کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 138 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 15 تیر ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس جلسات 8 و 11 تیر ماه‏

2- بیانات آقاى قنات‌آبادى طبق ماده 87 آئین‌نامه داخلى

3- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به ‌امور کشاورزى و جواب آقاى وزیر کشاورزى

4- جواب آقاى وزیر کشاورزى به سؤال آقاى خلعتبرى راجع به مراتع شهسوار

5- مذاکره در گزارش کمیسیون اقتصاد ملى راجع به آزادى تجارت خارجى ایران و مسکوت ماندن گزارش

6- طرح گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به انجام مراسم سوگند از طرف کارمندان دولت

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 138

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 15 تیر ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس جلسات 8 و 11 تیر ماه‏

2- بیانات آقاى قنات‌آبادى طبق ماده 87 آئین‌نامه داخلى

3- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به ‌امور کشاورزى و جواب آقاى وزیر کشاورزى

4- جواب آقاى وزیر کشاورزى به سؤال آقاى خلعتبرى راجع به مراتع شهسوار

5- مذاکره در گزارش کمیسیون اقتصاد ملى راجع به آزادى تجارت خارجى ایران و مسکوت ماندن گزارش

6- طرح گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به انجام مراسم سوگند از طرف کارمندان دولت

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

(مجلس دو ساعت و یک ربع بیش از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید)

1- طرح صورت‌مجلس جلسات 8 و 11 تیر ماه‏

نائب رئیس- اسامی ‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان دکتر عمید قوامى- حائریزاده- عبدالرحمان فرامرزى- مهندس شاهرخشاهى- مکرم- تفضلى- هدى- دکتر شاهکار- مصطفى ذوالفقارى- احمد فرامرزى- پور سرتیپ- دکتر سعید حکمت- کاشانیان- دولتشاهى- اورنگ- صفارى- دکتر حمزوى-

غائبین بی‌اجازه آقایان: دهقان- یار افشار- پیراسته- دکتر عدل‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: بزرگ نیا سى دقیقه- دکتر جزایرى سى دقیقه- سالار بهزداى سى دقیقه- دکتر سعید امامی ‌سى دقیقه- موسوى 45 دقیقه- فرید اراکى 45 دقیقه- کى نژاد 45 دقیقه- باقر بوشهرى 45 دقیقه- ثقه الاسلامی ‌یک ساعت و سى دقیقه- شوشترى یک ساعت 45 دقیقه- نرافقى دو ساعت- اسفند یارى سى دقیقه- عبد‌الحمید بختیار 45 دقیقه- نقابت 45 دقیقه-

نائب رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسه قبل نظرى نیست؟ آقاى پیراسته‏

پیراسته- بنده چند جلسه کسالت داشتم و به مجلس هم اطلاع داده‌ام و تعجب می‌کنم که بنده را غائب بی‌اجازه نوشته‌اند.

نائب رئیس- اگر اجازه داشته‌اید اصلاح می‌شود آقاى ابراهیمى‏

بزرگ ابراهیمى- عرض می‌کنم در روزنامه‌ها یک خبر دروغى نوشته‌اند که البته بنده هم ندیدم‏.

نائب رئیس- راجع به صورت‌مجلس اگر نظرى دارید بفرمایید مطالب روزنامه به صورت‌مجلس مربوط نیست.‏

ابراهمیى- راجع به صورت مجلى عرض ندارم‏.

نائب رئیس- آقاى صفارى‏

صفارى- در جلسه گذشته بنده کسالت داشتم شرحى هم عرض کردم‏

نائب رئیس- اصلاح می‌شود آقاى دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- بنده در دو جلسه قبل راجع به لغو امتیاز دبیرستان پرتوى دوشیزگان عرض کردم که جناب آقاى پرفسور فاطمی ‌که مردم شریف و شایسته‌ای هستند گزارشى تهیه کردند که در شوراى عالى فرهنگ مورد تصویب قرار گرفت اشتباهاً در روزنامه‌ها و رادیو جور دیگرى گفته شد که به ایشان بى‌احترامی ‌شده است و بنده هنوز صورت‌مجلس را نخوانده‌ام.

نائب رئیس- رادیو و روزنامه مربوط به مجلس نیست. آقاى میراشرفی‏

میراشرافى- بنده می‌خواستم از حضور جناب آقاى رئیس استدعا کنم چون در جلسه گذشته جناب آقاى مهندس جفرودى فرمایشاتى فرمودند که بنده لازم است از ماده 87 استفاده کنم قبل از این ‌که سؤال مطرح بشود اجازه بفرمایید که بنده از آن ماده استفاده کنم.

نائب رئیس- استدعا می‌کنم در صورت‌مجلس بفرمایید در صورت‌جلسه دیگر اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد)

شمس قنات‌آبادى- بنده اختیار دازرم وقتى که وارد دستور شدیم عرض می‌کنم.

نائب رئیس- تصویب صورت جلسات بعد از وصول اکثریت اعلام خواهد شد.

2- بیانات آقاى قنات‌آبادى طبق ماده 87 آئین‌نامه داخلى.

نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است و حالا اگر آقاى قنات‌آبادى جنابعالى اخطار دارید بفرمایید اما توجه کنید از حدود نظام‌نامه خارج نشوید.

قنات‌آبادى- طبق ماده 87 آئین‌نامه داخلى مجلس اگر نماینده‌ای بیانات نماینده دیگر را تحریف کند یا نماینده‌ای به نماینده دیگر اهانت و توهین بکند آن نمایند مورد توهین حق دارد از ماده 87 استفاده کند و در مقام دفاع برآید به استاندار این صورت‌جلسه‌ای که الان در دست من است آقاى مهندس جفرودى در جلسه گذشته موقعى که صحبت به مخالفین آقاى علاء رسید که اول آن‌ها بنده بودم ایشان به استناد همین صورت‌جلسه گفته‌اند که مخالفین دولت علاء از بیگانه دستور می‌گیرند به عقیده بنده و به عقیده هر آدم میهن‌پرست این اهانت و این توهین مهم‌ترین اهانت‌ها و مهم‌ترین توهین‌ها است بنده از مجلس و مقام محترم ریاست و به نام یک فرد اقلیت اجازه می‌خواهم که به من اجازه بدهند به استناد ماده 87 از حق خودم دفاع کنم و این اهانتى که شده رفع کنم والا اگر اجازه داده نشود من اعلام‌

+++

می‌کنم که با اقلیت دو‌ مجلس اجازه حق دفاع از حیثیت خودشان را نمی‌دهند.

عبدالصاحب صفایی- به علاوه کلمه دزد گفتن این باید حل شود.

قنات‌آبادى- دزد که خودشان هستند اشکالى ندارد.

نائب رئیس- سؤالات مطرح است.

قنات‌آبادى- قربان تکلیف ماده 87 تعیین نشد.

نائب رئیس- راجع به دفاع از خودتان اگر نظرى دارید بفرمایید به شرط این ‌که از حدود ماده نظامنامه خارج نشوید

میراشرفی- بنده هم عرضى دارم.

قنات‌آبادى- همه آقایان نمایندگان محترم می‌دانند که از ابتداى معرفى جناب آقای علاء بنده در صف اقلیت قرار گرفتم دلیل عده مخالفت من با دولت جناب آقاى علاء این بود که عقیده داشتم که این دولت قدرت عمل ندارد و انتقاداتى در این زمینه کردم و مرتب مطالبى هم در پشت این تریبون به عرض نمایندگان محترم رسانیده‌ام که البته همانطورى که شأن اکثریت محترم مجلس بوده است در هر موردى که بنده با یکى از افراد اقلیت از تریبون براى انتقاد از اعمال خلاف دولت استفاده کرده‌ایم با کمال احترام و آبرومندى عرایضمان را دقت فرموده‌اند توجه کرده‌اند و همان طور که شأن اکثریت محترم است حمایت هم کرده‌اند من سایر اقلیت هم از این عمل صمیمانه تشکر می‌کنیم در جلسه گذشته آقاى مهندس جفرودى که خود را طرفدار دولت می‌دانند و پشت تریبون به نام دولت سخن می‌گویند بیاناتى از روى کاغذ قرائت فرمودند و به اقلیت حمله کردند و به عقیده بنده حمله ایشان به اقلیت از دو جهت نا جوانمردانه بود یکى این ‌که اکثر اعضاى این اقلیت مبارزه گذشته‌شان سبب شد که خود این آقا بتوانند بر کرسى نمایندگى بنشینند و دیگر این ‌که کسانى حق دارند به دیگران اهانت بکنند که خود مبرا از همه عیوب و نقایص باشند (مهندس جفرودى- ماده 87) این تبصره قانونى را من می‌خوانم تا آقایان نمایندگان محترم بدانند که چرا بعضی‌ها بر‌خلاف روال اکثریت محترم حتاکى و هرزه‌دارای و دشنام‌گویی می‌کنند (مهندس جفرودى- آقاى رئیس می‌بینید چه می‌گویند بر‌خلاف نزاکت صحبت می‌کنند) تبصره 9 قانون متمم بودجه 1326 این است.

(نمایندگان مجلس شوراى ملى چه مستقیم و چه غیر‌مستقیم حق شرکت در امور مقاطعه‌کارى و معاملاتى که مربوط به دولت یا مؤسسات یا سرمایه‌هاى دولت است ندارد.

نائب رئیس- آقاى قنات‌آبادى بنده اجازه نمی‌دهم براى این ‌که دوره تسلسل پیدا می‌کند راجع به خودتان اگر حرفى دارید بفرمایید.

قنات‌آبادى- یعنى اجازه نمی‌دهید که صحبت کنم.

نائب رئیس- راجع به آقایان نمایندگان خیر.

قنات‌آبادى- راجع به آقایان نیست قانونى است که مجلس گذرانیده و محترم است اگر مجلس خودش را محترم نداند پس کى قانون را محترم بدانند (زنگ رئیس) دولت‌ها که على‌الوصول از زیر اجراى قانون فرار می‌کنند آقایان نمایندگان محترم این ماده 9 را بنده خواندم عرض می‌کنم که این آقاى مهندس جفرودى و شرکایشان و رفقایشان (زنگ ممتد رئیس) مرتکب جرم مسلم قانونى شده‌اند و آن این است که با استفاده از نمایندگى اعمال نفوذ کرده‌اند و مقاطعه‌کاری‌هاى متعددى به صورت مختلف برداشته‌اند من اعلام می‌کنم و این آقا براى این است که به اقلیت توهین می‌کنند و فحش می‌دهند.

نائب رئیس- شما حق توهین ندارید.

میراشرفی- بنده عرضى دارم.

نائب رئیس- بنده اجازه نمی‌دهم.

میراشرافى- بنده می‌خواهم از حق خودم استفاده کنم بنده باید صحبت کنم.

نائب رئیس- بنده اجازه نمی‌دهم می‌خواهید مجلس را متشنج کنید.

میراشرافى- مزخرف گفته باید بزنم توى دهنش (زنگ رئیس).

مهندس جفرودى- توى دهن خودت می‌زنند (زنگ رئیس)

میراشرافى- خودش و جد و آبادش دزد است آن وقت به دیگران توهین می‌کند (زنگ رئیس) دزد کنتراتچى آمده توى مجلس به دیگران توهین می‌کند.

(زنگ ممتد رئیس- دعوت به سکوت) هر روز تاز نمایندگى سوءاستفاده می‌کند، من باید از حقم دفاع کنم (زنگ رئیس).

نائب رئیس- به شما اجازه نمی‌دهم بنشینید شلوغ نکنید.

میراشرفی- یک مشت استخوان پوسیده را آورده‌اند به اسم دولت این‌جا ازش دفاع می‌کنند، این آدم هنوز عضو حزب توده است.

نائب رئیس- آقاى معاون وزارت دارایی جواب سؤال آقاى دکتر جزایر را حاضرند بدهند.

معاون وزارت دارایی (انورى)- عرض کردم اگر موافقت بفرمایید جواب ایشان بماند براى یک دو هفته بعد.

میراشرفی- آقاى رئیس اجازه بدهید من از حق خودم دفاع بکنم.

نائب رئیس- شلوغ نکنید

میراشرفی- شلوغ نمی‌کنم‏

عبد‌الصاحب صفایی- به هر حال به دولت اعلام بفرمایید که نمایندگان حق مقاطعه‌کارى را ندارند

قنات‌آبادى- ما هر یک از نمایندگان مقاطعه‌کارى بکنند اعلام می‌کنیم‏

عبدالصاحب صفایی- جناب آقاى معاون نخست‌وزیر یادداشت کنند نمایندگان حق مقاطعه‌کارى ندارند

قنات‌آبادى- اگر دولت مقاطعه‌کارى کند خودش مجرم است خودش شریک جرم است‏

نائب رئیس- من به آقایان تذکر می‌دهم‏

3- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به ‌امور کشاورزى و جواب آقاى وزیر کشاورزى‏

نائب رئیس- آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- سؤال بنده در مورد کشاورزى کشور این است که با کمال تأسف با این ‌که مسلم است مملکت ما یک مملکت کشاورزى است متأسفانه سازمان برنامه‌ای که تشکیل شده است براى این ‌که اصول اداره کشور را به جریان بگذارد که بنیه اقتصادى مملکت جلو برود در ظرف این 7 سال نه تنها کمترین توجهى به بست کشاورزى در کشور نکرده بلکه باعث از بین رفت سطح کشاورزى گذشته هم شده است یبنده یک سؤالى در کمیسیون برنامه از جناب اقاى ابتهاج کردم راجع به همین مسائلى که می‌بایستى در مملکت باید براى برنامه پیش بیاید.

(صدقى- این آقاى ابتهاج که به حرف کسى گوش نمی‌دهند) اگر آقاى ابتهاج گوش نمی‌دهند مطلب دیگرى هست پرسیدم در این 7 سال چقدر سازمان برنامه پول گرفته و به اسم توسعه امور عمرانى کشور خرج کرده است جوابى که از ایشان آمد نامه رسمی‌ در کمیسیون برنامه است حاکى است که بیش از 7 میلیارد آقایان توجه کنید رقم است خون ملت ایران است 7 میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون و پانصد و چهل پنج هزار ریال (7550545000) در این 7 سالى که گذشته استن و حالا در آستانه تهیه و تسلیم و طرح برنامه عمرانى 7 ساله دیگرى هستیم این رقم درشتى که به عرض‌تان می‌رسانم در این مملکت نفله شده است.

(شوشترى- آقاى عمیدى نورى این غیر از آن یک میلیارد تومان است که نفله شده است) بله این ارقام توجه کنید مربوط به ثروت مملکت است از این مبلغ یک میلیاردو هشتاد و نه میلیون چهارصد و چهل و چهار هزار و نهصد و شصت ریال (1089444960) قرض است که در ظرف 5 ماه در سال گذشته سازمان برنامه از بانک ملى ایران وام گرفته است این رقمی‌است که در صورتى که به کمیسیون سازمان برنامه داده شده این رقم پول در ظرف 5 ماه گرفته شده است (شوشترى- بیشتر است) (صدقى- با این پول چه کرده‌اند‌؟) ‌بنده از نامه‌هاى آن‌ها که نوشته‌اند استفاده می‌کنم و حاکى است از این رقم بیش از یک میلیارد ریال را در ظرف 5 ماه در سال گذشته از بانک ملى ایران سازمان برنامه گرفته و خورده بنده سؤالم این است که ما در یک مملکتى زندگى می‌کنیم که بر طبق اصول متداول دنیاى متمدن بودجه عمرانى خودمان را جدا کرده‌ایم و گفته‌ایم که این بودجه عمرانى را ما می‌خواهیم به مصرف واقعى عمرانى خودش برسد متأسفانه نقض غرض شد در این کار به این معنى که این بودجه عمرانى ما یک رقم 7 میلیاردى تشکیل داد این رقم در بست در اختیار کسى است که نه قانون سرش می‌شود و نه تصویب مجلس شوراى ملى (صحیح است- صحیح است)

نائب رئیس- آقاى عمیدى نورى نطق قبل از دستور که نمی‌کنید از موضوع سؤال خارج نشوید.

عمیدى نورى- سؤال بنده مربوط به کشاورزى ایران است براى دو مورد سؤال شده است در همه جاى دیگر می‌آیند یک برنامه‌ای تهیه می‌کنند و می‌گویند که ما باید به هدف کشاورزى خودمان برسیم هندوستان در برنامه کشاورزى خودش گفته است که هدف ما این است و باید این مسئله را حل کنیم که بتوانیم خواربارى را که از خارج وارد کشور می‌کنیم دیگر از خارج وارد نکنیم این هدف هندوستان است، براى رسیدن به این هدف هندوستان یک برنامه 5 ساله تهیه کرده و براى اجراى این هدف شروع کرد به بست کشاورزى شاید بیش از ده هزار در ظرف یک سال چاه‌هاى عمیق زیر بذر خوب به زارع داد اصول مکانیزه را در کشور رواج داد (شوشترى- مساعده داد) بله مساعده داد نتیجه کارش به جاى رسید که امروز کشور هندوستان دیگر برنج و خواربار وارد نمی‌کند در صورتى که هنوز 5 سال مدت برنامه 5 ساله آن کشور تمام نشده ولى در مملکت ما از نظر کشاورزى کمترین هدف وجود نداشت و بنده وقتى که این رقم را مطالعه کردم که 7 میلیارد پول در ظرف هفت سال فقط براى کشاورزى ایران 190 میلیون ریال پول داده شده است در سازمان برنامه که این 190 میلیون ریال این‌جا بنده یادداشت کرده‌ام عرض کنم حضور آقایان در حدود 139832 ر 03 ریال آن فقط اختصاص به دفع آفات در این مملکت داده شده (پورسرتیب- یک قلم باید در سازمان برنامه را

+++

کنید) ملاحظه می‌فرمایند مملکتى که کشاورزى است و از بیست و چند میلیون جمعیت ایران شاید بیست میلیون یا 19 میلیون کشاورز باشند و با اصول کشاورزى و توسعه‌ای که در نامه ‌امروز خودشان را اداره کنند این مملکت 7 میلیارد پولش در ظرف سال در برنامه نفله می‌شود آن سازمان برنامه اعلام می‌کند که پنج میلیون تومان 200 هزار لیره داده است به یک خارجى براى این ‌که دو مرتبه فرودگاهى ساخته شده ایران را مطالعه کنند این سازمان برنامه‌ای که پنچاه میلیون پول ایران را یک دفعه می‌ریزد دور آن وقت کشاورزى که اساس این کار مملکت است این مبلغ خرج کرده بنده دیروز جناب آقاى مهندس طالقانى سؤال کردم الان که آفات نباتى سراسر شمال را گرفته ‌امسال به ما اطلاع دادند بهار ما رفتیم شمال محصول مخصوصاً از نظر پرتقال و نارنج بسیار خوب است (صارمى- در فارس هم خوب است) در تمام نقاط کشور خوب است متأسفانه عمل دفع آفات به صورت جدى نشده است سؤال کرده چه اقداماتى براى دفع آفت این محصول کرده اید فرمودند ما اکیپ‌هایی تهیه کردیم و فرستادیم ولى متأسفانه پول نداریم براى این ‌که سم بخریم و دفع آفت بکنبم (بوربور- سازمان برنامه محل تخریب است) آقایان توجه کنید این خطر براى مملکت است سازمان برنامه 50 میلیون ریال به یک متخصص خارجى می‌دهد که یک نفر خارجى رفته است یک بازدیدى از فرودگاه بکند ملاحظه بفرمایید 500 هزار دلار، پریروز یکى از آقایان رقم داشت به ما گفت خرج این کارها شده رقمش می‌رسد به 5 میلیون تومان از این جور وجه که من صورتش را خدمت‌تان عرض کردم یک میلیارد ریال در ظرف پنج ماه آقاى ابتهاج پول گرفته از بانک ملى ایران این سازمان به این شکل پول‌های ملت ایران را نفله می‌کند آن وقت وزارت کشاورزى براى این ‌که سهم بخرد براى این اکیپ‌هایی که فرستاده است دفع آفات بکنند پول ندارد این بدترین خطرى است که در این مملکت براى ملت ایران پیشامده است (صحیح است)

باید در این موضوع جناب آقاى مهندس وزیر کشاورزى توضیح بدهند که چه نقشه‌ای براى حمایت کشاورزان ایران دارند آیا براى حمایت از کشاورزان ایران می‌باید دنبال همین افراط و تفریط و نفله‌کاری‌هایی که در سازمان برنامه به این صورت عجیب و غریب هست رفت (پورسرتیپ- شما هم قانع می‌شوید) عرض کنم ایشان باید به ما بگویند (صدقى- نا چشم به هم بزنید عادات ده سال نفت را آقای ابتهاج برگردانده به خارج) این‌ها مسائلى است که نمایندگان محترم شوراى ملى باید رویش فکر کند و به عقیده بنده اگر چاره‌ای در اصل موضوع نشود کشاورزى ایران به صورت بسیار بدى خواهد افتاد براى این ‌که مردم زحمت‌کش ایران تشویق شده‌اند زراعت می‌کنند آباد می‌کنند ولى وقتى که دولت مجهز نباشد در کمک کردن به کشاورزى ایران وقتى که وجوه عمرانى در دست یک نفرى باشد که‏ توى کمیسیون می‌گویید ملت ایران چلاق می‌گوید این‌ها گناهکارند من چرا به این‌ها پول بدهم یک همچو وضعى در مملکت شده است بودجه ما الان فقط مرکب شده است از بودجه خرج یعنى باید براى پرسنل خرج بکند و یا براى عمران براى آبادى براى سد سازى براى برق دادن شهرستان‌ها براى قصاب‌خانه ساختن هیچ خرجى که نمی‌شود هیچ بلکه به ملت ایران توهین می‌شد و گفته می‌شود من به این‌ها که دزد هستند دینارى پول نمی‌دهم این وضع خطرناکى است که فعلاً در مملکت ما از نظر عمرانى بو‌جود آمده این خطر را من اعلام می‌کنم به نمایندگان مجلس شوراى ملى و از جناب آقاى مهندس طالقانى که نماینده دولت و سخنگوى دولت است و قطعاً از سیاست عمومی‌ دولت بیشتر اطلاع دارند بنده پرسش کردم که در این موضوع بیایند توضیحات بدهند که ما و ملت ایران روشن بشویم و ببنیم چه فکرى براى این افراد مملکت و جلوگیرى از عواید عمرانى که این مملکت دارد و نفله می‌شود کرد دارد بلکه بنده قانع بشوم.

دکتر سعید امامى- ابتهاج شخص پاکى است و خدمت می‌کند به این مملکت.

نائب رئیس- آقاى وزیر کشاورزى.

وزیر کشاورزى- (مهندس طالقانى)- نماینده محترم جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند که خیال می‌کنم تا حدى موررد تصدیق تمام آقایان نمایندگان باشد و آن این است که مملکت اصولاً یک مملکت کشاورزى است (صحیح است) و بنابراین بایستى توجه آقایان بیشتر متوجه بهبود وضع کشاورزان و بالا بردن سطح تولید بشود (صدرزاده- دولت هم همین طور)

متأسفانه به طورى که آقایان خودشان متوجه هستند در موقعى که بودجه مملکت مطرح است و در موقعى که بودجه مملکت مطرح می‌شود و تصویب می‌نماید در حدود 4 ر 1 یا 6 ر 1 درصد بودجه کل کشور براى مملکتى که اساسش روش کشاورزى است تخصیص داده شده است و خود آقایان بهتر از همه می‌دانند که این یک ممیز چهار یا یک ممیز شش درصد هم همه‌اش صرف حقوق می‌شود بنابراین وقتى که گفته می‌شود متخصص داریم به مناطقى که آلوده به آفات است و متأسفانه تمام سرتا پاى مملکت ایران آلوده به آفات مختلفه شده می‌فرستیم حقیقتاً در بعضى نقاط متأسفانه پول کافى براى خرید سم نداریم ومن متأثرم به آقایان عرض کنم که این وضع خیلى به ضرر این مملکت است چون موضوع آفات در این مملکت یک موضوعى است که اگر برایش یک تومان خرج بشود در حقیقت ده تومان به مملکمت نفع می‌ساند (صحیح است) این‌جا صحبت از آن نیست به جیب دولت برود یا به جیب مالک یا به رعیت برود فرق نمی‌کند تمام عوامل این ملکت هستند اگر که برابر براى دفع آفات خرج کنیم ده برابر استفاده دارد آقایانى که به اورپا و آمریکا تشریف برده‌اند می‌دادند که در این ممالک مسئله آفت فوق‌العاده مهم و مورد توجه است شما نمی‌توانید در مغازه‌ها اجناس کشاوزى به خرید که هزار آفات داشته باشد در صورتى که این‌جا کمتر جنس سالم به دست می‌آید این است که در جواب کلیاتى که آقاى عمیدى نورى فرمودند عرض می‌کنم آقایان در موقعى که بودجه مملکتى به مجلس می‌آید توجه داشته باشید که اگر قرار باشد بودجه کشاورزى 6 ر 1 درصد یا دو درصد از بودجه کل مملکت تصویب بشود و آن همه‌اش به مصرف حقوق و پرسنل برسد بنده به سهم خودم بلکه تصور نمی‌کنم هیچ‌کس بتواند یک همچو معجزه‌ای بکند اما راجع به دفع آفات شمال که جزو سؤال ایشان بوده است اکیپ‌هایی براى دفع آفات مرکبات شمال فرستاده شده است سم و سمپاش هم تا آنجایی که داشتیم فرستاده اینم ولى آنچه که فرستاده شده البته براى مبارزه کم است و بنده یک اقدامی ‌کرده‌ام بلکه بتوانیم یک مختصر سمی‌ از محل قرض بخریم و بفرسیتم براى دفع آفت مرکبات آن‌جا و دیشب هم با آقاى وزر دارایی صحبت کردم ایشان هم دست‌شان تنگ است و نمی‌اتوانند تمام این تعهداتى را که کرده‌اند انجام بدهند و وجه آن را بپردازند و متأسفانه دفع آفت یکى دو تا سه تا نیست از شمال تا جنوب از شرق تا غرب همه جا مشاهده می‌شود ملخ و سن و آفات مرکبات همه جا هست این کار با یک توجه خاصى و یک برنامه وسیع و صحیح و یک اعتبار کافى و یا جیپ و طیاره و سم‌پاش ممکن است مبارزه عملى کرد و الا با این بودجه قلیلى که الان در اختیار وزارت کشاورزى است بنده نهایت جدیدت را خواهم کرد ولى آقایان از بنده انتظار معجزه نخواسته نداشته باشید (احسنت) (پورسرتیب- حقیقت است)

نائب رئیس- آقاى عمیدى نورى بفرمایید

عمیدى نورى- بنده از جناب آقاى طالقانى خیلى متشکرم که فرمایشات‌شان تأیید عرایض بنده بود و این جاى بس تأسف است اما به یک موضوعى هم معتقد هستیم مجلس شوراى ملى ایران مرکز نظارت در دخل و خرج مملکت ایران است و آن قدرتى است که می‌تواند یک قوه مجریه و یک نخست‌وزیر را عوض کند یک دولتى را ببرد و یک دولتى را بیاورد اعضاى دولت هم که قوه مجریه کشور هستند باید دارایی توانایی کار باشند و البته هستند و اگر مشکلاتى هم پیدا می‌کنند بایستى با قدرت قانونى که دارند مشکلات خودشان را رفع کنند و این اقتضاى این را ندارد مطلبى که در این‌جا طرح می‌شود و مورد قبول وزراى محترم هم واقع می‌شود فقط به جواب و سؤالى برگزار شود که در صورت‌مجلس‌ها و روزنامه‌ها منعکس بشود و و اثر آن تضعیف روحى در ملت باشد در صورتى که اگر وضع غیر‌مرتبى در جریان مملکت است جلوى آن کار باید گرفته بشود تا ما بتوانیم قدم به قدم اشتباهات را رفع کنیم و مملکت‌مان را از این حال خارج کنیم آقایان جاى بسى تأسف است که سازمان برنامه 5 معاون براى خودش درست کرده یک معاون هم معاون قسمت کشاورزى آقاى دکترفاطمی ‌است که من ایشان را می‌شناسم مرد خوبى است خود او می‌گفت که من می‌خواهم از این سازمان استعفا بدهم گفتم براى شما که ماهى دو هزار و پانصد تومان حقوق معین شده است چرا استعفا بدهید گفت من در این‌جا بى‌کارم و می‌بینم که هیچ کارى براى مملکت انجام بدهم (یک نفر از نمایندگان- آقا این حرف‌ها را نزنید فردا بیرونش می‌کنند) ملاحظه می‌فرمایید در سازمان برنامه 7 میلیارد پول مملمکت را به این شکل نفله می‌کنند 5 نفر معاون دارد که یکى هم معاون قسمت کشاورزى است که خود او می‌گفت من آلت معطله‌ای هستم و کارى ندارد آقاى وزیر کشاورزى هم در پشت این تریبون تصدیق می‌فرمایند که یک اکیپ‌هایى فرستاده‌ایم براى سم‌پاشى ولى پول نداریم که سم بخرید وزیر دارایی هم دستش تنگ است بنده تعجب می‌کنم در کشورى که در ظرف 4 ماه یک میلیارد ریال صورت داده‌اند از روى قرض کرده‌اند از روى هوا حرف نمی‌زنند این نامه‌ای است که سازمان برنامه نوشته یک میلیارد ریال جناب آقاى طالقانى در ظرف 4 ماه سازمان برنامه به عنوان قرض از بانک ملى گرفته است‏.

نائب رئیس- آقاى عمیدى نورى خواهش می‌کنم از توضیح در اطراف سؤال خارج نشوید

عمیدى نورى- همین مطلب را دارم عرض می‌کنم شصت میلیون ریال پارسال در همین مجلس شوراى ملى آقایان اضافه اعتبار دفع آفات را تصویب کردید واقعاً جاى تأسف است همه‌ امیدوار بودند و‌

+++

علاقه داشتند که در سراسر کشور با این 60 میلیون بشود دفع آفات کرد هنوز چهار ماه از تاریخ تصویب آن نگذشته چون اواخر بودجه لایحه آن از مجلس شوراى ملى گذشته و ما امروز وضع ما طورى است که گفته می‌شود پول نداریم سم براى دفع آفات تهیه کنیم مجلس شوراى ملى که وضیفه‌اش را انجام داده است در یک جلسه تقاضاى دولت را که مبنى بر 60 میلیون ریال اعتبار بود تصویب کرد چه شد که یک ملیارد ریال به یک مؤسسه‌ای همین طور بدون مجوز قانون قرض داده شد اما آن‌که مجلس تصویب کرده و اعتبار داده از قرارى که خود جناب آقاى وزیر کشاورزى به بنده اطلاع دادند از این 60 میلیون ریال فقط 5- 12 میلیون ریال استفاده کرده‌اند آقا علت این ‌که مجلس شوراى ملى تصویب کرده است که 60 میلیون اضافه داده شود براى این است که به مصرف دفع آفت این مملکت برسد الان در سراسر مملکت مردم زحمت کشیده‌اند براى غلات و مرکبات و همین‌طور که فرمودند در معرض هجوم ملخ و سایر آفات است و جلوگیرى نمی‌شود نسبت به این موضوع بنده واقعاً قانع نشدم به فرمایش جناب آقاى وزیر کشاورزى ولى البته ایشان حقایق را گفتند اما راه این ‌که چه بکنند براى دفع این خطر نگفتند از این جهت نگرانى براى زارعین و کشاورزان زیاد خوهد بود و ما خیلى متأسف هستیم از این ‌که دولتى برنامه عملش و قدرتش روى مبارزه با فساد است و این راه را پیش گرفته و ما هم تأیید کرده‌ایم و پشیمان هم نیستم ملت ایران البته انتظار عمل دارد و البته یا عمل است که مردم ار می‌شود امیدوار کرد ولا با بیان درد و اظهار همدردى و تصدیق آقایان وزرا‌ به عرایض نمایندگان خیال نمی‌کنم که درد این مردم دوا شود.

4- جواب آقاى وزیر کشاورزى به سؤال آقاى خلعتبرى راجع به مراتع شهسوار.

نائب رئیس- آقاى ارسلان خلعتبرى بفرمایید. سؤال جناب عالى مطرح است.

ارسلان خلعتبرى- اجازه بفرمایید آقاى وزیر کشاورزى توضیحهاتشان را بفرمایند بعد بنده اگر لازم باشد جواب عرض می‌کنم.

وزیر کشاورزى- نماینده محترم جناب آقاى ارسلان خلعتبرى سؤالى فرموده‌اند از وزارت کشاورزى درباره مراتع و جنگلبانان بنده یک جواب مختصرى تهیه کرده‌ام که به عرض آقایان می‌رسانم مراتع مورد شکایت گله‌داران شهسوار متعلق به ‌املاک و مستقلات پهلوى است که طبق مقابله نامه‌ای مباشرت در بهره‌بردارى به بنگاه جنگل‌ها تفویض گردیده است چون بعضى از مستجرین در مراتع مورد اجاره خود مداخلاتى نموده‌اند منجله مبادلات با ایجاد باغ مرکبات و احداث بنا می‌نمودند لذا بر طبق درخواست اداره‌ املاک مقرر گردید مراتع ملکى اداره مزبور در سال جارى با راعیت تشریفات مزایده به اجرا داده شود و بنگاه جنگل‌ها نیز به تبعیت از نظریه اداره‌ املاک دستور لازم به سر جنگلدارى محل صادر نمود ولى متعاقب این جریان عده‌ای از حشم‌داران نسبت به این نظر اعتراض نموده و تقاضا نموده‌اند که چون در مزایده اشخاص فاقد حشم و استفاده جو نیز شرکت می‌نمایند و با این ترتیب حق گله‌داران تضییع می‌شود موافقت گردد که از مزایده صرف‌نظر شده و مراتع به حشم‌داران اجاره داده شود براى رسیدگى به این تقاضا با حضور نماینده اداره ‌املاک کمیسیونى در بنگاه جنگل‌ها تشکیل و نماینده ‌املاک چنین نظر دادند که پس از انجام تشریفات مزایده و تبعین میزان مالاجاره حق تقدم براى حشم‌داران واقعى محفوظ باشد که به هیمن قرار به سر جنگلدارى شهسوار صادر گردید بنابراین بعد از آن‌که معین شد میزان اجاره آن چیست اشخاصى که سابقه گله‌دارى دارند به آن‌ها حق تقدم داده خواهد شد و همانطورى که به عرض آقایان رساندم این مراتع متعلق به اداره ‌املاک است موافقت آن اداره این اقدام شده است.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى فرمایشى دارید بفرمایید.

خلعتبرى- بنده دیگر عرضى ندارم.

5- مذاکره در گزارش کمیسیون اقتصاد ملى راجع به آزادى تجارت خارجى ایران و مسکوت ماندن گزارش.

نائب رئیس- سؤالات تمام شد لایحه آزادى تجارت مطرح است آقاى عمیدى نورى مخالفید؟ (عمیدى نورى- بلى).

ارباب- نوبت بنده است مخالف قبلاً صحبت کرده بنده موافق اسم‌نویسى کرده‌ام.

نائب رئیس- بفرمایید.

ارباب- بنده با لایحه آزادى تجارت خارجى و داخلى موافقم به ایشان شرط که مفهوم واقعى داشته باشد (صدقى- براى این ‌که هیچ‌کس موافق این لایحه نیست) و رد مرحله اول باید توجه کرد به این ‌که سرمایه‌هاى داخلى و سرمایه‌هایی که به خارج رفته و بر نمی‌گردد و به کار نمی‌افتد چیست، وزارت ملى در حدود اداره پرونده عمل می‌کند سیاست اقتصادى کشور رانه این وزیر اقتصاد ملى بلکه از مدت‌ها است بنده نمی‌بینم وزیر اقتصاد ملى وقت و دستگاه وزارت ملى توجه کنند و صرف وقت کنند در حفظ سیاست اقتصاد کشور کار وزارت اقتصاد تمام موضوع پروانه وارد و صدور اداره پروانه براى وارد و صدور است اداره پروانه براى وارد یا صدور تکلیفى دارد و آنچه که مقررات وضع شد روى آن عمل می‌کند و احتیاج به تشکیل وزارتخانه ندارد باید ببینیم که وزارت اقتصاد ملى چه تدابیرى اندیشیده که سرمایه خارجى جمع شود باید توجه کنید محیط امن و اطمینان ایجاد شود آیا چنین توجهى شده است یا خیر؟ باید فکر کنیم چه چیز باعث شده که بنادر و جزایر ایران خالى شده و شیخ‌نشین‌ها آباد شده در صورتى که وضع اقتصادى ملى توجه به این امور است باید متوجه باشید فرضاً در دوبى با ده درصد اعتبار تجارتى باز می‌شود و در ایران با پرداخت صددرصد یا صد مرتبه رفت و آمد تازه تاجر نمی‌تواند کار خود را انجام دهد چون بنده فعلاً تاجر نیستم و حرفه سابق خود را عمل نمی‌کنم اما به درد مردم آشنا هستم علاقه به سیانت و سیادت این کشور که خودم در آن زندگى می‌کنم و اعقاب و احفاد من باید در آن زندگى کنند بسیار دارم و اشتباهاتى را گاهى می‌بینم ناچارم این‌جا حضور آقایان در موقع طرح لوایح به عرض برسانم‏.

نائب رئیس- خواهش می‌کنم در موافق با لایحه بفرمایید

ارباب- شرطش را عرض می‌کنم لازم است شرطش را تذکر بدهم وظیفه اقتصاد ملى است که توجه کند که چه وسایل و عواملى لازم است تا معادن پر بهاى ایران استخراج شود و این‌که شبانه روز در فکر تهیه عرض هستیم متوجه باشیم که به حد کافى ارز در شکم کوه‌هاى این کشور نهفته است باید استخراج کرد آن وقت خواهید دید که به قدرى ارز خواهید داشت و به قدرى صادرات خواهید داشت که هیچوقت واردات شما با صادرات شما طبیق نخواهد کرد بنده می‌بینم که یک شرکتى با خون دل یک معدنى در نزدیکى بندر‌عباس استخراج کرد و سنگ‌هاى کرومیت الان در کنار خیابان‌هاى بندرعباس پر شده کشتى نمی‌آید که حمل کند چرا حمل نمی‌کند؟ براى این ‌که اسکله نداریم، براى این ‌که راه نداریم بایستى وزارت اقتصادى ملى توجه کند تا این ‌که این مشکلات رفع بشود عواملى که لازم است ایجاد نماید باید وزارت اقتصادى ملى فکر کند که جمعیت فعلى ایران چنانچه کار ایجاد شود براى یکى از استان‌هاى این کشور کافى نیست چرا بى‌کارى و گرسنگى براى این مردم به وجود آمده کشور ایران یک کشورى است بیسار مستغلى و در عین‌حال مردمش فقیر است این براى چیست براى سوء سیاست اقتصادى این کشور است لایحه تشویق صادرات که از مجلس گذشت جناب آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى چرا اجرا نشده؟ لایحه است که از مجلس گذشته و تا‌کنون اجرا نشده است آقایان محترم، صنعت فلاحت و تجارت باید دوش به دوش هم پیش برود سال‌هاى متمادى است وعده می‌دهند ماشین‌هاى فلاحتى براى زارعین این کشور می‌آورند کجا است؟ چه شد؟ کدام ماشین فلاحتى در یکى از نقاط این کشور به کار افتاده یا وسایل اولیه آن تهیه شده این‌ها موضوعاتى است که مربوط به تولید و اقتصاد این کشور است نباید به مردم حرف تحویل داد (کریمى- آقاى ارباب شرطتان را بفرمایید در موافقت با این لایحه چست) شرطش این است که موافقت با این موضوعات بکنند شرطش این است که وزارت اقتصاد ملى اداره پروانه وارد نباشد شرطش این است که وزارت اقتصاد ملى سیاست اقتصادى را در نظر بگیرد و افکار خود و کارمندانش را فقط معطوف به حفظ سیاست اقتصادى کشور نماید (یک نفر از نمایندگان- قرض کنید آزاد است چه سیاستى در دست او هست) در عین این ‌که آزاد می‌کنند آزاد نیست وقتى آزاد بود راه عمل نبود مثل این است که آزاد نیست و‌گرنه آزادى تجارت براى هر‌ کشورى مفید است یکى از مواردى را که باید توجه کنند قطع تماس مأمورین در کار مردم است. آقایان این کشور خصوصیاتى دارد در این کشور ما تجربه کرده‌ایم، امتحان کرده‌ایم هر چه تماس مأمورین در کار مردم بیشتر باشد عمل ارتشاء بیشتر رواج پیدا می‌کند، کار مردم بیشتر فلج می‌شود در چنین شرایطى تجارت بسیار مشکل است اگر یک عده‌ای بخواهند تجارت صحیح بکنند تمام مقررات را رعایت کنند یک طرف بازار قاچاق در تمام سر‌حدات رواج است و ایکاش مأمورین وجود نمی‌داشتند در سر‌حدات مأمورین نبودند تا ببینند در سرحدات کمتر قاچاق وجود می‌داشت و یک طرف هم وجود مشکلات بى‌حد و حصر تجارت این وسط چند نفر تاجر که بخواهند به‌طور صحت و امانت تجارت کنند جز این ‌که یک مقدار دیگرى ورشکست بشوند چاره‌ای نیست، بنابراین این‌ها از سیاست‌هایی است که در امور اقتصاد یک وزارت اقتصاد ملى زنده باید مورد توجه باشد تجارت امروز ما را در هر گوشه‌ای از این مملکت یکى از دستگاهاى این دولت‌ها اشغال کرده است آنچه را که باید چند نفر عمل کنند آن چیست، تمام تحمل و تمام توقعات هم به دوش همین جند نفر است بنده مطمئن هستم که اگر در اخذ عوارض گمرک از مردم مشکلات آن کمتر بشود

+++

‌ در آمد دولت حتماً زیاد می‌شود.

نائب رئیس- آقاى ارباب بنا بود شما در موافقت این لایحه بفرمایید امور گمرکى مروبط به این گزارش نیست.

ارباب- گمرک مربوط به تجارت است این‌ها جزو لوازم کار است.

نائب رئیس- راجع به مالیات بر درآمد هم خوب است صحبت کنید.

ارباب- آن هم مربوط است.

نائب رئیس- خیر مربوط نیست شما موافق با این گزارش آزادى تجارت خارجى اسم نوشته‌اید در ارطراف موافق با این لایحه هر چه می‌خواهید بکنید.

ارباب- بنده با آزادى تجارت موافقم ولى با مشکلاتش مخالف هستم باید توضیح بدهم که موافق مشروط یعنى چه و البته با آزادى تجارت موافق هستم باید تجارت آزاد باشد و انحصار ضرر دارد براى مملکت اگر یک بازار اندونزى از محصول رشت و گیلان گرفته نمی‌شد یک کشور اندونزى که حاضر شد که بازار صادرات برنج ایران را اشکال کند دیدید که چه کردند البته این تجارت مفید است اما با گفتن آزادى تجارت به عقیده بنده منظور یک کشور یک دولتى را تأمین نمی‌کند با تسهیلات لازم داشته باشد باید راه داشته باشد باید امانیت داشته باشد باید اعتماد حکمفرما باشد با حرف که نمی‌شود تجارت کرد تجارت با سرمایه می‌شود تجارت با کار صحیح می‌شود.

نائب رئیس- آقاى ارباب توجه کنید لایحه‌ای براى آزادى تجارت به مجلس آمده ولى موافق یعنى آن کسى که با مواد مندرج در این لایحه موافق است و آزادى تجارت را با این لایحه منطبق می‌داند و مخالف معینش این است که با این مواد مندرج در این گزارش آزادى تجارت را منطبق نمی‌داند و اعتراض می‌کند بنابراین نمی‌توانید بگویید با آزادى تجارت موافقم و چند تا شرط هم براى آن قائل بشوید بنابراین اگر پیشنهادى داشتید ممکن بود در شور اول بدهید.

ارباب- جنابعالى که سوابق پارلمانى زیاد داردى اگر یک لایحه‌ای مطرح می‌شد و مربوط به یکى از شئون کشور است در اطراف آن هر نماینده‌ای حق دارد صحبت کند وکیل در کلیات حق دارد صحبت کند و این مسئله هم سابقه دارد ولى اگر می‌فرمایید منحصراً بنده صحبت نکنم امثال می‌کنم فرمایش جنابعالى را ولى حق بنده است آنچه را که در حدود اقتصاد کشور مشکلاتى وجود دارد در این‌جا تذکر بدهم دولت بفهمد وکلا بفهمند وکلا بدانند مردم بدانند وظیفه‌شان چیست مشکلات کارشان چیست نگویید یک وکیلى که ما انتخاب کردیم براى رفع مشکلات حرفى نمی‌زند بنده موافقم مشروط اسم نوشته‌ام در شرطش دارم صحبت می‌کنم (صدقى- به جان عزیز خودت هم موافق نیستى آیین طرح ورشکستى بازار است. طرح تعطیل کارخانه‌جات است) این طور نیست منظور بنده این است که در سیاست کشور وزارت اقتصاد ملى باید کاملاً مراعات بکنند و بداند وظیفه‌اش چیست وظیفه‌اش حفظ وضعیت اقتصادى کشور است نه صدور پروانه نه صدور جنس.

نائب رئیس- آقاى ارباب درباره موافقت با این طرح صحبت کنید.

ارباب- بسیار خوب جناب آقاى وزیر اقتصاد ملى توجه بفرمایید با بانک هم مذاکره بفرمایید در هیچ کجاى دنیا فرع صدى بیست و چهار وجود ندار با فرع صدى 20 توجه کرد مشکلات تجارت را رفع کرد و آن وقت اسمش را گذاشت تجارت جنابعالى کجا تولید کاهش پیدا کرده کجا باید تکثیر تولید بشود چه عواملى تکثیر قاچاقچى شده است چه عاملى موجب شده که تجارت مفهوم خارجى خودش را از دست داده است بنده آنچه یاد داشت دارم آقاى در حدود اصلاحات وضع اقتصادى کشور است که آقاى رئیس تحت عنوان شرط موافقت اجازه نمی‌فرمایند بنده هم مطیع دستور ایشان هستم بنابراین از اظهار مطالب اساسى و اصلى خودم خودارى می‌کنم و عرض می‌کنم تجارت خارجى بایستى آزاد باشد آزادى تجارت خارجى به نفع جامعه است ولى شرایطى دارد موانعى هم در داخله دارد بایستى مرتفع بشود بایستى صنعت و تجارت و فلاحت توأماً جلو برود هر کارى راهى دارد تجارت ما راه داخلى‌اش مسدود است مشکلات در جلویش زیاد ایجاد شده باید یکى بعد از دیگرى رفع شود آن وقت مفهوم پیدا بکند والا بنده با اصل آزادى تجارت موافق هستم.

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى.

کفیل وزارت اقتصاد ملى (کاشانى)- بنده راجع به طرح صحبت نمی‌کنم ولى چون جناب آقاى ارباب دو، سه سؤال فرمودند و مطالبى ایشان فرمودند بنده ناچارم جواب عرض کنم اولاً سؤال فرمودند که چرا قانون تشویق صادرات اجرا نشده چون در ماده آخر آن لایحه گفته شده است که آئین‌نامه اجرایی باید با نظر اتاق بازرگانى تهیه شود و به تصویب هیئت دولت برسد و این آئین‌نامه چندى قبل در اتاق بازرگانى بعد از مطالعاتى زیادى تهیه شد و براى تصویب به هیئت دولت فرستاده شد انشاءالله به زودى بعد از تصویب به موقع اجرا درخواهد آمد (دکتر جزایرى- جناب آقاى کاشانى خودتان با این طرح مخالفید یا موافق؟) بنده عرض کردم راجع به این طرح فعلاً صحبت نمی‌کنم سؤالات جناب آقاى ارباب را جواب می‌دهم راجع به وزارت اقتصاد مطالبى فرمودند راجع به تشکیلات وزارت اقتصاد با ایشان موافق هستم وزارت اقتصاد کمتر فکر اوصول اقتصادى مملکت را می‌کند وبیشتر توجهش پروانه و جواز این جور چیزها بوده است و به همین دلیل بنده داره پروانه ورد را از اول تیرماه منحل کردم بنابراین براى واردات دیگر پروانه وردى نخواهد بود انشاءالله اگر فرصت داشته باشیم باز هم مطالعه می‌کنیم و قسمت‌هاى دیگر را هم درست می‌کنیم و تسهیلات دیگرى هم ایجاد می‌کینم ولى کارهاى دیگرى که فرمودید وزارت اقتصادى ملى نرسیده زیاد هم تقصیر وزارت اقتصاد نبوده براى این ‌که وزارت اقتصاد مهلت نداشته است مسئله بندر و اسکله و انبارها و این‌طور چیزها همه پول می‌خواهد وزارت اقتصاد مایل است این کارها را بکند و به همین دلیل طرحى تهیه شده است که اگر آقایان موافقت بفرمایند انشاءالله شوراى عالى اقتصاد را تشکیل می‌دهیم و این نواقص هم رفع خواهد شد.

داراب- آقا شما واردات و صادرات را تعادل بدهید همه مشکلات حل خواهد شد.

نائب رئیس- پیشنهاد سکوت رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى احتراما به عرض می‌رساند: این جناب پیشنهاد می‌نماید لایحه بازرگانى مسکوت بماند، بزرگ ابراهیمى‏

نائب رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمى‏

بزرگ ابراهیمى- استدعا می‌کنم از همکاران محترم که چند دقیقه به عرایض بنده بى‌سواد گوش کنید (صحیح است) بی‌سوادى بنده صد درصد صحیح است اما نسبت دارد از من هم بی‌سواد‌تر هم زیاد است (این هم صحیح است) آن‌ها که این لایحه را تنظیم کرده‌اند از بنده و شما بی‌سواد‌ترند یعنى یک مملکت را می‌خواهند به نسیتى و نابودى سوق بدهند (صحیح است) بنده اگر پیشنهاد سکوت داده‌ام براى این است که به عرایض بنده توجه کنید از جناب آقاى رئیس و آقایان نمایندگان هم استدعا می‌کنم چند دقیقه به عرایض بنده توجه بفرمایید یک وقتى مملکت تحت نظر رضا‌ شا‌ه کبیر اداره می‌شود او در این دستگاه تجارتخانه ارزان بخر‌ و گران بفروش و حقه‌بازى را به سمت تجارت مملکت را آورد متمرکز کرد و با منافع تجارى این مملکت راه‌آهن ساخت تمام تولیدات را از این منبع بیرون آورد و دست کرد بعد از سوم شهریور آقایان اول کارى که کرده‌اند براى این مردم بزرگ تاریخى براى این ‌که بتوانند این بازى آزادى تجارت را با انواع و اقسام براى خودشان درست کنند متفقین در ایران بیش از چهارصد میلیون دلار و دویست میلیون پول به ما دادند تمام را این دستگاه فاسد از این مملکت بیرون برد و نفله کرد الان در آذربایجان 300 هزار نفر کارگر ریسنده و بافنده در مقابل 4 تا حقه‌باز بازارى از کار افتاده و بدخت شده (صحیح است) جناب آقاى وزیر اقتصاد ملى آقا خودتان از کسانى هستید که متصدى امور بانکى بودید چه شد این عایداتى که از متفقین به قیمت خونمان دادند

نائب رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمی ‌در اطراف پیشنهاد سکوت بفرمایید

بزرگ ابراهیمى- اطلاعت مکى کنم یک توضیح کوچکى عرض کنم این لایحه قرابان از طرف دولت تنظیم نشده است دولت هم با اداره پشت سر این لایحه افتاده آمده است این‌جا خود آقا هم (اشاره به وزیر اقتصاد ملى) اگر بیاید این‌جا نمی‌توانید از این طرح دفاع کنید بنده عرض می‌کنم لایحه مسکوت بماند برود به کمیسیون شما هم تشریف بیاورید در کمیسیون کسانى که تثبیت به این موضوع عقیده‌ای دارند توافق بکنند با این سرعت قسم به خدا تمام امور کارگر ریسنده و بافنده ایرانى و اغلب کارخانجات و تمام زندگى این ملت را فلج می‌کند خود شما بهترین شاهدید که کیف‌هاى دلار و پوند از این مملکت رفته و برنگشته الان در انفلاسیون و افلاسید الان کاپاسیته اسکناس شما براى زندگانى کافى نیست الان تمام اسکناس‌هاى شما که رفته است برنگشته الان سفته‌بازى است در بازار شما من می‌گویم بانک ملى چقدر حساب‌ جارى قبول کرده چقدر از آن قرض داده بنده عرض می‌کنم توافق بفرمایید این لایحه از دستور خارج شود و برود به کمیسیون ما لااقل حرف‌هایمان را در کمیسیون بزنیم استدعاى بنده این است‏

نائب رئیس- آقاى دکتر شاهکار مخالفید؟

دکتر شاهکار- خیر

نائب رئیس- آقاى نادعلى کریمی ‌بفرمایید

نادعلى کرمى- یک لایحه حساسى آمده به مجلس راجع به آزادى تجارت یک عده‌ای از آقایان با استدلالى که دارند با این لایحه موافق هستنند آن‌هایی که موافق یا مخالف هستند معتقد هستند که ثابت شده است دولت تاجر خوبى نیست تجارت را باید یک قدرى آزاد بگذارد و دست تاجر را باز بگذارند‌

+++

شاید صادرات مملکت زیاد بشود اجناس مورد احتیاج مردم هم در دست مردم با قیمت ارزان گذاشته بشود آن‌هایی که مخالف این لایحه هستند می‌گویند که با این ‌که دولت الان یک نظارتى می‌کند می‌بینیم در بازار اشیای لوکس بى‌حد ریخته شده است و پول مملکت به هدر می‌رود یک اشتباهى که به درد مملکت نمی‌خورد از قبیل پودر و ماتیک و جوراب کایزر و سایر اشیای لوکس که فقط موجب از بین بردن پول مملکت هست ریخته است در بازار و کنترلى نیست اگر یک روزى‌ام بند و قیدها را باز کنید آن وقت چه خواهد شد و ما در عالم فساد ورشکست خواهیم شد و هر دو طرف استدلال می‌کند که به نظر بنده لازمه‌اش این است که آقایانى که وارد هستند در امور تجارت مثل آقاى نراقى (میراشرافى- خرازى آقا) مثل آقاى خرازى این‌ها بیایند پشت تریبون استدلال صحیح و منطقى آقایان حاضر هستند که آنچه به مصلحت مملکت است بدون نظر خصوصى و غرض رأى بدهند روشن کنند که آقایان بیایند استدلا کنند و مخالفین هم بیایند استدلال کنند آقاى ارباب آمدند این‌جا صحبت کردند خدا شاهد است که بنده خیلى ذقت کردم که بفهم ایشان موافقند یا مخالف نفهیمدم حالا اگر مربوط به کودنى بنده است نمی‌دانم معذرت می‌خواهم اگر یکى از آقایان نمایندگان مطالب ایشان را فهمیدند به من بگویند من متشکر می‌شوم.

نائب رئیس- شما صحبت خودتان را بفرمایید حق ندارید راجع به ایشان صحبت کنید.

کریمى- بنده عرض کردم که متوجه نشدم عرض کنم آقایانى که می‌توانند امسال بنده را قانع کنند با استدلال صحیح بیایند این‌جا صحبت کنند استدلال کنند والا لایحه مسکوت گذاردن نه به مملکت مصلحت است نه به مصلحت مجلس است یک عده‌ای در خارج خواهند گفت لایحه مفیدى بود و براى ملت آوردند در مجلس انداختند در چاه و اگر شما اگر وارد هستید بیاید استدلال کنید منطق هر کدام از آقایان قوى‌تر بود مجلس قبول می‌کند مجلس همیشه تابع منطق قوى و دلیل صحییح و حسابى است این عرض بنده است تلگرافى هم از کرمانشاه راج به فرقه ضلاله بهائیه رسیده است تقدیم می‌کنم.

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به مسکوت گذاشتن آزادى تجارت آقایانى که با مسکوت ماندن آن موفقند قیام کنند (اغلب قیام کردند) تصویب شد.

صدقى- مجلس نشان داد که یک خورده‌ای هم به فکر مردم است.

6- طرح گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به انجام مراسم سوگند از طرف کارمندان دولت.

نائب رئیس- گزارش کمیسیون استخدام راجع به سوگند کارمندان دولت مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت می‌شود)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور استخدام در جلسه 4 شنبه هشتم دى ماه 1333 با حضور دولت به لایحه شماره 2176 مورخ 7/ 9/ 33 راجع به انجام مراسم سوگند از طرف کلیه کارمندان دولت که در مجلس سنا تصویب شده بود رسیدگى و به اصلاح مختصرى آن را تصویب و اینک گزارش را براى شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید مخبر کمیسیون امور استخدام- نراقى.

ماده واحد- مطابق ماده 7 قانون استخدام کشورى از تاریخ تصویب این قانون لغایت دو ماه وزرا‌ و استانداران و سفراى کبار و معاونین وزارتخانه‌ها و رؤساى دفتر وزارتى و کلیه کارمندان دولت اعم از رسمی ‌و پیمانى و روز مزد ماهیانه و خدمتگذار جزء و کلیه کسانى که از‌ بنگاه‌هاى دولتى یا مؤسساتى که تمام یا قسمتى از سرمایه آن از بودجه دولت تأمین می‌شود و کارمندان شهردارى هم چنین کارمندان شهرداری‌ها و همچنین کارمندان منتظر خدمت مکلفند به انجام مراسم تحلیف سوگندنامه ذیل را خوانده آن را امضا‌ نمایند.

‌من به خداوند قادر متعال و کتاب آسمانى و شرف و وجدان خود سوگند یاد می‌کنم که در اعمال و رفتار خود خداوند را همیشه شاهد و ناظر دانسته و پیوسته قانون اساسى مملکت را که ضامن استقلال و بقاى ایران است محترم بشمارم نسبت به سلطنت مشروطه و و شاهنشاه وفادار بوده میهن خود را عزیز و گرامی ‌بدارم و کوچک‌ترین اقدامی ‌که بر‌خلاف مسائل عالیه کشور و زیان ایران باشد نمایم ضمناً تعهد می‌کنم که در هیچ یک از احزابى که داراى مرام اشتراکى یا رویه‌ى که نتیجه فعالیت آن ترویج مرام اشتراکى باشد و غیر‌قانونى اعلام شده و یا بعد به تصویب مجلسین غیر‌قانونى اعلام شود شرکت ننمایم‌.

استنکاف از انجام مراسم تحلیف و امضا‌ سوگندنامه بر‌کنارى از خدمت خواهد بود.

تبصره 1- کسانى که بعدا وارد خدمت دولت و هر نوع مشاغل مندرج در ماده واحده می‌شوند و در بدو شروع باید به کار باید به ترتیب مذکور در ماده واحده سوگند یاد نمایند.

تبصره 2- ترتیب مراسم تحلفى را نظام‌نامه‌ای که منتهى تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هئت دولت خواهد رسید معین خواهد کرد

تبصره 3- کسانى که در خدمت دولت هستند یا بعداً وارد می‌شنود اگر بر‌خلاف سوگند عمل کنند تخلف آن‌ها در محکمه ادراى وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه مطابق مقررات محاکم داراى رسیدگى به عمل می‌آید رأى این محکمه که منتهى بعد از 15 روز از تاریخ ارجای پرونده صارد شد قطعى است و مجازات مخلف از درجه 4 به بالا کمتر نخواهد بود

تبصره 4- مرجع رسیدگى به تخلف مستخدمین قضایی محکمه عالى انتظامی ‌است و با رعایت قسمت اخیر تبصره سه بر طبق مقررات تقییب انتظامی ‌قضات رسیدگى خواهد کرد

تبصره 5- مجازات‌هاى منظور در تبصره‌هاى سه و چهار فقط از لحاظ وضع استخدامی ‌خواهد بود و مانع از اجراى مجازت‌هاى دیگرى که در قوانین جزایی درباره مرتکبین این نوع جرایم تعیین شده نخواهد شد

نائب رئیس- گزارش کمیسیون کشور هم قرائت می‌شود این‌طور خواهد شد

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور در جلسه 15 دى ماه 33 لایحه شماره 2178 دولت راجع به انجام مراسم سوگند از طرف کارمندان دولت را که به تصویب مجلس سنا رسیده مورد رسیدگى قرار داده پس مذاکراتى با گزراش کمیسیون امور استخدام موافقت و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایم مخبر کمسیون کشور- مهدوى‏

نائب رئیس- ماده واحده مطرح است آقاى ارسلان خلعتبرى به نام مخالف اسم نوشته‌اند بفرمایید

ارسلان خلعتبرى- بنده خیلى به اقتصاد در چند دقیقه عرض می‌کنم می‌خواهم به آقایان عرض کنم بعد از این مهمه تجربه و آزمایش ما هنوز نفهمیدیم که کار ما کجا معطل است درمان چیست وهنوز تصور می‌کنم که با قانون نوشتن وضع مملکت اصلاح می‌شود با قانون نوشتن اخلاق مردم عوض می‌شوند با قانون نوشتند اشخاص وطن‌پرست می‌شوند با قانون نوشتن اشخاص نادرست می‌شوند تمام این‌ها خلاصه این است که به نظر بنده اشخاصى که این قبیل قوانین را می‌آورند و فکر می‌کنند و طرح می‌کنند این‌ها نمی‌دانند مملکت به چه چیزى احتیاج دارد می‌خواهم به طور خلاصه به آقایان عرض کنم اگر تصور می‌فرمایید قسم خوردن مستخدم را صحیح‌العمل و درستکار و وطن‌پرست می‌کند و یا افرادى عادى را به سورى راستى و درستى سوق می‌دهند این خلافش دیده شده حالا بنده براى شما چند مثال عرض می‌کنم افسرها موقعى که وارد قشون می‌شوند همه قسمی‌خوردند یک سال پیش هم دیدیم که ششصد تا افسر به آن قسمی‌که خورده بودند پایبند نبوده‌اند و یک مرتبه ‌آمدند بر علیه مملکت و تاج و تخت و قانون اساسى توطئه کردند پس بنابراین اگر شما این قسم‌نامه را بگذارید جلوى هزار تا افسر دیگر چه فایده دارد باید دید این‌ها چرا منحرف شدند و چرا به آن صورت در آمدند علت چه بود؟ علت را پیدا کنید که معلوم بر‌طرف شود اگر عدم رضایت هست عدم رضایت را برطرف کنید در تحقیقات از سرهنگ مبشرى خواندم که گفته بود عدم رضایت من در مرتبه اول به مناسبت تبعیضى بود که در درجه من شد حالا من نمی‌دانم درست گفته است یا نه ولى مدامی ‌که موجبات عدم رضایت در جامعه فراهم است آن موجبات عدم رضایت اگر برطرف نشد با قسم خوردن درست نمی‌شود براى این ‌که اشخاصى که ایمان ندارند کسى که مسلمان نیست شما چند مرتبه بگویید به قرآن قسم بخور این اصلاً نفهمیدیم قسم چیست حالا از مستخدمین خارج می‌شوم و به صنف خودمان می‌پردازم وکلاى دادگسترى موقعى که جواز وکالت می‌گیرند قسم می‌خورند آیا واقعاً همه‌شان به قسم عمل می‌کنند؟ من خودم می‌گوید نه آقایان اطبا وقتى که جواز طبابت می‌گیرند قسم می‌خورند که بر خلاف وجدان و شرافت عمل نکنند و به مردم کمک بکنند من نمی‌خواهم بر عیله کسى حرف زنم ولى خوب آقایان در روزنامه‌ها می‌خوانید که شب طبیب در خانه‌اش هست و بالاى سر مریض نمی‌آید و آن وقت مریض می‌میرد به جهت این ‌که طبیب قدرى دیر آمده یا نیامده طبیبى هم هست که نصف شب پیاده می‌دود و خودش را بالاى سر مریض می‌رساند این دو نفر هر دو قسم می‌خورند و علت پایبند بودن به آن وظیفه صرف قسم نیست (درخشش- وکلاى مجلس را هم بفرمایید وکلا هم قسم می‌خورند) حالا عرض می‌کنم بنده آن چیزى که می‌خواهم به آقایان عرض کنم این است که حقیقتاً باید یک فکرى کرد اشخاصى که با این افکار کوچک فکر می‌کنند که این اجتماع را می‌توانند اداره بکنند باید گفت غلط فکر می‌کنند. اجتماع به چیزهاى دیگر احتیاج دارد مستخدمین دولت مممکن نیست درست بشوند مگر این ‌که اول آن‌هایی که بالاتر هستند درست بشوند وزیر اگر درست نشد وزیر اگر تحت نفوذ رفت تحت تشبت قرار گرفت به قوم و خویش‌هاى خودش کار داد اگر هر چه پسر وزیر است وقتى از مدرسه آمد بیرون عضو هیئت مدیره شد آن وقت آن‌هایی که از مدرسه می‌آیند بیرون صد نفر، صد نفر کار نمی‌توانند پیدا کنند مستخدم دون رتبه دولت وقتى می‌بیند مدیر‌کل هر غلطى خواست می‌تواند بکند‌ وزیر هر غلطى خواست می‌تواند بکند

+++

 و هیچ‌کس نیست از او بازخواست کند یک نفر می‌تواند یک مملکتى را متنفر کند از این سمت بکشد از آن سمت بکشد باز خواستى در کار نباشد بنابراین هیچ وقت خودش را اخلاق و وجداناً پایبند نمی‌داند که اگر قسم خورد آن قسم را رعیت بکند مگر قضات قسم نمی‌خورند وقتی که قاضى می‌شوند؟ پس از عدم رضایت کجا است بنابراین یکى جهات اخلاقى است مادام که دستگاه دولتى صف بالا اصلاح است که مؤثر است تا آن‌هایی که ‌در صف بالا بودند در جاها خود هستند این مملکت اگر خراب شده و صحیح اداره نشده براى این است که آن‌هایی که در صف بالا بوده‌اند لااقل لیاقت اداره کردن را نداشتند آن‌ها بودند که رعایت تمایلات اشخاص دیگر را کردند آن‌ها هستند که به امضای خودشان با کارهاى خودشان مصالح مملکت را نتوانسته‌اند حفظ بکنند بنابراین شما حالا بیائید یک عده 50 شصت هزار نفرى را این کاغذ را جلویشان بگذارید همه مثل کاهى که جلوى اسب بگذارند این کاغذ را امضا‌ می‌کنند اگر دلتان را خوش می‌کنید بعد از این ایم قسم را خوردن به مملکت خیانت نمی‌کنند این ممکن نیست باید در درجه اول اشخاصى که در بالا هستند با ایمان براى مملکت کار کنند بدانند که چه کار می‌کنند تبعیض را کنار بگذارند حتماً کارهاى ناشایسته نکنند از ما صرف‌نظر کنند وسیله رساندن مال براى دیگران نشوند وقیت که این‌ها رعایت مصلحت مملکت را بکنند در قراردادهاى تجارى در قراردادهاى اقتصادى رعایت مصلحت مملکت را بکنند پول مملکت را تلف نکنند آن وقت مملکت اصلاح می‌شود شما وقتى پول مملکت را تلف کنید و بدهید به خارجی‌ها بدون حق آن وقت شما می‌خواهید که یک مستخدم بیچاره‌ ماهى سیصد تومان حقوق دارد پایبند شرافت بشود؟ این ممکن نیست باید از بالا درست کرد اشخاص بالا باید پایند بشوند پس بنابراین این قسم را که شما می‌خواهید اجرا کنید این قسم در قاضى نه در افسر نه رد هیچ یک از این‌ها تأثیر ندارد فقط یک شعرى است که ما می‌خوانیم و اگر جناب آقاى سرمد یک قصیده خوب بسازند اثر آن قصیده خیلى بیشتر از این قانون است به شش ماه قول می‌دهم براى این ‌که وقتى می‌شوند از لحاظ هنور و ذوق و از لحاظ سلیقه‌ای که به خرج داده شده مجذوب آن شعر می‌شوند ولى با این قانون ما خودمان را مسخره می‌کنیم که بگوییم دستگاه دولتى ایران چون قسم خورده‌اند پس بنابراین خیانت نمی‌کنند و درستگاه خواهند شد همچو چیزى نخواه شد من معتقدم این فکرهاى کوچک را باید گذاشت کنار کله‌هایی که این جور فکر می‌کنند کدو هستند مغز توى این کله‌ها نیست والله اگر مغز توى کله این‌ها بود می‌دانستند که با وضع اقتصادى و کشاورزى و تولید و صنعت و نجارت این مملکت را درست کرد و براى مردم این مملکت کار درست کرد زندگى مستخدم را باید تأمین کند به افسر باید حقوق کافى بدهد (درخشش- به معلم) به معلم باید حقوق داد من می‌گویم این اشعار را بگذارید کنار سیاست منفى‌بافى به خدا براى این مملکت یک جو ارزش ندارد این قبیل قوانین مثل سم افعى می‌ماند (صحیح است) این‌ها را بایستى کنار گذاشت بایستى دولت بنشیند فکر بکند که وضع اقتصادى مملکت را چطور می‌تواند درست کند ما این‌ها را گذاشته ایم کنار در بودجه سازمان برنامه در هفت هزار میلیون تومان یک دینار براى وزارت کشاورزى نیست براى تولید اقتصاد نیست آن وقت شما می‌خواهید به این قسم وضع مملکت درست شود براى دولت و مجلس این قبیل قوانین گذارنیدن را شعر می‌دانیم دکتر مصدق بدبختى‌اش این بود که یک سال تمام گذاشت روى قانون نوشتن حالا همه جیز را با قانون نمی‌شود درست کرد این قانون ما را به یاد موضوع کریم‌خان زند می‌اندازد که می‌گفت فرمان سواد برابش بنویس حالا همین قسم دادن مثل همان فرمان سواد است فرمان صداقت و این حرف‌هاست اگر فرمان صداقت را با کاغذ می‌شد نوشت بنویسید (میراشرافى- تصویب‌نامه سواد صادر می‌کنند) والله ببنید که دیگران چه می‌کنند شما به فکر زندگى کشاورز هستید به فکر زندگى کارگر هستید به فکر زندگى مستخدم هستید؟ (میراشرافى- آقاى خلعتبرى دارند با فساد مبارزه می‌کنند) به فکر تولید هستید تولید وقتى زیاد شد مستخدم مزد گرفت دیگر دزدى نخواهد کرد اما اگر شما هزار قانون بنویسید وقتى قاضى عدلیه یک و نیم بعد از ظهر باید آویزان بشود به اتوبوس مستخدم دولت آویزان بشوند به اتوبوس آن وقت آقایان وزرا‌ و مدیر‌کل‌ها می‌آیند به اتومبیل سوارى رد می‌شوند این طور قوانین فایده ندرد (عبدالصاحب صفایی- شما انتظار دارید وزارى مبارزه با فساد هم اتوبوس سوار شوند؟) (قنات‌آبادى- وضع اتوبوس را که دولت درست کرد.) بنده منظورم این نیست که موضوع اتوبوس‌رانی را عرض کرده باشم مقصودم این است که مستخدمین دولت امانت و درستى خواستن لازمه‌اش این است که آن‌هایی که در صدر هستند آن‌ها امانت و تقوى نشان بدهند امانت و تقوى را ثابت بکنند در معاملات و کارهاى تولیدى در سیاست و اجرا برنامه‌های دولت وقتى که آن‌ها نشان دادند که مردمانى هستند با تقوى آن وقت این کارها به خودى خود درست می‌شود و اما اگر در صفوف بالا این فداکارى نباشد و هر دسته‌ای و هر کسى براى خودش و براى قوم خویشان خودش براى دوستان خودش هر وزیر که عوض می‌شود به فکر اقربا‌ و دوستان خودش باشد به نظر بنده فایده ندارد یک ضرر هم دارد ضررش هم این است که مردم را مأیوس می‌کند مردم هنوز امیدوارند بلکه کارى براى ایشان بشود شما اگر این قانون را تصویب کردید مردم خواهند گفت مجلس شوراى ملى ایران مرفان تقوى و صداقت صادر کرده است ما خودمان اول باید سرمشق تقوى باشیم دولت باید سر مشق فضیلت باشد باید ببیند مر دم به چه چیزى احتیاج دارند هنوز در هیئت دولت در تمام این چند سالى که من بوده‌ام یک دفعه ندیدم دولت‌ها با اشخاصى که مصدر کار بوده‌اند ببیند که مملکت به چه چیزى احتیاج دارد (میراشرفی- با سوسیالیست‌ها و افراد حزب توده مشورت می‌کنند) والا اگر می‌دانستند که مملکت به چه چیزى احتیاج دارد الان یک سال و چند ماه است که مجلس باز شده و دولت‌ها آمده‌اند با برنامه‌ای صحیح آن چیزى که اصول و اساس است یعنى راجع به اقتصاد و کشاورزى و راجع به تولید نه فقط اقدامی ‌نکرده‌اند بلکه فکرش را هم نکرده‌اند این است که بنده از آقایان معذرت می‌خواستم که تسدیع دادند بنده معتقدم براى مردم باید کار و زندگى تهیه کرد و همینطور براى مستخدمین و این حرف‌ها را گذاشت کنار (میراشرفی- دولت دارد توده‌ای را می‌آورد فریدو توکلى را آورده‌اند مأمور باستاشناسى کرده‌اند این شخص در شیراز به مقام سلطنت اهانت کرد این است معناى مبارزه با فساد

نائب رئیس- آقاى نراقى‏

نراقى- (مخبر کمیسیون امور استخدام)- جناب آقاى خلعتبرى به شیوه همیشه یک مطالبى فرمودند که مر بوط به اصلاحات بود و یک مطالبى را هم فرمودند که مربوط به اصلاحات بود و یک مطالبى را هم فرمودند که فساد از بالاست این هم به جاى خودش محفوظ است و صحیح است ولى البته مبارزه‌اش شروع شده است ولى بنده تعجب می‌کنم مخالفت با تحریف که در تمام دنیا متداول است چه موجبى داست خود ما در موقع نمایندگى قسم می‌خوریم مطابق قانون اساسى مخصوصاً خواستم به جناب آقاى خلعتبرى تذکر بدهم که در کلیه ‌امور در کشورهاى مترقى باید قسم بخورند و قسم نامه باید امضا‌ بکنند یا پاسپورت می‌خواهید بگیرید باید قسم نامه ‌امضا‌ کنید مالیات می‌خواهید بدهید قسم نامه ‌امضا‌ می‌کنید و یک قانونى است در سراسر دنیا قانون قانون مجازات مختلفین از اجزاى قسم است و این قانون شدیدترین قانون است در آمریکا این قانون جرمش مطابق است با جنایت بنابراین ما نمی‌توانیم منکر این بشویم که قسم چیز خوبى است اگر یک عده‌ای همانطور که فرمودید اجراى قسم نمی‌کنند و به قسم خود وفادار نیستند عیب از قسم و قسم‌نامه نیست قسم‌نامه به جاى خودش محفوض و صحیح است و متداول همه دنیاست حتى بنده معتقد بودم که این قسم‌نامه را تعمیم بدهیم یعنى به قدرى توسعه بدهیم که در کلیه ‌امور قسم بخوریم باید کارى بکنیم که مردم در کلیه ‌امور قسم بخورند باید کارى بکنیم که مردم ایمان به قسم پیدا بکنند و تخلف از اجراى آن جرم باشد تا اجرا کنند در همه جاى دنیا هم هست اما مخالفت‌هاى که هم فرمودید همه‌اش به جاى خودش محفوظ جناب آقاى خلعتبرى با این قسم شاید از این عملیاتى که فرمودید جلوگیرى بشود و مردم دیگر سوءاستفاده نکنند همانطورى که اشاره فرمودید سازمان برنامه ما میلیون‌ها پول که در اختیارش گذاشته شده است ما آنچه دیدیم جز چند قرار داد که بسته شده جز چیز دیگرى نبوده فقط آنچه که مسلم است فرودگاه است بنده از همدان می‌آیم مردم برهنه گرسنه تراخمی ‌و یک دستگاه برق و آپارات نیست که کچلیش را معالجع بکند حالا می‌خواهند برایش فرودگاه بسازند این‌ها البته مفاسدى است که وجود دارد انشاءالله شاید قسم جلوى این مفاسد را بگیرید این است که بنده فکر می‌کنم اگر توجه بفرمایید این قسم حتماً لازم است (سید احمد صفایی- اگر کارمند مسلمان نباشد چطور؟) فرمودید که اصلاً مسلمان نیست فرض ما این است که کسى که کارمند دولت باشد مسلمان است این قانون اساسى ماست باید مسلمان باشد و قسم خودش را اجرا کند و این قسم باید توسعه پیدا کند در تمام کارها باید قسم‌نامه وجود داشته باشد و قانون هم براى متخلفین از اجراى قسم‌نامه باشد انشاءالله همانطورى که فرمودید در مبارزه با فساد باید فساد را از بالا جلوگیرى بشود شاید برنامه هم اصلاح بشود.

سیداحمد صفایی- آقا بهایی‌ها چه جور باید قسم بخورند؟

نائب رئیس- بهایی ما نمی‌شناسیم همچو چزى در ایران رسمیت ندارد، اگر شناخته شد مجازات دارد

سیداحمد صفایی- رسمیت ندارد ولى عملاً هستند به گنبد سوراخ شده باید قسم بخورند

نائب رئیس- آقاى پیراسته پیشنهادى کرده‌اند که لایحه مسکوت بماند پیشنهاد قرائت می‌شود.

(پیشنهاد به شرح زیر قرائت می‌شود)

پیشنهاد می‌نمایم لایحه مربوط به سوگند کار مندان مسکوت بماند. پیراسته‏

نائب رئیس- آقاى پیراسته‏

پیراسته- قسمت عمده عرایض بنده را که دو جلسه می‌خواستم کسب اجازه بکنم و عرض بکنم جناب آقاى خلعتبرى فرمودند‌

+++

متأسفانه اوضاع کشور ما مصداق این شعر است.

خانه از پاى بست ویران است               خواجه در بند نقش ایوان است.

اگر یک کسى در خارج باشد وقتى این لایحه را ببند که از مجلس مطرح است این طور خواهد فهمید که همه نگرانی‌هاى ما رفع شده است و دیگر نگرانى نیست کارمندان دولت کارشان را می‌کنند فقط یک چیزى باقى ماند که قسم بخورند و به نظر بنده مجلس شوراى ملى که بایستى هر جلسه‌اش خدمت بیشترى به مملکت بکنند هر جلسه‌اش مبالغ زیادى براى مملکت تمام می‌شود نباید رفت یک کارى بشود که اگر کسى بخواهد از آن لایحه دفاع بکند کار و فعل عبث کرده باشد براى این ‌که اگر یک کارمندى صحیح‌العمل باشد درست باشد زندگیش تأمین باشد هزار علت و بدبختى دیگر سر بار او نباشد احتیاج به قسم ندارد بسیارى از مستخدمین دولت هستند که با هزار بدبختى می‌سازند و درست هستند و اگر یک کسى آدم نادرستى باشد با این قانون و سم‌ها درست نمی‌شود (قنات‌آبادى- کارمندهاى دولت قسم نخورده پدرشان را در می‌آورند با قسم خورده معلوم است چه می‌کنند) (میراشرافى- آقاى پیراسته شما مخالفید؟) اگر بنا بود با این قسم‌نامه کار درست می‌شود خیلى خوب بود که همه مستخدمین قسم بخورند که تمام بدبختى‌هاى ما از بین برود لذا بنده پیشنهاد کردم که این لایحه مسکوت بماند و اگر واقعاً یک عمل مفیدى بود خیلى خوب بود و همه کارها را می‌گذاشتیم و این قسم‌نامه را عمل می‌کردیم و مملکت بهشت‌برین می‌شد و به نظر بنده این قسم‌نامه یک فعل عبثى است و بدون این ‌که تنظیم‌کنندگان تعمق داشته باشند خوسته‌اند یک سرگرمی ‌پیدا کنند بنده نمی‌دانم این لایحه را کى تنظیم کرده و چه جورى تنظیم کرده است در مواردش آن تقاضایی است مثلاً مطابق قانون مرداد 1310 داشتن مرام اشتراکى و ترویج مرام اشتراکى جرم جنایی است و بسیارى از اشخاص محکوم شده‌اند طبق این ماده و حال در زندان شما آمده‌اید در تبصره 3 این ماده را گفته‌اید که هر کس از مقرارات این قانون تخلف کرد یعنى به عنوان مرام اشتراکى یا مرام ممنوعه دیگر جرمی ‌مرتکب شد این به درجه چهار به ابلاغ محکوم می‌شود یعنى محکوم می‌شود به انقصال ابد از خدمات دولتى در صورتى که ما قانونى داریم که این عمل جرم جنایی است و اشخاصى را بر طبق آن محکوم کرده‌اند که الان در زندان‌ها هستند شما طبق این قانونى که بر این قانون وارد است و اثر آن را از بین می‌برد و لازم‌الاجرا خواهد بود آمده‌اید این جرم جنایی کیفرى را در ایران تقدیرش کرده‌اید به مجازات ادارى و جناحى.

نائب رئیس-آقاى پیراسته در مورد پیشنهاد خودتان صحبت کنید در اصل ماده صحبت نکنید.

پیراسته- بنابراین این لایحه هم لازم نیست و هم صحیح تنظیم نشده و هم فکر عبثى است و موادش هم متناقض است و بنده پیشنهاد سکوتى که داده‌ام براى این ندادم که بیایم این‌جا صحبت کنم براى این دادم که برگردد به کمیسیون و آقایانى که نظریاتى دارند پیشنهادات‌شان را بدهند و حال که می‌خواهند لایحه بیاورند یک چیزى جامعى تهیه کنند و بر‌دارید بیاورید که مطالعه شده باشد این تناقضات را نداشته باشد و در مجلس مطرح بشود.

نائب رئیس- آقاى میراشرفی.

میراشرافى- راجع به پیشنهادى که جناب آقاى پیراسته دادند موافق هستم به این ‌که دادن طرح یا لایحه (عمیدى نورى- ایشان که مخالف نیستند ایشان موافقند) اجاره بدهید این مقدمه‌اش مؤخره‌اش می‌رسد به مخالفت راجع به لایحه که تنظیم شده که کارمندان دولت قسم بخورند که در راه خدمتگذارى به مملکت و شاه و به قانون اساسى به وظیفه‌شان از راه صداقت و درستى منحرف نشوند به نظر بنده این یک چیز بى‌موردى است براى این ‌که ما در مجلس شوراى ملى (عمیدى نورى- ایشان موافقند) آقاى عمیدى نورى اجازه بدهید من عرضم را بکنم. (عمیدى نورى- شما حق یک مخالف پیشنهاد را گرفته‌اید) براى این ‌که لایحه‌ای که می‌آورند که کارمندان دولت قسم بخورند از راه صحیح و درست منحرف نشوند اول باید موجبات کار را فراهم کنید که کارمندان دولت وسایل زندگی‌شان که کاملاً مرفه باشد همان طورى که در تمام دنیا مرسوم و معمول است حساب کنید به یک کارمند دولت چقدر خرجش است چقدر مخارجش است بنده در حدود یک ماه قبل رفته بودم اداره مالیات بر درآمد یک کارى داشتم توى این اتاقى بود که ده 15 نفر از کارمندان دولت نشسته بوند همه‌شان رتبه 7، 8، 9 و 6 بودند با بنده صحبت کردند یک کدام از این کارمندها یک حرفى زد که من گریه‌ام گرفت گفت آقاى میراشرافى البته توهین به کارمندان دولت نیست بنده معذرت می‌خواهم این اشخاصى که میوه تهیه می‌کنند و یم روند به بیمارستان‌ها و مریضخانه‌ها احساس می‌کند که خوب است یک قسمتش را در وزارتخانه‌ها و به این کارمندهاى جزء قسمت قسمت کننند چون به قدرى وضع این کارمندان خراب است که هنوز بعضى از این کارمندان گیلاس و چیزهایی که براى زندگى اولیه لازم است گیرشان نیامده آن وقت یکى شان براى بنده حساب کرد که من ششصت تومان حقوق می‌گیرم از ششصد تومان حقوق دویست تومان باید کرایه منزل بدهید با چهارصد تومان و با شش تا بچه چه بکنند.

نائب رئیس- آقاى میراشرافى از موضوع خارج نشوید.

میراشرافى- این وضع کارمندان دولت است همین کارمندان دولت پرونده‌هایی در اختیارشان است که صاحب پرونده حاضر است دویست سیصد تومان حاضر است بدهد و این پرونده مالیاتى را از بین ببرد و این کارمند دولت با این به بدختى و تنگدستى زندگى می‌کند و اموال دولت و ملت که توى این پرونده‌هاست حفظ می‌کند بنابراین قسم خوردن موقعى صدق می‌کند که حقیقت معنى پیدا کند و کارمندان وضع زندگى و امرار معاشش درست باشد ما دیدیم اشخاصى رئیس‌الوزرا‌ شدند پشت این تریبون قسم خوردند به قرآن و بعد رفتند خیانت کردند اگر یک حرفى بزنم یکى از رفقا اوقاتش تلخ نشود آقاى دکتر مصدق قرآن امضاء کرد و فرستاد حضور اعلیحضرت بعد از آن قضایاى نهم اسفند و گزارش هیئت هشت نفرى که به این قرآن من قصد خیانت ندارم به قانون اساسى و همان جناب آقاى دکتر مصدق هم به قانون اساسى خیانت کرد و هم بر علیه رژیم کشور اقدام کرد و هم رفراندوم کرد و هم جمهورى دموکراتیک که یه مزاج خیلى‌ها سازگار نبود در این مملکت اعلام می‌کرد و بنده با اجازه آقاى رئیس در دو دقیقه ازشان اجازه گرفتم یک جوابى که به آقاى جفرودى می‌خواهم عرض کنم ایشان فرمودن کسانى که طرفدار دولت زاهدى بودند بنده که طرفدار زاهدى بودم آقایان می‌دانند که هشت ماه با زاهدى قهر کردم و معاشرت نمی‌کردم ولى بنده به ایشان ارادت دارشتم و دارم و براى این ‌که سپهبد زاهدى از حق و انصاف نگذرید که به این مملکت یک روزى خدمت کرد (صحیح است) که همه مردم‌هاى مملکت پیدا نبودند (صحیح است) آقایان بى‌انصافى را به این حد نرسانید که اگر یک روز دیگر ملکت احتیاج به مردى پیدا کرد آن مرد بگوید من چرا خودم را فدا بکنم سپبد زاهدى که می‌گویند سوءاستفاده کرده من قبول دارم که کرده است اما دولت دست‌تان است اسناد دستتان است بردارید بیایید پشت این تریبون بگویید که زاهدى این دزدى‌ها را کرده این حرف‌ها چیست که می‌زنیم این است که یک مشتى پیدا شدند که توى این مملکت یک سطل لجن دست گرفته‌اند و هى به رخ این و آن می‌زنند و خیال می‌کنند که با این تهمت و افترا می‌توانند مردم را از بین ببرند ولى به خود اعلیحضرت همایونى و به ملت ایران و به همه آقایان که این جا می‌نشینند ثابت است که آقایانى که این جا به نام نمایندگى نشسته‌اند از همه پرتو فداکارى سپهبد زاهدى نشسته‌اید اگر جناب آقاى دکتر مصدق بود شماها وکیل نبودید به دلیل این ‌که جناب آقاى اسفندیارى که قوم خویش ایشان بودید در دوره گذشته وکیل نشده‌اند این آقایانى که این جا نشسته‌اید در پرتو امینى که سپهبد زاهدى درست کرد وکیل شدید و انتخاب شدید و آمدید این جا این قدر بى‌انصافى نکنید سپهبد زاهدى رفت ولى نبایستى این قدر بى‌انصافى کرد و این حرف‌ها را نسبت‌ها و بى‌احترامی‌ها را به او کرد که دزد است کثیف است اعلام جرم بکنید مرد و مردانه آقاى اعلاء این جا نشسته بگویید که این اعلام جرم است اول کسى که بهش رأى بدهد بنده هستم اما این حرف‌ها مردم را مأیوس می‌کند همین آقاى جفرودى گفتند که من سپهبد زاهدى را ستایش می‌کنم نمی‌دانم ستایش چه شد.

نائب رئیس- آقاى ذوالفقارى‏

معاون نخست‌وزیر (ناصر ذوالفقارى)- بنده تعجب می‌کنم که آقایان نمایندگان چرا این قدر می‌فرمایند که این لایحه غلط و بد است در صورتى که خودتان عمل کردید اگر بد است چرا خودتان قسم خورده‌اید اگر خوب است که دیگر چه می‌فرمایید؟ جناب آقاى خلعتبرى نماز خوب است یا بد است اگر یک عده‌ای عمل نمی‌کنند این دلیل شد که اکثریت مردم عمل نمی‌کنند این را خودتان می‌دانید که اکثریت مردم این مملکت مردمی ‌با تقوا و با وجدان هستند و مسلماً همه خواهند کرد شما با اقلیت پست و ناچیز نگاه نکنید به عقیده بنده این بهترین لایحه‌ای است که دولت تقدیم کرده است و بنده هم استدعاى تصویب آن را از مجلس شوراى ملى می‌کنم‏

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به مسکوت ماندن این گزارش آقایانى که با مسکوت ماندن این گزارش موافقند قیام بفرمایند (چند نفرى قیام نمودند) تصویب نشد.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود دستور هم همین لایحه و انتخاب اعضاى دیوان محاسبات‏

 (مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294965!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)