کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 145 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه سوم دی ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقاى دکتر حسن افشار راجع به بازنشستگى کارگران و جواب آقاى معاون وزارت کار

3- سؤال آقاى دکتر مشیر فاطمى راجع به بند (ز) قانون اراضى موات

4- تعیین روز طرح استیضاح آقاى دکتر پیرنیا به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر و موافقت مجلس

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 مجلس شوراى ملى و تصویب آن

6- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 چاپخانه مجلس

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏19

 

 

جلسه: 145

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه سوم دی ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- سؤال آقاى دکتر حسن افشار راجع به بازنشستگى کارگران و جواب آقاى معاون وزارت کار

3- سؤال آقاى دکتر مشیر فاطمى راجع به بند (ز) قانون اراضى موات

4- تعیین روز طرح استیضاح آقاى دکتر پیرنیا به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر و موافقت مجلس

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 مجلس شوراى ملى و تصویب آن

6- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 چاپخانه مجلس

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اردلان‏ (نایب‌ رئیس) تشکیل گردید.

1) تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: یارافشار. دکتر اسدى. دکتر اصلان افشار. مجید ابراهیمى. رامبد. جلیلوند. مهندس اردبیلى. دکتر شاهکار. کدیور. دکتر هدایتى. دکتر خرازى. برومند. خزیمه اعلم. اورنگ. کاظم شیبانى.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: اخوان. مشار. اریه. دکتر طاهرى. دکتر جهانشاهى. سنندجى. شادمان. علامه وحیدى. دولتشاهى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: سعیدى. ثقةالاسلامى. بزرگ‌نیا. فضائلى. مهدوى. دکتر ضیایى.

نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست؟ آقاى دکتر حسن افشار.

دکتر حسن افشار- در جلسه قبل موقعى که جناب آقاى نخست‌وزیر بیاناتى مى‌فرمودند سؤالى را که فراکسیون حزب مردم تقدیم کرده بود در واقع سؤال را به میل خودشان جواب دادند یعنى به آن سؤالى که عوض کرده بودند جواب دادند ضمن بیانات ایشان بنده عرض کردم به این نحو سؤال نشده است یعنى به نحوى که آقاى نخست‌وزیر سؤال را مطرح کردند و بعد به آن جواب دادند سؤال نشده است.

نایب رئیس- در اظهارات خودتان اعتراضى دارید بفرمایید. دکتر حسن افشار مربوط به عرایض خود بنده است. بنده متأسفم که در صورت‌جلسه نوشته‌اند که گفته‌ام چنین سؤالى نکرده‌اند و به عنوان قبل از دستور بوده است در صورتی که بنده گفتم به این نحو سؤال نکرده‌اند.

نایب رئیس- بسیار خوب اصلاح مى‌شود. آقاى صدرزاده

صدرزاده- در بیانات بنده یک اصلاحات عبارتى هست اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسى.

نایب رئیس- اعتراض دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) تصویب صورت مجلس جلسه قبل اعلام می‌شود.

2- سؤال آقاى دکتر حسن افشار راجع به بازنشستگى کارگران و جواب آقاى معاون وزارت کار

نایب رئیس- سؤالات مطرح است سؤال آقاى دکتر حسن افشار از وزارت کار مطرح است بفرمایید.

دکتر حسن افشار- در تاریخ 21/ 8 سؤالى از وزارت کار شده است راجع به این که سازمان بیمه‌هاى اجتماعى که اصولاً براى کمک به طبقه کارگر تشکیل شده است و تمام کوشش‌ها که براى ایجاد این دستگاه به کار رفته و تمام مقرراتى که در این قانون وجود دارد به منظور کمک به طبقه کارگر است متأسفانه در عمل در اثر عدم توجه یا سایر دلایلى که در موقعى که جناب آقاى معاون وزارت کار جواب سؤال بنده را فرمودند این دلایل روشن‌تر خواهد شد نحوه عمل جورى شده است که این مقررات در بسیارى از موارد به ضرر کارگر به کار رفته است و در واقع اسلحه‌اى شده است براى ضربت زدن به کارگر. این بود که بنده سؤال کردم وزارت کار جواب بدهد که دخالت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى در امر بازنشسته کردن کارگران طبق چه مجوزى بوده است و تاکنون چه عده‌اى و در چه تاریخى بازنشسته‌اند بنده منتظرم که جناب آقاى معاون وزارت کار جواب سؤال بنده را بدهند چون جناب آقاى وزیر کار گرفتارى‌شان زیاد است و شاید به این قبیل مسائل راجع به کارگرها احتیاجى نمى‌بینند که شخصاً خودشان را ناراحت کنند و تشریف بیاورند و جواب بدهند حالا که معاون‌شان را فرستاده‌اند ببینیم جناب آقاى معاون وزارت کار این سؤال بنده را چه جور جواب خواهند فرمود تا بنده بعد جواب عرض کنم.

نایب رئیس- آقاى معاون وزارت کار.

معاون وزارت کار (دکتر صحت)- سؤالی که جناب آقاى دکتر افشار فرموده بودند (نمایندگان- بلندتر بفرمایید) راجع به بازنشسته شدن کارگران است جوابش را مختصراً به عرض آقایان می‌رسانم.

مبناى سؤال نماینده محترم این است که دخالت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى کارگران در امر بازنشسته کردن کارگران طبق چه مجوزى بوده و تاکنون چه عده بازنشسته شده‌اند؟

با این که جناب آقاى دکتر افشار

+++

خودشان در هیئت نظارت سازمان عهده‌دار امر نظارت هستند و از سابقه قانونى این امر هم مستحضر می‌باشند مع‌هذا چون محتمل است از کم و کیف موضوع به طور کامل واقف نباشند توضیحاتى براى توجه خاطر ایشان و هم جهت استحضار سایر آقایان نمایندگان محترم به عرض می‌رسانم‏.

(نایب رئیس- یک قدرى بلندتر و آهسته‌تر بخوانید) به طور کلى دخالت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى کارگران در امر بازنشستگى کارگران مستند به لایحه قانونى بیمه‌هاى اجتماعى کارگران می‌باشد تا براى برقرارى مستمرى بازنشستگى درباره کارگران ملاک و مأخذ قانوى امر را رسیدگى و پس از اطمینان به صحت مدارک نسبت به پرداخت مستمرى کارگران بازنشسته اقدام نماید (دکتر حسن افشار- طبق چه ماده‌اى؟) به این معنى هر کارگرى که طبق مقررات قانون به سن بازنشستگى برسد (65 سال در نقاط خوش آب و هوا و 60 سال در نقاط بد آب و هوا) و شرایط بازنشستگى از نقطه‌نظر پرداخت حق بیمه و سابقه کار در او جمع باشد از مزایاى مستمرى بازنشستگى استفاده خواهد کرد (فضایلى- مزایایش چیست؟)

به طوری که نماینده محترم استحضار دارند در قانون بیمه‌هاى اجتماعى کارگران فقط در یک مورد کارگر مخیر است به این که قبل از رسیدن به سن قانونى ولى با داشتن سابقه سى سال کار و پرداخت حق بیمه تقاضاى بازنشستگى نماید (دکتر حسن افشار- ماده‌اش را بفرمایید) در جاى دیگر قانون مقرر داشته است کارگر پس از رسیدن به سن 60 و 65 سال و پرداخت 10 سال حق بیمه باید از مزایاى مستمرى بازنشستگى استفاده کند (دکتر حسن افشار- ماده‌اش را بفرمایید) همین طور در قسمت اخیر ماده 55 لایحه قانونى نیز مقرر شده است هر کارگرى که از خرداد 1328 کسور مقرره مربوط به پیرى و بازنشستگى را پرداخته باشد می‌تواند از مزایاى مستمرى بازنشستگى استفاده نماید.

با این که عده اظهار عقیده می‌کنند کارگر مشمول بازنشستگى را بدون رغبت و تمایل خود او نمى‌توان بازنشسته نمود تصور می‌رود یک استنباطى است که با روح قانون وفق نمى‌دهد زیرا آنچه که حقیقتاً از مفاد قانون استنباط مى‌شود این است که کارگر همین که حائز شرایط مندرجه در ماده 55 لایحه قانونى گردید مى‌توان او را بازنشسته نمود و قانون مقید نیست به این که کارگر مثلاً اگر سن او از هفتاد و هشتاد سال هم تجاوز کرد مع‌هذا نباید برخلاف میلش بازنشسته شود. به هر صورت اینجانب با توجه به اصول کلى و مصالح عمومى کارگرى که چون امر بازنشستگى کارگران در وضع زندگى آنان تأثیر به سزایى داشته سعى شده است از بازنشسته نمودن کارگران تا حدود امکان جلوگیرى به عمل‌اید (احسنت) (دکتر حسن افشار- تکذیب مى‌کنم) ولى از طرفى باید تصدیق کرد گردش امور دستگاه‌هاى صنعتى و فعالیت و سرعت کار را در کارخانه‌جات نمى‌توان همیشه به دست افراد پیر و ناتوان و از کارافتاده سپرد.

اگر گفته شود کارگر مشمول بازنشستگى که دیگر عملاً از وجود او کارى برنمی‌آید نمى‌توان برخلاف میلش بازنشسته نمود تصدیق خواهند فرمود که منطق و عقل و قانون با این نظر موافق نخواهد بود.

زیرا کارگران مسن که دیگر قدرت و نیروى کار از آنان سلب شده است باید بروند و استراحت کنند و کارگران جوان فعال نیرومند که با متد و اسلوب امروزه تعلیمات حرفه‌اى دیده‌اند جانشین آنها بشوند.

اینجانب کاملاً به وضع زندگى و ناراحتی‌هاى کارگران وقوف کامل دارم و سیاست کلى وزارت کار هم این بوده است که از اخراج کارگران از دستگاه‌هاى صنعتى مانع شود و همین طور هم عمل شده است به همین مناسبت در مورد کارگران صنعت نفت که بزرگ‌ترین دستگاه تولیدى کشور مى‌باشد براى این که دفعه ایجاد ناراحتى براى کارگران مشمول بازنشستگى ننماید موافقتى به عمل آمد تا بازنشسته نمودن کارگران آن دستگاه به تدریج عملى شود و به همین طریق رفتار شده است. حتى براى این که سازمان بیمه‌هاى اجتماعى کارگران که مؤسسه جدیدى است و تصور می‌رود ذخایر مالى آن براى پرداخت مستمرى بازنشستگان کفایت نکند مذاکره شده است تا با رعایت شرایط قانونى علاوه بر پرداخت مزایایى که به کارگران تعلق می‌گیرد مبلعى نیز به ذخیره فنى سازمان کمک نمایند.

شرکت ملى نفت هم که خود از اوضاع و احوال سازمان و هزینه‌هاى قانونى مربوطه اطلاع کامل دارد این موافقت را به عمل آورده و حاضر شده است به نسبت تعداد بازنشستگان در حدود 30 میلیون ریال به صندوق سازمان اهدا و کمک نماید علاوه بر آن کارگران مشمول بازنشستگى شرکت نفت اضافه بر مستمرى قانونى که از صندوق بازنشستگى دریافت خواهند نمود مبلغى هم در حدود پنجاه هزار تا دویست هزار ریال پاداش پایان خدمت به نسبت سابقه و مدت کار نقداً دریافت می‌دارند که مبلغ مذکور خود سرمایه قابل توجهى براى کارگر بازنشسته خواهد بود در مورد اختلاف نظرى که نسبت به مأخذ احتساب پرداخت کسور پیرى و بازنشستگى در خرداد 28 از طرف سازمان مورد توجه قرار گرفته شرکت ملى نفت رسماً تأیید نموده است که کسور مربوطه را از 17 خرداد ماه 1328 پرداخت نموده است مع‌هذا براى رفع اختلاف به سازمان دستور داده شد در این باره رسیدگى دقیق نمایند چنانچه اختلاف حسابى از این بابت موجود باشد شرکت نفت را ملزم نمایند که تفاوت حاصله را به صندوق سازمان بپردازند و سپس کارگران حائز شرایط بازنشستگى به تدریج بازنشسته شوند.

ضمناً به اطلاع نماینده محترم می‌رساند که تا قبل از شهریور 1334 که لایحه قانونى فعلى به مرحله اجرا در‌اید 736 نفر کارگر بازنشسته شده بودند و از شهریور ماه 34 تا فروردین 86936 نفر و از فرودین 36 به بعد فقط 323 نفر بازنشسته شده‌اند و از مزایاى بازنشستگى استفاده می‌کنند.

البته تعداد کارگران مشمول بازنشستگى چندین برابر این رقم بوده و می‌باشد نهایت بنابر همان مصلحت کلى که عرض شد مخصوصاً در مورد کارگران شرکت ملى نفت که تعداد کارگران آنها زیاد می‌باشد محدودیتى قائلى شده‌ایم و به هر حال نماینده محترم اطمینان داشته باشند آنچه که لازمه رعایت حال و کمک و مساعدت به کارگران باشد به عمل خواهد آمد ولى در عین حال تصدیق خواهند فرمود تحت این عنوان که کارگر مسن پیر و از کار افتاده را بدون میل و رغبت خودش نباید بازنشسته نمود دولت نمی‌تواند از دستگاه‌هاى صنعتى و تولیدى مثل نفت و مؤسسات دیگر قطع علاقه نموده و از این لحاظ به وضع اقتصادى عمومى کشور لطمه وارد آورد (بعضى از نمایندگان- احسنت) (فضایلى- احسنت که هیچ چیز نفهمیدیم) (دکتر بینا- حقیقت احسنت)

نایب رئیس- آقاى دکتر افشار

دکتر حسن افشار- تصدیق بفرمایید با نحوه‌اى که جناب آقاى معاون وزارت کار جواب را قرائت فرمودند (نمایندگان- بلندتر) عرض کنم با نحوه‌اى که جناب آقاى وزارت کار جواب سؤال بنده را قرائت فرمودند خیلى مشکل است که بدانیم چه جواب دادند چون اصلاً مفهوم نشد که چه فرمودند (صحیح است) بنده با این که در صف جلو نشسته بودم و گوش می‌کردم و هنوز گوشم درست می‌شنود با این حال خیلى از نکات و مطالبى را که گفتند درست نشنیدم به هر حال اصل مطلب روشن بود و بنده هم می‌دانستم که ایشان چه جور جواب خواهند داد (احسنت) ماده‌اى که راجع به جواب سئوال بنده خواندند لااقل حق بود که ایشان نمی‌خواندند سؤال بنده این بود که دخالت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى در امر بازنشستگى به چه مجوزى است ایشان به هیچ‌وجه به این سؤال جواب ندادند که مجوز سازمان بیمه‌هاى اجتماعى در بازنشسته کردن کارگران چیست ماده 55 که ایشان مى‌گویند بنده اینجا براى آقایان می‌خوانم «ماده 55 کارگر در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمرى بازنشستگى را خواهد داشت» آقایان این ماده را کمیسیون مشترک مجلسین به جاى ماده‌اى که دکتر مصدق‌السلطنه در آن لایحه گذاییش پیشنهاد کرده بود گذاشته است آن ماده لایحه دکتر مصدق این بود «بخش پنجم بازنشستگى ماده 67 کارگرانی که به سن بازنشستگى برسند می‌توانند طبق مقررات این بخش در صورت برقرارى مستمرى بازنشستگى درخواست بازنشستگى نمایند کارفرما نیز می‌تواند درخواست بازنشستگى آنها را بنماید» این قانون مصدق‌السلطنه است‏ (فضایلى- آن که از بین رفت) ما این را از بین بردیم که کارفرما نتواند این کار را بکند و قانونی که امروز معتبر است و دستگاه مکلف است اجرا کند می‌گوید که کارگر حق استفاده از مستمرى بازنشستگى را خواهد داشت نمی‌گوید که کارفرما می‌تواند بازنشسته کند ولى دولت باز آن ماده‌ای را که مجلس نسخ کرده است در عمل اجرا می‌کند و اینجا می‌آیند با کمال تأسف به عرض آقایان می‌رسانند که وزارت کار نهایت دلسوزى و سوزش دل را براى کارگران دارد وزارت کار همان ماده‌اى که دکتر مصدق‌السلطنه آورده بود و مجلس رد کرد اجرا می‌کند آقایان، بازنشستگى که آقاى معاون وزارت کار به عنوان دلسوزى مقررات آن را شامل حال کارگران می‌فرمایند و راجع به سؤال کلى که بنده کردم پاى شرکت ملى نفت را به میان می‌کشند و این خود معناى زیادى دارد بنده سؤالم راجع به شرکت ملى نفت نبود آقاى معاون وزارت کار بنده گفتم سازمان بیمه‌هاى اجتماعى مجوز دخالتش در امر بازنشستگى چیست؟ شما به چه علت تفاوتى بین شرکت ملى نفت و یا فلان فرد ایرانى با فلان شرکت دیگرى می‌گذارید مگر قانون تفاوتى بین شرکت‌ها قائل شده است بنده تصور می‌کنم یک مقدار از جواب سؤال بنده را با عنوان کردن شرکت ملى نفت آقاى معاون وزارت کار دادند و یک مقدار از ناراحتى فکرى مردم را تأیید کردند موضوع ارتباط به شرکت ملى نفت ندارد قانون کلى است براى تمام افرادى که در این مملکت هستند براى تمام شرکت‌هایى که در این مملکت هستند راجع به طرز استفاده از قسمت اخیر ماده 55 مطلب عجیبى فرمودند که قانون گفته است هر گاه کارگرى از تاریخ اجراى این قانون تا خرداد 38 به سن بازنشستگى برسد می‌تواند از مقررات این قانون استفاده کند مشروط بر این که کسور مقرر در قانون از خرداد 28 تا تاریخ بازنشستگى پرداخت شده باشد راجع به این مطلب آقاى

+++

معاون وزارت کار نفرمودند که دستگاهى که حامى کارگر است دستگاهى که براى حمایت از کارگر ایجاد شده است تا چه حد تلاش کرده است که بتواند مجوزى تحصیل کند که کارگران را برخلاف قانون بازنشسته کنند براى تحصیل این مجوز به وزارت دادگسترى مراجعه کرده‌اند یعنى مفهوم این ماده را سئوال کردند به آنها رسماً جواب داده شده است که شما چنین حقى ندارید آمدند در هیئت نظارت سازمان بیمه‌هاى اجتماعى این مطلب را مطرح کردند در آنجا هم به آنها گفته شده است که چنین حقى را ندارید باز جلسه دیگرى تشکیل داده‌اند در جلسه بعد هم با زبان‌ها تأکید و تأیید شده است که چنین حقى ندارید ولى تصمیم هیأت نظارت را هیأت مدیره سازمان بیمه‌هاى اجتماعى به مدیرعامل آن دستگاه ابلاغ نکرده است و باز هم کارگران را برخلاف قانون بازنشسته کرده‌اند بنده مقصودم این است که وقتى بازنشستگى معادل مجازات است یعنى به کارگر بازنشسته مبلغى که به عنوان بازنشستگى به او پرداخت می‌شود شاید از یک پنجم حقوقى که موقع اشتغال می‌گیرد کمتر است و نمی‌تواند با آن حقوق زندگى خود را تأمین کند و فشار فوق‌العاده‌اى این امر به کارگر وارد مى‌آورد دستگاه حق ندارد برخلاف قانون کارگر را به چنین مجازات و تنبیهى محکوم کند آقایان فعلاً بازنشستگى براى کارگران به منزله تنبیه است به منزله قطع نان آنها است در این مورد نباید تا این حد دستگاه وزارت کار به شدت عمل بکند و شدت عمل به خرج بدهد که برخلاف قانون کارگران را بازنشسته کنند به هر صورت بنده از جوابى که جناب آقاى معاون وزارت کار دادند و بنده قطع دارم خود ایشان هم به این جواب‌شان مومن نیستند هیچ کس را هم این جواب قانع نکرد و بنده را هم قانع نکرده است و اگر وزارت کار برخلاف قانون این بازنشستگى‌هاى سازمان بیمه‌هاى اجتماعى را اصلاح نکند بنده آقاى وزیر کار را استیضاح می‌کنم (احسنت، احسنت)

حشمتى- استیضاح مد شده است.

3- سؤال آقاى دکتر مشیر فاطمى راجع به بند (ز) قانون اراضى موات‏

نایب رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى.

دکتر مشیر فاطمى- بنده یک سوال خیلى ساده‌اى کردم آقایان هم توجه بکنند چون حتماً همه‌تان مشمول این سؤال هستید بنده از جناب آقاى کفیل وزارت دادگسترى سؤال کردم که در این قانون اراضى موات این بند «ز» چه بلایى است؟ آقایان الان توى خانه‌های‌تان نشسته‌اید و نمی‌دانید که این خانه‌ها مشمول بند «ز» هست یا نیست مال اغلب آقایان مشمول است مال خود آقاى گلشاییان که این قانون را آوردند وسط بند «ز» است منظور مجلس و منظور قانونگذار این بود که یک اشخاصى که رفته‌اند و اراضى را خوردند این زمین‌ها را از آنها بگیرند و از حلقوم‌شان در بیاورند اما منظور این نبود که جنابعالى که یک خانه‌اى را که هفت دست گشته است ده سال پیش از این سند ساختمانش را گرفته‌اید ساخته‌اید و یا شما رفته‌اید و یک خانه‌اى خریده‌اید یک سند مالکیت هم دست‌تان داده‌اند حالا آمده‌اند می‌گویند این جزو بند «ز» است و دیگر نمی‌توانى بفروشى (یک نفر از نمایندگان- بند ج شنیده بودم ولى بند «ز» نمی‌دانم چیست؟) اجازه بفرمایید الان بنده عرض می‌کنم در بند «ز» از ماده واحده منظور کمیسیون و منظور مجلس و منظور دولت این بود که اشخاص زمین‌خوار را تعقیب بکنند حالا علت سئوال بنده این است که یک روزى در خانه‌ام نشسته بودم یک آقایى آمد گفت شما وکیل مجلس هستید؟ (یک نفر از نمایندگان- مال شما هم مشمول می‌شود؟) مال بنده الحمدالله مشمول نیست چون بنده اصلاً خانه ندارم که مشمول بشود عرض کنم آن شخص از من پرسید که شما وکیل مجلس هستید؟ گفتم بلى، گفت من یک خانه‌اى خریده‌ام می‌خواهم بفروشم معامله نمى‌کنند گفتم چطور؟ گفت من خانه‌اى خریده‌ام که در سال 1316 ساخته شده است و امسال 1336 است می‌خواستم این خانه را بفروشم رفتم معامله بکنم می‌گویند این جزء حدودى است که فلان بانک یا شهردارى عرض حال داده است و شما چون بعد از تصویب قانون سنا این را خریده‌اید مشمول هستید حالا بنده یک نمونه دیگرى عرض می‌کنم دیشب روزنامه اطلاعات یک آگهى چاپ کرده بود که شهردارى تهران آگهى کرده که ما می‌خواهیم دویست تا پست ترانسفرماتور در این شهر بسازیم کسانى که مالک این اراضى هستند در ظرف 15 روز بیایند به شهردارى مراجعه کنند و الا طبق قانون توسعه معابر خراب می‌کنیم (صدرزاده- و الا چه می‌کنند؟) و الا طبق قانون توسعه معابر خراب می‌کنند اصلاً شهردارى این زحمت را به خودش نداده که این دویست جا را معلوم کند کجا است (مهندس هدایت- مثل اعلان آسفالتش است) تمام اهل شهر باید بروند توى شهردارى ببینند مبادا خانه‌شان جزئش باشد واقعاً عجیب است آقا حالا که آقاى کفیل وزارت دادگسترى توضیح بفرمایند بعد بند عرض می‌کنم.

نایب رئیس- آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگسترى (مجلسى)- بنده خیال می‌کنم براى جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى یا آن کسى که رفته‌اند معامله کنند یا آن دفتر اسناد رسمى سوء تفاهمى شده است (ارباب- سوء‌تفاهم نیست زندگى مردم را فلج کرده‌اند) عرض کنم از اظهارت بنده اتخاذ سند بفرمایید همان طوری که در بند «ز» ذکر شده است نقل و انتقالاتى که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا واقع شده آنها مشمول این ماده هستند بعنى نقل و انتقالى که قبلاً واقع شده باشد آنها مشمول نیستند آنها ممکن است معامله بشود. نسبت به اراضى که عرض حال داده شده و با تغییر سمت مدعى علیه عرض حال داده است آنها فقط ممنوع هستند از معامله و الا اراضى که قبل از تقدیم این لایحه به مجلس سنا معامله کرده‌اند آنها معامله‌شان آزاد است و همین طور هم دستور به دفاتر داده شده است (ارباب- بدون مدرک با دو سطر عرض حال می‌شود داد؟) حالا منظور بنده این است که مطابق همین قانون رفتار شده است و مطابق بند «ز» دستور داده شده است به اداره ثبت اسناد که عمل بکند و اگر آقایان واقعاً شکایت دارند تشریف بیاورند به وزارت دادگسترى و بنده مخصوصاً دستور دیگرى خواهم داد که آن نقل و انتقالات را مخالفت نکنند (احسنت)

نایب رئیس- آقاى دکتر مشیر فاطمى

دکتر مشیر فاطمى- بنده بسیار تشکر می‌کنم از توضیح جناب آقاى کفیل وزارت دادگسترى و منظور بنده هم زمین بایر نبود منظور بنده خانه‌هاى ساخته شده است که مردم چه می‌دانسته‌اند که بیست سال پیش کسى این زمین را غصب کرده است ساختمان‌ها را ولو بعد از تصویب مجلس سنا باشد یعنى زمین‌هایى را که ساخته‌اند و در ایادى سوم و چهارم و پنجم است دولت نباید مزاحم آنها بشود استدعا می‌کنم این مطلب را توجه بفرمایید و به شهردارى تهران هم امر بفرمایید که از این اعلان‌هاى خلاف قانون دیگر بیرون ندهند.

نایب رئیس- آقاى ابتهاج نوبت سؤال جنابعالى از وزارت راه است ولى چون آقاى وزیر راه در مسافرت است اگر موافقت بفرمایید موکول به بعد بشود.

ابتهاج- اشکالى ندارد.

4- تعیین روز استیضاح آقاى دکتر پیرنیا به وسیله آقاى معاون نخست‌وزیر و موافقت مجلس‏

نایب رئیس- وارد دستور می‌شویم آقاى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى)- از طرف دولت مأموریت دارم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم که براى پاسخ به استیضاح جناب آقاى دکتر پیرنیا دولت براى روز پنجشنبه دوازدهم دی ماه آماده است.

ابتهاج- آقاى معاون وزارت راه آمدند.

نایب رئیس- نخیر آقا قبلاً معاون نخست‌وزیر از من تقاضا کردند که جواب سؤال جنابعالى بماند تا آقاى وزیر راه خودشان بیایند به این دلیل خدمت‌تان عرض کردم خود ایشان بیایند بهتر است. آقایان توجه بفرمایند با پیشنهاد دولت راجع به تعیین روز استیضاح چون مجلس باید روزش را تعیین بکند مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) بنابراین روز استیضاح همان روز پنجشنبه دوازدهم دی ماه خواهد بود.

5- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 مجلس شوراى ملى و تصویب آن‏

نایب رئیس- بودجه مجلس مطرح است. ماده ششم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ششم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود از محل بودجه مجلس (الف) ماهى پنج هزار ریال علاوه بر وظیفه‌ای که ورثه مرحوم محمد فوادى رئیس سابق اداره مطبوعات مجلس از صندوق بازنشستگى کل کشور دریافت می‌دارند از همان تاریخ به ورثه آن مرحوم (عیال و دختر مادام که شوهر اختیار نکرده‌اند و پسر مادام که تحصیلاتش خاتمه نیافته) به سهم متساوى پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن عیال و یا دختر و خاتمه تحصیلات پسر سهم هر یک از مبلغ مقرره کسر خواهد شد (ب) ماهى سه هزار و پانصد ریال علاوه بر وظیفه‌ای که ورثه مرحوم اسماعیل ساترى رئیس سابق اداره صندوق مجلس از صندوق بازنشستگى کل کشور دریافت می‌دارند از همان تاریخ به ورثه آن مرحوم (مادر و عیال و دو پسر و یک دختر) به سهم متساوى پرداخت نماید و در صورت شوهر کردن مادر و عیال و یا دختر و خاتمه تحصیلات پسران سهم هر یک از مبلغ مقرره کسر خواهد شد.

نایب رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته بنابراین اعلام رأى می‌شود آقایانى که با ماده ششم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده هفتم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود حقوق بازنشستگان و مؤظفین مجلس شوراى ملى را مطابق شرح زیر ترمیم و از محل بودجه مجلس بپردازد.

+++

الف) به جمع حقوق دریافتى کارمندان و خدمتگذارانى که تا آخر شهریور 35 بازنشسته شده‌اند از آغاز سال 1336 مبالغ زیر افزوده شود:

1- به بازنشستگانى که ماهیانه تا پنج هزار ریال تمام دریافت می‌دارند صدى چهل (40. /.)

2- بازنشستگانى که ماهیانه تا هشت هزار ریال دریافت می‌دارند نسبت به مازاد پنج هزار ریال صدى بیست (20. /.)

3- از هشت هزار و یک ریال به بالا نسبت به مازاد هشت هزار ریال صدى ده (10. /.)

ب) به جمع وظیفه ماهیانه دریافتى مؤظفین مجلس شوراى ملى از آغاز سال 1336 به شرح زیر افزوده می‌شود:

1- به مؤظفینى که ماهیانه تا یک هزار ریال تمام دریافت می‌دارند صدى صد (100. /.)

2- به مؤظفینى که ماهیانه دو هزار ریال تمام دریافت می‌دارند نسبت به مازاد یک هزار ریال صدى پنجاه (50. /.)

3- به مؤظفینى که ماهیانه از دو هزار و یک ریال به بالا دریافت می‌دارند نسبت به مازاد دو هزار ریال صدى بیست (20. /.)

نایب رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته پیشنهادات قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم شق الف ماده 7 به طریق ذیل اصلاح شود به جمع حقوق دریافتى کارمندان و خدمتگزاران بازنشسته مجلس شورای ملى مبالغ زیر افزوده شود- احمد طباطبایى

نایب رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم حضور آقایان که ما در همه جا سعه صدر داریم جز در بودجه مجلس که مى‌خواهیم مو را از ماست بکشیم و وضع ما طورى شده است ببخشید شبیه آن پهلوانى که هر جا می‌رفت کشتى می‌گرفت زمین می‌خورد و می‌آمد در خانه یقه کسان خودش را می‌گرفت و کشتى با آنها می‌گرفت حالا ما آمدیم در بودجه دولت در بودجه نفت در سایر بودجه‌هایى که این مملکت همه جایش دارد تفریط می‌شود به طور چشم بسته نگاه می‌کنیم و با یک قیام و قعود تصویب مى‌کنیم. بودجه مجلس که رسیده است مته را می‌گذاریم نوک خشخاش و باید نوک خشخاش را مواظبت کرد که این طرف و آن طرف نرود آقا این طور صحیح نیست آخر این مردمى که اینجا هستند اینها همه‌شان سى سال چهل سال بیست سال پانزده سال خدمت کرده‌اند زحمت کشیده‌اند اینها به این مجلس حق دارند این پیشنهادى را که بنده داده‌ام از این جهت است که روى چه اصلى آقایان آمده‌اند و این ماده را تنظیم کرده‌اند که می‌گویند اشخاصى که تا شهریور سال 35 بازنشسته شده‌اند این قدر اضافه می‌شود حالا اگر کسى در سال 36 بازنشسته بشود به حقوق بازنشستگى او اضافه نشود اگر کسى در سال 37 بازنشسته شد اضافه نشود و حقوق کمترى باید بگیرد ما باید بگوییم اشخاصى که در مجلس بازنشسته می‌شوند در هر تاریخ که بازنشسته می‌شوند چون حقوق‌شان کم است یعنى چون حقوق بازنشستگى آنها کم است به حقوق بازنشستگى این قدر اضافه بشود حالا می‌خواهد سال 35 باشد می‌خواهد 36 باشد و یا در 37 بازنشسته شوند براى این که بنده مسلماً می‌دانم در بودجه سال 37 که می‌آورید اینجا باید یک ماده بگذارید اشخاصى که در 36 بازنشسته می‌شوند این مقدار بهشان اضافه بشود این کار را روى یک قاعده کلى بکنید که هر وقت اینها بازنشسته می‌شوند اگر حقوق بازنشستگى‌شان کافى نیست این مقدار به آن اضافه بشود (صحیح است) بنده دیگر عرضى ندارم‏.

نایب رئیس- آقاى مخبر

مخبر (امیدسالار)- بنده از بیانى که جناب آقاى طباطبایى فرمودند نسبت به بودجه مجلس تشکر می‌کنم و این توضیحى را که عرض می‌کنم حتماً آقا را قانع خواهد کرد توضیح بنده این است که در سال 36 اشخاصى که بازنشسته مى‌شوند عین حقوق شاغلین خدمت را دریافت می‌کنند پس بنابراین وقتى ما نگاه کنیم یک رتبه یک یا یک رتبه 9 وفتی که بازنشسته شد آن حقوق شاغل را خواهد گرفت و علت این که ما گفتیم که تا آخر شهریور 35 این است که در مهر ماه 35 یک قانونى گذشته است که صدى سى تا صدى پنجاه به حقوق‌ها اضافه شده. آنهایی که قبلاً بازنشسته شده بودند از این اضافات استفاده نمی‌کنند براى این که تبعیضى نشود گفتیم به آنها هم اضافه داده بشود و براى تأمین نظر آقا عرض می‌کنم که آنهایی که در سال 36 و آینده بازنشسته خواهند شد عین حقوق شاغلین را می‌گیرند و نظر آقا تأمین است (طباطبایى‌قمى- چرا 35 را زیاد می‌دهید و 36 را کمتر آن کسى که از شهریور 36 به بعد بازنشسته شده و می‌شود تمامش را می‌گیرد)

نایب رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى موافق هستید؟

بزرگ ابراهیمى- خیر مخالف هستم.

نایب رئیس- بفرمایید.

بزرگ ابراهیمى- اصولاً مثل این که ما از پیشنهاد خرج محروم هستیم وقتى یکى از آقایان نمایندگان خواسته اضافه مخارجى را پیشنهاد کند حق پیشنهاد ندارند (چند نفر از نمایندگان- بودجه مجلس است) فرق نمی‌کند، پیشنهاد خرج براى مملکت یا مجلس یا حسن یا نقى همه‌اش یک حکم را دارد. نماینده نمی‌تواند پیشنهاد خرج بکند (یکى از نمایندگان- خود لایحه پیشنهاد خرج است) پیشنهاد خرج در لایحه‌ای است که کارپردازان، هیأت رئیسه مجلس که منتخب آقایان هستند نشسته‌اند یا مطالعه تهیه کرده‌اند، این را رفقاى خودمان دخالت کرده‌اند اما این که فرمودند که تبعیض‌ها و افراطایى در خارج هست چشم بنده هم روشن چرا آنجا حرف نمی‌زنید؟ باید آنجا گفت که شرکت ملى نفت چرا باید 15 هزار تومان، 12 هزار تومان: ده هزار تومان حقوق بدهد آن هم به چند نفر ماشین‌نویس و تندنویس آن را باید گفت ولى اینجا می‌آییم با پیشنهاد رفقاى خودمان مخالفت می‌کینم براى چه؟ در صورتی که آنها مطالعه کرده‌اند زحمت کشیده‌اند، حساب کرده‌اند و بودجه مجلس را تهیه کرده‌اند این قدر هم می‌خواهند بدهند از 36 به این طرف هم هر کس که مشمول قانون بازنشستگى بشود از حقوق و مزایایش استفاده خواهد کرد، به عقیده بنده آقاى طباطبایى پیشنهادتان را پس بگیرید و این حساب‌ها را بگذارید براى شرکت ملى نفت و سازمان برنامه

نایب رئیس- آقاى طباطبایى به پیشنهاد خودتان باقى هستید؟ یا توضیح آقاى مخبر شما را قانع کرد (طباطبایى- پس گرفتم) رأى می‌گیریم به ماده آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد، ماده 8 قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت گردید)

ماده هشتم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود صرفه‌جویی‌هاى بودجه سال 1336 مجلس شوراى ملى را دریافت و براى تهیه لوحه‌ای که طبق تصمیم قانونى مورخ 31 خرداد 1328 مجلس شوراى ملى باید در آرامگاه اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر نصب شود مصرف و بقیه را براى اضافه هزینه پذیرایى‌ها و ساختمان مجلس شوراى ملى اختصاص و نگاهدارى نماید.

نایب رئیس- کسى اجازه نخواسته است پیشنهادها قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم قسمت اخیر ماده 8 از کلمه «و بعد» این طور اصلاح شود «و بقیه براى خرید کتاب جهت کتابخانه مجلس شوراى ملى اختصاص داده می‌شود.

دکتر محمد شاهکار

نایب رئیس- آقاى دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- قسمت اخیر ماده 8 این است که بقیه وجوه به مصرف پذیرایى و ساختمان برسد در این قسمت بحث مفصلى شد و آقاى مخبر کمیسیون دوست عزیز من آقاى مهران (امیدسالار- مخبر کمیسیون بنده هستم) ببخشید آقاى کارپرداز در اطراف این موضوع توضیحاتى دادند و با آن نظرى که دادند گفتند ما جز تأمین نظر معنوى نظرى نداریم و از ایشان هم تشکر می‌کنم که این مطلب را فرمودند، بنده از سروران عزیزم این تقاضا را کردم که حال این مواد این طور می‌نماید از بودجه عوض این که صرف پذیرایى بشود و صرف ساختمان بشود این مقدار صرف خرید کتب از براى کتابخانه مجلس شوراى ملى بشود (صحیح است) من گمان می‌کنم کتابخانه مجلس صرفاً براى مراجعه نمایندگان محترم نیست اینجا خانه مردم است، خانه ملت و مردم باید بتوانند از این قسمت معنوى استفاده کنند استدعا می‌کنم من آقاى مخبر هم موافقت بفرمایند همان طورى که همیشه نظر اصلاحى دارند این یک خدمتى است و یک یادگارى است که مجلس دوره نوزدهم از خودش گذاشته است و وقف کتابخانه مجلس که به نظر آقاى مهران خوب است خواهد شد (صحیح است) من استدعا می‌کنم که موافقت به این قسمت بفرمایید.

نایب رئیس- آقاى مهران‏

احمد مهران- پیشنهاد آقاى دکتر شاهکار بسیار پیشنهاد خوبى است با نظریاتى که آقایان نسبت به ساختمان ایراد فرمودند این ماده اصلاً باید اصلاح بشود کارپردازى کاملاً با این قسمت موافق است ولى همه آقایان مستحضر هستند یک بلاى بزرگى به سر هموطنان عزیز در غرب وارد شد که بلاى زلزله بود متأسفانه عده‌اى از بین رفتند و عده‌اى بى‌خانمان شدند هیئت رئیسه مجلس نظرش این بود که لااقل مبلغ پانصد هزار ریال از صرفه‌جویى مجلس به زلزله‌زدگان کمک بکند سال گذشته هم مخارج جشن مشروطیت به این کار اختصاص داده شد امسال هم اختصاص داده خواهد شد در هیئت رئیسه نظر این بود که مبلغى از صرفه‌جویى به زلزله‌زدگان اختصاص داده شود بعد رسیدگى دیدند این کار اشکال دارد پرداخت پانصد هزار ریال مورد نظر هیئت رئیسه است اگر اجازه بفرمایند بپیشنهاد آقاى دکتر شاهکار یک جمله هم جلوى کتابخانه گذاشته شود به این که پس از پرداخت پانصد هزار ریال براى زلزله‌زدگان آن وقت عبارت خرید کتاب براى کتابخانه اضافه بشود (دکتر شاهکار- موافق هستم) و خیلى از این بذل توجه متشکرم و البته پذیرایى بکنیم ولى یک مطلبى که همه آقایان مؤمن و معترف هستند موضوع اجراى قانونى است که براى نصب لوحه آرامگاه اعلیحضرت فقید است می‌خواهم اگر مبلغى از صرفه‌جویى بماند به پاس خدمات خطیر و بزرگ آن شاهنشاه عظیم این لوحه را هم در آنجا نصب کنیم مخارج زیادى هم ندارد (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى مشایخى‏

مشایخى- عرض می‌شود که اغلب اوقات شکایت و گله آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى از دولت‌ها این بوده است که چرا قانون را اجرا نمی‌کنند و حق همین است، مجلس شوراى ملى که واضع قانون است علاقه‌مندى خودش را به اجراى قانون همیشه نشان بدهد و البته بایستى قانون در مملکت اجرا بشود ولى باکمال تأسف باید

+++

بگویم که در یک مورد قانونى که وضع کرده‌ایم و خودمان باید اجرا کنیم تا به حال اجرا نکرده‌ایم، اجراى این با دولت نبوده است، اجراى این کار به عهده مجلس شوراى ملى بوده است و این موضوع مستلزم توجه بیشترى است و از این نقطه‌نظر که حقیقتاً باید این کار به مرحله اجرا در بیاید این نظر را به عرض می‌رسانم و آن این است که در دوره پانزدهم مجلس شوراى ملى این قانون تصویب شده است «مجلس به پاس حق‌شناسى ملت ایران تصویب می‌کند عنوان رسمى سرسلسله دودمان عظیم‌الشأن پهلوى اعلیحضرت رضاشاه کبیر خواهد بود این تصمیم باید در لوحه طلا در آرامگاه شاهنشاه فقید نصب شود تصمیم فوق در جلسه سه‌شنبه 31 خرداد ماه 1328 از طرف مجلس شوراى ملى اتخاذ شده است» ملاحظه بفرمایید از سال 1328 تا به حال این تصمیم اجرا نشده و موضوع هزینه‌اش هم تصور نباید کرد یک هزینه فوق‌العاده سنگینى است که مقدور نبوده ما این کار را بکنیم لوحه طلا باید تهیه بشود و عین این عبارت در آن حک بشود و در آرامگاه نصب شود رضاشاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوى احیاکننده ایران نوین بوده است، بزرگ‌ترین خدمات را به این مملکت کرده است و مجلس هم به پاس حق‌شناسى و قدردانى از یک نفر خدمتگزار صدیق کشور این قانون را گذرانیده است بنابراین باید اعتراف بکنیم که در اجراى این قانون غفلت شده است، هشت سال گذشته است و انجام نشده است، حالا من از کارپردازان مجلس شورای ملى که خودشان مقدم شده‌اند و توجه به این مطلب کرده‌اند و اعتبار این موضوع را در بودجه مجلس شورای ملى گنجانیده‌اند تقاضا می‌کنم که به محض تصویب این لایحه فورى در مقام خرید طلا و اقدام براى تهیه لوحه و حک موضوع برآیند یعنى طورى شود که تا آخر سال 1336 این موضوع به مرحله عمل در بیاید و البته حالا هم به عرض می‌رسانم که براى اجراى این تصمیم اقتضا دارد تمام نمایندگان که البته معتقد به آن موضوع هستند در موقع نصب در مجلس حضور پیدا کنند که از اینجا برویم آرامگاه و با تشریفات خاص این لوحه را نصب کنیم علی‌هذا استدعاى بنده این است که تسریع در انجام این کار بشود و یک کارى نکنیم که بعد از تصویب این قانون هم مثل این که 8 سال به تعویق افتاد باز هم به تعویق بیفتد اجرا نشود (احسنت)

نایب رئیس- این موضوع در هیئت رئیسه مطرح شد نظریه جنابعالى تأمین مى‌باشد و به کارپردازى هم از طرف هیئت رئیسه گفته شده است زودتر این کار را انجام بدهد و انجام خواهد شد (صحیح است) باید رأى بگیریم پیشنهاد آقاى دکتر شاهکار (چند نفر از نمایندگان- یک مرتبه دیگر پیشنهاد را بخوانند) یک اصلاحى کرده‌اند چون پیشنهاد دیگرى هم شده است براى آسیب‌دیدگان بنابراین اول باید به آن پیشنهاد اولى رأى گرفت که ببینیم مجلس رأى می‌دهد (چند نفر از نمایندگان- پیشنهاد را با این اصلاح قبول می‌کنند) اجازه بدهید اولى ثابت بشود، آن را آقاى دولت‌آبادى پیشنهاد کرده‌اند خوانده بشود، مجلس شوراى ملى رأى بدهد چون نوشته‌اند پس از آن این کار یعنى پرداخت بقیه صرفه‌جویى براى خرید کتاب بشود آن پیشنهاد اول قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى اینجانب پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده 8 اضافه شود:

تبصره- از صرفه‌جویى مذکوره در ماده 8 مبلغ پانصد هزار ریال از طرف مجلس شوراى ملى به وسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ براى آسیب‌زدگان زلزله غرب پرداخت بشود. دولت‌آبادى (صحیح است)

دکتر شاهکار- موافق هستم‏.

نایب رئیس- آقاى دولت‌آبادى‏

دولت‌آبادى- بنده فکر نمی‌کنم این موضوع احتیاج به توضیح زیادى داشته باشد (بعضى از نمایندگان- همین طور است) اگر این طور است باید رأى گرفته شود باید عرض کنم که این پیشنهاد با نظر جناب آقاى اردلان تهیه گردیده که بنده امضا کرده‌ام خوشبختانه مورد توجه مجلس هم هست و توضیح زیادتر از این لازم نیست.

نایب رئیس- آقایانى که با این تبصره موافق هستند که پانصد هزار ریال از صرفه‌جویى براى آسیب‌زدگان غرب تخصیص داده شود قیام فرمایند (عموم نمایندگان قیام کردند) به اتفاق آرا تصویب شد، حالا آن پیشنهاد آقاى دکتر شاهکار قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نمایم قسمت اخیر ماده 8 از کلمه «و بقیه» به این طور اصلاح شود. (بعد از پرداخت پانصد هزار ریال براى زلزله‌زدگان عرب بقیه براى خرید کتاب جهت کتابخانه مجلس شورای ملى اختصاص داده می‌شود.

دکتر محمد شاهکار

نایب رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافق هستند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. حالا ماده هشتم با اصلاحاتى که شده قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده هشتم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود صرفه‌جویى‌هاى بودجه سال 1336 مجلس شوراى ملى را دریافت و براى تهیه لوحه‌اى که طبق تصمیم قانونى مورخ 31 خرداد 1328 مجلس شوراى ملى باید در آرامگاه اعلیحضرت شاهنشاه فقید رضاشاه کبیر نصب شود مصرف و نیز از همین محل مبلغ پانصد هزار ریال از طرف مجلس شوراى ملى به وسیله جمعیت شیر و خورشید سرخ براى آسیب‌دیدگان زلزله غرب پرداخت گردیده و بقیه براى خرید کتاب جهت کتابخانه مجلس شوراى ملى اختصاص یابد.

نایب رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده 8 به ترتیبى که قرائت شد آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد، ماده نهم قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

ماده نهم- به کارپردازى مجلس اجازه داده می‌شود کسرى خدمت آقاى دکتر امیر نیرومند رئیس اداره بهدارى مجلس شورای ملى تا سى سال تمام که حداکثر پنج سال باشد به سوابق خدمت ایشان افزوده شود به شرط آن که کسور بازنشستگى مدت مذکور را به مأخذ آخرین حقوق ادارى به صندوق بازنشستگى کل کشور بپردازند.

نایب رئیس- کسى اجازه نخواسته است.

دکتر دادفر- بنده در ماده هشت پیشنهادى دادم قرائت نشد مثل این که فراموش شد.

نایب رئیس- اجازه می‌فرمایید آن پیشنهاد را به طور علی‌حده می‌توان خواند براى این که ماده 8 مربوط به صرفه‌جویى بود و جنابعالى براى صرفه‌جویى ننوشته بودید ممکن است حالا پیشنهاد را بخوانند چون یک پیشنهاد مستقلى است. قرائت می‌شود.

(پیشنهاد آقاى دکتر دادفر به شرح زیر قرائت گردید)

پیشنهاد مى‌کنم که تبصره ذیل به ماده 9 علاوه گردد:

کارپردازى مجلس مکلف است صورت مذاکرات کمیسیون‌هایى را که تصمیمات آنها به صورت قانون قابل اجرا است طبع نماید دکتر دادفر (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى دکتر دادفر

دکتر دادفر- آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند یکى از مواردى که در ابهام قوانین مراجعه می‌کنند و رفع ابهام می‌شود مخصوصاً براى محاکم و وکلاى دادگسترى و کسانی که مبتلا به‌شان صورت مذاکرات مجلس است، طبق تصمیم مجلس شورای ملى در بعضى مواقع بعضى از کمیسیون‌ها، تصمیماتش مستقلاً قابل اجرا است مثل کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین، مخصوصاً این قوانین بسیار مورد احتیاج است و در اکثر موارد هم لازم است که معلوم شود نظر مقنن چه بوده است و وقتى صورت مذاکرات طبع نشود بعد از یک سال اصلا آنها محو می‌شود و از بین می‌رود و بعد به اشکال برمی‌خورد بنده پیشنهاد کردم که کمیسیون‌هایى که تصمیمات آنها مستقلاً قابل اجرا است مثل کمیسیون مشترک دادگسترى مجلسین صورت مذاکرات مجلس جزء اسناد کمیسیون‌ها بماند که مواقع ابهام به آنها مراجعه شود. (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى مهران

مهران- بنده تشکر می‌کنم بسیار پیشنهاد خوبى است که آقاى دکتر دادفر کرده‌اند، براى ما هم قابل اجرا است البته یک مخارج جزئى دارد که دو سه نفر کارمند به اداره کمیسیون‌ها علاوه کنیم براى ما قابل قبول است، پیشنهاد خوبى است.

نایب رئیس- آقاى مخبر

مخبر (امیدسالار)- به نظر بنده اصل مطلبى که جناب آقاى دکتر دادفر فرمودند قابل توجه است منتهى باید عرض کنم که تا امروز در واقع دستگاه تندنویسى منظمى در کمیسیون‌ها نبوده است که ما تمام مذاکرات را داشته باشیم اگر چنانچه منظور قوانین است که قوانین جداگانه چاپ می‌شود و اگر نیست این یک پیشنهاد خرجى است، اگر اشکال نداشته باشد همان طور که جناب آقاى مهران فرمودند، دو، سه نفر براى این کار به اداره کمیسیون‌ها اضافه بشود که بتوانند صورت مشروح مذاکرات را تهیه کنند یک عرض دیگرى هم بنده در مورد ماده 8 دارم که به نام مخبر عرض می‌کنم. چون در ضمن ماده گذاشته‌ایم که پانصد هزار ریال به زلزله‌زدگان داده بشود در تبصره‌اى که پیشنهاد شد و تصویب شد عین آن مطلب تکرار می‌شود و این زائد است خیال می‌کنم که باید اصلاح شود.

نایب رئیس- در خود ماده گذارده شد و اصلاح شد، تبصره نبود رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى دکتر دادفر آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد اگر آقایان موافقت بفرمایند این تبصره را ماده علی‌حده می‌کنیم چون مربوط به ماده نهم نیست (صحیح است) حالا رأى می‌گیریم به ماده نهم آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (عده کثیرى برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقاى دکتر دادفر ماده دهم می‌شود کلیات آخر بودجه مجلس مطرح است نظرى نیست؟ (چند نفر از نمایندگان- رأى به ماده سه مانده) بله ماده سه مانده. آقاى دکتر دادفر بفرمایید.

دکتر دادفر- چون بنده پیشنهاد داده بودم که ماده سوم حذف و تجزیه شود با توضیحاتى که جناب آقاى امیرنصرت اسکندرى فرمودند قانع شدم و پیشنهادم را پس می‌گیرم. (احسنت)

نایب رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سه آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (اغلب

+++

قیام کردند) تصویب شد رأى می‌گیریم به کلیه بودجه مجلس شوراى ملى با ورقه آقایانى که موافق هستند ورقه سفید می‌دهند.

پرفسور جمشید اعلم- بنده عرض مختصرى دارم.

نایب رئیس- اعلام رأى شده، قبلاً که اجازه نخواستید، حالا اعلام رأى شده است.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى سلطانى (منشى) اعلام و اخذ رأى در محل نطق به عمل آمد)

آقایان: پرفسور جمشید اعلم. دکتر بینا. صفارى. اکبر. افخمى. عماد تربتى. قنات‌آبادى. صادق بوشهرى. خرازى. مرآت اسفندیارى. مهران. سلطان‌مراد بختیار. امیدسالار. مهندس هدایت. دکتر مشیر فاطمى. مهندس جفرودى. محمودى. عباسى. حشمتى. غضنفرى. دکتر آهى. دکتر نفیسى. قوام. اقبال. هدى. دکتر امین. دکتر رضایى. دکتر سعید حکمت. دکتر فریدون افشار. بزرگ ابراهیمى. دکتر شاهکار. بزرگ‌نیا. فولادوند. دکتر سید امامى. فضایلى. رستم. امیر بختیار. سالار بهزادى. بوربور. مهندس فیروز. دولت‌آبادى. مهندس فروغى. موسوى. پردلى. مهدى ارباب. کورس. فخرطباطبایى. مهندس دهستانى. مهندس بهبودى. بهبهانى. بختیار. دکتر امیر حکمت. توماج. دکتر امیر نیرومند. مسعودى. قبادیان. شادلو. دادگر. قریشى. کدیور. خلعتبرى. ابتهاج. دکتر دادفر. اسکندرى. احمد طباطبایى. مهدوى. دیهیم. حکیمى. عمیدی‌نوری. دکتر پیرنیا. نصیرى. دکتر دیبا. عرب‌شیبانى. معین‌زاده. ساگینیان. حکمت. استخر. دهقان. دشتى. ارباب. گیو. فرود. جلیلى. ذوالفقارى. سلطانى. کشکولى. باقر بوشهرى. ثقةالاسلامى.

(آرا مأخوذه شماره شده 77 ورقه موافق و هفت ورقه سفید بى‌اسم شمرده شد)

نایب رئیس- بودجه سال 1336 مجلس شوراى ملى با 77 رأى موافق به تصویب رسید.

اسامى موافقین- آقایان: کشکولى. رستم گیو. دکتر وکیل. حکیمى. دادگر. هدى. عبدالحمید بختیار. خرازى. قبادیان. دکتر امیر نیرومند. دکتر امیر حکمت. صفارى. حشمتى. پرفسور اعلم. مرآت اسفندیارى. بزرگ‌نیا. قنات‌آبادى. باقر بوشهرى. دیهیم. بوربور. دکتر سید امامى. مهندس فیروز .. سالار بهزادى. فضایلى. امیر بختیار. استخر. افخمى. مهندس فروغى. ارباب. کورس. دولت‌آبادى. نصیرى. امیدسالار. محمودى. قوام. دکتر پیرنیا. مهندس جفرودى. اقبال. عباسى. احمد طباطبایى. مهران. مهدوى. دکتر فریدون افشار. دکتر آهى. ساگینیان. غضنفرى. عامرى. دکتر رضایى. شادلو. فخرطباطبایى. صادق بوشهرى. مهندس دهستانى. دکتر نفیسى. دهقان. عماد تربتى. پردلى. معین‌زاده. دکتر مشیر فاطمى. سلطان‌مراد بختیار. محسن اکبر. بزرگ ابراهیمى. فولادوند. دکتر سعید حکمت. محمد ذوالفقارى. پناهى. خلیلى. مهندس سلطانى. دکتر دیبا. مرتضى حکمت. مهندس هدایت. قرشى. توماج. مهندس بهبودى. ثقةالاسلامى. ابتهاج. کدیور. مسعودى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع 7 برگ

6- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه 1336 چاپخانه مجلس شوراى ملى‏

نایب رئیس- بودجه چاپخانه مجلس مطرح است. گزارش کمیسیون محاسبات قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون محاسبات

به مجلس شوراى ملى

بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس شوراى ملى که در تاریخ دوم آبان ماه 36 به کمیسیون محاسبات ارجاع گردیده بود در جلسات طولانى با حضور آقایان کارپردازان مجلس شوراى ملى مورد رسیدگى واقع و با توضیحاتى که از طرف مسئولین امر داده شد و با توجه به مفاد و تبصره‌هاى مربوطه دایر به تثبیت وضع استخدامى و مزایاى کارمندان و کارگران چاپخانه که از تاریخ تصویب بودجه به وزارت دارایى انتقال خواهد یافت کمیسیون محاسبات بودجه سال 36 آن اداره را با اصلاحاتى به شرح زیر تصویب اینک جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مخبر کمیسیون محاسبات- محمدرضا امیدسالار

ماده اول- براى حقوق و هزینه یک ساله 1336 چاپخانه مجلس مبلغ بیست و سه میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار و صد و بیست و دو ریال (23422122) مطابق فقرات یک و دو و صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس شوراى ملى داده مى‌شود.

تبصره 1- کمک هزینه قانونى مربوط به کارمندان و خدمتگذاران چاپخانه را کماکان از محل درآمد عمومى کشور وزارت دارایى خواهد پرداخت و کمک هزینه کارگران فنى از محل درآمد چاپخانه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده می‌شود مؤسسه چاپخانه مجلس را ازآغاز سال 1336 به شرح زیر به ضمیمه بودجه آن به وزارت دارایى منتقل نماید.

1- کلیه ماشین‌آلات و ادوات و لوازم فنى موجوده را به طور رایگان واگذار نماید.

2- لوازم موجوده در انبار چاپخانه اعم از کاغذ و مرکب و دواجات و ژلاتین و صمغ و غیره به وزارت دارایى واگذار نماید.

وزارت دارایى مکلف است کلیه بدهى چاپخانه را در حساب جارى و غیره که به حسابدارى مجلس شوراى ملى مدیون است به کارپردازى مجلس بپردازد.

3- وضع استخدامى کارمندان و خدمتگذاران و کارگرانی که جزو کادر چاپخانه هستند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامى و بازنشستگى مجلس شوراى ملى و درباره خدمتگذاران جزء طبق آیین‌نامه اساسى خدمتگذاران جزء مجلس شوراى ملى و در مورد کارگران به موجب آیین‌نامه کارگران چاپخانه مجلس تثبیت و به موقع اجرا گذارده شود و همچنین سوابق خدمت پیمانى و حکمى آقاى ناصرقلى فرهادپور رئیس فعلى چاپخانه مجلس شوراى ملى در ادارات دولتی به رسمى تبدیل و برطبق مقررات قانون استخدام کشورى پایه ادارى از تاریخ تصویب این قانون براى نامبرده تشخیص مى‌گردد.

ماده دوم- به کارپردازى مجلس شوراى ملى اجازه داده مى‌شود ماشین‌آلات یک چاپخانه کوچک که منحصراً براى طبع مذاکرات و مطبوعات مجلس کافى باشد از محل صرفه‌جویى بودجه مجلس خریدارى و نصب نماید.

ماده سوم- وزارت دارایى مکلف است بودجه چاپخانه را براى سال 1337 اعم از درآمد و هزینه در بودجه کل کشور منظور دارد.

مخبر کمیسیون محاسبات- محمدرضا امیدسالار

نایب رئیس- کلیات مطرح است آقاى صدرزاده‏

صدرزاده- بنده نمى‌دانم که این نظر و این تصمیمى که در کمیسیون محاسبات مجلس گرفته شده است مبنى بر این که چاپخانه را به وزارت دارایى منتقل کنند (امیدسالار- در هیئت رئیسه تصمیم گرفته شده) در هیئت رئیسه یا کمیسیون محاسبات تفاوت نمی‌کند، این از چه نقطه‌نظر بوده است خوب یک جا در این بودجه مجلس استدلال مى‌شد بر این که ساختمانى که می‌خواهند براى مجلس بنا نمایند و کتابخانه و غیره از نظر این است که یک وضع آبرومندى به دستگاه مجلس داده بشود یک چاپخانه‌اى که در چندین سال قبل با زحمات زیادى مباشر مجلس مرحوم ارباب کیخسرو خریدارى کرده است و سال‌ها است که این چاپخانه در خدمت مجلس انجام وظیفه مى‌کند و البته مجلس هم احتیاج به یک مطبعه دارد حالا بیایند این دستگاه را منتقل کنند آن هم به وزارت دارایى این دو عیب ممکن است به وجود بیاورد (یکى از نمایندگان- چندین عیب) چندین عیب دارد ولى دو عیبش اساسى و مهم است یکى این است که ممکن است بعد از این که این دستگاه را بخواهند بردارند و به جاى دیگر منتقل کنند به خود دستگاه یک زیانى وارد بشود مخصوصاً دستگاهى که چندین سال است کارکرده (صحیح است) این صحیح نیست‏ (امیدسالار- ایجاد خرج مى‌کند) نکته دیگر این است که این دستگاه را می‌دهند به وزارت دارایى آقایان اطلاع دارند که یک لایحه‌اى وزارت دارایى تقدیم کرد که چندین هزار پرونده مالیاتى معوقه که هنوز تکلیفش معین نشده مى‌خواهند به صورت توافق یک تکلیفى براى آن معلوم کنند پس وزارت دارایى که اصولاً کارش وصول مالیات است در آن کار اختصاصى خودش این طور لنگ است نتوانسته است واقعا کار خودش را صد درصد انجام بدهد حالا ما بیاییم دستگاه چاپخانه را بلاعوض بدهیم به آن وزارتخانه ممکن است همان طور که جناب آقاى مهندس جفرودى مى‌فرمایند آنجا هم خراب بشود و یک دستگاه عریض و طویلى براى چاپخانه در وزارت دارایى تأسیس بشود با یک مدیرکل و هزاران تشریفات دیگر و از همه بالاتر این است که بلاقاصله این دستگاه که به وزارت دارایى داده شد فوراً یک پیشنهادى بیاورند که براى ساختمان محل چاپخانه چند میلیون تومان هم باید تصویب کنیم اگر بگوییم که این را ما تصویب نمی‌کنیم بگویند که چاپخانه را خودتان به ما تحویل دادید و چاپخانه را که نمى‌شود در هوا نصب کرد عمارت می‌خواهد بنا مى‌خواهد چند میلیون خرج براى مملکت و دولت به وجود مى‌آید (صحیح است) این بود که من در مقام مخالفت با این امر برآمدم اگر هم واقعاً دلایل معقول و موجهى بود آیا بهتر نبود که به وزارت فرهنگ یا دانشگاه می‌دادید که آنها هم بتوانند کتب درسى مدارس را مجانى طبع کنند تا یک کمکى به فرهنگ شده باشد و الا این انتقال به وزارت دارایى به جهاتى که عرض کردم غیر از ضرر هیچ نتیجه‌اى نخواهد داشت (صحیح است) و اما این که این چاپخانه را مجلس نمى‌تواند اداره کند این حرف به نظر من هیچ پسندیده نیست براى این که همیشه مجلس داراى یک افرادى هست از آقایان کارپردازها با رأى اکثریت مجلس انتخاب مى‌شوند و آنها هم حتماً لیاقت و توانایى این را دارند که این دستگاه چاپخانه را اداره کنند، این کار مهمى نیست که ما اظهار عجز و ناتوانى بکنیم براى این کار این است که من از آقایان محترم استدعا

+++

مى‌کنم یک تعمق بیشترى بکنید و یک کارى که اسباب زحمت خود چاپخانه است و اسباب به وجود آمدن یک مخارج زائد و بیهوده‌اى براى مملکت است نکنند.

نایب رئیس- آقاى صارمى.

صارمى- موافق هستم.

نایب رئیس- آقاى خرازى موافق هستید (خرازى- خیر مخالف هستم) آقاى صارمى بفرمایید.

صارمى- بنده متأسفم که در این باب با فکر همکار عزیز و گرامیم آقاى صدرزاده روى مخالفت صحبت مى‌کنم موضوع چاپخانه مدت‌ها است که مورد رسیدگى واقع شده است، چاپخانه‌اى در مجلس شورای ملى وجود دارد و مجلس مسئولیت اداره آن را قبول کرده است ولى وظیفه آن چیست؟ چاپخانه مجلس تمام احتیاجات وزارت دارایى و دستگاه‌هاى دولتى را انجام می‌دهد به عبارت ساده وظایفى را عهده‌دار است که دور از شأن و ارتباط با قوه مقننه کشور است (صحیح است) مشغول تهیه چاپ باندرول مشروبات الکلى است مشغول چاپ تمبر است مشغول چاپ اوراق بهادار وزارت دارایى است مشغول چاپ دفاتر مربوط به احتیاجات وزارتخانه‌ها است هر روز و هر دقیقه هم مراجعین به چاپخانه از لحاظ کمى رنگ باندرول یا از لحاظ گوشه اوراق تمبر یا این که مارک وزارت دارایى کم روى کاغذ خورده است وزراى مربوطه و وزارتخانه‌ها به مجلس و چاپخانه مراجعه مى‌کنند و بعضى اوقات هم شروع به غر و لند مى‌کنند و وزارت دارایى هم سالیانه در حدود سه میلیون تومان براى حق‌الطبع این اوراق و احتیاجاتش به چاپخانه می‌پردازد حالا چرا مجلس شورای ملى عهده‌دار این مسئولیت و این وظیفه بشود که دور از شأن و حیثیت خودش عملى بکند (بهبهانى- دور از شأنش نیست) آقایان بنده نمى‌خواهم خیلى واضح‌تر از این صحبت کنم، استدعا می‌کنم مراجعه بفرمایند و ببینید دور از شأنش هست یا نیست که هر روز ناظر اوراق بهادار در مجلس باشد که آقا نمی‌دانم فلان وضع را مجلس شورای ملى اقدام کرده است ویا اوراق را در مجلس شورای ملى در فلان اطاق برده‌اند یا نبرده‌اند یک وسیله کنترل اینجا وجود داشته باشد که در عین حال جنابعالى یک اوراقى را چاپ مى‌کنید و به هیچ‌وجه مناسب با شأن مجلس شوراى ملى نیست وزارت دارایى اوراق و پاندول می‌خواهد تهیه کند برود جاى دیگر تهیه کند (فضایلى- پاندول تهیه کردن عیبش نیست، خوردنش عیب است) سه میلیون تومان به چاپخانه مجلس می‌پردازد چاپخانه را به خودش محول می‌کنیم‏ (صدرزاده- لغت‌نامه دهخدا را چاپ مى‌کند) و چاپخانه را قبول کردیم وزارت دارایى احتیاج دارد این بودجه را به اینجا بدهد مجلس شوراى ملى مسئولیت را قبول کند گفته شد که چرا به وزارت دارایى منتقل شده است و به وزارت فرهنگ و به دانشگاه منتقل نشده است اولاً این چاپخانه چون احتیاجات وزارت دارایى را انجام می‌دهد بهتر این است که به همان وزارت دارایى منتقل بشود، دانشگاه داراى چاپخانه‌اى هست ما هم در مرحله اول در مجلس شوراى ملى که صحبت شد تصمیم گرفتیم که به دانشگاه محول کنیم ولى دانشگاه قبول نکرد و گفت من احتیاجى نخواهم داشت و اگر چنانچه فروخته بشود بنابراین به وزارت دارایى عیناً منتقل خواهد شد که احتیاج به مناقصه و مزایده‌اى ندارد و نتیجه یک محیط کارگرى هم از مجلس شوراى ملى خارج خواهد شد شاید در زمان گذشته آقایان توجه نداشتند چه جور از این نقطه‌نظر به‌خصوص در آرامش مجلس شوراى ملى تأثیر داشت پس بگذارید این محیط کارگرى که تناسب با شأن مجلس شوراى ملى ندارد از کار مجلس هم مجزا باشد فرمودند که احتیاج به محل دارد آقایان قانون تصویب فرمودید که یک قسمتى از محل اداره رسومات براى چاپخانه مجلس اختصاص داده بشود بنابراین با تصویب آن قانون انتقال چاپخانه را هم تصویب ضمنى فرمودید و یک قسمتى از آن دستور داده شد براى محل چاپخانه‌اى که از مجلس منتقل خواهد شد این موضوع هم به مرحله عمل رسیده است یعنی از اول سال 36 برطبق تصویب هیأت رئیسه مجلس شوراى ملى چاپخانه تحویل وزارت دارایى شده است وزارت دارایى هم آن را اداره می‌کند منتها موضوعى که در این قانون وجود دارد براى این است که تحصیل مجوز بشود بنابراین هم لازم است و هم متناسب با وضع مجلس شوراى ملى نیست و هم یک امر انجام‌یافته‌اى است و ضمناً بایستى اضافه کنم در موقعى که جناب آقاى سردار فاخر حکمت این موضوع را خواستند از لحاظ حفظ حیثیت و شئون مجلس اقدام کنند مراتب را هم به عرض اعلیحضرت همایونى رسانیدند، پس از تصویب ذات شاهانه با وزارت دارایى مذاکره کردند اقدام کردند صورت مجلس تنظیم و چاپخانه تحویل گردید بنابراین یک عمل انجام‌یافته‌اى است که نهایت لزوم و ضرورت را داشته است‏.

نایب رئیس- آقاى صدرزاده موافق هستید (صدرزاده- مخالف هستم) آقاى خرازى بفرمایید ببخشید آقاى خرازى اجازه بدهید آقاى ارباب جلوتر از جنابعالى آن ورقه را امضا کرده‌اند بفرمایید آقاى ارباب‏

ارباب- چاپخانه مجلس از تأسیسات زمان اعلیحضرت فقید است و از این لحاظ یک یادگارى هم از یادگارهاى خوب آن دوره در این دستگاه قانونگذارى باقى مانده است (صحیح است) به علاوه آقایان محترم امروز هر وزارتخانه‌اى، هر اداره‌اى براى خودش یک چاپخانه تهیه کرده است مجلس شوراى ملى با این اهمیت و شأن و مقامى که دارد شایسته نیست که داراى یک چاپخانه مجهزى نباشد کما این که از تجهیزاتى که داشته است از دستگاه‌هاى دولتى از سایر قسمت‌هاى کشور از تمام ادارات و بازرگانان کارهاى مطبوعاتى به چاپخانه مجلس مراجعه می‌کرده‌اند و حالا مصرف آن مطبوعات یا مصرف آن چیزى که به شکل باندرل چاپ می‌شود براى کجا است ما کارى نداریم آن کاغذى که زیر ماشین طبع می‌شود نه نجس می‌شود نه معلوم است کجا چسبانیده می‌شود و این امر ارتباطى با اصل موضع ندارد، مربوط به حیثیت و شأن مجلس هم نیست، وزارت دارایى بنده نمی‌دانم چه عمل فوق‌العاده‌اى روى نگاهدارى چاپخانه مجلس می‌کند که در حال حاضر دستگاه مجلس نمى‌کند اگر از لحاظ صرفه‌جویى فکر کنیم على‌التحقیق وزارت دارایى با دستگاه‌هایى که دارد و همه می‌شناسیم انجام نخواهد داد که داراى صرفه بیشترى با وضع موجود در مجلس شورای ملى باشد به علاوه همان طور که جناب آقاى صدرزاده توضیح فرمودند از نقل و انتقال على‌التحقیق مبلغ زیادى هم ضرر و زیان مسلماً متحمل خواهیم شد خود این وجود چاپخانه مکمل دستگاه مجلس شوراى ملى است و به عقیده بنده از هر لحاظ وقتى منصفانه فکر کنیم انتقال به جاى دیگر و قرار دادن در یک دستگاه دیگر دولتى جز ضرر و زیان و خراب شدن یک دستگاه مطبوعاتى مجهز نتیجه دیگرى در برنخواهد داشت که امیدوارم آقایان هم توجه بفرمایند یک دستگاهى که دارد کار خودش را می‌کند آن هم با یک نظم و ترتیبى، این دستگاه را به هم نزنیم زیرا ما در به هم زدن یک دستگاه بزرگ و یا کوچک یک علاقه‌اى داریم یک دستگاهى که به این خوبى دارد کار خودش را مرتب و منظم مى‌کند این را به هم بزنیم و یک وضع موجود که حسابش معلوم و روشن است تغییر بدهیم و به یک وضعى که آن هم بر ما مجهول است در بیاوریم پس چون تمام نفع و ضرر و هر چه هست همه مربوط به خزانه یک کشور است و ملوم هم نیست که وزارت دارایى به یک وضع بهترى اداره بکند بنابراین آقایان هم موافقت بفرمایید که این چایخانه به حال خودش باقى بماند و خرج‌هاى ساختمانى اضافه هم به آن تعلق نگیرد و یک عده‌اى هم که مشغول کارشان هستند جابه‌جا نشوند و این حیثیتى که مجلس تا حدى براى وجود این دستگاه دارد محفوظ بماند.

نایب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى مخالف هستید.

عمیدی‌نوری- موافق هستم.

نایب رئیس- آقاى بهبهانى مخالف هستید؟

بهبهانى- موافق مشروط هستم‏.

نایب رئیس- پس نمی‌توانید در مخالفت صحبت کنید.

صدرزاده- وقتى موافق ندارد مخالف می‌تواند صحبت کند.

نایب رئیس- نوبت آقاى خرازى است بفرمایید.

مهدوى- بنده موافق هستم.

نایب رئیس- بفرمایید مهدوى بنده عقیده‌ام این است که قبل از هر چیز بایستى سوابق چاپخانه مجلس را در نظر گرفت که تا به حال این چاپخانه چه کمکى به بودجه مجلس کرده است این موضوع را هم باید در نظر داشت که دستگاه مجلس یک دستگاه تولیدى نمی‌خواهد داشته باشد و به فرض این که منفعت هم داشته باشد مجلس این کاره نیست، مجلس شایستگى این را دارد که یک چاپخانه مدرنى براى رفع حوایج ضرورى خودش به ترتیبى که کاملاً احتیاجش را رفع کند داشته باشد این ارقامى که آقاى کارپرداز هم فرمودند جناب آقاى صارمى که سه میلیون تومان بابت باندرل از دولت می‌گیرند اصولاً کار نداریم به این که براى مجلس شایسته هست یا نیست ولى عرض کردم به فرض این که منفعتى هم داشته باشد مجلس یک دستگاه تولیدى نمی‌خواهد داشته باشد صرف‌نظر از این که سوابق این چاپخانه هیچ وقت براى مجلس منفعت نشان نداده است (صحیح است) با این ترتیب از نقطه نظر رفاه کارگر هم باید در نظر گرفت که حتماً اگر انتقالى صورت می‌گیرد این اشخاص بیکار نشوند و به جاى این یک چاپخانه کوچکى که به درد مجلس بخورد و به قدر احتیاج مجلس باشد و یک ساختمانى که از این حیث هم منظم و مجهز باشد برایش درست کنیم و استفاده نماییم و ما به این کار نداریم که این چاپخانه به وزارت دارایى منتقل مى‌شود او چه کار خواهد کرد (صارمى- تا به حال بد هم اداره نکرده است) هر کار که بکند مطابق مصالح خودش است در هر حال این کار شایسته مجلس نیست‏.

نایب رئیس- آقاى خرازى مخالف هستید بفرمایید.

خرازى- بنده قبل از این که وارد بحث در این موضوع بشوم و علل مخالفتم را به عرض همکاران عزیزم برسانم می‌خواستم یادى از شادروان مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ که مؤسس و بانى این چاپخانه بود در پشت این تریبون کرده باشم (احسنت) مرحوم ارباب کیخسرو که سال‌هاى سال یک عمر کارپرداز مجلس و در حقیقت رئیس کارپردازى مجلس بود در اوایل دوره چهارم متوجه این نکته شد که براى مجلس لازم است یک دستگاهى براى مواقعى که امرى فورى و فوتى هست، یک مطالبى هست که دست چاپخانه‌هاى دیگر نبایستى بیفتد داشته باشد و در چاپخانه خود مجلس طبع و توزیع بشود و باید مجلس یک چنین دستگاه مستقلى در اختیار خودش داشته باشد این

+++

بود که اقدام کرد متخصصین آلمانى آورد ماشین‌آلات آلمانى آورد و در آن وقت مدرن‌ترین مطابع و چاپخانه‌هاى پایتخت همین مطبعه مجلس یود این بود که با سایر چاپخانه‌ها رقابت می‌کرد از نظر این که آنها هم حق طبع کتب حق طبع اوراق مردم را عادلانه بگیرند چون هر کس علاقمند باشد به ترقى کشور اول باید فرهنگ ترقى کند و فرهنگ ترقى نمی‌کند مگر این که وسایل کار داشته باشد اولین وسیله کار کتاب است بعدش مطبوعات است که یک قیمت اعظمى بلکه در درجه اول کاغذ است که باید با حقوق و عوارض کم وارد بشود و حتى اگر لازم باشد حقوق و عوارض گمرکى از وارداتى که مربوط به فرهنگ و چاپخانه است نباید اخذ بشود. از ماشین‌آلات چاپ، حروف، لوازم یدکى و کاغذ از اینها نباید عوارض گمرکى گرفته بشود براى این که کتاب و مطبوعات ارزان چاپ بشود اینها در دسترسش هست، بنده به شهادت همه آقایان چون در سال 1333 خودم کارپرداز مجلس بودم هیچ در بودجه مجلس صحبت نکردم براى این که نظرى نداشتم حالا اگر رفقاى ما آقاى شادمان نیستند آقاى مهران تشریف دارند آقاى بختیار هم مورد اعتماد هستند آنها همه مثل ما هستند ولى در اینجا آقاى صارمى که همکار ما بودند فرمودند چاپخانه همیشه ضرر داشته است بنده حالا یک سالش را عرض می‌کنم آقاى رئیس حسابدارى هم تشریف دارند بنده گفتم که چاپخانه باید به طور بازرگانى اداره بشود نه این که به طور ادارى آن سال آمدیم هیئت مدیره‌اى درست کردیم مرکب از آقاى مهر آقاى صفاکیش رئیس دفتر اداره کارپردازى مجلس و آقاى هاشمى رئیس چاپخانه و از طرف کارپردازى هم اختیار چاپخانه را داده بودند به بنده، بنده صراحتاً عرض می‌کنم یک سال تمام لوازم کاغذ و مرکب چاپ چاپخانه را فراهم کردیم چهارصد هزار تومان هم منفعت کرد این بیلان عمل چاپخانه است در سال 1333 و در سال گذشته هم 30 الى 40 هزار تومان ضرر کرده است کار را می‌شود درست کرد ولى از راهش (یک نفر از نمایندگان- مجلس که تاجر نیست) تاجر نیست ولى یک اشخاصى در زمانى روى مصلحتى آمدند یک چاپخانه‌اى را تشکیل دادند و جناب آقاى صارمى آن توضیح را فرمودند بنده صریحاً عرض می‌کنم این ماشین‌آلات اگر از این محل کنده بشود برود به جاى دیگر هیچ قابل استفاده و قابل مونتاژ و نصب نیست و از آن هیچ استفاده‌اى نخواهد شد الان در دنیا سه نوع توربین است غیر از دیزل توربین آبى هست، توربین بخارى هیدروالکتریک هست، توربین گازى که فقط توربین گازى قابل حمل و نقل کردن و قابل جاى دیگر کار گذاشتن است و توربین آبى و بخارى قابل این که از این جا بکنند و جاى دیگر بگذارند نیست و این ماشین‌آلات هم با کمال صراحت عرض مى‌کنم اگر از اینجا کنده شود و برده بشود هیچ قابل استفاده نخواهد بود و غیر از این که یک مشت کارگرى که سالیان دراز زندگى کرده‌اند سرسیاه زمستان ویلان و سرگردان بشوند (صحیح است) چیز دیگرى نیست.

نایب رئیس- آقاى پرفسور اعلم بفرمایید.

پرفسور اعلم- عرض کنم اگر یک دستگاهى براى چاپخانه آورده‌اند که قابل این نیست که از این جا کنده بشود و جاى دیگر بگذارند باید نسبت به آن آورنده اعلام جرم شود چنین شخصى سوء نظر داشته است چون فرمودند کارخانه را جاى دیگر نمى‌شود برد هر کارخانه‌اى را از هر جا مى‌شود کند و به هر جا که بخواهند مى‌شود برد (صارمى- کارخانه قند را جابه‌جا کردند) این که نمى‌شود کارخانه را از اینجا برد این بهانه است اجازه بفرمایید من قول می‌دهم اگر به جنابعالى بدهند ببرید جنابعالى مى‌کنید بنده هم مى‌کنم عرض کنم مجلس محل قانونگذارى است، این محلى که براى وضع قانون است دون شأنش است که کار انتفاعى بکند، در این مملکت خیلى جاها ضرر می‌کند پس یک شعبه‌اى باز کنیم که منفعت بکند (دکتر دادفر- بیست سال است که اینجا هست) 20 سال بوده آقاى دکتر دادفر صحیح است که مجلس گاهى منفعتی از این برده اولاً مجلس جای نفع نیست ولی یک نکته‌ای هست که گاهی ما یک ضررهایی از این برده‌ایم، شما نبودید اینجا که پنج شش سال پیش همین چاپخانه یک بلایى براى مجلس شده بود آقایانى که اینجا سابقه دارند می‌دانند آخر ما که نمى‌گوییم چاپخانه را بردارند ببرند بیرون و کارمند‌هاى چاپخانه را بیرون کنند ما مى‌گوییم که این چاپخانه با این دستگاه و با این کارمندانش منتقل شود جاى دیگر آن دستگاهى که نفع براى مملکت درست می‌کند از این استفاده کند ما که اینجا براى مملکت نفع درست نمی‌کنیم (دکتر دادفر- چرا به دانشگاه ندهیم) نمی‌خواهد (یکى از نمایندگان- قبول نکرد) اگر به درد دانشگاه نمی‌خورد چطور به درد مجلس می‌خورد؟ بنده مسئولیتش را قبول می‌کنم خودم می‌کنم و می‌برم آنجا و درست کار می‌گذارم، آقایان موافقت بفرمایند این دستگاه با تمام کارمندانش برود البته سر زمستان حق با شما است نباید کسى را بیکار کرد حقوق‌شان را هم بگیرند بروند وزارت دارایى که دستگاه انتفایى مملکت است آنجا کار کنند مجلس براى صورتجلسات و براى کارهاى خودش یک چاپخانه مدرن (صارمى- با سه تا کارگر) می‌خواهد و این کارگرها، سیصد چهارصد تا گاهى اسباب زحمت شده و بعضى از اوقات کار را به جاى خطرناکى کشانده است استدعا می‌کنم این کار را انجام بدهید که این چاپخانه مجلس از نقطه‌نظر انتفاعى هم براى همین است‏.

نایب رئیس- آقاى عمیدى‌نورى‏

عمیدى‌نورى- لایحه‌ای که فعلاً مطرح است متأسفانه جناب آقاى صارمى یک نکته‌اى فرمودند که بنده واقعاً به همان جهت متأسفم و آن این است که فرمودند یک کارى که هنوز به تصویب مجلس شورای ملى نرسیده تمام شده و فرمودند کارى است انجام شده است، ایشان این طور فرمودند که تحویل شده است و تمام شده و بنده از همین جا می‌خواهم تأسف بخورم که به چه مناسبت بایستى بودجه مجلس شورای ملى و یا قسمت چاپخانه که یکى از قسمت‌هاى مجلس شوراى ملى است و با مجله رسمى در سال 36 که الان روز سوم ماه دهم هستیم بیاید به مجلس و ده ماه کار قبلى را ما تأیید کنیم در حالی که به موجب قانون اساسى ما در بودجه مملکتى بایستى حالا اصرار بکنیم که دولت بودجه سال 37 را بیاورد ما تصویب بکنیم که از فروردین 37 مصوبات مجلس شورای ملى به عنوان قانون اجرا بشود ما که نسبت به دولت این عمل را می‌کنیم با کمال تأسف نسبت به دستگاه خودمان بودجه سال 36 را به جاى این که در اسفند 35 کارش را تمام کرده باشیم و ابلاغ کنیم الان می‌آییم در ماه دى بحث می‌کنیم و به همین جهت هم با کمال تأسف برمی‌خوریم به یک قسمتى که می‌فرمایید عمل شده است پس اگر عمل شده اجازه بفرمایید در مجلس اصلاً مطرح نشود یک کارى است که تمام شده است ولى اگر اداره مجلس شوراى ملى قاطع و حاکم است و باید وضع قانون کند بنده معتقد هستم که بایستى بیشتر دقت کنیم و مخصوصاً در مصالح مملکت نسبت به این گونه عملیاتى که قبل از تصویب مجلس شورای ملى و وضع قوانین اجرا می‌شود سخت مقاومت بکنیم که این جور کارها نشود و اگر ما اجازه بدهیم که یک چنین وضعى پیش بیاید به نظر بنده این اثر بسیار بدى براى مشروطیت و براى قوه مقننه دارد به این جهت است که بنده می‌خواستم قبلاً این نکته را به عرض برسانم اما در اصل موضوع نمایندگان محترم در حال حاضر شاهد هستند کلیه دستگاه‌هایى که در مملکت به وجود می‌آید یکى از نکاتى را که قطعاً توجه دارند توجه به نشریات‌شان است الان شما بانک‌هاى کوچکى را هم که می‌بیند به وجود می‌آیند سعى مى‌کنند گوشه‌اى از خرج لازم‌شان را به مصرف یک دستگاه کوچکى هم که شده بزنند به عنوان دستگاه چاپخانه، چرا؟ براى این که نشریات و تبلیغات و لوازم تحریرى که مربوط به هر دستگاهى است یک صورت‌هایى دارد یک مراقبت‌هایى دارد که حتى اخیراً بانک صادرات هم براى خودش یک چاپخانه کوچکى درست کرده، تمام تأسیسات این وضع را دارد یعنى آن تأسیساتى که هیچ گونه لزومى ندارد الان تندنویسى را که امروز مشغول مذاکره هستید و فردا بایستى به نظر آقایان برسانند آن دستگاه در حال حاضر براى خودشان یک دستگاه مجهز کوچکى دارند که امور تبلیغاتى و لوازم چاپخانه را در آنجا به چاپ می‌رسانند و بنده می‌خواهم بگویم شاید براى این کار مجلس شورای ملى سرمشق و مقدم بود آمده است و احتیاج خودش را تشخیص داده است و به همین جهت یک دستگاه چاپخانه‌اى را به وجود آورد، البته در حدود شأنش چاپخانه مجهز و مکملى است‏ (یک نفر از نمایندگان- ولى فرسوده است) یک چاپخانه مجهز و مکملى بوده است ولى همان طوری که فرمودید در یک قسمت‌هایى که مورد نظر جناب آقاى پرفسور اعلم است، ما چرا این کار را بکنیم؟ خوب بکنید ولى من می‌خواهم بدانم که آیا چاپخانه از اساس لازم داریم یا نه؟ (صارمى- کوچک) یک چاپخانه‌اى که مربوط به مجلس باشد و اوراق ما را صورت مجلس‌ها را، قوانین و لوایح و خبرها را چاپ بکند پس اگر معتقد به وجود و لزوم یک چنین چاپخانه‌اى هستید این نقض غرض است براى این که در این لایحه به طور کلى اجازه داده شده است که دستگاه چاپخانه و تمام کارمندانش بروند به وزارت دارایى وقتى که شما یک چنین لایحه‌اى به این کیفیت تصویب کنید پس اعتقادتان این است که مجلس شورای ملى حتى به قول شما که با بنده موافق هستید یک چاپخانه کوچک نمى‌خواهد که بتواند احتیاجات خودش را رفع کند؟ (پرفسور اعلم- چرا) این لایحه این طور است، این لایحه می‌گوید کلیه کارمندان و کارگران چاپخانه مجلس شورای ملى، قرائت بفرمایید و کلیه ماشین‌آلات و لوازمش برود وزارت دارایى، وزارت دارایى هم البته حسابش را بپردازد مطلب روشن است‏ (پرفسور اعلم- تصحیح بفرمایید) پس به هر حال چون الان بحث کلیات است در کلیات لایحه ملاحظه می‌فرمایید که یک لایحه‌اى آورده شده که به نظر می‌رسد قدرى عجیب است براى این که هر دستگاه کوچکى هم که در مملکت هست مى‌بینیم هر کدام براى خودشان چاپخانه دارند روزنامه کوچک بنده که می‌خواهد چاپ شود بنده 5 تا کارگر و دو تا ماشین شکسته دارم که می‌خواهم با این نظر خود را تأمین کنم که آخر شب اگر خبر دادم به چاپخانه خودم که شب آن را چاپ می‌کند روز به من روزنامه بدهد و اگر من این چاپخانه را نداشته باشم دستگاه روزنامه بنده البته لنگ می‌شود؟ چرا؟ براى این که

+++

نمی‌توانم تسلط داشته باشم بر چاپخانه دیگرى که اگر خبر را ساعت 12 دادم چاپ کنند پس نمی‌توانم بگویم مجلس شوراى ملى مستغنى از وجود چاپخانه است، این لایحه در بحث کلیات معنایش این است که مطلق است جناب آقاى پرفسور بنده استدعا می‌کنم در قوانین یک مقدارى مواد را بخوانید و با کلیات تطبیق بفرمایید بعد اظهارنظر بفرمایید این اگر دقت بفرمایید معنیش این است که مطبق چاپخانه و کارگران و کارمندانش برود پس مجلس شوراى ملى می‌ماند بدون کارگر و بدون چاپخانه و باید از همین فردا که می‌خواهد این اوراق را چاپ کنید باید بروید و با یک چاپخانه‌اى قرارداد ببندید که آقاى چاپخانه این کارهاى ما را انجام بده و من این را برخلاف‌شان و مصلحت مجلس شوراى ملى می‌دانم و مجلس شوراى ملى چاپخانه و کارمند و کارگرش را لازم دارد اما این که بحث مى‌شود بر این که خوب نیست چاپخانه ما یک کار خارجى داشته باشد این است نظر بنده صریح خدمت‌تان عرض کنم که امور چاپ در دستگاه‌هاى دولتى یک حسابى دارد یک تقسیمى دارد که بین چاپخانه‌ها تقسیم می‌کنند و تمام چاپخانه‌هاى مملکت اعم از چاپخانه‌هاى ملى و دولتى یک سهمى چاپ می‌کنند و می‌دهند و از دولت حق‌الطبع می‌گیرند مجلس هم چون بنده اطلاع دارم عرض می‌کنم که به چاپخانه مجلس شوراى ملى از جهت احترام و اطمینانى که به این دستگاه هست فقط اوراق بهادار را می‌دهند که اطمینان دارند به این دستگاه که تحت نظر مجلس شوراى ملى است و یقین دارند که اگر اوراق بهادار آنجا چاپ شود در آن خداى نکرده سوءنظرى، عدم مراقبتى می‌شود و بعضى اوراق سرقت نمی‌شود و از بین نمی‌رود و لطمه‌اى به آن وارد نمی‌شود مى‌خواستم سرش را خدمت‌تان عرض کنم که اگر اوراق بهادار اینجا چاپ می‌شود یکى از جهت داشتن آن ماشین‌آلات خاصى است که اختصاص به مجلس شورای ملى دارد و چاپخانه‌هاى دیگر ندارد و یکى هم از جهت اطمینان و مراقتبى است که در دستگاه است چاپ اوراق بهادار را به اینجا می‌آورند به این دلیل بوده است حالا اگر دستگاهى از نظر احترام مجلس هم کار مجلس را می‌کند یعنى هم احتیاج اوراق چاپى و تبلیغاتى این دستگاه را رفع می‌کند و هم قسمتى از کار مملکت که لازم است اسرار و موقعیتش حقظ شود در این دستگاه چاپ شود این یک کار قابل احترامى است و قابل انتقاد نیست و در این صورت اگر این مؤسسه دخل و خرج کرده به نظر بنده جاى سپاسگزارى است، جاى خوشوقتى است و به نظر بنده جاى این نیست که ما بگوییم مجلس شورای ملى اهل این کار نیست چنان که بنده اگر خاطرتان باشد راجع به قضیه خرید خانه‌ها و اراضى اطراف مجلس عرض کردم که چرا این کار را بکنیم اغلب آقایان دفاع صحیحى فرمودند فرمودند زمین خریدن که ضرر ندارد مجلس شورای ملى اگر زمین خرید کرد حالا زمینش گران شده بنده هم مى‌توانستم بگویم که مجلس شوراى ملى نباید خرید زمین بکند- باید ما حساب این کار را بکنیم یک دستگاه مجهزى در این کار مجلس شوراى ملى را می‌کند ما هم لازم داریم به هر حال یک چاپخانه هست اگر معتقدیم این را بدهیم دولت و یک چاپخانه جدید به وجود بیاوریم البته در لایحه چنین چیزى نیست (یکى از نمایندگان- هست صفحه دوم) بنده مخالف این هستم که شما بیایید این را بفروشید به دولت (صدرزاده- مجانى می‌دهند و بعد می‌خرند) همین مى‌شود اجازه بفرمایید این همین مى‌شود این را می‌دهند دولت در ذیل ماده اول است که دولت باید حساب ما را بپردازد حساب چاپ و اینها وقتى ماده اول مطرح شد بنده می‌خوانم که دولت باید بدهى را به حساب جارى حسابدارى بپردازد (صدرزاده- دستگاه را همین طورى می‌دهند) بعد هم پول می‌گیرند و یک دستگاهى مى‌خرند در حالی که معلوم نیست این دستگاهى در حال حاضر است به مبلغى که مرحوم کیخسرو در آن موقع خرید و قیمتى که براى مجلس شورای ملى تمام شد و در حال حاضر مقرون به صرفه است بدهیم بعد بیاییم به قیمت فعلى که قیمت‌ها چقدر گران شده است ما یک دستگاه جدیدى بخریم من خیال می‌کنم همه اینها زائد باشند بعد دو مرتبه یک عده کارمندان و کارگران جدید استخدام کنیم براى این که اینجا گذاشته‌ایم که کارمندان و کارگران بروند آنجا (پرفسور اعلم- این ساختمان چاپخانه چه باید بشود؟) بنده معتقد هستم که به طور کلى این کار زائد است ما باید این مؤسسه خودمان را محدود نگاه بداریم و احتیاجات‌مان را رفع کنیم، اگر هم بخواهیم جمع و جور کنیم همین مؤسسه را جمع و جور کنیم (پرفسور اعلم- این را می‌خواهند خراب بکنند)

نایب رئیس- آقاى بهبهانى

بهبهانى- عرض کنم بنده خیال می‌کنم هر امرى به مقتضاى زمان و مکانش تغییر مى‌کند اگر امروز بنا شد براى مجلس شورای ملى یک مطبعه‌اى به این بزرگى بخرند بنده مخالف بودم و می‌گفتم که مجلس شورای ملى لازم است یک مطبعه‌اى بخرد که خارج از اندازه و احتیاج خودش نباشد ولى جناب آقاى پرفسور، یک مطبعه‌اى هست، مدت‌ها است کار می‌کند درست هم هست خراب هم نیست، براى مجلس شورای ملى هم یک مطبعه‌اى که امور لازم را طبع کند لازم است به هیچ‌وجه مؤید این ادعا که این مطبعه ضررى براى مجلس شورای ملى داشته باشد بنده به نظرم نرسیده، یعنى آنهایى که مدعى هستند که این مطبعه مخالف‌شان مجلس است چرا؟ مثلاً فرض بفرمایید جناب آقا صارمى فرمودند باندرل چاپ می‌کند، خوب نکند مثل این که بگویند آدم دهان دارد ممکن است با دهانش مشروبات الکى بخورد، خوب نخورد، این دست خودش است مجلس که لزومى ندارد این کار را بکند (صارمى- پس درآمد از کجا بیاورد؟) به اضافه یک کارى است که این ده سال هم بوده است، این موافق‌ شأن مجلس نیست حالا ما می‌گوییم سیصد نفر چهارصد نفر کارگر را بیکار بکنند و بگوییم بروند جاى دیگر اینها افتخارشان این است که در مطبعه مجلس آمده‌اند کار می‌کنند مثل سایر کارمندان دیگر که از بعضى مزایاى وزارتخانه‌هاى دیگر صرف‌نظر کرده‌اند به افتخار این که در خانه ملت و مجلس شورای ملى هستند آمده‌اند و اینجا کار می‌کنند این بود نظر بنده که عرض کردم و آقایان دیگر هم تذکر فرمودند هیچ لزومى دیده نمی‌شود این مطبعه را مجلس دارد، اولاً خرابى دارد، (پرفسور اعلم- آقاى بهبهانى خرابش خواهند کرد) اجازه بفرمایید نخیر بیست سال بوده است سى سال دیگر هم این مطبعه کار بکند به کسى ضررى نمى‌رساند به قول آقاى خرازى فرمودند در سال گذشته من متصدى بودم و چهارصد هزار تومان منفعت داد می‌فرمایید مجلس منفعت نکند خوب نکند اگر منفعت بکند چهارصد هزار تومان چه ضررى دارد (پرفسور اعلم- نه آقا اینجایش را خراب می‌کنند) حالا که ساختمانى نخواستند بکنند هر وقت خواستند ساختمانى بکنند یک جایى ممکن است یک قدرى آن طرف‌تر بسازند به اضافه ما بلاعوض می‌دهیم اگر یک پول هنگفتى گرفته بودیم که یک مطبعه مدرنى بخریم می‌گفتیم بسیار خوب ولى این را وزارت دارایى بلاعوض می‌گیرد بلند می‌کند می‌برد جاى دیگر وزارت دارایى و مجلس شوراى ملى و هر مؤسسه دیگر مال ملت ایران است ما که نباید بگوییم که وزارت دارایى ضرر بکند و مجلس شوراى ملى نکند این که اینجا می‌گفتند مخالف ‌شأن مجلس است چه مخالف شأنى؟ مگر مؤسسات دیگر مطبعه ندارند؟ مطبعه که موافق‌ شأن یک مملکت است هر چه مطابع مملکت ما زیادتر باشد ما فرهنگ‌مان زیادتر می‌شود (پرفسور اعلم- ما که چنین چیزى نگفتیم) بله جنابعالى نگفتید کسان دیگر گفتند روی هم رفته بنده دلیل قاطعى ندیدم که این مطبعه مجلس براى مجلس مضر باشد و اگر چنانچه فایده‌اى براى کسان دیگر دارد براى خودمان هم فایده داشته باشد چرا وزارت دارایى همه فایده‌اش را ببرد بگذارید مجلس هم ببرد.

نایب رئیس- کسى اینجا اجازه نخواسته بنده یک توضیحى بدهم. کلیات که صحبت می‌شود در ماده اول اعتبارى است که به کارپردازى مجلس می‌دهید که بتواند در سال 36 حقوق چاپخانه را بپردازد بعد تبصره‌ها اجازه انتقال می‌دهد. بنابراین رأى به کلیات که می‌گیریم در تبصره‌ها آقایان حق دارند تصویب بکنند یا نکنند بنابراین در کلیات در مورد اعتبار بودجه است نه انتقال چاپخانه، حالا رأى می‌گیریم در کلیات به ورود در شور مواد آقایانى که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

نایب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه دستور بقیه بودجه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295209!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)