کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/31]

جلسه: 148 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 شهریور 1334  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس جلسات 12 و 16 مرداد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: داراب- دکتر بینا و دکتر شاهکار

3- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان حائری‌زاده و صدرزاده

4- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار ازدیاد سرمایه بانک‌های ساختمانی و رهنی و کشاورزی

5- اخذ رأی و تصویب لایحه اعتبار 1334 وزارت فرهنگ

6- توضیحات آقای وزیر کشور نسبت به بیانات آقای دکتر شاهکار

7- اخذ رأی و تصویب بیست میلیون ریال اضافه اعتبار دولت

8- اخذ رأی و تصویب شصت میلیون ریال اضافه اعتبار دانشکده پزشکی

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 148

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 شهریور 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس جلسات 12 و 16 مرداد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: داراب- دکتر بینا و دکتر شاهکار

3- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان حائری‌زاده و صدرزاده

4- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار ازدیاد سرمایه بانک‌های ساختمانی و رهنی و کشاورزی

5- اخذ رأی و تصویب لایحه اعتبار 1334 وزارت فرهنگ

6- توضیحات آقای وزیر کشور نسبت به بیانات آقای دکتر شاهکار

7- اخذ رأی و تصویب بیست میلیون ریال اضافه اعتبار دولت

8- اخذ رأی و تصویب شصت میلیون ریال اضافه اعتبار دانشکده پزشکی

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

 (مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید)

1- تصویب صورت‌مجلس جلسات 12 و 16 مرداد

رئیس- اسامی ‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: قوامى- دهقان- باقر بوشهرى- جلیلى- سنندجى- حشمتى- سعیدى- ادرلان- مرتضى حکمت- دکتر بینا- محود افشار- شادلو- نراقى- اکبر- مصطفى ذوالفقارى- دکتر نیرومند- امید سالار- ثقة‌الاسلامى- دولت‌آبادى- اورنگ- سلطانى- هدى- شفیعى- اسکندرى- برومند- مهندس اردبیلى- فرود- دولتشاهى- دکتر جزایرى- صادق بوشهرى جلیلوند

غائبین بی‌اجازه: آقایان- یار افشار- دکتر عمید- تفضلى- دکتر عدل- عاملى- کدیور- قرگوزلو- خاکباز- فرید اراکى- مهندس شاهرخ‌شاهى- دکتر حمزوى- مشایخى- صراف‌زاده‏

دیرآمدگان با اجازه آقایان: بزرگ ابراهیمی ‌سه ساعت- امیر تیمور کلالى سه ساعت و سى دقیقه‏

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسات 12 و 16 مرداد نظرى نیست آقاى قراگوزلو بفرمایید

قراگوزلو- قربان بنده با اجازه بودم مرخصى داشتم‏

رئیس- اصلاح می‌شود، دیگر نظرى نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسات 12 و 16 مرداده ماه تصویب شد

2- بیانات قبل از دستور آقایان: داراب- دکتر بینا و دکتر شاهکار

رئیس- سه نفر از آقایان نطق قبل از دستور کرده‌اند آقاى داراب بفرمایید

قنات‌آبادى- اجازه بفرمایید که وارد دستور بشویم که کارى انجام بشود

رئیس- آقایان این‌جا مانده‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند

داراب- امیدوارم آقایان تعطیلات را خوب گذارنیده باشند (پورسرتیپ- آن هم در کنار دریا) و یک تسکین اعصابى در بین همکاران پیدا شده باشد که بتوانیم به نطق‌هاى هم دیگر توجه بیشترى داشته باشیم و با یک همکارى صمیمانه و وحدت‌نظر و وحدت‌کلام بتوانیم براى ملت و مردم در این مقام کار کنیم و همچنین دولت هم در غیاب مجلس یک تسکین اعصابى پیدا کرده باشد و یک منظور مشترکى پیدا کند، اما چون ذکرى از دولت شد اتفاقاً چند روز پیش یکى از دوستان خواست تعریفى از این دولت کرده باشد به نظرش آمد که یک دولت ائتلافى پیدا کرده‌ایم و چون در اورپا معمولاً در بعضى شرایط سیاسى جامعه ناچار می‌شود یک دولت ائتلافى تشکیل بدهد و ما هم مثل این‌که یک همچو دولتى (البته او می‌گفت و من خودم معتقد نیستم) یک چنین دولت ائتلافى پیدا کرده‌ایم که تویش همه چیز هست، تمام عناصر تویش موجود است فئودال زمین، بزرگ‌ترین فئودال سرمایه جناح مترقى، جناح غیر‌مترقى اشخاصى که با مصدق کار می‌کردند اشخاصى که با زاهدى کار می‌کردند در این کابینه کار می‌کنند تویش بند (ج) هست بند (ب) هست، اخلاق بند (ج) هست، هر چه می‌خواهید تویش هست سفید هست، سیاه هست، شاید هم در حواشى و مرز سرخ هم باشد، به هر حال همه نوع عناصر در این دولت موجود است آن شخص اسم این کابینه را گذاشته بود کابینه ائتلافى (سعید مهدوى- او مغرض بوده چرا نقل می‌فرمایید) البته به نظر او این‌طور بوده البته مطابق طبع دولت گاهى با روشنفکران لاس می‌زند گاهى با مخالفین روشنفکران ‌(قنات‌آبادى- ور می‌رود) ور می‌رود عرض کنم به آهو می‌گوید بدو به تازى می‌گوید بگیرش، به هر حال یک‌ چنین صفتى براى دولت قائل بود، بنده که وارد سیاست نیستم چیزى از سیاست نمی‌فهم (خنده نمایندگان- احسنت) بسته به نظر آقایان است هر جور که آقایان تشخیص بدهید به هر حال یک نوع ائتلافى است. مطابق اوضاع و احوال ایران گذشته از این‌ها، موضوع عرایض بنده، چون عرض کردم بنده وارد سیاست نیستم و چیزى نمی‌فهم فن من اقتصاد است بنابراین خواستم راجع به یکى از موضوعاتى که امروز مردم ایران مبتلاى آن هستند و در همه جا صحبت از آن می‌شود و آه و ناله مردم بلند است چند کلمه‌ای از زبان مردم به عرض مردم و آقایان نمایندگان برسانم. آن موضوع هزینه طاقت‌فرسا زندگى است، عرض کنم چاکر در چهار ماه سؤالى است دولت در این موضوع کرده‌ام سؤال من عبارت از این بود که آیا دولت نقشه‌ای براى تنزل هزینه زندگى دارد و اگر چنین نقشه‌ای وجود دارد با چه وسایل و امکانى می‌خواهد آن نقشه را عملى کند اگر ملت ایران از تنزل هزینه زندگى چیزى دیده باشد بنده هم سؤالى از این دولت در ظرف این 4 ما دریافت کرده‌ام

+++

(خلعتبرى- جوابى بفرمایید) ببخشید جوابى دریافت کردم اصولاً آقایان پایین آمدن هزینه زندگى یک بحث اقتصادى است و مباحث اقتصادى امور اقتصادى از مظاهر فعالیت عالیه اجتماعى است بنابراین با سایر فعالیت‌هاى اجتماعى رابطه علت و معلولى دارد، رابطه مادى و معنوى‌‌ طبقات مختلف جامعه نوع تشکیل حکومت شرایط اقلیمی ‌و غیره و همه این‌ها (کاشانى- و غیره‌اش چیست) تما این‌ها مظاهرى هستند که به ‌امور اقتصادى جامعه رابطه علت و معلولى دارد و با هم وابسته هستند بنابراین اگر ارادتمند گاهى گریزى به سایر مظاهر زندگى می‌زنم تعجب نخواهند فرمود و عفو می‌فرمایند آقایان سرعت سرسام‌آور ترقى هزینه زندگى مردم را ستوه آورده است کدام مرد؟ مردمی‌ که با مزد و حقوق زندگى می‌کنند مردم حقیقى را به ستوه آورده است حتى گذشته از این طبقات دیگرى که با سرمایه کوچک خود امرار معاش می‌کنند آن طبقات را هم متزلزل کرده است این بلاى خانمانسوز توجه تمام خانواده‌ها را بخود معطوف داشته من نمی‌دانم آیا در بین خانواده وزرا‌ صحبتى از طرقى هزینه زندگى می‌شود تردید دارد براى این‌که آن‌ها در رفاه زندگى می‌کنند آن‌ها گوش‌شان به این حرف‌ها بدهکار نیست چون تماس جناب آقاى وزیر و اهلبیت‌شان به قیمت خیار و خربزه و گوشت و این چیزها هستیم که هر روز چرتکه می‌اندازیم ولى البته انتظار داشتیم‏ که هئیت دولت مراتب را اوضاع و احوال زندگى مردم را آنچه هست هیئت دولت به عرض ملوکانه برساند نه این‌که بگوید خاطر مبارک آسوده باشد بنده یقین دارم که با اعلیحضرت می‌فرمانید که خاطر مبارک آسوده باشد (کاشانى- عرض می‌کنند به اعلیحضرت) ببخشید عرض می‌کند خاطر مبارک آسوده باشد زیرا اگر واقعاً اوضاع و احوال را آنچنان که است به رضا برساند این پادشاه دموکرات این پادشاه مترقى نوع دیگر دستور می‌دادند و وادار می‌کردند آقایان را که فکرى براى مردم بکنند حالا براى اثبات عرایض خود چند نمونه‌ای را به عرض آقایان می‌رسانم آقایان شاخص کل هزینه زندگى به طور متوسط در 1334 1153 بود اما در اردیبهشت 1334 به 1201 رسید متأسفانه مجبوریم آمار تا اردیبشهت را عرض کنم براى این‌که یگانه وسایل جمع‌آوری آمار ما مجله بانک ملى است و هنوز مجله تیر و مرداد و شهریور نرسیده است (یک نفر از نمایندگان- صحیح است و دربان ملى استخراج می‌شود) آقایانم شاخص خوراک در هیمن مدت 1103 به 1143 رسیده است شاخص کل منزل از 2240 به 2525 رسیده است‌ شاخص پوشاک از 844 به 954 رسیده است حالا دولت به سؤال من جواب می‌دهد یا نمی‌دهد امرى است جداگانه ولى قدر مسلم این است که دولت این آمار بانک ملى را می‌بیند و می‌خواند و نقشه‌ای براى کمک به مردم براى پایین آوردن هزینه زندگى ندارد آقایان خیال می‌کنند فقط در دارالخلافه ایشان هزینه زندگى ترقى کرده است و اگر با اتومبیل و طیاره خیار و خربزه و هندوانه بفرستند براى تهران که تصور می‌کنند با این چیزهاى هرینیتو و ساده می‌توانند هزینه زندگى را تنزل بدهند این ترقى هزینه زندگى از شمال تا جنوب تا غرب همه جا حکم فرماست بی‌خود من حرف شمال را زده‌ام اصلاً برای دولت آیا شمالى وجود دارد که بیبند؟ آقایان شمالى‌ها مازندرانی‌ها مخصوصاً گیلانی‌ها آیا شما احساس می‌کنید که دولت براى نواحى شمال کارى بکند بنده که چیزى احساس نمی‌کنم داد توتون‌کاران به آسمان رسیده است نه محصول‌شان را می‌خرند نه مساعده می‌دهند نه پول می‌دهند متأسفانه بگویم تمام وجوهات به طرف جنوب ریخته می‌شود مقصود چیست آن از اطلاع بنده خارج است (موسوی- اشتباه است) (احمد فرامرزى- براى جنوب چه کارى کرده‌اند چه چیزى عجیبى این طور نیست) بنده وارد سیاست نمی‌شوم اما معروف است و می‌گویند بهاى خورده‌فروشى یعنى بهاى هزینه زندگى و بهاى عمده‌فروشى با هم ارتباط و وابستگى دارد اما ملاحظه بفرمایید این گرزى یعنى عدم مطابقت‌هاى عمده‌فروشى با بهاى خرده‌فروشى که مظهر اقتصاد امروز ایران است آقایان تجار آقایانى که سر و کار با اقتصاد دارید توجه بفرمایید در ایران هم مطابقت دارد؟ براى عمده‌فروشى روز به روز در تنزل است شاخص کل وارداتى به طور متوسط در 1333- 924 بوده است در اردیبهشت 91 تنزل کرده است شاخص کل اجناس صادراتى در 1333- 963 بود به 943 تنزل کرده شاخص کل مصرف داخلى این قسمت دیگر از همه قسمت‌ها تعجب آور‌تر است شاخ مصرف اجناس داخله هم به موجب این سندى که بانک ملى داده است در همین مدت به طور متوسط در 1333، 941 بوده است، به 909 تنزل کرده است بنابراین ملاحظه بفرمایید بهاى عمده‌فروشى در حال تنزل است ولى هزینه زندگى به طور سرسام‌آور بالا می‌رود.

رئیس- آقاى داراب وقت جنابعالى تمام شد.

داراب- اجازه بفرمایید ده دقیقه دیگر ادامه بدهم.

رئیس- آقای داراب تقاضاى ده دقیقه ادامه صحبت دارند آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد بفرمایید

داراب- اما در قسمت حجیم پول در گردش براى پیدا کردن علت خوب است نظر بیفکنیم به حجم پول در گردش به طور متوسط در 33 بیست و پنج هزار میلیون ریال بود رسید در آخر فروردین به 26 هزار میلیون ریال این ارقام شامل سپرده‌هاى مردم در بانک ملى و اسکناس‌ها و پشیز بوده است امام وامی ‌که دولت در این مدت گرفته است به طور متوسط در 33- 17586 هزار میلیون بود در فروردین 18 هزار میلیون شده ‌اما به مردم چقدر داده است به مردم در 1333، 7200 میلیون و در فروردین 7400 میلیون ریال بوده این اضافه پول در گردش نتیجه وامی ‌است که به دولت داده شده است بنابراین البته نشر اسکناس به همان میزان از 33 تا فروردین 34 ترقى کرده است آیا این عدم هم‌آهنگى بین قیمت‌هاى عمده و خرده‌فروشى دلیل بارزى براى عدم هماهنگى سیاست اقتصادى و مالى دولت نیست؟ آقاى نمازى گزارشى درباره کارخانجات ریسندگى و بافندگى به دولت داده است و ایشان هم متوجه این قسمت شده است ولى چون نوشته‌اند بهایی که مصرف‌کننده می‌پردازد حداقل یک و نیم و گاهى دو برابر بیش از قیمت عمده‌فروشى است مثلاً چیت که عمده‌فروش آن مترى دوازده تا چهارده ریال است در خرده‌فروشى به بیست تا سى ریال حداقل رسیده است ولى نظر ایشان این است که علت این عدم هماهنگى در پخش اجناس است و دولت باید توجه کند البته بنده را این استدلال قانع نمی‌کند و تماماً یک موضوع خیلى خیلى مهم و آنترسانى را براى آقایان عرض می‌کنم و آن این است که در فروردین سال جارى گزارشى از طرف هیئت اعزامی ‌صندوق بین‌المللی پول تنظیم و در جراید هم منعکس شده است آقایان توجه بفرمایید ببینید این آقایان در بخش 5 که عبارت از نتایج و اسنتاجات است این‌طور نظر داده است عین عبارت را می‌خوانم‌ حجم واردات به طورى که پیش‌بینی می‌شود در این سال روبه افزایش خواهد و سطح قیمت‌هاى این اجناس قوس نزولى را طى خواهد کرد ولى در قسمت هزینه زندگى تأثیرى محسوس نخواهد داشت و براى جلوگیرى از ترقى بیشتر شاخص هزینه زندگى باید متوسل به ازیاد تولید محصولات واقعى شد‌ تا این‌جا کاملاً درست است من فکر می‌کنم هر ایرانى وطن‌پرست معتقد به این اصل است اما بعد آیه یأس به گوش ما می‌خواند می‌گوید افزایش قابل ملاحظه‌ای که در میزان مخارج عمومی ‌یعنى عمرانى پیش‌بینی می‌شود تقریباً محال است که در عین حال میزان تولید صنایع داخلى هستند که در امور اقتصادى و سیاسى بین‌المللی و امور مالى بصیر هستند و اطلاعات کامل دارند این آقایان می‌گویند که محال است شما بتوانید هم با این گرانى مخارج عمرانى دارید بتوانید تولیدات‌تان را زیاد کنید جاى بس تعجب است (احسنت) اما می‌دانید براى چى این گزارش را آوردند آقایان قطعاً خوانده‌اند براى این‌که می‌گویند دلار نباید از 75 ریال پایین بیاید (خرازى- ولى آقاى ارباب می‌خواهند پایین بیاورند) پایین نیاورید سطح همان 75 ریال باشد آیا کسى وطن‌پرستی می‌تواند با این تز موافق باشد که بگوید عمران شما باعث تقلیل تولید خواهد شد مثل این‌که بگوید بله باید این‌طور هم باشد حالا برویم بر سر مخارج عمومی ‌که مقصود عمران است برنامه سازمان برنامه را تجزیه و تحلیل کنید از شصت و هشت هزار میلیون سرمایه هفت ساله آنچه تا اندازه مستقیماً مربوط به افزایش تولید است 27 هزار میلیون یعنى 40 درصد است این‌که آقایان با توجه به گزارش نمایندگان بانک بین‌المللی و این‌که دلار را تجویز می‌کنند 75 ریال پایین نیاورید ملاحظه می‌فرمایید کشورى که یگانه راه ترقى و تعالى اقتصاد آن و تنها راه استقلال سیاسى آن فقط منحصر به ازدیاد تولید است این قدر نسبت به این موضوع بى‌علاقه‌گى نشان داده می‌شود که انسان واقعاً مات و مبهوت می‌نمایند قدر مسلم این است که صرف این 68 هزار میلیون دلار در وحله اول موجب ترقى فوق‌العاده هزینه زندگى خواهد شد تا بعداً شود یا این چهل درصدى که ظاهراً اختصاص به تولید داده‌اند آیا دردى دوا خواهد کرد و آیا تولید را بالا خواهد برد یا نه من خودم شخصاً تریدى دارم آقایان سیاست اقتصادى درست نیست و با این بگوییم این سیاست ملى نیست این ترکستان است نه راه کعبه آمال ملت نظر شاهنشاه مترقى دمکرات بعد از آلمان‏ پرس در 1870 و روس وژایر 1905 ثابت شد که آن عمران پرود یعنى مثمر ثمر تولیدات خواهد بود به موازات در‌آمد ملى و به اتکاى ازدیاد در ملى توسعه پیدا کند عمرانى که ناشى متکى به در‌آمد ملى نباشد آقایان به هر نحوه عمل شود و از هر جا ناشى شود جز ازدیاد تزاد طبقاتى و مشکلات اقتصادى و سیاست نتایج دیگرى نخواهد آورد.

آقا قبرستان احتیاج به آسفالت و راه‌های شوسته در درجه اول ندارد، قبرستان احتیاج به عمرات هفت و هشت اشکوبه ندارد اول نان به مردم بدهدید، آزادى بدهید، عمران این عقیده من است عقیده همین است‏.

آقایان استدعا دارم توجه بفرمایید

+++

از 12 میلیار ریال بودجه دولت 75 درصد آن از طریق مالیات غیر‌مستقیم تأمین می‌شود بودجه ظاهراً دو میلیارد ریال کسر دارد ولى مطالعه می‌گویند کسر آن به 6 میلیارد خواهد رسید آیا چنین بودجه غیر‌دموکراتیک و غیر‌ملى را شما جایى دیگر هم سراغ دارید که تمام سنگینى بار به دوش ملت یعنى به دوش بى‌بضاعت سنگینى بکند حالا هم به جاى این‌که بارى از دوش مصرف‌کننده بردارد آمده‌اند در حدود 30 الى 35 درصد از مالیات‌هاى مستقیم را کسر کرده‌اند همه آقایان می‌دانند فردا با این کسره بودجه کمر‌شکن و عدم تمایل به مصرف درآمد نفت براى بودجه ناچارند یا مالیات‌هاى غیر‌مستقیم و عوارض وضع کنند یا ملا را دراز کنند یعنى کارمند و گارگران را بیرون بریزند (عبدالصاحب صفایی- آقاى داراب حکیم را دراز می‌کنند نه ملا‌ را).

رئیس- آقاى داراب دو دقیقه بیشتر از وقت شما باقى نمانده است.

داراب- از حالا بیرون ریختن کارگرها شروع شده است آقایان خواندن که دریوز نوشته بود کارخانه‌هاى نساجى و ریسندگى اصفهان خیال دارند چندین هزار نفر از کارگران را بیرون بریزند و به جاى آن‌ها بچه و زن‌ها را بیاورند این تراژدى ملت ایران است به هر حال بنده چون فرصت کم است عرضى ندارد اگر چه عرض زیادى دارم ولى شاید مناسب هم نباشد و فقط با این شعر خاتمه می‌دهم: گوش اگر گوش تو ناله اگر ناله من یعنى ملت ایران آن‌جایی نرود فریاد است (شمس قنات‌آبادى- آنچه البته به جایی نرسد)

رئیس- آقاى دکتر بینا.

دکتر بینا- بنده هیچ‌وقت در کلیات صحبت نمی‌کنم و همیشه عرایضم روى یک موضع به خصوصى است است عرایض امروز بنده مربوط است به وضع وزارت راه و راهدارى و راه‌سازی و راه‌آهن (عبدالصاحب صفایی- راه زنى را هم اضافه بفرمایید) آقایان اگر بگویم بیش از 60 اعتبارات راه‌دارى و راه‌سازی تلف می‌شود اقرار نگفتم بلکه جانب جزم و احتیاط را رعایت کرده‌ام اکثریت نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى نمایندگان شهرستان‌ها می‌باشند و خوب می‌دانند اثر و ارزش راه در اقتصاد مملکت و وضوع حوزه انتخابیه خود تا چه حد است راها یعنى شرایع حیاتى مملکت در‌واقع وسیله جابه جا کردن ثر‌وتى است که از دسترنج و فعالیت افراد و ساکنین یک ناحیه به دست می‌آید.

عملیات کشاورزى- اکتشاف و استخراج و معادن و غیره‌ و هر نقشه اقتصادى بدون داشتن راه خوب عملى نیست به اصطلاح انجام هر‌گونه نقشه اقتصادى یا نداشتن راه خوب نقشه بر آب است.

بنابراین موضوع راه‌ از مسائل حیاتى کشورهاى مترقى جهان می‌باشد. و در ممالکى مانند ایران که یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار کیلومتر مربع وسعت آن است از اهم مسائل حیاتى کشور به شمار می‌روند و دولت‌ها بایستى به این موضوع توجه بیشتر مبذول دارند.

تشکیلات وزارت راه مانند تشکیلات تمام وزارتخانه‌ها غلط است در این تشکیلات همه چیز هست جزو کار راه و راه‌سازی و راه‌دارى آقایان حقیقتاً جاى بسى تعجب است که متخصصین خارجى که براى مطالعات راه‌های ایران به کشور ما می‌آیند اظهار‌نظر کنند که آسفالت راه‌های ایران نمونه بارز شیادى و حقه‌بازى است (قنات‌آبادى- در شهرها هم همین طور است) در سال 33 مبلغ 55 میلیون تومان براى آسفالت راه و تعمیر و ساختمان خرج و تلف کرده و قادر نیستند 55 کیلومتر راه آسفالت بدون عیب براى نمونه در تمام مملکت نشان دهند 12 میلیون تومان هم براى تتمع هزینه‌هاى آسفالت کزایی در سال 34 از بودجه کشور دریافت و پرداخت مرده است.

کسى نیست بازخواست کند و از این آقایان بپرسد این اعتبار کجا رفته و چگونه مصرف شده و این آسفالت‌ها کجا است تمام این جریانات سوء ناشى از نداشتن برنامه صحیح و اصولى است زیرا نداشت برنامه صحیح و نبودن سازمان‌های پابرجا و مسئول نتظیم برنامه‌ها و اجراى طرح‌ها در این مملکت باعث تمام خرابی‌ها است در یکى از نطق‌هاى قبل از دستور خود راجع به سوء جریانات وزارت دارایی تذکر دادم و به دولت پیشنهاد نمودم که از وزارتخانه‌ها بدهند تا با تغییر دولت‌ها که ممکن است در نتیجه تغییرات سیاسى پیش بیاید نقشه‌ها و طرح‌های اساسى تغییر پیدا نکند و در همان موقع از جناب آقاى دکتر امینى که مسئولیت وزارت دارایی را بر‌عهده داشتند تقاضا کردم در موقع تدوین قانون استخدام کشورى این موضوع را رعایت بکنند تا وى مسئول اجراى طرح‌ها و پیشرفت نقشه‌هاى مفید وزارتخانه خود باشد.

آقایان اگر همان وقت این پیشنهاد عملى شده بود امروز می‌توانستیم از معادن دائمی ‌و وزارت راه که مسئول اجراى برنامه‌های راه‌سازی و راه‌دارى هم می‌باشند سؤال کنید این 67 میلیون تومان اعتبار کجا صرف شده ولى اکنون باز خواست شود به هزار نفر مراجعه می‌کنند و بالاخره بى اخذ نتیجه مسئولیت لوس می‌شود و معلوم و مشخص نمی‌گردد این اعتبار که از دسترنج مردم زحمت‌کش ایران در اختیار وزارتخانه‌ای قرار گرفته در کجا به مرف رسیده است (پورسرتیپ- وزارت راه پولى هم ندارد) این نقیصه تنها در قسمت آسفالت نیست بلکه اغالب قسمت‌هاى وزارت راه و راه‌آهن در انجام وظایف خود قصور می‌ورزند و در نگهدارى و تعمیر راه‌ها و پل‌ها دقت کامل نمی‌کنند در بعضى از نقاط آذربایجان راه‌ها به حدى خراب است که عبور ‌و مرور به زحمت انجام می‌شود (بزرگ نیا- خراسن هم همین طور) در بعضى از قسمت‌هاى راه جاده در اثر بى‌مبالاتى به‌کلى از بین رفته و براى این‌که مسافر جاده را از صحرا تشخیص دهد با کمال وقاحت سنگ‌هاى در دو طرف جاده قرار داده‌اند تا معلوم شود مسیر جاده از وسط این سنگچین‌ها است الان آقاى مهندس جفرودى می‌فرمودند که در شمال ابداً راه وجود ندارد و مردم به سطوح آمده‌اند در راه‌آهن در ظرف مدت کمی ‌چهار سانحه بزرگ رخ داده.

همه آقایان از حادثه اخیر راه‌آهن اطلاع دارند و می‌دانند قطارى که از جنوب حامل مهمات بوده در ایستگاه قم چند واگن محتوى بنزین اضافه کرده‌اند که بى‌نهایت عمل لغوى بوده است این قطار تا نزدیک رود شور حرکت کرده و به قول مأمورین راه‌آهن در نتیجه خرابى ترمز اختیار قطار از دست راننده خارج شده و قطار فرار کرده است وسایل راه‌آهن به قدرى نا منظم بود که مأمورین ایستگاه‌هاى میانه- تهران و رود شور نتواسنته‌اند به تهران اطلاع دهند تا از حرکت ترن به طرف قم جلوگیرى نمایند در نتیجه دو ترن در وسط راه با یکدیگر مصادف شده و بیش از ده نفر به قتل رسیده سه لوکوموتیو ضایع شده دو واگن مشتعل و میلیون‌ها خسارت متوجه دولت گردیده است ممکن است مسئولین امر بگویند واگن‌ها مستعمل بوده ترمز کار نمی‌کرده آقایان شهربانى براى کارکردن یک اتومبیل در داخل و خارج شهر برگ معاینه می‌خواهد چطور مسئولین راه‌آهن بدون دقت و بازدید اجازه حرکت چنین قطارى داده‌اند و با جان مردم بازى کرده‌اند حالا به افتخار چنین حادثه‌ای که مولود یک عمل لغو و در نتیجه بى‌مبالاتى و وظیفه‌نشناسى و بى‌انظباطى یک عده مأمورین نالایق رخ داده است می‌خواهند بناى یادبودى بسازند و علاوه بر این‌که خسارت ضرر دیگرى به خزانه دولت وارد آورند آقایان مگر این قطار در جنگ با دشمن از بین رفته و یا در راه حفظ استقلال مملکت نابود شده تا براى آن بناى یادبود بسازند اگر قرار شود براى هر عمل لغو وظیفه‌نشناسى بناى بسازند این بناها در کشور از حد و حصر خارج خواهد شد.

وزارت راه به جایی تعبیه چنین بناى یاد بود بایستى پول آن را به ورثه مقتولین و بچه‌هاى بى‌گناه آنان تخصیص دهد تا در عسرت نباشند.

آقایان این پیش آمدها و این بى‌مبالاتى‌ها و بالاخره به ضرر مملکت تمام می‌شود مگر وقت این مملکت چقدر باید تلف شود مگر اسطاعت مالى و حوصله مردم ایران تا چه حد است مردمی‌ که با رضا و رغبت تمام مقدرات خود را در دست مسئولین امر می‌سپارند (پورسرتیپ- رضا و رغبتش را حفظ کنید) انتظار ندارد شاهد و ناظر چنین پیش آمدهاى باشند ببخشید از مطلب دور افتادیم برگردیم سر مطلب گفتیم بیش از 60. ر. اعتبارت را‌هدارى تلف می‌شود در نتیجه مطالعاتى که کرده‌اند متوجه شدم که چند نکته اساسى باعث این بى‌ترتیبى و تلف شدن اعتبارت راه‌دارى است که به عرض آقایان محترم می‌رسانم و از دولت جدا تقاضا دارم این مطلب توجه کرده و هر چه زودتر در رفع نقایص اقدام نماید (عبدالرحمن صفایی- این تقاضا را نفرمایید) تا بالاخره نتیجه‌ای از این همه اعتبار و وقت و زحمت عاید مملکت گردد.

آقایان از 17 میلیون تومان اعتبار راه‌دارى و تعمیرات دو میلیون چهارصد هزار تومان به کارمندان و کارگران روزمزدى پرداخت می‌شود که به پنج وجه کارى در راه انجام نمی‌دهد و به وسیله متنفزان تحمیل بودجه وزارت راه شده‌اند شنیده‌ام حتى بعضى از گویندگان رادیو با بودجه مفصلى که در اختیار اداره تبلغات است به عنوان کارگر روزمزد از اداره راه تهرات حقوق می‌گیرند قسمت دیگر این اعتبارت به واسطه کمی‌حقوق مأمورین راه‌دارى صحرایی است بدین معنى مأمورى که در ماه 150 تومان حقوق می‌گیرد و اعتبار نسبتاً قابل ملاحظه‌ای در اختیار دارد نمی‌تواند ایمن و درستکار باشد ولى براى رفع نیازمندی‌هاى خود و خانواده خود از اعتبارى که در اختیار دارد سوءاستفاده می‌کنند نازل بودن دست‌مزد کارگر که اغلب بین 20 تا 25 ریال است یکى دیگر ار عوامل اتلاف اعتبارات راه است زیرا به علت کمی ‌دستمزد مأمورین کارگران از میان اطفال خردسال یا پیرمردانى که قدرت کارکردن را ندارد انتخاب می‌کنند و در نتیجه علاوه بر این‌که تمام این پول‌هایی که به عنوان کارگر براى نگهدارى راه‌ها پرداخت می‌گردد تلف می‌شود در دهات نیز از وجود این کارگران براى کشت و زرع استفاده نمی‌شود. بالاخره سوءاستفاده‌هاى مأمورین مالیه و مأمورین طرق باعث خرابى راه‌ها است.

آقایان بهتر می‌دانند پولى که از

+++

تهران به وسیله مالیه حواله می‌شود مأمورین مأمورین مالیه تا حق و حساب نگیرند امتیازات حواله شده را در اختیار مأمورین قرار نمی‌دهند مأمورین راه هم پس از دریافت اعتبار باید آن را به سه ‌امضا‌ یعنى امضا‌ رئیس اداره و ناظر خرید و حسابدار و حساب‌ساز از مصرف برسانند البته بهتر می‌دانید که صاحبان هر یک از این مشاغل و امضا‌ها که با صرف هزینه‌ای گزاف پستى اشغال کرده‌اند خرج‌هایی دارند و باید ‌این خرج‌ها را تأمین بکنند از این سه ‌امضا‌ که گذشت نوبت ممیز حساب می‌رسد که وى نیز باید حق امضا‌ خود را دریافت دارد و چنانچه ملاحظه می‌فرمایند تمام این دستگاه یعنى مأمور مالیه و رئیس طرق و ناظر خرخ و حسابدار و حساب‌ساز و تابل نویس و ممیز حساب همه جمع شده‌اند تا ده نفر کارگرى که اسماً در قسمتى از راه کار می‌کنند صد برابر کرده و به حساب دولت بگذارند و اعتبارى را که از مرکز حواله می‌شود بدیت ترتیب حیف و میل کنند و راه‌های ایران را به وضع اسفبار کنونى در آورند. با این وضع اگر رئیس اداره مرد صحیح‌العمل و درست کار باشد و بخواهد جلوى این ولخرجی‌ها را بگیرد (پورسرتیپ- پدرش را در می‌آورند) آن‌ها از کار برکنار می‌شود اگر این رئیس اداره براى سوءاستفاده علاقه به پست خود داشته باشد تمام این تحمیلات را قبول می‌کند و در محیطى پر از صمیمیت و همکارى اعتبارات را تلف می‌کند. خوشبختانه از قرار معلوم آقاى وزیر راه و معاونین ایشان که از مهندسین صحیح‌العمل و مجرب می‌باشند درصدد جبران این معایب بر آمده و تصمیم گرفته‌اند به جاى این همه تشکیلات عریض و طویل و مهندسین و متخصصین که مأموریت آن‌ها دقت و نظارت در انداختن چندین بیل خاک که از یک طرف جاده به طرف دیگر جاده است موقوف کرده و به جاى این همه مهندس و متخصص وحسابدار و حساب‌ساز و ناظر هزینه‌هاى بازرس و تابل نویس و میمز حساب و غیره و غیره یک مشت ماشین‌آلات وارد کرده و از طریق مکانیزه کردن وسایل راه‌دارى سر و صورتى به وضع راه‌ها بدهد امید است افراد بى‌نظیر و بى‌غرض در پیشرفت این نقشه با مسئولین وزارت راه همکارى و معاضدت فرمایند تا بلکه وضع راه‌های ایران اصلاح گردد و دولت که تا کنون با تأیید و پشتیبانى نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى در اجراى برنامه خود یعنى مبارزه با فساد به خصوص مبارزه بر علیه استعمال تریاک و شیره که به نظر این‌جانب عمیق‌ترین و صحیح‌ترین و اساسى‌ترین راه مبارزه بر علیه فساد است قدم‌هاى مؤثرى برداشته توجه بیشترى هم به تشکیلات مملکتى مبذول دارد و با آغاز تصفیه دامنه‌دارى در دستگاه‌هاى اجرایی از حیف و میل اعتبارات جلوگیرى به عمل بیاورد (احسنت)

رئیس- آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- آقایان در شماره سه شنبه 31 مرداد روزنامه کیهان مقاله‌ای از دیلى تلگراف روزنامه انگلیس ترجمه شده بود که لابد همکاران محترم آن را دیده‌اند (عمیدى نورى- بسیار زننده و بد بود) اصل روزنامه و ترجمه آن در روزنامه کیهان الان این‌جاست آقاى آنتونین خبر‌گزار روزنامه دیلى تلگراف در تهران با چند نفر از وزیران و اداره‌کنندگان سازمان عمومی ‌کشور تماس گرفته و خلاصه عقیده بعضى از وزرا‌ مسئول هیئت حاکمه فعلى را این‌طور بیان کرده (موسوى- اسم برده؟) بلى‌ ایران به طور غیر‌قابل تصورى مقهور فساد عمومی ‌است‌ (محمدعلى مسعودى- غلط کرده خیلى هم بى‌جا کرده است) متشکرم (محمدعلى مسعودى- هر وزیرى این حرف را زده بى‌جا کرده هر که می‌خواهد باشد خودش گفته و مزخرف نوشته است) (عمیدى نورى- آقاى ابتهاج گفته است) (محمدعلى مسعودى- هر که گفته هیچ ملتى در دنیا مثل ملت ایران در درست نیست هى می‌گویند دزد، دزد خودشان دزد هستند) (زنگ رئیس) (عبدالرحمن فرامرزى- این‌ها که دکتر بینا گفت راست یا دورغ؟)

رئیس- آقاى مسعودى ساکت باشید

دکتر شاهکار-‌ اگر ما اطلاعات خود را منحصر به اظهارات اعضاى کابینه و رؤساى سازمان‌های مستحق و سازمان برنامه بکنیم تصورى غیر از آنچه مردم خارج ایران گمان می‌کنند به وجود می‌آید زیرا ایران کشورى است که مقحور فساد عمومی ‌است و مأمورین دولت نمی‌توانند با حقوق ناچیز خود زندگى شرافتمندانه‌ای اشته باشند‌ این خبر‌نگار می‌نویسد‌ در ایران عدالت همیشه در معرض فروش بوده است و مأمورین که حافظ نظم و عدالت هستند به نفع جیب خود از مردم محروم و کشاورزان فقیر و بیچاره باج نقدى دریافت و براى مأمورین و مقامات عالى‌رتبه خود می‌فرستند‌. آقایان از این قبیل عبارات در مقاله مزبور که ترجمه آن در روزنامه کیهان و اصل آن در دست این‌جانب است زیاد دیده می‌شود اگر این کار این سم‌پاشى و اهانت به حیثیت ملى ایران از طرف یک نفر خبر‌نگار خارجى بود ما از دولت می‌خواستیم که به کنسولگرى‌هاى ما دستور بدهند که روادید ورد به ایران به این قبیل اشخاص ندهند (عبدالصاحب صفایی- این حرف‌ها اگر دورغ بود موضوع مبارزه با فساد پس چیست هر روز در روزنامه‌ها ادعاى مبارزه با فساد می‌کنند خوب همین حرف‌هاست که خودشان می‌گویند مبارزه با فساد وقتى دولت خودش می‌گیرد نمی‌تواند بفهمد چه می‌گوید) اما او صراحتاً می‌نویسد که مستند اظهاراتش گفته‌هاى وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بعضى از اعضاى دیگر هیئت حاکمه است (عمیدى نورى- آقاى امضا‌ گرفته‌اند از بعضى از آن‌ها) آ‌قایان دقت بفرمایید بیست میلیون جمعیت این کشور با کمال صبر و بردبارى لاقیدى و بى‌اعتنایی و ندانم‌کارى دستگاه حاکمه را تحمل می‌کنند زیر بار مالیات و محرومیت از احتیاجات اولیه زندگى مردم می‌رود و در سکوت نجیبى سر به زیر انداخته و کار مى‌کند تازه او را مبتلا به فساد عمومی ‌تشخیص داده و می‌گویند رشاء و ارتشاء سر‌تا سر کشور را فرا گرفته و تمام مأموران دولت را غیر‌شرافتمند معرفى می‌کنند (عبدالصاحب صفایی- اغلب بیانات دولت این حرف را تأیید می‌کنند) آقایان نمایندگان بیست میلیون ملت فحش خور در همین ایران به اصطلاح مقهور در فساد می‌دانید ما در حدود یک میلیون دانش‌آموز داریم که 700 هزار نفر آن‌ها دبستان‌هاى دولتى و بیش از 100 هزار نفر در دبیرستان‌ها و بقیه در دبستان‌هاى ملى درس می‌خوانند به غیر از دانشجویان دانشکده‌ها که آن اعداد را من در نظر نگرفته‌ام این نونهالان و قهرمانان آتیه کشور و فرزندان همین مأمورین دولت و همین افراد هستند وقتى از قول هیئت حاکمه می‌خوانند که میهن‌شان مبتلا به سرطان فساد شده و پدر آنان زندگى شرافتمندانه‌ای دارند در روح جوان و حساس و نازک بین آنان چه تأثیرى می‌کند؟ چگونه عرق ملیت و عشق به میهن و علاقه به عظمت و تعالى مملکت در آن‌ها خفه نخواهد شد؟ چطور فکر عصیان و یاغیگرى در دماغ آن‌ها پرورش نیافته و نسبت به حال و آتیه کشور بدبین نمی‌شوند؟ چرا باید دوست نماهاى ما تیشه بر ریشه ملت و احساسات ایرانى ما بزنند جوانان کشور ما باید بدانند که این تبلغیات سوء و سمپاشی‌هاى خانه خراب‌کننده اگر از روى سوء‌نیت که بزرگ‌ترین جنابت ملى است نباشد و قطعاً از روى نفهمی ‌و کج‌بینى و ندانم کارى است مگر ما فلان دالان چند سال یا فلان بیغوله بى‌سابقه هستیم که چنین ما را معرفى می‌کنند تاریخ ما گواه است که چند هزار سال است با وجود فقر و تنگ‌دستى با وجود ناسازگاری‌هاى زمان و حملات ناجوانمردانه و عاز و طمع همسایه و بیگانه روى پاى خودمان ایستاده‌ایم و مفتخریم که ایرانى هستیم و گذرنامه‌هایمان را به همه کس می‌توانیم ارائه دهیم (صحیح است) دزد و فاسد در تمام جوامع هست در جامعه ما هم هست که باید به دست قانون اگر هیئت حاکمه بگذارد محاکمه و مجازات بشود اما دهان آن کش را باید خرد کرد که به ملت پر افتخار ایران توهین کرده و خون آریایی ما را فاسد نشان داده و ما را یکسره به دورغ و ریا به منجلاب و فساد سوق می‌دهد (صحیح است صحیح است) (دکتر جزایرى- همین فسادها را خودشان توى این مملکت درست کرده‌اند عیادى خودشان است) آیا ما که در این مکان مقدس به ضرورت قانون اساسى گرد هم آمده‌ایم براى حفظ حقوق و شئون ملت ایران چگونه با سکوت خود اجازه می‌دهید این اتهامات نا‌روا گفته شود؟ (عبدالصاحب صفایی- هى بند (ج) درست می‌کنند این‌ها را به دولت خودتان بگو‌یید به هیئت حاکمه بگو‌یید نه به خارجى) من که با خارجى صحبت کردم به دولت می‌گویم شما چگونه با سکوت خودتان اجازه می‌دهید ایت اتهامات ناروا را و این گفته‌هاى خانمانسوز گفته بشود و ما را در این انتظار خودى و بیگانه این‌گونه قلمداد نمایند این مقاله که عکس اعلیحضرت همایونى را گوشه‌اش گذاشته و شاه را که معرفى می‌کند می‌گوید مرد راه است این مقاله که به تحریک و اغوا منتشر شده و مواد اولیه آن را به محضر اعضاى هیئت حاکمه فعلى داده‌اند دشنام به ملت ایران و توهین به حیثیت ملى ما است اگر دولت نیاید و پشت این تریبون از ملت ایران عذر‌خواهى نکند من او را به مذاکره دعوت خواهم کرد تا پداران از حقوق فرزندان (عبدالصاحب صفایی- شما رأى بهش می‌دهید) و اسلاف از اخلاف خود دفاع کنند (عبدالصاحب صفایی- معلوم می‌شود یک رأى اعتماد 100 تایی می‌خواهید براى دولت درست کنید) (مسعودى- آقاى صفایی شوخى نکنید) پیشرفت ملل و نحل عقیدت و ایمانى است به خود و ملت خود دارند ترغیب و تشویق وطن‌پرستی و میهن‌دوستى از وظایف هر مؤمنى به میهن است حالا اگر قدمی ‌در این راه بر نمی‌دارید چرا راه عکس آن را می‌بندید این آقایان که ایران را مقهور فساد دانسته سایر کشورها را گل بى‌خار می‌دانند کب وار هر کارى را که براى دیگران مجاز می‌دانند و ما را معیب و فاسد معرفى می‌کنند این ملت ایران است که به علت نداشتن‏ برنامه از طرف هیئت حاکمه و ندانم کارهاى او در فقر و تنگ‌دستى زندگى می‌کنند ولى این ملت بارها نشان داده که با وجود تمام ضربات مهلکى که بر روى او وارد می‌سازند در روز خطر مرد و مردانه زندگى خود و فرزندانش را برى پایدارى ایران و عظمت بیرق شیروخورشید نثار می‌کند (صحیح است) شما ما را مقهور فساد بدانید ولى کارمندان ایران و زحمتکشان ایران با پاى برهنه ازز چند کیلومترى از دو تا اتاق کاه گلى خود حرکت کرده و با تحمل افاده‌هاى شما به سر کار خود حاضر می‌شوند و زندگى شرافتمندانه خود را ادمه می‌دهند دزد و نادرست انگل‌هایی است که در هر جامعه پیدا می‌شود ولى به طور قطع چند درصد آن در کشور ما بیشتر از سایر کشورها نیست (صحیح است) لکن آن‌ها لباس کثیف را در پستوى خانه می‌شویند ولى شما می‌آ‌یید طشت رسوایی ما را از بالاى بام پرتاب

+++

می‌کنید که صداى تو خالى آن مردم را مرعوب و ترسناک کند (احسنت- صحیح است) شما یک قسمت از مقاله آنتونیمن را که حتماً مربوط به خود نویسنده است نه به سوفلورهاى ایرانى بخوانید حق دارد که می‌گوید طبقه حاکمه ایران که شاه ایران نمی‌تواند آن‌ها را ندیده بگیرد با دندان و ناخن براى حفظ وضع موجود و منافع و امتیازات خود می‌جنگد آراى راست است براى حفظ وضع موجود خود به هر وسیله‌ای متشبث می‌شود حتى به وسیله دشنام به حیثیت ملى ما (صحیح است) مگر در ظرف این چند سال هیئت حاکمه ما عوض شده؟ که شما مردم را بعد و قبل را مؤثر می‌دانید هر کس چند صباحى آمد کارى براى مردم نکرد آن وقت بیچارگى و ندانم کارى خود را به حساب مردم گذاشت آنچه را که تا به حال نداشته و نداریم وزیر مردم است و از این جهت است که وزرا‌ هم به فکر مردم نیستند و کارى هم جز به دشنام و بدگویی انجام نمی‌دهند یک وقت با هزاران صدا و طمطراق دولتى به نام حکومت ملى آمد اما عوض این‌که دردى از دردهاى مردم را دوا کند یا گره‌ای از کار آن‌ها بگشاید خبرگزاران و عکاسان خارجى را با بوق و کرنا دعوت کرد به بیغوله‌ها و گودال‌ها و حصیر‌آباد‌ها و این‌جاه و آن‌ها عکس از آن‌جا برداشتند و اشک تمساح ریختند تا این‌که آخرین آبروى ملت ایران را بر باد بدهند (صحیح است) چنانچه مأموریت داشتند آن حکومت رفت امام حکومت فعلى هم از هیچ نکته‌ای فروگذار نمی‌کند این مقاله که به قول خودش و امضاى خودش در ضمن بلند‌گوى هیئت حاکمه فعلى است دست رد به سینه هیچ‌کس نمی‌زند از نمایندگان مجلس، سناتور، افسر، تاجار مأمور دولت همه را با یک چوب راند و می‌نویسد‌ قدرت و نفوذ در دست هزار فامیل است که افسران و نمایندگان مجلسین از بین آن‌ها هستند‌ آخر صف مقدم این هزار فامیل را کى تشکیل داده است کدام یک از اعضاى این هزار فامیل شما بین نمایندگان مجلس می‌بینید شما یک قدرى هم جلوتر بیا‌یید در صف مقدم انگشت روى اغلب آن‌ها بگذارید تا احتیاج به معرفى نباشد عجب است آخر (عبدالصاحب صفایی- بنده هستم نشان می‌دهم) شما که کارى انجام نمی‌دهید دوایی و دارویی تجویزى نمی‌کنید حتى خدمتى به مردم نمی‌کنید دشنام دیگر چرا وضع اقتصادى مردم وضع بازار را می‌بینید آن‌ها را به حال خودشان بگذارید دیگر فحش چرا؟ این حرف‌ها دشمنى با ملت ایران است آقایان نمایندگان که سوگند وفادارى با اساس مشروطیت و رژیم مشروطیت خورده‌اید (قنات‌آبادى- دورغ خورده‌ایم) این نوشته‌جات دشمنى با شخص شاه است (خلعتبرى- توهین است) مقاله مورد بحث بسیار روشن و صریح است که عیناً ترجمه آن قرائت می‌شود می‌نویسد‌ با وضعى که ایران فعلاً به خود گرفته است تصمیمات نهایی با یک نفر است و بار مسئولیت بر دوش شاه ایران می‌باشد‌ ملاحظه بفرمایید آن محاصبه با آنتونى من که ایران قوطه‌ور در منجلاب فساد است مقدمه این هم نتیجه مسئولیت به عهده شاه است زهى بى‌انصافى زهى ناجوانمردى این‌که یک فرد قد علم بکند با تمام بد بختى این مملکت رسیدگى کند تازه نتیجه بد‌کارى و ندانم‌کارى‏‌ را به حساب شاه بگذارند (قنات‌آبادى- این حرفى بود که من روز اول زدم) آقایان وزرا‌ مسئول فرد فرد شما هستید مسئول شمایید که کیا بیا دارید منشى مخصوص دارید دفتر مخصوص دارید آخر اگر شاه مسئول است پس شما چه می‌کنید این‌که یک سره مردم را به اتهام واهى در منجلاب فساد بکشید و آن وقت در موقع حساب بگو‌یید مسئول این امور شاه است اجازه بدهید من از عرایضم که گفته‌هایم بر نمی‌گردم و عرض کردم که دولت را به محاکمه دعوت می‌کنم ودر خاتمه از عرایض خودم نتیجه می‌گیرم اولاً از پشت این تریبون نهایت انزجار و تنفر خودم را و آقایان و ملت ایران را نسبت به مقاله مزبور ابراز می‌دارم (صحیح است) اکثریت مردم ایران نجیب و شرافتمند هستند (صحیح است) دوم از دولت مصر می‌خواهم هر چه زودتر نسبت به گفته‌هاى افراد مسئول که اسم آن‌ها در مقاله ذکر شده است توضیحات کافى بدهند و از توهینى که به ملت ایران شده است عذر‌خواهى بکنند و‌گرنه خودشان را براى محاکمه حاضر کنند ثالثاً قسمت آخر مقاله را جدا تکذیب می‌کنم و طبق قانون اساسى مسئول امور عمومی ‌کشور وزرا‌ هستند که در مقابل اعلیحضرت شاه و مجلسین مسئولند و بی‌جهت اعمال بدویابى رویه خود را به گردن دیگران نگذارند رابعاً از دولت می‌خواهم هر چه زودتر نتیجه اقداماتى که به ضعم خود براى مردم انجام داده به اطلاع مجلسین برساند و امیدوارم از تشبث و تشتت و ریا و تهمت و افترا یک قدرى رهایی یافته واقعاً قدم مثبتى براى مردم بدبخت ایران بردارید و به رقم دشمنان ایران جاوید و پایبند خواهد بود (صحیح است- احسنت)

3- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان حائرى‌زاده و صدرزاده‏

رئیس- وارد دستور می‌شویم آقاى حائرى‌زاده مطلبى داشتید

حائرى‌زاده- سؤالى را که تقدیم مقام ریاست کردم‏

رئیس- ابلاغ کردیم‏

حائرى‌زاده- آن را نوشته بودم در صورتى که دولت براى ده روز حاضر به جواب نشود من آن را به جاى استیضاح تلقى می‌کنم و جلسه استیضاح را معین بفرمایید.

رئیس- آقای صدرزاده‌

صدرزاده- راجع به پل فهلیان بنده یک سؤالى از وزارت راه کرده‌ام تقدیم می‌کنم.

4- طرح و تصویب فوریت لایحه اعتبار ازدیاد سرمایه بانک‌هاى ساختمانى و رهنى و کشاورزى.

رئیس- لایحه‌ای قبلاً با دولت فوریت داده بود راجع به افزایش سرمایه به بانک‌ها حالا لایحه دولت قرائت می‌شود و فوریت آن مطرح می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

در لایحه سازمان برنامه که تقدیم مجلس شده است براى ساختمان‌هاى ارزان قیمت و کمک به بانک کشاورزى مبلغى پیش‌بینی شده نظر به این‌که تا تصویب لایحه مزبور فصل ساختمان می‌گذرد و بسیارى از بناهاى نیمه‌تمام براى فرهنگ و بهدارى و غیره ممکن است در صورت عدم تکمیل خراب و از میان و ضرر فاحشى به دولت شود و علاوه بر این کمک به کشاورزى کشور فوریت دارد لذا ماده واحده ذیل به قید دو فوریت قدیم و تقاضاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده- به سازمان برنامه اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد و پنچاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌هاى ساختمانى و رهنى و کشاورزى براى اتمام ساختمان‌هاى نمیه اتمام براى اجراى برنامه‌های مؤسسات مزبور بپردازد.

این مبلغ ضمن جداول منظم به لایحه سازمان برنامه منظور خواهد گردید نخست‌وزیر- کفیل وزارت دارایی.

رئیس- دو فوریت در لایحه ذکر شده ولى دو فوریت لازم نیست چون لایحه مالى است و یک فوریت کافى است فوریت مطرح می‌شود و در صورت تصویب چاپ می‌شود بعد در دستور قرار می‌گیرد آقاى پیراسته با فوریت مخالفید؟ بفرمایید.

پیراسته- عرض کنم یکى از فرنگی‌هایی که مدتى در ایران بوده است نوشته است در ایران ماه آذر یعنى ماه ساختمان براى این‌که تشریفات در ایران طورى است که از اول سال شروع می‌کنند و در ماه آذر تمام می‌شود و ماه آذر که برف و باران می‌آید و ماه یخبندان است می‌روند به نقشه‌بردارى این یک قسمت براى تشریفات تصویب اعتبار و یک قسمت هم وقتى که برف و باران باشد بیشتر سوءاستفاده می‌شود کرد براى این‌که هر چه هزینه باشد بیشتر می‌توان از آن سوءاستفاده کرد که در این ماه ساختمان می‌کنند و اولاً بنده نمی‌دانم دولت با این ساختمان‌هایی که دارد می‌خواهد چه بکند و چطور پول را دور نمی‌ریزد من باب مثال عرض کنم در شهر ساوه یک ساختمان بیمارستان شروع شده دو سال است هر سال 30 هزار تومان 40 هزار تومان پول براى این می‌فرستد باید یکصد هزار تومان بفرسد که آن ساختمان تمام بشود نمی‌فرستند تا این‌که خراب بشود وقتى که خراب شد آن وقت 300 چهارصد 500 تومان باید بفرستند که دو مرتبه شروع کنند این اعمالى که دولت می‌کند اگر یک نفر دیگر بکند به نظر بنده باید قیم برایش معین کرد ولى دستگاه‌ها و مقرارت ما و بودجه ما طورى است که این اعمال می‌شود و این دستگاه مسئولیت اداره مردم را دارد بانک کشاورزى در ایران تشکیل شده است ولى صورت مسخره به خودش گرفته بنده چند روز پیش شنیدم که بانک دستور داده است که دیگر تقاضا قبول نکنند (پورسرتیپ- پول ندارند) بنده شنیده‌ام که پول ندارد مراجعه کردم گفتند پول نداریم خوب اگر بانک پول نمی‌دهد تعطیلش کنید. بانک را براى چه درست کرده‌اید؟ و آن وقت یک مبلغى که به نظر من کافى نیست می‌دهند علت مخالفت من براى این است که با بانک‌هایی که براى ایران مفید است مثل بانک رهنى و بانک کشاورزى و امثال آن‌ها آیا بایستى اداره بشود یا نباید بشود؟ اگر نباید بشود درش را ببندید که مردم راحت بشوند در چند روز پیش در خدمت آقاى بختیار مراجعه کردم که آقا مردم مراجعه کرده‌اند و قرض می‌خواهند قنات‌هایشان خراب شده سیل آمده پول لازم دارند قرض می‌خواهند گفتند ما دستور داده‌ایم پول داده نشود براى این‌که پول نداریم به نظر بنده باید یک مبلغى در اختیار این بانک‌ها گذاشتنه شود که مردم بتوانند خراب‌هاى خودشان را جبران کنند و تا این لایحه تشریفاتش تمام شود می‌رید یه همان ماه آذر که عرض کردم ماه ساختمان است بنابراین به نظر بنده حالا که دولت آمده تصمیم گرفته از بودجه نفت و درآمد دیگر به بانک‌ها کمک بکند یک بودجه بخور و نمیرى به آن‌ها ندهد الان با این شهرستان‌ها با این دهات متعدد با این خرابی‌هایی که هست حساب کردیم براى هر دهى هزار تومان بودجه هست که بانک کشاورزى به آن‌ها بدهد با هزار تومان چه کار می‌شود کرد؟ با هزار تومان یک گاو نمی‌شود خرید اگر می‌خواهید واقعاً به کشاورزى و رعایا یک کمکى کنید یک بودجه حسابى در نظر بگیرید و این بودجه را در اختیار بانک‌ها قرار بدهید یک نظارت دقیق هم بکنید که مالکین بزرگ نگیرند و بروند منفعت بدهند و مصرف واقعى خودش نرسد این است که چون ببنده معتقدم که این مبلغ کافى نیست واقعاً نظر آن‌ها را تأمین نمی‌کند و باز هم مردم به بانک مراجعه می‌کنند و منظورشان انجام نمی‌شود یا اصلاً این لایحه را نیاوردید

+++

یا یک مبلغى بیاورد که کافى براى همه آن‌ها باشد.

رئیس- آقاى پورسرتیپ مخالفید؟

پورسرتیپ- بله موافقم‏

رئیس- بفرمایید

پورسرتیپ- عرض کنم که متأسفانه با موافقینى که با بیانات جناب آقاى پیراسته دارم و ناگزیرم که با موضوعى که فرمودند مخالفت کنم یکى از موارد این لایحه راجع به فرهنگ است همه آقایان اطلاع دارند که غالباً مدارسى که ساخته شده از چند سال به این طرف همه نیمه تمام شده مانده هر سال هم در بودجه وزارت دارایی پول می‌گذارند بعد هم همین ساختمان‌هاى دبستان‌ها و دبیرستان‌ها که وزارت فرهنگ با خون‌دل یک قسمتش را ساخته تمام نمی‌شود حالا آمده‌اند یک پلى را می‌خواهند که تمام کنند جناب آقاى ابتهاج هم مثل این‌که الحمدالله راضى هستند که این پول را بدهند حالا که جناب آقاى ابتهاج مساعدت کرده‌اند و لطف کرده‌اند و قبول کرده‌اند که این مساعدت را بکنند (قنات‌آبادى- پول ابویشان نیست که لطف کرده‌اند ابتهاج خودش را مادر می‌داند همه را دایه) حالا که مادر موافقت کرده شما هم که دایه مهربان‌تر از مادر هستید من استدعا می‌کنم که به فوریتش رأى بدهید که تا وقت باقى است این ساختمان‌هاى نیمه‌تمام به یک صورتى تمام بشود که سال دیگر از سر گرفته نشود (صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طبع و توزیع بین آقایان فرستاده می‌شود.

5- اخذ رأى و تصویب اعتبار 1334 وزارت فرهنگ.

رئیس- در آخرین جلسه قبل از تعطیل اعتبار وزارت فرهنگ به 180 میلیون ریال تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد حالا جوابى که رسیده است قرائت می‌شود براى رأى نهایی.

(به شرح زیر خواهنده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

لایحه شماره 27261- 1334/ 3/ 22 مربوط به اعطاى یکصد میلیون ریال اعتبار اضافى به وزارت فرهنگ جهه تأسیس مدارس حرف‌های و کشاورزى و کلاس‌هاى جدید که طى شماره 14601- 22/ 5/1334 براى اظهار ملاحظات مجلس سنا ارسال فرموده بودند در جلسه مورخ چهار‌شنبه سی‌ویکم شهریور ماه 1334 مطرح و ماده واحده که جبهه مالى داشته عیناً و تبصره‌هاى آن که مربوط به ‌امور عادى قانونگذارى پس از اصلاحات لازمه و افزودن سه تبصره دیگر به تصویب رسیده است.

اینک یک نسخه از لایحه فوق براى تصویب آن مجلس محترم به ضمیمه ایفاد می‌گردد

نائب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید حکمت‏

رئیس- لازم است یک توضیحى بدهم که ذهن آقایان روشن شود در این لایحه سه تبصره در مجلس سنا علاوه کرده‌اند یک اصلاحى هم در تبصره دوم آن کرده‌اند این تبصره‌ها را یه کمیسیون می‌فرستیم و نسبت به اصل ماده واحده که به تصویب مجلس رسیده رأى می‌گیریم پس از تصویب به دولت ابلاغ می‌شود و تبصره‌ها هم با حضور آقاى وزیر فرهنگ مطرح می‌شود اگر آقایان موافقت کردند آن را هم به دولت ابلاغ می‌کنیم.

وزیر فرهنگ- بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

وزیر فرهنگ- (دکتر مهران) البته در مجلس سنا سه تبصره به این لایحه اضافه شده است که بنده درباره آن عرضى ندارم اگر نظر ریاست محترم بر این است که به کمیسیون ارجاع بشود به آن‌جا ارجاع می‌شود و بعد می‌آید به مجلس ولى تبصره‌هایی که سابقاً به ضمیمه آن ماده واحده بود و در واقع مکمل آن ماده است ما احتیاج به آن تبصره‌ها داریم و اولاً نمی‌توانیم این ماد ره آن طورى که مورد نظر است اجرا بکنبم اصلاحى هم در این تبصره‌ها نشده فقط براى رفع ابهام یک جمله‌ای علاوه شده است که بنده تصور می‌کنم که آقایان موافقت کنند آن تبصره‌ها هم به تصویب مجلس رسیده است ضمیمه ماده واحده بشود و آقایان رأى بدهند (بعضى از نمایندگان- همین طور است).

رئیس- پنج تبصره در خود مجلس به تصویب رسیده که بایستى اصلاحاتى که با اصل موضوع بر نمی‌خورد اصلاح کرده‌اند اما سه تبصره اضافه کرده‌اند آن سه تبصره علاوه را به کمیسیون می‌فرستیم و نسبت به ماده واحده و 5 تبصره رأى می‌گریم و به دولت ابلاغ می‌کنیم.

عبدالصاحب صفایی- آقا آن اصلاحات در تبصره‌ها تأثیرى در اصل موضوع ندارد؟

رئیس- خیر تأثیری در اصل ندارد، آقاى وزیر فرهنگ هم قبول کرده‌اند رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایان موافق ورقه سفید می‌دهند. (اسامی ‌آقایان نمایندگان به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: دکتر بینا- مرتضى حکمت- صفارى- شادمان- تفضلى- محمود افشار- مسوسى- بزرگ‌نیا- کاشانى- احمد فرامرزى- عبدالرحمن فرامرزى- حمید بختیار- مهندس جفرودى- عزیز اعظم زنگنه- عباسى- بهبهانى- محمودى- کریمى- سهرابیان- قنات آباد- رضایی- پورسرتیپ- صدرزاده- عبدالصاحب صفایی (عبدالصاحب صفایی- فراکسیون وحدت به عنوان این‌که لایحه فرهنگى است رأى موافق خواهد داد) پناهى- قراگوزلو- بور بور- امیر احتشام- دکتر افشار- اردلان- بختیار- کیکاوسى- خرازى- داراب- توماج- شیبانى- مکرم- سعید مهدوى- دکتر سیدامامى- مصطفى ذوالفقارى- کاشانیان- درخشش- دکتر شاهکار- دکتر عمید- خلعتبرى- دکتر جزایرى- سید احمد صفایی- حائرى‌زاده- عمیدى نورى- نقابت- نصیرى- دکتر پیر نیا- عرب شیبانى- افخمى- ابراهیمى- گیو- فورد اخوان- مسعودى (آرا‌ء مأخوذه شماره شد 57 ورقه سفید موافق و دو ورقه بى‌اسم و سفید شماره شد)

رئیس- لایحه اضافه اعتبار وزارت فرهنگ از 60 نفر عده حاضر به اکثریت 57 رأى موافق تصویب شد

اسامی ‌موافقین- آقایان: صفارى- خرازى- قراگوزلو- شادمان- دکتر بینا- دکتر پیرنیا- موسوى- گیو- تنضلى- عبدالحمید بختیار- نقابت- امیر احتشامى- دکتر جزایرى- توماج- عمیدى نورى- محمودى- سلطانمراد بختیار- شیبانى- خلعتبرى- عبدالرحمن فرامرزى- دکتر سیدامامى- مسعودى- فرود- نصیرى- کاشانیان- یدالله ابراهیمى- مرتضى حکمت- بزرگ نیا- احمد فرامرزى- کاشانى- کریمى- مهندس جفرودى- اعظم زنگنه- قنات‌آبادى- عباسى- بهبهانى- سهرابیان- پناهى عبدالصاحب صفایی- رضایی- پورسرتیپ- بور بور- صدرزاده- دکتر عمید- درخشش- مکرم- سید احمد صفایی- اخوان- محمود افشار- حائرى‌زاده- عرب شیبانى- مصطفى ذوالفقارى- افخمى‏

ورقه سفید بى‌اسم دو ورقه‏

6- توضیحات آقاى وزیر کشور نسبت به موضوع بیانات آقاى دکتر شاهکار

وزیر کشور- بنده عرض مختصرى دارم اجازه می‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

وزیر کشور (علم)- آقاى دکتر شاهکار در فرمایشات‌شان یک مطلبى فرمودند که حالا بنده رسیدم مجلس مطلع شدم که یک روزنامه‌نویس از قول بنده مطلبى نوشته بنده باید به عرض برسانم که اصلاً با این آدم مصاحبه‌ای نکرده‌ام (احسنت) (صدرزاده- وقتى به یک وزیر نسبت دورغ داده اخراجش کنید) عرض کنم به حضورتان یک نکته‌ای است ما همیشه می‌گوییم و آقایان هم همیشه تأیید می‌فرمایند که اگر خداى نکرده در اکثریت ملت نجیب و درست ایران و کارمندان ایران فاسدى پیدا بشود باید با بى‌رحمی ‌ریشه‌اش را کند این را آقایان تأیید می‌کنید و مورد تصدیق آقایان هم هست که خیلى احتمام بعید ممکن است در یک مجلس میهمانى بدون این‌که بنده کسى را شناخته باشم این را گفته باشم و حالا هم می‌گویم همه جا هم می‌گویم آقایان هم موافقین تأیید می‌فرمایید ولى این‌که بنده با این آدم مصاحبه‌ای کرده باشم اصلاً مقدمه‌ای باشد بنده جداً تکذیب می‌کنم و به عرض مجلس می‌رسانم که چنین مصاحبه‌ای نشده (مسعودى- شایسته شأن شما هم نبوده که چنین حرف‌هایی بزنید)

7- اخذ رأى و تصویب بیست میلیون ریال اعتبار 1334 دولت‏

رئیس- لایحه دیگرى است مربوط به بیست میلیون ریال اعتبار دولت که به تصویب مجلس رسیده که براى اظهار‌نظر به مجلس سنا فرستاده شده بود حالا برگشته باید رأى نهایی گرفت نامه مجلس سنا قرائت می‌شود و با ورقه رأى گرفته می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 20163- 25/ 4/ 34 مربوط به اعطاى بیست میلیون ریال اعتبار اضافى به وزارت دارایی که طى نامه شماره 14745- 21/ 5/34 براى اظهار ملاحظات مجلس سنا فرموده بودید و جلسه مورخ چهار‌شنبه یک شهریور ماه 1334 به تصویب رسیده است‏.

نائب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک‏

عبدالصاحب صفایی- این موضوع قربان رأى کبود دارد

رئیس- مختارید هر طور که می‌خواهید رأى بدهید. رأى گرفته می‌شود با ورقه‏

 (آقاى مسعودى (منشى) اسامی ‌آقایان نمایندگان را به ترتیب ذیل اعلام و احذ رأى به عمل آمد)

آقایان: قنات‌آبادى- دکتر بینا- خرازى- صفارى- شادمان- افشار- موسوى- کاشانى- احمد فرامرزى- محمودى- مهندس جفرودى- شبیانى- اعظم زنگنه- عباسى- پورسرتیپ- سلطانمراد بختیار- سهرابیان- صدرزاده- بزرگ نیا- عبدالصاحب صفایی- افخمى- مصطفى ذولفقارى- نراقى- قراگوزلو- بور بور- امیر احتشامى- اردلان- حمید بختیار- تنضلى- کیکاوسى- رضایی- داراب- توماج- مکرم- دکتر سعیدامامى- پناهى- عبدالرحمن فرامرزى- مهدوى- کاشانیان- لارى- صدقى- درخشش- دکتر شاهکار- بهبهانى- دکتر عمید- ارسلان خلعتبرى- دکتر جزایرى- دکتر افشار- حائرى‌زاده- عمیدى

+++

- نوری- نقابت- نصیری- دکتر آهی- عرب شیبانى- دکتر پیر نیا- مرتضى حکمت- مسعودى- رضا افشار- اخوان- گیو- فرود

 (آراى مأخوذه شمارش شد 51 ورقه موافق و چهار ورقه مخالف و دو ورقه سفید بى‌اسم شمارش شد).

رئیس- بیست میلیون ریال اعتبار دولت با 51 رأى موافق تصویب شد.

اسامی ‌موافقین آقایان: عمید نورى- نصیرى- نقابت- صفارى- شادمان- عرب شیبانى- دکتر بینا- صدرزاده- دکتر پیرنیا- دکتر آهى- افخمى- دکتر عمید- مرتضى حکمت- عبدالرحمید بختیار- عمیدى نورى- مهدوى- گیو- یدالله ابراهیمى- دکتر افشار موسوى- خرازى- احمد فرامرزى- کاشانى اخوان- بهبهانى- پناهى- کاشانیان- داراب- دکتر سعید امامى- توماج- مکرم- امیر اهتشامى- اردلان- تفضلى- لارى- بوربور- قواگوزلو- مطفى ذوالفقارى- شیبانى- سلطان مراد بختیار- بزرگ‌نیا- سهرابیان- رضایی- عباسى- اعظم زنگنه- محمود افشار- مهندس جفرودى- دکتر جزایرى- خلعتبرى- مسعودى.

اسامی ‌مخالفین آقایان: عبدالصاحب صفایی- قنات‌آبادى- حائرى‌زاده- پورسرتیپ.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع دو برگ.

میلیون ریال اضافه اعتبار دانشکده پزشکى.

رئیس- لایحه دیگرى است راجع به اعتبار دانشکده پزشکى که در مجلس تصویب شده و به مجلس سنا فرستاده شد نامه مجلس سنا قرائت می‌شود و رأى نهایی می‌گریم (به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

پاسخ مرقومه شماره 214607 ر 5 ر 34 لایحه شماره 27405- 22/ 4/34 موضوع اعطاى 60 میلیون ریال اعتبار جهت هزینه دانشکده پزشکى و بیمارستان‌ها که طى شماره فوق براى اظهار ملاحظات مجلس سنا ارسال داشته بودید در جلسه مورخ یکشنبه بیست و نهم مرداد ماه 1334 مجلس سنا عیناً به تصویب رسیده است.

رئیس مجلس سنا رسید حسن تقى‌زاده.

رئیس- با ورقه رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند (آقاى مسعودى (منشى) اسامی‌ آقایان نمایندگان را به ترتیب ذیل اعلام و اخذ رأى به عمل آمد)

اسامى آقایایان: قنات‌آبادى- نراقى- کریمى- دکتر بینا- خرازى- صفارى- کاشانى- عبدالرحمن فرامرزى- پورسرتیپ- محمودى- مهندس جفرودى- عباسى- سلطان محمد رضایی- پناهى- پیراسته- مصطفى ذوالقدر- قراگوزلو- بوربور- امیر احتشامى- اردلان- بختیار- سهرابیان- کیکاوسى- دراب- توماج- شیبانى- مکرم- ‌دکتر سیدامامى- سعید مهدویی- لارى- کاشانى درخشش- دکتر افشار- دکتر شاهکار- دکتر عمید- بهبهانى- ارسلان خلعتبرى- دکتر جزایرى- حائری‌زاده- عرب شیبانى- دکتر پیرنیا- ابراهیمى- مرتضى حکمت- افخمى- گیو- صراف‌زاده- فرود- اخوان- مسعودى-

آراى مأخوذه شمارش شد 60 ورقه سفید موافق شمارش شد.

رئیس- لایحه اعتبار- دانشگاه با 60 رأى تصویب شد.

اسامی ‌موافقین آقایان: اخوان- دکتر عمید- صفارى- دکتر افشار- نقابت- توماج- داراب- خرازى- دکتر سعید امامى- لارى- دکتر جزایرى- مهدودى- سهر ابیان- افخم- بوربور- امیر اهتشامى- نصیرى- درخشش- قراگوزلو- پیراسته محمودى- خلعتبرى- کیکاوسى- عمیدى نورى- شیبانى- دکتر پیرنیا- پورسرتیپ- مکرم- گیو- مسعودى- دکتر شاهکار- عبدالحمید بختیار- صدقى- صراف‌زاده- محمود افشار- مرتضى حکمت- عزیز اعظم زنگنه- بهبهانى- عرب شیبانی- مصطفی ذوالفقاری- فرود- یدالله ابراهیمى- کاشانی- کاشانیان- سلطانمراد بختیار- رضایی- نراقى- شادمان- عبدالرحمن فرامرزى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع یک برگ.

رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- بنده از عنایت و توجهى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به تصویب لوایح فرهنگى مزبور فرمودند کمال تشکر را دارم و امیدوارم که خداوند توفیق بدهد که بتوانم از این اعتبارات به بهترین وجه استفاده کنیم.

عبدالصاحب صفایی- از شخص جنابعالى این انتظار می‌رود.

صدرزاده- ما هم از جنابعالى متشکریم.

9- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- امروز اعتبار نامه آقاى ابراهیمی ‌جزو دستور بود براى جلسه بعدى گذاریم فعلاً جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده رزو سه‌شنبه 21 شهریور (قنات‌آبادى- نطق قبل از دستور هم خواهد بود؟) خیر سؤالات مطرح می‌شود فعلاً آقایان به جلسه خصوصى تشریف می‌آورند. (مجلس 40 دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس ‌مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294975!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)