کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 14 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 دى ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. قرائت تلگراف رئیس مجلس کبیر ملى ترکیه‏

3. شور اول لایحه تأسیس آموزشگاه‌هاى فنى پست و تلگراف‏

4. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 206 تا ماده 224

5. تصویب چهار فقره مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 14

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 16 دى ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. قرائت تلگراف رئیس مجلس کبیر ملى ترکیه‏

3. شور اول لایحه تأسیس آموزشگاه‌هاى فنى پست و تلگراف‏

4. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 206 تا ماده 224

5. تصویب چهار فقره مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه نهم دى ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند

)اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: اعتبار - دکتر قزل ایاغ - بوداغیان - اقبال - موقر - رفیع - لاریجانی - هدایت‌الله پالیزی - سلطانی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: رضوی - صادق وزیری - ثقة‌الاسلامی - شهدوست - تولیت - محیط - صدر - اعظم زنگنه .

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: شیرازی - افخمی - وکیلی(

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى عطاء‌الله پالیزى‏

هدایت‌الله پالیزى - جلسه گذشته بنده چون کسالت داشتم به عرض مقام ریاست هم رساندم معذلک بنده را این جا غایب بى‌اجازه نوشته‌اند.

مؤید احمدى - خیر جزو غایبین با اجازه نوشته‌اند

هدایت‌الله پالیزى - ببخشید معذرت می‌خواهم‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد خیر) تصویب شد

2. قرائت تلگراف رئیس مجلس کبیر ملى ترکیه‏

رئیس - تلگرافى که از طرف مجلس به ریاست مجلس شوراى عالى ترکیه شده بود جوابى رسیده است که به اطلاع آقایان مى‌رسد.

(به شرح زیر خوانده شد)

آنقره - تهران‏

جناب آقاى اسفندیارى رئیس مجلس شوراى ملى

براى تسلیت‌هاى صمیمانه عالى آقاى رئیس تشکر حقیقى خود را اظهار داشته ملت ترک کلیتاً از احساسات بامحبت

+++

و تأثرآمیز که از طرف ملت ایران برادر در موقع زلزله ناحیه شرقى آناتولى اظهار شده متشکر است.

عبدالخالق رندا

3. شور اول لایحه تأسیس آموزشگاه‌هاى فنى پست و تلگراف‏

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون پست و تلگراف راجع به کلاس‌هاى فنى مطرح است.

گزارش کمیسیون پست و تلگراف به شرح زیر خوانده شد:

کمیسیون پست و تلگراف با حضور آقاى معاون پست و تلگراف لایحه دولت راجع به اجازه تأسیس آموزشگاه‌هاى فنى به وزارت پست و تلگراف را تحت شور قرار داده با توضیحاتى که در اطراف مواد آن و لزوم تأسیس آموزشگاه‌هاى نامبرده داده شد با عین مواد پیشنهادی دولت موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم مى‌شود

رئیس - لایحه طبع و به اطلاع آقایان رسیده است مذاکره در کلیات است. آقاى معدل‏

معدل - بنده یک توضیح مختصرى مى‌خواستم و یک نظرى هم داشتم که مى‌خواستم عرض کنم توضیحى که مى‌خواستم این است که آیا دوره این آموزشگاه‌ها یک مرتبه خواهد بود یا تکرار خواهد شد فرض بفرمایید این محصلى که باید یک سال تحصیل کند فقط براى یک مرتبه است که آن شخص وارد مى‌شود یا براى سال‌هاى دیگر هم هست و باز داوطلب قبول می‌شود این را خواستم سؤال کنم اما نظریه‌ای که داشتم این بود که البته چون داوطلب به طور مسابقه خواهد بود اگر لازم باشد در آیین‌نامه‌ها هم قید شود که یکى از شرایط ورودى هم صحت مزاج باشد چون دولت یک زحمتى مى‌کشد یک آموزشگاهى تهیه مى‌کند و یک اشخاصى را می‌پذیرد البته اینها یک شخص سالم و قوى باشند بهتر مى‌توانند استفاده از وجود آنها بکند.

معاون وزارت پست و تلگراف - راجع به قسمت اول که نماینده محترم سؤال کردند فعلاً تأسیس این آموزشگاه‌ها براى یک مرتبه است اگر احتیاجات وزارت پست و تلگراف در همین یک مرتبه رفع شود که هیچ و الا ممکن است باز هم دائر شده و محصل قبول کند.

راجع به قسمت دوم که مربوط به تصدیق صحت مزاج بود البته شرط ورود به خدمت داشتن معلوماتى است که در لایحه ذکر شده است راجع به صحت مزاج این قسمت را هم ممکن است در آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینى نمود.

رئیس - رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثر بخاستند) تصویب شد. ماده اول‏

ماده اول - آموزشگاه‌هایى در مرکز و شهرستآنها به شرح ذیل تأسیس نماید:

الف - آموزشگاه‌هاى مرکزى ادارى سه شعبه خواهد بود.

شعبه اول - براى کارهاى عمومى پستى و تلگرافى که شرط ورود آن دارا بودن تحصیلات سه سال اول دبیرستان بوده و دوره تحصیلى آن دو سال مى‌باشد.

شعبه دوم - کسانی که داراى معلومات دوره کامل علمى دبیرستان باشند براى کارهاى الکتریکى و مکانیکى مربوط به تلگراف تلفن بی‌سیم پخش صدا و غیره در این شعبه پذیرفته شده و دوره تحصیلى آن نیز دو سال مى‌باشد.

شعبه سوم - شرط ورود این شعبه داشتن دانشنامه‌هاى دانشکده فنى و هنرسراى عالى صنعتى مى‌باشد دوره تحصیلى این طبقه مدت یک سال خواهد بود که به تکمیل اطلاعات و معلومات فنى اختصاصى وزارت پست و تلگراف اشتغال خواهند داشت.

ب - آمورشگاه شهرستانظها که عنوان کلاس را داشته و معلومات پستى و تلگرافى را در مدت یک سال فرا خواهند گرفت و در نقاط لازمه کشور مخصوصاً در نقاط گرمسیر متدرجاً دایر مى‌گردد شرط ورود به این آموزشگاه حداقل داشتن گواهینامه ابتدایى است.

تبصره - برنامه تحصیلى کلاس مخصوص شهرستآنها و آموزشگاه‌هاى سه‌گانه مرکز و آیین‌نامه امتحانى داخلى و نهایى آنها را وزارت پست و تلگراف و تلفن بر طبق

+++

احتیاجات خود تنظیم نموده و براى تصویب شورلى عالى فرهنگ خواهد فرستاد.

رئیس - آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند (مخبر کمیسیون و تلگراف) - اینجا در قسمت شعبه سوم سطر اول بعد از کلمه دانشکده فنى به جاى (واو) باید (یا) گذاشته شود: دانشنامه‌هاى دانشکده فنى یا هنرسراى عالى صنعتى.

رئیس - ماده دوم‏

ماده دوم - فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاهاى شهرستآنها در صورت داشتن گواهینامه سه سال اول متوسطه (و یا دادن امتحان آن در مرکز) می‌توانند به شعبه اول آموزشگاه مرکز وارد شده پس از طى دوره و گرفتن گواهینامه از مزایاى قانونى آن بهره‌مند شوند.

رئس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده خواستم در این ماده دوم در قسمت شهرستآنها تذکرى عرض کنم در این جا دوره اول متوسطه را رعایت نموده‌اند که اگر گواهینامه دوره اول متوسطه را دارا باشند مى‌توانند در مرکز در آموزشگاه‌هاى شعبه اول وارد شوند ولى اگر دوره کامل متوسطه را داشتند این جا را مسکوت گذاشته‌اند که اگر یکى از محصلین شهرستآنها گواهینامه دوره دوم متوسطه را داشتند در این جا متذکر مى‌شدند که آنها هم بتوانند به همان آموزشگاه‌هاى مرکزى با همان مزایایى که قانون براى آنها معین کرده است وارد شوند و یک قسمت دیگر هم بنده دیدم در اینجا و آن دادن امتحان است در مرکز و به نظر بنده به این ترتیب از آن اصلى که دولت در نظر گرفته است منحرف مى‌شود و لزومى ندارد.

معاون وزارت پست و تلگراف - در ماده تصریح شده است که شرط ورود به شعبه اول آموزشگاه مرکزى براى فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه‌هاى شهرستآنها داشتن گواهینانه سه سال اول متوسطه یا دادن امتحان آن در مرکز مى‌باشد و این موضوع از نظر مساعدت با محصلین شهرستآنها مى‌باشد و چون هنوز در اغلب نقاط شش ساله متوسطه دایر نشده است از این نظر سه ساله متوسطه منظور شده است.

رئیبس - ماده سوم‏

ماده سوم - کارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن که حائز اهمیت شرایط مربوطه باشند مى‌توانند دروس هر یک از شعب را تهیه کرده و در امتحانات نهایى شرکت نموده پس از موفقیت و اخذ گواهینامه مربوط از مزایاى قانونى آن بهره‌مند شوند.

رئیس - ماده چهارم‏

ماده چهارم - فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه‌هاى شهرستآنها با پایه یک و شعبه اول مرکز با پایه دو و شعبه دوم با پایه سه و شعبعه سوم با پایه چهار ادارى استخدام مى‌شوند ولى فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه‌هاى شهرستآنها فقط تا پایه پنج مى‌توانند ارتقا حاصل نمایند ترفیع از این پایه به پایه بالا براى فارغ‌التحصیل‌هاى شهرستآنها موکول به ورود به یکى از شعب آموزشگاه‌هاى مرکز و اخذ گواهینامه آن مى‌باشد

رئیس - آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده این لایحه را که تهیه شده است یکى از لوایح خوب مى‌دانم زیرا تلگراف کارمندان فنى دارد و حقیقتاً هم اشخاص کارى و زحمتکش هستند و حقوق آنها هم از ابتدا که وارد خدمت شدند پایه‌اش طورى گذاشته شد که متأسفانه خیلى کم معین شده که اکثراً حالا رتبه‌هاى کمى دارند و عقیده بنده این است حالا که وزارت پست و تلگراف متوجه شده است که اشخاص فنى و با معلومات تهیه کند باید حقوق آنها را هم طورى که لازم است تعیین کند که کافى براى زحمت‌هاى آنها باشد که بتوانند با امیدوارى کامل متحمل زحمات و خدمات انها باشد که بتوانند با امیدوارى کامل متحمل زحمات و خدمات ادارى بشوند

معاون وزارت پست و تلگراف - راجع به حسن ظن آقاى ملک مدنى در خصوص پایه خدمت کارمندان وزارت پست و تلگراف تشکر مى‌کنم و همان طور که فرمودند با وجود زحمات زیادى که مخصوصاً کارمندان فنى وزارت پست و تلگراف دارند این پایه‌ها کم است ولى چون این پایه‌ها

+++

که در لایحه پیش‌بینى شده پایه حقوق و علاوه بر آن یک قسمت کارهاى اضافى دارند که براى آن کارهاى اضافى هم فوق‌العاده با آن کارمندان داده مى‌شود این است که با فوق‌العاده اضافه کار و حقوق پایه‌ها و حقوق پایه‌ها تقریباً مى‌توان گفت حقوق آنها مکفى خواهد بود.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - این قسمت را که آقاى ملک مدنى تذکر دادند البته هم مى‌دانیم که اعضای وزارت پست و تلگراف مطابق زحمتى که مى‌کشند حقوق آنها منظور نشده است و همچنین اگر حالا بخواهند این رتبه‌ها بیشتر قرار دهند شاید برخورد کند به مشکلات ادارى ولى به طور کلى (اغتنام فرصت مى‌کنم) تصور مى‌کنم که اساساً بایستى براى این گونه وزارتخانه‌ها که اشخاص زحمتکش هستند و ساعت کارى زیادترى دارند و زحمت‌شان هم زیاد است مثلاً یک نفر تلگرافچى طورى است که نمى‌شود او را برد به رتبه مدیر کلى رساند و بالاخره او یک کار دائم و مستمرى دارد که نشسته است و کارش را می‌کند باید یک قانون خاصى براى استخدام آنها آورد که اگر از ترفیعات زیاد استفاده نمى‌کند حقوق کافى بگیرند که قادر باشند به تأمین معاش‌شان. بنده تصور مى‌کنم که اگر این وارد ذهن آقاى معاون وزیر محترم پست و تلگراف باشد که در آتیه بتوانند یک فکر اساسى بکنند که اینها از این نکس مالى و از این زحمت پرکارى راحت بشوند بسیار به جا خواهد بود

رئیس - آقاى جهانشاهى‏

جهانشاهى - چند نفر آقایان راجع به این لایحه اظهار نظر فرمودند و آقاى معاون هم جواب دادند ولى بنده جواب‌هاى ایشان را نفهمیدم اولاً پشت‌شان به ما بود و ثانیاً خیلى هم یواش حرف مى‌زدند بنده فرمایشات آقایان را شنیدم ولى جواب آقا را هیچ نفهمیدم. به این نظر در قسمت ادارى که عبارت از اداره پست باشد عقیده بنده این است که مادامى که ما منتظر خدمت داریم در هر وزارتخانه خوب است اینها را بیاورند استخدام کنند لازم نیست یک اشخاصى که زحمت‌ها کشیده‌اند و تجربه آموخته‌اند امروز بیکار در وسط خیابان راه بروند و معیشت نداشته باشند و ما برویم یک اشخاصى را از خارج بیاوریم. اگر اینها به این اندازه نالایق هستند و هیچ نباید با آنها خدمت رجوع کرد بالاخره بیرون‌شان کنند منتظر خدمت هستند و در روزنامه مى‌خوانیم یک ردیف منتظر خدمت خوب اینها را ببرند آنجا کار بدهند. این قسمت ادارى پست اما قسمت تلگراف این یک کار تخصصى است امروز اگر بنده را ببرند به وزارت پست و تلگراف بنده نمى‌توانم تلگراف بزنم این کار تخصصى است این را هم با این حقوق و این پایه و این ترفیع نمى‌شود استخدام کرد براى این که یک نفر مختص نمى‌آید با ماهى شصت هفتاد تومان حداکثر در یک چنین شهرى و یک چنین دنیایى استخدام شود و زندگى کند پس باید به اندازه معیشت‌شان با اینها حقوق داد بدیهى است یک آدم برانى را نمى‌توانند امروز ببرند به وزارت تلگراف که فورى تلگرافچى شود این را باید ببرند درس بدهند و تحصیل کند وقتی یاد گرفت باید حقوق مکفی حقوق مکفى بدهند و الا اینها دلخوش‌کنک است به اصطلاح که ما یک لایحه بیاوریم. ما منتظر خدمت زیاد داریم ببرند به پست مانعى ندارد آقاى ملک اظهار موافقت کردند بنده عرض مى‌کنم اینها را بیاورند به پست براى قسمت تلگراف هم یک تصمیم عملى بگیرند به شرط این که حقوق مکفى به آنها بدهند که بتوانند زندگانى کنند.

مخبر فرهمند (مخبر کمیسیون پست و تلگراف) - راجع به منتظرین خدمت ادارات که آقا اشاره فرمودند که تا وقتى که منتظر خدمت هست نباید اشخاص جدید آورد البته آنچه را که وزارتخانه‌ها مى‌توانند از منتظرین خدمت استفاده کنند مى‌کنند و دیگر احتیاجى نیست که آموزشگاهى درست کنند و یک اشخاصى را بیاورند تربیت کنند و از آنهایى که هستند استفاده نکنند. این لایحه که آمده است از نقطه‌نظر احتیاج بوده است که یک اشخاصى را بیاورند تربیت کنند و متخص شوند و مشغول کار شوند در قسمت تلگراف هم که فرمودید حقوق بیشترى بدهند که یک رشته‌هاى علمى را بیاموزند اگر مقایسه کنیم این پایه که براى اینها قرار داده شده با دکترها و لیسانسه‌هایى که از خارج مى‌آیند و باید با رتبه سه وارد شوند

+++

به وزارتخانه‌ها و از این آموزشگاه‌ها که بیرون بیایند با پایه چهار وارد خدمت خواهند شد تصور مى‌کنم تصدیق خواهید فرمود که این یک ارفاقى بوده است که وزارت پست و تلگراف نسبت به اشخاصى که بعد از این وارد خدمت مى‌شوند کرده است‏

رئیس - پیشنهادى است در ماده چهار خوانده مى‌شود: (این طور قرائت شد)

پیشنهاد مى‌شود ماده 4 این طور اصلاح شد:

فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه شهرستان با پایه دو شعبه اول مرکز با پایه سه شعبه دوم با پایه چهار شعبه سوم با پایه پنج استخدام مى‌شوند تا آخر ماده - دکتر طاهرى‏

رئیس - به کمیسیون رجوع مى‌شود چند پیشنهاد دیگر هم از آقایان راجع به ماده 1 و 2 رسیده عیناً فرستاده مى‌شود به کمسیون ماده پنجم خوانده مى‌شود:

ماده 5 - کلیه دانش‌آموزان مرکز و شهرستآنها باید در موقع ورود تعهد کتبى بسپارند که پس از فراغ از تحصیل مدت پنج سال با دریافت مقررى به خدمات مختلفه وزارت پست و تلگراف و تلفن اشتغال ورزند کسانى که مطابق تعهد خود عمل ننمایند علاوه بر این که باید از عهده هزینه که دولت درباره آنها نموده برآیند از مزایاى این قانون نیز محروم خواهند شد.

رئیس - آقاى طباطبایى

محمد طباطبایى - عبارت آخر این ماده به نظر بنده زائد است خواستم نظر آقا را متوجه کنم که در کمیسیون که شور شد نظرى بفرمایید اگر صلاح مى‌دانید این عبارت حذف شود. اشخاصى که وارد آموزشگاه مى‌شوند بعد از این که دوره را طى کردند البته مشمول این مواد هستند اگر اینها خواستند نسبت به انجام خدمتى که تعهد کرده‌اند در وزارت پست و تلگراف بکنند سرپیچى کنند البته بایستى هزینه که درباره آنها شده است بپردازند ولى از مزایاى این قانون چرا بهره‌مند نشوند چه دلیل دارد؟ در صورتى که مشمول این مواد هستند دوره طى کرده‌اند هزینه دولت را هم مسترد کرده‌اند و داراى این مزایا هستند چرا محروم باشند.

مخبر - مقصود از این ماده این بوده است که یک اشخاص را وزارت پست و تلگراف تربیت مى‌کند براى استفاده خودش ممکن است یک شخصى بیاید و مخارج تحصیلش را هم بدهد فقط براى این که از مزایاى این قانون استفاده کند که وارد شود و این رتبه را بگیرد بعد خارج شود این است که ایتجا شرط شده است که از مزایاى این قانون نمى‌توانند استفاده کند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده هم همین نظر را داشتم البته فرمایش آقاى مخبر فرهمند صحیح است ولى بایستی نسبت به این قسمت در آیین‌نامه‌هایى که روى این قانون تهیه مى‌شود یک پیش‌بینى‌هایى بشود مثلاً یک نفر آمد این دوره را طى کرد و مدرسه را هم دید چهار سال هم در خدمت وزارت پست و تلگراف زحمت کشید تمام نقاط بد آب و هوا را هم که آقاى معاون اشاره فرمودند رفت و بعد از چهار سال طورى شد که نتوانست ادامه به خدمت بدهد این چهار سال خدمت کرده و یک سال کسر دارد آن وقت اگر ناچار شد که خدمت خودش را ترک بکند آیا باید تمام این مدتى که زحمت کشیده هدر برود؟ البته منظور وزارت پست و تلگراف همین هست که آقاى مخبر فرهمند فرمدند ولى بایستى قانون را هم که ما اینجا مى‌آوریم یک اصولى را هم رعایت کنیم. بنده خیال مى‌کنم اگر چنانچه نسبت به مدت در این قانون یک عبارتى اضافه شود و ماده را طورى تنظیم بفرمایند که مدت رعایت شود رفع این نقص را مى‌کند و منظور وزارت پست و تلگراف هم به عمل مى‌آید.

مخبر - فرق نمى‌کند اگر به جاى پنج سال هم بنویسیم چهار سال آن وقت سه سال و پنچ ماه یا سه سال و شش ماه خدمت کرد و یک وضعى برایش پیش آمد که نتوانست به خدمت خودش ادامه دهد باز همین ترتیب پیش مى‌آید (اعتبار - خوب این وضعیت باید در آیین‌نامه رعایت شود) البته در موقعش اینها را در آیین‌نامه ذکر می‌کند.

رئیس - ماده ششم‏

ماده 6 - کلیه مقررات قانون استخدام کشورى و مواد اصلاحیه آن به استثناى موادى که در این قانون تصریح شده شامل کسانى که به موجب این قانون استخدام و صاحب پایه مى‌شوند نیز خواهد بود.

+++

رئیس - ماده هفتم‏

ماده 7 - وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است اسخدام و پایه دانش‌آموزان مرکز و شهرستآنها که در امتحانات مربوطه موفقیت حاصل نمایند از تاریخ صدور ابلاغ قبولى آنان تا مدت یک سال عملى نماید.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - در ماده دوم که بنده عرض کردم خیال مى‌کنم نتوانستم منظورم را عرض کرده باشم این بود که خواستم در کلیات عرض کرده باشم ماده دوم شرط کرده است براى ورود فارغ‌التحصیل‌هاى آموزشگاه‌هاى شهرستآنها سه سال اول متوسطه را یعنى اگر کسى داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه شد مى‌توانند بر طبق این قانون به آموزشگاه‌هاى فنى وزارت پست و تلگراف وارد شود اینجا بنده یک یش نهادى هم تهیه و تقدیم کرده‌ام که در اینجا بنویسم (در صورت داشتن گواهینامه کامل متوسطه یا سه ساله متوسطه) که این هر دو را داشته باشد الان هم در غالب شهرستان‌هاى ما دوره کامل متوسطه هست و به طورى که بنده در نظر دارم اگر دوره کامل متوسطه را در اینجا ذکر نکنیم نظر بنده اساساً یک تبعیضى است وقتى که داراى آن گواهینامه باشد چه شهرستان و چه مرکز هر دو مى‌توانند داخل شوند.

معاون وزارت پست و تلگراف - به طورى که در لایحه ملاحظه مى‌فرمایید شرط ورود در آموزشگاه‌هاى شهرستآنها شش ساله ابتدایى قرار داده شده است و این جا براى ارفاق و مساعدت پیش‌بینى کرده‌ایم که در صورت فارغ‌التحصیل شدن از آموزشگاه‌هاى شهرستان و داشتن معلومات سه ساله متوسطه مى‌تواننند در آموزشگاه مرکز وارد شود بدیهى است در صورت داشتن معلومات بیشتر مى‌توانند از مزایاى سایر قسمت‌ها هم بهره‌مند گردد.

رئیس - موافقین با ورود در شور دوم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

4. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 206 تا ماده 224

رئیس - بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به امور حسبى از ماده 206 قرائت مى‌شود

فصل چهارم - در تحریر ترکه‏

ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفى است.

رئیس - ماده 207

ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونى آنها و وصى براى اداره اموال پذیرفته مى‌شود.

رئیس - ماده 208

ماده 208 - امین غایب و قیم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت مزبور به آنها در صورتى که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نماید.

رئیس - ماده 209

ماده 209 - در صورتى که سهم محجور از ترکه متوفایى قبل از تعیین قیم معین نشده باشد قیم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتى که پس از تعیین قیم سهمى از ترکه متوفایى به محجور برسد

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - به عقیده بنده این ماده با وضع این قانون و نظرى که متوجه مواد این لایحه است وفق نمى‌دهد این قانون به نام امور حسبى طرح و باید از نظر مجلس بگذرد مقصود عمده دولت از این قانون حفظ صغار و اموال صغار است و الا به کبار کارى ندارد پس لازم است منتها درجه تسریع در امور مربوطه به محجورین به عمل آمده باشد تا منظور به دست بیاید این جا در این ماده اقل یک ماه و اکثر سه ماه برلى تحریر ترکه معین مى‌کنند اولاً از وقتى که که مهر و موم مى‌شود تا وقتى که آگهى داده بشود کمتر از ده روز نمى‌شود این تقریباً مى‌رود روى چهار ماه تکلیف ورثه صغیر و محجور چیست؟ از یک طرف مهر و موم شده از یک طرف تحریر ترکه نشده است ممکن است یک مفاسدى از جهات متعدده متوجه این صغیر بشود یکى بى‌آذوقه ماندن آنها و یکى اشیایى که جزء ماترک است طول مدت موجب فساد آنها بشود یکى بودن اسنادى که

+++

بایستى در ظرف ده روز یا پانزده روز تکلیفش معلوم شود میوه‌فروشى که میوه باغ متوفى را برده است باید وجهش را بپردازد از این قبیل امور متصور است که به واسطه این تأخیر اسباب زحمت بشود این است که بنده پیشنهاد مى‌کنم که این ماده اصلاح شود به این طریق که اگر تحریر ترکه متوفى راجع به متوفایی است که محجور دارد این عمل پس از مهر و موم شدن و توقیف شدن فورى به عمل آید بدون اگهى و انتظار و بدون فوت وقت و اگر محجورى در کار نیست یک ماه که سهل است چهار ماه هم وقت بدهند براى تحریر ترکه اهمیتى ندارد لهذا بنده این ماده را به عقیده خودم اصلاح کرده و پیشنهاد مى‌کنم مورد قبول واقع مى‌شود و الان این عیوب را که عرض کردم این ماده در برخواهد داشت.

کفیل وزارت دادگسترى - مدتى که در این ماده ذکر شده حفظش و بقایش ضرورت دارد براى این که ممکن است کسانى که صاحب حق هستند در حوزه دادگاه مقیم نباشند و در ایالات و لایات دوردست باشند و یا در خارج از کشور باشند و براى این که آنها بتوانند از حق خودشان استفاده کنند و حاضر بشوند براى تحریر ترکه بایستى آنها را اخبار و اعلان کرد چون ممکن است که دسترس به فرد فرد نباشد قانون آمده است پیش‌بینى کرده است به وسیله اعلان در جراید آنها را اخبار مى‌کند و اگر در محل حوزه دادگاه مقیم باشند باز آنها را به وسیله احضاریه اخبار مى‌کنند و این یک ماه و سه ماه براى رعایت فاصله است که بین محل اقامت آنها است اگر آنها در این حوزه مقیم باشند البته مدت را کمتر از یک ماه معین مى‌کنند و اگر در خارج کشور یا جاهاى دوردست باشند سه ماه معین کرده‌اند بنابراین حفظ مدت به نظر بنده ضرورت دارد اما معایبى که آقاى اوحدى فرمودند که ممکن است مترتب شود در عرض این مدت عیبى نخواهد بود زیرا در همین قانون پیش‌بینى شده است که اگر اموالى که توقیف مى‌کنند اموال فاسد شدنى و ضایع شدنى باشد نبایستى آنها را توقیف بکنند و به علاوه براى هزینه ضرورى و فوتى صغار پیش‌بینى شده است که آن حاکم دادگاه که مى‌رود مهر و موم مى‌کند یا دادستان باید هزینه‌هاى فورى و ضرورى آنها را پیش‌بینى کند این است که به عقیده بنده آن معایبى را که آقاى اوحدى تصور مى‌کنند خود این قانون این مسائل را پیش‌بینى و تأمین کرده است.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده فقط یک نکته را لازم دانستم تذکر بدهم و آن این است چون اقاى اوحدى فرمودند که تحریرى که فقط براى حفظ اموال صغار و محجورین است بنده خواستم عرض کنم که این تنها نیست یک جهتش براى حفظ حقوق محجورین و صغار است اما عمده تحریر ترکه که براى یک موضوع دیگرى است فلان آدم مى‌میرد ده هزار تومان قرض داشت مطابق اصل کلى قرض بر ورثه تعلق نمى‌گیرد به ترکه تعلق مى‌گیرد ممکن بود یک شخصى ترکه را نفله بکنند و از بین ببرند و فردا که طلبکار مى‌آید بگویند هیچ نیست ادعاى بر میت است برو قسم بخور و ثابت کن که این میت ترکه داشته و چقدر بوده است پس طلبکار سه کار باید بکند اولاً اثبات کند طلب خودش را ثانیاً قسم استظهارى بر بقاى دین یاد کند ثالثاً بعد از این که این کارها را رد کرد ثابت کند که این میت ترکه هم دارد پس در تحریر ترکه عمده نظر این است که طلب مردم از بین نرود حتى در یکى از مواد بود که هر گاه یک ورثه‌ای باشد و همه کبار باشند و بگویند ما دین پدرمان را خودمان مى‌دهیم ابداً کسى تحریر ترکه نمى‌کند و لو ترکه به قدر دین نباشد اما ما دین پدرمان را مى‌دهیم پس یک جهت عمده این است و همان طور که آقاى کفیل دادگسترى فرمودند ممکن است طلبکارى این جا نباشد آن طلبکار در مرکز یا آن جایى که تحریر ترکه مى‌شود حضور نداشته باشد باید در روزنامه‌ها بخواند که این شخص مرده تحریر ترکه‌اش مى‌شود نماینده‌اش را بفرستد یا خودش بیاید و آن دو قسمتى هم که ایشان اشاره فرمودند کاملاً در قانون پیش‌بینى شده است یکى راجع به اشیای ضایع شدنى که در این قانون پیش‌بینى شده است که فوراً آنها را تحت نظر مدعى‌العموم اشخاصى آنها را حفظ کنند پس این اشکال هم وارد نمى‌آید اشکال دوم هم که ممکن است صغیر گرسنه

+++

بماند آن هم پیش‌بینى شده که اولین خرجى که ممکن است دربین باشد خرج کفن و دفن میت است و مخارج اشخاص واجب النفقه‌اش پس این هم هیچ اشکال ندارد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - فرمایشات آقاى مؤید اوحدى همکار محترم بنده را متقاعد نکرد بنده فلسفه تحریر ترکه را که مى‌دانم آن قدر‌ها هم مستحضر هستم ولى مدعى‌العموم و دادستان را وکیل طلبکار نمى‌شناسم باید هر کس طلب دارد خودش عرض حال بدهد تأمین مى‌کند دادگاه بخش و دادستان در امور متوفى وکیل حاضر و غایب نیست (مؤید احمدى - غایب مفقود الاثر) اگر آن شکل شد بله پس این جا پاى محجور در کار است بنده براى حفظ محجور عرض کردم که این ماده با مقصود موافقت نمى‌کند مقصود از این قانون که اسمش امور حسبى است بیشتر متوجه قضایاى محجور است حالا محجور هم غایب باشد آن غایبى را که ما مى‌گوییم غیر از غایبى است که سایرین مى‌گویند یک وقت غایب طلبکار است یک وقت غایب ورثه است البته اگر وارث باشد و غایب شد مدعى العموم نماینده اوست اما براى طلبکار غایب نماینده نیست به هر جهت ما خواستیم از این عرایضى که کردیم این نتیجه را بگیریم که اگر فرضاً پاى ورثه در میان آید که محجور است تسریع شود بدون آگهى اگر نیست اگهى بشود چه ضرر دارد بنده در آن قسمت که عرضى نکردم آن ماده که بنده پیشنهاد کردم ملاحضه بفرمایید بنده نگفته‌ام که طلبکار را نخواهند گفته‌ام دین را ندهند نگفته‌ام آنها را حاضر نکنند اینها را هیچ کدام نگفته‌ام فقط عرض کردم و پیشنهاد کردم که هر جا پاى صغیر در بین آمد آنجا دیگر آگهى لازم ندارد تاخیر وقت هم لازم ندارد این که فرمودند قانون پیش‌بینى کرده است براى حفظ اشیا فاسد شدنى بلى صحیح است‏ بنده هم دیده‌ام و ملتفت هم هستم البته آن موقعى که از طرف دادگاه بخش بیایند براى توقیف و مهر و موم کردن اموالى نگاه مى‌کنند که اگر چهار تا خربزه یا چهار تا هندوانه یا یک اشیا ضایع شدنى است آن را البته حراج مى‌کنند ولى اگر جزو کاغذهاى متوفى یک کاغذى است که به موجب آن چهار صندوق مرکبات براى او از فلان جا حمل شده است و آمده است این را که دیگر آقاى دادرس نمى‌بیند که الان در فلان کاروانسرا براى متوفى بیست بار مرکبات آمده است کاغذ هم جزو کاغذ این آدم است ولى این را که نمى‌بیند و آنها آنجا ضایع مى‌شود و از بین مى‌رود بنابراین بایستى همه مطالب را در نظر گرفت نه یک قسمتش را و این ماده هیچ کدام از اینها را پیش‌بینى نکرده است اگر پیش‌بینى کرده است آقاى مؤید احمدى زحمت بکشند به بنده نشان بدهند.

مخبر - عرض کنم وقتى یک لایحه قانونى مفصل مى‌شود وارد صد ماده و دویست ماده تجاوز مى‌کند غالباً مذاکرات در اطراف یک ماده بخصوصى دور مى‌زند و حال آن که باید تمام لایحه را در نظر گرفت هم آنهایى را که گذشته و هم موادى که در آینده خواهد بود و به همین جهت فلسفه دو شورى بودن قوانین براى این است که در شور اول یک تذکراتى که به نظر مى‌رسد گفته شود و بعد در کمیسیون مذاکره شود و در شور دوم که خواهد شد ببینم اگر آن فکر تأمین نشده تجدید کنیم مثلاً آقاى نماینده محترم تذکر دادند که آقاى مؤید زحمت بکشند و نشان بدهند که آن ماده که این موارد در آنجا تأمین شده کجا است (اوحدى - موارد نیست یک مورد است که خودم گفتم) حالا آن موارد را بنده ارائه مى‌کنم یکى از آنها ماده 193 است که فراموش فرموده‌اند و بنده مى‌خوانم ماده 193 که در جلسه گذشته تصویب شده است (اشیای ضایع شدنى یا اشیایی که نگاهدارى آنها مستلزم هزینه بى‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتى که حمل و نقل و نگاهدارى آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعى است ممکن است مهر و موم نشود در این صورت اگر اشیا نامبرده در مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگسترى یا یکى از بانک‌هاى معتبر تودیع مى‌شود) یک مورد دیگر در قسمت‌هایى است که هنوز نرسیده‌ایم در فصل پنجم راجع به استیفای دین از ترکه که از ماده 225 شروع مى‌شود تا ماده 276 تمام این جهاتى است که راجع به تأمین حقوق اشخاص است براى این که اشخاصى که طلبکار از متوفى هستند

+++

به محض فوت متوفى دیون مؤجل آنها حال مى‌شود و بلافاصله حق مطالبه دارند براى این که یک اموالى از بین مى‌رود و ممکن است دیگر در دسترس نباشد البته هم مقنن و هم دولت در مقام حفظ انتظامات در نظر دارند که در ضمن این که حفظ حق محجور را بکنند حفظ حق همه مردم را بکنند و حق کسى از بین نرود و اگر با این مواد توجه بفرمایند البته این مشکلاتى که بیان فرمودند رفع مى‌شود و به علاوه چون شور اول است پیشنهاد آقاى اوحدى هم در کمیسیون مطرح مى‌شود و خودشان هم تشریف دارند و انشاءالله رفع نگرانى ایشان هم در شور دوم خواهد بود.

رئیس - پیشنهاد آقاى اوحدى خوانده مى‌شود:

پیشنهاد بنده - ماده 210 - دادگاه بخش براى تحریر ترکه در صورتى که بین ورثه محجورى باشد که ولى و قیم و یا وصى نداشته باشد پس از مهر و موم و بدون آگهى اقدام به صورت‌بردارى مى‌نماید و الا وقتى را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهى نباشد معین نموده که ورثه و یا نماینده قانونى آنها در دادگاه براى تحریر ترکه حاضر شوند.

پیشنهاد آقاى صفوى‏:

در ماده 210 پیشنهاد مى‌کنم به جاى جمله یکى از روزنامه هاى کثیر‌الانتشار نوشته شود در یکى از روزنامه‌هاى یومیه.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرضى ندارم.

رئیس - ماده 211:

ماده 211 - هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهى مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتى را براى تحریر ترکه معین کرده و به اشخاص ذی‌نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع مى‌دهد

رئیس - ماده 212:

ماده 212 - غیبت اشخاصى که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.

رئیس - ماده 213:

ماده 213 - براى تحریر ترکه صورتى از ترکه برداشته مى‌شود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:

1. توصیف اموال منقول با تعیین بهاى آن‏

2. تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلاآلات‏

3. مبلغ و نوع نقدینه‏

4. بها و نوع برگ‌هاى بهادار

5. اسناد با ذکر خصوصیات آنها

6. نام رقبات غیرمنقول‏

رئیس - ماده 214:

ماده 214 - ارزیابى اموال منقول به توسط ارزیابى که مورد تراضى ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مى‌آید.

رئیس - ماده 215:

ماده 215 - مطالبات و بدهى متوفى که به موجب احکام نهایى و اسناد رسمى یا دفاتر و برگ‌هاى مربوط به متوفى یا اقرار مدیونین ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته مى‌شود.

رئیس - ماده 216:

ماده 216 - در موقع تحریر ترکه صورت مجلسى برداشته مى‌شود که مشتمل بر امور زیر باشد:

1. نام و سمت متصدى تحریر ترکه‏

2. نام و مشخصات کسانى که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.

3. محلى که تحریر ترکه در آن جا صورت مى‌گیرد

4. اظهارات اشخاص راجع به دارایى و بدهى و ترکه متوفى‏

5. نام و مشخات کسى که اسناد و اموال به او داده مى‌شود

رئیس - ماده 217:

ماده 217 - اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانى باشد جاهاى سفید آن با دو خط متقاطع پر مى‌شود و اگر دفاتر مطابق پلمپ نشده باشد متصدى تحریر ترکه صفحات دفتر را امضا مى‌نماید.

رئیس - ماده 218:

ماده 218 - در مدتى که ترکه تحریر مى‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتى که براى اداره و حفظ ترکه لازم است.

+++

رئیس - ماده 219:

ماده 219 - عملیات اجرایى راجع به بدهى متوفى در مدت تحریر ترکه معلق مى‌نماید.

رئیس - ماده 220:

ماده 220 - مرور زمان نسبت به مطالبات متوفى در مدت تحریر ترکه جارى نمى‌شود.

رئیس - ماده 221:

ماده 221 - دعاوى راجع به ترکه یا بدهى متوفى در مدت تحریر ترکه توقیف مى‌شود ولى به درخواست مدعى ممکن است خواسته تأمین شود.

رئیس - ماده 222:

ماده 222 - صورت ترکه و هم چنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانى مى‌شود و اشخاص ذی‌نفع مى‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.

رئیس - ماده 223:

ماده 223 هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافى بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد دادگاه سعى مى‌کند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست یکى از ورثه کسى را از ورثه یا غیر آنها براى حفظ ترکه موقتاً معین مى‌نماید.

رئیس - ماده 224:

ماده 224 - خاتمه تحریر ترکه که به ورثه اطلاع داده مى‌شود و هرگاه ورثه یا اقامت گاه انها معین نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهى در روزنامه خواهد شد.

5. تصویب چهار فقره مرخصى‏

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده مى‌شود. گزارش مرخصى آقاى لاریجانى.

آقاى لاریجانى درخواست هفت روز مرخصى از هشتم دى ماه 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم مى‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى لاریجانى برخیزند (اغلب برخواستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى منصف:

آقاى منصف از تاریخ 20 آبان لغایت یازدهم آذر ماه 1318 غایب بوده‌اند و درخواست کرده‌اند که از بابت مرخصى مقرر سالیانه ایشان محسوب شود کمیسیون عرایض با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى منصف قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى‏

آقاى مرآت اسفندیارى درخواست نه روز مرخصى از تاریخ 18 آذر 1318 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش ان به عرض مى‌رسد

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى ماکوئى‏:

آقاى کامل ماکوئى درخواست بیست روز مرخصى تاریخ 9 آبان ماه 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض مى‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى کاکل ماکوئى برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 23 دى ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده.

مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293740!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)