست.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- آقاى رضوى مخالفتى نفرمودند و بلکه بیانات ایشان در تأیید این لایحه بود و اگر دولت می‌توانست که اعتبار بیشترى بدهد می‌داد و این جاى تردید نیست که براى شهرستان‌ها این مبلغ کافى نیست ولى دولت هم البته نظر به درآمد خودش دارد و بودجه و اینها را باید در نظر بگیرد. و البته این نظریه آقاى رضوى صحیح است و بنده هم از اشخاصى هستم که طرف‌دار این هستم که بایستى به شهرستان‌ها بیشتر اعتبار داده شود ولى عرض کردم باید قسمت‌هاى بودجه را هم در نظر گرفت و آقاى وزیر بهدارى هم یقین دارم که طرف‌دار این فکر هستند و اقداماتى می‌کنند که اعتبارى تهیه کنند که به شهرستان‌ها هم کمک شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- متأسفانه دولت‌هاى ما همیشه اکل از قفا می‌کنند بنده تصور می‌کنم که کم‌تر دولتى باشد که به قدر دولت ایران مخارج بى‌جا زیاد بکند و به قدر دولت ایران بی‌موقع پولش را دور بریزد و نفله کارى بکند از این مسأله که بگذریم بنده یک ماه قبل دو نفر از دکترهاى این شهر که یکى دکتر خسرو مختارى و یکى یک نفر دیگر بود به بنده مراجعه کردند و گفتند که حاضر هستیم که خودمان سیصد تختخواب تهیه دیده‌ایم و در اختیار بهدارى بگذاریم و تمام مخارج این سیصد تختخواب را هم از جیب خودمان بدهیم پول دوا و سایر مخارج را و بالاخره تمام اینها را می‌دهیم فقط جا ندارم و وزارت بهدارى یک محلى را در اختیار ما بگذارد که تا مدتى که این ناخوشى تیفوس هست بعد از این که این مرض تمام شد ما هم خداحافظى می‌کنیم و جا را هم به وزارت بهدارى مسترد می‌کنیم حرف از این بهتر و حسابى‌تر می‌شود؟ بنده چون هیچ وقت پایم را در وزارتخانه‌ها نمی‌گذارم چون کارى ندارم ولى در این موقع براى اولین دفعه رفتم به وزارت بهدارى اول خدمت آقاى معاون وزارت بهدارى بعد خدمت آقاى اردلان وزیر بهدارى ایشان هم با سلام و صلوات پذیرفتند ولى اگر شما اثرى دیدید بهره هم دیدم حالا ملاحظه بفرمایید که یک طبیب ایرانى که سیصد تختخواب تهیه دیده و خودش حاضر است تمام مخارج آن را از جیب خودش بدهد بدون این که کمکى بخواهد فقط یک محلى می‌خواهد که در اختیارش بگذارند این را هم مضایقه می‌کنند بعد دست گدایى خودشان را دراز می‌کنند پیش انگلیس‌ها این ننگ است براى ما براى مملکت ما!!

وزیر بهدارى- متأسفانه نماینده محترم در این باب اشتباه فرمودند بنده ناچارم که قضایا را روشن کنم ما از کسانى که استفاده کرده بودند از محل‌هایى که از دولت گرفته بودند و یک موقعى دولت به آنها مساعدت کرده بود و محلى داده بود که بیماران خودشان را بپذیرند دولت از آنها خواست که آن محل را به ما پس بدهند براى این که آن محل از اینها پس گرفته نشود گفتند که ما سیصد تختخواب می‌دهیم که الآن هم هنوز آن سیصد تختخواب را نداه‌اند نبایستى همه چیز را در اینجا عریان گفت (هاشمى- باید گفت آقا) حالا هم این یک مساعدتی بوده است جایش را هم داریم که تهیه کنیم چون کار خیرى است دولت هم قبول می‌کند ولى این طور نبوده است که سیصد تختخواب داده باشند و لوازمش را هم تهیه کرده باشند و پولش را داده باشند و ما هم نپذیریم.

امیر تیمور- به خود من گفت من هم که به آقا عرض کردم.

اجازه بفرمایید ممکن است بنده و جنابعالى بنشینیم و این قضایا را حل کنیم و ممکن است این دکتر هم نظر خیلى خوبى داشته باشد و نظر سویى نداشته و این را هم باید عرض کنم که هر خانه هم بیمارستان نمی‌شود که همین قدر یک خانه بزرگى را بشود بیمارستان کرد این لوازم می‌خواهد

+++

آقا ما با یک جدیتى با وجود این که محلش را قبلاً وزارت دارایى داده بود بعد دیدیم که یک قانونى هم لازم دارد این قانون را هم از مجلس شوراى ملى گذراندیم و حالا شب و روز هم کار می‌کنند و هنوز نتوانسته‌ایم حاضر کنیم براى این که نمی‌شود یک آدم شپشى را به حال خودش ول کنیم آنجا و بعد یک جواز دفن براى او صادر کنیم بنابراین این خواهش می‌کنم آقایان مساعدت بفرمایند این اعتبار هم زودتر داده شود بلکه ما بتوانیم در شهرستان‌ها هم همین طور که در تهران تا اندازه‌ای وسایل فراهم شده در شهرستان‌ها هم بتوانیم براى شهرستان‌ها هم زودتر اقداماتى بکنیم.

رئیس- آقاى پالیزى شما مخالفید یا موافقید؟

پالیزى- بنده مختصرى خواستم عرض کنم که این مبلغ براى شهرستان‌ها خیلى کم است و بنده امیدوارم آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه زودتر بگذرد و بعداً هم آقاى وزیر بهدارى یک لایحه که اعتبارش بیشتر از این باشد به مجلس شورای ملى پیشنهاد کند که براى شهرستان‌ها هم کافى باشد.

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- عرض می‌کنم خیلى جاى تعجب خواهد شد که بنده با این لایحه مخالفت کنم صحبت در این است که چند روز قبل پانصد هزار تومان براى طهران موافقت شد براى جلوگیرى از بیمارى تیفوس در صورتی که این مبلغ خیلى هم کم بود چون در آن جلسه صحبت شد راجع به شهرستان‌ها حالا گو این که رشوه حرام است اما آقایان وزرا گاه وقت‌ها می‌خواهند به نمایندگان شهرستان‌ها و استان‌ها رشوه بدهند اگر این سیصد هزار تومان واقعاً براى تمام مملکت باشد یک پولى است که در واقع دور ریخته شده مثل این است که یک دیوارى پى و پایه‌اش خراب شده و بخواهند ظاهرش را کج مالى کنند ولى اساس خرابى از بین نرفته این سیصد هزار تومان را اگر امروز به تنها شهر تبریز بفرستند کفایت نخواهد کرد براى این که دوا نیست اساس کار درست نیست و آن لوازم اولیه را ندارد تا چه رسد به این که بتواند مریض قبول کنند و اگر دولت واقعاً بخواهد اقدام بکند و از این مرض تیفوس جلوگیرى کند بنده می‌گویم که سى میلیون بیاورند براى استان‌ها و آن وقت می‌شود گفت تا اندازه‌ای جلوى این ناخوشی‌ها گرفته خواهد شد و اگر براى ظاهر سازى است بهتر این است که این مبلغ را هم جزو بودجه مملکتى و جزو صرفه‌جویى بکنید بهتر است واقعاً خیلى اسفناک است و جاى شرم است که مملکتى که پانصد میلیون براى دفاع ملى می‌گذراند بیست میلیون براى یک وزارتخانه پانصد میلیون براى یک وزارتخانه آن وقت براى بهداریش این طور اقدام می‌کند در صورتی که اگر بودجه مملکت را به دو وزارتخانه که واقعاً پایه و اساس مملکت است صرف کنیم ضرر نکرده‌ایم یکى فرهنگ است که باید آدم تربیت کند و یکى هم بهدارى است که باید آدم درست کند بودجه بهدارى ما پنج میلیون تومان است هر نفرى سه قران سالیانه می‌رسد این واقعاً باعث ننگ است و شرم‌آور است و معارفى که می‌بایستى آدم تربیت کند به هر نفر سالیانه یک تومان می‌رسد بنده به آقاى وزیر بهدارى اعتراض ندارم به اندازه پولش آدم باید کار بکند به هر حال این مبلغى که ما می‌گذرانیم براى شهرستان‌ها هیچ فایده نخواهد داشت و این پول به هدر خواهد رفت و هر کس هم به این پول رأى بدهد من خیال می‌کنم خلاف وجدان کرده است.

وزیر بهدارى- بنده تصور می‌کنم آقایانی که مخالفت می‌فرمایند برعکس مساعدت کاملى با وزارت بهدارى می‌فرمایند و تشکر می‌کنم از آقایان و ضمناً عرض می‌کنم ملاحظه بودجه کشور و درآمد مملکت را باید کرد با این ملاحظات است که این مبلغ پیشنهاد شده است و فعلاً ما کارى نمى‌توانیم بکنیم ما فکر کردیم که بیمارستان‌هایى که در شهرستان‌ها داریم تقویت کنیم و تا آنجایی که ممکن است مساعدت با بیماران و بیمارستان‌ها بکنیم و این را هم ترک نمی‌کنیم و سعى کرده‌ایم و باز هم سعى خواهیم کرد که یک اعتبار بیشترى و زیادترى براى بودجه وزارت بهدارى بگیریم که یک کارهاى اساسى بشود و فعلاً امروز این اعتبارى که می‌خواهیم

+++

براى این است که یک کارى است فورى و لازم که اگر فوراً اقدام نشود ما را دچار اشکال می‌کند و این یک کار خیلى اساسى است و باید عرض کنم که این مبلغ جزو آن مبلغی که تصویب شده نیست و علاوه از آن مبلغ است.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش

دکتر تاج‌بخش- بنده موافقم با این لایحه چون از براى کمک به بهدارى است و ضمناً مى‌خواستم عرض کنم متأسفانه در شاهرود الآن پنج ماه است که به واسطه نرسیدن حقوق بهدارى آنجا تقریباً منحل شده است ما هر قدر مذاکره می‌کنیم وزارت کشور به عهده بهداری و بهداری به عهده وزارت کشور می‌گذارد بنده تلگرافاتى دارم که مدتى است مریض تیفویید در آنجا بروز کرده و مرض تیفوس هم قریب بیست و پنج روز است که تقریباً شیوع پیدا کرده است و الآن شاهرود به کلى فاقد بهدارى است و اعضا آن کار نمى‌کنند و بنده نمی‌دانم ترتیب بهدارى آنجا چه خواهد شد من استدعا می‌کنم که وزارت بهدارى توجه فرمایند فعلاً در آنجا یک طبیب بیشتر نیست لا محاله یک طبیب دیگر حتماً از برای آنجا بفرستند و بودجه بهداری آنجا را تأمین کنند که حتماً حقوق آنها هم داده شود که از حیث طبیب و دوا در مضیقه نباشند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

پیشنهاد آقاى انوار

ماده واحده- راجع به عدم اجراى قانون محاسبات عدم رعایت مقررات نسبت به دارو اجرا شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- چون لایحه منتشر نشده است و عبارتش هم همان طور که آقایان توجه فرمودید لایحه‌ای است که در مجلس آمده و توجه هم نمی‌شود بنده اجمالاً خواستم عرض کنم یکى راجع به اثاثیه است و یکى هم وغیره اما این کلمه و غیره اگر راجع به دارو باشد بنده موافقم ولى راجع به اثاثیه بنده می‌دانم و آقایان هم توجه دارند که راجع به اثاثیه چطور روز به روز تجدید می‌شود. همین اعتبارات که از اول مشروطیت گرفته شده است آن اعتبارى که گرفته‌اند هى اثاثیه درست کرده‌اند مثلاً در یک وزارتخانه ده هزار میز و صندلى براى عضو دفتریش می‌خواستند. این است که بنده عرض می‌کنم که این سیصد هزار تومان با این مملکت ما و این گرفتاری‌ها دیگر وزارت بهدارى که نمی‌تواند توجه بکند و هم ملاحظه اثاثیه را بکند که بگویند فلان جور میز و صندلى باشد در صورتی که این پول باید فقط به مصرف دوا و غذاى بیماران برسد و دیگر اینها یک اثاثیه منظمى ترتیب داده نشود به خصوص این ناخوشى که در وزارتخانه‌ها پیدا شده است نسبت به اثاثیه که هر کدام می‌خواهند از دیگرى بهتر بشوند و این امر باعث زحمت شده است. این سیصد هزار تومان را اگر بخواهند مخارج اثاثیه بکنند کم می‌آید و یک پولى هم به درد مریض نمی‌خورد. این است که آقاى وزیر بهدارى چون بیشتر متوجه به اصول است باید فروع را ول کند و اصول را بچسبد و نسبت به دارو منافصه نشود ولى نسبت به اشیا دیگر اگر می‌گویند که به ضرر دولت است آن را از همان‌هایى که دارند استفاده کنند.

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- این پول مربوط به اثاثیه نیست و بنده به آقا اطمینان می‌دهم که این پول را خرج اثاثیه نمی‌کنیم اما اگر اتفاقاً لازم شد که تختخواب بخریم براى بیمار تختخواب می‌خریم تمنا می‌کنم که همین طور که لایحه تنظیم شده است قبول بفرمایند.

انوار- بنده به احترام شخص شما قبول می‌کنم و پیشنهادم را مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور

پیشنهاد می‌شود که بعد از مرض تیفوس اضافه شود و تیفویید

وزیر بهدارى- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى طباطبایى

پیشنهاد می‌شود مبلغ فوق فقط به مصرف خرید دارو خواهد رسید.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض می‌کنم من با این آقاى وزیر بهدارى

+++

و با آن سؤال و جواب آقا با آقاى امیر تیمور کارى ندارم. اما آن طورى که گفته‌اند به من آقاى دکتر مختار یا یک همچو اسمى آن طورى که آقا فرمودند حاضرند کمک زیادى بکنند حتى حاضر بودند سى هزار تومان در این بابت شخصاً کمک بکنند. (وزیر بهدارى- به شیر و خورشید سرخ بدهند) خوب خودتان گفتید یک امرى است از امور خیریه و هر کس هم کرده است باید ازش امتنان کرد. اما این پیشنهادى که شد بیان آقاى انوار حرف حسابى است. شما تشریف ببرید به یکى از برزن‌هاى شهردارى سابقاً ناحیه شهردارى عبارت بود از یک میز و یکى دو تا عضو دفترى و بقیه سپور. حالا اسمش را نمی‌دانم چه می‌گویند (بعضى از نمایندگان- رفتگر) رفتگر یا رفته باز یک عده سپور یا رفتگر که براى نظم خیابان‌ها است. حالا اگر شما پاى بگذارید به بک برزن شهردارى ملاحظه خواهید فرمود که اولاً عده زیادى مرد و زن دور هم آنجا ریخته‌اند و بعد تا هر دو چشم کار می‌کند میز و صندلى بخارى الکتریک و بادبزن الکتریک یافت می‌شود. این یک مرضى است که اداره درست کردن و میز و صندلى و اثاثیه لوکس تویش ریختن. این یک مرضى است براى وزارتخانه‌ها خاصه وقتی که در قانون هم پیش‌بینى می‌کند دیگر چه چیز جلوى اداره را می‌گیرد. بنده مخالفتم در فوریت این لایحه این بود که اشاره هم کردم که براى شهرستان‌ها یک اقدامى بکنند. ولى یک مملکت به این عرض و طول سیصد هزار تومان براى شهرستان‌ها به کجایش می‌رسد. این اگر براى اثاثیه است و براى این است که چهار نفر دکتر هم استخدام بکنند و فوق‌العاده معاش و مزایا بدهند (اینها اصطلاحات ادارى است) و به این عناوین عمل نمایند یک سیصد هزار تومانى مصرف شود عیبى ندارد. و الا اگر شما بخواهید یک مرضى را که امسال تازه بروز کرده است و تازه می‌خواهد ریشه بدواند در این مملکت امسال اگر گرفتار شدیم و شما علاج نکردید خواهید دید که چه قتل عامی خواهد کرد. این مرض در این مملکت آن پانصد هزار تومان که ما قبلاً گفتیم فقط صرف دارو بکنند گفتید که خیر می‌خواهیم به دکترها بدهیم و صرف ساختمان بکنیم. حالا یک سیصد هزار تومان دیگر هم گذاشته‌اید براى بقیه شهرستان‌ها، این کار پول است با این مبلغ نمی‌توانید این همه کارها را انجام بدهید این بود که لااقل این پیشنهاد را موافقت بفرمایید که مخالف با سایر قوانین هم نباشد که شما برخلاف قوانین مصوبه بدون اعلان مناقصه می‌خواهید این کار را بکنید: صرفاً این مبلغ ناچیز که سیصد هزار تومان است اختصاص می‌دهید بخرید دوا مراد بنده از مبارزه با تیفویید و تیفوس این است که شما باید وسایل فراهم کنید که تا یکى دو ماه دیگر که هوا گرم می‌شود آن شپش را که وسیله نقل و انتقال این مرض است بتوانید از بین ببرید و حالا با این سیصد هزار تومان نمی‌توانید این کار را در تمام شهرستان‌ها بکنید مگر این که مقدمه کار باشد. حالا موافقت بفرمایید که این را قید بکنند زیرا خرید اثاثیه خودتان هم که فرمودید نخواهید خرید و این را منحصرش بکنید به خرید دوا.

وزیر بهدارى- نظر جنابعالى صحیح است که باید دارو خرید ولى خوشبختانه ما دارو را هم مجانى می‌دهیم و اگر احتیاج شد و اگر دارو خواستیم بخریم مثلاً دارو را از اینجا بنده براى زاهدان می‌فرستم ولى اگر نرسید این را باید آنجا بخرند دیگر این که مناقصه و مزایده نمی‌خواهد که به امضاى رئیس دارایى برسد البته فوراً لازم است و می‌خرند. این که فرمودند اثاثیه البته این اعتبار براى خرید اثاثیه نیست ولى یک چیزهایى است که لازم است مثلاً فرض بفرمایید این آمبولانس‌هایى که مجانى در اختیار ما گذاشته‌اند البته مخارجى دارد و البته معلوم است که با درشکه یا آن چیزهایی که همه مردم از آن استفاده می‌کنند که نمی‌شود این کار را کرد که همه مردم گرفتار بشوند. بنده حالا تمام این موضوع را نمی‌توانم جزئیاتش را براى مردم بگویم. خیلى ساده به نظر می‌آید فکر کنید حالا اگر آمبولانس نبود بنده اگر این 536 نفر مریض را یا روى دوش یا با درشکه و یا با اتومبیل بنده و دیگرى رفته بود همه مردم گرفتار این

+++

بیمارى شده بودند حالا اگر از این محل در شهر شیراز لازم بشود که دو تا درشکه کرایه کنند و آن را اختصاص بدهند به حمل بیماران و آن درشکه را تا آخر این بیماری نگاه دارند و نگذارند دیگر کسی سوار بشود خوب نباید این کار را بکنند؟ (بعضى از نمایندگان- چرا چرا البته کم است) حالا از این موارد بسیار است و البته این هم کم است و اگر بخواهیم کار کنیم خیلى بیش از اینها لازم است ولى چه بکنیم چون بیش از این نداریم و حالا بایستى با این پول هر کارى که می‌شود کرد بکنیم و خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه زودتر بگذرد.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

صلاح ماده واحده را به طریق ذیل پیشنهاد می‌کنم: وزارت داریى مجاز است مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد سال 1322 براى جلوگیرى از مرض تیفوس در شهرستان‌ها به اختیار وزارت بهدارى بگذارد و به نفع مزبور صرفاً به مصرف خرید دوا و پرستارى و معالجه بیماران خواهد رسید.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده باید متأسفانه عرض کنم فرمایشاتى که آقاى وزیر بهدارى در جواب بنده فرمودند خیلى تطبیق با حقیقت نمی‌کرد و در اولین فرصت بیاناتى خواهم کرد و اشاره می‌کنم به ایشان که از گناهان کبیره است که در مقابل مجلس شوراى ملى اظهاراتى برخلاف حقیقت بشود از این که بگذریم بیانات بنده روى همان نظر آقاى طباطبایى است بنده هم پیشنهاد کرده‌ام چون این قضیه فوق‌العاده ناقابل است به مصرف خرید دوا و معالجه بیماران برسد و خرج ادارى از این محل برداشت نشود و این که فرمودند کرایه درشکه و اینها البته وزارت بهدارى خودش یک تشکیلاتى هم در ولایات دارد و یک ادارات بهدارى هم در ولایات هست و این قبیل کارها را دوایر بهدارى ولایات می‌کند و اینها بودجه‌اش معین است و الآن دارد یک بوددجه سرشارى را دولت مصرف وزارت بهدارى می‌کند و وزارت بهدارى مجبور است که از بودجه‌اش استعمال کند و این پول چون فوق‌العاده است باید براى خرید دوا و معالجه بیماران اختصاص داده شود و اگر بنا باشد همین طور که نوشته شده است در لایحه دولت بتواند براى مصارف دیگر و براى خرید اثاثیه و لوازم اولى استفاده بکند و این همان طور خرج تجمل و لوکسى و تختخواب بشود: این فایده‌اى ندارد البته منظور اساسى نمایندگان از تصویب این مبلغ این بود که براى معالجه بیماران مصرف شود.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- عیب لوایح فورى همین است به عقیده بنده اگر لایحه یک شورى یا دو شورى باشد چاپ می‌شود و منتشر می‌شود و آقایان مى‌بینند و بعداً می‌آید به مجلس و در مجلس مطرح می‌شود و رویش صحبت می‌شود ولى این را که فورى می‌آورند عبارت که به خاطر آدم نمى‌ماند شاید عبارتى غلط نوشته شده باشد چطور می‌شود رأى داد حالا بنده کارى به این لایحه ندارم و آقاى وزیر بهدارى که می‌فرمایند دوا مجانى است شما باز می‌گویید خرج دوا بشود بنده نمی‌فهم یعنى چه؟ دوا را می‌گویند مجاناً به ولایات می‌فرستیم آن وقت آقاى طباطبایى پیشنهاد می‌کنند که این مبلغ خرج دوا بشود ثانیاً آقا وضعیات ولایات را در نظر بگیرید بنده دیشب کاغذى از کرمان داشتم که نوشته بود مرض تیفوس در کمال سختى در کرمان شیوع پیدا کرده و حتى یک نفر دکتر را کشته (هاشمى- سه دکتر را) و یک وسیله نیست این پول خرج وزارتخانه‌ها نمی‌خواهد بشود که آقا برود وزارتخانه درست بکند که قالی‌هاى آن ذرعى چند و مبل آن چه جور باشد و این پول به مصرف ادارى برسد ولى وقتى می‌خواهد یک مریضى را بخوابانند یک تختخواب نداشته باشند یک تختخواب چوبى تهیه کنند لااقل. ولى اگر بنا باشد که غیر از این باشد مثل نوش‌داروى پس از مرگ سهراب می‌شود و باید این مصرف معالجه بشود همین طور که گفتند در ولایات وسایل نقلیه هست درشکه هست اتومبیل هست ولى وسیله حمل نیست اقلاً سه چهار درشکه را بتواند هر اداره کرایه بکند که مریض را با او ببرد به مریضخانه و نگذارد کسى دیگر سوار شود و این جور مخارج است و الا مریضخانه که نمی‌خواهد برایش چراغ برق و قالى مترى صد تومان تهیه

+++

کند این براى دوا است و دوا هم که مجانى می‌دهد (امیر تیمور- تبفوس دوا ندارد معالجه‌اش پرستارى است) خوب دوا هم که نداشته باشد شیر به او ندهند یک پرتقال به او ندهند بخورد پرستار که می‌خواهد غذا که می‌خواهد پس بنده نمی‌دانم باید روزه بگیرد آنجا دوا می‌خواهد غذا می‌خواهد پرستار می‌خواهد تختخواب می‌خواهد این است که باید یک قدرى دولت توجه بکند مخصوصاً در قسمت ولایات این مبلغ قابلى نیست شما این را تقسیم کنید به ولایات ببینید چقدر می‌رسد به هر شهرى.

بعضى از نمایندگان- آقاى امیر تیمور استرداد کردید؟

امیر تیمور- بنده پس نمی‌گیرم بسته به رأى مجلس.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى امیر تیمور برخیزند (عده کمى قیام کردند) تصویب نشد.

رأى گرفته می‌شود به اصل ماده پیشنهادى دولت آقایانى که موافق هستند ورقه سفید می‌دهند با اصلاح پیشنهادى آقاى منشور

(اخذ و شماره آرا به عمل آمد و 74 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 84 لایحه به اکثرت 74 رأى تصویب شد.

افشار- لایحه آبیارى را مطرح بفرمایند.

5- اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به انتخاب نظار پشتوانه اسکناس‏

رئیس- نتیجه استخراج آرا دو نفرى که براى هیئت نظارت معلوم شده است آقایان نراقى و مؤید احمدى اکثریت دارند. آقاى نراقى 78 رأى و آقاى مؤید احمدى 49 رأى دارند.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: لیقوانی، فیاض، رفیعی، کازرونیان، افخمی، منشور، اوحدی، ناهید، رضوی، افشار، دهستانی، نقابت، ه-پالیزی، دکتر ضیا، مؤید ثابتی، مؤید قوامی، آزادی، اصفهانیان، نیک‌پور، دکتر غنی، طوسی، شیرازی، ساکینیان، شاهرودی، بیات، مهذب، فریدونی، مؤید احمدی، عزیزی، حمزه‌تاش، تهرانچی، فروهر، طاهری، مقدم، رحمت سمیعی، چایچی، فرمانفرماییان، مشار، ملک‌زاده، نواب یزدی، امیر ابراهیمی، لاریجانی، ناصری، هاشمی، شباهنگ، معتضدی، یاراحمدی، حریری، پناهی، اردبیلی، دادور، نراقی، گرگانی، امامی، گیو، دولتشاهی، فرشی، جلیلی، اصفهانی، ملک مدنی،‌مجد ضیایی، رهبری، صفاری، ملایری، ریگی، منصف، ابراهیم سمیعی، دکتر تاج‌بخش، دکتر سنگ، معتصم سنگ، دکتر ادهم، انوار، ‌ع-پالیزی، مهدوی)

6- سؤال آقاى امیر تیمور و جواب آقاى معاون وزارت دارایی

امیر تیمور- بنده یک سؤالى است که مدتى است از وزارت دارایى کرده‌ام و حالا آقاى کفیل وزارت دارایى هم براى جواب همین موضوع تشریف آوده‌اند خیلى مختصر است اجازه بفرمایید بنده سؤال خودم را بکنم استدعا می‌کنم.

رئیس- بفرمایید.

امیر تیمور- عرض کنم در جلسه 7 فروردین که بنده صبح به مجلس آمدم در مجلس اولین گزارش ماهیانه دکتر میلسپو که توزیع می‌شد به بنده هم دادند بنده با یک نظر سریعى که به گزارش دکتر مراجعه کردم و اجمالاً مرور می‌کردم به این جمله رسیدم که در یک جا ذکر می‌کنند مثلاً یکى از این مقاصد بهداشت عمومى است و اطلاعى که از طرح‌هاى سرهنگ الکساند نیوورث مستشار وزارت بهدارى .... و درجاى دیگر می‌نویسد حضور متخصصین مجرب آمریکایى در سایر وزارتخانه مرا مطمئن می‌سازد که کارها به اسرع طرق ممکنه و به طور جامع و با اتحاد .... بنده وقتى که متوجه شدم اشاره به کلمه مستشار بهدارى کرده است و جاى دیگر اسمى هم از متخصصین مجرب آمریکایى برده است بنده خیلى تعجب کردم که مستشارى براى وزارت بهدارى استخدام نشده است از آمریکا و لایحه‌اى به مجلس نیامده است و مجلس شوراى ملى استخدام چنین مستشارى را تصویب نکرده است و از آمریکا استخدامى به عمل نیامده و همچنین براى سایر وزارتخانه‌ها حقیقتاً من به این فکر افتادم که شاید من اشتباه می‌کنم دیدم خیر همچو اشتباه به این بزرگى بنده نمی‌کنم تصور کردم شاید ایام عید که بنده غیبت کردم و به قم مشرف شدم خیال کردم که

+++

شاید مجلس تشکیل شده و در آن جلسات براى وزارت بهدارى مستشارى انتخاب شده یا براى جاهاى دیگر استخدام شده گفتند خیر همان روز هم خواستم در این موضوع اشاره کنم ولى مقام ریاست فرمودند که بعد از این جهت سؤال در این موضوع کردم و می‌خواهم که در این قسمت جواب بفرمایند. عرض کنم دکتر میلسپو یکى از مستخدمین ما است و از مستخدمین عالى رتبه و عالى مقام ما است و ما می‌خواهیم نسبت به دکتر میلسپو کمال مساعدت و همراهى را براى حسن انجام خدمت او به عمل بیاوریم اما دکتر میلسپو هم باید در قدم اول متوجه به اصول و قوانین کشور ایران باشند و بداند که در مملکت ایران در کشور ایران قبل از این که مجلس شوراى ملى براى مستخدمین خارجى قانون تصویب کند و آنها را استخدام کند هیچ خارجى حق ندارد و نمی‌تواند در هیچ یک از ادارات دولتى ایران وارد خدمت بشود این که او اینجا اشاره کرده است مستشارى براى وزارت بهدارى از آقایان سؤال می‌کنم که آیا مستشارى براى وزارت بهدارى استخدام شده است؟ (بعضى از نمایندگان- خیر) یک مأمور عالى مقامى که با حسن نیت او را آورده‌اند آن وقت در اولین وهله یک چنین خطاى بزرگى کرده باشد که میان دعوا نرخ معین کرده باشد این که معنى ندارد. از نظر بنده که یک نفر نماینده هستم غیر قابل عفو است. البته اگر این جمله را که ایشان در گزارش خودشان ذکر کرده‌اند اشتباه است که بنده صرف‌نظر می‌کنم و تعجب نمی‌کنیم ولى اگر اشتباه نشده است که خیلى جاى تأسف است و بنده امیدوارم که دیگر تکرار نشود.

معاون وزارت دارایى- و قبل از این که به عرض جواب مبادرت کنم اولاً از هوش سرشار .... (بعضى از نمایندگان- بلندتر) بنده می‌خواستم قبلاً از هوش سرشار و نکته سنجى آقاى امیر تیمور که همیشه براى صرفه ملى به کار می‌رود تحسین نمایم (امیر تیمور- بسیار متشکرم) و یک نکته را عرض کنم که اشخاص با هوش وقتى که روى ماشین فراست سوار می‌شوند یک قدرى پای‌شان را فراتر می‌گذارند یعنى یک قدرى پای‌شان را روى گاز بیشتر فشار می‌آورند. این قضیه‌اى نبوده است که آقاى رئیس کل دارایى دکتر میلیسپو قصد داشته باشد که مستشارى براى وزارت بهداری بشناسد یا این که در وزارتخانه‌هاى دیگر یک مستشارهایى داشته باشد. که مجلس شوراى ملى آن را تصویب نکرده باشد و اشخاصى به یک خدمت‌هاى رسمى مشغول باشند. قضیه این است که همین طور که همه آقایان اطلاع دارند یک تشکیلاتى متفقین براى خاورمیانه دارند و این تشکیلات چندین قسمت است در قسمت بهدارى هم یک سازمانى دارند که مأموری براى این قسمت در ممالک شرق میانه اعزام می‌دارند که با اولیا و مقامات مربوطه آن ممالک یک مذاکراتى بکند و یک تشریک مساعى براى پیشرفت آن منظور چه از نظر منافع خودشان و چه از نظر مطالبى که در آن کشور ذى‌نفع هستند ایجاد بکنند. آقاى رئیس کل دارایى فقط از نظر این که ایشان در وزارت بهدارى آمده‌اند .... (آزادى- نباید اسمش را مستشار بگذارد) اجازه بفرمایید عرض می‌کنم آخر عرض بنده می‌رسد این کلنل «نیوورث» این هم یکى از مأمورین بهدارى است در خاورمیانه که براى کارهاى دارویى و طرز بهداشت آمده بوده است به تهران و البته مرجع او هم در وزارت بهدارى است. خوب می‌بایستى بالاخره با وزارت بهدارى مذاکره کند و مشورت کند نظر بدهد و نظر بگیرد منظور ایشان فقط از این نظر بوده است که وزارت بهدارى از مشورت‌هاى ایشان استفاده‌هایى کرده باشد او هم یک اطلاعاتى که از وزارت بهدارى گرفته است مفید واقع بشود و این نظر عیناً در مورد بسیارى از آمریکایی‌ها که از طرف همان تشکیلات مأموریت دارند اینجا یک تبادل نظریاتى می‌کنند با وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه و این از آن نظر است ایشان مقصدى ندارند که وجود مستشار براى وزارت بهدارى و یا شخص دیگرى براى سایر وزارتخانه‌ها یا ادارات بدون تصویب مجلس شوراى ملى در نظر گرفته شود. برخلاف ایشان به قدرى مفید به احترام قوانین هستند که نمى‌شود چنین چیزى بنده گاهى مى‌بینم که ایشان با این که 16 سال یا 17

+++

سال از این کشور دور بوده‌اند و آن قوانینى که آن وقت بوده است البته یک قدرى از نظرشان محو شده است و یک قوانینى هم بعداً تصویب شده است ولى ایشان وقتی که یک تصمیماتى می‌گیرند به محض این که تذکر داده می‌شود که این تصمیم با فلان قانون تماس دارد فورى امضاى خودشان را برمی‌گردانند و یک توضیحاتى در اطراف قضیه می‌گویند و تصمیم‌شان را منطبق می‌کنند با قانون. تا به حال هم دفعه‌اى نشده است که یک فکرى بکنند که برخلاف قانون باشد چه بشود که یک کارى برخلاف قانون بکنند.

تهرانچى- عبارت‌هاى راپورت‌هاى‌شان را خوب توجه بکنند که یک سوء‌تفاهم‌هایى نشود.

معاون وزارت دارایى- خوب این البته بعداً اصلاح خواهد شد و البته دقت می‌کنند و مقصود ایشان هم این بوده است یک همچو شخصى همین کلنل نیوورث که آمده است براى همین کارهایى است که عرض کردم بالاخره چون طرف مشورت بوده است با وزارت بهدارى و مستشار هم مشتق است از مشورت بالاخره این طور گفته‌اند.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- اجازه می‌فرمایید عرض کنم که تشکیلات متفقین در خاورمیانه براى ما رسمیتى ندارد و براى ما الزام‌آور نیست و صرفاً خواسته‌اند با وزارت بهدارى و یا با دولت یک تشریک مساعى کرده باشند رئیس کل مالیه هم نبایستى در گزارش ماهیانه خودش یک کلمه مستشار ذکر بکند. عرض کردم این یک خطایى است که بنده امیدوارم با توجهى که حالا داده شد و با موافقتى که آقاى معاون وزارت دارایى فرمودند امیدوارم که دیگر از این اشتباهات پیش نیاید.

رئیس- آقاى ملک مدنى فرمایشى دارید؟ (ملک مدنى- خیر) لایحه آبیارى مطرح است.‏

7- شور دوم لایحه آبیارى‏

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون کشاورزى لایحه شماره 16977 دولت راجع به آبیارى را در جلسات عدیده با حضور آقاى وزیر کشاورزى براى شور دوم مطرح نموده و پیشنهادهاى آقایان نمایندگان محترم را که در موقع شور اول تقدیم کرده بودند تحت شور قرار داده و بالاخره با مواد زیر موافقت حاصل شده است اینک گزارش آن براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس- ماده اول

ماده اول- براى توسعه و اصلاح امور آبیارى کشور بنگاه مستقلى تحت نظارت وزارت کشاورزى به نام بنگاه مستقل آبیارى تأسیس می‌شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده در شور اول این لایحه شرحى عرض کردم و عقیده‌ام بر این بود که 4 میلیون و پانصد هزار تومان که هر سال براى آبیارى کشور در این لایحه پیش‌بینى شده است و دولت در نظر گرفته است کافى نیست خاصه با سنگینى مخارج که امروز هست با 4 میلیون و پانصد هزار تومان یک نهر عمومی نمی‌شود ایجاد کرد تا چه رسد به آبیاری کشور و این مبلغ به تعارف و مزاح شبیه‌تر است تا به عمل. این است که به جای کلمه مجاز دولت مکلف باشد که لااقل همین 4 میلیون و پانصد هزار تومان را در بودجه خودش منظور کند. متأسفانه این اصلاح را هم مضایقه کردند و همان کلمه مجاز را در نظر گرفته‌اند...... (انوار- حالا ماده اول است آن مربوط به ماده دوم است آقا) بنده در کلیات عرض می‌کنم.

رئیس- شور دوم کلیات ندارد.

امیر تیمور- خیلى خوب پس بنده با ماده اول موافقم.

رئیس- آقاى رضوى (رضوى- موافقم) آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده می‌خواستم عرض کنم این لایحه یکى از لوایح خوبى است که تقدیم مجلس شده است و نظر این بود که براى آبیارى یک قدمى برداشته شود. خوشبختانه این اقدام شده است و حالا هم که آقاى اعتبار وزیر کشاورزى که طرف اعتماد مجلس است در رأس وزارت کشاورزى است ما انتظار داریم که در آتیه یک اقدامات سریعى بکنند که این قضیه عملى شود وقتی که قانون گذشت این قضیه را عملى کند و باز دو مرتبه نرود در وزارت مالیه پرداخت این مبلغ دچار اشکال شود و یک مطالبى پیش بیاید که باعث وقفه بشود زیرا

+++

این مصرف آبیارى بر هر مصرفى ترجیح دارد و ما امیدواریم که خیلى زودتر این افدام را بکنند و یک گزارشى انشا‌الله از نتیجه عملیات خودشان به مجلس شوراى ملى بدهند که اسباب امیدوارى همه باشد البته اگر بعد هم اعتبارى بخواهند بنده یقین دارم که مجلس تصویب خواهند کرد.

وزیر کشاورزى- البته بعد از فرمایشات آقاى ملک مدنى محتاج نبود که چیزى بنده عرض کنم ولى به طور کلى می‌خواستم یک توضیحى عرض کرده باشم که آقایان توجه بفرمایند و تسریع بفرمایند که این لایحه زودتر تصویب بشود همان طوری که آقایان فرمودند مسأله آبیارى در رأس تمام اصلاحات کشاورزى است که اگر آب نباشد آبادى نیست همیشه گفته شده است آب دنبالش آبادى است (صحیح است) بنده هم همیشه چه در موقعى که در مجلس خدمت آقایان بوده‌ام چه حالا که در وزارت کشاورزى خدمت می‌کنم مرکز ذهن بنده بوده است که وزارت کشاورزى همیشه سعی و کوشش خودش را برای تدارک آب باید به کار ببرد و این لایحه از بهترین لوایحى است که بایستى قدردانى کرد از وزیر سابق کشاورزى که این فکر را به صورت قانون بیرون آورد و بنده خواستم استدعا کنم از آقایان که موافقت بفرمایند این لایحه زودتر تصویب بشود ما هم مقدمات این کار را تقریباً تهیه کرده‌ایم و پس از تصویب قانون آن قسمت‌هایى را که الآن حاضر است عمل بکنیم. البته همین طورى که آقاى امیر تیمور فرمودند این چهار میلیون و پانصد هزار تومان خیلى مبلغ ناقابلى است و به جایى نمی‌رسد ولى بنده نظرم این است که ما با تشکیل شرکت‌ها و تشریک مساعى مردمى که در این محل‌هاى آبیارى علاقه‌مند به آن آب هستند و از آن آب استفاده خواهند کرد با کمک آنها و سرمایه آنها موفق بشویم این عمل آبیارى و آن پروژه‌ها و مطالعاتى که شده صورت عمل بهش بدهیم و از این جهت چهار میلیون و پانصد هزار تومان به نظر بنده مبلغى است که براى مقصود اولیه‌مان کافى است و تمام آقایانى هم که در این کار سابقه داشته‌اند در قسمت شهرستان‌ها همه استقبال کرده‌اند چه در اصفهان، فارس، اهواز همه منتظر هستند که این قانون بگذرد پس از این که این قانون گذشت امیدواریم همه آقایان با آن نظر جامعى که دارند در پیدا کردن آب شرکت بکنند و کمک بکنند تا انشا‌الله از مرحله قانونى به مرحله عمل برسیم فقط استدعاى بنده این بوده که توجه بفرمایند زودتر تصویب شود.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش

دکتر تاج‌بخش- عرضى ندارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى آزادى

در ماده اول حذف کلمه مستقل را پیشنهاد می‌نمایم.

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- عرض کنم این کلمه مستقل را بنده متوجه نیستم معنایش چیست. سابقاً یک ادارات مستقلى داشتیم مثل اداره کشاورزى که جنبه استقلال داشت ولى بنگاه آبیارى مستقل نداریم زیرا بنگاه آبیارى تحت نظر وزارت کشاورزى است و سایر ادارات هم مثل این اداره است مثل اداره بهره‌بردارى اداره جنگل‌ها و غیره این بنگاه هم مثل همان ادارات تحت نظر وزارت کشاورزى است بنابراین بنده کلمه مستقل را پیشنهاد می‌کنم حذف شود حالا کلمه مستقل اگر لزومى دارد آقاى وزیر کشاورزى توضیح بدهند تا بنده قانع بشوم.

مخبر کمیسیون کشاورزى- عرض کنم این ماده اول قانون را که ملاحظه مى‌فرمایید این کلمه مستقل در لایحه دولت نیود و این را در کمیسیون کشاورزى آقایان اعضا کمیسیون پیشنهاد فرمودند با دلایل قانع کننده و وزیر وقت هم قبول کرد و آمد در شور اول هم موافقت شد و رفت به کمیسیون براى شور دوم و این فلسفه‌اش این است به طورى که آقاى وزیر کشاورزى فرمودند خودتان تصدیق می‌فرمایید آبیارى در کشور ما از تمام مسائل فلاحتى مهم‌تر و در درجه اول اهمیت است و اگر ما بتوانیم براى این یک سیاست دایمى داشته باشیم نه موقتى خیلى خوب است ولى متأسفانه تمام کارهاى ما موقت است و سیاست با دوامى در امور اقتصادى با در قسمت‌هاى اجتماعى نداریم ولى ما اگر بخواهیم یک

+++

بنگاهى ایجاد کنیم که روى یک سیاست مستقل و مستقرى ادامه داشته باشد و یک رژیمى و یک اقدامات و ترتیباتى که اقلاً بیست سال سى سال دوام داشته باشد و کشور از آن بهره‌مند بشود همین بنگاه مستقل آبیارى است به همین جهت گفتیم که ما یک بنگاهى ایجاد کنیم که در تحت نظر وزارت کشاورزى باشد ولى یک استقلالى داشته باشد که با تغییر وزرا در این بنگاه تغییری حاصل نشود و اگر ما بخواهیم این را کاملاً بگذاریم تحت نظر و اختیار کامل وزارت کشاورزى و هر وزیرى بخواهد در تشکیلات این بنگاه دخالتى بکند منظورى که ما داریم که استقلال و سیاست دایمى این بنگاه حاصل نمی‌شود پس ما خواستیم که این بنگاه یک استقلال بیشترى از سایر ادارات وزارت کشاورزى داشته باشد تا بتواند منظورى که مجلس دارد عملى بکند به این جهت این کلمه مستفل گذاشته شده است و اگر این کلمه را برداریم و بنا باشد این بنگاه هم یکى از مؤسسات عادى وزارت کشاورزى باشد باز یک وزیرى که عوض می‌شود این هم تغییر بکند مقصود حاصل نمی‌شود به این جهت استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند همان طور که در کمیسیون پیشنهاد شده بگذرانند.

وزیر کشاورزى- اجازه بفرمایید بنده هم یک توضیحى بدهم بنگاه آبیارى در نظر گرفته شده است که به صورت تجارتى عمل بشود و بنگاهى نخواهد بود که به صورت ادارى مثل سایر ادارات دیگر عمل بشود به صورت شرکت تشکیل می‌شود و هیئت مدیره خواهد داشت به این جهت ناگزیر است که مستقل باشد. (یمین اسفندیارى- آقاى وزیر کشاورزى ما هم می‌خواهیم فرمایشاتتان را بشنویم) بله. بنگاه آبیارى که گفته می‌شود نظر وزارت کشاورزى و کمیسیون این بوده است که بنگاه آبیارى یک اداره مستقلى باشد که تحت نظر هیئت مدیره تصمیماتش را خواهد گرفت و وزارت کشاورزى در هیئت مدیره یک نظارت عملى خواهد داشت از این جهت ناگزیر بودیم که این اسم را براى او بگذاریم و به این شکل در بیاوریم و قسمت‌هاى دیگرى هم هست مثل اداره جنگلبانى و غیره که ما امیدواریم آن قسمت‌هاى مهم کشاورزى را هم به این صورت در بیاوریم قطعاً بیشتر استفاده خواهد کرد.

آزادى- بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم- دولت مجاز است از سال 1322 تا سال 1332 سالیانه مبلغ 45 میلیون ریال براى توسعه امور آبیارى در بودجه مخارج غیر مستمر کشور منظور داشته و به چهار قسط متساوى در 15 فروردین، 15 خرداد 15 مرداد، 15 مهر ماه هر سال در بانک کشاورزى و پیشه و هنر به اختیار بنگاه مستقل آبیارى بگذارند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- موافقم.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور خوانده می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده دوم به جاى کلمه مجاز است نوشته شود دولت مکلف است.

وزیر کشاورزى- موافقم.

مخبر کمیسیون- قبول می‌کنم.

رئیس- موافقین با ماده دوم با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم

ماده سوم- هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال به مصارف مندرجه در این قانون نرسد در سال‌هاى بعد بدون این که به صرفه‌جویى برود مورد استفاده قرار خواهد گرفت‏.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده 4- بنگاه مستقل آبیارى موظف است ساختمان‌هاى آبیارى و زه‌کشى که تاکنون نقشه‌هاى آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیارى را که در مدت ده سال بررسى آنها تکمیل و اجراى آنها لازم شمرده شود به ترتیب الاهم فالاهم عملى نداند و سازمان مخصوص جهت بررسى امور آبیارى در کلیه کشور تشکیل دهد تا به تدریج هر اقدامى که براى توسعه آبیارى ممکن باشد مورد بررسى کامل قرار گیرد و استفاده از

+++

آب‌هاى زیرزمینى و احداث چاه آرتزین متخصصین مخصوص استخدام نماید که به مطالعات علمى پرداخته و همین که در یک نقطه بررسى تکمیل و نقشه‌هاى لازم تهیه شد شروع به عمل نمایند.

تبصره- تشخیص تقدم و تأخر عملیات آبیارى هر سال برحسب پیشنهاد وزارت کشاورزى و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

رئیس- آقاى مجد ضیایى

مجد ضیایى- در تبصره قید تقدم و تأخر بنده خواستم تذکر بدهم با اطلاعى که آقاى وزیر کشاورزى شخصاً دارند طورى بفرمایند که الاهم فالاهم مراعات شود. خودشان به نقطه‌اى که بنده عرض می‌کنم مسافرت فرموده‌اند اطراف رود قزل اوزن در خمسه که در حدود گروس کردستان به فاصله صد فرسخ رودخانه عظیمى که در سه متر تا پنج متر از اراضى پست‌تر است قابل استفاده نیست و صدها فرسخ اراضى قابل در اطراف این رودخانه معظم که سفیدرود را تشکیل می‌دهد لم یزرع مانده خواستم قبلاً تذکر بدهم که خودشان با ‌اطلاعى که دارند این نقاط و سد‌سازى و آبیارى آنجا را فراموش نفرمایند. مهندسین راه آهن اغلب با بنده در این نقاط مذاکره می‌کردند واقعاً تأسف می‌خوردند که به مختصر توجه دولت میلیون‌ها حاصل از این اراضى و استفاده از این آب خواهد شد جهت چه بود غفلت شده است چون خود آقاى وزیر محترم این نقاط را مشاهده فرموده‌اند بیشتر توضیح نمی‌دهم امیدوارم در درجه اول این نقطه را منطور بفرمایند.

وزیر کشاورزى- تذکرى که آقاى مجد فرمودند این با مطالعه فنی که اداره آبیاری باید بکند بایسنی در آن قسمت توجه بشود و روی مطالعه و تشکیلاتى که اداره کل آبیارى بعد از تصویب این قانون شروع خواهد کرد این منظورى را فرمودند یکى از نکاتى است که توجه خواهند کرد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم بنده با این ماده مخالفتى ندارم ولى نوشته شده است سازمان مخصوص جهت بررسى امور آبیارى در کلیه کشور تشکیل دهد. البته این سازمان براى کلیه کشور مستلزم خرج زیادى است محل این خرج از کجا تأمین و پرداخت می‌شود؟ اگر از همین چهار میلیون و پانصد هزار تومان باشد باید گفت واقعاً این مبلغ براى سازمان کافى نخواهد بود و دیگر براى چیزها چیزى نخواهد ماند تمنا می‌کنم محل خرجش را معلوم کنند و اگر این سازمان افتخارى است آن را هم بفرمایند که معلوم شود.

وزیر کشاورزى- این البته در قانون پیش‌بینى شده ولى عمل این طور خواهد بود که هر جا را که ما شروع کردیم با تشکیل شرکت‌هایى که ما در نظر داریم البته یک سازمان‌هایى مورد احتیاج ما خواهد بود و اداره آبیارى در نتیجه اجراى این قانون که ملاحظه خواهند آورد که صرف توسعه این سازمان خواهد گردید. ما البته هر محلى را که سازمان برایش می‌دهیم نتیجه آن سازمان عمل و آب خواهد بود و از آن محل بعداً استفاده می‌کنیم فعلاً هم از همین محل چهار میلیون و پانصد هزار تومان و یک محل دیگرى هم که الآن در بودجه وزارت کشاورزى هست از آن هم استفاده خواهیم کرد.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- اگر چه ماده چهار این موضوعى را که بنده می‌خواهیم عرض کنم پیش‌بینى کرده است ولى مع ذلک کله این که نوشته شده است نقاطى که تاکنون نقشه‌هاى آنها حاضر شده این را بنده تصور می‌کنم که آقاى وزیر کشاورزى توجه بفرمایند و این ماده حذف بشود براى این که این نقشه‌هایى که حاضر شده است تقدم و تأخرش معلوم نیست روی چه لحاظی است و ممکن است سایر جاهاى واجب‌تر و لازم‌ترى که ضروریت فعلى دارد عقب افتاده باشد و نقشه‌هایش حاضر نشده باشد و یک مقدار نقشه‌هایى آماده و حاضر شده باشد براى جاهایى که مخارجش تفننى است. از این جهت بنده اجازه خواستم عرض کنم و پیشنهاد هم می‌کنم که این جمله «جاهایى که نقشه‌هایش حاضر شده» از ماده چهار حذف شود.

+++

وزیر کشاورزى- متأسفانه با این نظر نمی‌شود موافقت کرد براى این که براى تهیه این نقشه‌ها خرج‌هاى زیادى شده است و تقریباً آماده است براى کار و اگر ما حالا محل‌هاى نو و جدیدى را در نظر بگیریم قطعاً یک مطالعه بیشترى لازم دارد و یک وقت زیادى می‌خواهد از این جهت بنده خواهش می‌کنم که آقا توجه بکنند اینجاها براى آب است و آب هم هر قدر باشد جنبه تقننى ندارد استفاده کشاورزى دارد هر کدام که در دست عمل باشد باید آن را اقدام کرد.

رئیس- آقاى رضوى

رضوى- اگر چه این در خود ماده هست که الاهم فالاهم را رعایت بکنند و با داشتن این کلمه ما نیازى نداریم به این قسمت ولى این که عرض کردم ممکن است تفننى باشد از این نظر نبود که ممکن است ما در ایران نقطه‌اى را پیدا کنیم که داشتن آب در آنجا مفید نباشد البته ایران مملکتى است کم آب و این آبى هم که دارد و موجود است به تناسب تقسیم نشده است و حسن استفاده کافى هم از آن نمی‌شود این مسلم است اما در این موضوع هم نقاط مختلف مملکت تفاوت فاحش دارد بعضى جاها هست که براى آب خوراک محتاجند و پاره جاها هست که ممکن است آب داشته باشند براى خوراک و زراعت و با یک سدبندى استفاده بیشترى بشود بنابر این نقشه‌هایى که تهیه شده است و حاضر شده است البته اینها امروز و دیروز که تهیه نشده است یک مواقعى ممکن است تهیه شده باشد و در یک جاهایی که آن ضرورت کلی را ممکن است نداشته باشد و بنده تقاضا می‌کنم که این قسمت الاهم فالاهمى که در خود این ماده نوشته شده است منظور وزارت کشاورزى را تأمین می‌کند و اگر بنابراین شد که یک جاهایى نقشه‌هایش حاضر است و یک جاهاى دیگرى که دارند از تشگى می‌میرند وجوهى که باید صرف آنجاها بشود ببرند صرف جاهایى بکنند که ضرورت نداشته باشد این که صحیح نیست.

مخبر کمیسیون کشاورزى- بنده هم متأسفانه نمی‌توانم با پیشنهاد آقاى نماینده محترم موافقت کنم زیرا این نقشه‌هایى که در وزارت کشاورزى تهیه شده البته از روى هوى و هوس نبوده است (رضوى- من هوى و هوس نگقتم) چرا فرمودید. یکى از آن نقشه‌ها قضیه آب زاینده رود است که سال‌ها درش مطالعه شده است و نقشه آن را کشیده‌اند این را عملى نکنند برگردند بروند ببینند در یک نقطه مثلاً در ملایر فلان ده آب دارد یا ندارد (نبیل سمیعى- آقا چرا ملایر را مثل زدید) این را از نظر ارادات عرض کردم البته اگر شما دوسیه‌هایى که در وزارت کشاورزى است ملاحظه می‌فرمودید البته حذف این کلمه را پیشنهاد نمى‌فرمودید. وزارت کشاورزى حقیقتاً نسبت به قسمت‌هایى فرستاده است نقشه‌بردارى کرده است که محتاج به آب بوده‌اند و عملیات آبیارى آنجا نتیجه داده است و یکی از آنجاها همین قسمت خودتان فارس است در آنجا مطالعات عمیقى هم کرده‌اند نقشه‌هایى هم دارند البته آنجاها شروع خواهند کرد پس نمی‌شود با پیشنهاد جنابعالى موافقت کرد و اگر هم بیم و اندیشه داشته باشید خود تبصره این را حل می‌کند چنان که خودتان هم فرمودید بنابراین بنده تمنا می‌کنم موافقت بفرمایند همان طور که از کمیسیون تصویب شده بگذرد.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده فقط عرضم راجع به دو نکنه بود که یکى از آن دو قسمت را آقاى امیر تیمور بیان کردند که مخارج این سازمان‌هایى که در تمام کشور به نام بنگاه مستقل تأسیس و تشکیل می‌شود از کجا باید داده شود آیا یک حقوق و هزینه مستقلى دارد غیر از این چهل و پنج میلیون که اینجا ذکر شده است یا از این مبلغ است؟ اگر از این مبلغ بنا شود داده بشود آن امیدواری که ما به ازدیاد این سرمایه براى آبیارى کل کشور داریم آن امیدوارى به نتیجه نخواهد رسید. ما امیدواریم که در ظرف ده سال هر سال چهل و پنج میلیون تقریباً با عواید دیگر قریب نهصد میلیون پول پیدا خواهد کرد و خرج

+++

خواهد کرد و اضافه هم مى‌آید می‌تواند موفق بشوند که آبیارى کشور را به اندازه استطاعت زمین فراهم کرده باشد ولى اگر بنا بشود سازمان‌هایى که تشکیل می‌شود از این مبلغ هزینه و مخارج کرایه منزل، اسباب، لوازم، صندلى، میز تهیه بشود براى ما چیزى باقى نمی‌ماند و ما هم موفق به داشتن یک آبیارى نخواهیم شد. امید است آقاى وزیر کشاورزى که قدم در این میدان گذاشته‌اند و تخصص هم در امور فلاحتى و زراعتى دارند این نکته قابل توجهى را که عرض کردم مورد توجه کامل خودشان قرار بدهند و فکر نکنند که نتیجه به کجا منتهى خواهد شد. این یکى، عرض دیگرم راجع به این استخدام متخصصین است که حق داده شده است در این ماده به اداره آبیارى یعنى بنگاه مستقل که اگر محتاج به متخصص شد که براى امور علمى و فنى استخدام کند خوب اگر محتاج شد که اروپایى را استخدام کند اینجا چه حالى را پیدا می‌کند خود این بنگاه ایاذى حق است که یک نفر خارجى را براى این کار استخدام کند یا مقصود از متخصص متخصصین داخلى است، اگر متخصص داخلى است اشکالى به نظر من نمی‌رسد اما اگر متخصص خارجى شد آن وقت بنگاه مستقل صلاحیت استخدام او را ندارد مگر این که پیشنهاد بکند به وسیله وزارت کشاورزى که او بیاورد به مجلس و به موجب قانون در مجلس تصویب بشود پس اینجا باید این کلمه اضافه شود که اگر متخصص خارجى شد باید به تصویب مجلس برسد.

وزیر کشاورزى- عرض کنم موضوع سازمان را که آقاى اوحدى توجه فرمودند بنده عرض کردم که بنگاه آبیارى خودش بودجه دارد و یک اعتباراتى دارد که جدیت خواهد کرد و متوجه خواهد بود و متوجه هم هست که از این مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان مخارج ادارى نکند ولى اگر ما برسیم به یک موقعى که احتیاج پیدا بکنیم از این موضوع استفاده کنیم و بودجه آبیارى کشور مبلغى که دارد کافى نباشد بایستى آقایان موافقت بفرمایند که ما ار این محل بتوانیم استفاده کنیم و اما راجع به مستخدمین خارجى را بنده کاملاً معتقد هستم که قوانین استخدام آنها مطابق قوانین موضوعه به مجلس شوراى ملى بیاید و این کار را هم خواهیم کرد و هر یک از مستخدمین که لازم است استخدام کنیم لایحه‌شان را حاضر کرده‌ایم و البته بعد به عرض آقایان خواهد رسید در این قسمت هم این عمل خواهد شد این یک اصلى است که هم دولت و هم مجلس باید رعایت کند و اگر بخواهند بیش از این هم تصریح بشود بنده موافقت می‌کنم.

رئیس- آقاى مؤید احمدى

مؤید احمدى- اولاً نکته‌اى را که در آخر فرمودند به عقیده بنده باید تصریح شود و این کافى نیست که بنویسم مستخدمین خارجى استخدام بکند این را باید بنویسند لایحه‌اش را به مجلس بیاورند مثل لایحه دکتر میلسیو که در لایحه او بود که شش نفر استخدام بکند آورد به مجلس و کرد و اینجا هم باید بشود که لایحه‌اش به مجلس بیاید (وزیر کشاورزى- بنده موافقم) موضوع دوم فرمایشى است که آقاى اوحدى فرمودند این خیلى نکته مهمى است اگر بنا باشد این خرج ادارى بشود فایده‌اى نخواهد داشت و الا این مبلغ کافى نیست و با این مبلغ فوراً یک اداره مستقلى درست می‌شود با قالی‌هایى که می‌دانید با میز و صندلى‌ها تمام پولش صرف اینها می‌شود این تأمین آبیارى کشور می‌شود؟ اولاً محدود بکنند که کدام مبلغش خرج ادارى بشود و چه مبلغ خرج آبیارى و الا هیچ فایده‌اى ندارد یک اداره مستقلى پیدا کرده‌ایم با این وضع باید معلوم شود که چه مقدار صرف آبیارى و چه مقدار خرج ادارى می‌شود اگر چه بنده در شور اول موضوعى عرض کردم اینجا خودش پیش‌بینى کرده است آنجاهایى که نقشه‌بردارى شده است و پیش‌بینى شده است مقدم باشد چرا به جهت این که زحماتى کشیده شده است مثل آب کوهرنگ که مدت‌ها است نقشه‌بردارى شده است که این آب بیاید به اصفهان وقتى آب زیاد شد زراعت زیاد می‌شود هم مردم به کار می‌رسند هم دیگر قحطى در این مملکت نمی‌شود اما در نظر باید داشته باشند که باز در مملکت از این قبیل چیزها هیئت و منحصر به آب کوهرنگ نیست آنها را هم باید

+++

در نظر بگیرید گویا در شور اول عرض کردم در بلوچستان چندین رودخانه است که به بحر عمان می‌ریزد و مردم آنجا گرسنه‌اند آنها را باید سدبندى کرد و آب را آورد و راجع به چاه ارتزین عرض کردم مادام که ما آب داریم و از آنها می‌توانیم استفاده کنیم محتاج به این نیستیم که بگوییم آب از زیر زمین بیرون بیاوریم بایستى اول آنها را در نظر بگیریم مثل رودخانه هلیل رود جبرفت و رودبار و سایر رودخانه‌هاى بلوچستان را سد ببندیم بیاید روى زمن حالا می‌ریزد به دریا چون باید در سال‌هاى بعد در نظر بگیرند البته این الاهم فالاهم هست و عرض کردم آب کوهرنگ را بنده مقدم می‌دارم لیکن عرض می‌کنم مخارج اداریش باید محدود باشد و الا تمامش خرج ادارى می‌شود.

مخبر- عرض کنم راجع به این که این اعتبار براى آبیارى تمام ایران کم است و کافى نیست تصور نمی‌کنم کسى حرفى داشته باشد ولى از طرف دیگر ما مجبوریم براى شروع به کار این مؤسسه را تشکیل بدهیم و یک اعتبارى براى این کار در بودجه‌هاى سالیانه منظور بداریم و چون این کار بایستى به تدریج انجام شود یعنى به تناسب حاضر شدن نقشه و تهیه وسایل کار همین مبلغى که پیش‌بینى شده فعلاً براى هر سال کافى است و اگر بنا باشد این قسمت یک مرتبه بشود عملى نخواهد شد. این که فرمودند این اعتبار خرج اداره می‌شود بنده باید عرض کنم که این اداره فعلاً موجود است و میز و صندلى و اینها را دارد فقط یک قسمت از آن براى استخدام متخصصین خواهد بود زیرا در امر آبیارى اول کار استخدام متخصص است اگر شما مهندس عالى مقام نداشته باشید که بتواند نقشه صحیح تهیه کند و مخارج را صحیحاً پیش‌بینى کند با مأمورى عادى نمی‌شود عمل آبیارى را انجام داد پس یک قسمت این وجه ناگزیر صرف متخصص عالى مقام خواهد شد. عرض کنم از طرف دیگر اگر به سایر مواد این قانون توجه فرموده باشید این قانون مکلف می‌کند بنگاه آبیارى را که در هر محلى با تأسیس شرکت‌هاى محلى این کار را انجام دهد و در حقیقت منظور اصلى این است که در محلى که مقتضى است از سرمایه‌هاى محلى استفاده کند و اشخاصى که دهات دارند و استفاده از آب می‌کنند آنها سرمایه‌هایى جمع آورى کنند و شرکت تشکیل بدهند و عوض این چهار میلیون و نیم اعتبار سالیانه ممکن است چهل میلیون تومان به وسیله این شرکت‌ها خرج آبیاری شود و این البته بسته به همت مردم و کمک مردم است و درک اهمیت موضوع از طرف خود اهالى است و البته وقتى شروع به این کار شد و دولت اقدامات مقدماتى را کرد و یک مهندسین و متخصصین عالی مقامى براى این کار آورده و اشخاص دیدند پولى که براى این کار در شرکت‌ها می‌گذارند و جمع می‌کنند در محل خودش خرج می‌شود و هدر نمی‌رود چون به محل خودشان و زراعت خودشان علاقه دارند آنها هم به طیب خاطر تأسیس شرکت‌هایى خواهند داد و به این کار کمک می‌کنند و بالملازمه آن منظور اساسى دولت و منظور جنابعالى هم عملى می‌شود یک کلمه اینجا لازم است اصلاح شود (آقاى انوار پیشنهاد فرموده بودند) در سطر دوم به جاى (یا) (و) نوشته شود عوض (یا سایر عملیات آبیارى) نوشته شود (و سایر عملیات آبیارى)

عده‌ای از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده 4 حذف شود.

امیر تیمور- پیشنهاد دیگر بنده را هم در این باب بخوانند.

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده 4 افزوده شود: هزینه سازمان مخصوص براى بررسى آبیارى هیچ وقت از ده یک کل مبلغ اعتبار تجاوز نخواهد نمود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده به قدرى علاقه‌مند به موضوع آبیارى ایران هستم و این قدم را اساسی می‌دانم که اگر به جاى چهار میلیون و پانصد هزار تومان پنجاه میلیون هم پیش‌بینى کرده بودند با نهایت مسرت رأى می‌دادم و متأسفانه همان طور که عرض کردم این چهار میلیون و نیم تومان براى انجام این مقصود وافى و

+++

کافى نیست خاصه که از این مبلغ ما مخارج سازمان ادارى را هم بخواهیم موضوع کنیم چیزى دیگر براى این کار باقى نخواهد ماند البته همان طور که آقاى اعتبار فرمودند یک شرکت‌هایى هم براى این کار تشکیل خواهد شد و یک مؤسساتى هم فعلاً براى این کار هست از این بیان ایشان من خیلى ممنون هستم و براى بنده قانع کننده است فرمایش ایشان ولى براى این که این اصل در خود قانون مطرح باشد که از این وجه یعنى مبلغ چهارم میلیون و پانصد هزار تومان برندارند به مصرف سازمان ادارى برسانند و اگر احیاناً بخواهند از این مبلغ هم خرج کنند ده یک کل آن بیشتر نباشد که اعتبارى که گرفته می‌شود تمامش خرج آبیارى بشود اگر بفرمایند هیچ خرج سازمان ادارى نمی‌شود که البته بسیار خوب است و اگر می‌شود لااقل از ده یک آن تجاوز نکند. یک قسمت دیگر پیشنهاد بنده راجع به حذف تبصره است وقتی که در خود ماده مقید شده‌اید و نوشته‌اید که به ترتیب الاهم فالاهم عمل خواهد شد با ذکر الاهم فالاهم دیگر تبصره معنى ندارد که می‌نویسد: تشخیص تقدم و تأخر عملیات آبیارى هر سال برحسب پیشنهاد وزارت کشاورزى و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. بعد از این آن که کلمه الاهم فالاهم را شما در ماده گذارده‌اید معنی این تقدم و تأخر که در تبصره هست همان است که در ماده نوشته شده ممکن است همان الاهم فالاهم را به تشخیص هیئت وزیران بگذارید این را بنده موافقم. در موضوع آب کوهرنگ و اتصال آن به زاینده رود اصفهان آقاى وزیر کشاورزی فراموش نفرمایند که وعده فرمودند امسال این کار ر ا عملى بکنند و بودجه آن را منظور کنند من وعده ایشان را مثل یک قول شرف تلقى می‌کنم و انتظار دارم اولین قدمى که برمی‌دارند این قول خودشان را عملى کنند و این قدم خیر را براى آبادى کشور بردارند که انشا‌الله بلکه این نیت بزرگ شاه عباس کبیر عملى شده باشد و نام نیک ایشان براى ابد در تاریخ ایران باقى بماند و من استدعا می‌کنم آقاى وزیر کشاورزى باز هم در این خصوص اهتمام کنند.

وزیر کشاورزى- راجع به ده یک که فرمودند بنده عقیده‌ام این است که ده یک هم براى مخارج زیاد است و امیدوارم شاید یک ده نیم از اینجا براى مخارج ادارى بیشتر استفاده نکنیم همان طور که عرض کردم الآن یک اعتباراتى براى قسمت ادارى آن داریم و یک اداره و بودجه و سازمانى هم هست و در نظر است این چهار میلیون و پانصد هزار تومان فقط به مصرف آبیارى برسد یعنى براى کارهاى جدیدى که در نظر است مصرف شود و کاملاً ما جدیت خواهیم کرد که مخارج ادارى اصلاً نتراشیم. راجع به موضوع تقدم و تأخر را که فرمودید البته الاهم فالاهم در قانون هست و اهمیت قضیه را در درجه اول وزارت کشاورزى در نظر می‌گیرد و براى اجراى آن که دولت کدام را بیشتر معتقد است این را گذاشتند که هیئت دولت مداخله کند و نظر بدهند و چنانچه وزارت کشاورزى و اداره آبیارى این کار را بکنند ممکن است از یک جهانى دولت یک مورد به خصوص را مقدم بدارد که شاید از نظر وزارت کشاورزى مقدم نباشد از این جهت این طور در نظر گرفته شد که تقدم و تأخر با نظر هیئت دولت تشخیص شود و اگر آقایان هم اصرارى داشته باشند که این تبصره برداشته شود بنده هم اصرارى ندارم ولى همان طور که عرض کردم اگر با نظر دولت تشخیص شود بهتر است. راجع به آب کوهرنگ اول باید عرض کنم که آن اشکالاتى که در باب دویست هزار تومان بود باقى است و آن را نتوانسته‌ایم هنوز بگیریم و داریم دفاع می‌کنیم که تصویب مجلس شوراى ملى فوق مقررات است و تا به حال ما موفق نشده‌ایم آن دویست هزار تومان را از وزارت دارایى بگیریم و آن قسمت‌هایى که در نظر بود با آن اعتبار بشود و فعلاً در عمل هستند در قسمت بهبهان و سایر جاهاى فارس آنجاها تقریباً دارد تعطیل می‌شود این است که آن اعتبارى که از محل آب کوهرنگ گرفتیم چیزى کم نکرده‌ایم و خلاصه همان صرفه‌جویى که نظر آقا بود شده است و حالا بنده امیدوارم آن دفاعى که وزارت کشاورزى در این باب می‌کند وزارت دارایى بپذیرد و پول را بدهد و راجع به آب کوهرنگ همان طور که عرض کردم سعى می‌کنیم که انشا‌الله به صورت عمل در بیاوریم و ضمناً لازم است عرض

+++

کنم که صورت عملش جز با تشکیل شرکت و جز استفاده از سرمایه‌هاى محلى به صورت دیگر عملى نیست نه دولت این پول را دارد بدهد و نه توانایى دارد از این جهت قطعاً بایستى آقایان تشویق و ترغیب کنند که کسانى که در این کشور پول زیاد دارند و نمی‌دانند چه کار کنند و علاقه‌مند به این قبیل کارها هم هستند بیایند در این کار شرکت کنند و با شرکت مردم این کار انجام شود که هم از جهت پیشرفت کار و هم از نظر صرفه‌جویى بهتر استفاده می‌شود اتفاقاً این کار در قسمت اب کوهرنگ مورد نظر است و از طرف اشخاصى که در آنجا هستند از طرف ملاکین آنجا و صاحبان کاخانه‌جات این تقاضا شده است و آمده‌اند با ما مشغول مذاکره هستند و امیدوارم که عملى شود و عن قریب امیدواریم یک قدم اساسى براى کار آب کوهرنگ برداشته شود.

امیر تیمور- چون نظر بنده را راجع به مخارج ادارى و سازمان تأمین کردند و فرمودند که از این مبلغ چیزى به مصرف سازمان مخارج ادارى نخواهد رسید بنده پیشنهاد خودم را مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى رضوى

بنده پیشنهاد می‌کنم که کلمات (که نقشه‌هاى آنها حاضر شده) در سطر اول و دوم از ماده 4 حذف شود.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- بنده توضیحات خودم را در موضوع این پیشنهاد قبلاً عرض کردم ولى جوابى را که آقاى افشار فرمودند به عکس موجب مرید اعتقاد بنده به این پیشنهاد شد. آقایان تصدیق می‌فرمایند که بهترین قانونى که از نظر اساس آبادى این کشور به مجلس آمده است این لایحه آبیارى است و شاید نتوانیم فکر کنیم که قانونى از این بهتر براى آبادى ایران نافغ و مفید باشد و البته همه ماها داوطلب هستیم که سعى کنیم که حسن اجرایى در این کار بشود و مراقبت و مواظبت بشود که جاهایى که بیشتر مستحقند زودتر داده شود و به نتیجه برسند سوء‌تفاهم نشود بنده نمی‌خواهم عرض کنم که جاهایى که نقشه براى آن کشیده‌اند و زحماتى کشیده‌اند آن نقشه‌ها و طرح‌ها را دور بریزند یا این که اساساً آنجاهایى که نقشه دارد جاهاى تفننى است بنده فقط خواستم عرض کنم که نقشه نباید موجب مزیت و رجحان شود که وقتی به اداره مستقل آبیاری مراجعه می‌شود جواب گفته شود که چون ما نسبت به سایر جاها نقشه داریم عجالتاً نمی‌توانیم این کار را عملى کنیم و اقدام کنیم باید صبر کنید که آن محل مورد نظر هم نقشه‌اش تهیه شود اگر خود آقاى وزیر کشاورزى که اینجا تشریف داشتند بیایند تصدیق خواهند فرمود که یکى از نقاطى که بسیار مستحق آبیارى است و همین طور که عرض کردم آب خوردن هم ندارد شهرستان آباده است و خود آقاى وزیر کشاورزى هم می‌دانند که تلگرافى اخیراً از آنجا رسیده است و نوشته‌اند که در این فصل هم که آب زیاد است ما آب خوراکى نداریم و بایستى آب خوردن براى خودمان تهیه کنیم آب جارى که اصلاً ندارد با این کیفیت یک چنین جاى لازم و مفیدى را گذاشته‌اند و به عنوان این که هنوز مهندس نرفته است نقشه آنجا را تهیه کند آنجا را عقب انداخته‌اند و این یک طلسمى شده است معذلک کله با این احتیاجاتى که بعضى جاها براى آب دارند اگر بخواهند نبودن نقشه را بهانه کنند و براى نقشه مزیت قائل شوند هیچ وقت به مقصود اساسی نمی‌رسیم و بنده نمی‌دانم چه عقیده دیگر می‌شود نسبت به این کار داشت.

مخبر- جواب فرمایشات آقاى رضوى را بنده و آقاى وزیر عرض کردیم و بنده نمی‌دانم پیشنهاد ایشان چه اثر عملى خواهد داشت زیرا نقشه‌هایى که سال‌هاى زیاد زحمت کشیده شده و پس از مطالعات زیادى رفته‌اند و ترسیم کرده‌اند و تهیه کرده‌اند آن را کان لم یکن تلقى کنند و بروند پى مطالعات دیگرى که آنها هم به نوبه خود مورد مطالعه واقع خواهد شد این را بنده نمی‌دانم چه جور می‌شود عملى کرد و به این ترتیب قصور نمی‌کنم صحیح باشد.

رضوى- بنده مسترد می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى آزادى

+++

بنده پیشنهاد می‌کنم به تبصره ماده 4 جمله زیر اضافه شود و در هر صورت نقاطى که فاقد هر قسم وسایل آبیارى از قبیل قنات و چشمه و رودخانه می‌باشد بر سایر نقاط مقدم می‌باشد.

رئیس- آقاى آزادى

آزادى- عرض کنم در شور اول هم بنده این پیشنهاد را کردم و به کمیسیون رفت و نمی‌دانم چطور شد که در کمیسیون مورد توجه آقایان واقع نشد. در ماده نوشته شده است الاهم فالاهم ولى بنده نمی‌دانم این اهمیت را چه جور تشخیص می‌دهند اهمیت نسبت به جاهاى مختلف فرق می‌کند البته ممکن است یک وقت اهمیت را این طور قائل شوند که یک شهرى آب دارد رودخانه دارد چشمه دارد قنات دارد ولى براى این که شهر زیبا بشود و توسعه پیدا کند زیاد شدن آب را براى آن شهر اهمیت می‌دهند با به فرمایش آقاى امیر تیمور چون شاه عباس کبیر این اقدام را کرده است از جنبه تاریخى این قسمت را دولت به عنوان اهمیت تلقى کند اما یک جایى که نه قنات دارد و نه چشمه دارد و نه رودخانه و در اثر خشک‌سالى‌های متوالى از بین رفته است آن را مهم نشمارند و اهم ندانند و جهات دیگرى را مهم و مقدم بشمارند بنابراین بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و با آقاى وزیر کشاورزى هم مذاکره کردم که این جمله بر تبصره اضافه شود که جاهایى که فعلاً فاقد وسایل آبیارى است مقدم باشد و جاهایى که آب دارد قنات دارد یا رودخانه و وسایل دیگر دارد در درجه دوم قرار بدهند و این قسمت به نظر بنده اشکالى ندارد براى این که منظور دولت از این آبیارى مربوط به نقاطى نیست که آب دارد اینها که احتیاج ندارند اما جاهایى که آب ندارد و وسیله آبیارى ندارند حایز اهمیت است همان طور که عرض کردم فعلاً در یک قسمت از فارس و کرمان و بلوچستان جاهایى هست و شهرهایى هست که بیست فرسخ سى فرسخ پنجاه فرسخ که مسافرت می‌کنند وسیله آب نیست و مسافرین بایستى براى این مسافرت‌ها آب را بیست فرسخ همراه خودشان ببرند مثلاً شهرستان لار فارس قسمت مهمش آب خوراک ندارند و اگر باران بیاید بایستى برکه‌ها را از آب پر کنند و از اینجاها هم آب خوراکى خودشان را ببرند و هم براى سایر قسمت‌ها استفاده کنند و اگر باران نیاید که دچار بى‌آبى و اشکال خواهند شد در همین سال 1319 و 1320 که هیچ باران نیامد باعث این شد که غلات در آنجا به کلى عمل نیامد و قریب دو هزار نفر از گرسنگى مردند برای چه؟ برای این که وسیله آبیاری که نیست باران هم که نیامد زراعت از بین رفت و مردم از گرسنگی مردند و اگر اینجاها را مقدم بدارند یا به وسیله احداث چاه ارتزین با وسایل دیگر البته کاملاً بهتر خواهد بود و این منافات ندارد که سایر نقاطى هم که مورد نظر است در این برنامه ده ساله مورد توجه قرار بدهند ولى جاهایى که کاملاً فاقد وسایل آبیارى است مقدم بدارند و بنده پیشنهاد کردم که چون آقاى وزیر این پیشنهاد را مورد موافقت قرار دادند آقاى مخبر هم قبول بفرمایند که عملى شود.

مخبر- عرض کنم با این نظر آقا بنده که نمی‌توانم از طرف کمیسیون موافقت کنم. آقاى آزادى توجه بفرمایند که منظور از آبیارى این نیست که در یک نقطه چاهى بکنند و براى آبادانى آنجا یک آب خوردنى تهیه کنند مقصود از طرح این لایحه و این تشکیلات این است که از نقطه‌نظر کشاورزى و فلاحتى نقاطى را که استعداد آبادى دارد و می‌شود حداکثر استفاده را کرد عمل کنند و اول از آنجاها شروع شود و الا اگر بخواهیم در فلان شوره‌زار این عملیات بشود که خیلى از نقاط ایران این طور است و در نقاط مختلفه ایران به قدرى جاهاى بى‌آب و علف هست که اگر آنها را بخواهند در درجه اول اهمیت قرار بدهند به هیچ وجه منظور حاصل نمی‌شود (رضوى- مقصود شهرهاى بى‌آب است نه کویر لوط) اجازه بفرمایید شما مطالب خودتان را فرمودید اجازه بفرمایید بنده جواب عرض کنم. بسا نقاطى هست که از نظر فلاحتى و اهمیت آن از نظر کشاورزى لازم است مقدم قرار داده شود و بعضى جاها است که نمی‌شود اقدامات اولیه تا وقتى که نقاط دیگر هست در آنجاها مقدم باشد بهترین دلیل بنده عملیات دولت را در بلوچستان عرض می‌کنم. بنده

+++

خودم در وزارت داخله دوسیه این عمل را مطالعه کردم سیصد هزار تومان خرج کردند که قنواتى در قسمت‌هاى مختلفه بلوچستان به دست بیاورند ولى در نتیجه تمام آن مخارج و عملیات نتوانستند به هیچ وجه استفاده کنند (مؤید احمدى- براى این که بی‌مورد خرج کردند) آقاى مؤید احمدى بنده هم همین را عرض می‌کنم پس باید دولت را آزاد گذاشت که ابتدا مطالعات خودش را به وسیله متخصصین بکنند و در هر جایی که کاملاً استعداد فلاحتى دارد و نفوس کافى دارد و وسیله‌ای براى آبیارى فراهم است و می‌شود با این عمل حداکثر استفاده را از آنجا کرد مقدم بدارند و اول شروع کنند و الا صرف این که فلان جا آب ندارد بخواهند آنجا را مقدم بدارند این نقض غرض است لهذا بنده خواهش می‌کنم که از این پیشنهادتان صرف‌نظر کنید.

آزادى- متأسفانه توضییحات آقاى مخبر بنده را قانع نکرد زیرا بنده عرض نکردم که کویر را آبیارى کنیم کویر را می‌دانم که قابل سکنه نیست زمین شوره‌زار را هم می‌دانم که زمین شوره سنبل برنیارد و بنده نمی‌گویم جاهایی که استعداد فلاحتى ندارد بروند آبیارى کنند اینجاهایى که بنده عرض کردم مثلاً لارستان به قدرى استعداد فلاحتى دارد که اگر باران بیاید یا آب داشته باشد تخمى پنجاه تخم شصت تخم عمل می‌کند و اینها وضعیت‌شان این طور است که اگر یک سال باران بیاید محصول به قدرى خوب می‌شود که براى دو سال سه سال بعد هم ذخیره می‌کنند که اگر دو سال دیگر هم باران نیاید در مضیقه نیستند و متأسفانه امسال که در زحمت قحطى افتادند براى این بود که چند سال متوالى باران نیامده است در هر صورت بنده تقاضا می‌کنم از آقاى وزیر کشاورزى که با این پیشنهاد موافقت بفرمایند.

وزیر کشاورزى- آقاى طوسى یک مرتبه دیگر این پیشنهاد را بخوانید.

(به شرح سابق خوانده شد)

آزادى- بنده این جمله را هم به پیشنهاد خودم اضافه می‌کنم (که استعداد فلاحتى کامل دارند)

وزیر کشاورزى- بنده با این پیشنهاد با اضافه استعداد فلاحتى موافقت می‌کنم.

رئیس- قبول کردید این پیشنهاد را؟

وزیر کشاورزى- بلى موافقم‏.

مخبر- بنده هم موافقم‏.

8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- یک مقدار زیادى پیشنهاد هست اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) مذاکره در پیشنهادات البته محفوظ می‌ماند براى جلسه بعد. جلسه آتیه روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت سه ساعت پیش از ظهر دستور بقیه شور در این لایحه.

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

قانون 3 میلیون ریال اعتبار براى جلوگیرى از امراض تیفوس و تیفویید شهرستان‌ها

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است مبلغ سه میلیون ریال از محل درآمد سال 1322 براى جلوگیرى از مرض تیفوس و تیفویید در شهرستان‌ها به مصرف رسانیده و مبلغ مزبور را ضمن بودجه سال 1322 وزارت بهدارى منظور دارند.

ضمناً براى پیشرفت و سرعت کار اجازه می‌دهد که هزینه‌هاى مربوط به این مبلغ اعم از خرید اثاثیه و لوازم و غیره بدون رعایت مقررات مناقصه به مصرف رسانیده شود.

این قانون مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294023!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)