کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 146 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه پنجم دى ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى پردلى

3- بیانات قبل از دستور آقاى قبادیان

4- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى مهندس فروهر

5- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه چاپخانه مجلس

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 146

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه پنجم دى ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى پردلى

3- بیانات قبل از دستور آقاى قبادیان

4- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى مهندس فروهر

5- گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه چاپخانه مجلس

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت مجلس

نایب رئیس- اسامى غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: یارافشار. دکتر اصلان افشار. دکتر اسدى. مجید ابراهیمى. برومند. سراج حجازى. مهندس فروهر. دکتر ضیایى. صراف‌زاده. مهندس ظفر. مهندس اردبیلى. بهادرى. خزیمه‌علم. دکتر عمید. بیات ماکو. اورنگ. امامى‌خویى. تیمورتاش. رامبد.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: سنندجى. دکتر جهانشاهى. دکتر طاهرى. اریه. مشار. اخوان. شادمان. علامه وحیدى. دولتشاهى. جلیلوند. دکتر هدایتى. قراگزلو.

دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: کیکاوسى. مهندس جفرودى. تربتى. باقر بوشهرى. دکتر بینا. موسوى. بزرگ‌نیا. سعیدى. کاظم شیبانى. صارمى. صدرزاده.

غائبین در رأى- آقایان: پناهى. اعظم زنگنه. دکتر حسن افشار. دکتر وکیل. دکتر عدل. خلعتبرى. مشایخى. آقایان: مهندس شیبانى. عامرى.

نایب رئیس- اعتراضى به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) چون اعتراضى به صورت مجلس نیست تصویب می‌شود.

2- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى پردلى‏

نایب رئیس- آقاى پردلى

پردلى- سؤالى است از وزارت راه که تقدیم می‌کنم.

3- بیانات قبل از دستور آقاى قبادیان

نایب رئیس- نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌شود. آقاى قبادیان

قبادیان- عرض بنده در اطراف مصیبت وارده‌اى است که به زلزله‌زدگان غرب رسیده است و قلوب اهالى غرب بلکه عموم ملت ایران را جریحه‌دار ساخته است قبلاً می‌خواستم از اقدامات فورى دولت و آقاى نخست‌وزیر و آقایان وزرا تشکر کنم که رفتند و نقاط زلزله‌زده را و این مصیبت را از نزدیک دیدند که چه زیانى و چه تلفاتى نسبت به این عده از هموطنان ما وارد گردیده است و زندگى این بدبخت‌ها را که در سرماى طاقت‌فرسا می‌گذرانند دیدند همین طور از رؤساى ادارات کرمانشاهان که از هیچ گونه فداکارى مضایقه نکردند مخصوصاً شیر و خورشید سرخ که با کمال جدیت و فداکارى مشغول رسیدگى به امور این بیچاره‌ها است که در بیابان‌ها کرسى می‌گذارند تشکر کنم البته این خانه‌هاى چوبى که ساخته‌اند بسیار خوب است اما به طورى که در روزنامه‌ها خواندم پنج هزار تا ساخته‌اند و روزى صد تا می‌برند این پنجاه روز طول مى‌کشد و پنجاه روز هم طول می‌کشد که نصب کنند این صد روز می‌شود و این بیچاره‌ها در این سرماى طاقت‌فرسا خشک می‌شوند و تلف می‌شوند می‌خواستم از جناب آقاى دکتر اقبال تقاضا کنم و جداً استدعا کنم که فکرى به حال این بیچاره‌ها بکنند که از سرما نمی‌رند پیشنهادى آقاى اردلان فرماندار کرمانشاه به دولت تقدیم کرده بود که به نظر من بسیار به جا و یگانه راهى است که فعلاً اینها را از مرگ نجات می‌دهد چون بنده خودم ایل هستم و از روحیه ایلات کاملاً اطلاع دارم پیشنهاد آقاى فرماندار را عملى می‌دانم این بیچاره‌ها صدى نود در این مصیبت از بین رفته‌اند یا تلف شده‌اند سایر ایلات که چهارصد دهکده نزدیک اینها هستند از سایرین نگاهدارى می‌کنند استدعا می‌کنم که قرار فورى بدهید که اینها را در این چهارصد قریه جابه‌جا کند و آن وقت هر گونه اقدامى که لازم است بکنند چون این مصیبت نه تنها به اهالى غرب وارد آمده است بلکه عموم ایرانى‌ها در این مصیبت شریک و سهیم هستند بنده پیشنهاد می‌کنم البته این پیشنهادى است که فرماندار کرمانشاه کرده است این مردم بیچاره را در این دهکده‌ها جابه‌جا بکنید از سرما نجات پیدا کنند.

4- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى مهندس فروهر

نایب رئیس- مجلس وارد دستور می‌شود آقاى مهندس فروهر

مهندس فروهر- طرحى است به امضاى عده‌اى از آقایان نمایندگان که تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

نایب رئیس- طرحى که آقاى مهندس فروهر تقدیم کرده‌اند به امضاى عده زیادى از آقایان رسیده است مبنى بر بیمه کلیه نوآموزان و دانش‌آموزان و دانشجویان کشور است که البته به جریان گذاشته می‌شود و پس از چاپ توزیع می‌شود و به نظر آقایان می‌رسد.

5- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 چاپخانه مجلس

نایب رئیس- ماده اول بودجه چاپخانه مجلس مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده اول- براى حقوق و هزینه یک ساله 1336 چاپخانه مبلغ بیست و سه

+++

میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و صد و بیست و دو ریال (23422122) مطابق فقرات یک و دو و صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس شورای ملى داده مى‌شود.

تبصره 1- کمک هزینه قانونى مربوط به کارمندان و خدمتگذاران چاپخانه کماکان از محل درآمد عمومى کشور وزارت دارایى خواهد پرداخت و کمک هزینه کارگران فنى از محل درآمد چاپخانه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود مؤسسه چاپخانه مجلس را از آغاز سال 1336 به شرح زیر به ضمیمه بودجه آن به وزارت دارایى منتقل نماید.

1- کلیه ماشین‌آلات و ادوات و لوازم فنى موجوده را به طور رایگان واگذار نماید.

2- لوازم موجوده در انبار چاپخانه اعم از کاغذ و مرکب و دواجات و ژلاتین و صمغ و غیره به وزارت دارایى واگذار نماید و وزارت دارایى مکلف است کلیه بدهى چاپخانه را در حساب جارى و غیره که به حسابدارى مجلس شورای ملى مدیون است به کارپردازى مجلس بپردازد.

3- وضع استخدامى کارمندان و خدمتگذاران و کارگرانی که جزو کادر چاپخانه هستند و در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامى و بازنشستگى مجلس شوراى ملى و درباره خدمتگذاران جزء طبق آیین‌نامه اساسى خدمتگذاران جزء مجلس شوراى ملى و در مورد کارگران به موجب آیین‌نامه کارگران چاپخانه مجلس تثبیت و به موقع اجرا گذارده شود و همچنین سوابق خدمت پیمانى و حکمى آقاى ناصرقلى فرهادپور رئیس فعلى چاپخانه مجلس شوراى ملى در ادارات دولتی به رسمى تبدیل و برطبق مقررات قانونى استخدام کشورى پایه ادارى از تاریخ تصویب این قانون براى نامبرده تشخیص می‌گردد.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده کسب اجازه کرده‌اند بفرمایید.

صدرزاده- بنده در جلسه گذشته ضمن مخالفت با کلیات نظریات خودم را به عرض آقایان نمایندگان محترم رسانیدم حالا یک نکته‌اى را هم می‌خواستم اضافه کنم و آن این است که اینجا نوشته است که از اول سال 36 این دستگاه انتقال به وزارت دارایى پیدا می‌کند الان هم ماه دهم سال است فرضاً اگر آقایان نمایندگان محترم هم با این نظرى که آقایان کارپردازان و کمیسیون محاسبات داده است که این چاپخانه را از اینجا بردارند موافقت فرمودند همان طورى که ضمن کلیات به عرض رسانیدم مناسب‌تر این است که به دانشگاه یا وزارت فرهنگ واگذار کنند که بتوانند استفاده‌اى براى طبع کتب درسى بکنند که قیمت این کتاب‌ها کمتر بشود و تحمیل بر اولیاى اطفال کمتر بشود (بهبهانى- اصولاً چرا منتقل کنند) اگر اکثریت موافقت کرد و الا ما مخالفت خودمان را بیان مى‌کنیم.

نکاتى که در جلسه قبل بیان شد براى این بود که آقایان توجه بکنند و از این انتقال صرف‌نظر بفرمایند و یکى از نکاتى که آقایان در جواب فرمودند این بود که اینجا ممکن بود که کانون کارگران باشد و برخلاف انتظامات کارى انجام گیرد. به نظر بنده این نظر هم صحیح نیست براى این که بحمدالله تعالى از توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى امنیت و انتظام لازم در این مملکت هست و امیدواریم که انشاءالله این امنیت همیشه برقرار باشد و اگر خداى نکرده یک عدم انتظامى هم پیش بیاید تصور می‌کنم که نوکر منزل بنده و آقایان هم مزاحم باشد و احتیاجى به کارگر و کارخانه نباشد به علاوه مجلس شوراى ملى هم بایستى که این نکات را در نظر داشته باشد که این تأسیساتى که امروز مجلس دارد از کتابخانه یا چاپخانه اگر منظور این است که دستگاه را یک خرده محدودتر بکنند پس بنا و ساختمان بناى جدید منظور این است که مى‌خواهند بگویند که یک حفظ آبروى می‌کنیم وجود یک دستگاه منظمى که سال‌ها در اینجا کار کرده است و حتى مطابق توضیحاتى که جناب آقاى عرب‌شیبانى که مدت‌ها کارپرداز بودند فرمودند در زمان ایشان این دستگاه در حدود پانصد ششصد هزار تومان عایدات داشته است (قنات‌آبادى- آن عایدات از بابت خرید کاغذ بود) غرض این است که دستگاه ضررآورى نبوده است کما این که لغت‌نامه دهخدا هر سال به وسیله همین چاپخانه طبع و توزیع شده است به هر حال بنده نظرم این است که چون دو سه ماه دیگر به آخر سال بیشتر نمانده است اگر نظر آقایان بر این قرار بگیرد که حتماً چاپخانه انتقال پیدا کند هیچ منطقى ندارد که به وزارت دارایى واگذار بشود (تیمورتاش- چرا منتقل کنند) عرض کردم اگر نظر اکثریت آقایان بر این قرار بگیرد که منتقل کنند لااقل با وزارت فرهنگ یا دانشگاه صحبت کنید فرصت هم دارید براى ابتداى سال نو بعد از این که مذاکره کردید به یک صورت صحیحى انتقال بدهید و الا الان با این صورت حاضر ممکن است این نقل و انتقال چاپخانه اسباب ضرر خود چاپخانه و به هم خوردگى دستگاه بشود و هم این که یک خرج‌هاى بسیار زیادى از طرف وزارت دارایى براى اداره کردن این چاپخانه و یک تأسیسات جدیدى بر بودجه مملکت اضافه شود و این مناسب نباشد.

مهندس جفرودى- مدیرکل و یک اداره مستقل و همه اینها دنبالش است.

نایب رئیس- آقاى دکتر رضایى

دکتر رضایى- عرض کنم حضور انور آقایان بنده به عنوان موافق نام‌نویسى کرده‌ام ولى مدعنم که در این امر هنوز تصمیم لازم را نتوانسته‌ام اتخاذ کنم و آن هم دلیل دارد دلیلش هم این است که به عقیده بنده لایحه‌اى که تنظیم شده است و این بودجه‌اى که آورده‌اند آن طورى که باید و شاید مطلب را براى ما روشن نمی‌کند و براى آقایان نمایندگان محترم و بنده اخذ تصمیم به سهولت میسر نیست و به عقیده بنده اشکال بسیار زیادى دارد و اخذ تصمیم احتیاج به مطالعاتى دارد و بنده اینجا اشکالاتى که هست خدمت آقایان محترم عرض می‌کنم و از حضور محترم کارپردازان مجلس شوراى ملى و مخبر محترم کمیسیون تقاضا دارم توجه بکنند.

اولاً به عقیده بنده وقتى یک بودجه‌اى تنظیم می‌شود این بودجه بایستى نه تنها هزینه را ذکر کند بلکه درآمد را هم یادآور شود در اینجا در ماده اول ذکر شده است که 23 میلیون ریال هزینه چاپخانه است بنده وقتى که این بودجه آمد دستم و این مبلغ را نگاه کردم گفتم بله آقا بلافاصله منتقل کنید 23 میلیون ریال براى مجلس شوراى ملى هزینه دارد و این یک امرى است که به هیچ‌وجه به صلاح مجلس شوراى ملى نیست که از این چاپخانه استفاده کند و هر چه در این بودجه گشتم رقم درآمد را بنده پیدا نکردم یعنى در حال حاضر جاهل به تمام معنى هستم که آیا این چاپخانه براى مجلس شوراى ملى جز این 23 میلیون ریال خرج درآمد دارد یا خیر (ابتهاج- درآمد در بودجه دولت ذکر می‌شود) این مطلب بایستى ذکر شود. اشخاصی که مثل بنده تجربه‌شان کم است و اطلاعات‌شان ناقص است لازم است که این مطلب را برای‌شان یادآور بشوند که بتوانند درباره این بودجه قضاوت کنند این یک مطلب اساسى است که بنده فکر می‌کنم جناب آقاى مخبر بایستى در اینجا توضیح بفرمایند که درآمد چاپخانه چقدر است. و آیا این درآمد چاپخانه در بودجه مجلس شوراى ملى ملحوظ می‌شود یا خیر (صحیح است) و بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم یکى از محاسن بودجه برنامه‌اى که بارها در اینجا صحبت شده است و در کمیسیون بودجه ما کراراً به دولت‌ها تذکر داده‌ایم این است که اگر بودجه بر اساس بودجه برنامه‌اى تدوین شود بیشتر و بهتر قابل فهم است و نمایندگان می‌توانند به سهولت راجع به ارقام بودجه و آن پروگرامى که این بودجه در نظر دارد انجام بدهد تصمیم بگیرند (صحیح است) سؤالات دیگرى درباره این لایحه به وجود می‌آید و در مخیله انسان ایجاد می‌شود که باز لازم است آقایان کارپردازان مجلس شوراى ملى و آقایان مخبر به آن جواب بدهند مثلاً بنده علاقمند هستم بدانم که براى ساختمان جدید مجلس شوراى ملى آیا ضرورى است که این چاپخانه از مجلس منتقل بشود یا خیر چون این یکى از ملاحظاتى است که به عقیده بنده در امر انتقال باید در نظر گرفته شود باید دید که ضرورى است که هنگامى که مجلس شورای ملى می‌خواهد ساختمان جدیدى بکند این چاپخانه منتقل بشود این یک مطلب و یک مطلبى که آقاى خرازى اینجا بیان فرمودند و بایستى جواب داده شود این یکى از ملاحظات بسیار مهم است اگر از لحاظ فنى بیایند بگویند که این چاپخانه انتقالش به هیچ‌وجه میسر نیست و اگر منتقلش بکنند آن طورى که آقاى خرازى ادعا داشتند قابل استفاده نخواهد بود در آن صورت آقایان محترم بایستى این عامل را در موافقت یا مخالفت خودشان در نظر بگیرند و از نظر نقطه‌نظر فنى آیا آقایان در نظر گرفته‌اند که انتقال چاپخانه میسر است یا خیر. به عقیده بنده انتقال چاپخانه به وزارت دارایى به اشکال عدیده‌اى مواجه خواهد شد (پرفسور جمشید اعلم- چطور می‌شود میسر نباشد) جناب آقاى پرفسور اعلم بنده عرض کردم روشن نیستم از آقایان سؤال می‌کنم که بیایند جواب بدهند تقاضا دارم جواب این سؤالات را بدهند تا من بتوانم تصمیم لازم را در این امر هنگام دادن رأى اتخاذ کنم در این لایحه مطالب دیگرى ذکر شده است یکى این که مجلس شوراى ملى براى رفع حوایج خودش یک دستگاه کوچکى خریدارى خواهد کرد (سلطان‌مراد بختیار- از همین دستگاه) روشن نیست ملاحظه بفرمایید در ماده دوم جناب آقاى بختیار مى‌گوید به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود که ماشین‌آلات یک چاپخانه کوچک را خریدارى نماید بنده می‌خواهم بدانم که چه هزینه‌اى براى خریدارى این دستگاه لازم است و چه مبلغى مجلس شوراى ملى باید پرداخت کند اگر این مبلغ زیاد باشد آیا باز انتقال چاپخانه میسر است، مفید است یا خیر این یکى از مطالبى است آقایان بایستى معین کرده باشند و ذهن آقایان نمایندگان محترم را روشن کنند چون چون این مطلب اگر روشن نشود ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم و همین طور بیاییم و بگوییم که کارپردازى مجلس برود ماشین‌آلات بخرد چه مبلغى؟ آخر چه مبلغى؟ حتماً بایستى جواب این سؤال داده شود. مطلب دیگرى که ضمن فرمایشات آقاى صدرزاده پیش آمد و بنده را وادار کرد در اینجا این مطلب را ذکر کنم این است که اصولاً وزارت دارایى به چه نحوى از این

+++

چاپخانه می‌خواهد استفاده کند ملاحظه بفرمایید ما در اینجا براى مملکت داریم تصمیم می‌گیریم ما نمی‌خواهیم فقط یک دستگاهى را از مجلس شوراى ملى منتزع کنیم بفرستیم به وزارت دارایى و بعد وزارت دارایى ضرر کند.

ما در اینجا بایستى براى مملکت تصمیم بگیریم و بفهمیم آیا اگر این چاپخانه به وزارت دارایى منتقل بشود وزارت دارایى می‌تواند استفاده بیشترى از این بکند و وزارت دارایى در صورت انتقال این چاپخانه به آن وزارتخانه متضرر نخواهد شد آیا وزارت دارایى ضرر بیشترى را متحمل نخواهد شد آیا انتقال این چاپخانه یک ضرر زیادى از نقطه‌نظر نقل و انتقال به وجود نخواهد آورد ملاحظه بفرمایید اینها تمام سؤالاتى است که در مخیله انسان به وجود مى‌آید و تا جواب این سؤالات داده نشود به عقیده بنده اخذ تصمیم درباره این مطلب بسیار مشکل است، یک مطلب دیگرى را هم که بنده می‌خواهم در خاتمه عرایضم به عرض آقایان برسانم راجع به کارگران و کارمندان چاپخانه مجلس شوراى ملى است، این کارگران و کارمندان کسانى هستند که هنگامى که داوطلب کار در چاپخانه شدند داوطلب کار در چاپخانه مجلس شوراى ملى شدند (صحیح است) آیا صحیح و عاقلانه است دور از انصاف نیست که ما آنها را به وزارت دارایى منتقل کنیم آنها را در حقیقت مجبورشان بکنیم که به وزارت دارایى منتقل بشوند به عقیده بنده آقایان محترم ما بایستى با کارگران و کارمندان چاپخانه مشورت کرده باشیم، نظریات آقایان در نظر گرفته بشود چون بالاخره می‌گویند در حدود 300 نفر کارمند و کارگر در این چاپخانه کار می‌کنند ما نبایستى تصمیمى بگیریم که حق آقایان تضییع بشود بایستى تصمیم ما بر اساس انصاف باشد این آقایان آمده‌اند با یک امیدى در این چاپخانه مجلس شوراى ملى مشغول کار شده‌اند حالا که یک مدتى از عمرشان را صرف کار در این چاپخانه کرده‌اند آیا صحیح است، صلاح است به یک نحوى که نظر این آقایان محترم را تأمین نکند ما آنها را ناگزیر و مجبور به انتقال به وزارت دارایى بکنیم باز هم در این مورد بنده هیچ نمی‌دانم من فقط سؤال می‌کنم که آیا نظریات کارگران و کارمندان چاپخانه مجلس شوراى ملى در این امر ملحوظ شده است یا خیر (بهبهانى- ابداً نشده است) (قنات‌آبادى- مگر شما لایحه را نخوانده‌اید؟) جناب آقاى قنات‌آبادى جنابعالى به بنده خیلى لطف دارید استدعا می‌کنم که در میان سخن بنده صحبت نکنید (قنات‌آبادى- سؤال کردید) سؤال بنده از جنابعالى نبود، از کارپردازان مجلس شوراى ملى بود و به هیچ‌وجه صحیح نیست در بین عرایض بنده صحبت بکنید (احسنت، احسنت)

نایب رئیس- آقاى مهدى ارباب

ارباب- هر نقل و انتقالى که تصمیم گرفته می‌شود بایستى با یک مفهوم تبدیل با حسن انجام شود، بنده نمی‌دانم چاپخانه را از اینجا می‌کنند تحویل وزارت دارایى می‌دهند آیا تبدیل با حسن در بر دارد یا ندارد، اگر دارد برود اگر ندارد بی‌جهت یک دستگاه و مؤسسه‌اى را به هم زدن و ایجاد خسارت کردن، یک نقصى در مطبوعات مجلس ایجاد کردن فایده‌اى در بر ندارد اساساً روزى که این فکر پیدا شد سببش این شد که کارگران چاپخانه یک روزى اعتصاب کردند هیئت رئیسه را متأثر کردند چنین فکرى پیش آمد آن روز روزى بود اگر در چاپخانه مجلس اعتصاب می‌شد، در سایر کارخانه‌ها هم اعتصاب می‌شد، فصل فصل اعتصاب بود آن فصل منقضى شده آن نگرانى دیگر وجود ندارد بنابراین هر نقل و انتقالى داده شود به ضرر تمام می‌شود و بنده زیاد مستحسن نمی‌دانم و در این باب یک پیشنهادى تقدیم کرده‌ام و در موقع قرائت خواهد شد.

نایب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى مخالف هستید یا موافق‏

عمیدى‌نورى- مخالف هستم‏.

نایب رئیس- آقاى قنات‌آبادى‏

قنات‌آبادى- بنده موافق هستم.

پرفسور اعلم- بنده مخالف هستم‏.

نایب رئیس- آقاى قنات‌آبادى

قنات‌آبادى- مثل این که قرار بر این شده در اظهارنظر و اظهار قضاوت جورى اظهارنظر و قضاوت بشود که آن چیزى که حقیقت و واقعیت مطلب است زیاد به آن توجه نشود این چند روز که بودجه مجلس شوراى ملى مطرح بود من خوب یادم هست که یک عده از آقایان ناطقین محترم کراراً می‌فرمودند که ساختمان براى مجلس نباید بشود (پرفسور اعلم- آقا قیافه نخست‌وزیرى دارى به خودت می‌گیرى) مثل این که برازنده است، دلیل هم می‌آوردند که چون بودجه عمومى مملکت کسر دارد نباید براى مجلس ساختمان کرد و حتى بعضى از ناطقین محترم هم فرمودند که مجلس به این مطلب توجه دارد که چون یک قراردادهایى براى ساختمان مجلس منعقد شده حالا که ما نظر خواهیم داد ساختمان نشود و بالنتیجه طرف‌هاى این قرارداد قرارداد خودشان را باطل و کان لم یکن مى‌بینند، خساراتى مى‌آیند مطالبه می‌کنند و مجلس هم مثل سایر شخصیت‌ها باید عمل کند یعنى خسارت‌ها را بدهد (پرفسور اعلم- نمی‌دهد آنها خطا کرده‌اند) اجازه بدهید یک عده‌اى آمده‌اند فکر کرده‌اند که یک عمل مثبت انجام داده‌اند این فکر هم با تصدیق و تأیید اکثریت نمایندگان است، بعداً این فکر براى یک عده‌اى دیگر پیدا شده که در شرایط فعلى نباید این عمل مثبت ساختمان انجام بشود نتیجه این فکرى که در مرحله دوم پیدا شده این است که قراردادها لغو بشود خسارت‌ها داده شود یک مقدارى از این عمل از جیب ملت ایران برود بیرون به نام چى؟ به نام دلسوزى براى سرمایه و پول ملت ایران و حال این که در هیچ جاى دنیا و در بین هیچ قوم و بین هیچ ملتى این جورى فکر نمی‌کنند که بگویند ما کار مثبت را نمی‌کنیم و یک پولى را خواهیم داد براى این که این کار مثبت را نباید بکنیم در همه جاى دنیا و در این مملکت ایران بنده یک روزى پشت همین تریبون عرض کردم که در ظرف این سى و چهل سال گذشته آقایان نمایندگان محترم هر چه که در ایران وجود داشته چه از زمان اعلیحضرت فقید و چه بعد همه‌اش آن کارهایى بوده که ساختمان کردند مدرسه ساختند خانه ساختند بیمارستان ساختند (پرفسور اعلم- ولى مجلس نبوده است) فرقى نمی‌کند مجلس هم یکى از آنها است جناب آقاى پرفسور جمشید اعلم من به شخص جنابعالى قول می‌دهم که وقتى ساختمان سنا تمام شد و حضرت مستطاب عالى و سایر آقایان جزء مدعوین آنجا تشریف بردید خواهید دید اگر یک پولى خرج شده یک اثر مثبتى براى مملکت باقیمانده چه اگر این پول خرج نمی‌شد من و شما و همه آقایان نمایندگان چراغ به دست مى‌گرفتیم و می‌رفتیم و جستجو می‌کردیم که ببینیم این پول چه شده است و نمی‌توانستیم این پول را پیدا بکنیم ولى وقتى دیدیم این کار مثبت انجام شده از صمیم قلب و از صمیم وجدان خوشحال خواهیم شد (پرفسور اعلم- بنده خجالت مى‌کشم) حالا موضوع ساختمان مجلس هم همین طور است اگر این صورت گرفت و اگر ساختمان شد نسل‌هاى آینده به این مطلب توجه خواهند کرد که یک روزى مجلس شوراى ملى نشست و یک مقدارى از پول مملکت را صرف یک کار مثبت کرد که حالا چه نتایجى بر این عمل مترتب است چون مطرح نیست نمی‌خواهم بحث کنم فعلاً موضوع انتقال چاپخانه مجلس شوراى ملى به وزارت دارایى مطرح است من آن روزهایى که این صحبت به وجود آمد بنده هم مثل بعضى از آقایان نمایندگان محترم همین فکر را می‌کردم که چرا این طور می‌شود اما من براى اصل فکر هیچ ناراحت نبودم که چاپخانه از مجلس منتقل می‌شود به وزارت دارایى براى این که من اساساً مجلس شوراى ملى را چاپخانه‌چى خوبى نمی‌دانم و معتقد نیستم اینها بتوانند و قدرت داشته باشند چاپخانه‌چى خوبى باشند چون یک وقتى است که ما می‌خواهیم بگوییم چاپخانه داریم، کتابخانه داریم ما گلخانه داریم ما خیابان داریم و یک وقتى است که ما می‌خواهیم چاپخانه به معناى واقعى وجود داشته باشد چون باید به حقیقت مطلب توجه کرد همان طورى که جناب آقاى دکتر شاهکار فرمودند (الان یک قرآن مجید براى ایشان فرستادند و ایشان هم براى بنده فرستادند) و فرمودند که این کتابخانه است ولى نه آن کتابخانه‌اى منظور است همین طور هم چاپخانه هست ولى نه آن چاپخانه‌اى که منظور نظر باشد دلیلش چیست دلیلش این است که مجلس شوراى ملى و دستگاه اداره‌کننده مجلس شوراى ملى اصلاً نمی‌تواند چاپچى خوبى باشد بنابراین من با اصل این فکر مخالف نبودم اما یک مخالف داشتم و یک ناراحتى شدید داشتم که این کسانی که در چاپخانه به عنوان کارگر و به عنوان کارمند و اداره‌کننده استخدام شده‌اند و اینها روز اول با این شرایطى که درباره استخدام‏ مجلس وجود دارد استخدام شده‌اند یعنى طبق آیین‌نامه‌ها و قوانین استخدامى مجلس اینها به استخدام مجلس در آمده‌اند اینها کارمند مجلس هستند تکلیف اینها چه می‌شود من از این جهت ناراحت بودم و می‌دیدم که اگر این عمل بدون توجه به این مطلب انجام شود یعنى بگویند چاپخانه برود. کارگران و کارمندان چاپخانه هم بروند و تابع قوانین استخدامى کشورى بشوند من می‌دیدم که این کار بسیار غلط است براى این که این کسانى که یک مزایاى نسبتا مناسبى آقایان نماینذگان محترم این مطلب را عرض می‌کنم و باز هم عرض می‌کنم وضع حقوق و مزایاى اکثر کارمندان مملکت ما بسیار بسیار بد است بعضى جاها هست که نسبتاً کمتر بد است با وضع زندگى و بالا رفتن عجیب و غریب قیمت‌ها هیچ کس خیال نکند که مثلاً کارمندان مجلس حقوق‌شان و مزایاشان خیلى خوب است خیر اینها نسبتاً خوب است کارگران چاپخانه مجلس هم همین طور هستند نسبتاً خوب است من فکر می‌کردم که اگر اینها منتقل به وزارت دارایى بشوند وضع‌شان بد مى‌شود لایحه را که قرائت کردم که متأسفانه بعضى‌ها در اثر عدم قرائت لایحه توجه نفرمودند می‌دیدند برطبق قسمت سه تبصره 2 اینها با همان مزایایى که اینجا استخدام شده‌اند با همان مزایا عیناً منتقل می‌شوند به وزارت دارایى یعنى وزارت دارایى مکلف است که همان حقوق و مزایایى که اینجا به اینها می‌دهند به آنها بدهد بنابراین هیچ ضررى ندارد بلکه بسیار کار مفیدى است و مجلس شوراى ملی و هیئت رئیسه و کارپردازان نمی‌توانند اداره کنند خلاص می‌شود اگر از مجلس به وزارت دارایى منتقل بشود بسیار عمل خوبى است.

نایب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى- در کلیات این لایحه

+++

راجع به وضع چاپخانه بحث مفصلى شد و نمایندگان محترم از عرایضى که به سمع مبارک‌شان رساندم روشن شدند (دکتر عدل- زیاد روشن نشدیم) خوشوقت می‌شوم که باز هم بتوانم روشن کنم این ماده اول و تبصره‌هاى جناب آقاى دکتر عدل که میل دارید روشن بشوید و جناب آقاى دکتر امین این طور حکایت مى‌کند که ما چاپخانه‌اى که به وضع فعلى داریم این چاپخانه را از جایش بکنیم ماشینهایش را در بیاوریم به صورت قطعات منفصل اینها را در گارى بریزیم ببریم تحویل وزارت دارایى بدهیم و وزارت دارایى هم مدتى اینها را در یک انبارهایى بگذارد همان جورى که کراراً ملاحظه فرمودید مثلاً در انبار قماش که پایین خیابان شاهپور بود معروف بود که لاستیک‌هاى دوره حنگ همین طور روی هم گذاشتند پوسید در حالى که در دوره جنگ همان لاستیک‌ها را سه هزار تومان و چهار هزار تومان می‌بایستى بخرند و کامیون‌ها و وسایل حمل و نقل ما لنگ بود این عرضى که می‌کنم با توجه به ماده است در ماده می‌گوید که کلیه ماشین‌آلات و ادوات و لوازم فنى موجود را به طور رایگان واگذار نماید به وزارت دارایى بنده خودم چون یک چاپخانه کوچکى دارم براى رفع احتیاج روزنامه خودم خوب می‌دانم که اگر یک ماشین چاپخانه را از یک نقطه‌اى بخواهند بکنند و ببرند به یک جاى دیگرى و آنجا نصب بکنند این بسیار مشکل است خرج زیاد برمی‌دارد قسمتى از قطعات ماشین می‌شکند و باید مجدداً آن را تهیه کرد و یک یدکى‌هاى دیگرى آورد تا آن ماشین قابل استفاده شود به همین جهت است که بنده قطع دارم با این که الان وزارت دارایى جایى ندارد که این ماشین‌ها را نصب کند و به دلیل این که از جمله مدافعاتى که اینجا شد فرمودند که در محل اراضى رسومات قصد دارند که یک وقتى آنجا یک بنایى بسازند و چاپخانه را ببرند پس الان که آقایان این را تصویب می‌فرمایند آنچه مسلم است یک چاپخانه مجهزى اینجا هست و حقیقتاً یک از چاپخانه‌هاى بسیار خوب ایران است (صحیح است) به دلیل این که این چاپخانه‌اى است که می‌تواند بعضى از کارهاى چاپى را چاپ بکند که چاپخانه‌هاى دیگر نمى‌توانند از جمله همان قسمت باندرول و تمبر و یک قسمت‌هاى دیگر که اینها جزء اوراق بهادار است که هم باید خوب چاپ بشود و هم چاپخانه‌هاى دیگر مراقبت و دقت نمى‌کنند و به همین جهت هم هست که این کارها در اینجا چاپ می‌شود پس شما یعنى آن آقایانى که طرفدار این فکر هستند و مى‌فرمایند که چرا بعضى‌ها از جمله بنده گفتم که ساختمان نباید بشود گفتند این کار غلط است که یک کار مثبت موجودى را منقى کنیم یعنى همان آقایانى که طرفدار این فکر بودند این ماشین‌آلات را بر مى‌دارند مى‌ریزند توى کامیون تحویل وزارت دارایى مى‌دهند و وزارت دارایى هم مى‌ریزد توى انبار بنابراین یک کار مثبتى را از نظر ماشین‌آلات از بین مى‌بریم و یک ماشین‌آلاتى را مى‌ریزیم دور نمى‌دانم با این عمل چه صرفه‌جویى براى مملکت کرده‌ایم؟ هیچ به دلیل این که در ماده 2 و تبصره 2 آقایان ملاحظه کرده‌اند نوشته مى‌شود به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود مؤسسه چاپخانه مجلس را از اول سال 36 یعنى سالى که ده ماهش گذشته است به شرح زیر به ضمیمه بودجه آن به وزارت دارایى منتقل کند خوب آقا شما که در صدر ماده 23 میلیون ریال بودجه قائل شده‌اید براى چاپخانه مجلس از آن طرف هم که عین این بودجه را مى‌دهند به وزارت دارایى پس از نظر بودجه که هیچ صرفه‌جویى نکرده‌اید براى این که 9 ماه از آغاز سال گذشته است و الان ما تصویب کنیم که بودجه‌اى که از اول فروردین تا حالا خرج شده بدهیم به وزارت دارایى به نظر بنده این اصلاً مفهوم ندارد معنى ندارد بنده می‌توانم الان پیش‌بینى بکنم که این بودجه از اول سال 37 منتقل شود به وزارت دارایى اما بنده در ماه دهم سال که نمى توانم بگویم بودجه چاپخانه مجلس از اول فروردین سال 36 منتقل شود به وزارت دارایى و این بسیار غلط است به نظر بنده اگر قرار است که تصویب بشود باید این قسمت حذف بشود و این کار موکول به 37 بشود نه 36 اما آمدیم تصمیم گرفتیم حذف این بودجه را که شما دادید به وزارت دارایى همان طور که جناب آقاى شمس قنات‌آبادى فرمودند تمام کارگران و کارمندانش هم با همین بودجه و همین حقوق منتقل مى‌شوند به وزارت دارایى نتیجه چه می‌شود؟ ماشین‌ها در انبار مى‌افتد و این آقایان هم راه مى‌روند و حقوق مى‌گیرند بنده نمى دانم چرا در یک موضوعى که کار مثبت موجود منفى می‌شود عده‌اى با عین همان حقوق به وزارت دارایى منتقل مى‌شوند کارگران و کارمندان هم راه مى‌روند و حقوق مى‌گیرند این صحیح است؟ این کار منطقى است؟ آخر چه نتیجه‌اى دارد؟ بنده مخالف این ماده هستم و خواهش مى‌کنم جناب آقاى مخبر کمیسیون روشن کنند که چطور هم شما بودجه را منتقل کردید هم ماشین‌آلات را فعلاً که وزارت دارایى جایى ندارد و این ماشین‌آلات را مى‌ریزند در انبار با این حال شما مى‌گویید که کار صحیحى داریم مى‌کنیم به نظر بنده این کار به هیچ‌وجه صحیح نیست ما وظیفه نداریم که یک کارى را به صورتى بکنیم که مردم به ما ایراد بگیرند و بگویند چون مجلس شوراى ملى یک لایحه‌اى از خودش تصویب می‌کند و به نظر سنا هم نمى‌رسد و نماینده دولت هم نیست که جنبه‌هاى منفى یا ضعف آن را بیان کند و به ما ایراد بگیرند و بگویند هم یک چاپخانه را خراب کرده‌اند و ماشین‌ها را دور ریخته‌اند و کارگران و کارمندان منتقل شده‌اند و کارمندان هم راست راست راه مى‌روند و حقوق مى‌گیرند این صحیح نیست این است که بنده معتقدم ماده اول بایستى بدون تبصره تصویب بشود براى این که این ماده ناظر بر بودجه چاپخانه مجلس است البته کارکنان چاپخانه در این مدت کار کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند و الان هم سر جایش هست حقوق‌شان را گرفته‌اند یا على‌الحساب مى‌گیرند تصویب می‌کنیم ولى تبصره‌هایش که مربوط به انتقال بودجه چاپخانه است به دولت به وزارت دارایى و کندن این ماشین‌آلات و ریختنش توى انبار این صحیح نیست خصوصاً این که مجلس شوراى ملى معتقد است طبق ماده 2 که باید یک چاپخانه‌اى داشته باشیم این را هم که معتقدیم خوب حالا که معتقدیم یک چابخانه‌ای داشته باشیم این چاپخانه که موجود است همین را نگاه داریم اگر معتقدیم که این چاپخانه زیاد است ماشین‌آلاتش بزرگ است این را آقاى دکتر مشیر فاطمى خوب فکرى کرده‌اند و پیشنهاد خوبى هم داده‌اند این را بیایید و به صورت بازرگانى اداره کنید اگر زیاد است ماشین‌آلاتش کمش کنید یک قطعه دو قطعه بفروشید خریدار دارد و این ماشین‌ها طالب دارد مى‌توانید بفروشید البته طبق اصول قانونى همین چاپخانه موجود را کوچک‌تر کنید که به درد خودمان بخورد ایرادى اگر دارد ماشین‌آلات را بفروشید کارمندانش را هم که شما رد نکرده‌اید تازه اگر ماشین‌آلات را هم به وزارت دارایى بدهید گفته‌اید بودجه‌اش منتقل می‌شود و کارمندان از آنجا همین حقوق را می‌گیرند چه داعى دارد کسانى که ملتجى به شما هستند کارمند و کارگر شما هستند به قول جناب آقاى دکتر رضایى حرف حسابى زدند بنده در مورد افراد ذى روح که این حق را ندارم که همین طور بگویم‏ 1- ماشین‌آلات را بکنید و تغییر مکان بدهید 2- کارمندان را هم منتقل کنید این که ماشین‌آلات نیست این ذى روح است (صارمى- اگر نخواست نرود) این آمده به شما ملتجى شده سى سال است اینجا کارمند شما بوده است افتخارش این بوده که یکى از کارمندان مجلس شورای ملى بوده است این را که همین جورى نمى‌شود گفت برو مخصوصاً که شما فردا چاپخانه دیگرى مى‌خواهید ایجاد کنید عده‌اى از اینها را لازم دارید فعلاً هم که آنجا دارند حقوق می‌گیرند و کار می‌کنند این حقوق هم بودجه مملکت است آقاى اقبال مگر بودجه وزارت دارایى غیر از بودجه مملکت است و غیر از بودجه مجلس شوراى ملى است؟ این دارد حقوقش را می‌گیرد پنج یا ده نفرشان را کارآکتیو بدهید بقیه‌شان را به تدریج بازنشسته کنید بنده هیچ عاقلانه نمى‌دانم که در حال حاضر یک چاپخانه موجودى را خراب بکنید کارمندانش با این حقوق بروند و حقوق بگیرند و راست راست راه بروند بعداً برویم دنبال خرید یک چاپخانه جدید و استخدام کارمند جدید من نمی‌دانم نتیجه‌اش چیست این است که بنده جداً مخالفم و معتقدم که این کار عقلایى نیست و ما وظیفه‌مان است که همین چاپخانه را بگذاریم باشد و با اصول بازرگانى اداره‌اش کنیم و اگر هم بخواهیم کم کسر بکنیم درباره همین چاپخانه بکنیم (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى صارمى‏

صارمى- بنده در حال حاضر در اداره مجلس شوراى ملى هیچ گونه مداخله‌اى ندارم اعم از این که چاپخانه منتقل بشود یا نشود اعم از این که چاپخانه‌اى براى مجلس شوراى ملى خریدارى بشود یا نشود مداخله‌اى نخواهم داشت و به این مناسبت بنابر سوابق و اطلاعاتى که در گذشته دارم یک توضیحاتى حضور آقایان عرض می‌کنم که یک عده‌اى از مستخدمین چاپخانه در مجلس شوراى ملى حقوق می‌گیرند و می‌گردند و خوشوقت از این هستند که در محیط مجلس هستند حالا که می‌گویید چاپخانه از مجلس برود این اشخاص مى‌بینند به اینکه آن رفاه و آسایش، گرفتن حقوق و بیکار گشتن ممکن است از بین برود در زحمت افتاده‌اند (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمایید (خرازى- کارگرها و کارمندان دولتى که بیشتر بیکار هستند) اجازه بفرمایید که بنده صحبتم را بکنم و بعد تشریف بیاورید اینجا و هر چیزى مى‌خواهید بگویید از این جهت به‌خصوص بسیار ناراحت هستند و براى این که افکار آقایان نمایندگان محترم را هم مشوب کنند جدیت و فعالیت دارند (صدرزاده- ابداً آقا) مرتبه اول نیست (صدرزاده- اصلاً هیچ مراجعه نکرده‌اند به کى مراجعه کرده‌اند) اجازه بفرمایید که من واضح‌تر از این صحبت نکنم (یکى از نمایندگان- خواهش مى‌کنم بفرمایید و استدعا می‌کنم بفرمایید) اجازه بفرمایید بنده عرایضم را بکنم یک روز مجلس گفت این چاپخانه را به دانشگاه منتقل بکنید دانشگاه با حسن قبول تلقى کرد و حاضر شد که چاپخانه را منتقل بکند بعد از مدتى متوجه شدیم که دانشگاه گفت که ما به هیچ‌وجه قبول نمى کنیم فکر کردیم چه شده است معلوم شد همین اشخاصى که خودشان متضرر می‌شوند رفته‌اند و رئیس دانشگاه و مقامات مربوطه را دیده‌اند گفتند که این ماشین‌آلات کهنه است شما ازش استفاده نمى‌کنید کارگران این چاپخانه رعایت انتظام و دیسپیلین را نمى‌کنند به این مناسبت منافع شما ایجاب نمی‌کند که این چاپخانه را قبول کنید روى همین اشکالات متعدد و افکارى که گفته شده بود قبول

+++

نکردند (صدرزاده- این اشخاص را معرفى کنید) (خرازى- رئیس دانشگاه که نباید تحت تأثیر چند کارگر قرار بگیرد) اجازه بفرمایید دانشگاه قبول نکرد بعد با وزارت دارایى مذاکره شد وزارت دارایى هم گفت بسیار خوب بعد از مدتى دیدیم که آنها هم سرباز می‌زنند معلوم شد که همین افکار و همین صحبت‌ها موجب شده بود که آنها قبول نکنند مع‌ذالک کمیسیونى تشکیل پیدا کرد در وزارت دارایى و گفتند این کمیسیون به مجلس شوراى ملى بیاید مطالعه کند ببیند آیا این ماشین‌ها قابل انتقال هست یا نه و یا به همان ترتیبى که متذکر شده بودند این ماشین‌ها فرسوده است یا خیر و قابل استفاده هست یا نه این کمیسیون که از افسران مطلع وزارت دارایى تشکیل شده بود آمد به مجلس شوراى ملى و نشستند و مطالعه کردند و دیدند هیچ یک از اشکالاتى که به آنها تذکر داده شده بود وارد نیست چاپخانه برای‌شان قابل استفاده است قابل انتقال هست ماشین‌آلات را هم اگر خواستند منتقل کنند مواجه با زحمتى نیستند در اینجا بایستى در جواب تذکر جناب آقاى عمیدى‌نورى عرض کنم که فرمودند ممکن است این ماشین‌آلات را باید گارى بیاورند و حمل بکنند به یک انبارى و بالنتیجه از بین برود در صورتی که به این نحو نخواهد بود وقتى که وزارت دارایى محل نصب این ماشین‌آلات را تعیین کرد به تدریج از اینجا این ماشین‌آلات را برمی‌دارند و می‌برند آنجا و نصب می‌کنند نه گارى است و نه انبار است و از بین نخواهد رفت کما این که حالا وزارت دارایى استفاده می‌کند از اینجا و بعد هم با ترتیب فنى چاپخانه را از اینجا منتقل خواهند کرد جناب آقاى دکتر رضایى یک تذکراتى اینجا دادند که واقعا براى روشن شدن موضوع جواب آنها را دادن بسیار مناسب خواهد بود راجع به انتقال چاپخانه فرمودند به همین ترتیب که عرض کردم با مطالعاتى که وزارت دارایى کرد متوجه شد که چاپخانه را می‌تواند منتقل کند و ماشین‌آلاتش هم مورد استفاده است بایستى عرض کنم که با این ترتیباتى که وجود دارد و ترقیاتى که در علم چاپ به وجود آمده است اگر بخواهند چاپخانه را با همین نحو اداره کنند محتاج این است که یک ماشین‌آلات جدیدى وارد بکنند و ضمیمه چاپخانه بکنند چنانکه الان هم دو دستگاه ماشین در موقعى که این اداره تغییر کرده است خریدارى شده و وارد شده و هنوز هم نصب نشده است حتى از لحاظ نصب این دستگاه جدید مجلس شوراى ملى در زحمت بود و در مقام این بود که محل جدیدى پیدا کند که آنها را نصب بکند بنابراین اگر بخواهیم این چاپخانه را به همین وضع اداره بکنیم بایستى ماشین‌آلات جدیدى وارد بکنیم تا این که همراه ترقى چاپ بتواند این چاپخانه ادامه بدهد به کارش راجع به ساختمان مجلس فرمودند ساختمان مجلس به طور قطع و یقین تماس با محل این چاپ خانه پیدا مى‌کند و ناچار خواهند بود یک قسمتى که نزدیک در است ارتباط پیدا نمى کند در صورتی که نخواهند نرده آهنى اطراف مجلس بگذارید و حال آن که قرار است نرده بگذارند تصمیم این است که اگر ساختمان بشود تمام‏ اطراف مجلس نرده آهنى گذاشته بشود چه قسمتى که مجاور با خیابان بهارستان است باید نرده آهنى گذاشته بشود بنابراین بایستى ساختمان چاپخانه هم خراب بشود و حتى قبل از این که تصمیمى گرفته بشود مطالعه کرده بودند که این ساختمان براى چاپخانه و دستگاه‌هاى جدیدى که وارد می‌شود و احتیاجاتى که در آتیه از لحاظ انبار دارند این ساختمان مناسب نیست و متخصصینى خواستند و آمدند و چاپخانه را بازدید کردند و نقشه جدیدى براى چاپخانه تهیه کردند که الان وجود دارد و اگر چنانچه این چاپخانه به این وضع باقى بماند بایستى در یک قسمت از ساختمان جدید مجلس شوراى ملى محل چاپخانه هم ساخته بشود (صحیح است) که آن هم میلیون‌ها تومان خرج دارد و در حدود چندین میلیون تومان خرج آن خواهد شد (یکى از نمایندگان- براى ساختمان یک چاپخانه؟) بله قربان در حدود دو میلیون تومان خرج ساختمان چاپخانه خواهد شد (عمیدى‌نورى- وزارت دارایى هم باید بسازد) این جواب جنابعالى است که فرمودند اگر چنانچه به وزارت دارایى منتقل شود مستلزم هزینه‌اى خواهد بود می‌خواستم عرض بکنم اگر در مجلس هم بماند مستلزم این هزینه خواهد بود (صدرزاده- اگر خرج می‌شود چه فرقى می‌کند چرا آنها بکنند؟) جناب آقاى صدرزاده اگر منتقل هم بشود باید خرج کنند از این جهت فرقى نمی‌کند (مهندس فروهر- پس بهتر است باشد) اگر باشد آن وقت گرفتار آن اشکالاتى مى‌شویم که در جلسات گذشته عرض کردم گفته شد که مجلس به چاپخانه احتیاج دارد در بودجه این موضوع پیش‌بینى شده است جناب آقاى عمیدى‌نورى اطلاعات فنى‌شان زیادتر از بنده است با مطالعاتى که به عمل آمده است یک چاپخانه کوچک مجهز و مدرنى که حداکثر قیمت آن بیش از چهارصد و یا پانصد هزار تومان نخواهد بود (عمیدى‌نورى- امروز یک ماشین دو ورقى که بخواهند بخرند دویست هزار تومان است) مجلس سنا خریدارى کرده است (عمیدى‌نورى- آن چاپخانه نیست چیز دیگرى است)

احمد طباطبایى- اگر خریده‌اند ببینید همین چاپخانه مجلس سنا چند تمام می‌شود؟

صارمى- قرارداد منعقد کرده است و تمام شده است و خریدارى کرده‌اند و راجع به کارگرها هم (عمیدى‌نورى- کار تمام نشده را که نمى‌شود درویش حساب کرد) خیر قرارداد خرید منعقد کرده‌اند و تمام شده است وقتى قرارداد خرید منعقد کرده باشند تمام است (احمد طباطبایى- ما که داریم چرا بفروشیم؟) و اما این که جناب آقاى عمیدى‌نورى فرمودند که اگر این چاپخانه بزرگ باشد یک قسمتش را بفروشیم و بقیه را استفاده بکنیم توضیح عرض مى‌کنم که نه تنها با وضع فعلى تعداد کارگر و حجم کارى که دارد این چاپخانه نه تنها بزرگ نیست بلکه اگر چاپخانه بخواهد این وضع ادامه یابد باید براى ترقى و تنظیم چاپ یک قسمت‌هاى دیگرى خریدارى و اضافه کنید و فروشش با این ترتیب مورد لزوم نبوده است که بگوییم یک مقدارش را بفروشیم و یک قسمت آن را نگاهدارى کنیم اگر یک قسمت از چاپخانه را بفروشیم ضرر بیشترى متوجه خواهد شد چون این چهارصد و خرده‌اى کارگرى که چاپخانه در اختیار دارد آن وقت دیگر نمی‌تواند که آنها را بیرون بکند و حتى الان سر و صدای‌شان بلند است که گفته‌اند این مزایا را بگیرند این فوق‌العاده را بگیرند و جریان استخدامى شما به این نحو باشد و تشریف ببرید در وزارت دارایى کار کنید از این جهت به‌خصوص موافق نیستند اگر بخواهند چاپخانه را کوچک بکنند باید به همین تناسب کارگرها را جواب بکنید و آن وقت به طریق اولى نمی‌توانید این کار را بکنید براى این که با حفظ حقوق و مزایا به رفتن وزارت دارایى که کار کردن آنجا راضى نیستند آن وقت به طریق اولى راضى نخواهند بود راجع به نحوه انتقال چاپخانه هم در جواب آقاى عمیدى‌نورى باید عرض کنم این انتقال به تدریج انجام مى‌گیرد و جایى را معین کرده‌اند براى ساختمان چاپخانه و لایحه آن را نیز به مجلس داده‌اند و شور اول آن تمام شده است از اراضى رسومات‏ (عمیدى‌نورى- انشاءالله تا چند سال دیگر؟) براى ساختمان چاپخانه اختصاص داده‌اند تا وقتى که آنجا مهیا نشده است چاپخانه اینجا خواهد بود هر وقت محل جدیدشان حاضر شد قسمت قسمت به آنجا منتقل خواهد شد (دکتر دادفر- ما هم وقتى که آماده شد لایحه‌اش را تصویب می‌کنیم) الان لایحه تعیین محل چاپخانه یک شورش هم گذشته است و وزارت دارایى هم مشغول است و بایستى این را هم عرض کنم که الان این چاپخانه مجلس را با این وضع وزارت دارایى مستقیماً اداره می‌کند و حتى رئیس چاپخانه از طرف وزارت دارایى تعیین شده است و در اینجا مشغول اداره این مؤسسه است و در ظرف این مدتى که اداره کرده بد هم اداره نشده است یعنى بدتر از وضع سابق اداره نشده است و علت این موضوع هم این بود که کارگرهایى که در اینجا مشغول کار بودند در مقام سوء استفاده‌اى بر آمدند و در چندى پیش از این مبادرت به اعتصابى کردند آن هم سر موضوع ساده‌اى که مجلس شورای ملى مجبور شد که چند روز چاپخانه را تعطیل کند و بعد از آن به این ترتیب ادامه داد به طور کلى انتقال چاپخانه نه تنها موجب ضرر و زیان نیست و نه بودن چاپخانه چیزی است که بگوییم چاپخانه‌اى بزرگى است و موجب ازدیاد حیثیت مجلس است و اگر بزرگ‌تر شد حیثیت مجلس زیادتر خواهد شد همچنین این قسمت هم در نظر گرفته شده که آقایان کارگران هم اگر منتقل شدند همان مزایایى را که دارند خواهند داشت و از این لحاظ دچار مضیقه و خسارت نیستند و حقیقت این است که این چاپخانه هم به عنوان استخدام کارگر یک وضعى شده است که همه افراد هم توسل بجویند و تشبث کنند براى استخدام در آنجا چون استخدام در سایر جاها ممنوع است افراد به عنوان کارگر هجوم می‌آورند به چاپخانه مجلس و بیش از این میزان لزوم مجلس کارگر دارد مع‌ذلک اگر به وزارت دارایى هم بروند از حقوق و مزایاى فعلى خودشان استفاده خواهند کرد.

نایب رئیس- با این که چند نفر از آقایان به عنوان موافق و مخالف اجازه صحبت خواسته‌اند پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

پیشنهاد مى‌نمایم که مذاکرات در کلیات کافى باشد.

بهبهانى

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

اینجانب بزرگ ابراهیمى پیشنهاد کفایت مذاکرات را در این ماده می‌نمایم.

بزرگ ابراهیمى

نایب رئیس- آقاى بهبهانى توضیحى دارید بفرمایید.

بهبهانى- عرض کنم راجع به انتقال این چاپخانه از مجلس شوراى ملى آقایانى که عقیده‌شان این است که این چاپخانه منتقل بشود از اینجا به وزارت دارایى به نظر بنده و به نظر رفقاى من که همه اظهارنظر فرمودند دلیل‌شان دلیل کافى و منطقى به نظر نمی‌رسد براى این که ما می‌خواهیم یک چیز مسلم واقعى و مسلمى را که سیصد نفر کارگر دارند رویش کار می‌کنند و یک قوه مولده کشورمان را برداریم از اینجا بفروشیم بیک چیزى که براى ما مجهول است و معلوم نیست که کى کار می‌کند کى می‌رود و به چه صورتى در خواهد آمد (عمیدى‌نورى- آن هم به رایگان) آن هم به رایگان به اضافه می‌گویند که ما این

+++

چاپخانه را که منتقل می‌کنیم می‌خواهیم یک چاپخانه دیگرى را بخریم اگر می‌خواستید این چاپخانه را منتقل کنید و چاپخانه دیگر به نظر لازم نمى‌آمد مى‌گفتیم مجلس شوراى ملى می‌گوید که ما اهل این که اداره بکنیم یک چاپخانه را نیستیم چنانکه دلیل موافقین این بود که مجلس شوراى ملى براى اداره کردن یک چاپخانه‌اى به وجود نیامده است ولى در عین حال مى‌بینیم که می‌گویند می‌خواهیم ده پانزده یا بیست، سى میلیون بنده نمی‌دانم بدهیم و یک چاپخانه مدرن‌ترى بخریم و بیاوریم به مجلس شوراى ملى در صورتى که این چاپخانه بد نیست و بسیار هم خوب کار می‌کند طورى هم نیست که بگوییم مال صد یا 50 سال پیش است فعلاً که کارش خوب است و رقابت می‌کند با چاپخانه‌هاى بسیار خوب بنده قبل از این که بیایم پشت تریبون جناب آقاى بوشهرى پهلوى من نشسته بودند و صحبت می‌کردیم راجع به همین چاپخانه صحبت شد ایشان گفتند مجلس سنا می‌خواهد یک چاپخانه بخرد می‌گوید نصفش را به ما منتقل بکنید به اضافه می‌خواهند کاغذ و وسایل چاپ و چیزهاى دیگر را هم با چاپخانه منتقل مى‌کنید به جاى دیگر اگر شما می‌خواهید چه لزومى دارد که وسایل را هم منتقل بکنید از این جهت بود که بنده وعده زیادى از آقایان نمایندگان محترم با این کار مخالفیم پیشنهاد کفایت مذاکرات کردم که ضمن طرح پیشنهادات تکلیف آن معلوم شود.

نایب رئیس- آقاى طباطبایى‌قمى مخالف هستید؟ (طباطبایى‌قمى- بلى) بفرمایید.

پرفسور اعلم- بنده اول مخالف بودم معلوم می‌شود اینجا رعایت خصوصیت می‌شود.

باقر بوشهرى- شما جلو نشسته‌اید و پشت سر خودتان را نمى‌بینید آقاى طباطبایى زودتر اجازه خواستند.

احمد طباطبایى- عرض کنم که بنده در اصل قضیه با جناب آقاى بهبهانى موافق هستم نباید چاپخانه از مجلس منتقل بشود (صحیح است) در عین این که با اصل قضیه موافق هستم ولى با کفایت مذاکرات مخالفت می‌کنم از لحاظ این که قضیه از نقطه‌نظر مجلس مهم است از نقطه‌نظر سیصد نفر کارمندان مجلس اهمیت دارد که باید مطلب روشن شود (صحیح است) بنابراین روى این قضیه همان طوری که جناب آقاى رئیس فرمودند که یک عده‌اى از آقایان از نقطه‌نظر مخالفت یا موافقت با لایحه تقاضا کردند صحبت کنند موضوع واقعاً باید روشن بشود شاید یک موافق یا یک مخالفى در بیانش یک حرفى زد که آن حرف در نظر اشخاص مؤثر باشد آنهایى هم که اظهار موافقت می‌کنند متوجه بشوند که این عمل عمل بدى است و نباید چاپخانه از اینجا برود و بنابراین بنده معتقدم که روى این قضیه صحبت بشود و مذاکره بشود وقتى قضیه روشن شد آن وقت رأى بگیرید و الا در اصل قضیه بنده با انتقالش مخالف هستم.

نایب رئیس- آقاى پرفسور به عنوان موافق با کفایت مذاکرات اسم نوشته‌اند می‌توانند صحبت کنند.

پرفسور اعلم- عرض کنم که اینجا راجع به چاپخانه صحبت بسیار شد و حتى از چاپخانه تجاوز کرد و به ساختمان‌هاى مجلس هم رسید همکار بنده جناب آقاى قنات‌آبادى یک فرمایشى کردند و فرمودند اگر دعوتى شد به ساختمان مجلس سنا را دیدیم همه شاد می‌شویم بنده پشت این تریبون عرض می‌کنم که اگر آن ساختمان مجلس سنا را هم ببینم خجل می‌شوم چرا خجل می‌شوم؟ چون در شهرى که دو میلیون جمعیت دارد و باید بیمارستان‌هاى آن 20 هزار تختخواب داشته باشد دو هزار تختخواب دارد (صحیح است) شما جایى که بیمارهاى خودتان را معالجه کنید ندارید وقتى بیمارستان ندارید من ساختمان نمی‌خواهم به یادگار بماند وقتى نسل باقى نماند می‌خواهم ساختمان نماند این چه استدلالى است؟ (یکى از نمایندگان- احسنت پرفسور) (مهندس هدایت- دکترش را دارید؟) بله دکترش را داریم بیکار هم هست همان طور که مهندس براى ساختمان داریم ولى توى مجلس نمى‌آید (خنده نمایندگان) اما راجع به غرامت فرمودند که اگر ساختمان نکنیم باید غرامتش را بدهیم نخیر یک شاهى نباید بدهیم چون کنتراتچى برخلاف تمام مقررات رفتار کرده سند داریم و در موقع خودش عرض می‌کنم (طباطبایى‌قمى- روى کفایت مذاکرات صحبت کنید) شما این قدر صحبت کردید بنده حرفى نزدم یک لحظه هم از من بشنوید عرض کنم که راجع به کفایت مذاکرات پیشنهاد کرده‌اند مذاکرات کجایش کافى باشد که ما هنوز روشن نیستیم‏ (یکى از نمایندگان- شما که موافق هستید) صحیح است بنده به شرطى با کفایتش موافق هستم‏ (مهندس هدایت- که صحبت بشود) جناب آقاى رئیس آقا تکلیف‌شان را معین کنید.

نایب رئیس- آقا بین‌الاثنین صحبت نفرمایید.

پرفسور اعلم- به شرطى بنده با این کفایت مذاکرات موافق هستم که این لایحه روشن بشود این لایحه روشن نیست و به قدرى خنده‌آور است این مطلب گر چه بنده موافق بودم که که این چاپخانه برود ولى وقتى که این لایحه را دیدم، دیدم که این به ضرر مجلس است (صحیح است) چون دیدم که وقتى که این چاپخانه رفت ما جایش یک چاپخانه دیگر لازم داریم این چاپخانه‌اى که ما لازم داریم چند کارگر لازم دارد اعتبارش چیست و یک دفعه مى‌بینید که پانزده میلیون یک چاپخانه دیگرى خریده‌اند این چاپخانه‌اى که داریم مفت می‌دهیم و یک چاپخانه دیگرى می‌خریم این نقض غرض است‏ (عمیدى‌نورى- احسنت) بنابراین تا وقتى که این نکته را روشن نکنید بنده مخالف هستم‏.

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد بنابراین مذاکرات ادامه دارد آقاى پرفسور اعلم مخالف هستید بفرمایید.

پرفسور اعلم- بنده اگر می‌دانستم که تصویب نمى‌شود در اصل موضوع عرض نمى‌کردم ولى حالا که تصویب نشد عرض می‌کنم این لایحه همان طورى که عرض کردم مبهم است در این لایحه شما توضیح ندادید که مجلس چاپخانه لازم دارد و این چاپخانه‌اش را مفت می‌خواهد از دست بدهد چه جور چاپخانه‌اى می‌خواهد بخرد چقدر کارگر این چاپخانه لازم دارد (یک نفر از نمایندگان- ساختمان جدید لازم دارد یا ندارد؟) آقاى عمیدى‌نورى بنده در جلسه قبل موافق بودم که چاپخانه برود ولى به شرطى نه این که این طور که اینجا نوشته است چاپخانه را ما مفت بدهیم بعد برویم یک چاپخانه 20 میلیون ریالى بخریم بعد 20 میلیون ریال هم ساختمان درست بکنیم بعد باز هم سفارش و تمنا و خواهش، و به جاى این کارمندان که فرستادیم آنجا 400 پانصد نفر کارمند دیگر بیاوریم اگر امر دایر بر این است خوب چه عملى است که مى‌کنیم یک چاپخانه‌اى است بگذارند بماند کارگرانش هم که هستند حالا اگر چاپخانه را منتقل کنیم بعد هم افراد توصیه کنند یک کارگر دیگرى بیاوریم و ما آن توصیه را قبول کنیم آن کارگر را بیاوریم با این ترتیب مردم به ریش ما یک قدرى خواهند خندید که آقا یک چاپخانه‌اى داشتید چاپخانه هم خوب بود و کار هم می‌کرد دلیلش هم این است که اوراق بهادار چاپ می‌کرد این را مفت از دست دادید پس زیر این کاسه نیم کاسه‌اى است، بنابراین بنده استدعا مى‌کنم که آقایان اجازه بفرمایند اولاً این لایحه روشن شود درست نوشته بشود قانع‌کننده باشد و بیاید در اینجا بعد بهش رأى بدهیم.

نایب رئیس- آقاى بوشهرى موافق هستید.

صادق بوشهرى- مخالف هستم.

نایب رئیس- آقاى مهندس هدایت موافق هستید (مهندس هدایت- موافق هستم) بفرمایید.

مهندس هدایت- عرض کنم حضور محترم آقایان به نظر بنده به اندازه کافى راجع به این کار صحبت شده است و براى این که به این کار خاتمه داده شود بهتر است که وارد مواد شویم و آقایان هر پیشنهادی که دارند بفرمایند بنده هم در ماده اول یک پیشنهاد اصلاحى دارم و تصور می‌کنم با آن پیشنهاد اصلاحى بنده نظر کلیه آقایان تأمین شود این که ما هى له و علیه صحبت کنیم نتیجه‌اى ندارد استدعا می‌کنم که رأى بدهید که مذاکرات کافى باشد که وارد مواد شویم و پیشنهادات مطرح شود.

نایب رئیس- پیشنهادى رسیده است که این لایحه موقتاً تا جلسه آینده مسکوت بماند و چون به طور موقت است ممکن است پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى

اینجانب پیشنهاد می‌نماید که لایحه پیشنهادى چاپخانه مجلس شوراى ملى تا جلسه آینده موقتاً مسکوت بماند.

مرآت اسفندیارى‏

نایب رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى

مرآت اسفندیارى- عرض کنم بیانات مفصلى در اینجا نسبت به بودجه چاپخانه مجلس شوراى ملى شد که خود بنده هم به سهم خودم شاید تا اندازه‌اى شرکت کردم ولى آنچه به نظر بنده رسید مذاکرات مخالف و موافق در پاره‌اى موارد بسیار زیاد بوده و هر کدام دلایلى داشتند نه می‌شود دلایلى که موافق است قبول کرد و نمی‌شود دلایلى را که مخالف است قبول کرد بنده پیشنهاد سکوت را از این لحاظ دادم شاید فرصتى باشد که بیشتر بتوانیم به باطن این فکر که این طرح و لایحه را تنظیم کرده توجه پیدا بکنیم و دفعه دیگر واقعاً بتوانیم با فکر روشن رأى بدهیم این عقیده شخصى بنده است استدعا می‌کنم اگر آقایان موافق باشند با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند و تأخیر زیادى هم نیست تا جلسه دیگر مطالعه بیشترى بشود.

نایب رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى مخالف هستید بفرمایید.

دکتر مشیر فاطمى- عرض کنم بنده هر چه پیش خودم فکر کردم اصلاً علت سکوت را نفهمیدم این ماده اول چیزى نیست که مورد مخالفت آنهایى باشد که می‌خواهند چاپخانه اینجا بماند یا آنهایی که می‌گویند نماند ماده اول می‌گوید که حقوق آنها را چه جور بدهید در پرداخت حقوق آنها هم آقایان متفق‌القول هستند که باید پرداخت شود (صدرزاده- صحبت در تبصره‌ها است) فعلاً که به تبصره نمی‌رسیم آخر باید به تبصره برسیم بعد صحبت کنیم بنده می‌گویم مجلس شوراى ملى سر یک چیزى به این جزئى که پرداخت حقوق است باید تصمیم بگیرد چه یک جلسه و چه ده جلسه صحبت شود باید بالاخره موافقت بشود رأى بدهیم یک سنت‌هایى در مجلس شوراى ملى بوده است اینها را از بین نبرید که بنده در موقع پیشنهاد خودم عرض خواهم کرد و معتقدم سکوت معنى ندارد.

نایب رئیس- در پیشنهاد سکوت موقت و غیر موقت پیشنهاددهنده مى‌تواند توضیح

+++

بدهد و فقط یک مخالف و دیگرى نمی‌تواند صحبت کند (یک نفر از نمایندگان- پس گرفتند) پس هم بگیرند باز باید رأى گرفته شود بنابراین اعلام رأى می‌شود به این ترتیب که آقایانى که موافق هستند تا جلسه آینده این لایحه مسکوت بماند قیام کنند (چند نفرى برخاستند) تصویب نشد بنابراین مذاکرات ادامه داده می‌شود.

آقاى صادق بوشهرى

صادق بوشهرى- بنده چون این قضیه مربوط به زندگى و اعاشه 300 چهارصد نفر کارمند و عائله آنها بود در این چند روز خیلى دقت کردم ببینم واقعاً دلیلى که این خیال را براى هیئت رئیسه پیش آورده است چیست ولى متأسفانه نتوانستم دلیل قانع‌کننده‌اى براى خود پیدا کنم یک عده از آقایان می‌فرمایند که این چاپخانه براى مجلس شوراى ملى ضرر و زیان مادى دارد این قضیه به نظر بنده خیلى مستدل نیست براى این که مجلس شوراى ملى مؤسسه بازرگانى نیست که بخواهد حساب کند که این مطبعه براى او منافع مادى دارد یا ندارد و آن روزى هم که خیال تأسیس این چاپخانه براى مجلس شوراى ملى پیدا شد خدا رحمت کند مرحوم ارباب کیخسرو را که این از یادگارهاى اوست خوب دیدند براى مجلس شوراى ملى یک چاپخانه‌اى براى کارهاى داخلى آن لازم است این چاپخانه را تأسیس کردند و تا به حال هم به صورتى که الان هست کار کرده و احتیاجات مجلس را رفع کرده گر چه فرمایشات جناب آقاى عرب‌شیبانى براى بنده حجت است که فرمودند این چاپخانه در حدود سیصد، چهارصد هزار تومان در سال استفاده می‌کند ولى مع‌هذا عرض کردم ولو این که استفاده نکند ضرر هم بکند اشکالى ندارد (صدرزاده- کتابخانه هم منفعتى ندارد) (دکتر امین- توجه بشود ضرر نمی‌کند) حالا عرض کردم بر فرض این که ضرر هم بکند مانعى ندارد اشکالى ندارد خیلى کارها است که منافع مادیش را در نظر نمی‌گیرند یکى هم چاپخانه است یک عده از آقایان استدلال می‌کنند که بعضى اوقات یک مشکلات و تشنجاتى براى مجلس شوراى ملى فراهم کرده‌اند که با رفتن این چاپخانه آنها از بین می‌رود و این هم به عقیده بنده درست نیست براى این که مجلس شوراى ملى، وزارت دارایى، دانشگاه آنها همه مال این مملکت است شما اگر این چاپخانه را انتقال بدهید با کارمندانى که دارد به وزارت دارایى آن تشنج و آن اشکالاتى که در کار است آنها هم با این کارمندها منتقل می‌شود به وزارت دارایى بالاخره هر جا باشد دودش در چشم مردم این مملکت می‌رود اساس را باید درست کرد شما باید حداقل معیشت یک کارگرى را تأمین کنید نمی‌گویم بهش کادیلاک بدهید کارى کنید که این کارگر بداند وقتى که ظهر می‌رود خانه‌اش یک نان و دیزى دارد که خودش و زن و بچه‌اش بخورند خودش و بچه‌اش اگر مریض شد بداند که یک مریضخانه‌اى هست دکترى هست معالجه‌شان بکند با این صفت قناعت و بزرگ‌منشى که در ایرانى هست به خداى احد و واحد به شما قول می‌دهم صدا از هیچ کارگرى در نیاید (صحیح است) هر چه مى‌بینید در نتیجه این است که یک کارگر بدبخت اصلاً به وضعیت زندگى خودش هیچ گونه اطمینانى ندارد همان جور با او رفتار می‌شود اگر ناخوش شد تمام عائله‌اش از بین می‌رود و این کار درست نیست و با این ترتیب انتقال چاپخانه مجلس شورای ملى به وزارت دارایى این اشکالات از بین نمی‌رود و به عقیده بنده آن اشکالات باز هم هست باید اساس را درست کرد به هر صورت همان طورى که عرض کردم چون دلیل قانع‌کننده‌اى براى خودم پیدا نکردم مخالف با این لایحه هستم و از همه آقایان استدعا مى‌کنم همان طوری که آقاى خرازى فرمودند سرسیاه زمستان براى یک عده سیصد نفرى کارگر و کارمند و چندین هزار عائله آنها ناراحتى فراهم نکنید بگذارید از صدقه سر مشروطیت ایران زندگى بکنند شما هر گونه اطمینانى که به این کارگرها بدهید که اینها وقتى به وزارت دارایى منتقل مى‌شوند همان مزایا و همان حقوق را خواهند داشت همه ما می‌دانیم این درست نیست دولت نه تاجر خوبى است نه ملاک خوبى است نه چاپخانه‌چى خوبى است اینها را مى‌برند آنجا حالا اگر بنده تا اندازه‌اى بدبین نباشم که همان طوری که جناب آقاى عمیدى‌نورى مى‌فرمایند فکر کنم که اینها را می‌برند توى انبار می‌ریزند خیر مى‌گوییم که آنجا نصب مى‌کنند و به کار هم مى‌اندازند ولى بعد از شش ماه یک اعلان مزایده‌اى مى‌دهند در روزنامه‌ها که چون این چاپخانه براى دولت ضرر داشت این را می‌خواهیم بفروشیم دیگر وزارت دارایى به خریدار نمى‌تواند تحمیل بکند که کارگرها را همه ببرید این بدبخت‌ها مى‌افتند به بیچارگى حالا آقایان این قسمت را بردارید و بگذارید این چاپخانه براى مجلس باشد و به فکر سود و زیانش هم نباشید.

نایب رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد کفایت مذاکرات را می‌نماید.

دکتر مشیر فاطمى

نایب رئیس- چون قبلاً پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده بود و رأى گرفته شد نسبت به این پیشنهاد طبق ذیل ماده 83 بدون هیچ مذاکره باید رأى گرفته شود بنابراین رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانى که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد چون وقتى باقى نمانده است به علاوه پیشنهادات متعددى هم رسیده است که مبنى بر این است که به وزارت فرهنگ منتقل شود و محتاج به مذاکره با فرهنگ خواهد بود و پیشنهاد دیگرى هم رسیده است که چاپخانه به صورت بازرگانى اداره بشود و محتاج به آیین‌نامه و اساس‌نامه‌ای است که در این باب کمیسیون محاسبات باید مطالعه کند و لایحه یک شورى است و باید در همین شور تصمیم گرفته شود از این جهت جلسه را ختم می‌کنم که فرصتى براى مذاکره و مطالعه باشد. جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود و بقیه مذاکره در این لایحه در دستور است.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- عماد تربتى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295210!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)