کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 145 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه یازدهم فروردین ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم و تصویب لایحه فورى راجع به تقاضاى اعتبار جهت مبارزه با بیمارى تیفوس‏

3- معرفى آقاى رهنما به سمت معاونت پارلمانى آقاى نخست وزیر

4- طرح و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت کشاورزى‏

5- طرح و تصویب لایحه اضافه بودجه وزارت خواروبار

6- طرح و تصویب لایحه اضافه حقوق پاسبانان

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 145

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه یازدهم فروردین ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم و تصویب لایحه فورى راجع به تقاضاى اعتبار جهت مبارزه با بیمارى تیفوس‏

3- معرفى آقاى رهنما به سمت معاونت پارلمانى آقاى نخست وزیر

4- طرح و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت کشاورزى‏

5- طرح و تصویب لایحه اضافه بودجه وزارت خواروبار

6- طرح و تصویب لایحه اضافه حقوق پاسبانان

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز یکشنبه ششم فروردین ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، جلایی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، اوحدی، صفوی، موقر، مؤید احمدی، نواب یزدی، ارگانی، طالش‌خان، مشار، مشیردوانی، ناصری، شجاع، چایچی، اکبر، امیر ابراهیمی، معتصم سنگ، نیک‌پور، نمازی، دبستانی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، گرگانی، آزادی، مسعودی، دکتر نهورای، امامی، دشتی، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، معدل، نصرتیان، بوداغیان

دیرآمده بی‌اجازه- آقای: آقای لاریجانی)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى انوار

انوار- بنده را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند در صورتی که بنده تقاضاى مرخصى کرده بودم‏

رئیس- تقاضاى شما رسیده صحیح است اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقاى وزیر بهدارى‏

2- تقدیم و تصویب لایحه فورى راجع به تقاضاى اعتبار جهت مبارزه با بیمارى تیفوس‏

وزیر بهدارى- توجه مخصوص نمایندگان محترم براى این که نسبت به حفظ‌الصحه یک اقدامات بیشترى بشود دولت را وادار می‌کند که در این موضوع یک فکر اساسى‌ترى داشته باشد و لوایح آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم کند در عین حال تا این فکرها به جریان بیفتد و از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد چون کارهاى فورى و فوتى در پیش بود

+++

بنده لایحه‌ای به قید فوریت پیشنهاد و تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که اعتبارى از طرف مجلس شوراى ملى داده شود به وزارت بهدارى براى مبارزه و جلوگیرى از بیمارى تیفوس و ایجاد یک بیمارستان جدیدى براى معالجه مرضا ضمناً براى این که آقایان نمایندگان محترم از گردش کار مستحضر باشند مختصراً خواستم به عرض برسانم آنچه بنده در این مدت با آقایان متخصین صحبت کردم (چون مجلس شوراى ملى یک جایى است که مرجع و ملجأ عمومی اهالی کشور است وقتی که حرفى در اینجا گفته شود اشخاص پیروى می‌کنند) یک قسمت عمده‌اش مربوط به خود اهالى کشور است و این یک چیزى است مسلم براى جلوگیرى از بیمارى اگر کسى تمیز بود و شپش را به خودش راه نداد مریض نمی‌شود پس این مطلب باید پروپاکاند شود و در جراید نوشته شود که هر کس خودش باید بداند و به سایرین هم بگوید (یک نفر از نمایندگان- دولت باید این کار را بکند) البته وزارت بهدارى هم باید اعلام کند و مردم را متوجه کند و بنده در یک چنین جایى می‌گویم که به تمام کشور اعلام شود و یک قسمت هم مربوط به اداره شهردارى است که آن هم جز مؤسسات دولت است و یک وظیفه‌ای دارد که مربوط به این کار است و آن مسأله ضد عفونى کردن است. در این باب مذاکراتى شد و قرار شد که این قسمت را ما یک قدرى تقویت کنیم و کمک کنیم به شهردارى که هر جایى را که لازم دید آنجا را ضد عفونى بکند و در اینجا آقایان دکترها هم هستند و هر جا را که لازم دیدند به ما اطلاع بدهند که ضد عفونى بکنیم یک قسمت هم راجع به معالجه است که براى شهر طهران که هفتصد هزار نفر جمعیت دارد وسایل ما خیلى کم است زیرا که در مواقع عادى براى ما هفت هزار تختخواب لازم است ولى در مواقع بیماری‌هاى مسرى دو مقابل این مقدار باید تختخواب داشته باشیم متأسفانه در اختیار وزارت بهدارى براى همین بیمارى تیفوس بیشتر از دویست تختخواب نیست و در وزارت فرهنگ هم که عمده‌ای از بیمارستان‌ها را اداره می‌کند بیشتر از هفتصد تختخواب نیست و بنا به مذاکره‌ای که شده بود وزارت بهدارى یک قسمت از بیمارستان‌هاى خودش را تخصیص به بیمارى تیفوس داده است که ما پانصد نفر مبتلاى به تیفوس را می‌توانیم در بیمارستان‌هاى مختلف بپذیریم ولى چون این مقدار کافى نیست این است که بنده اعتبار پنج میلیون ریال تقاضا کرده‌ام هم براى مبارزه و جلوگیرى از بیمارى و هم ایجاد بیمارستان جدیدى که ما موفق به معالجه بیمارها بشویم و اقدامات بزرگى هم که شده است براى وارد کردن واکسن که البته در نتیجه اقدامات خیلى فورى با طیاره در دو روز قبل یک صندوقى که امروزه می‌توانیم با آن هزار و ششصد نفر را تلقیح کنیم وارد شد و باز بنده اینجا عرض می‌کنم که همه متوجه باشند بنده دستور دادم در اول آن کسانى که بیشتر تماس دارند با این بیمارى و خودشان را به خطر مى‌اندازد از قبیل پرستارها و کسانی که در بیمارستان‌ها هستند و آلوده هستند آنها را اول واکسینه بکنند و امیدواریم که بعداً هم براى ما برسد و آقایان متفقین ما هم بدانند که ما فعلاً محتاج هستیم و آن مقدار دیگر هم که باقى است فرستاده شود یک قسمت دیگر هم مربوط است به خیرخواهان و متمولین و کسانى که می‌خواهند خدمتى به جامعه بکنند بى‌مناسبت نمی‌دانم که به عرض آقایان برسانم و آن تهیه وسیله است که بعد از معالجه بیمارى براى بیمار لازم است خود بنده هم دیروز بیمارستان شفا بودم و سایر بیمارستان‌ها را دیدم خوشبختانه معالجه خوب می‌شود خود بنده دیدم که از صد مریض صدى هفتاد صدى هشتادشان رو به خوبى بودند باقى دیگر هم امیدوارى به بهبودی‌شان بود ولى چیزى که هست چون بیمار زیاد است و ناچاریم بیمار جدید بپذیریم وقتى که خوب شد دیگر باید عذرش را بخواهیم این بیچاره چون فقیر است و وسیله ندارد بایستى یک جایى باشد که لااقل بیست روز از او پذیرایى شود و بایستى خیرخواهان جامعه هم در این خصوص یک اقدامى بکنند حالا در این قسمت به خصوص ما تصمیم داریم یک جایى را مثل فرح‌آباد در نظر بگیریم که بعد از معالجه در این قبیل جاها مدتى پذیرایى شوند یک آشى بهشان داده شود که کم کم مزاج‌شان مستعد شده و بتوانند غذاهاى معمولى را بخورند. تا آن موقع خیرخواهان باید

+++

براى نگاهدارى مرضا در دوره نقاهت مساعدت کنند که در این مدت جاى گرم و غذاى مناسبى به بیماران داده شود که رفع مرض آنها شده و بتوانند براى کارهاى خودشان مستعد شوند. این است که لایحه را تقدیم می‌کنم‏

رئیس- لایحه قرائت می‌شود:

مجلس شوراى ملى‏

نظر به شیوع مرض تیفوس در پایتخت و لزوم مبارزه با مرض مذکور چون اعتبارى براى این منظور در دست نیست ماده واحده زیر با قید فوریت تقدیم و تصویب آن را تقاضا می‌نماید:

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است مبلغ پنج میلیون ریال از محل درآمد سال 1322 کشور به منظور مبارزه براى جلوگیرى از مرض تیفوس به مصرف رسانیده و مبلغ مزبور را ضمن بودجه سال جارى وزارت بهدارى منظور دارند ضمناً براى پیشرفت و سرعت انجام کار اجازه داده می‌شود که هزینه‌هاى مربوط به این مبلغ اعم از خرید اثاثیه و لوازم و غیره و همچنین تکمیل محلى که در عمارت جدید وزارت دارایى براى معالجه مرضاى تیفوس تخصیص داده شده بدون رعایت مقررات مناقصه به مصرف رسانیده شود.

نخست وزیر، وزیر دارایى،‌ وزیر بهدارى‏

رئیس- مذاکره در کلیات است. آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- خیلى جاى تأسف است که همیشه تا وقتى یک خطرى به همان مواجه می‌شود آن ساعت آخر که می‌رسد ما خودمان را براى جلوگیرى و مبارزه حاضر می‌کنیم و در حال این که خود بنده در چند ماه قبل در اینجا و در چند جلسه در شیر و خورشید سرخ و در کمیسیون‌هاى انجمن‌هاى ملى که در وزارت کشور تشکیل می‌شد این موضوع را تذکر دادم و بالاخره استدعا کردم که باید وزارت بهدارى خودش را مهیا بکند خوب مرضى در کار نبود و بالاخره امروز و فردا کرده‌اند و حالا آمده‌اند و با این خطرى که امروز پیش‌آمد کرده می‌خواهند جلوگیرى کنند وزارت خواروبار چند میلیون اعتبار گرفت براى این که همین نانى که امروز به مردم می‌دهید و مردم را همین نان مریض کرده است امروز باید با چند میلیون دیگر این مرض را رفع کنند بنده پریروز در یک کمیسیونى که در شهردارى بود و براى همین کار بود عرض کردم که براى جلوگیرى از امراض مخصوصاً این مرض دولت نباید هیچ ملاحظه بکند همین طور که مى‌آید براى نان سیلو و همین لجن‌هایى که به خوراک مردم می‌دهند و مجلس هم مضایقه نمی‌کند ولى مشروط به یک شرط است شرطش صحت عمل و سرعت عمل است باید براى این کارها بیست و چهار ساعت کار کرد امروز یک کمیسیونى تشکیل می‌شود در شیر و خورشید سرخ فردا در شهردارى پس فردا وزارت کشور تمام این صحبت‌ها که تکمیل شد دو هفته گذشته و مرض هم افراد را تلف می‌کند و به نتیجه نمی‌رسند بایستى سرعت در کار باشد و به دست اشخاصى بدهند که آن اعتبارى که داده می‌شود به مصرف خودش برسانند دیگر این که یکى موضوع آمار است پریروز در اداره شهردارى بنده امارى خواستم که مبتلایان به این مرض چقدر هستند نتوانستند یک آمار صحیح بدهند یکى گفت سیزده هزار نفر یکى گفت دو هزار نفر یکى پنج هزار نفر به هر حال آمار صحیحى به دست نیامد به عقیده بنده وزارت بهدارى و شهردارى باید یک آمار صحیحى در دست داشته باشند و به قدر احتیاج اسباب و لوازم تهیه بکنند و اگر آمارى نداشته باشند نمى‌داند که چه می‌خواهد این را بایستى اقدام بفرمایید که شدت مرض و ضعف مرض را بدانند و چقدر وسایل و اسباب می‌خواهد این یک موضوع مهمى است که هیچ توجهى بهش نمی‌شود یکى دیگر این که فرمودند که بایستى تحقیقات بشود و یک جاهایى هم تهیه شود براى اشخاصى که خارج می‌شوند از آنجا و تهیه یک آسایشگاه‌هایى بشود در انجمن‌هاى خیریه در این موضوع مذاکراتش را کرده‌اند و یک کارهایى هم می‌کنند ولى به عقیده بنده این موضوع را دولت هم نبایستى به انتظار این باشد که تمام این کارها را یعنى منتظر باشند که انجمن‌ها بتوانند که یک کمک‌هاى مهمى در این کار کرده باشند انجمن‌هاى خیریه را همه می‌دانند که دارند یک کارهایى می‌کنند و از آن طرف اگر یک سرمایه مختصرى که دارند بخواهند براى

+++

این کار مصرف کنند نمی‌شود اینها را باید به حال خودشان گذاشت انجمن شمال شرق که بنده هم افتخار عضویت او را دارم یک مؤسسه کوچکى است و یک تشکیلات منظمى دارد که اگر دولت هم به اندازه آن انجمن کار کرده بود امروز به هیچ وجه مرضى وجود نداشت دیروز ما هزار واکسن تیفویید تقسیم کردیم بین بیست نفر اطبایى که در شعاع عملیاتمان هست براى جاهایى که کانون این امراض است آن اشخاص را تلقیح کنند و همین طور تبلیغات و اعلانات آن را باید وزارت بهدارى کرده باشد و مردم را آگاه بکند و الا اگر انجمن‌ها بخواهند این کار را بکنند این غلط است زیرا این کار فنى است باز هم بنده اظهار می‌کنم که قضیه باید با سرعت انجام بگیرد و الا با کمیسیون آمدن و مذاکره کردن و گرفتن اعتبار و اینها به نتیجه نمی‌رسد.

رئیس- آقاى روحى

روحى- عرض کنم این لایحه خیلى خوب است و کسى هم با آن مخالف نیست ولى اینجا یک تذکراتى است که بایستى به شخص حضرتعالى که مسئول امور بهدارى کشور هستید داده شود و جدیت بفرمایید که دقیقاً هم انجام شود و آن نظامنامه اطبا و دکترهاى این شهر است بنده صریح عرض می‌کنم که تمام طبقات این شهر براى کمک به بینوایان کمک کردند و راستى ثابت کردند که ایرانى زنده است و آن روح عواطف و بزرگوارى که از پدران ما به ارث رسیده است پایدار است و نمونه آن همین انجمن‌هاى خیریه است که امسال تشکیل شد و کمک کردند که اگر نکرده بودند دولت هم دچار بیچارگى و درماندگى می‌شد ولى این آقایان اطبا هیچ تکان نخوردند از جاشان اینها طبقه فاضله و هنرمند کشور هستند ولى اینجا این حقیقت را باید صریح عرض کنم که این آقایان، هیچ تکان نخوردند یکى از نمایندگان به بنده گفت که یک بیچاره که شصت تومان حقوق دارد مبتلا شده است به مرض تیفوس پانزده تومان آقاى دکتر مطالبه کرده است ده تومان هم کرایه اتومبیل براى این که تا یک خیابان آقاى دکتر پیاده نمى‌آید این آقایان باید بدانند که این پول‌ها پول حرام است آن کسى که از این راه استفاده می‌کنند نه خودش و نه اولادش خیر نخواهد دید من حالا یک قدرى نظر را عقب‌تر می‌برم در این بیست سال اخیر تمام طبقات این کشور موفق شدند و یک خدماتى کردند جز این آقایان اطبا که هیچ قدمى برنداشتند و جز براى پول یک قدم برنداشتند و باز هم دست برنمی‌دارند اینها را شما باید مکلف کنید و وادار کنید که بیش از پنجاه ریال از مرضى نگیرید (یکى از نمایندگان- زیاد است سى ریال) مردم ندارند بیچاره هستند از کجا بیاورند پانزده تومان به آقاى دکتر ویزیت بدهند بنده صریح عرض می‌کنم این آقایان یک بنگاه‌هایى هستند که از صبح تا غروب خون مردم را می‌مکند و خود اینها بدترین امراض هستند باید اینها را دعوت کنید و وادارشان کنید که این طور با مردم رفتار نکنند و فقرا را مجاناً معالجه کنند آخر اینها هم کمک کنند به جامعه تمام مردم پول دادند خواروبار دادند و هر چه از دست‌شان بر آمد مساعدت کردند جز آقایان اطبا و دکترها که از نفع خودشان حتى براى یک دینار هم نمى‌گذرند این طرز طرز خوبى نیست و من صریح عرض می‌کنم که آقاى وزیر بهدارى توجه بفرمایند و اینها را بیاورند و بگویند آقایان الآن دارد تیفوس سرتاسر کشور را می‌گیرد و دارد به ولایات هم سرایت می‌کند شما هم بیایید کمک کنید مساعدت کنید از نفع بگذرید و یک خدمتى هم شماها به جامعه بکنید اینها که از سرمایه خودشان خرج نمى‌کنند یک نبض گرفتن و پانزده تومان گرفتن این معنى ندارد آخر چقدر اینها خون مردم بینواى بدبخت را مثل زالو بمکند!؟

رئیس- آقاى دکتر سنگ

دکتر سنگ- بنده می‌خواهم عرض کنم که اینجا آقاى روحى اظهاراتى فرمودند راجع به دکترها بنده خدا را گواه می‌گیرم که این که عرض می‌کنم از نقطه‌نظر همکارى نیست امروز به تمام معنى دکترها حاضر شده‌اند با جان و مال خدمت کنند اگر در یک جامعه پنج نفر بد هست دلیل نمی‌شود که همه بد باشند آقاى روحى جنابعالى در انجمن

+++

شرق عضویت دارید و عضو بهدارى انجمن هستید ولى متأسفانه هنوز حاضر نشده‌اید در آن انجمن و یک جلسه در منزل آقاى حکمت حاضر شده‌اید پریروز در منزل آقاى دکتر لطیفى آقاى صور اسرافیل و آقاى مخبر فرهمند و پانزده نفر یا هفده نفر از اطباى محل بودند همه دارند خدمت می‌کنند و با دواهایى که از عطیه ملوکانه آمده است و از وزارت بهدارى گرفتیم آقاى وزیر بهدارى هم تشریف دارند همه جور کار شده است و داریم اقدام می‌کنیم شما هم تشریف بیاورید و ملاحظه بفرمایید من باید در اینجا تصور نکنم که ریا می‌شود باید خیلى شکرگزارى کرد از اعلیحضرت همایونى که این بنیاد خیر را از اول ایشان پایه‌اش را گذاشتند اما موضوع اطبا پریروز در خدمت آقاى مخبر فرهمند بودیم و در منزل آقاى حکیم‌الدوله یک عده از آقایان اطبا هم بودند در آنجا همه گفتند که ما حاضر هستیم کمک کنیم در یک همچو موقعى نباید از اطبا تنقید کرد اگر یک کسى پانزده تومان ویزیت گرفت این دلیل نمی‌شود که همه این طور باشند شما ملاحظه بفرمایید همین آقاى حکیم‌الدوله و آقاى دکتر تاج‌بخش و سایر اطبایى که در برزن‌ها هستند چقدر کار می‌کنند اینجا موضوع جان است باید طبیب خدمت بکند و باید همه خدمت کنند و حتى خانه‌هاى خود را هم اگر خداى نخواسته مرضى شیوع پیدا کرد بدهند این را بنده اطمینان می‌دهم به آقاى روحى که اگر شما تلفن بفرمایید و چند نفر مریض را که سراغ دارید بگویید آقایان دکترها همه حاضرند بیایند و خدمت کنند شما کى را خواستید که حاضر نشده شما کى تلفن کردید به بنده یا آقاى حکیم‌الدوله یا سایر رفقا که در کمیسیون بهدارى هستند و حاضر نشده‌اند من نمی‌خواهم از آنهایى که بد نفس هستند حمایت کنم و این را باید عرض کنم که در این مرض تیفوس ما سه مرحله داریم که خود آقاى وزیر بهدارى هم فرمودند. رفع مرض جلوگیرى از مرض، نگاهدارى بعدى، رفع مرض البته بایستى تختخواب زیاد کرد و مرضا را برد آنجا و معالجه کرد اما براى جلوگیرى از مرض البته همه می‌دانند که راه سرایت مرض شپش است بنده نمی‌توانم قانع بشوم که بشود بدون اتو کلاو و بدون سایر وسایل ضد عفونى از آنها رفع مرضى کرد ولى یک کارهایى می‌شود کرد به اندازه که مقدور است و آن این است که در این جمعیت‌ها و در این شلوغى‌ها در اینجاهایى که براى نفت جمع می‌شوند یا دکان‌هاى نانوایى وقتی که یک نفر تیفوسى باشد طبعاً سایرین هم خواهند گرفت در این صورت شما هر قدر اتو کلاو بیاورید و یا منزل‌ها را دزن فکته کنید فایده ندارد باید اقدام بفرمایید و این جمعیت‌ها کم‌تر بشود و یکى دیگر راجع به نگاهدارى مریض بعد از بهبودى فرمودید این بسیار خوب است و بایستى هم همین طور عمل شود براى این که یک مریض تیفوسى را منتها پانزده روز بیست روز در مریضخانه نگاه می‌دارند و بعد بیرون می‌فرستند براى این که جا براى مریض دیگرى تهیه کنند و البته بعد از بهبودى باید جایى براى اینها تهیه شود مؤسسات خیریه که در اینجا تشکیل شده است ملاحظه بفرمایید هیچ کس بهشان نگفته است خودشان آمده‌اند و یک کارهایى کرده‌اند و یک فداکاری‌هایى کرده‌اند که نظیر ندارد بنده قول می‌دهم که این انجمن‌هاى خیریه از هر اقدامى که توانسته‌اند خوددارى نکرده‌اند از صرف وقت و صرف مال کوتاهى نکرده‌اند ولى دولت باید توجه کند مخصوصاً آقاى وزیر بهدارى باید توجه بفرمایند که این کار مربوط به دولت است انجمن‌هاى خیریه آنچه من مى‌بینم روى این کار اقداماتى کرده‌اند و شما هم به آنها نفرموده‌اید آقاى دکتر میلسپو هم خودشان جداً طرف‌دار بهدارى هستند و بنده از نیت پاک‌شان از چند سال به این طرف مطلع هستم ایشان هم باید کمک بکنند. جراید هم بایستى تبلیغات بکنند و پروپاکاند بکنند چنانچه آنچه باید و شاید تبلیغات کرده‌اند که حقیقتاً جاى تشکر است و بایستى حق‌گذارى کرد از کسانی که خدمت می‌کنند هر وقت شما یک طبیبى بخواهید در دسترس شما است و یک کار دیگرى باید بکنید شما یک مرکز اطلاعى دارید در آنجا هم شنیدم یکى دو نفر از اطبا به من گفتند که ما چند نفر تیفوسى داشتیم و اطلاع دادیم به ما راه ندادند شما چند مرکز تهیه کنید که به این مراکز فورى

+++

اطلاع بدهند و بنده خوش‌وقتم که آقاى نخست وزیر هم تشریف آوردند که خودشان هم علاقه کامل به این موضوع دارند و عرض می‌کنم خدمت‌شان که اول آقاى وزیر بهدارى و بعد سایر آقایان وزرا و بعد مخصوصاً خود آقاى نخست وزیر توجه بفرمایند و امروز عصر هم که آقایان تشریف می‌آورند نظریاتى که هست به عرضتان می‌رساند. البته باید همه متفقاً کمک و همراهى نمایند

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده مخالفتم براى این است که همیشه توجه دولت به مرکز است و متأسفانه دولت‌هاى وقت هم به ولایات توجه نمی‌کنند آقاى اردلان با این که یکى از وزرایى هستند که همه به ایشان اعتماد دارند و خوشبختانه در همه ولایات و شهرستان‌ها بوده‌اند تمنا داریم که یک توجهى هم به ولایات بفرمایند و این بیچاره مردم ولایات که باید بروند و زحمت بکشند و محصول تهیه بکنند پول تهیه کنند به ما بدهند به هیچ وجه توجهى بهشان ندارند بنده صریحاً عرض می‌کنم که هیئت دولت باید رویه خودش را عوض کند و توجه کنند به ولایات بنده یک مرتبه دیگر در اینجا خودتان تشریف داشتید عرضى کردیم از این همه مأموریتى که در وزارتخانه دارید چند نفرشان را به ولایات بفرستید بنده جسارت می‌کنم باور بفرمایید که در ولایات هیچ ندارند (صحیح است) بسیار خوب البته امتیاز مرکز و مرکزنشین‌ها و دولت و مجلس همه به جاى خودش محفوظ ولى اینها هم که در ولایات هستند یک فکرى هم به حال اینها باید کرد الآن مرض تیفوس در مرکز شیوع پیدا کرده و توجه هم شده است و در ولایات هم هست منتها مثل معروفى است که در قدیم هم گفته‌اند و بنده تمنا دارم که در این قسمت این مثل را هم مخصوصاً مطبوعات توجه بفرمایند و درج کنند مثلى است که می‌گویند که مرگ فقرا و ننگ اغنیا صدا ندارد این حرف توى دست و پاى همه است و همین طور هم هست فقیر و بیچاره وقتى که مرد صدا ندارد اگر در تهران ده نفر تیفوس گرفت همان روز صدایش بلند می‌شود فورى اقدام می‌کنند که جلوی این را بگیرند ولى عده زیادى از مردم ولایات مى‌میرند از مرض از فقیرى از بى‌دوایى از بى‌غذایى و هیچ توجهى به آنها نمی‌شود بنده با این اصل کاملاً مخالفم و حالا که این لایحه آمده است بایستى یک توجهى بفرمایید و یک فکر عاجلى هم براى ولایات بکنید دوا بفرستید و مراقبت بکنید در ولایات هم همین بیچارگى و بدبختى‌ها هست و باید براى آنها هم اقدام عاجلى بشود

وزیر بهدارى- تذکرات نمایندگان محترم البته هر یک به موقع خودش به جا است نظر به این که سرعت عمل را آقایان طالب می‌باشند مطالب دیگرى هم اگر هست به خود بنده تذکر بدهید و بنده هم آنچه ممکن باشد اقدام می‌کنم ولى نسبت به این لایحه زودتر رأى بدهید کار اساسى درباره ولایات که آقاى ملک مدنى فرمودند مربوط می‌شود به داشتن وسایل و البته در این باب هم فکرى کرده‌ایم در ابتداى جلسه هم به عرض رساندم یک پروژه‌ای هم تهیه شده و فرستاده‌ایم به وزارت دارایى و تقریباً هم موافقت شده است ولى هنوز جواب رسمى نداده‌اند و البته بعد از طى جریان آن به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌شود و با داشتن آن اعتبارات بنده امیدوارم که نسبت به ولایات هم توجه کامل بشود و حالا چون کار در تهران راجع به تیفوس طرف توجه است این لایحه پیشنهاد شده از کرمان هم همان طور که آقا فرمودند اطلاعى رسیده و اعتبارى هم داده شده است و از هر جاى دیگر هم اگر خداى نکرده یک خبرى برسد البته دولت توجه خواهد کرد این است که تمنا مى‌کنم فعلاً مساعدت بفرمایند این لایحه زودتر بگذرد.

رئیس- آقاى ثقه‌الاسلامى

ثقه‌الاسلامى- بنده موافقم.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم منظور بنده این نیست که تذکرات فنى اینجا بدهم البته آن تذکرات مربوط است به مجامع و کمیسیون‌هاى فنى که فعلاً حقیقتاً با کمال جدیت مشغول کار و عمل هستند فعلاً منظورم متوجه کردن مجلس شوراى ملى و دولت است به یک نکته با تجربیاتى که دارم.

+++

اولاً اینجا راجع به اطبا صحبت شد البته همان طور که مملکت انتظار دارد و در موقع جنگ صاحب‌منصبان قشون بیش از همه فداکارى کنند در موقع بروز امراض مسریه هم که در حقیقت یک نوع مبارزه حیاتى است همه مملکت انتظار دارند که طبقه اطبا هم بیش از سایرین مبارزه کنند و نظر دیگرى نبوده است اما راجع به امراض مسریه در موضوع جلوگیرى از امراض مسریه سرعت عمل بیش از همه چیز تأثیر دارد و سرعت عمل در این است که در نقاطى که مرض پیدا می‌شود در آنجا جلویش را گرفت و جلوگیرى از سرایت کرد و اشخاصی که مبتلا هستند در یک نقطه جمع کرد و آنها را معالجه کرد و ضمناً خواستم خاطر آقایان نمایندگان و توجه دولت را جلب کنم که متأسفانه در این گونه امراض در دوره نقاهت تلفات اشخاص که مبتلاى به تیفویید یا مبتلاى به تیفوس هستند بیش از دوره خود مرض است خصوصاً در این موقع که وسایل خواروبار و دوا و غذا و سایر وسایل به اندازه کافى نیست این است که این قسمت را باید دولت مورد توجه قرار بدهد. بنده شنیدم که می‌خواهند محل وزارت دارایى را براى این کار تخصیص بدهند به عقیده بنده الآن موقعى نیست که 15 روز دیگر بیست روز دیگر بتوانیم صبر کنیم که این آتش بیشتر روشن شود بنده معتقدم که کاخ دادگسترى که فعلاً حاضر است آنجا براى این کار اختصاص داده شود و مرضى در آنجا جمع‌آورى شوند که به آن منظورى که دارید برسید چون موضوع موضوع حیاطى است البته در این طور مواقع بعضى مطالب کوچک‌تر را باید در درجه دوم قرارداد و بعد البته باید همان رعایت و ملاحظه دوره نقاهت را براى بیماران در نظر بگیرند که وقتى بهبودى یافتند اینها را در یک نقطه‌ای جمع کنند که غذا و صحیه آنها را در تحت مراقبت قرار بدهند و الا اگر از مرض نمردند در دوره بعد از مرض مسلماً خواهند مرد و تلفات بیشتر خواهد بود اما منظورى که بنده داشتم و بیشتر از آن نظر مصدع شدم و بنده مکرر گفتم که فرق ما با اروپایى این است خود من تا هوا گرم نشود نمی‌روم شمیران منزل بگیرم اروپایى اول زمستان می‌رود شمیران منزل می‌گیرد ما در کارهای‌مان البته دقت مى‌کنیم خرج می‌کنیم فداکارى مى‌کنیم ولى چون به موقع کار نمى‌کنیم آن نتیجه مطلوبه حاصل نمی‌شود فعلاً مرض تیفوس پیدا شده است بنده شخصاً با اطلاعات فنى که دارم زیاد نگران نیستم البته تلفاتى وارد خواهد شد و وسایل زیادى هم در دست نداریم ولى بنده به دو دلیل نگرانى ندارم (و نگرانى من از جاى دیگرى است) اول این است که هوا گرم می‌شود زندگانى‌ها آزادتر می‌شود و تماس اشخاص از زیر این کرسی‌هاى کثیف با یکدیگر کم می‌شود و لباس‌ها هم سبک‌تر می‌شود و قضیه شپش کم کم کم‌تر می‌شود و انشاالله از شیوع آن کم خواهد شد و کاسته می‌شود نکته دوم را که لازم می‌دانم تذکر بدهم این است که زیاد به مسأله واکسن مرض تیفوس نباید اعتماد و اطمینان داشت و همان طوری که آقاى وزیر بهدارى تذکر دادند بیشتر اشخاص باید خودشان متوجه باشند که نظیف باشند و از این دشمنى که ما مشغول مبارزه با آن هستیم پرهیز کنند موضوع دیگرى که بنده خواستم عرض کنم مسأله حصبه است که در این بهار با نبودن خواروبار با این ضعف مزاجى که پیدا شده است با این مشکلاتى که در جلو هست یکى از مخاطراتى است که به عقیده بنده اگر امروز جلوگیرى نشود فوق‌العاده جلوگیرى از آن فوق‌العاده مشکل خواهد بود و غیر قابل اجتناب است اگر در این فصل بهار حصبه پیدا شود آن وقت کار به جایى می‌رسد که با وسایلى که فعلاً امروز در دست دارد و خیلى مختصر است ممتنع است بشود از آن جلوگیرى شود و خوشبختانه براى جلوگیرى حصبه وسایلى هست که براى تیفوس نیست و آن مسأله تلقیح است تلقیح واکسن حصبه یک تلقیحى است که صدى نود و نه تأثیر قطعى دارد و بنده استدعا می‌کنم در همین موقع که مشغول مبارزه با مرض تیفوس هستید قضیه مخاطره حصبه را از نظر دور نکنید و اقدام جدى و مؤثر بفرمایید و حتى بنده موافقم که اگر دولت وسایل کافى در دست داشته باشد یک لایحه فورى به مجلس بیاورند و تلقیح فورى اجبارى و عمومى را اعلام بفرمایند. این نظر بنده است.

رئیس- آقاى انوار

+++

انوار- بنده می‌خواستم تقاضا کنم که آقایان موافقت کنند زودتر این لایحه بگذرد و لااقل یک قدمى براى مردم برداشته شود.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

طباطبایى- بنده مخالفم.

رئیس- موافقین با کفایت مذاکرات برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى پالیزى:

بنده پیشنهاد می‌کنم بعد از کلمه (تیفوس) اضافه شود مرکز و شهرستان‌ها.

رئیس- آقاى پالیزى

عطاالله پالیزى- البته همه آقایان تصدیق می‌فرمایند این مبلغى که پیشنهاد شده براى تهران ولى مطابق اطلاعاتى که داریم شهرستان‌ها هم وضعیت‌شان حقیقتاً رقت‌آور است متأسفانه از کرمانشاه هم اطلاعات و مراسلاتى رسیده که در کرمانشاه هم این مرض پیدا شده و تلفاتى هم داشته است بنده چندى قبل با آقاى وزیر بهدارى صحبت کردم و استدعا کردم که یک اقدامى در این قسمت بفرمایند ایشان هم به بنده وعده دادند یکى هم خواستم راجع به نظافت عرض کنم آقایان می‌فرمایند شرط جلوگیرى از این مرض نظافت است ولى این کار مربوط به این است که دولت هم به مردم کمک کند البته صابون و پارچه در دست مردم نیست در شهرستان‌ها این قبیل وسایل خیلى کم است و استدعا می‌کنم که دولت به شهرستان‌ها هم توجه مخصوصى داشته باشد.

وزیر بهدارى- این لایحه که تقدیم شده است براى تهران هم کافى نیست چه رسد به شهرستان‌ها (پارسا- محلش را پیشنهاد کنید) اگر زیاد کنند باید پولش هم باشد حالا چیزى که هست بنده استدعا می‌کنم این را آقایان تصویب بفرمایند بعداً اگر پولى تهیه شد براى شهرستان‌ها هم البته یک فکرى می‌شود.

رئیس- موافقین با پیشنهاد آقاى پالیزى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. تصور نمی‌کنم تصویب این پیشنهاد فعلاً عملى نباشد براى این که این مرض عجالتاً در طهران شیوع دارد و این مبلغ براى مرکز هم کاملاً کفایت نمی‌کند پیشنهاد آقاى رضوى هم در همین زمینه است. خوانده می‌شود:

بنده پیشنهاد می‌کنم که در ماده واحده جمله ولایات اضافه شود.

رئیس- آقاى رضوى‏

رضوى- گر چه نظر بنده با قبول پیشنهاد آقاى پالیزى تأمین شد و ضمناً این پیشنهاد را عرض کردم که خواستم عرض کنم با وسایلى که فراهم شده است انشاالله تا حدى از مرکز رفع نگرانى شده است و تصدیق هم می‌کنم که این مبلغ براى طهران هم کافى نیست ولى ولایات هم مبارزه بیشترى لازم دارد با امراض گوناگونى که در آنجاها هست من جمله بنده اطلاع دارم که در شیراز مرض تیفوس شیوع دارد و می‌خواستم مخصوصاً سؤال کنم از آقاى ویر بهدارى که آیا نحوه مبارزه و اطلاعى که از حصبه آنجا دارید الآن به چه صورت است و دوا براى آنجا داده‌اید یا نداده‌اید چون بنده قطع دارم این امراضى که می‌بینم اگر جلوگیرى نشود و در شهرستان‌ها به خصوص شهرستان‌هاى فرعى شیوع پیدا کند جلوگیرى از آنها فوق‌العاده مشکل خواهد بود زیرا در آنجاها نه وسیله‌ای هست نه طبیب هست و نه دوا و نه مریضخانه حالا در تهران یک مؤسسات خیریه و یک مریضخانه‌هایى هست ولى در جاهایى که این وسایل نیست نمی‌دانم دولت چه وسایلى دارد و حالا که می‌گویند اعتبارى نیست حتى بنده نظرم این است و پیشنهاد می‌کنم به هر کیفیتى هست اعتبار تهیه کنند و از حقوق از رتبه هشت به بالا هم براى یک ماه کم کنند از حقوق ما هم کم کنند و به این مصارف برسانند. اگر وسیله‌ای ندارند این وسیله.

رئیس- پیشنهاد آقاى رضوى هم مثل پیشنهاد آقاى پالیزى است که تصویب شد.

پیشنهاد آقاى طباطبایى:

پیشنهاد می‌کنم شرح ذیل به آخر ماده واحده اضافه شود:

اعتبار مزبور فقط براى خرید دوا و تهیه غذا و تختخواب تخصیص داده خواهد شد.

طباطبایى- بنده اگر نظامنامه مجلس اجازه می‌داد پیشنهاد می‌کردم که لااقل ده برابر اعتبارى که خواسته‌اند

+++

براى جلوگیرى از این مرض و تأمین صحت عمومى تصویب شود و بنده خیلى خوش‌وقت هستم از این که امروز از اول جلسه تا به حال که قریب یک ساعت است وقت ما مصروف امرى است که مربوط به سلامت مردم و صحت عمومى است و اگر در این باب اجازه بفرمایند بیشتر صحبت شود به نظر بنده ضرر نکرده‌ایم و به مصلحت نزدیک‌تر است. عرض کنم از اشکالاتى که آقا در ضمن تقدیم لایحه فرمودند نداشتن تختخواب و نداشتن دوا و نداشتن محل و نداشتن طبیب است از آخر می‌گیرم و می‌خواهم به آقا جواب عرض کنم آقا اطبا یک قسمت در خود وزارت بهدارى تشریف دارند و آنجا صندوقخانه طبیب است آنها را از پست خودشان حرکت بدهید تشریف ببرند به محلات به عیادت بیماران و در این موقع به مردم کمک کنند (صحیح است) و حرف آقاى روحى را در این موقع توجه بکنید که در این موقع (البته همیشه) بالاخص بایستى با مردم کمک کنید که اولاً آقایان اطبا مجاناً از مرضى عیادت کنند و به علاوه چه ضرر دارد که ویزیت اطبا على‌الاصول معین باشد ماکزیمم آن را معین بفرمایید که چه مبلغى باشد (دکتر سنگ- ما ویزیت نمی‌خواهیم) خوب حالا اگر آقا ویزیت نمی‌خواهند ولى سایر اطبا گمان نمی‌کنم نیتشان این باشد حداکثر حق‌العلاج را تعیین کنید که شب و وقت و بی‌وقت اگر کسى احتیاج پیدا کرد نگوید که پانزده تومان ویزیت و ده وتومان هم کرایه اتومبیل بدهید تا من بیایم. موضوع دیگرى که بایستى مورد توجه واقع شود دواخانه‌ها است بنده خودم پریروز از یک دواخانه‌ای که اول فخرآباد است دو تا قرص گاردان خریدم این قرص را داد شانزده قران دیروز از دواخانه‌ای طور خریدم سیزده قران جاى دیگر یک تومان و هشت قران است پس لااقل وزارت بهدارى این چیزها را توجه بفرمایند پس این وزارت بهدارى براى چه خوب است و براى چه روزى به درد این مردم می‌خورد؟ فرمودند جا نداریم نمی‌دانم کدام یک از آقایان گفتند کاخ دادگسترى بنده عرض می‌کنم ساختمان‌هاى زیادى داریم حتى ساختمان‌هاى سلطنتى هم هست بنده قطع دارم که اعلیحضرت همایونى هم در این موقع مضایقه نمی‌کنند مرضاى خودتان را ببرید آنجاها بخوابانید دوا بدهید غذا بدهید بعد از آن که معالجه شدند بیرون کنید آقاى وزیر خواروبار هم مساعدت کنند یک قدرى از آن خواروبارهایى که دارند بریزند آنجا که این بیچاره‌ها قوتى بگیرند و بتوانند زندگى کنند آقا اگر بخواهید بکنید وسایل زیاد دارید پول هم دارید پول‌هایى که به زور از مردم به اسم باشگاه گرفته‌اند و توى بانک ملى است بردارید خرج این کار بکنید (صحیح است) شما فکر انجام وظیفه باشید راه زیاد است شما دولت هستید اطلاعات من نسبت به شما صدى ده است هزار راه ممکن است فکر کنید و به مردم کمک کنید دولت را مجبور کنید که یک خرده از بودجه خودش را براى مردم صرف‌نظر کند. با این مجارى آب شما می‌خواهید آدم زنده در این مملکت بماند حالا این تیفوس این مرض وامانده رفت پس فردا امراض دیگر این مملکت را می‌گیرد این اواخر اتفاقاً گذرم افتاد به محکمه جنایى آنجا دیدم ده دوازده تا مریض محبوس را آنجا آورده‌اند که استنطاق کنند آقا این چه کارى است؟ اول این را ببرید معالجه کنید بعد ورش دارید بیاورید این را که شما آوردید آنجا با آن پاسبان‌هاى بیچاره که باید تماس پیدا کند آن محبوسینى که پر از شپش و کثافت هستند پاسبان‌ها را هم مبتلا می‌کنند با پیش‌خدمت با قاضى با مستنطق همه را گرفتار می‌کنید از این قبیل موارد چند مورد دیگر چند مثل دیگر ممکن است زد. حمام را فرمودند همه جاى دنیا قیمت حمام دو تا پول است آخر حمام یک چیز فوق‌العاده‌ای نیست هر جاى دنیا که تشریف ببرید قیمت استحمام از همه چیز ارزان‌تر است اینجا کدام حمام که شما بروید کم‌تر از یک تومان است (یک نفر از نمایندگان- دو تومان) خوب حالا شده است دو تومان خوب شما بلدیه دارید چهار هزار نفر زن و مرد آنجا است آنها را بیرون بیاورید و یک فکرى براى آنها بکنید بنده نمی‌گویم که نان آنها را ببرید ولى یک وسایل دیگرى در این بلدیه تهیه کنید که این پولى که از مردم گرفته می‌شود صرف خود این مردم بشود این

+++

پول‌ها را که بلدیه می‌گیرد و می‌برد قصر می‌سازد چهار تا حمام بسازند و ارزان باشد که مردم بتوانند استفاده کنند اگر حمام دو تومان بشود چهار تومان بشود بنده می‌توانم استطاعتش را دارم که حمام بروم ولى مردم فقیر بیچاره‌ای که نمى‌توانند با این قیمت استفاده کنند آن وقت بروید آب این حمام‌ها را ببینید چه کثافتى است خوب آن آب از این نهرها مى‌آید که تویش رخت مى‌شویند تویش پر از سگ مرده و گربه مرده است و وقتى که مى‌آید در حمام یک قدرى زیرش را آتش می‌کنند حالا که نفت هم نیست در واقع آن آب مضافى که می‌گویند همین است بنده که می‌توانم استحمام بکنم آب من این است آن بدبختى که نمی‌تواند دیگر چه عرض کنم شما در این مدت چه کرده‌اید؟ تا دو سال پیش می‌گفتید حسب‌الامر است و نمى‌توانیم کارى بکنیم حالا که کسى نیست حالا که کسى شما را ملزم نکرده است که بودجه کجا است و به چه مصرف می‌رسد؟ بنده پیشنهاد کردم این مبلغ فقط صرف دوا و غذا و تختخواب بشود چون آقاى وزیر بهدارى فرمودند که می‌خواهیم صرف ساختمان بکنیم این مبلغ را هم می‌برند صرف ساختمان و اداره می‌کنند و به دکترها مى‌دهند و صرف میز و کاغذ و پاکت می‌شود بنده پیشنهاد کردم که این مبلغ صرفاً تخصیص بخرید دوا و غذا و تختخواب که می‌گویند نداریم بشود (صحیح است)

وزیر بهدارى- بنده هم چون مدتى افتخار داشتیم و در مجلس بودم و سابقه دارم البته به طور مفصل ممکن است از این تذکرات داده باشم و از این قبیل حرف‌ها زده باشم و نواقص و اشکالات را عرض کنم ولى این فرمایشات مثل این است که آقایان در ایران تشریف نداشته یا واقعاً از یک جاى دورى آمده‌اند که هیچ چیز را خبر ندارند آقا می‌فرمایند آب طهران چنین و چنان است اصلاح آب طهران مگر این قدر آسان است که فوراً بنده دستور بدهم به شهردارى و او هم فوراً برود این کار را عملى کند که فردا صبح هر کس شیرش را باز کرد آب تمیز بدون عیب بخورد آقا این کار پول می‌خواهد نقشه می‌خواهد مدت می‌خواهد (دولتشاهى- لااقل می‌شود جلوگیرى کرد که زباله را توى نهرها نریزند) مصالح کار می‌خواهد، مهندس می‌خواهد تازه اگر تمام وسایل از پول و نقشه و مهندس و غیره همه موجود باشد آن وقت تازه یک مدتى لازم است که این کار عملى شود مثلاً اگر شما بخواهید یک عمارتى بسازید تمام جزئیاتش هم که موجود باشد که مثلاً اگر حساب کرده بودیم هزار تا عمله لازم داشت فلان قدر گچ می‌خواهد فلان قدر آجر و سایر مصالح می‌خواهد تمام اینها که حاضر و موجود باشد تازه یک مدتى می‌خواهد که آن هزار نفر عمله بتوانند در آن محل این کار را بکنند و الا تازه وقتى وسایل موجود شد نمی‌شود این کار را کرد حالا این لایحه‌ای را که بنده تقدیم کرده‌ام براى این است که جلوگیرى از بیمارى تیفوس در طهران بشود و اینجا آقایان رأى دادند که از این محل در ولایات هم اقدام کنیم در صورتی که اگر بخواهیم در ولایات اقدام لازم و کافى براى این امر بکنیم پانصد مقابل این مبلغ پول می‌خواهد باید در ولایات شهرها و قصبات و تمام دهات را در نظر بگیریم این کار طبیب می‌خواهد دوا می‌خواهد محل می‌خواهد و ما براى این کار همان طور که عرض کردم مقدماتى هم فراهم آورده‌ایم خود آقایان می‌دانند که قانون درجاتى دارد بنده بدون مقدمه نمی‌توانم یک لایحه‌ای را بیاورم اینجا باید محل اعتبار آن معین شود جریان وزارت مالیه را طى کند آقاى رضوى فرمودند از حقوق رتبه‌هاى هشت و نه براى این کار اختصاص بدهیم آن را هم نمی‌دانم چطور می‌شود عملى کرد آن رتبه هشت و نه هم خرج دارد باید پانزده نفر را نان بدهد نمی‌شود گفت برو بمیر. فرمودند دکترهاى وزارت بهدارى را براى این کار بگذارید البته بنده خودم هم این عقیده را دارم و بنده فقط به دکترى پول می‌دهم که به درد مردم بخورد به دکترى پول مى‌دهم که برود مردم را معالجه کند. فرمودند که این اعتبار فقط به مصرف تختخواب و غذا برسد این چطور می‌شود؟ به پرستارى که خودش را در خطر می‌اندازد و ملافه این مریض را عوض می‌کند به او حقوق ندهم؟ (طباطبایى- پرستار را هم اضافه می‌کنیم) پزشک‌یار را چه کار کنیم؟ پول چراغ ندهیم؟

+++

پول آب خوردن ندهیم؟ بدون این چیزها که این کار عملى نمی‌شود البته اگر ما بیمارستانى احداث کردیم اول دفعه این را خاطر جمع باشید که بنده طبیب از جایى نمى‌آورم از همین آقایان دکترها که فعلاً کارهاى دیگرى دارند به آنجا می‌فرستم ولى در عین حال اگر دیدیم کم است نباید قانون جلوى بنده را بگیرد و نتوانم نواقص آن را از محل دیگر تأمین کنم الآن یک موقع تنگى است باید با تمام وسایل از شیوع این بیمارى جلوگیرى شود اول باید وسایل کار را براى یک شخصى فراهم کرد بعد از او کار خواست حالا بنده مى‌بینم که اگر بخواهیم چندین ساعت روى این موضوع صحبت کنیم و تمام اصلاحات مملکت را از این لایحه بخواهیم این کار عملى نمی‌شود ولى اگر آقایان اصولاً موافقت با این لایحه دارند ممکن است موافقت بفرمایند و بنده تمنا می‌کنم که این لایحه را یک طورى که عملى باشد تصویب بفرمایند که اشکالى درش نباشد این که آقایان فرمودند ولایات هم اضافه شود بنده فعلاً نمی‌دانم و تردید دارم که چطور می‌شود این مبلغ را تعمیم داد پس لااقل این طور تصویب شود که اگر زیاد ماند به ولایات اختصاص داده شود و در تحت اختیار هیئت دولت یا وزارت بهدارى باشد و اگر بخواهیم طور دیگرى این منظور را اجرا کنیم و این لایحه به کمیسیون برود این لایحه امروز داده شده است فردا که جمعه است پس فردا سیزده است و تعطیل است و بعد از آن هم که مطابق نظامنامه عملیات داخلى مجلس باید انجام شود و معلوم نیست اگر این لایحه به کمیسیون برود چه وقت از کمیسیون به مجلس خواهد آمد و چه وقت ما می‌توانیم این وسایل را آماده کنیم؟

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى طباطبایى موافقین برخیزند (عده کمى قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى دکتر ادهم:

پیشنهاد می‌کنم که این مبارزه بر ضد تیفوس و تیفویید باشد.

رئیس- آقاى دکتر ادهم‏

دکتر ادهم- البته آقایان می‌دانند که این دو مرض هر دو مهم است تیفوس به مناسبت سردى هوا و زمستان فعلاً شیوع دارد و تیفویید هم وقتى هوا ملایم‌تر شود زیاد خواهد شد و به همین جهت بنده پیشنهاد کردم که در مبارزه بر علیه تیفویید هم این اعتبار مصرف شود و تیفوس و تیفویید هر دو باشد و ضمناً خواستم عرض کنم راجع به اطبا که صحبت می‌شود نباید همه را با یک نظر نگاه کرد یک اطبایى را در مجلس و در خارج سراغ داریم که هر وقت که به آنها مراجعه می‌شود چه براى اشخاص و چه براى آقایان نمایندگان براى همه کمک می‌کنند بنده هم حاضر نیستم که این طور همه را با هم قاتى بکنند براى این که پریشب در شیر و خورشید سرخ جلسه داشتیم یک عده از آقایان حاضر بودند که مجاناً بروند در خانه‌هاى فقرا سرکشى کنند هر جا مریض هست به وزارت بهدارى و بهدارى شهردارى اطلاع بدهند و شهردارى هم وسایل بفرستد که لباس و وسایل آنها را ضد عفونى کنند و وقتی که وسایل بیمارستان هم فراهم شد آنها را به بیمارستان براى معالجه بفرستند ولى اگر یک طبیبى در خانه خودش نشسته باشد و بگوید پانزده تومان می‌گیرم این هیچ بحثى به سایرین نیست کسی که او را می‌خواهد اگر قدرت دارد او را می‌برد و الا طبیب براى اشخاص فقیر زیاد هست و مریضخانه هم هست و الا بنده آقایان را شاهد می‌گیرم که یک دفعه نشده است که پیشنهاد کرده باشم که اگر فلان مبلغ به من ندهید من نمی‌آیم یا فلان وقت نمى‌آیم و تمام اوقات بنده در امور خیریه صرف می‌شود یا در انجمن‌هاى خیریه یا کمیسیون‌هاى بهدارى و در هیچ یک از آنها حقوقى جز از محل مجلس نمی‌گیرم و در تمام آنها با کمال خوش‌وقتى چه انجمن‌هاى خیریه و چه شیر و خورشید سرخ یا مریضخانه‌ها حاضرم خدمت کنم و امثال بنده هم خیلى است این را خواستم عرض کنم که سوء‌تفاهم نشود

وزیر بهدارى- بنده با این پیشنهاد موافقت می‌کنم مانعى ندارد

رئیس- پیشنهاد آقاى هاشمى:

بنده پیشنهاد می‌کنم دولت مکلف است فوراً دستورهاى بهداشت به نقاطى که تیفوس در آنجا به روز کرده صادر و به وسایل

+++

ممکنه که محل اقتضا دارد جلوگیرى از شیوع آن بیمارى بنماید

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- بنده تصدیق دارم به این که با این پانصد هزار تومان هیچ کارى براى شهرستان‌ها نمی‌شود کرد الآن هم در نواحى جنوب ایران تیفوس بروز کرده وقتى که یک همچو امراض عمومى پیدا می‌شود براى جلوگیرى از آن نظر ما می‌رود روى وسایل عالیه که در ممالک دیگر هست در صورتى که اگر قدرى توجه به وسایل بینابین بکنیم البته تخفیفى حاصل می‌شود جناب آقاى وزیر بهدارى توجه بفرمایید اقلاً از این پانصد هزار تومان دستورهاى لازم براى جلوگیرى و وسایل بهداشت و چیزهایى که مردم نمی‌دانند صادر بفرمایید و به وسایل ممکنه که در دسترس هست اقدام بفرمایید مثلاً در کرمان بنده اطلاع دارم که تیفوس بروز کرده دو سه مریضخانه در آنجا هست آنها را تخصیص به این امر بدهند یک اماکن عمومى وسیعى هست آنها را هم اختصاص بدهند به فقرایى که مبتلا هستند و آنها را در آنجاها بخوابانند و همین انجمن‌هاى خیریه که در زمستان امسال وسایل مساعدت و کمک به فقرا و بیچارگان را فراهم آوردند با رسیدن بهار خدمت آنها پایان نیافته باز آنها هم باید ادامه به خدمت خود بدهند یک مقدار پیراهن و زیر پیراهن و زیر شلوارى براى این فقراى گرسنه که امروز گرفتار این بیماری‌ها می‌شوند تهیه کنند تا وقتی که دولت هم یک بودجه زیادتری تهیه بکند و براى شهرستان‌ها هم اقدام لازم بکنند فرق نمی‌کند چه مرکز و چه شهرستان‌ها هیچ فرق نمی‌کند ولى فعلاً تا وسایل کلى فراهم نشده است از همان وسایل محلى استفاده کنید. در قدیم ما یادمان است که دولت هیچ وسایل نداشت ولى در ولایات همان اطباى بومى با کمک یک عده اشخاص خیرخواه و با وسایلى که آن وقت در دسترس بود. اقدام و جلوگیرى می‌کردند حالا هم از وسایل موجوده در محل بنده تقاضا می‌کنم که دولت راهنما باشد و حتى‌المقدور استفاده کند که شاید یک تخفیفى پیدا شود. اصرارى هم ندارم و پیشنهادم را پس مى‌گیرم.

تبصره پیشنهادى آقاى فرمانفرماییان:

تبصره به ماده واحده: احتیاجات شهرستان‌ها را باید در نظر گرفته و مبلغى که مورد احتیاج باشد برسانند.

رئیس- همان طور است که آقاى هاشمى هم پیشنهاد فرمودند. و حاضر هم نیستند آقاى فرمانفرماییان. تبصره پیشنهادى آقاى مخبر فرهمند.

تبصره- دولت مکلف است براى جلوگیرى و مبارزه از مرض تیفوس و تیفویید تهران و شهرستان‌ها مطالعات دقیق سریع نموده کلیه هزینه و لوازمى که طرف احتیاج و ضرورى باشد اعتبار بخواهد.

مخبر فرهمند- غرض از پیشنهاد بنده این بود که همان طور که عرض کردم وزارت بهدارى از حالا توجه داشته باشد که مرض حصبه شدتش در تابستان است. از حالا توجه داشته باشد. اعتبار بخواهند اسباب و لوازم این کار را فراهم بکنند نگذارند در تابستان که مرض شدت کرد یک اعتبار مختصرى بگیرند براى تهران و وقتى هم که شهرستان‌ها را هم اضافه می‌کنند مخالفت مى‌شود و اگر هم از کرمانشاه، اصفهان، قم تلگراف برسد که تیفوس شدت کرده است (بعضى از نمایندگان- نیست آقا) جواب می‌دهند که محل نداریم این که معنى ندارد باید آقا اعتبار کافى بگیرید پنج میلیون ریال براى مبارزه این مرض کافى نیست و تنها تهران هم نیست در شهرستان‌هاى دیگر هم هست و این اعتبار کافى نیست ده میلیون تومان اعتبار بگیرید محلش را هم بنده عرض می‌کنم وقتى که شما صد در صد به نرخ اجناس اضافه می‌کنید و مردم هم می‌دهند از همان محل بدهید مردم مى‌دهند شما هم بدهید براى صحت مردم باید از هر جا که پول هست جمع کنید و بدهید نیست که معنى ندارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به تبصره پیشنهادى آقاى مخبر فرهمند موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

طباطبایى- شنیده نمى‌شود باید دو مرتبه رأى بگیرید نشنیدند رأى ندادند.

+++

انوار- برخلاف نظامنامه است.

نخست وزیر- آقاى مخبر فرهمند اجازه بفرمایید. قدر مسلم این است که نظر دولت و مجلس شوراى ملى هر دو متفق است که این بیمارى را باید جلوگیرى کرد ما این لایحه را که آوردیم البته یک لایحه مقدماتى بود براى مبارزه این بیمارى که در تهران شروع شده است. این لایحه را تقدیم کردیم براى این که مبارزه کنیم با مرض و انشاالله توفیق حاصل می‌کنیم و از بین می‌بریم. البته این مبلغ قابل نیست و دولت هم خودش متوجه است که این بیمارى را از بین ببرد. تذکر آقاى مخبر فرهمند را بنده قبول می‌کنم و صحیح هم هست و دولت بایستى هم خودش را مصروف کند که هر جا این بیمارى بروز می‌کند در آنجا اقدام کند و از بین ببرد و دولت هم باید پول تهیه بکند براى این که هیچ چیز مافوق سلامتى افراد کشور نیست بنده کاملاً این تذکر را قبول مى کنم که باید براى شهرستان‌ها هم یک فکرى کرد و تذکرى را هم که سایر از آقایان دادند بنده قبول می‌کنم ولى چون این عمل خیلى فوریت دارد مبادا برود به کمیسیون‌ها و باز طول بکشد و کمیسیون‌ها با ترتیب این که انتخاب اعضایش باید تجدید شود به طول بیانجامد این را موافقت بفرمایید که این اعتبار داده شود ما هم وعده می‌دهیم نسبت به قسمت‌هاى دیگر هم مطالعه بکنیم و پیشنهاد بکنیم‏

3- معرفى آقاى زین‌العابدین رهنما به معاونت پارلمانى آقاى نخست وزیر

ضمناً می‌خواستم عرض کنم که آقاى رهنما را که سوابق ممتدى در مجلس شوراى ملى و عالم مطبوعات دارند به معاونت پارلمانى خودم معرفى کنم (صحیح است) چون علاقه‌مند هستم بنده همیشه در جلسات مجلس شوراى ملى حاضر شوم و چه در کمیسیون‌ها چون بنده ممکن است به واسطه کثرت مشغله نتوانم حاضر شوم البته ایشان حاضر خواهند شد و ما اصطکاک خودمان را بیشتر با مجلس خواهیم کرد که انشاالله کارها به خوبى انجام شود.

رئیس- چون لایحه به فوریت رأى داده شد لایحه دیگر به کمیسیون نمى‌رود.

ملک مدنى- پیشنهادهایى که قبول می‌شود جز قانون می‌شود.

پیشنهاد آقاى تهرانچى:

اینجانب پیشنهاد می‌کنم که حق‌القدم آقایان اطبا در هر درجه‌ای که باشد در تهران براى مریض‌هاى حصبه‌ای و یا محرقه از اغنیا پنجاه ریال و طبقات دیگر بیست ریال و فقرا مجانى خواهد بود.

رئیس- آقاى طهرانچى

تهرانچى- بنده این پیشنهاد را براى این عرض کردم که عرایضى که داشتم بکنم و اگر تصویب بفرمایند آقایان این پیشنهاد را اقلاً یک فکرى براى مردم می‌شود کرد عرض کنم اگر آقایان اطبا جد و جهد می‌کردند و هم خود را مصروف می‌کردند براى جلوگیرى از مرض تیفوس یا امراض دیگر البته این امراض این قدر شیوع پیدا نمى‌کرد متأسفانه نکردند و اگر این لایحه تصویب شود چه اقداماتى خواهند کرد نمی‌دانم اما آن چیزى را که بنده اطلاع دارم این است که البته آقایان اطبا همه‌شان را که نمی‌شود گفت بد هستند بنده نمى‌خواهم عرض بکنم که تمام اطبا این طور هستند ولى اکثراً مریض‌ها را در مضیقه می‌گذارند و آن وقت یک ویزیت‌هاى سنگینى پانزده تومان بیست تومان از اشخاصى که هیچ چیز ندارند و بیچاره هستند مطالبه می‌کنند و به علاوه اطبایى هم که داراى اتومبیل هستند حاضر نیستند که با ماشین‌هاى خودشان با آن ویزیت سنگینى که می‌گیرند بروند عیادت کنند بلکه مریض را مجبور می‌کنند که یا بروند درشکه بگیرند و یا این که با آن حق‌العیادت سنگینى که می‌گیرند صاحب مریض برود با یک مبلغ سنگینى اتومبیل تهیه کند البته اینجا هم آقاى دکتر سنگ فرمودند و هم آقاى دکتر ادهم فرمودند که همه این طور نیستند ما هم تصدیق داریم ولى خوب اکثر این طور هستند پس بهتر این است که ما براى آنهایى که این طور هستند یک طرزى را قائل شویم که البته تا وقتى که این مرض از بین نرفته است ویزیت به این اندازه بشود که هم تکلیف طبیب معلوم شود و هم تکلیف مردم منظور بنده از عیادت است که غالباً مرضاى سخت نمى‌توانند در مطب بروند و این مبلغ براى عیادت است که طبیب سر مریض مى‌رود و الا ویزیت مریض در مطب خودشان دو تومان است. (دولتشاهى- در تهران یا در ولایات) در ولایات مربوط به این

+++

نیست البته براى تهران است شهرستان‌ها را هم اضافه بفرمایید

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- البته آقایان نمایندگان محترم پیشنهاد فرمودند و هر نظرى که دارند پیشنهاد می‌فرمایند ولى تذکراتى که اینجا داده شد بنده یادداشت کردم که از آقایان دکترها دعوت کنم و یک ترتیبى براى حق‌القدم آنها داده شود و استدعا می‌کنم آقایان تسریع بفرمایند که این لایحه بگذرد.

تهرانچى- بنده پس می‌گیرم و چون این تذکرات را فرمودند بنده استدعا می‌کنم که این را زودتر اقدام کنند و اعلام کنند که مردم مطلع باشند.

پیشنهاد آقاى سزاوار:

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل ماده واحده راجع به تکمیل ساختمان وزارت دارایى از کلمه و همچنین الى آخر حذف شود.

سزاوار- البته راجع به این موضوع است پیشنهاد بنده و بنده خواستم یک تذکرى به آقاى وزیر بهدارى بدهم جمعیت ایران را اگر به طور تقریب حساب کنیم یک سى‌امش در مرکز است و بیست و نه قسمتش در ولایات است بنده اطلاع دارم الآن در قسمت قم و این طرف‌ها شروع شده است مرض تیفوس و خیلى هم سخت در آنجا یک وسایلى داشتند تهیه می‌کردند و یک عده از تجار جمع شدند که یک دوایى تهیه بکنند صرف‌نظر از این که در مرکز هم وسایلى ندارند از دوا و غیر ذلک بنده متأسفانه می‌خواهم عرض کنم که اگر در بعضى از جاها یک اشخاص خیراندیشى یک مریضخانه‌ای تهیه کرده‌اند طبیب نمى‌توانند بفرستند مثل این است که الان در اراک یک سال است که یک آدم خیرخواهى یک مریضخانه‌ای تأسیس کرده است یک طبیب ندارد و به وزارت بهدارى هم نوشتیم نداشتند بفرستند یک سال است یک طبیب می‌خواهیم بفرستیم هر طبیبى را می‌خواهیم بفرستیم نمی‌رود در صورتی که صاحب مریضخانه هم یک حقوق خوبى به آنها خواهد داد. در این لایحه فقط تهران پیش‌بینى شد به نظر بنده خیلى بی‌مورد است از طرفى هم گفته می‌شود که این مبلغ کافى نیست و از یک طرف دیگر هم مقدارى از آن براى تکمیل ساختمان داده خواهد شد این دیگر به نظر بنده خیلى بی‌موضوع است با این که ما این ساختمان‌هاى باطل و باطلى را که در این کشور داریم که از سرمایه‌هاى این مردم و این مملکت ساخته شده است به طور موقت که می‌شود از آنها استفاده کرد (صحیح است) این مطلب هیچ موضوع ندارد و تمام این حرف‌ها که گفته شود مطمئن باشید که اقلاً نصف این مبلغ به مصرف تکمیل ساختمان می‌رسد بنابراین بنده معتقدم که اینجا عبارت تکمیل ساختمان به کلى حذف شود و یک محلى را وزارت بهدارى براى این کار در نظر بگیرد.

وزیر دارایى (آقاى صالح)- البته مقصود این نیست که از این مبلغ یک ساختمانى بشود و این قسمت ماده براى این است که اطاق‌هایى که تخصیص داده می‌شود از براى این کار اگر یک نواقصى از قبیل در و پنجره و شیشه داشته باشد رفع آن نواقص باید بشود چون آن محل براى جا دادن مریض است و مقصود این نیست که از این وجه مقدارى براى تکمیل ساختمان مصرف بشود البته همان طور که آقایان نمایندگان هم تذکر دادند دولت در نظر دارد که جاهاى دیگرى را در نظر بگیرد من جمله کاخ دادگسترى است و اگر قسمت‌هاى دیگر کامل‌تر بود البته از آنها استفاده خواهد شد ولى اگر نباشد وزارت دارایى هم باشد آقایان تصدیق می‌فرمایند که مریض نمى‌تواند آسایش کند براى این که نمى‌شود آنها را در اطاق بى‌پنجره نگاه داشت.

رئیس- رأى گرفته شود؟

سزاوار- بنده پیشنهاد کردم که رأى گرفته شود و توضیحات خودم را هم عرض کردم استدعا می‌کنم که پیشنهادم را یک مرتبه دیگر قرائت بفرمایید. (به شرح زیر خوانده شد)

بنده پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل ماده واحده راجع به تکمیل ساختمان وزارت دارایى از کلمه و همچنین الى آخر حذف شود.

رضوى- پیشنهاد حذف قابل رأى نیست.

سزاوار- بنده تجزیه می‌کنم.

وزیر بهدارى- اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم

+++

مقصود از این عبارت که اینجا گذاشته‌ایم این است که اگر یک روز ما احتیاج پیدا کردیم دیگر وقت مجلس شوراى ملى را نگیریم البته دولت در نظر دارد یک محل‌هایى که حالا موجود است شاید همان‌ها به وزارت بهدارى واگذار بشود که از آنها استفاده بشود چنان که اعلیحضرت همایونى یک قصر خودشان را براى زایشگاه تخصیص داده‌اند در نظر داریم که محل زایشگاه را هم یک بیمارستان صد تختخوابى بکنیم ولى چون کافى نخواهد بود صد تختخواب و ما می‌خواهیم جاهاى بیشترى داشته باشیم براى این بود در اینجا این جمله گذاشته شد که در صورت احتیاج ما بتوانیم از اینجاها استفاده کنیم و عمده‌اش این است که اینجاها بایستى وضعیت بهداشتى داشته باشد که بشود مریض را در آنجا خواباند اینها یک خرج‌هایى دارند و براى آن خرج‌ها ما مجبور بودیم که یک محلى براى پرداخت آن خرج‌هاى لازم تهیه کنیم از این جهت این جز را در ماده گذاردیم که اگر آن وسایل فراهم نشد این اجازه را داشته باشیم.

سزاوار- مع هذا رأى بگیرید.

پیشنهاد آقاى دکتر سنگ:

پیشنهاد می‌کنم: دولت مکلف است وسایل تهیه واکسن حصبه و تیفوس را هر چه زودتر فراهم آورد.

دکتر سنگ- این را مخصوصاً پیشنهاد کردم که این موضوع را عرض کنم که شنیدم یک مقدارى واکسن آمده است در راه مانده است آیا چه مقدارش آمده است کجا مانده است فرمودید هزار و خورده‌ایش آمده است این تا یک مدت معینى مؤثر است اگر آن مدت معین بگذرد آنها اثر نخواهند داشت مخصوصاً در آن واکسن‌ها هم نوشته شده است که باید در هواى سرد باشد و آنجا عجالتاً گرم شده است اگر بتوانید وسایل آوردن واکسن‌ها را که بیش از یک میلیون است فراهم آورید خیلى به جا و به موقع است استدعا می‌کنم که در این خصوص اقدام جدى بفرمایید و این که در اینجا پیشنهاد کردم که وسایل واکسن سازى فراهم بشود چون شنیده‌ام که در مؤسسه پاستور هست اما تکمیل نیست اگر بشود تکمیل کرد خیلى به موقع است براى این که حالا تازه ما داریم شروع می‌کنیم به جلوگیرى از این راه هم می‌خواهیم خدمت کنیم ولى اساس جلوگیرى از این مرض مستوجب این است که ما واکسن داشته باشیم بهتر از واکسن چیزى نداریم که بتوانیم جلوگیرى کنیم و باید نگذاریم که مردم همه مبتلا بشوند ولى راجع به پول و خرج ما که حق اجازه دادن خرج زیادترى را نداریم و حالا که جناب آقاى نخست وزیر هم تشریف آورده‌اند عرض می‌کنم عقیده‌ام این است که از هر وزارتخانه بکاهند از هر که می‌خواهند بگیرند و هر چه می‌توانند بکنند که بیشتر از ده میلیون تومان اعتبار بگیرند ده میلیون تومان این موضوع مصرف لازم دارد براى مبارزه تیفوس یا تیفویید که خداى نکرده بعداً بیشتر شیوع پیدا نکند در یک محلى این محل‌هایى که به عنوان دبستان نظامى دبستان خیام و به اسم سایر دبستان‌ها ساخته شده است یک ماه دیگر به امتحانشان مانده است الآن کسى درس نمی‌خواند همه دارند براى خودشان دوره می‌کنند و مستعد می‌شوند براى دادن امتحان بهتر این است که آن دوره را در یک جاى دیگر بکنند یا در خانه‌هاى خودشان بکنند (طباطبایى- بعد اطفال را هم به این وسیله مبتلا کنند) تا این موضوع تأمین بشود این دبستان‌ها جاى بسیار خوبى است این دبستان‌هاى نظامى و سایرین که ساخته شده است و عرض کردم که اگر خداى نخواسته بیشتر شیوع کند باید خانه‌هاى بزرگ را خالى کرد براى مردم یک قسمت دیگر را هم عرض کنم آقا براى خرید خواروبار چندین میلیون پول قرض کردید امروز هم ممکن است از بانک بخواهید بنده پیشنهاد کردم که این عرایض را عرض کنم حالا اگر دولت در صدد هست که مؤسسه واکسن سازى را آماده کند بنده هم این پیشنهاد را پس می‌گیرم و الا رأى بگیرید.

رئیس- پس گرفتید؟

دکتر سنگ- اگر درصدد هستند پس می‌گیرم‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با حذف جمله

+++

که آقاى سزاوار پیشنهاد کردند از کلمه همچنین تا آخر ماده آقایانى که موافقت دارند برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. (یکى از نمایندگان- اصلاً این پیشنهاد صحیح نیست)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به...

سزاوار- هنوز رأى نگرفته‌اید بنده اخطار دارم آقا رأى به تجزیه نگرفتید.

رئیس- رأى گرفته شد.

دکتر طاهرى- اجازه می‌فرمایید؟ براى قسمت اول باید رأى گرفته شود گرفته شد؟ رد شد؟ اگر این طور باشد غلط است.

رئیس- بلى رأى گرفته شد تا حذف آن قسمتى که آقاى سزاوار پیشنهاد کرده بودند و رد شد.

دکتر طاهرى- این ماده واحده دو قسمت است یک قسمت آن مربوط است به تقاضاى پنج میلیون ریال اعتبار قسمت دوم این است که از این محل می‌خواهند مبلغى خرج ساختمان بکنند حالا می‌فرمایید قسمت اول رد شد کى رأى نمی‌دهد به این قسمت اول؟ در تجزیه باید رأى گرفته شود اول به قسمت اول البته این را همه رأى می‌دهند. آن قسمت دوم است که مردد است نسبت به آن هم باید رأى گرفته شود. (همهمه نمایندگان) صداى زنگ رئیس‏

رئیس- متأسفانه آقایان در مجلس سکوت نمی‌کنند که مطلب خوب مفهوم بشود. بنده عرض کردم که به ماده رأى گرفته می‌شود با حذف از همچنین به بعد آقایان موافقین برخیزند و رأی ندادند و بعد به ماده رأى گرفته شد.

دکتر طاهرى- حذف که رأى گرفته نمى‌شود.

رئیس- به ماده با حذف آن قسمت رأى گرفته شد.

حالا رأى گرفته می‌شود تمام به ماده واحده پیشنهادى دولت موافقین ورقه سفید بدهند

(اخذ و شماره آرا به عمل آمد در نتیجه 73 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 76 به اکثرت 73 رأى لایحه دولت تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: فریدونی، ثقه‌الاسلامی، افخمی، اصفهانیان، مؤید قوامی، ریگی، لیقوانی، هدایت‌الله پالیزی، معتضدی، اصفهانی، مؤید ثابتی، منشور، پناهی، فیاض، ناهید، حمزه‌تاش، عطا‌الله پالیزی، شیرازی، کازرونیان، طباطبایی، ذوالقدر، رفیعی، افشار، مکرم افشار، روحی، مخبر فرهمند، مرآت اسفندیاری، بهبهانی، لاریجانی، جلیلی، گیو، مهدوی، محیط لاریجانی، حریری، صدر، سلطانی، انوار، نراقی، مسعودی خراسانی، فرشی، مستشار، تهرانچی، فتوحی، هاشمی، مهذب، پارسا، رضوی، ملک‌زاده آملی، رهبری، عزیزی، مجد ضیایی، طوسی، یمین اسفندیاری، شاهرودی، هدایت، منصف، فروهر، ملایری، ابراهیم سمیعی، فرمانفرماییان، ملک مدنی، ساکینیان، گودرزنیا، دهستانی، دکتر ملک‌زاده، دکتر طاهری، دکتر تاج‌بخش، دکتر سنگ، دکتر قزل ایاغ، دکتر غنی، دکتر ضیا، دکتر نفیسی، دکتر ادهم)

وزیر دارایى- احساس مسئولیتى که در مقابل مجلس شوراى ملى دارم بنده را وادار می‌کند مطلبى را به استحضار آقایان نمایندگان برسانم و آن راجع به پاره لوایح است که از طرف وزارت دارایى تقدیم شده و بى‌تکلیف مانده از جمله لایحه بودجه است آقایان اطلاع دارند تا این لایحه به تصویب مجلس نرسد وزارت دارایى دینارى بابت مخارج مملکت نمى‌تواند بپردازد و علاوه بر این که دو هفته دیگر موقع پرداخت حقوق کارمندان می‌رسد و مجوزى براى آن نخواهد بود بسیارى مخارج فورى و فوتى هست که اگر به موقع اقدام نشود زیان‌هاى کلى وارد می‌آید و از این جهت صداى تمام وزارتخانه‌ها و ادارات بلند شده موضوع دیگر لایحه مربوط به اداره کردن قیمت‌ها است. وقتى که این لایحه مطرح شد براى بعضى از آقایان که مطلب درست نزد آنها معلوم نبود تردیدهایى حاصل گردید. البته یک عده از اشخاصى هم در خارج هستند که فقط در پى منافع شخصى بوده و ذلت و بدبختى مردم را که بالاخره منجر به بدبختى خودشان هم خواهد شد به هیچ می‌شمارند و صریحاً علم مخالفت تحت عناوین مختلف بر علیه آن افراشتند تا این که خوشبختانه آقایان نمایندگان به زودى به اهمیت این مسأله پى بردند و پس از این که توضیحات لازم در جلسه نمایندگان فراکسیون‌ها داده شد و

+++

آقاى رئیس کل دارایى و دولت با حذف قسمت‌هایى که به نظر زننده می‌رسید موافقت نمودند قرار شد موضوع در کمیسیون دارایى مطرح و تصمیم مقتضى گرفته شود ولى تاکنون متأسفانه مجال تشکیل براى کمیسیون نشده و از قرار معلوم دوره قانونى کمیسیون به زودى خاتمه پیدا می‌کند آقایان مستحضرند که این مسأله گرانى روز افزون زندگانى و بالا رفتن قیمت‌ها چه عواقب وخیمى را در بردارد و اگر اقدامى به فوریت نشود چه مسئولیت شدیدى براى همه ما تولید خواهد نمود این است که استدعا دارم توجه عاجلى در این خصوص هم بفرمایند.

عده‌ای از نمایندگان- این موضوع مطرح نیست.

رضوى- وظیفه آقاى رئیس است که تأکید کند که زودتر مطرح شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده خواستم عرض کنم که کمیسیون بودجه را در روز چهارشنبه براى طرح سه دوازدهم خبر کرده‌اند و هنوز تأخیرى نشده قسمت مربوط به کمیسون دارایى را هم بنده عرض می‌کنم که خود آقاى وزیر دارایى هم تشریف آوردند به کمیسیون به علاوه ما تا آخر فروردین وقت داریم و از بیستم فروردین به بعد هم جریان پرداخت حقوق ادارات شروع می‌شود اینها را باید از بیستم فروردین به بعد پرداخت نمود و تا آن وقت هم وضعیتش در کمیسیون و مجلس معلوم خواهد شد (بعضى از نمایندگان- ختم جلسه)

بعضی از نمایندگان- لایحه آبیاری مطرح شود.

وزیر راه (آقاى هژیر)- در جلسه گذشته یک مطالبى اینجا مطرح شده بود و چند نفر از آقایان نمایندگان محترم در باب کار راه آهن بیاناتى فرمودند و آقاى امیر تیمور هم سؤالى فرموده‌اند که شرفیاب شوم جوابى عرض بکنم چون امروز از اول وقت بنده اینجا حاضر بودم استدعا می‌کنم بفرمایید سوال‌شان را و بنده جواب بدهم که بیش از این معطل نشویم.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى بدر)- عرض کنم یک سؤالى هم آقاى روحى فرموده بودند راجع به نخ اگر مجال داشته باشند جواب عرض کنم و حاضرم براى جواب آن.

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- البته جواب سؤالات که در آخر جلسه معمول بوده است اقدام خواهند فرمود ولى لایحه‌ای که بنده تقدیم کرده‌ام و خبر آن هم حاضر شده است چون موضوع خیلى مهمی نیست استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید کارى هم ندارد یک اصلاح بودجه است زود تمام بشود.

رئیس- خوانده می‌شود.

4- طرح و تصویب لایحه اصلاح بودجه وزارت کشاورزى‏

گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى

لایحه پیشنهادى دولت راجع به اضافه اعتبار وزارت کشاورزى در سال 1321 با حضور نماینده دولت در کمیسیون بودجه مطرح با ماده واحده پیشنهادى موافقت شده اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون ریال از قسمت الف جز اضافه اعتبار وزارت کشاورزى هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود که ضمن ماده چهلم قانون متمم بودجه سال 1321 منظور شده کسر و به قسمت (ب) همان ماده هزینه ساختمان‌هاى آبیارى علاوه نمایند اضافه اعتبار نامبرده به شرح زیر اصلاح می‌شود.

1- اضافه اعتبار وزارت کشاورزى

الف- هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود 3000000 ریال‏

ب- هزینه ساختمان‌هاى آبیارى 6800000 ریال‏

جمع 9800000 ریال

رئیس- آقاى انوار

انوار- این موضوع را مقدمتاً عرض می‌کنم هم آقایان وزرا را تذکر می‌دهم و هم آقایان را اصل بیستم قانون اساسى تکلیف دولت را معین معین می‌کند که بودجه را بیاورند در مجلس در کى در پانزدهم اسفند آقایان شما چه کار می‌کنید اینجا؟ مستشار دارید یک اردوى منظم در وزارت مالیه هست در

+++

جاهاى دیگر هم هست ما یک کلمه گفتیم مدیر کل را کم کنید حالا دارید تند تند معاون درست می‌کنید آخر چه خبر است آن وقت هم شکایت می‌کنید که لایحه دولت نگذشته است. آقا پانزدهم اسفند شما باید بودجه کل را بیاورید در مجلس منتشر تا نمایندگان نظریات خودشان را بیان کنند آن وقت می‌گویید چرا؟ دوم این که آقایان وزرا نظامنامه مجلس را مراعات کنند مخصوصاً آقاى هژیر و آقاى بدر سؤالات اول جلسه است و آخر جلسه چرا مراعات نمی‌کنید؟ نظامنامه را نظامنامه دانه‌ای دو قرن است مجلس هم به شما می‌دهد نگاه کنید. این یک موضوع. موضوع دیگرى که خواستم به عرض مجلس برسانم اگر تاریخ عباسى را نگاه کنید که آب کوهرنگ چه بدبختى دارد اولین کسى که قدم برداشت که این آب کوهرنگ را متصل به زاینده رود بکند شاه طهماسب بوده است بیست سال آن بدبخت زحمت کشید (هاشمى- شاه عباس بود) به جایى نرسید بعد از او شاه عباس این موضوع را تعقیب کرد و از آن وقت معلوم شد که ملت ایران علاقه‌مند بودند به اصفهان و زاینده رود و می‌خواست یک روزى آب کوهرنگ به زاینده رود متصل شود ولى عملى نشد تا حکومت جدید پیش آمد مشروطه شد در دوره چهارم این موضوع مورد توجه واقع شد و جزو پیشنهادات مجلس بود که صفویه که آن همه آبادى کردند و موفق نشدند ما موفق شدیم آمدند شروع کردند هر کس با آن عقایدى که داشت صحبت کرد قلم‌فرسایى کرد روزنامه‌جات در این باب نوشتند یک دفعه دیدیم یک دستى پیدا شد ما بین ایل بختیارى گفتند این آب ضرر دارد براى زردکوه بختیارى آقاى سردار جنگ این چه کار به کوه زرد دارد نمی‌دانم چه بدبختى دارد این کار. اصفهان با آن عظمت که دارد اگر این کار بشود و آب بیشترى داشته باشد تمام ایران را نان می‌دهد نشد یک مرتبه یک پرده سیاهى پیدا شد آمد جلویش را گرفت رفته رفته دیگر صحبت نشد و از بین رفت بنده پریروز که از اصفهان آمدم به من گفتند نمی‌دانم چه بدبختى دارد این آب کوهرنگ اگر دولت بخواهد این عمل بشود از حالا متخصصین اختلاف پیدا کرده‌اند یکى می‌گوید که باید تونل بزنیم یکى می‌گوید سد ببندیم یکی دیگر می‌گوید ضررش این است که اگر این کار را بکنیم آب کارون کم می‌شود صدمه‌اش به شط‌العرب می‌خورد آن وقت کم‌کم خلیج فارس خشک می‌شود اینها تا این اندازه چشم ما را کور کرده‌اند مثل آن بدبختى که گفته است نگذارید این کانال درست شود اگر درست شد مکه را آب خواهد برد حالا اینها هم می‌گویند اگر این طور بکنند شط‌العرب خشک می‌شود و یا آمدند و گفتند آیا تا تونل بزنیم یا سد ببندیم یک اختلافى در اینجا پیدا شد ما این زحمت را می‌کشیم حالا آقاى اعتبار‌الدوله برادر عزیز بنده که همه علاقه داریم که بروند اینجا این کار را بکنند خوب این را از جاهاى دیگر بگیرند این چیزى که مورد نظر مجلس بود بیت‌القصیده هر کابینه بود که این آب کوهرنگ را متصل بکنیم به زاینده رود حالا کابینه آقاى سهیلى آمده است که این کار را بکند چون دوره مالى منقضى می‌شود جز صرفه‌جویى می‌شود یا براى ساختمان آبیارى به آنجا تبدیل کنیم این اسم را از بین نبرید یک پیشنهادى آقاى امیر تیمور کرده است آن پیشنهاد را قبول بکنید نه این که عنوان آب کوهرنگ از بین برود که آسوده باشیم باید در این قانون اطمینان داشته باشیم که آب کوهرنگ را از میان برده‌ایم این است که من موافق هستم با پیشنهاد آقاى امیر تیمور که به شما داده است از آن پیشنهاد مقصود شما حاصل می‌شود و موضوع آب کوهرنگ محل تنازع واقع نمى‌شود و کارى کنیم که یک نظرى در این قسمت داشته باشیم این بود حاصل عرایض بنده.

وزیر کشاورزى (آقاى اعتبار)- عرض کنم که آب کوهرنگ همان طور که آقاى انوار فرمودند یکى از کارهایى بوده است که کاملاً طرف توجه دولت بوده است و با کمال جدیت تعقیب شده و تعقیب هم می‌شود این لایحه را که از نظر اصلاح بودجه ما پیشنهاد کردیم دال بر این نیست که ما از وضعیت آب کوهرنگ صرف‌نظر بکنیم براى اقدامات مقدماتى که ما بایستى برسیم به آن نتیجه‌ای که واقعاً اینجا را تونل بزنند

+++

یا سد ببندند همان طور که آقاى انوار هم اختلاف نظر متخصصین را بیان کردند براى راه‌سازى و اقدام اولیه کلیه سیصد هزار تومان بیشتر خرج نمى‌توانستیم بکنیم حداکثر و پیش‌بینى که براى خرج کردیم براى اقدام اولیه سیصد هزار تومان بود دویست هزار تومان از براى آب کوهرنگ ما اضافه داشتیم در هیچ قسمت هم ما نتوانستیم که از بودجه وزارت کشاورزى براى اداره آبیارى اعتبارى تهیه کنیم و از طرفى هم دو موضوع است که در دست عمل است و داریم کار می‌کنیم یکى این است که تقریباً هشتصد هزار تومان دولت خرج کرده هفتصد و پنجاه هزار تومان هم مطلعین و متخصصین برآورد کرده‌اند براى اتمام کار آب و اگر ما بخواهیم این کار را تأخیر بکنیم نتیجه این می‌شود که از آن هشتصد هزار تومان خرج اولیه بایستی صرف‌نظر کنیم همان طور در شبانکاره در آنجا هم یک پول‌هایى خرج شده و یک اقداماتى شده است و نتیجه‌هاى خوبى هم حاصل شده براى انجام آن نتیجه و آن مقصود احتیاج به یک اعتبار اضافى داریم که ناچاریم آن کارها را تمام کنیم و از هیچ جا هم نتوانستیم پول بیاوریم یعنى وزارت کشاورزى اعتبارات اضافى نداشت که بتواند از صرفه‌جویی‌هاى آنجا استفاده کند فقط این اعتبار بود که ما ازش نمى‌توانیم استفاده بکنیم البته اگر مى‌توانستیم آقاى انوار مطمئن باشید که به هیچ وجه ما دست به اعتبار آب کوهرنگ نمی‌زدیم و این صرفه‌جویى می‌شد ولى دو مورد است که بنده عرض کردم ما احتیاج داشتیم که به آنجا پول برسانیم که این کارهایى که داریم تعطیل نشود از این جهت از این محل استفاده کردیم و البته براى آب کوهرنگ یک اعتبارات خیلى بیشترى لازم است و یک پول‌هاى خیلى زیادى را بایستى پیش‌بینى کنیم که آن را هم بنده مشغول اقدام هستم و نتیجه‌اش را هم خیلى زود به عرض آقایان خواهم رسانید و مطمئن باشید نسبت به تعقیب کار آب کوهرنگ هیچ کوتاهى نخواهد شد.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- عرض کنم که آقاى اعتبار خودشان مخبر کمیسیون بودجه بودند در سال گذشته سال 1321 بعد از این که ایشان به وزارت کشاورزی منصوب شدند و البته کمیسیون مخبر نداشت بنده که صبح امروز آمدم به مجلس و رفقا به بنده اطلاع دادند که در هفته قبل کمیسیون بودجه قدیم تشکیل شده و شما را به سمت مخبرى قبول کردیم و لایحه کشاورزى هم مطرح بوده و تصویب شده امضاى شما هم به چاپ رسیده شما هم باید امضا کنید بنده با تشکرى که از حسن ظن آقایان تقدیم کردم بهشان عرض کردم من نمی‌توانم قبول این خدمت را بکنم و این لایحه را امضا کنم چون نوشته شده است که مقدارى از اعتبار آب کوهرنگ را برداریم و به مصرف دیگر برسانیم بنده موضوع اعتبار آب کوهرنگ و اتصال آن را به زاینده رود یکى از اساسى‌ترین قدم می‌بینم که تاکنون براى عمران و آبادى کشور ایران برداشته شده این قدم بزرگ و این نیت خیر باید حتماً با هر وسیله شده عملى بشود و من این خبر را امضا نمی‌کنم و موافقت هم نخواهم کرد همین طور هم خدمت آقاى اعتبار دوست عزیز خودم با تلفن عرض کردم که چون این موضوع ایده‌آل من است اجازه بفرمایید من از مخبرى صرف‌نظر بکنم و این را امضا نکنم (طباطبایى- امضا کرده‌اید) به مقدمه عرض من توجه نفرمودید عرض کردم نبودم عرض کنم آقاى اعتبار به بنده فرمودند این موضوغع اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود برای اصفهان آب تأمین می‌کند و دولت هم کاملاً به این نیت باقى است و شما قطع بدانید که دولت این عمل را خواهد کرد ولى مع هذا من خدمت آقاى ملک مدنى و آقاى دکتر طاهرى عرض کردم که من نگران هستم و امضا نمی‌کنم با تلفن مطلب به عرض‌شان رسید و به مجلس تشریف آوردند و فرمودند که از این اعتبار که می‌خواهیم استفاده کنیم صرفاً از نظر اصلاح بودجه و قوانین بودجه‌ای است زیرا طبق قانونى که از مجلس گذشت پانصد هزار تومان در سال 1321 برای اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود اعتبار داده شده از آن اعتبار سیصد هزار تومان خرج شده دویست هزار تومان دیگر مصرف پیدا نکرد که حالا که سال تمام شده آن دویست هزار تومان جز صرفه‌جویى می‌شود و براى سال 1322 ما براى این کار اعتبار مخصوص

+++

منظور مى‌کنیم و این دویست هزار تومانى که در آن سال خرج نشده براى کمبود مصارفى که در بهبهان و شبانکاره داریم مصرف می‌شود و براى آن منظور در بودجه سال 1322 اعتبار به خصوص منظور کنیم و به شما قول می‌دهم که نظر شما تأمین بشود پس از این که این قول را به بنده دادند و بنده هم اینجا عرض می‌کنم که موافقت خواهند کرد در سال 1322 اعتبار کافى براى اتصال آب کوهرنگ به اصفهان بگذارند بنده این خبر را امضا می‌کنم و حالا استدعا می‌کنم که این مطالب را خودشان هم تکرار بفرمایند. موضوع دیگر که مورد اشکال بنده و مورد ایراد بنده است این است که این لایحه‌اى که به مجلس تقدیم شده یکى از این امضاهایى که در این لایحه شده است امضاى محمود فاتح است به جاى وزیر کشاورزى یکى هم امضاى آقاى نخست وزیر دارد یکى هم امضاى وزیر دارایى است البته امضاى آقایان نخست وزیر و آقاى وزیر دارایى را حرفى ندارم ولى امضاى آقاى فاتح وقتى رسمیت دارد که به مجلس معرفى بشود در مقابل مجلس فقط وزرا و معاونینى که به مجلس معرفى شده باشند مسئولیت دارند و امضاى آنها معتبر است یک معاون یا یک عضوى که به مجلس براى معرفى نیامده حق ندارد امضا بکند و این کمال بی‌ادبى است و گذشته از این که برخلاف تمام قوانین است یک سابقه بسیار ننگینى است که در مشروطیت ایران باقى می‌ماند این عملى که شد و بنده اولاً اعتراض می‌کنم به دولت و ثانیاً یک چنین اشتباهى ایجاد نشود و اگر معاونى هم براى وزارتخانه تهیه می‌کنند معاون پارلمانى باشد و بدون معرفى به مجلس نبایستى لایحه را امضا کنند و الا هیچ رسمیت ندارد کما این که آقاى محمود فاتح هیچ گونه رسمیتى ندارند و خیلى هم بى‌ادبى کرده‌اند که این لایحه را امضا کرده‌اند.

وزیر کشاورزى- عرض کنم قسمت اولى را که فرمودند جریان همین طور بوده است که عرض کردم و حالا هم بهشان اطمینان می‌دهم که در سال 1322 ما هر مبلغى را که براى کوهرنگ مورد استفاده باشد قطعاً تأمین خواهیم کرد. اما لایحه که به امضاى آقاى فاتح رسیده باید عرض کنم که قبل از این که بنده داخل کشاورزى بشوم این لایحه از نظر فوریتى که داشت و بایستى کار شبانکاره و بهبهان وسایلش زودتر آماده بشود تهیه شده بود ایشان هم چون آنجا این سمت را دارند امضا کرده‌اند و من خودم اعتراف می‌کنم که حق این بود پس از این که بنده به وزارت کشاورزى منتقل شدم این لایحه را خودم امضا می‌کردم و این قصور از طرف بنده است و بنده هم این اشکالى را که آقاى امیر تیمور فرمودند به زودى مرتفع خواهم کرد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى می‌گیریم به این ماده واحده با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 65 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 82 به اکثریت 65 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مؤید ثابتی، ثقه‌الاسلامی، اصفهانیان، اصفهانی، منصف، مؤید قوامی، فیاض، معینی، منشور، تهرانچی، معتضدی، مکرم افشار، ناهید، پناهی، هدایت‌الله پالیزی، مهدوی، شاهرودی، طباطبایی، لاریجانی، مهذب، دهستانی، ابراهیم سمیعی، رفیعی، عزیزی، فرشی، مستشار، رضوی، عطا‌الله پالیزی، انوار، گیو، شهدوست، افشار، بهبهانی، جلیلی، بیات، نراقی، محیط لاریجانی، یاراحمدی، فتوحی، ساکینیان، حمزه‌تاش، مجد ضیایی، فروهر، حریری، سلطانی، پارسا، یمین اسفندیاری، ریگی، هاشمی، شیرازی، شباهنگ، طوسی، رهبری، صفاری، مسعودی خراسانی، فرمانفرماییان، ملک مدنی، گودرزنیا، مرآت اسفندیاری، دکتر سنگ، دکتر قزل ایاغ، دکتر ضیا، دکتر طاهری، دکتر تاج‌بخش، دکتر ادهم)

5- طرح و تصویب لایحه اضافه بودجه وزارت خواروبار

وزیر خواروبار (آقاى تدین)- در چندى قبل لایحه راجع به اصلاح بودجه سه ماهه وزارت خواروبار تقدیم مجلس کردم در کمیسیون تصویب شده است و گزارش آن هم تقدیم مجلس شده است اگر اشکالى ندارد تقاضا می‌کنم موافقت بفرمایید جز دستور شود.

جمعى از نمایندگان- اشکالى ندارد.

رئیس- لایحه وزارت خواروبار مطرح است گزارش

+++

کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون بودجه‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره نمره 636652 دولت راجع به اضافه بودجه سه ماهه آخر سال 1321 وزارت خواروبار را مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر خواروبار دادند ماده واحده به ترتیب زیر اصلاح و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

ماده واحده- به وزارت خواروبار اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال علاوه بر یک میلیون و پانصد هزار ریال بودجه سه ماهه آخر سال 1321 وزارت خواروبار از محل پانصد میلیون ریال بر طبق تصویب کمیسیون بودجه به مصرف برساند.

رئیس- آقاى ملک مدنی

ملک مدنى- موافقم.

رئیس- آقای دهستانى

دهستانى- موافقم.

فرمانفرماییان- بنده عرض دارم.

رئیس- بفرمایید.

فرمانفرماییان- عرض کنم سابقاً یک لایحه‌اى آمد و یک اعتباراتى خواستند براى تنظیمات بودجه وزارت خواروبار ولى مجال نشد که بشود آقایان مطالب خودشان را به عرض برسانند این بود که بنده استفاده می‌کنم از این موقع که نظریاتى که دارم به سمع آقاى وزیر خواروبار رسانده باشم اولاً در قسمت پرسنلى و ادارى وزارت خواروبار آقاى وزیر خواروبار چندى پیش نیست که تصدى این کار را دارند بایستى توجه بیشترى بفرمایند که این وزارتخانه یک وزارتخانه‌اى باشد که درها گشوده باشد و هر کس که از هر جا وامانده باشد در این وزارتخانه یک شغلى براى خودش تهیه بکند و در نظر بگیرد و می‌توانم عرض بکنم که یک سلسله از گرفتاری‌هایى که بیش از همه خود وزارت خواروبار را گرفتار کرده است در اثر همین اعمال بوده است که مخصوصاً در ولایات (چون قسمت مرکزیش را اطلاع ندارم) بنده می‌توانم عرض بکنم و گمان می‌کنم ایشان مستحضر شده باشند و بعدها که مسافرت‌هایى بفرمایند بیشتر مستحضر می‌شوند که یک عده قصور و غفلت‌هایى کرده‌اند که آن قصور و غفلت‌ها یک زحمت‌هایى براى مردم ایجاد کرده است (صحیح است) در آتیه در این قسمت باید قویاً و جداً جلوگیرى بفرمایند و بایستى براى آتیه یک نظرى داشته باشند که بتوانند نخبه بکنند که بهترین اعضا و اجزایى که در ادارات دولتى هستند ما متوقع هستیم که در وزارت خواروبار باشند براى این که اعمال آنها تماس دارد با زندگى مردم و یکى دیگر از مطالبى که در اینجا تاریک ماند و روشن نشد غالب آقایان در موارد عدیده حتى در موقع پرگرام دولت که اینجا مطرح بود اظهار کردند موضوع باربرى است و قطعاً یک مبلغ از این مبلغى که اجازه خواسته شده براى آن اداره باربرى خواهد بود و در اینجا غالب نمایندگان شدیداً اعتراض کرده‌اند بنده هم همان اعتراض را داشتم حتى بنده از زمان وزارت آقاى فرخ سؤال کردم که یک روز هم آقاى فرخ در اینجا اشاره کردند که مجال دارم تا یک ماه جواب ندهم در بدو تشکیل این کابینه هم سؤال کتبى کردم که جواب بدهند ولى به هیچ وجه نایل نشدم و حالا بنده عرض می‌کنم که این مشکلاتى که امروزه است و مردم دچار گرفتارى هستند بیشتر در اثر این اداره باربرى است که هیچ وقت این مسأله روشن نشد که در این کار چه نقصانى است یا در ما نقصان و اشتباهى است با این که این اداره صورت دیگرى دارد مثلاً در قسمت آذربایجان مکرر به بنده نوشته‌اند اشخاصى که کسب و کارشان این است که از آذربایجان خواروبار حمل می‌کنند مثل روغن کره تخم مرغ و خود آقاى وزیر خواروبار هم مطلع هستند که قسمت اعظم این رقم خواروبار تهران از قسمت‌هاى شمالى و آذربایجان تهیه مى‌شود مکرر به ما گفته‌اند که یک حقوقى که به اسم بارنامه از ما می‌گیرند براى آن سند رسمى می‌دهیم و حاضر هستیم بیایند رو به رو شوند ببینند هست یک چنین قضیه یا نیست و بنده هم علم‌الیقین ندارم که هست ولى اگر نبود نمی‌گفتند و این طور مصر نمی‌شدند در قضیه و ما مخصوصاً تمنا داریم چون اطلاع کامل داریم که آقاى وزیر

+++

خواروبار واقعاً جدیت دارند علاقه‌مندى به خرج می‌دهند و امیدواریم که مسافرتى هم به شمال بفرمایند در این قسمت در طول راه و این شکایاتى که می‌رسد تحقیقات دقیق و عمیقانه‌اى بفرمایند و براى این اداره باربرى یک فکرى بفرمایند که این رویه از بین برود مثلاً چندى قبل از این براى زغال یک گفتگو و مذاکراتى شد زغال در تهران خروراى دویست تومان شده است یک کسى که چندین سال است که در این قسمت اطلاعاتى دارد و سال‌ها است که مشغول این است که زغال از مازندران براى تهران مى‌آورد او براى بنده تشریح کرد که زغال به تهران خروارى چهل تومان وارد می‌شود و این اضافاتى که است که به این قیمت رسیده است آن اضافات نامشروعى است که براى پیچ و خمى است که پیدا شده ایجاد می‌شود همین طور فرقى نمى‌کند این باربرى مخصوصاً این شکایتى که ما داریم منحصر به باربرى نیست راه آهن هم همین طور است براى این که یک اجازه حمل بار بگیرند رشوه رسیده است به هفت هزار تومان هفت هزار تومان باید رشوه بدهند که یک هزار تومان کرایه بدهند به دولت تمام اینها مؤثر است در وضع خواروبار اگر ما میلیون‌ها بدهیم اعتبار براى کمبود و جبران ضرر خواروبار تا این نقایصى که در وسایل حمل و نقل موجود است و مؤثر است در قضیه حمل خواروبار رفع نشود واقعاً به راه نیفتد باز هم وضع خواروبار قابل اصلاح نخواهد بود فقط منحصر به حالا نیست که گندم در تهران نیست یا تخم مرغ نیست باید اینها را البته از خارج آورد همه می‌دانند که در تهران همیشه کمبود آذوقه بوده است آذوقه حومه تهران و اطراف تهران هیچ وقت تکافو به خوراک جمعیت تهران را نکرده و نمی‌کند باید از اطراف را کناف کشیده شود و آورده شود به طهران و اگر این مشکلات در سر راه باشد البته این خواروبار هیچ وقت به تهران نخواهد رسید این بدیهى است و باید آقاى وزیر خواروبار توجه بفرمایند که این موانع از بین برود که بتوانند با نهایت سهولت بلکه براى تشویق آنهایی که مى‌توانند چهار بار به طهران بیاورند به آنها جوایز بدهند نه این که یک اقداماتى بکنند که آن بیچاره‌ها ورشکست بشوند این بود که بنده خواستم از موقع استفاده بکنم و نظر آقاى وزیر خواروبار را به این موضوع معطوف بکنم که با یک نظر بسیط و عمیقى راه چاره و اصلاحى براى این قضایا فکر بکنند.

وزیر خواروبار- اصلاحاتى را که آقاى نماینده محترم تذکر دادند صحیح است و مورد توجه خاص هیئت دولت بوده است بنده هم به سهم خودم توجه خاصى داشته‌ام و دارم ولى در اصلاحات دو عقیده موجود است یک عقیده این است که روز اول در آن عمارت و بنگاه را ببندند و تمام اعضا را بیرون کنند و آن وقت به وسیله مطالعاتى تکلیف اشخاص را معلوم کنند (طباطبایى- این صحیح است) بله این عقیده‌ای است ولى یک عقیده دیگری هم هست که باید یک مطالعات دقیقى قبلاً کرد بى‌سر و صدا و بى‌ساز و نقاره و نتیجه‌اش را اگر یک نتیجه صحیح و متینى باشد در معرض اطلاع عامه قرار داد بنده شخصاً عقیده‌ام این است (صحیح است) و الا در یک وزارتخانه و یک اداره را در روز اول یک نفر بى‌سابقه وارد شده است درش را ببندیم کارهاى عادى و جارى را کى بکند چطور مى‌شود (نراقى- هیچ طور نمى‌شود) این عقیده جنابعالى است چون وارد نیستید عرض کردم بنده که امروز مسئول یک قسمتى هستم عقیده‌ام این است اصلاحات بایستى با تأنى اما با فعالیت البته و باید مطالعه دقیقى نه این که آن کسى شایسته است محروم بشود و آن که شایسته نیست باقى بماند. در هر حال راجع به باربرى حالا عرض می‌کنم اقداماتى که شده است به طور کلى و اجمال عرض می‌کنم راجع به باربرى که اشاره فرمودند این دو قسمت است یک قسمت مربوط به وظایف اداره باربرى است یک قسمت دیگر مربوط به طرز کار و وسایل این کار است آنچه مربوط به وظایف اداره باربرى است مطابق است با یک تصویب‌نامه که در کابینه سابق تصویب شده و مشتمل بر چند ماده است (افشار- برخلاف قانون است) آن یک اساسى دارد که مورد دقت قرار داده شده است و مخصوصاً یک مراقبت‌هایی در نظامنامه می‌شود بنده خودم مراقب هستم در آتیه نزدیکى یک اصلاحاتى در آن خواهد شد البته به تصویب

+++

هیئت دولت خواهد رسید و بعد به عرض آقایان هم خواهد رسید (نراقى- انشاءالله به قیامت نرسد) و اما راجع به رسیدگى طرز کار و امور محاسباتى آنجا و همچنین سایر قسمت‌هاى وزارت خواروبار (افشار- و رئیس باربرى آن را هم بفرمایید) چندى است که از طرف وزارت دارایى و آقاى دکتر میلیسپو سه نفر مأمور مخصوص تعیین شده‌اند براى رسیدگى به امور محاسباتى قسمت‌هاى مختلف وزارت خواروبار و یک قسمت از آن رسیدگى به همین حساب‌های اداره باربرى است و طرز عملى که کرده‌اند قسمت پرسنلى و امثال آن اینها هم دقیقاً تحت رسیدگى است و عن قریب نتجه آن ظاهر خواهد شد بنابراین در قسمت محاسباتی و امور مالى الآن تحت توجه است و آن سه نفر نماینده هم مشغول رسیدگى دقیق هستند و البته نتیجه صحیح آن وقتى تمام شد به عرض آقایان خودم خواهم رسانید (افشار- آن رشوه‌هایى که گرفته شده چه می‌شود؟) اگر بنده مسئول هستم رسیدگى دقیق خواهد شد و بنده مراقبت خواهم کرد و هر کس مسئول باشد او را تسلیم محکمه جزا خواهم کرد و اگر نبود آن را هم به عرض آقایان می‌رسانم و ضمناً جواب آن قسمت اصلاحات را گمان می‌کنم داده باشم براى این که بنده میل ندارم بدون جهت و سبب یک عده اشخاص را محروم کنم و بدون جهت و سبب یک اشخاص را قبول کنم از این جهت هم امیدوارم که نضریات آقایان تأمین بشود ولى عرض کردم قبل از این که نتیجه بگیرم معتقد نیستم که هیاهو راه بیندازم (صحیح است) و امیدوارم در آتیه خیلى نزدیکی نتیجه اقدامات وزارت خواروبار را در خصوص اینها که عرض کردم و سایر مسائلى که عرض نکردم به عرض مجلس محترم برسانم.

امیر تیمور- اجازه مى‌فرمایید بنده مخبر کمیسیون هستم.

رئیس- بفرمایید.

طباطبایى- آقا موافقید یا مخالف.

امیر تیمور- بنده مخبر کمیسیون هستم. بفرمایید موافق باشم یا مخالف؟ در اختیار آقا هستم هر طور که مى‌فرمایید همان باشم. اگر چه بیانات خیلى جامع جناب آقاى وزیر خواروبار راجع به فرمایشات آقاى فرمانفرماییان فرمودند و این موضوع بیست و پنج هزار تومان اضافه اعتبارى است که براى سه ماهه وزارت خواروبار مصرف شده و قبلاً هم صورت خرجش را قرار شده است از تصویب کمیسیون بودجه ریزش را بگذرانند و البته ریزش هم در کمیسیون بودجه است ولى این که موضوع اداره باربرى را فرمودند که قضیه مورد توجه‌شان است خواستم عرض کنم انحصار باربرى از خصایص مجلس است وقتى یک قانونى براى انحصار از مجلس نگذشته شما مجاز نیستید یک انحصارى را بدهید به یک اشخاصى و هر عملى که روى آن بشود برخلاف قانون است و می‌شود اعتراض کرد و اشخاصى هم اگر اطاعت نکنند و تخلف بورزند عدم اطاعت و تخلف آنها هیچ گونه مجازاتى براى آنها ندارد و شما هم هیچ حکم قانونى ندارید که به آنها اعتراض بکنبد و البته اگر اداره باربرى لازم دارید قانونش را بیاورید به مجلس و بنده راجع به این اداره باربرى مدتى است سؤال از وزیر خواروبار کرده بودم تمنا می‌کنم آقاى وزیر خواروبار به آن سؤال مراجعه بفرمایند و هر وقتى که فرصت دارند براى جواب تشریف بیاورند که در آن موضوع بنده عرایضى دارم عرض کنم.

سزاوار- اجازه مى‌فرمایید بنده عرض مختصرى دارم چون موضوع باربرى مطرح شد بنده یک تذکرى داشتم. (هاشمى- باربرى که مطرح نیست) آقا چون مطرح شده بنده تذکرى داشتم...

رئیس- آقا موضوع باربرى که مطرح نیست.

سزاوار- بنده که جعل نمی‌کنم در موضوع باربرى بنده تذکرى داشتم به آقاى وزیر خواروبار و آن این است که یک اصل مسلمى است که یک عملى جرم شناخته می‌شود آثارى بر آن مترتب می‌شود و براى آن مى‌توانیم مجازاتى قائل شویم چه جریمه نقدى و چه جنس که براى این قانونی باشد. این شکى نیست و گفتگو ندارد این یک اصل مسلمى است. اینجا مستند اجرایى که الآن در دست است براى اداره باربرى یک تصویب‌نامه‌ای است که آن تصویب‌نامه را روى یک آیین‌نامه صادر کرده‌اند و به موقع اجرا گذاشته‌اند عملش هم این طور است که یک کسى را مى‌آورند جنسش را توقیف مى‌کنند و قلم

+++

هم در دست یک کس دیگرى است می‌گوید صدى سى بدهد یا صدى چهل بدهد جریان به هر حال همین طور است جریمه را اولاً باید یک محکمه معین بکند و اگر یک محکمه را هم یک نفر قضاوت بکند آن هم یک مقررات و یک حد قانونى می‌خواهد به آن ترتیب که ما روى تصویب‌نامه هیئت دولت بتوانیم اموال توقیف کنیم یا اشخاصى را جریمه بکنیم این خلاف قانون است و فقط تصویب‌نامه هیئت وزرا می‌تواند در حدود قانون مجوز مجازات امور خلافى باشد که آن هم در یک مبلغ محدودى اخذ جریمه نقدى و یک مدت کوتاهى که از یک هفته نمى‌گذرد حبس ممکن است بنابراین بنده مى‌خواهم عرض کنم که اگر مى‌خواهید اداره باربری را اصلاح بکنید لازم است آن مقررات را تحت یک قانونی به مجلس پیشنهاد کنید.

وزیر خواروبار- عرض کنم این تصویب‌نامه متکى بر قانون است اولاً قانون منع احتکار و ثانیاً ماده واحده 24 خرداد که به تصویب مجلس رسیده است و در آنجا به دولت اختیار داده است که براى تهیه و تأمین وسایط نقلیه اقداماتى بکند ولى مشروط بر این که مجازات‌هایى که معین می‌کند زائد بر آن مجازات‌هایى که در قانون منع احتکار است نباشد در هر صورت این تصویب‌نامه اصولاً یک موادى دارد که متناسب با اوضاع و احوال نیست و مورد توجه هیئت دولت هم شده و مطالعاتى هم در این باب مى‌شود ولى مأخذ و منبعش همان قوانین سابق است.

سزاوار- این طور نیست.

ملک مدنى- اجازه مى‌فرمایید.

رئیس- اولاً این مسأله باربرى مطرح نیست...

ملک مدنى- این یک مطلب حساسى است و در مجلس مطرح شده و چون آن آیین‌نامه را متکى به قانون کرده‌اند وقتى مجلس سکوت کرد دلیل بر این است که تصویب شده و رسمیت دارد و حال آن که این طور نیست آن تصویب‌نامه اصولاً متکى به قانون نیست و آن قانون هم مجوز این آیین‌نامه نیست و به هیچ وجه رسمیت ندارد. (صحیح است)

نراقى- متکى به چه قانونى است. اموال مردم را توقیف کرده‌اند حراج کرده‌اند کى هستند اینها یک مشت حقه باز و دروغگو؟!

مخبر (آقاى امیر تیمور)- آقاى وزیر خواروبار توضیح که دادند خودشان تعبیر نکردند که این قانونى هست یا نیست فرمودند که این متکى به قوانبن سابق است و این آیین‌نامه در زمان کابینه آقاى قوام نوشته شده و خود آقاى وزیر خواروبار شاید معتقدشان این است که برخلاف قانون است انشاءالله باید اصلاح شود و حتماً باید از بین برود.

بعضى از نمایندگان- رأى بگیرید.

رئیس- موافقین با ماده واحده پیشنهادى دولت ورقه سفید خواهند داد.

نخست وزیر- می‌خواهم استدعا کنم از آقایان که پنج دقیقه صرف وقت بکنند و این اضافه حقوق پاسبان‌ها را بگذرانند.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمد 54 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 80 به اکثریت 54 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: مؤید ثابتی، حمزه‌تاش، منصف، معینی، معتضدی، اصفهانی، فریدونی، فیاض، پناهی، هدایت‌الله پالیزی، اصفهانیان، ناهید، ابراهیم سمیعی، دادور، اسکندر مقدم، طوسی، بیات، مسعودی خراسانی، انوار، مستشار، سزاوار، منشور، گیو، مهذب، عطاالله پالیزی، مرآت اسفندیاری، ملک مدنی، هاشمی، لاریجانی، شیرازی، پارسا، ساکینیان، ملک‌زاده آملی، شباهنگ، مجد ضیایی، رفیعی، فتوحی، فرشی، لیقوانی، رضوی، طباطبایی، ریگی، رهبری، شهدوست، دهستانی، فروهر، عزیزی، شاهرودی، یمین اسفندیاری، دکتر ضیا، دکتر سنگ، دکتر طاهری، دکتر تاج‌بخش)

6- طرح و تصویب لایحه اضافه حقوق پاسبانان‏

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به اضافه حقوق پاسبان است قرائت می‌شود.

گزارش کمیسیون

کمیسیون بودجه لایحه شماره 24831 دولت راجع به ماهى نود ریال فوق‌العاده سه ماهه آخر سال 1321 پاسبانان و سرپاسبانان و مأمور وزارتخانه‌ها را با حضور نماینده دولت مطرح نموده در نتیجه ماده واحده پیشنهادى دولت

+++

را تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد ماهى نود ریال فوق‌العاده سه ماهه آخر سال 1321 پاسبان و سرپاسبان اداره کل شهربانى و مأمور وزارتخانه‌ها در مرکز و شهرستان‌ها را از صرفه‌جویى بودجه تفصیلى 1321 کشور بپردازد و استدعاى تصویب آن را دارد.

رئیس- مخالفى نیست؟

طباطبایى- بنده مخالفم.

رئیس- شما که خودتان را موافق نوشته‌اید چطور مخالفید؟

طباطبایى- جا نبود این طور نوشتم.

نبیل سمیعى- آقا چطور جا نبود روى این ورقه فقط یک نفر نوشته است.

رئیس- مخالفى نیست (خیر) رأى می‌گیریم به این قسمت آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده 72 ورقه سفید نتیجه شد)

رئیس- عده حاضر 79 به اکثریت 72 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: معتضدی، منصف، مهذب، گودرزنیا، مؤید ثابتی، هدایت‌الله پالیزی، ناهید، معینی، یمین اسفندیاری، اصفهانی، شاهرودی، فریدونی، پناهی، مؤید قوامی، رهبری، فیاض، مهدوی، حمزه‌تاش، ثقه‌الاسلامی، اصفهانیان، هاشمی، ملک مدنی، مرآت اسفندیاری، رضوی، مستشار، فرمانفرماییان، محیط لاریجانی، امیر تیمور، لیقوانی، جلیلی، گیو، مخبر فرهمند، ملک‌زاده آملی، فرشی، شیرازی، ریگی، هدایت، مجد ضیایی، فروهر، عزیزی، پارسا، صفاری، رفیعی، شباهنگ، ساکینیان، انوار، مسعودی خراسانی، فتوحی، طوسی، ابراهیم سمیعی، منشور، مقدم، شهدوست، نراقی، دادور، معتصم سنگ، حریری، عطاالله پالیزی، لاریجانی، بیات، افشار، مکرم افشار، طباطبایی، دهستانی، دکتر ضیا،دکتر ادهم، دکتر نفیسی، دکتر ملک‌زاده، دکتر قزل ایاغ، دکتر طاهری، دکتر تاج‌بخش

ورقه سفید-1)

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 14 فروردین سه ساعت پیش از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

پنج میلیون ریال اعتبار براى جلوگیرى از مرض تیفوس و تیفویید

ماده واحده- وزارت دارایى مجاز است مبلغ پنج میلیون ریال از محل درآمد سال 1322 کشور به منظور مبارزه براى جلوگیرى از مرض تیفوس و تیفویید مرکز و شهرستان‌ها به مصرف رسانیده و مبلغ مزبور را ضمن بودجه سال جارى وزارت بهدارى منظور دارند ضمناً براى پیشرفت و سرعت انجام کار اجازه داده می‌شود که هزینه‌هاى مربوط به این مبلغ اعم از خرید اثاثیه و لوازم و غیره و همچنین تکمیل محلى که در عمارت جدید وزارت دارایى برای معالجه مرضاى تیفوسى تخصیص داده شده بدون رعایت مقررات مناقصه به مصرف رسانیده شود.

تبصره- دولت مکلف است براى جلوگیرى و مبارزه از مرض تیفوس و تیفویید تهران و شهرستان‌ها مطالعات دقیق سریع نموده کلیه هزینه و لوازمى که طرف احتیاج ضرورى باشد اعتبار بخواهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

قانون

راجع به اصلاح ماده چهلم قانون متمم بودجه سال 1321 کشور

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیون ریال از قسمت (الف) جز اضافه اعتبار وزارت کشاورزى هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود که ضمن ماده چهلم قانون متمم بودجه سال 1321 منظور شده کسر و به قسمت (ب) همان ماده هزینه ساختمان‌هاى آبیارى علاوه نمایند.

اضافه اعتبار نامبرده به شرح زیر اصلاح می‌شود.

1- اضافه اعتبار وزارت کشاورزى

الف- هزینه اتصال آب کوهرنگ به زاینده رود 3000000 ریال

ب- هزینه ساختمان‌هاى آبیارى 6800000 ریال

جمع 9800000 ریال

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

قانون‏

اجازه پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال کسر اعتبار بودجه سه ماهه آخر سال 1321 وزارت خواروبار

ماده واحده- به وزارت خواروبار اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال علاوه بر یک میلیون و پانصد هزار ریال بودجه سه ماهه بودجه آخر سال 1321 وزارت خواروبار از محل پانصد میلیون ریال بر طبق تصویب کمیسون بودجه به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملی- حسن اسفندیارى

+++

قانون

راجع به فوق‌العاده سه ماهه آخر سال پاسبانان و سرپاسبانان اداره کل شهربانى

ماده واحده- مجلس شوراى ملى به وزارت دارایى اجازه می‌دهد ماهى نود ریال فوق‌العاده سه ماهه آخر سال 1321 پاسبانان و سرپاسبانان اداره کل شهربانى و مأمور وزارتخانه‌ها در مر کز و شهرستان‌ها را از صرفه‌جویى بودجه تفصیلى 1321 کشور بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:294016!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)