کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14
[1396/05/18]

جلسه: 14 صورت مجلس روز سه شنبه 15 فروردین ماه1323  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- مذاکرات راجع به دستور

3- انتخاب بقیه اعضاى هیئت رئیسه‏

4 - تصویب نمایندگى آقاى مهندس فریور

5- اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏14

جلسه: 14

صورت مجلس روز سه شنبه 15 فروردین ماه1323

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- مذاکرات راجع به دستور

3- انتخاب بقیه اعضاى هیئت رئیسه‏

4 - تصویب نمایندگى آقاى مهندس فریور

5- اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى سید محمدصادق طباطبایى تشکیل گردید )

صورت مجلس روز دوشنبه 14 فروردین ماه را آقاى طوسى (منشى) قرائت نمودند

) اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه - آقایان - حسن کفایی- سیف­پور فاطمی - مؤید قوامی- آقا سید ضیاء­الدین طباطبایی - دکتر مصدق- آقا رضا تهرانچی .

دیر آمدگان بی­اجازه – آقایان :دکتر کشاورز- دکتر شفق- دکتر رادمنش - نقابت (

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست (خیر) صورت مجلس تصویب شد. چند نفر از آقایان اجازه خواسته­اند آقاى امینى فرمایشى دارید؟

امینى- بنده خواستم از حسن نظرى که آقایان نسبت به بنده ابراز می­دارند تشکر نموده و ضمناً عرض کنم که بنده داوطلب مقام منشى­گرى نیستم استدعا می­کنم که آقایان آرا خودشان را خراب نکنند .

رئیس- آقاى مجد ضیایى .

مجد ضیایى- بنده هم با تشکر از آقایان خواستم عرض کنم که بنده هم کاندید منشى­گرى نیستم و تقاضا می­کنم آقایان آقاى ذوالفقارى را انتخاب بفرمایند چون در فراکسیون هم قرار شده بود که ایشان را انتخاب کنند و یک تذکرى هم خواستم نظر به سوابقى که از منشى­گرى دارم عرض کنم و آن این است که خوب است آقایان یکى از منشى­هاى سابق آقاى طوسى یا آقاى هاشمى را انتخاب بفرمایید چون این آقایان اطلاعات کاملى از امور پارلمانى دارند و در بعضى مواقع شاید لازم باشد که تذکراتى به مقام ریاست بدهند .

2 -مذاکرات راجع به دستور

جمعى از نمایندگان- دستور.

+++

رئیس- دو فقره پیشنهاد شده است راجع به پرونده آقاى مهندس فریور ولى بنده عقیده­ام این است که چون وقت داریم احتیاج به تغییر دستور نیست اول انتخاب هیئت رئیسه را تمام می­کنیم بعد هم پرونده آقاى مهندس فریور را مطرح کنیم آقاى فولادوند.

فولادوند- با اعتبارنامه آقاى مهندس فریور خیال نمی­کنم کسى مخالف باشد عقیده بنده این است که قبلاً پرونده آقاى مهندس فریور مطرح شود بعد بقیه انتخاب هیئت رئیسه به عمل آید.

رئیس- آقاى هاشمى .

هاشمى- گاهى در مجلس سیزدهم دیده می­شد بدون این که یک موجبى در کار باشد دستور تغییر می­یافت و این کار خوب نیست در این دوره تکرار شود الان وقت داریم یک ساعت و نیم به ظهر است و کار زیادى هم نداریم فقط انتخاب سه نفر منشى است و سه نفر کارپرداز و بعد هم به پرونده آقاى مهندس فریور می­پردازیم (صحیح است)

3- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه

رئیس- پس به طورى که منظور آقایان است شروع مى کنیم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه- انتخاب سه نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان نظار تشریف بیاورند.

اخذ آراء به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل شد

مهره تفتیشیه 85 اوراق رأى 86

آقاى هاشمى 54 رأى آقاى طوسى 50 رأى آقاى جواد مسعودى 44 رأى آقاى ذوالفقارى 36 رأى آقاى تیمورتاش 30 رأى آقاى دکتر کشاورز 29 رأى آقاى امینى 2 رأى آقاى بوشهرى- دکتر شفق- ملک­مدنى- افخمى- مظفرزاده- مخبر فرهمند هر یک یک رأى

رئیس- آقاى هاشمى 54 رأى آقاى طوسى 50 رأى آقاى مسعودى 44 رأى آقاى ذوالفقارى 36 رأى آقاى تیمورتاش 30 رأى آقاى دکتر کشاورز 29 رأى دارند بنابراین آقایان هاشمى و طوسى و مسعودى انتخاب شدند. آقاى اقبال .

اقبال- این دو روزه یک عده از آقایان و مخصوصاً آقاى مخبر فرهمند با بنده مذاکره فرمودند که بنده در کار مباشرت کاندید بشوم ولى بنده کاندید نیستم و گمان می­کنم خود آقاى مخبر فرهمند با سوابقى که در کارپردازى دارند شایسته باشند و بهتر این است که آقایان ایشان را در نظر بگیرند .

رئیس- شروع مى شود به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى .‏

(اخذ آراء به عمل آمده و پس از شماره مهره­هاى تفتیشیه و اوراق رأى و استخراج آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 89 اوراق رأی 89

آقاى افخمى 65 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 63 رأى آقاى مخبر فرهمند 59 رأى آقاى مظفرزاده 34 رأى آقاى فداکار 13 رأى آقاى نبوى 13 رأى آقاى اقبال 3 رأى آقایان اخوان- امامى- بوشهرى- دکتر معظمى- ملک­مدنى- دکتر کشاورز- رستم گیو- فریور هر یک یک رأى .

رئیس- عده آراء 89 آقاى افخمى 65 رأى آقاى مرآت اسفندیارى 63 رأى آقاى مخبر فرهمند 59 رأى آقاى مظفرزاده 34 رأى آقاى فداکار 13 رأى آقاى نبوى 13 رأى دارند بنابراین آقایان: افخمى و مرآت اسفندیارى و مخبر فرهمند به اکثریت انتخاب شدند. آقاى ملک­مدنى .

ملک­مدنى- بنده در این موقع که انتخابات هیئت رئیسه خاتمه پیدا کرده است خواستم عرض کنم آقایان که طرف اعتماد مجلس هستند بایستى در کارپردازى مجلس یک قدم­هاى مؤثرى بردارند مجلس انتظار دارد همان طور که در دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى آماده است که اصلاحاتی را در کشور شروع کند عقیده من این است که اول اصلاحات باید از مجلس شوراى ملى شروع شود و آقایان کارپردازان باید بدون رعایت و

+++

ملاحظه صراحتاً اینجا عرض می­کنم نظم و دیسپلین را برقرار کنند و هر کس که انجام وظیفه نمی­کند دستش را بگیرند و بیرون کنند. مجلس باید رویه­اش نمونه باشد براى وزارتخانه­ها همان طور که سابق هم بوده بنده خواستم این مطلب را به عرض آقایان برسانم که آقایان نباید سستى به خرج بدهند و همان طوری که مجلس و همه آقایان نمایندگان انتظار دارند امیدواریم دستگاه مجلس و کارپردازى طورى باشد که مدل نمونه باشد براى وزارتخانه­ها .

رئیس- عرض کنم فعلاً که انتخاب هیئت رئیسه تمام و خاتمه پیدا کرد همین فردا به آقایان اعضا خبر داده می­شود جلسه تشکیل داده و راجع به همین موضوعى که فرمودند تصمیم بگیرند

4- تصویب نمایندگى آقاى مهندس فریور

رئیس- اعتبارنامه آقاى مهندس فریور مطرح است. آقاى سیف­پور فاطمى شرحى به وسیله آقاى فرخ نوشته­اند قرائت می­شود .

به وسیله جناب آقاى فرخ نماینده محترم مجلس. مجلس شوراى ملى نظر به این که اینجانب سه روز است به تب شدید مبتلا و به واسطه ادامه کسالت نمی­توانم در مجلس حاضر شوم به این وسیله مخالفت خود را با آقاى فریور مسترد می­دارم.

سیف‌پور فاطمى‏

رئیس- رأى می­گیریم به اعتبارنامه آقاى مهندس فریور آقایانی که موافقند قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. بعد از این اعتبارنامه آقاى حکمت است آقاى دکتر زنگنه‏ آقاى روحى فرمایشى دارید .

روحى- عرض کنم حالا که انتخاب هیئت رئیسه تمام شد انتخاب کمیسیون­ها هم مطابق نظامنامه باید به عمل آید بنده خواستم تقاضا کنم که براى انتخاب کمیسیون­هاى و مقدمات آن هم زودتر اقدام شود که مجلس کاملاً براى کار حاضر باشد. (صحیح است)

رئیس- آقاى کاظمى

کاظمى- اطلاعى از یک منبع رسمى به مجلس رسیده که در رأى مجلس مؤثر است و آن این است که بین آراء آقاى تهرانى و آقاى حکمت گویا در جمع­ها اشتباه شده و هر کدام ممکن است مقدم و مؤخر باشد و این موضوع البته در فکر ما و در رأى رفقاى ما نتیجه­اش زیاد است و به این جهت عقیده دارم که اگر مجلس موافقت کند هر دو موضوع از دستور خارج شود (صحیح است) زیرا این در تصمیمات مجلس و در رأى ما تأثیر زیادى دارد (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک­مدنى‏

ملک­مدنى- بنده هم می­خواهم عرض بکنم که اگر خبرى داده شده این خبر انشاءالله صحت داشته باشد این رفع مشکلات را می­کند براى خاطر این که به طورى که مشهود شد در مجلس و افکار عمومى توجه به آقاى فیروز آبادى و آقاى تهرانى هر دو هست و این جریان ممکن است رفع مشکل را بکند و افکار عمومى هم رعایت شده باشد زیرا بعد از مراجعه به آن دفاتر باید موضوع از لفافه در بیاید یعنى این مطلب اساسى است که اگر در دفاتر یک اشتباهى باشد باید اشتباه صحیح بشود. به عقیده بنده اگر آقایان موافقت بفرمایند که بعد از ظهر شعبه تشکیل بشود و آقاى دکتر زنگنه که مخبر شعبه هستند و آقاى فرهمند که رئیس شعبه هستند ایشان بفرستند دفاتر را بیاورند و آقاى سروش هم یک مرد پاکدامنى است و اهل غرض و مرض هم نیست و البته همه آقایان سابقه دارند این را بیاورند و رسیدگى کنند اگر واقعاً اشتباهى شده است رفع شود (صحیح است) که مجلس بتواند از روى قضاوت عادلانه رأى داده باشد .

رئیس- آقاى مخبر هم موافقت کردند. آقاى دکتر شفق .‏

دکتر شفق- تذکر بنده این بود می­خواهم عرض کنم چون اگر پرونده خود بنده هم مورد بحث واقع نشده بود سکوت می­کردم ولى حالا تقاضا می­کنم که پرونده آقایان براى فردا به طور قطع تهیه شود و جز دستور بگذارند و فردا دیگر پیشنهاد نفرمایند سه روز دیگر .

اقبال- اجازه می­فرمایید.

+++

رئیس- بفرمایید

اقبال- همان طور که آقاى ملک­مدنى فرمودند بنده مى­بینم در مجلس نسبت به آقاى فیروزآبادى و نسبت به آقاى تهرانى هر دو نظر مساعد و موافق هست، بنده از شعبه خواهش می­کنم که امروز شعبه را تشکیل بدهند و این کار را انجام بدهند و فردا هم جلسه باشد .

رئیس- آقاى قبادیان .‏

قبادیان- بنده راجع به آقاى فیروزآبادى عرض داشتم ایشان شرحى به بنده نوشته­اند. . .

جمعى از نمایندگان- این موضوع مطرح نیست .

قبادیان- . . . شرحى به وسیله بنده به مجلس عرض کرده­اند چون این قسمت را که آقاى ملک­مدنى و سایر آقایان پیشنهاد کردند اگر ممکن می­شود که این اشتباه رفع بشود چه بهتر ولى اگر چنانچه مرتفع نشد بنده پیشنهادى که راجع به آقاى فیروزآبادى کرده­ام قرائت می­کنم .

رئیس- آقاى طوسى .‏

طوسى- بنده می­خواهم خاطر آقایان را تذکر بدهم در تأیید فرمایش آقاى روحى که قبلاً خود بنده هم متذکر می­شوم به عرض برسانم کمیسیون­ها کارش تمام نشده و کارهاى دولت هم معوق مانده است با کارها دارند که مربوط به کمیسیون­ها است. اگر اجازه بفرمایند و مجلس موافقت بکند بهتر این است که شعبه نمایندگان خودش را انتخاب بکند که بتوانند به کارهاى خودشان برسند و الّا کارها به تعویق می­افتد. (صحیح است)

رئیس- دو نظر هست یکى مراسم تحلیف و یکى ختم جلسه؟

ملک­مدنى- به عقیده بنده اقلاً تا ظهر باید باشیم و وقت هم باقى است مسئله مراسم تحلیف هم جزء وظایف وکلا و نمایندگان است این کار را باید انجام دهیم .‏

رئیس- آقاى مجد ضیایى فرمایشى دارید؟

مجد ضیایى- بنده خواستم عرض کنم با این تشریفاتى که فرمودند براى شعبه تا فردا ممکن نیست صورت مجلس تهیه شود شاید یک موانعى پیش بیاید که نتوانند آقاى سروش تشریف بیاورند بنابراین این خواهش دارم جلسه را پس فردا تشکیل بدهید (نمایندگان- صحیح است)

5-اجراى مراسم تحلیف از طرف بیست نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- آقاى دکتر شفق .‏

دکتر شفق- بنده راجع به مراسم تحلیف یک تذکرى داشتم امیدوارم حمل به تظاهر نشود در مراسم تحلیف بنده در پر شر و شورترین نقاط دنیا حاضر بوده­ام یا مراسم تحلیف نباید اجرا شود و یا تمام تشریفات و احترامات باید رعایت شود در موقع اجراى مراسم تحلیف باید حال سکوت و ادب حکم­فرما باشد بنده دیدم پریروز که مراسم تحلیف شروع شد آقایان مشغول صحبت و دید و بازدید و مذاکره بودند صحبت و همهمه صحیح نیست در تمام دنیا مراسم تحلیف را با یک حالت سکوتى به جا می­آورند یا اجرا نکنید یا با اصول آن عمل کنید به قول آقاى ملک­مدنى مجلس باید سرمشق سایر جاها باشد (نمایندگان صحیح است)

رئیس- به عقیده بنده در تعقیب بیانات آقاى دکتر شفق برخاستن در موقع تحلیف هم در حکم همان صحبت کردن است وقتی که یک نفر قسم می­خورد آقایان بلند نشوند بیرون بروند .

نمایندگان- صحیح است .

رئیس- شروع می­شود به اجراى مراسم تحلیف .

(در این موقع کلام­الله مجید را به مجلس آورده و عموم حضار به احترام آن قیام نمودند) آقایان اسم برده شده زیر در محل کرسى خطابه حاضر و قسم­نامه را به شرح ذیل قرائت و امضاء نمودند:

من که در ذیل امضاء می­نمایم خداوند را به شهادت می­طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می­کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع

+++

عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران .

آقایان: آقاى آقا سید محمد‌صادق طباطبایى- ذوالفقارى- مجد ضیایى- فاطمى- بنده وضو ندارم استدعا می­کنم بماند براى جلسه بعد .

دکتر طاهرى- مؤید ثابتى- نجومى- فولادوند- بیات- خاکباز- رفیع- ذوالقدر شجاع- دکتر کشاورز- گیو- نراقى- نبوى- نقابت- فرخ- اخوان- عامرى- رحیمیان- دولت آبادى (در موقع بردن کلام­الله مجید مجدداً عموم حضار به احترام آن قیام نمودند.)

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون موقع ظهر است اگر آقایان موافقت بفرمایند جلسه را ختم می­کنیم. جلسه آینده به روز پنجشنبه 17 (پس فردا) سه ساعت پیش از ظهر موکول می­گردد دستور جلسه هم انتخاب کمیسیون­ها و بقیه مراسم تحلیف و انتخابات تهران است .

جلسه مقارن ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- محمد‌صادق طباطبایى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:294111!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)