کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/28]

جلسه: 13 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1329  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت جلسه‏

2-تقدیم سه لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

3-نطق قبل از دستور آقایان: کهبد -دکتر جلالى - حاذقى - فقیه‌زاده - اردلان‏

4-موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 13

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت جلسه‏

2-تقدیم سه لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

3-نطق قبل از دستور آقایان: کهبد -دکتر جلالى - حاذقى - فقیه‌زاده - اردلان‏

4-موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس- نسبت به صورت مذاکرات جلسه قبل اعتراضى نیست؟

شوشترى- چرا اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس- بفرمایید آقاى شوشترى.

شوشترى- در صورت مجلس قریب هفتاد و چند غلط است در نطق بنده به عقیده بنده موضوع اصل 13 قانون اساسى همان طور که تذکر دادم براى مدیران و مخبرین جراید در مجلس شوراى ملى این اصل از نظر انعکاس نطق و افکار عمومى که حتماً باید جامعه از نطق وکیل و تصمیمات مجلس شوراى ملى مطلع باشد منعکس نمی‌شود پریروز در منزل جناب آقاى قائم‌الملک رفیع بودم ایرادى کردند که مجبورم تذکر بدهم گفتند این پولى که مصرف روزنامه رسمى می‌شود قریب سی‌صد، چهارصد هزار تومان از بودجه صرف می‌شود علاوه براین که معنى ندارد حاضراند ارباب جراید مثل آقاى خلیلى و دیگران ماهى صد هزار تومان هم تقدیم به مجلس کنند براى این که کتاب براى مجلس شوراى ملى خریده بشود روز به روز هم روزنامه رسمى دولت منتشر بشود آخر چه مقامى به چه کیفیتى می‌تواند، چون روزنامه‌ها مجبور نیستند ممکن است نطق‌ها را روى سلیقه بنویسند تلخیص کند هر کسى یک نوع سلیقه دارد اما این نوع از افکار که از نظر اصول مملکت‌دارى باید در جامعه بسط و پهن شود به این معنى در صورت مجلس غلط است مثلاً بنده می‌گویم نؤمن ببعض و نکفر ببعض غلط چاپ مى کنند تمام عبارات غلط می‌گویم جناب آقاى رفیع جنابش را مى‌اندازند (امینى - جمله عربى بود) اجازه می‌فرمایید آیا قرآن است عرض کنم از این جهت بنده از مقام محترم ریاست و جنابعالى و هیئت رئیسه استدعا می‌کنم تصمیمى گرفته شود که این صورت جلسات غلط چاپ نشود و در خارج و در نظر ملت و مملکت منعکس نشود. به این کیفیت بنده اعتراض دارم.

 نایب رئیس- در یکى از جلسات گذشته توضیح دادم که براى رسیدگى به این موضوع در هیئت رئیسه مذاکره می‌شود. البته مطلب در آنجا مطرح می‌شود و سعى خواهد شد که اغلاط کمتر بشوند. آقاى فقیه‌زاده.

فقیه‌زاده- عرض می‌کنم در جلسه گذشته آقاى آشتیانى‌زاده دوست عزیز بنده فرمایشاتى فرمودند که ایجاب کرد بنده اخطار نظامنامه‌اى بکنم ولى به بنده فرصت داده نشد که این اخطار نظامنامه‌اى را عرض کنم. اظهار فرمودند که در موقع مخالفت با برنامه آقاى ساعد من تکفیر شدم در صورتى که بنده عرض کرده بودم الناس مسلطون على اموالهم و انفسهم خواستم عرض کنم اگر عرضى کرده‌ام مطابق اصل 15 و اصل 17 قانون اساسى است اصل پانزدهم است که هیچ ملکى را از تصرف صاحب ملک نمى‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعى و آن نیز پس از تأمین و تأدیه قیمت عادله است. (صحیح است) اصل هفدهم، سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون (صحیح است) بنده تکفیر نکردم بنده مطابق قانون اساسى عرض کرده‌ام (صحیح است)

نایب رئیس- آقاى تیمور‌تاش بفرمایید.

تیمورتاش- عرض کنم عرایض بنده هم تقریباً مربوط به همان قسمت است که آقاى شوشترى فرمودند الا یک نکته آن هم این است که بنده هم تصدیق می‌کنم که تهیه صورت مجلس‌ها کار مشکلى است مخصوصاً که ما دستگاه تند‌نویسی‌مان شاید کامل نباشد وشاید از قوت بشرخارج باشد که به همان سرعتی که گفته می‌شود آقایان هم نت بگیرند خوشبختانه این را علم و صنعت حل کرده به این معنى که به خوبى می‌شود یک دستگاه

+++

‌ضبط صدا در آن پشت گذاشت که از آن استفاده کرد براى این که واقعاً این غلط‌هاى عجیب و غریبى که ما مى‌بینیم دیگر دیده نشود و اما عرض بنده راجع به یک موضوع دیگر دیده نشود و اما عرض بنده راجع به یک موضوع بالأخص بود و آن این است که هم در جراید و هم در صورت مجلس مثلاً این که این طور منعکس شده بود که من راجع به مقدار لیره‌اى را که شرکت نفت در سال می‌فروشد این را با حس انتقاد تلقى کرده بودند منظور بنده این نبود که از نظر توضیح خواستم عرض کنم که آن مقدار لیره‌اى که شرکت نفت می‌فروشد براى رفع حوائج خودش است وخیلى هم لازم است عرض بنده این بود که این ذخیره ارزى که طبیعتاً به وجود میاید در کشور باعث می‌شود که ما از تشویق صادرات خوددارى کنیم در صورتی که بایستى سعى کرد که مقدار ارزى که از صادرات به وجود مى‌آید در مقابل واردات بیاید.

نایب رئیس- آقاى مکرم.

مکرم -بنده راجع به صورت جلسه عرضى ندارم یک تذکر قانونى دارم اگر اجازه می‌فرمایید عرض کنم.

نایب رئیس- بعد از تصویب صورت جلسه بفرمایید آقاى امینى راجع به صورت جلسه اعتراضى دارید؟

امینى- نخیر راجع به بلند‌گو خواستم توضیحى بدهم.

نایب رئیس- راجع به تمدید مدت نطق آقاى آشتیانى‌زاده در جلسه گذشته بیاناتى فرمودند در صورتی که من شخصاً از جمله کسانى بودم که راجع به تمدید مدت نطق راى دادم ولى ایشان بایستى حق بدهند که بنده یا هر کس دیگر پشت این میز بنشیند غیر از اجراى مقررات آیین‌نامه و تبعیت از راى مجلس تکلیف دیگرى ندارد (صحیح است) و اگر اعتراضشان راجع به آیین‌نامه باشد البته آن هم تکلیفش با مجلس است و بایستى از راه قانون وارد بشوند (صحیح است) غایبین خوانده می‌شود.

( غایبین جلسه روز پنجشنبه 24 فروردین ماه به وسیله آقاى صدر‌زاده به شرح زیر قرائت شد) صورت غیبت و دیر‌آمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح پنجشنبه 24 فروردین 1329 غایبین با اجازه آقایان: حسین فرهودى مرتضى حکمت برومند سلطانى. غایبین بى اجازه آقایان: خاکباز، محمودى، صفوى، منصف، نصرتیان، قهرمان، ابریشم‌کار، سنندجى، معدل، سودآور، کوراغلى، محمد ذوالفقارى، افشار. دیر‌ آمده با اجازه آقاى محمد‌على مسعودى یک ساعت و 30 دقیقه دیرآمدگان بى اجازه آقایان: اکبر یک ساعت تولیت 30 دقیقه.

نایب رئیس- بنابراین صورت جلسه روز پنج شنبه تصویب شد چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده بودند براى جلسه گذشته که با راى مجلس نوبت‌شان محفوظ مانده است (صحیح است) حالا اگر آقایان موافقت بفرمایند صحبت بشود. (اظهارى نشد).

دهقان- بنده اخطار قانونى دارم.

نایب رئیس- طبق کدام ماده؟

دهقان- طبق اصل 32 قانون اساسى.

نایب رئیس -بفرمایید.

دهقان -اگر خاطر آقایان باشد بنده چندى قبل در همین جا دو مطلب را بر طبق قانون اساسى عرض کردم یکی این که رسیدگى به بودجه دخل و خرج مملکت از وظایف خاصه مجلس شوراى ملى است (صحیح است) و یکى همین که نمایندگان مجلسین حق ندارند موظفاً شغلى در خارج قبول کنند (صحیح است) بنده با این توضیح در محضر مجلس شوراى ملى نظر به شخص و اشخاص نداشتم (صحیح است) قصدم این بود ماها که اینجا حافظ و ناظر قانون اساسى هستیم عملى برخلاف قانون از مان سر نزند بعد این عرض بنده را تعبیرهایى کردند و دیدم که آقاى ابراهیم خواجه‌نورى سناتور محترم که یکى از نویسندگان بسیار با ذوق کشور هم هستند (صحیح است) توجیه کرده بودند که من نظرم روى آقاى سرلشگر زاهدى رئیس شهربانى است در صورتی که من اینجا اسمى از کسى نبردم ولى به هر حال حالا هم عرض می‌کنم که هر نماینده مجلس شوراى ملى و نماینده مجلس سنا طبق اصل 32 از قانون اساسى حق قبول وظیفه در دستگاه دولتى ندارد (صحیح است) و این خلاف قانون است مسئولیت نمی‌شود با هم جمع بشود (صحیح است) کسى که مسئولیت دارد نمی‌تواند مصونیت داشته باشد کسى هم که مصونیت دارد نمی‌تواند مسئولیت داشته باشد ادامه انجام وظیفه آقاى سر‌لشگر زاهدى که به سناتورى شناخته شده‌اند و در مجلس سنا حضور پیدا کرده‌اند در شهربانى خلاف قانون است و خلاف قانون اساسى است بنده اینجا حضور آقاى نخست وزیر هم عرض می‌کنم بنده اقرار می‌کنم که ایشان یکى از رؤساى بسیار خوب شهربانى هم ممکن است باشند (امینى - حقوق نمی‌گیرند) این اشتباه است بنده عرض می‌کنم این وظیفه‌اى که در اینجا نوشته شده است وظیفه گرفتن حقوقى نیست انجام وظیفه است این ترجمه از اصل قانون بلژیک است آقاى عامرى هم هستند دیگران هم هستند آقایان حقوقدان‌هایمان هستند آقاى دکتر هدایتى و سایر آقایان اساتید هستند (آشتیانى‌زاده - آقاى حکیم‌الملک نباید باشد) (ملک‌مدنى - ولى اعمال نفوذ می‌کند) بنده تصریح می‌کنم گمان می‌کنم همه آقایان هم موافق باشند که این وظیفه مقصود حقوق گرفتن نیست مقصود انجام کار است، اجراى وظیفه است ادامه این وضعیت خلاف قانون است بنده حضور جناب آقاى نخست وزیر هم حالا تذکراً عرض می‌کنم که این ترتیب نباید ادامه پیدا بکند این اشخاص یا باید در مجلس کارشان را ادامه بدهند یا بروند سر کار دولتى.

آشتیانى‌زاده -آقاى دهقان اسم همه را ببرید

امامى اهرى -دربار شغل دولتى نیست.

آشتیانى‌زاده -بنده اخطار نظامنامه دارم‏

نایب رئیس -بفرمایید.

آشتیانى‌زاده - عرض می‌شود که البته بنده مخالفت با مالکیت نکردم (صحیح است) نگفتم مالکیت ملغى است گفتم مالکیت باید تحدید بشود مطابق اصول دین اسلام در اسلام اگر کسى بخواهد خمس بدهد زکات بدهد در مظالم بدهد، سهم امام بدهد صد تا ده نمى‌تواند داشته باشد بنده مواردى دارم و نمونه هایی دارم از این گونه مالکیت‌ها که صد ده، دویست ده، هشتاد ده، پانصد ده تهیه شده همه‌اش با حبس و زجر و شکنجه، مداخله غیر قانونى مقامات دولتى اینها مالکیت است آقاى فقیه‌زاده؟ (فقیه‌زاده - عجالتاً که مالکیت است) حضرت على (ع) این قدر ملک داشت؟ خلفاى راشدین این قدر مالک بودند؟ این فرمایشات را نفرمایید اینها مضر است. (شوشترى - خروج ضرر است خروج از مضر است) عرض می‌شود مقصود بنده این است که وقتى که می‌گوییم آقا بیایید مالکیت را تحدید بکنید غرضمان از الغا مالکیت نیست اعلیحضرت همایونى هم فرمودند که املاک را باید از مالکین بزرگ و عمده به اقساط خرید (کشاورز‌ صدر - راهش آن است که جناب آقاى منصور فرمودند) آخر نمی‌شود کسى صد تا ده داشته باشد این غیر‌ممکن است این عملى نیست آن وقت جریاناتى که بعداً باید اتفاق بیفتد تسریع خواهد شد و اما راجع به اصل موضوع تاریخ بزرگ و زمان درست خواهد کرد

نایب رئیس- آقاى مکرم.

مکرم -تذکر قانونى بنده راجع به اصل‌الحاقى به متمم قانون اساسى است مدتى صرف وقت شد به مجلس مؤسسان تشکیل شد و یک تصمیمات قانونى در آنجا گرفته شد مطابق یک قسمت آخر این اصل‌الحاقى که اگر اجازه بفرمایید قرائت بکنم مجلس شوراى ملى و مجلس سنا یک تکلیف قانونى داشته‌اند که باید در ابتداى رسمیت یافتن مجلسین اجرا می‌کردند و اقدام نشده است (صحیح است) و آن این است که حالا می‌خوانم، در مورد اصول چهار، پنج، شش وهفت قانون اساسى و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشتم قانون اساسى و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینى که نسبت به بعضى از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شوراى ملى و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهد شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود و براى این منظور مجلس واحدى تحت ریاست مجلس سنا تشکیل داده و اختلافات لازم را با اکثریت دو ثلث آرا کلى اعضا مجلسین به عمل خواهند آورد (آشتیانى‌زاده- وقت زیاد است، وقت نگذشته) تا پس ازاین که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى تأییدگردید به صحه ملوکانه موشح شده و به موقع اجرا درخواهد آمد. عرض کنم که منظور بنده اجراى قانون است آن هم اجراى قانون اساسى حالا عجله است هست یا نیست اینجا تصریح دارد که بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین باید شروع بشود با این کار مجلسین تشکیل شد و رسمیت یافت، برنامه دولت گذشته مطرح شد و بحث شد در اطرافش تا به تعطیل برخوردیم و بعد هم دولت مستعفى شد بعداً هم که دولت جدید به مجلس معرفى شد خوشبختانه به صورت خیلى خوبى بدون اتلاف وقت برنامه‌شان

+++

‌تصویب شد و راى اعتماد هم داده شد به نظر بنده حالا یکى از نظر اجراى قانون این کار را باید جلو بیندازیم و دیگر این که به طوری که آقایان مستحضر‌اند یک انتشاراتى هم بین مردم در محافل سیاسى و غیر سیاسى در اطراف این مطلب هست برای این که این وضع روشن بشود چون ممکن است از این انتشاراتى که می‌شود موجب نگرانى براى ملت ایران فراهم شده باشد یا فراهم بشود (آشتیانی‌زاده - بفرمایید این انتشارات چیست؟ این انتشارات در روزنامه‌ها هست محتاج به توضیح نیست، هر روز بحث می‌شود در اطرفش. بنده می‌خواستم یاد آورى بکنم که این اصل متمم قانون اساسى نماند و فراموش نشود.

نایب رئیس- آقاى نخست وزیر بیاناتى دارید؟ بفرمایید.

2-تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر.

نخست وزیر -سه لایحه است که تقدیم می‌شود یکى راجع به دو دوازدهم است که تقاضاى فوریت شده است نظر به این که در اوایل سال بودجه سال جارى تهیه نشده بود که دولت داشته فرصتى به دست نیامده بود ناچار براى دوازدهم تقاضاى اعتبار شد تااین که به زودى بودجه کامل سال 1329 تهیه و تقدیم بشود لایحه دیگرى هست راجع به بعضى احتیاجات ضرورى که باز جنبه احتیاجات فورى که باز جنبه بودجه‌اى دارد ولى چون در آن ماده 2 دوازدهم ممکن نبود درج بشود یک لایحه علیحده است. لایحه سوم مربوط است به تکمیل عده اعضا دیوان محاسبات که چون یک عده کسر دارند باید با تصویب مجلس انتخاب بشود و عده‌شان تکمیل بشود (صحیح است) (حاذقى - دو دوازدهم با فوریت بود؟) بلى.

نایب رئیس- فوریت این ماده واحده مورد تقاضا است آقاى نخست وزیر؟

نخست وزیر- بلى‏

نایب رئیس -ماده واحده قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى براى این که تا تصویب بودجه سال جارى پرداخت حقوق و مصارف وازتخانه‌ها و ادارات دولتى و سایر احتیاجات کشور معوق نماند ماده واحده زیر باقید فوریت تقدیم و تصویب آن را استدعا می‌نماید.

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و کمک و سایر مزایاى کارمندان و خدمتگذاران و هزینه‌هاى مستمر و غیر مستمر مصادف کشور را در دو ماهه اول سال 1328 با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالى از محل درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید. براى پرداخت هزینه هاى مجلس سنا مبلغ سه میلیون ریال به رسم على‌الحساب تأدیه و پس از تصویب بودجه سال جارى کشور محسوب و واریخت و از اعتبار سال 1328 ساختمان ابنیه دولتى خرید زمین و بنا راه‌سازى تا آخر اسفند سال 1329 تعهد و مصرف نماید.

نایب رئیس- فوریت ماده واحده مطرح است چون موضوع موضوع بودجه‌اى است یک فورى است البته اگر حالا تصویب شد می‌رود براى طبع و توزیع. آقاى فرامرزى مخالفید؟

فرامرزى- بنده با اصل لایحه مخالفم‏

نایب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر

کشاورز‌صدر- بنده موافقم

نایب رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک‌مدنى -بنده موافقم.

نایب رئیس-آقاى فولادوند

امیر‌قاسم فولادوند- بنده معتقدم فعلاً که ابتداى شروع کار دولت است بر عکس گذشته کارى بکنید که بودجه به مجلس بیاید بنده با یک ماهش موافق هستم ولى اگر باز مثل گذشته بودجه دو ماه دو ماه به مجلس بیاید با همان رویه گذشته تکرار خواهد شد (صحیح است)

نایب رئیس- مخالف اولى آقاى فرامرزى است‏

فرامرزى -بنده عرض کردم که با اصل لایحه مخالفم

نایب رئیس- آقاى کشاورز‌صدر.

کشاورز‌صدر- جناب آقاى فولادوند فرمودند به این که از جهت این که دوازدهم است مخالفم. بنده خواستم به عرض ایشان و به عرض مجلس برسانم که دولت جدید که آمده است با برنامه‌اى که داده است و با توقعاتى که واقعاً براى اصلاح امور هست یکى از طرق اصلاح بودجه است که بایستى دقت کنند و مطالعه کنند و با کمال دقت مسائلى را که زاید است و ضرورى نیست، این رقم‌ها را بزنند و بعد بیاورند و به نظر بنده این کار حداقل یک ماه و نیم طول دارد تا با دقت و مشورت با مجلس دولت این بودجه را تنظیم کند وبیاید در کمیسیون مطرح شود و بعد بیاید به مجلس به نظر بنده اگر این دوماه را تصویب کنیم تصور می‌کنم زاید نیست و شاید برسد به همان موقعى که بودجه در کمیسیون تصویب می‌شود مى‌آید به مجلس و دو مرتبه دفعه ثانى لایحه بیاورند به نظر بنده صحیح نیست.

3- نطق قبل از دستور آقایان کهبد - دکتر جلالى - حاذقى - فقیه‌زاده - اردلان‏

نایب رئیس- بنابراین به فوریت ماده واحده دولت راى می‌گیریم و پس ازاین که تصویب شد مطابق آیین‌نامه طبع و توزیع خواهد شد و خود جزو دستور جلسه آینده خواهد بود بنابراین آقایانى که موافق هستند با فوریت ماده واحده قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد آن دو لایحه تسلیمى دیگر دولت هم طبع و توزیع می‌شود و به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع خواهد شد حالا شروع می‌کنیم به نطق‌هاى قبل از دستور جناب آقاى نخست وزیر، عده‌اى از آقایان نمایندگان تقاضاشان این است که در موقع نطق‌هاى قبل از دستور یا در پایان جلسه چند نفر از آقایان وزرا باشند براى این که یک تذکراتى است که آقایان مى‌خواهند به عرضشان برسانند حالا اگر خود جنابعالى یا از همکاران‌تان بفرمایید در جلسه خیلى مناسب است‏

نخست وزیر- بنده چون کارهاى فورى داشتم خواستم مرخص شوم ولى حالا می‌مانم.

نایب رئیس- آقاى کهبد.

کهبد- عرایضى که بنده داشتم دو قسمت است و سعى می‌کنم به طور اختصاصى عرایضم را به عرض برسانم گرچه صحبتى که آقاى نخست وزیر در جلسه قبل کردند دردها را فرمودند وعموم آقایان مخصوصاً افراد و آحاد این ملت منتظر عملیات مثبت دولت هستند ولى عرایضى که بنده داشتم من‌باب تذکر بود و آن دو قسمت است یکى موضوع وضع کشاورزى است متأسفانه به طوری که خود آقاى نخست وزیر هم متذکر شدند کوچک‌ترین توجهى به این موضوع نشده است در صورتی که قسمت اعظم زندگى اهالى این مملکت فقط و فقط بستگی‌اش به اصلاح امور کشاورزى است. متأسفانه کوچک‌ترین توجهى به این موضوع نشده است دلیلش هم همین عده زارعین است که به تهران هجوم آورده‌اند البته شاید کمى تحریک هم شده باشند ولى خوشبختانه زارع ایرانى هم قانع است و هم متدین و اگر تا اندازه زندگی‌اش و معیشتش اصلاح شود و به طور مسلم هیچ پیرامون کارهاى بد نمی‌گردد ولى متأسفانه عواملى ایجاد شده است که تمام زندگى این طبقه از بین رفته است کشاورز اگر نان خالى داشته باشد این را به طور قطع و یقین بدانید که کارى به این حرف‌ها ندارد ولى متأسفانه نان هم ندارد و یکى از آن کارهایى که بنده مى‌خواهم توجه جناب آقاى نخست وزیر جلب بشود این است که این آقایان را وقتى که میاورند مى‌خواستم استدعا کنم توجه بفرمایید چون این تذکراتى است که خود آقا هم وارد هستید اگر آقایان موافقت بفرمایید توجه بفرمایید جناب آقاى نخست وزیر آمدن این زارعین و وادار کردن اینها براى کارهاى راهسازى و کارهاى غیر از کشاورزى به عقیده بنده مضر است براى این که اینها از آن عمل کشاورزى باز می‌مانند و کار عملگى و راهسازى هم بلد نیستند و بالنتیجه ما احتیاج پیدا می‌کنیم به این کشاورزان در آتیه نزدیکى و اینها دیگر قادر نیستند که برگردند به کار کشاورزى، بنده از دولت جنابعالى مى خواستم تمنا کنم به هر وسیله هست وسایل کار را در اختیاز آنها بگذارند یعنى این زارع را یک دستگاه صالحى، البته اشخاص صالح هم خیلى زیاد هستند از مأمورین دولت هم هستند اینها اگر بذر در اختیازشان باشد به طور قطع و یقین بدانید که مهاجرت نمی‌کنند از این مناطقى که آمده‌اند باید ببنید که چه کسر دارد وضع زندگى این چیست؟ اگر وضع زندگى این منظم باشد بنده یقین دارم که اینها برمی‌گردند و مشغول زراعت مى شوند اگر مأمورین دولت مزاحم آنها نشوند، اگر از اینها مرغ نخواهند اگر از اینها چیزهاى دیگر نخواهند اینها مشغول زراع مى شوند بنده معتقدم که خرده مالکین را باید تقویب بفرمایید، تراکتور لازم دارند به آنها بدهید قرض می‌خواهند بانک کشاورزى باید به ضمانت مالک بدهد بذر مى خواهند به ضمانت مالک داده بشوند و اینها را وادار کنند به امور کشاورزى و بنده اطمینان مى‌دهم اگر تدابیر فورى اتخاذ نشود شاید در آتیه بسیار نزدیکى از تمام نقاط ایران به تهران مى‌آیند و روى همین تبلیغات سوئى که می‌شود

+++

که در تهران هفت تومان می‌دهند فلان قدر می‌دهند این به اعتقاد بنده باید توجه عاجلى بشود و یک دستگاه مخصوصى براى اصلاح امور کشاورزى باید سریعاً اقدام بکند این یک قسمت از عرایض بنده بود چون وقت خیلى کم است و بنده نمی‌خواستم زیادتر از این قسمت عرض کنم و حسن‌اتفاق تمام عرایضى را که بنده می‌خواستم تذکر بدهم خود آقاى نخست وزیر پریروز فرمودند قسمت دوم موضوع وضع اقتصادى و عوارضى است که تحمیل بر خوراک و پوشاک مردم است در چندى قبل در همین مجلس یکى از همکاران محترم آقاى صفوى پیشنهاد کردند اشخاصى که از ارز دولتى استفاده می‌کنند حق ندارند بیش از صدى پانزده استفاده کنند البته مجلس هم با نهایت حسن‌نیت این عمل را قبول کرد و راى داد و یکى از اشخاصى هم که راى داد خود بنده بودم ولى می‌خواهم ببینم ایا این عمل فقط درباره مردم باید بشود یا درباره همه باید بشود دستگاه دولت هم باید مشمول این قانون بشود یانه؟ براى این که یک کیلو چاى 18 ریال تمام می‌شود 65 ریال عوارض از آن گرفته می‌شود به عنوان‌هاى مختلف و به عنوان سود بازرگانى در صورتى که قانون می‌گوید با ارز دولتى بیش از صدى 15 کسى حق ندارد سود ببرد و اگر ببرد تعقیب می‌شود، آیا دولت مشمول این قانون هست یا نیست، اگر هست خواهش می‌کنم جناب آقاى نخست وزیر توجه بفرمایند که خلاف قانون نشود (نخست وزیر ببخشید بنده نشنیدم) همان طور که عرض کردم خدمتتان دوره 15 به موجب پیشنهاد یکى از آقایان محترم آقاى صفوى پیشنهاد شد که‏ از صدى 15 هیچ کس حق ندارد از ارزهاى دولتى که به دستش مى‌آید استفاده کند و البته این بسیار قانون خوبى بود و همه راى دادند با نهایت حسن‌نیت بنده می‌خواستم سؤال کنم که آیا دولت هم مشمول این عمل هست یا خیر؟ اگر هست دلیل این که کیلویى یک تومان به عنوان سود بازرگانى از این قند گرفته می‌شود چیست؟ براى این که بین کیلویى 5 و 3 الى 4 ریال هر کیلو وارد می‌شود و دولت یک گمرکى می‌گیرد که قانونى است و یک عوارضى بابت راه می‌گیرد که آن هم قانونى است ولى یک پول تصدیق صدور می‌گیرد که این هیچ قانونى نیست، یک صدرى ده عوارض سوخت مى‌گیرد، این هیچ قانونى نیست یک کیلویى یک تومان 8 ریال می‌گیرد بابت سود بازرگانى، می‌خواستم استدعا کنم توجه بفرمایید ببینید این مسائل چیست، مادامى قانون محترم است که همه آن را محترم بشمارند بین دولت و مردم به نظر بنده از لحاظ قانون تبعیض و فرقى نیست بنابراین بنده می‌خواستم استدعا کنم توجه بفرمایید که قانون درباره همه یکسان باشد (صحیح است) دولت هم براى مردم کار بکند به عقیده بنده هیچ فرقى بین دولت ومردم نیست ملاحظه بفرمایید همین قماش را بنده حساب کردم تقریباً صدى چهل و هشت این قماش باید عوارض بپردازد یک صدى پانزده حق انحصار بپردازد یک صدى ده عوارض موقت بپردازند یک صدى شش پول تصدیق صدور بپردازد یک صدى سه بابت بیمه بردارد بعد هم یک صدى 1 پول حقوق گمرکى است این را حساب کنید چند می‌شود؟ چطور می‌خواهیم هزینه زندگى را بیاوریم پایین؟ عوارض مستقیم روى دوش تمام مردم است دستور بفرمایید از این عوارض آنچه را که قانون معین کرده گرفته بشود و آنچه که قانونى نیست گرفته نشود خود به خود هزینه زندگى پایین خواهد آمد و مسلماً بدانید هم آن مستخدم و هم آن بزرگ‌تر همه در رفاه خواهند بود.

یکى از عرایضى که بنده عرض کردم اشکالاتى است که خود آقا متذکر شدید و فرمودید دستگاه حکومت یعنى دوایرى که ایجاد مزاحمت براى مردم مى‌کنند و در واقع می‌شود گفت که حکومت در حکومت در حکومت است و این به عقیده بنده صحیح نیست، جز اجراى قانون مأمورین دولت حق ندارند کار دیگرى بکنند مأمورین دولت به انواع مختلف پول از مردم می‌گیرند و این به عقیده بنده صحیح نیست اگر مالیاتى باید گرفته بشود که دو مرکز صلاحیت وضع عوارض و مالیات را دارد که یکى همین مجلس شوراى ملى است و یکى هم انجمن شهر و الا عوارض دیگرى نباید گرفته شود بنده این عرایضى را که کردم خواستم تذکر بدهم که مقرر بدارید مثلاً همین چایى که عرض کردم کیلویى 65 ریال گرفته می‌شود این تعقیب کلی‌اش قطع نظر ازاین که خلاف قانون می‌شود موجب خواهد شد که قاچاق را زیاد کند یعنى براى قاچاقچى صرف می‌کند در صورتى که همین همسایه ما عراق 20 فلس از هرکیلو چاى می‌گیرد که 5 ر 2 ریال می‌شود، این براى قاچاقچى صرف نمی‌کند پس باید هم حقوق دولت محفوظ بشود و مردم بدانند که حقیقتاً کار قاچاق بد است و صرف براى قاچاقچى ندارد (صحیح است) بنده می‌خواستم تمنا بکنم تجدید نظرى بشود در تعرفه گمرکى و مخصوصاً مأمورین گمرک اسباب زحمت فراهم نکنند و اسباب ترویج قاچاقچى نشوند بنده دیگر عرضى ندارم عرایض بنده البته خیل زیاد است ولى چون ایشان واقف‌اند به تمام اسرار بنده دیگر عرضى ندارم (احسنت)

نایب رئیس- آقاى دکتر جلالى.

دکتر جلالى -بنده همیشه سعى دارم اوقات گرانبهاى مجلس شوراى ملى را در مواردى براى صحبت مورد استفاده قرار دهم که آن امور با مذاکرات خصوصى به جایى نرسیده باشد و لازم باشد بیش‌تر نظر آقایان مسئولین را جلب بکنم تا شاید بتوانم از آن نتیجه مطلوب‌ترى حاصل کنم. از شروع مجلس شانزدهم تا به حال در یک مرتبه صحبت نتوانستم پاره‌اى از نظریات خود و مردمى که افتخار نمایندگى آنها را دارم عرض کنم و بسیارى از موارد دیگر را با مذاکرات خصوصى انجام دادم ولى چون هنوز در این چند موضوع موفقیتى فراهم نشده و تا حدى مورد اهمیت است ناچار به عرض در مجلس هستم. یکى از این چند موضوع موضوع چاى است و همان طور که در صحبت گذشته خود به عرض رساندم در سال‌هاى گذشته وزارت دارایى مبالغ هنگفتى صرف خرید محصول چاى می‌نمود ولى متأسفانه طرز عملى طورى بود که تهیه کنندگان حقیقتى چاى کمک مؤثرى نمی‌شد و اگر می‌شد با دلالان چای‌هاى تقلبى فرقى نداشتند و به این جهت بازار تقلب و دزدى رواج داشت شاید بیش‌تر این پول‌ها به این دسته می‌رسید حالا کار این امر به دست سازمان برنامه افتاده و شرکت و مدیر عامل و هیئت نظار و غیره پیدا کرده .... آقاى تیمور‌تاش بنده خیلى علاقه داشتم که این قسمت را جناب آقاى نخست وزیر گوش بدهند ... و تصمیم داشت که فقط چاى مرغوب بخرد و حال آن که چاى مرغوب منحصراً با کارخانه فراهم مى‌آید و با وسایل دستى چاى خوب به دست نمى‌آید. در شهسوار و رامسر هم کارخانه به حد کافى نیست بلکه قدرت کارخانه‌جات فعلى کمتر از میزان محصول چاى در حال حاضر است خوشبختانه با مذاکرات زیاد طرز عمل فعلى به این صورت درآمده است که سازمان برنامه برگ سبز چاى را خریدارى کند ولى این خریدارى را موکول به این میزان نموده که کارخانه‌جات محل بتوانند تعهد ساخت نمایند و به این وضع باز مقدارى از برگ سبز در دست رعیت می‌ماند و بازار رشوه و ارتشا و اخاذى و سایر چیزها مثل همیشه رواج پیدا می‌کند بنابراین از جناب آقاى منصور تمنا دارم ایشان هم که در کار برنامه ذیمدخل و علاقمند هستید دستور فرمایید اقلاً برگ سبز مطلقاً بدون رابطه کارخانه و غیر آن خریدارى شود و اگر کارخانه‌جات محل هم کافى نیستند فعلاً از کارخانه‌جات مجاور آن و غیره استفاده بکنند بعد هم هر چه زودتر کارخانه‌هاى مورد احتیاج به‌اندازه کافى وارد شود تا از همین حالا که فصل خرید است خرید را شروع بکنند نه این که صبر کنند که موقع درو سر برود و محصول به کلى از بین برود موضوع دیگر این که تبلیغات این که چاى داخلى ما قابل خوراک نیست درست نیست زیرا این را بعضى از بازرگانان براى نفع مادى خود تبلیغ می‌کنند که این چاى ما خوب نیست و حال آن که چاى حقیقى ما چاى خوبى است موضوع دیگر بانک کشاورزى است که از آمل تا شهسوار تمام این سه شهرستان از وجود آن محروم‌اند و همان طور که عرض کردم رئیس این بانک رویه‌اش غیر از آن است که به فکر مردم و زارعین و کشاورزان بیچاره باشد بلکه به صرف همان پرونده‌ها که عرض شد و پرونده‌هاى دیگر غرق در کارهاى دیگرى است به هر حال شاید همه آقایان معتقدند که بانک بایستى بهتر از این کار کند چرا مردم این حرف‌ها را در مورد سایر بانک‌ها مثل بانک رهنى که از آن هم فقیر‌تر است نمی‌زنند چرا آنها را طلبکار نمی‌دانند اگر یک زارع بیاید و پانصد تومان قرض بخواهد معمولاً نمی‌دهند اگر هم بدهند از پانصد تومان قریب 150 تومان به عناوین غریب و عجیب از او می‌گیرند در کجاى دنیا اینقدر سود و کارمزد و غیره بر وام گیرنده تحمیل می‌کنند آن وقت اگر هم کسى در موقع پرداخت کمى تعلل کرد سرمایه زندگی‌اش را حراج می‌کنند امسال شنیدم که 70 فقره حراج داشته البته این حراج مربوط به گردن کلفت‌ها نیست مربوط به اشخاص بیچاره است مردم انتظار داشتند جناب آقاى منصور آشتیانى رئیس این بانک را با خودشان ملاک و مأخذ درستى و پاکى و صحت عمل ندانسته و چنانچه اشکالى نیست به عرایض بنده و مدارکى که پیش من است توجه بفرمایند و اگر اعتقاد دارند که وجود این نوع مردم در کشور نایاب و قیمتى است لطفاً در امور دیگر از ایشان

+++

‌استفاده کنند و حالا هم که تبریز رفته‌اند و با همکاران اداره غله‌شان را که با ایشان رفیق شفیق بوده‌اند همراه برده مخصوصاً تمنا دارم از حضور جناب آقاى‏ منصور امر فرمایند شعبانى در شهسوار و بابل و آمل تأسیس کنند و مردم را از این بیچارگى نجات بدهند یک امر دیگر این است که من همان طور که معتقدم معایب یک دستگاه گفته شود باید همان طور نیز نواقص و گرفتاری‌هاى آن دستگاه هم گفته شود قبلاً عرض کردم که دانشکده پزشکى اصلاحاتى لازم دارد ولى باید بگویم که کار آن هم بسیار است مثلاً همین موضوع پزشک‌یاران مسئله لاینحلى شده است دانشکده عده‌اى پزشک‌یار براى خود تربیت نموده است و این شرط که خدمت ایشان در تهران خواهد بود مستتر در مقررات ورودى ایشان است زیرا ایشان براى خدمت در دانشکده پزشکى تهران آمده‌اند و دانشکده تهران هم محلش تهران و حوزه عملش در این شهر است در الان نه ماه است که مشغول خدمت‌اند ولى حقوق نگرفته‌اند بازنشستگى دست از اشکال تراشی‌هاى خود برنمی‌دارد اعظم بیمارستان‌هاى ما نیز پزشک‌یار احتیاج دارند از جناب آقاى منصور تمنا دارم که توجهى به این موضوع فرموده سر و صورتى به کار آنجا بدهند. نامه‌اى هم پزشک‌یاران عرضه داشته‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌کنم (اسلامى- صحیح است الان هم دم در هستند باید توجه عاجلى بشود) وضع خدمت انترنى، کارورزى دانشجویان دانشکده پزشکى هم به صورت بغرنجى در آمده است بیمارستان‌ها و تختخواب‌هاى متعلق و وابسته به دانشکده پزشکى تکافوى قبول کارورز نمی‌کند (صحیح است) از جناب آقاى مسعود کیهان و از آقاى وارسته تمنا داریم قانون که در 1319 گذشته و تمام بیمارستان‌هاى تهران وابستگى به دانشکده پزشکى داشته اجرا کنند و این چند بیمارستان وزارت بهدارى را که در تهران دارند با بودجه‌اش بدون پول چون اسباب زحمت خواهد شد به دانشکده واگذار کنند (صحیح است) و یا براى آموزش در اختیار دانشکده بگذارند که دانشجویان بتوانند از عمر شریف خود استفاده و عناصر مفیدى به این کشور تحویل کردند زیرا دانشجوى طب بدون وجود بیمارستان با سواد نمی‌شود به هر حال جناب آقاى کیهان جناب آقاى نخست وزیر به این موضوع توجه فرمایند اینها فعلاً در حال تعطیل هستند جناب آقاى منصور استدعا می‌کنم راضى نشوید بیش‌تر از این وقت شریف‌شان تلف می‌شود (صحیح است) موضوع دیگر نظام وظیفه معلمین و کشاورزان (صحیح است) که موجب زحمت زیادى شده است حالا کار معلمین به لطف آقاى وزیر فرهنگ و ستاد ارتش سر و صورتى گرفته و قرار است به این که ممکن است تا پایان سال تحصیلى در احضار معلمین صرف‌نظر شود ولى موضوع زارعین لاینحل مانده ما حرفى نداریم ارتش مقررات مخصوص دارد که باید سعى کرد سایر شئون و تشکلیلات با آن تطبیق گردد در غیر این صورت زحمت و زمان بیش‌ترى حاصل خواهد شد اما بعضى امور دولت با مردم نیست مثلاً من عقیده دارم اگر مقرر می‌شد که در جنوب مانند بوشهر که در آن مشغول برداشتن محصول‌اند در اردیبهشت ماه مردم دعوت به خدمت می‌شدند عیبى نداشت و در مازندران که تازه چند روز است شروع به کشت نموده‌اند بهتر است در نیمه دوم سال احضار کنند این دیگر مربوط به آب و هوا و اقلیم است (سالار‌ بهزادى - جنوب هم در نیمه دوم برداشت محصول می‌شود) و نمی‌توانیم آن را با مقررات نظامى تطبیق بدهیم بهتر است مقررات را طورى تهیه کنید که با آن تطبیق کند این را هم باید عرض کنم که متأسفانه قانون عجیبى در مورد دیپلمه‌ها گذشته است یعنى فرد مشمول که دیپلمه و لیسانسیه است بیمار و مبتلا به ناخوشى‌هاى مادرزادى و بیماریها‌ى که بعداً مبتلا شده است و معالجه امکان ندارد باید سرباز شود ودم در اطاق رفیقش که سالم بوده مستخدم و صرفاً در اطاعت و انقیاد او باشد حالا حق بود لااقل آنها را به علت این ظلم طبیعت به صورت هم‌ردیف افسرها در می‌آوردند.

امر دیگرى که در شهرستان‌ها موجب زحمت شده است و نمی‌دانم چطور شده که به این صورت در آمده وجود دو دستگاه نگهبانى و شهربانى است است این دو در همه امر مداخله می‌کنند (صحیح است) یعنى مردم به جاى این که تماس‌شان با مأمورین کم شود زیادتر شده (احسنت) دو مرتبه جلب می‌شوند دو مرتبه پرونده تشکیل می‌شود و گاهى دوباره بازداشت می‌شوند و البته اگر پیش آمد دو مرتبه هم حق و حساب مى پردازند تمنا دارم که یکى از این دو را حذف و اجازه نفرمایند که بیش از این مردم در زحمت باشند (نایب رئیس - مختصر‌تر کنید) با مشکلى که در زیر اشاره می‌کنم عرایضم را خاتمه می‌دهم و امیدوارم که جناب آقاى منصور به همه موارد بالأخص این مطلب توجه مخصوص فرموده‏ هر چه زودتر این کار را اصلاح فرمایند این موضوع وضع سخت کارمند‌ان دولت است و همان طور که در جلسه گذشته عرض کردم اگر هر چه زودتر وضع استخدامى و ترفیعات عقب افتاده آنها داده نشود و ترفیعات امسال پرداخت نگردد احوال این دسته هم کمتر از مهاجرین آذربایجان به تهران نخواهد بود نامه‌اى هم به من لطف نموده‌اند که تقدیم مقام ریاست می‌نمایم (احسنت)

نخست وزیر- چون بنده کارهاى ضرورى و لازمى داشتم و مسبوق هم نبودم بنده را مرخص بفرمایید یکى از وزرا هم می‌آیند.

نایب رئیس- خواهش می‌کنم دستور فرمایید در جلسه‌هاى آتى دو سه نفر از آقایان تشریف بیاورند. آقاى حاذقى.

حاذقى- عرض مهمى که علاقمند بودم آقایان همکاران محترم توجه فرمایند موضوع تنظیم بودجه سالانه مملکتى و طرز مصرف این بودجه است نمایندگان محترم اکثراً هنوز نمی‌دانند که بودجه‌اى که نوشته می‌شود و به مجلس داده می‌شود و مجلس هم آن را تصویب می‌کند آن طوری که هست به هیچ‌وجه در محل عمل و اجرا در نمی‌آید جاى کمال تأسف است که بیش از 48 سال از تاریخ مشروطیت ایران می‌گذرد و هنوز براى یک بار هم لایحه تفریغ کامل بودجه که نشان بدهد دولت نسبت به بودجه چه اقدامى کرده است هنوز به مجلس شوراى ملى داده نشده و این اصل از قانو اساسى هنوز معوق وغیر مجرى باقیمانده است حقیقت امر این است که خلاصه طرز اجراى بودجه این است که همه ماهه وزارت دارایى در مرکز و اداره‌هاى دارایى در شهرستان‌ها پولى را که از مردم فقیر و بینوا و مضطر با چه وسایل و مقدماتى می‌گیرند صرفاً براى حقوق و هزینه‌هاى شخصى مى‌پردازند در حالی که براى هزینه‌هاى عمرانى و انتفاعى اگر رقمى تصویب شده دینارى پرداخته نمی‌شود تا سال مالى می‌گذرد و بگویند اعتبارى از سال گذشته قابل پرداخت و اجرا نسبت هیچ جاى دنیا این طرز اجراى بودجه معمول نیست ودر حقیقت وضع این مملکت حقیقتاً این است که در حدود 99 در صد مردم مملکت از اشخاص فقیر و زحمتکش هستند از آنها مالکیت بگیرند و این مالیات صرفاً صرف پرداخت حقوق و کمک هزینه و فوق‌العاده افراد می‌شود و کوچک‌ترین قدمى براى بهبود اوضاع مردم مملکت و کارهاى عمرانى مملکت برداشته نمی‌شود در حال حاضر به طوری که آقایان محترم اطلاع دارند در حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان بودجه براى این مملکت و این مردم فقیر تهیه شده است آقایان همه شاهد و ناظر هستند که تمام این دستگاه‌ها که فقط و فقط مورد استفاده یک طبقه خاص مملکت قرار می‌گیرد و براى آن طبقه ضعیف که اکثریت قاطع مملکت را تشکیل می‌دهند هیچ نفعى ندارد و سهل است جز اسباب درد سر و اشکال‌تراشى در کار کردن و به زحمت و رنج انداختن‌شان هیچ نتیجه‌اى ندارد من خواستم از آقایان همکاران محترم خواهش کنم و استدعا کنم که براى بودجه سال جارى، دولت را مکلف کنیم که این طرز بودجه نویسى و آن طرز اجراى بودجه را موقوف بکند خود آقاى نخست وزیر اینجا توضیح دادند تشخیص داده‌اند علت‌العلل خرابى اوضاع مملکت خرابى سازمان ادارى این مملکت است همه می‌دانید که بنیه این ملت این قدر توانایى ندارد که یک میلیارد و کسرى مالیات بپردازد و به این کیفیت در حقیقت نفله بشود و از بین برود و هیچ نفع و سودى عاید جامعه نشود.

+++

‌عده انگشت شمارى که اشخاص متمکن و متنفذ مملکت هستند آقایان محترم خود شاهد و واقف هستند که آنها به انواع وسایل از پرداخت مالیات شانه خالى می‌کنند عوارضى که باید به صندوق مملکت بدهند و با وسایل مختلفى نمی‌دهند بنابراین اداره‌هاى دارایى به سراغ همان طبقه ضعیف که اکثریت قاطع مملکت هستند می‌روند و با آن فشار و جبر و حراج کردن آخرین مایملک و کاسه و کوزه و وسایل آنها مالیات‌ها را جمع می‌کنند و آخر هر ماه آن مبالغى که پرداخت می‌شود صرفاً همان هزینه‌هاى سابقى است که به جیب اشخاص ریخته می‌شود آقایان محترم تحقیق بفرمایید آیا بودجه بنگاه آبیارى مثلاً سال گذشته چه قسمتش اجرا شده؟ الان عرض می‌کنم در حدود هفت میلیون بودجه آبیارى بوده است 3 میلیون وکسرى که مربوط به حقوق و مزایا و فوق‌العاده و اضافه کار و هزینه سفر و نظایر آن بوده همه ماهه مرتب به هر کیفیتى بوده است دریافت شده و خزانه‌دارى پرداخت کرده است ولى آن قسمت مهمش که بایستى به کار کشاورزى بخورد و سد‌سازى بشود، به کار آبیارى مصرف شود، دینارى تاکنون که یک ماه هم از سال جارى می‌گذرد پرداخته نشده به آقایان اطمینان می‌دهم که در این دو ماه دیگر هم مثل سنوات پیش پرداخته نمی‌شود بنابراین بودجه آبیارى یعنى پرداخت حقوق پرسنلى حقوق اعتبار فوق‌العاده اعضاى سایر مؤسسه‌هاى که جنبه انتفاعى .....

من البته منکر نیستم من نمی‌خواهم انتقاد از بنگاه آبیارى کنم ولى پول در اختیارش نمى‌گذارند خزانه‌دارى فقط براى حقوق فوق‌العاده و سایر مزایا پول دارد ولى براى این مختصر پولى که به مصرف کار کشاورز و زارع به درد بخورد، پول نمی‌دهد، همین طور سایر دستگاه‌هاى انتفاعى بنابراین خواستم عرض کنم اگر در اذهان مردم این طور منعکس است که بودجه مملکت در حدود 88 یا 90 درصد مصرف پرسنل و صرف اشخاص می‌شود 20 در صد براى کار انتفاعیش خواستم عرض کنم نمی‌رسد و به طور کلى باید گفت که در هیچ جاى کره زمین و در هیچ جاى دنیا شما مثل مملکت ایران نمى‌توانید پیدا کنید که بیایند طبق محاکمه از اول سال تا آخر سال ملت‌شان را در شکنجه و آزار و سختى بگذارند ازشان پول بگیرند و آن پول را هم صرف یک دستگاه‌هایی کنند که آن دستگاه‌ها فقط به نفع یک عده افراد مخصوص و روى تمایلات یک عده خاصى باشد و آن مردم فقیر بى‌نوا مورد ظلم و تعدى واقع بشوند هر چه فریاد و شکایت بکنند و هر چه عجز و لابه بکنند و هر چه التماس بکنند هیچ دستگاهی هم نباشد که به حرف آنها توجه بکنند و حرف آنها ترتیب اثر بدهد من خواستم عرض کنم که ادامه این وضع براى این مملکت، آقایان محترم قابل تحمل نیست باید یک چاره‌جویى بکنیم بایستى یک را چاره اى پیدا کرد فقط فقط آقایان یک راه چاره‌اى پیدا کرد آن هم فقط و فقط آقایان نمایندگان که ملت در پیشگاه خدا و ملت مسئول هستند موظف‌اند یک راه حلى براى رفع این اشکال و مخصمه پیدا کنند آقاى نخست وزیر هم فرمودند که تشخیص داده‌اند مجلسین هم با حسن‌نیت هرچه تمام‌تر متحداً و مجتمعاً به این دولت راى داده و پشتیانى کرده‌اند حالا توقع دارند که این راى که داده‌اند یک مابه ازایى نداشته از نظر مادى و هیچ‌گونه تبانى و معامله‌اى بین دولت و مجلس نبوده بلکه یک انتظار دارند، انتظار‌شان از دولت این است که از همین امروز که در حقیقت دولت با پشتیبانى مجلسین شروع به کار کرده است یک را ه چاره اساسى و همانى براى این کار پیدا کند. با حرف احتیاجات ممکن نیست بر طرف شود چندین سال است مردم حرف شنیده‌اند خسته شده‌اند، حرف شنیدن و زدن فعلاً طورى شده است که مردم را اقناع نمی‌کند باید از دولت یک سلسله کارهاى مثبت و فورى ببینند مسئله تصفیه دستگاه دولت آقا همه اش حرف بود دولت تا کنون یعنى دولت هاى گذشته نتوانسته‌اند شهامت به خرج بدهند و تصمیماتى که گرفته می‌شود آن را اجرا کنند قوانین مجلس به نظر دولت داراى هیچ ارزش و اقدام عملى نیست زیرا آقایان به خاطر دارند اکثراً که در دوره گذشته ما قانونى وضع کردیم در موقعى که بودجه تصویب می‌شد. دولت موظف است در ظرف 4 ماه رسیدگى کند وسازمان مملکت تمام اعضا اضافى دستگاه‌ها که حقوق می‌گیرند و کار ندارند به هر اسم و رسمى که هستند آنها را تحویل وزارت فرهنگ بدهد براى اجراى تعلیمات اجبارى کشور اگر قبول نکردند معلوم است احتیاج به گرفتن حقوق ندارند ملت توانایى آن را ندارد که پولش را براى صرف هوى و نفس و فانتزى تحویل اشخاص بکند که حاضر به خدمت و کار نیستند اگر احتیاج به حقوق دارند بسم‌الله این گوی و این میدان خدمت کنید افراد این مملکت را با‌سواد کنید از آنها حقوق بگیرید اگر حاضر نیستید خدمت مملکت را قبول نکنید این براى این است که احتیاج به حقوق ندارید آن وقت دولت می‌تواند به اقتضاى قانون مملکتى که دارد کسانى که مستنکف از انجام وظیفه می‌شوند از خدمت بر کنار بکند و شر آنها را از سر بودجه ضعیف این مملکت کم کندچهار ماه گذشته دولت اجراى قانون نکرده نه تنها این قانون ده‌ها قوانین مفید دیگرى مجلس تصویب کرده ولى دولت اصلاً گوشش بدهکار اجراى قوانین نبوده باید این رسم آقایان محترم از این مملکت برداشته شود که قانونى که وضع بشود و دولت آن را اجرا نکنند (صحیح است) آقایان محترم به چه مناسبت وقتى را صرف بکنند و قوانین وضع بکنند و بعد دولت آنها را در بوته فراموشى بگذارد و فقط آنهایى را اجرا بکنند که مطابق تمایلات شخصى خودش یا با منافع عده خاصى همراه باشد باید قوانین عمومى، قوانینى که مجلس شوراى ملى براى مملکت وضع می‌کند این قوانین داراى احترام باشد، آقاى دکتر مصباح‌زاده پیشنهادى دادند و مجلس هم تصویب کرد که در ظرف چند ماهى اقدام شود و وسایل لازم به کار برده شود که اشخاصى که از بنادر جنوب جلای وطن کرده‌اند به خارج رفته‌اند به عمانات رفته‌اند آنها را برگردانند دولت چه اقدامى کرد هیچ‏ اقدامى براى این کار نکرد عرض کردم هیچ اقدامى براى این کار نکرد عرض کردم بایستى دولت ببیند به مجردى که یک قانونى را نقض کرده یا عمل نکرد مورد مؤاخذه و بازخواست مجدد واقع می‌شود و از این رویه سهل‌انگارى و مسامحه‌کارى دست بردارد (صدر‌زاده - موضوع قانون دیوان کیفر رابفرمایید) موضوع قانون دیوان کیفر، مجلس شوراى ملى با یک علاقه‌اى براى مختصر کردن رسیدگى جرایم مأمورین دولت قانون وضع شد که جرایم مأمورین دولت در صلاحیت دادگاه‌هاى عادى باشد به استنا جرایم خاصى ببینید کجاى دنیا معمول است قانونى که تشریفاتش طى شده و مجلس شوراى ملى تصویب کرده و براى امضا ملوکانه فرستاده شده به وسیله نخست وزیرى آن وقت دولتى که بایستى قانون را بعد از توضیح ملوکانه بگیرد و اجرا کند وسایل و تشبثاتى کرد که آن قانون مراحل تشریفاتى امضایش طى نشود و اجرا نگردد و با این عملش نشان داد که علاقه به اجراى قانون مصوب ندارد من می‌خواستم این کلمه را عرض کنم که دولت در درجه اول باید توجه به سازمان برنامه کند آقایان محترم در نظر دارند که بایک حسن‌نیتى قانون اجرا و برنامه هفت ساله تصویب شد همه مردم هم منتظر بودند و هستند که این سازمان با یک اصول ادارى و با یک علاقه و ایمان این کارهایى که به عهده اش گذاشته شده انجام بدهد از تمام نقاط مملکت به ما مراجعه می‌شود که آقا ببینید هنوز از طرف سازمان برنامه عملى اساسى بپردازد (صحیح است) و با عمل جلب اعتماد و اطمینان ملت را بکند..... (زنگ نایب رئیس)

نایب رئیس- آقاى حاذقى وقت شما تمام شد.

حاذقى- همان طور که عرض مهم‌ترین مسئله این است که جلب اعتماد مردم را به این طرز بکنند آخرین عرضى که خواستم بکنم موضوع تذکرى است که آقاى شهاب خسروانى در جلسه قبل فرمودند که در این مؤسسه کار می‌کنند یک مشروحه‌اى نوشته بودند و امضا کرده بودند و آوردند به ما دادند که یک روز در مجلس صحبت از اداره برق شده است و یکى از آقایان نمایندگان مطالبى فرمودند که موجب رنجش آنها شده است اعضا برق نوشته‌اند در این مدتى که آقاى مهندس نجم مشغول این کار شده‌اند با کمال علاقه در حدود وسایلى که داریم براى بهبود وضع برق تهران خدمت می‌کنیم و یک

+++

صورتى هم داده بودند که چه کارهایى انجام شده چند هزار برق جدید به اشخاص داده شده و چه کارهاى تازه‌اى انجام شده و حالا هم با کمال علاقمندى مشغول انجام وظیفه هستند این است که میل داشتم که مجلس شوراى ملى نظر مساعدى نسبت به این دستگاهى که با کمال صمیمت فعلاً دارد انجام وظیفه می‌کند ابراز می‌کند که با ثبات و دوام بتواند خدمت بکنند (صحیح است) دکتر جلالى بسیار زحمت کشیده اند.

نایب رئیس- آقاى فقیه زاده.

فقیه زاده -از موقعى که برنامه دولت مطرح گردید و نمایندگان محترم هر یک به نام موافق و مخالف اسم‌نویسى کردند بنده خواستم جزو موافقین صحبت کرده باشم براى این که وقت مجلس را نگرفته باشم و دولت هر چه زودتر موفق به اخذ راى شده و مشغول کار گردد از نوشتن اسم در ستون موافقین خوددراى کرده و چون می‌دانم دولت جناب آقاى منصور میل دارد به دردهاى بی‌درد مردم رسیدگى و.وسایل رفاه و آسایش آنها را فراهم نماید این است که چند نکته را قبل از دستور متذکر و از دولت جناب ایشانت تقاضا دارم توجه بفرمایند (یک نفر از نمایندگان - دولت نیست) به عرضشان رسید در گفتن اثرى هست که در نگفتن نیست (صحیح است) یکى از بلوکات قزوین بلوک رودبار و الموت است که درکنار شاهرود واقع شده به قدرى استعداد دارد که سالى دو محصول می‌شود از اراضى برداشت نمود ولى متأسفانه راه ندارند و حمل آن از چهار فرسنگ فاصله تا شهر قزوین خروارى پنجاه تومان کرایه برمی‌دارد و زارع بیچاره آن چه زحمت می‌کشد و محصول عمل می‌آورد به واسطه نبودن را‌ه نمی‌تواند به معرض فروش برساند به علاوه در کوه‌هاى آن سامان معادن مختلفى از قبیل مس و ذغال وغیره وجود دارد که به واسطه نبودن راه درست شود البته شروع به استخراج معادن نیز خواهد شد از دولت حاضر تقاضا دارم دستور سریع و صریح براى راهسازى آنجا صادر فرمایند این قسمت در وزارت راه هم پرونده دارد و چند سال است که به وعده گذشته با آن که اعلیحضرت همایونى مکرر امر به راه سازى آنجا فرمودند و از دفتر مخصوص در 27- 3- 27 تحت شماره 2289 به وزارت راه نوشته شده همه را به مسامحه گذارنیده امیداوریم با همت آقاى دکتر اقبال آن سامان از بدبختى نجات یابند و هم براى بیکاران کار تهیه شده است و همچنین راه بلوک زهراى قزوین است دو سال قبل اقدام به ساختمان آن نمودند و پس از خرج پنجاه هزار تومان و ساختن چند پل به حال وقفه گذاشتند تقاضاى اقدام عاجل نسبت به راه مزبور دارم اعاشه آموزگاران و دبیران فرهنگ در کمال سختى است اکثر دبستان‌ها و دبیر ستان‌ها در ولایات و قصبات مزبله دانهایى است که باعث رقت است ولى اموال بى صاحب موقوفات را ربود مثل حلوا می‌بلعند و مرکز اختلال در همین تهران است که هر شیاد و غارتگرى براى خود تکیه‌گاهى دارد. قزوین که روزى پایتخت بوده تا سنه گذشته ساختمان دبیرستان نداشت اگر عطیه ملوکانه نبود تصور می‌کنم تا کنون هم داراى ساختمان و دبیرستان نمی‌شد از توجهات مخصوص اعلیحضرت همایونى و عطیه ملوکانه بحمد‌الله داراى دبیرستان و یک دبستان آبرومند گردید که مختصر نواقصى دارد که بایستى وزارت فرهنگ رفع نماید از جناب آقاى وزیر فرهنگ که از هر جهت شایسته و مورد اعتماد و علاقه است تقاضا دارم در هر دو قسمت موقوفات و فرهنگ توجه بفرمایند. در پشت گوش پایتخت در چند بلوک قزوین مالاریا خانه و لانه کرده با داس مرگ جان مردم را درو می‌کنند که مکرر در مکرر به عرض اولیاى امور رسیده توجهى نشده می‌گویند در اقصى بلاد ایران مأمورین براى مبارزه اعزام شده باشد براى شنیدن آواز دهل است که ا زدور خوش است و الا چگونه در این چند فرسخى اقدامى نکرده و نمیکند که لااقل مردم شاهد عینى باشند تا اگر در چند دهستان قزوین مزارع نمونه یا چند صد تراکتور بهرام به وام و کرایه یا به قیمت ارز تمام شده در دسترش مردم بگذارند نصف آذوقه تهران تأمین می‌شد و وعده می‌کنند که در سیستان و بلوچستان مشغول اقدام هستند خدا کند که چنین باشد تا آقاى ارباب مهدى چه بگویند من از آقاى وزیر بهدارى در قسمت مالاریا و از آقاى وزیر کشاورزى در قسمت مزارع نمونه تراکتور تقاضاى اقدام فورى دارم. در سنوات اخیر به قدرى مشکلات براى طبقه دهقان فراهم شده که وضع زراعت به کلى مختل گردیده (صحیح است) آفات ارضى و سماوى هم کمک کرده به واسطه نیامدن محصول از خارج گندم وارد کردند به نظر من یکى از اقدامات خدا پسندانه دولت گدشته وارد کردن گندم براى نجات میلیون نفوس از مرگ بود ولى اگر خداى نکرده اقدام اساسى در قسمت کشاورزى نشود که رفع نیاز از خارج نکند و این عمل خیر عمل مرگ محسوب می‌شود همه آقایان محترم مى‌دانند که نیاز زندگانى طبقه دهقان متصاعد شده ولى نتیجه رنج آن که پنجاه سال قبل عاید او می‌شد امروز کفاف زندگانى او را نمی‌کند و می‌باید بر در آمد و افزود و هیچ علاجى میسور نیست جز آن که طرز عمل چاره نیست‏ در وضع حاضر اعاشه دهقانان گذشته از غلات مختصرى که می‌برند از نگاهدارى چند گاو و گوسفند است که استفاده می‌نمایند که ثروتمندان عجالتاً به واسطه کمى عده آن در فکر انحصار این قسمت نیفتاده و می‌توان گفت که منحصراً بهره را زارعین می‌روند که آن‌ هم از برکت پروانه ورود روغن نباتى تیشه به ریشه منافع این قوم زدند حقیقتاً انسان حیرت می‌کند که هیچ مغزى نیست که اندیشه کند اگر بنا شود درب‌هاى بى‌دروازه این مملکت را به همین عنوان بازگذاریم و مایحتاج اولیه زندگانی را که در این کشور تهیه می‌شود از خارج وارد کنیم عاقبت به کجا خواهم رفت سالى شاید ده میلیون تومان یا بیش‌تر اتومبیل‌هاى سوارى آخرین مدل شیک وارد می‌شود ولى عشر آن تراکتور که مایحتاج لازم و قطعى امروز است وارد نمی‌کنند وقتى این اوضاع دلخراش را مى‌بینیم به روح پاک شاهنشاه کبیر رضا شاه رحمت می‌فرستیم و از خداوند تعالى آن رفاه و آسایش را می‌خواهیم من یقین دارم اگر می‌خواستند می‌توانستند این اوضاع از هم فرو ریخته را به سر و سامان بیاورند من در لیاقت ایرانى تردید ندارم بانک ملى از مؤسساتى است که ایرانى اداره می‌کند بایستى انصاف داد که مثل بهترین مؤسسات اروپایى اداره شده (صحیح است) از جناب آقاى منصور که علاقمند به اصلاح هستند استدعا دارم بر‌خلاف دولت‌هاى گذشته مراقبت فرمایند ادارات و مؤسسات صنعتى ما روى مدل بانک ملى اداره شود. (شهاب خسروانى - عوارض زیاد است) خوشبختانه این که جناب آقاى دکتر نخعى تشریف آورده‌اند به مجلس و البته این استدعاى ما رابه عرض دولت می‌رسانند که توجه عاجلى بشود بنده بیش از این عرضى ندارم. (احسنت)

نایب رئیس- آقاى اردلان ناظر اندوخته اسکناس گزارشى راجع به پشتوانه اسکناس دارند تقاضا دارد موافقت شود بیاناتى بفرمایند.

نمایندگان -بفرمایید.

اردلان - طبق معمول همه ساله این گزارش به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسید و یک ارقامى است شاید هم خسته کننده باشد ولى از لحاظ ممکلت به عقیده بند لازم است که به عرض برسد نمایندگان محترم هم یک قدرى توجه بفرمایند در قانونى که در بیست و دوم اسفند 1310 و همچنین 22 مرداد 1317 از مجلس شوراى ملى گذشته مقرر شده است که دونفر ناظر اندوخته اسکناس هر سال از طرف مجلس شوراى ملى معین بشوند و در خود قانون تصریح شده است که چه وظایفى را انجام بدهد در اردیبهشت سال گذشته جناب آقاى عباس نراقى و بنده افتخار این خدمت را از طرف مجلس شوراى ملى پیدا کردیم وحالا اجازه بفرمایید گزارش سالیانه را به عرض نمایندگان محترم برسانم. اولین وظیفه‌ای که نمایندگان مجلس شوراى ملى دارند حفظ و نگاهدارى پشتوانه اسکناس

+++

است، اسکناسى که در دست مردم است یک پشتوانه دارد و این پشتوانه‌اش زیر کلید این نظار اندوخته اسکناس است که بنده یکى از آنهاهستم پشتوانه اسکناس از چند چیز تشکیل شده از ارزى است که تضمین به طلا شده است به طلا از عین طلا است و از جواهرات اگر آقایان اجازه بفرمایند بنده راجع به هر کدام توضیحاتى به عرض برسانم، درسال گذشته در تاریخ 18 سپتامبر 1949 برابر 27 شهریور 1328 دولت انگلستان نرخ لیره را تنزل داد یعنى هر یک لیره که برابر 03 ر 4 دلار بود از آن تاریخ به بعد هر یک لیره 80 / 2 دلار شده چون نرخ طلا در آمریکا تغییر نکرد و مانند سابق هر یک اونس طلا 35 دلار بود بنابراین هریک اونس طلا از 3 / 172 شلینگ که بود به 250 شلینگ ترقى یافت ما در آن تاریخ یک مقدار لیره داشتیم بنابراین لازمه‌اش این بود که لیره‌هاى ما اضافه بشود و الا پشتوانه اسکناس ضرر وارد میاید و در آن تاریخ مدیر کل بانک ایران به انگلستان رفتند و این لیره‌هاى ما تضمین به طلا شده بود این تفاوت را مدیر کل بانک گرفتند و بنابراین موجودى لیره ما 994 / 484 / 11 لیره و 17 شلینگ 1 پنس بود و این تفاوت را به ما دادند و حالا موجودى لیره پشتوانه ما 16/ 320/ 648 میلیون لیره و 5 شلینگ و 7 پنس است بنابراین ما از تغییر نرخ لیره ضرر نکردیم بلکه 4/ 835/ 653 میلیون لیره و 8 شلینگ و 6 پنس هم به ما دادند و بنده باید در اینجا عرض بکنم که جدیت و علاقمندى مدیر کل بانک ملى ایران در به دست آوردن این مبلغ تأثیر قطعى داشته است و بنده باید که حقیقت را به عرض برسانم گذشته از این لیره‌اى که ما براى پشتوانه داریم یک مقدارى دلار داریم در اتحاد جماهیر شوروى در مسکو داریم این دلارى که ما الان در مسکو داریم 038- 575- 7 دلار و چهار‌ده صدم دلار است که این دلار با این لیره پشتوانه می‌شود پشتوانه ارزى اسکناسى که ما درجریان داریم که مبلغ ریال آن برابر است 1/ ریال این را از حیث ارز است و اما طلا در حال حاضر 111/ 102/ 896/ 234 گرم طلاى خالص داریم که این طلا پشتوانه اسکناس‌هاى ما است این طلاها یک قسمتش در خزانه بانک ملى ایران زیر کلید نظار اندوخته اسکناس است که یکى از آنها بنده هستم یک قسمتش در آفریقاى جنوبى در ژوهانسبورگ در بانک پرتوریا است یک مقدارش در کانادا در شهر اتاوا در بانک کانادا است یک مقدار طلایى در مسکو داریم البته بنده صورت ریز آنچه طلا الان درخزانه بانک و آنچه در ژوهانسبورگ و پرتوریا هست و آنچه در اتاوا در کانادا هست و آنچه در مسکو هست اینجا حاضر دارم اگر آقایان هر وقت لازم داشته باشند ممکن است که به عرضشان برسانم، در مسکو یک مقدار دلار داریم که به عرض رساندم یک مقدار هم طلا داریم طلاى ما در مسکو 11/ 196/ 070/ 3 کردم طلاى خالصى است که به نرخ رسمى ریال اگر تسعیر کنیم 20/ 884/ 306/ 406 ریال این طلایى است که در مسکو داریم به اضافه آن دلارى که به عرض رساندم علاوه بر این پشتوانه طلا مقدارى طلا ما در صندوق بین المللى پول داریم و این طلا که ما در صندوق بین المللى داریم بابت .....

نایب رئیس- اکثریت نیست تأمل بفرمایید (پس از چند لحظه اکثریت حاصل شد)

اردلان - عرض می‌کنم غیر از طلایى که ما در یک بانک ملى ایران ودر خارج و در افریقاى جنوبى و در کانادا ودر مسکو داریم یک مقدار طلا در صندوق بین المللى پول داریم بابت سهمیه دولت ایران در آنجا مطابق قانونى که از مجلس شوراى ملى گذشته است و این هم جزو پشتوانه اسکناس ما است این طلا مقدارش 7/ 775/ 873/ 848 گرم طلاى خالص است که مبلغ ریالى آن مساوی است 282/ 187/ 498/ 92 ریال البته این ارقام یک قدرى خسته کننده است ولى آقایان توجه بفرمایید که در این جا باید به عرض برسد به موجب قانون دی ماه 1324 و فروردین 1327 مبلغ 23622480 ریال هم سهام داریم باز هم براى پشتوانه اسکناس ما مقدارى جواهر داریم آقایان نمایندگان محترم بعضى تشریف آورده و جواهرات سلطنتى را در خزانه دولتى ملاحظه فرموده‌اند هرکدام از آقایان هم که ندیده‌اند و مایل باشند می‌توانند تشریف بیاورند این جواهرات که در بانک ملى ایران است اینها یک صورت ریز خیلى منظمى دارد که همین نظار مجلس شوراى ملى موظف‌اند آنها را با دفاتر همیشه کنترل نمایند جواهرات سلطنتى تا میزان 344/ 201/ 581/ 20 ریال و همچنین یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال از بابت پشتوانه تضمین شده بنابراین اسکناس‌هایى که در دست مردم است که مبلغ 7800 میلیون ریا ل است یک پشتوانه ارز تضمین شده به طلا دارد و مقدارى طلا دارد مقدارى هم جواهرات که روی هم رفته 77 در صد اسکناسى که در دست مردم است ما پشتوانه داریم (یک نفر از نمایندگان - نقره نداریم؟) خیر نقره نداریم مجموع این پشتوانه را که حساب می‌فرمایید 77 درصد طلا است این است که در هیچ کجاى روى زمین شاید چنین پولى به این خوبى نباشد (صاحب‌جمع - آقاى اردلان اینها را نفرمایید ممکن است دولت به فکر نشر اسکناس بیفتد) ولى بدبختانه با وجود این وضعى که باید نیست و البته این دلایل دیگرى هم دارد که عرض می‌کنم در مقابل این 7800 میلیون ریال اسکناس که ما پخش کردیم بنده اقلام مربوط به 15 اسفند عرض می‌کنم دو قسمت است یک قسمت در دست مردم است یک قسمت در صندوق‌هاى بانک آنچه در دست مردم است 5/ 932/ 245/ 860 ریال و آنچه در دست بانک است 1867754140 ریال است که جمع این دو رقم می‌شود 7800 میلیون ریال اسکناس (صفایى - با بحران اقتصادى چرا بانک این یک میلیارد را در جریان نمى‌گذارد) عرض کنم یک وظیفه مجلس شوراى ملى به نمایندگان محول فرمودند که باید به عرض برسانم وظایف دیگر از عهده ما خارج است بنده آنچه وظیفه‌ام بود عرض می‌کنم البته در این تراز‌نامه‌هایى که بانک ملى ایران منتشر می‌کند ملاحظه بفرمایید که سه قسمت در این ترازنامه‌ها هست یک قسمت اسکناسى است که در دست مردم است یک قسمت هم در دست بانک است یک قسمت هم به نام اندوخته نوشته است یک میلیارد ریال، بنده وقتى از طرف مجلس شوراى ملى به بانک ملى رفتیم راجع به این اندوخته پرسیدم که این یک میلیارد اندوخته اسکناس کجا است گفتند همچو اسکناس وجود خارجى ندارد و این فقط یک رقمى است که در این صورت نوشتیم (صفایى - یعنى چه ندارد در صورت‌سازى است مگر؟) بنده نظر خودم را عرض کردم و نظرم این بود که مادامى که یک میلیارد ریال اندوخته اینجا نیست در این تراز‌نامه‌ها نوشته نشود و حساب هم نشود ولى مدیر کل محترم بانک ملى اتفاقاً عقیده‌اش در این قسمت با عقیده من جور نبود ایشان عقیده‌شان بر این بود که این رقم باید باشد (صفایى - یعنى رقم موهوم) بنده دلایلى آوردم دلایلى هم ایشان آوردند نه من توانستم ایشان را قانع کنم ونه ایشان و موقع هم مقتضى نبود مجلس شوراى ملى نبود فترت بود شایسته نبود که بین بانک ملى ایران و ناظر اندوخته اسکناس خداى نکرده یک اختلاف عقیده شدیدى که موجب تضعیف بانک ملى می‌شد به وجود آید و بنده نه صلاح خودم نه مجلس را مى‌دیدم که در این موضوع پافشارى بکنم این بود که به سکوت برگذار شد ولى از طرفى بین بانک ملى و بنده که مختصرى از حساب اطلاع دارم اشخاص دیگرى هم در این ممکلت هستند که بتوانند این موضوع را با فراست و دقت مطالعه بفرمایند من در عقیده خودم ایستاده‌ام و می‌گویم مادامى که یک میلیارد اندوخته که نه منتشر شده و نه وجود خارجى دارد گذاردن این مبلغ در توى ترازنامه و جمع بستن به 8800 میلیون ریال اسکناس این درست نیست در صورتى که رقم حقیقى 7800 میلیون ریال است این البته وظیفه بنده بود که باید به عرض به مجلس شوراى ملى برسانم‏ و این اسکناس‌هایى که در دست مردم است آقایان مسبوق هستند آنها رواج که پیدا می‌کند بعضى کهنه و بعضى پاره می‌شوند آنها را میاورند به هیئت نظارت اندوخته اسکناس تحویل می‌دهند و اسکناس نو تحویل می‌گیرند و هیئت نظارت اندوخته اسکناس هم یکى از وظایفش این است که این اسکناس‌ها را دسته بندى می‌کند به پنج ریالى 100 ریالى. 50 ریالى و روزهاى معینى آنها را در کوره‌هاى

+++

بزرگى می‌سوزاند بنده خواستم به عرض برسانم که این وظیفه را بنده به خوبى انجام داده‌ام و تا آن دقیقه آخرى که آن اسکناس آخرى خاکستر نشده بود بنده از آن جلسه خارج نمی‌شدم و در مقابل اسکناسى که سوخته می‌شد از طرف هیئت نظارت اندوخته اسکناس اسکناس نو داده می‌شد این است که باید آقایان توجه فرمایند که محال است یک اسکناسى به کسى داده شود که درمقابل آن اسکناسى سوخته نشده باشد ونابود نشده باشد (شوشترى - الان چقدر در دست مردم است) در تاریخ 15 اسفند 1328 ر 5932245860 ریال اسکناس در دست مردم است و 1867754140 ریال اسکناس در بانک است که مجموعش هفت میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال است در سال گذشته یعنى سال 1328 ما دو میلیارد ریال اسکناس کهنه سوزاندیم یعنى دو میلیارد را در هر جلسه 500 میلیون ر 60 میلیون ر 30 میلیون به طوری که عرض کردم با کمال دقت شماره کردیم و بعد در کوره‌ها ریختیم و آتش زدیم و بعد البته براىاین که این اسکناس‌هاى سوخته شده در مقابلش هم اسکناس نو داده شد الان در خزانه بانک که بنده افتخار عضویت در هیئت نظارت اندوخته آن را دارم 5624 میلیون ریال اسکناس نو از پنج ریالى، ده ریالى، صد ریالى موجود هست ولى البته این اسکناس‌ها را با کمال دقت زیر کلید خودمان نگاه داشتیم هر وقت اسکناسى که پاره شده به ما دادند و سوزاندیم آن وقت اسکناس تازه پخش می‌شود این است که آقایان محترم و مخصوصاً مردم این مملکت باید مطمئن باشند که اسکناس بدون اجازه مجلس شوراى ملى پخش نمی‌شود مگر در مقابلش اسکناسى سوخته بشود و 77 درصد پشتوانه دارد و بنده خواستم در آخر عرضم از حسن‌مراقبت و علاقمندى که کلیه اعضا بانک ملى ایران در نگاهدارى دفاتر چه دفاتر اسکناس و چه دفاتر جواهرات به کار می‌برند اینجا عرض کنم و باور بفرمایید که بانک ملى ایران بهترین نمونه ادارات و مؤسسات مملکتى است د رهر ساعتى هر وقتى شما بخواهید هر حسابى را ببینید آن حساب را به طور روشن به شما می‌گویند که چقدر پول هست و چقدر پول نیست (صحیح است) این بود که در گزارش سالیانه که بنده به عرض برسانم خیلى هم معذرت می‌خواهم که این ارقام باعث خستگى آقایان شده است (احسنت)

شهاب خسروانى- بنده تذکر قانونى دارم‏

نایب رئیس- مختصر بفرمایید.

شهاب خسروانى- بسیار مختصر است تذکر بنده این است که در سال گذشته نمایندگان محترم اطلاع دارند که قانونى گذشت که اطباى وزارت بهدارى براى دوسال به شهرستان‌ها بروند متأسفانه با این که هیئت مدیره وزارت بهدارى از مردمان شریف هستند غالب آنها به شهرستان‌ها ى اطراف می‌روند حالا یک موضوعى که خواستم عرض بکنم این است که وزارت فرهنگ آمده است این قانون را درباره پزشک‌یارانى که اینجا دارند زحمت می‌کشند و در مریضخانه‌ها خدمت می‌کنند عمل کرده هشت ماه هم هست به آنها حقوق نداده‌اند استدعاى من این است که این نامه‌اى که تقدیم می‌شود عطف توجهى بشود و حقوقشان را هم بدهند و قانونى که تصویب شده مخصوص پزشک‌ها است (دهقان - در قانون هم تصریح دارد)

4-موقع و دستورجلسه بعد ختم جلسه‏

نایب رئیس- چون مطلب دیگر نداریم جلسه امروز را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه پس فردا ساعت 9 صبح دستور هم ماده واحده مربوط به دو دوازدهم

‌(نیم ساعت به ظهر مجلس ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - جواد گنجه

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294531!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)