کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 137 صورت‌مشروح مجلس روز پنجشنبه 21 فروردین‌ماه 1314 (7 محرم 1354).  

فهرست مذاکرات:

تصویب صورت‌مجلس‏

2ـ نطق‌هاى اختتامى‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 137

صورت‌مشروح مجلس روز پنجشنبه 21 فروردین‌ماه 1314 (7 محرم 1354).

فهرست مذاکرات:

تصویب صورت‌مجلس‏

2ـ نطق‌هاى اختتامى‏

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌مجلس روز قبل را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : نمازی - فرشی - اسدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - حمزه تاش - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا - شریعت‌زاده - ناصری - کورس - همراز - معدل - پورسرتیپ .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : بیات - افخمی - اسفندیاری - دکتر ادهم - نیک‌پور - قراگزلو.

تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى دیبا.

2ـ نطق‌هاى اختتامى‏

طباطبایى دیبا ـ اگرچه در موعد انقضاى دوره نهم تقنینیه مجلس روز بیست و چهارم فروردین است ولى به واسطه تصادف آن با روز عاشورا و تعطیل عمومى دیگر در مجلس جلساتى نخواهد بود بنابراین تذکراتى داشتم که لازم می‌دانستم به عرض مجلس برسانم. دوره نهم تقنینیه دارد خاتمه پیدا می‌کند به عقیده بنده با حسن‌خاتمه دوره نهم ختم می‌شود موافقتى که در این دوره ما بین رفقا و نمایندگان محترم بود طورى محکم و با اساس بود که آن را می‌توان پایه محکمى از حسن‌جریان مجلسى دانست و چیزى که حقیقتاً موجب خوش‌وقتى است همین روح توافق و انفاق و صمیمیت ما بین هیئت محترم دولت و مجلس بوده است (صحیح است) (افسر ـ مثل ادوار سابق) البته مثل ادوار سابق البته هر ملت و مملکت مترقى که راه ترقى تعالى را طى می‌کند باید ترتیبش همین باشد. اما تذکر بنده اگرچه با سابقه آشنایى و شناسایى که به روحیات و اخلاق حضرت آقاى رئیس دارم می‌دانم ایشان میلى ندارند که در مجامع عمومى تظاهراتى نسبت به ایشان بشود و اسمى برده شود این است که بنده هم موافق میل ایشان رفتار می‌کنم و خیلى مختصر به عرض می‌رسانم و عقیده‌ام این است که سایر رفقا هم با بنده در این عقیده شرکت دارند. آقاى رئیس چه در این دوره

+++

و چه در دوره‌هاى سابق انصافاً و فى‌الحقیقه آنچه که در قوه و قدرت در تنظیم و ترتیب امور مجلس چه در موقع جلسات و چه در خارج مجلس داشته‌اند مضایقه نفرموده‌اند (صحیح است) و از این جهه حقیقه خاطر عموم نمایندگان نهایت خرسندى و خوشوقتى و رضامندى را از ایشان دارد. بیانات فصیح و شیرین ایشان در یک مواقعى که حقیقه همیشه در قلوب ما جای‌گیر بوده فراموش نمی‌شود (صحیح است). تذکرى که داشتم این است که می‌خواهم از طرف خود و سایر رفقا از ایشان تقاضا بکنم که فاصله بین دو مجلس یک کارهایى در مجلس هست و یک شخصى می‌خواهد که در رأس آن کارها باشد و بهتر از آقاى رئیس هم مناسب‌تر کسی را ما در نظر نداریم و این است که تقاضا دارم در غیبت مجلس ایشان نظارت داشته باشند و به عقیده بنده حفظ وضعیت همان طور که در تمام دنیا معمول است بر عهده رئیس است که قبل از تعطیل متصدى بوده است در امور مجلس همچنین راجع‌به مباشرت هم از آقاى ارباب کیخسرو که همیشه می‌دانم نمایندگان محترم از ایشان کمال رضامندى را دارند ایشان هم دخالت داشته باشند در امور مباشرت. تذکر بنده همین بود و در خاتمه هم موفقیت آقایان را که در دوره آتیه تشریف دارند نسبت به خدمات مملکت و ملت از خداوند خواستار و میز خطابه را عجالتاً وداع گفته مرخص می‌شوم.

رئیس ـ موجب مباهات و خرسندى است که یک بار دیگر مترجم احساسات آقایان نمایندگان واقع شده ختم دوره نهم تقنینیه را با سربلندى و فراغت وجدان و ضمیر اعلام می‌کنم (الحمدالله) روز آخر این دوره 24 فروردین و مساوى با دهم محرم است به احترام ایام سوگوارى امروز ما به جلسات خودمان خاتمه می‌دهیم.

این بنده که نظارت قانونى و ادارى بر جریان امور مجلس داشته‌ام اعتراف می‌کنم که همکاران محترم من با‌ایمان و قوت وظایف خود را انجام داده‌اند و در محوطه مجلس فکرى جز وطن‌دوستى ـ وظیفه‌خواهى وجود نداشته و به قدرى این محوطه پاک و نورانى بوده است که می‌تواند سرمشق خوبى براى هموطنان خود باشد و ثابت کند که با حسن‌نیت و صداقت چطور کارهاى مشکل و دشوار آسان وراحت به شمار می‌آید (صحیح است) در اینجا قوانینى گذشته است که مستقیماً با منافع و مصالح شخصى عده از نمایندگان تماس داشته ولى اتفاقاً همان عده به نام صلاح عمومى بر همه پیش‌قدم و در حمایت آن قانون از دیگران گرم‌تر بوده‌اند (صحیح است).

همه ماها فهم و درک کرده‌ایم که در تحت توجه اعلیحضرت پهلوى جریان کار از چه قرار و افکار بلند از این مرکز اقتدار چطور تراوش می‌کند در دست محکومت پهلوى فرمان تمدن و احکام ترقى است و تمام مظاهر اجتماعى ما هر روز به طرف سعادت و تکامل می‌رود و وقتى شاهنشاهى بزرگ و مملکت‌مدارى با این عظمت روح در روز دوشنبه گذشته می‌فرماید (مجلس خوب و به دلخواه بود) ما را کافى است که بر خود بالیده و این فرموده خسروانى را مدرک عمل خود شناخته و با وجدانى آسوده متفرق شویم (صحیح است ـ احسنت).

رئیس‌الوزرا ـ چون دوره نهم تقنینیه به سلامتى و خوشى خاتمه پیدا می‌کند حسب‌الرسم هیئت دولت هم لازم می‌داند که به انتظار تشکیل مجلس دهم فعلاً با آقایان محترم دوره تقنینیه وداع می‌کند ولى در این موقع اگر باید چیزى بنده عرض کنم با وجود بیانات شافى که اول نماینده محترم آقاى دیبا اظهار کردند و بعد هم بیانات بلیغى که آقاى رئیس محترم مجلس مثل همیشه فرمودند بنده چیزی نمی‌توانم اضافه کنم. اگر بخواهم از مساعدت نمایندگان محترم با دولت و حسن‌عملیات مجلس شوراى ملى چیزى عرض کنم بعد از آن که بر حسب اشاره آقاى رئیس ذات مقدس همایونى از این دوره تقنینیه اظهار خرسندى فرمودند بنده هر چه عرض کنم بى‌ادبى است فقط تکلیف خود می‌دانم که از طرف خود و همکاران

+++

خودم از آقایان محترم عرض تشکر بکنم که هر چند در این سنوات همیشه این قسم بود ولیکن در این دوره بهتر و بیش‌تر از دوره‌هاى سابق یگانگى و موافقت کردند و از هیچ حسن‌مساعدت و همراهى با نیات دولت که در واقع نیات عالیه اعلیحضرت همایونى بوده است فروگذار نفرموده‌اند موافقت و یگانگى و اتحاد دولت و مجلس شوراى ملى همیشه نظر به این که یگانه اسباب سعادت مملکت است آمال و آرزوهاى دولت‌هاى سابق بود که در ایام گذشته کم‌تر وقتى هم به آن نائل می‌شدند ولیکن بحمدالله تعالى در تحت تعلیمات قائد بزرگ مملکت که همه امور این مملکت اصلاح شد و به خوبى انجام گرفت این آرزو هم بهترین وجهى صورت پذیرفت اینک بعد از عرض تشکر از مساعدت آقایان نمایندگان چیزى ندارم اضافه کنم جز این که تذکر نعمت همیشه مستحسن است و چنانکه گفته شده است شکر نعمت نعمتت افزون کند پس بنده همین قدر می‌خواهم تذکرى بدهم اگرچه متذکر هستند. نمایندگان محترم که خودشان داخل در کار هستند و مى‌بینند کسانى هم که خارج‌اند مى‌بینیم تذکر دارند ولیکن بنده هم اشاره می‌کنم که متوجه باشند که در یک دنیایى که می‌توان گفت تقریباً تمام دولت و ملل در یک حال نگرانى و اضطرابى هستند از جهات مختلفه اقتصادى و غیر اقتصادى بحمدالله مملکت ما در تحت توجهات اعلیحضرت همایونى و تعملیات و زحمات ایشان تمام مراحل و مدارج ترقى خود را پیموده و مى‌پیماید. این مطلب قدرى ظاهر و واضح است و همه مردم هم اذعان دارند که دیگر تکرار آن شاید محل حاجت نباشد سابق بر این مثلى بود در میان مردم که می‌گفتند الناس على دین ملوکهم البته همین طور هم هست و نه تنها مردم ما بلکه تمام اقوام و ملل در تمام اعمال و اقوال و نیات و عملیات خودشان نظر دارند به این که قائد آنها و در واقع شخص اول و پادشاه مملکت چه حالى دارد اگر روش او خوب باشد تأسى مردم به او باعث سعادت آنهاست ولى متأسفانه بعضى اوقات عکس آن هم اتفاق افتاده است و خود ما در دوره‌هاى گذشته شاهد این کیفیت بوده‌ایم ولیکن امروز بحمدالله تفضل الهى نصیب ما شده است و قائدى داریم که حقیقه اگر بنابر آن مثل معروف الناس على دین ملوک عمل بکنیم یقیناً همواره رو به سعادت و ترقى کامل می‌رویم (صحیح است ـ صحیح است) امیدواریم همه مردم این نکته را متوجه باشند و بر طبق آن عمل بکنند. زائد بر این در موقع ختم مجلس مزاحمت آقایان را جایز نمی‌دانم.

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است).

(مجلس بیست و پنج دقیقه قبل از ظهر ختم شد).

+++

یادداشت ها
Parameter:293502!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)