کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14
[1396/05/24]

جلسه: 148 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌‌شنبه هفدهم مهر ماه 1324  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره در اطراف بقیه انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفر منشی

3- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به طرح لوایح وزارت بهداری 

4- تقدیم ورقه سؤالیه از طرف آقای دکتر کشاورز

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

 

جلسه: 148

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌‌شنبه هفدهم مهر ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- مذاکره در اطراف بقیه انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفر منشی

3- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به طرح لوایح وزارت بهداری 

4- تقدیم ورقه سؤالیه از طرف آقای دکتر کشاورز

5- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس

صورت مجلس روز یکشنبه 15 مهر ماه را آقای طوسی (منشی) به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقای سید محمد‌صادق طباطبایی تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و تصویب شد.

غایبین با اجازه - آقای تهرانچی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: فرمند - مؤید قوامی - نقابت - کفایی - عامری - امیر ابراهیمی - صمصام - منصف - دکتر زنگنه - دکتر شفق - رفیعی - ایرج اسکندری - دکتر آقایان

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: فرمانفرماییان - بیات - امینی - دکتر اعتبار - مؤید ثابتی - خاکباز - فولادوند - دکتر کشاورز - فرخ - دولت‌آبادی - کاظمی - آصف - حیدرعلی امامی - تولیت - تیمور‌تاش - شهاب - فداکار - حسن اکبر - دکتر رادمنش - سیف‌پور - دکتر عبده - عباس مسعودی - یمین اسفندیاری - نمازی - معدل - دهقان - کام‌بخش - محمدرضا تجدد - آشتیانی - گله‌داری - صادقی - دکتر مجتهدی - مراد اریه

آقای فرخ بیان داشتند نواب رئیس که به حسب قاعده در دو نوبت انتخاب می‌شوند آقای ملک‌مدنی و آقای امیر تیمور کلالی کاندیدا اکثریتند.  

آقای حکمت نیز اظهار نمودند که آقایان ملک‌مدنی و دکتر معظمی برای نیابت ریاست کاندید هستند آقای قبادیان به علت غیبت آقای مقدم به جای ایشان به نظارت انتخاب شدند و آقای رئیس عده حاضر را 111 نفر اعلام داشتند و اخذ رأی به عمل آمد مهره‌های تفتیشیه 111 و عده آرا 110 بوده آقای ملک‌مدنی 85 سفید 15 و آقای امیر تیمور 3 رأی بنابراین آقای ملک‌مدنی با اکثریت 85 رأی به نیابت ریاست اتنخاب شدند و سپس با انتخاب نایب رئیس دیگر اخذ رأی به عمل آمده مهره‌های تفتیشیه 111 وعده آرا 111 بوده آقای امیر تیمور 56 و آقای دکتر معظمی 53 رأی و آقای رئیس اعلام داشتند که آقای امیر تیمور با اکثریت 56 رأی به نیابت ریاست انتخاب شدند.

آقای رئیس تذکر دادند که در پیشنهاد آقای دکتر معظمی نسبت به لایحه دو دوازدهم نظر این بوده است که بودجه بهداری و دانشگاه با موافقت وزارت فرهنگ و وزارت بهداری تنظیم شود و بهداری و دانشگاه از قلم افتاده باید اصلاح شود و نیز اشاره نمودند که آقای حاج میرزا محمد‌رضا کرمانی که یکی از روحانیون بزرگ کرمان بوده و سوابق زیادی در مشروطیت داشتند فوت کرده است آقایان به مجلس ختم آن مرحوم بروند و گفته شد ختم جلسه

آقای دکتر کشاورز و آقای فاطمی با ختم جلسه مخالف بودند رأی گرفته شد تصویب نگردید ولی چون چند نفر از آقایان نمایندگان جلسه را ترک کردند و عده کافی نبود سه ربع بعد از ظهر مجلس ختم شد و جلسه به روز دوشنبه 16 مهر سه ساعت قبل از ظهر موکول گردید.

رئیس - اعتراضی نسبت به صورت جلسه نیست؟ (گفته شد خیر) صورت مجلس تصویب شد آقای‌هاشمی یک اخطار نظامنامه‌ای دارند.

هاشمی - اخطار بنده این است که روز چهاردهم مهر ماه مدت تصدی هیئت رئیسه خاتمه یافته است و اگر حالا ما اینجا نشسته‌ایم برحسب اجازه جناب آقای رئیس و اجازه مجلس است (صحیح است) والا این اقدام را قانونی نمی‌دانیم.

محمد طباطبایی - صحیح است به حکم سابقه

2 - مذاکره در اطراف بقیه انتخاب هیئت رئیسه و انتخاب چهار نفر منشی

رئیس - آقای دکتر مصدق گویا راجع به انتخاب هیئت رئیسه صحبتی دارند؟

+++

محمد طباطبایی - آقا صحبت ندارد انتخابات

مهندس فرپور - مگر برای انتخاب نواب رئیس آقای فرخ صحبت نکردند آقای حکمت صحبت نکردند این حرف‌ها چیست؟

دکتر مصدق - بنده خواستم عرض کنم که اگر غذایی را جلو دو نفر گذاشتند یکی از آنها  قوی بود یکی از آنها  ضعیف آیا آن قوی تمام غذا را می‌خورد و برای رفیقش سهمی تعیین نمی‌کند؟ یا این که واقعاً انصاف این طور می‌کند که به آن رفیقی که پهلوی دستش نشسته است یک تعارفی هم بکند؟ این یک اصلی است که در هر جایی یک کسی قوی شد و خواست ضعیف را از بین ببرد و بالأخره یک افترایی بین ضعیف و قوی پیدا خواهد شد که هیچ نتیجه روی آن مقصودی که دارند حاصل نمی‌شود آقایان ملاحظه می‌فرمایند که در پارلمان انگلستان وقتی که حرب کارگر غلبه پیدا کرد رئیس مجلس از حزب مخالف شد چرا برای این که تعادل و یک موازنه بین اقلیت و اکثریت باشد رئیس دولت از اکثریت شد رئیس مجلس از اقلیت اگر حکومت کارگر این توازن را از دست می‌داد من یقین دارم که آن نتیجه ای را که می‌خواستند در این دوره حاصل نمی‌کردند و ما می‌بینیم که در مصاحبت بین‌المللی امروز حکومت پارلمانی یک دولتی است که بایستی تمام دول تأسی به سیاست آن دولت کنند از بامداد این دوره ابتدای این دوره اکثریت این مجلس خواست در هر کاری خودش تفوق داشته باشد و اقلیت را در نظر نگیرد و این امر سبب شد که در این دوره به هیچ‌وجه مافوق به کاری نشدی (صحیح است) و آقایانی که مخالف هستند و منکر این هستند خوب است بگویند که قبل ازابستروکسیون نتیجه عملیات مجلس ترازنامه عملیات مجلس چه بوده است؟ به همین دلیل در مجلس کاری انجام نگرفته است ما ابستروکسیون کردیم برای این که اکثریت تا یک اندازه رعایت حال اقلیت را بکند و اقلیت را در کارهای عمومی مملکت در مصالح مملکت در امور سیاسی دخالت بدهند پس از یک مدتی که در خارج ماندیم دیدیم اکثریت هیچ توجهی به ما نکرده و استمالتی از ما نکرد و ما دیدیم که اگر در خارج بنشینیم بالأخره هرچه هست به نفع اکثریت تمام می‌شود و ما استناد نمی‌توانیم بکنیم این بود که ما آمدیم به مجلس روی چه اصل؟ برای این که با اکثریت همکاری بکنیم نظر همکاری با اکثریت داشتیم برای چه؟ روی این اصل که گفتیم اگر ما بد هستیم امروز که با اکثریت همکاری می‌کنیم کمال همنشین شاید در ما اثر بکند و ما یک قدری بهتر بشویم و با اکثریت کار بکنیم و اگر اکثریت خوب نیست و ما شاید بهتر باشیم اختلاط و همکاری اکثریت و اقلیت یک توازنی در سیاست مجلس تولید بکند و ما بتوانیم تا آخر دوره از این موافقت و همکاری یک کارهایی را انجام بکنیم و بتوانیم یک خدمتی برای ملت و مملکت بکنیم این نظرها بود که به مجلس آمدیم و دست خودمان را برای همکاری به سوی اکثریت دراز کردیم ولی دیدیم که اکثریت آن دست همکاری ما را رد کند مثلاً در مسئله انتخابات هیئت رئیسه ما نظرمان این بود که انتخابات همان وضع سابق باشد زیرا که منشیان مجلس باید یک اشخاصی باشند که از هر دو دسته انتخاب بشوند و در اجازه‌ها تبعیض نکنند و نظریات اکثریت و اقلیت رعایت بشود ما گفتیم اگر بیاییم با اکثریت یک موافقت جداگانه بکنیم شاید صلاح نباشد به این جهت ما حاضر هستیم که همان وضع سابق را حفظ بکنیم و به همین جهت هم ما به جناب آقای رئیس مجلس رأی دادیم و به آقای ملک‌مدنی هم که جزع اکثریت بودند رأی دادیم ولی متأسفانه اکثریت مجلس نخواست منظور ما را در نظر بگیرد و باز می‌خواهد در این دوره تا آخر دوره بین اقلیت و اکثریت این افتراق را ادامه بهد (یک نفر از نمایندگان - این طور نیست) ما میل نداریم که واقعاً بین اکثریت و اقلیت یک افتراقی باشد و با یک نسبت پاک و صمیمانه به این مجلس آمدیم که با اکثریت همکاری بکنیم و اگر اکثریت می‌خواهد با ما همکاری بکند باید در انتخابات مجلس یک تجدید نظری بکند و یک اشخاصی را در نظر بگیرند که حقوق اقلیت و اکثریت را در مجلس حفظ بکند و اگر میل دارند به ترتیب خودشان که چون رأی اکثریت قاطع است هر کاری می‌خواهند بکنند ما یک مردمان بیچاره هستیم مردمان مظلومی هستیم که در این مجلس می‌نشینیم و تماشا می‌کنیم و تا آخر این دوره هم سیاست ما است.

رئیس - چند تن از آقایان اجازه خواسته‌اند .

بعضی از نمایندگان - صحبت لازم ندارد رأی بگیرید.

کاظمی - اجازه بفرمایید صحبت شود .

محمد طباطبایی - اجازه بفرمایید .

رئیس -  چندین نفر قبل از شما اجازه خواسته اند .

محمد طباطبایی - هیچ کس اجازه نخواسته است.

بعضی از نمایندگان - رأی رأی  

کاظمی - اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم .

رئیس - بفرمایید .

کاظمی - از این که آقای دکتر مصدق امروز رسماً و علناً اظهار فرمودند که ما حاضر هستیم با اکثریت همکاری بکنیم منتهای شکرگذاری را از ایشان دارم... (صادقی - در کارهای خوب اکثریت نه در همه چیز) اجازه بفرمایید عرضم را بکنم بعد هر فرمایشی دارید بنده حاضرم که گوش کنم و مطمئن باشید که هیچ چیز برخلاف ادب و نزاکت عرض نخواهم کرد و بنده و اکثریت و اقلیت هم این آرزو را داریم و با یکدیگر همراه هستیم (صحیح است) و بنده با نهایت میل و اشتیاق سعادت و رفاهیت مملکت را چه در گذشته و چه در آینده در اتفاق کامل نمایندگان می‌دانم (صحیح است) این که فرمودند در موقعی که اقلیت ابستروکسیون کرد از طرف اکثریت هیچ نوازش و مهربانی نشد خیال می‌کنم که بی انصافی فرمودند برای این که حد اعلایی ممکن بود با رعایت حفظ اصول همراهی بشود به نظر بنده در این باب اقدام و عملی شده است از روز اول اقلیت یک حرفی زد و تا آخر هم همان حرف را زد و البته آن حرف را نمیشد ما موافقت بکنیم و با آن هم موافقت نکردیم و آن این بود که می‌گفتیم که کارها باید از روی قواعد پارلمانی باشدیعنی اگر دولت بد است یا خوب است یا یک کاری بر خلاف انجام می‌دهد باید انتقاد کرد تنقید کرد و هرچه هست این را می‌آوریم در مقابل ملت ایران می‌گوییم و بعد رأی می‌گیریم و البته رأی مجلس شورای ملی بر طبق اصول مشروطیت قاطع است (صحیح است) ما غیر از این عرض دیگری نکرده ایم و همیشه هم در این باب اقدام می‌کنیم و من اطمینان می‌دهم و رفقای من هم به من اجازه می‌دهند که این اطمینان را بدهم که ما آمده ایم با نهایت افتخار دستمان را دراز بکنیم برای همکاری و برای برادری و حاضر هستیم که در تمام امور با هم برادری کنیم اما در مسئله هیئت رئیسه که آقای دکتر می‌فرمایند که ما فکر کرده بودیم که هیئت رئیسه سابق بماند همان طور که آقای دکتر فکر کرده بودند ما هم طور دیگر فکر کرده بودیم و آن این است که فکر می‌کردیم که ممکن است کارها به نوبت باشد و اشخاص ممکن است کارها به نوبت باشد و اشخاص ممکن است به ترتیب جلو بیایند و لیاقت‌های خودشان را نشان بدهند و خلاصه این یک کاری است که انحصار نباید باشد همیشه برای بنده دیگران هم باید بیایند که کار بکنند و ببینیم چطور کار می‌کنند اگر بهتر بودند باقی می‌مانند اگر بهتر نبودند باقی نمی‌مانند (مهندس فریور - به همین دلیل بفرمایید مگر دکتر معظمی نمی‌توانست نظامنامه را عملی بکند؟!) حالا آقای دکتر معظمی می‌توانست یا نمی‌توانست استدعا می‌کنم روی اشخاص حرف نزنید (مهندس فرپور بکنید گفتیم که اجبارا است کههر کاری که می‌خواهید بکنید) با روی اشخاص نظیری نداشتیم عرض کردم همان طوری که آقای دکتر معظمی مایل هستند نایب رئیس بشوند بنده هم مایل هستم که نایب رئیس بشوم و این چیز مهمی نیست (مهندس فریور - آقای دکتر معظمی هم اصراری ندارند) بنابراین منظور بنده از این بیان این است که آقایان فکر نکنند چون ما اکثریت داریم می‌خواهیم نظر خودمان را اعمال کنیم هیچ نظری نداشتین و قطعاً هم اگر آقای دکتر مصدق و اقلیت در این چند روزه به ما مراجعه می‌کردند با اکثریت مراجعه می‌کردند که این کار باید انجام شود با کمال میل انجام می‌شد (مهندس فرپور - مکرر مراجعه شد) نشده است بنده که یک نفر از اکثریت هستم و از افرادی هم هستم که از کار اکثریت بی‌اطلاع نیستم به هیچ‌وجه به یاد ندارم که از طرف اقلیت مراجعه شده باشد و اظهاری شده باشد یا اظهار میل شده باشد که ما با توافق همدیگر می‌خواهم این کارها را بکنیم. خلاصه عرض می‌کنم که اکثریت

+++

به هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌خواسته است از اختیار و تفاوتی که قانون به او عطا کرده است استفاده ای بیش از حد خودش بکند و با کمال اشتیاق و میل حاضر است همیشه در کارها با اقلیت موافقت کند (مهندس فرپور - این طور نیست - یقولون باقواههم مالیس فی قلوبهم) به نظر بنده این عین بی‌مهری است و خدا را به سر شاهد می‌گیرم که آن چه می‌گویم عین قلبم است در تفاهم هرچه می‌گویند قطع دارم عین منظور قلبشان است برای این که روشن و مسلم است این مردمی که ما را انتخاب کرده اند این مردم از این رویه و از این اوضاع خسته شده اند  و مردم رفاهیت و آسایش بخواهند و این ممکن نیست مگر با توافق همه و ما باید توجه کنیم که ما نمایندگان مردم هستیم و مردم در زیر سایه این بار سنگین چند ساله جنگ به درجة خسته و فرسوده شده‌اند که جز رفاهیت و آسایش و امنیت چیز دیگری را طالب نیستند و ما وقتی می‌توانیم این فکر را آنها  را تامین کنیم که با همدیگر همفکر و همقدم و هم صدا باشیم و من صریحاً عرض می‌کنم و باز هم تکرار می‌کنم که ما دستمان را دراز بکنیم که این همکاری را بکنیم با این که من حق ندارم شخصاً از طرف رفقای خودم این خواهش را بکنم و این تکلیف را بکنم ولی یقین دارم که همه آقایان با نهایت اشتیاق برای همکاری حاضر هستند و الان هم حاضر هستیم جلسه را تعطیل کنیم و هرطور که توافق شد رأی بدهیم و هیچ منظوری هم نداریم هیچ یک از رفقای ما هم جز خیر و صلاح مملکت نظریندارد (مهندس فریور - برویم توافق کنیم برای این که ثابت کنیم که آقایان دروغ می‌گویند ما حاضریم توافق کنیم.)

رئیس - اجازه می‌دهید داخل رأی بشویم؟ (بفرمایید) شروع می‌کنیم با انتخاب چهار نفر منشی با انتخاب جمعی - آقایان نظار تشریف بیاوریند.

بعضی از نمایندگان - آقای مظفرزاده حاضر نیستند

رئیس - یک نفر دیگر به جای ایشان به قرعه تعیین می‌شود.

(افتراع به عمل آمده آقای دکتر کشاورزی معین شدند)

دکتر کشاورزی - بنده معذورم - بنده در امر خلاف شرکت نمی‌کنم.

(مجدداً افتراع شد آقای امیر تیمور تعیین گردیدند)

بعضی از نمایندگان - ایشان عضو هیئت رئیسه هستند

(در ادامه سوم قرعه کشیده شده آقای افخمی معین شدند)

افخمی - بنده هم معذورم

(مجدداً افتراع به مل آمده آقای مرآت اسفندیاری تعیین شدند)

رئیس - شروع می‌شود به اخذ آرا عدد حاضر 102 نفر است

(اخذ آرا به عمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 74       اوراق رأی 73

آقای ذوالفقاری 60 رأی آقای جواد مسعودی 54 رأی آقای هاشمی 53 رأی آقای دکتر مجتهدی 37 رأی آقای قشقایی 35 رأی آقای طوسی10 رأی آقای صادقی 4 رأی آقای دکتر کیان 3 رأی آقایان فولادوند و حاذقی و حشمتی هر یک دو رأی آقایان خلیل دشتی - خلعتبری - آوانسیان - لنگرانی - دکتر رادمنش - ذوالقدر - صدریه - نجومی - مرآت اسفندیاری - اقبال - صمصام  - اسعد - فرخ - دشتی - فاطمی - هر یک، یک رأی ورقه سفید 1

رئیس - عده حاضرین 102 بوده است بنابراین با 52 رأی اکثریت می‌شود عده آرا 73 مهره تفتیشیه 74 بنابراین آقای ذوالفقاری با 60 رأی و آقای مسعودی با 54 رأی و آقای‌هاشمی با 53 رأی انتخاب شدند این 3 نفر دارای اکثریت هستند و انتخاب شده اند آقای دکتر مجتهدی 37 رأی آقای قشقایی 35 رأی دارند برای یک نفر دیگر تجدید انتخاب می‌شود

آقایان نظار تشریف بیاورند عده حضار 92 نفر

(اخذ رأی به عمل آمده و پس از شماره مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی و قرائت آرا نتیجه بین قرار بود)

مهره تفتیشیه 72      اوراق رأی 71

آقای دکتر مجتهدی 39 رأی - آقای قشقایی 28 رأی آقای طوسی 2 رأی آقایان دهقان و اوانسیان هر یک یک رأی

رئیس - عده حاضر 92 عده آرا 71 آقای دکتر مجتهدی 39 رأی آقای قشقایی 28 رأی دارند بنابراین این اکثریت حاصل نشده است در دفعه سوم اکثریت نسبی خواهد بود شروع می‌شود به اخذ رأی

عده حاضر 91 نفر

(شروع به اخذ رأی شده و دراین موقع عده حاضر 87 نفر شد)

بعضی از نمایندگان - اکثریت نیست

رئیس - در موقع اعلام رأی عده 91 نفر بود و حالا هم چون 87 نفر است می‌شود رأی گرفت

(اخذ رأی به عمل آمد)

دکتر معظمی - بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

محمد طباطبایی - اکثریت نیست .

هاشمی - خیر عده برای مذاکره کافی است.

دکتر معظمی - عده حاضر در موقع اخذ رأی 85 نفر بود یک مسائلی باید در اینجا حل شود.

در موقع اعلام رأی عده 85 نفر بوده است نمی‌شود رأی گرفت.

هاشمی - استدعا دارم نزاع اکثریت و اقلیت بالأخره منجر به تفسیق امثال ماها نشود. وقتی آقای رئیس مجلس اعلام رأی فرمودند عده 91 نفر بود بنده هم یادداشت می‌کنم اصول را و به آقای رئیس می‌دهم برای این که اگر اختلاف شد با تندنویسی‌ها معلوم باشد. آقایان هیئت نظار طرف اعتماد خود مجلس هستند آقایان نظار وقت اعلام رأی عده چند نفر بود؟ (صدریه - 91 نفر بود ممکن است بعد در موقع اخذ رأی یک مرتبه عده کم شود.

رئیس - وقتی شروع شد عده 91 نفر بود (صحیح است)

دکتر معظمی - موقعی که شروع به اخذ رأی شد از آقایان پرسیدم ایشان گفتند اکثریت نیست من رفتم موقعی که آقای حکمت به خارج می‌شدند بنده یک یادداشتی نوشتم و تذکر دادم برای این که این عرض را بکنم آن موقع عده 85 نفر بود در موقع خروج آقای حکمت (بعضی از نمایندگان - 91 نفر بودند)

رئیس - بنده ازآقایان تندنویسی‌ها پرسیدم و از آقایان نظار و آقای‌ هاشمی هم پرسیدم (صحیح است)

رئیس - بشمارید.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده و پس از قرائت آرا

نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 68 - اوراق رأی 68

آقای دکتر مجتهدی 44 رأی - آقای قشقایی 24 رأی

رئیس - عده حاضر 91 مهره تفتیشیه 68 عده آرا 68 آقای دکتر مجتهدی 44 رأی آقای قشقایی 24 رأی بنابراین آقای دکتر مجتهدی با اکثریت 44 رأی انتخاب شدند با اکثریت نسبی

اردلان - بقیه را انتخاب بفرمایید (هاشمی - اکثریت نیست برای رای)

رئیس - آقای آصف راجع به انتخابات صحبتی دارید بفرمایید .

آصف - جناب آقای دکتر مصدق فرمایشی فرمودند و آقای کاظمی هم جوابی دادند و چون رویه و آمال بنده همیشه این است که در کارهای مهم هم با توافق همدیگر کار بکنیم چه رسد به همچو موضوعی بنابراین بنده تمنا می‌کنم آقایان همه موافقت بفرمایند برای جلسه بعد که این سه نفر مباشر را انتخاب کنیم که موافقتی بشود.

3 - بیانات آقای وزیر بهداری راجع به طرح لوایح وزارت بهداری

رئیس - آقای وزیر بهداری اظهاراتی دارند (گفته شد - عده کافی نیست) (پس از چند دقیقه - عده کافی شد)

وزیر بهداری (آقای دکتر مالک) - بنده خیلی معذرت می‌خواهم از آقایان که وقتی که می‌خواهند تشریف ببرند عرایضی می‌کنم چون توجه عموم آقایان نمایندگان محترم را نسبت به بهداری و بهداشت کشور می‌دانم و می‌دانم در هر موقعی آن چه که لازمه مساعدت است با وزارت بهداری فراهم فرموده‌اند این است که استدعا می‌کنم یک توجهی بفرمایند که جنبه اساسی بهداشت کشور روی یک اساس محکم و شالوده متینی قرار بگیرد و برای این امر بایستی لوایح وزارت بهداری

+++

هرچه زودتر تصویب بشود تا بنده بتوانم بروم اقدام به یک کارهای محکم بکنم و دستم عرض بنده این است دو لایحه است که یکی متجاوز از 6 ماه است و یکی در حدود شش ماه است که آمده است و یکی در حدود شش ماه است که آمده است مجلس و از کمیسیون هم گذشته است و این جا معطل است یکی را از ریاست محترم مجلس می‌خواهم استدعا بکنم که راجع به استخدام مشاور فنی وزارت بهداری است و بایستی در مجلس طرح بشود که در جلسه آتیه جزء دستور بگذارند و یکی هم راجع به زمان جدید وزارت بهداری است که مدتی است در کمیسیون بهداری معطل مانده و حالا بنده تمنا می‌کنم که آقایان اعضای کمیسیون بهداری جمع شوند و آن لایحه مطرح شود که بعد به مجلس بیاید.

رئیس - آقای دکتر معاون

دکتر کشاورز - بنده مقدم هستم در اجازه

رئیس - آقای دکتر گویا راجع به کمیسیون حرف می‌زنید.

دکتر کشاورز - این موضوع مطرح نیست و اگر جوابی هم داشته باشد مخبر کمیسیون بهداری بنده هستم پس بنابراین اجازه بفرمایید به بنده که قبلاً اجازه خواستم و می‌خواهم به مطلب دیگری حرف بزنم .

رئیس - بفرمایید .

4 - تقدیم ورقه سؤالیه از طرف آقای دکتر کشاورز

دکتر کشاورز - آقایان اطلاع دارند که مدتی است کلوپ مرکزی حزب توده ایران را حکومت نظامی اشغال کرده است و بنده نمی‌دانم یک منزلی چه تقصیر دارد که علاوه بر 20 روز حکومت نظامی آنجا را اشغال کرده است برق و تلفن و کرایه خانه را ما بدهیم و آنها  استفاده کنند بنده سؤالی از آقای نخست وزیر دارم که چون وزارت کشور را ایشان اداره می‌کنند برای جواب زودتر حاضر شوند و اگر زودتر جواب ندهند بنده استیضاح می‌کنم .

(ورقه سؤال را تقدیم مقام ریاست نمودند)

5 - موقع و دستور جلسه آینده - ختم جلسه

بعضی از نمایندگان - ختم جلسه

رئیس - اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم. جلسه آتیه روز پنجشنبه ساعت 9 صبح دستور انتخاب مباشرین و لوایح بهداری

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد‌صادق طباطبایی

 

انتصابات و احکام 

کارگزینی

آقای فتح‌الله موثق رئیس بایگانی اداره

امور شهرداری‌ها

از تاریخ 11/7/1324 به ریاست دفتر استانداری سوم و چهارم منصوب شدند.

آقای ابوالفتح معیری کارمند بازنشسته

از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت بخشداری سواد‌کوه منصوب گردیدند.

آقای محمد پور اسمعیلیه کارمند اداره کارگزینی

از تاریخ 12/7/1324 به سمت بخشداری کاغذ کنان منتقل شدند.

آقای موسی‌الرضا لطفی کارمند منتظر خدمت

از تاریخ ورود به محل مأموریت به سمت فرمانداری خلخال منصوب شدند.

+++

یادداشت ها
Parameter:294263!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)