کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/31]

جلسه: 146 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 12 مرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بیانات آقاى نائب رئیس به مناسبت پنجاهمین سالگرد مشروطیت ایران‌

3- اخذ رأى و تصویب تأخیر طرح لایحه اضافات 1334 وزارت فرهنگ‌

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین جهه رسیدگى به لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق‏

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‌

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر جنگ‌

7- قرائت و تأیید تقاضاى کمیسیون بودجه راجع به تمدید سه ماه اختیار جهت رسیدگى به بودجه‌هاى تفصیلى‌

8- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار 1334 وزارت فرهنگ‌

9- تعیین موقع و دستور جلسه قبل- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 146

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 12 مرداد ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- بیانات آقاى نائب رئیس به مناسبت پنجاهمین سالگرد مشروطیت ایران‌

3- اخذ رأى و تصویب تأخیر طرح لایحه اضافات 1334 وزارت فرهنگ‌

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین جهه رسیدگى به لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق‏

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‌

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر جنگ‌

7- قرائت و تأیید تقاضاى کمیسیون بودجه راجع به تمدید سه ماه اختیار جهت رسیدگى به بودجه‌هاى تفصیلى‌

8- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار 1334 وزارت فرهنگ‌

9- تعیین موقع و دستور جلسه قبل- ختم جلسه.

 

‌مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى نورالدین امامی‌ (نائب رئیس) تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نائب رئیس- اسامی ‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه آقایان: دولت‌شاهی- یار افشار- دهقان- جلیلى- سنندجى- حشمتى- عبدالرحمان فرامرزى- مرتضى حکمت- باقر بوشهرى- داراب- توماج- صفارى- محمود افشار- صراف‌زاده- شاملو- مهندس اردبیلى- نراقى- تیمور تاش- مصطفى ذوالفقارى- درخشش- دکتر جزایرى- دکتر پیر نیا- افشار صادقى خاکباز- جلیلوند- سلطانى- دکتر عدل- پورسرتیپ- اورنگ- اسکندرى- هدى- شفیعى- دکتر بینا.

غائبین بى‌اجازه آقایان: دکتر عمید تفضلى- برومند- عاملى- دکتر سعید حکمت- قراگوزلو- اریه.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: پیراسته- خلعتبرى- امیر تیمور.

نائب رئیس- نسبت به صورت‌مجلس آقایان فرمایشى دارید؟ آقاى بزرگ ابراهیمی ‌بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- عرض کنم تلگرافى است از کرمان رسیده که تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- آقاى قنات‌آبادى نسبت به صورت‌جلسه فرمایش دارید بفرمایید.

قنات‌آبادى- در تابلو نوشته است. عده کافى براى رأى 70 نفر است و حال آن‌ که در جلسه قبل 73 نفر است و از آن روز به بعد کسى مسافرت نکرده است.

نائب رئیس- چند نفر مسافرت رفته‌اند آقاى پیراسته فرمایشى دارید بفرمایید.

پیراسته- بنده را دیرآمده بدون اجازه نوشته‌اند در صورتى ‌که بنده با اجازه مقام ریاست تأخیر کرده‌ام. ضمناً بنده با فوریت اول لایحه اختیارات کمیسیون‌ها مخالف هستم.

قنات‌آبادى- باید در موقع طرح آن اجازه گرفت.

نائب رئیس- آقاى بوربور بفرمایید.

بوربور- تلکرافى است از نهاون تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- دیگر نظرى به صورت‌مجلس نیست. (اظهارى نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- بیانات آقاى نائب رئیس به مناسبت پنجاهمین سالگرد مشروطیت ایران.

نائب رئیس- چون روز شنبه چهاردهم مرداد ماه پنجاهمین سال مشروطیت ایران است و خوشبختانه با شب عید سعیدغدیر نیز مصادف می‌باشد من از طرف نمایندگان معظم و برگزیدگان ملت این دو عید بزرگ تاریخى را به عموم هموطنان عزیز گرامی ‌تبریک عرض (صحیح است) و یقین دارم در تمام نقاط کشور با شرکت این جشن تاریخى و تجلیل از شعائر ملى مراتب اشتیاق و علاقمندى خود را به آزادى و حکومت سلطنتى مشروطه و احترام به قانون اساسى که پایه و اساس آن به خون پاک شهداى راه آزادى محکم و استوار گریده مثل همیشه به ملل زنده و آزاد دنیا اعلام فرمایند و نیز وظیفه خود می‌دانم که ازطرف عموم نمایندگان معظم ملت به روان پاک پیشوایان پاک طینت که در راه عزت و اعتلاى کشور باستانى ایران شربت شهادت نوشیده‌اند درود بفرستیم و امیدوارم نسل‌های امروز و فردا به پیروى از تعلیمات مقدسه پیشوایان بزرگ عالم اسلام و رادمردان غیور تحت توجهات و سرپرستى شاهنشاه جوانبخت و محبوب و یک دل و یک جهت را در راسته تعالى و ترقى کشور عزیز ایران قدم‌هایی مؤثرى برداشته و توفیق نهایی حال نمایند انشاءالله (انشاءالله) و اینک به پاس احترام روح شهدا آزادى و عظمت مشروطیت ایران یک دقیقه تقاضاى سکوت را دارم.

 (عموم حضار با احترامات لازمه قیام نموده و یک دقیقه سکوت نمودند)

3- اخذ رأى و تصویب تأخیر طرح لایحه اضافات 1334 وزارت فرهنگ.

پیراسته- اگر می‌خواهید لایحه اختیارات را مطرح بفرمایید بنده قبلاً اجازه خواسته‌ام.

نائب رئیس- استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند لایحه فرهنگ در دستور است اول باید رأى گرفتنه بشود که لایحه فرهنگ از دستور خارج بشود و وارد شور در لایجه بشویم.

قنات‌آبادى- بنده مخالفم با خروج لایحه فرهنگ از دستور.

نائب رئیس- بفرمایید.

قنات‌آبادى- بنده می‌خواهم از‌

+++

فرمایشات مقام محترم ریاست این‌جا استفاده کنم و از بیاناتى که ایشان به مناسبت پنجاهمین سال مشروطیت به نام نمایندگان مجلس شوراى ملى و به نام ملت ایران بیان فرمودند اتخاذ سند کنم (دکتر شاهکار- تأیید بفرمایید؟) البته موقعى می‌توانم به تمام معنى تأیید کنم که ما به قدر پنجاه سال از نظر مشروطیت و مبانى دموکراسى جلو رفته باشم حال آن‌ که بعضى قوانى است در زمان ما تصویب می‌شود که در آن ابتدایی که مشروطیت طفل نابالغى بوده است وقتى که با هم مقایسه کنیم می‌بینیم که پنجاه سال آزادى به عقب رفته است بنده با خارج شدن لایحه فرهنگیان از دستور مخالفم به دلیل این‌که مجلس 18 از ابتداى تشکیل تا امروز یک قیافه و یک ژست متناسب و علاقمند به فرهنگ گرفت و تأیید نمایندگان درباره تصویب فوریت‌هاى لوایح فرهنگى و کمک به فرهنگ مؤید عرایض بنده است و دیگر وقتى براى تصویب این لایحه نمی‌ماند بالخصوص در این چند جلسه اخیر خوب یادم است که در جلسه گذشته حق ما پایمال شد و ما ابسترو‌کسیون کردیم و از جلسه علنى خارج شدیم بعضى از آقایان فرمودند که اقلیت با تصویب لوایح مربوط به فرهنگ مخالف است و حال آن‌ که این‌طور نیست اکثریت افراد اقلیت در گذاراندن لوایح مربوط به فرهنگ سهم بسیار مؤثرى داشتند و دلیل علاقمندى ما به فرهنگ و فرهنگیان و تصویب لوایح مربوط به فرهنگ همین مخالفتى است که ما با خارج کردن لایحه فرهنگ از دستور امروز داریم و رأى هم به لایحه دو فوریتى نخواهیم داد و مسلماً آن کسانى که علاقمند به فرهنگ هستند رأى به خروج از دستور لایحه فرهنگ نخواهند داد زیرا اگر لایحه ‌امروز از دستور خارج شود دیگر مدتى طولانى خواهد کشید که باز جزء دستور قرار بگیرد و این منافات و منافى با آن ادعایی است که یک عده می‌کنند که ما طرفدار فرهنگ و فرهنگیان هستیم (صارمى- در جلسه فوق‌العاده مطرح بشود) در جلسه اصلى آقایان نمایندگان اکثریت نیامده‌اند در جلسه فوق‌العاده می‌آیند

نائب رئیس- عرض کنم جناب آقاى قنات‌آبادى ضمن بیاناتشان فرمودند که آزادى به عقب رفته است دلیل بزرگ آن که آزادى تمام و کمال وجود دارد در ا‌ین مملکت تشکیل این خانه مقدس و حضور نمایندگان معظم است در این اتاق و آزادى بیان براى جناب عالى در پشت تیربون مجلس شوراى ملى‏

قنات‌آبادى- به اظهار من و شما نیست تمام نمایندگان خدا می‌داند همه قلم‌ها را شکسته‌اند این‌که وضع نمی‌شود

نائب رئیس- این لایحه فرهنگ از دستور خارج نخواهد شد پس از رأى دادن یا ندادن به دو فوریت لایحه اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک بلافاصله لایحه فرهنگ که در دستور است طرح خواهد شد فعلاً رأى می‌گیرم که لایحه‌ای که از مجلس سنا راجع به اختیاراتى که کمیسیون‌ها آمده مقدم در دستور باشد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

4- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین جهه رسیدگى به لوایح ناشیه از اختیارات آقاى دکتر مصدق‏

نائب رئیس- نامه‌ای از مجلس سنا راجع به لایحه اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک رسیده است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره 8966- 9- 5- 34 مربوط به اجازه اجرای 24 فقره لوایح مصوب آقاى دکتر مصدق که در جلسه چهار شنبه 11 مرداد ماه 1334 مجلس سنا با قید دو فوریت به تصویب رسیده است براى تصویب مجلس شوراى ملى به ضمیمه ایفاد می‌گردد

رئیس مجلس سنا- سیدحسن تقى‌زاده‏

قانون مربوط به اجاز اجرای 24 فقره از لوایح مصوبه آقاى دکتر مصدق‏

ماده واحده- دولت مجاز است 24 فقره لوایح مصوب آقاى دکتر مصدق که طبق فهرست ضمیمه تقدیم مجلس سنا می‌شود و در سابق به کمیسیون‌هاى مشترک مجلسین اجرا و در کمیسیون‌هاى مزبور مورد بحث و یا هنوز مطرح نشده مادام که لوایح مزبور به تصویب مجلسین نرسیده است کماکان اجرا نمایید

تبصره- مدت اجراى موقت این قانون چهار ماه از قانون ابلاغ آن به دولت می‌باشد هر گاه ظرف مدت نامبرده لوایح مذکور به تصویب مجلیسین نرسد اجرا موقت آن‌ها موقف و تصویب این لوایح جریان عادى قانوگذارى را طى خواهد کرد

لایحه فوق در جلسه مورخ چهارشنبه 11 مرداد ماه 1334 مجلس سنا به تصویب رسید

رئیس مجلس سنا- سیدحسن تقى‌زاده‏

لایحه مربوط به وزارت فرهنگ‏

1- لایحه راجع به تحریک دانش‌آموزان و امتحان دهندگان سرپیچى از اجراى مقررات امتحانى‏

2- لایحه به مجازات دانش‌آموزان و دانشجویان و یا اشخاصى که به جاى دیگرى در امتحانات شرکت می‌کنند

لایحه مربوط به وزارت دارایی.

1- لایحه مربوط به کالاهاى وارده از طرف اداره همکارى فنى.

2- لایحه راجع به تأسیس پلیس گمرک.

3- لایحه راجع به نسخ تصویب نامه‌هاى مربوط به‌ امور استخدامى.

4- لایحه وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان.

لایحه مربوط به کشاورزان.

1- لایحه اجازه تأسیس بنگاه آبیارى.

2- لایحه قطع درخت گردو و دریافت عوارض از چوب‌هاى صادراتى.

لایحه مربوط به وزارت فرهنگ.

1- لایحه مربوط به بنگاه عمرانى کشور.

2- لایحه بازنشستگى افسران و کارمندان و افراد و ردیف افراد شهربانى کل کشور و افسران و هم ردیفان و استواران و درجداران و افراد پلیس راه‌آهن.

لایحه مربوط به وزارت اقتصاد ملى.

1- لایحه مربوط به معادن به مدت سه ماه با قید این‌که دولت در ظرف این مدت لایحه جامعى براى معادن تقدیم مجلسین نماید.

2- لایحه سازمان صنایع کشور.

لایحه مربوط به وزات کار.

1- لایحه بیمه اشخاص ثالث در مقابل حوادث.

فهرست لوایحى که مورد احتیاج دادگسترى است.

1- لایحه مجازات اخلالگران در صنعت نفت ایران مصوبه 22/ 7/ 32

2- لایحه اصلاح ماده 13 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوبه 16/‌11/‌31

3- لایحه مربوط به دفاتر اوراق اداره ثبت کل مصوبه 21/‌10/‌31.

4- لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه و اخلال در نظم و امنیت عمومی ‌مصوبه 17/‌7/‌31

5- لایحه مربوط اصلاح ماده 43 مجازات مرتکبین قاچاق مصوبه 14/‌8/‌31

6- لایحه چک بى محل مصوبه 27/ 8/ 31.

7- لایحه تشدید مجازات بزه عبور از مرز مصوبه 28/ 7/ 31.

8- لایحه اصلاح مواد 23 و 24 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند 1312 مصوبه 26/ 5/ 32

9- لایحه اصلاح قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوبه 25/ 3/ 32.

10- لایحه مربوط به متهمین قاچاق مصوبه 31/ 4/ 32.

11- تهیه وسایل مبارزه با قاچاق.

نائب رئیس- فوریت اول مطرح است آقاى صفایی مخالفید بفرمایید.

عبدالصاحب صفایی- بنده استدعا می‌کنم آقایان محترم وزرا‌ لا‌اقل کمی ‌به گفته جناب آقاى علاء گوش به عرایض بنده بدهید چون ایشان فرمودند که دولت به راهنمایی‌های اقلیت احترام می‌گذارد و توجه می‌کند نمونه این اجراى دستور با نظر با گفته ایشان عرایض امروز در جلسه است ما حالا می‌بینیم آقایان وزرایی که در این‌جا تشریف دارند حقیقتاً توجه می‌کنند به راهنمایی‌های اقلیت یا خیر‌ای یک دفعه ‌امتحان می‌کنیم از آقایان محترم نمایندگان هم استدعا می‌کنم فرض بکنید یک اقلیت مخالف دولت صحبت می‌کند فرض بفرمایید یکى از همکاران آقایان عرایضى می‌کند (مکرم- فرض ندارد صحیح است) واقعیت را گوش بدهید که اگر حرف او صحیح است و منطقى است آقایان هم همراى بفرمایید تا عملى بر‌خلاف قانون اساسى اصول انجام ندهیم آقایان محترم آگاهند لوایحى به نام لوایح دکتر مصدق (میراشرافى- غیر قانونى) غیر‌قانونى البته اگر قانونى بود که محتاج به این حرف‌ها نبود در اولین جلسه‌ای در دوره 18 مجلس شوراى ملى و دولت برخورد به یک معظوریم کردند و آن این بود که عده‌ای از لوایح ‌شاید در حدود 200 یا 100 و خورده‌ای است تعداد آن را نمی‌دانم اجرا شده و براى عوام حقوق مکتسبه‌ای پیدا شده که اگر آن‌ها به لحاظ غیر‌قانونى بودن کنار گذاشته بشوند حق زیادى از افراد تضییع می‌شود جناب آقاى میراشرافى جنابعالى بیشتر توجه بفرمایید (میراشرافى- بنده مشغول تبلیغ هستم براى فرمایشات جنابعالى) براى این‌که حقوق مکتسبه افراد تضییع نشود راه‌حلى پیدا شد، راه‌حل استثنایی آن هم عبارت از این بود که اجازه داده شود به کمیسیون‌هاى مشترک که این قوانین را در ظرف سه ماه رسیدگى کنند آنچه را که صحیح است و تصویب می‌کنند اجرا بشود آنچه را هم که صحیح نمی‌دانند رد کنند (میراشرافى- یک مرتبه هم تمدید شد) عده‌ای از آقایان مخصوصاً یادم هست جناب آقاى صدرزاده و شاید عده‌ای دیگر هم معتقد بودند که این لوایح قابل اجرا نیست عقیده داشتم اختیارت قانونگذارى که مختص مجلس شوراى ملى است به این وسیله به کمیسیون‌ها واگذاردن صحیح نیست مع‌الوصف مصالح اجتماع حقوق مکتسبه مردم سایر خصوصات دیگر موجب شد که آقایان نمایندگان محترم براى حل موضوع طرحى تهیه فرمودند و طرح به آن صورت تصویب شد، سه ماه گذشت کثرت کار مجال تصویب کلیه لوایح را نداد طرح دیگرى براى تمدید تقدیم شد و در آن طرح حتى از طرف مجلس سنا قید شده بود که نرسیدگى

+++

‌ رد است و رسیدگى نکردن را رد تلقى کرده بودند که در این‌جا عرض کردیم رسیدگى نکردن نمی‌تواند رد بشود به هر تقدیر تا آن اندازه مخالف این طرح مجلس محترم سنا بشود بالاخره با بحث زیاد براى چهار ماه تمدید شد و در آن قید شد دیگر به وسیله طرح این اختیار قابل تمدید نیست (مهدوى- مگر با اجازه مجلس) رد قوانین جناب آقاى مهدودى همیشه با مجلس است‏

نائب رئیس- جناب عالى آقاى صفایی صحبت خودتان را بفرمایید آقایان هم صحبت نکنند

صفایی- مجلس همیشه قوانینى را می‌تواند رد کند ولى براى چه این قید را کردند شما که همیشه می‌توانید رد کنید یا نکنید اگر در آن روز لازم می‌دانستید این قید را نمی‌فرمودند این قید را اضافه کردند و به اتفاق نمایندگان تصویب شدند دلیلش این بود که آقاى نمایندگان دکر کرده بودند چهار ماه کافى است و دیگر نباید تمدید شود براى این‌که مخالف قانون اساسى است این عمل خلاف قانون اساسى را استثنایی کردند به دلیل این‌که گفتند اگر چهار ماه گذشت دیگر ما تمدید نمی‌توانیم بکنیم حقى که در اختیارشان بود خودشان بالاختیار براى مصالح عالیه کشور از خودشان سلب فرمودند (سلطانمراد بختیار- براى مردم لازم است) آقاى بختیار خود آقا می‌دانند پس بنابراین بودن آن قید در آن طرح که دیگر تمدید نمی‌شود براى هوا و هوس نبود این را هوس که نداشتند اضافه کردنش براى این بود که آن رأى خلاف قانون اساسى را روى مصالح عالیه و استثنائاً می‌خواستند بدهند این استثنا را برایش مدت معینى قائل شدند آقایان حقوقدان‌هاى مجلس که همه‌شان واقف بر موازین قانونى هستند می‌دانند این قید براى چه شد والا لزوم نداشت چرا این قید را کریدم براى این کردیم که اصل تمدید کردن خلاف قانون اساسى بود عمل استثنایی بود آقایان باید به گفته‌هاى خودمان به قوانینى که تصویب می‌کنیم اقلاً خودمان احترام بگذاریم (سلطانمراد بختیار- و به خواسته‌هاى مردم) اگر قرار شد که قوانین که خود آقایان تصویب می‌کنند خودشان احترام نگذارند نمی‌دانم چه می‌شود بنابراین به عقیده بنده اصولاً این لایحه دولت قابل طرح نیست براى این‌که بر‌خلاف قانون اساسى و مجلس شوراى ملى استثنائاً ان را عمل کرد براى دفعه بعد هم عمل اسثنایی را از خودش سلب کرد استدعایم این بود که آقایان وزرا‌ براى یک مرتبه این راهنمایى اقلیت را توجه بفرمایند و‌اقعاً جواب بدهند نه این‌که بنده را ساکت کنند حقیقتاً خودشان مانع بشوند.

سلطانمراد بختیار- جواب مردم را چى بدهند؟

صفایی- شما که می‌دانید بنده تعهد کرده‌ام به آقا احترام کامل بگذارم از این تعهد سوءاستفاده نکنید.

نائب رئیس- آقاى صفایی آقا مطابق آئین‌نامه پنج دقیقه می‌توانید صحبت کنید شش دقیقه صحبت کرده‌اید استدعا می‌کنم فرمایشات‌تان را تمام بفرمایید.

‌(میراشرافى- وقت را هم تمدید بفرمایید)

عبدالصاحب صفایی- بنابراین عرض کردم ایراد اول بنده این است که طبق قانون اساسى قابل طرح نیست مطلب دوم که قابل توجه است استدعا می‌کنم جناب آقاى سلطان مراد بختیار توجه کنند این است لغو این قانون قوانین عدم اجرایش به کسى ضرر نمی‌زند (سلطانمراد بختیار- چرا؟) بنده الان می‌خوانم یک کمی‌ حوصله اگر بفرمایید ملاحظه بفرمایید که این‌ها قوانینى نیستند که اگر اجرا نشود آسمان به زمین بیاید یا حقى از کسى تضییع نشود اولین لایحه جناب آقاى دکتر امینى عبارت است این است لایحه‌ای است راجع به تحریک دانش‌آموزان و امتحان دهندگان و سرپیچى از اجراى مقررات امتحانى است (میراشرفی- آن هم حالا که ‌امتحانات تمام شده است) (صدقى- امتحانات خرداد ماه تمام شده است امتحانات تجدیدى شهریور نزدیک است) این امتحان‌دهندگان اطفال من و شما هستند قانون حکومت نظامی ‌هم داریم مضافاً توده‌ای‌ها و اخلالگران هم به الحمدالله از بین رفته‌اند حالا پسر بنده اشتباهى کرده پسر جنابعالى را نمی‌گویم آقاى صارمی‌چون او خلاف و اشتباه نمی‌کند. یک کلمه نا‌موردى گفت این را بگیرند توى زندانش بیاندازند این را اگر توى زندان نیاندازند دنیا زیر و رو می‌شود امنیت مملکت از بین می‌رود لایحه دوم باز راجع به دانشجویان است اگر سر امتحان یکى به جاى دیگرى امتحان داد این را باید به قتاره بکشند یا امر بازرس امتحانات را گوش نکرد یک بچه اگر امر بازرس امتحانات را گوش نکرد شلاق که نباید بکند نمی‌دانم این دو لایحه چه اهمیتى دارد و اگر این دو لایحه تصویب نشود به کجاى این مملکت صدمه می‌زند اگر اخلالگران از بین نرفته بودند امنیت کاملاً مستقر نبود بنده موافق بودم (میراشرفی- قانون امنیت اجتماعى هم که هست) بله قانون حفظ امنیت اجتماعى آقاى دکتر امینى فرمودند حفظ، پس آقایان ملاحظه می‌فرمایند و انصاف را توجه بفرمایند عرض کردم یک واقعیت را رعایت بفرمایند این لوایح چیزى نیست که به حق کسى ضرر بزند دو تا لایحه سوم مربوط به کالاهاى وارده از طرف اداره فنى همکارى است آقایان یک لایحه در زمان آقاى دکتر مصدق‌السطلنه گذشت که یک عده از کالاها معاف از پرداخت گمرک کرده‌اند من نمی‌دانم اگر این تمدید نشود چطور می‌شود دولت آمریکا که بلاعوض به ما کمک می‌کند چه مانعى دارد که صد هزار دلار گمرک بدهد چرا ما این کار را بکنیم این دولت بزرگى مثل آمریکا که آن همه کمک بلاعوض می‌کند صحبت می‌کند صمیمیت می‌کند چه احتیاجى دارد که کى لایحه استثنایی بگذرانیم و بگوییم این 100 هزار دلار گمرک را ندهد آن وقت سایر دول متحابه هم این تقاضا را دارد آن یکى براى تسلیح اخلاقى آن یکى براى چى می‌خواهد این کار خوب نیست.

نائب رئیس- جناب آقاى صفایی مقرارات مجلس را رعایت بفرمایید وقت شما تمام شده است.

صفایی- یک دقیقه اجازه بفرمایید.

نائب رئیس- یک ثانیه هم نمی‌شود.

صفایی- پس از مجلس براى من اجازه بگیرید.

میراشرافى- آقاى امامی‌تا دیدید راجع به ‌آمریکایی‌ها صحبت می‌کند هى داد می‌زند نمی‌شود بگذارید حرفش را بزند.

نائب رئیس- این حرف‌ها چیست وقت‌شان تمام شده است من باید آئین‌نامه را اجرای کنم.

میراشرافى- تا صحبت آمریکایی‌ها شد جلوى نطق ایشان را گرفتید (زنگ رئیس)

نائب رئیس- آقاى میراشرافى به شما تذکر می‌دهم.

میراشرافى- نمی‌توانید حق ندارید بگذارید صحبت کند (زنگ رئیس- دعوت به سکوت).

نائب رئیس- تذکر می‌دهم.

میراشرافى- من هم به شما اخطار می‌کنم مطابق آئین‌نامه رفتار کنید.

عبدالصاحب صفایی- در هر حال من از دولت آمریکا تشکر می‌کنم از این کمک‌هاى بلاعوض که کرده ولى این کار صحیح نیست و به عقیده بنده این لوایح دیگر همه‌شان بلااثر شده‌اند بنده ثابت می‌کنم که هیچ کدام‌شان صحیح نیست و به همین دلیل در کمیسیون هم تصویب نکردند چون لازم نمی‌دانستند.

نائب رئیس- آقاى شوشترى.

شوشترى- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. بنده در محظور عجیبى گیر افتاده‌ام از یک طرف ارادتم ‌به جناب آقاى صفایی از طرف دیگر مخالفتم با اساس کار دکتر مصدق آن از طرف دیگر مخالفم با شخص آقاى علاء اما چرا به عنوان مخالف آمده‌ام صحبت کنم که به فوریتش بایید رأى بدهمیم به دلیل‌الضرور آقاى صفایی حضرت دوست و مرشد من جناب آقاى صفایی الضرورات تبیح المحظورات گاهى انسان واقع می‌شود در امرى که از‌ ضرر و نفع وقتى بسنجد با این‌که تصدیق می‌کند یک موضوع مضر است زیر بار این مضر می‌رود تا بعد فکر بکند و این مضر را از بین ببرد و تبدیل بکند به یک عمل مفید من چرا موافقت می‌کنم به این‌که طرح بشود همانطور که به حضور آقایان در مجلس خصوصى عرض کردم احترام قائلم به مجموع قوه مقتننه مملکت مجموع قوه مقننه مملکت مجلس شوراى ملى و مجلس سنا است این طرح از مجلس سنا به این کیفیت آمده است و قضیه هم چهار ماه است ما اگر خطا کردیم در این مدت، این چهار ما هم رویش (صحیح است) و اگر خطا نکردیم باز هم چهار ماه اضافه به علاوه بعد از چهار ماه همین‌طور که در قانون تذکر داده شده آن‌ها کان لم یکن است و ملغى الاثر است اعم از این‌که حقوق مکتسب از آن پیدا شده باشد یا مثل دانش‌آموز یا چاقوکش که محرک است و توى این طرح است که به نظر من روى هر کلمه‌اش باید هیئت مقننه اعمال نظر بکند و توجه خاصى بکند و آن وقت چیزى در دسترس مردم بگذارند که مفهوماً و منطوقاً مفید به حال جامعه باشد پس اگر جناب آقاى صفایی و اقلیت محترم که من هم در حقیقت آن بودم اگر منصرف بشویم ممکن است حقوقى فوت بشود و به علاوه آخر مجلس است هوا گرم است مصادف با جشن مشروطیت است مصادف با تعطیلى مجلس است نمی‌شود این را کنار بگذاریم فل در نظر بگیرید و اذالرسل اقتت لاى یوم اجلت- لیوم الفصل و ما ادریک ما یوم الفضل من هر چه می‌گویم با فضل خدا و با منطق قرآن می‌گویم آقا براى یک فصلى که ناظر بر این لایحه نیست آقای صفایی توجه کنید من از نظر توسل به ادبیت این آیه را عنوان کردم ما می‌گذاریم نظر قانونى خودمان را براى بعد و در تمام کلمات باید توجه کرد تمام قوانین مصدق بر‌خلاف قانون بود بعد از چهار ماه اگر خوب است همین است و اگر بد است همین است والا خود من اثبات می‌کنم که تمام این قوانین بر‌خلاف بوده؟

شمس قنات‌آبادى- آقاى نائب رئیس این دستگاه نمره خراب است عده‌ای حاضر به اندازه‌ای که نمرا نور نشان می‌دهد نیست.

نائب رئیس- یک دقیقه تأمل بفرمایید دارند می‌شمارند اگر خراب بود اصلاح می‌کنند.

+++

‌ مسعودى (منشى)- بنده شمردم 72 نفر عده بود و تابلو هم همین طور است‏

قنات‌آبادى- ما هم می‌شمریم‏

رضایی- مجلس را هم که نمی‌شود معطل کرد

نائب رئیس- تشخیص عده با منشى‌ها است آقایان بنشینند استدعا می‌کنم انتظام مجلس را رعایت بکنید آقایانى که با فوریت اول موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است (عبدالصاحب صفایی- بقیه عرایض بنده مانده است)

آقاى پیراسته مخالفید؟ (پیراسته- بله) بفرمایید

پیراسته- عرض کنم بنده با کمال دقت لایحه‌ای که دولت تنظیم کرده و به مجلس تقدیم کرده است مطالعه کرده‌ام هیچ چیزى که فورت داشته باشد که اگر آن را نگذارنیم حقوق اشخاص از بین می‌رود در آن ندیدیم دولت باید توجه داشته باشد آقاى ذوالفقارى خواهش می‌کنم توجه بفرمایید عرض کنم اصل قانون اساسى است ما همه اختیاراتمان از حدود چهار دیوارى قانون اساسى بیشترى نیست اگر بخواهیم مساعدتى بکنیم با کسى یا ارفاقى یا مخالفتى بکنیم در حدود قانون اساسى اختیارات ما معلوم شده است در مجلس آمدند اختیارات کمیسیون‌هاى مشترک را تصویب کردند و دو بار از مجلس سنا برگرداندند چون اختیار دادند بر‌خلاف قانون اساسى است و بالاخره قرار شد به این‌که قید شود برخلاف قانون اسسى است قانون اساسى می‌گوید لوایح دولت با طرح نمایندگان باید در مجلس علنى طرح شود براى این‌که ملت در جریان باشد ملت ایران ما صد نفر که نیستیم ما 70 نفر که نیستیم اگر همین جا با همین تشریفات بنشینند و همین عده جلسه تشکیل بدهند و روزنامه‌نویس‌ها تماشاچى نباشد قانونى نیست به نظر بنده در این‌جا هیچ ضررى ندارد که این لایحه را تصویب بکنیم و اگر کمیسیون‌هاى می‌دانستند که ضرورى هست می‌نشستند تا ساعت ده یا دوازده و قانون را تصویب می‌کردند لایحه‌ امتحانات چه ضرورتى دارد که ما برخلاف قانون اساسى کارى کنیم ما باید کارى بکنیم که بدعت نشود که ‌امر خلافى بشود روزى که آقاى دکتر مصدق می‌خواستند اختیارات بگیرند می‌گفتند چون سابقه در مجلس داشته اختیارات می‌خواهم حالا ما نیاییم یک سابقه‌ای بگذاریم براى یک امر بى‌اهمیتى که بعداً یک کسى در مملکت پیدا بشود و بگوید به ما اجازه بدهید چون در دوره 18 این کار را کرده‌اند به نظرم من آنچه که اهمیت دارد دولت آن لوایحى را که احتیاج دارد و ضررت دارد بیاورد و در جلسه فوق‌العاده بنشینیم و این لوایح را تصویب کنیم آنچه هم که ضرورى نیست بگذاریم کنار حالا می‌گویید ضرورى نیست لااقل آنچه را که در درجه اول اهمیت دارد بیاورید شما لایحه راه‌سازی را که براى این مملکت مهم است نیاورده‌اید و لایحه تقلب محصلین را در امتحانات آورده‌اید با این‌که محصلین خطرى براى مملکت ندارد فرض کنید یک محصلى در موقع امتحان شلوغ کرد بیرونش کنید نمره بهش ندهید رفوزه بشود بنابراین شما می‌خواهید یک لوایحى بیاورید برخلاف قانون خوب لوایحى را بیاورید برخلاف قانون خوب لوایح بیاورید لااقل که ضرورت دارد که اگر مجلس رأى داد و بر خلاف قانون اساسى کارى کرد آنچه که ضرورى است انجام بشود و بگوید براى خاطر مملکت مردم ولى این لوایح چه اثرى دارد و چه ضرورتى دارد و چه حق مکتسبى براى مردم درست می‌شود بهترین راهش این است که 50 سال داریم مشروطیت را جشن می‌گیریم دو سالش را اگر مصدق بود بقیه‌اش را که نبود چه بوده چه کرده‌ایم، چه حقوق براى اشخاص ایجاد می‌کند با سه فوریت بگذرانید لایحه آئین‌نامه داد رسى مثل این‌ها به قوت خودش باقى باشد بقیه‌اش را بیاورید مجلس جلسه فوق‌العاده را هم بکنید ما حاضریم هر قدر که طول بکشد تکلیف آن لوایح ضرورى را معلوم کنیم من تعجب می‌کنم از دولت حالا که آمده است این لوایح را آورده است چرا آنچه که ضرورى و فورى بوده آن‌ها را نیاورده لایحه برنامه پنج ساله راه‌سازی قدم مفیدى است اقلاً چند تا لایحه مفید هم می‌گذارید که می‌گفتیم چند تا لایحه مفید دارد به عقیده بنده ابن عمل قابل رأى نیست (پناهى- پیشنهاد بدهید)

نائب رئیس- آقاى مسعودى.

مسعودى- عرض کنم بنده موافقم که فوریت دوم رأى گرفته شود البته حرف زدند خیلى آسان است و عمل کردن خیلى مشکل است (قنات‌آبادى- عین دولت که حرف خوب می‌زند ولى عمل هیچ نمی‌کند آقاى مسعودى یک کلمه از دهانت پرید من اتخاذ سند می‌کنم) هیچ تفاوتى ندارد آقاى پیراسته می‌فرمایند که لوایح را دولت بیاورد ما جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهیم امروز جلسه رسمی‌ماست 93 نفر در مرکز هستند به زور 73 نفر آمده‌اند در جلسه 20 نفر تشریف نیاورده‌اند در جلسه عادى (کاشانى- آن‌ها که علاقمند به مردم و سرنوشت مملکت هستند آمده‌اند) شما را نمی‌گویم (عبدالصاحب صفایی- آن‌ها هم که نیامده‌اند مخالفند) (قنات‌آبادى- اگر به زور آمده‌اند ما را که بلند بشویم) آقا مطلب خیلى ساده است یک موضوعى است که الان تقریباً دو سال و نیم است در مملکت یک لوایحى به یک صورتى اجرا شده، همین مقدارى از این لوایح را در کمیسیون‌ها تصویب کرده است و صورت قانونى دارد اگر یک لایحه‌ای است که خیلى ضرورى است در این صورت فوت شده باشد آقایان ممکن است پیشنهاد کنند ضمیمه این لایحه بشود عجالتاً رأى به فوریتش بدهیم (صحیح است)

میراشرافى- دکتر مصدق و مهندس رضوى و دکتر شایگان هم همین حرف‌هاى شما را در پشت تریبون می‌زدند.

نائب رئیس- آقایانى که با فوریت دوم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى طبع و توضیح فرستاده شد.

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى.

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى (دکتر امینى)- بنده یک لایحه‌ای دارم که امیدوارم اقلیت به آن موافق باشد از سال 1326 یک عده‌ای طلبکار بودند از حاجه ربابه و یک عده دیگر یک لایحه‌ای هم در سابق تقدیم مجلس شده که این ساعت تصویب نشده در این لایحه اصلاحاتى شده تقدیم می‌شد امیدوارم که مورد تصویب واقع شود.

شوشترى- مأمورین ثبت این کار را کرده‌اند مملکت چه تقصیرى دارد آن‌ها را تعقیب کنید.

6- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر جنگ.

نائب رئیس- آقاى وزیر جنگ بفرمایید.

وزیر جنگ- (سپهبد هدایت)- لایحه تمدید مقرارت حکومت نظامی ‌را در چهار نقطه‌ای که بر قرار است براى مدت سه ماه تقدیم می‌کنم.

7- قرائت و تأیید تقاضاى کمیسیون بودجه راجع به تمدید سه ماه اختیار جهت رسیدگى به بودجه‌هاى تفصیلى.

نائب رئیس- یک گزارشى از کمیسیون بودجه رسیده که براى اطلاع آقایان قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى.

طبق ماده واحده قانون بودجه کل 1334 مدت اختیار دولت براى تسلیم بودجه‌هاى تفصیلى به مجلس شوراى ملى یک ماه از تاریخ تصویب بودجه و مدت اختیار کمیسیون بودجه براى رسیدگى به بودجه‌ها دو ماه تعیین گردیده که در حقیقت مدت مزبور منقضى شده است بنابراین تقاضا دارد مجلس شوراى ملى با رعایت تعطیل تابستان براى رسیدگى به بودجه‌هاى تفصیلى سه ماه دیگر اختیارات کمیسیون‌هاى بودجه را تمدید نمایند.

رئیس کمیسیون بودجه بهبهانى.

نائب رئیس- یک گزارشى بوده که از کمیسیون بودجه رسیده اگر آقایان موافقید رأى می‌گیریم (گفته شد- مخالفى نیست) بودجه سه ماه تمدید شود قیام کنند (اکثر برخاستند تصویب شد)

میراشرافى- بشمارید آقاى رئیس تصویب نشد شما هر کارى دلتان می‌خواهد می‌کنید.

نائب رئیس- آقاى میراشرافى استدعا می‌کنم، عرض کردم تصویب شد تشخیص با هیئت رئیسه است آقا وظیفه ندارید دخالت بکنید.

میراشرافى- من حق دارم اعتراض بکنم شما هر کار دلتان خواستیم کنید این طور نیست.

8- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار 1334 وزارت فرهنگ.

نائب رئیس- لایحه اضافه اعتبار فرهنگ مطرح است پیشنهاد اصلاحى در تبصره چهار لایحه رسیده بود مجداد قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود موافق و مخالف صحبت کرده‌اند.

(به شرح زیر قرائت شد)

تبصره 4- وجوهى که از فروش محصولات مدارس کشاورزى و حرفه‌‌های و هنرستان‌ها و مدارس و کارگاه‌هاى هنرهاى زیبا و مؤسسات تابعه اداره کل هنرهاى زیبا به دست می‌آید پس از وضع قیمت مواد اولیه که مجداد به مصرف تهیه مواد به مصرف می‌رسد و همچنین پس از استهلاک ماشین‌آلات و ابزار کار طبق مقرارتى که به تصویب وزارت فرهنگ می‌رسد قسمتى به مصرف پاداش دانش‌آموزان و تهى‌کنندگان و قسمت دیگر به مصرف تهیه وسایل و تجهیزات آموزگاه می‌رسد و این ترتیب نسبت به محصولاتى که در گذشته به دست آمده است نیز قابل اجرا می‌باشد و نیز مدارس فوق می‌تواند سفارش‌هایی با اسلوب بازرگانى براى خارج انجام دهند مشروط بر آن‌ که با برنامه کارهاى علمی ‌آن‌ها تطبیق نماید.

بگویید چند نفر بیایند عده براى رأى کافى نیست.

عبدالصاحب صفایی- ملاحظه بفرمایید براى معافیت کالاهاى گمرکى همه نشسته‌اند ولى براى فرهنگ بیرون می‌ورند.

قنات‌آبادى- آقا اجازه بدهید ما بیاییم پشت تریبون دو دقیقه صحبت کنیم حالا که همه کارها بر‌خلاف آئین‌نامه است این کار هم بر‌خلاف آئین‌نامه بشود.

نائب رئیس- انشاءالله هیچ کارى بر‌خلاف آئین‌نامه نمی‌شود.

قنات‌آبادى- ما می‌دانستیم وقت لایحه فرهنگ مطرح شود آقایان بیرون می‌روند.

نائب رئیس- آقاى صفایی و آقای

+++

 میراشرافى تشریف بردند بیرون‏

عبدالصاحب صفایی- آقا بنده این‌جا هستم در جلسه هستم‏

نائب رئیس- اعلام رأى می‌شود این تبصره پیشنهادى را هم آقاى وزیر فرهنگ قبول کرده‌اند آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان توجه بفرمایید پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى نقابت به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده واحده بعد از عبارت (با رعایت یک دوازدهم) قید شود (راجع به ‌امور پرسنلى) نقابت‏

نائب رئیس- آقاى نقابت بفرمایید

نقابت- عرض کنم در این لایحه فرهنگ البته آقایان توجه دارند پیشنهاد دولت این است که 18 میلیون احتیاجات فرهنگ داده بشود چون از مهر ماه عمل وزارت فرهنگ شروع می‌شود تا آخر سال در حقیقت نصف این اعتبار به مصرف می‌رسد (شوشترى- یعنى نه میلیون) بله یعنى نه میلیون در عمل این طور است به این جهت وزارت دارایی هم موافقت کرده است با این لایحه 18 میلیون چون مقداریش صرف‌جویی می‌شود ولى این لایحه متضمن دو مطلب است یکى مربوط است به ساختمان‌هاى فرهنگى و تهیه اثاثیه براى مدارس و اضافه کردن بعضى کلاس‌ها در بعضى مدارس مثلاً سال اول متوسطه را در شادکان ایجاد کرده‌اند براى این‌که سال دوم داشته باشد یک اضافه‌ای می‌خواهد منتهى این عبارت به این صورتى که قید شده باعث می‌شود نسبت به آن اضافات توجهى نشود این قید عبارت (یک دوازدهم) در متن این لایحه چنین معنى می‌دهد که‌‌ ماه به ماه پرداخت شود و حال آن‌ که اگر بنایی را تا زیر سقف ساخته‌اند بایستى یکباره تمام کنند زیرا نیمه دوم سال داخل در زمستان است یا اگر اثاثیه‌ای براى مدرسه می‌خواهند یک دوازدهم، یک دوازدهم، نمی‌توانند بخرند باید دفعه واحده خریده بشود به این جهت بنده پیشنهاد کردم که آن عبارت (یک دوازدهم) ناظر باشد به ‌امور پرسنلى زیرا آن را می‌شود یک دوازدهم، یک دوازدهم می‌شود پرداخت ولى نسبت به بقیه قسمت‌ها یک دوازدهم حذف بشود این متن پیشنهادى است که بنده تقدیم کرده‌ام‏

شوشترى- آقاى معاون وزارت فرهنگ این را قبول کنید

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی‏

معاون وزارت دارایی (انوارى)- قید جمله یک دوازدهم براى این است که این 18 میلیونى که تصویب می‌شود از نظر بودجه به طور سالیانه باشد ولى تأسیسات وزارت فرهنگ مثل تمام سال‌هاى گذشته است یعنى از مهر ماه به آن طرف ما گفتیم یک دوازدهم یعنى نسبت شش ماهه آخر سال چون در شش ماه اول سال صرفه‌جویی می‌شود قابل پرداخت نبود به این جهت وزارت دارایی از بودجه‌ای با آن موافقت کرد نه میلیون تومان در آخر سال پرداخت می‌شود یک دوازدهم روى این نظر است که نسبت هر ماه روى مدارسى که تشکیل می‌دهد.

شوشترى- موضوع ساختمآن‌ها چه می‌شود؟

معاون وازرت دارایی- ساختمان‌ها جزء این نیست این براى تشکیل مدارس است‏

نائب رئیس- آقاى صفایی مخالفید؟

صفایی- عرضى ندارم‏

نائب رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (پیشنهاد آقاى کریمی ‌به شرح زیر خوانده شد) مقام ریاست مجلس: پیشنهاد می‌کنم در تبصره 2 بعد از کلمه (شهرستان‌ها) کلمه (بخش‌ها) اضافه شود کریمى‏

نادعلى کریمى- نکته‌ای که همیشه مورد توجه آقایان نمایندگان بوده است این نکته اساسى است که بودجه مملکت را سعى کرده‌اند همیشه به نسبت جمعیت بین استان‌ها قسمت کنند که برخلاف گذشته که اکثر بودجه را خرج تهران می‌کردند و شهرستان‌ها و استان‌ها محروم می‌ماندند نباشد این نکته اساسى که مورد توجه آقایان نمایندگان قرار گرفت موجب شد که دولت در این‌جا تذکر داده است که این پول را که می‌خواهند تقسیم کنند به نسبت جمعیت استان‌ها تقسیم کنند گاهى می‌بینیم که تبعیض هم در خود استان‌ها ممکن است بشود بعضى شهرستان‌ها ممکن است به واسطه اعمال نفوذ از این پول بیشتر استفاده بکنند و بخش‌هاى دیگرى محروم بمانند از این جهت بنده پسیشنهاد کردم که مکلمه بخش‌ها هم اضافه بشود (صحیح است)

نائب رئیس- آقاى صفایی.

عبدالصاحب صفایی- بنده موافقم.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت فرهنگ نظرى دارید.

معاون وزارت فرهنگ- (یزدانفر)- بنده با این پیشنهاد موافقم.

نائب رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد پیشنهاد دییگر قرائت می‌شود

 (پپیشنهاد آقاى بختیار به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که وزارت فرهنگ از این اعتبار به هر شکلى که صلاح بدانند به دبیران و آموزگاران که در مناطق بد آب و هوا تدریس می‌نمایند کمک نمایند عبدالحمید بختیار.

نائب رئیس- پیشنهاد خرج است.

حمید بختیار- اجازه می‌فرمایید توضیح عرض کنم.

نائب رئیس- پیشنهاد خرج است اجازه هم داده نمی‌شود پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد).

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده لایحه شماره 27261- 22/‌3/‌34 اضافه گردد.

تبصره: وزارت فرهنگ مکلف است در ظرف مدت 5 سال تعدا کافى از مدارس ابتدایی و متوسطه خود را در سراسر کشور تبدیل به مدارس حرف‌های بنماید جفرودى.

نائب رئیس- آقاى مهندس جفرودى بفرمایند.

مهندس جفرودى- این پیشنهادى که امروز بنده تقدیم کردم با آقاى دکتر مهران وزیر فرهنگ هم صحبت کردم ایشان آن را موافقت کردند بنده خیال می‌کنم مجلس 18 ضمن کارهاى خودش باید در تحول کارهاى فرهنگى پیش قدم بشود بنده چون فرهنگى هستم و به درد کارهاى فرهنگ در ظرف مدت پنج سال مکلف باشد قسمتى از مدارس ابتدایی و متوسطه خودش را تبدیل به مدارس حرف‌های اعم از صنعتى و کشاورزى و حرفه‌هاى دیگر بکند که این کار یک مرتبه در مملکت بشود که محصول کلاس ششم متوسطه را که خواندم چشمش به میز دولت نباشد خودش هنرى داشته بلاشد و بتواند کار آزاد بکند که آقایان موافقت بفرمایند که این کار بشود.

نائب رئیس- آقاى ارباب.

مهدى ارباب- اصل این پیشنهاد موضع مفیدى است اما موضوعات فنى ارتباط دارد به استعداد اشخاص یک جوانانى هستند که استعداد کار خودشان فنى را دارند البته براى آن‌ها بایستى یک تأسیساتى باشد که بعد از کلاس ششم به آن‌جا فرستاده بشوند ولى بعضى استعداد ندارند آن‌ها رشته‌هاى دیگر علمی ‌را می‌خواهند تعقیب کنند آن‌ها نباید مجبور باشند ضمناً از موقع استفاده می‌کنم که آقاى معاون وزارت فرهنگ هم حضور دارند (صدقى- بندر‌عباس یادتان نرود) یکى از اصلاحاتى ‌که باید بشود این است که در اداره استخدام وزارت فرهنگ باید منحل بشود 64 هزار تومان از کمک همکارى وزیر سابق وزارت فرهنگ گرفته براى ساختن یک دبستان در بندر‌عباس یک سال گذشته هزاران بازى، غرض رانى اداره ساختمان می‌کند و تا به حال کوچک‌ترین اقدامی ‌نشده‌ لعنت به این اداره ساختمان وزارت فرهنگ (احسنت).

9- تعیین موقع و دستور جلسه قبل- ختم جلسه.

نائب رئیس- چون بدبختانه عده براى رأى کافى نیست رأى به این پیشنهاد می‌ماند براى جلسه بعد جلسه فوق‌العاده ساعت 9 صبح روز دوشنبه شانزدهم خواهد بود (قنات‌آبادى- اعلام بفرمایید که اکثریت رفته بود اقلیت نشسته بود) دستور هم لایحه اختیارات کمیسیون‌ها مشترک که چاپ و توزیع می‌شود و لوایح دیگر.

 (مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- نورالدین امامى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294973!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)