کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 129 صورت مشروح مجلس یکشنبه 24 دى ماه 1311 (17 رمضان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. نطق اختتامیه آقاى رئیس‏

3. بیانات آقایان فهممی و اورنگ و دکتر طاهرى‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 129

صورت مشروح مجلس یکشنبه 24 دى ماه 1311 (17 رمضان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. نطق اختتامیه آقاى رئیس‏

3. بیانات آقایان فهممی و اورنگ و دکتر طاهرى‏

مجلس یازده و ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت جلسه قبل (همین شب) را آقاى مؤید احمد (منشى) قرائت نمودند.

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. نطق اختتامیه آقاى رئیس‏

رئیس - شکر خدا را که مجلس به ایفاى وظیفه خود توفیق یافت - و دوره خود را به پایان رسانید (صحیح است) با اشکالى روبرو نشد.

تشنجى که در زندگانى آرام آن راه یافت (صحیح است) در یک افق نورانى و در یک امنیت و راحت جاودانى مرام ملى خود را تعقیب نمود (صحیح است) اگر بخواهیم مردمانى حق‌شناس و ملتى حق‌گو و حق‌گذار باشیم باید اعتراف کنیم که این موفقیت - این شادمانى و کامیابى را مقروض اراده قوى و تصمیمات محکم اعلیحضرت پهلوى خلدالله ملکه و سلطانه هستیم (صحیح است - صحیح است)

مجالس اولیه ما نیز درصدد بودند که قدم‌هایى به جلو برداشته مرام‌های ملى و منظورات اجتماعى را سر و صورتى بدهند - لیکن عدم تمرکز کارها - پاشیدگى اوضاع - ناامنى مملکت - این افکار خوب - و این نبات نیکو را مثل بخار لطیفى که با تندباد تصادف کند در افق مجاور ما محو و نابود می‌ساخت - و وقتى که به حساب خودمان رسیدگى می‌کردیم حاصل جمع عدم و صفر بود (صحیح است)

نبوغ و استحکام اراده شاهنشاه ایران - این پراکندگى و تشویش را به وحدت و تمرکز و قوت مبدل ساخت و ما را به ابقای وظایف خودمان توانایى و اقتدار داد (صحیح است) و همین است منظور بنده که گفتم.

بى‌تصادف به اشکال و بدون لغزشى سیاسى کار ما حسن خاتمه یافت.

+++

اگر خداوند به ما توفیق عنایت کند و بار دیگر باز ما طریق و وسیله اصلاحات باشیم کوشش می‌کنیم که رویه ما همین طور وطن‌پرستانه و نیکخواهانه باشد - و کاملاً به این لطیفه و نکته آشنایى داریم و یافته‌ایم که عصر حاضر عصر ترقى و پیشرفت است و ما باید از این فراهم بودن اسباب کار برخوردار شده و ساعات و دقایق او را مغتنم شماریم (صحیح است صحیح است) آقاى فهیمى‏

3. بیانات آقایان فهممی و اورنگ و دکتر طاهرى‏

فهیمى - در تعقیب فرمایشات آقاى رئیس بنده خیلى میل داشتم از زحمات و خدماتى را که ایشان در تمام این مدت دو ساله دوره هشتم تقنینیه با یک روح صمیمیت و محبتى نسبت به همه متحمل شده‌اند عرایضى بکنم. لکن نظر به آشنایى کاملى که به اخلاق ایشان دارم در نتیجه ارادت یک مدت متمادى می‌دانم که ایشان از تظاهر و خودنمایى حتى‌الامکان اجتناب و احتراز دارند (صحیح است) بنابراین از این قسمت بنده هم خوددارى می‌کنم و آقایان بهتر از بنده می‌توانند خودشان مطلب را درک کنند (صحیح نیست) همین طور نسبت به زحمات و خدماتى را که مجلس شوراى ملى و همه آقایان نمایندگان متحمل شده‌اند باز هم چیزى عرص نمی‌کنم به قول قدمای دوره‌های تقنینیه و آن فترت‌های ممتد را از میان بردارند (اورنگ - اى والله) (صحیح است) ما خودمان چیزى نمی‌گوییم ولى امیدواریم که مشاهده بهبودى و اصلاحاتى که در اوضاع و احوال مملکت شده است از هر نقطه‌نظر چه در امور قضایى چه در امور مالى چه در امور معارف امنیت‌های متوالى و مؤسسات مفیده و مخصوصاً با مقایسه اوضاع امروز با وضعیات دوره چهارم و پنجم همه کس هر آدم منصفى یقین دارم تصدیق خواهد کرد که هیچ قابل شباهت با هم نیست و ما همه اینها را مدیون هستیم به وجود مقدس علیحضرت پهلوى (صحیح است) که ایشان از ابتداى کار تصمیم فرمودند که فواصل این دوره‌های تقنینیه و آن فترت‌هاى ممتد را از میان بردارند تا قوه تقنینیه مملکت موفق شود که متوالیاً کارهاى خودش را ادامه بدهد و این موفقیت‌های فعلى را تسریع بکند و باز هم امیداورم که خداوند ما را موفق بدارد که در تحت توجهات عالیه ایشان به خدمات عمده براى مملکت موفق شویم. چیزى را که باید به عرض آقایان برسانم و اجازه بدهند این است که از آقاى رئیس اولاً استدعا کنیم در مدت فترت تا وقتى که مجلس جدید افتتاح می‌شود ایشان کما فى السابق زحمات مراقبت در کار اداره تقنینیه را تحمل کنند و به عهده بگیرند (صحیح است - صحیح است) مخصوصاً لازم می‌دانم در این مورد از زحمات اعضای اداره تقنینیه که واقعاً با یک خدمت خستگى‌ناپذیرى کارهاى خودشان را مراقبت کرده‌اند و ما را در هیچ موقع معطل نگذاردند و مخصوصاً رئیس اداره تقنینیه آقاى طوسى که مخصوصاً زحمت‌کش است تقدیر کرده باشیم و تشکر کنیم و البته براى تشویق خاطر آنها هم لازم است که کما فى‌ السابق در تحت مراقبت و توجهات آقاى رئیس تا افتتاح دوره آتیه اداره تقنینیه را مراقبت کنند و ثانیاً از اعضای اداره مباشرت هم لازم است ما قدردانى کنیم براى این که آنها هم به نوبه خود زحمات خوبى کشیده‌اند و متحمل همه قسم زحماتى که لازم بوده است براى پیشرفت کارهاى مجلس شده‌اند و باید آقاى ارباب هم قبول بفرمایند کما فى‌السابق ایشان هم مراقب کارهاى اداره مباشرت باشند نگذارند یکى در کار پیدا شود به علاوه بنده یک چیز فوق‌العاده هم از آقاى ارباب کیخسرو و تقاضى می‌کنم و آن این است که وضعیت بناى مجلس بعد از حریق تا یک حدى پیشرفت کرده است و عنقریب مجلس افتتاح خواهد شد البته شخص بزرگى مثل وجود اعلیحضرت باید به این مجلس تشریف بیاورند و این مجلس را افتتاح بفرمایند و این شایسته نیست که ورود ایشان از این درب موقتى باشد باید که نزدیک محل جدید خیلى باشکوهى البته تشریف بیاورند و مجلس را افتتاح کنند این است که آقاى ارباب باید همان جدیتى که تاکنون به خرج داده‌اند در تعمیرات و بنایى مجلس بیش از پیش به کار برند که براى افتتاح مجلس در سرسرا و عمارت جدید حاضر باشد و ما هم افتخار پذیرایى مقدم اعلیحضرت همایونى را در بناى جدید به خودمان ببینیم امیدوارم که آقایان با این عرض بنده موافقت بفرمایند که آقاى رئیس و آقاى ارباب کیخسرو کارهاى خودشان را کما فى‌السابق

+++

ادامه بدهند و زودتر اسباب تمام شدن بناى مجلس را براى افتتاح دوره نهم حاضر کنند (صحیح است)

رئیس - آقاى اورنگ‏

اورنگ - چنآن که همه آقایان اصغا فرمودند بیانات آقاى رئیس و بعد از ایشان بیانات آقاى فهیمى کاملاً اداى منظور و مقصود را کرد. لیکن بنده در خاتمه ناگزیرم از تذکر دو سه نکته به طور اجمال و اختصار که به عرض آقایان برسانم. مطلب اولى که به نظرم رسیده این است که قطع دارم همه آقایان هم این معنى را تصدیق دارند که هر نعمتى در عالم مناسب با طبع خودش مناسب با مزاج خودش یک تشکر خاصى دارد (صحیح است) همه نعمت حضرت حق داراى یک نحوه‌ای از تشکر نیستند مثلاً اگر زبان انسان گویا و فصیح باشد این البته نعمتى است از جانب خدا خوب تشکر زبان خوب و فصیح و گویا چیست در عالم بر اعتقاد بنده راست گفتن است (صحیح است) وقتى انسان زمان خوب پیدا کرد نباید بگوید خدایا تو را شکر خیر تشکر این نعمت راستگویى است. اقتدار خوب که خدا به یک کسى عنایت فرمود تشکر این چیست؟ به این است که بگوید خدایا من تو را شکر می‌کنم؟ نه آنچه مقتدر باید عادل باشد عدل تشکر از نعمت اقتدار است. همین طور هر یک از نعمت‌های الهى را وقتى که ملاحظه بفرمایید مناسب با طبع خودش یک قسمتى از تشکر را لازم دارد. همه آقایان مسبوق هستند که ده سال یا کمتر یا زیادتر است که ما مردم ایران داراى یک نعمتى شده‌ایم از جانب حق و آن وجود اعلیحضورت همایونى است (صحیح است) و خیال نمی‌کنم کسى در این موضوع و مقدمه به قدر سر خردلى شک و اشتباه داشته باشد (صحیح است) این نعمت براى ما چشمه نعمت است تمام نعمتى که در این مملکت شامل حال ما شده است زاییده شده از این نعمت به خصوص است (صحیح است) درست است؟ (نمایندگان - بلى صحیح است) حالا این نعمت را چگونه ما مردم ایران می‌خواهیم تشکر کنیم و چه باید کرده باشیم باید بگوییم خدایا تو را شکر که همچون نعمتى به ما مرحمت کردى؟ به اعتقاد من این نیست تشکرش. عرض می‌کنم به طوری که همه آقایان موافقت دارند و البته تصدیق خواهند فرمود اعتقاد بنده این است که در مقابل این نعمت که ما واجد شده‌ایم از جانب حضرت حق تمام ما مردمى که ساکن مملکت ایران هستیم ساکن این مرز و بوم هستیم و ساکن خارج از مملکت ایران هستیم هر فردمان برحسب وظیفه خاصى که در طبیعت و معیشت زندگانى به ما محول هست رعیت یک وظیفه خاصى دارد که بر او محل است. قاضى یک وظیفه خاصى دارد تاجر یک وظیفه خاصى کاسب یک وظیفه خاصى وکیل یک وظیفه خاصى عسکر و اهل نظام یک وظیفه خاصى وزیر یک وظیفه خاصى دارند هر فردى از افراد براى تشکر از این نعمت الهى بایستى اداى وظیفه خودشان را در حد خودشان به ایمان و عقیده بکنند این تشکر از این نعمت است. یعنى آن رعیت بذر را در موقع خود باید بکارد از بذر ندزدد و موقع آن را از دست ندهد و در موقعش برود و علف بذر را به اصطلاح فرخو کند و در موقع حاصل را درو کند حاصل پاک و بى‌عیب را بیاورد به بازار این تشکر آن رعیت است و آن قاضى بایستى برود از روى موازین قضاء از روى وجدان از روى ایمان قضاوت کند بین متخاصمین تشکر قاضى اداى این وظیفه است از روى ایمان و عقیده تشکر آن تاجر اداى وظیفه است از روى ایمان که به صحت عمل تجارت خودش را شروع کند و تجارت خودش را به پایان برساند. این معنى براى هر فردى از افراد مردم ایران ساکن مرز و بوم ایران و ایرانیان ساکن خارج از منطقه ایران تشکر از وجود این نعمت است یعنى تشکر از این پادشاه است (صحیح است) حالا با این مقدمه که قطع دارم همه آقایان با من مواقفند من فقط خداى تعالى را شاکرم که ما هیئت ما افراد که اسم‌مان نماینده و مبعوث و وکیل بود و هست تا این دقیقه. ما تشکر می‌کنیم حق را که به ما توفیق داد که از روزى که این وظیفه بر شانه ما تحمیل شد تا این دقیقه که این وظیفه مقدس را در زمین می‌گذاریم موفق شدیم تشکر خودمان را از وجود این پادشاه‌مان به کمال درستى و صداقت و سلامت شروع کردیم و به پایان رساندیم بیش از این و بالاتر از این

+++

نبایستى تشکر کنیم و فوق این تشکرى نیست (صحیح است) تا ما کرده باشیم. بعد از اداى این مقدمه مسئله را که می‌خواستم‏ عرض کرده باشم آن را به طور اجمال راجع به هیئت محترم دولت است. موضوع هیئت محترم دولت و خودمان الفاظى را من جستجو کردم که ادا کرده باشم بین خودمان و هیئت دولت هر کدام از الفاظ را که دست مردم دیدم نمی‌تواند آن لفظ عهده‌دار آن معنى باشد که در ضمیر ما است نسبت به هیئت محترم دولت خودمان به عبارت اخرى الفاظ کوتاه است براى اداى مقصود مجبورم این یک فراز را بگویم (به قول یک کسى می‌گفت که لغت را ترجمه کنید به شعر تا معنى حقیقى لغت پیدا شود) تا این فراز آن معنایى را که مابین ما و هیئت دولت است بتواند انجام بدهد و تبین کرده باشد. هیچ وقت در عمرتان مشاهده فرموده‌اید یا شنیده‌اید یا کتابى خوانده‌اید که یک دستى در عالم از یک چشمى بیاید اظهار تشکر کند یا یک چشمى بیاید در عالم از یک دستى اظهار تشکر کند یک روح واحد در یک کالبدى هست چشم یک وظیفه خاصى دارد. دست یک وظیفه خاصى سایر اعضاى بدن هم همین طور براى انجام آن روح واحد یک وظیفه خاص به خودشان دارند اما این وظایف طورى با یکدیگر و این اعضای اختلاط و امتزاج پیدا کرده‌اند که یکى شده‌اند اما یکى نیستند هر کس بگوید دست چشم است غلط گفته است چشم دست است غلط گفته است همین طور قواى ظاهره و باطنه اینها در حقیقت یکی هست ولی در ظاهر یکی نیستند و همه اینها یک وظیفه را براى یک روح واحد انجام می‌دهند و تمام این وظایف در موقع و وقتى که می‌خواهد اجرا و انجام شود تمام این اعضا یک وظیفه واحد را انجام می‌دهند. ما و هیئت دولت همین طور بوده‌ایم و همین طور هستیم هیئت محترم دولت وظایفى را که بر عهده خودش داشت در زیر سایه این پادشاه که آخر دقیقه انجام وظیفه خودش را با ایمان و عقیده و راستى و درستى ایفا کرد بنابر مقدمه اول وظیفه خودش را انجام کرد ما هم که وظیفه خاص دیگرى داشتیم آن وظیفه خاص دیگر را تا دقیقه آخر انجام کردیم پس مورد ندارد که این دست‌ها و چشم‌ها بگویند که ما از شما متشکریم با مورد ندارد آن چشم‌ها به این دست‌ها بگویند ما از شما متشکریم حالا هر وظیفه که بین چشم و دست هست ما همان وظیفه را نسبت به هیئت محترم دولت داریم با همان وظیفه که آنها نسبت به چشم دارند نسبت به ما داشته باشند حالا این بیان را براى این کردم که الفاظ کوتاه بود براى رساندن این معنى لهذا بنده به همین مقدار براى این موضوع قناعت می‌کنم اما موضوع سوم گو این که آقاى فهیمى فصیح‌تر و عالی‌تر این معنى را ادا کردند من هم براى این که کلافى آورده باشم به نوبه خودم از طرف خودم و از طرف همه آقایان که به من تذکر فرموده‌اید و امر فرموده‌اید من حقیقتاً تشکر می‌کنم از موقع و مقام ریاست مجلس که ایشان با همان روح مخصوص به خودشان و آن عواطف مخصوص به خودشان آن لهجه صریح اما در عین حال نرم و ملایم و پر محبت مخصوص به خودشان اجراى وظایف مقرره به خودشان را کردند (صحیح است) از طرفى در عین حال چنانچه این را هم مشاهده فرموده‌اید غالباً اجراى وظیفه را مجرى وقتى در حین اجرا است زیاد تو با جذب قلب نیست قلوب مختلف است همین طور که بشر در صورت مختلف است در اخلاق هم متفاوت هستند غالباً دیده‌ایم اشخاص اداى یک وظیفه را که می‌کنند یک مسئولیتى هم براى آنها در حین انجام وظیفه هست و زیاد متوجه این نیستند که جذب و جلب قلوب هم کرده باشند مثل این که این دو معنى متضادند. ایشان در عین حال که وظیفه خود را اجرا می‌فرمودند به جلب قلوب هم موفق شدند بارى از ایشان هم تشکر می‌کنم از طرف خودم و همین طور هم از طرف رفقا که به من تذکر داده‌اید و امر فرموده‌اید از ایشان استدعا می‌کنم که در این بین‌المجلسین چنانچه مراقبت تام می‌فرمودند در تمام جزیی‌ها و کلی‌های کارهاى مربوطه را حالا هم کلى و جزیى کارها را تحت نظر داشته باشند و مراقبت تام داشته باشند که سر سوزنى فترت و فتورى و رخنه در کارها پیدا نشود بعد از این مقدمه عرض دیگر دارم راجع به هیئت تقنینیه که به نوبه خودم از فرد فرد اعضا و اجزا هیئت نقنینیه مجلس تشکر کنم و برهان عمل‌شان ملاحظه فرمودید امشب در

+++

یک ربع ساعت قبل مجلس تشکیل شد و قوانینى از طرف هیئت دولت‏ پیشنهاد شد و کلاً تصویب شد تصویب شده‌ اش پاکنویس شده و به امضاهای لازم رسیده الآن به هیئت محترم دولت تسلیم شد اینها در هر جزیى و کلى که مسئولیتى به عهده خودشان بود با نهایت عقیده و کمال ایمان قدم برداشته‌اند و قدم گذاشته‌اند و مسئولیت خودشان را انجام داده‌اند همین طور هیئت محترم مباشرین مجلس از آقاى ارباب کیخسرو و سایر اعضاى هیئت مباشرت که در جزیى و کلى کارها حقیقتاً مشقت تحمل می‌کنند و کرده‌اند مشاهده مى‌فرمایید بنایى نمونه از خدمات آنها است و بعد از هیئت محترم مباشرت از فرد فرد مستخدمین داخلى مجلس از سرایدار و فراش و پیشخدمت و همه اجزای مربوطه به مجلس من تشکر می‌کنم که هر یک هر یک آنها وظیفه خودشان را چنان که به آنها محول بوده انجام کرده‌اند. (صحیح است) این بود اصل عرایض بنده.

رئیس - آخرین خطیب آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - اگرچه بنده بعد از فرمایشات آقاى فهیمى و آقاى اورنگ با آن فصاحت و بلاغت دیگر عرضى ندارم چون قبلاً اجازه خواسته بودم براى این که در عرض تشکر و اظهار احساسات با آقایان شریک باشم که مختصرى عرض کنم خیلى خوشوقت هستم که مجلس خدمات ملى خود را در تحت حمایت اعلیحضرت اقدس شهریارى که تمام اصلاحات مربوط و مدیون به شخص ایشان است با تشریک مساعى هیئت محترم دولت به خوبی و با موفقیت انجام داد (صحیح است) امیدوار هستیم که مجلس آتیه به زودى افتتاح شود و هیئت محترم دولت هم پروژه‌ها و لوایح لازمه که براى بهبودى و تکامل اوضاع مملکتى مفید باشد در این مدت تهیه کنند و ما هم موفق شویم که در تعقیب اصلاحات و اقدامات سابق به خدمت ملى خود ادامه دهیم گرچه حسن اداره مقام محترم حضرت آقاى رئیس مکررا مذاکره شد و به عرض رسید ولیکن براى این که کاملاً این شکرگذارى شده باشد بنده هم به نوبه خودم از طرف خود و رفقا اظهار تشکر کنم از حسن اداره و حسن مراقبت و مواظبتى که آقاى رئیس در اداره مجلس فرمودند و از سایر اعضای هم به نوبه خود همه رضایت داریم مخصوصاً بعد از آقاى رئیس در اداره مباشرت از آقاى ارباب کیخسرو که بنده هم به نوبه خودم از طرف خود و رفقا تقاضا دارم که زحمت سرپرستى را در مدت فترت مقام ریاست همین طور تحمل بفرمایند و همین طور در قسمت مباشرت آقاى ارباب و سایر مباشرین. دیگر عرضى ندارم.

رئیس‌الوزرا (آقاى حاج مهدی قلى خان هدایت) - از میان فرمایشاتى که اینجا شد من چشم و دست را موضوع عرایض خودم قرار می‌دهم البته چشم از دست تشکرى ندارد دست هم از چشم تشکرى ندارد ولى این هر دو با موافقت هم از آنها کار ساخته است و الا چشم به بند دست کارى از آن ساخته نیست و مصرفى ندارد (صحیح است) برعکسش هم همین طور است دست هر کارى که بکند چشم می‌خواهد که ببیند ولى این هر دو چنانچه گفته شد باید از روح تشکر داشته باشند آن جان انسانى یا روح انسانى باید فرمانده هر دوى اینها باشد اگر آن نباشد هم دست به مصرف می‌ماند و هم چشم (صحیح است) این روح امروز در مملکت ما کیست؟ البته وجود مبارک اعلیحضرت پهلوى است (صحیح است - صحیح است) و این دست و این چشم خیلى باید کار بکنند و مراقب باشند تا عشرى از اعشار آنچه در منافع مملکت و خیر ملت محل توجه اعلیحضرت است بتوانند انجام دهند ما در قسمت خودمان که مستخدمین دولت هستیم به تصور خودمان معترفیم که ما نتوانسته‌ایم آن جورى که اعلیحضرت توجه دارند به کارها و میل‌شان است که مقاصد مملکتى و ملى پیشرفت کند ما که هرچه دویدیم نرسیدیم هنوز (صحیح است) البته مجلس شوراى ملى آنچه ما آورده‌ایم توجه کرده‌اند و انجام داده‌اند و در همکارى موافقت‌های لازم کرده‌اند اما این را هم بنده باید عرض کنم که با توجهات ملوکانه و آن شوقى که دارند به این که مقاصد مملکت و ملت انجام بگیرد لوایحى که تقدیم شده است همه در خبر مملکت و در خیر ملت بوده است (صحیح است) البته این جور لوایح طرف توجه مجلس هم واقع می‌شود و البته این دوره‌های مجلس را می‌شود بر دوره‌های پیش

+++

گفت که خوب خیلى بهتر کار کرده‌اند چرا براى این که یک مدرسه‌ای است هر دو سالى سه سالى که انسان در یک مدرسه کار بکند البته چالاک‌تر می‌شود چابکتر می‌شود مقاصد را بهتر می‌داند آرزوى هر ملتى اجراى قوانین است (صحیح است) قوانین می‌گذرد وقتى که اجرا نشود مصرفش چیست (صحیح است) این اجراى قوانین ما ببینیم در این دوره‌های سابق می‌شده؟ خیر نمی‌شده (صحیح است) حالا این اجراى قوانین است که اسباب تشکر هم دولت می‌تواند بشود و هم ملت که چشم دست به اندازه که توانستند کار خودشان را کرده باشند و نمونه اجراى قوانین می‌توانم عرض کنم که آرزو بود که در موقعى که یک دوره نقنینیه انجام خدمت خودش را کرده باشد اجزای دوره بعدش حاضر شده باشند (صحیح است) و الآن در این دوره اجراى قوانین و مراقبت هیئت اجراییه طورى بوده است که دوره آتیه الآن اعضایش حاضرند و همه انتخابات هم تمام شده است و در خاتمه بنده از براى چشم و دست هر دو توفیق می‌خواهم که بتوانند از عهده خدمات آن روح برآیند (صحیح است - صحیح است - احسنت)

رئیس - اجازه می‌فرمایید مجلس را ختم کنیم (صحیح است)

(ساعت دوازده بعد از ظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293363!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)