کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 139 مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دهم بهمن ماه 1327  

 

فهرست مطالب:

1- قرائت صورت مجلس

2- طرح استیضاح آقای رحیمیان

3- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 139

مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه دهم بهمن ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- قرائت صورت مجلس

2- طرح استیضاح آقای رحیمیان

3- موقع و دستور جلسه آینده- ختم جلسه

 

مجلس ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- قرائت صورت مجلس‏

صورت مجلس جلسه قبل را آقاى فولادوند منشى به شرح زیر قرائت کرد

پنجاه دقیقه به ظهر روز پنجشنبه هفتم بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد

اسامى غائبین جلسه‌ى گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین بااجازه آقایان حسن اکبر. دکتر راجى. اورنگ. ایلخان. عبدالرحمن فرامرزى . دکتر آشتیانى. حسین وکیل. دکتر مصباح‌زاده. نیک پور. دکتر امینى . اسدى‏.

غائبین بى‌اجازه آقایان بیات. دکتر بقایی . مهندس رضوى . تولیت سلطانى. اخوان. منصف. ابوالقاسم بهبهانى. ابوالحسن رضوى . فرج‌الله آصف. ناصرى. بهار .مسعود ثابتى. یمین اسفندیارى. قهرمان.‏

دیر آمدگان بااجازه آقایان دکتر معظمى. دکتر طبا. على اقبال. نواب .نبوى‏.

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان دکتر اعتبار. آقاخان. نراقى. محمد‌على مسعودى. خسرو هدایت. قوامى. شهاب خسروانى. على وکیلى. مشایخى. گلبادى. صاحب‌دیوانى. نیک پى. باتمانقلیج.‏

آقاى اردلان راجع به ادامه طبع و نشر مذاکرات مجلس در روز هر جلسه تذکرى دادند و انتخاب شعب آغاز و انجام گردید آقاى عباس اسکندرى در تعقیب بیانات خود گفتند خداوند‌گاران نفت به تمام وسائل متشبث می‌شوند و کسانى که در شرائط و آئین‌نامه مخصوصى کار می‌کنند خیر و صلاح ملت ایران نیست که در کارهاى عمومى مداخله کنند سپس به نامه‌یی که با تمبر ژرژ ششم از بحرین رسیده اشاره کرده به مواد قرارداد پرداخته گفتند از نظر فساد این قرارداد سندى به امضاء آقاى تقى‌زاده دارند و آن را قرائت نمودند و اضافه کردند که به دلیل دیگرى بر بطلان این قرار‌ داد رأى مجلس است هنگام تصویب اعتبار‌نامه آقاى تقى‌زاده و بعد با اشاره به قتل ارباب کیخسرو هیئتى براى رسیدگى به پرونده‌یی که در دادگاه جنایی طرح شده انتخاب شوند و بعد به تصفیه‌خانه‌هایی که شرکت نفت در خارج کشور مشغول ساختن است اشاره نموده گفتند این از سهم و حق و ملت ایران است که تلف می‌شود و با عطف به مصاحبه آقاى نخست وزیر در باب اجراى قرار‌داد گفتند مجلس باید با ورقه کبود بگوید که این مصاحبه صحیح نبوده است و اضافه نمودند که دولت‌ها با برنامه‌هاى مفصل و بى‌نتیجه و عدم صلاحیت اعضاء آنها مورد اعتما‌د ایشان نبوده و نیستند و این قرار‌داد تمدیدى تحمیلى و اتلاف هزار میلیون ثروت مملکت در ظرف سال براى مدت چهل و پنج سال دیگر موضوعى نیست که به سهولت قابل اغماض باشد و چنانکه مجالس آزاد قرار‌داد 1907 و اولتیماتوم 1911 و قرار‌داد 1919 را نپذیرفتند در این مجلس نیز این عمل خلاف غیرقابل تصدیق نباید تأیید شود.

در اینجا به بودجه ارتش و ژاندامرى و شهربانى اشاره کرده گفتند باید وزارت دفاع ملى تشکیل شود و صد میلیون تومان نیز از این بودجه کسر

+++

 گردد و در خاتمه بیانات خود با هیجان و تأثر شدید گفتند آقایان نمایندگان کارى نکنند که اسباب بدنامى خود و بدبختى مردم شوند و خود ایشان نیز از امروز مجلس را ترک می‌کنند.

آقاى تقى‌زاده با اشاره به بیانات آقاى عباس اسکندرى گفتند محض رفع ضلالت از اشخاص بی‌غرض راجع به خودشان توضیحاتى می‌دهند ولى مصلحت ملک و ملت را نمی‌دانند که در باب نفت توضیحات علنى بدهند و نیز مضایقه ندارند که در حضور هئیتى که از طرف رئیس مجلس انتخاب شود مطالب لازم را بیان کنند سپس اظهار نمودند با قسمتى از آنچه گفته شده معاوضه ندارند ولى مطالب تاریخى را همیشه باید با زمان و مکان و احوال مقارن آن سنجید اعظم وقایع 30 سال اخیر ظهور شخص با اقتدارى بود که بر همه چیز این مملکت تسلط داشت و مصمم بود که همه‌ى عهدنامه‌هاى نامطلوب و امتیازات خارجیان را فسخ و باطل کند و آن را به انجام رسانید از جمله امتیاز دارسى که حقوق ایران به طور مطلوب استیفا شود.

سپس با اشاره به چگونگى جریان آن از الغاء امتیاز با تقاضاى حکمیت لاهه و شکایت به جامعه ملل و مذاکرات تهران و بالاخره صحبت تمدید شرحى بیان داشتند و گفتند با همه پافشارى و مقاومت و بیم از عواقب آن نسبت به مملکت مقصود حاصل نگردد شود آنچه شد ولى هیچگونه سوء‌نیتى از طرف هیچ کس در میان نبود و نسبت به سهم خود در این قضیه گفتند هیچگونه دخالتى نداشته‌اند جزء امضاى ایشان و اگر این امضاء اضطرارى قصور یا تقصیرى شمرده شود فرق زیادى با ورقه سفید دادن در مجلس و تصویب اجبارى صد نفر که وکیل ملت نامیده می‌شدند دیده نمی‌شود و بدیهى است دخالت منحصر به امضاى غیر اختیارى و بدون رضا بابدگمانی‌ها و اسناداتى که مرا عامل و مدیر و طرح ریز عمدى معرفى کرده باشد فرق دارد و با قصد حقیقى استیفاى کامل حقوق ایران نیز هنگامى که مذاکراتى در پیش است هو و جنجال و حمله بدولت جزء زیان نتیجه دیگرى نخواهد داشت و در خاتمه معتقد بودند که باید بدون غرض و لجاج با رعایت مصالح مملکت به اصلاح کار همت گماشت یک ساعت و پنج دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز یکشنبه محول گردید.

رئیس- آقاى دهقان نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

دهقان- در صورت جلسه عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى محمد‌على مسعودى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

محمد‌على مسعودى- بنده طبق ماده 109 اجازه می‌خواهم‏

رئیس- آقاى حاذقى نسبت به صورت جلسه نظرى دارید بفرمایید

حاذقى- بنده خواستم به استحضار مقام محترم ریاست برسانم که در جلسه گذشته در موقعى که آقاى عباس اسکندرى ضمن استیضاح خود مطالبى به عرض مجلس شواى ملى می‌رسانیدند گاهى کلام ایشان از طرف بعضى از آقایان نمایندگان قطع می‌شد خواستم عرض کنم که تمام آقایان نمایندگان در استیفاى حقوق ایران از شرکت نفت جنوب متفق‌الکلمه هستند (نمایندگان- صحیح است) و آن مواردى که قطع کلام می‌شد مواردى بود که بر حال این مملکت اسناداتى میدادند اعتراض روى این قسمت بود والّا ما همه متفقیم که دولت موظف است حداکثر مساعى براى استیفاى حقوق ملت ایران در شرکت نفت به کار برد

نمایندگان- صحیح است‏

رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست (نمایندگان- خیر) چون عده کافى نیست صورت مجلس بعداً تصویب می‌شود چند نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند.

نمایندگان- دستور ، دستور

رئیس- آقاى محمد‌على مسعودى به عنوان ماده 109 اجازه خواسته بودند و حق ایشان محفوظ بود حالا به طور اختصار صحبت می‌کنند

دهقان- بنده هم تذکرى داشتم‏

رئیس- آقاى مسعودى بفرمایید

محمد‌على مسعودى- آقاى عباس اسکندرى در دو جلسه گذشته مجلس شوراى ملى ضمن نطقشان در حالى که با دست به من اشاره کردند مطلبى به این مضمون گفتند من به یاد دارم که شخصى در ضمن سخنرانى قوام را پدر ثانى خود قلمداد کرد ولى امروز مى‌بینم که آن اولاد ناخلف درآمده است براى این که حقیقت قضیه براى آقایان نمایندگان و ملت ایران روشن شود باید بنده راجع به این نطقى که آقاى عباس میرزا به آن اشاره کردند و منظورى که در آن موقع من و یک عده از آقایان همکاران محترم داشتیم توضیح مختصرى عرض کنم مقدمه‌ى لازم می‌دانم عرض کنم که من هیچ وقت و در هیچ جا نگفته‌ام آقاى قوام‌السلطنه پدر ثانى من است اما جریان قضیه وقتى که نمایندگان مجلس انتخاب شدند و فراکسیون دموکرات تشکیل گردید چون چند تن از آقایان در جامعه بدنام شناخته شده بودند من و عده‌اى از همکاران محترم از جمله آقایان حائرى‌زاده ، مکى، برزین، دکتر طباء، امین‌التجار مهندس رضوى ، دکتر بقایی و عده دیگر و همچنین آقاى ملک‌الشعراء بهار و مرحوم مرآت اسفندیارى به آنها اعتراض داشتیم و حرفمان این بود که این اشخاص بدنام نباید در فراکسیون دموکرات ایران باشند اعتراض دیگر ما این بود حال که فراکسیون دموکرات ایران تشکیل شده کمیته حزب باید منحل شود و مطابق اصول حزبى کمیته جدید باید تشکیل گردد ضمناً می‌گفتیم در خارج می‌گویند جوازهایی داده شده و پول‌هایی به نام حزب گرفته شده که باید کمیسیون مالى این موضوع را براى اعضاء فراکسیون روشن نماید این اعتراضات در جلسات پنج و ده و بیست نفرى که در منازل آقایان نمایندگان تشکیل می‌شد به عمل مى‌آمد کم کم این زمزمه‌ها در فراکسیون حزبى نیز شروع شد ولى چون آقاى قوام‌السلطنه هم متوجه این موضوع شده بودند در هر جلسه فراکسیون به عنوان رهبر حزب شرکت می‌کردند و معترضین هم مأخوذ به حیا می‌شدند و نمی‌توانستند اعتراضات خودشان را با حضور ایشان بگویند تا این که روز گشایش مجلس اعلام شد با آقایان امین‌التجار ملک‌الشعرا بهار ، حائری‌زاده جلساتى داشتیم و همه این آقایان هم به این سه موضوعى که اشاره کردم معترض بودند و مخصوصاً آقاى ملک‌الشعرا بهار بمن فرمودند حال روز گشایش مجلس نیز اعلام شده باید ما هر چه زودتر اعتراضات خود را در جلسه فراکسیون بکنیم تا بعد مورد گله واقع نشویم که چرا در مجلس با اعتبارنامه‌ها مخالفت مینماییم چند روز قبل از گشایش مجلس جلسه‌اى در باشگاه مرکزى جزب دموکرات ایران بودند در آن جا حضور داشتند ساعت هفت و نیم بعد از ظهر بود که آقاى قوام‌السلطنه هم آمدند و جلسه فراکسیون دموکرات ایران تشکیل شد و پس از این که چند تن از آقایان نمایندگان صحبت کردند من اجازه صحبت خواستم این را هم بگویم که بیشتر محرک من در همین شب هم آقاى ملک الشعراء بهار بودند که می‌فرمودند فرصت از دست می‌رود در همین جلسه من با صراحت گفتم موضوعى که فوق‌العاده مهم است و امشب لازم است با حضور جناب اشرف بگویم این است که من با انتخاب چند تن از آقایان نمایندگانى که در اینجا حضور دارند و در فراکسیون دموکرات هستند اعتراض دارم و تصمیم گرفته‌ام در مجلس یا اعتبار‌نامه آنها مخالفت کنم ولى چون جناب اشرف حضور دارند و ایشان سمت پدرى به ما دارند از نام بردن اشخاص و گفتن اعتراضات معذورم بهتر است ایشان یا تشریف ببرند یا فردا جلسه‌اى بدون حضور ایشان تشکیل بشود که ما بتوانیم اعتراضما‌ن را روشن و صریح بیان کنیم ضمناً پیشنهاد کردیم که کمیسیونى مرکب از هفت نفر تشکیل بشود و به اعتراضاتى که ما داریم رسیدگى کند و گفتیم اگر این کمیسیون توانست ما را قانع کند ما از اعتراضات خود دست برمی‌داریم والّا باید ان اشخاص از فراکسیون دموکرات طرد شوند ما باید بتوانیم بدون هیچگونه محظورى وظیفه ملى خود را انجام بدهیم ضمناً باید این را هم بگویم که تا آن شب هیچ یک از آقایانى که در فراکسیون دموکرات ایران عضویت داشتند چنین حرفى با صراحت در حضور آقاى قوام‌السلطنه نزده بودند پس از بیانات من مرحوم مرآت اسفندیارى از جا بلند شد پس از تحسین از من و احساست من بیانات مرا تأیید کرد و وقتى ایشان در همین زمینه صحبت می‌کردند عده‌ى زیادى از حضار مرتب گفته‌هاى مرحوم اسفندیارى را تصدیق می‌کردند همین گفته‌ها‌ى من بالاخره آقاى قوام‌السلطنه را که هیچ مایل نبودند نسبت به هیچ‌کس اعتراض بشود مجبور کرد پیشنهاد را قبول بکنند وقتى پیشنهاد من قبول شد آقایان شریعت‌زاده، قبادیان، ملک مدنى، ملک‌الشعراء بهار، سید هاشم وکیل، و مرحوم مرآت اسفندیارى انتخاب شدند که با اعتراضات رسیدگى نمایند و براى این که همه نتوانند اعتراضات خود را بدهند اولین روز قبول اعتراضات را روز جمعه قرار دادند و گفتند در ظرف 24 ساعت باید معترضین به کمیسیون بیایند و اعتراضات خود را بدهند بنده با این که آن روز در کرج بودم ساعت 4 بعد از ظهر از آنجا حرکت کردم و 5 بعد از ظهر...

رئیس- آقاى مسعود‌ى این توضیح خیلى وقت مجلس را می‌گیرد یک ماده صد و نهى بود اینها مربوط به مجلس و اینها نیست‏

محمد‌على مسعودى- بنده می‌خواهم بگویم اینها چه مربوط است

+++

رئیس- اینها مربوط به مجلس نیست‏

محمد‌على مسعودى- تمام اینها مربوط به مجلس است و به جناب عالى هم می‌رسد که در آن جلسه‌ا‌یی که به شخص شما هم اهانت شده اینها حقایق تاریخى است که باید ملت ایران بداند و همه آقایان هم که حضور داشتند همه آقایان می‌دانند که به شما هم اهانت شده است اینها باید اینجا گفته شود که ملت ایران بداند.

رئیس- کسى به من اهانت نمی‌تواند بکند این را اشتباه نکنید هیچ وقت بنده زیر بار اهانت تاحالا نرفته‌ام و نمی‌روم ولى اینها مربوط به اینجا نیست‏.

محمد‌على مسعودى- تمام شد بنده پنج دقیقه وقت خواستم خلاصه چون جناب آقاى رئیس میل ندارند که این مطالبى که به نفع خودشان هم هست در اینجا گفته بشود حالا می‌رسیم به آنجایی که مربوط به خود آقاى رئیس بود ولى بنده این را خلاصه می‌کنم کمیسیونى تشکیل شد از این آقایان از این 7 نفرى که اسم بردم و آمدیم اعتراضمان را در آن کمیسیون دادیم بنده باز اولین کسى بودم که امدم درآن کمیسیون اعتراضاتم رادادم نسبت باشخاصیکه معترض بودم از فردا عده دیگر ى از آقایان نمایندگان آمدند اعتراضاتى کردند وقتی که که آقاى قوام‌السلطنه دیدند که کار به اینجا کشید خواستند که این موضوع را از بین ببرند و طورى باشد که درمجلس هیچکس بااعتبار نامه دیگر مخالفتى نکند دعوتى کردند روز بعد از گشایش مجلس ساعت 10 در شهردارى آشتیانى‌زاده در سالن شهردارى در آنجا که باشگاه مرکزى حزب دموکرات بود تمام وکلاى فراکسیون دموکرات در آنجا حاضر شدند در آن جلسه ایشان فرمودند که اگر بعضى‌ها آمدند و مخالفت کردند اعتراض کردند به بعضى اشخاص بی‌طرفى صحیح نیست و بایستى با اعتبار‌نامه‌ها مخالفت نشود و من هم اینجا نشسته‌ام و رأى می‌گیرم با قیام و قعود خودشان نشسته بودند و گفتند رأى می‌گیریم با قیام و قعود هرکس که مخالف است مى‌نشیند خوب طبیعى بود با این ترتیبى که گفتند تمام بلند می‌شدند در آن موقع که اعتبار‌نامه کسى تصویب نشده بود یک عده‌یی ترس از اعتبار‌نامه داشتند یک عده‌یی محظور اخلاقى داشتند بنده و آقاى دکتر بقایی پیشنهاد کردیم که آقا باید رأى مخفى گرفته شود گفتند رأى مخفى معنى ندارد و با قیام و قعود رأى می‌گیریم بنده و آقاى دکتر بقایی و آقاى مکى بلند نشدیم بقیه بلند شدند در این ضمن آقاى حائرى‌زاده آمدند گفتند چند نفر بدنام هستند بنده چه رأى بدهند و یا ندهند در مجلس مخالفت می‌کنم آقاى قوام‌السلطنه گفتند که اصلا تو از حزب اخراجى برو بیرون همین طور در صورتی که ایشان عضو کمیته بودند ساعت یک بعد از ظهر بود که این جلسه به هم خورد و بعد از ظهر در رادیو اعلام کردند که آقاى حائرى‌زاده طبق تصمیم کمیته مرکزى حزب دموکرات اخراج شدند در صورتی که نه کمیته‌یی تشکیل شد و اگر قرار بود که کمیته‌یی تشکیل شود خود آقاى حا‌ئرى‌زاده هم عضو کمیته مرکزى حزب بودند پس بنده بودم که اصلا از روز اول میدان مبارزه را باز کردم با نادرستى و خیانت من بودم که بلند شدم اعتراض کردم به کمیسیون مالى حزب و گفتم که با این پول‌ها بایستى رسیدگى بشود موضوعش به ما روشن شود بنده راجع به شخص عباس میرزا دیگر عرض ندارم (رحیمیان- ایشان نیستند چون ایشان نیستند) ناجوانمردانه می‌دانم (نمایندگان- احسنت) ولى مطلب خیلى زیاد دارم نسبت به ایشان که بگویم اما هر وقت آمدند اینجا نشستند ثابت می‌کنم که اولاد ناخلف چه کسانى بودند در این مملکت و چه خانواده‌هایی بودند که به این مملکت خیانت کرده‌اند آقاى محمود محمود تشریف ندارند اخیراً یک سلسله مقالاتى نوشته‌اند راجع به خانواده‌هایی که به ایران خیانت کرده‌اند آقاى عباس میرزا هم تأیید کردند و ستودند آقاى محمود محمود را من خیال مى‌کنم اگر همانقدر اعتراف داشته باشند به نوشته‌هاى آقاى محمود محمود ثابت خواهد شد چه خانواده‌هایی در این مملکت خیانت کردند و چه کسانى بودند اما یک نکته که مربوط به خود من بوده لازم می‌دانم که اینجا عرض کنم و آن این بود که گفتند آقاى قوام‌السلطنه براى این ساقط شدند که اعلامیه دادند بحرین را می‌گیرند و نفت را هم فلان می‌کنند اولاً از روزى که آقاى قوام‌السلطنه کابینه‌اش را معرفى کرد بنده به ایشان رأى ندادم و مخالف بودم این البته براى آقایان دیگرى است که درانروز باایشان مخالفت کردند و رأى عدم اعتماد دادند اما آنچه که من در نظرم است این است 66 نفر 6 یا 8 روز قبل از صدور آن اعلامیه اینجا رأى عدم اعتماد امضاء کردند و در مجلس به آقاى رئیس دادند و صدور اعلامیه هم موقعى بود که وزراى کابینه ایشان استعفا کرده بودند اصلاً مطلب هم چیز دیگر بود ایشان 22 ماه زمامدار بودند باید ببینیم یک جا در یک نطقشان در یک خطابه‌شان یک کلمه راجع به نفت یا بحرین عملى کردند نوشته‌اى داده باشند نوشته‌اى گرفته باشند ولى نفهمیدیم که یک مرتبه چطور شد ایشان پس از این که مجلس عدم اعتماد خودش را اظهار کرد ووزراء استعفا کردند به خیال بحرین و نفت جنوب افتادند (دهقان- بنده قبلاً سؤال کرده بودم) بنده این عرض خودم را که از اول مخالف بودم می‌کردم ولى نمی‌دانم آقایان حقیقة آمریکایی‌ها به هشان گفته بودند یا انگلیس‌ها که به قوام‌السلطنه رأى ندهند اگر این را مجلس تصدیق کرد نمایندگان هیچ وقت بنده هم همین را می‌خواستم و همین دو نکته بود راجع به عباس میرزا هم بنده نه از زبان ایشان و نه از تهمت‌هاى عجیب و غریب ایشان و نه از رفقاى ایشان هیچ وقت ترسى نداشته‏ و ندارم و همیشه هم آنها را به مبارزه طلبیده‌ام و حالا هم می‌طلبم و اگر ایشان حضور داشتند حالا عرض می‌کردم مطالبى را که همه را اظهار نکردم بدون این که از هیچ کس و هیچ مقامى بترسم این را هم باید عرض کنم در مورد نفت وتمام چیزهایی که دول زورمند در مواقعی که با فشار از ایران گرفتند هر ایرانى با شرفى علاقه دارد که این حق ایران را بگیرد و به هیچوجه این حق تضییع نشود (نمایندگان- صحیح است) (نورالدین امامى- خواهیم گرفت) حالا این حق فرف نمی‌کند آمریکایی‌ها باشند براى بنده مساوی است انگلیس‌ها باشند یا روس‌ها فرقى نمی‌کند براى هر ایرانى (نمایندگان- صحیح است) و خیال می‌کنیم که در این مورد مجلس شورای ملى اتفاق نظر و اتفاق رأى دارد.

نمایندگان- صحیح است، صحیح است‏

رئیس- چند نفر از آقایان اجازه خواسته‌اند براى نطق قبل از دستور

نمایندگان- دستور، دستور

رئیس- پس اجازه بدهید جلسه‌ى آینده چون وقت دیر است جلسه آینده آقایان صحبت کنند

دهقان- بنده یک عرضى دارم یک تلگرافى رسیده بود خواستم تقدیم مجلس بکنم این تلگراف مربوط به کارمندان پیمانى فرهنگ خلخال است که زبان حال همه کارمندان پیمانى وزارت فرهنگ است استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید خوانده شود تا در صورت مجلس قید شود.

2- طرح استیضاح آقاى رحیمیان‏

رئیس- آقاى رحیمیان استیضاح خودشان را شروع می‌کنند (بعضى از نمایندگان- اجازه بفرمایید قبل از دستور صحبت کنند) مجلس باید موافقت کند.

مهدى ارباب- خود آقاى رحیمیان هم موافقت می‌کنند.

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- چون اکثریت براى مذاکره حاصل نیست اگر آقایان اجازه بفرمایند جلسه را ختم می‌کنیم نیم ساعت هم از ظهر گذشته جلسه پس فردا ساعت نه روز سه‌شنبه دستور هم استیضاح آقاى رحیمیان خواهد بود که بیانات خودشان را ادامه بدهند.

(نیم ساعت بعد از ظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

قوانین

شماره 16643                               29-10-27

وزارت دارایی‏

 

فرمان همایونى و قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت چهار ماهه آذر و دى و بهمن و اسفند ماه 1327 که در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم‏:

ماده اول- قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذ‌ر و دى و بهمن و اسفند ماه 1327 که درجه هفتم دى ماه هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند به تاریخ دوازدهم دى ماه 1327

قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دى و بهمن و اسفند ماه 1327

ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌هاى مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر هزینه‌هاى کشور و مصارف عمرانى و تولیدى و عام‌المنفعه را در چهار ماه آذر و دى و بهمن و اسفند ماه 1327 درحدود اعتبارات اسفند ماه 1326 و اعتباراتى که در جریان سال 1327 تصویب شده و با رعایت تبصره یک ماده واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالى و کمک هزینه کارمندان کشور و لشکرى را مطابق قوانین و آئین‌نامه‌هاى مربوط از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شورای ملى رسید

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است‏.

م 6333                                               نخست وزیر

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 9614                                     28-10-27

وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه 20-10-1327بنا به پیشنهاد شماره 19274- 41017 وزرات کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1- از خرما وارده مصرفى شهر         هر یکصد کیلو                   10 ریال‏

2- از روغن مصرفى شهر              ‌هر یکصد کیلو‌                      60‌ریال‏

3- از قالى مصرفى شهر              ‌هر عدل                            40 ریال‏

4- از میوه‌جات                     مصرفى شهر                            20 ریال‏

5- از چرم گاو و گاومیش               ‌مصرفى شهر                     50 ریال‏

6- از اشیاء خرازى به طور کلى         مصرفى شهر                 100 ریال‏

7- از پوست بره وارده               ‌ ‌مصرفى شهر صدطاقه          300 ریال‏

8- از پشم وارده                      ‌ ‌‌مصرفى شهر صدکیلو            20 ریال‏

9- از مو وارده                         ‌‌مصرفى شهر صدکیلو               ‌‌15 ریال‏

10- از گنجد وارده                    مصرفى شهر صدکیلو              ‌15 ریال‏

11- از خشکبار وارده                 ‌مصرفى شهر                        ‌‌15 ریال‏

12- از ادویه‌جات وارده               مصرفى شهر صد کیلو             50 ریال‏

13-از حبوبات وارده                 مصرفى شهر صدکیلو                15 ریال‏

14- از حنا و روناس و گل سرخ     مصرفى شهر صد کیلو            30 ریال‏

15- از سایر اجناس خارجى مصرفى شهر که ذکر نشده            50 ریال‏

به نفع شهردارى لار وصول گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است     م 6186    از طرف نخست وزیر

+++

یادداشت ها
Parameter:294455!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)