کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 136 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 8 تیر ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- بیانات آقاى کریمی ‌دایر بر ‌تأثر از فوت مرحوم قبادیان نماینده سابق

3- تصویب صورت‌مجلس

4- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان بوربور و شوشترى

5- بیانات آقاى معاون نخست‌وزیر راجع به جریان اجازه ورد کامیون‌ها مستعمل و توضیحات آقاى قنات آبادى

6- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان نراقى و صدقى‌

7- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به حمایت گندم و جواب آقای کفیل وزارت دارایی

8- سؤال آقاى درخشش راجع به حقوق فرهنگیان و جواب آقایان وزیر فرهنگ و کفیل وزارت دارایی

9- سؤال آقاى دکتر جزایرى راجع به اوضاع فرهنگ و جواب آقاى وزیر فرهنگ

10- جواب آقاى وزیر بهدارى به سؤال آقاى خلعتبرى در مورد عده‌ای از اطباى مرکز و شهرستان‌ها

11- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تعدیل وضعیت بانک سپه

12- شور دوم کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگان آقایان نمایندگان سنا جزء سنین خدمت

13- تعیین موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 136

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 8 تیر ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- طرح صورت‌مجلس

2- بیانات آقاى کریمی ‌دایر بر ‌تأثر از فوت مرحوم قبادیان نماینده سابق

3- تصویب صورت‌مجلس

4- تقدیم دو فقره سؤال به وسیله آقایان بوربور و شوشترى

5- بیانات آقاى معاون نخست‌وزیر راجع به جریان اجازه ورد کامیون‌ها مستعمل و توضیحات آقاى قنات آبادى

6- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان نراقى و صدقى‌

7- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به حمایت گندم و جواب آقای کفیل وزارت دارایی

8- سؤال آقاى درخشش راجع به حقوق فرهنگیان و جواب آقایان وزیر فرهنگ و کفیل وزارت دارایی

9- سؤال آقاى دکتر جزایرى راجع به اوضاع فرهنگ و جواب آقاى وزیر فرهنگ

10- جواب آقاى وزیر بهدارى به سؤال آقاى خلعتبرى در مورد عده‌ای از اطباى مرکز و شهرستان‌ها

11- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تعدیل وضعیت بانک سپه

12- شور دوم کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگان آقایان نمایندگان سنا جزء سنین خدمت

13- تعیین موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و یک ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اردلان (نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- طرح صورت‌مجلس.

نائب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه آقایان: دکتر عمید قوامى- حائرى‌زاده- یار افشار- عبدالرحمن فرامرزى- پناهى- حمیدیه- مهندس شاهرخشاهى- اورنگ- دکتر شاهکار- امامی‌خویی- دکتر سعید حکمت- سهرابیان- تربتى- شوشترى- مکرم- دکتر پیر نیا- هدى‏

غائبین بی‌اجازه آقایان: دهقان- علدالحمید بختیار- تفضلى- پیراسته- اریه.

دیر‌آمدگان و زود‌رفتگان با اجازه اقایان: بزرگ نیا 30 دقیقه، محمود افشار سى دقیقه، مهندس جفرودى سى دقیقه، دولت‌شاهی- سى دقیقه، قنات آبادى سى دقیقه، اکبر سى دقیقه، احمد صفایی سى دقیقه، دکتر بینا سى دقیقه، خزیمه علم سى دقیقه، محمودى چهل و پنج دقیقه، دکتر افشار چهل و پنج دقیقه، پور سرتیب یک ساعت، لارى یک ساعت، ثقةالاسلامی ‌یک ساعت، خاکباز یک ساعت و پانزده دقیقه، امیر تیمور کلالى یک ساعت سى دقیقه، مهدوى دو ساعت‏

نائب رئیس- نسبت به صورت‌مجلس جلسه قبل آقایان نظرى دارند؟ (اظهارى نشد) وقتى عده تکمیل شد تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود

2- بیانات آقاى کریمی ‌دایر بابر از تأثر از فوت مرحوم قبادیان نماینده سابق‏

نائب رئیس- آقاى کریمى‏

کریمى- چون جناب آقاى قبادیان کلهر که از رؤساى عشایر غرب هستند و چند دوره با آقایان سابقه همکارى داشتند در سانحه اتومبیل در فرانسه فوت کرده‌اند لذا بنده فوت ایشان را به دوستان و کسانشان تسلیت عرض می‌کنم و از خدا براى آن مرحوم طلب مغفرت می‌نمایم (صحیح است)

3- تصویب صورت‌مجلس‏

نائب رئیس- در صورت‌مجلس اعتراضى نبود؟ (صحیح است) صورت‌مجلس تصویب می‌شود

4- تقدیم دو فقره سؤال به ویسله آقایان بوربور و شوشترى‏

نائب رئیس- وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است آقاى شوشترى فرمایشى دارید

شوشترى- سؤالى است از وزارت دارایی راجع به نرخ غله که تقدیم می‌کنم و استدعا می‌کنم امر بفرمایید که زودتر براى جواب حاضر بشوند

نائب رئیس- ابلاغ می‌شود، آقاى بور بور

بوربور- سؤالى است از وزارت دارایی راجع به دارایی ملایر که تقدیم می‌کنم استدعا می‌کنم مقرر بفرمایید قبل از تعطیلات جواب بدهند

نائب رئیس- آقاى قنات آبادى‏

قنات‌آبادى- در صورت‌مجلس بعضى اغلاط عبارتى هست اصلاح می‌کنم تقدیم می‌کنم‏

5- بیانات آقاى معاون نخست‌وزیر راجع به جریان اجازه ورد کامیون‌ها مستعمل و توضیحات آقاى قنات آبادى‏

نائب رئیس- بسیار خوب آقاى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى)- جناب آقاى شمس قنات‌آبادى نماینده محترم در جلسه گذشته ضمن فرمایشات خودشان اشاره‌ای به ورد کامیون‌هاى کهنه فرمودند بنده هم بلافاصله پرونده ‌امر را خواستم رسیدگى شد معلوم شد که سابقه اجازه ورود این کامیون‌ها در زمان حکومت

+++

جناب آقاى دکتر مصدق و بعد هم در زمان حکومت گذشته بود که تصویب‌نامه‌ای صادر کرده‌اند و بنده گزارش امر را تهیه کردم که به عرض نمایندگان محترم می‌رسانم (احسنت) در 19/‌5/‌32 در کابینه آقاى دکتر مصدق به موجب تصویب‌نامه‌ای مقرر گردید ورود کامیون و وسائط نقلیه باربرى مستعمل آزاد گردد مجدداً در تاریخ 16/‌8/‌32 کابینه سابق در تعقیب اصلاح تصویب‌نامه فوق تصویب‌نامه‌ای صادر و مقرر گردید تا مدت یک سال ورود کامیون و وسائط نقلیه باربرى به کشور با رعایت مقرارات تصویب‌نامه بالا آزاد شود عده‌ای از بازرگانان و شرکت‌هاى بازرگانى به موجب تصویب‌نامه‌هاى مزبور به سفارش کامیون مستعمل اقدام نمودند (نراقى- اسم آن عده را بفرمایید) چشم قربان لیکن قسمتى از کامیون‌ها بعد از موقع مقرار در تصویب‌نامه وارد گردید (میر اشرافى- یک قدرى یواشتر بفرمایید) و در نتیجه ترخیص آن‌ها از گمرک مواجه با اشکال و باعث شکایت بازرگانان ذی‌نفع شد براى رسیدگى به شکایات آنان موضوع از طرف دولت سابق به کمیسون ارجاع گردید کمیسیون به نام عده‌ای که مدارک آن‌ها کافى بود اجازه صدور پروانه ورود داد و براى رسیدگى به شکایت سایرین که مدارک کافى نداشتند موضوع به سه نفر از مشاورین نخست‌وزیر احاله گردید و آقایان نام برده هم نظر دادند اجازه ورود این نوع وسائط نقلیه به علت وضع ارزى کشور در‌موقع تصویب‌نامه اولیه بوده و دیگر اجازه ورود وسائط نقلیه مستعمل مقتضى نیست و فقط کامیون‌هایی که در موقع تصویب‌نامه اولیه به خارج سفارش داده شده و اسناد و مدارک مسلم است با توجه به وضع حمل و نقل و بعد مسافت باید تصویب‌نامه صادر گردد و اگر بدون رعایت مراتب بالا سفارش شده نباید تجویز کرد تا این‌ که در تاریخ 19/‌2/34 تصویب‌نامه‌ای به مضمون زیر از هیئت دولت گذشت: استدعا می‌کنم توجه بفرمایید به تصویب‌نامه‌ای که در دولت فعلى گذشته با چه شرایطى این را تخریص کردند که در حدود 15 و 16 که بیشتر نبود و هنوز هم از گمرک خارج نشده است‌ وزارت اقتصاد ملى می‌تواند براى ورود ماشین‌آلات مستعمل مورد نیاز کارخانه‌جات و همچنین وسائط نقلیه مستعمل مشروط بر این‌ که ماشین‌آلات و وسائط مزبور طبق گواهى‌نامه یکى از مؤسسات بین‌المللی نظارت بیش از 25 درصد کار نکرده و بهاى آن نیز از 50 درصد به بهاى ماشین‌آلات و وسائط نقلیه نو تجاوز ننماید و قبل از ترخیص کالا از گمرک وارد‌کننده تعهد نماید که ماشین‌آلات مزبور به مصرف رفع نیازمندى کارخانه مربوطه و همچنین وسائط نقلیه را منحصراً براى استفاده مؤسسه خود به تصویب رسانیده و از فروش آن به غیر تا یک سال خودارى نماید اداره گمرک از وارد‌کننده تعهد بگیرد که چنانچه برخلاف مفاد این تصویب‌نامه رفتار نمود مشمول مجازات‌هاى مذکور در قانون کنترل ارز بشود و این تعهد‌نامه‌ها به وزارت اقتصاد ملى و کمیسیون ارز فرستاده می‌شود‌.

بنده در خاتمه استدعا می‌کنم از آقایان نمایندگان محترم که این قبیل سئولات را قبلاً به بنده مراجعه بفرمایند و بنده عین پرونده را در اختیار آقایان می‌گذارم و خیال می‌کنم این بهتر باشد که وقت مجلس هم با این‌گونه صحبت‌ها تضییع نشود (احسنت).

قنات‌آبادى- بنده عرضى دارم.

نائب رئیس- حالا این موضوع مطرح نیست قبل از دستور جنابعالى صحبتى فرمودید ایشان هم جوابى دادند ممکن است سؤالى بفرمایید که بیشتر جواب بدهند.

قنات‌آبادى- طبق ماده 78 عریضى دارم.

نائب رئیس- سوءتفاهمی‌نسبت به بیانات جنابعالى شده است؟ بفرمایید.

قنات‌آبادى- عرض کنم مطلب یک مقدارش همین طورى بود که جناب آقاى ناصر ذوالفقارى فرمودند در دولت اسبق تصویب‌نامه‌ای به مناسبت مضیقه ارزى صادر شده براى ورود کامیون‌هاى مستعمل یک مقدارش را وارد کردند یک مقدارى هم مانده بود و برخورده بود به یک اشکالاتى (میراشرافى- چه اشکالاتى بود؟) اجازه بفرمایید اشکال این بود که مأمورین گمرک حق و حساب می‌خواستند (میراشرافى- گمرک و حق و حساب آقاى آبتین که به قول دکتر امینى آدم خوبى است) این اشکلات را داشته مطالبى که بنده عرض کردنم و رویش صحبت کردم و این تصویب‌نامه اخیر که در دولت جناب آقاى علاء‌السلطنه صادر شد غیر از موضوع کامیون‌هاى دولت گذشته بود یک عده از تجار یک مقدار زیادى کامیون خریده ببودند که در هیچ یک از کشورهاى خاورمیانه قابل هضم نبود یعنى هیچ یک از کشورها اجازه نداده بودند که این ماشین شکسته‌ها وارد مملکت‌شان بشود چون این‌ها طبق تحقیقاتى که شده 80 درصدش مستحلک شده و یک پیکره آهن قراضه‌هایی بیشتر نبودند در دولت گذشته می‌خواستند تصویب‌نامه صادر کنند که این کامیون‌ها وارد شود البته همه آقایان نظرتان هست که این‌جا داد زدند در مجلس و در خارج گفتند یک عده‌ای رفته‌اند ماشین‌هایى کهنه و فرسوده خریده‌اند و چه کردنده‌اند و این حرف‌ها و براى این ماشین‌ها اجازه ورود صادر نشد روى این جهت که 80 درصدش فرسوده شده بود متأسفانه این تصویب‌نامه اخیرى که صادر شده بود با تمام این قیدها و این شرایط که فلان باشد، فلان باشد معذالک براى خاطر ترخیص همان کامیون‌ها بود که 80 درصدش فاسد بوده است البته جناب آقاى ناصر ذوالفقارى که تازه وارد این کار شده‌اند صورت امر را به نظر ایشان رسانیده‌اند و ظاهر پرونده را هم دیده‌اند حق بود که این مطلب را بفرمایند و ایشان هم خواسته‌اند یک حقیقتى بیان کنند ولى حقیقت بر‌خلاف مطلب ایشان است این تصویب‌نامه فقط براى ترخیص کامیون‌هایی بوده که هشتاد درصدش مستهلک است فاسد است و وارد مملکت شده والا غیر

6- تقدیم سه فقره سؤال به وسیله آقایان نراقى و صدقى‌

نایب رئیس- آقای نراقی

نراقی- بنده سؤالی در همین زمینه داشتم که چه تعداد کامیون وارد شده است

نایب رئیس- بسیار خوب ابلاغ می‌شود آقای صدقی

صدقی- سؤالی راجع به سازمان برنامه دارم که تقدیم می‌کنم و سؤال دیگری هم راجع به مناقصه کارخانه‌ای است که در لندن به مناقصه گذاشته‌اند

7- سؤال آقای عمیدی نوری راجع به حمایت گندم و جواب آقای کفیل وزارت دارایی

نایب رئیس- ابلاغ می‌شود حالا سؤالات مطرح است آقای عمیدی نوری

عمیدی نوری- سؤال بنده راجع به سیاست دولت در مورد حمایت از گندم بود که مدتی پیش این سؤال را تقدیم کردم و به اطلاع وزارت دارایی و دولت رسیده موضوع گندم که یکی از مهمترین محصولات کشاورزی مملکت فلاحتی ما است خاطر آقای فروزان البته مسبوق است که ما یک موقعی سطح تولید گندممان به قدری بالا بود که صادر می‌کردیم و خارج می‌کردیم آلمانی‌ها خریدار بودند و معاملات تهاتری هم داشتیم که آن موقع یادم می‌آید مرحوم داور وزیر دارایی بودند و خود آقای فروزان در مقاله‌ای که مرقوم فرمودند و منتشر شده شاید در خراسان تشریف داشتند این موضوع را تشریح کرده‌اند پس ما در وضعی بودیم و گندم ما به قدری سطحش بالا بود علاوه بر این که مصرف داخلی خودمان را تأمین می‌کردیم صادر هم می‌کردیم دلیل این که این وضع بود برای این بود که اعلیحضرت فقید یک سیاست حمایت‌آمیزی نسبت به املاک مزروعی و مخصوصاً بالا رفتن سطح تولید غلات داشتند و شاید آقایان خاطرتان هست که در آن موقع حتی املاک مزروعی معاف از مالیات بود همان رویه‌ای که امروز در کشور ترکیه باقی برقرار است به همین جهت کشور ترکیه توانسته است سطح غلات خودش را به مقداری بالا برده است که با 50 هزار تراکتور در سراسر کشور با اصول مکانیزه مشغول زراعت هستند وقتی بنده در آنجا بودم با یکی از وکلای مجلس ملی کبیر ترکیه بود راجع به اتفاقاً از وکلای اکثریت بود و وکیل دمکرات بود و طرفدار دولت بود گفت که ما سیاست حمایت‌آمیزمان نسبت به کشاورز و کشاورزی به اندازه‌ای است که با این که ما حزب طرفدار دولت هستیم یکبار دولت لایحه‌ای به مجلس ملی کبیر ترکیه آورد که پنجاه میلیون لیره ترک از غلات و صاحبان املاک مزروعی مالیات گرفته شود با این که تمام لوایح دولت را به سرعت تصویب می‌کنیم این لایحه دولت خودمان را رد کردیم و استدلال دولت ترکیه هم این بود که چون ما خیلی کمک کردیم به کشاورزان و سطح زراعت رفته است بالا و زارعین مشمول شده‌اند چه مانعی دارد که کشاورزان و خورده مالکین کمک کنند در مخارج کشور و پنجاه میلیون لیره ترک مالیات بدهند و آنها با این استدلال لایحه دولت را رد کردند که علت این که کشاورزی ما بالا رفته برای همین سیاست حمایت‌آمیزی است که مجلس ترک و دولت ترک پیش گرفته سطح تولید را برده است بالا و بنابراین ملازمه دارد که کشاورزان ما مرفه باشند و سطح کشاورزی هم بالا باشد و به این جهت هم لایحه وارد کردیم پس یک کشوری که در حال حاضر پنجاه هزار تراکتور برای زراعتش کار می‌کند و غارت خودش را صادر می‌کند و به قیمت گران دولت ترکیه محصول داخلی را می‌خرد و به خارج ارزان صادر می‌کند آقایان توجه بفرمایند که این ملت حاضر نشد به املاک مزروعی خودش یعنی کشاورزان تحمیل مالیات بکند خوشبختانه کسی تصدی وزارت دارایی را دارد که وارد در این مسائل است من یک کتابی از جناب آقای فروزان که چند سال پیش مرقوم فرموده‌اند مطالبه کردم در آن کتاب که البته قبول خواهند داشت والا بنده می‌آورم عین عبارت را در اینجا قرائت می‌کنم خودشان در آنجا مرقوم فرموده‌اند که چرا با این مأمورین غلاظ و شدادی که می‌روند گاوآهن زارع و مالک را می‌گیرند راه بدهیم به دهات که زراعت را فلج کنند این عبارتی است که جناب آقای فروزان در کتاب خودشان نوشته‌اند ما باید این مأمورین غلاظ و شداد مالیاتی را بفرستیم به سراغ سرمایه‌دارانی که با پول نزول زندگی می‌کنند (یک نفر از نمایندگان- کی نوشته؟) جناب آقای فروزان و ما خیلی خوشوقتیم که یک چنین افکار خوبی در مأمورین با سابقه دارایی ما وجود دارد ولی بنده خیال می‌کنم علت این که بعضی از کشورها رجالشان خوب جلو می‌روند و امور مملکتشان خوب پیشرفت می‌کند برای این است که آن رجال آنچه را که در زمان بیکاری فکر می‌کنند موقعی که شاغل خدمت هستند آن را انجام می‌دهند (صحیح است) این یک اصلی است که بایستی رجال ما این شکل تربیت بشوند (صحیح است) رجال ما شاید این طور تربیت می‌شوند که موقعی که بیکار هستند از همه کسانی

+++

مطالبى را که گفته‌اند (صحیح است) (دکتر عدل- حالا کتاب جدید بنویسند) بنده تأسفم این است که با این وضعى که در دنیا از نظر حمایت کشاورزى است و با توجهى که جناب آقاى فروزان در کتابشان رد مورد کشاورزى اشن ممکلت مرقوم فرموده‌اند البته ما انتظار داریم سیاستى را که براى تشویق و تأیید کشاورزان ما و حمایت از غله دارند منطبق با عقیده خودشان باشد و این کار را بکنند ولى هنوز این لایحه مطرح نشده است و متأسفانه در لایحه‌ای که تنظیم کرده‌اند و به وسیله یکى از همکاران ما داده شده بنده دیدم منطق جدیدى نسبت به کشاورزان و املاک مزروعى پیش آمده که البته آن در جاى خودش و ‌به موقع خود باید بحث بشود عرض بنده فعلاً راجع به موضوع غله و سیاست حمایت دولت است بنده یک آمارى گرفتم دیدم در سال 1314 یعنى 20 سال پیش را می‌گویم گندم در آن موقع در این مملکت نرخش هر خرواى 18 تومان بود یعنى 180 ریال امروز گندم قیمتش قبل زا این تصویب‌نامه‌ای که اخیرا صادر کرده‌اند و بنده هم نمی‌دانم این چرا تصویب‌نامه را این جور منتشر کردند و گفتند که نرخ غله مطابق صورت ضمیمه ولى آن ضمیمه را منتشر نکردند که هنوز مبهم است نزد کشاورزان و کسانى که کشت گندم دارند که این اضافه چیست که تعیین کرده‌اند چیزى نیست در‌ تصویب‌نامه اخیر همین قدر جزیی که اشاره شده است راجع به این‌ که ما نرخ‌ها را به تفاوت بالا برده‌ایم ولى هر قدر که بالا رفته باشد بنده خیال نمی‌کنم بیش از هزار ریال هزار و دویست ریال خروار گندم را دولت قیمت تعیین کرده باشد بنابراین از سال 1314 تا 1334 که بیست سال است که نرخ گنئدم از 18 تومان (یک نفر از نمایندگان- 20 تومان) بله از 20 تومان رسیده است به 100 تومان یعنى 5 برابر شده حالا شما ببینید هزینه زندگى در این کشور در این مدت چقدر شده آنچه را که از آقایان طبق آمارى که بانک ملى منتشر کرده راجع به سطح زندگى یعنى میزان بالارفتن زندگى در این‌جا قرائت فرمودند ظرف این 807 سال اخیر نرخ زندگى هزار شده است (صارمى- جناب آقاى عمیدى با قیمت بین‌المللی خریدارى کنند) خوب آقایان توجه کنند وقتى که میزان زندگى هزار برابر شده یعنى شده هزار گندم نرخش پنج برابر شده آقایان آن وقت شما انتظار دارید که با گندم داخلى خودمان مصرف‌مان را تأمین کنیم البته خیر و هنوز ملاحظه می‌فرمایید که ما از آمریکا با کمال تأسف و خجلت گندم وارد می‌کنیم و‌ای از دولت شوروى و جاى تأسف است این مطلب اگر خاطر آقایان باشد در جلسه خصوصى گذشته موقعى که موضوع نان مطرح بود وزیر دارایی وقت آقاى دکتر امینى و آقاى احمد حسین عدل شرح دادند این مطلب را و حتى در کمیسیون عرایض جناب آقاى خلعتبرى اگر خاطرتان باشد آن‌جا بحث شد و مدیر‌کل غله و نان هم آمدند و جناب آقاى فرود توضیح بسیار شفافى دادند فرمودند که در ساوه تمام ممالک گندم کار اصلاً زراعت گندم را گذاشته‌اند کنار تمام بار گرفته‌اند و انبار را بیاورند تهران بفروشند دلیل هم دارد براى این‌ که آن زارعى که گندم می‌کاشته یک جا بایستى خروارى صد تومان بفروشد یک جا هم گرفتار قواعد و مقرارات تثبیت غله بشود که حتى در این تصویب‌نامه‌ای که اخیراً صادر شده یک مقرارات تازه‌ای به کار بردند که بین شهرها حمل و نقل گندم را جلوگیر کردند که اگر خاطر آقایان باشد پارسال یکى از عللى که وضع نان خراب شد و دولت هم تقاضاى جلسه خصوصى کرد همین موضوع بود که جلوى حمل گندم را به تهران گرفته‌اند و نانواها نمی‌توانستند آرد ارزان داشته باشند و از اصلاحاتى که شد این بود که این تصمیم را برگردادند و دو مرتبه مجاز شد و در این تصویب‌نامه اخیر مجدداً برگشته‌اند به وضع سابق و یک اشکالاتى هم در حمل و نقل گندم بوجود آورده‌اند بنده به نظرم این است که با وضعى که پیش گرفته شده در مملکت ما زارعین گندم کار حتى‌الامکان زراعت‌شان را بر می‌گردانند به محصولات دیگر و صیفى می‌کارند و پنبه می‌کارند چنانچه خوشبختانه سطح پنبه خیلى رفته بالا البته خیلى خوب است ولى ما قبل از همه باید زنده باشیم باید گندم خودمان را خودمان داشته باشیم فکرى که براى حمایت از گندم کرده‌اند چیست؟ تبدیل کردن زراعت گندم به پنیه و صیفى و غیره این سیستم غلطى است بنده سؤالم این بود که وزارت دارایی براى ما تشریح بکنند که چه سیاست حمایت‌آمیزى را راجع به گندم دارد و چه فکرى براى جلوگیرى از مشکلات کرده‌اند از نظر مقرارات اجرایی که ما بتوانیم به ملت خودمان که ملتى است کشاورز و البته نمایندگان محترم که این‌جا تشریف دارند و اکثرشان مالک و کشاورز هستند و بهتر از بنده وارد به ‌امور هستند بتوانیم نان خودمان را تأمین کنیم و حال که مملکت ما یک وضع ثابت در اوضاع سیاسى پیش گرفته حالا که ما در مقام تقویت پنبه عمرانى و سیاسى خودمان هستیم کارى نکنیم که براى نان روزخودمان محتاج به ورود گندم از خارج باشیم و به عقیده بنده سیاستى تخریب‌آمیز از سیاست نیست که یک ملتى خودش کشاوزر است بایستى گندم را تهیه کند این را به یک وضعى از مقرارات بیاندازیم که محتاج این باشد که گندم از شورى یا از آمریکا وارد بکند (صحیح است) و این را بنده می‌خواهم از اطلاعات جناب آقاى فروزان که تبحر دارند در این مسائل استفاده کنم و ببینم چه سیاست و نظرى در این خصوص به کار برده‌اند یکى از رفقا یک یادداشتى فرستاده‌اند که سیاست این دولت را در بازار با چه وضعى حکم فرما است تجار صادر‌کننده یکى بعد از دیگرى ورشکست می‌شوند بفرمایید آیا براى صادرات هم فکرى کرده‌اید یا نه؟ البته این موضوع مورد بحث ما است صاردات اعم از گندم و مواد معدنى و سایر مواد اولیه ما است و منتظرجواب آقاى فروزان هستیم (احسنت)

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید

کفیل وزارت دارایی (فروزان)- سؤال جناب آقاى عمیدى نورى نماینده محترم که به وزارت دارایی رسیده سه سوال خیلى ساده بود ولى حالا که سؤال را این‌جا طرح فرمودن وارد یک سلسله مطالبى شدند که در سؤال ایشان تصریع نشده بود حالا البته آن قسمت‌هایی که این‌جا عنوان فرمودند یادادشت کرده‌ام تا حدودى که حافظه‌ام یارى کند جواب عرض می‌کنم اما سؤالى که ایشان فرمودند بنده دادم در وزات دارایی جواب هم تهیه کردند این را مقدمه می‌خوانم‌ جناب آقاى عمیدى نورى نماینده محترم در خصوص مقدار گندمی ‌که در سال گذشته از خارج کشور وارد شده و به چه مبلغ قیمت آن براى کشور تمام شده همچنین آیا تناسب عادلانه‌ای بین قیمت گندم با سایر محصولات کشاورزى در حال حاضر وجود دارد و دولت چه فکرى براى حمایت از کشت‌کاران گندم نموده تا به جاى واردات گندم بتوانیم صادرات هم پیدا کنیم سؤالى نموده‌اند اولاً راجع به مقدار و قمیت گندم عرض می‌کنم مقدار سى هزار تن گندم از آمریکا و ده هزار تن از شوروى وارد کرده است که قیمت متوسط آن از خرید و کرایه و سایر مصارف هر تنى 7670 ریال براى دولت تمام شد (موسوى- چقدر؟) 767 تومان هر تن، این‌که سؤال نموده‌اند تناسب عادلانه‌ای بین قیمت گندم با سایر محصولات کشاورزى در حال حاضر وجود دارد پاسخ این سؤال به متقضى سال فرق می‌کند در سال 1332 چون محصول خیلى خوب بود مالکین اشتیاق زیادى به فروش غله داشتند (حشمتى- مجبور بودند) بالعکس در سال 1333 چون محصول گندم مخصوصاً دیم خوب نبود دو تفاوت قیمت زیاد بود آن دو که سال قبل جنس خریده شده نتوانستیم بخریم ولى محصول غله را مخصوصاً محصول آبى را اگر منحصراً بسنجیم باید گفت قیمت آن نسبت به سایر محصولات دیگر تناسب ندارد معهذا براى زارع خوب صرف می‌کنند (صارمى- این‌طور نیست) که کمال رقبت را به فروش به دولت دارند (عده‌ای از نمایندگان- با همه همه این‌طور نیست) (زنگ رئیس) (موسوى- شما زارعین را مجبور به فروش می‌کنید والا قیمتى که می‌خرید براى آن‌ها صرف نمی‌کند) (درخشش- الحمدالله ما گندم نداریم که بدانیم که راست می‌گویند یا دورغ) به طورى که آقایان استحضار دارند چند سال است که تثبیت غله به آن معنى و مفهومی ‌که در سابق بود، یعنى قبل از 1320 بود و وجود ندارد دولت از نظر تأمین غله بعضى شهرها اجازه داد غله‌ای ذخیره می‌کنند و این غله‌ای که براى روزهاى مبادا و براى کمک به نان شهر تهران و بعضى شهرهاى دیگر ذخیره می‌کنند به طور آزاد بخرد به نرخى که دولت تصویب می‌کند به این نرخ وازرت داریی به طور آزاد به خرید یعنى می‌گوید من ترازوى خودم را گذاشته‌ام و به این نرخ می‌توانم بخرم و بیش از این مقدرت ندارم هر کس طالب است بیاید به فروشد (کریمى- بر‌خلاف حقیقت می‌گویید پس این صدى 15 از مردم می‌گیرید چیست؟)

نائب رئیس- شما که سؤال نکره داید حقى ندارید صحبت بکنید

ارباب- بعدا طبق ماده 87 صحبت کنید

نائب رئیس- ماده 87 ندارد آقاى فروزان بفرمایید

کفیل وزارت دارایی- این عملى است که چندین سال است دولت در امر خرید غله دارد و ادامه می‌دهد یعنى بالنتیجه دولت هم فرق نمی‌کند مثل اعلاف مثل نانوا مثل مصرف‌کنندگان دیگر غله می‌خرند و مبلغى هم گران‌تر می‌دهند و بعد در سیلوها متمرکز می‌کنند و براى روز مبادا این ذخیره را حفظ می‌کنند (دکتر بینا- من عقیده دارم که دولت باید سیاست گندم داشته باشد بنده تمام مطالب را که عرض کردم آن وقت آقایان جواب بفرمایند پس بنابران آنچه که دولت عمل می‌کند یک عملى است که آقایان چندین سال است از جریانش با خبر هستند و ما قانونى که غله را مکلف باشیم بخریم و مالک هم مکلف باشد نداریم چنین قانونى نداریم ما از او می‌خریم و بیش از این فعلاً مقدور دولت نیست براى این‌ که با همین عمل هم در حدود شاید سى میلیون تومان خسارت غله را داریم می‌دهیم البته اگر نرخ غله را بالا ببریم (یک نفر از نمایندگان- این براى تهران است) براى تهران نیست قیمت زایدى براى تهران و قسمتى از آن هم براى سایر شهرستان‌ها است بنابراین اگر بخواهیم آزاد بگذاریم و در همه جا نرخ نان بالا برود هیچ اشکالى نیست دولت می‌تواند به هر نرخى بخرد اما اگر ما آزاد بگذاریم نرخمان را نخواهید دید که هزینه زندگانى به این درجه‌ای که بالا رفته چندین برابر دیگر بالا خواهد رفت چون می‌دانیم زندگانى صدى نود و پنج اهالى این مملکت قائم به زمان است، التفات فرمودید؟ سه چهارم این مملکت را شما حساب کنید،

این‌ها دهنشین هستند، شهر نشنین نیستند (موسوى- چرا استدلال معکوس می‌فرمایید؟ شما که به آن‌ها نان نمی‌دهید) اگر بنا شد ما نرخ غله را آزاد بگذاریم یا بالاتر ببریم همان رعیت

+++

‌ هم دچار مضیقه می‌شوند بالاخره او هم باید حوایج دیگرى را تهیه کند و حققوایج او به همین نسبت بالا می‌رود در سال گذشته بنده خودم در آذربایجان بودم مأموریتى داشتم 5 ماه آن‌جا بودم یکى از مأموریت‌هاى بنده همین غله بود و با جمعیت‌هاى مالکین و کشاورزان تماس گرفتم شکایت‌شان این بود که وزارت دارایی پول نداشت غله سال 32 را چون سال خیلى خوبى بود خریدش را ادامه بدهد و به جاى چهل و چند هزار تن 70 هزر تن بگیرد و چند هزار تن بگیرد (حشمتى- مجبور بودند) مجبود نبودند اشتیاق زیادى هم به فروش غله داشتند. (نائب رئیس- جناب عالى جواب سؤال کننده را بدهید تک تک جواب ندهید) ولى سال گذشته که سال 32 بود با این‌ که دولت به تفاوت از بیست درصد تا 40 درصد به عنوان جایزه براى همین آذربایجان اضافه نرخ قائل شد یک کیلو هم نتوانست بخرد چرا؟ براى این‌ که بدیدم آذربایجان لطمه و وقتى تحقیق کردم شاید یک هفتم غله آذربایجان آبى است بقیه دیم است وقتى دیدم خوب عمل نکرد این طور عکس‌العمل می‌دهد بنابراین ما آمدیم این نرخى را که سال گذشته بابل بردیم همان را در سال جارى پایه قرار دادیم نه تنها براى آذربایجان براى همه شهرهایی که در سال گذشته یک جایزهایی به عنوان نرخ قائل شده بودند چون دیدم برگشتش صحیح نیست و از طرفى هم نظر آقایان محترم نمایندگان این بود که نرخ غله تا یک حدودى بالا برود، ما گفتیم همان نرخ جایزه‌ای که براى سال گذشه قائل شدید همان نرخ باشد و آن جزو نرخ شد و آن نرخ را ما اعلام کردیم مطالب گزارشى که از بعضى از استان‌ها به ما رسیده است امیدوارى می‌رود که به این نرخ شاید 200 هزار تن غله بتوانیم بخریم (یکى از نمایندگان- اشتباه است یک کیلو هم نمی‌توانید به خرید) (دکتر عدل- الان در آذربایجان 550 تومان است شما 360 تومان نرخ تعیین کرده‌اید) همان طورى که آقاى فرمودند قاعده محصول بر این است که هر چه از حاصل گذشته دور می‌شویم چون موجودی‌ها مصرف می‌شود بالاخره نرخ هم بالا می‌رود البته همین که اولین محصول یک محلى به دست آمد فورى قیمت سقوط می‌کند این است که در جاهاى سرد سیر دو ماه یا سه ما دیگر وقت است که غله به دست بیاید (عمیدى نورى- این طور نیست) مثلاً در قوچان و همدان و زنجان و آذربایجان شاید فکر خرید غله را در آبان بکنیم نه حالا، الان هنوز غله‌ای نیست (عمیدى نورى- گندم آبان چیست؟ در آبان‏ گندم تمام شده شما نمی‌توانید اصلاً گندم‌کارى چیست! در آبان شما نمی‌توانید گندم به خرید آبان برنج دست می‌آید) بنابراین اگر در فلان محل نرخ غله بلند است این ملاک نیست آنجه به دست می‌آید الان تنها جایی که دولت شروع کرده به خرید، جاهاى گرمسیر است، نقاط گرمسیر دولت غله دارد ولى غله جاهاى سرد سى به دست نیامده بنابراین ببه طورى که ملاحظه می‌فرمایید ما نرخ را نسبت به یک ‌سال و دو سال بیش در حدود صدى بیست تا صدى چهل در سال جارى بالا برده‌ایم و این امیدوارى می‌آید به این‌ که ما هم غله بهتر بخریم و اگر گشایشى در کار بودجه دولت پیدا بشود باز هم رد نرخ مساعدت شود و تجدیدنظر شود ما به قدر گیلیممان باید پایمان را دراز کنیم متأسفانه دست ما به قدرى دراز نیست که بتوانیم نرخ غله را بالا ببریم مضافاً به این‌ که عرض کردم منعکس می‌شود به سطح سایر قیمت‌ها و موجب بالا رفتن سایر قسمت‌ها می‌شود و سایر طبقات ضعیف مخصوصاً مثل کارگر مثل طبقات سوم و چهارم قدرت تحمل این گرانى که از این غله منعکس می‌شود نخواهند داشت (کاشانى- صحیح است) یکى دیگر جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند نرخ غله پایین است یعنى پنج برابر شده است نسبت به چند سال قبل و حال آن‌که قیمت سایر محصولات 8 برابر و ده برابر شده به این مناسبت کشت غله روز به روز نکث پیدا می‌کند و جاى خودش را به محصولات دیگر می‌دهد البته آقایان مسبوق هستند که آن چند سال قبلى را که از نظر ایشان است ما پنبه نداشتیم کشت توتون نداشتیم در این کشور قند و شکر تمامی ‌وارد می‌شد آن اراض که الان رفته زیر پنبه و قند و شکر مربوط به همان گندم آبى است که عرض کردم والا در مورد دیم صفر است زمین دیم را به چغندر نمی‌شود داد بنابراین نکثى در غله پیدا شده نکث در غله آبى است و آن وقت در مقابل از لحاظ مملکت و زارع فرقى پیدا شده اگر زارع غله زیادترى تهیه می‌کرد و ما صادر می‌کردیم و ارز وارد مملکت می‌کردیم حالا پنبه صادر می‌کنیم ‌حالا تقریباً در حدود 80 هزار تن 70 هزار تن قند و شکر محصول داخله است در نتیجه چغندر‌کارى فرقى نمی‌کند همین زمین‌هایی است که براى غله بود و حالا برای چغندر است هم زارع متمتع می‌شود و هم مملکت از لحاظ صادرات و ارز مطلبى دیگر نمی‌ماند بنده نسبت به سؤالاتى که جناب آقاى عمیدى نورى کرده‌اند و همچنین علاوه بر سؤالاتى که توضیح دادند و تذکراتى هم که داده‌اند آنچه که لازم بود به عرض رساندم اگر چیزى باز از قلم افتاده ممکن است بفرمایید که عرض کنم ولى مطلبى را بى‌جواب نگذاشته‌ام.

نائب رئیس- آقاى عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- بنده اولاً تشکر می‌کنم که جناب آقاى فروزان که فقط از کلیه مطلب‌شان آنچه را که به بنده اثبات کردند و گمان می‌کنم که همه نمایندگان محترم هم اثبات کرده‌اند تصدیق به این‌ که ما نکث پیدا کرده و غیر از جوابى که حاکى بر این باشد که چه سیاست حمایت‌آمیزى براى جبران اعتراف‌شان که مسئول مالى و زراعتى ایران هستند به کار می‌برند نداند و بنده شهادت می‌طلبم از عموم همکاران محترم که توجه فرمودند و غیر از این دیده نشد و بنده معتقدم در یک کشور دمکراسى اگر وزیر اعتراف کند بر قصور خودش و دلیلى بر جبران آن نداشته باشد، از دو حال خارج نیست یا اگر خیلى شرافتمند است شخصاً استعفا می‌دهد و می‌رود و یا باید او‌ را بر کنار کرد براى این‌ که نمی‌تواند وظیفه خودش را انجام بدهد و قصورش را رفع بکند ایشان می‌فرمایند که به جاى گندم چغندر به کارند چه اشکالى دارد، این همان مثالى بود که بنده پارسال رفتم شهسوار آن‌جا مردم جمع شدند به بنده گفتند وزیر کشاورزى آمده این‌جا براى معاینه آفت به ایشان گفتم برنج‌مان خراب است گفتند گندم به کارید آقا مگر می‌شود در شهسوار به جاى برنج گندم کاشت، آقا مگر به جاى این‌ که گندم در کشور خودمان به کاریم می‌توانیم چغندر به کاریم و صادر کنیم؟ این چه حرفى است؟ بنده استفاده کردم از توضیحات ایشان که واقعاً صحیح فرمودند سؤالى که کردم راجع به این بود که پارسال چقدر پول از خزانه مملکت براى خرید گندم دادند ایشان بسیار توضیح صحیح دادند گندمی ‌که وارد کشور ما شد تنى جمعاً 7670 ریال قیمت داشت (بوربور- تحویل بندر)، ما حساب کردیم براى چهل هزار تن سى میلیون تومان یعنى 300 میلیون تومان ملت ایران از خزانه‌اش براى گندم داده یعنى این قدر ضرر کرده بنده می‌پرسم از دولت یعنى از آقاى فروزان که سیاست مالى و اقتصادى ایران در دست‌شان است و یک تزى عمل می‌کنند و رویش هم ایستادگى می‌کنند، به بنده بفرمایند که اگر این 300 میلیون ریال در جیب کشاورزان بدبخت ما می‌رفت بهتر بود یا می‌رفت در آمریکا و شوروى؟ (دکتر بینا- دولت سیاست گندم ندارد) با کمال تأسف سیاستى که در کشور ما اجرا می‌شود حاکى بر این است که بنده اعلام می‌کنم امسال هم به همین بدبختى دچار خواهیم شد (صحیح است) دلیلش هم این است که مرزهاى ما باز است براى نرخ نمی‌شود به یک ملتى به زور گفت گندم تو که یک نرخ معینى در بازار بین‌المللی دارد من به زور می‌برم می‌زنم توى سرت ثلث آن قیمت به تو می‌دهم، نمی‌شود با یک ملتى این‌طور رفتار کرد، جناب آقاى فروزان هم خیلى ساده می‌فرمایند که ما هم مثل سایرین می‌خریم مثل اعلاف مثل بقال می‌خریم، خیلى ما خوشوقت می‌شدیم که اگر دولت و وزارت دارایی عملش در معاملات با اشخاص واقعاً مثل یک اعلاف باشد، ولى شما یک تصویب‌نامه‌ای صادر می‌کنید مواد جزایی قائل هستید جلوى شهرها را می‌بنید براى صدور گندم آیا هیچ اعلافى چنین عملى می‌کند؟ این صحیح نسیست از طرف یک وزیر دارایی گفته شود، خوب چون دولت است، حاکم است، حق حاکمیت دارد و براى حفظ مملکت باید از حقوق حاکمیت استفاده بکند، اما نباید دولت بگوید من هم یک اعلاف می‌خرم، این‌طور نیست شما به زور از مردم می‌خرید چون به زور از مردم به ثمن بخس می‌خرید، گندم ایران به عراق می‌رود به کویت می‌رود، جناب آقاى ذالفقارى جنابعالى که معاون نخست‌وزیر هستید خودتان کشاورز هستنتید خوب خوب وارد هستید، شما هم مسئولیت مشترک دارید (یکى از نمایندگان- ایشان وارد هستند) بنده تقاضا می‌کنم جناب عالى به عرض جناب آقاى علاء و وزراى محترم دولت برسانیم که والاه این سیاستى که فعلاً براى تضعیف کشاورز و براى از بین بردن محصول داخلى ما به کار می‌رود جز این‌ که ما را به طرف کمونیستى ببرد نتیجه‌ای نخواهد داشت (صحیح است) بنده یک حسابى کردم راجع به گندم یک کشاورز ایرانى همه آقایان اطلاع دارند حداکثر گندمی ‌که ممکن است به دست بیاورد بیش از دو تن نیست، یعنى شش خروار همان کشاورزى که قیافه‌اش را می‌بینید خودش را زیر آفتاب سوخته، لباسش ژنده که اگر ارزان به سرش بریزى در تمام سوراخ‌هاى لباسش فرو می‌رود و نمی‌ریزد به زمین خانه و زندگى‌اش همان است که جا ندارد به زندگى کند این کشاورز بدبخت مگه دوتن در سال محصولش است بینیم که در زندگى چه دخل و خرجى دارند ما حساب کرده‌ایم هر خروار گندم چون خودتان ممکن است مطالعه کرده باشید براى کشاورز بدبخت بیش از شصت الى 70 تومان خرج می‌شود مابه‌التفاوتش تا صد تومان که شما می‌خرید سى تومان بیشتر نیست شما براى شش خوار گندم شش سى تومان 180 تومان می‌دهید آیا در یک مملکتى که این همه فریاد می‌زنند باید سطح زندگى را بالا برد براى کشاورز فقط این اندازه عایدات است باید قائل باشیم می‌فرمایید دیم می‌کارند آقایان وارد هستید دیم‌کارى یکى از بدبختى‌هاى ملت ایران است چرا دیم می‌کارید براى این‌ که دولت ما کارى براى تهیه آب نمی‌کند و موضوع آبیارى در این مملکت هنوز به مرحله اساسى خودش نرسیده این رعیت بدبخت می‌رود به ‌امید خدا دانه را در کوهستان می‌باشد به ‌امید این‌ که بارانى بیاید اگر باران نیاید بنده می‌پرسم که وزارت دارایی جبران تخمی ‌که از بین رفته می‌کند؟ می‌گوید آقا دیم‌کارى از دیمش استفاده می‌کنند محصول دیم در کوهستان است و نقاط ییلاقى محصول اراضى دیم چهار شخم 5 شخم بیشتر نمی‌دهد باید سعى کنیم همان زراعت با اصول جدید با اصول مکانیزه با کود شیمیایی تخمی‌70 تخم محصول به زارع بدهد باید دولت یک سیاست حمایت‌آمیزى براى این‌ها داشته‌

+++

 باشد بنابراین بنده تصور می‌کنم توضیحات جناب آقاى فروزان بنده را قانع نکرد که هیچ، به شهادت آقایان هیچ‌کس قانع نکرد.

درخشش- از منافع مالک هم بفرمایید که همه‌اش از منافع کشاورز صحبت می‌فرمایید.

نائب رئیس- آقاى درخشش خواهش می‌کنم بین صحبت دیگران صحبت نکنید.

عمیدى نورى- جناب آقاى درخشش ما آنچه می‌گوییم همان مطالبى است که در کشورهاى دیگر شده اگر مطالعه بکنید ملاحظه می‌فرمایید که در آمریکا چه جور به رعیت کمک می‌دهد می‌بینیم که غله را می‌خرد هر قدر که می‌توانست صادر می‌کند و می‌فروشد و هرچه مازاد پیدا کرد و نتوانست بفروشد یا می‌سوازند یا می‌ریزد در دریا این است یک عمل حکومتى که در دنیا حکومت می‌کند والا حکومت ما از همان زارع چه جور می‌خورد امسال می‌بینید ایشان فرمودند که مال نقاط سرد سیر در آبان ماه به دست می‌آید این خیلى جاى تعجب است دولت می‌نشیند از چهارتا بقال می‌پرسد امروز گندم چقدر است، می‌گویند فلان قدر 150 تومان آزاد است بعد فکر می‌کند می‌بیند چه قدر زور دارد 150 تومان بخرد چه جورى بخرد؟ می‌گوید من 80 تومان می‌خریم در صورتى که در آمریکا اگر نرخ آزاد 150 تومان باشد دولت 200 تومان می‌خرد و آن 200 تومان را صادر می‌کرد و مازادش را می‌ریخت به دریا بنده در جلسه گذشته عرض کردم کرم را در آمریکا از معدنچى خودش می‌خرد تنى 115 دلار ولى وقتى از ترکیه خودش تنى 115 دلار ولى از ترکیه می‌خرد 35 دلار براى چه براى این‌ که می‌خواهد کشاورز و معدنچى خودش قوى باشد و این سیستمی‌که عرض کردم در آمریکا و انگلستان و در تمانم کشورهایی که علاقه دارند زارع و کشاورز را ترقى بدهند به آن‌ها کمک می‌کنند این سیستم را اجرا می‌کنند (راجع به سرک انبار را هم بفرمایید) آقاى فروزان فرمودند من امیدوارم با این ترتیب 200 هزار تن امسال صادر شود، این فرمایشات ایشان را پارسال در هیئت دولت گفت ما امسال 100 هزار تن گندم صادر می‌کنیم دولت سابق روى همین اشتباه یک تصویب‌نامه‌ای صادر کرد و‌ 100 هزار تن گندم صادر کند فورى قیمت گندم رفت بالا بنده متأسفم که بر روى یک حساب‌هاى غلطى بدون توجه به مسئولیت مملکت خودمان را با این سیستمی‌که داریم به سوى بدبختى سوق می‌دهیم و هیچ فکرى هم برایش نمی‌کنیم (احسنت).

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی.

کفیل وزارت دارایی- بنده براى رفع سوءتفاهم ناچار خیلى به اختصار عرض می‌کنم (اعظم زنگنه) فعلاً که مجلس جلسه مشاجره شده) این‌جا صحبت از این نبود که نرخ غله را باید بالا برد بنده هم موافقم و تا حدودى که قدرت مالى داشته باشیم (دکتر جزایرى- همین فرمایشات آقایان قیمت گندم و نان را بالا خواهد برد اما در عین حال طبقات را طبقات سه و چهار و طبقات کارگر را هم که باید نان بخورند باید در نظر گرفت بالطبیعه وقتى قیمت غله را بردید بالا آن‌ها نان گران می‌خورند و قیمت زندگى بالا می‌رود شاید توجهى نمی‌شود و حال آن‌که (دکتر جزایرى- شما آمار ندارى، کى می‌گوید محصول گندم کم شده، محصول زیاد شده است) و حال آن‌که دولت که مسئولیت را به عهده ‌دارد نگزیر است یک تعادل و توازنى بین قیمت غله و سایر مورد احتیاج برقرار کند چنانچه خودش تصدى می‌کند چه آنچه بر هزینه زندگى نظارت دارد اگر از هم در رفت و گرانى زندگانى از این هم بیشتر شد و شدت پیدا کرد خود آقایان این‌جا اعتراضات شدید می‌کنند و اما مطلب جدید که عرض کردم که ما اگر بخواهیم برنامه تثبیت غله را اجرا کنیم آن همان عملى است که تا بیست سال می‌کردیم یعنى از مالک از آقایان مالکین با قیمت معینى تعهد بگریم و در موقع خودش هم آن تعهد را عمل کنیم و ذخیره کنیم ما این کار را کردیم و مورد اعتراض خود آقایان واقع شد و گفتند این موضوع تعهد و مراجعه به مالکین و تحت نظر گرفتن خرمن‌ها جز مزاحمت زارع نتیجه دیگرى ندارد و آن ایراداتى را گرفتند و بالاخره موضوع تثبیت غله به معناى واقعى از بین رفت حالا عرض می‌کنم که آزاد می‌خرد دولت در آزاد خریدن غیر از این نمی‌تواند عمل کند عرض کردم اگر در خرید آزاد قیمت را بالا ببریم که یک گرانى سرسام‌آورى در این مملکت پیدا می‌شود که خود آقایان دولت را مور‌د اعتراض قرار خواهید داد اما موضوع دیگر بنده اول نگفتم که غله نکارند جناب آقاى عمیدى نورى این‌جا اشتباه استنباط کردند من کى چنین حرفى زدم؟ گفتم که زمین آبى این مملکت یک مقدار محدودى است که در هر ملکى و در هر دهى زمینى به زراعت آبى تخصیص داده‌اند این زراعت آبى را در بسیارى جاها که صرفه بر ایشان بیشتر بوده است به جاى این‌ که گندم به کارند تبدیل کردند به پنبه و چغندر (میراشرفی- پنبه که در سرد سیر به عمل نمی‌آید پنبه مال گرمسیر است) (دکتر جزایرى- معذالک محصول گندم زیادتر شده است) و یا چون می‌بینید بازار گله‌دارى رایج است اختصاص می‌دهند به مرتع یعنى زمین که زارع می‌کرده خودم دیدم به مرتع تخصیص داده است که بتواند گوسفنددارى بکند، بنابراین زراع از لحاظ نفع خودش کارى می‌کند و نفع خودش را می‌سنجد (همه همه نمایندگان) (زنگ رئیس) (قنات‌آبادى- بى‌خود به خودتان زحمت ندهید یک دفعه بدهید پشت رادیو بخوانند) اما یک نکته دیگر من عرض کردم که 200 هزار تن صادر می‌کنم گفتم مطابق اطلاعاتى که از شهرستان‌ها مأمورین ما به ما داده‌اند تا 200 هزار تن امید خرید غله داریم صحبت صدور نیست دیگر هم عرضى ندارم‏

8- سؤال آقاى درخشش راجع به حقوق فرهنگیان و جواب آقایان وزیر فرهنگ و کفیل وزارت دارایی‏

نائب رئیس- آقاى درخشش‏

درخشش- سؤال بنده راجع به ترمیم حقوق فرهنگیان است که گویا مورد توجه بعضى از آقایان نباشد (چند نفر از نمایندگان- همه توجه دارند) معمولاً در این مملکت از هر چه بیشتر صحبت شود به آن چیز توجه نمی‌شود توجه بفرمایید که دولت‌ها و مجلس‌ها عموماً مذاکراتى که می‌کنند درباره رفاه حال ملت است در حالى که ملت از این صحبت‌ها به هیچ‌وجه بر خوردار نیست و همیشه سمت عقب است یک دسته‌ای از این مردم فرهنگى‌ها هستند در این مملکت باز مد شده صحبت فرهنگ و فرهنگى وقتى در میان می‌آیند به لحاظ این‌ که اشخاص بگویند ما به علم و دانش و معرفت علاقمندیم اظهار‌ علاقه می‌کند ولى در عمل به هیچ‌وجه متوجه به اوضاع فرهنگ و فرهنگیان نیستد همیشه ما گوش می‌کنیم بنده خودم را عرض می‌کنم فقط چهار قدم به جلو چشمم را می‌بینم توجه به اوضاع آینده مملکت نداریم آنچه که صحبت می‌کنیم مسئله روز است و به هیچ‌وجه توجه نداریم که آینده مملکت در دست افرادى قرار خواهد گرفت که این افراد بایستى با تعلیم صحیح و تربیت صحیح پرورش پیدا کنند و مملکت را تحویل بدهیم یکى از قوانینى که در این مجلس گذشت و اولین لایحه‌ای بود که مجلس تقدیم شد لایحه ترمیم حقوق فرهنگیان بود آقایان محترم اگر بنده عرض می‌کنم بعضى از آقایان توجه به این موضوع ندارند موقعى که مسئله ترمیم حقوق فرهنگیان در این مجلس مطرح شد شما بودید که وقتى دولت لایحه‌اش را با دو فوریت تقدیم کرد شما فرمودى بایستى با سه فوریت این لایحه تصویب شود پس چطور شد که به یک سال از تصویب این قانون می‌گذرد و ابلاغ‌ها در دست فرهنگیان است از تمام شهرستان‌ها التماس می‌کنند استدعا می‌کنند ولى به اجراى آن توجه ندارند (صحیح است) اگر عرض می‌کنم توجه ندارید براى این است (یکى از نمایندگان- مسئول دولت‌ها هستند مجلس باید قانون بگذارند) بنده سؤالى از آقاى وزیر دارایی و آقاى وزیر فرهنگ راجع به این موضوع کردم سؤالم از وزیر دارایی به لحاظ این است که براى تأمین اعتبار این موضوع چه نظر دارند و چرا عمل نکردند می‌خواهم تقاضا بکنم از آقاى وزیر دارایی سؤال بنده فرمالیه نیست که تشریف بیاورید این‌جا که اعتبار نداریم، براى فردا می‌دهیم، پس فردا می‌دهیم بنده عرض می‌کنم که معلمین به هیچ‌وجه حاضر نبودند یک برگ امتحانى را تصحیح کنند می‌خواستند دست از کار بکشند به خداى احد و واحد من و یک عده دیگر به خاطر صلاح مملکت و به خاطر این‌ که تشنجى ایجاد نشود تقاضا و تمنا کردیم که اوراق را تصحیح کنید و این موضوع را دولت و مجلس حل خواهد کرد و این را عرض کنم چنانچه تا شهریور تکلیف آن‌ها را معین نکنید در شهریور ماه یک نفر معلم در سراسر مملکت در سر کلاس حاضر نخواهد شد (یک نفر از نمایندگان- معلمین ما فداکارتر از این هستند که دست از کار بکشند) وقتى که یک جمعیتى و جماعتى در این مملکت محرومیت دارند این‌ها توجه نمی‌کنید اجبار حاصل می‌کنند از در دیگر داخل شوند شما که مستخدم منزلتان یعنى آن کسى که در منزلتان نظافت می‌کند حقوق بیشتر می‌دهید تا به مربى بچه‌هایتان براى یک مستخدم در نظر بگیرید یک خانواده چقدر خرج می‌کند حقوقش خوراکش، پوشاکش چقدر می‌شود، براى یک فرد معلم شما در نظر دارید 250 تومان بدهید آن وقت می‌خواهید روح ایمان، روح علاقه در بچه‌هاى شما پرورش دهد در صورتى که خودش با شکم گرسنه ایمان و عقیده به این دستگاه و دستگاه‌ها ندارد به هر حال بنده سؤالى از آقاى وزیر دارایی کردم و از دولت تقاضا می‌کنم همین طورى که آقایان نمایندگان هم نسبت به این موضوع توجه دارند امروز تکلیف این موضع را در حضور این نمایندگان تأمین کنند (احسنت) که چه خیال دارند و اگر می‌گویند اعتبار نداریم بیاید این لایحه را لغو کنید به این ترتیب حاضر نیستند فرهنگیان یا این‌ که وجوه این لایحه را ترمیم کنید، وجه این را در نظر بگیرید و بدهید به فرهنگیان از آقاى وزیر فرهنگ بنده سؤال کردم که به چه دلیل اسنادى به دست تمام فرهنگیان راجع به این موضوع داده‌اند که در این اسناد حتى‏ قید نشده پس از تأمین اعتبار بنده احیاناً اگر یک سندى از یک فرد عادى داشته باشم از یک بقال سر گذر داشته باشم پس از یک ماه پولم را ندادند اعتراض می‌کنم این استناد به منزله سند دولت است دولت به یک عده‌ای از افراد این مملکت سند داده است که شما از این ساعت حقوق‌تان این قدر اضافه می‌شود‌

+++

معلمین هم به موجب این اسناد که حتى درش قید نشده پس از تأمین اعتبار، حق خودشان را طلبیدند در روزنامه‌ها و جراید خواندیم که حقوق آقایان افسرها بالا رفته است بنده هم بسیار از این موضوع خوشوقت شده‌ام قبل از این‌ که این موضوع هم در مجلس مطرح شود خودم در پش این تریبون کفتم که تکلیفى براى این عده از مردم که اکثریت‌شان محروم هستند باید معیین بشود اما تصمیم دوباره افسرها گویا دو سه ماه پیش گرفته شده از اول فرودین داده شده براى معلمین که این معلمین فساد تربیت می‌کنند و تمام قواى انتظامی ‌زیر‌دست این معلمین تربیت می‌کند یک سال و خورده‌ای ابلاغ بهشان داده‌اند قانون از مجلس گذرانیده‌اند ولى به هیچ‌وجه توجهى به این عده نشده است (بوشهرى- اضافه بهشان نداده‌اند یک مقدارى از حقوشان را هم بریده‌اند) بله، در بععضى از شهرستان‌ها از حقوق‌شان کم کرده‌اند به هر حال از ‌جناب آقاى وزیر دارایی و جناب آقاى وزیر فرهنگ تقاضایم این است که امروز در حضور نمایندگا‌ن محترم براى این موضوع بایستى نتیجه را بفرمایند که قضیه روشن بشود در خاتمه عرایضم عرض می‌کنم براى پرداخت ترمیم حقوق فرهنگیان با 200 هزار تومان می‌شود شروع کرد چون ماده‌ای را آقایان تصویب کرده‌اند که ابتدا به کمک آموزگارها بدهند بعد به آموزگارها بعد به دبیرها بعد به انتشاراتى‌ها بعد به ستادها و اول به شهرستان‌ها بدهند بعد به تهران بنا براى براى شروع این کار هر دقیقه و هر ثانیه دولت از لحاظ وضع مالى مجهز است و اگر احیاناً چنین کارى تا به حال نکرده روى عدم توجه به طبقه فرهنگ و فرهنگیان می‌باشد.

نائب رئیس- آقاى وزیر فرهنگ.

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- در این‌ که معلمین مورد احترام و تکریم هستند همه آقایان هستند هیچ محل شبه نیست (صحیح است) و ‌در این‌ که باید وضع مادى آن‌ها طورى باشد که آسایش خیال داشته باشند و بتوانند این وظیفه مقدس را به بهترین وجه انجام بدهند هیچ جاى شبه نیست تذکرى که آقاى درخشش فرمودند بسیار تذکر صحیح است البته باید دولت در صدد انجام و اجراى آن باشد قانونى است به تصویب رسیده است مورد احترام است (یک نفر از نمایندگان- قانون اگر اجرا نشود جرم است) باید محلش تأمین بشود و به موقع اجرا گذاشته بشود در چندى قبل در نتیجه تماسى که آقایان معلمین با ما گرفتند مذاکراتى با دولت به عمل آمد با وزیر دارایی وقت بعداً هم با آقاى فروزان صحبت شد که اعتبارى براى کا تأمین بشود و به خصوص در خود قانون همان طورى که فرمودید پیش‌بینی شده چون اعتباراتى که براى اجراى این قانون است متجاوز از سى میلیون تومان در سال است که سى میلیون تومان در سال تأمینش با وضع فعلى بودجه که مقدارى کسرى دارد کار مشکلى است همان طورى که تذکر فرمودند چون قانون اجازه داده‌اند که به تدریج به موقع اجرا گذاشته شود براى این‌ که آن قانون عملى بشود باید البته یک اعتباراتى ولو کم هم بشود ولو مختصر هم باشد تأمین کرد و به این آقایان داد ولى تأمین اعتبار البته آقایان توجه دارید کار مشکلى است با بودجه‌ای که الان مبلغى کسرى دارند بودجه در اختیار خود آقایان است در کمیسیون مطالعه بفرمایید ملاحظه بفرمایید واقعاً اگر مخارجى باشد که آن‌ها را بشود به تأخیر انداخت و این‌گونه حقوق را تأمین کرد چه بهتر هم دولت با کمال حسن‌نیت استقبال خواهد کرد این است که بنده عرض می‌کنم که از هر جهت اطمینان داشته باشید که ما کمال حسن‌نیت را داریم براى این‌ که این قانون به موقع اجرا درآید یک نکته‌ای را آقاى درخشش فرمودند که بنده لازم دانسته این را عرض کنم فرمودند که معلمین شاید می‌خواستند یا بعدها بخواهند براى تأمین حقوشان کارشان را متوقف بکنند بنده یقین دارم و اطمینان دارم که مقام معلمی ‌شریف‌تر و بالاتر از این است که براى تأمین حقوق مادى بخواهد امور فرهنگى و تعلیم و تربیتى کشور را مختل کند (درخشش- به حرف یلا به عمل؟) آن طورى که بنده اطلاع دارم البته قاطبه فرهنگیان ما علاقه و ایمان به کشور دارند (درخشش- ایمان این دستگاه ندارد ایمان یه کشور دارند) خدمت را به مملکت می‌کنند نه به دستگاه سالیان دراز است که مصائبى را متحمل شده‌اند و بى‌زحمت زندگى کرده‌اند و این خدمت مقدس را انجام داده‌اند بر ماست و تکلیف ما است که کوشش کنیم وسایل آسایش آن‌ها را فراهم کنیم امیدوارم که با کمک آقایان هر اندازه که ممکن باشد و هر چه زودتر بتوانیم این نیت را اجرا بکنیم (احسنت).

نائب رئیس- آقاى درخشش.

درخشش- آقاى وزیر دارایی هم جواب بفرمایند بعد بنده به توضیح عرض می‌کنم بنده از دو وزیر سوال کرده‌ام.

نائب رئیس- آقاى کفیل وزارت دارایی بفرمایید.

کفیل وزارت دارایی- چون نفس بنده را آقاى عمیدى نورى گرفته بودند (کاشانى- آب خوردن بیاورید) با آب خوردن هم درست نمی‌شود جناب آقاى وزیر فرهنگ که تشریف آوردند از ایشان تمنا کردم که در سهم من هم توضیحاتى بدهند بلکه جناب آقاى درخشش بنده را عفو بفرمایند (میراشرفی- شما سهم‌تان را بدهید به آقاى امینى) به طور کلى همان طورى که جناب آقاى وزیر فرهنگ فرمودند و خود جناب آقاى درخشش هم اطلاع دارند در همان قانون تبصره‌ای دارد که موکول به تظمین اعتبار است منتهى چیزى هست در سال گذشته یکى از آن قوانین که گذشت این بود که گفتند 250 تومان حقوق معلم کمتر نباید باشد این 250 تومان جناب آقاى درخشش آن باید گفت با تذکر و استقامت جناب عالى بالاخره در اواخر سال گذشته عملى شد ولى عرض کردم عملى شدن این کار هم با 25 تومان براى دولت تمام شد ولى این یکى که به اصلاح مربوط به اشل فرهنگیان است همان‌طورى که فرمودند حداقل سى میلیون تومان بودجه می‌خواهد (درخشش- شروع بفرمایید با 200 هزار تومان) حالا عرض می‌کنم ‌حداقل این سى میلیون تومان براى ما تمام می‌شود تازه آن را هم لایحه‌اش را بیاورید به مجلس همین‌طور که دولت اختیار ندارد پس باید بودجه‌اش را تظمین کنیم و لایحه‌اش را بیاوریم (درخشش- لایحه احتیاج ندارد) حالا عرض می‌کنم خواهید دید اگر وزارت فرهنگ نتواند در حدود بودجه خودش جا بدهد که مسلماً هم نمی‌تواند بنابراین بایستى لایحه‌اش را بیاوریم مجلس (ارباب- چنین اعتبارى وزارت فرهنگ ندارد) اما کارى به این ندارم این‌ که می‌فرمایید با 200 هزار تومان شروع کنیم بنده از حضرت‌عالى استدعا می‌کنم چند دقیقه تشریف بیاورید یا همین جا خدمت‌تان برسیم ببینیم به چه فرمولى می‌شود این کار را کرد جناب آقاى وزیر فرهنگ هم باشند جناب‌عالى هم باشید (درخشش- قرارش را همین جا می‌گذاریم) تا حدود 500 هزار تومان هم حاضریم ولى عرض کردم اگر بنا بشود این مبلغ بکشد به سى میلیون تومان تصدیق می‌فرمایید بودجه فعلى ما طاقت تحمل یک همچو رقمی‌ را الان ندارد بایستى صبر کنیم؟ مدارا کنیم، تا محلش تأمین بشود

نائب رئیس- آقاى درخشش‏

درخشش- همان طورى که پیش‌بینی می‌شود تشریف آوردند با انشاءالله، الحمد‌الله بارک‌الله مرحبا قضیه را حل کردند بنابراین این بنده هم از فردا یک تلگرافى به تمام معلمین شهرستان‌ها می‌فرستم و عرض می‌کنم عجالتاً براى خوراکتان یک مقدارى از بارک‌الله انشاءالله ماشاء‌الله میل بفرمایید تا بعد این موضوع تأمین بشود همانطورى که عرض کردم جناب آقاى وزیر دارایی جناب آقاى وزیر فرهنگ این مذاکرات بارها انجام شده در محافل خصوصى هم شده عده‌ای از آقایان هم در باشگاه مهرگان تشریف آورند با حضور جناب‌عالى آقاى دکتر امینى هم تشریف آوردند آن‌جا وعده دادند که ما 200 هزار تومان، 300 هزار تومان این کار را شروع می‌کنیم بنده عرض می‌کنم دستگاه فعلى دولت 300 هزار تومان موجود نیست که یک عده کمک آموزگار بندر‌عباس بدهید؟ نیست؟ این را جواب به بنده نمی‌دهید؟ در صورتى که براى قواى انتظامی ‌که بنده هم خوشوقتم و براى افسرها پول داشتم سرو صدا هم بلند نشد در مجلس هم مذاکره نشد قضیه تأمین شدن صندوق تعاونشان هم درست شد و می‌توانند اجناس را هم بدون گمرک وارد مملکت بکنند اگر شما می‌گویید باید با فساد مبارزه کرد این تبعیضاتى که قائل می‌شوید فساد تولید می‌کند این عدم اعتماد نسبت به یک طبقه فرهنگى که بچه‌هاى شما را می‌خواهند تربیت کنند این جواب‌هاى سربالا باعث می‌شود که یک عده منحرف شوند و آن وقتى که منحرف می‌شوند شما به نام خائن آن‌ها را می‌گیرید زندانى می‌کنید همه کار می‌کنید حق هم با شماست معلم نباید منحرف شود نباید به مملکتش خیانت کند اما به شرط این‌ که هیئت حاکمه و طبقه مملکت هم توجه به این طبقه داشته باشند نمی‌شود طبقه حاکمه مملکت با انشاءالله یک عده معلم را که حداقل تحصیلات‌شان دیپلم است گول بزنند

نائب رئیس- آقاى درخشش به معنى انشاءالله توجه داشته باشید انشاءالله اگر نباشد کارى نمی‌شود کرد

درخشش- به هر حال را جع به خدمت فرهنگى‌ها آقاى دکتر مهران صحبت کردند چون آقاى دکتر مهران 8 سال از این مملکت دور بودند و در اورپا زندگى می‌کردند (دکتر مشیر فاطمى- چهار سال) چهار سال، و در این چهار سال بنده در ایران بوده‌ام و بین فرهنگبان بوده‌ام و مبارزات این طبقه را بر علیه مردم وطن‌فروش و بر علیه افراد خائن مملکت از نزدیک مشاهده کرده‌ام تصدیق می‌کنم که این طبقه از بهترین طبقات این مملکت اگر نباشد در ردیف بهترین طبقات مملکت هستند و تمام اغتشاشاتى که در این مملکت بوده است تصدیق می‌فرمایید که در مدارس این مملکت بوده است و همین فرهنگی‌ها با جدیت و با همت نتوانسه‌اند تمام اغتشاشات را از بین ببرند و خدمت بکنند کسى در باره خدمتگذار فرهنگیان شکى ندارد این‌ها علاقه‌مند به مملکت هستند اما از افرداى که کلاه می‌خواهند سر آن‌ها بگذارند از افرداى که آن‌ها را گول می‌زنند شدیداً متنفرند و نسبت به آن‌ها اظهار تنفر می‌کنند (صدقى- شش صد هزار تومان براى مطالعه دو کارخانه سیمان داده‌اند) بنابراین بنده بعداً با جناب آقاى فروزان و آقاى دکتر مهران قرار می‌گذارم فردا یا پس فردا بنیشینم همانطور که فرمودند این موضوع را حل می‌کنم راه حلش هم این است که یک مبلغ جزیی در حدود 200، 300‌

+++

هزار تومان پول عجالتاً در اختیار فرهنگیان بگذارند البته بایستى تمام بدهند اگر ما به حکم قانع باشیم که حرفى نیست عجالتاً به کمک ‌آموزگارهاى شهرستان‌ها داده شود و بعد تاریخ بعد از این‌ که بودجه تصویب شد به همه داده شود (کاشانى) این عملى نیست به همه باید بدهند کار اشل نکنید) من‌باب مثال در ختم‌ عرایضم عرض می‌کنم اگر دستور پرداخت داده شود بعضى از شهرستان‌ها خودشان بودجه‌شان را دادند آقاى ارباب من‌باب مثال عرض می‌کنم که بندر‌عباس ترمیم حقوق فرهنگیان را داده‌اند (ارباب- نداده‌اند) بنده عرض می‌کنم داده‌اند ترمیم حقوق فرهنگیان را داده‌اند تلگرافى هم زده‌اند رونوشتى هم براى بنده ‌آمد چون در آن‌جا از محل صرفه‌جویی ما پول داشتیم ترمیم حقوق فرهنگیان را دادیم عمده این است که دولت در این باره تصمیم بگیرد که پرداخت کند.

کاشانى- بفرمایید اغنیا مالیات‌شان را بدهند که دولت بتواند این قوانین را اجر بکند.

9- سؤال آقاى دکتر جزایرى راجع به اوضاع فرهنگ و جواب آقاى وزیر فرهنگ.

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى.

دکتر جزایرى- عرض کنم آقایان همکاران عزیز می‌دانند که وضع فرهنگ بنده چند سؤال از حکومت گذشته کردم یکى، دو، سه سوال مطرح شد بنده تصور می‌کنم چون آقایان نمایندگان مستقیماً با فرهنگ ارتباط دارند خودشان مسلماً آن اوضاعى را که بنده دیده‌ام خودشان هم عملاً دیده‌اند و به اوضاع وارد هستند به دلیل این‌ که همه رفقا در عرایض بنده شریک بودند بنده آن سؤالات را کردم و خلاصه آن سؤالات این بود که مدت یک سال وضع فرهنگ به بدترین صورتى درآمد بود اوضاع امتحانات متفرقه اوضاع امتحانات براى فرستادن به خارجه، انتخاب معلم و امسال این‌ها به یک صورت بدى درآمده بود که غالب آقایان نمایندگان محترم عزیز در موقع خود بحث می‌فرمودند و تذکر می‌دانند بنده غرضم از فرمودند و تذکر می‌دانند، بنده غرضم از این سؤالات این بود که جناب آقاى دکتر مهران و دولت متوجه این مطلب باشند که این اوضاع دو مرتبه تکرار نشود هیچ جلوگیرى هم بشود و مانند هر ملتى که درش خبط و خیانت و اشتباه می‌شود مرتکبین در مورد محاکمه و سیدگى مجازات قانونى قرار می‌گیرند در مملکت ما هم این کار بشود اصولاً از دولت فعلى بنده یک عملى دیدم که ‌ای کاش از ‌ اول این سؤال را مطرح نمی‌کرده بودم براى این‌ که دیدم سؤالى که مطرح نکرده بودند مسئولى خرابى در این دستگاه بوده همانطورى که آقایان همیشه تذکر می‌دهند و به دولت حمله می‌کند اعتراض می‌کنند که آقا اگر شما می‌خواهید خائنین را مجازات کنید اول؟ آفتابه دزد را تعقیب و مجازات کنید آن فلان رئیس را تعقیب کنید بنده دیدم آن رئیسى که مسئول این کار بوده پس از آن‌که این مضوع مطرح شد یک کارى حساسى هم بهش داده‌اند یعنى عملاً گفته‌اند همه حرف‌هاى تو و هر کسى که اعتراض کند شر بوده است وقتى چنین عملى می‌شود حق هم نیست بنده راجع به فرهنگ عرضى بکنم و حالا هم عرض می‌کنم دیگر من راجع به بقیه توضیح نخواهم داد چون بنده می‌ترسم که پس فردا به یارو ابلاغ ریاست وزرایی هم بدهند بنابراین دیگر عرضى ندارم اما موضوعى که موجب شد بنده بیایم در پشت این تریبون در حضور آقاى دکتر مهران و در حضور سایر رفقا مطلبى را که مربوط به این کار است عرض کنم انتشار اوراقى است که به دربتار فرستاده‌اند براى وزرا‌ فرستاده‌اند براى وکلا فرستاده‌اند یک آقاى به نام على لواسانى اعلام جر‌م کرده است بر علیه بنده آقایان رفقا چون بنده حسابم پاک است هیچ باکى ندارم (میراشرفی- همه حسابشان روشن است هیچ‌کس باک ندارد هر کس هر چه دارد بیاید پشت تریبون بگوید.) خدا عمر بدهد شما را انشاءالله همه این طور هستید ما هم منکر نشدیم انتظار داریم که این جور صحبت کنند (ارباب- این موضوعات شخصى است در پشت تریبون مطرح نفرمایید) (میراشرفی- همه حسابشان روشن است) موضوع شخصى نیست اعلام جرمی‌ کرده‌اند علتش هم این بوده است که در موقع تصدى بنده در وزارت فرهنگ او و عده‌ای از رفقایش نمره فروشى می‌کردند در یک دبیرستان بلى (در حضور آقاى دکتر مهران می‌گویم) این شخص آدمی ‌بود که تمام شاگردهاى رفوزه را در آن دبیرستان جمع می‌کرد و به آن‌ها کارنامه قبولى می‌داد پرونده زیادى هم این موضوع دارد و چون این شخص با دستگاه انتظامی ‌و آگاهى ارتباط داشته با بعضى از متنقذین و روزنامه‌نگاران ارتباط داشته‌ عدل‌ آدم خوبى بوده است) کسى جرائت نمی‌کرد که این شخص را تنبیه کند من به آقاى پرفسور فاطمی ‌مدیر‌کل فنى وزارت فرهنگ نیز گفتم آقا گزارش این کار را بیاورید در شوراى عالى فرهنگ تا در آن‌جا مطرح شود من امتیاز دبیرستان ملى پرتو فاطمی ‌مدیر‌کل فنى وزارت فرهنگ نیز گفتنم آقا گزارش این کار را بیاورد در شوراى ملى فرهنگ تا در آن‌جا مطرح شود ما امتیاز دبیرستان ملى پرتو دوشیزگان را لغو کردم و این دبیرستان از از شراکاى این آدم است و بعد این شخص در روزنامه یک چیزى نوشته و خجالت کشیده که بقیه اش را بنویسد که از جمله به بنده یک مقدارى از‌ اوقاف را به نام خودم به تثبیت رسانیده‌ام در یک معامله‌ای براى وزارت فرهنگ کرده‌ام سوءاستفاده نموده‌ام. همه آقایان می‌دانیم که بنده براى 5 دستگاه تراکتور از سازمان برنامه پول گرفتم که براى مدارس حرف‌های تراکتور تهیه کنم من چه کاره بودم که در آن موقع تراکتور براى خودم بخرم و بعد یادم است که در آن موقع گفتند این آقاى دکتر جزایرى که سازمان برنامه 5 دستگاه تراکتور برایش تشخیص داده علتش این بود که دولت ار‌ز داده بود براى ماشین‌آلات و خودش قیمتش را تثبیت کرده بود یعنى آن کسى که ارزش را گرفته که تراکتور را با 7 هزار تومان 8 هزار تومان تفاوت قیمت بفروشد.

نائب رئیس- آقاى دکتر جزایرى استدعا می‌کنم در اطراف سؤال بفرمایید

دکتر جزایرى- اجازه بفرمایید عرایض ینده مربوط به همین سؤال است که تحریم شده‌اند و این انتشارات را می‌دهند در ان موقع به بنده گفتند چون با آقاى خرازى رفیق هستى برو بگو تخفیف بدهند من به آقاى خرازى گفتم که در این فروش منفعت نگیرند ایشان هم قبول کردند که منفعت نگیرند تازه سازمان برنامه هم این تراکتورها را خریده، در هر حال این آقا را در دادگسترى تعقیب جزایی کرده‌ام قرار مجرمیتش هم صادر شده و به دیوان جنایی فرستاده شده در این نامه نوشته پرونده ‌امر در دیوان جنایی فرستاده شده (صحیح است) من شکایت از او کردم در چهار سال پیش قرار مجرمیت على لواسانى مدیر روزنامه اعتدال ایران روى اتهامات غیر وارد و اشاعه اکاذیب صادر شد و به دیوان جنایی رفت بنده این چند روزه که از خرابى دستگاه فرهنگ صحبت می‌کنم همان دزدهاى سابق هستند و در دوره وزارت آقاى جعفرى آبروى جعفرى را هم بردند و حالا تحریک کرده‌اند که این نامه را بنویسند قرار مجریمت این آدم، على لواسانى از دیوان جنایی صادر شده است و آقاى ارسلان خلعتبرى هم وکیل بنده است و من هم شکایت از او کردم بنابراین اعلیحضرت همایونى که براى ایشان هم این کاغذ را فرستادند و هئت دولت و هر کسى که فرستاده‌اند بدانند و قرار مجرمیت این شخص صادر شده و بنده هم در هیچ تجارتخانه‌ای شرکت ندارم (بعضى از نمایندگان- این کار که جرم نیست) و اگر شرکتى داشته باشم همه‌اش را داده‌ام به على لواسانى و هر کسى که نشان دهد حالا چرا این کاغذ منتشر شده است براى این‌ که من صحبت از این دزدى‌ها کردم میان دزد‌هایی که نمره فروشى می‌کردند مأمور بفرستید تحقیق کنید به و‌الله از همسایه‌هاى این دبیرستان ملى به من خبر دادند که دختر آبستن از این مدرسه بیرون آمده است و کسى جرأت نمی‌کرد امتیاز آن را لغو کند و من امتیاز این مدرسه را لغو کردم و حالا چون صحبت از رئیس آن‌جا شده این کاغذ را فرستاده‌اند به دربار بنابراین هر کس اعلام جرمی ‌بر علیه من دارد به تمام مملکت اعلام می‌کنم بگوید براى این‌ که من خودم را محک درستى می‌دانم (چند نفر از نمایندگان- شما مرد شریفى هستید)

نائب رئیس- آقاى وزیر فرهنگ بفرمایید

وزیر فرهنگ (دکتر مهران)- بنده را دعوت کرده بودند براى جواب سؤالى که جناب آقاى دکتر جزایرى راجع به دبیرستان‌هاى شبانه داشتند چون سؤال راجع به این موضوع بود و اتفاقاً مجال طرح این موضوع را نفرمودند و یک کلیاتى راجع به اصلاحات فرهنگ گوشزد فرمودند به عقیده بنده فرهنگ جاى مقدسى است، جاى پاکى است باید مورد احترام باشد که اشخاصى که خدمت می‌کنند پاک دامن باشند (میراشرفی- به شرط این‌ که توده‌ای‌ها را که بیرون کرده‌اند دوباره نیاورید) نه خواهم آورد به آقایان اطمینان می‌دهم از همان روزى که بنده آمدم با آن‌که قریب 150 نفر از این‌ها تبرئه شدند و برگشته‌اند بنده مقتضى ندانستم که در ایستگاه آموزش و پرورش کار بکنند (احسنت) این را هم به آقا عرض می‌کنم تذکرى که فرمودید صحیح است بنده هم توجه دارم امیدوارم که با کمک آقایان آن اصلاحاتى که مورد نظر است بشود و الیته کارى است که تدریجاً باید بشود، دستگاهى است که باید روز به روز تعالى و ترقى پیدا کند و به تدریج پیدا خواهد شد و به آقایان اطمینان می‌دهم تا آن دقیقه‌ای که توفیق براى بنده باشد این خدمت را انجام می‌دهم و زمانى که توفیق نداشته باشم کنار خواهم رفت (بعضى از نمایندگان- انشاءالله همیشه هستید)

10- جواب آقاى وزیر بهدارى به سؤال آقاى خلعتبرى در مورد عده‌ای از اطباى مرکز و شهرستان‌ها

نائب رئیس- آقاى ارسلان خلعتبرى سؤالى از وزارت بهدارى کرده‌اید بفرمایید

خلعتبرى- آقاى وزیر بهدارى جواب سؤال بنده را بفرمایند اگر لازم شد بعد بنده عرایضى می‌کنم‏

نائب رئیس- آقاى وزیر بهدارى بفرمایید توضیحات‌تان را بدهید

وزیر بهدارى (دکتر جهانشاه صالح)- عرض کنم جناب و آقاى خلعتبرى رفیق هم دوره‌ای زمان کودکى بنده در مدرسه ‌آمریکایی سؤالتى فرمودند که بنده حالا جواب سؤالات ایشان را عرض

+++

می‌کنم‌ می‌کنم چون ایشان بعد از بنده صحبت می‌کنند این است که اول متن سؤال ایشان را می‌خوانم که آقایان مطلع باشم.

اول عده و اسامی‌ جراح‌ها و اطباء و قابله‌هایی که در بیمارستان‌هاى ایران و شهرهاى جزو حومه تهران کار می‌کنند چیست.

دوم عده و اسامی ‌آقایان اطبایی که در دستگاه‌هاى ادارى وزارت بهدارى و دستگاه‌هاى تابعه کار می‌کنند چیست.

سوم آیا مشاغل مزبور را اعضاى ادارى غیر‌طبیب نمی‌توانند تصدى کنند و و آیا احتیاج به خدمت تمام آن دستگاه ادارى هست؟

چهارم چرا وزارت بهدارى اقدام به عزم این آقایان و خانم‌ها به ولایات نمی‌کنند با آن‌که معلوم است وجود عده‌ای از آن‌ها در شهر تهران و شهرهاى حومه تهران زاید است.

پنجم اگر موانعى در کار است که وزارت بهدارى نمی‌خواهد وظایف خود را انجام دهد اقتضاء دارد به اطلاع مجلس شوراى ملى برساند.

سؤالات آقاى ارسلان خلعتبرى تمام مستدل و روى حسن‌ظن و به جا است بنابراین تربیتى که ایشان سؤال کرده‌اند اجازه بفرمایید جوابب عرض کنم اولاً راجع به این‌ که چرا اطبا‌ خانم‌ها و قبله‌ها به ولایات نمی‌روند خواستم این را عرض کنم این موضوع مبتلا به وزارت بهدارى از سال‌هاى متمادى بوده است در زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر در سال 1318 دولت تصمیم گرفت که اتباء پس از دو سال خدمت در ولایات استخدام بشوند بنابراین ملاحظه می‌فرمایید از سال 1318 به این طرف در مملکت ما به این کار بوده و وزارت بهدارى وقتى که این قانون گذشت دیدیم وجود این‌ که اعلیحضرت فقید متوجه این مطلب بودند و دولت هم لایحه آورد باز هم پزشک براى شهرستان‌ها پیدا نشد آمدند مذاکره کردند ببینند که علت چیست اطباء در استخدام وزارت بهدارى نمی‌آیند و همه در تهران طبابت می‌کنند براى این کار قانونی در سال 1328 گذرانیده‌اند که نه فقط دو سال در خارج باید طبابت کنند بلکه وزارت فرهنگ حق ندارد جواز طبابت در تهران به اطبا‌ بدهد مدام که از ولایات تصدیق و گواهى مبنى بر این‌ که آن‌ها درآن‌جا خدمت کرده‌اند ارائه ندهند (احسنت) این قانون هم گذشت پس بنابراین آنچه که قانون لازم بوده پشت سر هم از مجلس گذشت اما یک مطلب مورد توجه قرار نگرفت و آن این بود که واقعاً چرا مجلس احتیاج دارد این قدر قانون براى اطبا‌ تصویب کند دلیلش خیال نمی‌کنم براى آقاى ارسلان خلعتبرى و سایر آقایان نمایندگان محترم همه به وزارت بهدارى مراجعه می‌فرمایند روشن نباشد الان حقوق طبیب از هر طبقه فنى کمتر است الان شما می‌بینید در سازمان بیمه اجتماعى در شرکت تعاون و در سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى بدون هیچ زحمتى طبیب به هر مقدارى که لازم است و به هر نقطه‌ای که می‌گویند می‌روند براى این‌ که بدون چون و چرا حقوق کافى مسکن خانه وسایل کار به طبیب می‌دهند و طبیب هم با کمال میل این خدمت اجتماعى خودش را براى این قبیل مؤسساتى که حقوق کافى به آن‌ها می‌دهند انجام می‌دهند خود آقایان شاهدید در دهات کوچک این مملکت شعبات سازمان شاهنشاهى که دایر شده است چون پول خوب می‌دهند چون حقوق ماهى دو هزار تومان می‌دهند (ارباب- چون یخچال و برق می‌دهند) بلى چون برق و یخچال می‌دهند پول می‌دهند مسکن می‌دهند تمام اطباء می‌روند اما با ماهى صد و هفتاد و هشت تومان و چهار قران و سه عباسى چطور می‌توانیم طبیب بفرستیم به بندر‌عباس (صحیح است) این حقوق اطباء وزارت بهدارى است ملاحظه فرمودید؟

چون بر حرفه‌ای با شدت دسترس

کجا دست حاجت برى پیش کس‏

طبیبى است که درس خوانده است زحمت کشیده است آن وقت می‌گوید که بنده با 34 ر 178 تومان به بندر‌عباس نمی‌روم بنده یخچال می‌خواهم بچه‌ام را می‌خواهم بفرستم به مدرسه وضع دبیرستان درست نیست براى راهى که براى عیاب و ذهاب درست کرده‌اید شوسه نیست نمی‌توانم به سر مریض بروم تازه من آن وقتى رفتم آن‌جا وسایل کار ندارم پس من سى سال تحصیل کرده‌ام براى چه؟ آقایان نمایندگان محترم دلیل این‌ که طبیب به ولایات نمی‌رود یا دخترهاى شما براى قابلگى حاضر نمی‌شوند براى ولایات بروند این است اما سؤال جناب آقاى ارسلان‌خان راجع به احصائیه، احصائیه‌ای در دست بنده است در وزارت بهدارى با دقت تهیه شده است بنده همیشه سعى می‌کنم جواب مشخص و مستدل همانطور که جنابعالى سؤال فرمودید باشد تعداد پزشکان وزارت بهدارى 597 نفر است پزشک مجاز 126 نفر که خدمات‌شان خیلى مورد توجه وزارت بهدارى روى هم رفته ده هزار و چهل و یک نفر ماما در تمام کشور در وزارت بهدارى مستخدم هستند 226 نفر تعداد پزشکان دیپلمه‌ای که از 1320 به بعد در استخدام وزارت بهدارى آمده‌اند 433 نفر یعنى از سال 320 به این طرف درست در حدود سالى 250 دیپلمه و در حدود 2 هزار دیپلمه بیرون آمده‌اند بیش از 400 نفر حاضر شده‌اند در وزارت بهدارى استخدام و خدمت کنند این آمارى است که خواسته بودید و حضورتان عرض کردم اما راجع به این‌ که از این عده پزشکان چقدر در مرکز هستند عرض کنم در وزارت بهدارى در تهران با آسایشگاه شاه‌آباد و بو‌على و 8 بیمارستان که داراى 2512 تخت خواب است جمعاً 103 پزشک و 25 نفر ماما مشغول خدمت هستند این آمار وزارت بهادرى در خود مرکز اما در دستگاه ادارى وزارت بهدارى که در حمک ستاد فرمانده‌ای بهدارى کشور می‌باشد 8 نفر پزشک است رئیس اداره یک نفر کار می‌کند، فنى شش نفر با سمت بازرس اشتغال به کار دارند علاوه بر این در سازمان همکارى بهداشت که جزو وزارت بهدارى است 16 نفر مشغول کار هستند این در مرز‌ است و نمی‌توان خدمت آن‌ها را ادراى منظور داشت زیرا همانطور که یک نفر طبیب در بیمارستان انجام وظیفه می‌نمایند این عده طبیب هم در سازمان بهداشت کارش جلوگیرى از اشاعه بیمارى است اما در حومه شهر تهران کلیه پزشکانى که در تهران و تمام اطراف تهران از قبیل درمانگاه‌هاى مختلف در جى در یافت‌آباد در قلهک در فیروز‌آباد در بیمارستان‌هاى اطراف در پشت دروازه‌غار و فشافویه در کهریزک و در وارمین، فیروز‌کوه، در شهناز کرج و در‌مانگاه‌ها و غیره هستند کلیه پزشکان تعدادشان 283 نفر هست که اگر آن 130 نفر را کم کنیم 180 نفر هستند در اطراف تهران مشغول هستند بنابراین جناب آقاى خلعتبرى سؤالى از وزارت بهدارى فرمودند به این نتیجه منتهى شد و اگر خاطر آقایان باشد که در زمانى که قانون ترمیم معلمین فرهنگ در مجلس مطرح شده بود بنده در پشت این تریبون آمدم و عرض کردم البته باید حقوق فرهنگیان اضافه بشود وقتى که حقوق فرهنگى حقوق قاضى استاد دانشگاه تمام این‌ها بالا رفت باید به اطبا‌ هم توجهى بشود و باید عرض کنم که تقصیر بنده است که عضو دولت هستم و حثقوق پزشکان را بالا نبردم اما من هم تقصیر ندارم براى این‌ که فرض بفرمایید بنده هم یک لایحه‌ای می‌آوردم و آقایان نمایندگان محترم به قید سه فوریت تصویب می‌فرمودید امروز دچار آقاى درخشش می‌شدیم که بفرمایند چرا پول آن را نمی‌دهید و چه فایده‌ای داشت یک حکمی ‌بدهیم دست این آقایان و بیشتر ناراحت‌شان بکنیم به فرهنگیان حکمی ‌دادید و حالا می‌گویید محل نداریم و ما هم احکامی ‌به اطبا‌ بدون محل می‌دادیم و این کار خوب نبود بنابراین مجلس شوراى ملى و مجلس سنا و دولت همینطور با هم‌آهنگ براى خدمت به مملکت کار می‌کنیم باید با در نظر گرفتن مقتضیات و وضع کشور طورى رفتار کنیم که مردم هم ناراضى نباشند و در خاتمه توجه داشته باشید که اگر اطباء کمتر به خارج می‌روند با این احصائیه‌ای به دلیل این است که وسایل کار ندارند انشاءالله اگر گشایش فراهم شد و امیدواریم ما هم بتوانیم این خدمت اجتماعى خودمان را بهتر انجام بدهیم و بیشتر از این مورد توجه آقایان واقع بشویم (احسنت) این اسامی‌را هم حضور جناب رئیس‏ تقدیم می‌کنم چنانچه آقایان مایل باشید با اسم و شغل و محل خدمت و تمام این‌ها در آن مندرج است‏.

نائب رئیس- آقاى خلعتبرى بفرمایید

خلعتبرى- بنده غرضم از این سؤالات براى کمکى بود که به اظهارات آقاى وزیر بهدارى شاید مجلس شوراى ملى و آقایان نمایندگان توجهى به وضع بهدارى و اعتبار بهدارى ولایات بفرمایند و البته آقایان نمایندگان نهایت اشتیاق را دارند و فقط یک تذکر مختصرى می‌خواستم خدمت‌تان عرض کنم و آن این است در همین بودجه‌ای که هست در بعضى موارد دیده می‌شود که صرفه‌جویی نمی‌شود بعضى مخارج بیهوده می‌شود این را من براى تذکر عرض می‌کنم شهسوار یک سال است که قابله و جراح ندارد بنده هم تصدیق می‌کنم که حقوق کافى ندارند که به این اشخاص بدهند ولى در مقابل با یک جیب براى رئیس بهدارى آن‌جا خریده‌اند به مبلغ 20 هزار تومان بنده معتقد بودم بهتر است از آن 20 هزار تومان اضافه حقوق به یک جراح و قابله می‌دادند تا رئیس بهدارى در توى جیب نشسته این طرف و آن طرف برود می‌خواستم عرض کنم چون این‌ها در دهات نمی‌روند و جیب براى کارهاى شخصى است این صرفه‌جویی‌ها را اگر بفرمایند به نظر بنده شاید بهتر باشد می‌خواستم این تذکر را بدهم که اگر جناب‏ آقاى وزیر بهدارى این فکر را بکنند که براى ده استان کشور هر استانى سه، چهار طبیب متخصص در جراحى یا در امراض دیگر و مامایی از خارج استخدام کنند بیاورند خیلى به جا است که مردم هر استان از نداشتن طبیب و جراح ناراحت نباشند و ناچار نشوند به تهران بیایند و در بهداری‌ها تحت معالجه قرار بگیرند من حسابش را کرده‌ام شاید در سال تقریباً سه میلیون تومان این اعتبار لازم داشته باشد شما با سه میلیون تومان می‌توانید سلامتى 20 میلیون مردم را فراهم کنید بعد از جنگ غفلت شد ما از آلمان می‌توانستیم با مبلغ ارزان طبیب استخدام کنیم و به ایران بیاوریم حالا هم گمان می‌کنم اطبا‌ با وجدانى در ممالک دیگر دنیا هم باشند و شما اگر این فکر را قبول بفرمایید و اعتبارى برایش تصویب کنید بنده خیال می‌کنم آقایان نمایندگان محترم هم این مطلب را قبول کنند که شما سى تا طبیب خوب براى مملکت استخدام کنید

احمد فرامرزى- اعتبار را باید‌

+++

تأمین کرد نه تصویب.

نائب رئیس- آقاى وزیر بهدارى بفرمایید.

وزیر بهدارى- بنده یک عرض دیگرى می‌کنم و خواستم از جناب آقاى ارسلان خلعتبرى که همیشه تذکرات مفید می‌دهند استدعا کنم و عرض کنم به آقا وجداناً قول می‌دهنم که اگر همان حقوقى را که به طبیب خارجى می‌دهند به اتباع ایرانى بدهید بنده جنابعالى در حضور آقاى دکتر آهى و در حضور آقایان عرض می‌کنم که فردا صبح سى نفر طبیب جراح می‌فرستم شهرستان شما چرا حقوق را به خارجى می‌دهید اعلیحضرت همایونى تشریف بردند به‌ آمریکا یک عده از جراحان ایرانى را دیند که در بیمارستان‌هاى آمریکایی مشغول جراحى هستند یک عده از اتباع را دیدند که در کلمبیا و بعضى از انیورسته‌هاى دیگر درس می‌دهند روزنامه‌ها دیدند به ایشان دیدند شما بروید آمریکا در ایران خدمت کنید عرض کردند که اگر ما بخواهى در ایران کار بکنیم آخر وسایل کار می‌خواهیم به همین جهت اعلیحضرت به بنده فرمودند که همکارى بکنید که این طبقه پزشکى که می‌روند به خارجه تحصیل می‌کنند و بر‌می‌گردند تشویق بشوند غرض این است که ایران‌هاى متخصص را که به خارج رفتند و تحصیل کردند پدر و مادرشان زحمت کشیدند آن‌ها را فرستاده‌اند خارجه حقوق کافى بدهید وسایل کار بدهید اگر نرفتند به شهرستان بنده از وزارت دارایی استعفا می‌دهم و بنده مقصرم: احسنت.

11- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون نظام راجع به تعدیل وضعیت بانک سپه.

نائب رئیس- شور دوم لایحه بانک سپه مطرح است و هیچ یک از آقایان به نام مخالف اسم نوشته‌اند بنابراین اعلام رأى می‌شود قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شوراى.

کمیسیون نظام براى شور دوم لایحه شماره 12307 دولت راجع به تبدیل وضع بانک سپه به صورت شرکت سهامی ‌را با حضور معاون بانک سپه به صورت شرکت سهامی ‌را با حضور معاون وزارت جنگ و نمایندگان بانک سپه مطرح نمود پس از مذاکرات ماده واحده شور اول را با اصلاحى به شرح ذیل تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- سرمایه بانک تعاونى سپه که از سال 1304 با کسور بازنشستگى افسران تشکیل یافته و از سال 1333 به صورت شرکت سهامی ‌به نام بانک سپه براى مدت نامحدود به مبلغ سیصد و هفتاد میلیون (370000000) ریال تمام پرداخت شده به ثبت رسیده است متعلق به کادر سابت ارتش به نمایندگى وزارت جنگ می‌باشد بانک مزبور قائم‌مقام بانک تعاونى سپه سابق در حصول مبادلات و پرداخت دیون بوده و کما‌کان وصول و نگهدارى وجه بازنشستگى افسران و درجه‌داران و افراد ارتش و ژاندارمرى و پرداخت حقوق موظفین قسمت‌هاى بالا را بر‌عهده خواهد داشت و طبق اصول بانک‌دارى کلیه عملیات بانک در داخله و خارجه را می‌تواند انجام دهد.

مخبر کمیسیون نظام نادعلى کریمى‏

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى.

لایحه شماره 12307 دولت راجع به تبدیل وضع بانک سپه به شرکت سهامی ‌با حضور نماینده وزارت دارایی در کمیسیون دارایی براى شور دوم مطرح پس از مذاکراتى با گزارش ماره دو کمیسیون نظام موافقت شده اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد مخبر کمیسیون دارایی مشایخى.

نائب رئیس- اعلام رأى شده و منتظر ورود پنج نفر از آقایان هستیم عده 80 نفر است.

شمس قنات آبادى- اکثریت نمی‌آید که به لوایح دولت رأى بدهند (لحظه‌ای بعد اکثریت حاصل شد)

نائب رئیس- رأى می‌گیریم به لایحه بانک سپه به طورى که قرائت شد آقایانى که موافقند قیام بفرمانید اکثر برخاستند تصویب شد.

12- شور دوم کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگان آقایان نمایندگان سنا جزء سنین خدمت.

نائب رئیس- لایحه دیگریى هست راجع به قول خدمات دولتى آقایان سناتورها است قرائت می‌شود کسى هم در ورقه اسم ننوشته باید رأى بگیریم.

چند نفر از نماینده- باید در این لایحه صحبت کرد مخالفیم.

صدرزاده- در بیان جناب آقاى رئیس اشتباه شد مقام ریاست خوب بود تذکر می‌دادند که مقصود این است که ایام نمایندگى آقایان سناتورها جزء خدمات دولتى آن محسوب می‌شود (صحیح است) گزارش کمیسیون به شرح زیر قرائت شد

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون امور استخدام براى شور دوم لایحه شماره 2784 ارسالى از مجلس سنا را مطرح نموده و گزارش‌ شور اول خود را تأیید و اینک ماده واحده ذیل را براى تصویب تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- نمایندگان مجلس سنا که سابقه خدمات دولتى (اعم از قضایی یا کشورى) دارند از حیث این‌ که مدت نمایندگى آن‌ها جزو خدمت محسوب گردد مشمول ماده 63 قانون استخدام کشورى خواهند بود.

تبصره- مستخدمین کشورى و قضایی و لشگرى که نماینده مجلس شوراى ملى یا سنا شده یا می‌شوند در صورتى که کمتر از سى سال سابقه خدمت داشته باشند کثرى آن مدت تا سى سال نمایندگى در مجلس شوراى ملى و سنا محسوب و به تناسب مدت مذکور براى حقوق تقاعدشان افزوده خواهد شد مشروط به این‌ که حسور بازنشستگى مربوط به این مدت را بپردازد مخبر کمیسیون استخدام- نراقى.

نائب رئیس- نسبت به این لایحه کسى موافق و مخالف است اسم‌نویسى نکرده و اجازه نخواسته است.

صفایی- بنده عرضى دارم.

نائب رئیس- بفرمایید. آقایان متوجه باشید که در شور دوم پیشنهاد نمی‌شود داد.

عبدالصاحب صفایی- براى آقایان محترم سوءتفاهم شد زیرا تصور فرمودند به این‌ که (مهندس جفرودى- شما موافقید؟) بلى بنده موافقم (شوشترى- احسنت).

نائب رئیس- اگر موافقید که صحبتى ندارد اجازه بدهید اگر مخالفى است صحبت کند (گفته شد مخالفى نیست) بنابراین رأى می‌گیریم به این لایحه آقایانى که با این لایحه موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

13- تعیین موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز یکشنیه خواهد بود

 (مجلس 15 دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- اردلان‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294963!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)