کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 140 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 اسفند ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

3- مذاکره در فوریت لایحه اختیارات رئیس کل دارایى راجع به تثبیت نرخ‌ها و رد شدن فوریت آن‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر خواروبار

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 140

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 اسفند ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

3- مذاکره در فوریت لایحه اختیارات رئیس کل دارایى راجع به تثبیت نرخ‌ها و رد شدن فوریت آن‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر خواروبار

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس مقارن ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 20 اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: اقبال، شجاع، اکبر، جلایی، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، شهدوست، مؤید احمدی، نواب یزدی، اورنگ، ارگانی، مشیردوانی، چایچی، امیر ابراهیمی، نیک‌پور، دبستانی، آصف، صادق وزیری، گرگانی، کامل ماکو، بوداغیان

دیر‌آمده با اجازه- آقای: دشتی

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: مسعودی خراسانی، لیقوانی، خسروشاهی، نصرتیان)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتید؟

نخست وزیر (آقاى سهیلى)- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است یکى از مواد برنامه دولت موضوع تثبیت نرخ و پایین آوردن بهاى اجناس است که به طور خیلى فوق‌العاده روز به روز بالا رفته و موجب نگرانى عامه شده است (صحیح است) این موضوع مورد مطالعه واقع شد و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که براى اجراى این عمل و براى این که بتوانیم به یک نتیجه مطلوبى برسیم بایستى یک اختیارى از مجلس شوراى ملى تحصیل کنیم و براى

+++

اجراى امر باز مناسب دیده شد که این اختیارات به آقاى دکتر میلسپو رئیس کل دارایى محول بشود بنابراین این لایحه که براى این کار تنظیم شده است به قید یک فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم (صحیح است) لایحه دیگرى است مربوط به حقوق پاسبان‌هاى شهربانى چون هزینه زندگانى خیلى بالا رفته است براى پاسبان‌هاى شهربانى و مستحفظین وزارتخانه‌ها از تاریخ دى ماه این طور در نظر گرفته شده است که روزى سه ریال به آنها کمک خرج داده شود و محل این اعتبار هم از صرفه‌جویى بودجه سال 1321 خواهد بود که این را هم تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌کنم.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است. بسیار خوب است.

(هر دو لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)

عده‌ای از نمایندگان- لایحه اولى قرائت شود (صحیح است)

(به شرح زیر خوانده شد)

ریاست مجلس شوراى ملى

گرانى روز افزون هزینه زندگانى ایجاب مى‌کند که عاجلاً براى اداره نمودن بهاى اجناس اعم از خواروبار و غیره و طرز تقسیم آنها بین مصرف کنندگان اقدام به عمل آید لذا طرح قانون زیر با قید یک فوریت پیشنهاد و تصویب آن تمنا می‌شود:

ماده 1- به رئیس کل دارایى فعلى اختیار داده مى‌شود امر تحصیل اجناس غیر خواروبارى و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس مذکور و طرز حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره‌ها و دستمزد کلیه کارها و خدمات را تحت اختیار و اداره خود قرار دهد.

ماده 2- رئیس کل دارایى مجاز است براى اجراى وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتى که به موجب قوانین مصوبه 24 خرداد 1321 و 30 مهر 1321 و قانون منع احتکار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون وا‌گذارى انحصار تجارت خارجى مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوب 19 تیر 1311 به دولت داده شده است استفاده نماید.

ماده 3- در اجراى اختیارات فوق‌الذکر رئیس کل دارایى مى‌تواند کالاى موجود را فهرست نماید پروانه تولید و فروش صادر کند اجناس را در مقابل پرداخت بهاى عادلانه ضبط نماید کوپن منتشر کند مغازه فروش دولتى دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم باشد براى تثبیت بهاى اجناس و توریع عادلانه آن به عمل آورد و در حدود این اختیارات رئیس کل دارایى مى‌تواند مقرراتى را وضع کند مقررات وضع شده حکم قانون را خواهد داشت.

ماده 4- براى اجراى این قانون اداره‌اى به نام اداره قیمت‌ها در وزارت دارایى تأسیس خواهد شد.

ماده 5- براى پرداخت هزینه‌های اداره قیمت‌ها در سال 1322 اعتبارى به مبلغ پنج میلیون ریال به وزارت دارایى داده مى‌شود و براى سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارایى اجازه داده مى‌شود در صورت لزوم تا ده میلیون ریال از بانک ملى وام دریافت داشته و به طریق تنخواه گردان استفاده نماید.

ماده 6- به رئیس کل دارایى اختیار داده مى‌شود که نه نفر از اتباع امریکا را به سمت معاون خود در وزارت دارایى و به خصوص براى اداره قیمت‌ها انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را به وسیله وزیر دارایى براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید.

ماده 7- این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ فعلى به قوت خود باقى خواهد ماند.

دشتى- آقاى طوسى ماده اول را دوباره بخوانید.

(آقاى طوسى مجدداً به شرح سابق خواندند)

3- مذاکره در فوریت لایحه اختیارات رئیس کل دارایى راجع به تثبیت نرخ‌ها و رد شدن فوریت آن‏

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقاى طباطبایى در فوریت صحبت دارید؟

طباطبایى- بلى این لایحه به طوری که آقایان ملاحظه فرمودند با قید یک فوریت تقدیم شده است و اشکالى هم ندارد یک مرتبه در کمیسیون شور و مداقه مى‌شود بعد هم مى‌آید

+++

به مجلس مطرح مى‌شود و صحبت مى‌شود و به نظر بنده فوریتش هم اشکالى ندارد.

دشتى- پس مخالف نیستید.

طباطبایى- خیر بنده موافقم و با یک فوریت آن موافقت بفرمایند آقایان بهتر است البته در خود مجلس هم بحث مى‌شود رویش (صحیح است)

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش

دکتر تاج‌بخش- عرضى ندارم.

انوار- بنده اجازه خواسته‌ام. مخالفم.

امیر تیمور- بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس- نوبت آقایان هم مى‌رسد. آقاى دکتر سمیعى

دکتر سمیعى- عرضى ندارم.

رئیس- آقاى طباطبایى ایشان که صحبت کردند. آقاى امیر تیمور بفرمایید.

امیر تیمور- این لایحه اهمیت بسیار زیادى دارد البته اگر بیشتر در آن دقت و مطالعه شود بهتر است و با مطالعه و دقت ممکن است مفید واقع شود و نتایجى که مقصود و منظور دولت است از آن براى کشور حاصل شود و اگر برعکس مطالعه نشود و بدون شور دقت بگذرد بسا هست که مضر هم واقع شود (صحیح است) بنابراین چون این لایحه کمال اهمیت را دارد و تأثیر بسزایى در تمام شئون اقتصادى کشور مى‌بخشد لذا تقاضا دارم آقاى نخست وزیر هم موافقت بفرمایند که لایحه سیر عادى خودش را بکند و فوریت آن را پس بگیرند که جریان عادى و طبیعى خودش را در مجلس طى کند و البته در این صورت بیشتر مطالعه خواهد شد زیرا که لایحه بیشتر اهمیت دارد. (صحیح است)

وزیر خواروبار (آقاى تدین)- به طوری که همه آقایان متذکر و متوجه هستند این لایحه دو شورى است ولى براى یک ملاحظاتى که دولت دارد و همین طور رئیس کل دارایى (که یکى از آنها این است که هر چه زودتر این لایحه تصویب شود به نفع کشور است) لایحه به قید یک فوریت تقدیم شد از طرفى هم براى این که مداقه و مطالعه بشود و یک لایحه عملى از مجلس گذشته باشد اکتفا شد به یک فوریت که یک شور هم در کمیسیون و در مجلس بشود (صحیح است) و بنده تصور مى‌کنم که منظور آقاى امیر تیمور کلالى هم در ضمن همین که شور تأمین بشود چون به کمیسیون مى‌رود و در کمیسیون قسمت‌هاى لازم دقت خواهد شد بعد هم به عرض مجلس مى‌رسد و ممکن است دو روز سه روز یک روز هر قدر مى‌خواهید در خود همین مجلس علنى مورد بحث قرار بدهید. یک موضوع دیگرى هم که باید عرض کنم موضوع تثبیت نرخ است که باید بیشتر مورد توجه آقایان قرار بگیرد و هر چه در این باب تأخیر بشود به ضرر مملکت است که در خارج ممکن است یک عملیاتى به ضرر این منظور به عمل آید.

طباطبایى- صحیح است آقا

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- بنده با یک فوریت لایحه موافقم اگر چه لایحه اصلاحات لازم دارد ولى ممکن یک موضوع‌هاى بس مفیدی داشته باشد ولى البته در قسمت قانون‌گذاریش بنده مخالف هستم (صحیح است) و این حق را بنده براى هیچ کس جز مجلس شوراى ملى عقیده ندارم (صحیح است) و معتقد نیستم که مجلس این حق خودش را به هیچ کس بدهد (صحیح است) حتى در شهرداری‌ها هم که قانون از مجلس گذشته است بنده عقیده ندارم و باید این حق گرفته شود از آنها و طرح قانونى هم بنده تهیه کرده‌ام که از آنها هم این حق گرفته شود (صحیح است) مجلس فقط حق قانون‌گذارى دارد و بس و البته باید در این قسمت‌ها مطالعات و دقت‌هاى لازم بشود و با فوریت لایحه هم بنده موافقم چون یک فوریت است و مى‌رود به کمیسیون و لایحه اصلاح مى‌شود از آن طرف هم چون وضعیت زندگى طورى شده است که شانه‌هاى مردم دیگر خسته شده و دارد حقیقتاً زیر این بار سنگین هزینه ضرورى زندگانى خورد مى‌شود (صحیح است) و روز به روز هم دارد بدتر مى‌شود (صحیح است) باید هر چه زودتر در این باب یک فکر و چاره‌ای اندیشید (صحیح است) پس بهتر است با فوریت این لایحه با یک فوریتش که تقاضا شده موافقت بکنیم و آقایان نمایندگان هم تشریف مى‌برند به کمیسیون و وقت کافى هم دارند و

+++

هر نظرى دارند مى‌فرمایند و در مجلس هم شور مى‌شود و تکلیف آن معلوم مى‌شود چون وضع زندگانى طورى شده است که چاره دیگرى براى این کار نمانده و باید فکر عاجلى کرد که رفع این معایب بشود.

عده‌ای از نمایندگان- صحیح است. رأى رأى‏

معدل- بنده مخالف نیستم. اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- قبل از شما هم چند نفر اجازه خواسته‌اند.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است رأى بگیرید.

معدل- بنده با کفایت مذاکرات مخالفم.‏

روحى- رأى بگیرید به کفایت مذاکرات‏

معدل- بنده مخالفم با کفایت مذاکرات باید توضیح بدهم آن وقت رأى گرفته شود.

رئیس- بفرمایید.

معدل- عقیده بنده این است که اگر مى‌خواستید که مختصر بشود مطلب مى‌گفتید که اصلاً این قانون لازم نیست و اصولاً احتیاجى به این قانون نیست زیرا مجلس شوراى ملى همیشه حاضر کار است (صحیح است) و هر مقرراتى را آقاى رئیس کل دارایى مى‌خواهد وضع بکند طرح آن را تهیه بکند و بعد وزیر دارایى بیاورد در جلسه مجلس شوراى ملى تقدیم کند ما هم صبح و عصر حاضر هستیم مى‌نشینیم و کار مى‌کنیم ولى براى این که تمام این اختیاراتى را که خواسته‌اند به ایشان داده شود موافقت مى‌کنیم به این که این لایحه در مجلس طرح شود و مداقه کامل در این لایحه باید بشود آن وقت تصویب شود. به قول آقاى روحى که موافق بودند. این لایحه حق قانون‌گذارى هم به ایشان مى‌خواهد بدهد و ایشان خودشان با این ترتیب مخالف بودند (صحیح است) بنابراین این لایحه به این مهمى که حق قانون‌گذارى هم دارد این را نمى‌شود آقا یک شورى گذارند (صحیح است) این را باید مطالعه کرد این با اعراض و نوامیس مردم با مال و جان مردم با حیثیات مردم تماس و رابطه دارد آقایان (صحیح است) از مداقه و مطالعه کردن آقایان هیچ عیب و نقصى در عالم حاصل نمى‌شود (صحیح است) منتها مى‌خواهید زودتر بگذرد بگذارید لایحه سیر عادى خودش را در مجلس طى کند و جلسات مجلس را زودتر معین کنید زودتر تشکیل بدهید (صحیح است) ولى بدون مداقه و بدون مطالعه ما تجربه داریم بارها تجربه کرده‌ایم که فایده ندارد و هر کارى را که ما به فوریت کردیم نتیجه خوب ازش نگرفتیم به این جهت بنده با فوریتش مخالف هستم (صحیح است)

رئیس- رأى مى‌گیریم به فوریت لایحه. آقایانى که با یک فوریت این لایحه موافقند برخیزند (عده قلیلى برخاستند) تصویب نشد. لایحه به کمیسیون ارجاع مى‌شود و البته باید سعى کرد که زودتر گزارش آن به مجلس داده شود (صحیح است). آقاى وزیر دارایى‏

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارایى (آقاى صالح)- آقایان محترم همیشه مایل بودند و نظر داشتند که بودجه کشور به موقع تقدیم بشود و نظر خود دولت هم همیشه متوجه رعایت این نکته بوده است ولى متأسفانه امسال این کار ممکن نشد و علتش هم این بود که آقاى رئیس کل دارایى و خود بنده وقتى وارد تهران شدیم که مجال این کار نبود خصوصاً این که مسائل مفصلى هم در مقابل وزارت دارایى و دولت بود که یک قسمت وقت گرفته شد از این جهت براى این که پرداخت هزینه‌هاى دولت در سه ماهه اول سال تأخیر نشود لایحه‌اى امروز تقدیم مى‌شود که اجازه این کار براى سه ماهه اول سال از مجلس تحصیل بشود ضمناً در این لایحه دو سه چیز دیگر مورد نظر بوده که از مجلس شوراى ملى تقاضا شده است تأمین شود یکى این است که آقاى رئیس کل دارایى در همین سه ماه اول سال هم که به موجب این اجازه هزینه‌هاى دولت را خواهد پرداخت بتوانند از بودجه فعلى کسر کنند تا آنجا که لازم است دیگر این که نظرى که ایشان دارند براى تمرکز کلیه ملزومات خرید ملزومات و توزیع آنها در بین وزارتخانه‌هاى دولت این را هم در در این لایحه تأمین کرده‌اند از این گذشته البته خاطر محترم آقایان متوجه است که نکته‌اى که شایان توجه و فورى مى‌باشد روى این

+++

موضوع هم در اینجا یک پیش‌بینى کرده‌اند که راهى باشد براى اضافه کردن حقوق و اصلاح وضعیت مستخدمین. از طرف دیگر چون ممکن است در اثر این رسیدگى به وضعیت عده مستخدمین دولت و توجه در تقلیل بودجه‌ها به این نکته برسیم که یک عده از مستخدمین باید یک قسمت‌هاى دیگرى برای‌شان کار پیدا کرد آقاى دکتر میلیسپو این طور نظر دارند که یک اداراه مخصوص براى این کار تأسیس بشود براى این که عده‌اى از مستخدمین که ممکن است در بعضى از ادارات زائد باشند و همچنین براى این که به آنها لطمه‌اى از حیث معاش وارد نیاید و زندگانى‌شان هم تأمین بشود یک اداره تشکیل بشود که آن اداره مأمور رسیدگى به این کار و تأمین وضعیت مستخدمین باشد که در بعضى ادارات ممکن است مورد احتیاج نباشند این است که براى مجموع این نظریات این لایحه تهیه شده است که امروز به حضور مجلس تقدیم می‌کنم نکته دیگری که می‌خواستم عرض کنم موضوع قرارداد مالى با انگلیس‌ها است به طورى که آقایان مستحضر هستند این قرارداد در کمیسیون مربوطه رسیدگى شده است گزارشش هم تصور مى‌کنم براى طرح در مجلس شوراى ملى حاضر است این است که چون یک مقدارى تأخیر شده است در این کار استدعا مى‌کنم براى جلسه آینده جز دستور گذاشته شود.

5- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر خواروبار

وزیر خواروبار (آقاى تدین)- این یک لایحه‌ای است راجع به اضافه بودجه تشکیلاتی وزارت خواروبار در حدود 25 هزار تومان که در چند ماه گذشته جریانش را طى کرده است و به تعویق هم افتاده است اگر چه قید فوریت کرده‌ام اشکالى هم ندارد ولى معذلک تصمیم در این باب بسته به نظر مجلس است میل دارند در همین جلسه مطرح بشود و الا به کمیسیون برود.

نوبخت- به کمیسیون برود آقا.

وزیر خواروبار- لایحه قرائت بشود.

ریاست مجلس شوراى ملى

طبق تبصره ماده واحده مورخه 10/ 8/21 براى بودجه مؤسسات جدید وزارت خواروبار یک میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار تصویب گردید.

نظر به این که مبلغ نامبرده تکافوى بودجه 3 ماهه وزارت خواروبار را ننموده و مبلغ دویست و پنجاه هزار (250000) ریال علاوه گردیده از این رو تقاضا دارد ماده واحده زیر به قید فوریت تصویب گردد.

ماده واحده- بودجه سه ماهه آخر سال 1321 وزارت خواروبار به مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (1750000) ریال که به تصویب کمیسیون بودجه رسیده از محل پانصد میلیون ریال وام قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عقیده دارم که آقاى وزیر خواروبار موافقت بکنند به کمیسیون برود و صورت مخارج این چند ماهه و این اداره و وزارتخانه دوباره تأسیس شده است و ما هیچ اطلاع نداریم که جریان این چیست و یک اطلاعات خیلى مفصلى از بى‌ترتیبى آنجا در سابق (حالا آقاى تدین تشریف آورده‌اند) و یک جریانى در سابق ما مى‌شنویم و یک زیاده‌روی‌هایى در اسراف در حقوق براى اشخاص در آنجا صحبت مى‌کنند حتى در روزنامه هم خواندیم یک نفر را آورده‌اند ماهى هزار و هفتصد تومان برایش حقوق قرار داده‌اند که آن هم در کمیسیون بودجه عرض شد حالا موافقت بفرمایند که این به کمیسیون برود و ما ببینیم این مدتى که این سه ماهه این مخارجى که کرده‌اند چیست و ما یک اطلاعى پیدا بکنیم که این یک میلیون چه مخارجى شده است آن وقت گزارشش داده شود به مجلس.

وزیر خواروبار- بنده عرض کردم که منظورى در این باب ندارم فقط چون آخر سال است بایستى تکلیف این معلوم شود اگر موافقت نمى‌فرمایید مى‌رود به کمیسیون ولى ترتیبى داده شود که براى جلسه آینده گزارشش تهیه بشود (بعضى از نمایندگان- بسیار خوب)

6- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه‏

رئیس- قبل از ختم جلسه این را عرض کنم خوب است

+++

بعد از این آقایان وزرا و مخبرین هم لطف بفرمایید در وقت نطق اجازه بگیرند که تصادم نکند با اجازه سایر آقایان نمایندگان (صحیح است) و دیگر این که حالا روزها بلند شده است و البته ماندن تا ساعت یک یا یک و نیم بعد از ظهر اسباب زحمت است خاصه با این مضیقه‌اى که براى وسایل حمل و نقل است اگر آقایان موافقت بفرمایند ساعت چهار به ظهر تشریف بیاورند که زودتر جلسه را افتتاح کنیم خیلى کارها پیشرفت خواهد کرد و براى آقایان هم اسباب زحمت فراهم نمى‌شود. اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آینده روز سه‌شنبه چهار ساعت به ظهر مانده دستور همین لوایحى که داده شد.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294011!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)