کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏16
[1396/05/28]

جلسه: 15 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1329  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس،

2-بیانات قبل از دستور آقایان، موقر، دکتر علوى‏

3-سؤال آقاى دکتر راجى از وزارت دادگسترى راجع به عملیات گمرک خرمشهر و جواب آن‏

4-سؤال آشتیانى‌زاده از وزارت جنگ راجع به احضار مشمولین و جواب آن.

5-بیانات آقایان: محمدعلى مسعودى، امامى‌خوئى‏

6-قرائت تلگراف اهالى کاشمر.

7-انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس.

8-تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏16

 

 

جلسه: 15

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس،

2-بیانات قبل از دستور آقایان، موقر، دکتر علوى‏

3-سؤال آقاى دکتر راجى از وزارت دادگسترى راجع به عملیات گمرک خرمشهر و جواب آن‏

4-سؤال آشتیانى‌زاده از وزارت جنگ راجع به احضار مشمولین و جواب آن.

5-بیانات آقایان: محمدعلى مسعودى، امامى‌خوئى‏

6-قرائت تلگراف اهالى کاشمر.

7-انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس.

8-تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه.

 

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- اسامى غایبین قرائت می‌شود (اسامى غایبین جلسه قبل به شرح زیر به وسیله آقاى صدر‌زاده (منشى) قرائت گردید) غایبین با اجازه آقایان حسن مکرم، محمد‌تقى برومند، حسین فرهودى، مرتضى حکمت، سلطانى، تولیت، غایبین بى‌اجازه آقایان: محمود محمودى، صفوى، نصرتیان، منصف، قهرمان، خسرو قشقایى. سالار سنندجى، معدل، سودآور، محمد ذوالفقارى، محمد‌حسن افشار، ابریشم‌کار. دیرآمدگان با‌اجازه آقاى مجید موسوى یک ساعت و آخر جلسه.

دیر آمدگان بى‌اجازه آقاى حسن اکبر یک ساعت.

نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس قبل اعتراضى آقایان دارند؟

فولادوند بله، اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید.

غلام‌رضا فولادوند.- خواستم حضور مقام ریاست عرض کنم که در جلسه پیش جناب آقاى نخست وزیر آقاى به‌نیا را به سمت معاون وزارت دارایى معرفى نکردند و در صورت مجلس متأسفانه اشتباهاً نوشته شده است معرفى آقاى به‌نیا به معاونت وزارت دارایى و تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى نخست وزیر، آقاى نخست وزیر فرمودند وزارت دارایى را خودم تصدى می‌کنم آقاى به‌نیا فعلاً تصدى معاونت دارند لهذا معرفى پارلمانى آقاى به‌نیا را نفرمودند.

بعضى از نمایندگان- (صحیح است)

خسرو قشقایى- این خودش معرفى است.

نایب رئیس- آقاى شوشترى بفرمایید.

شوشترى- آقاى محمود محمودى به من فرمودند عرض کنم که من اجازه مرخصى گرفته بودم و مریض بودم و حالا هم کسالت دارم و مرخصى با اجازه بودم بى‌اجازه نبودم.

نایب رئیس -در کمیسیون محاسبات وقتى تصویب شد البته اصلاح می‌شود راجع به صورت جلسه نظر دیگرى نیست؟ آقاى ذوالفقارى راجع به صورت جلسه اظهارى دارید؟

ناصر ذوالفقارى - بله اجازه می‌فرمایید

نایب رئیس - بفرمایید.

ناصر ذوالفقارى- بنده در جلسه گذشته نسبت به وزیر مختار ایران در عراق به آقاى نخست وزیر تذکراتى دادم متأسفانه در صورت جلسه گذشته حتى براى دلخوشى بنده هم کوچک‌ترین تذکرى داده نشده است (صحیح است)

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقاى آشتیانى‌زاده راجع به صورت جلسه نظرى دارید؟

آشتیانى زاده - نخیر، یک تذکرى دارم‏

نایب رئیس - بعد از صورت جلسه بفرمایید بنابراین صورت جلسه گذشته تصویب شد.

آشتیانى زاده- حالا اجازه بفرمایید قبل از دستور عرض کنم، خیلى مختصر است.

+++

نایب رئیس- راجع به چیست؟

آشتیانى‌زاده- راجع به سؤالاتى است که بنده از دولت کرده‌ام.

نایب رئیس -بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- یکى راجع به مشمولین نظام وظیفه است که بر‌خلاف مقررات امسال عده‌اى را گرفته‌اند و برده‌اند حتی اشخاصى که معافى دست‌شان بوده است اینها را گرفته‌اند برده‌اند و این خلاف صریح قانون است و دیگر راجع به تبعید آیت‌الله کاشانى است که بنده از دولت سؤال کرده‌ام و هنوز دولت حاضر نشده است جواب بدهد. عرض دیگر بنده این است که خواستم تقاضا بکنم دستور فرمایید یک نفر از آقایان منشى‌ها این طرف ثبت اسامى بکنند، هر وقت این پشت بنده اجازه می‌خواهم مرا نمى‌بینند. این نرده حائل است و آقاى دهقان هم درست توجه نمی‌فرمایند نه این که عمداً این کار را بکنند، بنده را نمى‌بینند و اسم بنده ثبت نمی‌شود. عرض دیگرى ندارم.

2-بیانات قبل از دستور آقایان: موقر، دکتر علوى‏

نایب رئیس- راجع به سؤالات چون به دولت نوشته شده است البته براى جواب حاضر خواهند شد حالا به نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌کنیم آقاى مجید موقر بفرمایید.

آشتیانى‌زاده - بنده اخطار دارم.

نایب رئیس - بفرمایید.

آشتیانى‌زاده- اشخاصى که ثبت نام می‌کنند به عنوان نطق قبل از دستور در همان جلسه باید صحبت کند، نمی‌شود که ما امروز ثبت نام کنیم و این حق برا ى ما محفوظ بماند براى جلسه دیگر (صحیح است)

نایب رئیس - در جلسه گذشته نسبت به این عده اشخاص آقاى رئیس مجلس نوبت‌شان را محفوظ نگهداشته‌اند.

مهدى ارباب- آقاى رئیس کسانى که امروز نام‌نویسى کرده‌اند تکلیف‌شان چیست؟

نایب رئیس - با اجازه مجلس می‌ماند براى جلسه آینده.

کشاورز‌صدر - نه آقا نمی‌شود جلسه آینده براى آینده است.

امامى- امر بفرمایید بعد از این مال هر روز را همان روز صحبت کنند

عبدالرحمن فرامرزى- نظر مجلس و موافقت مجلس با راى قیام و قعود و راى با ورقه معلوم می‌شود نه با اظهار چند نفر.

نایب رئیس - عرض کردم با موافقت مجلس. بفرمایید آقاى موقر.

مجید موقر - بنده عرضى که می‌خواستم بکنم می‌بایستى چند هفته پیش عرض کرده باشم لازم هم بود قبلاً عرضى کرده باشم آیین‌نامه جدید یک نوع سابقه ایجاد کرده که این عرایض را به تأخیر می‌اندازد، بنده نصف شب آمده‌ام براى اسم‌نویسى باز معذلک نوبت را برده بودند عرض بنده اظهار تشکر از ملت نجیب پاکستان بود نسبت شایانى که در زمان مسافرت اعلیحضرت همایونى در آنجا به عمل آمد. پاکستان فوق‌العاده نسبت به مناسبات با ما علاقمند است و البته این مناسبات سوابق ممتدى دارد که مربوط می‌شود به روابط فرهنگى، ادبى، سیاسى در پاکستان حتى تا 200 سال پیش زبان رسمى آنجا زبان فارسى بوده و هر چند بیگانگان سعى کردند درظرف 200 سال که نفوذ زبان فارسى را بکاهند هنوز کمتر پاکستانى یافت می‌شود که با زبان شیرین فارسى آشنا نباشد و یا از اشعار سعدى و حافظ مقدارى شعر حفظ نداشته باشد (صحیح است) آخرین مرد شاعر بزرگ معروف پاکستان مرحوم اقبال بود که جمعه گذشته در سفارت کبرى پاکستان به یاد ایشان جشنى بر پا بود و عده زیادى از ادباى ایران در آن جشن شرکت داشتند این مرد بزرگوار در شش جلد دیوانى به زبان فارسى شعر سرود و این مرد بود که کلمه پاکستان را به ملت پاکستانى ابلاغ کرد و اظهار داشت که ملت پاکستان در آن قسمتى که اکثریت با مسلمان‌ها نبود نمی‌توانند با هندوستان بزرگ یکى باشند این فکر را داشت با این که عمر خودش وفا نکرد که استقلال کشو رخودش را ببیند به هر حال یک کشور عظیم مسلمان با 80 میلیون جمعیت به وجود آمد البته براى ماموجب تأسف بود که بین پاکستان و هندوستان اخلافاتى بشود ولى در نتیجه حسن‌سیاست دو زمامدارد بزرگ لیاقت‌على‌خان نخست وزیر پاکستان و نهرو نخست وزیر هندوستان این اختلافات به حمد‌الله برطرف شد و بنده خواستم اینجا اظهار خوش‌وقتى کرده باشم موضوع دیگرى که می‌خواستم عرض کنم موضوع اعتصاب دانشجویانى است که چند روز است از تحصیل دست کشیده‌اند. (اسلامى - بنده راجع به این موضوع از دولت سؤال کرده‌ام) عرض کنم این موضوع هنوز حل نشده است یک وقتى بازرگانان اعتصاب می‌کنند خرمشهر امسال 22 میلیون در آمد داشت تجار 20 روز اعتصاب کردند و خسارت هنگفتى به مملکت وارد آوردند بعد هم دانشجویان اعتصاب کردند امروز هم شنیدم تاکسى‌ها و اتوبوس‌ها اعتصاب کرده‌اند، این نمی‌شود، راجع به دانشجویان البته آقاى دکتر بیان خواهند فرمود اطلاعات‌شان از بنده بیشتر است موضوع دیگر موضوع بیکارانى است که دولت آنها را در کرج جمع‌آورى کرده و وضع‌شان بسیار رقت‌آور است به طورى رقت‌آور است که تصور می‌رود در آتیه نزدیکى امراض ساریه در آنجا بروز بکند براى این که غذاى حسابى و مکفا به آنها نمی‌دهند البته وقتى که یک غذاى کافى نباشد که اینها را نگهدارى کند اگر آنجا بروز مرض کند از مرض مصون نخواهند بود ممکن است حصبه، و یا تیفوس، در آنجا بروز کند. می‌خواستم عرض بکنم که توجه عاجلى نسبت به آنها بکنند، هم‌ فکر نان، وهم فکر کار در همین پاکستان هفت میلیون مسلمان ا زهندوستان آمدند آنها را اداره کردند غذا دادند، پول دادند کار دادند، که بیکار نباشند هفت میلیون مسلمان را آنها نگاهدارى کردند واقعاً این شرم‌آور است که نتوانند بیست هزار نفر را اداره بکنند.

نایب رئیس- آقاى دکتر علوى بفرمایید

دکتر علوى- در روزهاى اخیر تظاهراتى از طرف دانشجویان پزشکى شده که لازم می‌دانم براى روشن شدن قضیه عرایضى به عرض آقایان برسانم سابق بر این کلیه دانشجویان سال پنجم که عده آنها از یک صد نفر تجاوز نمی‌کرد خود به خود همه‌شان کارورز می‌شدند چهار سال پیش براى رفع احتیاجات مبرم کشور به طبیب، اعلیحضرت همایونى فرمودند که به جاى یک صد نفر دانشجو 250 نفر دانشجو همه ساله پذیرفته بشود و مقرر فرمودند که بودجه دانشکده پزشکى مطابق نیازمندی‌هاى 250 نفر دانشجو برآورده بشود و تعداد دانشجویان از همان سال یعنى چهار سال پیش اضافه شد ولى متأسفانه وعده‌هاى دولت در بوته اجمال باقى ماند و فقط در سال 328 در اواخر سال گذشته بود که مبلغ 30 میلیون ریال به بودجه دانشکده پزشکى افزوده شد وتعداد 360 تختخواب در بیمارستان پهلوى و در سایر بیمارستان‌ها به تختخواب‌هاى دانشکده پزشکى اضافه گردید البته چون براى‏

کارورزى حداقل براى هر دانشجو 15 تختخواب لازم است و در دانشکده پزشکى 1400 تختخواب بیشتر نیست و حداکثر 90 نفر دانشجو مى توانند کارورز بشوند و بقیه البته از کارورزى محروم خواهند شد از این لحاظ بود که دانشکده پزشکى در نظر گرفت که مازاد این 100 نفر دانشجو را تا تکمیل تختخواب‌هاى خودش به بیمارستان‌هاى وزارت بهدارى و بیمارستان‌هاى ارتش اعزام بدارد علت اصلى اعتصاب دانشجویان موضوع مسابقه‌اى بود که براى کاورز شدن دانشکده پزشکى مطابق مقرراتى که 3 سال پیش از شوراى دانشکده تصویب شده بود عملى کنند (فرامرزى - کارورز را توضیح بفرمایید ) کارورز انترن است شاگردان سال ششم که براى عملیات بایستى درخود بیمارستان‌ها تعلیمات بالینى ببینند دانشجویان به عنوان این که سمت کارورزى براى تکمیل تحصیلات‌شان نهایت لزوم را دارد و بیمارستان‌هاى تابعه وزارت بهدارى و ارتش ممکن است فاقد وسایل کافى براى استفاده دانشجویان باشد پیشنهاد کردند که دوره کارورزى از یک سال به هشت ماه و در عوض 3 دوره کارورزى به دو دوره اکتفا شود ولى پیشنهادى که نموده بودند از لحاظ مغایرتى که با آیین‌نامه تحصیلات پزشکى لزوم کارورزى در 3 سرویس مختلف داشت (آشتیانى‌زاده - کاورزى یعنى چه)؟ انترى ببخشید قربان بنده فرانسه صحبت نکردم. (آشتیانى‌زاده - لغت عربى است) ولى پیشنهاد آنها از لحاظ مغایرتى که با آیین‌نامه تحصیلات دانشکده پزشکى و لزوم کارورزى آنها را در 3 بخش مختلف داشت و این

+++

قانون هم در شوراى دانشکده پزشکى تصویب شده بود از این لحاظ لطمه جبران ناپذیرى به منظور اصلى که تکمیل تحصیلات بالینى است وارد می‌ساخت (صحیح است) از این لحاظ بود که دانشجویان پزشکى خودشان را مستحق در این دانستند که تقاضا بکنند بیمارستان‌هاى وزارت بهدارى به سازمان دانشکده پزشکى ملحق شود و در بیانیه‌اى که انتشار داده‌اند صریحاً این تقاضاى خودشان را دائر به انتقال بیمارستان‌هاى وزارت بهدارى دانشکده پزشکى صریحاً اعلام داشته‌اند بدیهى است احتیاج مبرم دانشکده پزشکى به توسعه تشکیلات و افزایش تختخواب مسلم و واضح است ولى اساساً یک عده دانشجو که باید وقت خود را مصروف به مطالعه و تحصیل نمایند نباید مثبت به تظاهرات و اعتصاب بشوند (صحیح است) و شایسته است که دانشجویان با توجه به تعالیم و مبادى حرفه شریف پزشکى از تظاهرات و اعتصاب خود دست برداشته به تحصیل و مطالعه بپردازند (صحیح است) و سر کلاس خودشان حاضر شوند. (فرامرزى - وقتى می‌شود چه بکنند؟) تبعیض نیست. استدعا مى‌کنم جناب آقاى فرامرزى به عرایض بنده توجه بفرمایید (فرامرزى - قصد اعتراض ندارم) و با توجه به وضع کنونى کشور خداى نخواسته این محصلین آلت دست جمعى مغرض و مفسده‌جو واقع نگردند (صحیح است) اما در مورد تکمیل رفع نواقص دانشکده پزشکى این موضوع وابسته به نظر مجلس شوراى ملى هیئت دولت است که در ازدیاد بودجه و فراهم ساختن موجبات توسعه دانشکده و بیمارستان‌هاى تابعه اقدامات مؤثرى بنمایند (صحیح است) و مسلم است که با تکمیل ساختمان و وسایل بیمارستان پهلوى و رفع نواقص و تأمین بودجه آن کلیه احتیاجات دانشکده پزشکى مرتفع خواهد شد. این بیمارستان در صورتى که کلیه قسمت‌هایش مورد استفاده قرار گیرد گنجایش یک هزار تختخواب را خواهد داشت و فعلاً با وجودی که 400 تختخواب در آن دایر شده بیش از ثلث آن اشغال نگردیده است و دو ثلث بقیه خالى و احتیاج به تعمیرات مختصرى دارد. اما راجع به وزارت بهدارى مى‌خواهم چند کلمه‌اى تذکر بدهم امروز که د رنتیجه رادیو و روزنامه و تعمیم فرهنگ و اصطکاک افراد، جامعه تا اندازه‌اى بیدار شده وافراد به دردهاى یکدیگر پى برده‌اند امروز جامعه ما از وزارت بهدارى توقعات بیشترى دارد، (صحیح است) و وظیفه مجلس شوراى ملى و هیئت دولت است که وزارت بهدارى را از هر حیث تقویت نمایند (صحیح است) و تشکیلات آن را تکمیل و توسعه دهند (صحیح است) (حاذقى - اینهایى که در مسابقه قبول نمى‌شوند دیپلم بهشان می‌دهند یا نمى‌دهند؟) بنده عرض کردم که تمام احتیاجات آنها با ساختمان بیمارستان پهلوى مرتفع می‌شود بودجه را اضافه بفرمایید نواقص برطرف می‌شود. (فرامرزى - تا آنجا درست نشده چه می‌شود؟ دیپلم به آنها می‌دهند که طبابت بکنند؟) اصلاح و تقویت تشکیلات دانشکده پزشکى نباید موجب تضعیف سازمان و تخریب تشکیلات وزارت بهدارى بشود بلکه تقویت هر دوى این مؤسسات لازم و ملزوم یکدیگراند. امروزه ببینید در کشورى مثل انگلستان که در طى قرون متمادى تشکیلات و سازمان‌هاى بهداری‌اش خصوصى و ملى بوده و با جمع‌آورى اعانات و موقوفات اداره می‌شده اکنون 3 سال است بیمارستان‌ها ومؤسسات بهداشتى و درمانى و حتى تمام بیمارستان‌هاى تدریسى در تحت اختیار وزارت بهدارى متمرکز شده است. امروزه اصل تمرکز سازمان‌هاى‏ بهداشتى و درمانى در وزارت بهدارى در تمام ممالک راقیه پذیرفته شده و حال آنکه مادر ایران مى‌خواهیم درست عکس آن را انجام بدهیم. خلاصه عرایضم را در این نکات 3 گانه متذکر می‌شوم. اولاً دانشکده پزشکى احتیاج خیلى مبرم به توسعه تشکیلات و تختخواب اضافى دارد و بهترین راه عملى کردن این موضوع این است که بیمارستان پهلوى را تکمیل بکنند و بودجه‌اى به بیمارستان بدهند که 600 تختخواب اضافى هر چه زودتر دائر بکند دوماً این که اعتصاب دانشجویان پزشکى از لحاظ مبادى و از لحاظ شئون پزشکى معقول و صحیح به نظر بنده نمی‌رسد و از آقایان دانشجویان تمنا مى‌کنم که هر چه زودتر سر کلاس درس‌شان حاضر بشوند. (دکتر طبا - به دولت هم تذکرى بدهید که به دردشان برسد) عرض کردم که بودجه‌شان باید هر چه زودتر اضافه بشود (دکتر طبا - وظیفه وزیر فرهنگ است که با وزیر بهدارى این موضوع را حل بکند) سوماً اگر شما مى‌خواهید یک دانشکده پزشکى را تکمیل بکنید لازم نیست که دست به پیکر یک وزارتخانه بسیار مهمى بزنید آن را تخریب کنید براى این که شما مى‌خواهید چند تختخواب اضافه در اختیار چند دانشجو بگذارید، پانصد تختخواب در اختیارشان بگذارید ولى از طریق مقررات بودجه‌شان را اضافه بکنید نه این که یک وزارتخانه را تخریب بکنید (صحیح است)

فرامرزى - من دو کلمه توضیح دادم.

اسلامى - اخطار نظامنامه مقدم است.

نایب رئیس- جناب آقاى هیئت حاضرند جواب سؤال آقایان را بدهند.

دکتر راجى - استدعا می‌کنم آقاى وزیر دادگسترى اول جواب سؤال بنده را بدهید چون سؤال بنده مقدم بوده است.

نایب رئیس- آقاى هیئت بفرمایید.

دکترراجى - معمولاً مطابق آیین‌نامه کسى که سؤال می‌کند اول باید در اطراف سؤالش توضیحات بدهد بعد بیایند جواب بدهند.

نایب رئیس- بفرمایید توضیح بدهید آقاى وزیر دادگسترى اجازه بفرمایید توضیحاتشان را بدهند بعد تشریف بیاورید جواب بگویید.

اسلامى - بنده اخطار دارم که بر همه چیز مقدم است.

3-سؤال آقاى دکتر راجى از وزارت دادگسترى راجع به تخلفات گمرک خرمشهر و جواب آن‏

نایب رئیس- بعد از این سؤال‏

دکتر راجى- عرض کنم نظر آقایان هست که در دوره گذشته راجع به جعل اسناد گمرکى خرمشهر عده زیادى در حدود 380 نفر که اخیراً اطلاع پیدا کرده‌ام شماره‌شان در حدود 450 نفر است تحت تعقیب قرار گرفتند متأسفانه چون آن اشخاص که تحت تعقیب بودند اشخاصى بودند متنفذ (شوشترى - پولدار) پولدار، مؤثر (امامى‌خوئى - گردن کلفت) گردن کلفت (فرامرزى و غیره) دولت گذشته براى مساعدت به آنها چند تصویب‌نامه گذراند (بهادرى و هر چه هم سؤال کردیم جواب ندادند) یکى از تصویبنامه‌ها این بود جرایم گمرکى معادل بود با سه برابر مبلغى که تقلب شده، براى مساعدت آمدند آن ماده قانون را قبلاً یک کلمه (ت) و (الف) بهش اضافه کردند نوشتند تا سه برابر (صحیح است) مدتى به این منوال گذشت تصویبنامه دیگرى گذشت که حتى این جریمه یک برابر را هم به اقساط بپردازند و درش زمان هم قید نشده بود که ممکن بود تا آخر دنیا بپردازد بعد از انجام این عمل و گذارندن این دو تصویب‌نامه آقایانى که تحت تعقیب بودند آمدند در روزنامه اطلاعات یک بیانیه‌اى در حدود سه، چهار ستون گذراندند که اصلاً جعل‌چى موضوع نداشته، انکار کردند بنده سؤالم از آقاى وزیر دادگسترى این است که راجع به این امور وزارت دادگسترى چه کرده؟ لیست این اشخاصى که تحت تعقیب هستند لازم است که بدهند به کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى و در خاتمه هم فقط عرض می‌کنم که اعلیحضرت همایونى اغلب در بیانات و اظهارات خودشان فرموده‌اند مبارزه با فساد (صحیح است) متأسفانه این مبارزه با فساد مثل سایر چیزها همیشه نسبت به اشخاص ضعیف آفتابه دزد عمل می‌شود ولى آنهایى که به قول آقاى امامى گردن کلفت هستند نسبت به آنها هیچ عملى نمی‌شود و اگر با یک دولت قوى و با پشتیبانى مجلس این مبارزه با فساد عملى شود خیال می‌کنم کلیه امور مملکتمان رو به بهبودى خواهد رفت، (احسنت)

امامى- آقاى دکتر با چند تا اگر درست می‌شود.

نایب رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیردادگسترى- آقاى دکتر راجع به سؤالى کرده بودند خودشان توضیح دادند که راجع به چه موضوع بود متن سؤال رامی‌خوانم مقام محترم مجلس شوراى ملى متمنى است به جناب آقاى وزیر دادگسترى لطفاً اطلاع دهید که براى پاسخ سؤال ذیل در مجلس حاضر شوند. قریب دو سال است که متجاوز از 380 نفر جاعلین اسناد گمرکى خرمشهر در وزارت دادگسترى تحت تعقیب مى‌باشند مستدعا است بفرمایید که کار این پرونده‌ها در چه مرحله است و اشخاص مورد تعقیب کیانند و جمع مبلغ جرایم مأخوذه چه رقمى را تشکیل

+++

‌می‌دهد خلاصه جریان کار این است که در اوایل سال 1327 اطلاع حاصل شد که در گمرکات جنوب یک تخلفاتى شده است و موضوع روشن نبود از طرف وزارت دادگسترى آقاى اکرمى رئیس دفتر بازرسى کل کشور مأمور شدند که به اتفاق معاون دفتر گمرک تهران بروند به استان ششم و آنجا تفتیشاتى بکنند و تحقیقاتى به عمل بیاورند رفتند به آن جا در اول امر چیزى که عنوان شده بود این بود که یک جرمى اعلام شده بود به وسیله اداره کل گمرک و یکى از انبار‌داران گمرک خرمشهر، و موضوع این جرم ارتباط داشت با یک نفر حق‌العمل کار که در آن جا بود به نام سید‌جعفر مدحت مأمور تفتیش که آقاى اکرمى بود و شخصى بسیار دقیقى است در بازرسى (صحیح است) این آقا رفت و غفلتاً دفاتر آن را توقیف کرد. در نتیجه توقیف دفاتر او به دست آمد که یک عده‌اى از بازرگان به وسیله یک فاکتور‌هاى جعلى بر‌خلاف واقع قیمت کالاهاى وارده را کمتر قلمداد کرده‌اند از میزان واقعى و به این وسیله حقوق و عوارض گمرک را تقلیل داده‌اند و مبلغى استفاده کرده‌اند که به ضرر دولت این عمل جریان یافته است این آقایان شروع کردند به یک تحقیقات خیلى وسیعى بالأخره دامنه این تحقیقات کشیده شد به این که از بانک ملى و از بانک انگلیس و کمیسیون ارز صورت معاملات آن بازرگانان را که اسامى آنها به دست آمده بیاورند و تطبیق کنند با این اوراق و اسنادى که به نظر مجعول در آمده بالأخره در اثر از این تحقیقات تقریباً در حدود 400 نفر یا متجاوز از بازرگانان مورد ظن و اتهام واقع شدند نسبت به 72 نفر از آنها تحقیقات تکمیل شد و تخلف‌نامه‌ها ارسال گردید که در آن تخلف‌نامه‌ها میزان مابه‌التفاوت و بین آنچه که در فاکتور نشان داده شده بود و پرداخته بودند و میزان واقعى که باید بدهند آن میزان مابه‌التفاوت به علاوه 3 برابر جریمه از آنها مطالبه شد (فقیه‌زاده - مجموع مبلغ چه بوده؟) تقریباً نسبت 72 نفر در حدود 42 میلیون ریال می‌باشد که صورت‌شان این جا است یعنى مجموع مابه‌التفاوت جرایم این اشخاص ولى نسبت به بقیه خیلى است این 72 نفر مورد تعقیب واقع شدند نسبت به یک عده‌اى از اینها که متهم بودند به دادن رشوه به مأمورین گمرک، به دیوان کیفر مراجعه شد و در دادسراى دیوان کیفر رسیدگى به عمل آمد که نسبت به بعضى از آنها البته براى چند نفر کیفر‌خواست هم تنظیم شده است در این بین این اشخاص هم یک مدافعاتى داشته‌اند اداره گمرک اموال آنها را در مقابل تقریباً معادل 47 میلیون ریال توقیف از براى این که این اشخاص بیایند بدهى خودشان را پرداخت کنند اینها مراجعه کردند به دیوان دادرسى دارایى به طرفیت دولت و تقاضاى رفع توقیف کردند و در آنجا هم این قضیه مطرح شد براى این که نظر این بود که این اسناد در مقام آشکار نیفتد و اکرمى هم از طرف دولت نماینده بود براى بیان دعوا در خلال این رسیدگى دیوان دادرسى دارایى دیوان کیفر وزارت دارایى نظر به یک ملاحظاتى از لحاظ وضعیت بازار و غیره این طور در نظر گرفت که این قضیه به وسیله یک کمیسیونى حل بشود یعنى حقوق دولت دریافت گردد (شوشترى - خر کریم نعل شد) با ملاحظه این کار یک کمیسیونى مرکب از مدیر کل گمرک و مدیر کل حقوقى وزارت دارایى دکتر نصیرى و اکرمى که مأمور این کار بودند و نمایندگان بازرگان که دو نفر بودند در تحت نظر دادستان کل که بنده بودم تشکیل شد بنده مراجعه و ملاحظه کردم به پرونده‌هاى مربوطه بالأخره دیدم اگر چه این کار در دادگاه ممکن است که یک راه‌هاى دفاعى از طرف تجار داشته باشد ولیکن معناً دیدم که قضیه تقریباً محرز است، یعنى یک فاکتورهایى بر‌خلاف حقیقت ارائه داده شده و حقوق گمرکى و عوارض آن مطابق با واقع پرداخت نشده بنابراین این کمیسیون این طور قضیه را یک صورت حلى بهش داد، به این شکل، البته این نظریه کمیسیون یک نظر قضایى قطعى مثبت نبود نظریه کمیسیون بود نه به عنوان داورى که یک قوت قانونى داشته باشد یک نظریه بود که کمیسیون بیان کرد و وزارت دارایى هم این نظریه را قبول کردحتى اظهار داشت که این نظریه بیشتر از آن مقدار بود که ما خیال مى‌کردیم وصول کنیم و از بازرگانان هم که 8 نفر بودند به این نظریه تسلیم شدند و بقیه تسلیم نشدند و این نظریه را عیناً به عرض آقایان می‌رسانم آن نظریه‌اى که کمیسیون اتخاذ کرده است و خلاصه‌اش این است، کمیسیون تشخیص داد و تصویب کرد که این فاکتورها برخلاف حقیقت بوده است و تقلبى بوده تمام آن مابه‌التفاوت را باید بپردازند و راجع به جریمه قانونى را هم گفته‌اند باید بپردازند لیکن جریمه قانونى فرق داشت با آن جریمه‌اى که اداره گمرک مطالبه می‌کرد زیرا این عملیات را به دفعات مرتکب شده بودند نه یک دفعه و روى این قسمت جریمه و مجازات جمع نمی‌شود بلکه مهم‌ترین جرم را مجازات می‌دهند (صحیح است) این یک اصل قضایى مسلمى است بعد خود گمرک هم به این قانع شد کتاب قانون را آوردند آرا دیوان تمیز را هم که امثال و اشتباه آن صادر شده بود آوردند خود اداره گمرک هم قانع شد فقط این کمیسیون ارفاقى که براى این بازرگانان قائل شد این بود که این جرایم چون مبالغ عمده بود به اقساط بپردازند ولیکن به این ترتیب هر کس هر مقدارى که باید بپردازد ماهى ده هزار تومان بدهد که اینها تقریبا در 5 ماه، 6 ماه 2 ماه بعضى‌ها یک ماه، بعضى‌ها یک سال تمام می‌شد که این اقساط داده شود و یکى هم این بود که اگر حاضر شدند و پرداخت کردند این را در ظرف یک ماه از تاریخ اعلام راى از تعقیب جزایى خودش را پس بگیرد و از تعقیب جزایى دیوان کیفر خلاص بشوند اینها را نسبت به 8 نفر که اختیار داده بودند به کمیسیون و تسلیم شده بودند عمل کردند نسبت به بقیه هم کمیسیون گفت هر کس بیاید به این طریق بپردازد درباره آنها هم این نظریه اجرا خواهد شد (شوشترى - همین ارفاق) بنابراین حاضر شدند پرونده و نظریه کمیسیون این است که مى‌بینید در موضوع اختلافات موجوده بین اداره کل گمرک و جمعى از بازرگانان راجع به حقوق و عوارض گمرکى که اداره گمرک به عنوان این که بازرگانان طرف اتهام در موقع ترخیص کالاى خودشان از گمرک به قصد استفاده فاکتورهایى برخلاف واقع ارائه و چون بهاى کالاى آنها کمتر از میزان حقیقى قید شده بود به همان نسبت حقوق و عوارض را کمتر پرداختند براى مطالبه مابه‌التفاوت و جرایم متعلق به آن طبق ماده 98 آیین‌نامه گمرک به نام هریک از آقایان تخلف‌نامه ارسال داشتند و به اتهام استفاده از سند مجعول و به عناوین دیگر اقدام به تعقیب کیفرى عده‌ای از بازرگانان شده است و بازرگانان مستنداً به این که اولاً فاکتورها ملاک عمل گمرک نبوده تا وسیله استفاده باشد بلکه مطابق مقررات مبناى عمل گمرک در تشخیص میزان حقوق و عوارض ارزیابى است ... حالا آقایان توجه بفرمایید که آنها می‌گویند که این فاکتورها مورد استفاده نبوده بر فرض جعلى هم باشد سند مجعول وقتى شامل تعقیب کیفرى است که مستلزم ضرر یک کسى باشد و از آن یک کسى استفاده کند، فاکتورها در موقع ورود این کالاها مورد عمل و سند نبوده و سندیت نداشته بلکه مطابق مقررات گمرکى بایستى که اجناس در گمرک ارزیابى بشود و روى همان ارزیابى حقوق و عوارض قانونى گرفته شود و اداره گمرک ارزیاب تعیین کرده و آمده اینها را تقویم کرده و مطابق همان تقویم از ما حقوق گمرکى گرفته است (شوشترى - یعنى زدند زیرش) (صدر‌زاده - در هر حال قابل تعقیب است) و ثانیاً آیین‌نامه مصوب 1315 که ماده 98 آن مستند به این جریمه است ملغى و به جاى آن آیین‌نامه مصوبه 1320 می‌باشد و ثالثاً اداره کل گمرک درجات مابه‌التفاوت مااخذ تسعیر دلار را بیشتر از نرخ رسمى دولتى قرار داده و این عمل مجوز قانونى نداشته است، این هم یک دفاعشان بود می‌گفتند این مابه‌التفاوت وقتى حساب کردند دلار را با نرخ آزاد حساب کرده‌اند اداره گمرک حق ندارد که بر‌خلاف نرخ رسمى دولت یک نرخى خودش مطالبه کند این هم یک دفاعشان بود به استناد این مدافعات از پرداخت وجوه تخلف‌نامه‌ها خوددارى و در مقام شکایت به جناب آقاى وزیر دارایى برآمدند و از طرف ایشان رسیدگى به شکایات آنان و اظهار نظر به کمیسیونى مرکب از امضا کنندگان زیر ارجاع شده است‏ کمیسیون چندجلسه با حضور نمایندگان بازرگانان طرف اختلاف و شرکت آقاى حاج سید محمدرضا فاطمى که از اطاق بازرگانى تهران دعوت و به سمت نمایندگى معین شده بود تشکیل و پس از امضا توضیحات و بیانات آقایان و قرائت لایحه دفاعیه آنان و پاسخى که از طرف اداره گمرک داده بودند و مراجعه به مواد مربوطه قانون و آیین‌نامه‌ها و تعویض اختیار‌نامه سازش و قطع و فصل اختلافات از طرف هشت نفر از بازرگانان مرقومت‌الاسامى در زیر مذاکره و مشاوره نمودند براى حل اختلاف و به طریق زیر اظهار نظر می‌نمایند این هشت نفر عبارت بودند از اینها شرکت سوفار که در 5 دفعه مرتکب این عمل شده

+++

عنایت‌الله صبوریان در سه دفعه على‌اصغر صدقیانى در 6 دفعه حاج زین‌العابدین رحیم‌زاده‌خوئى به آن عددش نوشته نشده، حاج سید عبدالله مهاجرى در 14 دفعه شرکت کسرا در 4 دفعه آقاى حبیب‌الله مطیع در 6 دفعه الکساندر گریگوریان در 9 دفعه یکى از این هشت نفر بودند که اختیار نامه تقدیم کرده بودند مجموع مابه‌التفاوت نسبت به این 8 نفر جمعاً سه میلیون و سی‌صد و پنجاه هزار ریال شده بود (فقیه‌زاده - پولشان را هم داده اند؟) نخیر (یک نفر از نمایندگان - صدقیانى چقدر؟) صدقیانى در شش دفعه مجموعش 85 هزار ریال است ایشان پسر آن صدقیانى معروف است سه میلیون وسی‌صد و پنجاه هزار ریال مجموع این مابه‌التفاوت است این نظریه نسبت به این 8 نفر واقع شده است، جریمه که به بزرگ‌ترین تخلف اینها یعنى سه برابر تعلق می‌گرفت آن 839 هزار ریال جریمه آن دفعات است که تقریباً به بزرگ‌ترین تخلف را متضمن بوده نظریه نسبت به هشت نفر نامبردگان حالا چون اختیار‌نامه تعهد و امضا نموده‌اند لذا به طریق زیر اختلافات را حل و فصل مى نماید عرض کنم نسبت به این 8 نفر این نظریه اگر وزارت دارایى موافقت کند قطعى است اما با این شروط که در اینجا هست اما اگر وزارت دارایى چون اختیار سازش نداده است آن رافقط به کمیسیون ارجاع کرده است که نظریه بدهد وزارت دارایى می‌توانند یا آن را رد کند یا قبول کند. الف - مهم‌ترین مابه‌التفاوت تخلفات منتسبه اولاً که باید مجموع مابه‌التفاوت تخلفات منتسبه را پرداخت بکنند و اگر درجات ارقام اشتباه شده باشد باید رسیدگى دقیق بین طرفین به عمل آید.

ب - چون تخلفات به دفعات است جریمه فقط به بزرگ‌ترین تخلف تعلق می‌گیرد و چون تخلفات منتسبه یکى از دو نفر نامبرده از دو دفعه بیشتر است لذا معادل سه برابر مبلغ بزرگ‌ترین تخلف به عنوان جریمه دریافت خواهد شد.

ج - چون در تخلف‌نامه‌ها تعسیر دلار به ریال به طرز متفاوت از چهل و پنج تا هفتاد و پنج ریال هر دلار قید شده و روى این مبلغ مابه‌التفاوت تعیین گردیده است لذا باید مطابق موافقتى که بین وزارت دارایى و اطاق بازرگانى تهران براى ارزیابى کالاهایى که حقوق گمرکى را بر اساس ارزش با توجه به نرخ عمده فروشى بازار شده و این موافقت طبق دستور شماره 4481 مورخ 18- 1- 27 اداره کل گمرک به تمام گمرکخانه‌ها ابلاغ و ملاک عمل قرار گرفته است و در مورد این تخلف‌نامه‌ها و موارد مشابه آن نیز همین رویه اعمال گردید یعنى این اداره گمرک که به طور مختلف با نرخ آزاد مطالبه حقوق و عوارض گمرکى می‌کرد این اختلافات پیدا شد آن وقت اطاق بازرگانى آمد یک توافقى حاصل کرده که میزان دلار را 45 ریال که به نرخ رسمى 32 ریال بود از اینها 42 ریال مطالبه کند و این موافقت بین اطاق بازرگانى از طرف تجار وا داره گمرک حاصل شده بود و این طور هم دستور داده بودند به نام گمرکات که حقوق گمرکى و عوارض را با این نرخ معین کنند لذا کمیسیون هم این نظر را داده است که چون این تفاوت داده شده است براى این که کمیسیون خواست برخلاف قانون نظرى اظهار نکند گفت به ارزش این کالاها اداره گمرک صدى چهل اضافه کند و دلار را 32 ریال بگیرد که نتیجه یکى می‌شد منتها کمیسیون نمی‌خواست که برخلاف قانون بگیرد چون بیشتر از نرخ رسمى دولت قاچاق است لذا نمی‌خواست اما آن منظور را خواست تأمین کند گفت ارزش کالاها در بازار آزاد صدى 40 اضافه کنید و دلار را 32 ریال معین کنید نتیجه آن این می‌شود که 45 ریال می‌شود و تفاوت دیگر به جاى تسعیر دلار با نرخ آزاد کمیسیون رسیدگى به تخلف‌نامه‌ها با افزودن چهل درصد به ارزش سیف که از روى اعلامیه‌هاى فروش ارز مربوط به اظهار‌نامه‌هاى مورد تخلف‌نامه‌هاى صادره فروش شده است به نرخ رسمى تسعیر و نتیجه را مطابق تصفیه مابه التفاوت حقوق و عوارض گمرکى که به این نحو به زیان خزانه تمام نشده است قرارداده. از لحاظ وضعیت بازار و امکان این نظریه بود تا این جا حکم قانون بود از این جا ارفاق شروع شده است. د از لحاظ وضعیت بازار و اشکال تهیه وجه نقد مقرر می‌شود که هر یک از آقایان نامبرده وجوهى را که بر طبق این نظریه بابت مابه‌التفاوت و جریمه منظوره بر او تعلق می‌گیرد به طریق اقساط پرداخت نمایند به این نحو که در ظرف دو ماه اول از تاریخ این نظریه مبلغ یک صد هزار ریال و بعداً هم در مدت هر دو ماه یک صد هزارریال بپردازد تا به کلى تصفیه حساب بشود نظر به این که در مواد مربوط آیین‌نامه‌ها و طرز اداره گمرک و توضیحاتى که در ضمن لوایح و شکایات شفاهى در محضر کمیسیون داده شده مستفاد می‌گردد که اوراق فاکتورهاى بازرگانان رسماً و به طور قاطع مبناى عمل گمرک واقع نبود و بلکه این اوراق به منزله اظهار‌نامه است و سندیت براى بازرگانان ندارد و باید مأمورین مربوطه گمرک به طریق ارزیابى میزان قیمت کالا را معین و روى آن حقوق گمرکى و عوارض را دریافت دارند لذا در ضمن این تصمیمات مقرر می‌شود که اداره کل گمرک درباره هر یک از بازرگانان فوق‌الذکر عملاً در مقام تسلیم برآید به نظریه کمیسیون و حاضر به تصفیه حساب گردد و نامه‌اى مستقیم به دادسراى دیوان کیفر بفرستند و دعاوى خود را مسترد نمایند اداره کل گمرک از دادسراى دیوان کیفر تقاضاى استرداد دعاوى کیفرى خود را بنماید و دولت از تعقیب کیفرى آنها که فقط به منظور استیفا حقوق خود یعنى حقوق دولت بوده است انصراف حاصل نماید. این نظریه هم براى اطلاع مدیر کل گمرک ابلاغ شد به وزارت دارایى وزارت دارایى یک شرحى نوشته است و نوشته است که این موضوع در هیئت دولت طرح بشود که آیا هیئت دولت موافق‌اند با این طرز یا خیر این نامه وزارت دارایى است. جناب آقاى نخست وزیر، عطف به مرقومه محرمانه شماره 1046 مورخ 16 مهر ماه 1328 و نامه محرمانه این وزارت به استحضار عالى می‌رساند پس از این که اداره کل گمرک اقدامات اجرایى بر علیه اشخاصى که به نام آنها تخلف‌نامه‌هایى از نظر کشف اختلاف حقوق و عوارض گمرکى کالاهایى که براى ترخیص آنها از گمرک واردکنندگان سیاهه‌هاى مخدوش تسلیم نموده بودند معروض داشت، یک عده‌اى از آنها شرحى در تاریخ 29- 8- 28 به این وزارت نوشته و از این که اداره نامبرده چه مستقیماً و چه از مجراى اداره مالیات بر درآمد، به منظور استیفاى حقوق دولت اقدام به بازداشت دارایى و کالاهاى آنها نموده به قدر این که مطالبه وجود مذکور بدون رسیدگى کامل و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و قوانین و مقررات رسیدگى به عمل آمده است تقاضا نموده است کمیسیونى از اشخاص مجرب و طرف اعتماد تشکیل تا پس از بررسى و استماع اظهارات آنها تصمیمى اتخاذ گردد به اداره کل گمرک دستور داده شد که کمیسیونى زیر نظر دادستان کل کشور آقاى هیئت با حضور آقاى فروزان و مدیر کل گمرک و آقاى دکتر نصیرى مدیر کل وزارت دارایى آقاى اکرمى رئیس اداره دفتر بازرسى کل کشور و شکایت کنندگان تشکیل شود، چون درجلسه اول متشکله کمیسیون تشخیص داد حضور نماینده اطاق بازرگانى ضرورت دارد آقاى حاج سید‌محمد‌رضا فاطمى که یکى از نمایندگان مورد اعتماد بازرگانان می‌باشد از طرف هیئت دعوت شدند البته خاطر عالى مستحضر است به استناد تصویب‌نامه شماره 20783 مورخ 28- 12- 27 هیئت وزیران ودستورى که طى شماره 10000 مورخ 26- 2- 28 از طرف وزارت دارایى صادر شده است اداره گمرک در موقع تنظیم تخلف‌نامه نسبت به متخلفى که یک دفعه از سیاهه مخدوش استفاده کرده یک برابر و اشخاصى که دو دفعه استفاده کرده‌اند دو برابر و اشخاصى که سه دفعه استفاده کرده بودند سه برابر تفاوت حقوق و عوارض گمرکى را به عنوان جرایم تعیین و مورد مطالبه قرار بدهد و ضمناً براى ارزها یا کالاهایى که حقوق گمرکى و عوارض آنها بر اساس ارزش است به موجب آیین‌نامه مربوط و دستورات صادره براى تسعیر ارزهاى خارجى با توجه به نرخ ارز دربازار آزاد به شرح زیر عمل می‌کنند.

1- نسبت به کالاهایى که تاریخ ورود آنها قبل از 9 آذر 26 بوده با نرخ آزاد.

2- کالاهایى که تاریخ ورود آنها از 9 آذر 26 تا 18- 7- 28 بوده است بنا به تقاضاى وزارت اقتصاد ملى به مااخذ هر دلار 75 ریال قید شده و لیره 21 ریال روپیه 16 ریال فرانک سوئیس 11 ریال.

3-از تاریخ 18 فروردین 26 بنا به پیشنهاد

+++

اطاق بازرگانى و موافقت این وزارتخانه نرخ رسمى بانک ملى با افزون 40 درصد سود آن در فاکتور‌ها براى ارزش حقیقى کالاهایى که بازرگانان به تخلف با فاکتور‌ها معین کرده‌اند، کمیسیون رسیدگى متخلف‌نامه‌ها اعلامیه‌هاى فروش از طرف بانک ملى و اعتباراتى که در دفاتر بانک ملى و بانک انگلیسى در ایران و خاور‌میانه منعکس بوده و توسط آقاى اکرمى در مراجعه به آن سوابق کشف و تعیین گردیده و در حقیقت اینها را ملاک عمل قرار داده‌اند کمیسیون متشکله زیر نظر جناب آقاى دادستان کل کشور چندین جلسه وقت خود را صرف استماع اظهارات و اعتراضات شاکیان که هشت نفر بودند نموده و چندین جلسه نیز بدون حضور آنها در اطراف به دست آوردن راه حل استثنایى مناسبى که ضمن وصول حقوق و عوارض از بین رفته خزانه دولت رعایت اوضاع نامطلوب بازار هم شده باشد مذاکرات را ادامه داده و چون شکایت کنندگان اختیار‌نامه امضا و تسلیم کمیسیون نموده بودند کمیسیون با توجه به اوضاع و احوال تصمیم اتخاذ و پیشنهاد نموده که به نظر اینجانب نه فقط با مقررات تصویب‌نامه شماره 20783 مورخ 28- 12- 1327 هیئت وزیران وفق می‌دهد بلکه راه ارفاقى در مورد عملیات گذشته براى وصول حقوق و عوارض تضییع شده می‌باشد اینک ضمن ارسال عین صورت جلسه خلاصه از پیشنهاداتى که شده است معروض می‌دارد. این جا درج کرده‌اند نظر کمیسیون را بعد هم رفته است در هیئت دولت یک جلسه مورد مذاکره واقع شد بعد هم گفته‌اند که در یک جلسه تمام نشده و مانده براى جلسه دیگر و آن وقت چون اواخر سال بوده مانده است تا این که این هیئت دولت تعقیب کند این بود جریان قضایای آن ولى فعلاً هنوز هم نسبت به 300 نفر تحت تعقیب و رسیدگى است چون نسبت به آنها تخلف‌نامه فرستاده نشده و رسیدگى نشده فعلاً یک نفر از طرف وزارت دادگسترى بیرشک که نماینده دیوان کیفر است با دستور اکرمى به خوزستان رفته و در آنجا مشغول تحقیق نسبت به این قضایا است، نسبت به آن 300 نفر، و هنوز مدارک تکمیل نشده که رسیدگى بکنند تقریباً 72 نفرشان اینجا هستند و سی‌صد و چندى هم آنجا است که نسبت به آنها هنوز رسیدگى تمام نشده و چون مدارک کافى در دست نیست باید رسیدگى بشود و فعلاً آنها مورد تعقیب واقع نشده اند (صدر‌زاده - آن مأمورین هم تعقیب نشوند؟) اگر یک فرد عادى دزدى کرده بود برایش چه عملى می‌کردید؟) (زنگ رئیس) (صدر‌زاده - کمیسیون تشکیل می‌دهند دفاع می‌کنند، این اعمال هیچ تطبیق با قوانین مملکتى نمی‌کند مجرم را باید تعقیب کنید، تحت تعقیب است چه حرفى است) عرض کنم آنچه غیر از آن ارفاقى که راجع به قسط و تقسیم آن وعدم تعقیب شده راجع به مابه‌التفاوت و جریمه مأخوذه حکم قانون است که این کمیسیون داده تمام حکم است هیچ گونه ارفاقى نشده است و چون وزارت دارایى موافقت کرده است هیئت دولت باید نظر بدهد ..... (حاذقى - مقصود این است که حق دولت ضایع نشود) (بهادرى - از وکلا مداخله داشته‌اند؟) ما ندیدیم (بهادرى - چون آقاى دکتر راجى در دوره گذشته فرمودند) (دکتر راجى - نسبت داشته‌اند منسوب بوده‌اند) (مجید موقر - پرونده 600 میلیون ریال که دزدیده شده در عدلیه آن را این جا نفرمودید آقا) آن پرونده مربوط به این نیست، آن علیحده است آن مربوط است به آقاى لطفى اگر آن را هم بخواهید بنده باید آن را سؤال کنم البته آنها هم تحت تعقیب‌اند درست است، از جریان آن هم باید اطلاع پیدا کنم عرض کنم راجع به یک چیزى این جا یکى از ناطقین محترم نمی‌دانم کى بود راجع به وضعیت بیکارانى که در کرج جمع شده اند یک مطالبى اظهار فرمودند این را لازم است عرض کنم که دولت کاملاً متوجه است و در هر جلسه‌اى که هیئت دولت تشکیل می‌شود از حال آنها استفسار می‌شود اغلب نان براى آنها از حدود کفایت بیشتر فرستاده شود چون حساب کردیم که عده آنها کمتر شده است یعنى در خارج دولت براى عده‌اى از آنها وسایل کار فراهم کرده است اول عده خیلى زیاد بود حالا در حدود 6 هزار نفر است و حالا هم از حیث بهداشت و آذوقه و اینها دولت خودش متوجه است و به وزارت بهدارى هم دستور داده شده است مأمور بفرستند برود آنجا (مجید موقر - راجع به بهداشت چه فرمودید) عرض کردم از طرف وزارت بهدارى یک نفر مأمور شده است رسیدگى به وضع بهداشت آنان بکند.

نایب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده شما سؤال کرده‌اید از آقاى وزیر جنگ و حالا آقاى وزیر جنگ براى پاسخ سؤال شما حاضر است. غلام‌رضا فولادوند- قربان آقاى اسلامى اخطار نظامنامه اى دارند.

4-سؤال آقاى آشتیانى‌زاده از وزارت جنگ راجع به احضار مشمولین و جواب آن‏

نایب رئیس- بسیار خوب آقاى آشتیانى‌زاده بفرمایید.

آشتیانى زاده -بنده با خداى خودم عهد کردم و در مقابل وجدان خودم متعهد شدم بدون هیچ گونه ملاحظه‌اى، بدون هیچ گونه خوف و وهمى هر‌کس در هر کجا هر نوع فساد و تباهى را باعث شود لااقل د راین مجلس مقدس هم به عرض دولت‌هاى وقت برسانم و هم به گوش ملت ایران تصمیمى است که بنده گرفته‌ام حتى متعهد شده ام که به منظور و اساس این سلطنت و رژیم حتى اگر نزدیک‌ترین اشخاص مقام سلطنت اعم از خواهران و برادران اعلیحضرت مرتکب خطا و خبطى بشوند با کمال صراحت این جا به منظور حفظ منافع شخص شاه بگویم و از امروز اعلام می‌کنم به تمام رفقا و دوستان و آشنایان و اشخاصى که با بنده سلام و علیک دارند که اگر روزى اینجا یکى از خلاف‌هایى که خداى نکرده اگر خلافى کرده باشند این جا بنده بگویم این جا و موجب رنجش آنها نشود حالا وارد مطالب می‌شوم، به موجب ماده 76 قانون نظام وظیفه عمومى که درسال 1327 به تصویب رسیده و به استناد ماده 79 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 29 اسفند 21 دانشکده افسرى احتیاط در مهر ماه هر سال تشکیل می‌شود و ادامه نظام وظیفه عمومى مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکترا را از اول تأسیس دانشکده افسرى احتیاط تا کنون در مهرماه هر سال احضار و به نسبت احتیاج دانشکده براى خدمت وظیفه اعزام می‌دارد. امسال بر‌خلاف مواد مصرحه فوق مشمولین لیسانسیه و دکتر در اول فروردین ماه احضار و به دانشکده افسرى احتیاط نیز در همین تاریخ احتیاج پیدا شده است در نتیجه این عدم ترتیب وضع دشوارى از لحاظ کارهاى شخصى و زندگى خصوصى مشمولین پیش آمده است طبق معمول همه ساله و آمار دانشکده افسرى احتیاط سالیانه بیش از دویست سی‌صد نفر و حداکثر پانصد نفر را براى انجام خدمت وظیفه احضار نمى‌کردند ولى امسال متجاوز از هزار نفر احضار کردند که د ردانشکده افسرى مشغول انجام خدمت وظیفه بشوند. من نفهمیدم علت این احضار و علت این که یک دفعه هزار نفر را براى انجام خدمت احضار کردند والا چیست وضعیت امسال با سال گذشته فرق کرده؟ خطرى متوجه ما است؟ بسیج عمومى است؟ حقیقتاً نفهمیدم که علت این چه بود خاصه که این اشخاص که احضار شده اند بیشتر مردمانى هستند که گرفتاری‌هاى شخصى زیاد دارند و معافى هم مطابق قانون در دست آنها است با در نظر گرفتن فقر مالى و عدم توازن خرج و دخل مملکت این بودجه‌ای که نسبت به آن ما همه گرفتار هستیم و خود آقاى نخست وزیر هم می‌دانند که یکى از بزرگ‌ترین گرفتاری‌هاى مملکت نقصان وجه و پول و بودجه می‌باشد علت این که امسال یک چنین مخارج گران را دولت می‌خواهد به منظور احضار مشمولین متحمل شود چیست؟ (بهادرى - قانون باید اجرا بشود سرباز می‌خواهند) معمولاً این اقدامات اعلانات و بسیج عمومى، خطر جنگ عمومى است حقیقتاً اگر چنین خطرى در پیش می‌باشد از تیمسار سپهبد وزیر جنگ تمنا دارم اعلام بدارند اینجا که ما هم کمک‌هاى دیگرى به دولت بکنیم چون ممکن است جنگى باشد که ما اطلاع نداریم یک مرتبه ما مى‌بینیم که بین ما و مجلس سنا اختلاف پیدا می‌شود یک جریانات پیش‌پاافتاده‌اى هست (یک نفر از نمایندگان – اختلافى نیست آقا) انشاء‌الله اختلافى نیست، عده‌اى ازمحصلین که بعد از حادثه شوم شهریور ترک تحصیل داشتند از دو سال پیش که وضع کشور صورت ثابت‌ترى به خود گرفت از نو در دانشکده‌هاى مختلف مشغول تحصیل شدند و چون همه ساله عده زیادى در قرعه‌کشى نظام وظیفه شرکت می‌کردند و معاف می‌شدند یا ورقه آماده به خدمت به آنها می‌دادند به اتکا این سابقه جوان‌هاى مزبور که تعدادشان زیاد است به ادامه تحصیل می‌پرداختند و اکنون عده‌اى از آنها در کلاس‌هاى اول و دوم و سوم دانشکده‌ها و بعضى در سال‌هاى

+++

‌چهار و پنج دانشکده پزشکى هستند و با اعلان وزارت جنگ و احضار آنها به خدمت مجبور می‌شوند ترک تحصیل کنند و نمره چند سال کوشش خود را زیر پا بگذارند این اقدام و ظلم خاصی است در حق این جوان‌ها که اگر تحصیلات خود را به اتمام برسانند مسلماً به حال مملکت مفید خواهد بود و در صورت عدم بروز مخاطرات قطعى و فورى که موجب بسیج همگانى باشد احضار این قبیل مشمولین به خدمت موجبات زیان و احضار آنها مضر به حال مملکت است، بنده می‌خواستم از جناب آقاى وزیر جنگ استدعا بکنم. این که اعلیحضرت همایونى مکرر فرمودند که قوانین در کلیه شئون مملکت بایستى اجرا بشود وبه زعم تمام عقلاى قوم حکومت قوى آن حکومتى است که قانون را خوب‏ اجرا بکند (صحیح است) نمی‌شود گفت این قانون را چون من دلم نمی‌خواهد چون مطابق میل من است این قانون را آنجا اجرا می‌کنم اینجا چون مطابق میل من نیست اجرا نمی‌کنم و قانون نظام وظیفه هم همین طور است یک قوانینى در یک مملکت در مجلس شورای ملى تصویب شده است و اهالى این مملکت و مشمولین این قوانین هم مطابق وضعیت خودشان را حاضر براى خدمت وظیفه کرده‌اند و یک مرتبه الان در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و در تمام مدارس و دانشکده‌ها همه مردم را گرفته‌اند با این که معافى هم در دست‌شان هست من استدعا دارم از جناب آقاى وزیر جنگ هم جواب این سؤال را بفرمایند و در موضوع برنامه هم من سؤالى از دولت دارم.

نورالدین امامى- از تند‌نویسى ما هم برده‌اند.

نایب رئیس -وزیر جنگ.

وزیر جنگ- نماینده محترم آقاى آشتیانى‌زاده راجع به احضار مشمولین دیپلمه و لیسانسیه و دکترا در طى 4 ماده سؤالاتى از وزارت جنگ فرموده‌اند که جواب آنها را به ترتیب به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

1-به استناد ماده 79 قانون اصلاح بعضى از فصول و مواد قانون نظام وظیفه مصوب 29 اسفند 1321 سؤال فرموده‌اند که در سال جارى به چه علت مشمولین مذکور به عوض مهر ماه که در این ماده ذکر شده در اول فروردین ماه احضار شده‌اند. درست است که در ماده 79 مقرر شده که دانشکده افسرى احتیاط هر سال در اول مهر ماه تشکیل خواهد شد ولى مطابق ماده 28 قانون نظام وظیفه این طور مقرر گردیده که بنا بر ضرورت و مصالح نظامى موقع احضار و سرباز‌گیرى که در این قانون تصریح شده برحسب فرمان همایونى تغییر‌پذیر خواهد بود (صحیح است) (امامى‌خوئى - این خود قانون است) پس به طوری که ملاحظه می‌فرمایند اقدام وزارت جنگ در احضار مشمولین مذکور در اول فروردین ماه مطابق مقررات ماده 28 بوده و از طرف دیگر براى این که مشمولین فرصت داشته باشند کارهاى شخصى و امور زندگانى خود را مرتب کنند از چند ماه پیش چه به وسیله نشر آگهى در روزنامه‌ها و چه به وسیله رادیو تاریخ احضار مرتباً به اطلاع آنان رسیده است اما راجع به ماده 76 قانون نظام وظیفه مصوب 29 خرداد 1317 که به آن اشاره فرموده‌اند باید به عرض برسانم که پس از تصویب ماده واحده مصوب آبان ماه 1324 این ماده اثرات قانونى خود را از دست داده است.

2-این که نماینده محترم اظهار فرموده‌اند طبق معمول همه ساله آمار دانشکده افسرى احتیاط سالیانه بیش از 200 تا 200 نفر و حداکثر 500 نفر نشان نمی‌دهد چگونه در سال جارى بیش از 1000 نفر مشمول احضار شده‌اند براى روشن شدن مطلب به عرض می‌رسانم که اولاً تعداد احتیاط و ذخیره ارتش هر قدر رو به فزونى می‌رود باید متناسب با آن افسران احتیاط و ذخیره داشته باشیم در صورتی که تعداد این افسران زیادترى از مشمولین تحصیل کرده این نقیضه را جبران نمود. ثانیاً مطابق آمار دانشکده احتیاط تعداد مشمولین مذکور در سنوات قبل به 800 نفر هم رسیده و در سال 1324 به 1000 نفر و در سال 1328 به 1050 نفر بالغ شده است و با این ترتیب تعدادى که درسال جارى احضار شده‌اند فوق‌العاده نمی‌باشد.

3-آقاى آشتیانى‌زاده با توجه به فقر مالى کشور و عدم توازن بودجه احضار 1200 نفر مشمول تحصیل کرده را مستلزم مخارج اضافى و سنگین تشخیص داده و مخصوصاً متذکر شده‌اند (این قبیل اقدامات شدید و مخارج فوق‌العاده فقط هنگام بسیج عمومى و خطر جنگ ضرورى است و از وزیر جنگ خواسته‌اند اگر چنین خطرى در پیش می‌باشد اعلام نماید که احتیاط جدى‌تر و ضرورى‌ترى اتخاذ شود) اگر نماینده محترم قبل ازمبادرت به این سؤال لطفاً به وزارت جنگ مراجعه و علت این اقدام را استفسار می‌فرمودند بنده یقین دارم که این سوءتفاهم براى ایشان حاصل نمی‌شد زیرا به طورى که در بالا به عرض مجلس شوراى ملى رسانید احضار مشمولین مذکور جز احتیاج مبرم وزارت جنگ به تعداد افسر بیشترى دلیل دیگرى نداشته و ندارد (صحیح است) و با مقایسه کادر افسران موجودى نسبت به سازمان ارتش تعداد زیادى افسر در واحدها و ادارات وزارت جنگ کسر داریم (دکتر جلالى - امسال این امر یک دفعه پیش آمده؟) به عرض رسید که در سنوات قبل 800 نفر و 1000 نفر هم بوده و حالا هم در همین حدود است که توأم با تقویت دانشکده افسرى قسمتى از این کسرى باید به وسیله افسران وظیفه تأمین و فرماندهى واحدهاى جز به عهده این افسران محول و همچنین در قسمت قضایى و فنى از وجود همین افسران مطلع استفاده بشود. اما راجع به مخارج گزاف این کار که اشاره فرموده‌اند باید براى مزید استحضار نمایندگان محترم به عرض برسانم که اساس دانشکده احتیاط از حیث کادر و بنا و وسایل و لوازم تعلیماتى همیشه موجود و پابرجا است و در هر دوره احتیاج به مخارج اضافى ندارد و خوراک و پوشاک محصلین هم خرج فوق‌العاده را براى کشور ایجاب نمی‌کند که در مقابل اهمیت تعلیم و تربیت افراد به وسیله افسران این مخارج قابل تحمل نباشد.

4-اما راجع به وضعیت مشمولین که نماینده محترم در ماده 4 به آن اشاره فرموده‌اند براى رفع هر گونه سوءتفاهمى که ممکن است در این سؤال مؤثر شده باشد به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند که مطابق ماده 71 و 72 قانون نظام وظیفه تا مدتى که دانش‌آموزان در دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها مشغول تحصیل می‌باشند از خدمت نظام وظیفه معاف هستند و چنانچه در حین تحصیل هم به سن مشمولیت رسیده باشند تا موقعى که تحصیلات خود را به پایان نرسانیده و از وزارت فرهنگ مدرک ترک تحصیل و یا فراغت تحصیل خود را به اداره نظام وظیفه نیاورده باشند به خدمت احضار نمی‌شوند البته محصلینى که ترک تحصیل کرده‌اند مطابق مقررات قانون باید به خدمت احضار بشوند و مطابق گزارش اداره نظام وظیفه در بین همین محصلین که به آنها اشاره فرموده‌اند عده کثیرى وجود دارند که آماده به خدمت محسوب و در سنوات قبل چند مرتبه احضار شده و حاضر نگردیده‌اند و حتى بدون داشتن ورقه خاتمه خدمت یا معافیت‌هاى دیگرى در ادارات و مؤسسات مشغول خدمت شده‌اند و بالأخره باید یک روزى این وظیفه مقدس ملى خود را انجام بدهند (صحیح است) به علاوه چون مطابق بند ب ماده واحده مصوب آبان ماه 1324 قانون نظام وظیفه مشمولینى که تا 5 سال متوالى به علل مختلف معافیت موقت گرفته باشند در سال ششم معاف دائم خواهند شد به همین جهت بعضى از مشمولین فعلى هم که 4 سال معافیت موقت به دست آورده‌اند کوشش می‌کنند به هر نحوى شده در سال پنجم هم معافیت موقت تحصیل نمایند (یک نفر از نمایندگان این وارد است) سایر مطالبى که عرض کردم مگر وارد نبود عرایض بنده تمام متکى به قانون است (نورالدین امامى - خود آقا هم اتکاءتان به قانون است) همین طور است. با این وصف چون مطابق گزارش جناب آقاى وزیر فرهنگ به پیشگاه شاهانه جمعى از همین مشمولین تحصیل کرده امروز سمت آموزگارى و دبیرى دارند براى این که احضار آنان لطمه‌اى به امور تعلیمات فرهنگى وارد نیاورد موافقت شده است که طبق قانون به آنان شش‌ماه مهلت داده شود و در اول مهر ماه به خدمت احضار گردند (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده نظرى دارید؟

حاذقى- نظر ایشان تأمین شده است.

آشتیانى‌زاده- عرضى دارم اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس –به طور اختصار می‌توانید اگر

+++

فرمایشى دارید بفرمایید؟

آشتیانى‌زاده - به طوری‌که تیمسار فرمودند معلوم است که هیچ تغییرى در وضع صاحب‌منصبان و افسران وظیفه حادث نشده است وضعیت مثل سال گذشته است این طور فرمودند یعنى مجموع فرمایش‌شان این نتیجه رابه دست داده که وضعیت مشمولین امسال با سال‌هاى گذشته تفاوتى ندارد ولى گمان می‌کنم آقایان تصدیق دارند که امسال یک جریان غیر عادى نسبت به مشمولین در جریان است و این عدم رضایت‌ها بی‌خود نیست (دهقان - جوان‌ها رابه خدمت نظام وظیفه باید تشویق کرد) جوان‌ها را باید نان داد این حرف‌ها چیست آقاى دهقان هم نان باید بخورند هم بهداشت داشته باشند همه‌اش نظام همه‌اش ارتش بنده قانع نشدم به این دلیل که اشخاصى به من مراجعه کردند و گفتند با این که معافى در دست ما هست و ما مطابق قانون معاف هستیم مع الوصف ما را تعقیب می‌کنند حتى جلب می‌کنند و در جواب این معافیت گفتند که چون اشخاصى را ما احضار کردیم و حاضر نشدند به این جهت ما شماها را جلب می‌کنیم.

دهقان - به آقا خلاف عرض کرده‌اند

نایب رئیس - دو نفر از آقایان نطق قبل از دستور باید بکنند حالا تمام می‌کنیم بعد وارد دستور می‌شویم.

اسلامى- بنده اخطار دارم و نظامنامه‌اى بر همه چیز مقدم است.

نایب رئیس- اخطار مربوط به چه ماده است؟

اسلامى- مربوط به ماده 167 سؤال و استیضاح است بعضى آقایان تصور می‌کنند که حتماً باید سؤال را آقایان نمایندگان بنویسند بفرستند براى وزیر مربوط و بعد از یک هفته بیایند جواب بدهند ولى روح این ماده این است که در همان جلسه هم اگر آقایان وزرا حاضر باشند سؤال می‌کنند، بنده این تذکرى که می‌خواستم بدهم موقتى بود که دو سه نفر از آقایان وزرا و آقاى نخست وزیر تشریف داشتند متأسفانه توجهى نشد و آقاى تقى‌زاده در دوره پانزدهم فرمودند که در انگلستان در یک جلسه ممکن است چهل سؤال بکنند و همان جلسه بیایند جواب بدهند. مشروطیت هم همین حکم را می‌کند یک چیز فورى است الان یک هفته است محصلین دانشکده طب گرو کرده‌اند آقاى دکتر علوى فرمودند ممکن است اینها نظریات داشته باشند آقا در آبان 1319 قانونى گذشته است که بیمارستان‌ها باید جزو دانشکده بشود حالا اگر هیئت حاکمه قانون را اجرا نمی‌کنند پس محصلین چه بکنند به چه حقى محصلین نیایند، مجبوراند جمع شوند، یک نفر رفته به آنها بگوید حرفشان چیست؟ بنده سؤالى کردم از آقاى وزیر جنگ که این جا تشریف دارند بفرمایند اقدامى دولت براى آنها کرده است یا خیر؟ چون موضوع فورى است بیایند جواب بدهند و لااقل ما را قانع بکنند

نایب رئیس - تکلیف را آیین‌نامه معین کرده است و اخطار هم وارد نبود و تذکر قانونى نبود در این موضوع براى این که موضوع غیر از این است که آقا فرمودند.

اسلامى- نظامنامه این است که بنده عرض کردم.

5- بیانات آقایان: محمد‌على مسعودى، نورالدین امامى‏

نایب رئیس -آقاى مسعودى.

محمد‌على مسعودى- روز سه‌شنبه که لایحه دو دوازدهم مطرح بود بنده اجازه خواسته بودم که قبل از طرح لایحه دو دوازدهم که آقایان وزرا و جناب آقاى نخست وزیر تشریف داشتند یک تذکراتى بدهم که متأسفانه آن روز فرصت نشد و تأخیر شد و بنده آن تذکراتى را که آن روز خیال داشتم بدهم حالا خدمت آقایان عرض می‌کنم و خیلى خوشحالم که دو نفر از آقایان وزرا این جا هستند چون آقاى وزیر جنگ را دیدم عجله دارند و کارى دارند که می‌خواهند بروند بنده می‌خواهم عرض کنم چون مربوط به شخص ایشان است و آن راجع است به زمین‌هایى که بین افسرها تقسیم شده و می‌شود بنده مى‌بینم که آنها با یک ذوق و شوقى میایند براى تسطیح و دیوار‌کشى ولى به نظر بنده این کار هیچ فایده‌اى ندارد به این صورت، بلکه بودجه آنها را هم سنگین‌تر خواهد کرد. برا ى حفظ همین زمینه‌ها و دیوار کشیدن چون ساختمان نمی‌توانند بکنند، پول ندارند نتیجه این است که در دست آنها می‌ماند و می‌فروشند یک عده پولدار و وزارت جنگ هم هیچ نتیجه‌اى از این کارش نگرفته است به نظر بنده حتماً باید یک برنامه ساختمانى با دادن قرضه به افسرها و کارمندان دولت (وزیر جنگ - در نظر است این کارها بشود) (یک نفر از نمایندگان - کارمندان دولت) کارمندان دولت را هم تذکر می‌دهم حتماً باید این کار بشود تا بشود نتیجه گرفت همین طور در مورد کارمندان دولت بنده خواستم بگویم حقیقتاً وقتى که آدم رد می‌شود از این جاده پهلوى این کارمندان را که انسان مى‌بیند با یک ذوق و شوقى آمده‌اند سر زمین‌هاى خودشان ایستاده‌اند ولى فرض بفرمایید که یک راه‌هایى را یک تپه‌هایى را تپه ماهور خاک‌ریزى می‌کنند دیوار می‌کشند وهیچ کدام را بنده ندیدم که ساختمان بکنند (یک نفر از نمایندگان - پول ندارند) پول هم ندارند و بنده اطلاع پیدا کردم که دولت سابق یعنى آقاى وزیر دارایى سابق آقاى گلشاییان طرحى تهیه کرده بودند که به کارمندان و خدمتگذاران یک قرضه‌اى بدهند و این قرضه طویل‌المدت را در ظرف پانزده سال بیست سال استهلاک بکنند که با این ترتیب بتوانند کارمندان قرض بکنند و خدمتگذاران جزء چند اطاق بسازند و ساکن بشوند و من انتظار دارم که جناب آقاى منصور همان پیشنهادى که در زمان آقاى گلشائیان تهیه شده بود و گویا آقاى ایمانى بودند که رئیس تقسیم اراضى بودند و بسیار عنصر شریف و پاکدامنى هستند و حقیقتاً ایشان در موقعى که ریاست تقسیم اراضى یوسف‌آباد را داشتند آمدند اشخاصى که حقیقتاً روى پارتى‌بازى و روى چیزهاى مختلف زمین گرفته بودند زمین را از آنها گرفتند و به اشخاصى که عائله‌دار و ذیحق بودند و همچنین خدمتگذاران جزء تقسیم کردند من امیدوارم این نظرى که داده شده در مورد عموم کارمندان دولت (شوشترى - کارمندان. وزارت دارایى زیاد است اختصاص به آنها داده شده) براى عموم آنها فرق نمی‌کند این طور هم هست باید انصاف داشت بنده اطلاع دارم براى هر وزارتخانه‌اى سهمیه‌اى معین کرده‌اند پنجاه تا چهل تا همان‌ها هم عملى بشود خوب است که پنجاه تا عضو وزارتخانه‌اى داراى خانه شوند این‌ها باید به تدریج عملی بشود البته دولت بودجه ندارد که هزار تا خانه یک مرتبه بسازند چهار صد تا بسازند (یک نفر از نمایندگان - به شرطى که همه را درتهران نسازند) عرض کنم موضوع‌هایى که بنده می‌خواستم تذکر بدهم در مرحله اول وضع اقتصادى مملکت است همه آقایان مطلع هستند رویه‌اى که در این چند ساله اتخاذ شده یک رویه بسیار غلطى بود .خود آقاى نخست وزیر در این جا موقعى که برنامه دولت مطرح بود فرمودند که رویه غلط بوده تا به حال و حقیقتاً هم همین طور است ما بایستى یک واحد اقتصادى در مملکت خود تشکیل بدهیم و تمام دستگاه‌هاى اقتصادى ما باید با یکدیگر هم‌آهنگى و همکارى داشته باشند نه این که هر کس براى خودش یک سازى یک نوایى بزند بالأخره هم نتیجه همین است که امروز ما به چشم خودمان مى‌بینیم (صحیح است) یک زارع و کارگر راضى نمى‌بینیم (صحیح است) اینها همه‌اش در اثر این رویه غلط اقتصادى بوده است که در گذشته ما داشتیم بنده حالا نمی‌خواهم اسم ببرم که چه اشخاصى مسئول بوده‌اند در گذشته چون هیچ نظرى حقیقتاً ندارم ولى امیدوارم که با این وضعى که آقاى منصور پیش‌بینى کردند و در رأس دستگاه‌هاى اقتصادى اشخاصى را در نظر گرفتند که از هر حیث به هم نزدیک هستند آن رویه غلط گذشته که نتیجه‏اش را ما امروز مى‌بینیم و همین نتیجه امروز به ما ثابت می‌کند که رویه اقتصادى ما در گذشته غلط بوده و باید درست شود (صحیح است) با یک هم‌آهنگى و یک روح همکارى بیایند کار بکنند و به نظر من وضع فعلى از نظر نزدیک بودن اشخاصى که در رأس دستگاه‌هاى اقتصادى ما قرار گرفته‌اند طورى است که هیچ نمی‌توانند بهانه داشته باشند که وزارت دارایى فلان آهنگ را می‌نواخت و من که بانک ملى هستم نتوانستم آن عمل را بکنم یا فرض بفرمایید که وزارت اقصاد ملى بگوید که بانک ملى این عمل را می‌کرد و من نمی‌توانستم. این محل تردید نیست براى هیچ کدام از نمایندگان ملت و مردم که اشخاصى که فعلاً در راس دستگاه‌هاى اقتصادى ما هستند به هیچ وجه اختلاف نظر و سلیقه ندارند بنابراین بایستى با یک روح وحدت و جدیت و با یک نقشه صحیح و عاقلانه این رویه غلط گذشته را تصحیح کرد (صحیح است) موضوع دیگرى که لازم است و می‌دانم که مورد علاقه همه آقایان است

+++

موضوع توجه به حال معلمین مدارس چه آموزگاران و چه دبیران است، در سال گذشته وزارت فرهنگ یک عمل بسیار صحیحى کرد کارمندان ادارى فرهنگ و معلمین را در مقابل کسر صدى یک از حقوق‌شان و صدى یک هم پرداختى از طرف دولت در تهران نزد شرکت بیمه در مقابل بیمارى بیمه کرد و الان هر کارمند فرهنگ مریض شود در آنجا معالجه‌اش می‌کنند و اگر مرضش سخت باشد طبق تشخیص یک کمیسیونى به خارج اعزام می‌شوند و معالجه می‌شوند (دکتر طبا - هیچ ناخوشى نیست که در اینجا معالجه و در خارج معالجه شود نشود ) ( حاذقى - جز ناخوشى هوا و هوس) بنده قبول دارم (صدرى - آقاى مسعودى بفرمایید که دولت تمام کارمندان را بیمه کند) بنده آرزویم این است که حقیقتاً یک دینار پول مملکت بیرون نرود و وضع پزشکى ما طورى باشد که حتى یک نفر هم احتیاج پیدا نکند برود به خارج البته وضع جراحى ما الحمد‌الله خیلى پیشرفت کرده و امیدوارم که در قسمت‌هاى امراض عمومى هم اطبا قابلى داشته باشیم که احتیاجى پیدا نشود ولى جناب آقاى دکتر طبا خیال نمی‌کنم که انکار بکنید که بعضى از موارد پیش میاید که احتیاج پیدا می‌کند اشخاصى بروند به خارج چون بنده مى‌بینم که کمیسیون پزشکى براى این موارد هست (دکتر راجى - آن کمیسیون وجودش زاید است) البته تشخیص شما بهتر است بنده اطلاعى ندارم عرض بنده این بود که این بیمه‌اى که براى معلمین و اعضا ادارى فرهنگ در تهران شده حتماً بایستى جناب آقاى دکتر نخعى شما که تحصیلاتتان در بلژیک بوده و همیشه در اروپا بوده‌اید دیده‌اید و مطالعه مخصوص دارید در این کار، این کار را لااقل اگر براى تمام افراد مملکت نمی‌توانیم اجرا کنیم در صورتی که در اکثر ممالک شروع شده است بیمه عمومى براى تمام افرادمعمول است مثل این که در انگلستان دو سال قبل به کلى براى تمام افراد بیمه عمومى درست شد و هر فردى که به دنیا بیاید در هر نقطه‌اى از انگلستان و یا در دومینیون‌ها اگر مریض بشود هر مخارجى که داشت به عهده دولت است حالا ما این توقع را نداریم و نمی‌توانیم هم داشته باشیم براى این که وسایل و پزشک نداریم متأسفانه به اندازه کافى وسایل نداریم ولى لااقل در مورد عموم فرهنگیان و عموم اعضا ادارات جنابعالى که وزیر کار هستید وظیفه شخص جنابعالى است که یک بیمه عمومى براى تمام کارمندان اجرا بشود چون حقیقتاً وضع عموم کارمندان دولت بد است ...

حاذقى- وضع مردم این مملکت به مراتب بدتر است فکر مردم را باید بکنید که نان ندارند بخورند ودارند می‌میرند.

مسعودى- البته بنده راجع به مردم عرض کردم این رویه غلط اقتصادى بوده که نتیجه‌اش امروز به این صورت است آقاى حاذقى، آن را باید اصلاح کنند تا مردم نان داشته باشند (صحیح است) نه این که وزارت دارایى یک سازى بزند، بانک ملى هم یک جور، سازمان برنامه یک جور، وزارت اقتصاد هم یک جور (صحیح است) علت خرابى این چهار دستگاه بودند در گذشته، اگر این چهار دستگاه با هم همکارى کنند تمام این جریانات مرتفع می‌شود شما ببینید 15 روز است یک خورده دارند با هم همکارى می‌کنند جلوى خیلى چیزها گرفته شده است (صحیح است) بنده نظرم این است که همیشه باید این رویه اعمال بشود اگر این رویه اعمال بشود به طور قطع بدانید که تا 6 ماه دیگر وضع مردم تغییر می‌کند و در دوره گذشته رویه‌شان غلط بوده و باید اعتراف بکنند که هیچ‏

کارى نشده و سرسختى هم نکنند (صحیح است) عرض بنده این بود که توجهى مخصوصاً بفرمایید در قسمت بیمه عمومى کارمندان و شما این کار را در این دولت انجام بدهید که در حقیقت کارمندان دولت از این وضع فلاکت‌بار نجات پیدا بکنند، مطلب دیگر بنده که باز مربوط به موضوع اقتصادى است ایجاد مدارس حرفه‌اى و کشاورزى است آقاى نخست وزیر هم فرمودند که ما در سازمان برنامه یک چنین طرحى داریم که می‌خواهیم عملی‌اش کنیم بنده می‌خواستم همان روز که اجازه گرفته بودم خدمت‌شان عرض کنم که این برنامه‌اش پارسال در شورای‌ عالى فرهنگ تصویب شده وبا یک آب وتابى هم منتشر شد و دولت هم سازمان برنامه هم می‌توانست این کار را عملى بکند ولى هنوز جزو پروژه‌هایشان هست، به نظر بنده من ایجاد مدارس حرفه‌اى و کشاورزى یکى از بزرگ‌ترین اقدامات مفید است که در دولت‌ها باید انجام شود (صحیح است) دلیلش هم این است که با این وضع هم زارعین و کشاورزان روشن مى‌شوند و هم این که از کوچ کردن به تهران یا شهرهاى دیگر خوددارى می‌کنند براى این که وقتى مدارس حرفه اى دایر بود ... (زنگ رئیس)

نایب رئیس- آقاى مسعودى بیشتر از دو سه دقیقه وقت ندارید.

مسعودى -در هر حال این نظر بنده بود موضوع دیگر راجع به پرداخت مزایاى معلمین بود که به یک عده‌اى از آنها مزایاى تأهل را نمی‌دهند و من تقاضایم این بود که آقاى دکتر نخعى یادداشت بکنند و به آقاى وزیر فرهنگ تدکر بدهند که به معلمین هم مثل سایر کارمندان این مزایاى تأهل اولاً داده بشود (صحیح است) یکى دیگر موضوع تبلیغات بود که در وزارت فرهنگ به نظر بنده فوق‌العاده مهم است همه آقایان اطلاع دارند که تبلیغاتى در مدارس از چند سال پیش شروع شد براى گمراه کردن جوان‌ها و محصلین و اخیراً در وزارت فرهنگ یک اداره تبلیغاتى درست کردند و شروع نمودند به مبارزه بر علیه تبلیغات و یک انتشارات بسیار خوبى این اداره منتشر کرد و تقاضاى من این بود که در این قسمت به خصوص چون کانون خطر مدارسى است که بچه‌هاى کوچک هستند و زود گول می‌خورند اینها رابا تبلیغات صحیح جلوشان را بگیرند و جلوگیرى بکنند از این کارها بنده یک تقاضاى دیگرى داشتم از آقاى نخست وزیر و آن این بود که چون شنیده شد براى ورامین و اطراف ساوجبلاغ یک شرکت‌هاى تعاونى تحت نظر بانک کشاورزى در نظر گرفته‌اند می‌خواستم تقاضا کنم یک کارى که می‌شود براى همه اطراف تهران باید بشود و خاصه خرجى نباید بشود (حاذقى - براى همه ایران) بنده خواهش می‌کنم از لحاظ دماوند و فیروزکوه آنجا یک نقطه‌ای است که لازم است و هیچ فرقى ندارد از نظر تهیه محصولات زراعتى با ورامین و ساوجبلاغ و نفهمیدم که به چه مناسبت آنجا را در نظر نگرفته و این دو محل را در نظر گرفتند، موضوع دیگرى که بنده خواستم عرض کنم موضوع راه‌ها است، در ایام عید که بنده به قم مشرف شدم و از آنجا هم رفتم به اصفهان دیدم این آسفالت حقیقتاً در ظرف یک سال از بین رفته است در صورتى که در زمان اعلیحضرت فقید هم ما دیدیم 13 سال، 12 سال این خیابان پهلوى را آسفالت کردند و بنده یادم هست همان موقع اعلیحضرت فقید مقاطعه‌کار را جریمه کردند به علت پستى وبلندی‌هایى که داشت ولى اینجا همین طور در هر سال دو سه مرتبه باید بکنند و از سر نوآاسفالت کنند. آقاى وزیر راه باید توجه داشته باشند و یک سانکسیونى (شوشترى فارسى بفرمایید) در قراردادها باید این نکته‌ها رعایت شود، کسى که مقاطعه کار است باید یک ودیعه‌اى از او بگیرند که در موقع اگر درست از کار در نیامد آن را به مصرف برسانند.

نایب رئیس- آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- عرض کنم یک قسمت از عرایض بنده اگراجازه می‌فرمایید در اینجا چند کلمه صحبت بکنم عرضى که می‌خواستم بکنم و چندین جلسه هم آقایان رفقا از طرز نوشتن نطق‌ها در جراید تهران شکایت کردند این باید توجه بشود که اولاً طرز ساختمان این مجلس روى اصول پارلمانى نیست، ببخشید آقاى شوشترى روى اصول مجلسى نیست صدا کم انعکاس پیدا می‌کند بنابراین صدا درست آنجا نمی‌رسد و ثانیاً این آقایان فرد فردشان مخبر یک روزنامه هستند و یک نفر است که می‌نویسد ولى اینجا ماشاء‌الله 5- 6 نفر ما داریم تند‌نویسى می‌کنند این است که زیاد نباید گله کرد چند روز قبل آقاى اسلامى راجع به رادیو یک بیاناتى کردند این را باید آقایان توجه داشته باشند که نطق‌هایى را که می‌نویسند بسیار آسان است آن را می‌دهند به رادیو و روزنامه‌ها منتشر می‌شود ولى وقتى صحبت می‌شود البته خیلى مشکل است هم براى مخبر رادیو و هم براى مخبرین جراید که تمام بیانات آقایان را منتشر کنند (مهدى ارباب - مخبر رادیو در مجلس جوان بى‌نظرى است) علاوه بر این که بى‌نظر است سابقه مطبوعاتى هم دارد (یک نفر از نمایندگان - آدم خوبى هم هست) یک موضوعى هم امروز آقاى دکتر علوى فرمودند راجع به این محصلین دانشکده پزشکى ما که امروز هم عرض کردیم در این موضوع تخصص و اطلاعى نداریم ولى می‌خواستم یک سؤالى از آقاى دکتر بکنم این دانش آموز

+++

که در دانشکده تحصیل می‌کند نصف‌شان را بردند در این بیمارستان‌ها کارورز کردند نصف دیگر را بردند پس فردا موقع امتحان تصدیق خواهند داد و دکتر خواهند شد در صورتى که یک عده‌شان در بیمارستان‌ها کار کرده‌اند و یک عده‌شان کار نکرده‌اند این چه چورى خواهد شد؟ اما عرضى که راجع به آسفالت داشتم و آن روز هم در برنامه دولت یک عرایضى کردم خدمت شما چون وقت تمام شده بود می‌خواستم مشروحاً عرض کنم و از وزارت کشور وزارت راه این سؤال را بکنم که چه شد قبل از سوم شهریور آسفالت‌هایى که در ایران شده است و در خود این تهران شده است اینها بیست سال دوام پیدا کرده است عرضم همین جا است ولى از سوم شهریور به این طرف در نتیجه آن تحولات کذایى آسفالت‌هاى ما هم جوجه آسفالت شد یعنى هر سه ماه یک دفعه‌اى آسفالت‌ها را باید بروند جمع کنند از سر نو پول بدهند نمی‌دانم مترى 14 تومان 20 تومان چقدر یک دفعه هم کسى نگفت و کسى نپرسید از مهندسینى که این آسفالت‌ها را تحویل گرفته‌اند که این چه آسفالتى است که تحویل گرفته‌اید آیا این مهندسین را توبیخ کردند؟ یعنى مهندسى را که تقلب کرده بود. حقه‌بازى کرده بود تعقیب کردند؟ (بهادرى - آقا آنها را تشویق کرده‌اند) یک متصدى را که بد عمل کرده در روزنامه‌ها اعلان کردند که این به دولت و ملت خیانت کرده و مال بیت‌المال مسلمین را از بین برده این را ما می‌خواهیم جریمه دیگر سرشان را بخورد غرض من این است که با این ترتیب پول براى ساختن راه‌ها ندهید خرج تعمیر بکنید خاک بریزید. عرض می‌کنم که همیشه آقاى نخست وزیر وقتی که استاندار آذربایجان بودند فشار زیادى به دولت آوردند یک قسمت از راه بستان‌آباد به تبریز را که صد و چند کیلو‌متر است آسفالت شده سال گذشته خودم از این راه عبور کردم مشغول آسفالت‌ریزى بودند و چون آسفالت می‌ریختند راه فرعى درست نکرده بودند و بعد هم این راه تمام شد جناب آقاى سرتیپ‌زاده سه چهار روز قبل از آذربایجان آمدند می‌گویند این آسفالت‌ها خراب شده و راه قابل عبور نیست آخر ملاحظه بفرمایید اگر خاک‌ریزى می‌کردند بیشتر دوام می‌کرد ایشان می‌فرمایند در ظرف شش ماه این آسفالت از بین رفته است حالا آقاى وزیر راه تشریف بیاورند اینجا آن روز گفتند ما بازخواست کردیم سی‌صد هزار تومان پولش بود ضبط کردیم سی‌صد هزارتومان پول پانصد متر یا یک کیلومتر است 35 کیلومتر چه شد خیلى خوب هر کنتراتچى میاید که سه میلیون تومان پول می‌گیرد سی‌صد هزار تومان هم در صندوق می‌گذارد و بقیه را برمی‌دارد و می‌رود این که فایده ندارد پس آسفالت نکنید بهتر است آقاى حاج حاذقى داد می‌زند که براى مردم آسفالت درست کنند براى مردم فکر کنید این آسفالت است این پول مردم است پول کیست؟ پول همان پابرهنه‌ها است همان بى‌کفش‌ها است همان بدبخت‌ها و فلک‌زده‌ها است که در گوشه خیابان‌ها مى‌خوابند آخر بیایید به اینها رسیدگى کنید این پول همان عده‌ای است که وقتى می‌خواهد برود را‌ه‌آهن سرکار دهشاهى کرایه می‌دهد پول آن بیچاره‌ها است بنده و جنابعالى الحمد‌الله اتومبیل داریم سوار می‌شویم (اردلان - ما که نداریم) (شهاب خسروانى - آقاى امامى به اهل فنش کار را نمی‌دهند هر کس را دخالت می‌دهند) شهردارى تهران چند سال است مقدارى پول از مردم گرفته براى آسفالت پیاده‌روها اینها را که نمی‌سازد آنها هم که می‌سازند فردا میایند سیم برق می‌کشند پس فردا تلفن می‌کشند تمام آسفالت‌ها را خراب می‌کنند در کجاى دنیا دیده شده که هر روز خیابان‌ها را بشکاف‌اند و دوباره آسفالت کنند از پارسال تا به حال همین جلوى مجلس شوراى ملى را هر روز شکافته‌اند آقا این یک نقشه می‌خواهد یک برنامه می‌خواهد چقدر می‌شود از مردم پول گرفت؟ (فقیه‌زاده - لوله‌کشى هم که مانده است) بله لوله‌کشى هم همین طور است (حاذقى - اسمش هست) موضوع دیگر این که آقایان اطباء اینجا هستند علاج کنند این چند روزه یک ناخوشى عجیبى در اجزا این مملکت پیدا شده و آن ناخوشى تقویم است از یک طرف می‌گویند وزارت راه و دانشگاه پول ندارند از یک طرف تقویم درست می‌کنند و هر روز که من میایم اینجا یک تقویم به من می‌دهند راه آهن باید ترن را راه بیندازد تقویم درست می‌کند دانشگاه تقویم، وزارت راه تقویم راه‌آهن تقویم وزارت جنگ تقویم بانک ملى تقویم ناخوشى تقویم گرفته‌ایم پول این تقویم‌ها را اگر حساب کنند یک میلیون است این را بدهید گنه گنه بخرید بفرستید مازندران که آقاى اسلامى اینقدر جوش نزنند از طرفى می‌گویند خزانه پول ندارد آقا پس این پول‌ها چطور می‌شود در کجاى دنیا این قدر تقویم چاپ می‌شود این دولت چرا فکر نمی‌کند آقاى دکتر نخعى تو را به حضرت عباس یادداشت کن (یکى از نمایندگان - ایشان جوان هستند) مقرراتى وضع کنید این ناخوشى عجیب پیدا شده است هر جا دست می‌زنید غیر از دزدى غیر از رشوه‌گیرى چیزى نیست (صحیح است) فکرى براى این کار کنید گذشته‌ها مرد جهنم آینده را مواظب باشید هر روز از این گرفتاری‌ها داریم هر روز میایند می‌گویند وزارت راه باید راجع به آسفالت راه آذربایجان توضیح بدهند که آن مهندس را چه کار کردند؟ (فقیه‌زاده 150 هزار تومان پول) بنده دیگر عرضى ندارم.

6-قرائت تلگراف اهالى کاشمر

نایب رئیس- تلگرافى توسط یکى از همکاران که فعلاً در مسافرت هستند رسیده و به مجلس تقدیم داشته‌اند و خواهش کرده‌اند که در مجلس قرائت شود این تلگراف قرائت می‌شود و بعد وارد دستور می‌شویم دستور هم انتخاب نظار بانک است (تلگراف به این شرح قرائت شد) جناب آقاى نخست وزیر رونوشت توسط جناب آقاى اقبال نماینده محترم خراسان مجلس شوراى ملى رونوشت وزارت کشور رونوشت وزارت جنگ رونوشت اطلاعات رونوشت کیهان مشهد جناب آقاى استاندار رونوشت آفتاب شرق رونوشت خراسان پیرو شکایات عدیده نسبت به حسین و سلطان سارق افغانى که مدت 12 سال است در این بوم مسکن گرفته و به چپاول و غارت اموال مردم قناعت ننموده و تا کنون متجاوز از یک صد نفر بی‌گناه را به قتل رسانیده اخیراً دوازده پرتقالى را در مقابل مطالبه مبلغ پانصد هزار ریال گروگان برده که بلافاصله اهالى جریان را تلگرافاً به عرض مقامات عالى رسانده و استدعاى تعقیب و برقرارى امنیت عاجل را از اولیا امور کرده‌اند و حاج سید ‌على هم با این که تمکن به پرداخت مبلغ مزبور را بلادرنگ داشته معهذا به خیال این که اولیاى امور از این واقعه شوم حداکثر نگرانى را دارند و براى تعقیب نهایت فعالیت را مرعى خواهند داشت جهت حفظ امنیت عمومى پیش‌آمد‌هاى نظیر آن بدواً از تأدیه وجه خوددارى و در واقع حاضر شده بود از حیات فرزند عزیز خود چشم‌پوشى نماید خون وى را نثار دیگران نماید ولى متأسفانه دولت به تلگرافات عدیده و انتظارات اهالى کوچک‌ترین توجهى ننموده و به مستدعیات این توده ملت براى حفظ آبروى لشکر هم که شده اقدامى مبذول نداشته چون سید‌على از اقدامات مأمورین مأیو‌س و دید تنها از جان گذشتگى وى براى این کشور فایده ندارد بعد از 12 روز با پرداخت مبلغ سى هزار ریال فرزند خود را از چنگال ظالمانه آنها که در 15 کیلومتر کاشمر مسکن داشته‌اند نجات داده با این حال نمی‌دانیم منظور از تشکیل لشکر پهناور خراسان و هزینه‌هاى جبران‌ناپذیر آن که از بودجه این ملت فقیر تأمین می‌شود چیست استدعا داریم در درجه اول نسبت به قلع و قمع سارقین مزبور که با نهایت پشت‌گرمى به بى‌توجهى مقامات بالا به اعمال بى‌شرمانه خود مشغول هستند اقدام و امنیت عمومى را براى همیشه در این سامان برقرار نمایند و در ثانى تعداد 30 نفر پاسبان بر نفرات فعلى شهربانى بی‌افزایند زیرا با وضع کنونى مردم شب‌ها خواب راحتى ندارند و ملاکین جرأت سرکشى به املاک خود نمى‌نماید چنانچه باز هم توجهى به عرایض اهالى نشود براى حفظ جان و ناموس خود ناگزیر از مهاجرت به تهران و تحصن در دربار می‌باشند حاجى قربان مخبر غلام‌رضا زوار محمد افتخار محمد على شهنى محمد‌رضا مظفرى، حاجى زوار‌حسین، هوشمند امجدى محمد رشیدى رحمان کریم‌نیا صدر‌نبوى رفعت متولى مرتضى احمدى‌راد احمدى حسین افتخارى داداش احمد ى صفایى کرباسى على احمدى رحیمى شیخ‌الاسلامى علمى غفارى.

دهقان - بنده یک تذکرى دارم.

نایب رئیس - راجع به چه موضوع ؟

دهقان -راجع به نظار بانک گمان می‌کنم آقایان هم توجه داشته‌اند چون راجع به نظار بانک الان یک تشتى بین آقایان هست چون نظار بانک باید به کار اندوخته اسکناس و سایر امور بانک رسیدگى کنند و باید با یک اکثریت جالب توجهى از مجلس انتخاب شوند خواستم تذکر بدهم که چند دقیقه تنفس داده شود که روى این عمل تبادل افکار بشود

+++

دکتر علوى- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم‏

نایب رئیس - طبق کدام ماده؟

دکتر علوى- طبق ماده 190

نایب رئیس- ماده 190 مربوط نیست‏

دکتر علوى- تحریف شده است در بعضى قسمت از مطالب من.

صدر زاده- ماده 190 مربوط به این موضوع نیست‏

دکتر علوى- اشتباه کردم ماده 190 است می‌نویسد: اگر در ضمن مذاکرات صریحاً یا تلویحاً نسبت سوئى به یکى از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف واقع جلوه دهند و نماینده مذکور براى رد آن نسبت به رفع اشتباه اجازه نطق بخواهد بدون رعایت نوبت به او اجازه داده می‌شود و نطق او نباید از مدتی که در فقره 3 بند الف ماده قبل معین شده تجاوز نماید.

نایب رئیس- آقا این اخطار وارد نیست.

دکتر علوى- فرمودند که بنده گفتم نصف این دانشجویان کارورز باشند بنده کاملاً موافقم با این که تمام دانشجویان پزشکى کارورز باشند و حتماً نظرشان باید تأمین شود ولى آقا راه این نیست که بیمارستان‌هاى وزارت بهدارى ملحق به دانشکده پزشکى بشود راه این است (اسلامى - مطابق قانون 1319 باید بیمارستان‌ها ملحق به دانشکده پزشکى بشود) آن قانون را بنده مطالعه کرده‌ام عرض کنم یازده سال پیش از روى فرس ماژور یک مقدار تختخواب به اختیار دانشجویان آمدند در دانشکده پزشکى شروع به تحصیل کردند وقت داشتند که خودشان به عده دانشجو تختخواب برآورد کنند الان بیمارستان پهلوى حاضر است و گنجایش یک هزار تختخواب دارد و بیش از 40 تختخواب در آنجا ندارد به این بیمارستان بودجه بدهید در ظرف 15 روز 600 تختخواب تهیه می‌کنند البته آقایان باید کارورز بشوند ولى راهش این نیست که با چاقو پیکر وزارت بهدارى را قطع کنید.

حاذقى- ما که جراح نیستیم آقا.

7-انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس‏

نایب رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب نظار بانک.

حاذقى - بنده یک تذکرى دارم.

صدر‌زاده - اعلام راى شده است.

حاذقى - عرضم این بود که آقاى اردلان که خوب انجام وظیفه کرده‌اند مجلس باید از ایشان تشویق کند آقاى عرب شیبانى هم که سابقه دارند براى نظارت.

نایب رئیس - سه نفر به قرعه براى نظارت در استخراج آرا معین می‌شوند. (اقتراع به عمل آمد آقایان صاحب‌جمع ناصر ذوالفقارى مخبر فرهمند معین شدند)

نایب رئیس- آقایان به اتفاق دونفر از آقایان منشى‌ها. آقاى دکتر سیدامامى. آقاى صدر‌زاده اخذ و استخراج آرا می‌کنند.

(اخذ راى به عمل آمده و آقایان به شرح ذیل راى دادند)

اسامى راى دهندگان - آقایان : اورنگ، عزیز‌اعظم زنگنه، ناصر مهدوى، پالیزى، اردلان، مجتهدى، کشاورز‌صدر، دکتر مصباح‌زاده، احمد دهقا‌ن، صفوى، شوشترى، محمود محمودى حسن اکبر، پناهى، سرتیپ‌زاده، شهاب خسروانى، دکتر راجى، بزرگ‌نیا، دکتر نبوى، حاذقى، عماد، تربتى، ناظر‌زاده، بوداغیان، افشار صادقى، مهدوى، ارباب، گنابادى، نبوى، سلطان‌العلماء ، موقر، امامى‌خوئى، ابتهاج، اسلامى، گودرزى، دکتر جلالى، ملک‌مدنى، فقیه‌زاده، حمیدیه، افشار، ثقةالاسلامى، ظهرى، تیمور تاش، طاهرى، مهدوى، مکرم، رضوى، موسوى، عباسى، قرشى، قبادیان، صفایى، دکتر کاسمى، سالار‌ بهزادى، خاکباز، گرگانى، دکتر علوى، عرب‌شیبانى، امیرى قراگوزلو، امیر‌نصرت اسکندرى، بهادرى، شکرایى، کهبد، عامرى، آشتیانى‌زاده، دکتر طاهرى، دکتر طاهرى کیان، دولت‌آبادى، برومند، کوراوغلى، هراتى، على‌محمد دهقان، ناصر ذوالفقارى، صاحب‌جمع، مخبر فرهمند دکتر سید‌امامى محمد‌على مسعودى، خسرو قشقایى، گنجه، صدر‌زاده.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق راى شماره شده پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد) مهره تفتیشیه (83) اوراق راى 83 آقاى اردلان 38 راى آقاى صفایى 30 راى آقاى عرب‌شیبانى 25 راى آقاى دکتر مجتهدى 21 راى آقاى مخبر فرهمند 19 راى آقاى بزرگ‌نیا 16 راى آقایان نبوى حاذقى ونورالدین امامى هریک یک راى ورقه سفید یک‏

نایب رئیس- آقاى اردلان با اکثریت 38 راى و آقاى صفایى با اکثریت 30 راى براى نظارت اندوخته اسکناس انتخاب شدند.

نمایندگان- مبارک است.

اردلان- اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید،

اردلان- بنده از آقایان کمال تشکر را دارم و این مشوق بنده در انجام وظایف ملى خواهد بود که بیشتر بتوانم خدمت کنم.

8- تعیین جلسه موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - عده‌اى از آقایان تقاضاى تعطیل جلسه را کرده‌اند و چون وقت زیادى هم نداریم و در دستور هم موضوع انتخاب اعضاى دیوان محاسبات است آن هم طول خواهد کشید اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده پس‌فردا دستور موضوع 50 میلیون ریال دولت و انتخاب اعضاى دیوان محاسبات و هیئت نظارت برنامه.

(مجلس نیم ساعت بعد ازظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - جواد گنجه‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294533!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)