کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 131 صورت ‌مشروح روز سه شنبه 28 اسفندماه 1313 (13 ذیحجه 1353).  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ طرح و تصویب بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص فنى مطبعه مجلس

4ـ شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى

5ـ شور اول یک قسمت از جلد دوم قانون مدنى از ماده 1062 تا 1120 راجع‌به نکاح و طلاق

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 131

صورت مشروح روز سه شنبه 28 اسفندماه 1313 (13 ذیحجه 1353).

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ طرح و تصویب بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص فنى مطبعه مجلس

4ـ شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى

5ـ شور اول یک قسمت از جلد دوم قانون مدنى از ماده 1062 تا 1120 راجع‌به نکاح و طلاق

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌مجلس روز چهارشنبه 22 اسفندماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت جلسه خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : ملک مدنی - حاج غلامحسین ملک - اسدی - مرتضی قلی خان بیات - دکتر قزل ایاغ - وکیل - مسعود ثابتی - یونس آقا وهاب‌زاده - شریعت‌زاده - کورس - معدل - هدایت - پورسرتیپ .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : اعظم زنگنه - اسفندیاری - دکتر ادهم - پناهی - نیک‌پور - قراگزلو - همراز.

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2ـ طرح و تصویب بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى

رئیس ـ خبر کمیسیون محاسبات راجع‌به بودجه یک ساله 1314 مجلس شوراى ملى:‏

کمیسیون محاسبات در جلسه 26 اسفند 1313 بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى را با حضور آقاى ارباب کیخسرو شاهرخ مطرح نموده و با توضیحاتى که از طرف آقاى ارباب در اطراف ارقام جزء آن داده شد کمیسیون محاسبات عین مواد پیشنهادى اداره مباشرت و صورت ضمیمه آن را تصویب و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ البته بودجه مجلس حقیقتاً بودجه نیست که مورد تنقید واقع شود طى اطلاعاتى که ما داریم در ظرف این چند سال اداره مباشرت مخصوصاً مقام محترم ریاست در تنظیم بودجه آنچه لازمه اقتصاد و میانه‌روى است اتخاذ کرده‌اند و چیزهاى زیادى در بودجه مجلس نیست ولى بنده دو سه نظرى داشتم ‌امروز که بودجه

+++

مجلس مطرح است خواستم به عرض برسانم. ظاهراً به نظرم می‌آید در بودجه پارسال هم بنده همین عرض را در بودجه مجلس کردم و آن این است که: در بودجه مجلس رتبه‌ها ذکر نمی‌شود و فقط حقوق را مى‌نویسند مثلاً در اینجا می‌بینیم نوشته است معاون اداره رتبه‌اش معلوم نیست چه است فقط از حقوق معلوم می‌شود که رتبه‌اش چند است در صورتی که در بودجه رتبه‌ها باید معلوم شود که چه قدر است رتبه فلان مسئول یا فلان مفتش ولى اینجا فقط حقوق را ذکر کرده‌اند و ظاهراً این صحیح نیست این یک نظر بنده بود و مقتضى است که اداره مباشرت من بعد اگر بودجه تنظیم می‌کنند رتبه‌ها را تعیین کنند در سال‌هاى آتیه یکى هم این است که عوائد مطبعه و باغ بهارستان اینجا عواید اگر معین شود تخمیناً بهتر است چنانکه در موقع لایحه تفریغ بودجه 1312 در چند روز قبل هم عرض کردم اینجا باید عوائد تقریباً معین شود مثل سایر عوائد چنانچه در سایر بودجه‌هاى مملکت عوائد اجمالاً معین می‌شود اینجا تقریباً هم معین نشده و باید تخمیناً معین شود که چه قدر است که جزء جمع محسوب دارند این هم یک نظر بنده است. نظر دیگرى هم راجع‌به بنایى و اعتبار بنایى دارم انیجا ذکر شده است که منظور شده سى هزار تومان سابقاً معمول این بود در مجلس که اگر اداره مباشرت یک بنایى را لازم می‌دانسته است بدواً یک نقشه‌اى تهیه می‌شد و یک جلسه خصوصى می‌شد آن نقشه به نظر آقایان می‌رسید بعد اقدام به بنایى می‌شد بنده عقیده‌ام این است که راجع‌به بنایى البته نظر آقایان نمایندگان هم باید جلب شود این است که اگر راجع‌ به نقشه و اساسش یک نظریاتى داشته باشند و بدهند بهتر است. مثلاً از قرارى که شنیده‌ام راجع‌به خیابانى که از پشت مسجد سپه‌سالار می‌خواهند تعمیر کنند یک نظریاتى هست که ممکن است بعضى از آقایان نظریاتى راجع‌به آن خیابان و لزوم یا عدم لزوم یا تعویق آن داشته باشند. البته اگر قبلاً یک مذاکراتى با آقایان شود بهتر است نظر دیگر بنده راجع‌به این متخصص فنى مطبعه است که اینجا ذکر شده چون لایحه متخصص فنى مطبعه هنوز در مجلس تصویب نشده و بهتر این بود که قبلاً آن لایحه متخصص تصویب می‌شد بعد اعتبارش اینجا ذکر می‌شد مخصوصاً راجع‌به متخصص فنى که اینجا ذکر شده در بودجه که حقوق مشارالیه ماهى پنجاه پهلوى است که به نرخ روز تسعیر می‌شود و اینجا معین می‌کنند ولى قبل از تصویب اصل لایحه استخدام او این را ذکر کردن اینجا که بودجه مطرح است به عقیده بعد صحیح نیست و قبلاً باید آن قانون تصویب شود بعد در ستون ملاحظات بودجه ذکر شود والا قبل از تصویب کنترات او در مجلس نمی‌دانم چه صورتى دارد؟

مخبر کمیسیون محاسبات (شاهرودى) ـ در جواب سؤالات نماینده محترم توضیحاتى لازم است عرض کنم: اولاً راجع‌به تشخیص رتبه‌ها در بودجه همان طور که خودشان‌ هم اشاره فرمودند حقوق معرف رتبه آنها نیز هست به علاوه مأخذ و ملاک دیگر رتبه مستخدمین احکام و سایر ترتیبات و قوانینى است که در دوسیه خدمت آنها مضبوط و مشخص است. راجع ‌به ساختمان نه هزار و پانصد تومان اضافه شده است که جمعاً سى هزار تومان است.

براى اثاثیه هم‌شانزده هزار و نهصد و هفتاد و شش تومان اضافه شده است و به مصارف مطبعه هم پانزده هزار و صد تومان اضافه گردیده است.

راجع‌به عوائد مطبعه و باغ چون عوائد مطبعه معلوم نیست و همه ساله تغییرات کلى ممکن است حاصل شود لذا تعیین نشده است. راجع‌به بنایى هم آقاى ارباب توضیحاتى خواهند فرمود.

رئیس ـ آقاى ارباب کیخسرو.

ارباب کیخسرو ـ تذکراتى که آقاى طباطبائى دیبا دادند اولاً راجع‌به رتبه بود در بودجه که براى آتیه منظور بشود و رتب بعدها ذکر شود البته براى آتیه در موقعى که مباشرت مجلس بودجه را تنظیم خواهد کرد اطاعت خواهد شد. براى حالیه هم تمام رتبى که تعیین شده البته

+++

صورت جزء منظم دارد که هم مقام منیع ریاست مجلس در آن بذل توجه فرموده‌اند هم در کمیسیون محاسبات توجه شده است.‌ اما چون منظور نظر آقا براى آتیه است که در ضمن خود بودجه ذکر شود البته هیچ مانعى ندارد و در جایش نوشته می‌شود. در قسمت عوائد باغ بهارستان و مطبعه فرمودند تصدیق می‌فرمایید که اینها را نمی‌شود یک حدى برایش پیش‌بینى کرد مثلاً ما عوائد مطبعه را از سال پنج هزار تومان عوائد خالص داشته‌ایم تا سالى شصت هزار تومان حالا کدام حدش را بگیریم؟ هیچ حدى را نمی‌توانیم بگیریم براى این که حد آن منوط به قسمت رجوعاتی است که به مطبعه می‌شود و آن هم فقط و فقط بسته به کارهاى عمده مالى دولت است مثل این که در‌ امسال 1313 عوائد پیش‌بینى می‌شود بعد از آن قسمتى که باید برگردد به دولت چون به طورى که ملاحظه فرموده‌اید ما مخارج را مخارج مطبعه را از هر حیث که از دولت می‌گیریم هر چه می‌گیریم در واقع به عنوان قرض است مطابق مصوبه بعد ما عین آن را برمی‌گردانیم به دولت فاضل آن هر چه می‌شود مطابق تصویبى که شده است که فاضل عایدات پنج ساله باید به مصرف تکمیل مطیعه برسد ما آن را مأخذ قرار می‌دهیم. در سال گذشته مطابق لایحه تفریغ بودجه که تصویب شد و ملاحظه فرمودید بیست و هفت هزار تومان و خورده عایدات خالص یعنى مازاد آن بود ولى پیش‌بینى‌ امسال نمی‌شود کرد و نوشت البته حسابش را که کردیم تقریباً شصت و سه هزار تومان عایدات آن خواهد شد عرض کردم یک حدى نمى‌توان بر آن متصور کرد و از روى همین‌ اشکال بود در سابق چند سال قبل از این همیشه یک مأخذى براى عوائد معین می‌شد ولى در خود مجلس این تذکر داده شد که چیزى را که نمی‌توان یک حد صحیحى برایش قائل شد بهتر این است که ذکر نشود و هر قدر عوائد شد در ضمن لایحه تفیغ بودجه تذکر داده خواهد شد و همان به تصویب می‌رسد پس این طور که نوشته شده است روى همان تذکر است و سوابقى است که خود مجلس این طور مصلحت دانسته است و همین طور هم عمل شده است راجع‌به بنایى هم فرمودند که سابقاً نقشه به نظر آقایان نمایندگان می‌رسیده است و بعد از آن عمل می‌شده است بنده از وقتى که متصدى این کار بودم و همچون چیزى را در نظر ندارم (عده‌ای از نمایندگان ـ صحیح است) (طباطبائى دیبا ـ بنده نظرم هست) حال بعضى از آقایان خواسته‌اند تماشا کنند غیر از این است که نقشه کشیده شود و ببرند آنجا و تمام آقایان نمایندگان افرادشان اظهار نظر بفرمایند و آن وقت ساخته شود (اورنگ ـ مگر آقایان نمایندگان معمارند) و این حرف معنایش این است که هیچ وقت ساخته نشود (اورنگ ـ صحیح است) براى این که در عمل دیدیم هر وقت ما شروع می‌کنیم به ساختمان حقیقتاً آن قدر متفاوتاً اظهار نظر می‌شود که انسان معطل می‌ماند چه بکند (صحیح است) اینجا نظرى که شرط است خودتان تصدیق مى‌فرمایید نظر مقام ریاست و هیئت رئیسه است که بعد از آن که نقشه به نظر هیئت رئیسه می‌رسد و بعد از آن که تصویب شد به موقع اجرا گذاشته می‌شود. راجع‌به خیابان که تذکر دادند و نقشه آنجا هیچ چیز در آنجا فرع تصویب مجلس است براى این که قطعه از اراضى مجلس اگر داده شود داده می‌شود و آن وقت هم لایحه‌اش به عرض مجلس باید برسد اگر مجلس تصویب فرمودند آن وقت عمل می‌شود (صحیح است) چون همچون اقدامى‌ تا به حال نشده است بنده راجع‌به آن عرضى ندارم هیچ‌گونه خرجى هم براى آن در ضمن بودجه پیش‌بینى نشده است در قسمت متخصص تذکر فرمودند که بهتر این بود که اول لایحه کنترات او اینجا مطرح می‌شد چون شامل حقوق است بعد راجع‌به حقوق تشخیص مى‌شد البته تشخیص این با بنده نیست تشخیص با مقام منیع ریاست است که هر ترتیبى مصلحت می‌دانند اتخاذ فرمایند به هر صورت ما هر دوش را از طرف اداره مباشرت تقدیم مجلس کردیم.‏

رئیس ـ آقاى اعتبار.

اعتبار ـ عرضى ندارم‏.

رئیس ـ آقاى هزار‌جریبى‏.

هزار‌جریبى ـ عرضى ندارم.

+++

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرى ـ بنده اصولاً موافق هستم با اصل بودجه لیکن عرضى که داشتم راجع‌به طرز تنظیمش بود چون بودجه باید حاکى از تشکیلات باشد و همین طور هم هست اصولاً ‌اما در بعضى اقلام طورى نوشته شده که معلوم نمی‌شود رتبه این مستخدم چه چیز است و چه حقوق دارد در صورتی که به عقیده من باید کمیسیون این را رعایت کرده باشد تفکیکاً نوشته باشد مثلاً یک جا می‌نویسد چهار نفر عضو به تفاوت 311 تومان در صورتی که این بایستى معین باشد که چه قدر باید به هر یک داده شود جمعاً نوشته شده چهار نفر عضو بلى در مستخدمین جزء که یکى سیزده تومان است یکى پانزده تومان است مانع ندارد در سایر بودجه‌ها هم نوشته نمی‌شود‌ اما اگر ‌اشخاص رتبه‌دار باشند به عقیده بنده باید تفکیکاً نوشته شود مقصودم این بود که تذکر داده شود براى بعد زیرا که گمان نمی‌کنم اداره مباشرت هم مخالف این ترتیب باشد مثلاً رتبه‌هایى هست که قطعاً از دون‌اشل بالاتر است چهار نفر عضو حقوق ماهیانه 353 تومان این یکى شصت تومان هم بیش‌تر است چرا باید بنویسند به تفاوت باید تعیین شود رتبه اینها چیست دو است سه است حداقل است حداکثر است وسط است معین کنند مقصود عرض بنده تذکر تنظیم بودجه بود که اگر چنانچه کمیسیون محاسبات یا اداره مباشرت صلاح می‌دانند در بودجه‌هاى بعد این رعایت را بکنند که واضح‌تر بشود یکى هم در اینجا یکى از آقایان تذکر دادند در خارج قبلاً صحبت بود که یک چیزى جزء ملزومات قسمت صحى در نظر گرفته شود که اگر کسالت و حوادثى پیش بیاید یک چیزهاى فورى باشد نمی‌دانم این قسمت منظور رعایت شده یا نه؟

رئیس ـ آقاى ارباب کیخسرو؟

ارباب کیخسرو ـ نسبت به آن قسمتى که یکى دو فقره جمعاً نوشته شده است البته همان قسمى‌ که فرمودند اینها همه داراى رتبه هستند براى تسهیل عمل در بودجه این قسم نوشته شده است ولى در اصل عمل البته هر کدام رتبه‌شان مشخص و معین است و براى آتیه همان طور که فرمودید منظور خواهد شد. در قسمت صحى که فرمودند اگر اینجا به اسم چیزى نوشته نشده است ضرورت ایجاب نمی‌کرده ولى جزو همان اعتبار فوق‌العاده که اینجا منظور است البته اعتبار فوق‌العاده براى همین چیزها است و البته قسمتى در اینجا تهیه شده است قبلاً اتفاقاتى هم که اخیراً افتاد که بیش‌تر تذکر داد یک تهیه‌هایى دیده شده است و تکمیل خواهد شد که در موقع خود اسباب زحمت و معطلى نباشد.

رئیس ـ آقاى مؤید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ بنده موافق هستم نه مخالف فقط بنده لازم دانستم در این موقع یک تذکى بدهم و آن این است که تقریباً بیست و هفت سال است بلکه داخل سال بیست و هشت هستیم که ما دولت و حکومت مشروطه داریم و در قانون اساسى در محاسبات عمومى‌ و هم در دیوان محاسبات در هر سه جا تصریح شده است که باید لایحه تفریغ بودجه در آخر هر سال داده شود علتش هم این است که بودجه در واقع یک اعتبارى است که از حیث جمع به یک وزارتخانه یا به دولت یا به مجلس داده می‌شود و اقلام خرجى هم نوشته می‌شود ‌اما ممکن است به آن مخارج صرف نشود این است که بودجه حال اعتبارى دارد. چى بودجه را مسلم می‌کند که این جمع عاید شده و به این مصرف رسیده است آن لایحه تفریغ بودجه است که تا به حال از طرف دولت به مجلس نیامده است لکن فقط بنده به نوبه خودم تشکر می‌کنم که بودجه مجلس همه ساله اول تفریغ بودجه سال گذشته است بعد بودجه سال بعد چند روز قبل از این در اینجا لایحه تفریغ بودجه را تصویب کردید و حالا هم بودجه می‌گذرد بنده عقیده‌ام این است که همان نکته که آقاى دکتر طاهرى تذکر دادند چون از نظر بودجه‌نویسى صحیح است در سال بعد در نظر بگیرید در تفریغ بودجه 314 که رتبه‌هاى مستخدمین با رتبه معین باشد اگر چه از‌ اشل و تطبیق معلوم می‌شود لکن تصریح بشود البته بهتر است و این را ممکن است در لایحه تفریغ بودجه معین کنند.

رئیس ـ پیشنهادى آقاى روحى کرده‌اند که من

+++

جایش را نمی‌دانم کجاست نوشته‌اند چون این کلمه خورشیدى در عنوان بودجه‌ای‌ است در هیج ماده نیست در متن بودجه نیست این را بنده نمی‌دانم کجا بگذارم.‏

روحى ـ اجازه می‌فرمایید؟

رئیس ـ بفرمایید.

روحى ـ در پیشنهاد مباشرت همه جا به جاى کلمه شمسى خورشیدى نوشته‌اند ولى کمیسیون حذف کرده‌اند بنده در ثانى پیشنهاد کردم و به طور کلى آقایان می‌دانند ملیت با دیانت دو تاست مذهب زبان ندارد لباس ندارد ملیت زبان دارد و محترم است و زبان در مملکت یکى از ارکان محترم ملیت و اساس ملیت است بنده به نام حفظ ملیت پیشنهاد کردم کلمه خورشیدى به جاى شمسى باشد حالا نظر آقاى مخبر را خواستم بدانم چیست.

رئیس ـ آقاى هزارجریبى.‏

هزارجریبى ـ آفتاب و شمس و خورشید و اینها همه یکى است بودجه را وقتى کمیسیون آوردند آقاى ارباب تشریف آوردند آنجا و توضیحاتى دادند و این لفظ را نوشته بودند و اصلاً لازم نبود ما بر طبق آن بودجه که دولت می‌آورد بودجه خودمان را تصویب می‌کنیم ما که نمی‌توانیم بر خلاف آن بنویسیم این را هم آقاى ارباب تصدیق کردند که صحیح است و بر طبق بودجه دولت نوشتیم و هیچ نظرى در کار نیست و این ربطى به مقام مذهب و غیر و زید ندارد (صحیح است).

رئیس ـ آقایانی که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول ـ براى مخارج دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و چهارده مجلس شوراى ملى مبلغ شش ملیون و هفتصد و پانزده هزار و هفتصد و شصت ریال موافق فقره یک الى چهار ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

رئیس ـ نظرى نیست (گفته شد ـ خیر) آقایانی که با ماده اول موافقند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ مطبعه مجلس مبلغ هفتصد و نود و چهار هزار و دویست و چهل ریال موافق فقره 1 و 2 ضمیمه براى حقوق و مخارج دوازده ماهه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده عقیده‌ام این است که در این ماده آقاى ارباب راجع‌به وضعیت مطبعه مجلس و عوائد و مخارج مطبعه و سرمایه فعلى آن یک توضیحاتى بدهند که معلوم باشد و خیلى مناسب است.

رئیس ـ آقاى ارباب کیخسرو.

ارباب کیخسرو ـ اولاً به طوری که خاطر محترم مستحضر است کلیه تأسیس مطبعه مجلس در 1300 شده اصل زمینه اولى براى دایر کردن مطبعه روى اصل رفع حوائج خود مجلس بود بعد متدرجاً در اثر تمایل و تذکرات و تقاضاى دولت مجلس موافقت کرد که هر وقتى قدم‌هایى که لازم است براى توسعه و ترقى آن بردارد و روى همین اصل عمل کردند خلاصه آن سؤالاتى که فرمودند البته اگر بخواهم مشروح عرض کنم ضرورت نخواهد داشت و وقت مجلس را ضایع می‌کند ولى به طور خلاصه عرض می‌کنم تا آخر سال 1312 (چون 1313 هنوز تکلفیش معین نشده است) کل عایدات مطبعه 6/ 409/ 979/ 50 ریال بوده از این مبلغ حقوق و مصارف که خرج شده است چهار میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و هشتاد و نه ریال و سى دینار. فاضل عایدات در این سنوات تا آخر 1312 2/ 021/ 490 ریال و بیست دینار. از این مبلغى که فاضل عایدات بوده کلیه اثاثیه مطبعه‌مان از هر حیث تهیه شده است با یک ملیون و هفتصد و چهل و شش هزار و دویست و سى یک ریال و بیست دینار و در حدود بیست و هفت هزار و پانصد و بیست و پنج تومان و نه ریال یا به عبارت دیگر 275/ 259 ریال بعد از وضع قیمت اثاثیه که مستهلک شده است فاضل عایدات داشته‌ایم. حالا از روى این «مأخذ کل عایدات ما» میزان

+++

سرمایه که مصرف شده است در اینجا و مستهلک شده و این قدر هم فاضل عایدات داریم. مطلب همین است که به عرض رسید و این وضعیت مطبعه ما است. و به طورى که عرض کردم در سال 1313 مأخذى که فعلاً پیش خودمان در نظر می‌گیریم در حدود شصت و سه هزار تومان فاضل عایدات خالص داریم بعد از آنچه که به خزانه مملکت و دولت برمی‌گردد ـ البته آن مزید می‌شود به اعتبار پنج ساله که مجلس تصویب فرموده است که تا آخر 1314 به مصرف تکمیل و ترقى خود مطبعه باید برسد که با‌ آمدن یک نفر متخصص‌ امیدواریم طورى وضعیت مطبعه اصلاح شود و ترقى کند که اسباب رضایت خاطر نمایندگان محترم و مملکت باشد. راجع‌به کتابخانه هم اگر چه سؤالى نشد ولى خواستم عرض کنم کتابخانه مجلس که ما‌ امسال اعتبارش را در بودجه زیاد کرده‌ایم از روى حوائجى است که براى آن متصور شده است. کتابخانه الان محل توجه خیلى‌ها واقع شده و از ورودیه که به اشخاص داده شده یعنى به حدى که تقاضا شده (نه این که تقاضائى رد شده باشد) در حدود هزار و پانصد است که عده معینى هر روزه آمده و استفاده می‌کنند. عده کتبمان هم بین سیزده و چهارده هزار جلد است و این قسمت چون محل حاجت عمومى‌است و طرف توجه می‌باشد این بود که‌ امسال اعتبار بودجه کتابخانه را زیاد کردیم تا بیش‌تر وسایل رفع حاجت عمومى‌ فراهم شود و در اینجا موقع را مغتنم می‌دانم عرض تشکر کنم از سه نفر از نمایندگان محترمى‌که براى شوراى کتابخانه قبول زحمت می‌فرمایند و بذل توجه می‌کنند و همه چیز را تحت نظر و توجه خودشان قرار می‌دهند (آقاى افسر و تربیت و میرزا یانس) که شوراى کتابخانه را ترتیب داده‌اند و در این قسمت‌ها بذل توجه می‌فرمایند و می‌توانم عرض کنم که وضعیت کتابخانه با سابق خیلى فرق کرده و در تحت توجهات همه آقایان محترم و آقایانى که توجه بیش‌ترى دارند بیش‌تر مورد استفاده عمومى قرار گرفته و‌ امیدواریم بهتر هم بشود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم که بالغ به 794/ 240 ریال است همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم ـ مجلس شوراى ملى به مباشرت اجازه می‌دهند که عوائد مطیعه مجلس را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

تبصره ـ معادل حقوق و مصارف سالیانه به مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مذاکرات مجلس که از وزارت مالیه دریافت می‌شود از محل عوائد مزبور به خزانه مملکت تأدیه خواهد شد و مازاد کلیه عواید فوق‌الذکر بر طبق قانون بودجه مصوب 23 فروردین 1311 به مصرف تکمیل اثاثیه و ساختمان و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. (مخالفى نیست) آقایانی که با مجموع بودجه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آرا به عمل‌ آمده صد ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ بودجه مجلس به اکثریت صد رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : شاهرودی - تربیت - محسن خان قراگزلو - مخبر فرهمند - مؤید احمدی - شیرازی - اورنگ - پناهی - میرزا علی خان وکیل - کازرونیان - مجد ضیایی - پارسا - جرجانی - سلطانی - شیخ‌الاسلامی - فزونی - بیات ماکو - اعظم زنگنه - احتشام‌زاده - محسن آقا مهدوی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - نوبخت - کاشف - منصف - سید کاظم یزدی - نواب یزدی - دکتر قزل ایاغ - دربانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - لیقوان ی- فرشی - افخمی - دکتر شیخ - اقبال - آصف - ایزدی - همراز - دکتر ادهم - حیدری - دبیر سهرابی - طباطبایی دیبا - کمالی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - روحی - حمزه تاش - فتوحی - دکتر ملک‌زاده - لاریجانی - دکتر لقمان - صفاری - رهبری - سهراب خان ساگینیان - اسکندری - آقا رضا مهدوی - میرزا یانس - مژدهی - بیات - طالش خان - افشار - دکتر ضیاء - علوی سبزواری - امیر ابراهیمی - معتصم سنگ - اعتبار - میرزا موس خان مرآت - ملک مدنی - ناصری - نیک‌پور - رهنما - هزار جریبی - محیط لاریجانی - مقدم - دکتر بهرامی - دکتر طاهری - ثقة‌الاسلامی - طهرانچی - کفایی - ارکانی - عراقی - دادور - هدایت - شریفی - دکتر احتشام - دکتر سمیعی - میرزایی - بختیار - نمازی - مرآت اسفندیاری - دهستانی - مسعودی خراسانی - مصدق جهانشاهی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - خواجوی - مؤید قوامی - مولوی - حاج غلامحسین ملک - دکتر امیر اعلم - افسر - دکتر سنگ - کیخسرو شاهرخ.

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام متخصص فنى مطبعه مجلس

+++

رئیس ـ خبر از کمیسیون محاسبات راجع‌به استخدام متخصص براى مطبعه مجلس.‏

خبر کمیسیون محاسبات:

کمیسیون محاسبات در جلسه 26 اسفند ماه 1313 لایحه نمره (970) اداره مباشرت مجلس شوراى ملى راجع ‌به استخدام مدیر فنى مطبعه مجلس را مورد بحث و شور قرار داده و با توضیحاتى که از طرف اداره مباشرت داده شد با عین مواد پیشنهادى اداره مباشرت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص‏.

خبر کمیسیون ‌امور خارجه:

کمیسیون‌ امور خارجه در جلسه 28 اسفند ماه 1313 لایحه نمره 970 اداره مباشرت مجلس شوراى ملى راجع ‌به استخدام آقاى اتوبول آلمانى را براى مدیریت فنى مطبعه مجلس مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ متن پیشنهاد اداره مباشرت:

قانون استخدام آقاى اتوبل تبعه آلمانى جهت مدیریت فنى مطبعه مجلس شوراى ملى‏.

ماده اول ـ مباشرت مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوبل تبعه آلمان را از 11 اسفند 1313 که برابر دوم مارس 1935 است به مدت سه سال شمسى براى مدیریت فنى مطبعه مجلس استخدام نماید.

ماده دوم ـ حقوق سه ساله مشارالیه 1800 پهلوى خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى پنجاه پهلوى تأدیه شود.

ماده سوم ـ براى‌ آمدن او به طهران ششصد مارک و بعد از انقضاء مدت استخدام او مبلغ ششصد مارک مخارج بازگشت مشارالیه منظور خواهد شد.

ماده چهارم ـ در صورتی که آقاى اتوبل با بقاى این کنترات قبل از انقضاء مدت خدمت وفات یابد حقوق ماهى را که فوت نموده به علاوه معادل یک ماه حقوق که پنجاه پهلوی ا‌ست به ورثه او پرداخته خواهد شد.

ماده پنجم ـ مباشرت مجلس مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و کنترات را‌ امضاء نماید.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى ـ بنده خواستم در لزوم استخدام این مستخدم یک توضیحى داده شود که آیا قبل از استخدام این ما براى مطبعه کسى را داشتیم یا نداشتیم. اگر نداشتیم نقصى در کار اداره بود که استخدام این متخصص را ایجاب می‌کرد یا نه؟ بنابراین مقصود این است که یک توضیح بیش‌ترى داده شود که مطلب روشن شود قبلاً ما یک متخصص داشتیم و نمی‌دانم که مدت خدمت او منقضى شد که رفت یا استخدامش لازم نبود و چطور شد که حالا باید تجدید شود؟ یکى دیگر هم در لایحه خوانده شد که در اسفند ‌امسال ابتداى خدمتش شروع می‌شود و حقوق می‌گیرد ولى در لایحه ننوشته بود که از چه محل پرداخته می‌شود در بودجه که حالا تصویب شد براى 1314 البته حقوقش هست ولى در سنه 1313 چه ترتیبى براى حقوقش داده شده زیرا همچون پیش‌بینى براى حقوق این سیزده چهارده روز او داده شده پس چه می‌شود. خواستم یک توضیحى هم در این باب داده شود.

ارباب کیخسرو ـ در قسمت اول البته خاطر محترم‌شان مستحضر است که ما متخصص داشتیم قریب شش سال هم مشغول کار بود و بعد از آن که مدت خدمت او مقتضى شد در اثر دو موضوع ادامه خدمت او بیش‌تر لازم نبود. قسمت اول: توسعه عمل و وجود ماشین‌هاى متعدد طورى شده بود که او نمی‌توانست از عهده انجام تمام آنها برآید چون او متخصص در یک قسمت‌هاى خاصى بود دیگر نمی‌توانست همراهى کند. در قسمت دوم: یک قسمت از کارهاى مطبعه مختص‌ امور مالى دولت است و در آن موقع مقتضى چنان دانسته بودند که قسمت‌هاى مالى‌شان را به خارجه بفرستند و چون مطبعه دیگر آن کارها را نداشت از این جهت نگاه داشتن آن متخصص را زاید می‌دانست و مدت استخدام

+++

او که مقتضى شد دیگر موقعیت تجدید استحدام او را ایجاب نمی‌کرد و خوب کارکنان مطبعه به قدرى که لازم بود از روى اطلاعاتى که حاصل کرده بودند عملیات خودش آن را انجام می‌دادند ولى در اثر ارجاعات مخصوصاً در سنه 1312 و 13 وضعیت کارهاى مطبعه نسبت به سابق در اثر ارجاعات وزارت مالیه خیلى توسعه پیدا کرد. نه فقط ارجاعات وزارت مالیه بلکه کارهاى بلدیه و غیره که به مطبعه رجوع می‌شد و ازدیاد ارجاعات مخصوصاً با طرز اجراى این چند قسم مالیاتى که اخیراً مستلزم تهیه باندرل و سایر لوازم بود که البته همه این کارها که پیش مى‌آمد و تازه و متنوع بود بالاخره لازم بود که در اثر ترقیات دنیا کارهاى ما هم همان جور ترقى و توسعه پیدا کند. مخصوصاً آقاى وزیر مالیه در این قسمت بذل توجه خاصى فرمودند و نظر داشتند که کلیتاً رفع احتیاجات ما در خود مملکت بشود و در همین جا تهیه شود. چندى قبل هم از طرف اعلیحضرت اقدس شاهنشاهى مخصوصاً این‌ امر یه دولت صادر شده بود که کارهاى مالی‌شان را باید در خود مملکت و در مطبعه مجلس انجام بدهند همه اینها مستلزم تهیه ماشین‌هاى بیش‌ترى بود که باید متخصص آنها را تشخیص بدهد و ماشین‌هاى جدید را جز متخصص دیگرى نمی‌تواند تشخیص بدهد و سوار کند و اداره نماید. آوردن ماشین هم فقط براى این که در یک گوشه گذارده شود نیست و باید نتیجه از آنها گرفت البته همان قسمتى که ماشین را تشخیص می‌دهد باید عملاً هم کار انجام دهد روى این ملاحظات بود که براى مطبعه وجود یک متخصص لازم بود آن هم یک متخصص خیلى ماهر و با اطلاعى روى این نظر از چندین مدت به این طرف مشغول مکاتبه با سفارت ایران در آلمان شدیم و در اثر تحقیقات زیادى که کردند و از طرف مقامات مربوطه اطمینان حاصل کردند نسبت به وجود یک نفرى که بتواند به طورى که شاید و باید رفع حاجت مطبعه را بکند و این شخص را انتخاب کردند و بعد از مدت‌ها مکاتبه راجع‌به حقوق و غیره بالاخره توافق نظر حاصل شد و این را نوشتیم خلاصه این است که سابق متخصص داشتیم و یک مدتى لازم نبود ولى بعد ضرورت پیدا کرد آن هم یک ضرورت قابل توجهى هم پیدا شد و در اثر ضرورت اقدام شد که این شخص متخصص استخدام شود راجع‌به آن قسمت دیگرى که فرمودند که مصارف آن چند روزه 1313 از چه محل داده می‌شود البته همین که مجلس این لایحه را تصویب کرد با خود وزارت مالیه توافق نظر حاصل می‌شود که آن را از محل‌هایى که داریم از بودجه 313 یا 314 بدهیم و در این قسمت توافق نظر حاصل می‌کنیم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور مواد همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول ـ مباشرت مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوبل تبعه آلمان را از 11 اسفند 1313 که برابر دوم مارس 1935 است به مدت سه سال شمسى براى مدیریت فنى مطبعه مجلس استخدام نماید.

رئیس ـ‌اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم ـ حقوق سه ساله مشارالیه 1800 پهلوى خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى پنجاه پهلوى تأدیه شود.

رئیس ـ‌اشکالى نیست. آقایانى که با این ماده همراهند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم ـ براى آمدن او به طهران ششصد مارک و بعد از انقضاء مدت استخدام او مبلغ ششصد مارک مخارج بازگشت مشارالیه منظور خواهد شد.

+++

رئیس ـ آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:‏

ماده چهارم ـ در صورتی که آقاى انوبل با بقاى این کنترات قبل از انقضاء مدت خدمت وفات یابد حقوق ماهى را که فوت نموده به علاوه معادل یک ماه حقوق که پنجاه پهلوى است به ورثه او پرداخته خواهد شد.

رئیس ـ‌ اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده چهارم همراهند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم ـ مباشرت مجلس مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و کنترات را‌ امضاء نماید.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) آقایانی که با این ماده همراهند برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است. مخالفى نیست؟ (خیر) بنابراین موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل‌ آمده 86 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حضار در موقع اعلام رأى 94 به اکثریت 86 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : احتشام‌زاده - سلطانی - فزونی - شاهرودی - نوبخت - لاریجانی- مقدم - هزار جریبی - دکتر طاهری - دکتر سنگ - فتوحی - کفایی - روحی - جرجانی - ثقة‌الاسلامی - مرآت اسفندیاری - دهستانی - اورنگ - محیط - علوی سبزواری - دکتر ضیاء - کاشف - نمازی - اعظم زنگنه - حاج غلامحسین ملک - دربانی - حبیبی - دکتر امیر اعلم - شریفی - محسن آقا مهدوی - عراقی - افسر حیدری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - ناصری - دکتر احتشام - اعتبار - دکتر بهرامی - اقبال - معتصم سنگ - بختیار - دکتر شیخ - نیک‌پور - کمالی - ملک مدنی - طالش خان - مولوی - هدایت - کیخسرو شاهرخ - دادور - میرزایی - بیات - لیقوانی - میرزا موسی خان مرآت - امیر ابراهیمی - سید کاظم یزدی - نواب یزدی - دکتر لقمان - مخبر فرهمند - خواجوی - سهراب خان ساگینیان - اسکندری - دکتر قزل ایاغ - همراز - پناهی - دبیر سهرابی - صفاری - رهبری - مجد ضیایی - مژدهی - حمزه تاش - میرزا علی خان وکیلی - میرزا یانس - فرشی - افشار - منصف - حاج میرزا حسین خان فاطمی- شیرازی - مؤیدد قوامی - کازرونیان - بیات ماکو - دکتر ملک‌زاده - تربیت - مسعودی خراسانی - مؤید احمدی.

4ـ شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع ‌به اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى:

خبر کمیسیون:‏

کمیسیون قوانین عدلیه براى شور دوم لایحه نمره 26893 دولت راجع ‌به اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى‌ را مطرح نموده نظر به این که پیشنهادى از طرف آقایان نمایندگان محترم نرسیده بود کمیسیون خبر شور اول خود را تأیید و علیهذا راپرت آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت.‏

ماده واحده ـ ماده 213 قانون مجازات عمومى‌ که به موجب قانون 29 شهریور ماه 1312 اصلاح شده است نسخ و به جاى آن ماده 213 ذیل تصویب می‌شود.

ماده 213 ـ الف ـ‌اشخاص ذیل به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

1ـ هر کس عایدات حاصله از فحشا زنى را وسیله تمام یا قسمتى از معیشت خود قرار دهد.

2ـ هر کس فاحشه‌ای را در شغل فاحشه‌گی حمایت کند.

ب‌ ـ هر کس زنى را با علم به این که آن زن در خارجه به شغل فاحشه‌گى مشغول خواهد شد براى رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا براى رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال محکوم مى‌شود اگر چه اعمال مختلفه که مبانى جرم محسوب مى‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:

+++

1ـ در صورتى که زن کم‌تر از 18 سال تمام داشته باشد.

2ـ در صورتى که مرتکب براى انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد هر گاه مرتکب یکى از ‌اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد مجازات او حبس یا کار اجبارى از دو تا پنج سال خواهد شد.

در مورد بند ب این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.‏

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى‏.

دکتر طاهرى ـ چون این ماده در قانون مجازات عمومى‌ که اصلاح شد در سال گذشته بود و حالا باز نقض می‌شود و این ماده به جایش برقرار می‌شود بنده خواستم آقاى مخبر توضیح بدهند که تفاوت این ماده با آن ماده‌اى که نسخ می‌شود چه چیز است و چرا آن نسخ می‌شود زیرا آن هم وقت زیادى نیست که تصویب شده شاید یک سال است و حالا باز نسخ می‌شود و این به جایش گذاشته می‌شود تفاوت اینها چیست؟

مخبر کمیسیون (آقاى موید احمدى) ـ عرض کنم همان طورى که آقاى دکتر طاهرى فرمودند ماده 213 در 29 شهریور 1312 اصلاح شد و حالا هم فرق این با آن قانون دو سه کلمه است و بنده توضیحى را عرض می‌کنم که اگر خاطر آقایان باشد تقریباً در دو ماه و نیم سه ماه قبل ما وارد شدیم در معاهده بین‌المللى که راجع‌به فحشاء است یعنى دولت ایران وارد شد در آن معاهده و آوردند به مجلس و تصویب شد این دو کلمه اصلاح راجع‌به آن معاهده است چون در قانون سایرین بوده است و ما هم آن را ‌امضا کرده‌ایم این است که دو سه عبارت بیش‌تر فرق نکرده است.

دکتر طاهرى ـ کدام است آن تفاوت بفرمایید.

مخبر ـ باید به آن قانون رجوع کنم. اجازه می‌فرمایید رجوع بکنم؟

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد همراهند برخیزند. (اکثراً قیام نمودند). تصویب شد.

5ـ شور اول یک قسمت از جلد دوم قانون مدنى از ماده 1062 تا 1120 راجع‌ به نکاح و طلاق‏

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به فصول چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم قانون مدنى.‏

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 27604 دولت که در تعقیب مواد قانون مدنى (به عنوان فصل چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنى در نکاح و طلاق) پیشنهاد شده بود در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و با توضیحاتى که آقاى وزیر عدلیه دادند مواد پیشنهادى با جزئى اصلاحى موافقت و علیهذا راپرت آن را به عنوان شور اول تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

رئیس ـ راپرت کمیسیون طبع و توزیع شده محتاج به قرائت نیست. مذاکره در کلیات است.

(مخالفى نیست).

رئیس ـ آقایانى که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده 1062.

فصل چهارم ـ شرایط صحت نکاح.‏

ماده 1062 ـ نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظى که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

رئیس ـ ماده 1063.

ماده 1063 ـ ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف‌ اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

رئیس ـ ماده 1064.

ماده 1064 ـ عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.

رئیس ـ ماده 1065:

ماده 1065 ـ توالى عرفى ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

+++

رئیس ـ ماده 1066:

ماده 1066 ـ هرگاه یکى از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکى از انشاء عقد باشد.

رئیس ـ ماده 1067:

ماده 1067 ـ تعیین زن و شوهر به نحوى که براى هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است‏.

رئیس ـ ماده 1068:

ماده 1068 ـ تعلیق در عقد موجب بطلان.‏

رئیس ـ ماده 1069:

ماده 1069 ـ شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولى در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.‏

رئیس ـ ماده 1070:

ماده 1070 ـ رضاى زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

رئیس ـ ماده 1071:

فصل پنجم ـ وکالت در نکاح.‏

ماده 1071 ـ هر یک از مرد و زن می‌توانند براى عقد و نکاح وکالت به غیر دهد.

رئیس ـ ماده 1072:

ماده 1072 ـ در صورتی که وکالت به طور اطلااق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را براى خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحا به او داده شده باشد.

رئیس ـ ماده 1073:

ماده 1073 ـ اگر وکیل از آنچه که موکل راجع‌ به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

رئیس ـ ماده 1074:

ماده 1074 ـ حکم ماده فوق در موردى نیز جارى است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

رئیس ـ ماده 1705:

ماده 1705 ـ نکاح فضولى یا اجازه نافذ است.‏

رئیس ـ ماده 1076:

فصل ششم ـ در نکاه منقطع.‏

ماده 1076 ـ نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد.

رئیس ـ ماده 1077:

ماده 1077 ـ مدت نکاه منقطع باید کاملاً معین شود.

رئیس ـ ماده 1078:

ماده 1078 ـ در نکاه منقطع احکام راجع‌به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتى مقرر شده است.‏

رئیس ـ ماده 1079:

فصل هفتم ـ در مهر.

ماده 1079 ـ هر چیزى را که مالیت داشته و در قابل تملک نیز باشد مى‌توان مهر قرار داد.

رئیس ـ ماده 1080:

ماده 1080 ـ مهر باید بین طرفین تا حدى که رفع جهالت آنها شود معلوم باشد.

رئیس ـ ماده 1081:

ماده 1081 ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضى طرفین است.‏

رئیس ـ ماده 1082:

ماده 1082 ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولى شرط باطل است.

+++

رئیس ـ ماده 1083:

ماده 1083 ـ به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن نماید.

رئیس ـ ماده 1084:

ماده 1084 ـ براى تأدیه تمام یا قسمتى از مهر می‌توان مدت یا اقساطى قرار داد.

رئیس ـ ماده 1085:

ماده 1085 ـ هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.‏

رئیس ـ ماده 1086:

ماده 1086 ـ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفى که در مقابل شوهر دارد‌ امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این‌ امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

رئیس ـ ماده 1087:

ماده 1087 ـ اگر زن قبل از أخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

رئیس ـ ماده 1088:

ماده 1088 ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضى معین کنند و اگر قبل از تراضى بر مهر معین بین آنها نزدیکى واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

رئیس ـ ماده 1089:

ماده 1089 ـ در مورد ماده قبل اگر یکى از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکى بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهرى نیست.

رئیس ـ ماده 1090:

ماده 1090 ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثى داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌توانند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.

رئیس ـ ماده 1091:

ماده 1091 ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیش‌تر از مهرالمثل معین نماید.

رئیس ـ ماده 1092:

ماده 1092 ـ براى تعیین مهر‌المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگى و سایر صفات و وضعیت او نسبت با ماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

رئیس ـ ماده 1093:

ماده 1093 ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکى زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عینا یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

رئیس ـ ماده 1094:

ماده 1094 ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکى و تعیین مهر زن خود را طلاق بدهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

رئیس ـ ماده 1095:

ماده 1095 ـ براى تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنى و فقر ملاحظه می‌شود.

رئیس ـ ماده 1096:

ماده 1096 ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

رئیس ـ ماده 1097:

ماده 1097 ـ در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکى نکند.

رئیس ـ ماده 1098:

ماده 1098 ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکى تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.

+++

رئیس ـ ماده 1099:

ماده 1099 ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکى واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

رئیس ـ ماده 1100:

ماده 1100 ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و نزدیکى زن مستحق مهرالمثل است.

رئیس ـ ماده 1101:

ماده 1101 ـ در صورتی که مهرالمسمى‌ مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.

رئیس ـ ماده 1102:

ماده 1102 ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکى به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

رئیس ـ ماده 1103:

فصل هشتم ـ در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر.

ماده 1103 ـ همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجین بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

رئیس ـ ماده 1104:

ماده 1104 ـ زن و شوهر مکلف به حسن‌معاشرت با یکدیگرند.

رئیس ـ ماده 1105:

ماده 1105 ـ زوجین باید در تشیید مبانى خانواده و ترتبیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

رئیس ـ ماده 1106:

ماده 1106 ـ در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.‏

رئیس ـ ماده 1107:

ماده 1107 ـ در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.‏

رئیس ـ ماده 1108:

ماده 1108 ـ نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث الییت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.

رئیس ـ ماده 1109.

ماده 1109 ـ هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت ‌امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

رئیس ـ 1110:

ماده 1110 ـ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت‏.

رئیس ـ ماده 1111:

ماده 1111 ـ در عده وفات زن حق نفقه ندارد.

رئیس ـ ماده 1112:

ماده 1112 ـ زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

رئیس ـ ماده 1113:

ماده 1113 ـ اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده رفتار خواهد شد.

رئیس ـ (آقاى وزیر عدلیه) ماده را تعیین نمی‌کنید؟

وزیر عدلیه ـ بعد در کمیسیون معین خواهد شد.

رئیس ـ ماده 1114:

ماده 1114 ـ در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا این که عقد بر آن جارى شده باشد.

رئیس ـ ماده 1115:

ماده 1115 ـ تعیین منزل با شوهر است مگر آن که خلاف آن شرط شده باشد.

+++

رئیس ـ ماده 1116:

ماده 1116 ـ اگر بودن زن یا شوهر در یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنى یا مالى یا شرافتى براى زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

رئیس ـ ماده 1117:

ماده 1117 ـ در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکناى زن به تراضى طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضى محکمه با جلب نظر اقرباى نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایى نباشند خود محکمه محل مورد اطمینان را معین خواهد کرد.

رئیس ـ ماده 1118:

ماده 1118 ـ شوهر مى‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتى که منافعى مصالح خانوادگى یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

رئیس ـ ماده 1119:

ماده 1119 ـ زن مستقلاً مى‌تواند در دارایى خود هر تصرفى را که می‌خواهد بکند.

رئیس ـ ماده 1120:

ماده 1120 ـ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور باشد در ضمن عقد ازدواج باشد یا عقد لازم دگر بنمایید مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب یا ترک انفاق نمود یا بر علیه حیات زن سوء قصد کرد یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى خود را مطلقه سازد.

رئیس ـ آقایانی که به ورود در شور دوم این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ بحمدالله مجموع کارهایى که بر عهده ما در این سال مفروض بود انجام شده است در دوسیه بنده دو نمره کار هست که یکى شور اول یک قسمت قانون مدنى و یکى شور دوم همین لایحه که الان شور اولش گذشت و باید به کمیسیون برود. البته آقایان به من حق می‌دهند که این قسمت را ذخیره کنم براى اولین جلسه آینده بنابراین ما کارى نداریم از دولت هم سؤال کردم که آیا کارى دارند که ضرور باشد ما جلسات متوالى و دائم یا متناوبى داشته باشیم اطلاع دادند که فعلاً کارى ندارند بنابراین جلسه را ختم مى‌کنیم (صحیح است).

جلسه آینده پنجشنبه چهاردهم فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب هیئت رئیسه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

بودجه سال 1314 مجلس شوراى ملى‏:

ماده اول ـ براى مخارج دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و چهارده مجلس شوراى ملى مبلغ شش میلیون و هفتصد و پانزده هزار و هفتصد و شصت ریال موافق فقره 1 الى 4 ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده دوم ـ براى حقوق و مخارج دوازده ماهه مطبعه مجلس مبلغ هفتصد و نود و چهار هزار و دویست و چهل ریال موافق فقره 1 و 2 ضمیمه اعتبار به مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم ـ مجلس شوراى ملى به مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

تبصره ـ معادل حقوق و مصارف سالیانه مطبعه مجلس و مخارج طبع صورت مذاکرات مجلس که از وزارت مالیه دریافت می‌شود از محل عوائد مزبور به خزانه مملکت تأدیه خواهد شد و مازاد کلیه عوائد فوق‌الذکر بر طبق قانون بودجه مصوب 23 فروردین 1311 به مصرف تکمیل اثاثیه و ساختمان و رفع نواقص مطبعه مجلس خواهد رسید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

صورت جز قانون بودجه سال 1314 مجلس شورای ملی

گزارش

تعداد نفرات

از قرار نفری در ماه

ریال

میزان ماهانه هر طبقه

ریال

میزان سالیانه

ریال

جمع کل

ریال

ملاحظات

تفصیل ماده (1)

           

فقره (1)

           

مقرری آقایان نمایندگان محترم و تفاوت مقرری ریاست معظم مجلس (برای 11 ماه و نیم)

131

3000

396000

4554000

4554000

 

فقره (2)

           

تقنینیه

           

معاونت

           

معاون اداری ریاست مجلس

1

2470

2470

29640

   

منشی اطاق معاونت

1

1240

1240

14880

   

کابینه

           

رئیس

1

1910

1910

22920

   

تندنویسی و تحریر صورت مجلس

           

مدیر

1

1770

1770

21240

   

معاون

1

1070

1070

12840

   

مقطع و تندنویس اول

4

1000

4000

48000

   

خلاصه‌نویس و تندنویس دوم

4

به تفاوت

3110

37320

   

پاک‌نویس

3

740

2220

26640

   

عضو تصحیح و تندنویس دوم

2

560

1120

13440

   

دارالانشاء

           

مدیر

1

1640

1640

19680

   

منشی مینوت‌نویس

2

1070

2140

25680

   

منشی پاک‌نویس

4

به تفاوت

3530

42360

   

قوانین و مطبوعات

           

مدیر

1

1770

1770

21240

   

معاون

1

1070

1070

12840

   

رابط کمیسیون‌ها و شعب پارلمانی

1

1070

1070

12840

   

منشی قانون‌نویس و پاک‌نویس

2

به تفاوت

1920

23040

   

منشی اداری کمیسیون بودجه

1

1000

1000

12000

   
       

396600

4554000

 

سوادنویس و مصحح

2

520

1040

12480

   

ماشینیست

1

420

420

5040

   

دایره‌ضبط

           

مدیر

1

1770

1770

21240

   

معاون

1

1070

1070

12840

   

ضباط

2

به تفاوت

1350

16200

   

دایره پرسنل و تفتیش

           

مدیر

1

1340

1340

16080

   

عضو

1

790

790

9480

   

ثبت کل

           

مدیر

1

1340

1340

16080

   

شعبه ارسال مراسلات

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

عضو کمک ثبت و ارسال مراسلات

1

520

520

6240

   

منتظر خدمت

1

530

530

6360

   

اعتبار خصوصی تقنینیه

     

6000

537480

 

فقره (3) مباشرت

           

معاون اداری

1

2470

2470

29640

   

اداره محاسبات کل

           

رئیس

1

2470

2470

29640

   

معاون

1

1070

1070

12840

   

محاسب و منشی

3

به تفاوت

1860

22320

   

مدیر پرسنل و ضبط محاسبات

1

1070

1070

12840

   

صندوق

           

مدیر

1

1340

1340

16080

   

عضو

1

520

520

6240

   
       

129600

5091480

 

ملزومات

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

عضو

1

520

520

6240

   

ناظر

1

600

600

7200

   

توزیع صورت مذاکرات مجلس

           

مسئول (کنتراتی)

1

1000

1000

12000

   

عضو

1

520

520

6240

   

انشا

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

متصدی ضبط و ارسال مراسلات

1

600

600

7200

   

بلیت و لوایح

           

مسئول

1

600

600

7200

   

تفتیش

           

مدیر

1

1770

1770

21240

   

عضو و مأمور تفتیش

3

به تفاوت

1400

16800

   

ممیزی و توزیع

           

مدیر

1

1070

1070

12840

   

عضو

1

790

790

9480

   

کتابخانه

           

مدیر

1

1910

1910

22920

   

عضو

4

به تفاوت

2560

20720

   

ضبط راکد

           

مسئول

1

920

920

11040

   

مستخدمین جزء

           

دربان‌باشی

1

490

490

5880

   

دربان

4

به تفاوت

1620

19440

   
       

351720

5091480

 

مسئول امور برقی و مکانیکی

1

470

470

5640

   

مکانیک

1

270

270

3240

   

تلفونچی

2

به تفاوت

600

7200

   

پیشخدمت‌باشی

1

650

650

7800

   

پیشخدمت

24

به تفاوت

7730

92640

   

سرایدارباشی

1

650

650

7800

   

سرایدار

19

به تفاوت

5510

66120

   

آبدارباشی

1

650

650

7800

   

آبدار و سقا

6

به تفاوت

1870

22440

   

فراشباشی

1

650

650

7800

   

فراش

12

به تفاوت

2860

34320

   

باغبان‌باشی

1

410

410

4920

   

باغبان و گل‌کار

8

به تفاوت

2230

26760

   

فوق‌العادة مأمورین کشیک تلگراف و پست و یک نفر فراش پست

3

به تفاوت

520

6240

   

شهریة ورثة مرحومان نعمت‌الله خان پیشخدمت و میرزا عبدالله فراش

2

به تفاوت

210

2520

654960

 

فقره (4) مصارف

           

روشنایی و سوخت چراغ برق و ساعت و بادزن برقی

     

16000

   

آبدارخانه

     

36000

   

تنظیف

     

9000

   

ملزومات دفتری

     

32000

   

طبع لوایح

     

20000

   

طبع صورت مذاکرات مجلس

     

30000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونه جرائد

     

100000

   

مخارج ارسال مراسلات و مخابره تلگراف و تلفن

     

800

   
       

251000

5746440

 

فوق‌العاده مستحفظین مجلس

     

16000

   

ملبوس مستخدمین جزء سال نفری 2 دست

84

   

29560

   

سوخت زمستانی

     

23000

   

مخارج جشن‌ها

     

20000

   

اعتبار مخارج پیش‌بینی نشده

     

60000

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

     

300000

 

برای ساختمان نمای عمارات و قسمت فوقانی عمارت پست و تلگراف مجلس و مخارج تعمیرات لازمه ابنیه موجوده و پرداخت قرضه بنایی سال 1313 مجلس و آسفالت‌سازی خیابان داخلی مجلس

حق بیمه

     

15000

   

عیدی نوروز کارکنان مجلس

     

85000

969320

 
         

6715760

 

جمع کل ماده اول بودجه مجلس

           

تفصیل ماده (2)

           

مطبعه مجلس

           

فقره (2)

           

مدیر

1

1240

1240

14880

   

معاون و مسئول تصحیح

1

600

600

7200

   

رئیس تفتیش

1

740

740

8880

   

معاون تفتیش

1

520

520

6240

   

مسئول محاسبات مطبعه (مدیر شعبه)

1

920

920

11040

   

محاسب

3

به تفاوت

1160

13920

   

مسئول ملزومات و صندوق

1

790

790

9480

   

منشی و اندیکاتورنویس و مسئول ضبط

1

420

420

5040

   

مصحح و کمک امور متفرقه

1

320

320

3840

   

تحصیلدار

1

370

370

4440

   

ناظر

1

370

370

4440

   

کمک انبار و پیشخدمت و آبدار و فراش

8

به تفاوت

1680

20160

   
       

109560

6715760

 

قسمت گراورسازی

           

مدیر

1

1000

1000

12000

   

معاون

1

790

790

9480

   

نقاش و توشه‌گر

2

به تفاوت

1120

13440

   

عضوگراورسازی

7

به تفاوت

1455

17460

   

قسمت الکتریک

           

مسئول

1

800

800

9600

   

عضو

3

به تفاوت

680

8160

   

قسمت ماشین‌خانه

           

مسئول

1

710

710

8520

   

نوردریز

1

270

270

3240

   

عضو

25

به تفاوت

4200

51600

   

قسمت اشتروتیپی و کالوانوپلاستیک

           

مسئول

1

280

280

3260

   

عضو

4

به تفاوت

550

6600

   

قسمت حروفچینی

           

مسئول

1

530

530

6360

   

عضو

19

به تفاوت

3170

38040

   

قسمت فرم‌بندی

           

مسئول

1

390

390

4680

   

عضو

14

به تفاوت

2550

30600

   

قسمت صحافی

           

مسئول

1

430

430

5160

   

عضو

17

به تفاوت

2640

31680

   

صحافی اوراق بهادار

           

مسئول

1

380

380

4560

   

عضو

25

به تفاوت

2775

32300

   
       

407400

6715760

 

قسمت افست و چاپ سنگی

           

مسئول

1

700

700

8400

   

عضو

5

به تفاوت

1000

12000

   

قسمت حروف‌ریزی و تیپوگراف

           

مسئول

1

800

800

9600

   

عضو

2

به تفاوت

490

5880

   

اعتبار اضافه کاری کلیه قسمت‌های فنی و کارهای کنتراتی مطبعه

     

50000

   

متخصص فنی مطبعه

1

   

90000

583280

حقوق مشارالیه ماهی پنجاه پهلوی است که به نرخ روز تسعیر و تأدیه خواهد شد

فقرة (2) مصارف

           

مصارف

     

150000

   

مخارج مسافرت متخصص فنی و همراهانش به ایران

     

4000

   

سوخت زمستانی

     

15000

   

اعتبار فوق‌العاده

     

16560

   

ملبوس مستخدمین جزء سالی نفری دو دست

ده نفر، 20 دست

   

3400

   

عیدی نوروز کارکنان مطبعه

     

22000

210960

 

جمع ماده دوم

       

794240

 
         

7510000

 

این صورت ضمیمه قانون بودجه سال یک هزار و سیصد و چهارده مجلس شورای ملی بوده است.

رئیس مجلس شورای ملی ‌ـ دادگر

+++

قانون

اجازه استخدام اتوبل تبعه آلمان جهت مدیریت فنى مطبعه مجلس‏.

ماده اول ـ مباشرت مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوبل تبعه آلمان را از 11 اسفند 1313 که برابر دوم مارس 1935 است به مدت سه سال شمسى براى مدیریت فنى مطبعه مجلس استخدام نماید.

ماده دوم ـ حقوق سه ساله مشارالیه 1800 پهلوى خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى پنجاه پهلوى تأدیه شود.

ماده سوم ـ براى‌ آمدن او به طهران ششصد مارک و بعد از انقضاء مدت استخدام او مبلغ ششصد مارک مخارج بازگشت مشارالیه منظور خواهد شد.

ماده چهارم ـ در صورتی که آقاى اتوبل با بقاى این کنترات قبل از انقضاء مدت خدمت وفات یابد باید حقوق ماهى را که فوت نموده به علاوه معادل یک ماه حقوق که پنجاه پهلویست به ورثه او پرداخته شود.

ماده پنجم ـ مباشرت مجلس مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوب 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و کنترات را‌ امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومى.‏

ماده واحده ـ ماده 213 قانون مجازات عمومى ‌که به موجب قانون 29 شهریور ماه 1312 اصلاح شده است نسخ و به جاى آن ماده 214 ذیل تصویب می‌شود.

ماده 213 ـ الف ـ‌اشخاص ذیل به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

1ـ هر کس عایدات حاصله از فحشاء زنى را وسیله تمام یا قسمتى از معیشت خود قرار دهد.

2ـ هر کس فاحشه را در شغل فاحشه‌گى حمایت کند.

ب ـ هر کس زنى را با علم به این که آن زن در خارجه شغل فاحشه‌گى مشغول خواهد شد براى رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا براى رفتن به آنجا اجیر کند به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال محکوم می‌شود اگر چه اعمال مختلفه که مبانى جرم محسوب می‌شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد در موارد ذیل مرتکب به حد اکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:

1ـ در صورتى که زن کم‌تر از 18 سال تمام داشته باشد.

2ـ در صورتى که مرتکب براى انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد هر گاه مرتکب یکى از‌اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد مجازات او حبس یا کار اجبارى از دو تا پنج سال خواهد بود.

در مورد بند ب این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است.‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هشتم اسفندماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293496!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)