کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 142 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 تیر ماه 1334  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- بیانات آقاى وزیر جنگ و نخست‌وزیر دایر به ابراز تأسف و تقدیم معذرت به مناسبت واقعه‌ای که جهت آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى در فرماندارى نظامی ‌اتفاق افتاد.

3- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى قنات‌آبادى.

4- بیانات آقایان رئیس و امامی ‌دایر به ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم احمد قوام‌

5- تقدیم یک فقره استیضاح به وسیله آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى‏

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 142

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 29 تیر ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس.

2- بیانات آقاى وزیر جنگ و نخست‌وزیر دایر به ابراز تأسف و تقدیم معذرت به مناسبت واقعه‌ای که جهت آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى در فرماندارى نظامی ‌اتفاق افتاد.

3- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى قنات‌آبادى.

4- بیانات آقایان رئیس و امامی ‌دایر به ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم احمد قوام‌

5- تقدیم یک فقره استیضاح به وسیله آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى‏

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

‌مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1) تصویب صورت‌مجلس.

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود.

به شرح زیر خوانده شد.

غائبین با اجازه- آقایان: قوامى- حائرى‌زاده- عبدالرحمن فرامرزى- هدى- تفضلى- باقر بوشهرى- مصطفى ذوالفقارى- جلیلى- مهندس اردبیلى- دکتر عدل- سنندجى- سعیدى- حشمتى- برومند- مرتضى حکمت- پیراسته- اسکندرى- سرمد- عاملى- دکتر سعید حکمت- اورنگ.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر عمید- یارافشار- دهقان- اریه‏

دیر‌آمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: شوشترى- تجدد- امامی ‌خویی- لارى- مشایخى- قنات‌آبادى- احمد صفایی- پورسرتیپ- کدیور- سلطانى- دولت‌آبادى- بهادرى.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى سهر‌ابیان.

سهر‌ابیان- دوفقره شکایت از یکى مربوط به کارمندان بازنشسته ملى نفت که تقدیم مقام ریاست می‌کنم و کى دیگر تلگرافى است که شکایت کشاورزان فریدن است که آن را هم براى رسیدگى عیناً تقدیم مقام ریاست می‌کنم.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد). صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند این به موجب تصمیم بود که در موقعى که چند نفر از آقایان براى اسم‌نویسى نطق قبل از دستور به مجلس آمدند داده شد اگر آقایان موافقند براى قبل از دستور بماند براى جلسه بعد (یک نفر از نمایندگان- براى جلسه بعد بماند) (شوشترى- سؤالات باید مطرح بشود) بماند براى جلسه بعد.

2- بیانات آقاى وزیر جنگ و نخست‌وزیر دایر به ابراز تأسف و تقدیم معذرت به مناسبت واقعه‌ای که جهت آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى در فرماندارى نظامی ‌اتفاق افتاد.

رئیس- آقاى وزیر جنگ.

وزیر جنگ (سپهبد هدایت)- به طورى که استحضار دارند چنین تفوه شده است که نسبت به آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى نماینده محترم مجلس شوراى ملى در فرماندارى نظامی ‌بى‌نزاکتى شده است با این‌که خود ایشان استحضار دارند مراجعه سرتیپ بختیار فقط به علت روابط دوستانه مجود بین آنان بوده و ابداً ارتباطى با عمل فرماندارى نظامی ‌و یک نماینده مجلس نداشته است ولى چون دولت و ارتش اصولاً و بر‌حسب وظیفه نهایت احترام را نسبت به قانون اساسى و قوه مقننه و فرد فرد نمایندگان محترم دارند (احسنت) و اگر چنین اتفاقى افتاده باشد ولو این‌که ملاقات دوستانه بوده باعث نهایت تأسف است و این جانب اطمینان دارم که سرتیپ بختیار که افسرى شرافتمند و خدمتگذار می‌باشد (صحیح است) نیز بى‌نهایت متأسف است و براى بى‌نظمی‌که در جنب دفتر ایشان اتفاق افتاده مورد مؤاخذه واقع شده است و بنده به سمت وزیر مسئول امید دارم که چنین اتفاقى اسفناکى پیش نیامده است معهذا کمال تأسف و معذرت خود را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایم. (احسنت).

رئیس- جناب آقاى علاء.

نخست‌وزیر (علاء) بنده می‌خواهم بیانات آقاى وزیر جنگ را تأیید نمایم و تکرار بکنم که ‌دولت این جانب به این علاقه و عزم راسخ در حفظ قانون اساسى و احترام نمایندگان ملت دارد (احسنت) به هیج‌وجه راضى نمی‌شوند که نسبت به یکى از وکلاى مجلس سوء‌رفتارى بشود و اگر چنین اقدامی ‌شده باشد البته موجب نهایت تأسف و معذرت است و گروهبان یا مستخدم یا کسانى که آن‌ها در فرماندارى نظامی ‌بوده‌اند اگر مرتکب چنین اقدام بى‌رویه‌ای شده باشند البته به شدت مجازات خواهند شد (احسنت احسنت).

حائری‌زاده- حکیم باشى را دراز کنید.

3- تقدیم یک فقره طرح قانونى به وسیله آقاى قنات‌آبادى.

رئیس- این موضوع مورد بحث نیست.

قنات‌آبادى- بنده عرض دیگرى دارم.

رئیس- اگر مطلب دیگرى دارید بفرمایید.

قنات‌آبادى- یک طرحى است با قدى سه فوریت به ‌امضا‌ء سى نفر از آقایان نمایندگان راجع به طرح قانونى مطبوعات که در کمیسیون مشترک مطرح است تقدیم می‌دارم.

4- بیانات آقایان رئیس و امامی ‌دایر به ابراز تأسف و تأثر از فوت مرحوم احمد قوام.

رئیس- البته خاطر آقایان مسبوق شده است که یکى از رجال کهن سال و‌

+++

قوام از این دنیا رخت بربسته‌اند (صحیح است) خدماتى که این مرد شریف در دوره عمر خود به این کشور کرده‌اند مورد تصدیق تمام نمایندگان محترم است (صحیح است- صحیح است) ایشان در مواقع سخت با حسن تدبیر و پشتکار و فعالیت و خدمات مهمی ‌انجام داده‌اند و این قبیل رجال در کشور ما کم نظیر هستند (صحیح است) مرحوم مغفور علاوه از این‌که چند مرتبه ریاست دولت را داشته‌اند نماینده مجلس هم بوده‌اند بنابراین براى تجلیل ایشان این جلسه را بعد از آقاى امامی ‌در همین زمینه بیاناتى نموده‌اند ختم می‌کنم از درگاه خداوند مسئلت دارم که روح آن مرحوم را غریق عنایت و رحمت فرماید آقاى امامی‌خیلى مختصر بفرمایید می‌خواهید چگونه جلسه را ختم کنیم‏.

نور‌الدین امامى- مرحوم قوام‌السلطنه در روزهاى بحرانى تحت رهبرى و سرپرستى و هدایت شاهنشاه محبوب جوان بدخت خدمات زیادى کرد بالخصوص به آذربایجان (صحیح است) بنده مأموریت دارم از طرف نمایندگان معظم آذر‌بایجان و اهالى آذربایجان (عده‌ای از نمایندگان- تمام اهالى ایران) و تمام اهالى ایران اظهار تأسف نمایندگان ملت را از فوت این پیرمرد کهن‌سال تسلیت به باقى ماندنشان عرض کنم خداوند روح او را شاد و براى مملکت امثال انشاءالله.

رئیس- بنده هم از این پیشامدى که رخ داده اظهار تأسف می‌کنم کاخ سعادت ایران روى قانون اساسى و سلطنت مشروطه و قوه مقننه که عبارت از مجلیسن باشد قرار گرفته است (صحیح است) همه باید از قانون اساسى برخوردار باشیم (صحیح است) اگر خداى نخواسته یک جزیی از آن متزلزل شد در جزء دیگر هم مؤثر خواهد بود (صحیح است) نظر بر این‌که جناب آقاى نخست‌وزیر و تیمسار وزیر جنگ در مجلس حاضر شدند براى امرى که هنوز معلوم نشده و وقوعش هم پیبش خود بنده محقق نیست اظهار تأسف کردند و معذرت خواستند بنده هم دیگر در این مورد

5- تقدیم یک فقره استیضاح به وسیله آقاى مهندس شاهرخ‌شاهى‏

رئیس- آقاى شاهرخ‌شاهى‏

شاهرخ‌شاهى- بنده از فرمایشاتى که جناب آقاى نخست‌وزیر و جناب آقاى وزى جنگ فرمودند اتخاذ سند می‌کنم و دولت را استیضاح می‌کنم‏

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه ساعت نه صبح خواهد بود

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294969!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)