کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 135 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ششم اسفند ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه یک فورى تأسیس شرکت جهت تهیه دارو از طرف آقاى وزیر بهدارى‏

3- مذاکره راجع به انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات‏

4- شور و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات مجلس راجع به اضافه دستمزد کارگران چاپخانه‏

5- معرفى آقاى زرین کفش به معاونت وزارت دادگسترى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 135

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه ششم اسفند ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- تقدیم لایحه یک فورى تأسیس شرکت جهت تهیه دارو از طرف آقاى وزیر بهدارى‏

3- مذاکره راجع به انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات‏

4- شور و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات مجلس راجع به اضافه دستمزد کارگران چاپخانه‏

5- معرفى آقاى زرین کفش به معاونت وزارت دادگسترى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه دوم اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مجد ضیایی، مسعودی خراسانی، مرآت اسفندیاری، رهبری، شهدوست،‌ ارگانی،‌ مشیردوانی، شجاع، چایچی، امیر ابراهیمی، دبستانی، فروهر، آصف، سلطانی، صادق وزیری، کامل ماکو، نصرتیان

دیر‌آمدگان بی‌اجازه- آقایان: لیقوانی، اکبر، نیک‌پور، شباهنگ، بوداغیان)

1- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده یک استدعایى داشتم از آقاى رئیس و آقایان نمایندگان که توجه بفرمایند که این صورت مجلس براى کى خوانده می‌شود خدا شاهد است من به تمام جهات متوجه بودم ولى دیدم موقع خواندن صورت مجلس کسى توجه نمی‌کند و نمی‌دانم خود رئیس شنید یا نشنید عیب کار این است نه این که موقع خواندن صورت مجلس ما مشغول هستیم مقام ریاست هم همین طور وقتى که صورت مجلس خوانده مى‌شود باید مقام ریاست متوجه باشند مجلس هم متوجه باشد وقتى که یک اشخاصى مى‌آیند با شما حرف می‌زنند و قهراً شما متوجه حرف آنها هستید مجلس هم گوش نمی‌دهد آن وقت تمام آقایان با هم حرف می‌زنند و به هیچ وجه نشنیدیم صورت

+++

مجلس به این اهمیت را بنده هیچ ندانستم چه گفتند با این که تمام قوایم متوجه بود که بشنوم. نمی‌دانم این چه ترتیبى است‏.

رئیس- بنده هم با سرکار موافقم که باید در موقع خواندن صورت مجلس صحبت نکرد. آقاى اوحدى شما فرمایشى دارید؟ (اوحدى- بلى) در صورت مجلس؟ (اوحدى- خیر) در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب.

2- تقدیم لایحه یک فورى تأسیس شرکت جهت تهیه دارو از طرف آقاى وزیر بهدارى‏

رئیس- آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- موضوع دارو یکى از مواردى است که طرف توجه عموم آقایان نمایندگان و طرف احتیاج عامه است. قبلاً اقداماتى از طرف وزارت بهدارى شده بود و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که با داشتن یک شرکتى که تحت نظر دولت باشد می‌توان احتیاجات کشور را از نظر دارو رفع کرد. توضیحات راجع به این موضوع را بنده در کمیسیون مربوطه به عرض آقایان خواهم رسانید و حالا به طور کلى توجه آقایان نمایندگان محترم را جلب می‌کنم که تقدیم این لایحه براى این است که در سال 1322 احتیاجات کشور از حیث دارو رفع شود و قیمت‌ها هم که حالا دارد کم‌کم بالا می‌رود به این وسیله جلوگیرى شود و از داروى موجود هم به واسطه داشتن یک قسمت مهم از آن دارو طبعاً ترتیب احتکار و اینها از بین خواهد رفت. فعلاً لایحه براى این موضوع تهیه شده و تمنا می‌کنم از نظر اهمیت آن و لزومى که دارد آقایان موافقت بفرمایند که یک فوریت این لایحه تصویب شود و بعد در کمیسیون مطرح شود که براى تنظیم امور دارویى کشور و تشریفات لازمه نسبت به خرید فوق‌العاده مورد ضرورت است.

رئیس- لایحه خوانده می‌شود.

مجلس شوراى ملى‏

براى تنظیم امور دارایى کشور و تشریفات لازمه نسبت به خرید و ورود دارو به ایران و فروش به قیمت عادله و مناسب که به قدر کافى و ارزان دارو در دسترس اهالى باشد با وضعیت حاضره دنیا احتیاج به شرکت دولتى دارو خواهد بود که با پرداخت سهام آن از طرف دولت شرکتى تشکیل گردیده رفع احتیاجات دارویى کشور را بنمایند. بنا به مراتب معروضه توضیحاتى که ضمن شور لایحه نیز به عرض خواهد رسانید مواد ذیل پیشنهاد و تصویب آن را به قید یک فوریت تقاضا می‌نماید:

ماده اول- به وزارت بهدارى اجازه داده می‌شود شرکت دارویى کشور را براى خرید و فروش دارو و تنظیم تقسیم آن در کشور تأسیس نماید.

ماده دوم- وزارت بهدارى مجاز است مبلغ ده میلیون ریال وام از بانک ملى ایران گرفته و سرمایه این شرکت قرار دهد که دارو‌هاى موجود دولت هم جز سرمایه این شرکت خواهد بود. طرز اداره نمودن این بنگاه مطابق اصول بازرگانى بوده و براى اداره نمودن آن هیئت مدیره مرکب از نمایندگان وزارت دارایى و وزارت بهدارى خواهد بود.

رئیس- فوریت لایحه مطرح است. آقاى صفوى

صفوى- یکى از بهترین لوایحى که آقاى وزیر بهدارى تهیه فرموده‌اند و از نظر احتیاجات عمومى خدمت بزرگى است به جامعه این لایحه‌ای است که براى تهیه دارو تنظیم شده حقیقتاً وضعیت آن را آقایان اطلاع دارند که مردم فوق‌العاده از این حیث در زحمت هستند و حالا از سایر احتیاجات هم در زحمت هستند ولى از حیث دارو بیشتر و این لایحه بسیار خوبى است براى این که کنتنژان دارو را این شرکت در دست بگیرد و براى سال آتیه دارو وارد کند بسیار بسیار کار خوبى است و بنده یک تذکرى خواستم عرض کنم به آقاى وزیر بهدارى که داروهایى که وارد می‌شود دارو‌فروشی‌ها با قیمت‌هاى خیلى خیلى گزاف به مردم می‌دهند این داروها را البته خودشان که نمی‌توانند وارد کنند و البته از اداره دارویى می‌گیرند و متأسفانه چون کنترولى هم براى قیمتش نیست

+++

یک نسخه که امروز یک طبیبى بدهد و ببرند به دواخانه صبح تا عصر تا فردا ملاحظه بفرمایید در اثناى این چند ساعت چه قیمت زیادى بهش اضافه می‌شود و هیچ تفتیشى درش نمی‌شود و یک کسى که گرفتار مریضى می‌شود تمام هستیش از دستش می‌رود اینها را تحت نظر بگیرند که این قدر گران نفروشند در هر صورت بنده خواستم یک تذکرى بدهم که یک کنترولى در فروش دارو از طرف بهدارى باشد که این قدر تعدى به مردم بیچاره نکنند.

رئیس- آقای ملک مدنى

ملک مدنى- به نظر بنده این لایحه فوریتش خیلى محسوس است همه هم موافقند و قابل تردید نیست براى این که همه آقایان معتقدند که باید براى دارو یک قدم بزرگى برداشته شود و خوشبختانه آقاى وزیر بهدارى که یک سوابق نیکى دارند در این موضوع هم اقدام نموده‌اند و این لایحه را آورده‌اند بنده می‌خواستم یک تذکرى داده باشم و استدعا کنم که مورد توجه قرار دهند و آن این است که سکنه جنوب شهر طهران مردمان فقیرى هستند و وسیله براى خرید دارو ندارند و معتقدم قبل از این که این لایحه بگذرد همین حالا که به وزارتخانه تشریف بردند این قسمت را مورد توجه قرار بدهند در چند قسمت جنوب شهر داروخانه‌هایى که هست یک قسمت دارو در دسترس این مردم فقیر بگذارند که بتوانند از این موضوع استفاده کرده باشند الآن در اینجا آقاى لاریجانى یک موضوعى را گفتند و به خود حضرتعالى هم عرض کردند راجع به سرم ضد دیفترى و البته خاطر‌تان مسبوق است که تهیه آن بسیار مشکل است خواهش می‌کنم که براى این که این سرم در دسترس مردم باشد براى مردمان بى‌بضاعت یک اقدامى بکنند و در جراید هم منتشر کنند که عجالتاً این اقدام براى مردمان بى‌بضاعت شده باشد.

وزیر بهدارى- از تذکرات آقایان بنده متشکرم این اقدامات هم خواهد شد اصل موضوع هم این است که اگر ما دارو داشته باشیم این اشکالات رفع خواهد شد و اصل این لایحه هم براى این است که ما دارو داشته باشیم البته آن وقت ممکن است که از گران فروشى جلوگیرى کرد و این اشکالات را رفع کرد. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون رجوع می‌شود.

3- مذاکره راجع به انتخاب کسرى اعضا دیوان محاسبات‏

رئیس- آقایان مستحضر هستند راجع به دیوان محاسبات مدتى است که وزارت دارایى صورتى را که لازم بوده معین کرده و فرستاده است و آقایان می‌بایستى مطابق قانون از اسامى که وزارت دارایى معین کرده است سى نفر را انتخاب کنند و در جلسه که انتخاب کردند عده‌ای کم بود و حالا وزارت دارایى به واسطه این که نتوانستند دیوان محاسبات را تشکیل بدهند اصرار دارند که زودتر این موضوع تمام شود از آقایان خواهش می‌کنم که این هشت نفرى را هم که اکثریت نداشته‌اند معین کنند که این هیئت تکمیل شود. آقاى نقابت

نقابت- عرض می‌کنم که اینجا یک عملى شده است که قابل توجه است و نباید سابقه پیدا کند و آن این است وقتى که دولت عده اشخاص را که براى دیوان محاسبات لازم است صورت می‌دهند مجلس شوراى ملى سى نفر را انتخاب می‌کند و این سى نفر به دولت معرفى می‌شوند تا دولت عده لازم را از بین آنها انتخاب کند درجلسه گذشته بیست و شش نفر انتخاب شدند که در روزنامه‌ها هم نوشتند و از سى نفر چهار نفر باقى ماند آن وقت از توى این بیست و شش نفر وزارت مالیه دلش می‌خواسته است که بعضى از اینها نباشند مثل آقاى فرهنگ که سال‌ها به مطبوعات خدمت کرده و داراى رتبه نه است و حالا هم عضو دیوان محاسبات است و دیگر آقاى میر سپاسى که یکى از صاحب منصبان محترم و صدیق وزارت مالیه است الآن هم آنجا هستند این دو نفر را از اینجا برداشته‌اند و حالا باید شش نفر یا هشت نفر دیگر انتخاب کنند بنده نمی‌دانم چرا؟ مجلس بیست و شش

+++

نفر را انتخاب کرده و انتخاب مجلس باید محترم باشد و حالا اگر هم باید مجدداً انتخاب بکنند مجدداً بنده خواهش می‌کنم از آقایان که نسبت به آقاى فرهنگ و میر سپاسى هم رأى بدهند.

رئیس- این فرمایش آقا قانونى نیست براى این که طبق قانون مى‌بایستى از صورتى که وزارت مالیه می‌دهند از آن اسامى باید انتخاب کنند و ما از خارج کسى را نمی‌توانیم انتخاب کنیم. آقاى بیات

بیات- به نظر بنده در قانون محاسبات یک قسمتى نوشته شده که می‌بایستى قابل توجه شود می‌نویسد: انتخاب اعضا دیوان محاسبات هر سه سال یک مرتبه تجدید خواهد شد و اعضا سابق را مجدداً می‌توان انتخاب نمود این ماده سه است و این طور می‌گوید و البته همان طور که آقاى رئیس فرمودند دولت بیست و هفت نفر را پیشنهاد می‌کند و مجلس هم هیجده نفر از بیست هفت نفر را انتخاب می‌کند آن وقت مدت انتخاب را می‌نویسد براى سه سال است و بعد می‌نویسد اعضای سابق را می‌شود مجدداً انتخاب کرد به نظر بنده این قسمت قابل توجه است و می‌بایستى یک مطالعه درش بشود اگر آقایان اجازه می‌فرمایند چون این ماده یک دقتى باید درش بشود چون یک اشخاصى هم به طوری که آقاى نقابت اظهار فرمودند از طرف مجلس انتخاب شده بودند در این دوره هم مجلس شوراى ملى می‌تواند از آنها انتخاب کند عبارتى که در ماده نوشته شده این حق را به مجلس می‌دهد البته از خارج نمی‌شود اشخاصى را انتخاب کرد و این اشخاصى که انتخاب شده‌اند عضو دیوان محاسبات هستند اشخاص خارج نیستند بنابراین گمان می‌کنم که این موضوع یک مطالعه‌ای لازم دارد اگر چنانچه اجازه فرمایید این قسمت در کمیسیون مالیه یک دقتى درش بشود چون آن سه نفرى که از طرف مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند در دیوان محاسبات هم عضویت داشته‌اند این انتخاب به عقیده بنده صحیح است بنابراین باید موضوع در کمیسیون حل شود و براى جلسه بعد چند نفرى که باقى هستند انتخاب شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى روحى

روحى- بنده هم تأیید می‌کنم نظر آقاى بیات را این موضوع که چند جلسه عقب افتاده یک جلسه دیگر هم تأخیر شود اهمیتى ندارد آقایان هم می‌توانند کاملاً براى حل قضیه و تأمین نظریات خودشان در کمیسیون مطالعه فرمایند و براى جلسه دیگر تکلیف بقیه معلوم شود و مجلس هم البته با نظر ایشان مخالفتى ندارد. (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده مخالفم آقاى بیات فرمودند که باید هجده نفر را انتخاب کنیم در صورتی که دولت چهل و چند نفر را پیشنهاد کرده است آقاى بیات قانون سابق را مطالعه فرمودند در صورتى که عمل مطابق قانون اصلاحى است و امسال هم سى نفر را خواسته‌اند اما راجع به کار دولت آنها را که ما انتخاب کردیم ما از آنها خبر نداشتیم ما هم انتخاب کردیم او چرا اشتباه کرده بنده عقیده ندارم که ما بیاییم خارج از آنچه قانون معین کرده و دولت پیشنهاد کرده است ما زائد بر آن انتخاب کنیم ما مطابق قانونى که تصویب شده است و دولت هم پیشنهاد کرده است در سال گذشته سى نفر انتخاب کرده‌ایم و حالا هم باید مطابق آن انتخاب کنیم پس آن انتخابى که ما کرده‌ایم صحیح است و آن چند نفرى که از خارج بوده‌اند برخلاف قانون بوده است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- قانون انتخاب اعضا دیوان محاسبات چند مرتبه اصلاح شده قانون اخیر سى نفر هست سى نفر را دولت پیشنهاد می‌کند (هاشمى- چهل و پنج نفر) بله در هر حال چهل و پنج نفر وزارت دارایى پیشنهاد می‌کند و مجلس سى نفر را از بین آنها انتخاب می‌کند و این کار به طورى که سابق هم معمول بود از عده‌اى را که دولت پیشنهاد می‌کند از بین آن عده باید انتخاب شود آن قسمتى را که آقاى بیات فرمودند که اشخاصى که سابق هم بوده‌اند می‌شود انتخاب کرد مراد از آن عده‌ای است که دولت پیشنهاد می‌کند یعنى آن اشخاصى که سابق هم بوده‌اند دولت می‌تواند مجدداً پیشنهاد کند یعنى ممکن

+++

است اشخاصى که بیشتر انتخاب شده بودند باز هم در این صورت باشند نه این که اگر در صورت نباشند ما بتوانیم انتخاب کنیم مثلاً آقاى نصرالملک ایشان چند دوره انتخاب شده‌اند ممکن است در این دوره هم انتخاب شوند یعنى ممکن است وزارت دارایى پیشنهاد کند ولى وقتى که وزارت دارایى پیشنهاد نکرده باشد به نظر بنده تردیدى نیست که نمی‌شود انتخاب کرد معذلک براى این که دقت بیشترى بشود بنده هم موافقم که بماند براى بعد اما این قسمت تردیدى درش نیست که اشخاصى را که دولت انتخاب نکرده نمی‌شود انتخاب کرد.

رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- موضوع اگر چنانچه شسته بود و همه متفق بودیم نه مباحثه لازم داشت و نه این اختلاف‌ها پیش می‌آمد براى همین اختلاف نظرها و براى این که هر یک از آقایان یک طوری از این ماده استفاده می‌فرمایند آقاى بیات خوب پیشنهاد کردند که این موضوع در کمیسیون مطرح شود و وزیر وقت هم باشد این را مباحثه مى‌کنیم و بعد از این که همه متفق‌الرأى شدیم گزارش آن به مجلس شورای ملی عرض می‌شود و روی آن گزارش یک رأیى که همه متفق‌الرأى باشیم گرفته می‌شود و این هیچ ضررى ندارد هم براى آقایانی که آن نظر را دارند و هم آقایانی که این نظر را دارند اما بنده از موقع استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم وزارت ملیه مالیه اختیار دارد که از این سى نفر پانزده نفر را انتخاب بکند قبول ولى این را بداند که اگر این دو نفر انتخاب نشوند دو تا خوب را کنار گذاشته است چون هم آقاى میر سپاسى یکى از مأمورین بسیار خوب هستند و هم آقاى فرهنگ که یک مرد مجرب و آزموده و زحمت کشیده لایقى هستند. همین

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

یکى از نمایندگان- این پیشنهاد را وزارت دارایى سابق داده است.‏

هاشمى- وزیر دارایى سابق‏

وزیر بهدارى (آقاى اردلان)- چون آقایان موافقند با رفتن به کمیسیون بنده هم چیزى نمی‌خواهم عرض کنم ولى چون آقاى رئیس فرمودند این لایحه قبلاً پیشنهاد شده است بنده فقط خواستم توجه آقایان را به این نکته جلب کنم عملى که از طرف وزارت دارایى شده است مطابق قانون بوده است تا نظر و رأى مجلس شوراى ملى معلوم شود ولى این را هم باید تذکراً عرض کنم اسامى را که وزارت مالیه اسم نبرده است این دلیل بر این نیست که این آقایان از کادر وزارت دارایى خارج می‌شود (صحیح است) مثل این که اینجا چهل و پنج نفر را وزارت دارایى صورت می‌دهد و اسم می‌برد و از این عده سی نفر را مجلس شورای ملى انتخاب می‌کنند و از این سى نفر وزارت دارایى پانزده نفر را انتخاب می‌کند و بقیه البته کارهاى دیگرى دارند و انجام می‌دهند از کادر وزارت دارایى که خارج نمی‌شوند (صحیح است) همه شغل دارند کارى دارند اشخاصى هستند که به درد می‌خورند خدمت می‌کنند کار می‌کنند (صحیح است) پس این دلیل نشد که اگر یک اشخاصى را ما پیشنهاد نکردیم از کادر وزارت دارایى خارج هستند. این طور نیست و الا باید ما تمام کارمندان وزارت دارایى را اینجا اسم ببریم یا مجلس شوراى ملى از بین چهل و پنج نفر اگر سى نفر را انتخاب مى‌کنند نسبت به بقیه آنها بى‌التفات هستند این طور نیست (صحیح است) و مطابق قانون حق همین طور بوده که وزارت دارایى پیشنهاد کرده است و مجلس شوراى ملى هم رأى داده‌اند حالا اگر نسبت به انتخاب بقیه یک مختصر نظر اختلافى باشد آن هم در کمیسیون اصلاح خواهد شد. (صحیح است)

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک مدنى- رفتن به کمیسیون مانع از این نظرى که گفته شد نیست چون اختلاف نظر واقع شده است بعضى از آقایان نظر‌شان این است که از طرف مجلس می‌شود اشخاصى را انتخاب کرد که در صورت پیشنهادى دولت نبوده است ولى سابقاً انتخاب شده‌اند و از ماده قانون این طور استنباط مى‌کنند بعضى‌ها برعکس چنانچه آقاى وزیر بهدارى هم اظهار کردند نظرشان این است که طبق پیشنهاد دولت باید

+++

باشد و در هر حال هر دو دسته نظرشان بر این است که یک موافقتى حاصل شود براى تأمین این منظور و ایجاد یک نظر موافقت بهتر است برود به کمیسیون و در آنجا موضوع حل شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى بیات

بیات- در جواب اظهارات آقاى انوار می‌خواهم عرض کنم آن ماده سوم قانون سابق به جاى خودش باقى است و راجع به این که فرمودند مطابق ماده 3 قانون تشکیل دیوان محاسبات 27 نفر پیشنهاد می‌شود و مجلس شوراى ملى 18 نفر را انتخاب می‌کند حالا چطور شده سى نفر انتخاب مى‌شود این مربوط به قانون دیگرى است به نام قانون متمم مواد الحاقیه به قانون محاسبات که در تاریخ 3 مهر ماه 1316 تصویب شده است که یک شعبه بر شعب دیوان محاسبات اضافه کردند آن وقت عوض 27 نفر که ایشان فرمودند قرار شد مطابق ماده هفتم چهل و پنج نفر پیشنهاد کنند ولى آن متن قانون اولى به جاى خودش باقى است فقط در قسمت عده اعضا تغییرى مطابق قانون داده شده باقى ماده به قوت خود باقى است (صحیح است) اما این که دکتر طاهرى فرمودند این قضیه محرز است به عقیده بنده محرز نیست چون صریحاً در قسمت اخیر فقره دوم از ماده سوم قانون تشکیل دیوان محاسبات مى‌نویسد «اعضاى سابق را مجدداً مى‌توان انتخاب کرد» یعنى اشخاصى را که سابقه دارند و انتخاب شده‌اند مجلس شوراى ملى مى‌تواند از بین آن عده هم اشخاصى را انتخاب کند (صحیح است) حالا چون اختلاف نظرى در فهم این ماده ممکن است باشد این بود که پیشنهاد کردم برود به کمیسیون و کمیسیون هم نظر خودش را به مجلس شوراى ملى پیشنهاد کند البته دقت مى‌کنند و نظر مى‌دهند و هر طور مجلس شوراى ملى لازم دانست همان طور عمل مى‌شود. (صحیح است)

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده عرضى ندارم مذاکرات هم کافى است. (صحیح است)

رئیس- آقاى انوار

جمعى از نمایندگان- کافى است.‏

انوار- آقاى یک موضوعات اساسى را نمى‌شود به این که خسته شده‌ایم یا کافى است ازش صرف‌نظر کرد آقا این موضوع اساسى است که دولت هر سال نسبت به امرى که اول تکلیف مجلس شوراى ملى است مسأله بودجه و مسأله دیوان محاسبات که هم قانون اساسى تصریح دارد و هم قوانین عادى باید اقدام کند و این یک موضوع اساسى است که اولاً و بالذات از تکالیف مجلس شوراى ملى است و مجلس و دولت به آن توجه دارند. سى نفر را دولت مى‌خواهد چهل و پنج نفر را پیشنهاد مى‌کند به مجلس که از میان این چهل و پنج نفر سى نفر را انتخاب کند بعد مطابق عملیاتى که دارد برود عمل کند حالا من نمى‌دانم براى چه چیز است و چه نظرى پیدا شده است یک انتخابى که در مجلس شوراى ملى شده است رأى داده شده است. نکنید آقا این سابقه انتخابى که در مجلس شوراى ملى است. نگذارید آقا انگشت بهش بشود. نگذارید این قدر محل اضطراب واقع شود این قدر مذاکره درش واقع نشود تصمیمات مجلس وحى منزل است نباید محل استیناف و مذاکره ثانوى واقع شود تصمیمات مجلس محترم و مقدس است و باید به آن عمل شود رأیى داد مجلس مطابق قانون و عمل خودش را تمام کرد و آنها انتخاب شده‌اند حالا دو مرتبه این را مى‌فرمایید برود به کمیسیون و بعد برگردد به اینجا این خوب نیست. من دعوت می‌کنم مجلس را به این که تصمیمات خوش را متزلزل نکند و کارى که در مجلس شده است عملى که شده است صحیح است و باید به آن عمل شود. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

نقابت- اگر به کمیسیون ارجاع می‌شود که من عرضى ندارم ولى مقصود ما طرف‌دارى از اشخاص نیست منظور فقط حفظ احترام مجلس است که رأیى که داده است نباید عوضش بکنند.

رئیس- مى‌فرمایید مذاکره کافى است. به کمیسیون

+++

مى‌رود ولى وزارت دارایى کارش مانده است مکرر مطالبه مى‌کند راجع به دیوان محاسبات. آقاى وزیر دادگسترى فرمایشى داشتید؟

وزیر دادگسترى (آقاى حکمت)- بعد عرض می‌کنم.‏

4- شور و تصویب گزارش کمیسیون محاسبات مجلس راجع به اضافه دستمزد کارگران چاپخانه‏

رئیس- گزارش از کمیسیون محاسبات مجلس رسیده است قرائت مى‌شود.

گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شوراى ملى کمیسیون محاسبات لایحه شماره 2898 کارپردازى راجع به تفاوت دستمزد کارگران چاپخانه مجلس شوراى ملى را تحت شور قرار داده با توضیحاتى که در اطراف آن داده شد با عین ماده واحده پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- عین ماده واحده خوانده مى‌شود:

ماده واحده- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است مبلغ 76260 ریال از جمع فقره یک ماده دوم بودجه مجلس شوراى ملى براى تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه در دو ماهه بهمن و اسفند 1321 استفاده و پرداخت بنماید.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موافقم.

رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- موافقم. مخالفتى نیست.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- بنده موافقم اگر کسى مخالف است جواب عرض کنم.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- بنده یک تذکر اصلاحى دارم و به مناسبت موقع عرض مى‌کنم و آن این است که مجلس شوراى ملى داراى یک عده بازنشستگانى است که اینها هم مطابق مقررات قانون افزایش حقوق لازم بوده است اضافه حقوق دو ماه را هم دریافت کنند (صحیح است) سایر وزارتخانه‌ها هم همین کار را کرده‌اند و آن دو ماه را هم داده‌اند ولى محاسبات مجلس شوراى ملى این دو ماه آنها را نداده است و اشکالاتى در این خصوص مى‌کنند به این جهت خواستم تذکر بدهم که نسبت به باز‌نشستگان سایر وزارتخانه‌ها عمل شود (صحیح است) و پرداخته شود (صحیح است) اگر مقصود حاصل نیست یک تبصره اصلاحى بر این ماده اضافه مى‌کنیم تا این منظور تأمین شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم راجع به این لایحه در آن ورقه که بیرون نصب شده بود بنده در ستون مخلف اسم نوشتم که اینجا یک مختصر تذکرى عرض کنم و نظر بنده این بود که با افزایش 7600 تومان یا 70 هزار تومان یا هفت میلیون تومان نمى‌شود جلو‌گیرى کرد از این فقر و استیصالى که مخصوصاً در طبقه مستخدم و طبقات کارگر و زحمت‌کش پیدا شده است (صحیح است) و روز به روز هم رو به فزونى است (صحیح است) یک لایحه را ملاحظه بفرمایید دولت تنظیم مى‌کند براى این که یک ماه یا دو ماه با دادن حقوق کمک بکند به مستخدمین. این لایحه در همان سیر و جریان عادى که دارد تا وقتى که نوشته شود و امضا کنند و بیاید به مجلس و تصویب شود و برود چندین برابر زندگى گران شده است بنده نظرم این بود که از موقع استفاده کنم و هم به محاسبات مجلس این تذکر را بدهم هم به دولت که قانوناً بایستى تا 15 اسفند بودجه کل کشور را به مجلس بیاورند یک فکرى بکنند براى طبقات مستخدم و فکر تأمین مواد آذوقه و خواروبار و اجناس باید کرد برایشان و الا با دادن پول و با این جریانى که در ترقى اجناس هست با این نحوه من خیال نمى‌کنم به هیچ وجه حتى این نظریات ارفاقى هم تأمین بشود (صحیح است) دیروز با یک عده از رفقاى مجلسی‌مان صحبت مى‌کردم خواستم پیشنهاد کنیم و خواهش کنیم این مقدار گندمى که مى‌آید به مملکت و می‌شنوم که 1200 تن حمل شده ....

نبیل سمیعى- دیشب رسیده است.

طباطبایى- که دیشب می‌فرمایند رسیده است بسیار

+++

خوب، پنجاه و شش هزار تن هم متفقین قبول کرده‌اند و تعهد کرده‌اند که از فوریه تا مه به ما بدهند این را مقید نباشیم به این تقسیم‌بندى و جیره‌بندى که تا به حال شده است این را تخصیص بدهند فقط به طبقات ناتوان و طبقه سوم و چهارم و طورى نکنید که طبقات دوم و اول از این گندم استفاده بکنند حالا هم بنده با کمال موافقتى که دارم با اصل این فکر که با کارگران و مستخدمین مجلس و خارج باید کمک کرد خواستم تذکر به کمیسیون محاسبات مجلس و اداره محاسبات بدهم که براى سال آینده که نزدیک هم هست براى این طبقه مستخدمین یک فکرى بکنند که اجناس و ارزاق و مایحتاج زندگانى براى آنها تهیه کنند و همین جا باشد و به قیمت عادله به آنها بدهند.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- آقاى طباطبایى موافق بودند با پیشنهاد کارپردازى و محتاج به جواب نیست ولى یک توضیحى باید خدمت‌شان عرض کنم که اداره کارپردازى مجلس براى ترفیه حال کارگران و مستخدمین جز آن قدر که مقدورش بوده است اقدام کرده است و یک مقدارى هم از بودجه مجلس آنچه مقدور بوده خود ما خواروبار تهیه کرده‌ایم و یک مقدارى هم از آقایان متعینین و متمکنین مجلس کمک‌هایى کردند براى تأمین خواروبار مستخدمین جز مجلس و کارگران چاپخانه که بى‌مناسبت نیست اسامى آنها را عرض کنم آقایان خسروشاهى، نمازى، ارباب گیو، نیک‌پور، امامى، پارسا که مساعدت‌هایى فرمودند ....

امیر تیمور- از همه‌شان متشکریم (صحیح است) و به ما شصت هزار ریال مرحمت کردند و ما هم خواروبار خریدیم به قیمت ارزان‏

عده‌اى از نمایندگان- صحیح است، احسنت.

نراقى- و تقسیم کردیم به این کارکنان جز مجلس و کارگران چاپخانه و براى سال آتیه‌شان هم همین طور که فرمودند درنظر داریم خواروبار بخریم و بهشان بدهیم (صحیح است) اما موضوع این لایحه هفتاد هزار و کسرى ریال از محل صرفه‌جویى بودجه خود مجلس است که صرفه‌جویى شده بود که مى‌خواهیم این صرفه‌جویى را براى در دو ماهه آخر سال 1321 به آنها بدهیم که آنها هم از این دو ماه استفاده کرده باشند اما راجع به باز‌نشستگان مجلس که آقاى نقابت فرمودند اداره محاسبات مجلس با آنها مخالفت نکرده است و حق آنها را محفوظ داشته است و می‌خواهد به آنها بدهد وزارت دارایى اشکالى کرده است و مخالفت کرده است و فعلاً با وزارت دارایى مشغول مکاتبه هستیم و عن قریب این موضوع هم حل می‌شود. (صحیح است)

رئیس- تبصره پیشنهادى آقاى نقابت خوانده می‌شود:

تبصره- بازنشستگان اداره مجلس شوراى ملى بر طبق قانون افزایش حقوق حق دریافت دو ماه مساعده را دارند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده استفاده می‌کنم از این تبصره و از این عملى که مجلس کرده است نسبت به کارگرها و بینوایان و عرض می‌کنم که یک طبقه دیگر هم هستند که باید نسبت به آنها هم یک دستگیرى و کمکى بشود و آن عده کارگرهاى کارخانه سیمان است که نسبت به آنها هم باید دولت متوجه باشند حالا که نسبت به یک عده‌ای از اشخاص زحمت‌کش توجه شده است نسبت به آن طبقه زحمت‌کش هم توجه بشود و حالا خواستم از موقع استفاده کنم و حالا که آقاى تدین تشریف دارند آقاى وزیر دادگسترى هم تشریف دارند همین جورى که مجلس مواظب است براى حفظ کارگران اقدام بکند کارگرهاى کارخانه‌جات دولتى هم باید از این قوانینى که از مجلس شوراى ملى گذشته است استفاده کنند و این دو ماه را که به آنها نداده‌اند و از بابت حقوق تقاعد هم آنها را ملاحظه نکرده‌اند آنها را هم مورد نظر و توجه قرار بدهند چون ما محتاج به کارخانه و کار و کارکنان کارخانه‌جات هستیم و باید رضایت آنها را جلب کنیم و آسایش آنها مورد توجه باشد که وضعیات آنها هم خوب بشود. (صحیح است)

رئیس- این موضوع دیگرى است که البته باید دولت توجه بکند. آقاى ملک مدنى

+++

ملک مدنى- توضیحاتى که آقاى نراقى دادند به نظر بنده کافى بود و راجع به بازنشستگان مجلس هم تصور می‌کنم که وزارت دارایى اشکال و مخالفت‌شان بی‌مورد است (صحیح است) براى این که بازنشستگان مجلس هم مشمول آن قانون هستند (صحیح است) و باید استفاده کنند و همان طور که آقاى نراقى اظهار کردند کارپردازى مجلس باید هر طور هست این قضیه را حل کنند و آن حقوق را باید به بازنشستگان هم بپردازند (صحیح است) و این در قانون مطرح است و محل تردید و شبهه نیست و بنده خواستم تأیید کنم نظر آقاى نقابت را. (صحیح است)

رئیس- آقاى فریدونى

فریدونى- عرض کنم راجع به فرمایش آقایان در مورد بازنشستگان مجلس از طرف اداره کارپردازى و محاسبات مجلس اقدام شده و مکاتبه شده و از طرف اداره کارپردازى مجلس مخصوصاً نظریه مجلس که در جلسه یازدهم بهمن ماه امسال اتخاذ شد و آقاى اعتبار بیاناتى در این زمینه فرمودند (که نظر مجلس این بود که این مساعدت براى تمام مستخدمین دولتى و شهرداری‌ها و شامل کلیه کارمندان است از قبیل کارمندان شهردارى‌ها و بازنشستگان و منتظرین خدمت و غیره و همه مشمول بوده‌اند) (صحیح است) که تمام اینها مشمول هستند (صحیح است) و نظریه مجلس را اداره کارپردازى در جواب نامه‌ای که وزارت داراى به مجلس شوراى ملى نوشته بود تذکر داد و نوشت بنابراین تصور نمی‌کنم با این جریان دیگر احتیاجى به این تبصره باشد چون منظور تأمین است (صحیح است) و در این باب اداره کارپردازى نظر مجلس شوراى ملى راجع به کار کنان شهردارى‌ها و سایرین و متقاعدین مجلس و منتظرین خدمت همه را تذکر داده است و همه هم مشمول هستند (صحیح است) با این تفصیل و با این جریانى که عرض کردم و اقدام شده دیگر این تبصره لازم نیست و منظور تأمین است. (صحیح است)

نقابت- چون همه موافقت دارند که بازنشستگان همه مشمول می‌شوند (صحیح است) و با این توضیحى که آقاى فریدونى فرمودند که این منظور عملى می‌شود بنده هم استرداد می‌کنم.

رئیس- دیگر نظرى نیست. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادى با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 88 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى نود و سه به اکثریت هشتاد و هشت رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان- آقایان: محسن منشور، اقبال، دکتر تاج‌بخش، هدایت‌الله پالیزی، دولتشاهی، رضوی ثقه‌الاسلامی، دکتر غنی ، یمین اسفندیاری، خلیل حریری، صفاری، نقابت، مؤید ثابتی، رهبری، مجد ضیایی، معتضدی، اوحدی، مهدوی، مسعودی، نمازی، مؤید قوامی، طباطبایی، نیک‌پور، ابراهیمی ریگی، فریدونی، صدر، رستم گیو، فتوحی، عطا‌الله پالیزی، نایینی، طالش، رحمت سمیعی، دکتر ملک‌زاده، فرمانفرماییان، دکتر طاهری، حیدر‌علی امامی، طوسی، مخبر فرهمند، انوار، یاراحمدی، آزادی، عزیزی، دکتر لقمان، پناهی، اصفهانیان، اردبیلی، کازرونیان، دکتر ادهم، دکتر قزل‌ایاغ، جعفر اصفهانی، صفوی، پارسا، ملایری، هاشمی، جلیلی، دکتر نفیسی، فروهر، مشار، حمزه‌تاش، رفیعی، شیرازی، همراز، شباهنگ، فرشی، هدایت، مؤید احمدی، معینی، گودرزنیا، اعتبار، ملک‌زاده آملی، ملک مدنی، ‌مهذب، نوبخت،‌ افشار، مکرم افشار، نراقی، بهبهانی،‌ لاریجانی، ذوالقدر، ساکینیان، گرگانی،‌ بوداغیان، مستشار، دادور، معتصم سنگ، دشتی، افخمی، معدل، ناهید)

5- معرفى آقاى زرین کفش به معاونت وزارت دادگسترى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى- آقاى زرین کفش که سابقاً هم به معاونت وزارت دادگسترى معرفى شده بودند بنده هم خواستم عرض کنم که کمافى السابق به همین سمت مشغول خدمت خواهند بود. (صحیح است)

رئیس- یک تذکر مختصرى عرض می‌کنم آقاى جلایى که از یازدهم بهمن ماه مرخصى خواسته بودند و تصویب شده

+++

بود به واسطه مشغولیتى که اینجا داشته‌اند نتوانستند بروند و از ششم اسفند ماه استفاده کردند و لازم بود موضوع به عرض مجلس شوراى ملى برسد (صحیح است) ماه اجازه ایشان از ششم اسفند ماه محسوب می‌شود و مدت آن هم تفاوتى نمی‌کند. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه (صحیح است)

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز سه‌شنبه یازدهم اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده‏

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه پرداخت تفاوت افزایش دستمزد کارکران چاپخانه مجلس‏

ماده واحده- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است مبلغ هفتاد و شش هزار و دویست و شصت ریال از جمع فقره 1 ماده دوم بودجه مجلس شوراى ملى براى تفاوت افزایش دستمزد کارگران چاپخانه در دو ماهه بهمن و اسفند 1321 استفاده و پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294006!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)