کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 149 صورت مشروح مذاکرات مجلس روزپنجشنبه دوازدهم اسفند ماه 1327  

فهرست مطالب:

1-قرائت صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای ضیاء ابراهیمی

3- بقیه مذاکره در مطبوعات

4- تقدیم لایحه به اصلاح لایحه قبلی انتخابات دوره شانزدهم به وسیله وزیر دارایی

5- بقیه مذاکره و تصویب قانون مطبوعات

6- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 149

صورت مشروح مذاکرات مجلس روزپنجشنبه دوازدهم اسفند ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-قرائت صورت مجلس

2- بیانات قبل از دستور آقای ضیاء ابراهیمی

3- بقیه مذاکره در مطبوعات

4- تقدیم لایحه به اصلاح لایحه قبلی انتخابات دوره شانزدهم به وسیله وزیر دارایی

5- بقیه مذاکره و تصویب قانون مطبوعات

6- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- قرائت صورت مجلس]‏

صورت جلسه قبل را آقاى صدر‌زاده منشى به شرح زیر قرائت نمودند

یک ساعت و چهل دقیقه به ظهر روزسه‌شنبه دهم اسفند مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: بیات- گنابادى- دکتر بقائى- مهندس رضوى- اردشیر شادلو- حسن اکبر- دادور- غضنفرى- معین‌زاده- اورنگ- منصف- امیر‌تیمور- حسین وکیل- محمد‌تقى بهار- تقى‌زاده- عباس اسکندرى- احمد فرامرزى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: تولیت- ابوالقاسم بهبهانى- فرج‌الله آصف- عباس مسعودى- ناصرالدین ناصرى- یمین‌اسفندیارى- سالار بهزادى‏

دیر آمدگان با اجازه آقایان: دکتر طبا- افخمى- دکتر راجى‏

دیر امدگان بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین قشقایى- عامرى- زنگنه- معتمد دماوندى- سلطانى- آقا خان بختیار- نراقى- فرامرزى- مسعود ثابتى- دهقان- شهاب خسروانى- دکتر مصباح‌زاده- نیک‌پور- گلبادى- صفا- امامى- خسرو قشقایى‏

آقاى آشتیانى‌زاده مخالف دستور بودند و اظهار نمودند مقدماتى که پیش آمده و اعلیحضرت همایونى مبتکر آن هستند از نظر کمان اهمیت باید قبلاً در مجلس مطرح شود و نمایندگان اظهار نظر کنند

ورود در دستور تصویب گردید و آقایان رحیمیان و حائرى‌زاده و آزاد و مکى پیشنهاد نمودند لایحه معافیت نظام وظیفه و اعتبار بانک کشاورزى مقدم فرار گیرد و قابل توجه نشد همچنین پیشنهاد آقاى ‌صدر‌زاده در لایحه مطبوعات با توضیحات آقایان بوذرى و کشاورز صدر قابل توجه نگردید

آقاى نخست وزیر اظهار نمودند که تجدید نظر و تکمیل قانون اساسى مورد توجه اعلیحضرت همایونى واقع شده و دولت در انجام منویات ملوکانه عریضه‌یى تقدیم داشته که قرائت می‌شود پس از قرائت آن و فرمان تشکیل مجلس مؤسسان نظامنامه انتخاب اعضاء مجلس مؤسسان را مجلس تقدیم داشتند

آقاى دکتر معظمى در ارجاع شکایت از توهین و هتک حرمت به دادگاه و عدم تعقیب جزایى در صورت رفع شکایت پیشنهادى دادند که با توضیحات آقایان سزاوار و بوذرى قابل توجه نشد

آقاى خسرو هدایت پیشنهاد نمودند کسانى که از خزانه دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌هاى مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن امتیاز روزنامه یا سمت مدیر یا سر‌دبیر روزنامه یا نشریه ممنوع باشند

آقایان بوذرى معاون وزارت دادگسترى

+++

 و سزاوار مخبر کمیسیون قبول نمودند

چهل دقیقه بعد از ظهر جلسه خاتمه یافت و به روز پنجشنبه محول گردید

رئیس- به صورت جلسه اعتراضى هست آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- بنده اجازه نطق قبل از دستور می‌خواهم‏

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده‏

آشتیانى‌زاده- در جلسه گذشته بنده با ورود در دستور مخالف بودم از نظر اهمیتى که موضوع ایجاد مجلس مؤسسان داشت و ضمن اظهاراتم بنده لاالله را گفتم ولى به الاالله نرسیدم پس لازم بود از نظر اهمیت نمایندگان مجلس راجع به این موضوع صحبت کنند عرض بنده این بود که چون موضوع خیلى مفید است اینجا و مسلماً نظر اعلیحضرت همایونى به منظور اصلاحات کشور از نظر مراجعه به افکار عمومى است بایستى نمایندگان هم راجع به آن اظهار نظر و صحبت کنند و پشتیبانى کنند

رئیس- الان هم این اظهارى که می‌کنید راجع به صورت جلسه نیست صورت جلسه یعنى مطالبى که گفته شده و نوشته‌اند اگر مخالفش نوشته شده باشد می‌توانید اعتراض کنید

آشتیانى‌زاده- در صورت مجلس نوشته نشده است که بنده گفتم موضوع مهم و مفیدى است‏

رئیس- آقاى کشاورز صدر

کشاورز صدر- عرض بنده راجع به صورت جلسه کشاورز و آن پیشنهادى که آقاى مکرم دادند در اینجا یک نکته بسیار حسابى بنده متذکر شدم که در صورت جلسه ذکر نشده است از نقطه‌نظر قوانین و مداخله قوا در یکدیگر تأثیر زیاد دارد بنده عرض کردم یکى از مجازات‌هاى اصلى محرومیت ابد از خدمات دولتى است آن هم نسبت به کسانى که مرتکب اختلاس و ارتشاء شده‌اند و این پیشنهاد موجب می‌شود به این که به کلى این اصل قضایى را از بین ببرند و موجب می‌شود که اشخاصی که اختلاس و ارتشاء می‌کنند باز بیایند روى مردم سوار بشوند این مؤثر است و اجازه بفرمایید که در صورت جلسه منعکس بشود (صحیح است‏)

رئیس- این در صورت مجلس مختصر نظر به این که پیشنهاد استرداد شد نوشته می‌شود ولى در صورت مشروح ذکر می‌شود دیگر نسبت به صورت مجلس اعتراضى هست آقاى مکرم‏

مکرم- عرض کنم که بنده پیشنهادم را از نظر این که مقام ریاست فرمودند ارتباط با لایحه مطبوعات ندارد پس گرفتم و الّا این پیشنهاد را بنده به مجلس شورای ملى خواهم داد (همهمه نمایندگان‏)

کشاورز صدر- هیچ وقت شما نباید بدهید هیچ کس اجازه نمی‌دهد

رئیس- صورت جلسه بعداً تصویب می‌شود چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند

[2- بیانات قبل از دستور آقاى ضیاء‌ابراهیمى‏]

عده‌اى از نمایندگان- دستو‌ر همهمه نمایندگان‏

ضیاء‌‌الدین ابراهیمى- اجازه می‌فرمایید تلگرافى که از کرمان رسیده قبل از دستور بخوانم‏

رئیس- تأمل بفرمایید آقاى ضیاء‌ابراهیمى آقا ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- آقایان سابقه دارند که بنده هیچ وقت قبل از دستور وقت مجلس را نمی‌گیرم ولى یک مطلب لازمى هست (رئیس- یعنى با نطق قبل از دستور مخالفید؟) خیر بنده با ورود در دستور مخالفم‏

رئیس- این که عین منظور جنابعالى است آقاى ضیاء‌ابراهیمى بفرمایید

ضیاء‌ابراهیمى- یک نفر از رفقایى که در کرمان داشتم می‌گفت در کرمان خاک‌ها جارى و آب‌ها راکد است و این تعبیر دور از حقیقت نیست متأسفانه در کرمان یک بادهاى موسمى هست که در پاییز و بهار به واسطه گرد آمدن خاک گاهى اسباب خرابى زیاد می‌شود امسال در روز 7 اسفند که در اینجا بارندگى هى نافعى شده در کرمان و مخصوصاً رفسنجا‌ن یک بادهاى شدیدى آمده است که موجب خرابی‌هاى زیادى شده است یک تلگرافى آقاى معین‌زاده نماینده رفسنجان کرده‌اند که می‌خوانم و به عرض آقایان می‌رسانم و استدعاى توجه دارم البته عنوانش خطاب به جناب آقاى نخست وزیر و آقایان وزرا‌ و خود بنده است البته وضعیت اسفناک در اثر سرماى سخت و وزیدن بادهاى شدید و مخوف که براى این منطقه حادث شده از طرف مأمورین دولت به عرض رسیده خلاصه آن که سرماى شدید دی ماه سى در‌صد و بادهای شدید این چند روز‌ه مخصوصاً دیروز که هفتم اسفند بود سى در‌صد دیگر از سطح مزروعى غله را به کلى باقى مانده فقط آثارى است که در اراضى آنجا باقى مانده است و چون هنوز طوفان ادامه دارد آتیه آن معلوم نیست شدت باد به اندازه‌اى بود که در روز مجبور به روشن کردن چرا‌غ بودند قسمتى از آب قنوات در اثر ریزش شن در مجارى و جاده‌ها به کلى بند آمده و چه نقصان فاحشى حاصل کرده درخت‌هاى کهن را از ریشه بیرون و مقدار زیادی ر‌ا متزلزل کرد و خشک خواهد شد مقدار زیادى گوسفند در صحرا بوده تلف نموده راه کرمان در اثر شن زیاد قابل عبور نیست تمام تیرهاى تلفن و برق و مقدارى از تلگراف را غلطانده که اکنون معلوم نیست این تلگراف در چه تاریخ به نظر آقایان برسد همین طور هم شده و سه روز فاصله بوده و چون روابط بین شهر و حومه تقریباً مقطوع هنوز خبر صحیح از میزان خسارا‌ت وارده به دست نیامده و تعیین آن موکول به آینده است و اینک موقع آن رسیده که توجه سریع به این نقطه معطوف و برخلاف سابق مردم را امیدوار فرمایند و به نظر اینجانبان که فعلاً به قید فوریت بایستى دستور اجراى آن صادر شود این است که معادل سیصد تن گندم و سیصد تن جو به فوریت هر چه تمامتر به رفسنجا‌ن حمل و به قیمت ارزانترى در دسترس مالکین و کشاورزان گذاشته شود و قیمت را با دریافت سند در سال آینده دریافت نمایند ولى مثل دویست تن که چندى قبل از جناب آقاى وزیر دارایى تقاضا شد که ضمن آنچه که به کرمان حمل می‌شود به رفسنجان حمل فرمایند و دستور آن را هم صادر فرموده ولى در اثر عد‌م هر گونه انتظام و جریان صحیح در ادارات تا به حال نرسیده نباشد دوم نمایندگان بانک کشاورز‌ى به شعبه تبدیل و حدنصاب معاملات را بالا برده اعتبار کافى به اندازه‌اى شود که کشاورزان بتوانند با فرع شش درصد قانونى بانک استقراضى نموده و خرابى‌‌ها را تأمین نمایند سوم وزارت کشاورزى بودجه دفع آفات پسته که قبلاً تعیین و تقسیم شده بود تغییر نداده و اعتبار کافى به رفسنجان اختصاص داده شود ماشین آلات مربوط سریعاً حمل شود که اول فروردین در محل موجود باشد جریان بعداً معروض خواهد شد قسمت مربوط به بانک کشاورزى که البته موکول به گذشتن قانون است ولى نسبت به ارسال غله چون افت رسیده است از جناب آقاى وزیر دارایى و جناب آقاى وزیر کشاورزى تمنى می‌کنم توجه بفرمایند چون قبلاً هم دستور فرموده‌اند که دویست تن حمل کنند

اردلان- لایحه کشاورزى جزء دستور است‏

حاذقى- یک کلمه عرض مختصرى دارم که می‌خواهم عرض کنم‏

رئیس- صبر کنید اشخاصی‌ که قبلاً اسم نویسى کرده‌اند چهار نفرند بنابراین نوبت شما بعد از آن آقایان است چهار نفر آقایان ضیاء‌الدین ابراهیمى، رضوى، معتمد دماوندى، حاذقى هستند

عده‌اى از نمایندگان -دستور

اسلامى- ما چندین روز است که اسم نوشته‌ایم و به ما اجازه داده نشده است‏

رئیس- حالا بسته به نظر آقایان است‏

نمایندگان - دستور دستور

[3- بقیه مذاکره در مطبوعات‏]

رئیس- دستور یک گزارشى رسیده از کمیسیون فرهنگ آقاى حاذقى بفرمایید بنشینید براى روز دیگر بگذارید (حاذقى- بنده می‌روم دیگر تهران نخواهم بود بنابراین گزارش کمیسیون فرهنگ قرائت می‌شود

گزار‌ش کمیسیون فرهنگ به شرح زیر قرائت شد

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای‌ ملى کمیسیون فرهنگ با حضور آقاى وزیر فرهنگ و آقاى معاون وزارت دادگسترى به پیشنهاد آقاى عبدالرحمن فرامرزى در خصوص جراید رسیدگى نموده پس از شور و مداقه لازم پیشنهاد مزبور را با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را به عنوان بند‌ ه ماده واحده اصلاح قانون مطبوعات تقدیم مجلس شورای‌ملى می‌نماید بند ه از تاریخ تصویب این قانون ماده یک قانون مصوب سوم دی ماه 1321 خورشیدى ملغى و نوشتین روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورایعالى فرهنگ ندارد (نمایندگان- احسنت صحیح است ) ولى براى انتشار آنها علاوه بر ‌شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوب 5 محرم 1326 قمرى نویسنده روزنامه و یا مجله براى نشریه خود باید اسمى انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را براى روزنامه و نشریه خود انتخاب نکرده باشند مخبر کمیسیون فرهنگ کفائى‏

اردلان- ما متشکریم از کمیسیون فرهنگ بسیار تشکر می‌کنیم‏

رئیس- پیشنهادى که مورد توجه مجلس شورای ملى

+++

واقع شد کمیسیون هم تأیید کرده در موقع ماده واحده بهتر رأى گرفته می‌‌شود حالا پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود آقاى وزیر دارایى بیان دارید بفرمایید

[4- تقدیم لایحه اصلاح لایحه قبلى انتخابات دوره 16 توسط وزیر دارایى‏]

وزیر دارایى- بنده زحمت مختصرى داشتم چند روز قبل از این لایحه تقدیم شده بود براى انتخابات دوره شانزدهم چون مختصر اصلاحى لازم بود این لایحه تقدیم می‌شود که در کمیسیون بودجه که امروز تشکیل می‌شود مورد توجه قرار گیرد

رئیس- به کمیسیون بودجه فرستاده می‌شود

[5- بقیه مذاکره و تصویب قانون مطبوعات‏]

رئیس- پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى حاذقى قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت گردید

لایحه مطبوعات از دستور خارج و لایحه بانک کشاورزى مطرح شود

کشاورزى صدر- مخالف هستم‏

رئیس- چند دفعه این پیشنهاد شده بفرمایید آقاى حاذقى‏

حاذقى- آقایان نمایندگان محترم گواه هستند که من همیشه با نطق قبل از دستور مخالف بودم( صحیح است) و در تمام این دوره هم یک بار حتى براى نطق قبل از دستور نیامده‌ام اینجا و همیشه هم اسم می‌نوشتم که در اول باشم که اگر اجازه داده شود من صرف نظر کنم و مجلس وارد دستور بشود علتش هم این است که من معتقدم اگر مجلس شورای ملى خوب کار بکند و خوب انجام وظیفه بکند تمام این نواقص و معایب مملکت مرتفع می‌شود و این مطلبى که ما می‌آییم اینجا وقت مجلس را می‌گیریم و براى مصلحت مملکت صحبت مى‌کنیم یا مثلاً راجع به کرمان همان طور که آقاى ضیاء ابراهیمى همکار محترم فرمودند محتاج به کمک هستند اینها خودش خود به خود همه صورت وقع پیدا می‌کند لایحه بانک کشاورزى اگر فرضاً تصویب شده بود الان بیست میلیون تومان در اختیار بانک کشاورزى اعتبار اضافه بود می‌توانست به مردم کرمان به مردم فارس سیستان و خراسان و سبز‌وار و سایر جاها و سایر جاهى مملکت کمک بکند همین طور این تلگراف و مراجعاتى که از مردم شهرستان‌ها می‌شود اگر مجلس شورای ملى کار خودش را انجام می‌داد تمام اینها تأمین می‌شد این پیشنهادى که من الان تقدیم کردم من خودم طرفدار نظم در کار مجلس هستم و معتقدم هر کارى که در دستور مجلس هست مجلس نفیاً یا اثباتاً تکلیفش را معلوم بکند و وارد کار دیگرى بشود و این پیشنهاد را که دادم برخلاف عقیده‌ام بود فقط براى این نکته بود که می‌خواستم عرض کنم وقتى ما از سفر مکه برگشتیم با نظر دولت کمیسیونى تشکیل دادیم و سه چهار ماه تمام اختلافات بین افراد و شرکت‌ها را با اصول کدخدا منشى انجام دادیم به طور کلى اختلاف داخلى نباید موجب تشریفات و کارى اضافى براى دادگسترى بوشد حالا هم پیشنهاد‌م را پس می‌گیرم‏

فرامرزى- پیشنهاد بنده باید مطرح شود

رئیس- پیشنهاد آقاى حاذقى مقدم بود

فرامرزى- آخر او که پس می‌گیرد چون می‌گوید برخلاف عقیده‌اش است‏

رئیس- شاید سرکار هم بگویید استرداد می‌کنم‏

فرامرزى- من استرداد نمی‌کنم چون مطابق عقیده‌ام است‏

رئیس- آخر اینجا که می‌آیید راجع به موضوع صحبت نمی‌کنید و وقت مجلس را تضییع می‌کند حالا بفرمایید شما پیشنها‌د خروج از دستور کرده‌اید توضیح بدهید تا رأى گرفته شود

فرامرزى- البته فلسفه تشکیل مجلس و پیشنهاد دادن این است که یک کسى که عقیده به یک چیزى دارد از آن دفاع کند دیگران یا قبول کنند یا رد کنند و الّا پیشنهادى که مخالف عقیده‌اش باشد که نمی‌شود خوب پیشنهاد نکند (صحیح است) بنده کمال احترام را درباره آقاى حاذقى قائل هستم مقصود این بود که خودم استفاده کنم از وقت عرض کنم که من متأسف هستم به طوری که وضع را مى‌بینم این لایحه چون آقایان وکلا‌ مایل هستند آخرش تصویب می‌شو‌‌د و بعد هم همه‌ پشیمان می‌شوند یک نکته‌اى هست‌ در اینجا که به نظر بنده نه خود دولت اول دفعه توجه کرده و نه شاید اغلب آقایان متوجه باشند و حتى خود بنده هم متذکر نبودم و آن این است که این لایحه را موقعى آوردند به مجلس که وضع هم تغییر کرده است البته این طورى که نیست جاى خیلى حرف است ما مواجه هستیم الان با مسئله نفت (صحیح است) ما مواجه هستیم با برنامه 7 ساله ما مواجه هستیم با مجلس مؤسسان انتخابات مجلس مؤسسان و لایحه مجلس سنا در این حین لایحه‌اى می‌آورند که همه مردم ازش تحدید مطبوعات می‌فهمند و هم این طور هست (صحیح است) آقایان فکر نمی‌کنند که بعدها بعد از این که قضیه نفت‌را تمام کردند بعد از این که برنامه 7 ساله را به جریان انداختند بعد از این که مجلس مؤسسان تشکیل شد و مجلس سنا درست شد آن موقع مردم می‌گویند که اساساً این کارها تحت شرایطى که از براى آزادى لازم است به عمل نیامد (رحیمیان- الان هم می‌گویند) (صحیح است) (اردلان- آقا با تصویب این گزارش کمیسیون یک کمک مهمى است بگذارید تمام شود) شما مخالف هستید بعداً بیایید فرمایش خودتان را بکنید (اردلان- بنده اجازه خواسته‌ام عرض می‌کنم) عرض کنم من خودم همان طوری که در روزنامه نوشتم تا آنجا جناب آقاى تقى‌‌زاده پشت تریبون مجلس نگفت که ما مسلوب‌الاختیار بودیم و آن قرار‌داد را امضاء کردیم و راضى بهش نبودیم من تا آن ساعت نمی‌دانستم که این قرار‌‌داد به ضرر ایران بوده است چرا

رئیس- این بیانات شما الان هیچ مربوط به خروج از دستور نیست‏

فرامرزى- چرا هست قربان‏

رئیس- من باید تشخیص بدهم نیست شما باید دلیل خروج از دستور خودتان را بفرمایید

فرامرزى- صحیح است دلیل خروج از دستور این است که وقتى یک مملکتى قانونى وضع می‌کند باید مطابق رژیمى که دارد قانون وضع کند یک ملت مسلمان قانون وضع کند که اگر روى گلدسته مسجد اذان گفتند چون مخل آسایش مردم هستند قدغن بشود مسلمان نمی‌تواند این قانون را وضع کند یک مملکتى رژیمش با دموکراسى است یا دیکتاتورى من قبول دارم دیکتاتورى را به شرطى که تمام رژیم دیکتاتورى باشد در دیکتاتورى آزادى نیست ولى نظم هست ولى اصلاح هست در دیکتاتورى یک وکیل پادشاه بى‌تاج و تخت نیست‏

رئیس- شما دارید تشریح دیکتاتورى را می‌کنید و این ربطى به پیشنهاد شما ندارد و مثل کنفرانس است و ناچارم که به آقا بگویم‏

عبدالرحمن فرامرزى- عرض کنم قضیه مربوط به آزادى مطبوعات است و من باید دلایل بیاورم که سلب آزادى مطبوعات در این موضوع جایز نیست (صحیح است) هیچ احتیاجى ندارد فعلاً که ما آنا‌ن این لایحه را تصویب بکنیم این لایحه مرکب از دو قسمت است یک قسمت مربوط به شخص اعلیحضرت همایونى است که تمام وکلا‌ موافقند هیچ کس مخالف نیست یک قسمت دیگرى است که براى حمایت از همان دزدهایى است که آقاى کشاورز صدر گفتند نباید باشد این لایحه من معتقدم برگردد به کمیسیون و تفکیک بشود یا خود دولت قبول کند و پس بگیرد از براى مجازات فحش و همه چیز ما قانون داریم برود آنجا همان طورى که ما پیشنهاد کردیم تسریع در محاکمه بشود نه این که براى خاطر فلان دزد اول روزنامه را توقیف بکنند و بعد مدیر روزنامه بدود آقایان خیلى ازدست روزنامه‌ها گله دارند البته من تصدیق می‌کنم بعضى روزنامه از حدودشان تجاوز کرده‌اند به آقایان یک جسارت‌هایى هم کرده‌اند آقایان آنها را مى‌بینند ولى روزنامه‌هایى که دفاع از آنها کرده‌اند و پناهگاهشان بوده‌اند در مواقع سختى آنها را نمى‌بینند (صحیح است) امروز در تمام دنیا یک قسمتى از بودجه ممالک صرف مطبوعات و صرف تبلیغاتش می‌شود ما یک دستگاهى که خودش می تواند مرتب و منظم کار بکند و می‌تواند کمک هم باشد براى مملکت می‌خواهیم از بین ببریم در همان قضایاى آذربایجان که یکى از آقایان هم اشاره کردند که تمام آقایان مرعوب شده بودند همه هیئت حاکمه مرعوب شده بودند بعضى مطبوعات بودند که قد مردانه را علم کردند و دفاع کردند و افکار عمومى را برگرداندند (صحیح است) و به نفع مملکت آوردند این را فراموش نکنید همین الان که رادیوى یک دولتى که با ما همسایه و دوست است و با نهایت تأسف می‌خواهم عرض کنم که از ضعف ما و قوه خودش استفاده می‌کند و هر روز به ما توهین می‌کند و برضد ما تبلیغات می‌کند (نورالدین امامى- مزخرفات می‌گوید) مزخرفات می‌گوید به قول شما یک مقاله که یک روزنامه آزاد بنویسد و دفاع بکند در افکار عمومى بیش از چند روز که رادیوى دولتى حرف می‌زند تأثیر دارد اینها را شما نمى‌بینید اهمیت مطبوعات را نمى‌توانید انکار کنید و نمی‌توانید حاشا کنید که لااقل دو قسمت از معلوماتتان دو قسمت از اطلاعات خودتان را از مطبوعات به دست آورده‌اید اغلب آقایان هستند که در سیاست بین‌المللى در سیاست دنیا در وضع داخلى روشن هستند فکرشان روشن است این را فقط از مطبوعات کسب کرده‌اند مطبوعات یک مدارس سیارى هستند که با کفاف و اطراف مملکت می‌روند و افکار را روشن می‌کنند البته معایبى هم دارند

+++

آقایان اینها را نمى‌خواهند ببینند رژیمى که رژیم مشروطیت است نمی‌خواهند ببینند منشور اتلانتیک را که دولت قبول کرده و هر دولتى که در جنگ وارد شده قبول کرده نمى‌خواهند ببینند اعلامیه حقوق بشر را که دولت قبول کرده و منشور ملل متحد را که مجلس تصویب کرده نمى‌خواهند ببینند خیال می‌کنند آقایان که خودش همین طور در دنیا به طور انزوا زندگى می‌کنند این قضیه را هفت گنبد افلا ک در گذشته‏

رئیس- آقاى فرامرزى خواهش می‌کنم بیانات خودتان را تمام کنید

عبدالرحمن فرامرزى- الان روزنامه‌هاى امریکا روى این موضوع بحث کرده‌اند به این جهت چون روحیه خود دولت این است که در واقع آن قسمت اولش تصویب بشود و نظر تمام آقایان هم این است از این جهت من خواهش می‌کنم که یا دولت این لایحه را پس بگیرد و تفکیک کند از هم یا برود به کمیسیون و در آنجا تجزیه شود قسمت اولش را بنده رأى خواهم داد قست دوم باید رویش مطالعه بشود عرض بنده تمام شد یعنى خیلى مختصر عرض کردم چون جناب آقاى رئیس فرمودند دیگر عرض نمی‌کنم‏

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- مطابق ماده 63 بایستى خیلى مختصر صحبت کرد جناب آقاى فرامرزى خودتان توجه بفرمایید که تمام این فرمایشات صحیح بود اگر گزارش کمیسیون فرهنگ امروز خوانده نمی‌شد ولى امروز کمیسیون فرهنگ گزارشى به مجلس شورای‌ ملى تقدیم کرده که بنده شخصاً باید جشن بگیرم و این تمام افراد مملکت را آزاد گذاشته که روزنامه بنویسند تا حالا نبود تا حالا قانون سوم دیماه 1321 مانع بود امروز کمیسیون فرهنگ کشور ایران با مساعدت جناب آقاى وزیر فرهنگ که بنده شخصا از ایشان تشکر می‌کنم چنین گزارشى دادند که اصل امتیاز را از بین بردند بنابراین هر فرد ایرانى می‌تواند افکار و عقاید خودش را آزادانه بگوید و امروز وقتى ما به اینجا رسیدیم در لایحه مطبوعات که اشخاص وقتى می‌خواهند تنقید بکنند و چیزى بنویسند آزاد بگذاریم و از طرف دیگر اگر بخواهند فحاشى بکنند جلوشان را بگیریم و به دادگاه بطلبیم باید حسن استقبال بکنیم و هر چه زودتر این لایحه را تمام کنیم (صحیح است‏)

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى فرامرزى آقایانی که موافقند قیام کنند عده کمى برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

پیشنهاد چند نفر از آقایان نمایندگان به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم به گزارش کمیسون دادگسترى و پیشنهاداتی که قرائت و تصویب شده رأى گرفته شود و پیشنهادات دیگر به کمیسیون دادگسترى اعاده شود که در ظرف ده روز مطالعه و گزارش خود را تقدیم نماید کشاورز صدر- لاهوتى- قبادیان- دولتشاهى- بهبهانى و چند امضاء دیگر

رئیس- آقاى کشاورز صدر

کشاورز صدر- بنده و عده‌اى از آقایان که قریب ده دوازده نفر می‌شوند این پیشنهاد را کردیم و براى این است که یک نتیجه‌اى بگیریم آقایان مستحضرند که ابستروکسیون در صورت پیدا کرده یک وقت این کمیسیون به این صورت می‌شود که یک عده از جلسه خارج می‌شوند و مانع از انجام کار می‌شوند یک وقت ابستروکسبون به عقیده بنده به صوت کثرت پیشنهادها و پیشنهاد خروج از دستور می‌شود و به نظر من چیزی که می‌تواند مانع کار بشود خارج از این دو طریق نیست حاکم در وضع مملکت بر حکومت مشروطه مجلس شورای ملى است و حاکم بر مجلس شورای ملى اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملى استبنده معتقد هستم که آقایان نظر‌یاتشان را به حد کافى داده‌اند متجاوز از چهل پیشنهاددیگر نظیر همان پیشنهادات و امثال آن هست و اگر ما بخواهیم این طور پیش برویم هیچ نمی‌توانى کار بکنیم من از آقایان خواهش می‌کنم تمنى می‌کنم یک کارى بکنید که این کا‌ر تمام بشود و اگر هم پیشنهاد تجزیه می‌خواهى بکنید بفرمایید در مجلس وقتى اکثریت رأى داد کار معین می‌شود خوب یا بد صحیح است‏

رئیس- آقاى دکتر طبا مخالفید بفرمایید

دکتر طبا- بنده با پیشنهاد آقاى کشاورز صدر مخالف هستم ولى با اصل لایحه با یک اصلاحاتى که پیشنهاد کرده‌اند و پیشنهادى هم که خودم کرده‌ام البته موافق هستم و رأى می‌دهم ولى اصرار بنده که پیشنهادات قرائت شود براى این است که یک پیشنهادى که خود بنده کردم و مربوط به قسمت دوم لایحه می‌شود و یقین دارم که آقایان نمایندگان هم موافق هستند راجع به سوء استفاده مأمورین دولتى و وکلاى مجلس است بنده هیچ ایرادى نمى‌بینم که روزنامه‌اى انتقادى بکند از یک مأمور دولتى ممکن است بین انتقاد و اهانت اشتباه بشود یعنى فرض کنیم اگر گزارشى روز‌نامه‌اى داد تا حدى هم مستدل باشد که تا حدى فلان مأمور دولت یا فلان وکیل سوء استفاده کرده در این قسمت هم آقاى وزیر فرهنگ فرمودند که با هر گونه گزارشى سند باید ارائه بدهند آخر همیشه که نمی‌‌شود سند ارائه داد بنده معتقدم که مطبوعات در کم کرد‌‌ن دزدى در ادارات دولتى تا حدى مؤثر هستند با قسمت اول مجلس مخالف نیست و رأى می‌دهد تصویب می‌کنیم ولى راجع به قسمت دوم خواهش کردم آقایان دقت بفرمایند و آن طوری که بنده شنیدم حتى در همین دو سه هفته که این لایحه مطرح بود دزدى در ادارات بیشتر شده از روز اول بنده در تمام نطق‌های خودم گفته‌ام که من یکى از علل‌ انحطاط ایران را دزدى‌هایى می‌دانم که در ادارات می‌شود و همین سوء استفاده‌هایى است که مأمورین دولت می‌کنند و شاید وکلاى مجلس هم دخالت داشته باشند شاید نداشته باشند بنابراین من عقیده ندارم که ما یک کارى بکنیم که حتى اظهارش هم در روزنامه قدغن بشود و استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایید آقایان یک کمى دقت بفرمایند بعضى از این پیشنهادها شاید اصلاً وارد نباشد آقاى رئیس اجازه ندهند که قرائت بشود آن پیشنهادا‌تی که وارد بود مطالعه بشود یا مجلس رأى می‌دهد و تصویب می‌شود بنده خیال می‌کنند آقایان با این قسمت همه موافقند

رئیس- آقایان دقت بفرمایند می‌خواهیم به این پیشنهادى که عده‌اى کرده‌اند رأى بگیریم آقایانی که موافقند قیام کنند دکتر معظمى مگر این مخالف نظامنامه نیست این کارى است که تا به حال مجلس از اول انجام داده است اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهاد تجزیه شده است حالا ماده واحده قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده واحده- هر گاه در روزنامه یا هر نشریه دیگر به پادشاه یا اعضاى خانواده سلطنتى پدر مادر ملکه اولا‌د برادر خواهر پادشاه و یا به اساس دین اسلام و اصول احکام آن و مقام مقدس و انبیاء و ائمه اطهار اهانت و هتک حرمت شود و یا مردم را به قیام و اقدام بر ضد حکومت ملى تحریک و به ایجاد مفسده و آشوب براى این منظور تشویق کنند شهربانى مکلف است فوراً به ضبط اوراق منتشره و توقیف مرتکب اقدام کند و ظرف 24 ساعت پرونده امر را نزد دادستان ارسال و دادستان فوراً به دادگاه صلاحیت‌دار بفرستد اهانت و هتک حرمت به خانواده سلطنتى پدر مادر ملکه اولا‌د برادر خواهر پادشاه از جرایم مطبوعاتى نیست دادگاه مرجع رسیدگى باید در خارج از نوبت تعین جلسه نموده و به موضوع اتهام رسیدگى و حکم صادر نماید جلسه رسیدگى جز براى تنفس تعطیل‌بردار نیست و تا وقتی که از دادگاه حکم صادر نشده روزنامه یا نشریه در توقیف باقى خواهد ماند این بقاء بازداشت متهم منوط به نظر دادگاه است‏

رئیس- چون پیشنهاد تجزیه شده است حالا به قسمت اول رأى گرفته می‌شود بعد به قسمت‌هاى دیگر آقایانی که با قسمت الف این ماده موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد قسمت ب قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ب- مقررات فوق در مورد توهین و هتک احترام نسبت به رؤساى کشورهاى خارجى با شرط معامله متقابله نیز جارى خواهد بود

رئیس- آقایانی که با این قسمت ب موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد قسمت ج قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ج- در مورد توهین و هتک حرمت نسبت به نخست وزیر و وزرا‌ ومعاونین آنها و رئیس و نمایندگان مجلس شورای ملى و قضات و اعضاء هیئت منصفه بدون احتیاج به شکایت آنها و در مورد سایر اشخاص و افراد در صورت شکایت آنها طبق مقررات بند الف این قانون رفتار خواهد شد لیکن از نظر تأمین بازداشت متهم الزامى نیست و تابع مقررات عمومى است ضبط اوراق منتشره و توقیف متهم با اجازه دادستان باید به عمل آید اکثریت نیست‏

دکتر معظمى- فعلاً قسمت اول را ابلاغ کنید

صفوى- بنده پیشنهاد اصلاح عبارتى کرده‌ام‏

رئیس- دیگر پیشنهادى نمی‌شود قبول کرد تمام پیشنهادات می‌رود به کمیسیون فرق نمی‌کند

بعضى از نمایندگان- تنفس بدهید

رئیس- اگر نیامدند جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه دنباله همى قانون عده براى اخذ رأى کافى شد دو قسمت ج یک پیشنهادى رسیده است که رأى مخفى گرفته شود

به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم به بند ج لایحه مطبوعات که تقاضاى

+++

تجزیه در رأى شده یا رأى مخفى رأى گرفته شود

بعضى از نمایندگان- اسامى قرائت شود

کشاورز صدر- نواب- هراتى- صاحب جمع- ظفرى- گنابادى- بهبهانى- بهادرى- امامى اهرى- وثوق- آشتیانى‌زاده- دولتشاهى- قبادیان- صفا-امامى- لیقوانى- وکیلى‏

صاحب جمع- بنده امضاء نکردم تکذیب می‌کنم‏

معتمد دماوندى- بنده قبول می‌کنم‏

رئیس- مهر یه سفید علامت تصویب البته آقایانی که موافق با بند 8 هستند مهره سفید می‌دهند عده حاضر 89 نفر اخذ و شماره آراء به عمل آمد و نتیجه از طرف مقام ریاست به شرح زیر اعلام گردید

رئیس- قسمت ج لایحه مطبوعات با 61 رأى تصویب شده قسمت د قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

د اشخاصی‌ که طبق این قانون نشریه‌ى آنها توقیف گشته مادام که تکلیف نهایى آنها تعیین نشده به هیچ عنوان نباید روزنامه یا نشریه‌ى دیگر انتشار دهند در صورت تخلف به تأدیه پنجهزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهند شد

رئیس- آقایانی که با قسمت د موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد قسمت ه قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ه- از تاریخ تصویب این قانون ماه 1 قانون مصوب سوم دی ماه 1321 ملغى و نوشتن روزنامه و مجله احتیاج به داشتن امتیاز و اجازه شورای عالى فرهنگ ندارد ولى براى انتشار آنها علاوه بر شرایط و مقررات مذکوره در قانون مطبوعات مصوبه 5 محرم 1326 قمرى نویسنده روزنامه و یا مجله براى نشریه خود باید اسمى انتخاب نماید که دیگران قبلاً این اسم را براى روزنامه و نشریه‌ى خود انتخاب نکرده باشند

رئیس- آقایانی که با قسمت ه موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شده قسمت و قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

و- قضات دادگاه جنحه و استان که به این قبیل جرایم رسیدگى می‌کنند به طریق زیر انتخاب خواهند شد وزیر دادگسترى دو برابر عده دادرسانى که براى دادگاه جنحه و استان لارم است از بین دادرسان مورد اعتماد به دیوان کشور معرفى می‌نماید رؤساى شعب دیوان مزبور باراى مخفى و با اکثریت آراء دادرسان لازم را انتخاب می‌کنند این دادرسان تا سه سال بدون میل خودشان قابل عزل و تغییر نیستند

رئیس- آقایانی که با سمت و این ماده موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد قسمت ز قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ز- کسانی که از خزانه‌ى دولت یا بانک‌ها یا بنگاه‌هاى مستقل حقوق می‌گیرند از داشتن امتیاز روزنامه یا سمت مدیر یا سردبیر روزنامه یا نشریه ممنوع می‌باشند

رئیس- آقایانی که با قسمت ز این قانون موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد حالا باید به مجموع قانون رأى گرفت‏

نبوى- این رأى برخلاف قانون است ماده به ماده که نیست یک ماده است و رأى نهایى ندارد

رئیس- اول ماده 92 راجع براى قرائت می‌شود ماده 92 در مسائل و موادى که مشتمل بر فقرات مختلفه است اگر تجزیه آن ولو از طرف یک نفر خواسته شود باید آن ماده یا مسئله تقسیم شده و جز‌ء به جزء رأى گرفته شود ولى پس از آن که در جز جز‌ء رأى گرفته شد مجدداً باید در مجموع قسمت‌هایی که قبول شده است رأى گرفته شود (صحیح است‏)

رئیس- یک رأى کلى باید گرفت آقایانی که با مجموع این ماده موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- پیشنهاداتى رسیده که اعتبارات بانک کشاورزى جزء دستور قرار گیرد نظر به این که عده کافى نیست پانزده دقیقه تنفس داده می‌شود

جلسه 10 دقیقه بعد از ظهر به عنوان تنفس ختم و دیگر تشکیل نگردید

رئیس مجلس شورای ملى رضا حکمت

+++

تصویب‌نامه‌ها

شماره 15733     26/ 11/ 27

وزارت جنگ وزارت کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 15/ 10/ 1327 بنا به پیشنهاد شماره 26025 مورخ 6/ 10/ 27 وزارت جنگ تصویب نمودند که بر طبق مقررات مواد 26 و 55 قانون نظام وظیفه عمومى و ماده واحده مصوب آبان ماه 1324 در اول فروردین ماه 1328 به احضار متولدین 1308 اقدام و در تمام مناطق و حوزه‌هاى نظام وظیفه سرباز‌گیرى شروع گردد

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏

م 7236 نخست وزیر

شماره 15819- 32582          8/ 12/ 27

آقاى محمد‌حسین میراب‌زاده دفتر‌یار درجه اول تهران‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم اردکان یزد منصوب می‌شوید و بخش خرایق هم به حدود صلاحیت شما افزوده می‌شود طبق مقررات به طور سیار انجام وظیفه نمایید

وزیر دادگسترى‏

شماره 15451- 32610          8/ 12/ 27

آقاى سید محمد ابطمى

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در سروستان بوانات شیراز براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 15323- 32608                8/ 10/ 27

آقاى نور‌محمد بایندر سردفتر ازدواج دهستان کوکلان گرگان‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان کوکلان باى ثبت طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 15822- 42588               8/ 12/ 27

آقاى على‌اکبر ادیب یزدى سردفتر ازدواج شماره 21 تهرا‌ن‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر تهران براى ثبت طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 15821- 32586              8/ 12/ 27

آقاى محمد‌حسین میرابزاده‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در اردکان و بخش خرایق براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 15533- 32606           8/ 12/ 27

آقاى على خانى سردفتر ازدواج قریه ارگوین قریه کهریز اراک‏

به موجب این ابلاغ استعفاء شما از تصدى دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 15541- 32628                8/ 12/ 27

آقاى ابوالقاسم خلیلى عراقى سردفتر اسناد رسمى شماره 106 تهران‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در شهر تهران براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 10870/ ح/ 46247          5/ 11/ 1327

بخشنامه آقایان دادستان‌هاى مرزى‏

در موارد ورود اتباع خارجه بدون گذرنامه و امثال این امور لازم است مراقبت نمایند در تشریک مساعى با مأمورین مرزى و پیگرد سریع امر مسامحه نشده تکلیف متهمین هرچه زودتر معین شود م- 7370 به جاى وزیر دادگسترى‏

در وزات کشور

آقاى جهانشاه صمصام از تاریخ 5/ 12/ 27 به سمت فرماندارى کل کردستان منصوب شدند

وزیر کشور

+++

                       

یادداشت ها
Parameter:294465!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)