کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 145 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1327  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال‌های 21و 22و 23 و24 مجلس

3- تصویب 15 فقره مرخصی آقایان نمایندگان

4- تصویب یک فقره اعتبارنامه

5- اعلام تقدیم طرح نمایندگان راجع به مطبوعات

6- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 145

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و هشتم بهمن ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه تفریغ بودجه سال‌های 21و 22و 23 و24 مجلس

3- تصویب 15 فقره مرخصی آقایان نمایندگان

4- تصویب یک فقره اعتبارنامه

5- اعلام تقدیم طرح نمایندگان راجع به مطبوعات

6- موقع و دستور جلسه بعد-ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مجلس‏]

صورت جلسه قبل را آقاى فولادوند منشى به شرح زیر قرائت کردند

یک ساعت به ظهر روز سه‌شنبه 26 بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: اردشیر شادلو - حسن اکبر- محمد‌على دادور- نورالدین امامى- اورنگ- منصف- دکتر طبا- محمد‌على مسعودى- حسین وکیل- دکتر امینى- قهرمان- عباس اسکندرى- سالار بهزادى- اعزاز نیک‌پى‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: بیات- دکتر بقائى- معین‌زاد‌ه- تولیت- سلطانى- ابوالقاسم بهبهانى- ابوالحسن رضوى- فرج‌الله آصف- ناصرالدین ناصرى- محمد‌تقى بهار- یمین اسفندیارى‏

دیر‌آمدگان بى‌اجازه آقایان: آشتیانى‌زاده- دکتر اعتبار- آقاخان بختیار- فرامرزى- شریعت‌زاده- مسعود ثابتى- دهقان- دکتر مصباح‌زاده- نیک‌پور- گلبادى- اسدى- مکرم- عباس کهبد- افخمى‏

آقاى ملک‌مدنى راجع به منع استعمال تریاک و آقاى امیر‌تیمور راجع به پیشنهاد عدم قرضه از خارج و آقاى رحیمیان راجع به انتشار نطق نمایندگان در جراید و روزنامه رسمى و آقاى حائرى‌زاده راجع به پیشنهاد خودشان که باید نسبت به آن اخذ رأى شود و آقاى دکتر متین دفترى راجع به امور کشاورزى و بهدارى که دولت در اجراى برنامه مقدم بدار‌د و تصویب شده است و آقاى دکتر راجى که به وعده آقاى دکتر اقبال پیشنهاد خود را مسترد داشته‌اند هر یک توضیح و تذکرى دادند و صورت مجلس تصویب شد

آقاى مهندس رضوى اظهار داشتند که براى دفاع از منافع ملت ایران مطالبى دارند که به عرض مجلس می‌رسانند و ضمن اشاره به شرح مسافرت خود به یزد تلگرافى را که به عنوان وزیر پست و تلگراف مخابره کرده بود قرائت نمودند حاکى از این که چند نفر مرد به ظاهر ملى به دستیارى مأمورین دولت درصدد بودند ایشان را به قتل رسانند یا دیوانه معرفى کنند و نسبت به سرهنگ مجاب سرهنگ شقاقى و سرتیپ احمد سرتیپى که با حاج غلامرضا آگاه و همدستان او تبانى داشته و از مقام خود سوء‌استفاده کرده‌اند اعلام جرم می‌نمایند سپس تلگراف دیگرى را قرائت و اضافه نمودند که مملکت در چنگال سیاستمداران محافظه کار انگلستان است و کسى که به طرف اعلحیضرت تیر‌اندازى کرد آلتى بیش نبود و در خاتمه نسبت به معین‌زاده

+++

و دکتر طاهرى و فضل‌الله بهرامى نیز اعلام جرم نمودند

در این موقع مجلس وارد دستور شد و آقاى باتمانقلیج در تعقیب اظهارات جلسه پیش پیشنهاد خود را تکرار نمودند که دولت بدون فوت وقت سدهایى که مطالعه شده و پروژه آنها به اتمام رسیده دستور شروع به کار دهد

آقاى دکتر شفق گفتند برنامه به ترتیبى که به مجلس داده شده باید مورد توجه قرار گیرد دو سال متخصصین مطالعه کرده‌اند و با این پیشنهاد‌ها نمی‌توان اساس آن را برهم زد و معتقد بودند که پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شود

آقاى شهاب خسروانى مخبر کمیسیون برنامه توضیحات آقاى دکتر شفق را تأیید نمودند و پیشنهاد آقاى باتمانقلیج تصویب نشد

آقاى فولادوند پیشنهاد نمودند که به پیشنهادهاى قاب توجه شده رأى گرفته و بقیه به کمیسیون ارجاع شود و ضمن توضیحات گفتند نباید کارى کرد که پیشنهادهاى مطالعه نشده موجب زیان مملکت گردد

آقاى سزاوار با توضیحاتى مخالف بودند و نسبت به پیشنهاد آقاى فولادوند اخذ رأى بعمل امد و تصویب شد

ماده واحده و پیشنهادهاى قابل توجه شده قرائت شد و آقاى وکیلى پیشنهاد نمودند به ماده واحده و پیشنهادها جداگانه اخذ رأى شود بدین ترتیب نخست ماده واحده به تصویب رسید و سپس تبصره‌ها یک یک قرائت و تصویب گردید و به مجموع آن نیز اخذ رأى به عمل آمده و تصویب شد

آقاى معاون وزارت دارایى دو لایحه راجع به اعتبار هزینه انتخابات و بخشودگى قسمتى از داروها و یدکى‌هاى هواپیمایى تقدیم داشتند و تقاضا نمودند لوایح مربوط به بخشودگى مالیات‌ها و باز‌نشستگى مستخدمین زودتر به تصویب رسد

آقاى وزیر بهدارى یک لایحه مربوط به اداره ثبت ثبت احوال تقدیم نمودند

آقاى نراقى گزارش مربوط به نشر اسکناس را قرائت نمودند که بدون اجازه مجلس بانک نمی‌تواند انتشار دهد و اجازه طبع اسناس براى آن است که اسکناس‌هاى پاره فرسوده جمع‌آورى شود و نگاهدارى حساب پشتوانه از وظایف هیئت نظارت پشتوانه است که از حسابه‌اى بانک ملى مجز‌ا است‏

سه ربع بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به صبح روز پنجشنبه محول گردید

رئیس- آقاى امینى راجع به صورت مجلس نظرى دارید

امینى- بعد از تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقاى آزاد نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

آزاد- بنده راجع به گزارشى که آقاى نراقى راجع به اسکناس دادند می‌خواهم توضیحاتى بدهم چون یک قسمتش خلاف واقع است اجازه بفرمایید که توضیحاتى عرض کنم‏

رئیس- این مربوط به صورت مجلس نیست باید بعداً اگر بیانى دارید بفرمایید

آزاد- قبل از دستور نیست راجع به اظهارات آقاى نراقى است و راجع به همین صورت جلسه‌ای است که امروز خوانده شد راجع به اسکنا‌س‌ها

رئیس- می‌دانم می‌خواهم ببینم این اعتراض مربوط به صورت مجلس هست یا نه‏

آزاد- بنده راجع به اظهاراتى که کرده‌اند می‌خواهم عرض کنم که آنچه گفته شده خلاف واقع است‏

رئیس- اعتراض بر صورت جلسه باید نسبت به آن چیزى باشد که خلاف نوشته باشد

آزاد- ایشان نماینده مجلس هستند یک گزارشى داده‌اند که برخلاف واقع است و بنده می‌خواهم در این باره صحبت کنم آقاى رئیس اجازه بفرمایید که بنده صحبت کنم‏

رئیس- بفرمایید اول سرجاى خودتان بنشینید

آزاد- بسیار خوب مى‌نشینم بنده می‌خواهم عرض کنم که این گزارشى که داده‌اند خلاق واقع است ایشان نماینده مجلس هستند و بانک ملى عملش خلاف واقع است و باید اصلاح شود

رئیس- بنده می‌گویم که موقع صحبت حالا نیست نمی‌گویم که صحبت نکنید می‌گویم که قبل از دستور بفرمایید

آزاد- برخلاف واقع نباید صحبت بشود

رئیس- آنچه که گفته می‌شود باید راجع به صورت مجلس باشد تمام اظهارات سرکار ممکن است جایش در مجلس باشد ولى نه در موقع تصویب صورت مجلس این صورت مجلس باید بگذرد بعداً اظهارات شما به عنوان نطق قبل از دستور بشود و با اجازه مجلس می‌توانید قبل از دستور صحبت بفرمایید و الّا این سابقه نیست آقاى دکتر معظمى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

دکتر معظمى- چون گفتند خلاف واقع است ممکن است بیانات ایشان سوء‌تفاهمى ایجاد بکند من تمنى دارم اجازه بفرمایید که حرف بزنند چون خلاف واقع نیست تا بعداً جواب داده شود

رئیس- راه نظامنامه‌اش را بفرمایید انجام شود ممکن است آقایان اجازه بفرمایید که قبل از دستور آقاى آزاد صحبت کنند

نمایندگان- بسیار خوب‏

کشاورز صدر- بنده مخالف نطق قبل از دستور هستم‏

رئیس- آقاى حاذقى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

حاذقى- من خواستم به استحضار مقام محترم ریاست مجلس برسانم همان طور‌ی که در صورت جلسه منعکس است در جلسه گذشته یکى از همکاران مجلس قبل از دستور بیاناتى کردند‌ که در خار‌ج انعکاس پیدا کرده که شاید سکوت مجلس تأیید آن مطالب بوده خواستم عرض کنم که مجلس به اتفاق کلمه نسبت به مطالب هیچ گونه نظر موافق نداشته (صحیح است) و آن مطلب به عنوان نظر شخصى گفته شد‌ه (صدرزاده- کدام مطالب تمام بیاناتى که کردند مربوط به خودشان بوده است‏)

رئیس- همه این مطالب آقایان مخالف نظامنامه است اصلاً ربطى به صورت مجلس ندارد آقاى سزاوار نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

سزاوار- بنده پنج دقیقه عرض دارم که بعد از تصویب صورت جلسه اجازه بفرمایید

رئیس- آقاى آشتیانى‌زاده نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

آشتیانى‌زاده- بنده می‌خواهم از مقام محترم ریاست مجلس استدعا کنم که مرخصى آقاى ملک‌الشعرا‌ بهار را مطرح بفرمایید

رئیس- بسیار خوب آقاى صفوى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

صفوى- خیر بعد از تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقاى دکتر فلسفى راجع به صورت جلسه است‏

دکتر فلسفى- بنده با نطق قبل از دستور مخالف هستم‏

رئیس- آقاى اسلامى نسبت به صورت مجلس است‏

اسلامى- عرض کنم که حادثه تأسف‌آورى در مازندران اتفاق افتاده است و آقاى شریعت‌زاده نماینده محترم هم اجازه خواسته‌اند که قبل ار دستور در این باره صحبت کنند خواستم قبل از دستور اجازه بفرمایید که دو دقیقه در این مورد صحبت شود

رئیس- نسبت به صورت مجلس دیگر نظرى نیست (گفته شد- خیر ) صورت جلسه قبل تصویب شد یک عده از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند دستور- دستور

آزاد- بنده مخالف با ورود در دستور هستم‏

رئیس- آقایان موافقت دارند که آقاى آزاد بیانات خودشان را بفرمایند آقاى فولادوند

فولاد‌وند- بنده مخالف هستم مخالف بنده این است که بیست ماه است مجلس تشکیل شده و ما همه‌اش حرف زده‌ایم و مردم از حرف خسته شده‌اند و محض رضاى خدا بگذارید مجلس کار کند

آزاد- بنده دو دقیقه بیشتر صحبت ندارم‏

رئیس- بایستى رأى گرفت من رأى می‌گیرم به ورود در دستور وقتى آقایان به ورود در دستور رأى دادند البته قبل از دستور را تصویب نکرده‌اند آقایانی که با ورود در دستور موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد و در هفته آتیه آقایان وقت بدهید به آقاى آزاد که صحبت کنند

آزاد- آقاى رئیس که این حق مردم است که تضییع می‌شود

اسلامى- راجع به مازندران اجازه بفرمایید که صحبت بشود

رئیس- روز دیگر آقایان زودتر تشریف بیاورند که آقایان بیاناتى دارند بفرمایند

آزاد- آقاى رئیس بنده دولت را استیضاح خواهم کرد که یک هفته در این مورد صحبت کنم‏

[2- تقدیم لایحه تفریح بودجه سال‌هاى 21 و 22 و 23 و 24 مجلس‏]

رئیس- آقاى امینى بفرمایید

امینى- این چون جزء دستور است این لایحه تفریغ بودجه مجلس است مربوط به سال‌هاى 21 و 22 و 23 و 24 تقدیم می‌کنم که به کمیسیون مربوطه برود

رئیس- به کمیسیون محاسبات مجلس فرستاده

+++

می‌شود یک پیشنهاداتى راجع به دستور شده که باید دولت حاضر باشد عجالتاً هیچ کدام از آقایان وزرا‌ نیستند چند فقره مرخصى است که قرائت می‌شود

معتمد دماوندى- بنده یک ماه است که اسم می‌نویسم براى صحبت و اجازه داده نمی‌شود

[3- تصویب 15 فقره مرخصى آقایان نمایندگان‏]

رئیس- مرخصى‌ها قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى ملک‌الشعراء بهار تقاضاى تمدید سه ماه مرخصى براى ادامه معالجه از تاریخ انقضاى مرخصى سابق نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت و گزارش آن به عرض می‌رسد

اردلان- اجازه بفرمایید بنده مکرر عرض کرده‌ام راجع به مرخصى نماینده محترم آقاى ملک‌الشعراء بهار و استدعا کرد‌ه‌ام که کمیسیون موافقت بکند یا ارز حقوق ایشان داده شود (صحیح است)

رئیس- با ارز داده می‌شود آقایانی که با مرخصى آقاى بهار موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى دیگرى قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

آقاى معین‌زاده درخواست چهل روز مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى معین‌زاده موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش دیگرى قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

آقاى جواد ملک‌پور تقاضاى 18 روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با 18 روز مرخصى ایشان موافقت و گزارش آن براى تصویب تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایانی‌ که با مرخصى آقاى ملکپور موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد گزارش دیگرى قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد

آقاى دکتر راجى درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقای دکتر راجى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده گزارش دیگرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى حسن مکرم به موجب گواهى آقاى دکتر فلسفى محتاج به معالج و استراحت می‌باشند و درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت این که گزارش آن تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى مکر‌م قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى دیگر قرائت شد

مرخصى آقاى بیات به شرح زیر قرائت شد آقاى بیات باید معالجه در اروپا درخواست 45 روز مرخصى نموده و حقوق این مدت را تخصیص بیمارستان جدید اراک داده‌‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى بیات قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى دیگر قرانت می‌شود

مرخصى آقاى حاذقى به شرح زیر قرائت شد

آقاى ابوالفضل حاذقى درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده با ارائه گواهى آقاى دکتر فلسفى براى معالجه چشم نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت اینک گزارش آن تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقای حاذقى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى دیگر قرائت می‌شود

مرخصى آقاى مهندس رضوى به شرح زیر قرائت شد

آقاى مهندس رضوى به شرح زیر قرائت شد آقاى مهندس احمد رضوى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى مهندس رضوى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى دیگر قرائت می‌شود

مرخصى آقاى قوامى به شرح زیر قرائت شد

آقاى قوامى درخواست دو ماه مرخصى متناوب نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آقا موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى قوامى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى دیگر قرائت می‌شود

مرخصى آقاى ابوالقاسم بهبهانى به شرح زیر قرائت شد

آقاى ابوالاسم بهبهانى به موجب گوا‌هى پزشک معالج براى معالجه کبد خود محتاج به مسافرت به خارج کشور شده‌اند و درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ چهارم مهر 1327 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى بهبهانى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد

مرخصى دیگر قرائت میشود

مرخصى آقاى ملک‌مدنى به شرح زیر قرائت شد آقاى ملک‌مدنى تقاضاى یک ماه مرخصى متناوب نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت و گزار‌ش آن تقدیم می‌گردد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى ملک‌مدنى قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى دیگر قرائت می‌شود

مرخصى آقاى حائرى‌زاده به شرح زیر قرائت شد

آقاى حائرى‌زاده درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت و گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى حائرى‌زاده قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شده مرخصى دیگر قرائت می‌شود

مرخصى آقاى کامل ماکویى به شرح زیر قرائت شد

آقاى کامل ماکویى با ارائه گواهى پزشک تقاضاى دو ماه مرخصى براى ایام مریضى از 23 آبان تا 23 دی ماه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با دو ماه مرخصى ایام کسالت ایشان موافقت و گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى ماکویى قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد مرخصى دیگر قرائت می‌شود

مرخصى آقاى حسن اکبر به شرح زیر قرائت شد

آقاى حسن اکبر با ارائه‌ى گواهى سه نفر پزشک تقاضاى سه ماه مرخصى از اول اسفند 27 براى معالجه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با تقاضاى ایشان موافقت نموده و گزارش آن را تقدیم می‌دارد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى حسن اکبر موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد

[4- تصویب یک فقره اعتبار‌نامه‏]

رئیس- اعتبار‌نامه آقاى خسرو قشقایى مطرح شده بود دو نفر مخالفت کرده بودند حالا مطرح است مخالفین هم نیستند (صحیح است) بنابراین به آن رأى گرفته می‌شود (بهادرى- آقاى امامى مریضند) آقایانی که با اعتبار‌نامه آقاى خسرو قشقایى موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد فقط آقاى وزیر پست و تلگراف اینجا تشریف دارند و لوایحى که در دو دستور است مربوط به وزارت دارایى  و دادگسترى است‏

وزیر پست و تلگراف- بنده یک لایحه‌اى داده‌ام خواهش می‌کنم آن را مطرح بفرمایید

اردلان- آقاى رئیس لایحه‌ى مربوط به وزارت پست و تلگراف را مطرح بفرمایید

مکى- اجازه بفرمایید آقاى اسلامى و آقاى آزاد صحبت کنند

[5- اعلام تقدیم طرح نمایندگان‏]

راجع به مطبوعات ‏رئیس دیگر وارد دستور شده‌ایم آن نمی‌شود یکى هم طرحى است که آقایان نمایندگان داده‌اند راجع به مطبوعات‏

وزیر پست و تلگراف- لایحه مربوط به وزارت پست و تلگراف را مطرح بفرمایید این یک امر بین‌المللى است که باید به تصویب مجلس برسد

+++

رئیس- آقاى نمایندگان باید موافقت بفرمایند آقاى دکتر شفق سه موضوع را پیشنهاد کرده‌‌اند در دستور قرار گیرد و مطرح شود یکى لایحه مطبوعات یکى بخشودگى مالیات یکى هم موضوع نظام وظیفه است‏

وزیر پست و تلگراف- مقاوله‌ى نامه‌ى بین‌المللى پاریس که مربوط به وزارت پست و تلگراف‌ است خواهش می‌کنم مطرح شود

رئیس- یکى هم همین طرحى است که آقایان نمایندگان راجع به مطبوعات پیشنهاد کرده‌اند یکى هم راجع به انجمن شهردارى است قانون انجمن شهردارى حالا هر کدام آقایان موافقند یکى یکى بنده می‌گویم در دستور بگذارید با لایحه پست و تلگراف هم اگر موافقید چون الان آقاى وزیر پست و تلگراف اینجا هستند مطرح کنیم‏

نمایندگان- اکثریت نیست‏

رئیس- اجازه بفرمایید چند دقیقه تنفس داده شود که در جلسه خصوصى راجع به دستور تصمیم گرفته شود

در این موقع پنجاه دقیقه قبل از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل و ساعت دوازده مجدداً به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- حالا هم باز اکثریت حاصل نیست از جلسه آتیه اولاً تقاضا دارم اول آقایان وزرا‌ حاضر بشوند( صحیح است) و ساعت نه صحبح هم مثل سابق جلسه خواهد بود و ساعت نه و نیم هم تشکیل خواهد شد دستور جلسه آینده هم لایحه مطبوعات خواهدبود

مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملى-  رضا حکمت‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294461!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)