کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 143 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 5 مرداد ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- بیانات آقاى نائب رئیس به مناسب سال فقدان اعلیحضرت رضا شاه کبیر.

3- مذاکره در ورد در دستور و تصویب آن‏

4- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى.

5- تقویم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون نحست وزیر.

6- قرائت استیضاح آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى و تعیین جلاسه آینده براى جواب استیضاح‌

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 143

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 5 مرداد ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- بیانات آقاى نائب رئیس به مناسب سال فقدان اعلیحضرت رضا شاه کبیر.

3- مذاکره در ورد در دستور و تصویب آن‏

4- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى.

5- تقویم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون نحست وزیر.

6- قرائت استیضاح آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى و تعیین جلاسه آینده براى جواب استیضاح‌

 

‌مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى نورالدین امامی‌(نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس.

نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: قوامى-‌ عبدالرحمن فرامرزى- باقر بوشهرى- جلیل- مصطفى ذوالفقارى- مهندس اردبیلى- برومند- حشمتى- سعیدى- مرتضى حکمت- پیراسته- دکتر بینا- اسکندرى- اردلان- شیبانى- پورسرتیپ- خاکباز- پناهى- داراب- کى نژاد- اورنگ- نراقى- هدى- دکتر عدل.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر عمید- یار افشار- دهقان- تفضلى- دکتر حمزوى.

نائب رئیس- نسبت به صورت‌مجلس اعتراضى نیست؟ آقاى سهرابیان.

سهرابیان- در جلسه گذشته دو فقره شکایتى که تقدیم کردم ضمن عرایضم مختصر اشتباهى شده است که اصلاح کردم و تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- بسیار خوب آقاى افشار.

رضا افشار- بنده سؤال کردم از وزارت کشور بفرمایید ابلاغ کنند.

نائب رئیس- نسبت به صورت‌جلسه دیگر فرمایشى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- بیانات آقاى نائب رئیس به مناسب سال فقدان اعلیحضرت رضا شاه کبیر.

نائب رئیس- امروز مصادف با سال فقدان أسفناک اعلیحضرت رضا شاه کبیر است.

خدمات شاهانه فقید در آن مدت کوتاه به کشور کهن‌سال ایران بى‌سابقه و کم‌نظیر است (صحیح است) ملت نجیب ایران نسبت به این راد مرد بزگ سر تعظیم و تکریم فرود می‌آورند این است که این جانب از طرف آقایان نمایندگان و بر‌گزیدگان ملت با تذکر و یادآورى این روز تاریخ امیدوارم اعلیحضرت شاهنشاه محبوب و جوانبخت ما سال‌هاى سال بر اریکه سلطنت مشروطه ایران مستقر و ملت ایران در ظل توجه و عطوفت شاهنشاه محبوب خود در رفاه و آسایش به سر برد (انشاءالله).

3- ‌مذاکره در ورود در دستور و تصویب آن‏

نائب رئیس- نطق‌هاى قبل از دستور شروع می‌شود (جمعى از نمایندگان- دستور دستور) پیشنهادى رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم به علت این‌که بیش از دو سه جلسه قبل از تعطیلات تابستانى جلسه نخواهد بود نطق‌هاى قبل از دستور حذف و مجلس وارد دستور گردد. مرآت اسفند‌یارى‏

میراشرفی- به شرط این‌که حق ما محفوظ بماند

قنات‌آبادى- بنده مخالفم‏

نائب رئیس- اولاً آقاى میراشرافى حق ندارند چون طبق مذاکرات مجلسین که ایشان امضا‌ کرده‌اند با آقاى صدقى توافق فرموده‌اند (عبد‌الصاحب صفایی- ایشان صورت‌مجلس را امضا‌ کرده‌اند بنده که نکرده‌ام) آقاى قنات‌آبادى مخالفید؟ (قنات‌آبادى- بله مخالفم) در همین‌جا بفرمایید

قنات‌آبادى- صداى بنده نارسا است آقایان فرمودند بنده همین جا عرض می‌کنم عرض کنم که این نوع پیشنهادات دادند با اصلى که ما بهش معتقدیم از نظر آزادى بیان و گفتن حقایق که شأن نمایندگان مجلس است در مجلس شوراى ملى این پیشنهاد مخالف با آن اصل است و بنده معتقدم که نماینده مجلس پیشنهاد مخالف با اصل نباید بدهند بنابراین بنده مخالفم‏

نائب رئیس- رأى گرفته می‌شود براى این‌که نطق قبل از دستور نباشد (قنات‌آبادى- بفرمایید این جلسه) این جلسه است والا جلسات بعد آقایان می‌توانند بیایند و اسم بنویسند آقایانى که موافقند نظق قبل از دستور این جلسه نباشد قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد (عبد‌الصاحب صفایی- حق محفوظ نیست) عرض نکردم محفوظ است براى بنده تعیین تکلیف نفرمایید اجازه بفرمایید خودم انجام وظیفه کنم وارد دستور می‌شویم‏

قنات‌آبادى- بنده اخطار دارم‏

نائب رئیس- آقاى وزیر دادگسترى بفرمایید‌‌

+++

4- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى (دکتر امینى)- بنده دو هفته قبل یک لایحه‌ای تنظیم تقدیم مجلس شوراى ملى به سازمان برنامه کردم لایحه متأسفانه در آن‌جا اشتباهاتى بود که دولت در لایحه جدید که الان تقدیم می‌کند اصلاح کرده بنابراین این لایحه به جاى لایحه سابق تقدیم می‌شود (قنات‌آبادى- دولت همیشه از این اشتباهات می‌کند) ممکن است چون دولت متوجه است که آقایان کمال علاقه را به بانک کشاورزى و رهنى و ساختمانى دارند (صحیح است) بعد از مذاکره با سازمان برنامه توافق حاصل شد تا لایحه جدید تصویب بشود آقایان اجازه بفرمایند که فعلاً 15 میلیون تومان سازمان برنامه به این سه بانک براى کارهاى نیمه تمام کم بکند و بعد که آن لایحه تصویب شد تکلیف قطعى اعتبار سرمایه این به آن ‌که معلوم شود بنابراین یک لایحه‌ای است در این زمنیه به قید دوفوریت که بنده تقدیم می‌کنم و تقاضا می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه تصویب بشود که یک قدرى کارها به جریان بیفتد (چند نفر از نمایندگان- کافى نیست) بنده متوجهم که آقایان می‌فرمایند که این 15 میلیون کافى نیست ولى عجالتاً موافقت بفرمایید که این مبلغ تصویب بشود چون هم سازمان برنامه باید این پول را به تدریج به دهمین این بانک‌ها باید به تدریج خرج بکنند بنابراین اگر موافقت بفرمایید یک قدمی ‌است و قدم‌هاى بعدش هم از آن ‌که آن لایحه تصویب شد برداشته می‌شود.

دکتر جزایرى- به شرط این‌که وزارت کشاورزى ماشین‌آلات مزخرف نخرد.

نائب رئیس- آقایان استدعا می‌کنم که توجه بفرمایند اگر انتظامات مجلس را حفظ نکنید نه مزاج من استعداد این کار را خواهم داشت نه خودم اجازه بفرمایید که مجلس بتواند کار خودش را بکند.

5) تقویم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون نحست وزیر.

نائب رئیس- آقاى ذوالفقارى.

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى)- طبق ماده 8 قانون بودجه 1334 خرید اتومبیل‌هاى سوارى ممنوع شده است چون وزارت بهدارى و وزارت پست و تلگراف احتیاج مبرم به اتومبیل جیپ و آمبولانس دارد استدعا می‌کنم این لایحه‌ای که به صورت ماده واحده با قید دو فوریت تقدیم می‌شود مطرح بشود ضمناً از ریاست محترم تقاضا می‌کنم لایحه اضافه اعتبار دولت که به قید دو فوریت تقدیم شده بلکه توجه کنید امروز مطرح می‌شود (صحیح است).

قنات‌آبادى- بنده اخطار دارم.

6- قرائت استیضاح آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى و تعیین جلسه آینده براى جواب استیضاح.

نائب رئیس- ورقه استیضاح آقاى شاهرخ‌شاهى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام مقدس ریاست مجلس شوراى ملى نظر به اصل دوازدهم قانون اساسى که عموم نمایندگان مجلسین را از تعرض مصون داشته است و نظر به این‌که فرماندارى نظامی ‌تهران (تیمسار سرتیپ تیمور بختیار) این جانب را به دفتر خود احضار و به علت داشتن ورش مخالف به طور بى‌سابقه و موهنى رفتار نمود و به اوامر دو نفر گروهبان مرا مضروب نموده و نظر به این‌که عده‌ای چاقو‌کش در این چند روزه در معرض تهدیدم قرار داده و سلب آزادى از هر حیث از بنده و فامیلم شده و نظر به این‌که آقاى نحست‌وزیر با اطلاع از جریان اقدامی‌ براى حفظ قانون و اصول ننموده است لذا شخص جناب آقاى علاء رئیس دولت را به واسطه نقض قانون اساسى و عدم وجود امنیت حتى براى نمانیدگان مجلس شوراى ملى به منظور ثبت در تاریخ مشروطیت ایران استیضاح می‌نماید.

نائب رئیس- آقاى وزیر جنگ.

وزیر جنگ (سپهبد هدایت)- بنده با کمال افتخار از طرف هیئت دولت به اطلاع مجلس شوراى ملى می‌رسانم که دولت براى پاسخ استیضاح آقاى شاهرخ‌شاهى آماده است.

نائب رئیس- اگر آقایان اجازه می‌فرمایند جلسه یکشنبه تعین وقت می‌شود براى استیضاح.

قنات‌آبادى- آقا اخطار قانونى مقدم بر همه چیز است.

نائب رئیس- اخطار طبق چه ماده‌ای است.

قنات‌آبادى- طبق ماده 136.

نائب رئیس- بفرمایید.

قنات‌آبادى- در جلسه گذشته طرحى به ‌امضا‌ سى نفر از آقایان نمایندگان محترم با قید سه فوریت این است طرح فى‌المجلس طرح شود من تقاضا می‌کنم که مقام ریاست طرح سه فوریتى مربوط به مطبوعات را مطرح بفرمایند.

نائب رئیس- این محتاج به اخطار نبود این از وظایف بنده است که باید انجام بدهم منتهى در موقع اش ولا قدم قالاقدم.

قنات‌آبادى- هیچ چیز مقدم بر طرح سه فوریتى نیست‏

7- طرح و تصویب فوریت لایحه بیست میلیون ریال اضافه اعتبار سال جارى دولت‏

نائب رئیس- لایحه بیست میلیون ریال اضافه اعتبار سال 1334 که دولت که آقاى معاون نخست‌وزیر الان تقاضا کردند قرائت شود،

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شوراى ملى‏

توقیراً استحضار می‌دهد رقم اعتبار دولت منظور در ردیف 57 به صورت شماره 2 منضم به قانون بودجه سال جارى کشور فقط در انجام مخارج جارى در حدود چهل میلیون ریال پیش‌بینی گردیده و چون مقررر است هیئتى براى رفع اختلافات مرزهاى شمالى کشور علامتگذار به مرز اعزام و هیئت اعزام ومزبور در بودجه منظور نگردیده و از طرفى پیش‌بینی می‌شود که شخصیت‌هاى مهم و برجسته‌ای در سال جارى از ایران دیدن نمایند که هزینه پذیرایی آن‌ها محتاج به اعتبار کافى می‌باشد بنابراین به منظور تأمین مخارج موصوف ماده واحده ذیل تقدیم و استدعاى تصوبى آن را دارد

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود که مبلغ بیست میلیون ریال با اعتبار سال جارى دولت منظور در ردیف 57 صورت شماره 2 ملزم به قانون بودجه جارى کل کشور علاوه نموده و از محل در‌آمد عمومی ‌کشور به تدریجى که مورد مصرف پیدا می‌کند پرداخت نماید.

نخست‌وزیر- حسین علاء

کفیل وزات دارایی- فروزان‏

نائب رئیس- با فوریت این لایحه کسى مخالف نیست؟

قنات‌آبادى- آقا من مخالفم باید طرح سه فوریتى اول مطرح شود

نائب رئیس- من می‌گویم اگر مخالفید با فوریت بفرمایید

قنات‌آبادى- بنده با مطرح کردن این فورت مخالفم طرح سه فوریتى مقدم است بر این لایحه این لایحه الان تقدیم شده است‏

نائب رئیس- آقاى قنات‌آبادى بیست و پنج خرداد داده شده است‏

قنات‌آبادى- ما مطابق این آئین‌نامه حرف رئیس را گوش می‌کنیم‏

نائب رئیس- این لایحه روز 25 خرداد داده شده فوریتش تصویب می‌شود و فرستاده می‌شود براى چاپ بعد مطرح می‌شود اگر با فوریت آن مخالفید بفرمایید

قنات‌آبادى- من با فوریت آن مخالف نیستم اصلاً با طرح فوریت مخالفم می‌گیوم طرح سه فوریتى بر هر چیز مقدم است‏

نائب رئیس- مخالف نیست با فوریت؟ آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد براى طبع و توزیع فرستاده می‌شود

8- بقیه مذاکره در لایحه اضافه اعتبار سال 1334 وزارت فرهنگ‏

نائب رئیس- در لایحه اضافه اعتبار وزارت فرهنگ مذاکره شده بود و کفایت مذاکرات تصویب شده بود حالا پیشنهاد  آن قرائت می‌شود پیشنهاد آقاى صدرزاده

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم که در متن ماده واحده مدارس حرف‌های و کشاورزى نیز قید شود و همچنین در تبصره اول بعد از عبارت اعتبارات مربوط به هزینه‌هاى (دانشکده‌هاى شهرستان‌ها اضافه شود)

قنات‌آبادى- معناى طرح سه فوریتى خارج از دستور شدن هر چیزى است که مطرح است باید طرح سه فوریتى مطرح بفرمایید آئین‌نامه را مراعات بفرمایید یا پاره‌اش کنید بریزیدش دور (زنگ رئیس)

نائب رئیس- وسط آن لایحه است باید اول مجلس رأى بدهد که این لایحه از دستور خارج شود. آقاى صدرزاده‏

قنات‌آبادى- پس پاره کنید این آئین‌نامه را بریزید دور

صدرزاده- این تصمیمی که وزارت فرهنگ اتخاذ نموده راجع به مدارس حرف‌های یکى از بهترین تصمیماتى است که در این دوره در این وقت گرفته می‌شود براى این‌که این برنامه‌ای که ما الان در وزارت فرهنگ داریم و اشخاصى که مطابق این برنامه تحصیلات خودشان را انجام می‌دهند غالباً محیا می‌شوند براى خدمت دولت به همین مناسبت هم همیشه بودجه دولت از لحاظ حقوق کارمندان هر چیزى سنگینى می‌کند و از این جهت دولت براى مخارج عمرانى در مضیقه است در صورتى که اگر مدارس حرف‌های روستایی تأسیس بشود بسیارى از اشخاص مایل هستند که تعلیمات حرف‌های و روستایی را فرابگیرند و از دست‌رنج خودشان معیشت خانواده خودشان را تهیه کنند و به محصولات و تولیدات کشور هم اضافه کند به همین منظور هم آقاى وزیر محترم فرهنگ این منظور را در مقدمه لایحه بیان کرده‌اند ولى در متن ماده اشاره‌ای به مدارس حرف‌های و روستایی نشده و از این جهت بنده پیشنهاد کردم که در متن ماده هم کلمه مدارس حرف‌های و کشاورزى قید شود این یک نکته دیگر این است که آقایان مطلع هستند که دانشکدهایی در شهرستان‌ها تشکیل شده است در شیراز  مشهد آذربایجان اصفهان این‌ها هم بایستى از کمک وزارت فرهنگ و از این اعتبارى که در این‌جا منظور شده است استفاده کنند و از این جهت در پیشنهاد بنده قید شده است که در تبصره اول عبارت اعتبارات مربوط به هزینه دانشکدهاى شهرستان‌ها هم اضافه شود تا این‌که وزارت فرهنگ بتواند از این اعتبار نواقص دانشکدهاى شهرستان‌ها هم در حدودى که بودجه اجازه می‌دهد مرتفع کند‌

+++

این موضع پیشنهاد بنده بود اما یک تذکر هم جناب آقاى وزیر فرهنگ دادند و آن این است که مدارس ملى شهرستان‌ها و شاید هنوز تهران آموزگار حقوق 100 تومان و 200 تومان می‌دهند و البته این از این جهت است که عواید مدارس ملى کافى نیست که بتوانند به آن‌ها لااقل حقوق 200 تومان را که مجلس براى آموزگاران تصویب کرده بپردازند بنده معتقد هستم که جناب آقاى وزیر فرهنگ اگر می‌تواند از این اعتبارات به مدارس ملى هم کمک کند تا آن‌ها بتوانند به آموزگارهاى خود حقوقى که معادل با حقوق مدارس ابتدایی است بپردازند تا این‌که آن‌ها هم بتوانند حقوق دریافت کنند که متناسب با زندگی‌شان باشد (صحیح است).

نائب رئیس- آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- همین طور که فرمودید مدارس فنى و حرف‌های هست و تمام اعتبارات فرهنگى سازمان برنامه را منحصر کردیم به ایجاد مدارس حرف‌های کشاورزى و اگر ذکرى به خصوص این‌جا شده براى این است که وقتى این‌جا نوشته شد تأسیس مدارس کلمه مدرسه اعم است از مدرسه ابتدایی و متوسطه و کشاورزى یا حرف‌های و دانشکده‌ها و با این حال بنده با این‌که دانشکده‌ها و مدارس حرف‌های و فنى هم این‌جا علاوه شود قید شود بنده مخالفتى ندارم و قبول می‌کنم اما راجع به مدارس ملى البته وزارت فرهنگ توجه مخصوص دارد و به آن‌ها هم کمک‌هایی می‌کند و یک مقرارتى هم وضع شده براى همین منظور در شهرستان‌هایی که جمعیت زیاد است و عده محصلین کم و مخصوصاً اخیراً در تهران همین طور عده محصلین مدارس خیلى متراکم هستند یک تشویق‌هاى بیشترى به عمل آمده و منظور جنابعالى تأمین است.

نائب رئیس- آقاى صدرزاده پیشنهاد آقا رأى بگیریم یا پس می‌گیرید؟

صدرزاده- آقاى وزیر فرهنگ موافقت فرمودند رأى بگیرید.

قنات‌آبادى- بنده پیشنهاد تنفس دارم و طبق آئین‌نامه پیشنهاد تنفس هم باید بلافاصله مطرح بشود.

نائب رئیس- نسبت به پیشنهاد آقاى صدرزاده آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى قنات‌آبادى داده‌اند که قرائت بشود.

(به شرح زیر قرائت شد).

مقام منیع ریاست پیشنهاد یم کنم پنج دقیقه تنفس داده بشود.

نائب رئیس- آقاى قنات‌آبادى.

قنات‌آبادى- بنده می‌خواهم عرض کنم آنچه که حدود و سقور نمایندگان مجلس و ریاست مجلس و هیئت مجلس و هیئت رئیسه را تعین می‌کند و تکلیف ما را دولت معلوم می‌کند و تکلیف لوایح و طرح‌ها را معلوم می‌کند آئین‌نامه است این آئین‌نامه اگر از طرف مقام ریاست مورد اعتنا قرار نگیرد دیگر آقایان نمایندگان هم به سهم خودشان می‌توانند مراعات آئین‌نامه را نکنند طبق آئین‌نامه که در اختیار ماست و به موجب این آئین‌نامه رئیس رئیس است هیئت رئیسه هئیت رئیسه است و نمایندگان هم نمایندگان هستند طرح سه فوریتى که از طرف نمایندگان داده می‌شود طرح کردن مقدم است به هر حال مطلب دیگرى در پارلمان طرحى در مجلس گذشته یا امضاى سى نفر از نمایندگان مجلس تقدیم شده اولاً آقایان یک طرح چیزى ندارد فقط یک حق قانونى است که خواسته‌ام در اختیار مجلس باشد مطابق این اختیارات زورکى یک قانون براى مطبوعات نوشته‌اند و اختیار داده‌اند به کمیسیون‌ها که هر جور که دلشان می‌خواهد قانونگذارى بکنند این طرح می‌خواهد حقى را که مجلس دارد در صلاحیت مجلس است که باید درباره مطبوعات اظهار‌نظر بکنند به خود مجلس برگردانند در این طرح تقاضا شده است که قانون مطبوعات در کمیسیون مشترک کشور تصویب شده قبل از طرح و تصویب مجلسین غیر‌قابل اجرا است آقایان شما معتقدید که قانون در مجلس نباید تصویب بشود و اجرا بشود؟ معناى این طرح این است و سه فوریت هم دارد و سى نفر از نمایندگان دستجات مختلف پارلمانى هم این را امضا‌ کرده‌اند عدم اعتنا به آئین‌نامه و عدم توجه به ‌امضا‌ سى نفر از نمایندگان مجلس گمان نمی‌کنم مجالى براى اداره مجلس به هیچ رئیسى بدهد بنده تقاضا می‌کنم که این طرح سه فوریتى مطرح بشود پیشنهاد و تنفس را هم پس می‌گیرم (احسنت).

نائب رئیس- همان طور که جناب آقاى قنات‌آبادى فرمودند آئین‌نامه را خود ایشان مقدم بر هر کس اجرا نمی‌کند یعنى تشریف آروند به پشت تریبون و راجع به 5 دقیقه تنفس موضوع دیگر را طرح کردند همین چند دقیقه وقت ما را گرفت که تأخیر شد در طرح آن.

قنات‌آبادى- ابداً بنده تکذیب می‌کنم.

نائب رئیس- جناب آقاى قنات‌آبادى بنده تا پشت این میز نشسته‌ام نمی‌گذارم که کسى دخالت در وظیفه‌ام بکند آئین‌نامه را از آقا بیشتر واردم و براى جراید و آزادى جرائد هم از شما یشتر سینه زدم و این قانون هم که می‌فرمایید تصویب شده هنوز نصفه‌کاره است به آقا هم عرض کردم که در کمیسیون دادگسترى ما نخواهیم گذاشت بر‌خلاف حق چیزى تصویب بشود (صدرزاده- به کمیسیون فرهنگ هم باید بیاید)

قنات‌آبادى- تکلیف ما را ماده 138 آئین‌نامه معین کرده بنابراین ما هم موظف هستیم که اعتنا کنیم به آئین‌نامه‏

عبدالصاحب صفایی- بعد از لایحه فرهنگ مطرح بفرمایید

قنات‌آبادى- آئین‌نامه‌ای را که شما نمی‌خواهید اجرا کنید پس بفرمایید این آئین‌نامه اصلاً بى‌خود تنظیم شده‏

نائب رئیس- اگر این‌طور باشد من مزاجم استعداد ندارد. آئین‌نامه که شما حاضر نیستید اجرا بکنید چرا کم التفاتى می‌کنید

صدرزاده- آقایان به جاى این مباحثات لایحه فرهنگ را بگذارید تمام بشود بعد آن مطرح می‌شود

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى صارمی ‌قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در تبصره لایحه شماره 27261 فرهنگ بعد از جمله رعایت جمعیت هر حوزه جمله در نظر گرفتن مزایاى قانونى کارمندان فرهنگ اضافه شود

صارمى- بنده پیشنهادم را پس گرفتم (احسنت)

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى مهندس جفرودى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره 1 ماده واحده لایحه شماره 27261 به صورت زیر در بیاید:

تبصره 1- استفاده از این اعتبار منحصراً براى تأسیس مدارس حرف‌های و کشاورزى ابتدایی می‌باشد

صدرزاده- آقا توجه بفرمایید به آن اصلاحى که شد

نائب رئیس- آقاى مهندس حفرودى‏

مهندس جفرودى- عرض کنم وضع فعلى ما به این صورت است که هر چه محصلین در دوره دوازده ساله می‌خوانند فقط به این قصد می‌خوانند که وارد دانشگاه بشوند و هیچ‌کس از کلاس‌هاى متوسطه خارج نمی‌شود که بتواند در جامعه یک کارى با آن معلومات انجام بدهد در صورتى که ما همه می‌دانیم عده زیادى از افراد این مملکت هستند که میل دارند هنرى داشته باشند و می‌خواهند هر موقعى که تحصیلات آن‌ها به جهاتى ختم شد وارد جامعه بشوند و از آن هنرشان استفاده کنند بنده مثالى می‌زنم الان در کشور ما تمام حرفه‌ها یک کارگر ساده هست و یک مهندس و بین کارگر ساده و مهندس به هیچ‌وجه هنرمندى نیست یعنى سر کارگر نداریم نجار نداریم سیم‌کش نداریم این فاصله‌ای که بین کارگر ساده و مهندس هست وجود ندارد از طرفى دیگر یک نفر کارمند رتبه نه ‌امروز در حدود 700 تومان حقوق می‌گیرد در صورتى که یک نجار در ایران که درس خوانده باشد و کارى بلد شد 1400 تومان در ماه حقوق می‌گیرد الان به هر کارگاهى که وارد بشوید می‌بینید نجارى که حرفه‌اش را بلد باشد در حدود 1400 تومان حقوق می‌گیرد بنابراین اگر یک آدمی ‌نجارى بلد نباشد ناچار است که برود پشت میز دولت و بعد رتبه نه بشود بودجه مملکت را سنگین بکند براى این‌که آخر هم 700 تومان بگیرد شما اگر بفرستید پى سیم‌کش سیم‌کش در این مملکت پیدا نمی‌شود یک نجار معمولى روزى 20 تومان حقوقش هست نجار نداریم بنده فکر می‌کنم آقاى دکتر مهران که یکى از وزراى خوش سابقه و مطلع وزارت فرهنگ هستند و بنده اطلاع دارم به این موضوع کمال توجه دارند بنده خواستم از ایشان استدعا کنم که این پیشنهاد را به هر صورتى که خودشان مایل باشند بنده حاضرم براى تسهیل امر وزارت فرهنگ پس بگیرم ولى تشریف بیاورند این‌جا و بفرمایند که در وزارت فرهنگ لااقل نصف مدارس را در 12 ساله اولیه در سراسر ایران تبدیل بکنند به مدارس حرف‌های به معناى اعمش براى این‌که مملکت بتواند برنامه‌ای عمرانى که در نظر دارد به موقع انجام بدهد اگر این کار را جنابعالى نکنید مطمئن باشید که در این مملکت ممکن نیست یک قدم به طرف عمران و آبادانى برداشته بشود (عبدالصاحب صفایی- لااقل بفرمایید به اندازه 50 درصد ما معلم حرف‌های نداریم)

نائب رئیس- آقاى وزیر فرهنگ‏

وزیر فرهنگ- بنده با مطالبى که آقاى مهندس جفرودى فرمودند موافق هستم بسیارى از جوان‌هاى ما هستند که میل دارند که از حرف و صنایعى بیاموزند که هم احتیاج مملکت را تأمین بکنند و هم به مشاغل آزاد بپردازند متأسفانه وسایل تأسیس این مدارس فراهم نبوده است همان طور که عرض کردم و به آقایان اطمینان دارم امسال مدارس حرف‌های دایر خواهد شد و شعب مختلف از همین قبیل که فرموده‌اند تأسیس می‌شود و براى جوان‌ها وسیله آن تحصیلات فراهم خواهد شد ولى این‌که بخواهیم در این قانون ذکر بشود این اعتبار منحصراً به این کار صرف بشود به عقیده بنده عملى نیست چون بسیار تأسیسات ما داریم که بایستى کامل بشود در بعضى جاها باید مدارس ابتدایی تأسیس بشود من استدعا می‌کنم آقاى مهندس جفرودى این پیشنهاد را پس بگیرند. ولى اطمینان می‌دهم که انجام خواهم داد (مهندس جفرودى- بنده پس گرفتم)

میراشرفی- آقاى رئیس بنده‌

+++

پیشنهادى تقدیم کرده‌ام.

نائب رئیس- پیشنهاد آقاى میراشرافى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد).

مقام ریاست مجلس شوراى ملى.

پیشنهاد می‌کنم لایحه فرهنگ مسکوت بماند میراشرافى.

نائب رئیس- آقاى میراشرافى.

میراشرافى- بنده پیشنهادى تقدیم کردم که این لایحه مسکوت بماند و دلایلى هم دارم و دلایلم این است که وزارت فرهنگ یک دستگاهى است که تمام رجال آتیه این مملکت بشود و بیرون بیایند و تمام مردمی‌که از صبح تا غروب زحمت می‌کشند و فرزندانشان را به مدرسه می‌فرستند به این امید این است که این مربیان و این معلمینى که در دستگاه وزارت فرهنگ مشغول تربیت اطفال آن‌ها هستند این بچه‌ها و این اطفال را به راه راست هدایت کنند بنده تاز موقع استفاده می‌کنم و یک مطلبى که راجع به فرهنگیان شیراز است به اطلاع جناب وزیر فرهنگ می‌رسانم.

نائب رئیس- جناب آقاى میراشرافى این ارتباط ارتباطى با پیشنهاد سکوت ندارد.

میراشرافى- راجع به پیشنهاد سکوت است این اعتبارى که داده می‌شود باید اشخاصى که داده شود که استحقاق آن را داشته باشند این تلگرافى است که یکى از فرهنگیان کرده این روزنامه صداى شیراز است مال بنده نیست اجازه بدهید  آن را بخوانم.

‌جناب آقاى نخست‌وزیر رونوشت روزنامه نیروى سوم رونوشت تبلیغات تهران واقعه تأسف‌انگیز دیشب نتیجه اغماض‌هاى پیا‌پى آن جانب در تعقیب مجازات مسببین فجایع 9 اسفند و طغیان بختیار و قیام سید نورالدین و توطئه قتل افشار طوس بود که 8 با تجرى مخالفین و تحریکات و تعلیمات اشرف پهلوى و ژنرال شوارتسکف آمریکایی و حمایت پنهانى در قبار صورت گرفت اگر مؤدب‌السلطنه و برادران ضرغامی ‌و سیدنورالدین و حسین‌قلى رستم و عزیز‌الله قوامی ‌در فارس و همدستان ایشان در مرکز و شهرستان‌ها به سزاى خیانت‌هاى پیاپى خود می‌رسند با آن همه جنایت به ریش دولت و ملت نمی‌خندیدند این کودتاى ننگین به مغز پلید اربابان آن‌ها خطور نمی‌کرد و تشکیل فورى دادگاه‌هاى شدید‌العمل ملى و کیفر شدید جنایتکاران گذشته و حال را در سراسر کشور خواستاریم و تقاضا می‌کنم که شکور از وجود لوس این خائنین دربارى محروم نماییم فریدون تبلورى‌ این فریدون تبلورى همان کسى است که آن روز از طرف وزیر فرهنگ بازرس باستان‌شناسى است و این اضافه حقوق که می‌دهید به این جور اشخاصى داده می‌شود چون آقاى رئیس اجازه نمی‌دهد جوابى که آقاى دکتر مصدق داده‌اند نمی‌خوانم و مقاله‌ای که به قلم فریدون تبلورى تحت عنوان ملت و پسر رضاخان و فلان و این‌ها را نمی‌گویم همین طور روزنامه‌اش را به آقاى وزیر فرهنگ می‌دهیم و از آقاى وزیر فرهنگ هم تقاضا می‌کنم که این شخص را از دستگاهتان خارج کنید و این روزنامه‌ها هم به نام صداى شیراز است که چون مقام ریاست اجازه نمی‌دهند نمی‌خوانم آقاى رسول پرویزى که مقالاتى علیه مملکت دارند با سایر رفقای‌شان حالا شاه‌پرست شده‌اند و روایالیست (نمایندگان- آقا پس بگیرید) پس گرفتم.

9- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

نائب رئیس- اداره جلسه به این صورت براى بنده مشکل است اجازه بفرمایید پنج دقیقه تنفس داده شود چون حالم به هم خورده است‏

 (یک ساعت چهل دقیقه پیش از ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- نورالدین امامى

+++

یادداشت ها
Parameter:294970!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)