کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 144 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم فروردین ماه 1322  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه مربوط به اعتبار ساختمان‌های آبیارى از طرف آقاى وزیر کشاورزى‏

3- تصویب لایحه مربوط به حقوق بازنشستگى افراد ارتش‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 144

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه هفتم فروردین ماه 1322

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه مربوط به اعتبار ساختمان‌های آبیارى از طرف آقاى وزیر کشاورزى‏

3- تصویب لایحه مربوط به حقوق بازنشستگى افراد ارتش‏

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز شنبه 29 اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، جلایی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، سزاوار، مخبر فرهمند، اوحدی، ملایری، صفوی، موقر، مؤید احمدی، نواب یزدی، ارگانی، مشار، مشیردوانی، شجاع، چایچی، اکبر، امیر ابراهیمی، عطا‌الله پالیزی، معتصم سنگ، نیک‌پور، دبستانی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، گرگانی، شباهنگ، دکتر نفسی، مسعودی، دشتی، نقابت، اردبیلی، کامل ماکو، نصرتیان، همراز، منشور، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقاى دولتشاهى در صورت مجلس فرمایشى دارید؟

دولتشاهى- خیر بنده تلگرافى است خواستم عرض کنم‏.

رئیس- بسیار خوب در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

آقاى آهى تلگرافى کرده بودند مخصوصاً خدمت آقایان نمایندگان اظهار تبریک کرده بودند. همچنین از انجمن زردشتیان یزد و از طرف زردشتیان بمبئى هم تلگرافى رسیده بود و اظهار تبریک کرده بودند نسبت به آقایان نمایندگان‏

2- تقدیم لایحه مربوط به آبیارى از طرف آقاى وزیر کشاورزى‏

وزیر کشاورزى- یک لایحه‌ای است راجع به اصلاح یک قسمت از بودجه وزارت کشاورزى که آن هم مربوط به آبیارى است در قسمت‌هایى که وزارت کشاورزى

+++

مشغول اقدام است تقدیم می‌کنم که به کمیسیون مربوطه‌اش رجوع شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. آقاى طوسى‏

3- تصویب لایحه مربوط به حقوق بازنشستگى افراد ارتش‏

جمعى از نمایندگان- دستور

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به میزان حقوق بازنشستگى ارتش مطرح است. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود

کمیسیون بودجه لایحه شماره 19132 دولت راجع به میزان حقوق بازنشستگى افسران ارتش و ورثه مقتولین و متوفیان ارتش را با حضور آقاى معاون وزارت جنگ مطرح نموده با توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد کمیسیون بودجه با دو ماده پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن را که عین لایحه پیشنهادى دولت است تقدیم مجلس شورا می‌نماید.

رئیس- عین لایحه پیشنهادى دولت خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى‏

خاطر نمایندگان محترم آگاه است که در ضمن تصویب قانون افزایش حقوق کارمندان دولت یک و نیم درصد بر کسور بازنشستگى تمام کارمندان اعم از لشگرى یا کشورى افزوده شد و در عوض ماده 45 قانون بازنشستگى کشورى از 60/1 به 50/1 تغییر یافت ولى راجع به میزان حقوق بازنشستگى افسران و هم ردیفان آنها در قانون اشتباهاً اشاره نشد و به همان حال سابق ماند.

از طرف دیگر مطابق قانون بازنشستگى کشورى میزان مستمرى ورثه کارمندانى که در حین انجام وظیفه به قتل رسیده یا فوت نموده باشند مساوى با دو ثلث تمام حقوق شخص مقتول یا متوفى است در صورتی که مطابق قانون بازنشستگى ارتش میزان مستمرى ورثه افسران و هم ردیفان که در همین وضعیت به قتل رسیده یا فوت نموده باشند مساوى با نصف حقوق شخص متوفى یا مقتول است.

علیهذا براى این که وضعیت حقوق بازنشستگى و مستمرى ورثه افسران ارتش و هم ردیفان آنها لااقل با سایر کارمندان دولت یکسان و نسبت به افسران که فداکارى بیشترى می‌نمایند تبعیض نشده باشد لایحه زیر را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده اول- میزان مستمرى که به ورثه اشخاص مذکور در بند الف و ب و ج ماده (20) قانون تقاعد ارتش مصوب 26 بهمن 1314 شمسى تعلق می‌گیرد مساوى با دو ثلث حقوق درجه مقتولین یا متوفیان است.

ماده دوم- میزان حقوق بازنشستگى افسران و هم ردیفان آنان مساوی است با یک پنجاهم حد وسط حقوق درجه سه سال اخیر آنان ضرب در سنوات خدمت.

تبصره- از تاریخ اول آبان ماه 1320 بند اول و دوم و سوم از ماده نهم و همچنین ماده بیست و چهارم قانون بازنشستگى ارتش مصوب 26 بهمن 1314 ملغى و به جاى آن دو ماده بالا از همان تاریخ تصویب می‌شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- چون کلیات مطرح است البته اشکالى ندارد مطلب دیگرى هم عرض شود. بنده یک سؤالى است که تهیه کرده‌ام و تقدیم مقام ریاست می‌کنم مربوط به سؤالى است که از وزارت پیشه و هنر کرده‌ام راجع به این که منسوجات کارخانه‌جات دولتى را در شش ماهه اول سال 1320 و شش ماهه اول سال 1321 تفکیکاً معلوم کنند با مقدار محصول هر کارخانه که در این دو ساله مخارج و محصول هر یک از کارخانه‌جات را در این دو ساله معین کنند استدعا می‌کنم مقام ریاست مقرر فرمایند که براى این جواب بنده زودتر حاضر شوند سؤال دیگرى هم از آقاى وزیر راه راجع به اداره امور و تنظیمات و تنظیفات راه آهن شده آن را هم تقدیم می‌کنم که زودتر براى جواب حاضر شوند. مطلب دیگرى را که می‌خواستم عرض کنم این است امروز صبح که به مجلس آمدیم از اولین گزارش سه ماهه دکتر میلیسپو یک نسخه به بنده دادند.

رئیس- این مطالب که راجع به کلیات این لایحه نیست

+++

امیر تیمور- در کلیات می‌شود همه مطالب را گفت و براى این حالا عرض می‌کنم که قبل از دستور نخواستم وقت مجلس را بگیرم....

رئیس- در کلیات که همه حرفى را نمی‌شود زد باید مربوط به لایحه که مطرح است باشد.

امیر تیمور- به طور اختصار عرض می‌کنم براى این که وقت دیگر را نگیرم. بلى با نهایت مسرت آن گزارش را گرفتم و یک مرور اجمالى کردم (رئیس- در کلیات این لایحه مطلبى دارید بفرمایید) حالا چون مقام ریاست مصر هستند که صحبت نکنم صحبت نمی‌کنم ولى یک سؤالى از آقاى وزیر دارایى راجع به اولین راپورت دکتر میلسپو کرده‌ام آن را هم تقدیم می‌کنم که براى جواب حاضر شوند.

رئیس- پس معلوم می‌شود در کلیات مخالفى نیست (گفته شد- خیر) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول- میزان مستمرى که به ورثه اشخاص مذکور در بند الف و ب و ج ماده 20 قانون تقاعد ارتش مصوب 26 بهمن 1314 شمسى تعلق می‌گیرد مساوى با دو ثلث حقوق درجه مقتولین یا متوفیان است.

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم- میزان حقوق بازنشستگى افسران و هم ردیفان آنان مساوى است با یک پنجاهم حد وسط حقوق درجه سه سال اخیر آنان ضرب در سنوات خدمت.

تبصره- از تاریخ اول آبان ماه 1320 بند اول و دوم و سوم از ماده نهم و همچنین ماده بیست و چهارم قانون بازنشستگى ارتش مصوب 26 بهمن 1314 ملغى و به جاى آن دو ماده بالا از همان تاریخ تصویب می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود موافقین با لایحه دولت ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ آرا به عمل آمده شصت و سه ورقه سفید شماره شد)

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: هدایت‌الله پالیزی، معینی، دهستانی، مؤید ثابتی، دکتر غنی، پناهی، مقدم، فرشی، یمین اسفندیاری، افخمی، ملک‌زاده آملی ، منشور، دکتر تاج‌بخش،‌ فیاض، ابراهیمی ریگی، اصفهانی، خسروشاهی، دکتر سنگ، مکرم افشار، مهدوی، فتوحی، مهذب، فریدونی، حریری، معتضدی، فروهر، همراز، افشار، ساکینیان، پارسا، شیرازی، شاهرودی، دکتر قزل‌ایاغ، دکتر طاهری، سمیعی، کازرونیان، فرخ، مجد ضیایی، هاشمی، طوسی، شباهنگ، ملایری، صفاری، عزیزی، رفیعی، اصفهانیان، ذوالقدر، حمزه‌تاش، لاریجانی، نراقی، گودرزنیا، بیات، روحی، گیو، مرآت اسفندیاری، دکتر ضیا، رحمت سمیعی، دکتر ادهم، ثقه‌الاسلامی، رضوی، دادور، دکتر سمیعی، فرمانفرماییان)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 80 به اکثریت 63 رأى تصویب شد.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- موافقت می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 11 فروردین سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

قانون‏

راجع به میزان حقوق بازنشستگى افسران و مستمرى ورثه آنان‏

ماده اول- میزان مستمرى که به ورثه اشخاص مذکور در بند الف و ب و ج ماده 20 قانون تقاعد ارتش مصوب 26 بهمن 1314 شمسى تعلق می‌گیرد مساوى با دو ثلث حقوق درجه مقتولین یا متوفیان است.

ماده دوم- میزان حقوق بازنشستگى افسران و هم ردیفان آنان مساوى است با یک پنجاهم حد وسط حقوق درجه سه سال اخیر آنان ضرب در سنوات خدمت.

تبصره- از تاریخ اول آبان ماه 1320 بند اول و دوم و سوم از ماده نهم و همچنین ماده بیست و چهارم قانون بازنشستگى ارتش مصوب 26 بهمن 1314 ملغى و به جاى آن دو ماده بالا از همان تاریخ تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294015!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)