کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 15 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هشتم تیر ‌ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای حسن شهیدی نماینده نجف‌آباد

3- اخذ رأی برای انتخاب رئیس

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

 مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 15

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه هشتم تیر ‌ماه 1331

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای حسن شهیدی نماینده نجف‌آباد

3- اخذ رأی برای انتخاب رئیس

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اورنگ تشکیل گردید)

1- قرائت اسامى غائبین جلسه قبل‏

رئیس - نظر به این که مطبعه روز گذشته نتوانسته است صورت جلسه قبل را چاپ کرده حاضر کند صورت جلسه قبل حاضر نیست بنابراین صورت غائبین به عرض می‌رسد. (به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با‌اجازه آقایان: دکتر سنجابى - امیر‌افشارى‏.

غائبین بى‌اجازه آقایان: راشد - حاج سید ابوالقاسم کاشانى - دکتر فاطمى - دکتر معظمى - زهرى‏.

دیر‌آمدگان با‌اجازه آقایان: دکتر شایگان - مدرس‏.

2- اجراى مراسم تحلیف به وسیله آقاى شهیدى نماینده نجف‌آباد

رئیس - آقاى شهیدى‏.

(احضار براى مراسم سوگند) (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازم به مجلس آورده و عموم حضار به احترام قیام نموده و آقاى شهیدى قسم‌نامه را به شرح آتى قرائت و امضا نمودند)

من که در ذیل امضا مى‌کنم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (کلام‌الله مجید را با احترام لازم از مجلس خارج نمودند)

3- اخذ رأى براى انتخاب رئیس

رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر رئیس بدواً پنج نفر یا سه نفر به حکم قرعه براى نظارت در جریان انتخاب معین می‌شوند همان سه نفر چون دو نفر از منشى‌ها هم از طرف هیأت رئیسه انتخاب مى‌شوند (میر‌اشرافى - آقاى رئیس سه نفر کم است همان 5 نفر باشد) دو نفر منشى هم از هیئت رئیسه انتخاب می‌شوند که 5 نفر می‌شود و این عمل مطابق آیین‌نامه است.

(به وسیله آقاى دکتر فاخر (منشى) اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقاى منصف (اظهار شد نیستند) آقاى عبدالرحمن فرامرزى (فرامرزى - خواهش می‌کنم مرا معاف بفرمایید یکى دیگر را بخوانند) آقاى نجفى (رئیس - ایشان جزو هیئت رئیسه هستند) آقاى نریمان - آقاى خلخالى - آقاى مهندس زیرک‌زاده‏.

رئیس - آقایان نریمان خلخالى مهندس زیرک‌زاده به حکم قرعه براى نظارت در جریان انتخابات تعیین شدند آقایان مهندس غروى و دکتر فاخر هم از هیئت رئیسه تعیین می‌شوند. آقاى رفیع‏.

رفیع - عرض کنم تشکیل مجلس رسمى دیر شده است لازم است قدرى براى دردهاى بى‌درمان کشور تعجیل شود به این جهت تقاضا دارم از آقایان نمایندگان یک قدرى تعجیل بفرمایند در کار انتخاب هیئت رئیسه و براى این که اختلافى پیدا نشود دو سه نفر که کاندید ریاست هستند آقایان هر کدام را که میل دارند بنویسند (چند نفر از نمایندگان - بلندتر بفرمایید) خواستم خاطر مبارک آقایان را متذکر کنم که از همین دو نفر یا سه نفر بنویسند و اسامى مختلف ننویسند که باعث اشکال کار فراهم نشود و دولت شروع بکند به کار کردن و مجلس رسمى بشود.

رئیس - آقاى مکى فرمایشى دارید بفرمایید.

مکى - بنده براى استحضار همکاران محترم عرض می‌کنم که در بعضى از جراید که بنده را هم کاندید ریاست مجلس نوشته چون بنده مطلقاً نه کاندید ریاست بوده و نه داوطلب این پست هستم این است که خواستم به استحضار نمایندگان محترم برسانم و همکاران محترم که بنده را کاندید این پست کرده بودند کمال تشکر را دارم‏.

رئیس - آقاى نریمان تذکر دارید؟ (نریمان- عرضى ندارم) آقاى مشار تذکرى دارید؟

مشار - بلى‏

رئیس - همانجا بفرمایید.

مشار - می‌خواستم حضور نمایندگان محترم یادآورى کنم که مسئله انتخاب ریاست مجلس یک امرى است که ارتباط به فکر و سلیقه همه آقایان نمایندگان دارد و البته این موضوع باید یک فکر جامعى باشد شخصى که به این مقام انتخاب مى‌شود از بین همه آقایان باید یک محبوبیتى داشته باشد.

عده‌اى از نمایندگان - آقاى مشار ما که نمى‌شنویم‏.

میر‌اشرافى - به نظرم براى همه رفقاى جبهه‌ای‌تان صحبت می‌فرمایید؟

رئیس - آقاى مشار بفرمایید پشت تریبون‏.

مشار - آقایان معظم راجع به انتخاب مقام ریاست من عرض کردم که این یک امری است که یک خصوصیتى دارد یعنى نمایندگان محترم بایستى که عموماً و حقاً با شخص رئیس یک مناسبات کلى داشته باشند تا این که رئیس محترم مجلس در اداره امور مجلس و انتظام مجلس کاملاً مسلط و قادر باشد. البته

+++

شرایط دیگرى براى شخص رئیس مجلس بایستى در نظر گرفت که اهم آن شرایط این است که رئیس مجلس باید طورى باشد که خیلى ثابت و جدى و در رابطه و مذاکره با مقامات هیچ وقت از فکر ثابت خودش منحرف نباشد. یک همچو شخصى می‌بایستى که کار کرده، با‌سابقه و از حیث اخلاق و فضایل و معلومات امتحانات خودش را داده باشد و در مسئله انتخابات مجلس اظهار خصوصیتى با اشخاص و طرفدارى از اشخاص نکند زیرا طرفدارى از اشخاص به عقیده  بنده مناسب با این زمان به خصوص نیست و اگر آقایان توجه بکنند در بین افراد حاضر مجلس که ممکن است به چنین مقامى نایل بشوند چه شخصى مناسب‌تر و بهتر است البته خودشان باهوش و استعدادى که دارند او را پیدا مى‌کنند و بنده یقین دارم که در این باب کاملاً توجه خواهند فرمود و من باب تذکر خواستم عرض کنم که جبهه ملى در نظر دارد شخصى که براى این کار انتخاب مى‌شود از هر حیث باید جامع باشد او را جناب آقاى شایگان در نظر گرفتند و بنده خیال می‌کنم که این شخصى را که ما در نظر گرفتیم شخصى است که محبوبیت دارد و مورد توجه همه آقایان نمایندگان است و خیلى خوب است که بدون این که تشتتى در کار بیاید آقایان نمایندگان محترم با بنده هم‌عقیده باشند و در همان مرتبه اول رأى بدهند که این کار به انجام برسد. (میر‌اشرافى - این فرمایشات آقاى مشار چه صورتى دارد؟)

رئیس - آقاى مشار تذکرتان کافى است. آقاى خلخالى، آقاى زیرک‌زاده، آقاى نریمان، آقاى دکتر فاخر، آقاى مهندس غروى - براى گرفتن رأى تشریف بیاورید.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مهندس غروى (منشى) اعلام و اخذ رأى در محل نطق به عمل آمد)

آقایان: مهندس حسیبى - دکتر شایگان - دکتر ملکى - انگجى - میلانى - محمد‌حسین قشقایى - ناصر ذوالفقارى - خسرو قشقایى - دکتر معظمى - محمد ذوالفقارى - دکتر کیان - گنجه - بهادرى - عبدالرحمن فرامرزى - مجتهدى - موسوى - حمیدیه - ذکایى - میر‌اشرافى - امامى‌اهرى - کهبد - دکتر مصباح‌زاده - کریمى - قنات‌آبادى - مشار - مکى -   جلالى‌موسوى - صفایى - حاج سید‌جوادى - حائرى‌زاده - دکتر فلسفى - اخگر - احمد فرامرزى - دماوندى - نبوى - افشار -  ناظرزاده مدرس پارسا فرزانه اقبال مصدقى ملک مدنى دکترطاهرى شاپورى مهندس رضوى افشارصادقى شادلو شوکتى منصف - ریگى - دکتر فقیهى‌شیرازى - وکیل‌پور - شهیدى - شهاب خسروانى - صراف‌زاده - پور‌سرتیپ - دکتر سید حسن امامى - دادور - تولیت - جلیلى - رفیع - هدى - شبسترى - نجفى - اورنگ - عامرى - نریمان - دکتر فاخر - خلخالى -  مهندس زیرک‌زاده - غروى.‏

رئیس - آقاى امیر‌افشارى حالا آمدند طبق آئین‌نامه مانعى براى رأى دادن ایشان نیست‏.

(رأى آقاى امیر‌افشارى گرفته شد)

رئیس - آقاى مهندس غروى اول مهره‌هاى تفتیشیه را بشمرید.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده و پس از استخراج آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه - 73

اوراق رأى - 73

آقاى دکتر سید حسن امامى 33 رأى آقاى دکتر معظمى 17 رأى آقاى دکتر شایگان 16 رأى آقاى راشد یک رأى ورقه سفید 4 برگ ورقه امضا‌دار 2 برگ‏.

رئیس - عده حاضر 73 نفر 33 راى به نام آقاى امام جمعه 17 رأى به نام آقاى دکتر عبدالله معظمى 16 رأى به نام آقاى دکتر شایگان یک رأى به نام آقاى راشد بوده بنابراین هیچ یک از آقایان حائز اکثریت نشدند در دفعه ثانى رئیس به اکثریت نسبى تعیین می‌شود رأى گرفته می‌شود براى انتخاب یک نفر رئیس به اکثریت نسبى حالا عده براى رأى کافى نیست صبر می‌کنیم تا عده کافى شود.

(پس از 17 دقیقه انتظار عده براى رأى کافى نشد)

4- ختم جلسه به عنوان تنفس

رئیس - چون عده براى رأى کافى نیست پیشنهاد تنفس هم شده چند دقیقه تنفس داده می‌شود.

(چهل دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

رئیس مجلس شوراى ملى - اورنگ‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294754!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)