کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/28]

جلسه: 133 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه 1327  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‌های قبل

2- قرائت ورقه استیضاح آقای عباس اسکندری

3- اعلام وصول طرح قانونی راجه به اصلاح قانون انتخابات انجمن شهرداری

4- بقیه سؤال آقای حائری‌زاده و جواب آقای معاون نخست وزیر

5- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 133

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه بیست و سوم دی ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‌های قبل

2- قرائت ورقه استیضاح آقای عباس اسکندری

3- اعلام وصول طرح قانونی راجه به اصلاح قانون انتخابات انجمن شهرداری

4- بقیه سؤال آقای حائری‌زاده و جواب آقای معاون نخست وزیر

5- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس پنجاه دقیقه به ظهر به ریاست آقاى جواد گنجه‌ای نایب رئیس تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‌های قبل‏

صورت جلسه قبل را آقاى صدر‌زاده منشى به شرح زیر قرائت نمودند

یک ساعت و ده دقیقه به ظهر روز سه‌شنبه 21 دی ماه مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین بااجازه آقایان ملک مدنى. حسن اکبر. سلطانى. رحیمیان. اورنگ. آقاخان بختیار. دکتر معظمى. گرگانى. فرامرزى. حسین وکیل. برزین قهرمان. حسن مکرم. حاج امین‏.

غائبین بى‌اجازه- آقایان آشتیانى‌زاده. بیات. تولیت. کامل ماکویی. اخوان منصف. ابوالقاسم بهبهانى. نراقى. قوامى. آصف. ناصرى. بهار. یمین اسفندیارى. صفا امامى‏.

دیر آمدگان بااجازه- آقایان دکتر آشتیانى. دکتر راجى. دکتر طبا. فولادوند

دیر آمدگان بى‌اجازه- آقایان محمد‌حسین قشقایی. دکتر بقایی. مهدى ارباب. مهندس هدایت. مشایخى. مسعود ثابتى. بوداغیان. خوئیلر. صاحب‌دیوانى. هراتى. کهبد. اسلامى‏.

آقاى صدر‌زاده ضمن بیان مطالبى مربوط به حوزه انتخابیه خودشان نخست به تشکیل انجمن شهر تهران اشاره نموده گفتند چند سال است پایتخت کشور انجمن شهر ندارد در حالى که طبق اصول مشروطیت و حکومت دموکراسى مردم باید به وسیله‌ى نمایندگان خود در مصالح اجتماعى مداخله داشته باشند و وقتى که دولت‌ها اهالى پایتخت کشور را از چنین حق بزرگى محروم می‌کنند در شهر‌ستان‌هاى کوچک دور افتاده چه خواهند کرد سپس با اشاره به آقای نخست وزیر و انتخابات آتیه‌ی مملکت گفتند آقاى ساعد می‌توانند انتخابات انجمن شهر تهران را نمونه‌ی قدرت و توانایی خود در حسن جریان انتخابات آتیه قرار دهند و بعد در موضوع لایحه تأسیس دانشگاه در مرکز استان‌ها و علل فقدان وسایل تحصیلات عالیه در ولایات و تخلیه شهرستان‌ها و تقاضاى تصویب این لایحه از مجلس و موضوع تریاک و الکل و تلگرافاتى که در موضوع منع مسکرات از فارس رسیده تقاضاى تقدیم گزارش طرح هایی که در کمیسیون کشاروزى و مبتکران است شرحى بیان داشته و به موضوع قاچاق‌هایی که درخرمشهر شده پرداختند گفتند اخیراً بعضى از پرونده‌ها ربوده شده و این اخلال و تجرى نسبت به دستگاه قضایی مملکت است و دولت باید به اسرع وقت قدرت قانونى خود را در تعقیب مرتکبین به کار برد.                  

آقاى مهندس رضوى در باب مذاکرات خود مربوط به اجیره شده اطفال و تعبیر به برده‌فروشى توضیحى دادند و سپس به موضوع دادگسترى پرداخته گفتند مملکت از قشون و فرهنگ و غیره آباد نمی‌شود و فقط از دادگسترى و اجراى عدالت آباد می‌شود و بعد وسایل آبادى و استقلال خود به خود فراهم می‌گردد و بعد به یک پرونده که پس از رسیدگى در دیوان کیفر به شعبه 5 دیوان کشور ارجاع شده اشاره نموده گفتند معاون دادگسترى این پرونده را به خلاف ترتیب در اختیار خود نگاهداشته و معوق گذاشته است از اعضا این شعبه تقاضا کردند علل

+++

 تأخیر تعیین تکلیف پرونده و تعویق آن را در جراید توضیح دهند و تا وصول نظریه ایشان از تقدیم اعلام جرم کتبى خوددارى خواهند کرد.

سپس شرحى راجع به رئیس دادگسترى بروجرد و ترتیب تهیه وسائل احضار مشارالیه به نام آقاى آیت الله بروجردى ایراد نموده گفتند چون این شخص تحت تأثیر نمی‌رفته موجبات تغییرش را به این عنوان فراهم داشته‌اند وبعد نسبت به سوء استفاده‌های مأمورین قونسولگرى سوریه و استانبول و بیروت و نقاط دیگر گفتند آنچه گفته بودند تأیید می‌کنید ولى نسبت به پنج نفرى که نام برده‌اند پس از تحقیقات سه نفر از ایشان را از آنچه گفته‌اند مبرى می‌دانند و در خاتمه بیانات خود از دولت تقاضا نمودند که یکى از وزرا براى رسیدگى به اوضاع تأسف انگیز کرمان و فقر و بدبختى اهالى آن سامان اعزام شود

آقاى دکتر اعتبار در پاسخ اظهارات آقاى مهندس رضوى توضیحاتى دادند و گفتند که احضار رئیس عدلیه روى مصلحت خود مشارالیه بوده و قرار است دوباره به محل مأموریت خود برگردد.

آقاى سلطان‌العلما نیز توضیح دادند که آقاى آیت الله بروجردى در امور دوایر دولتى مداخله نمی‌کنند و این موضوع مربوط به آقاى آیت الله نیست‏.

آقاى دکتر راجى مربوط به قاچاق‌های خوزستان گفتند جمعى در تهران با بستگى به مقامات به کمک یک دسته یهودى و عرب اجنبى در امور قاچاق شرکت کرده‌اند و دست دادگسترى به آنها نمی‌رسد و تقاضا کردند آقاى نخست وز‌یر در این باره توضیحاتى بدهند

آقاى مامقانى با توضیحى راجع به وزارت دادگسترى و ترتیب جریان امو‌رو صدور رأى نسبت به پرونده‌ها معتقد بودند بدون تحقیق نباید به اشخاص حمله کرد اگر قصورى مشاهده شود نقص در قوانین مملکت است‏

آقاى سزاوار نیز توضیحاتى داده گفتند دیوان کشور فقط رسیدگى به نقض قانون می‌کند

آقا‌ى مسعود ثابتى پیشنهاد نمودند که طرح راجع به مالیات‌ها که به قید دو فوریت تقدیم شده در دستور مقدم باشد و توضیحى در اطراف آن دادند آقاى طباطبایی معاون پارلمانى نخست وزیر گفتند پاسخ  سؤال آقای حائرى‌زاده را از طرف آقاى نخست وزیر خواهند داد و آقاى حائرى‌زاده در تعقیب بیانات سابق خود در باب قضایاى بجنورد که از طرف وزارت دادگسترى مأمور رسیدگى بودند و اداره قشونى ممانعت می‌کرد و وزیر دادگسترى نیز موافقت کرده بود شرحى بیان و اظهار عقیده بنمودند که بودجه محاکمات قشون ضمیمه دادگسترى و نفرات کمکى آقا ضمیمه ژاندارمرى و شهربانى شود و مانند سایر تشکیلات مملکت مطیع دولت باشد پسس با قرائت صورت  سؤالى که تقدیم داشته بودند در موضوع قتل محمد مسعود گفتند عملیات شهربانى و پارکه بدایت بیشتر اذهان را مشوب ساخت و حدسیات دیگر زده شد.

در این موقع چون عده براى مذاکره کافى نبود جلسه به تنفس ختم و به روز پنجشنبه محول گردید

نایب رئیس- نسبت به صورت جلسه اعتراضى هست آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- در جلسه قبل چون بنده مریض بودم و در مجلس نبودم یک مذاکره‌ای راجع به این موضوع قاچاق شده و در مجلس آقاى دکتر راجى نماینده محترم مجلس یک تذکرى دادند که درآن کار که یک پرونده مفصلى دارد دو نفر از نمایندگان هم شرکت داشته‌اند بنده چون نبودم و یقین دارم همه آقایان هم با این افکار و عقیده بنده موافق هستند اگر خداى نخواسته دو نفر نماینده برخلاف وظیفه در امر قاچاق مداخله کرده نباید حیثیت دیگران را لکه‌دار نمود صحیح است ماها همه معتقدیم که این مزلب باید روشن شودبنده از مقام ریاست استدعا می‌کنم به نام حفظ حیثیت نمایندگى و به نام حفظ شئون مجلس شورای ملى از وزارت دارایی بخواهند که این مطلب را بیایند در پشت تریبون اظهار کنند اگر نماینده‌اى چنین عمل پلیدى کرده باید سلب مصونیت از او شود صحیح است و اگر هم نیست باید بیاید اینجا بگوید و رفع اتهام از همه ما بشود (صحیح است)‏

نایب رئیس- در جلسه گذشته خود اینجانب  سؤالى در این باره از دولت کرده‌ام که در روزنامه‌ها مندرج است البته دولت خواهد آمد و توضیحات کافى در این باره خواهد داد و فرمایشات شما هم کاملاً درست است آقاى عباس اسکندرى راجع به صورت جلسه است‏

اسکندرى- بله‏

نایب رئیس- بفرمایید

عباس اسکندرى- مذاکره‌ای که بنده می‌خواهم بکنم و اعتراضى که به صورت جلسه داشتم یک قسمتى را آقاى ملک مدنى فرمودند بنده لازم نمی‌دانم تذکر بدهم به آقای دکتر راجى که همان موقعى که صحبت کردند باید می‌فرمودند که نسبت به کدام نماینده نظر دارند بعد هم که به ایشان گفته شد گفتند چون هنوز تحقیقم کافى نیست بعداً خواهم گفت بنده عقیده‌ام این بود که بهتر بود اول تحقیق خودشان را کافى می‌کردند وحالا هم که تحقیقشان کفی نیست که اینجا بگویند بهتر است این مطلب را پس بگیرند تا وقتى که تحقیق کافى بکنند چون وقتى گفته شد دو نفر دو نفرى که اسم برده نشده مجموعه مجلس شورای ملى جزء‌ آن دو نفر محسوب است (مکى- نه آقا آن‌ها که این کارها را مى‌کنند معلوم است) اجازه بفرمایید معذلک باید آقاى مکى مشخص بشود که این اشخاص کی‌ها هستند (نواب یزدى- هروقت رئیس بازرسى صورت داد می‌گویند) بنده از جناب آقاى دکتر راجى خواهش دارم تا وقتی که رئیس بازرسى یا دیگرى نیامده است و آن سند لازم را بهشان نداده است ایشان بیان خودشان را یا پس بگیرند یا اسم ببرند و ضمناً هم نظر به مضمون مندرجات مصاحبه دیروز آقاى نخست وزیر استیضاحى کرده‌ام که به مقام مصالح مملکت است و استقرار و تأیید نفت جنوب است و به هیچ صورتى مورد قبول ملت ایران نیست‏

نایب رئیس- در آخر جلسه خوانده می‌شود آقاى مکى راجع به صورت جلسه اعتراضى دارید

مکى- بله آقا دو موضوع است که بنده می‌خواستم به استحضار آقایان محترم برسانم یکى مربوط به صورت جلسات است که اخیراً برحسب تصمیم هیئت رئیسه محترم مجلس شورای ملى صورت جلسات در خود اداره تندنویسى تصحیح می‌شود و در چاپخانه مجلس شورای ملى چاپ می‌شود و غروب هر روز جلسه ما مى‌بینیم که صورت جلسه مجلس شورای ملى چاپ شده بین آقایان نمایندگان پخش می‌شود البته این تصمیم باید همیشگى باشد صدر زاده باز حمات بنده وهیئت تندنویسى و بنده می‌خواستم عرض کنم این تصمیم را که هیئت رئیسه تصویب می‌کند آثار مشروطیت و اصول پارلمانى مجلس شوراى ملى ایران را تقویت می‌کند بنده خواستم دراین مورد تجلیل و تقدیر کرده باشم هم هیئت تند‌نویسى را و هم تصمیم هیئت رئیسه مجلس شوراى ملى را (مهدى ارباب- زحمات آقای صدرزاده را ) بنده از همه آقایانى که زحمت کشیده‌اند و در این کار دخالت دارند تقدیر می‌کنم (سزاوار- اما به شرطى که برای همه بفرستند) و تصور می‌کنم همه همکاران محترم بنده با این موضوع موافق باشند اما مطلب دیگرى که می‌خواهم عرض کنم این است که اینجا ضمن ذکر صورت غائبین یک عده از آقایانى که تقاضاى مرخصى کرده‌اند و مرخصى آن‌ها در کمیسیون عرایض تصویب شده تقدیم به مقام ریاست هم شده است و این آقایان مراجعه می‌کنند که با این که تقاضاى مرخصى کرده‌ایم و این مرخصی‌ها تصویب شده معهذا ما را غایب منظور می‌کنند و می‌خواستم تقاضا کنم که اگر مجلس اجازه می‌دهد این مرخصى‌هایی که جزء دستور مجلس است در یک جلسه به تصویب مجلس شوراى ملى برسد (صحیح است)‏

نایب رئیس- آقاى دکتر راجى‏

دکتر راجى- همان طور که در جلسه گذشته بنده از ریاست محترم دولت که در عین حال وزیر دادگسترى هم هستند تقاضا کردم که تا یک هفته بیایند اینجا توضیحات کافى در اینجا بدهند اگر تا یک هفته یا ده روز دیگر این توضیحات را ندهند بنده می‌آیم اینجا و اسامى آقایان را مى‌گویم (صحیح است- احسنت)‏

نایب رئیس- آقاى سزاوار راجع به صورت جلسه است‏

سزاوار- البته در صورت جلسه اگر مطالبى را به طور خلاصه یا تفصیل بنویسند بهتر این است که اظهارات نماینده‌ای را که می‌نویسند سر و دست شکسته نباشد بنده در جلسه قبل یک عرایضى کردم راجع به دیوان کشو منظورم از این عرایض این نبود که شخصیت‌های دیوان کشور را معرفى کرده باشم زیرا شخصیت‌های دیوان کشور همه‌شان معروفند و احتیاجى ندارند که دیگر بنده آنها را در پیشگاه مجلس معرفى کنم فقط می‌خواستم عرض کنم که در جریان رسیدگى دادگاه‌ها و همچنین دیوان کشور در یک پرونده‌ای یا مورد رسیدگى بوده و از رسیدگى خارج شده یا وزیر خواسته یا معاون خواسته این نمی‌بایستی در مجلس شورای ملى به طور اسم بردن فلان قاضى مذاکره شده باشد بلکه به عکس بایستى از وزیر دادگسترى جریان امور را  سؤال کرد و وزیر دادگسترى هم مکلف است که جواب آن قسمت را بدهد زیرا آمدن و گفتن به این صورت که فلان پرونده در چه ساعت از کجا خارج شده و به کجا رفته قضاتش کی‌ها بوده‌اند و جوابش را در روزنامه بدهند این صحیح نیست و این شایسته نیست براى دستگاه قضایی آن هم دیوان عالى کشور (صحیح است)

+++

 نایب رئیس- آقاى حاذقى در صورت جلسه تذکرى دارید

حاذقى- بله تمام آقایان نمایندگان محترم که در جلسه پیش و در پایان آن جلسه حضور داشتند درست به خاطر دارند که عده زیادى در بیرون جلسه بودند و خواهش شد که آن‌ها را دعوت کنند و نیامدند مقام ریاست فرمودند که اسمى آن‌ها را ثبت می‌کنیم در جلسه دیگر می‌خوانیم و به همین کیفیت ما راضى شدیم و از جلسه بیرون رفتیم این در صورت مجلس قید نشده و الان تقاضا می‌شود از مقام ریاست مجلس که دستور بفرمایند همانطور که انروز درجلسه صحبت شده است و اکثر آقایان نمایندگان حضور داشتند این را عمل کنند براى  این که تمام بیچارگی‌های این مملکت از این است که وقتى تصمیمى گرفته می‌شود عمل نمی‌شود صحیح است قانون‌ها نظامات مقررات عمل نمی‌شود مجلس باید پیشقدم باشد ما تصمیم گرفتیم که ساعت سه ربع کم به ظهر زنگ جلسه را بزنیم و دو و نیم به ظهر جلسه را تشکیل بدهیم و اگر آقایان نبودند تعطیل کنیم حالا استدعا می‌کنم همان طوری که تصمیم گرفته شده است اسامى آقایان خوانده شود بلکه وضع مملکت از این بهتر شود آقا مردم به تنگ آمده‌اند و عده‌ای از نمایندگان مجلس که اکثریت دارند از این وضع بیکارى مجلس به ستوه آمده‌اند

نایب رئیس- این بیانات آقا در صورت جلسه قید می‌شود و از جلسه آینده اجرا خواهد شد آقاى مسعود ثابتی راجع به صورت جلسه فرمایشى دارید؟

مسعود ثابتى- بله، در جلسه قبل بنده پیشنهادى تقدیم کردم راجع به طرح مالیات‌ها که مطرح شود و در اینجا بنده توضیح دادم و در موقعى که می‌خواستند رأى بگیرند عده کافى نبود آقاى رئیس فرمودند موقعی که عده کافى شود رأى می‌گیریم و بنابراین این قسمت در صورت مجلس قید نشده بود و بنابراین در اول دستور باید تکلیف پیشنهاد شده معلوم شود

برزین- آن طرحى که بنده تقدیم کردم‏

نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس اعتراضى نیست بنابراین صورت جلسه یکشنبه نوزدهم و سه‌شنبه بیست و یکم تصویب شد

2- قرائت ورقه استیضاح آقاى عباس اسکندرى‏

نایب رئیس- استیضاح آقاى عباس اسکندرى قرائت می‌شود

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملى‏

طبق ماده 44 نظامنامه داخلى مجلس از جناب آقاى ساعد نخست وزیر و دولت ایشان از نظر مسئولیت مشترکى که دارند استیضاح دارم و مواد برجسته آن به قرار زیر است‏

1- سوء سیاست اقتصادى مخصوصاً آن قسمتى که مربوط به شرکت نفت انگلیس و ایران است حاذقى این مرد می‌گفت می‌خواهم مسافرت بروم باز اینجا ماند که استیضاح بدهد و مجلس را متشنج کند؟(‌فولادوند- خود آقاى حاذقى می‌خواند نظم جلسه را رعایت کنند خودشان باعث اغتشاش می‌شوند) و از مصاحبه که با مخبر رویتر نموده‌اند اتخاذسند می‌نمایم ومتن آن درروزنامه اطلاعات به شماره 6834 مندرج است ومیگویند که دولت من نیز صمیمانه می‌کوشد که در این مورد از حقوق ملت ایران حمایت نموده و نسبت به اجرای پاره‌ای از مواد امتیاز‌نامه شرکت نفت ایران و انگلیس پافشارى کند الخ ...... و این مصابحه صریحاً استقرار و تأیید قرار داد منفور و مردود 1933 نفت جنو‌ب است که هیچگاه این تمدید از طرف ملت ایران شناخته نشده است‏

2- سکوت و عدم اعتراض دولت نسبت به ساختمان تصفیه‌خانه‌ها که درخارج از ایران از طرف شرکت بنا می‌شود

3- نسبت به سیاست عمومى دولت و اعتراض به افراد دولت از نظر عدم صلاحیت‏.

تقاضا دارم دستور فرمایند براى تعیین روز استیضاح و جواب هرچه زودتر در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند

حاذقى- روز سه‌شنبه دولت می‌آید و جواب می‌دهد

3-‌اعلام وصول طرح قانون راجع به اصلاح قانون انتخابات انجمن شهردارى‏

نایب رئیس- متن استیضاح براى دولت ارسال خواهد شد براى تعیین وقت طرحى به قید دو فوریت از طرف آقاى برزین همهمه‌ی نمایندگان توجه بفرمایید چه عرض کنم به قید دو فوریت راجع به اصلاح قانون انتخابات انجمن شهردارى رسیده که در موقع خود مطرح خواهد شد

محمد‌على مسعودى- صحیح است. بسیار طرح خوبى است‏

نایب رئیس- آقاى حائرى‌زاده راجع به  سؤال خودتان‏...

حاذقى- بنده اخطار نظامنامه دارم‏

نایب رئیس- مطابق کدام ماده‏

حاذقى- مطابق مواد 54 و 55 آئین‌نامه تصریح می‌کند در باب‌ سؤالات که نمایندگان می‌توانند در بدو و یا ختم مجلس از وزرا‌ سؤالاتى بنمایند از موضوع  سؤال باید زیرا قبل از وقت مستحضر کنند نماینده‌ای که  سؤال نموده حق دارد به طور اختصار مجدداً به وزیر جواب بگوید وظیفه مقام ریاست است که نظامنامه مجلس را اجرا کند نظامنامه درمجلس حقیقت مبتذل ولغو شده است جناب آقاى حائرى‌زاده هم می‌خواهند از دولت  سؤال بکنند و ما هم به کمال افتخار گوش می‌دهیم اما بحث در تاریخ و جغرافى از دوره‌ی کورش کبیر هخامنشیان که در مورد  سؤال این است  سؤال را باید به طور اختصار بفرمایند دولت هم جواب بدهد مجلس که همه‌اش براى استیضاح نیست ما باید کار بکنیم قانون باید تصویب بکنم وضع مملکت را باید اصلاح بکنیم خلاصه  سؤال خودشان را بفرمایند دولت هم جواب بدهد مجلس هم نظر خودش را بدهد

4- بقیه  سؤال آقاى حائرى‌زاده و جواب آقاى معاون نخست وزیر

نایب رئیس- آقاى حائرى‌زاده دو جلسه صحبت فرموده‌اند البته این جلسه سعى خواهند فرمود که بیاناتشان را به اختصار بفرمایند و آقاى طباطبایی هم که براى جواب حاضر هستند و جواب خواهند داد بفرمایید آقاى حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده- آئین‌نامه‌ای که آقاى حاجى آقا بیان فرمودند آن کلمه اختصار مال جوابى است که نماینده پس از جواب نخست وزیر با دولت خواهد داد سؤال ممکن است خیلى مشروح باشد در اینجا محدود نکرده  سؤال را (صحیح است)‏

دهقان - سؤال هم باید مختصر باشد

حاذقى- این  سؤال نیست، ‌سؤال یعنى پرسش‏

حائرى‌زاده- من اولاً از جناب نایب رئیس و مجلس تشکر می‌کنم در این جلسه با این که نیم ساعت به ظهر بیشتر نمانده اول جلسه به من اجازه داده‌اند که مطلب خودم را به عرض مجلس برسانم که نماینده دولت پس از استماع جواب من را حاضر کند و طول کشیدن جلسات را من تقصیر نداشتم در آخر جلسه وقتى که آقایان نمایندگان خسته شده بودند و زیاد کار کرده بودند به من نوبت می‌رسد چند دقیقه که صحبت می‌کردم تعطیل می‌شد این دلیل طول  سؤال من نیست و ضمناً مردم از بس بدبخت و بیچاره هستند وقتى یک نفر وارد بحثى شد تذکر و اطلاع و مدارک و اسناد براى او می‌فرستند و در این چند روزه براى من عکس بعضى از اوراق عکس بعضى از مناظر که این‌ها مدارک و ادله است براى کثافت اوضاع این مملکت فرستاده شده شکایات جور واجور هم رسیده الساعه دو نفر از کارگرهاى مجلس خودمان شکایت کرده بودند که ما را بیخود بیرون کرده‌اند من از آقاى کار‌پرداز که پرسیدم معلوم شد یک نفرى آنجا هست و کارهاى آنجا را عهده‌دار است و او اشخاصى را مى‌آورد و به کار می‌گمارد اگر قصورى شده است تقصیرى شده است و کارگر را بیرون کرده‌اند مربوط به آن متصدى بوده و مربوط به کار‌پردازى نبود خوب مردم بیچاره هستند ناله می‌کنند که در این سرماى زمستان به جاى  این که به آنها کمک بشود کارگر را بیرون می‌کنند از کار و بدبختش می‌کنند این‌ها یک موقعى باید صحبت بشود مجلس براى کارهاى اساسى است و عرایض من تصور نمی‌کنم یک کارهاى خصوصى و جزیی باید صحبت بشود مجلس براى کارهاى اساسى است و عرایض من تصور نمی‌کنم یک کارهاى خصوصى و جزیی باشد یک موضوع کلى و مملکتى است که من دراطرافش مجبور شده‌ام بیاناتی اینجا عرض کنم و سؤال کنم ادله و پرسش خودم را هم باید عرض کنم تا وقتى که دولت متوجه باشد که با این مدارکى که بنده ذکر کردم سیاست داخلى او خراب است و برای اصلاحش باید اقدام بکند اگر دولت به همان اصولى که معمول بوده تا به حال تکذیب بکند که مربوط به من نیست و این سیستم حرف‌ها باشد آن وقت من مدارک و اسناد در جواب دولت ارائه خواهم داد حال خیلى مختصر وفهرست وار عرض می‌کنم پریروز رسیدم به این قسمت از  سؤال که نوشته است موضوع حمله به اداره روزنامه صداى وطن و مجروح نمودن کارمندان آن و تحصن مدیر روزنامه مذکور به علت عدم تأمین جانى به مجلس شوراى ملى و همچنین حمله به اداره روزنامه کسرى و سایر جراید و آتش زدن چادر یکى از مدیران جراید در اطراف تهران یکى موضوعى که درش می‌خواستم صحبت بکنم همین بود بدیهى است هر یک از این وقایع جدا جدا موضوعى نیست که جنبه سیاسى داشته باشد ممکن است نزاع‌های شخصى و اغراض خصوصى موجب این جریان شد‌ه باشد ولى با سوابق مقالات این

+++

 جراید و گزارش‌هاى دکتر رادمنش به مأمورین ژاندارمرى محل و پیش‌بینى این واقعه آتش زدن چادر روشن می‌سازد که این عملیات سرچشمه‌ی دارد داخلى است یا خارجى نمی‌دانم به نفع کیست و کجا است معلوم نیست‏

3- قتل و غارت‌هاى مسلحانه‌ای که در اطراف تهران اتفاق افتاد با این که بعضى از مباشرین دستگیر شده بودند ولى موضوع تاکنون مسکوت مانده است (سزاوار- صحىح است) موضوع شلیک 27 خرداد جمعى مجروحین آن‌ها دیده شد و گفته می‌شد که جمعى هم مفقود‌الاثر شده‌اند البته در نقاط دور دست مملکت نقاطى که قواى تأمینیه به حد کافى نیست نقاطى که اشخاص مسلح و سلحشور زیاد هستند این قبیل اتفاقات ممکن است زیاد و عادى باشد و ریشه و پایه خطر ناکى نداشته باشد ولى درتهران و نزدیک تهران که افراد عادى داراى اسلحه نیستند فقط قواى انتظامى و قشونى طبق قانون حامل اسلحه می‌توانند باشند دزدی‌های مسلح از یک طرف در پشت دروازه تهران و حمله و شلیک به متظلمین که به طرف مجلس براى ابراز عدم رضایت خود از حکومت هژیر می‌آمدند مطلب را صورت دیگرى جلوه می‌دهد و دست‌هاى جنایتى براى واژگون ساختن اساس آزادى مسلم در کار بوده خود ماها ناظر بودیم که آقاى رئیس دژبان و چند نفر از افسرهای شهربانى به عادت دوره دو سه سازى بیست ساله صورت مجلس تنظیم کرده بودند که هجوم و حمله از طرف مردم متظلم بدون سلاح بوده و استشهاد موجود داشتند ولى معلوم شد این عمل براى سرکوبى آزادى تهیه شده بود و در حضور خود من دور‌بین عکاسى را براى محو آثار جرم میل داشتند بگیرند و موفق نشدند و عکس فورى از عملیات تهاجمى مأمورین رئیس دژبان موجود است چون آقاى هژیر شخص مرموزی است سرچشمه این جنایات مربوط به ارباب طمع داخلى است یا سرچشمه خارجى دارد بر من مجهول است‏

5- اینجا قحطى مصنوعى در مرکز و نقاط دیگرى که غله خیز بوده در سر خرمن بدیهى است ملت ایران اگر از حیث تمدن جلوتر از زمان ناصرالدین شاه نشده است عقب‌تر هم نرفته است و عده جمعیت این مملکت البته زیادتر از آن دوره نیست زیرا که اهالى بنادر جنوبى ما و سرحدات شرق و غرب ما از فشارهاى مأمورین فاسد هجرت نموده. خالى از سکنه شده است البته وسائل حمل و نقل امروز به مراتب بهتر از دوره ناصرى است چه شده است که در سر خرمن با بودن این تشکیلات عریض و طویل دولت ایجاد وحشت و اضطراب در جامعه نموده‌اند و حتى مملکت را محتاج به خرید غله از خارج ایران ساخته سر خرمن این کار را کردند حالا دولت عوض شد این سیاست تند و این قحطى مصنوعى از بین رفت و در زمان ناصر‌الدین شاه فقط یکى یا دو دفعه ایران گرفتار قحطى در بعضى از نقاط شده و هر شخص بصیرى را این مقایسه متوجه یک مراکز فسادى که ایران را گرفتار قحط مصنوعى سازند می‌سازند ریشه این فساد در داخله است یا خارجه دولت بهتر می‌داند.

جناب آقاى نخست وزیر خود شما در مجلس بوده و فعلاً نیز با نمایندگان خلطه و آمیزش دارید علت  این که چند جلسه مجلس براى اختلاف تصویب یک دوازدهم و چهار دوازدهم متشنج بود و بعد با نود رأى موافق بودجه چهار دوازدهم با سلام و صلوات تصویب شد چه بود آیا این وکلا اشکالاتى که براى تصویب چهار دوازدهم داشتند مرتفع فرمودید مگر وحى و الهامی از یک مبداء غیبى به آقایان شده بود فراموش نمی‌کنم روزى در مجلس ختمى حاضر شدم واعظى از روى منبر خطاب به هئیت حاکمه می‌گفت ما نمى‌گوییم دوره دموکراسى و آزادی است ما می‌گوییم ملت ایران همه غلام و کنیز شما هیئت حاکمه هستند آیا غلام و کنیز خوراک و لباس لازم ندارد شما که تهیه روز فرار خود را دیده و طیاره و اتومبیل براى روز فرار موجود دارید تکلیف این ملت بدبخت چیست که خوراک و پوشاک ندارد و قدرت ایستادن و پاى فرار ندارد با این که من خودرا شریک و طرفدار این هیئت حاکمه‌اى که طرف تعرض واعظ منبر بود نمی‌دانم ولى چون مطالب حقیقت بود خجالت کشیدم که در صف هیئت حاکمه باشم و حرف‌هاى او را تصدیق دارم گربه رقصانی‌هایی که در داخل و خارج مجلس براى بیزار کردن ملت از مشروطیت می‌شود سرچشمه‌ای دارد دولت باید از آن سرچشمه اطلاع داشته باشد روز تصویب چهار دوازدهم اشخاصى که آمدند به حیاط مجلس برخلاف نظام ومقررات این‌ها از کارمندان گرسنه دولت بودند (مکى- خیر ابداً‌) یا استخدام شده بودند برا‌ى همچو روزهایی (باتمانقلیج- حقوقشان را نداده بودند آمدند حقوقشان را بگیرند) این تلگرافاتی که از ولایات علیه بعضى از آقایان نمایندگان به مرکز مخابره شد از بندر پهلوى بعد از کشته شدن یک نفر سرباز و نطق آقاى معتمد دماوندى و اراک و بعضى از نواحى دیگر آیا از چه منبع غیبى به آنها الهام شده بود که این دو سه نفر نماینده خیانتکارند؟(‌مکى- آقاى شکرایی از دربار تحریک کرده بود) (همهمه نمایندگان)(‌دهقان- به دربار چه مربوط است)( مکى- سند نشان می‌دهم) که مطیع دستور بعضى مراکز نمی‌شوند همین مسخره بازی‌ها در دوره شاه سابق کراراً شده یا به دست قشونى یا به دست شهربانى خلاصه اشخاص متملق و چاپلوس در همه دنیا هستند که به نفع مراکز قدرت برخلاف اراده و میل قلبى خود ایجاد تشنج می‌کنند ولى دولت باید ریشه فساد را قطع کند اگر منبع داخلى دارد شدید‌اً مجازات نماید نه عاملین و مباشرین را در رأس کارهاى حساس مملکتى بگذارند و اگر ریشه خارجى دارد بر ملت ایران روشن سازند که از چه منبع داخلى دارد شدید‌اً مجازات نماید نه عاملین و مباشرین را در رأس کارهاى حساس مملکتى بگذارند و اگر ریشه خارجى دارد بر ملت ایرا‌ن روشن سازند که از چه منبع است اگر تقصیر مجلس شوراى ملى ایران شکایت از بی‌عدالتی‌هاى کمپانى نفت جنوب است و یا از شیلات بحر خزر معلوم کنند و اگر تقصیر بعضى از افراد نمایندگان این است که چرا میل ندارند دوره وحشت و ترور دوره قلدرى و زور تجدید شود آن را هم روشن سازند که سرچشمه این گربه رقصانی‌ها کجا است اگر دولت می‌تواند به این بازی‌های مسخره خاتمه دهد مشغول کار باشد خدا پشت و پناه او من هم به سهم خود براى حمایت او فداکارى خواهم کرد و اگر دولت قادر نیست به این بازی‌های مسخره خاتمه دهد چرا کپسول جنایات می‌شود و پرده‌ روى خرابکاری‌ها کشیده این ملت را به خواب خرگوشى سرگردان نگاه می‌دارد برود استعفا بدهد در این موضوع بیشتر صحبت نمی‌کنم در خانه اگر کس است به یک حرف بس است... هفتم- اظهارات وزیر امور خارجه‌ی سابق در لندن راجع به تغییر قانون اساسى ایران و مذاکره‌ى نامبرده با اولیاى دولت انگلیس این موضوع در رادیو لندن منعکس شد (عباس مسعودى- تکذیب شد ) من نمی‌خواهم تصدیق بکنم این موضوع در رادیو لندن منعکس شده است یا دروغ من نمی‌دانم تا نباشد چیزکى مردم نگویند چیزها قانون اساسى ایران گوهر گرانبهایی است که با وجود فداکاری‌های زیاد از طرف ملت ایران مخصوصاً حجج اسلام خیلى ارزان به دست ما آمده است ولى مفت از دست نخواهیم داد هیچ مقامى غیر از اراده ملت ایران صالح براى بحث در این موضوع نیست (صحیح است) مجلس دولت شاه گدا حق ندارند دست تعدى و تخطى به این گوهر گرانبهاى ملى دراز کنند یک دفعه در نتیجه حوادث دنیا تشنج مصنوعى در ایران درست شد و محیط مساعد بود چهار اصل قانون اساسى تغییر کرد اطمینان دارم که دنیاى امروز مساعد با تشنج‌هاى مصنوعى و کمک به فکرهای دیکتاتورى نیست دنیایی که دیکتاتور عادلى مثل هیتلر را نیست و نابود کرد در مملکت ما یک افراد کثیفى نمی‌توانند نقشه قلدرى را مثل 28 سال پیش طرح‌ریزى کرده و ملت ایران به روز سیاه بنشانند آیا دولت در این موضوع تحقیقات کرده کسانی که مقدرات ملت ایران را عقیده دارند در وزارت خارجه انگلستان باید حل کنند به عقیده من به نفع ملت ایران مهدور‌الدم خواهند بود ایران ملت و مملکتى آزاد دارد کسانی که براى کارهاى داخلى ما عقیده دارند باید با خارجه‌ها قطع و فصل کنند باید نیست و نابود شوند (صحیح است) جناب آقاى ساعد شما در این موضوع تحقیقاتى کرده‌اید اگر اطلاعى دارید مجلس شوراى ملى را مطلع سازید و کسانى که این رویه غلط را میل داشته‌اند تعقیب نمایند مجازات کنید این قانون اساسى ناموس ملت ایران است حق ندارند با اجانب در موضوعات مربوط به داخل ایران وارد مذاکره شوند چه مستقیم و چه غیر مستقیم هشتم ایجاد اختلاف در بین معلمین ما دانشجویان دانشگاه تهران و کارگران یکى از موضوعاتی است که دلیل  سؤال بنده در این قسمت بود این موضوعى است که از چند سال پیش به این طرف سرمایه کسب و قدرت اشخاص شده است هر چند روز یک دفعه می‌شنویم این اتحادیه علیه آن اتحادیه این افراد علیه آن افراد بحرهاى پو‌چ حمله و تعرض می‌کنند ا‌ز دانشجویان در دانشگاه تعهد می‌گیرند (حاذقى- در مملکت هزار خلاف قانون می‌شود کسى حرف نمی‌زند) هر دسته کار‌گر هر روز براى یک زن و مردى زنده باد مرد‌ه باد می‌کشند در مسافرت‌هاى منسوبین دربار در ولایات دانشجویان بدبخت را از تحصیل براى تشریفات و زنده باد کشیدن باز می‌دارند آقایان شاه براى مملکت است نه مملکت براى شاه افراد فامیل سلطنتى البته پیش از دیگران باید رعایت مصالح عمومى را بنماید

اصل 59 قانون اساسى- شاهزادگان طبقه اول یعنى پسر و برادر و عموى پادشاه عصر نمی‌توانند به وزارت منتخب شوند این اصل بدون فلسفه نوشته نشده است معنى این اصل آن است همچنان که شاه از

+++

 مسئولیت مبرى است و حق دخالت در کارهایی که ایجاد مسئولیت کند ندارد اشخاص نزدیک مقام سلطنت نباید متصدى کارهایی که مسئولیت دارد بشوند تا احترام مقام سلطنت بیشتر طرف توجه بوده و قلباً ملت ایران این مقام را احترام بگذارند.

اشخاصی که از راه تملق و چاپلوسى در پیشگاه اعلیحضرت همایونى به مغالطه و سفسطه وسیله‌ی تشریفات اجبار‌ی را فراهم می‌کنند باید از طرف دولت تعقیب و مجازات شوند

یک مراسله به دست من رسیده است تحت شماره 4401 وزارت کار دستور می‌دهد به اداره کار آذربایجان که کارگران را متوجه اتحادیه اسکى سازید (خنده نمایندگان) آیا مأمورین دولت چه حق دارند از مقام و موقعیت خودله یا علیه یک اتحادیه اقدام نمایند البته تمام افراد در مرام و مسلک آزاد می‌باشند ولى وقتى ممتصدى شغل دولتى دشند حق ندارند در این مقام که از طرف عموم به آنها امانت داده شده خیانت کنند و از یک دسته به میل خود حمایت و برای دسته دیگر کارشکنى نمایند- (جمال امامى- تاریخش کى است؟) مراسله‌ی دیگرى نیز به دست من رسیده است تحت شماره 20578ـــ 8-10-27 شعبه‌ی 4 رکن 2 به وزارت کشور دستور می‌دهد اشخاص را از اداره امار خارج سازند عامرى را کجا می‌نویسند از وزارت جنگ رکن دوم به وزارت کشور می‌نویسند که این اشخاص را از اداره آمار بیرون کنند من تحقیق کردم گفتند در رکن 2 اداره جاسوسى است چه حق دارد در کار وزارت کشور و سایر ادارات دخالت کند مدارک دیگرى نیز هست که ممکن خواهد بود در کمیسیون مخصوصى که جناب نخست وزیر تشکیل دهند ارائه تقدیم دارم‏

قسمت نهم- عفو مجرمین مسلم که باعث تجرى سایر غارتگران و جنایتکاران شده است و این موضوع محتاج به توضیح نیستم معلوم می‌شود کسى که مخالف اطاعت کورکورانه باشد درمملکت باید به سخت ترین مجازات‌ها او را مجازات کنند دزدى آدمکشى قابل عفو و ترحم و بخشش است‏!؟

در این موضوع محتاج به توضیح نیستم رفقاى من مثل آقاى مهندس رضوى در اطراف این موضوع صحبت کرده‌اند جاى تعجب است که درخواست تمیز خسرو روزبه رد می‌شود ولى امثال البرز. امان پور مختارى مورد عفو واقع شد از عطیه ملوکانه بهر‌ه‌مند می‌گردند

دهم- توطئه علیه ارباب مطبوعات و نویسندگان جراید به وسیله تصویب‌نامه‏

یازدهم- حمله به سر دبیر روزنامه على بابا در خیابان فردوسى‏

دوازدهم- آن اتفاق مسخره آمیزى که به قصد ارعاب مردم در پایتخت نزدیک دانشگاه و سایر خیابان‌ها اتفاق افتاد جمعى مجروح و گفته می‌شود بعضى مقتول شده‌اند

در 28 سال قبل از طرف کسانی که مسلح و بودن اجازه حکومت مرکزى به شکل یاغى وارد تهران شدند حمله به مدیر روزنامه نمودند مدیر روزنامه عشقى را کشتند تلگرافات از ولایات علیه مجلس نمودند و موفق شدند که ازادى راموقة از بین ببرند وچند سالى غارت نمایند ولى دنیاى امروز و مردم امروز غیر از دنیا و مردم 1299 می‌باشند به علاوه عمل کودتا علیه شاه وقت خواهد بود و بدیهى است اعلیحضرت جوان فعلى میل ندارند دیگران از قدرت مافوق قانون استفاده کرده شاه و مملکت را به خطر اندازند این عملیات که تمام به ضرر شاه و مملکت است با اغفال شاه انجام می‌گیرد لازم است دولت کنونى کمیسیونى از اهالى فن غیر از متملقین و چاپلوسی‌ها تشکیل داده من حاضرم با مدارک ریشه فساد را معرفى نمایم و دولت بدون محافظه کارى خائن و مفسد را طبق قوانین مجازات کند ولى اول باید رجال دوره شیخین تهیه نمود مخصوصاً لازم است مراقبت شود که دست مأمورین شهربانى و پارکه موجود در کار نباشد.

می‌شنوم که دوسیه 17 آذر را که آقایان محمد رشاد و عظیما تهیه نمودند و مسکوت ماند مشغول عوض کردن اوراق آن هستند راست یا دروغ نمی‌دانم به هر حال نباید این دستگاه فاسد مأمور تحقیق باشد اگر نماینده مجلس موضوعى را پرسش کند چون تمام اطلاعات تحت اختیار دولت است دولت باید جواب قانع کننده‌ای بدهد پرسش من فقط دو کلمه است آیا دولت متوجه این جریان‌ها هست یا نیست اگر هست چه اقدامى کرده و چه نقشه‌ای دارد که ملت ایران مجدداً گرفتار این بدبختی‌ها نشود

جناب آقاى ساعد این موضوعاتی که ذکر شد نمی‌توان گفت چون قبل از دولت شما بوده مسئول شما نیستید تمام خوبی‌ها و بدی‌هاى دولت‌های سابق به ارث به دولت حاضر رسیده است.‏

بیش از این امروز مقتضى نیست که صحبت شود در جواب فرمایشان جناب آقاى نخست وزیر ممکن است صحبت‌هایی داشته باشم که بعداً عرض می‌کنم‏

دو نفر رفیق محترم من آقاى آزاد و آقاى مکى به من نمایندگى دادند که مطالبشان را به عرض دولت برسانم و جواب دولت مرحمت کند و آقایان براى  این که کار مجلس زود به جریان خودش بیفتد صرف‌نظر از نطق در این مورد فرمودند ولى اگر دولت جواب اطمینان بخشى ندهد ما در جواب دولت لابد با مدارک و اسناد مشروحاً صحبت می‌کنیم و دیگر به این مختصر قناعت نمی‌کنیم‏.

نایب رئیس- آقاى طباطبایی‏

معاون پارلمانى نخست وزیر (آقاى طباطبایی)-  سؤالات آقاى حائرى‌زاده 12 فقره بود ولى به طوری که آقایان ملاحظه فرمودند و استماع فرمودند مطالبشان اظهاراتشان چندین برابر  سؤالات بود (حاذقى- یعنى فرع زاید براصل) خلاصه  این که در مواد نظامنامه یعنى ماده 54 و 55 نظامنامه مخصوصاً قید شده است پیش‌بینى شده است که  سؤال قبلاً باید به استحضار وزیر مسئول یا دولت برسد این است که دولت باید استحضار داشته باشد از مطالبى که گفته می‌شود و وزیری که شخصى که می‌خواهد جواب بدهد با استحضار و با وقوف به مطلب حاضر‌الذهن باشد و جوابى که داده می‌شود روى مبنى و اساس صحیح و محکم قرار بگیرد من باب مثل آقا فرمودید که راجع به وزارت کار یک مراسله‌ی ذکر شد نمره‌اش ذکر شد این جزء  سؤال بود و می‌بایست به ما داده شده باشد که ما هم رسیدگى کرده باشیم و روشن شده باشیم و استحضار داشته باشیم و جواب بدهیم این را من باب مثال عرض می‌کنم انشاء الله درضمن جلسات آینده باز راجع به مطالبی که در سؤالات بود و یا در مطالبشان گفتند جواب مقتضى از طرف دولت داده خواهد شد و اما 12 فقره  سؤالى که آقا فرمودند جوابى که از طرف دولت تهیه شده است من به عرض مجلس شورای ملى می‌رسانم‏.

دولت خیلى خوشوقت می‌شود که آقایان نمایندگان محترم اگر مطالب لازمى باشد بپرسند تا هم جواب عرض شود که سوء تفاهمى رخ ندهد و هم از راهنمایی‌ها و تذکرات آقایان در اجراى اصلاحات و انجام کارها استفاده کنیم‏

آقایان حائرى‌زاده و آزاد و مکى نمایندگان محترم دوازده فقره  سؤال از دولت نموده‌اند که گویا جزء یک مطلبى که مربوط به یک نزاع یا به قول آقایان حمله به سردبیر یک روزنامه است بقیه  سؤالات مربوط به زمان‌هاى قبل از تصدى این دولت بوده است ولابد اگر نزاع یا تعرضى واقع شده باشد درصورت مراجع مقامات صلاحیتداراز مجارى قانونى تعقیب خواهند کرد نسبت به قضیه قتل مرحوم محمدمسعود چنانچه آقایان بهتر اطلاع دارند از طرف مراجع صالحه اقدامات لازم به عمل آمده است (معتمد دماوندى- مراجع صلاحیت ندارند حرف در اینجا است) در دستگاه دادگسترى قضات بی‌غرض و با وجدان بسیار داریم (حائرى‌زاده- به آنها مراجعه نشده) و این قضیه مورد تحقیق و تعقیب بود و از طرف رئیس محترم دولت هم تأکیدات لازمه به مأمورین کشف جرم و دادسرا به عمل آمده است در موضوع حمله‌ی به اداره روزنامه مورد  سؤال تا این تاریخ کسى شکایتى در این باب نکرده و مراجعه به رئیس محترم دولت نشده است و همچنین در مورد تحصن یک مدیر روزنامه در مجلس و غیره که گویا سابقاً اتفاق افتاده در مدت کوتاهى که این دولت عهد‌ه‌دار امور کشور است نه چنین وقایعى رخ داده و نه شکایتى رسیده است اما این که از قتل و غارت‌هاى مسلحانه پرسیده‌اند از روزی که این دولت تشکیل شده همه می‌دانند که خوشبختانه در هیچ جا چنین وقایعى اتفاق نیفتاده است حوادث بیست و هفت خرداد مربوط به زمان تصدى این دولت نبوده معهذا به مسئولین امر و مقامات مربوطه دستورهاى لازم در کشف حقایق داده شده است و همین که پرونده امر تکمیل شد نتیجه به عرض مجلس شورای ملى خواهد رسید درباب قحطى مصنوعى که گویا مقصودشان کمیابى نان در ماه‌هاى گذشته است اخیراً توضیحاتى در این باب به مطبوعات داده شده و آقایان به خوبی مستحضرند که مقارن تشکیل این دولت وضع نان خیلى اسباب نگرانى شده بود و از طرف دولت در اولین قدم مسئله بهبود نان و تأمین مصرف غله تهران و تمام کشور بیش از هر چیز مورد توجه و اقدام عاجل قرار گرفت و با اقداماتى که به عمل آمده بهبودى محسوسى در وضع نان حاصل و رفع هرگونه نگرانى که محققاً مورد تصدیق آقایان نمایندگان محترم نیز می‌باشد

+++

گردیده و با اهتماماتى که از طرف دولت به عمل آمده وضعیت به صورت عادى برگشته است در قسمت حملات منظم و یا برنامه که اشاره فرمودند از طرف پاره اشخاص و برخى جرائد به قوه مقننه می‌شود شاید زاید باشد اگر بگویم که دولت هیچگونه مداخله‌ای خارج از ظایف قانونى خود در کار مطبوعات ندارد و همچنین در خصوص مخابره تلگرافاتی که می‌گویند مجعول بوده و برعلیه بعضى از آقایان نمایندگان رسیده تعقیب و رسیدگى منوط به شکایت نماینده محترم در محکمه صالحه است البته اگر چنین شکایتى شود دولت در رسیدگى به آن انجام وظیفه خواهد رد راجع به اظهاراتی که به وزیر خارجه سابق در لندن نسبت داه شده بود اولاً چنین اظهارى ازطرف وزیر امور خارجه سابق نشده است ثانیاً موضوع مذاکره در خصوص امور داخلى ایران به قدری بی‌اساس بود که در همان موقع چه از طرف رادیو لندن و چه از طرف وزارت امور خارجه تکذیب گردید و مقامات صالحه انگلستان نیز از انتشار این خبر مجعول اظهار تأسف نمودند.

در موضوع تولید اختلافات و تشنجاتی که اظهار داشته‌اند بین معلمین و دانشجویانى ایجاد شده است اختلاف بین آن‌ها به دولت ارتباطى نداشته و آقایان محترم اطلاع دارند که نسبت به معلمین از طرف دولت سخت‌گیرى به عمل نیامده است و به طور کلى در این قبیل امور کمال مراقبت شده و می‌شود که هرکس به کار خود با علاقه‌مندى بپردازد عفو مجرمینى که اشاره کردند خودشان استحضار دارند که هنوز از طرف دولت حاضر تقاضاى عفوى به عمل نیامده است اما ارباب مطبوعات که موضوع یازدهمین  سؤال آقایان است البته مستحضر هستند که رئیس محترم دولت شخصاً با مدیران محترم جرائد در تماس هستند و معتقدند که از نظریات و نشریات سودمند روزنامه‌های ملى وطن‌پرست که درحقیقت هادى و راهنماى افکار عمومى هستند باید استفاده نمود ولى نمایندگان محترم قطعاً تصدیق دارند که متأسفانه پاره ارباب قلم رعایت حیثیت و نزاکت را نمى‌نمایند.

آخرین‌ ‌سؤال مربوط بود به انفجار چند فشنگ که متأسفانه باعث زخم‌های بسیار سطحى نه نفر شده بود در این باب همان طور که آقایان ملاحظه فرمودند در اعلامیه‌هاى مقاما‌ت مربوطه توضیحات لازم داده شده است دولت امیدوار است این توضیحات مورد قبول خاطر آقایان نمایندگان محترم واقع شود و در آینده نیز با نهایت امتنان به  سؤالات آقایان در مسائل جاریه جواب داده خواهد شد و سعى دولت همواره مصروف به حفظ امنیت عمومى و رعایت اصول مشروطیت و احترام به افکار عمومى خواهد بود.

بنده از این فرصت استفاده می‌کنم در جلسه سابق مجال نشد به عرض آقایان برسانم که یک مقدار مطالبى راجع به وزارت دادگسترى در جلسه گذشته قبل از دستور اینجا صحبت شد بنده با ا‌‌ین که اطمینان داشتم به این که آقاى بوذرى از قضات صالح (نورالدین امامى- صحیح است ایشان مرد درستى هستند) از قضات صحیح‌العمل و درست و مجرب هستند و با مراقبت کامل دولت ممکن نبود و ممکن نیست که عملى برخلاف رویه و برخلاف قانون انجام بشود معهذا شخصاً تحقیق کردم و می‌توانم به آقایان اطمینان بدهم که عملى برخلاف ترتیب رخ نداده است (سزاوار- صحیح است. بنده خودم هم پرسیدم) (اسلامى- بنده هم پرسید صحیح است) مضافاً به این که آقایان توجه دارند وزیر عدلیه یا جانشین دستگاه دادگسترى ناظر بر تمام جریان دادگاه‌ها و محاکم دادگسترى ناظر بر تمام جریان دادگاه‌ها و محاکم است از لحاظ حسن جریان و کارهاى جارى در دادگسترى بنابراین لازم بود که اینجا تصریح بکنم و به آقایان نمایندگان اطمینان بدهم که جریان امور وزارت دادگسترى با اهتمامى که هست و با زحمتى که آقاى بوذرى می‌کشند امیدوار هستم که صورت خیلى بهترى پیدا بکند (صحیح است‏)

نمایندگان- دستور دستور

حائرى‌زاده- اجازه می‌فرمایید بنده توضیح دارم‏

نایب رئیس- به طور اختصار می‌توانید توضیح بدهید

حائرى‌زاده- فرمایش جناب معاون نخست وزیر تصور نمی‌کنم هرکس دیگر را هم که به جاى من بود قانع می‌کرد زیر‌ا که من نخواستم استیضاح بکنم بگویم دولت مقصر است در این جریان که بگویند این‌ها در این چند روزه ما نبوده و قبل بوده است تمام این‌ها فرد فردش را خود من تصدیق کردم که اگر به تنهایی هیچ جنبه سیاسى نداشت محمد مسعود را ممکن است دشمنى داشته و زده‌اند او را کشته‌اند فلان مدیر روزنامه هم کسى با او خصومتى داشته رفته چادرش را آتش زده یک دزدى هم توى دروازه تهران شده است یک بمب دستى یا مسلسلى توى اتومبیل‌های جیپ یک دیوانه‌ای یک بمبى را بد ساخته است با یک شریر رفته شرارتى کرده است تمام این قضایا فردفردش آن اندازه طرف توجه نبوده خود من در این موضع توضیح دادم ولى مجموع من حیث‌المجموع این‌ها از فساد دستگاه سیاسى داخلى ایران حکایت مى‌کندکه این دستگاه باید اصلاح بشود این دستگاه قابل دوام و بقا نیست که مردم راحت شب در خانه خودشان نخوابند و تکیه نکنند به این پارکه به این شهربانى به این دستگاه به این بازرسی‌ها این دستگاه‌ها قابل اعتماد نیست کار مملکت را فلج کرده است دیشب هم مدیر روزنامه سیاست ما را کتک زده‌اند این وضعیت مملکت ما است من می‌گویم اگر دولت ضعیف است چرا کپسول این جنایات می‌شود برود کنار اگر دولت می‌تواند اصلاح بکند ریشه‌های فساد را ببیند کجا است من تقاضا کردم براى‌ این که پر افتضاح درست نشود والّا عکس‌ها و مدار‌ک زیادى در کیف و در کاغذ من موجود است عکس اسناد و چیزهایی هست که کاشف و قایع و جنایت‌هاى بزرگى است در این مملکت عکس آن وقایع خونین است که در آن روز اتفاق افتاده است یکى بعد از دیگرى اسناد و مدارک دیگر هم پیش من هست من نمی‌خواهم وقت مجلس را صرف این کارها بکنم تقاضى کردم یک کمیسیونى تشکیل بدهند آقاى ساعد آدم نیک نفسى است آدم بسیار خوبى است یک کمیسیونى براى  این که راه حلى پیدا بکند که مملکت را از این بدبختى که ما را به طرف نیستى می‌کشاند نجات بدهد تشکیل بدهند من مدارک و اسناد می‌آورم آن خائنین و اشرارى که روى صندلی‌ها نشسته‌اند و مملکت را به این روز سیاه نشانده‌اند این‌ها را مجازات بکنند این‌ها را نیست و نابودشان کنند نه  این که ما بنشینیم محافظه کارى بکنیم سکوت کنیم در مقابل این حوادث و این وقایع که من حیث‌المجموعش مملکت را به نیستی دارد می‌برد دولت هم نباید بگوید زمان من نبود مربوط به من نیست قضات تحقیق می‌کنند چه دستگاهى این دستگاه پارکه بدتر از زمان و دوره مختارى شده امروز مردم اعتماد نمی‌کنند بروند آنجا کارشان را انجام بدهند دستگاه جنایاتى که 20 سال عادت کرده دوسیه‌سازى بکند امروز جزء مسائل عادیشان است با کمال وقاحت دوسیه می‌سازند جلو چشم ما به مردم شلیک می‌کنند بعد هم می‌گویند هیچ چیز نبود مردم هجوم کرده بودند از بالا خانه متعلق به روزنامه آقاى آزاد شلیک شده بود کیک شهادت داده دروغ‌ها می‌سازند این وقایعى که اتفاق افتاده و از توى اتومبیل شلیک کردند به مردم آن اتومبیلى که شیشه‌هایش سوراخ سوراخ نمی‌کند از بین می‌برد این مسلسل بوده باید کمیسیون فنى باشد اینها را رسیدگى بکند مسببین این جنایات را که می‌خواهند حکومت نظامى درست بکند پدرشان را در بیاورند ما یک روزى قانون حکومت نظامى را براى جلوگیرى از مرتجعین و مستبدین گذراندیم براى جلوگیرى از سالارالدوله بود این قانون نظامى امروز بلاى جان آزادى شده است یک دسته‌اى هم 20 سال عادت کردند در این مملکت و امروز می‌خواهند بهانه بکنند که دو مرتبه آن اوضاع را تجدید بکنند این فرمایشات شما جواب من نبود من آقاى ساعد را آدم خوبى می‌دانم ولى این جریان و این وضع مملکت را دارد به نیستى می‌کشاند ىک کمیسیونى تشکیل بدهند این اسناد و مدارک را من آنجا تقدیم می‌کنم‏.

نمایندگان- دستور دستور

کشاورز صدر- آقا پیشنهاد بنده مقدم است‏

5- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

نایب رئیس- پیشنهادى رسیده که 10 دقیقه تنفس داده شود بنابراین جلسه را به عنوان تنفس ختم می‌کنیم‏

حاذقى- آقا بنده مخالفم ختم جلسه باید با اجاره مجلس باشد

(25 دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- جواد گنجه‌ای‏

 

 سؤالات نمایندگان‏

جناب آقاى رئیس محترم مجلس شوراى ملى‏

تمنى دارم به جناب آقاى نخست وزیر اطلاع فرمایند که براى جواب  سؤال زیر در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند

اخیراً در بعضى از روزنامه‌های تهران اخبارى

+++

 راجع به کشف قاچاق‌های مهمى در بنادر جنوب درج شده و این اخبار در این اواخر به انواع مختلف در محافل و مجالس تعبیر و تفسیر و نسبت‌هایی به کنایه و یا به تصریح به مقامات مؤثر و اشخاص ذى نفوذ در کشور اشاره می‌شود که در این اعمال شرکت داشته و یا از اشخاص متهم حمایت کرده‌اند بنابراین تمنى دارم جناب آقاى نخست وزیر با حضور در جلسه علنى توضیحات لازم در اطراف این انتشارات اظهار و اشخاص ذی‌دخل را معرفى فرمایند

جواد گنجه‌ای- مامقانى‏

 

اخبار مجلس

روز چهارشنبه 22-10-27 چهار بعد از ظهر کمیسیون بودجه با حضور آقایان وزیران و معاونین دارایی و جنگ و رئیس اداره تسلیحات ارتش و قورخانه به ریاست آقای میر سید علی بهبهانی تشکیل گردید.

بدواً تبصره پیشنهادی وزارت دارایی راجع به حقوق بازرس دولت در بانک ملی مطرح پس از مذاکراتی چون در اساسنامه بانک ملی تصریح شده که تعیین میزان حقوق بازرس دولت در بانک با دولت بوده و پس از تصویب هیئت وزیران قابل پرداخت است لذا قرار شد شرحی به وزارت دارایی نوشته شود که پرداخت حقوق بازرس دولت پس تصویب وزیران قابل پرداخت است لذا قرار شد شرحی به وزارت دارایی نوشته شود که پرداخت حقوق بازرس دولت پس از تصویب هیئت وزیران مانعی ندارد سپس تبصره پیشنهادی آقای موسوی راجع به ازدیاد سرمایه بانک کشاورزی و امور دیگر مربوط  به قرضه کشاورزان و پیشنهاد آقای مهندس رضوی راجع به آگهی‌های دولت در جراید و روزنامه رسمی و همچنین پیشنهاد دیگر ایشان راجع به استخدام متخصصین خارجی برای اکتشاف معادن نفت و غیره مطرح و قرار شد بعد از مطالعه آقای وزیر دارایی مطرح شود.

تبصره پیشنهادی آقای معتمد دماوندی راجع به سد بندر پهلوی و بلوار آنجا مطرح با نظر موافق به بعد موکول شد.

بعد تبصره لایحه وزارت جنگ در خصوص اعتبار دو میلیون لیره از محل وجوه درآمد نفت برای تعمیرات کارخانه‌جات اسلحه‌سازی و خرید فشنگ از خارجه مطرح پس از توضیحاتی که نمایندگان وزارت جنگ در لزوم پیشنهاد مزبور داده‌اند مذاکرات کافی دانسته شد و رأی در پیشنهادات به جلسه بعد روز یکشنبه بعد از ظهر موکول گردید ساعت هفت ونیم بعد از ظهر جلسه ختم شد.

کمیسیون بهداری که قرار بود روز چهارشنبه 22-10-27 ساعت 11 تشکیل شود به واسطه عدم حضور اکثریت تشکیل نگردید.

 

شماره 13839                          2 مرداد 27

قوانین

 قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327

ماده واحده- کالاهایی که تا تاریخ تصویب قانون 18 خرداد ماه 1327 اعتبار آن به وسیله بیگانگان در بانک‌هاى مجاز باز شده و یا اسناد وصولى آن به بانک‌های مجاز رسیده و یا موجب اسناد حمل کشتى به مقصد ایران براى بیگانگان حمل شده مشمول ماده 2 قانون مصوب 18 خرداد ماه 1327 نخواهد بود

تبصره 1- کالاهایی که بارز دولتى وارد کشور شده و یا می‌شود باید با سود صدى پانزده در اختیار مصرف کنند گذاشته شود متخلفین مشمول قانون کیفر گرانفروشان خواهند شد

تبصره 2- هرکسى براى ورود کالا ارزى از د‌ولت دریافت دارد و به مصرفى که دولت براى آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سوء استفاده نماید و یا جنسى که با ارز دولتى تهیه می‌کند از قیمت مقرر قانونى گران‌تر بفروشد کلاهبردار محسوب و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومى قابل تعقیب کیفرى است‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى: رضا حکمت‏

شماره 16770                          4-9-1327

وزارت اقتصاد ملى‏

 

عطف به نامه شماره 10087- 20315 اشعار می‌دارد قانون اصلاح ماده دوم قانون فروش برنج در جلسه 31 تیر ماه 27 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و برای صدور فرمان آن طبق معمول اقدام شد ولى چون بندگان اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى در مسافرت اروپا تشریف داشتند و توشیح آن به فوریت میسر نبود تلگرافاً اجازه فرمودند قانون مزبور از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته شود و امریه مبارک ملوکانه در تاریخ 7 مرداد ماه 27 ضمن شماره 8640 به وزارت اقتصاد ملى ابلاغ شد و فرمان اجراى قانون هم در تاریخ شهریور ماه 27 به صحه مبارک ملوکانه موشح و ضمن شماره 10908- 21-6-1327به وزارت اقتصاد ملى ابلاغ گردیده است‏

 

بخشنامه‌ها

شماره 9788 ر ح ر 41342                                     28-9-1327

بخشنامه به عموم دادسراهاى شهرستان و استان‏

به طوری که از وزارت جنگ اطلاع می‌دهند غالباً اتفاق افتاده دادسراها نسبت به پرونده قرار عدم صلاحیت صادر و متهم را به دادسراى نظامى اعزام نموده و مراجع نظامى نیز خود را غیر صالح تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده‌اند و در نتیجه حل اختلاف هم دادسراهاى عمومى صالح معرفى شده و لذا متهمین اعزامى با ایجاد هزینه فوق‌العاده به محل اعاده گردیده‌اند براى احتراز از اشکال فوق مقرر می‌شود پس از صدور قرار عدم صلاحیت در دادسرا پرونده امر به دادسرای نظامى فرستاده شود ولى متهم در بازداشتگاه همان محل باقى بماند و اعزام متهم از شهرى به شهر دیگر طبق درخواست دادسراى نظامى انجام گیرد.

م- 5434

به جاى وزیر دادگسترى‏

 

شماره 12864/ 26448                     4-10-327

آقاى علىرضا امیدى دفتر یار دفتر اسناد رسمى شماره 3 ر 11 قم‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم شهر قم منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 12991/ 26230                   4-10-27

آقاى حسن صباحى بیدگلى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در دهستان بیدگل کاشان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 12993- 26232                            4-10-327

آقاى فضل الله میرزادى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه 3 میمند شیراز منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 12987- 26240                        4-10-27

آقاى سید صدر‌الدین روضاتى سردفتر ازدواج و طلاق‏ اصفهان

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294449!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)