کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/24]

جلسه: 13 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوازدهم شهریور ماه 1326 مطابق 18 شوال‌المکرم 1366  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم تحلیف

3- تصویب فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره

4- تقدیم یک ورقه سؤالیه از طرف آقای احمد دهقان نسبت به رئیس دولت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 13

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوازدهم شهریور ماه 1326

مطابق 18 شوال‌المکرم 1366

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم تحلیف

3- تصویب فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره

4- تقدیم یک ورقه سؤالیه از طرف آقای احمد دهقان نسبت به رئیس دولت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور ماه را آقاى غلامرضا فولادوند (منشى) قرائت نمودند.

صورت مجلس روز سه‌شنبه دهم شهریور.

ساعت ده و بیست و پنج دقیقه روز سه‌شنبه دهم شهریور مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

آقایان: صدر کشاورز، دهقان، محمدعلى مسعودى، رضوى، اردلان، سزاوار، دکتر راجى، عباس اسکندرى، رحیمیان و آقاى دکتر اعتبار هر یک تذکراتى دادند و صورت جلسه تصویب شد. آقاى رئیس بیان نمودند که با کمال تأسف خبر ناگوار فوت مرحوم مغفور پیرنیا مؤتمن‌الملک را به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسانم اندوه و تألم عموم نمایندگان از این جهت است که کشور ایران یکى از فرزندان ارجمند و ذخایر گرانبهاى ملى خود را از دست داد. دوران پرافتخار هفتاد و دو سال عمر آن مرحوم با کمال پاکدامنى و عزت نفس در خدمات ملى سپرى شد- سوابق درخشان آن مرحوم در مجلس شوراى ملى گواه صادقى از درستى و وطن دوستى و آزادیخواهى و بلندى روح آن مرحوم است.

آقاى رئیس با ذکر خدمات ملى و فرهنگى و ادوار نمایندگى و ریاست مرحوم پیرنیا در مجلس ارزش و اهمیت وجود و شخصیت این مرد وطن‌پرست را که منشاء آثار بزرگى در حفظ عظمت کشور و مجلس شوراى ملى بوده ستودند و اضافه نمودند که از طرف نمایندگان ملت به خاندان جلیل پیرنیا تسلیت می‌گویند و به پاس احترام و علاقه ملت و عموم نمایندگان و خدمات پرافتخار معظم له جلسه پس از قرائت طرحى که از طرف آقاى دکتر معظمى و جمعى از نمایندگان پیشنهاد شده تعطیل می‌شود.

آقاى دکتر معظمى در آغاز سخن گفتند:

آخر چو فسانه می‌شوی اى بخرد

 افسانه نیک شو نه افسانه بد

و سپس با قرائت مقدمه تأثرانگیزى مبنى بر این که فقدان این مرد بزرگ در دشوارترین موقعى ما را از نتایج تجارب گرانبها و فواید وجود و شخصیت خود محروم ساخت به ذکر صفات برجسته و ملکات شایسته مرحوم پیرنیا پرداخته و گفتند که در طى چهل سال زندگى اجتماعى و سیاسى و اشغال مهم‌ترین و حساسترین مشاغل در دقیق‌ترین و دشوارترین مواقع بدون تردید در قرن اخیر از میان رجال سیاسى ایران کمتر کسى به این نیکنامى رسیده و در قلوب مردم جاى گرفته است و به این جهت افکار عمومى او را به عنوان فرد شاخص و نمونه بارز خداپرستى و وطن دوستى و فداکارى و استقامت و پاکدامنى شناخته است و خدایش بیامرزاد که در پى کسب جاه و شهرت آبروى بزرگ منشى و تقوى را که در پاى خودکامى فرو نریخت و بنابراین محض افتخار جاویدان خاندان این خدمتگزار لایق طرح قانونى که به امضاء عده کثیرى از نمایندگان رسیده است تقدیم می‌شود.

آقایان نمایندگان با تحسین و تصدیق بیانات آقاى دکتر معظمى گفتند که این طرح به امضاء همه تقدیم می‌شود.

طرح مذکور چنین قرائت شد.

براى آن که مراتب حق گزارى و قدرشناسى ملت ایران نسبت به خدمات ملى و شخصیت اخلاقى مرحوم حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) رسماً تأکید و تأیید شود و این حقیقت از طرف نمایندگان ملت ایران به زبان و بیان آید و در مطبوعات رسمى مندرج گردد، امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را با قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را از مجلس مقدس شوراى ملى خواستاریم.

ماده واحده- مجلس شورای ملى ایران تصدیق می‌نماید که مرحوم پیرنیا مؤتمن‌الملک در دوره زندگانى پرافتخار خود خدمات صادقانه و گرانبهایى نسبت

+++

 به کشور خویش و مشروطیت و قانون اساسى ایران نموده و یکى از فرزندان لایق و خدمتگزارى است که وطن همواره نسبت به او حق‌شناس خواهد بود.

به فوریت اول و دوم و سپس به اصل طرح اخذ رأى و تصویب شد.

یک ساعت قبل از ظهر مجلس به احترام مرحوم پیرنیا تعطیل و جلسه آینده بروز پنجشنبه موکول گردید.

رئیس- نسبت به صورت جلسه اعتراضى هست؟

ایلخان- بنده نسبت به صورت جلسه عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

ایلخان- عرض کنم بنده این عرضى را که می‌کنم یک قسمتش مربوط به صورت جلسه می‌شود براى این که دیرآمدگان بى اجازه و غائبین بى اجازه اینقدر نیستند به این علت که تشکیل جلسه اینقدر تعویق بیفتد (صحیح است) اغلب آقایان نمایندگان بلکه همه آقایان استدعا از مقام ریاست داشتند که جلسات زودتر تشکیل شود. (صحیح است) مجلس در خارج یک کارهایى دارد و کمیسیون‌ها در خارج کارهاى خودش را می‌کند ولى این تعویق جلسه که اغلب یک ساعت، یک ساعت و نیم قبل از ظهر تشکیل می‌شود جریان مجلس را یک قدرى بط یی می‌کند (صحیح است) اگر چنانچه مقام ریاست موافقند اجازه بدهند اقلا ساعت نه جلسه علنى مجلس تشکیل بشود. (صحیح است) امروز ساعت نه و نیم هم که من سؤال کردم عده براى رأى و تشکیل جلسه کافى نبود هر روز اینجا تأکید می‌شود که آقایان در سر وقت مقرر حاضر شوند حالا هم تمنا می‌شود غفلت نکنند و در جلسات بعد هشت و نیم که مقررشده حاضر شوند.

رئیس- دیگر اعتراضى نسبت به صورت جلسه نیست؟ آقاى دکتر مجتهدى نسبت به صورت جلسه است.

دکتر مجتهدى- بله آقایانی که در این جلسه از اول وقت حاضر بودند و غیر از این هم 14 جلسه است حاضرند در این چهارده جلسه بایستى اقرار کرد که موقعی که ساعت را معین کردند آقایان قصور نمی‌کنند و فقط دو جلسه به موقع اکثریت نشده لکن همیشه وقتى که زنگ را می‌زنند تا این که مقام ریاست تشریف می‌آورند نیم ساعت طول می‌کشد. عرض می‌کنم که ماها که نمایندگان شهرستان‌ها هستیم عرایضى اینجا داریم آن وقت فرصت نمی‌شود و اجازه نطق قبل از دستور هم نمی‌فرمایید این جیب‌های ما که پر است تمام از مستدعیات مردم آذربایجان تمامش مانده است (صحیح است) این را یک قدرى ریاست محترم هم اجازه بفرمایند که قبل از دستور هم صحبت بشود. (صحیح است)

رئیس- نطق قبل از دستور البته بر طبق رأى مجلس است هر وقت مجلس رأى داده اجازه داده می‌شود و من تصور می‌کنم که اگر آقایان حاضر بشوند یک جلسه فوق‌العاده‌اى براى همین نطق‌های قبل از دستور و همین بیاناتى که آقایان می‌خواهند بکنند (روزهاى چهار‌شنبه را) معین کنیم و آقایان حاضر شوند و صحبت کنند (اردلان: بسیار خوب است) بنابراین پس روزهاى چهارشنبه هم جلسه خواهیم داشت براى نطق قبل از دستور. دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست؟

رحیمیان- نسبت به صورت جلسه قبل که بنده اعتراضى داشتم عرایضى هم داشتم اجازه فرمودید که بنده در این جلسه عرایضم را بکنم حالا اجازه بفرمایید.

رئیس- با نظر مجلس است خوب باید رأى بگیریم. این که آقایان بعضى فرمودند جلسه دیر تشکیل می‌شود ما صبح ساعت 5/8 در اینجا حاضریم ولى بعضى مواقع هست که هیئت رئیسه یک کارهایى دارد و آقایان در سرسرا مشغول مذاکره با همدیگرند. آقاى آصف.

آصف- همان آقایانی که اعتراض می‌کنند که جلسه دیر تشکیل می‌شود خودشان دیر تشریف میاورند در جلسه ما خودمان یک عده‌اى هستیم که همیشه زود می‌آییم توى مجلس و این که می‌فرمایند یک روز معین تشکیل جلسه بشود در بعضى مواقع ممکن است بعضى از نمایندگان یک مطالب فورى و لازم داشته باشند که به عرض مجلس برسانند به این جهت بنده با این وقت به این دلیل مخالفم و خود بنده هم یک مطالبى دارم اگر اجازه بفرمایید عرض کنم و اگر اجازه نمی‌فرمایید عرض نکنم.

فرامرزى- بنده هم نسبت به روز چهارشنبه مخالفم.

رئیس- نسبت به چهارشنبه هر کس مخالف است بعد نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست؟ (گفته شد: خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد. براى امروز یک عده از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند. آقاى رحیمیان، آقاى کشاورز صدر و یک عده دیگر.

قبادیان- بنده هم اجازه خواسته‌ام.

رئیس- دستور امروز مراسم تحلیف است بعد هم اعتبارنامه‌ها مطرح است مراسم تحلیف چون البته در یک روز انجام نمی‌گیرد یک عده از آقایان نمایندگان سوگند یاد می‌کنند بعد وارد اعتبارنامه‌ها می‌شویم حالا نطق قبل از دستور هم بسته براى آقایان است و بنده رأى می‌گیرم آقایانی که موافقند قبل از دستور یک عده از نمایندگان که اینجا اجازه خواسته‌اند نطق کنند قیام بفرمایند

 (عده کمى برخاستند) تصویب نشد.

2- اجراى مراسم تحلیف.

رئیس- بنابراین مراسم سوگند انجام می‌شود.

 (در این موقع به احترام ورود قرآن مجید حضار قیام کردند). ابتدا آقاى رئیس سوگند‌نامه را به شرح زیر قرائت و امضاء نمودند من که در ذیل امضاء می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى وجد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع معظم عادل و مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جزء فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

 (هر یک سوگندنامه را به شرح فوق قرائت و امضاء نمودند)

آقایان: امیرحسین خان ایلخان، نبوى، فولادوند، دادور، حاذقى، معتمد دماوندى، محمدحسین قشقا‌یی، کفا‌یی، ملک مدنى، دکتر بقا‌یی، آشتیانى‌زاده، ظفرى، مکى، مهدى ارباب، شادلو، ضیاء ابراهیمى، عامرى، کشاورز صدر، مرآت اسفندیارى، عزیزاعظم زنگنه، سلطان‌العلماء.

رئیس- با اجازه آقایان امروز بقیه مراسم سوگند می‌ماند براى جلسه دیگر، کمیسیون‌هایی که انتخاب شده‌اند اسامى آن‌ها و نتیجه آراء کمیسیون‌ها به اطلاع مجلس شوراى ملى می‌رسد. آقاى دادور قرائت بفرمایید: کمیسیون استخراج آراء در چند جلسه آراء متخذه براى کمیسیون‌های پارلمانى را استخراج و نتیجه آن را اینک به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند.

کمیسیون دادگسترى، عده حضار در موقع اخذ رأى 113 نفر حائزین اکثریت براى کمیسیون دادگسترى هیجده نفر آقایان: 1- امامى اهرى، 2- اسدالله ممقانى، 3- سلطانى، 4- ضیاء ابراهیمى، 5- میرسیدعلى بهبهانى، 6- صدرزاده، 7- سیدهاشم وکیل، 8- نراقى، 9- شریعت‌زاده، 10- نبوى، 11- سزاوار، 12- اورنگ، 13- صاحب‌جمع، 14- عامرى، 15- اسلامى، 16- ابوالحسن رضوى، 17- فولادوند، 18- لاهوتى.

حائزین اکثریت کمیسیون دارا یی، عده اعضاء 18 نفر، حضار 112، آراء متخذه 111، آقایان: 1- امیرنصرت اسکندرى، 2- عباس مسعودى، 3- رحیمیان، 4- اردلان، 5- رفیع، 6- مرآت اسفندیارى، 7- ناصرالدین ناصرى، 8- ظفرى، 9- یمین اسفندیارى، 10- اسدى، 11- بهادرى. حائزین اکثریت کمیسیون کشور، عده اعضاء 18 نفر، عده حضار 112 نفر. آراء متخذه 110.

آقایان: 1- ساعد، 2- منصف، 3- فرامرزى، 4- شادلو، 5- امیرنصرت اسکندرى، 6- قبادیان، 7- کامل ماکو، 8- بیات، 9- حائرى‌زاده، 10- مرآت اسفندیارى، 11- نواب یزدى، 12- صفا امامى، 13- ابوالحسن رضوى، 14- آقاخان بختیار، 15- حسین وکیل، 16- محمود محمود، 17- على اکبر ملکى، 18- عباس اسکندرى.

حائزین اکثریت کمیسیون بازرگانى و پیشه و هنر، عده اعضاء 18 نفر، عده آراء مأخوذه 108 عده حضار 114.

آقایان: 1- ابوالقاسم بهبهانى، 2- سلطانى شیخ‌الاسلامى، 4- ارباب رستم گیو، 4- نیکپور، 5- احمد اخوان، 6- موسوى بهبهانى، 7- مهدى ارباب. 8- امین‌التجار، 9- دکتر على امینى، 10- شهاب خسروانى، 11- مهندس رضوى، 12- مهندس هدایت، 13- اردلان، 14- رحیمیان، 15- حاذقى.

حائزین اکثریت کمیسیون فرهنگ عده اعضاء 18 نفر، عده آراء مأخوذه 112 نفر، آقایان: 1- دکتر بقا‌یی، 2- منصف، 3- دکتر معظمى، 4- فرامرزى، 5- دکتر مصباح‌زاده، 6- گنجه، 7- دکتر مجتهدى، 8- قوامى، 9- دکتر آشتیانى، 10- نبوى، 11- حائرى‌زاده، 12- نواب یزدى. 13- بهار، 14- تولیت، 15- مکى، 16- موسوى، 17- دکتر شفق، 18- نیکپور.

حائزین اکثریت کمیسیون کشاورزى عده اعضاء 18 نفر، عده حضار 113 آراء متخذه 112.

آقایان: 1- کامل ماکو، 2- گرگانى، 3- قوامى، 4- معین‌زاده، 5- ظفرى، 6- بهادرى، 7- لیقوانى، 8- دادور، 9- ایلخان، 10- کلبادى، 11- شادلو، 12- آشتیانى‌زاده، 13- ابوالقاسم امینى، 14- قهرمان، 15- زنگنه، 16- ساعد افشار، 17- تولیت، 18- لاهوتى.

+++

 حائزین اکثریت کمیسیون نظام، عده اعضاء 12 نفر، عده حضار 9، آراء متخذه 109.

آقایان: 1- محمد ذوالفقارى، 2- امیرتیمور، 3- بیات، 4- قهرمان، 5- حسین قشقا‌یی، 6- دکتر فلسفى، 7- کشاورز صدر، 8- قبادیان، 9- غضنفرى.

حائزین اکثریت کمیسیون خارجه، عده اعضاء 12 نفر عده حضار 115 آراء متخذه 115.

آقایان: 1- ساعد، 2- ناصر ذوالفقارى، 3- عزیز اعظم زنگنه، 4- عامرى، 5- یمین اسفندیارى، 6- دکتر معظمى، 7- دکتر شفق، 8- حسین قشقا‌یی، 9- بهار،

حائزین اکثریت کمیسیون راه، عده اعضاء 12 نفر، عده حضار 111 آراء متخذه 109.

آقایان: 1- محمدعلى مسعودى، 2- صاحب جمع، 3- دکتر طبا، 4- خسرو هدایت، 5- حسن اکبر، 6- اورنگ، 7- دادور، 8- اسلامى، 9- آشتیانى‌زاده، 10- صفا امامى، 11- نصرت‌الملک ملکى، 12- عباس اسکندرى.

حائزین اکثریت کمیسیون بهدارى، عده اعضاء 12 نفر، عده آراء مأخوذه ... عده حضار در موقع اعلام رأى ...

آقایان: 1- دکتر مجتهدى، 2- دکتر ملکى، 3- دکتر فلسفى، 4- گنجه، 5- دکتر طبا، 6- دکتر راجى، 7- دکتر آشتیانى، 8- دهقان، 9- ناصر ذوالفقارى، 10- عزیز اعظم زنگنه، 11- دکتر معظمى، 12- مشایخى.

حائزین اکثریت کمیسیون پست و تگلراف عده اعضاء 6 نفر عده حضار 101.

آقایان: 1- حسین وکیل، 2- شریعت‌زاده، 3- اعزاز نیک‌پى، 4- محمود محمود، 5- دماوندى، 6- ارسنجانى.

رئیس- کمیسیون‌هایی که اکثریت دارند و انتخاب شده‌اند، تمام اعضایش انتخاب شده‌اند، روز یکشنبه صبح هیئت رئیسه خودشان را در اطاق‌های مربوط انتخاب کنند و آن کمیسیون‌هایی که باید تجدید انتخاب شود و کسر دارند، نسبت به کسری اعضاء آن که گویا چند کمیسیون است لطف بفرمایید که در جلسه بعد نسبت به بقیه آقایان اعضاء اخذ رأى به عمل بیاید. کمیسیون دارا‌یی 7 نفر، کمیسیون بازرگانى 3 نفر، کمیسیون نظام سه نفر، کمیسیون خارجه 3 نفر.

دکتر معظمى- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- فرمایشى دارید بفرمایید.

دکتر معظمى- بنده را جزء سه کمیسیون نوشته‌اند، در صورتی که مطابق نظامنامه فقط در دو کمیسیون می‌توانم عضویت داشته باشم بنابراین بنده از کمیسیون بهدارى استعفا می‌دهم.

حائرى‌زاده- بنده عرض دارم.

رئیس- دراین قسمت فرمایش دارید بفرمایید.

حائرى‌زاده- بنده معتقدم وقت مجلس را براى تکمیل کمیسیون‌ها لازم نیست مشغول بکنید زیرا به طور کلى این‌ها دو سه نفر بیشتر نیست که باید تجدید انتخاب بشوند و اکثریت قریب به اتفاقشان انتخاب شده‌اند، هر کمیسیونى دو سه نفر کسر دارد براى انتخاب این دو سه نفر دیگر لزومى ندارد که وقت مجلس تلف شود.

رئیس- باید تکمیل شود ولو 20 روز وقت باقى باشد. هفت نفر از کمیسیون دارا‌یی بایستى تکمیل شود. آقاى رضوى شما راجع به این قسمت فرمایشى داشتید.

رضوى- می‌خواستم عرض بکنم که نظامنامه صریح است که همین کمیسیون‌هایی که حالا انتخاب شد با دو سه تا کمیسیونى که از شعب انتخاب می‌شود من حیث‌المجموع به استثنای کمیسیون محاسبات مجلس هر‌یک از آقایان نمایندگان فقط در دو کمیسیون می‌توانند شرکت کنند ولى بنده یک جمع کثیرى از آقایان نمایندگان را دیدم در این بین که در دو سه تا کمیسیون انتخاب شده‌اند علاوه بر این اساساً به نظر بنده یک قدرى کارها مختل می‌شود استدعا می‌کنم مقرر بفرمایید هر کدام از آقایان در بیش از دو کمیسیون شرکت نمی‌کند و از آن کمیسیون‌هایی که نمی‌توانند کناره گیرى بفرمایند و ضمناً براى آن‌هایی که اکثریت پیدا نکرده‌اند راه باز می‌شود و می‌توانند وارد کمیسیون‌ها بشوند.

رئیس- این موضوع اعلام شده بود که آقایان در بیش از دو کمیسیون نمی‌توانند عضویت داشته باشند فکر کمیسیون محاسبات مجلس که از این قاعده مستثنى است (صحیح است) البته هر کس که دردو کمیسیون بیشتر است باید خودش یک کمیسیون را استعفا بدهد و قبول نکند. آقاى نبوى.

نبوى- یک تذکر قانونى دارم طبق تبصره ماده 29 از اساسنامه بانک ملى ...

رئیس- بله خود بنده هم متذکر بودم و براى جلسه آتیه در اول جلسه باید انتخاب بشوند.

نبوى- ... باید دو نفر براى نظارت بانک ملى انتخاب بشوند و تمنى می‌کنم این را براى اول جلسه آتیه بگذارند که آقایان هم دراین فاصله با هم توافق بکنند.

3- تصویب پنج فقره اعتبارنامه و مخالفت با دو فقره.

رئیس- بسیار خوب، حالا چند اعتبارنامه که باقى مانده با اجازه آقایان قرائت می‌شود. (صحیح است) گزارش انتخابات رضائیه مطرح است آقاى عباس مسعودى.

جمعى از نمایندگان- ایشان نیستند.

رئیس- آقاى حاذقى گزارش را قرائت کنید.

 (گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگى آقاى محمدساعد از رضائیه توسط آقاى حاذقى به شرح زیر قرائت شد)

پرونده انتخابات رضائیه براى پانزدهمین دوره تقنینیه در شعبه ششم مطرح و مورد شور قرار گرفت. در تاریخ 16 اردىبهشت ماه 1326 از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل از طرف فرماندار دعوت به عمل آمده و اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات تعیین گردیده است. سپس در تاریخ 30/ 3/ 1326 طبق آگهى منتظره از طرف انجمن براى پنج روز شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء می‌شود و پس از خاتمه اخذ آراء در تاریخ 6/ 4/ 326 شروع به استخراج و قرائت آراء گردیده و نظر به آن که چند روزى به واسطه معذور بودن متصدى حفاظت صندوق‌ها در قرائت آراء وقفه‌ای حاصل می‌شود بالاخره در تاریخ سه‌شنبه 16 تیر ماه 26 قرائت آراء پایان یافته و از مجموع 14233 رأیی که قرائت شده جناب آقاى محمدساعد داراى 8128 رأى بوده و به سمت نمایندگى پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون در مدت مقرره قانونى شکایتى به انجمن نمی‌رسد انجمن نظارت انتخابات رضائیه در تاریخ 13/ 5/ 1326 به صدور اعتبارنامه مبادرت می‌ورزد. شعبه ششم در جلسه 31 مرداد 1326 با ملاحظه محتویات پرونده و عدم ملاحظه کوچک‌ترین شکایتى نسبت به انتخابات رضائیه به اتفاق آراء صحت انتخابات رضائیه و نمایندگى جناب آقاى محمد ساعد را تصویب واینک گزارش آن را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید. (جمعى از نمایندگان: مبارک است)

رئیس- به نمایندگى آقاى محمد ساعد از رضائیه رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش نمایندگى آقاى اسدى از مشهد مطرح است و چون آقاى عباس مسعودى مخبر شعبه حضور ندارند آقاى حاذقى قرائت می‌کنند. گزارش از شعبه ششم مجلس شوراى ملى شماره 12 تاریخ 4 مرداد 26. انتخابات مشهد- عطف به گزارش شماره 11 از شعبه ششم راجع به انتخابات مشهد آقاى سلمان اسدى (عباس اسلامى: مخالفم) در درجه دوم به اکثریت 43538 رأى از 49165 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم قانونگذارى انتخاب شده و در تاریخ 25 بهمن 1325 اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده است. شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده انتخابات مشهد صحت جریان انتخابات و نمایندگى آقاى سلمان اسدى را تصدیق و گزارش آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

عباس اسلامى- بنده مخالفم.

رئیس- به مناسبت مخالفت آقاى اسلامى به جلسه بعد موکول می‌شود. گزارش نمایندگى آقاى بوداغیان از طرف ارامنه شمال مطرح می‌شود آقاى امینى بفرمایید.

جمعى از نمایندگان- مخبر شعبه غایب هستند.

رئیس- آقاى ناصر ذوالفقارى بفرمایید گزارش شعبه را قرائت بفرمایید.

 (گزارش شعبه چهارم راجع به نمایندگی آقاى آرام بوداغیان از طرف ارامنه شمال به شرح زیر قرائت شد)

در تاریخ 26/ 2/ 21 بنا به دعوت فرماندار تبریز براى تعیین اعضاى اصلى و على‌البدل از طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمد بعد از تعیین اعضاى اصلى و على‌البدل در تاریخ 326/ 2/ 25 آگهى انتخابات در حوزه اصلى و حوزه‌هاى فرعى منتشر و از تاریخ 26/ 3/ 2 تا تاریخ 26/ 3/ 12 در حوزه اصلى وحوزه هاى فرعى توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه آقاى آرام بوداغیان به اکثریت 5343 رأى از 5360 رأى مأخوذه به وکالت از طرف ارامنه و کلدانیان آذربایجان به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه انتخاب می‌شوند و چون در مدت مقرره شکایتى به انجمن نظارت انتخابات نرسیده بود لذا انجمن مزبور از تاریخ 26/ 3/ 20 اعتبارنامه به نام آرام بوداغیان صادر می‌نماید. شعبه چهارم پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى ارامنه و کلدانی‌هاى آذربایجان و رسیدگى یک فقره شکایت واصله چون شکایت مزبور مستند به دلیل نبود آن را مردود دانسته و صحت انتخابات ارامنه و کلدانی‌هاى آذربایجان و همچنین نمایندگى آقاى آرام بوداغیان را تأیید و گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- به نمایندگی آقاى بوداغیان از طرف ارامنه شمال رأى گرفته می‌شود آقایان موافقین

+++

 قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى مکى (گزارش شعبه دوم راجع به نمایندگی آقاى على اکبر امامى اهرى از اهر توسط آقاى مکى به شرح زیر قرائت شد.) در تاریخ 4/4/1326از طرف فرماندارى شهرستان اهر طبق ماده 14 قانون انتخابات از طبقات شش‌گانه دعوت جهت تشکیل انجمن نظارت به عمل آمد و از تاریخ 25 تیرماه 326 تا غروب 29 تیر ماه تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمده در نتیجه از 16773 رأى مأخوذه آقاى على اکبر امامى اهرى به اکثریت 14707 رأى به نمایندگی دوره پانزدهم تقنینیه انتخاب و انجمن نظارت در مدت رسیدگى به شکایات، به شکایت وارده که یک فقره بوده رسیدگى و آن را وارد تشخیص نداده است و بالنتیجه درتاریخ 10 مرداد 1326 اعتبارنامه جهت آقاى على اکبر امامى اهرى صادر می‌نماید شعبه دوم در تاریخ هشتم شهریور ماه 1326 پس از رسیدگى به پرونده انتخاباتى شهرستان اهر به اتفاق آراء صحت نمایندگى آقاى امامى اهرى را تصدیق و گزارش آن را جهت تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى امامى اهرى از اهر آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى امیر تیمور.

 (گزارش شعبه اول راجع به نمایندگی آقاى سالاربهزادى از بم به شرح زیر از طرف آقاى امیرتیمور قرائت شد.) انتخابات بم به استناد پرونده انتخاباتى بم درتاریخ 13 تیر ماه 326 از طرف فرماندار از طبقات شش‌گانه براى تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت تجدید انتخابات دعوت به عمل آمده بعد از تعیین اعضاء اصلى و على‌البدل و انتخاب آقاى ابوعامرى به ریاست انجمن بلافاصله آگهى انتخابات منتشر و از تاریخ 21/4/1326 شروع به توزیع تعرفه و اخذ آراء خاتمه می‌یابد در نتیجه آقاى على اکبر سالار بهزادى به اکثریت 7639 رأى به نمایندگی پانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملى از بم انتخاب و چون در مدت مقرره شکایتى به انجمن نمی‌رسد انجمن نظارت انتخابات در تاریخ 4/5/1326 اعتبارنامه به نام ایشان صادر می‌نماید. شعبه اول پس از رسیدگى به محتویات پرونده و عدم وصول شکایت در مدت مقرر صحت انتخابات بم و همچنین نمایندگى آقاى على اکبر سالار بهزادى را بالاتفاق تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى سالار بهزادى از بم آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى حاذقى.

 (گزارش شعبه ششم راجع به نمایندگی آقاى حسن ارسنجانى از لاهیجان توسط آقاى حاذقى به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از شعبه ششم به مجلس مقدس شوراى ملى مورخه8/5/1326

انتخابات لاهیجان- پرونده انتخابات لاهیجات در شعبه ششم مورد رسیدگى قرار گرفت. انجمن نظارت انتخابات لاهیجان در تاریخ 13/11/1325طبق قانون تشکیل گردید و از روز 27 بهمن تا روز دهم اسفند ماه 1325 توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده است. انجمن نظارت در تاریخ 18 اسفند اعتبارنامه به نام آقاى حسن ارسنجانى صادر نموده است.

شعبه ششم پس از رسیدگى به پرونده، انتخابات حوزه لاهیجان چون چند فقره اعتراض رسیده بود موضوع را سو کمیسیون مراجعه نموده. سوکمیسیون به اعتراضات واصله رسیدگى نموده و گزارش خود را به شعبه تسلیم داشت، سو کمیسیون چنین نظر داد که پرونده انتخابات آقاى حسن ارسنجانى از لحاظ جریان انتخابات اشکالى ندارد. لکن شکایاتى در خصوص صلاحیت شخص ایشان مورد توجه سو کمیسیون قرار گرفته و چون اظهار نظر در این قسمت از صلاحیت سوکمیسیون خارج بوده موضوع را به نظر شعبه واگذار می‌نماید. شعبه ششم پس از مطالعه در گزارش مزبور نظر سو کمیسیون را از لحاظ جریان انتخابات تأیید نموده ولى در قسمت اشکال صلاحیت آقاى حسن ارسنجانى موضوع را به نظر قضاوت مجلس شوراى ملى واگذار می‌نماید.

ناصر ذوالفقارى- مخالفم.

دکتر مجتهدى- مخالفم.

نورالدین امامى- مخالفم.

شادلو- مخالفم.

یمین اسفندیارى- آقا اسامى مخالفین را بنویسید.

رئیس- گفتم ثبت شود.

نبوى- بنده تذکرى داشتم اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

نبوى- تذکر بنده راجع به عمل شعبه است که مخالف قانون عمل شده است مربوط به موافقت و مخالفت نیست. بنده خیال می‌کنم که این اعتبارنامه بایستى به شعبه برگردد، شعبه مکلف است نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کند، شعبه نمی‌تواند بدون اظهار نظر گزارش خود را بفرستد به مجلس، این را معلوم نیست که شعبه رد کرده است یا قبول نوشته که ما نظر سوکمیسیون را قبول کردیم و فرستادیم به مجلس که مجلس نظر بدهد و این عمل صحیح نیست. مقام ریاست هم نمی‌توانند به این گزارش رأى بگیرند این را به این صورتى که فرستاده‌اند برخلاف قانون است. خیال می‌کنم شعبه باید صریحاً اظهار نظر کند (صحیح است)

رئیس- این طور است؟ (جمعى از نمایندگان: صحیح است)

رئیس- وقتى مخالفى پیدا کرد به جلسه بعد موکول مشود و بیاناتتان را آن روز خواهید کرد. همین بیانات را آن روز بفرمایید اگر مجلس قبول کرد به شعبه برمی‌گردد. تلگرافى هم از تبریز به مجلس شوراى ملى رسیده که آقاى خوئی‌لر فرستاده‌اند و تقاضا کرده‌اند که در غیاب خودشان اعتبارنامه‌شان مطرح شود. این تلگراف قرائت می‌شود. (تلگراف آقاى خوئی‌لر از تبریز توسط آقاى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت شد)

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى- بنا به خبر منتشره در تاریخ8/6/26 از رادیو طهران اعتبارنامه نمایندگى اینجانب در مجلس مطرح و مورد اعتراض یکى از آقایان نمایندگان محترم شد و به علت عدم حضور اینجانب در اثر پیشنهاد یک نفر از نمایندگان محترم رسیدگى به آن بعد موکول شده است. لزوماً خاطر محترم نمایندگان مجلس را مستحضر می‌دارد که علت واقعى عدم حضور این جانب در دوره انتخابات در تبریز و ترک نمودن تهران را در این موقع که اعتبارنامه‌ها تصویب می‌گردد فقط مستند بر این نظریه است که تولید سوء تفاهم نشود و متشبت به پاره اقدامات تملق آمیز نشوم به طوری که مستحضرند منتخب اینجانب به مقام خطیر نمایندگى در اثر پاره تجربیات بازرگانى و اقتصادى هست و انتخاب کنندگان به امید این که شاید خدمتى به اقتصادیات مملکتى بنمایم به اینجانب حسن ظن و رأى دادند والا این جانب شخص جاه طلب و استفاده خواه و محتاج به حقوق وکالتى نمی‌باشم. از مقام معظم ریاست محترم مجلس خواهشمندم در حدود مقررات به اعتبارنامه اینجانب رسیدگى فرمایند در صورت تصویب حاضرم در حدود استعداد خدمتگزارى نمایم حاجى محمدعلى خو‌یی‌لر.

رئیس- بنابراین رأى گرفته می‌شود به نمایندگی خوئیلر ... (بعضى از نمایندگان: مخالف دارد) آقاى مسعودى شما سابق اجازه خواسته بودید حق دارید بفرمایید.

محمدعلى مسعودى- عرض کنم که در جریان نهضت قلابى که در آذربایجان درست شد و عده‌ای از بیگانه پرستان و اجنبیان علمدار این نهضت بودند متأسفانه عده‌ای هم بنام ایرانى به این نهضت کمک کردند از جمله چند نفر از خانواده آقاى خوئی‌لر بودند که بنده در آذربایجان وقتى که بودم نسبت‌هایی به آنها می‌دادند. آقایان آذربایجانی‌ها (دکتر طبا: خودشان چطور؟) خودشان را هم حالا عرض می‌کنم بنده در این جریان وقتى که آمدم به تهران روزى که مخالفت کردم با اعتبارنامه ایشان خیال می‌کردم که آقاى محمدتقى خو‌یی‌لر هم از همان اشخاص هستند که با دمکرات‌ها همکارى کرده‌اند بعد آقایان آذربایجانی‌ها به بنده فرمودند که در آن موقع ایشان در کربلا بودند ولى بعضى از افراد خانواده‌شان با دمکرات‌ها همکارى کردند که بایستى آن‌ها محاکمه و مجازات هم بشوند ولى این خودش تقصیرى ندارد. این بود که بنده با علم به صحت گفتار آقایان نمایندگان آذربایجان (احسنت) مخالفتى که کردم نسبت به شخص آقاى محمدتقى خوئی‌لر پس می‌گیرم‏ (معتمد دماوندى: آفرین)

امیرتیمور- مخالفى نیست آقا رأى بگیرید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به نمایندگی آقاى خوئی‌لر از تبریز آقایانى که موافقند قیام کنند.

 (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

4- تصویب یک ورقه سؤالیه از طرف آقاى احمد دهقان نسبت به رئیس دولت.

رئیس- سؤالى است که آقاى دهقان از رئیس دولت کرده‌اند هر چند هنوز به مجلس معرفى نشده‌اند معهذا به اطلاع ایشان می‌رسد که در موقع خود براى استماع مفاد سؤال و جواب حاضر باشند.

مکى- اعتبارنامه یکى دیگر ما داریم از شعبه چهارم استدعا می‌کنم قرائت بشود.

رئیس- مال کیست؟

مکى- مربوط به آقای مکرم است.

بعضى از نمایندگان- بایستى دفاع کنند.

اردلان- دراین جلسه نمی‌شود دفاع کنند چون مخالفت شده است به جلسه بعد موکول می‌شود.

رئیس- آقاى رحیمیان هستند اجازه خواسته بودند؟ (بعضى از نمایندگان: نیستند آقا)

5- موقع و دستور جلسه بعد . ختم جلسه.

رئیس- پس جلسه را ختم می‌کنیم و در جلسه آینده دو نفر نظار بانک جزء دستور خواهد بود که انتخاب بشود و انتخاب کسرى اعضاء کمیسیون‌ها و مراسم تحلیف که یک قسمتش انجام بگیرد از آقایان خواهش می‌کنم جلسه خصوصى تشکیل بدهند. جلسه آینده بروز یکشنبه ساعت 8 و نیم صبح موکول می‌گردد.

 (جلسه پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏.

+++

یادداشت ها
Parameter:294322!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)