کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 134 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 دی ماه 1327  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی عده از نمایندگان راجع به اجرای موقت گزارش کمیسیون قوانین دارایی در خصوص مالیات بر درآمد.

3- قرائت ورقه استیضاح آقای رحیمیان و تعیین روز استیضاح

4- قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای خسرو قشقایی از فیروزآباد

5- سؤال آقای دهقان از آقای وزیر دارایی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 134

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 26 دی ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی عده از نمایندگان راجع به اجرای موقت گزارش کمیسیون قوانین دارایی در خصوص مالیات بر درآمد.

3- قرائت ورقه استیضاح آقای رحیمیان و تعیین روز استیضاح

4- قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقای خسرو قشقایی از فیروزآباد

5- سؤال آقای دهقان از آقای وزیر دارایی

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه.

 

مجلس سى و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس قبل را آقاى فولادوند منشى به شر‌ح زیر قرائت نمودند

پنجاه دقیقه به ظهر روز پنجشنبه 23 دی ماه مجلس به ریاست آقاى جواد گنجه‌ای نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین بااجازه آقایان مهندس رضوى. حسن اکبر. علیمحمد غضنفرى‌.معین‌زاده. پالیزى. اورنگ. دکتر طبا. دکتر معظمى. عبدالرحمن. فرامرزى. ملک پور. حسین وکیل. دکتر مصباح‌‌زاده. حاج امین‏

غائبین بى‌اجازه آقایان: بیات. تولیت. سلطانى. کامل ماکویى. منصف. ابوالقاسم بهبهانى. اخوان. قوامى. آصف ناصری. بهار. یمین اسفندیارى‏.

دیر آمدگان بااجازه آقایان دکتر راجى. محمد ذوالفقارى. افخمى. فولادوند اقبال. دکتر بقایى‏.

دیر آمدگان بى‌اجازه آقایان نراقى. مهدى ارباب. صاحب‌دیوانى. محمد حسین قشقایی. مسعود ثابتى. نیک‌پور. اسلامى. آقا خان خوئیلر. شهاب خسروانى. زنگنه‏.

آقاى ملک مدنى راجع به قاچاقچی‌ها و اشاره به این که گفته شده است دو نفر از نمایندگان هم مشارکت دارند و از آنها حمایت می‌کنند تقاضا نمودند که محض حفظ شئون مجلس شوراى ملى وزارت دارایی در این باره توضیحى بدهند و اگر چنین باشد از این اشخاص سلب مصونیت شود.

آقاى نائب رئیس اظهار نمودند شخصاً در جلسه گذشته سؤالى در این باب نموده‌اند و دولت توضیحات لازم خواهد داد

آقاى عباس اسکندرى نیز در این باب به آقاى دکتر راجى تذکر دادند که نام شرکا و حمات قاچاقچیان را ذکر نمایند و درباره مصاحبه نخست وزیر با مخبر رویتر که در اطلاعات منتشر شده گفتند چون مورد قبول ملت ایران نیست استیضاح می‌کنند و استیضاح‌نامه را به مقام ریاست مجلس تقدیم داشتند.

آقاى مکى راجع به تصمیم هیئت رئیسه مجلس و اهتمام اداره‌ تند‌نویسى دراستخراج و تصحیح و تسریع در انتشار صورت مشروح جلسات مجلس در عصر روز هر جلسه گفتند وسیله تقویت مجلس شوراى ملى و مورد تقدیر است و نیز تصویب گزارش مرخصى آقایان نمایندگان را که از کمیسیون عرایض تقدیم شده تذکر دادند. آقاى دکتر راجى گفتند هرگاه تا ده روز دیگر از طرف وزارت دارایی در موضوع شرکاء قاچاق توضیحاتى داده نشود اسامى نمایندگان که شرکت داشته‌اند خواهند گفت.

+++

 آقاى سزاوار راجع به مطالبی که از دیوان کشور بیان کرده بودند گفتند در جریان رسیدگى دادگاه‌ها اگر پرونده‌یی را از جریان خارج کنند باید از وزیر دادگسترى سؤال شود.

آقاى حاذقى راجع به قرائت صورت اسمى که درجلسه گذشته غیب کرده بودند توضیحى دادند آقاى مسعود ثابتى گفتند پیشنهاد راجع به طرف مالیات‌ها داده‌اند در اول دستور مورد اخذ رأى قرار گیرد.

صورت جلسات گذشته تصویب واستیضاح‌نامه آقاى عباس اسکندرى قرائت گردید و طرحى به امضا جمعى از نمایندگان راجع به اصلاح قانون انتخاب انجمن شهر به قید دو فوریت به وسیله آقاى برزین تقدیم شد.

آقاى حائرى‌زاده در تعقیب بیانات خود مربوط به سؤال‌هاى کلى که در اساس امور مملکتى دارند راجع به قتل و غارت‌هاى مسلحانه اطراف تهران و شلیک 27 خرداد و حمله به مردمی که به مجلس شورای ملى می‌آمدند شرحى بیان داشتند گفتند دست‌هایی براى واژگون ساختن بساط آزادى در کار بوده است سپس به قحطی مصنوعى در سرخرمن و خرید غله از خارجه و حملاتى که بقوه مقننه می‌شود و تلگراف‌هایی که علیه بعضى نمایندگان مخابره می‌کنند و تشنجات مجلس هنگام تصویب چهار دوازدهم اشاره و اضافه نمودند که براى بیزار کردن ملت از مجلس شوراى ملى است و دولت از آن مطلع است و نباید پرده بر روى خرابکاری‌ها بکشد و بعد در باب اظهارات وزیر خارجه ایران در لندن وموضوع تغییر بعضى اصول قانون اساسى گفتند هیچ مقامى جز اراده ملت ایران صلاحیت بحث در این موضوع را ندارد و این گوهر گرانبها را ملت ایران از دست نخواهد داد وباقرائت اصل 59 قانون اساسى گفتند نزدیکان به مقام سلطنت براى حفظ احترام این مقام نباید متصدى و مسئول کارهایی شوند و بعد با اشاره به نامه وزارت کار گفتند دولت نباید از جمعى حمایت کند وبری دسته دیگر کارشکنى نماید همچنین عفو مجرمین مسلم اساب تجرى غارتگران شده است بالاخره لازم دانشتند که دولت کمیسیونى براى رسیدگى به این مسائل تشکیل دهد و مسببین و مجرومین را تعقیب نماید تا ملت گرفتار این بدبختی‌ها نشود.

آقاى طباطبایی معاون نخست وزیر در پاسخ آقاى حائرى‌زاده اظهار نمودند که از مجموع سؤال و مذاکرات ایشان موضوع حمله به نویسنده یکى از جراید مربوط به دوره دولت فعلى است و قضیه قتل محمد مسعود در مراجع صالحه تحت تعقیب است و در دستگاه دادگسترى قضات بی‌غرض بسپارند سپس تصریح نمودند که دراین مدت کوتاه دوره دولت فعلى اتفاقى نیفتاد‌ه که تعقیب نشده باشد و در باب قحطى مصنوعى شرحى از اقدامات دولت در تأمین نان تهران و مصر غله کشور بیان داشتند و در باب اظهارات وزیر امور خارجه تکذیب گردید و اساس نداشت و نسبت به سخت‌گیرى درباره محصلین و عفو مجرمینى که آقاى حائرى‌زاده اشاره کرده‌اند از طرف دولت فعلى تقاضاى عفو براى مقصرى نشده است و در باب جراید نیز دولت از مطبوعات ملى وطن‌پرست استفاده خواهد کرد و راجع به آقای بوذرى معاون وزارت دادگسترى تأیید نمودند که عملى برخلاف قانون انجام نشده است.‏

آقاى حائرى‌زاده در مقام توضیحى بیان داشتند من نمی‌خواستم استیضاح کنم و دولت را مقصر معرفى کرده باشم مجموع مطالب اظهار شده حکایت از فساد دستگاه سیاست داخلى کشور است و هرگاه دولت قادر به اصلاح آن نیست کنار برود والّا ریشه‌های فساد را قطع کند

25 دقیقه بعد از ظهر مجلس به تنفس خاتمه یافت و به صبح روز یکشنبه محول گردید

رئیس- آقاى نبوى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید بفرمایید

نبوى- راجع به وقت مجلس خواستم عرض کنم که ما اینجا ترتیبى دادیم و مقام ریاست هم موافقت کردند که ساعت 9 تشکیل بشود صحیح است ولى این قاعده را هم به هم زدند اگر این قاعده به هم بخورد بعد مجلس تشکیل نخواهد شد الان ملاحظه می‌فرمایید نیم ساعت به ظهر است و تازه اکثریت حاصل شده است ما چقدر ممکن است توقف کنیم و در یک ساعت چقدر ممکن است کار انجام بدهیم بنده خواستم از مقام ریاست استدعا کنم که آن ترتیبى که داده شده بود رعایت بفرمایند (صحیح است) و امر و مقرر بفرمایند ساعت 9 زنگ جلسه زده شود (صحیح است) اگر آقایان- حاضر شدند تا ساعت نه و نیم جلسه را ختم کنند که شاید وقت کافى باشد براى این که ما کارى انجام بدهیم‏

مسعود ثابتى- بعد از ظهر بکنند.

رئیس- مکرر این موضوع در مجلس مطرح شده و عمل شده ولى اغلب آقایان به عنوان توافق به مذاکرات معطل می‌کنند و به مجلس نمی‌آیند و ممکن است باز دو مرتبه براى مرتبه سوم و چهارم مورد امتحان قرار بدهیم (نورالدین امامى- براى همیشه خوب است) آقایان خودشان مراقب باشندوعلاقه داشته باشند بیایند بنده مکرر گفتم که اینجا مکتب خانه نیست که بفرستم بیایند باید خود آقایان بیایند (نبوى- ما اول وقت هستیم) آقاى مکى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید.

مکى- بنده راجع به طبع صورت جلسه پریروز یک توضیحى عرض کردم ممکن است یک سوء تعبیرى ایجاد شود عرض پریروز بنده تقدیر از هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى و اداره تند‌نویسى و روزنامه رسمى و چاپخانه مجلس شوراى ملى بوده و جاى به خصوص را عرض نکرده‌ام منظورم تمام دستگاه‌هایی است که این صورت مجلس را طبع و توزیع می‌کنند.

دهقان- و با این سرعت می‌رساند

رئیس- آقاى مکرم نسبت به صورت مجلس نظرى دارید

مکرم- عرض بنده راجع به این مطلبى بود که آقاى مکى بیان کردند و تقدیر از اداره روزنامه رسمى مجلس شوراى ملى و همچنین اداره‌ تند‌نویسى بود.

رئیس- دیگر نظرى نسبت به صورت مجلس نیست صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند.

نمایندگان- دستور، دستور

مهدى ارباب- بنده یک مطالب خیلى مهمى داشتم که بایستى به عرض مجلس برسانم ممکن است پنج دقیقه اجازه بفرمایند‏

اردلان- آقاى رئیس بنده با ورود در دستور مخالفم‏.

رئیس- می‌گویید مخالفم آقاى ارباب رأى می‌گیریم‏

فولادوند- آقاى ارباب یک مطلب مهمى را می‌خواهند به عرض مجلس برسانند.

رئیس- بسیار خوب رأى می‌گیریم به ورود در دستور

اردلان- اجازه می‌فرمایید آقاى رئیس توضیح بدهم شاید مجلس قانع بشود.

رئیس- توضیح ندارد

فولادوند- خیلى مهم است موضوعى که ارباب می‌خواهد بگوید

رئیس- رأى می‌گیریم به ورود در دستور آقایانى که با ورود در دستور موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد

حاذقى- اخطار نظامنامه‌ای دارم‏

2- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادى عده‌ای از نمایندگان راجع به اجرای موقت گزارش کمیسیون قوانین دارایی در خصوص مالیات بر درآمد

رئیس- در جلسه 21 دی ماه طرح مالیاتى که مطرح بود آقا‌ى مسعود ثابتى توضیح داده‌اند و چون عده براى رأى کافى نبود قرار شد آقاى حائرى‌زاده سؤال خودشان را ادامه بدهند حالا این موضوع محتاج براى است‏.

بعضى از نمایندگان- حالا هم عده کافى نیست‏

کشاورز صدر- آقاى رئیس بنده عرضى دارم بنده پیشنهادى دادم در دستور لایحه مالیاتى بود ولى چون ایشان می‌خواستند قبل از سؤال مطرح بشود آن پیشنهاد را دادند والّا پیشنهاد بنده مقدم است قربان‏

اردلان- این طور نیست‏

رئیس- توضیحات این لایحه چون داده شده بود باید رأى گرفته بشود

معاون پارلمانى نخست وزیر (آقاى طباطبایی)- مطلبى است که از طرف دولت باید به عرض برسانم‏

رئیس- مربوط به این کار مالیاتى که نیست‏

معاون پارلمانى نخست وزیر- از طرف دولت آقا عرض می‌کنم مطلبى است که باید به عرض برسانم‏

رئیس- می‌گویم مطلب راجع به این طرح مالیاتى که نیست‏

طباطبایی- لازم نیست که مربوط باشد

رئیس- خوب بفرمایید بعد اطلاع می‌دهم براى این که آقایان توجه بفرمایند همان پیشنهاد قرائت می‌شود که اگر آقایان موافقت کردند تصویب می‌شود.

(پیشنهاد آقاى مسعود ثابتى‏ به شرح زیر قرائت شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى‏

پیشنهاد می‌کنم طرح راجع به مالیات‌ها که به قید دو فوریت تقدیم شده در دستور مقدم باشد.

+++

 نمایندگان- رأى، رأى‏

رئیس- آقایانى که موافقند به این که این طرح مالیاتى مطرح بشود قیام کنند (بعضى از نمایندگان- طرح را بخوانند آقا ) طرح آقایان خودشان امضاء کرده‌اند حالا قرائت می‌شود

(طرح مالیاتى به شرح زیر قرائت گردید)

چون مهم‌ترین وظیفه مجلس تعیین تکلیف دولت و مردم از حیث مالیات می‌باشد و مالیات‌هاى فعلى اغلب مبناى قانونى مرتبى ندارد و وصول مالیات‌ها براى دولت و مردم موجب زحمت شده است و مدتى است لایحه مربوط به مالیات بر درآمد و مزروعى و غیره در کمیسیون دارایی تصویب شده و لایحه مزبور داراى سى و یک ماده است به نظر می‌رسد که تصویب آن مدتى به طول انجامد و اکثریت آقایان نمایندگان معتقد شده‌اند که باید سریعاً تکلیف این کار تعیین شود لهذا امضاء کنندگان ذیل ماده واحده زیر را پیشنهاد و درخواست تصویب آن را با قید دو فوریت داریم‏.

ماده واحده- به کمیسیون قوانین دارایی اجازه داده می‌شود الى یک ماده قانون مالیات بر درآمد و مزروعى را که به شماره 567 از تصویب کمیسیون دارایی گذشته با توجه به نظریات آقاى وزیر دارایی و سایر آقایان نمایندگان که تا دو هفته به کمیسیون خواهند داد مورد تجدید‌نظر قرار داده و به دولت براى اجراى موقت به عنوان آزمایش ابلاغ نمایند که به موقع اجرا گذارده شود و سپس دولت با اصلاحاتى که در عمل مشاهده کرد براى تصویب قطعى به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید

رئیس- آقایان توجه بفرمایند این فقط براى این است که جزء دستور گذاشته شود یا خیر بعد در پیشنهاد‌ها که مطرح می‌شود آقایان البته می‌توانند صحبت کنند اگر آقایان موافقند جزء دستور می‌شود حالا رأى می‌گیریم آقایانى که با این پیشنهاد موافقند که جزء دستور بشود قیام کنند عده کمى برخاستند تصویب نشد. آقاى طباطبایی‏

معاون پارلمانى نخست وزیر (آقاى طباطبایی)- به طوری که خاطر محترم آقایان مستحضر است آقاى عباس اسکندرى نماینده محترم در جلسه گذشته استیضاحى تقدیم کردند بنده از طرف دولت به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم که دولت از همین امروز براى جواب استیضاح مهیا است حالا جلسه‌ی آینده هر طور که مقرر شد دولت هم حاضر است (صفوى- سه‌شنبه آقا)( بعضى از نمایندگان- پنجشنبه)(دکتر اعتبار- تعیین وقت با مجلس است) و ضمناً با اجازه آقایان خواستم ماده 108 نظامنامه را بخوانم‏.

ماده 108- در مباحثات ناطقین باید متناوباً به ترتیب مخالفت و موافق نطق نمایند درباره وزرا با معاونین آن‌ها و یا مخبرین کمیسیون‌ها که مأمور تأیید و دفاع لوایح یا طرح قانونى هستند لازم به ثبت است نیست و هر وقتی که اجازه نطق بخواهند اجازه به آن‌ها داده می‌شود( زنگ رئیس)‏

فولادوند- باید رئیس اجازه بدهند

رئیس- مقصود همین اجازه است بدون اجازه هیچ کس نباید بیاید پشت تریبون‏.

فولادوند- شما حق ندارید این دستورات را تعیین کنید و برای مجلس دستور بدهید

رئیس- ماده سى و یکم قانون قانون اساسى قرائت می‌شود تا شما که دو سه دوره وکیل مجلس بوده‌اید توجه کنید مقصود این است که کسى بى‌اجازه نباید راه بیفتد و بیاید پشت تریبون باید اجازه بخواهد و بعد بیاید (صحیح است)‏

(اصل سى و یکم قانون اساسى به شرح زیر قرائت شد)

اصل سى و یکم وزرا حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملى حاضر شده و در جایی که براى آن‌ها مقرر است بنشینند و مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته (صحیح است) توضیحات لازمه را براى مذاکره و مداقه امور بدهند (صحیح است‏)

فولادوند- به عقیده آقاى طباطبایی نظامنامه وارد به قانون اساسى است‏

رئیس- آقاى وزیر دارایی فرمایشى دارید؟ بفرمایید

وزیر دارایی- در جلسه‌ى قبل آقاى دهقان سؤالى از وزارت دارایی کرده بودند راجع به این که شرکت نفت ایران و انگلیس در نظر دارد که پالایشگاه‌هایی براى تصفیه نفت در خارج ایران ایجاد کند جوابش حاضر است اگر آقایان موافقت بفرمایند سؤال خوانده شود تا جواب داده بشود

3- قرائت ورقه استیضاح آقاى رحیمیان و تعیین روز استیضاح‏

رئیس- استیضاح دیگرى رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

طبق ماده 44 نظامنامه داخلى مجلس دول جناب آقاى ساعد را به مناسبت عدم توجه به تمام شئون امور اجتماعى خراسان و تبعیض در بودجه عمرانی کشور استیضاح می‌کنم. غلامحسین رحیمیان‏

رئیس- بنابراین اگر مجلس موافقت می‌کند روز سه‌شنبه جواب هر دو استیضاح داده شود

بعضى از نمایندگان- پنجشنبه آقا

عده از نمایندگان- سه‌شنبه‏

محمد‌على مسعودى- آقا سه‌شنبه باشد

رئیس- من گفتم سه‌شنبه چون اظهار داشتند دولت براى پاسخ حاضر است‏

دهقان- چون آقاى وزیر دارایی براى پاسخ سؤال بنده حاضرند اجازه بفرمایید سؤال را بخوانند و من توضیح بدهیم‏

رئیس- بفرمایید به نشینید من شما را صدا می‌کنم‏

معتمد دماوندى- آقاى حاذقى اخطار نظامنامه‌ای دارند

رئیس- طبق چه ماده‌ای‏

حاذقى- طبق ماده 115 من اخطار دارم

رئیس- ماده 115 آن است که آخر مجلس دستور معین شود این در صورتى است که آقایان بنشینند و جلسه از اکثریت نیفتد

حاذقى- توضیح اخطار با مقام ریاست نیست با وکیلى است که اخطار می‌کند شما بفرمایید قرائت کنند من توضیح خودم را عرض کنم‏

رئیس- در آخر که آن ماده هم هست که در آخر هر جلسه مجلس می‌تواند دستور خودش را تغییر بدهد

حاذقى- من این را می‌خواهم عرض بکنم آن قسمتى که عمل نشده است می‌خواهم عرض بکنم بفرمایید قرائت کنند

رئیس- آن راجع به دستور جلسه بعد است این در صورتى است که آقایان بنشینند

حاذقى- من عرض می‌کنم بفرمایید قرائت کنند که من عرض کنم اخطارم روى چه قسمت از ماده است‏

رئیس- ماده 115 قرائت شود

به شرح زیر قرائت گردید

ماده 115- رئیس قبل از این که جلسه را ختم نماید در باب دستور جلسه‌ی آتیه یعنى تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید دستورى که به این ترتیب قرار داده شده است در محوطه‌ى مجلس و در روزنامه‌ى رسمى اعلان خواهد شد ولى مجلس در هر موقعى که لازم بداند می‌تواند دستور خود را تغییر بدهد

حاذقى- حالا اجازه بفرمایید تا آن قسمتى که تخلف شده عرض کنم اساس کار خرابى مملکت ایران و مجلس شورای ملى ایران این است که قوانین و نظامنامه‌هایی که باید مورد احترام و عمل بشود عملاً لغو شده است و متأسفانه امروز کار به جایی رسیده است که مقام ریاست هم اجازه نمی‌فرمایند آن مورد تخلف به عرض مجلس و مقام ریاست رسانیده شود عرضم این است که ماده 115 اینجا تصریح می‌کند که همیشه رئیس و البته نایب رئیس هم در حکم رئیس است وقتى جلسه را اداره می‌کند قبل از این که جلسه را ختم کند در باب دستور جلسه آتیه یعنى تعیین روز و ساعت و موضوع مذاکرات به مجلس رجوع می‌نماید بعد مجلس نظر می‌دهد در جلسه گذشته که آقاى نایب رئیس مجلس را اداره می‌فرمودند در موقعى که خودشان خواستند جلسه را ختم بکنند فرمودند با اجازه مجلس ده دقیقه تنفس می‌دهم من اینجا مخالفت کردم که اگر اجازه مجلس و نظر مجلس ملاک است که باید از ما نظر بخواهید و رأى بخواهید اگر نمی‌خواهید از مجلس اجازه بگیرید چرا ده دقیقه تنفس معین می‌کنید و بعد هم به تجربه معلوم شده که این تنفس‌های ده دقیقه‌ای منتهى می‌شود به ختم جلسه و موکول می‌شود به جلسه بعد براى این که ما تکلیفمان روشن باشد در پایان هر جلسه مقام ریاست بایستى با نظر مجلس تعیین روز و وقت مجلس را معین بکنند و دستور مجلس و اهم روشن کنند تا ما این طور بلاتکلیف نباشیم چندین بار چیزهایی آمده جزء دستور هم شده بعد متوقف مانده استدعا می‌کنم مقام ریاست توجه بفرمایند که مجلس از این وضع و تشنج بیرون بیاید.

رئیس- این موضوع در صورتى است که جلسه از اکثریت نیفتد (صحیح است) هر وقت در آخر جلسه اکثریت باقى باشد باید تعیین دستور بشود صحیح است این صحیح است و اما از خود شما می‌پرسم از پنج شش ماه قبل به این طرف در چند جلسه قبل که من نبودم مسبوق نیستم ولى از پنج شش ماه قبل به این

+++

 طرف یک وقت شده که دراخر جلسه بشود تعیین دستور را کرده آقایان باید بنشینند تا وقتی که کارهاى مجلس مطابق نظامنامه جریان پیدا بکند و البته آن وضع باعث خوشوقتى من هم هست‏

حاذقى- چاره‌جویی بفرمایید

رئیس- الان هفت هشت پیشنهاد رسیده است براى دستور امروز

کشاورز صدر- پیشنهاد بنده مقدم است

 برزین- بنده یک طرحى تقدیم کرده بودم گویا موقعش رسیده است‏

رئیس- یک پیشنهادى آقاى کشاورز صدر کرده‌اند راجع به بخشودگی بقایاى مالیاتى یعنى لایحه دولت که فوریت هم دارد و جزء دستور است بسیار خوب است و همین طور پیشنهادى هم آقاى برزین و آقاى دکتر عبده داده‌اند راجع به انجمن‌های شهردارى که الان جزء دستور است‏

صدر‌زاده- بسیار خوب است‏

مشایخى- آقاى شریعت‌زاده هم پیشنهادى داده‌اند

رئیس- آقاى شریعت‌زاده هم پیشنهادى کرده‌اند که گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به آقاى قوام مطرح شود این پیشنهاد‌ها همه هست‏

صدر‌زاده- و شصت هفتاد قانون از طرف دولت همچنین لوایحى که تقدیم شده است هست‏

رئیس- پیشنهادى هم رسیده است که اعتبار‌نامه آقاى خسرو قشقایی مطرح شود حالا به همین ترتبیب که رسیده است یک یک رأى گرفته می‌شود و مطرح می‌شود (صحیح است)‏

دکتر طبا- بنده اخطار دارم‏

رئیس- بفرمایید

دکتر طبا- چندى پیش از طرف یک عده‌ای قریب شصت نفر از آقایان نمایندگان طرحى با قید دو فوریت راجع به منع کشت تریا‌ک و منع استعمال تریاک داده شد (صحیح است) بنده با فرد فرد آقایان نمایندگان صحبت کردم و اکثریت آقایان موافقند با این طرح مخصوصاً با طرحى که ما در کمیسیون بهدارى آن را تعدیل کردیم‏

نمایندگان- بسیار خوب است‏

رئیس- آن را هم پیشنهاد بفرمایید

دکتر طبا- اجازه بفرمایید بنده می‌خواهم عرض کنم که چون بیش از دو ماه می‌گذرد که کمیسیون کشاورزى این طرح را معطل کرده است و نگذرانیده مسعود ثابتى کمیسیون معطل نکرده اسن چرا معطل کرده‌اند از روزى که این طرح به کمیسیون کشاورزى رفته دیگر اصلاً کمیسیون تشکیل نمی‌شود چون اغلب مالکین و اغلب اعضاى کمیسیون کشاورزى با این طرح مخالفند

رئیس- اجازه بفرمایید من تذکر می‌دهم که کمیسیون را تشکیل بدهند

دکتر طبا- اجازه بفرمایید چون دو ماه در کمیسیون معطل مانده است طبق نظامنامه نبایستى منتظر گزارش شد

رئیس- پیشنهاد کنید

صدر‌زاده- جناب آقاى دکتر طبا پیشنهاد کنید ما هم موافقیم با پیشنهاد جنابعالى‏

دکتر طبا- بنده پیشنهاد می‌کنم‏

رئیس- فعلاً عده براى رأى کافى نیست کافى بشود رأى می‌گیریم آقاى معاون وزارت دادگسترى اگر بیانى دارید بفرمایید

صدر‌زاده- حالا آقاى حاذقى ملتفت شدید قصورى از مقام ریاست نیست‏

رئیس- الان می‌خواهم رأى بگیریم و عده کافى نیست شما هم اصلاح آئین‌نامه را موافقت کنید مجلس مرتب می‌شود آقاى‌ بوذرى بفرمایید معاون وزارت دادگسترى (آقاى بوذرى)- در دو جلسه پیش مجلس شورای ملى نماینده محترم آقاى مهندس رضوى مطالبى را‌جع به دادگستری فرمودند و همچنین اظهاراتى هم نسبت به اینجانب کرده بودند بنده براى این که سوء تفاهمى پیدا نشود لازم دانستم که نکاتى را به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم مطالب ایشان سه قسمت بود قسمت اول این بود که بنده پرونده آقاى حسن نفیسى را از شعبه پنج دیوان کشور گرفته و به منظور جلوگیرى از اقدام و رسیدگى و یا ر‌کورد جریان دادرسى در کشوى میز خود نگاهداشته‌ام قسمت دوم این که آقاى عظیما رئیس دادگسترى بروجرد را به مرکز احضار کردم و به جاى او شخص دیگرى را انتخاب کردم و قسمت سوم این که آقاى آل محمد را به سمت دادستانى استان ششم (خوزستان) معین کردم ایشان در قسمت اول از ایرادشان بدواً به عنوان اعلام جریان بیان فرمودند (باتمانقلیج- پس گرفتند) و بعد با اظهار لطف اعلام جرم را پس گرفتند در این قسمت بدواً خاطر محترم آقایان مستحضر است که در دادگسترى مطابق مقرراتى که در قوانین فعلى ما موجود است مراجعى براى رسیدگى به شکایات مردم وجود دارد و مسئول وزارت دادگسترى هم مکلف است به این شکایات رسیدگى بکند و آن مراجعى که در اختیار دارد براى رسیدگى به شکایات مأمور بکند البته بنده از آقاى مهندس رضوى که دوست سى ساله بنده هستند و خودشان هم این را اظهار فرمودند و به علاوه تخصصشان هم در کار مهندسى هست بنده انتظار نداشتم که در امور قضایی و حقوقى که در صلاحیت و تخصص ایشان نیست ایرادى بفرمایند و از این جهت هم گله‌ای ندایم ولى گله من این است که یک نفر نماینده محترم وقتى که ایرادى نسبت به یک وزارتخانه‌اى دارند آن هم در تخصص ایشان نیست ایرادى بفرمایند که آقا رسیدگى به شکایات اشخاص و رجوع به پرونده محاکماتى آن‌ها جرم هست یا نیست ما در دادگسترى اداراتى از قبیل اداره کل بازرسى کشور اداره نظارت و اداره بازرسى دادگسترى داریم این ادارات صرفاً براى همین امر تشکیل شده است که نسبت به شکایات مردم رسیدگى بکند (صحیح است) آقایان توجه دارند و عده بالنسبه زیادى از آقایان که سوابق ممتد قضایی دارند و خوشبختانه اینجا حاضرند به خوبی می‌دانند که اصلاح دادگسترى که امروز نقل هر مجلسى است همه ازش صحبت می‌کنند قطع نظر از قسمتى که بایستى به وسیله وضع قوانین مفید انجام بشود که از طرف مجلس شورای ملى اقدام خواهد شد قسمت مهم و معظم اصلاح بسته به این است که مسئول دادگسترى رسیدگى به شکایات مردم بکند و ببیند این نسبت‌هایی که به قضات می‌دهند صحیح است وارد است یا نه (صحیح است) زیرا به غیر از این طریق اصلاً مقدور نیست که تشخیص قاضى بد از قاضى خوب داده شود (صحیح است) و صرفاً منحصر است به این که به پرونده‌هاى رسیدگى شده درمحاکم تتوجه ودقت بشود که یک قاضى متخلف هست یا نیست (صحیح است) بنده از تاریخى که افتخار تصدى این کار را پیدا کرده بودم چون متوجه بودم که قسمت مهم و اساسى براى پیشرفت کار دادگسترى همین نکته است (صحیح است) براى این است که عده‌یی را در مرکز براى رسیدگى به شکایات‌هاى مردم معین کردم احسنت خود بنده هم شخصاً چند روز یک بار به محاکم و دوائر قضائی‌مان سرکشى می‌کنم (صحیح است) منظور بنده هم این است که واقعاً تا حدى که فعلاً مقدور است از تأخیر کار و طول محاکمات جلوگیرى بشود اما راجع به یک موضوعى که لازم است به عرض آقایان برسانم که شاید همین موضوع هم براى آقاى مهندس رضوى سوء‌تفاهم ایجاد کرده است باید عرض کنم که در وزارت دادگسترى براى رسیدگى به تخلفات قضات مراجع متعددى وجود دارد لیکن به هیچوجه مجاز نیتس که جلوگیرى از رأى قضات بکند صحیح است البته قطعاً این نکته به نظر ایشان ایجاد این سوء تفاهم را کرده است و مسلماً این مطلب امرى نیست که بر کسى پوشیده باشد تمام قضات دادگسترى متوجه این موضوع هستند و حتى خود آنها هم اجازه نخواهند داد که یک مقامى در موقع رأى و نسبت به موضوعی که می‌خواهد آن‌ها رأى بدهند اظهار عقیده بخواهد بکند و مداخله بکند (صحیح است) مخصوصا وقتى که یک موضوعى در دیوان کشور مطرح است (صحیح است) دیوان کشورى که خود آقاى مهندس رضوى به مقام و عظمت مستشاران آن دیوان عقیده‌مند بودند (جمعى از نمایندگان- همه عقیده‌مند هستند) و با ذکر اسامى عده‌یی از آن‌ها اظهار اعتماد به آن آقایان کرده‌اند بنده یقین دارم که خود ایشان هم خیال نخواهند کرد که این قضات آشنا به وظائفشان نخواهند بود (صحیح است) جریان پرونده آقاى حسین نفیسى این طور شده است که بنده در روزهاى اول تصدى به این کار شکایتى ازیشان رسیده بود به وزارت دادگسترى ایشان شکایت نشده است و بی‌جهت محکوم شده است در خلال این شکایت در بعضى از جراید منتشر شد که نسبت به پرونده آقاى نفیسى شعبه 5 دیوان کشور رأى داده است و نقض بلا ارجاع کرده است (یک نفر از نمایندگان‏-صحیح است همین طور است) همین این دو موضوع محظور عجیبى بود از یک طرف شخصى شکایت می‌کرد که بلا‌جهت محکومش کرده‌اند و از طرف دیگر می‌گفتند که این پرونده را نقض بلا ارجاع کرده‌اند بنده از وقتى که مکلف به این رسیدگى شده‌ام براى فهم این مطلب براى فحص در این موضوع جزء این که به این پرونده رسیدگى بکنم جزء این که این پرونده را مداقه بکنم راهى نداشتم (صحیح است‌) این بود که به آقاى حسین معینى که رئیس قسمت بررسى به شکایات از طرف وزارت دادگسترى است شکایت را ارجاع کردم و ایشان پرونده این امر را به وسیله دفتر دیوان کشور از شعبه خواسته‌اند و از طریق دفتر این پرونده پیش ایشان رفته است و ایشان هم دراین باب مطالعاتى کرده‌اند وگزارش داده‌اند وپس از مطالعه ایشان و گزارش پرونده به دیوان کشور برگشته است صحیح است و به علاوه این که مخصوصاً قابل توجه است که این پرونده به قدری قطور

+++

 است که در کشو میز بنده به هیچوجه جا نمی‌گیرد و اصلاً این پرونده به این منظور گرفته نشده بوده است البته در این قسمت چون خیلى ایشان با عصبانیت صحبت کرده بودند بنده مخصوصاً با توضیحاتى که حضورتان عرض کردم از همه آقایان استدعا می‌کنم چون پس از بیست و چند سال سابقه خدمت تصور نمی‌کنم که مجاز باشد که بی‌جهت و بى هیچ گناهى یک فرد خدمتگزارى را لجن مال بکنند (صحیح است) از مجلس شوراى ملى استدعا می‌کنم که مخصوصاً در این باب توجه کنند و در این باب رسیدگى بکنند این بیانات بنده بود در قبال بیانات ایشان وامادرقسمت دوم از ایراد آقاى مهندس رضوى ایشان فرموده بودند که بنده بى‌جهت آقاى عظیما را احضار کرده بودم دراین قسمت آقایان دکتر اعتبار و سلطان‌العلما توضیحاتى داده بودند وقت مقدس مجلس را نمى‌گیرم و عرض می‌کنم که به جاى آقاى عظیما کسى انتخاب نشده است و برای تغییر هم ایشان احضار نشده بودند بلکه وقتی که در وزارت کشور به اینجانب در موقعى که شب مشغول کار بودم و خیلى دیر وقت هم بود ساعت 5/ 8 و 9 شب بود جورى این قضیه را براى من گزارش دادند که من برا‌ى حفظ جان عظیما این عمل را کردم و خواستم اگر این قضیه صحت داشته باشد ایشان محفوظ بمانند و بهترین طریق براى فهم مطلب و موضوع هم این بود که خود وى را احضار کنم و از ایشان مطلب را پر‌سیده باشم وقتى خود ایشان تشریف آوردند اینجا و صحبت کردند و توضیح دادند و دیدیم گناه ندارند حتى یکى دو روز قبل از بیانات آقاى مهندس رضوى به ایشان ابلاغ شده به محل برگردند و خرج سفرشان هم حواله شده قسمت سوم مربوط است به این که بنده آقاى آل محمد را به دادستانى استان ششم معین کرده باشم در درجه اول تصور می‌کنم اگر این کار را کرده بودم این از وظائف بنده بود به جهت این که بنده تا وقتى که مسئول وزارت دادگسترى هستم انتخاب مأمور بر عهده بنده است لیکن بدبختانه و متأسفانه این موضوع هم صحبت ندارد و آقاى آل محمد هم براى این قسمت انتخاب نشده است و راجع به این که فرموده بودند که این شخص قاضى ناشایسته است بنده ناچارم براى دفاع از قضات این مطلب را به عرضشان برسانم که براى اظهار عقیده قطعى درباره یک فردى دایر به این که این شخص ناشایسته است یا نیست محتاج به رسیدگی است (صحیح است) البته باید به یک موضوعى رسیدگى بشود و بعد اظهار عقیده بر عدم شایستگى او بشود (صحیح است) ما از این مأمورمان تا به حال سابقه سویی در وزارت دادگسترى نداریم بنده مخصوصاً بعد از بیانات ایشان پرونده استخدامى این مرد را خواستم و حالا هم موجود است و در اختیار آقایان هم ممکن است بگذارم در پرونده استخدامى این شخص کوچک‌ترین نقطه‌ی تاریکى نیست منتهى شاید نظرشان این بوده است که ممکن است این قاضى رتبه‌اش کوچک باشد و کم باشد و آن جا قضات دیگرى که رتبه زیاد‌ترى دارند باشند و اقتضا می‌کرد که آن‌ها را انتخاب کنند صحیح است این موضوع را هم لازم است عرض کنم که همیشه لیاقت اشخاص و استعداد کاردانى آن‌ها منوط بوده است و به ما هستند کسانى که در پایه بالاترى هستند ولى به درد یک کارهاى معینى نمی‌خورند و ناچار نمی‌شوند آن‌ها را به کارهای به خصوصی گماشت و تاکنون ناچار این امر مورد نظر بوده و ملاحظه شده است بنابراین به این که در این قضیه هیچ اقدامى نشده است آقاى آل محمد به عنوان مرخصى در تهران بوده و مراجعت کرده‌اند یا خواهند کرد ولى به این سمت معین نشده‌‌اند و تصور می‌کنم اصلاً دیگر توضیحى لازم نخواهد بود مطلب دیگرى که در خاتمه‌ى عرایضم می‌خواستم عرض کنم این است که ملا‌حظه فرمودید (صدر‌زاده- یک تلگرافى هم در تمجید رسیده بود به آقایان) بلى مطلب به دگر این است که ملاحظه فرمودید که در هریک از این قسمت‌ها که آقا حمله فرمودید مثل‏ این است که ایرادى متوجه من نبوده است و بنده به خودم می‌خواهم حق بدهم که از ایشان گله بکنم به جهت این که مطابق اظهار خودشان که مورد اقرار و تصویب بنده هم هست دوست سى ساله‌ی بنده هستند و انتظار داشتم در مقامى که ایشان می‌خواستند حمله به بکنند لااقل با یک مطالعه و توجه بیشترى دوست سى ساله‌ی خودشان را اینجا مورد افترا و تهمت قرار بدهند و با آن که بنده مطابق تصدیقشان سى سال گرسنگى خورده‌ام قطعاً همیشه با کمال سربلندى و آبرومندى خدمت کرده‌ام (صحیح است) نقطه‌ی ضعفى در من وجود ندارد و حالا هم که معاون وزارت دادگسترى شده‌ام آقاى مهندس رضوى صرفاً نظرم خدمت به کشور است (احسنت) و قصد دیگرى ندارم و بنابراین چون همان طور که عرض کردم نقطه‌ی ضعف ندارم از اعلام جرم هم بیم و هراس ندارم لیکن دوستانه از جنابعالى خواهش دارم و اگر اجازه بفرمایید می‌خواهم نصیحتى حضورتان عرض کنم و آن این است که من قطع دارم چون شما مردى هستید که سوءنیتى ندارید ولى قطعاً تحت تأثیر تحریک مغرضین واقع شده‌اید و استدعا می‌کنم براى این که دچار غذاب و ناراحتى روحى نشوید اگر مغرضى مطلبى به آقا عرض کرد در آن باره تحقیق بفرمایید و بعد بفرمایید بنده دیگر عرضى ندارم (احسنت)‏

مهندس رضوى- 5 دقیقه به بنده وقت بدهید آقاى رئیس (محمد‌على مسعودى- ایشان که چیزى نگفتند)( همهمه نمایندگان)‏

رئیس- اجازه بدهید آقا جواب ایشان با من است من خودم جواب می‌دهم آقاى مهندس رضوى شما یک اظهاراتى کردید ایشان هم جواب دادند

مهندس رضوى- ایشان نسبت بى‌اطلاعى به بنده مرحمت کردند

محمد‌على مسعودى- ایشان که چیزى نگفتند آقا

رئیس- آقاى مسعودى بنشینید اگر شما بخواهید صحبت کنید اجازه می‌دهم که صحبت کنید

مهندس رضوى- در هر حال به بنده سه دقیقه اجازه بدهید

رئیس- بعد به شما اجازه داده می‌شود فعلاً یک سؤالى است یک عده مرخصى است یک مقدارى کارهاى مجلس است آن‌ها باید بگذرد (صحیح است) تکلیف وکلا باید معین بشود

4- قرائت گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقا خسرو قشقایی از فیروز‌آباد

رئیس- اعتبار‌نامه‌ی آقاى قشقایی هم باید قرائت بشود

(به شرح زیر قرائت شد)

به استناد پرونده انتخاباتى فیروزآباد (مهندس رضوى- مخالفم) در تاریخ 6-1- 1326از طرف فرماندار فیروز‌آباد از طبقات شش‌گانه جهت تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات دعوت به عمل آمد و پس از تعیین اعضاء اصلى على‌البدل در همان روز آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 11 تا پانزدهم اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى می‌نماید و از روز شانزدهم فروردین تا هیجدهم همان ماه آراء استخراج و قرائت می‌گردد و از مجموع 9924 رأى مأخوذ آقاى خسرو قشقایی به اکثریت 9006 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى فیروزآباد انتخاب و چون در مدت مقرر که براى رسیدگى به شکایات تعیین شده بود شکایت نمی‌رسد انجمن نظارت در تاریخ 26 فروردین 1326 اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه 1 چند برگ شکایت در پرونده ملاحظه شد شعبه پس از رسیدگى به محتویات و شکایات واصله چون شکایات را وارد نمی‌دانست در جلسه سه‌شنبه شانزدهم شهریور ماه 1327 صحت انتخابات فیروزآباد و نمایندگى آقاى خسرو قشقایی را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- آقاى امامى خویی‏

نورالدین امامى- مخالفم‏

رئیس- آقاى مهندس رضوى‏

مهندس رضوى- مخالفم‏

5- سؤال آقاى دهقان از آقاى وزیر دارایی‏

رئیس- بنابراین به جلسه بعد موکول می‌شود آقاى دهقان یک سؤالى از وزیر دارایی کرده‌اند و ایشان حاضرند براى جواب اجازه بفرمایید مختصراً ایشان سؤال خودشان را بفرمایند

دهقان- از بدو دوره‌ى فعلى تاکنون در اینجا از طرف نمایندگان محترم ایرادهاى متعددى راجع به کارهای شرکت نفت جنوب شده است (در این موقع عده براى مذاکره کافى نبود)

رئیس- عده کافى نیست آقاى دهقان‏

ابوالقاسم امینى- دلیلش این است که مجلس از سیره خودش خارج شده است‏

دهقان- شما سیره مجلس را تعیین کنید

ابوالقاسم امینى- نه آقا مجلس باید تعیین کند چند تا پیشنهاد مقدم بر سؤال جنابعالى بوده است سؤال شما نباید مقدم باشد

رئیس- آقا عده کافى شد بفرمایید.

دهقان- آقاى اسکندرى می‌روند که از اکثریت بیفتد

عباس اسکندرى- براى این که جلوى تبانى شما را با دولت بگیرم این جزء استیضاح من بوده است‏

دهقان- شما از مطلب من دزدیده‌اید

رئیس- آقایان بیرون تشریف نبرید جلسه از اکثریت می‌افتد آقاى دهقان عده کافى نیست تأمل بفرمایید (پس از چند لحظه عده کافى شد) بفرمایید

دهقان- بنده عرض کرم که از اول دوره فعلى تاکنون آنچه نسبت به ایراداتى که ملت ایران نسبت به موضوع نفت جنوب داشته است اینجا نمایندگان محترم تذکر داده‌اند

(در این موقع جلسه از اکثریت افتاد و تا چند دقیقه هم عده کافى نشد)

6- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس- چون عده کافى نیست جلسه را ختم می‌کنیم این هم وضع مجلس نیست‏

(مجلس بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى رضا- حکمت

+++

تصویب‌نامه‌ها

وزارت دارایی‏

 

هیئت وزیران در جلسه بیستم دی ماه 1327 طبق پیشنهاد شماره 10088/ 32402 وزارت کشور تصویب نمودند که عوارض زیر از تاریخ صدور این تصویب‌نامه‏

1- از هر جعبه یا صندوق صابون وارده مصرفى شهر 10 ریال از وارد کننده‏

2- از هر جعبه اجناس بلور و چینى‌آلات مصرفى شهر 10 ریال از وارد کننده‏

3- از هر یک عدل قماش مصرفى شهر 25 ریال از وارد کننده‏

4- از یک صندوق اجناس خرازى مصرفى شهر 25 ریال از وارد کننده‏

5- از هر عدل و یا صندوق اجناس سقط فروشى و کبریت 10 ریال از وارد کننده‏

6- از هر قبیل فلزات و آهن آلات میخ از هر عدل 10 ریال از هر وارد کننده‏

7- از هر صندوق آبجو 20 ریال از وارد کننده‏

8- از هر صندوق لیموناد 10 ریال از وارد کننده‏

9- از صندوق و یا عدل لوازم برق و اتومبیل و رنگ و نوشت افزار 15 ریال از وارد کننده‏

10- از هر هر عدل کیسه گونى چتایی وارده مصرفى شهر 10 ریال از وارد کننده‏

11- از هر کیسه گونى کهنه وارده مصرفى شهر 5 ریال از وارد کننده‏

12- از هر نخ وارده مصرفى شهر 25 ریال از وارد کننده‏

13- از هر فرش از هرنوع وارده مصرفى شهر 30 ریال از وارد کننده‏

14- از هر نمد وارد مصرفى شهر 10 ریال از وارد کننده‏

15- ا‌ز هر خرما آزاد غیر دولتى وارد‌ه مصرفى شهر 2 ریال از وارد کننده‏

تبصره- از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مقرر در بند 6 تصویب‌نامه شماره 528- 14-1-24 موضوع اخذ 20 درصد مال‌الاجاره محل کسب از پروانه پیشه‌وران لغو می‌شود

به نفع شهردارى سارى دریافت شود تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏.

م- 6004                                                                   نخست وزیر

 

آقاى على اصغر جوان سردفتر اسناد رسمى شماره 81 تهران‏

چون به موجب دادنامه قطعى مورخه 9-9- 27دادگاه بدوى انتظامى سردفتران محکوم به توبیخ با درج در روزنامه رسمى شده‌اید لذا اداره کل ثبت به این وسیله مفاد دادنامه مزبور را در مورد شما اجرا می‌نماید

مدیر کل ثبت‏

شماره 13524- 27504                                       13-10-27

آقاى حبیب الله شاهنده دفتر یار درجه اول دفتر اسناد رسمى شماره 18 مشهد

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم مشهد منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 13416- 27342                                     13-10-27

آقاى على اکبر رحمت‌الاسلامى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم محله امیر زین‌الدین حومه تبریز منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 13437- 27384                                   13-10-27

آقاى کشیش هوسب قاراخان سیرکى سردفتر ازدواج سابق همدان‏

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در مسجد سلیمان براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

12159- 27380                                               13-10-27

آقاى کیومرث سهراب سردفتر اسناد رسمى و ازدواج بابلسر

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به شهر بابل تبدیل می‌شود و بابلسر هم جزء حد‌ود صلاحیت شما می‌باشد طبق مقررات انجام وظیفه نمایید

وزیر دادگسترى‏

شماره 13438- 27382                                    13-10-27

آقاى کشیش گریگور ها‌خوردى سردفتر ازدواج و طلاق مسجد سلیمان‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 13440- 27374                         13-10-27

آقاى عبدالرحیم روحانى سردفتر اسناد رسمى سابق درجز

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى به یک سال انفصال از شغل سردفترى اسناد رسمى شده و یا احتساب ایام تعلیق مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما اعلام می‌شود

وزیر دادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294450!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)