کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 127 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 12 آبان ماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به سد لار و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

3- سؤال آقاى مهندس اردبیلى راجع به آسفالت جاده‌های آذربایجان و ساختن فرودگاه تبریز و موکول شدن جواب آن به بعد

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی بدهى کشاورزان و مالکین قائنات

5- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت دارایی

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام دائر به استخدام پزشک و دندان پزشک و داروساز و غیره

7- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به خرید و تقسیم املاک ورثه اسماعیل قشقایی

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 127

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 12 آبان ماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به سد لار و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

3- سؤال آقاى مهندس اردبیلى راجع به آسفالت جاده‌های آذربایجان و ساختن فرودگاه تبریز و موکول شدن جواب آن به بعد

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگی بدهى کشاورزان و مالکین قائنات

5- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت دارایی

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام دائر به استخدام پزشک و دندان پزشک و داروساز و غیره

7- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به خرید و تقسیم املاک ورثه اسماعیل قشقایی

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش ازظهر به ریاست آقاى اردلان (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

نایب‌رئیس - اسامى غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: قبادیان. جلیلى. دکتر سعید حکمت. کورس. دکتر اصلان افشار، دکتر جهانشاهى زنگنه، نصیرى، دکتر نفیسى، سنندجى، سعیدى، عبدالحمید بختیار، اسفندیارى، ذوالفقارى، مجید ابراهیمى، قراگزلو، دکتر بینا اردلان، صفارى، مهندس شیبانى، فولادوند، مشار عامرى، مهندس سلطانى، خلعت‌برى، هدى قنات‌آبادى، خزیمه علم کشکولى، مهندس بهبود، سلطان‌مراد، بختیار، اورنگ عباسى، موسوى، محمودى، امامى، خویی، مهندس فروغى، ساگینیان، مهندس فیروز. دکتر دادفر.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى، اریه، سالار، بهزادى، دکتر سید امامى، دکتر فریدون افشار.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: دکتر اسدى، دکتر ضیایی، صادق بوشهرى، دکتر رضایی، فضائلى، شادلو، دشتى، علامه وحیدى، دهقان، باقر بوشهرى، بزرگ‌نیا، دکتر وکیل مسعودى، اقبال، دکتر هدایتى.

نایب‌رئیس - اعتراضى در صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به سد لار و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر.

نایب‌رئیس - سؤالات مطرح است آقاى عمیدى نورى.

عمیدى نورى - سؤال بنده راجع به موضوع سد لار است. قریب دو سال است که در مطبوعات این خیر بسیار موثر انعکاس دارد که به امر و به ابتکار شخص اعلیحضرت همایونى قرار شده است که سد لار مطالعه شود و این سد براى مملکت احداث شود و اثر بسیار مهمى هم در امر آب هم راجع به تهران و هم راجع به مازندران خواهد داشت. مطبوعات از این خبر حسن استقبال کردند و کراراً هم منعکس کردند و مردم هم امیدوار شدند که یک قدم مثبت تولیدى دیگرى در مملکت برداشته خواهد شد. بعد هم اینطور شنیده شد که در موضوع سد لار اختلاف‌نظر‌هایی در هیئت دولت پیش آمده در حالی که آقاى مهندس میکده مدیر کل آب مأمور تهیه مقدمات اجراى این سد شدند چند مرتبه هم مسافرت به اروپا کردند و گویا بعضى‌ها هم براى اجراى این کار وارد مذاکرات شدند و پیشنهادهایی هم آمده بود اخیراً گفته میشد در هیئت دولت اختلاف‌نظر پیدا شده که این سد باید ساخته شود یا نشود و منعکس شد در مطبوعات بنده از جهت اینکه معتقد هستم در اینگونه مسائل جنبه روحى و معنوى آن مهم‌تر از جنبه اقتصادیش است یعنى ما وقتی که یک حرفى را می‌زنیم و می‌گوئیم که این قدم مثبت باید برداشته شود باید قبلاً مطالعه کرده باشیم که به بینیم این کار مفید و مؤثر براى مملکت هست یانه؟

وقتى دیدیم و معتقد شدیم که مفید است باید بگوئیم وقتى هم که گفتیم قدم برمی‌داریم باید این قدم را برداشت یعنى یک جامعه منظم، جامعه‌ای که امروز در راهى قرار گرفته که اعلیحضرت همایونى همیشه فرمایششان اینست که باید کار مثبت کنیم و قدمى براى بالا رفتن سطح تولید مملکت برداریم وقتى گفته می‌شود که سد لار باید بسته شود و این مطالعات شد بنده معتقد هستم که این کار باید انجام بشود نه اینکه دو سال رویش حرف زده شود و بعد از دو سال بگویند که اختلاف‌نظر شده و بعد هم در بوته اجمال بماند من از جنبه روحى و معنوى این کار که اثر تبلیغاتیش بیشتر در اجتماع مؤثر است خواستم از دولت بپرسم که اولاً این صحبتى که دو سال پیش شد و عمل بسیار مفید و موثرى هم هست چه شد؟ و بعد هم اختلاف‌نظر که پیدا شده براى چیست؟ و بالاخره این سد لار باید ساخته شود یا ساخته نشود حالا هم منتظر جواب جناب آقاى ذوالفقارى هستم.

نایب‌رئیس - آقاى معاون نخست‌وزیر.

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى) - براى تعیین مقدار آبى که با ساختمان سد لار می‌توان براى مازندران و براى مشروب کردن جلکه تهران و ورامین اختصاص داد و ضمناً براى اینکه معلوم شود آیا از منابع احتمالى دیگر تأمین آب مورد نیاز شهر

+++

 تهران مخصوصاً قسمت شمالى آن امکان‌پذیر است یا خیر مطالعاتى توسط مهندسین مشاور شرکت سرالکساند گیب و شرکاء در جریان است که به خرج سازمان برنامه می‌شود و انتظار می‌ر‌ود که نتیجه قطعى این مطالعات در آتیه نزدیک معلوم شود و در نتیجه سهم آب مازندران و جلگه تهران و ورامین از مخزن سد لار معین گردد. با توجه به این مطالعات تصمیم نسبت به نحوه عمل درباره انجام مطالعات قطعى و ساختمان سد لار گرفته خواهد شد. براى ساختمان سد لار نظر این است که پیشنهاداتى از خارج دریافت شود که تمام مخارج ساختمان سد لار را تعهد کنند و چنانچه شرائط پیشنهادى قابل قبول بود ترتیب کار داده خواهد شد و پیشنهاداتى هم رسیده وتحت مطالعه است.

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى نورى نظرى دارید؟

عمیدى نوری - بله نایب‌رئیس بفرمایید.

عمیدى نورى - بنده غرضم این بود که قبل از اینکه این مطالعاتى که آقاى ذوالفقارى فرمودند شده باشد چرا ما گفتیم که ساختن سد لار یک نقشه قطعى است این مطلب دو سال گفته شده جناب آقاى ذوالفقارى و تمام مردم معتقدشدند که این پروژه قطعى است و حالا تازه صحبت اینست که شرکت الکساندر گیپ مشغول مطالعه راجع به میزان آب براى ورامین و براى تهران و مازندران است و بعد هم فرمودید این مطالعه که قطعى شد پیشنهادها خواهد آمد، آن پیشنهادى که بهتر بود عمل خواهد شد این یک بیان بسیار کلى و اصولى است اما بنده معتقدم این مطالعات و این تجدید نظرات می‌بایستى قبلاً شده باشد و بعد بگویند پروژه سد لار یک پروژه قطعى است و اجرا می‌کنیم آنچه بنده اطلاع دارم این مطالعات جناب آقاى ذوالفقارى شده است مطالعات از طرف شرکت الکساندرگیپ شد. بعد از اینکه صدراعظم آلمان تشریف آوردند ایران امسال میهمان اعلیحضرت همایونى بودند در مراجعت یک چند نفر از متخصصین آلمانى هم آمدند و مطالعه کردند در سد لار و سد کرج اینها هم تأیید کردند و گفتند این پروژه خیلى صحیح است اطلاعاتى هم که بنده دارم نشان می‌دهد که اصولاً این پروژه از نظر تهران بسیار بسیار لازم است 315 میلیون متر مکعب از سد لار در سال استفاده می‌شود. 93 میلیون متر مکعب حقا به فعلى مازندران است که از این 315 میلیون متر مکعب کسر می‌شود وداره می‌شود به مازندران حسنى که دارد اینست که آب مازندران تنظیم می‌شود یعنى موقعی که خشکسالى می‌شود دیگر گرفتار خشکسالى نیست این سده ست واین 93 میلیون متر مکعب آب داده می‌شود و موقعى هم که سیلاب است و باران زیاد است دیگر آب نمی‌رود به مزارع و سیلاب خرابى نمی‌کند این سد مانع است خاصیت سد این است که تنظیم می‌کند آب را هم مانع خشکسالى می‌شود و هم مانع سیلاب 93 میلیون را که از 315 میلیون مسر کنیم و آب ورامین هم داده شود 75 میلیون متر مکعب به آب مشروب تهران اضافه می‌شود چون آبى که فعلاً براى این سازمان لوله‌کشى است و به تهران می‌رسد فقط کافى است براى میزانی که فعلاً در تهران لوله‌کشی شده و حداکثر تا سه سال دیگر می‌گویند انجام می‌شود در حالی که همه ما می‌دانیم تهران رسیده است فعلاً به وسعتى که یک حدش شمیران یک حد کرج و یک حد شهر رى و یک حد سرخ‌حصار است چند روز پیش بنده یک آگهى از شهردارى دیدم که این حدود را معین کرده بود که تهران باید در این حدود جلو برود و کسانى هم که ساختمان می‌کنند باید از ما پروانه بگیرند خوب تهرانى که داراى یک چنین وسعتى هست آب لازم دارد سازمان لوله‌کشی آب تهران هم نمی‌تواند بگوید که تهران محدود به حدودى است که من هستم سازمان آب تهران رسماً اعلان کرده است که این سد کرج هم بعد از اینکه ساخته بشود 150 میلیون متر مکعب بیشتر نمی‌تواند آب بگیرد و آن روز آقاى مهندس طالقانى اینجا گفتند که از این آب ذره‌ای به مصرف زراعت نمی‌توانیم بدهیم آن وقت تهران وسیع می‌شود در شمیرانات و تمام نقاط مردم آب می‌خواهند و ما آب نخواهیم داشت اما با سد لار که 315 میلیون متر مکعب در سال آب خواهیم داشت هم آب مازندران تأمین است و هم براى تهران 100 میلیون متر مکعب آب می‌توانیم بدهیم مهم‌تر از همه اینست که بقیه این آب را یعنى 150 میلیون متر مکعب آب براى زراعت می‌تواند به ورامین و یا اگر آب بخواهند در مازندران اضافه داده شود در حقیقت سه کار می‌تواند بکند هم آب مازندران و هم آب ورامین و هم آب مشروب تهران را تأمین کند و هم برق عظیمى به تهران بدهد که در حدود پانصد میلیون کیلواتست و این برق را اگر کیلو واتى 30 شاهى بفروشیم و آب را اگر کیلوواتى 30 شاهى بفروشیم وآب را اگر متر مکعبى یک ریال در ظرف 17 سال هشتاد میلیون دلار خرجش را که برآورد شده تأمین می‌کند بنده این را مطالعه کرده‌ام موضوع سد لار را پروژه را دیده‌ام این مطالبى که به عرض می‌رسانم در خود پروژه است یعنى یک پروژه‌ای است قابل اجرا و خرجش در ظرف 17 سال تأمین می‌شود به تهران برق می‌دهد کیلو واتى 30 شاهى آب متر مکعبى یک ریال و براى زراعت ده‌شاهى ودر ظرف 17 سال هم مخارجش درمى‌آید و این را علاوه بر اینکه الکساندرگیپ تصدیق کرده که این کار صحیح است اخیراً هم هیئتى که از آلمان آمد و مطالعه کرد آنها هم تأیید کردند صحت این را بنده نمی‌دانم چه کارى مثبت تر و مفیدتر از این است که سطح آب را ببریم بالا که 150 میلیون متر مکعب آب براى زراعت بدهد یعنى هم ورامین را آب خواهیم داد و هم اطراف تهران راکه خشک است شهر تهران یک شهر خشکى است در حالی که اطراف آن را می‌توانیم جنگل بکنیم زراعت بکنیم و در ظرف 17 سال هم بپردازیم چرا یک همچو کارى یک چنین پروژه‌ای که رویش مطالعه شده‏ و عملى هست دو مرتبه بیندازیم به سنگلاخ و دو مرتبه بگوئیم که مطالعه کنند و بعد بهترین پیشنهادها که آمد مطالعه کنیم الان تمام این پیشنهادها آمده و از طرف آقاى مهندس میکده فرستاده شده به هیئت دولت این حسابى است که شده دولت هم گفته که من این را می‌خواهم در شورای عالى اقتصاد مطرح کنم نتیجه مذاکرات این شد که جناب آقاى ذوالفقارى البته بسیار توضیح کافى دادند ولى توضیحاتشان نتیجه‌اش این شد که هنوز در حال مطالعه هستیم بنده معتقد هستم که البته این مطالعات لازم است ولى مطالعات بایستى با عمل توأم باشد و با تبلیغاتى که اداره تبلیغات می‌کند خود جناب آقاى ذوالفقارى سرپرست تبلیغات هستند بنده هم متشکرم که واقعاً دستگاه تبلیغات خوب فعالیت می‌کند. یک طورى بشود که عمل تطبیق با تبلیغات بکند که جامعه ما مردم ما ملت موقعی که ما در جریان یک نهضت ناسیونالیستى هستیم و روحیه مردم را داریم تقویت می‌کنیم و ثابت می‌کنیم که ملت ایران داراى غرور ملى است روحیه مردم را خراب نکنیم که سه سال پیش گفته شده که پروژه سد لار قطعى است و باید اجرا بشود و بعد از سه سال مجدداً گفته شود که باید مطالعه بشود این را بنده مخالفم.

نایب‌رئیس - آقاى معاون نخست‌وزیر

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى) - بنده خیلى متشکرم از بیانات و توضیحاتى که جناب آقاى عمیدى نورى نماینده محترم دادند ولى بایدعرض کنم که این توضیحاتى که فرمودند دولت از این توضیحات اطلاع ندارد حالا ایشان این توضیحات و این جزئیات را از کجا به دست آورده‌اند بنده نمی‌دانم فقط خواستم که به عرض ایشان و به عرض مجلس شورای ملی برسانم که هنوز دولت مشغول مطالعه است.

3- سؤال آقاى مهندس اردبیلى راجع به آسفالت جاده‌های آذربایجان و ساختن فرودگاه تبریز و موکول شدن جواب آن به بعد

نایب‌رئیس - آقاى مهندس اردبیلى

مهندس اردبیلی - بنده سؤالى از دولت کرده‌ام که عیناً قرائت می‌کنم ریاست محترم مجلس شورای ملی متمنى است مقرر فرمائید به آقاى وزیر راه اطلاع داده شود که در موعد مقرر قانوى در مجلس حضور به هم رسانید و به سؤالات زیر پاسخ دهند. 1- با اینکه آقاى وزیر راه شفاهاً و کتباً وعده داده بودند که آسفالت راه‌هاى تبریز تاکستان به طول 450 کیلومتر و تبریز بازرگان به طول 300 کیلومتر به وسیله شرکت جان مولم از اول سال 1336 شروع خواهد شد علت اینکه تاکنون آسفالت راه‌هاى مورد بحث شروع نگردیده با توجه به این که سه ماه از سال 1336 می‌گذرد و فصل ساختمانى در آذربایجان کوتاه می‌باشد چیست؟ 2- از لحاظ اهمیتى که اتمام فرودگاه تبریز که مدت هشت سال است نیمه‌تمام مانده حائز می‌باشد آقا وزیر راه در سال گذشته اعلام داشتند که ساختمان فرودگاه مزبور را به مجرد مساعد شدن فصل از اول سال 1336 شروع خواهند کرد علت اینک تاکنون شروع به تکمیل ساختمان فرودگاه تبریز نگردیده و در نتیجه مسافرین هواپیما دچار زحمت دائم می‌باشد چیست‏.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت راه

معاون وزارت راه (مهندس مشایخى) - بنده همان‌طورى که حضوراً خدمت جناب آقاى مهندس اردبیلى عرض کردم دو فقره سؤال بود از وزارت راه یکى راجع به راه‌های تبریز و یکى هم راجع به راه‌هاى بلوچستان و کرمان وزارت راه براى هر دو قسمت اقدام کرده و حالا هم تقاضا دارم براى اینکه در این کار توضیحات بیشترى به عرضتان برسد تأخیر بیندازید این سؤالات را و بعد از اینکه اقدامات بیشترى آنجا شد نتیجه را با تفصیل بیشترى به عرض محترمتتان خواهم رساند.

نایب‌رئیس - بنابراین می‌ماند براى اینکه خود آقاى وزیر بیایند (مهندس اردبیلى - بسیار خوب موافقم).

4- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به بخشودگى بدهى کشاورزان و مالکین قائنات

نایب‌رئیس - لایحه بخشودگى جنسى قائنات که شور دومش هست مطرح می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى

کمیسیون دارایی در جلسه اول آبان ماه 1336 لایحه شماره 7581 دولت راجع به بخشودگى بدهى جنسى و نقدى ملاکین و کشاورزان قائنات را با حضور آقاى معاون وزارت دارایی براى شور دوم مورد رسیدگى

+++

 قرار داده خبر شور اول را تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مقدار 75/ 896101 کیلو گندم و جو و ارزن و مبلغ 10/ 4382205 ریال بهاى غلات تحویلى به ملاکین و کشاورزان قائنات را که بابت بدهى جنسى و نقدى آنان در سال‌هاى 1325 الى 1327 باقیمانده و به علت عدم توانایی نتوانسته‌اند مسترد دارند به نام بخشودگى به حساب قطعى منظور و از مطالبه و دریافت آن صرف‌نظر نماید مخبر کمیسیون دارایی مشایخى.

نایب‌رئیس – در ورقه کسى مخالف اسم ننوشته بنابراین رأى می‌گیریم آقایانى که با این ماده واحده موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا کلیاتش مطرح است در کلیات نظرى نیست؟ آقاى سرلشگر کیکاوسى

کیکاوسى - عرض کنم که در این مورد لایحه بخشودگى که الان از عرضتان گذشت در همین سنوات تمام قسمت‌هاى جنوب این مملکت بر اثر آن پیش آمد و سوانحى که پیدا شده بود از لحاظ خشکسالى مسیل یک مساعدت‌هایی شد خوشبختانه جناب آقاى اعلم در این مورد اقدام کردند و وزارت دارایی تصدیق کرد که رعایت حال مردم قائنات بشود و این بخشودگى به مجلس داده شد که خوشبختانه تصویب شد ولى در مورد جنوب تمام قسمت شیراز و قسمت کرمان و بلوچستان اینها تمام از این بخشودگى باید بهره‌مند شوند (صحیحست)

باور بفرمایید اگر هرآینه قائنات نتواند بدهد بلوچستان و جنوب فارس برایش هیچ‌وقت میسر نیست اینست که من از لحاظ اینکه پیشنهاد خرج است نتوانم پیشنهاد بدهم و شور دوم هم بود بنده استدعا می‌کنم از جناب آقاى معاون نخست‌وزیر که این موضوع را در هیئت دولت مطرح کنند و در این مورد تصمیم مقتضى اتخاذ نمایند (صحیحست)

نایب‌رئیس - مخالفى دیگر نیست (اظهارى نشد) بنابراین رأى می‌گیریم با ورقه پیشنهادى هم که آقاى پردلى کردند چون شور دوم است نمی‌توانم پیشنهادى بپذیریم حالا رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقاى ثقه‌الاسلامى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: دکتر رضایی. قوام. دکتر بینا. دکتر دیباء. مهران. کیکاوسى. صفارى. مهندس اردبیلى. ابتهاج. دکتر شاهکار. موسوى. صادق بوشهرى. حشمتى. شادمان. مهندس هدایت. مهندس مهدوى. احمد طباطبایی. عباسى غضنفرى. دکتر وکیل پردلى. دکتر امین. صارمى. صدرزاده. بیات. ماکو. عمادتربتى. جلیلوند. فضائلى. رستم بختیار. دکتر نیرومند. امیدسالار. مشایخى. بور بور. دولت‌آبادى. سلطان‌مراد بختیار. استخر. مرتضى حکمت. فخر طباطبایی. مهندس دهستانى. دشتى. علامه وحیدى. دکتر امیر حکمت. توماج. شیبانى. دکتر سید امامى. کدیور. شادلو. دکتر عدل. قرشى. یارافشار. دکتر اسدى. گیو. بهبهانى. خرازى. بزرگ ابراهیمى. دکتر دادفر. دیهیم. اسکندرى. اخوان. بهادرى. حکیمى. عمیدى نورى. دکتر آهى. دکتر پیرنیا. افخمى. اکبر. پناهى. ثقه‌الاسلامى. باقر بوشهرى. مهدوى. قباد ظفر. دادگر. دکتر هدایتى.

(آرائ مأخوذه شماره شده 68 ورقه موافق و چهار ورقه سفید بی‌اسم شماره شد)

نایب‌رئیس - بخشودگى بدهى کشاورزان و مالکین قائنات تصویب شد براى تصویب به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

اسامى موافقین آقایان سلطان‌مراد بختیار. دکتر امیر نیرومند. محمد رضا خرازى. عماد تربتى. مهندس هدایت. شادمان. قریشى. مشایخى. یار افشار. مرتضى حکمت. ثقه‌الاسلامى. جلیلوند. باقر بوشهرى. پناهى. فیلکس. آقایان ابتهاج. دادگر. احمد طباطبایی. دشتى. رستم گیو. دکتر پیرنیا. دکتر عدل. دکتر سید امامى. صفارى. دکتر امین. اسکندرى. مهندس جفرودى. غضنفرى. کیکاوسى. توماج. حشمتى. مهندس دهستانى. اکبر. افخمى. حکیمى. پردلى. صدرزاده. عباسى. فضائلى. عمیدى نورى. مهندس ظفر. صادق بوشهرى. بیات ماکو. دکتر وکیل. علامه وحیدى. شیبانى. صارمى. فخر طباطبایی. دولت آبادى. بزرگ ابراهیمى. دکتر رضایی. دکتر امیر حکمت. دیهیم. دکتر بینا. موسوى. دکتر اسدى. کدیور. شادلو. قوام. امیدسالار. اخوان. دکتر آهى. مهران. بوربور. مهدوى. دکتر دیبا. رستم امیر بختیار.

ورقه سفید علامت امتناع 4 برگ.

5- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت دارایی.

نایب‌رئیس - جناب آقاى معاون وزارت دارایی مطلبى دارید بفرمایید.

معاون وزارت دارایی (انوارى) – دو لایحه است با اجازه آقایان تقدیم می‌کنم یکى راجع به ضرب مسکوک طلا علاوه بر آن چه که فعلاً رایج است و دیگرى هم مربوط است به ماده 31 قانون کنسرسیوم نفت چون مطابق ماده 31 قانون کنسرسیوم نفت مرجع برابرى ارزها بانک چیس ناشنال معرفى شده که اگر اختلافى شد ملاک عمل آن بانک باشد آن بانک حالا با بانک مانهاتان توأم شده و یک بانک به نام چیس مانهاتان بانک شده و قرار گردید که این بانک مرجع باشد و براى اصلاح ماده 31 قانون نفت لایحه‌ای است که تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس – به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع خواهد شد.

6- طرح و تصویب گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اجازه استخدام پزشک و دندانپزشک و داروساز و غیره

نایب‌رئیس - گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به اجازه استخدام پزشک و دندانپزشک و غیره مطرح است. گزارش قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون استخدام به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور استخدام لایحه شماره 50970 دولت راجع به اجازه استخدام پزشک و دندان پزشک و داروساز براى تأسیسات درمانى وزارت بهدارى را با حضور آقاى معاون وزارت بهدارى مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده واحده - به وزارت بهدارى اجازه داده می‌شود براى تأسیس و توسعه مؤسسات درمانى و بهداشتى شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هاى کشور و نیز تکمیل کادر پرسنلى مؤسسات مربوطه در حدود اعتبار موجود در بودجه خود پزشک دامپزشک داروساز بهدار ماما مهندس ساختمان و بهداشت دو نفر کتابدار متخصص براى بنگاه پاستور تکنسین، رادیولوژى، پرستار، مایه‌کوب، کمک پرستار، راننده، رختشوى، آشپز، باغبان در صورت احتیاج و طبق مقررات قوانین مربوطه استخدام نماید.

تبصره 1 - در استخدام پرستار کمک پرستار مایه‌کوب در صورت تساوى شرایط و در استخدام راننده رختشوى آشپز باغبان منحصراً از داوطلبان مقیم هر محل استفاده خواهد شد.

تبصره 2 - کسانی که از طرف وزارت بهدارى با عناوین فوق ضرورتاً تاکنون به خدمت گمارده شده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.

مخبر کمیسیون استخدام احمد مهران

گزارش از کمیسیون بهدارى به مجلس شورای ملی.

کمیسیون بهدارى لایحه اجازه استخدام پزشک و دندانپزشک و داروساز را با حضور آقاى وزیر بهدارى مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکراتى خبر کمیسیون استخدام را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

نایب‌رئیس - کمیسیون بهدارى دکتر امیر نیرومند.

نایب‌رئیس - اینجا یادداشت شده آقاى مهدى ارباب اجازه خواسته‌اند و نیستند آقاى دکتر امیر حکمت مخالفید؟ دکتر امیر حکمت نماینده دولت که حاضر است فرقى نمی‌کند. آقاى دکتر دادفر مخالفید؟ (دکتر دادفر - بله) بفرمایید.

دکتر دادفر - مخالفت بنده با لایحه اجازه استخدام پزشک و پرستار و دندانپزشک از لحاظ مخالفت نفس لایحه نیست بلکه تذکر این موضوع است که وضع استخدامى کشور کى به یک صورتى صحیحى درخواهد آمد.

آقایان: کارمندان دولت مخصوصاً طبقه پزشکان الان در تمام کشور در یک وضع بدى هستند دولت آمد قانونى گذارند و براى آنها اضافه حقوقى تعیین کرده که بپردازد. چند روز پیش بنده از آذربایجان از عده‌ای نامه‌ای داشتم که در آذربایجان سال گذشته تفاوت حقوق اطبا را نداده‌اند بنده نمی‌دانم اگر دولت مکلف و قادر به اجراى قانون هست که بکند و اگر نیست که چرا قانون می‌گذراند، قانون که تصویب شد و اجرا نشد این جرم است.

مطابق قانونى که تصویب شد بایستى سازمان برنامه از بودجه عمرانیش ما به التفاوت اشل اطبا را بپردازد و این مابه‌التفاوت تا به حال پرداخته نشده در اکثر جاها دوم اینکه دولت سابق و دولت جناب آقاى دکتر اقبال به کرات وعده کردند که براى استخدام به طور کلى لایحه استخدامى کشورى در نظر بگیرند و تنظیم کنند و وضع استخدامى کشور ما را از این هرج و مرج نجات بدهند و متأسفانه از این هم تا به حال خبرى نشده و الان آقایان در تمام گوشه و کنار مملکت ما این گرانى زندگى کارمندان دولت از این وضع فلاکت‌بار ناله می‌کنند و داد می‌زنند و متأسفانه هیچ گوشى بدهکار نیست. مثل اینکه ما اینجا نشسته‌ایم براى گوش نکردن بنده معتقدم که این عدم توجه بداد و بیداها و فریادهاى کارمندان بی‌چاره نتیجه خوشى ندارد (صحیح است)

بنده چندى قبل در اینجا راجع به تبدیل کارمندان پیمانى برسمى تذکرى دادم دولت تعهد کرده که این کارمندان پیمانى را تبدیل به کارمند رسمى بکند، الان با اینکه این کارمندان در دستگاه‌هاى دولتى مانده‌اند معهذا دولت هر روز براى کادر خودش لایحه استخدام جدید می‌آورد بدون اینکه وضع استخدامى اینها را در یک کادر سازمان معینى به طور کلى روشن کند مخالفت بنده یک تذکرى است اصولى به دولت و از آقاى ذوالفقارى مخصوصاً خواهش می‌کنم که این مطلب را به عرض جناب آقاى نخست‌وزیر و هیئت دولت برسانند راجع به کارمندان

+++

 دولت چه فکرى شد این کارمندان پیمانى دولت الان در حدود 25 هزار نفر هستند و هى می‌گویند که ما می‌خواهیم رسمى بشویم و اضافه حقوق هم نمی‌خواهیم و حق بازنشستگى هم می‌دهیم می‌گویند که ما حتى به اندازه یک کارگر تأمین نداریم و بیمه هم نیستیم تکلیف ما را روشن کنید.

تکلیف اینها چیست؟ اگر لازم ندارید اینها را تکلیفشان را روشن کنید اگر لازم دارید بگذارید اینها بیمه بشوند و وضع تقاعدشان روشن بشود باید فکرى براى اینها کرد بنده استدعا می‌کنم که دولت راجع به اینها فکرى بکند و جواب بدهد بنده در این موضوع سؤالى کرده‌ام و در موقع خودش هم مطرح خواهم کرد که دولت به طور کلى براى سر و سامان دادن به کارمندان و حقوق کارمندان و آن قانونى که در سال 34 تصویب شده چه اقدامى در نظر دارد بکند و اما در این لایحه‌ای که تقدیم شده بنده می‌خواهم ببینم اشل استخدام این اطبا به چه میزان است اگر طبق قانون جدید است بودجه‌اش را وزارت بهدارى از کجا تأمین کرده و اگر طبق اشل قدیم است این معنى ندارد (دکتر امین - اشل جدید است). مخصوصاً خواستم توجه جناب آقاى معاون نخست‌وزیر را چون آقاى وزیر بهدارى تشریف ندارند جلب کنم که طبقه اطبا تا به حال حقوقشان پرداخت نشده و خیلى در فشارند شما اگر بودجه دارید قبلاً آن مابه‌التفاوت را بپردازید و بعد پزشک دیگرى استخدام کنید، کسى که حقوقش را نمی‌دهید نباید استخدام کنید. این بود عرض بنده.

نایب‌رئیس - آقاى مخبر بفرمایید

مهران (مخبر کمیسیون) - عرض کنم عمده بیانات آقاى دکتر دادفر را باید آقاى وزیر بهدارى و یا معاون ایشان جواب بدهند ولى ماده واحده‌ای که مطرح است بنده نظر کمیسیون استخدام را که این ماده واحده را تصویب کردند اینجا به شریح می‌کنم اساساً همکاران محترم به خوبى به وضع بهداشت توجه دارند و میل دارند که امر بهداشت و بهدارى به صورتی که مخصوصاً در نقاط دوردست لازم است ترتیب داده بشود که مردم راحت بشوند و از این حیث در رفاه باشند این ماده واحده که ازطرف آقاى وزیر بهدارى تقدیم شد کمیسیون استخدام از این نظر روى آن مطالعه کرد و خوشبختانه اگر استخدام است استخدامى است که به درد تمام طبقات مردم و مخصوصاً طبقات محروم و مستمند می‌خورد اینست که روى این نظر کمیسیون استخدام این ماده واحده را تصویب کرد و بنده استدعا دارم که مورد تصویب مجلس هم قرار بگیرد.

نایب‌رئیس - آقاى سید امامى موافقید؟ بفرمایید.

دکتر سید امامى - بنده متأسفانه در کمیسیون بهدارى موقعى که این مطلب مطرح بود نبودم و در مسافرت بودم حالا مطلبى را می‌خواستم عرض کنم به طور کلى در اینکه ما احتیاج به استخدام اشخاص فنى مخصوصاً پزشک و پرستار و دندانساز و غیره داریم در این موضوع شکى نیست‏.

(یک نفر از نمایندگان - براى شهرستان‌ها) متأسفانه همانطور که بنده همیشه عرض کرده‌ام امروز رفته‌اند روى بهداشت و روى پیشگیرى و تقویت مردم (صحیح است) بنده معتقدم وزارت بهدارى با سیستم فعلى ابداً نمی‌تواند خدمتى به مملکت بکند و متأسفانه با وجود اینکه جناب آقاى دکتر اقبال نخست‌وزیر هستند و سابقه طبابت دارند و خودشان از اطباى معروف این شهر هستند و وزیر بهدارى هم بوده‌اند وضع بهدارى مردم علاوه بر اینکه پیش نرفته روز به روز عقب‌تر رفته است وزارت بهدارى هر چقدر بزرگ‌تر و وسیع‌تر می‌شود و بنده می‌خواستم اعتراف کنم چون سابقه زیادى در بهدارى دارم همان اداره بهدارى کوچک سابق می‌توانست به مملکت خدمت بکند و این وزارت بهدارى فعلى با این تشکیلات و این مدیرکل‌ها کارى نمی‌کند و این وضع صحیح نیست این آقایان وکلاء که اغلب به وزارت بهدارى می‌روند و خود بنده هم مدتى معاون بودم و می‌رفتم طبیب می‌خواهد و درمانگاه می‌خواهند اما گول این تابلوها را نخورید به هیچ‌وجه به درد این مملکت نمی‌خورد وجود یک درمانگاه یا یک تابلو با نبودن طبیب حسابى با ‌نبودن وسایل معاینه و لابراتوار و وسایل تجزیه هیچ فایده ندارد عده دیگرى هم در این مملکت از نبودن ماما و جراح تلف می‌شوند و با وسایل طبى فعلى که ما امروز در مملکت داریم خدمتى نمی‌شود کرد ما هیچ‌گونه وسیله کمک به مجروحین و مصدومین نداریم و این غلط است بنده نمی‌دانم بالاخره جناب آقاى نخست‌وزیر یک فکر اساسى براى وزارت بهدارى و بهداشت مملکت می‌کند یا همین وضع باقى خواهد ماند وزارت بهدارى باید کارش تأمین بهداشت مردم باشد و همین ادارة بهداشتى که ما داریم توسعه بدهند و تقویت بکنند کافى است آقا در تمام دنیا وزارت بهدارى از بین رفته و وجود ندارد تمام کار‌های بهدارى به وسیله بهداشت انجام می‌شود و ما اگر یک اداره بهداشت کامل با یک آمارى داشتیم معلوم می‌شد چقدر از افراد مردم در نتیجه نبودن ماما و جراح تلف می‌شوند ما باید یک عده را تربیت بکنیم و براى این منظور باید وسیله کامل‌ترى داشته باشیم و دانشکده پزشکى را توسعه بدهیم بنابراین مطالبى که راجع به این لایحه می‌خواهم عرض کنم اینست که این یک لایحه است آمده و در کمیسیون‌ها رسیدگى شده استخدام این عده پزشکان لازم است و عرض کردم هر چقدر از این افراد استخدام بشود اشکالى ندارد ولى بنده به عنوان تذکر مجدداً می‌خواهم به عرض آقایان برسانم و از مقام دولت هم تقاضا کنم که فکر اساسى براى بهدارى این مملکت بکنند چون بهدارى این مملکت صفر است واقعاً صفر است شما نگاه نکنید چند تا مریض‌خانه دارید وضع مریض‌خانه‌ها را همه می‌دانیم اگر شما یک موقعى مجبور شدید یک مریض را یک جایی ببرید اولاً جانیست و اگر جایی هم باشد دارو نیست و در شهرستان‌ها مطلقاً وسایل کمک نیست و به کلى فاقد وسایل پذیرایی از مریض‌ها هستند یک مدتى آمدند راجع به انفلوآنزا صحبت‌هایی کردند بنده وارد این موضوع نمی‌خواهم بشوم این چیزى نبود که بتوانند جلوگیرى بکنند آن هم با وضع فعلى خداى نکرده اگر یک مرضى در این مملکت پیدا بشود و یک اپیدمى پیدا بشود من نمی‌دانم چکار خواهیم کرد و چه وسیله‌ای براى جلوگیرى داریم بنابراین بنده با این لایحه مخالف نیستم و حتى موافق هستم که هر چه کادر پزشکى ما توسعه پیدا بکند بهتر است ولى با این اصول و با این سیستم نمی‌شود به بهداشت مردم خدمت کرد.

نایب‌رئیس - آقاى معاون نخست‌وزیر.

معاون نخست‌وزیر (ذوالفقارى) - جناب آقاى دکتر سیدامامى تذکراتى فرمودند البته دولت توجه به قسمت بهداشت دارد و بیشتر هم خواهد داشت. ضمناً می‌خواستم توضیح عرض کنم در این سازمانى که عنقریب تقدیم مجلس شورای ملی خواهد شد در آنجا همان نظرى که ایشان داشتند پیش‌بینى شده است یعنى قسمت درمانى را دولت مصمم شده بگذارد در اختیار خود شهرستان‌ها با نظارت وزارت بهدارى و خود وزارت بهدارى هم خودش تشکیلاتى دارد که قریباً تقدیم مجلس خواهد شد (انشاالله)

نایب‌رئیس - آقاى بزرگ ابراهیمى مخالفید؟ بفرمایید

بزرگ ابراهیمى – در کابینه تیمسار سپهبد زاهدى وقتى که جناب دکتر جهانشاه صالح براى دکترها که کار می‌کنند یک لایحه‌ای آورد و اضافه حقوقى خواسته بود بنده تذکراتى عرض کردم و حالا مجبورم باز تکرار بکنم (نمایندگان - بفرمایید) در تمام دوره سه سال و خورده‌ای که بنده اینجا خدمت می‌کنم و به این افتخار مفتخرم من کوشش کردم یک دکتر براى سردشت که قریب چهل هزار نفر جمعیت در یک کنج مملکت که فاقد همه چیز هستند و حتى یک نفر پرستار ندارد بفرستم اقدامات من به جایی نرسید (سلطان‌مراد بختیار - همه جا همینطور است) و این تنها آنجا نیست در هر گوشه مملکت که بروید این فقدان طبیب وجود دارد چرا؟ آقایان وزراء ماشاالله در مقابل رودربایستى رفقا تهران را پر می‌کنند اما جناب آقاى دکتر دلش نمی‌خواهد سردشت برود و یک کسى را هم که می‌خواهد بفرستیم آنجا یک نفر دکتر یا پزشک جوانى که تازه از مدرسه آمده و می‌گوئید برو سر‌دشت با ماهى چهار صد و هشتاد تومان بنده مجبور می‌شوم بروم به وزارت بهدارى ازحقوق خودم پانصد تومان ماهیانه تعهد کنم تا یک نفر دکتر برود به سردشت اگر آقایان عوض این پست‌های عریض وطویل عوض این پول‌هاى گنده که به یک عده کهنه و جدید و رفیق خودشان می‌دهند بهتر است براى هر محل برحسب آب و هوا و برحسب احتیاجات یک پست مخصوص با یک حقوق معین تعیین کنند (صحیح است)

مثلاً بگویند در بندرعباس پنج هزار تومان بندر چاه بهار پنج هزار تومان و تهران هشتصد تومان تا اینکه این آقایی که می‌خواهد توى اتومبیلش بنشیند و توى تهران بگردد عصر هم برود خانه‌اش به نشیند ویزیت کند و پنجاه تومان بگیرد برود بندرعباس (صحیح است) این کار را بکنید که اقلاً ما اینقدر دچار بدبختى نباشیم (صحیح است)

بنده‌زاده هم اگر اینجا بود بنده هم یک طورى می‌کردم که آقاى دکتر فریدون ابراهیمى را بگدارند رئیس درمانگاه با حقوق مکفى و این بدبختى است عوض این کار آقا می‌رود به بهدارى یک محل و یک حقوق معینى که فراخور آن محل باشد معین کنید و اختصاص به آن محل داشته باشد این خیلى خوب است به خدا من می‌دانم شصت هفتاد نفر توى همین تهران هستند که با گرفتن حقوق پست ابرقو در اینجا خدمت می‌کنند (صحیح است) این است وضع ما (صحیح است)

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى نورى موافقید؟ بفرمایید.

عمیدى نورى - فرمایشاتى که نمایندگان محترم به عنوان مخالف و موافق فرمودند همه خلاصه‌اشان اینست که ما کادر و طبیب به خارج مخصوصاً به شهرستان‌ها اعزام بکنیم و این امرى است که مورد توافق بین همه همکاران محترم است و همه ما از بهدارى و نقص بهدارى شهرستان می‌نالیم اما خیال می‌کنم لایحه فعلى براى تأمین همین نظر است یعنى اگر مجموعش نباشد لااقل قستى از آن است یعنى رفتند و مطالعه کردند دیدند طبیب کم داریم براى شهرستان‌ها از طرفى هم توى بودجه پول دارند ولى نمی‌توانند استخدام کنند و حالا آمده‌اند از آقایان اجازه بگیرند که موافقت بفرمایید تا بتوانیم یک چنین اشخاصى را به نام طبیب پرستار و کمک پرستار استخدام کنیم و در حدود بودجه بفرستیم به شهرستان‌ها (پرفسور اعلم – به شرطى که استخدام بکنند و در آنجا بمانند) البته این را هم پیشنهاد بفرمایید همه موافقند به این جهت

+++

 بنده در اساس لایحه موافقم فقط یکى دو تا تذکر دادم و استدعا دارم جناب آقاى ذوالفقارى این عرض بنده را توجه بفرمایند یکى این است که ما وقتى بودجه‌ای به طور کلى تصویب بکنیم براى وزارت‌خانه‌ها و در بودجه‌ها یک مبلغى موجود است از لحاظ کار اگر یک وقتى یک مستخدمى فوت کرد، باز نشسته باشد باید ما یک فکرى بکنیم که هر روز دولت دستش بسته نباشد براى استخدام چند نفر که یا بفرستد به کمیسیون بودجه یا لایحه مخصوص بیاورند این را اگر درش قید کنیم که در حدود بودجه موجود خوب از شما چیزى که اضافه نخواستند همان بودجه را که دارند اگر افرادى را بخواهند استخدام کنند بتوانند بنده معتقدم که دولت دستش باز باشد بهتر است چند روز پیش با جناب آقاى صدرزاده صحبت می‌کردم فکر ایشان فکر بسیار خوبى بود دولت آقایان یک طرح کلى تنظیم کند یک لایحه کلى تهیه می‌کند براى استخدام که در حدود بودجه موجود خودش در عرض سال اگر یک نواقصى بود مثلاً اگر کسى فوت کرد متقاعد شد و جایش باقى بود در حدود آن پرنسیب کلى و آن اصول لازم نباشد دیگر از مجلس شورای ملی اجازه بگیرد و بتواند فوراً استخدام بکند نه اینکه مدت‌ها پول هست شخص هم هست ولى استخدام نتواند بشود و جا هم خالى بماند و بگویند ما نمی‌توانیم استخدام کنیم بنده معتقد نیستم هر وزارت‌خانه‌ای تک‌تک یک لایحه‌ای بیاورد و بعد هم مجلس تصویب بکند همانطوری که براى کار نفت یک اصولى قائل شدیم و براى شرکت ملى نفت قانون خاصى تصویب کردیم و رویش دارند عمل بکنند براى استفاده در این‌گونه موارد در حدود بودجه که از نظر ما اشکال نباشد مقرراتى دولت تهیه و تنظیم کند و یک‌دفعه تصویب شود که این کار را انجام بدهد که کار خلاف قانون هم انجام نشود.

(بوربور - خلاصه استخدام آزاد بشود) نخیر جناب آقاى بوربور در حدود آن بودجه اگر هست جاى متوفى و جاى بازنشسته و جاى آن اشخاص طبق آن چیزى که در مجلس تصویب کرده استخدام کند والا هر وزارت‌خانه یک لایحه بیاورد و وقت ما را بگیرد صحیح نیست اما در موضوع تبصره دوم که بنده مخالفم دلیلش را عرض می‌کنم این لایحه را اگر آقایان بخوانند این تبصره 2 نشان می‌دهد که این کار خلاف قانون را وزارت‌خانه‌ها می‌کنند و بعد هم می‌آورند و از شما اجازه می‌خواهند و می‌گویند مشروعش کنید شما اگر این تبصره 2 را نخوانده‌اید بنده می‌خوانم «کسانى که از طرف وزارت بهدارى با عناوین فوق ضرورتاً تا به حال به خدمت گماشته شده‌اند مشمول این قانون هستند» یعنى چه؟

بنده از این مقدارى که احترام گذاشته است به مجلس و این لایحه را آورده و گفته ‌من می‌خواهم که اجازه بدهید بعد استخدام کنم متشکرم اما از آن آقایی که این کار را کرده قبلاً استخدام کرده و عمل خلاف قانون مرتکب شده من او را در مقابل مجلس مسئول می‌دانم و از آن طرف هم ایراد دارم که چراباید این تبصره ضمیمه بشود این تبصره معارض قانون است وقتی که یک دولتى آمده است اجازه استخدام می‌خواهد چرا عمل غلظى را شما می‌خواهید مشروع کنید و تصویب کنید و در واقع این یک اجازه ضمنى است و یک سابقه‌ای براى وزارت‌خانه‌های دیگر ایجاد می‌کند که بروند برخلاف اجازه شما برخلاف نظر مجلس کارى بکنند و بعد هم می‌گویند ما اجازه‌اش را می‌رویم و از مجلس می‌گیریم پس حالا که دولت آمده و اجازه می‌خواهد و می‌گوید من احتیاج دارم چون از طرفی مردم می‌گویند و از طرف دیگر آقاى وکیل آمده است گفته براى حوزه انتخابیه من طبیب بفرستید پس اینکه بنده عرض می‌کنم بیائید یک کلیاتى تصویب بکنید که گرفتار این‌گونه تناقضات قانونى و خلاف قانون نشویم وقت مجلس هم بیهوده تلف نشود دولت هم تکلیفش معلوم بشود مجلس هم تکلیفش معلوم بشود این دو تذکر را من دادم و مخصوصاً تبصره 2 را خلاف قانون و خلاف اداره و اجازه خود آقایان می‌دانم بنده معتقدم اینها را که استخدام کرده‌اند تا مجوزى نداشته‌اند چرا قبلاً استخدام کردند یک کار غلطى کردند که حالا ما امروز بیائیم و آن را تصویب کنیم‏.

نایب‌رئیس - آقاى بیات ماکو مخالفید؟ بفرمایید

بیات ماکو - بنده در این ماده که طول می‌خواهم صحبتى بکنم نظر ندارم که طول کلام پیش بیاید فقط عرض بنده در طرز عمل وزارت‌خانه‌ها است این وزارت‌خانه‌ها طرز عملشان را یک طورى کرده‌اند که هم دولت‌ها را و هم قوانینى که در این مجلس گذشته است اجرایش را مفتضح کرده‌اند هر وقت یک احتیاجى پیدا می‌کنند می‌آیند در هیئت دولت یک تصویبه نامه می‌گذارنند بنده یادم می‌آید که در ظرف یک سال چهار تصویبه نامه را ضد و نقیض صادر کرده‌اند و اخیراً راهى پیدا کرده‌اند که بیایند اینجا و به تصویب مجلس برسانند این شأن مجلس نیست که براى یک باغبان یا استخدام یک سرایدار و یا یک راننده بیاید اجازه بدهد اصلاً ما صلاحیت اینکه تشخیص بدهیم وزارت بهدارى احتیاج دارد یا ندارد نداریم بنده چه می‌دانم که وزارت بهدارى احتیاج دارد اگر آقایان تصویب هم نکنند بی‌خود است اصلاً مجلس نباید وارد این موضوعات کوچک بشود و بعد هم گرفتار لوایح ضد و نقیض دولت‌ها بشود که دولتى بعد از دولت دیگر بیاورد چرا اینطور می‌شود؟ براى اینکه بنده واقعاً دراین اواخر متأثر شدم ما آمدیم مدتى صرف وقت کردیم نهار اینجا خوردیم بودجه‌ای پارسال شب عید گذراندیم خیلى هم خوشوقت شدیم که گفتیم بودجه متعادلى گذراندیم و کارهاى دولت راه می‌افتد و یک دوازدهم و این گرفتاری‌ها هم تمام می‌شود خیلى خوشوقت شدیم که این بودجه گذشته و در آنجا هم در کمیسیون توضیحاتى از دولت خواستیم دولت هم گفت که بودجه متعادل است و توضیحاتش را داد و ما آن بودجه را تصویب کردیم هنوز مرکب آن خشک نشده بود که 15 روز بعد دولت وقت آمد و گفت که این بودجه دروغ است و چهارصد میلیون کسر دارد ما از تعجب خشک شدیم چطور می‌شود ما که اینجا پرسیدیم و تحقیق کردیم گفتند بودجه متعادل است و کسر نداریم پس معلوم می‌شود که در وزارت‌خانه‌ها با هم همکارى نمی‌کنند دولت که بودجه‌ای آورده و وزرایش اینجا نشسته بودند و امضاء کردند بودجه‌ها را وزراى بعدى هم گفتند که این کسر دارد این اسباب خجلت براى ما شد گفتیم خوب سر وزیر دارایی کلاه گذاشتند آن هم رفته است به هیئت دولت گفته بعد هم آمده‌اند به مجلس و بودجه را گذرانده‌اند بعد هم وزیر دارایی جدید آقاى ناصر آمده اینجا نطق می‌کند و مى‌گوید این بودجه صحیح نیست پس معلوم می‌شود همان دستگاهی که بودجه را تنظیم کرده سر وزیر دارایی کلاه گذاشته این اسباب تأثر و تأسف شد براى شخص من دولت می‌گوید من 600 میلیون تومان کسر دارم پانزده وزارت‌خانه است وزارت بهدارى چهل میلیون تومان کسر بودجه دارد یک وزارت‌خانه‌ای که چهل میلیون تومان کسر بودجه دارد و محل ندارد چرا استخدام می‌کند آن هم به این شکل بنده معتقدم و پیشنهاد می‌کنم که مجلس دخالت در اینگونه استخدام‌ها نکند.

نایب‌رئیس - آقاى بیات ماکو در مقابل میکرفن صحبت بفرمایید که تندنویس‌ها می‌خواهند بشنوند نمایندگان ما هم نمی‌شنویم بیات ماکو اگر قانون گذشته که استخدام نشود اصلاً به کلى نشود و هیچ وزارت‌خانه‌ای استخدام نکند و اگر اجازه استخدام می‌دهند به همه‌شان بدهند و تازه این وزارت‌خانه‌ها یک تشکیلاتى براى خودشان بدهند و یک بودجه‌ای به مجلس بیاورند به طوری که جناب آقاى عمیدى نورى فرمودند مجلس تکلیف خودش را بداند و وزارت‌خانه‌ها هم راحت بشوند هر روز هر وزارت‌خانه‌ای که احتیاجى پیدا می‌کند می‌آید اینجا دو روز بعد وزارت‌خانه دیگر احتیاج دارد آن هم یک لایحه می‌آورد و ضد و نقیض هم می‌آورند مثلاً وزارت فرهنگ لایحه محصلین اعزامى هنوز مرکبش خشک نشده آمده یک ماده واحده آورده و آن را عوض کرد پس معلوم می‌شود که این لوایح هم بی‌مطالعه بوده است و مطالعه را باید مجلس بکند اگر مطالعه شده بود باید بلافاصله تغییرش بدهند بنابراین نظر بنده این است که موافقت بفرمایید هر وزارت‌خانه در حدود اعتبار بودجه خودش هر کارى می‌کند بکند و به مجلس نیاورد و خودش مسئول باشد و دیگر براى ما اسباب زحمت ایجاد نکند.

نایب‌رئیس - کسى دیگر از آقایان اجازه صحبت نخواسته است بنابراین رأى می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

حالا ماده واحده مطرح است چون کسى اجازه نخواسته پیشنهادها قرائت می‌شود.

 (به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم مطابق لایحه اخیراً استخدام پزشک و پرستار و کمک پرستار و ماما و دندانپزشک مطلقاً براى تهران و مراکز استان‌ها ممنوع و این لایحه شامل شهرها و بخش‌ها خواهد بود. مهندس اردبیلى

نایب‌رئیس - آقایان پیشنهاددهندگان باید متوجه باشند که در پیشنهاد فقط پنج دقیقه می‌توانند صحبت کنند موافق و مخالف هم همین‌طور آقاى مهندس اردبیلى بفرمایید.

مهندس اردبیلی - البته آقایان می‌دانند هر چیزى که دولت می‌آورد براى تهران است و این امر بهداشت را هم می‌خواهد همانطور عمل بکند و من براى همین کار از مجلس تقاضا کردم که آقایان موافقت بفرمایند که این لایحه به خصوص براى بخش‌ها و شهرستان‌ها باشد (صارمى - توى لایحه است) ولى باز هم نورچشمى‌ها را می‌آورند به تهران اجازه بفرمایید نورچشمى‌ها تشریف ببرند به شهرستان‌ها و بخش‌ها باور بفرمایید در بخش‌ها پزشک‌یار هم نیست دندانپزشک هم نیست پرستار هم نیست در تابستان امسال در قره‌چمن آذربایجان 125 نفر بچه از قى و اسهال مرده‌اند. یک پرستار می‌خواست که با تزریق پنى‌سیلین آنها را معالجه بکند. عوض معالجه نتیجه این شد که آنها بمیرند. حالا موافقت بفرمایید که این دکتر‌ها و این پزشک‌یارها به شریف ببرند به بخش‌ها بلکه از این مرگ و میر جلوگیرى شود (احسنت) (صحیح است)

نایب‌رئیس - آقاى مخبر

مخبر کمیسیون استخدام (مهران) - بنده تصور می‌کنم نظر آقاى مهندس اردبیلى در این لایحه تأمین است (صحیح است) اینجا نوشته است که به وزارت بهدارى اجازه داده می‌شود براى تأسیس و توسعه مؤسسات درمانى و بهداشتى شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هاى کشور،

+++

 توجه فرمودید بنده تصور می‌کنم که نظر شما در‌ این عبارت تأمین است چون در تهران نباید این کار عملى بشود.

(مهندس اردبیلى – در وزارت‌خانه‌ها قانون را جور دیگر تفسیر می‌کنند) توضیحى هم که آقاى وزیر بهدارى در کمیسیون دادند همین بود همانطوری که اول عرض کردم به ما گفتند که ما می‌خواهیم شهرستان‌ها را از حیث بهداشت و پرسنلى که به آن بهداشت مترتب است تکمیل و تجهیز کنیم ما هم خیلى خوشحال شدیم از این اقدام وزارت بهدارى و از ایشان با تصویب این ماده واحده تشکر هم کردیم دیدیم بعد از آن همه تذکر‌ها که به دولت داده می‌شود حالا می‌خواهند به شهرستان‌ها بپردازند و به این جهت بود که ماده واحده را تصویب کردیم و دلخوشى ما در واقع به این بود که می‌خواهیم طبیب براى شهرستان‌ها و بخش‌ها تخصیص داده شود (ابتهاج - تهران هم شهرستان است) البته ولکن تهران تا حدى مجهزتر است و براى اینکه شهرستان‌ها هم به حد تهران برسد این ماده واحده را به این ترتیب تصویب کردیم و تصور می‌کنم نظر آقاى مهندس اردبیلى تأمین است و اگر موافقت می‌فرمایند لطفاً پیشنهادشان را مسترد بفرمایند تا تسریع بیشترى در تصویب این لایحه بشود.

نایب‌رئیس - آقاى مهندس اردبیلى توضیحات ایشان کافى است یا می‌خواهید به پیشنهاد رأى گرفته شود؟

مهندس اردبیلى - بنده پیشنهادم را مسترد داشتم‏.

نایب‌رئیس - یک پیشنهاد دیگرى شبیه این پیشنهاد شده است پیشنهاد آقاى دکتر امین است که قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که در آخر ماده اول اضافه بشود که استخدام جدید فقط براى شهرستان‌ها و بخش‌ها خواهد بود که درآن محل‌ها خدمت نمایند. دکتر امین

نایب‌رئیس - آقاى دکتر امین

دکتر امین - معمولا در این قبیل موارد در استخدام‌های جدید آنچه می‌بینیم به نام شهرستان یابخش استخدام می‌کنند ولى در تهران می‌مانند و کار می‌کنند و یا در اطراف تهران آقایان همکاران محترم که همیشه با شهرستان‌ها و بخش‌ها سروکار دارند وضعیت بهداشتى آنها را می‌دادند و در این مورد قبل از بنده سایر همکاران محترم توضیح فرمودند و بنده نمی‌خواهم بیشتر مصدع بشوم در شهرستان‌ها بنده تجزیه دارم مثلاً در شهرستان مشکین‌شهر براى 175 هزار نفر نفوس یک نفر ماما نیست وزارت بهدارى نمی‌تواند قدرت ندارد که یک نفر دو نفر ماما براى آنجا که مرزنشین هستند و همیشه در زحمت و فشارند بفرستند. درست است که این قانون براى شهرستان‌ها است ولى چون معین نشده که محل خدمت این اشخاص کجا است این است که بنده خواستم در آخر این ماده اضافه بشود که آنها براى شهرستان‌ها استخدام شوند و در آن محل خدمت خواهند کرد و براى آن محل استخدام می‌کنند چون دیده شده که اشخاص را براى شهرستان‌ها استخدام می‌کنند ولى به آن محل نمی‌فرستند آقایان یک ماه می‌روند و دوباره برمی‌گردند به تهران و یا اطراف تهران به طور کلى باید وزارت بهدارى تشکیلاتش را از نظر تعداد پزشک تعداد دندانساز پرستار و کمک پرستار در هر استان معین کند در هر شهرستان معین کند تا هر کس بداند که چند نفر پزشک در محل او خدمت می‌کند چند نفر ماما دارد چند نفر دندانپزشک دارد. من از آقاى وزیر بهدارى این موضوع را خواسته‌ام ولى تا به حال نگفته‌اند که در آذربایجان و یا به آقایان نمایندگان فارس در فارس یا در خراسان چند نفر پزشک خواهد بود از لحاظ تشکیلات و بودجه استخدام می‌کنند ولى در مقابل دارو نیست وسایل نیست.

نایب‌رئیس - آقا در پیشنهاد خودتان صحبت بفرمایید.

دکتر امین - بنده خواستم استدعا کنم این عده این آقایانى که استخدام می‌شوند حتماً واجب است براى شهرستان‌ها در نظر گرفته بشوند و به محل خدمت خودشان بروند چون عده زیادى در تهران هستند بنده تعداد درستش را نمی‌دانم تعداد کثیرى در بودجه دیدم سیصد و خرده طبیب و دندانساز و ماما در تهران هستند که در دو سه تا بیمارستان و چند درمانگاه کار می‌کنند به عقیده بنده اگر این آقایان هم به شهرستان‌ها بروند عوض این کار می‌توانید از این محل بودجه براى دارو و سایر لوازم مخصوصاً براى بهداشت همانطوری که جناب آقاى دکتر سید امامى فرمودند استفاده کنید و این پیشنهاد هم محدود بشود به اینکه هر شخصى که براى هر شهرستانى و یا هر دهستان یا بخشى استخدام می‌شود محل کارش همیشه در همانجا باشد و حتماً به آنجا برود و در آنجا کار کند.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر رضایی می‌خواهید در اطراف این پیشنهاد صحبت کنید بفرمایید.

دکتر رضایی - بنده بسیار خوشوقتم که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی توجه کاملى به شهرستان‌ها دارند و مرتباً در هر فرصتى که به دست می‌آید به دولت تذکرات کافى و لازم را براى توجه به شهرستان‌ها می‌دهند (بعضى از نمایندگان - فایده ندارد) البته بنده هم با آقایانى که فرمودند آن‌طوری که باید و شاید این تذکرات مؤثر واقع نمی‌شود شاید موافق باشم و به همین دلیل است که مفید و مؤثر می‌دانم که این تذکرات مرتباً تکرار بشود تا انشاالله یک بذل توجه بیشترى به شهرستان‌ها بکنند و به همین دلیل بود که ما در کمیسیون استخدام لازم دانستیم که دولت و وزارت بهدارى را متوجه همین نقائص کادر بهدارى شهرستان‌ها بکنیم و وزارت بهدارى هم در کمیسیون استخدام تذکرات لازم را مورد توجه خود قرار داده و به همین دلیل بود که تبصره‌ای در کمیسیون استخدام اضافه شد و مورد موافقت دولت قرار گرفت و در این لایحه گنجانیده شده است و بنده فکر می‌کنم که پیشنهاد جناب آقاى دکتر امین کاملاً  قابل اجرا نباشد به این معنى که ملاحظه بفرماید یک قسمت از این آقایانى که استخدام می‌شوند مهندس ساختمان هستند بعضى از این اشخاص لازم است در مرکز کار کنند که تهران هست انجام وظیفه کنند. پرفسور جمشید اعلم جان کلام همین‌جا است که در مرکز نباید باشند.

نایب‌رئیس - اجازه بدهید که ناطق صحبتش را تمام کند

دکتر بینا - در همین‌جا است.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر رضایی 5 دقیقه بیشتر وقت ندارید بفرمایید.

دکتر رضائی - اگر آقایان توجه بفرمایید در ابتداى ماده واحده گنجانیده شده است به وزارت بهدارى اجازه داده می‌شود براى تأسیس و توسعه مؤسسات درمانى و بهداشتى شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌ها کشور و نیز تکمیل کادر پرسنلى و مؤسسات مربوطه یعنى در حقیقت منظور جناب آقاى دکتر امین در اینجا تأمین شده است. جناب آقاى پرفسور اعلم و من فکر می‌کنم که هرآینه پیشنهاد آقاى دکتر امین را بخواهیم اضافه کنیم ممکن است براى وزارت بهدارى اشکالاتى به وجود بیاید و دست وزارت بهدارى را ببندیم این بود نظر بنده.

نایب‌رئیس - آقاى مخبر نظرى دارید بفرمایید.

مهران (مخبر کمیسیون استخدام) - عرض کنم در موضوع پیشنهاد آقاى دکتر امین لازم شد بنده چند کلمه تصدیع بدهم و آن این است که این ماده واحده براى کیفیت استخدام نیست در واقع کمیت استخدام را روشن می‌کند آقایان چندى قبل لایحه‌ای قانونى تصویب فرمودند براى استخدام پزشکان که خصوصیات استخدامى در آن مندرج و منعکس است (دکتر دادفر – اجرا نشد) چرا اجرا شد ملاحظه بفرمایید این ماده واحده یک اجازه استخدامى است که وزارت بهدارى براى کادر پرسنلى شهرستان‌ها تقدیم کرده است و از آقاى دکتر امین که وکیل یکى از شهرهاى بزرگ کشور و شهرهاى عزیز این کشور تعجب می‌کنم که چطور پیشنهاد می‌دهند و تردیدى در این مطلب دارند اعتمادى که کمیسیون استخدام به شخص آقاى دکتر راجى وزیر بهدارى و معاون محترم ایشان آقاى دکتر آموزگار داشت این ماده واحده را تصویب کرد و اساساً همانطور که عرض کردم مخصوصاً توضیح دادند که ما براى شهرستان‌ها یعنى آنچه کادر فنى براى توسعه شهرستان‌ها لازم است از قبیل راننده و غیرذلک که مکمل این احتیاجات می‌شوند در این لایحه گنجانیده است ولى خصوصیات و جزئیات استخدام در این لایحه نیست اگر خاطر آقایان باشد در آن قانونى که اخیراً تصویب فرمودید صراحت دارد و استخدام ‌شده‌های مربوط به آن قانن موظفند 5 سال یا 3 سال درست نظرم نیست باید در شهرستان‌ها انجام وظیفه کنند بنابراین در لایحه استخدام پزشکان نظر آقاى دکتر امین تأمین است (دکتر امین - فقط براى پزشکان است پرستار و کمک پرستار و غیره نیست)

پس پیشنهاد بفرمایید که براى سایر قسمت‌ها هم باشد (دکتر بینا - من پیشنهاد داده‌ام) 5 سال یا 4 سال باشد بنده با کمال میل قبول دارم.‏

نایب‌رئیس - آقاى دکتر امین پیشنهادتان را پس می‌گیرید یا رأى بگیریم.

دکتر امین - رأى بگیرید.

نایب‌رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر امین یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم. (پیشنهاد به شرح سابق مجدداً قرائت شد)

نایب‌رئیس - آقایانی که با پیشنهاد آقاى دکتر امین موافقید قیام بفرمایید

(صارمى - به اضافه دهستان‌ها) وسط رأى که نمی‌شود اصلاح کرد (اکثر قیام نمود) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید در ماده واحده بعد از کلمه مربوط جهت انجام وظیفه خارج از شهرستان‌ها اضافه شود. فلیکس آقایان

نایب‌رئیس - همان است که تصویب شد دیگر توضیحى لازم ندارد آقایان اجازه دهید توضیحى دارم

نایب‌رئیس – بفرمایید آقایان عرض کنم بنده الان متوجه شدم که تهران هم شهرستان است بنابراین پیشنهاد می‌کنم اگر آقایان موافقند اصلاح شود به خارج از مرکز که بعد تفسیر نشود براى اینکه این موضوع به صراحت معلوم شود چیست؟

ممکن است در پیشنهاد آقاى دکتر امین اصلاح بشود.

نایب‌رئیس – در پیشنهادتان این کلمه بود آقایان عرض کردم در پیشنهاد

+++

 آقاى دکتر امین اصلاح بشود یا در پیشنهاد بنده.

نایب‌رئیس - آقاى آقایان پیشنهاد جدیدى بدهید پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم کسانی که مطابق این قانون استخدام و به محل اعزام می‌شوند مکلفند لااقل سه سال در همان محل خدمت نمایند دکتر بینا

نایب‌رئیس - آقاى دکتر بینا بفرمایید.

دکتر بینا - خیلى معذرت می‌خواهم آقایان می‌گویند که قانون دارد در قانون فقط اطباء را نوشته‌اند همانطوری که مخبر محترم کمیسیون توضیح فرمودند این قانون فقط براى اطباء است براى پرستاران و کارمندان دیگر که استخدام می‌شوند این قانون شامل نمی‌شود و آقایان براى دهستان شهرستان و بخش استخدام می‌کنند یک روز آنجا اسمش را می‌گذارند و بعد منتقل می‌کنند به تهران و به این پیشنهاد بنده تمام این جریانات حل خواهد شد و اگر آقایان رأى بدهند شهرستان‌هاى ما از این بی‌چارگى خلاص خواهند شد و سه سال را پنج سال بکنند دکتر امین سه سال.

نایب‌رئیس - آقاى صارمى موافقید (صارمى موافقم) آقاى ارباب مخالفید؟

ارباب - مخالف نیستم فرمودند و شهری که استخدام می‌شوند.

نایب‌رئیس - بفرمایید پشت تریبون صحبت کنید.

ارباب - آنچه که بنده متوجه شدم این بود در جایی که استخدام می‌شوند در همان‌جا انجام وظیفه نمایند خدا کند که در پاریس استخدامش نکنند (خنده حضار) مثلاً براى شهرستان هر کجا می‌خواهد استخدام بشود ولى تعیین بفرمایید کجا باید انجام وظیفه بکند.

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى دکتر بینا سه سال یاپنج سال است؟

(دکتر بینا - 5 سال) (بعضى از نمایندگان - سه سال) همان سه سال آقایانى که با پیشنهاد آقاى دکتر بینا موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود (به شرح ذیل قرائت شد) پیشنهاد می‌نمایم.

تبصره 2 اینطور اصلاح شود:

تبصره 2 - کسانى که ازطرف وزارت بهدارى با عناوین فوق به کار گماشته شده‌اند در صورتى که به خارج از مراکز اعزام نشوند مشمول این قانون می‌شوند. عمیدى نورى

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى نورى بفرمایید.

عمیدى نورى – با این نظر بسیار خوبى که مجلس شوراى ملى نسبت به تأمین بهداشت شهرستان‌ها دارد و البته ماده واحده به این کیفیت اصلاح شد که استخدام‌های جدید باید شامل کسانى باشد که شهرستان بروند این وسط یک عده بل عجیبى دارند می‌گیرند هم برخلاف این قانون استخدام شده‌اند هم الان دارد یک مجوزى تصویب می‌شود که استخدامشان صحیح است و ممکن است در تهران هم مانده باشند بنده با اصل این تبصره مخالف قانون استخدام شده‌اند ما بیائیم این عمل غلط را مشروع بکنیم و حالا بگوئیم لااقل این آقایانى که لابد یک زورى داشته‌اند استخدام شده‌اند حالا نروند بیرون خدمت کنند بهدارى (صحیح است) این بود که بنده این پیشنهاد را دادم و اصلاح کردم و نوشتم در صورت اعزام به شهرستان‌ها استخدام بشوند این بود عرض بنده و اگر آقایان موافقید رأى بدهید.

نایب‌رئیس - آقاى مخبر بفرمایید

مخبر کمیسیون استخدام (مهران) - بنده تا آنجا که وظیفه‌ای در این خصوص به عهده دارم با پیشنهاد آقاى عمیدى نورى کاملاً  موافقم.

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى عمیدى نورى. آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد پیشنهاد آقاى آقایان که اصلاح شده دو مرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌نماید. در ماده واحده بعد از کلمه مربوط «جهت انجام وظیفه» خارج از مرکز اضافه شود.

نایب‌رئیس -  می‌خواهید آن پیشنهادى که تصویب شده عوض بشود پیشنهادى که تصویب شد دیگر نمی‌شود عوض کرد. آقایان چون تهران هم شهرستان است تفسیر نشود جزو شهرستان‌ها.

نایب‌رئیس - کلمه خارج از مرکز آنتر پرانتز نوشته شود مانعى ندارد کلمه آخر بین الهلالین کلمه خارج از مرکز باشد آقاى پرفسور اعلم بفرمایید.

پرفسور اعلم - عرض کنم این قضیه خارج از مرکز سابقه دارد و آقایان شاید اطلاع نداشته باشند ولى بعضى از آقایان اطباء به عنوان خارج از مرکز یک تابلو دردماوند و خودشان دارند در اینجا کار می‌کنند و یک عده‌ای هم دارند در کرج کار این رامى کنند (مهندس دهستانى کرج نمی‌شود چون جزء تهران است) و یک عده‌ای هم به عنوان مریض‌خانه فیروزآبادى یک عده‌ای هم در مریض‌خانه شاه آباد اسمش را می‌گذارند خدمت خارج از مرکز این پیشنهاد آقاى آقایان بسیار خوبست ولى اضافه بفرمایید به استثناء شهرستان تهران و حومه (احسنت)

این را بنویسید اضافه کنید که دیگر چهار میخه بشود گرچه من می‌دانم باز یک راهى پیدا می‌کنند که در تهران بمانند ولى این کلمه را بگذارید شاید نماندند بنابراین اگر آقایان موافق باشید این جمله گذاشته بشود به استثناى شهرستان تهران و حومه (صحیح است)

نایب‌رئیس - رأى می‌گیریم به پیشنهاد آقاى آقایان با این جمله به استثناى شهرستان تهران و حومه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

7- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به خرید و تقسیم املاک ورثه قشقایی

نایب‌رئیس - لایحه دیگرى که مربوط است به تقسیم املاک قشقایی قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى کمیسیون دارایی لایحه شماره 52937 دولت راجع به خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی بین عشایر که اسکان می‌شوند را با حضور آقایان وزیر کشاورزى و معاون وزارت دارایی مورد رسیدگى قرار داده با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایند.

ماده واحده - دولت می‌تواند کلیه املاک ورثه اسمعیل قشقایی (صولت الدوله) و متعلقات آن واقع در استان هفتم حتى آنچه را که در سال 1335 به بعد با دیگران به هر نحوى از انحاء معامله شده باشد بر اساس طرز تقویمى که در ماده 16 قانون سازمان برنامه مقرر گردیده خریدارى و به ملکیت خود درآورده سپس بین عشایرى که اسکان می‌شوند تقسیم و به همان بهاى خرید به اقساط ده ساله به آنها به فروش برساند.

تبصره 1 - براى پرداخت بهاى املاک خریدارى اعتبارى به طور وام بانک ملى ایران در اختیار وزارت دارایی می‌گذارد و دولت مکلف است وام دریافتى از بانک ملى ایران را به اقساط پنج ساله اصلاً و فرعاً از محل درآمد کشور پرداخت و در مقابل وجوه حاصله از فروش املاک مزبور را به خزانه‌دارى کل به حساب درآمد متفرقه منظور نمایند.

تبصره 2 - کلیه بدهى ورثه نامبرده به ادارات دولتى و بانک‌ها از بابت قیمت املاک مزبور کسر و احتساب خواهد شد.

تبصره 3 - وزارت‌خانه‌های دارایی کشور دادگسترى کشاورزى مأمور اجراى این قانون هستند. مخبر کمیسیون دارایی مشایخى گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی کمیسیون کشور لایحه شماره 52937 دولت راجع به خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی بین عشایرى که اسکان می‌شوند را با حضور نماینده دولت مطرح و خبر کمیسیون دارایی را تأیید نمود اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. مخبر کمیسیون کشور مهدوى گزارش از کمیسیون کشاورزى به مجلس شوراى ملى کمیسیون کشاورزى لایحه دولت راجع به خرید و تقسیم املاک ورثه اسمعیل قشقایی بین عشایرى که اسکان می‌شوند را با حضور آقاى وزیر کشاورزى مورد رسیدگى قرار داده و با گزارش کمیسیون دارایی موافقت نمود.

مخبر کمیسیون کشاورزى، عماد تربتى، دکتر شاهکار بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم‏.

نایب‌رئیس - بفرمایید

دکتر شاهکار - عرض کنم این مطلب به کمیسیون دادگسترى نیامده است و عجب است که آقاى وزیر دادگسترى .

نایب‌رئیس - در شور دوم مراعات خواهیم کرد دکتر شاهکار به موجب آئین‌نامه چون قضیه تملیک است باید به کمیسیون دادگسترى هم بیاید و بنده در اساسش موافقم ولى این یک چیزى است که نص صریح آئین‌نامه است که باید به کمیسیون دادگسترى هم بیاید و به کمیسیون دادگسترى اساساً مراجعه نشده است‏.

نایب‌رئیس - در شور دوم به کمیسیون داد گسترى می‌آید دکتر شاهکار اساساً قابل طرح نیست مطلبى که به کمیسیون دادگسترى نیامده اصلاً قابل طرح نیست.

نایب‌رئیس - حالا اگر آقایان اجازه بفرمایند شور اول مطرح بشود و بعد با پیشنهادها به کمیسیون دادگسترى براى شور دوم برود که کمیسیون داد گسترى هم نظر خودش را بدهد توجه بفرمایید نظریه جنابعالى هم بعد تأمین می‌شود چون این صریح نیست که حتماً به کمیسیون دادگسترى هم برود و نظر شما هم وارد است مانعى ندارد رسیدگى بشود دکتر شاهکار بنده قربان شخصاً هیچ‌گونه نظرى ندارم ولیکن آقاى نقیب ملاحظه بفرمایند در وظایف کمیسیون دادگسترى بنده موظفم از نظر این که رئیس کمیسیون دادگسترى هستم عرض کنم چون باید به کمیسیون دادگسترى هم می‌رفت و این لایحه ازمطالبى است که باید به کمیسیون دادگسترى می‌آمد چون مقام ریاست امر فرموده‌اند به کمیسیون‌هاى مربوط ارجاع شود ولى به کمیسیون‌هاى دیگر مراجعه شده

+++

‌ به استثناى کمیسیون دادگسترى نایب‌رئیس طبق آئین‌نامه رئیس مجلس به کمیسیون‌هایی که تشخیص می‌دهد مراجعه می‌کند و بنابراین چون از طرف مقام ریاست به آن کمیسیون‌ها مراجعه شده و راپورت داده‌اند که حالا مى‌خوانیم نظر جنابعالى را در شور دوم مراعات خواهیم کرد.

آقاى صارمى بفرمایید.

صارمى - بنده تصور می‌کنم یکى از لوایح مهم قابل دقت که در وضع زندگانى انتظامات یک استان بزرگ کشور و بلکه در وضع خود مملکت مؤثر است لایحه حاضر است که فعلاً در مجلس مطرح می‌شود اصل لایحه به طور کلى مورد مخالفت نیست ولى بنده به عنوان مخالف مشروط ثبت نام کردم و علتش هم این است که با این وضع و تنظیم این قبیل قانون موافق نیستم زیرا فکر می‌کنم وافى به مقصود نیست و شاید متناسب باشد که براى استحضار خاطر مبارک آقایان نمایندگان مجلس شوراى ملى که قطعاً هم استحضار دارند یک توضیحاتى معروض بدارم، قبل از عرض این موضوع می‌خواستم به عرض برسانم که بنده شخصاً تا به امروز هیچ‌گونه تعارضى و تماس مستقیمى با برادران قشقایی نداشته‌ام و اگر عرایضى عرض می‌کنم بنابر اصول است و بنابراین اصلى است که نسبت به این کشور و استان فارس صدمات فوق‌العاده‌ای وارد ساخته‌اند من امروز به نام یک فارسى در پیشگاه آقایان عرایضى می‌کنم و استدعاى عطف توجه مخصوص دارم به نام یک ایرانى تظلم می‌کنم و استدعاى بذل توجه دارم. آقایان محترم اگر تاریخ چند ساله اخیر دولت و کشور ایران را ورق بزنیم خواهیم دید که در هر موقع و در عصرى وجود چند نفر سبب صرمه و زحمت فوق‌العاده براى این کشور شده است، یک روز اعلیحضرت فقید شروع به اصلاحات بسیار عمیقى در این کشور کردند در همان سنوات اولیه که امنیت و آرامش در این مملکت به وجود آمد خدمات بزرگ اساسى و اصولى شاهنشاه فقید شروع شد مواجه با قیام خودسرانه قشقایی‌ها شدیم و البته ایل قشقایی را معروض نمی‌دارم چند نفر به خصوص به نام برادران قشقایی پدرشان، در سال 1308 که پیدایش ترقى و تعالى کشور بود مدت‌ها وقت دولت اشغال شد تا قضایاى تنگه مرادى یک تاریخ ننگینى در ایران وجود دارد مرتفع بشود هزارها برادران ما سربازان این کشور که وجود آنها بایستى در موارد لزوم مورد استفاده واقع بشود دستخوش طغیان و شرارت شدند سال‌هایی گذشت وقایع شهریور ماه پیش آمد در آن موقعى که مملکت ما احتیاج به آرامش و سکون داشت قواى بیگانه در این مملکت وارد شده بود رشته حیاتى ما گسسته شده بود همین برادران قشقایی از موقعیت سوء‌استفاده کردند و آن کارى را کردند که در اوضاع زندگى ایران ننگ بسیار بزرگى داشت یعنى فاجعه سمیرم را نباید فراموش کرد براى این که خودسرى و طغیان خودشان را نشان بدهند آن فاجعه را به وجود آوردند وسربازان عزیز ایران را قطعه قطعه کردند بسیار تأسف‌آورست که عرض کنم شاید یکى از آنها متهم شده بود سر سرهنگ شقاقى را به دست خودش بریده بود (امید سالار - عکسش اینجا حاضر است) به قدرى این قشقایی در آرامش مملکت تأثیر داشت که قابل بخث و مذاکره نبود از هر موقع و هر وقتى براى طغیان و سرکشى و استفاده شخصى استفاده کردند در هر موقعى تصور کردند با ساختن و سازش با جمعیت قاضى ممکن است مقاصد پلیدشان پیشرفت بکند متوسل به آن شدند و آن روزى که ما با متفقین قرارداد اتفاق منعقد می‌کردیم برخلاف مصالح مملکت دعوى سازش با دولتى دیگر به عبارت دیگر با دولت آلمان نازیسم کردند اشخاصى را که در آنجا مشغول توطئه و شریک بودند پذیرایی کردند و حتى نماینده وقت مجلس را تهدید کردند براى اینکه قدرتى در مقابل قواى مسلح دولت و مصالح کشور تشکیل دهند ولى چون این افراد کارشان پایه و اساس ندارد و هر روز متوسل به یک وسیله‌ای براى سوء‌استفاده شخصى می‌شوند با این جدیت و فعالیتى که کردند بر خلاف عقاید ایلى که در ایران وجود داشت وقتى که منافعشان ایجاب کرد همان میهمانان را که مدتى نگاهدارى کرده بودند تسلیم کردند (صحیح است)

اگر موقعیت ایجاب می‌کرد به نام نهضت جنوب تمام فارس را غارت می‌کردند (یک نفر از نمایندگان - و کردند) و کردند گمرک بوشهر را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنیم تمام هست و نیست مردم را در فارس غارت کردند و با قیمت فوق‌العاده گران قند و شکرى را که سرقت کرده بودند و غارت کرده بودند فروختند و از پرداخت کیلویی چند ریال تا به امروز به دولت خوددارى کرده‌اند (صحیح است)

بعد موقعیت ایجاب کرد در زمان حکومت مصدق با توده‌اى‌ها سازش کردند و ختى در وقایع 28 مرداد که همه ملت ایران در از بین بردن وضع نامطلوب حکومت دکتر مصدق قیام کردند آنها برخلاف اراده ملت ایران به وضع سابق می‌خواستند کمک کنند و سازش آنها با توده‌اى‌ها و مردم خائن مملکت ثابت و محرز است حتى ارتباط با افسران و سازمان حزب توده اگر به آنها گفته‏ می‌شد که دولت است و قدرت است و قواى نظامى مدعى می‌شدند که ما این افسرانى که با آنها ارتباط داریم می‌شناسیم و آنها به ما حمله نمی‌کنند بنابراین آنها متکى به افسران خائن بودند که در سازمان حزب توده وجود داشتند و نسبت به آنها اعتماد داشتند و در این موضوع اسناد مسلم محرز است که به بزرگترین مقدسات ملى ما هرگونه بی‌حرمتى را روا داشتند بنابراین مضاراین اشخاص نسبت به وضع مملکت جاى بحث و مذاکره نیست و شاید اعتماد و اطمینانشان به اینست که 400 پارچه املاک در فارس مالک هستند و این را یک قدرت و قوتى براى خودشان تصور می‌کنند و اما صدمات و زحماتى که براى فارس و فارسى به وجود آوردند این جا جاى بحث و مذاکره نیست آقایان، شکسته استخوان داند بهاى مومیایی. آقایانى که در فارس تشریف ندارند شاید توجه نداشته باشند که ما چه زحمات و صدماتى از آنها دیده‌ایم (صحیح است) خداى من گواه است که یک مالک براى آبادى و احیاء ملک خودش در تزلزل است و اقدامى نمی‌کند از لحاظ تجاوزى که به املاک می‌شود با آبادى و عمران و ایجاد جاده و کارخانه هر چه بوده مخالفت کرده‌اند آقایان دولت ایجاد راه می‌کرد طرق به وجود میاورد ولى از نقطه‌نظر اینکه این راه‌ها به املاک اختصاصى آقایان منتهى می‌شد با قدرت کاذبه خودشان براى اینکه بتوانند در یک حوزه‌ای مستقلاً با قطع ارتباط با سایر نقاط به یاغیگرى و طاغى‌گرى خودشان ادامه بدهند در تمام این مدتى که از وقایع شهریور ماه می‌گذرد کوچکترین اقدام آبادانى و اصلاحى در فارس به عمل نیامده بود، آن روزی که قدرت داشتند در مراکز مقننه و مجریه حکومت می‌کردند جلو این اقدامات را می‌گرفتند و هرگونه اقدامات اصلاحى را مانع و رادع بودند، اگر بعد هم قدرت آنها کم شده است سعى کرده‌اند به وسائل مختلف موجبات اخلال را فراهم بکنند آقایان اگر گاهى در شیراز گفته می‌شود فلان اقدام و فلان عمل شده است من صریحاً می‌گویم محرک این اوضاع ایادى مربوط به این برادران قشقایی است (صحیح است)

بنابراین توجه شده است که شاید اتکاء اینها به وجود املاکى است که در فارس دارند و یک قسمت اعظم املاک آباد فارس را مدعى مالکیت هستند و تحت مداخله خودشان قرار داده‌اند، بدبختانه ما فراموش کار هستیم.

اگر چنانچه امر دائر می‌شد که بایستى مجازات این افراد خائن معلوم بشود بایستى فعلاً در مملکت وجود نداشته باشند و در قید حیاب نباشند و اموال آنها مصادره شده باشد ولى حالا لایحه‌ای آورده‌اند که باز هم نهایت ارفاق و مساعدت به آنها می‌شود یعنى می‌گویند آقا املاکتان را بدهید و قیمت را بگیرید با یک وضع عجیبى بنده خیال می‌کنم اگر می‌خواستند به خدمتگزاران واقعى کشور پاداش بدهند این لایحه را به مجلس میاوردند (صحیح است) یعنى پاداش بهتر از این به یک افرادى ممکن نیست داده بشود گفته باشند آن افرادی که در قرون مختلف در سال‌هاى متوالى تجاوز کرده‌اند تعدى کرده‌اند قیام کرده‌اند علیه حکومت و علیه ملت املاک مردم را تصاحب کرده‌اند بیایند پول نقد به ایشان بدهند (صحیح است) آنها به چه صورت صورت؟ گفته است برطبق اساس ماده 16 قانون سازمان برنامه این املاک خریدارى بشود آقایان این ماده 16 قانون سازمان برنامه را من اینجا مطالعه می‌کنم (یکى از نمایندگان - کشدار است) نه آقا کشدار نیست می‌گویند قیمت عادله تعیین بشود صدى پنج اضافه بشود صدى ده اضافه بشود صدى پانزده اضافه بشود آقا شما املاک مورد تجاوز را می‌خواهید از آنها بخرید قیمت عادله را هم می‌خواهید بدهید آقا یک چیزى هم اضافه می‌خواهید بهشان بدهید؟ این که درست نیست عرض کردم اگر می‌خواهید پاداش بدهید یک لایحه بیاورید در حدود صد میلیون تومان قیمت این املاک می‌شود بگوئید دویست میلیون تومان به برادران قشقایی بدهند ولى اگر واقعاً به حفظ امنیت و آرامش کشور معتقد هستید بایستى اصلاحات خیلى زیادى در این لایحه به عمل بیاید البته اصل موضوع بسیار صحیح است بایستى این نقطه اتکایی که براى یاغى‌گیرى و طاغیگیرى است و محرک قیام علیه حکومت قیام علیه مصالح مملکت است از بین برود تا موقعی که دست اینها از این املاک کوتاه نشود بنده معتقدم نه ایران و نه استان فارس روى آرامش و سکون نخواهد دید عمل بسیار ضروریست ولى اصلاحاتى که به عمل بیاید در ماده 16 قانون سازمان برنامه که اساس خریدارى این املاک است در قسمت اول طرز انتخاب کارشناس را می‌گوید که بسیار خوب است بعد می‌گوید که ملاک تعیین بهاى عادله اراضى و ابنیه و تأسیسات مشابه واقع در حوزه عملیات در سال قبل از شروع عملیات و بدون در نظر گرفتن از خرید و تأثیر اجراى عملیات عمرانى در قیمت‌ها خواهد بشود. 2- در مورد خرید اراضى و ابنیه تأسیسات غیر‌دولتى پنج در‌صد علاوه بر قیمت عادله ممالک پرداخت خواهد شد آقا شما که می‌خواهید این املاک را بخرید چرا پنج درصد اضافه می‌خرید؟ هر‌گاه مالک در محل ساکن باشد که من یقین دارم که فردا این ادعا را هم می‌کند علاوه بر پنج درصد فوق ده درصد دیگر به قیمت عادله اضافه خواهد شد و هرگاه ممر اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد که قطعاً هرگونه ممراعاشه هم منحصر به همین املاک است 15 درصد قیمت عادله نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید بنابراین قانون را که به این صورت می‌آورید پنج و ده و پانزده درصد به این اضافه کردن آقا این درست نیست (پرفسور اعلم - از نظر آنها که خیلى صحیح است) بله، بله آقایان‌

+++

 تذکر دادند بودند که خوب مانعى ندارد ما یک 150 میلیون تومانى حالا می‌گیریم بعد هم ممکن است قدرت خودمان را به وسائل مختلف محفوظ و ملحوظ نگاه بداریم (یکى از نمایندگان – با همان پول) غیر از آن پول باز هم وسائل دیگرى هست و بایستى عرض کنم این املاک یک روزى همین فکری که امروز به وجود آمده است در زمان اعلیحضرت فقید موجود بود و مقرر بود که املاک اینها را با سایر املاک تعویض کنند قانون گذشت که تعویض بشود وقایع شهریور ماه پیش آمد آقایان تشریف بردند املاکشان را تصرف کردند عوض و معوض هر دو را بردند (صحیح است) (یک نفر از نمایندگان - حالا پول نقد می‌گیرید) بنده به آقایان عرض می‌کنم الان املاکى وجود دارد که سند مالکیت آن به نام دیگرى صادر شده و شاید خدمت آقاى امید سالار باشد ولى آقایان تصرف کرده‌اند، بنده می‌ترسم فردا قیمت آن املاک مردم هم به آن آقایان داده بشود (پرفسور اعلم - نترسید، می‌شود)

(دکتر شفیع امین - ولى خوب مالکیت محترم است) مالکیت محترم است اگر منظورتان قانون اساسى است می‌گوید مگر به حکم قانون شما مصادره اموال اشخاص را به حکم قانون کردید در صدر مشروطیت این کار را کرده‌اند (دکتر امین - مقصود املاکى است که سند دارد) خیر قربان برده‌اند و خورده‌اند می‌ترسم پولش را هم بگیرند و بخورند (پرفسور اعلم – آن وقت که بردند مالکیت محترم نبود) در هر حال این لایحه داراى نواقص فوق‌العاده زیادى است و بنده ترس این را دارم که آقایان پول این را بگیرند و بعد که این لایحه تصویب شد بعد همین املاک را به اقساط ده ساله به عمال خئدشان منتقل کنند مقدارى پول گرفته‌اند و همان وضع سابق هم ادامه دارد بنابراین اگر چنانچه می‌خواهید خریدارى بکنید آقا پرداخت صد میلیون تومان نقداً و دفعه کار مسلکى است باید این را طورى بکنید که واقعاً به یک اقساط مناسبى یا یک قیمت مناسبى بدون در نظر گرفتن ماده 16 قانون خریدارى بشود و اگر هم شروع بکنند به فروش مراقبت کنند که به عمال و اقرباى طبقه اول و دوم آقایان باز مجدداً واگذار نکنند که اینها یک پولى گرفته باشند و همان وضعیت را دامه بدهند در هر حال موارد متعددى هست که در تصویب این لایحه بایستى مورد توجه واقع بشود پیشنهادهایی هم که تقدیم شده در موقع خودش توضیحاتى معروض خواهم داشت استدعا می‌کنم از آقایان که توجه کاملى مبذول بفرمایند به نام حفظ انتظامات کشور، نام حفظ مصالح عالیه کشور، به نام یک عده فارسى ندیده بیچاره به ما کمک و مساعدت بفرمایند و در اصلاح این لایحه و حتى تسریع در تصویبش مساعدت و کمک بکنند، آقایان بدون رودربایستى بایستى عرض کنم ما در قرن اتم زندگى می‌کنیم ولى هنوز فئودال و فئودالیته در مملکت ما حکومت می‌کند (صحیح است) یعنى چطور است؟ وضعى فراهم است که مطبق با قرون وسطى است خداى من گواه است براى حفظ حیثیت و اعتبار این مملکت ادامه این وضع هیچ مناسبت ندارد و ما را یک مملکت قرون وسطایی می‌دانند ما می‌گوئیم به این که املاک بزرگ و مالکین بسیار بزرگ در ایران وجود نداشته باشد (دکتر بینا – ما هم همین را می‌گوئیم) خورده مالک و طبقه متوسط را تقویت کنیم شما می‌فرمائید دیگران می‌گویند مجسمه این کار و نمونه بارز این امر اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهى هستند و این مورد اعتراف کلیه آقایان است (صحیح است)

شما و ما نداریم یک عقیده مشترک داریم شاید آن چیزهایی که شما می‌گوئید مورد موافقت آقایان باشد بنابر این ما و شما نداریم همه خدمتگزار این مملکت هستیم و استدعا و تمناى من هم این است که حضرتعالى تقسیم نکنید مجلس را به دو دسته همه ما در راه مصالح عالیه مملکت اقدام می‌کنیم بنابراین ماها می‌گوئیم نه اینکه شما می‌گوئید، (صحیح است) آقا بزرگترین مالکى که سوء‌استفاده به تمام معنى از املاک خودش می‌کند همین چند نفر برادران قشقایی هستند، شما اقدامى که می‌کنید فئودال و فئودالیته را از این مملکت براندازید که آثار قرون وسطایی از مملکت ما از بین برود و واقعاً یک عده‌ای قشقایی بتوانند در این مالک سکونت اختیار کنند خورده مالک تقویت بشود و امیدوارم انشاالله در تصویب این لایحه که تمناى تسریع در تصویبش شده و تشکیل کمیسیون‌هایی که باید در شور دوم آن هم رسیدگى بکنند و پیشنهادهاى رسیده را مورد بررسى قرار بدهند تمناى تسریع و مساعدت عموم آقایان نمایندگان را دارم و بیش از این هم شاید تذکراتى داشته باشند که در موقع خود بیان خواهند داشت بنده هم باز در موقع طرح پیشنهادها بقیه عرایضم را معروض خواهم داشت، تصاحب، غارت و راهزنى و چپاول بوده و هرجا را خواسته‌اند تصاحب کرده‌اند.

نایب‌رئیس - یک پیشنهادى آقاى دکتر شاهکار کرده‌اند اگر چه بنده توضیح دادم این طرزى که حالا عمل شده موافق نظامنامه است ولى چون ایشان در نظرشان باقى هستند براى این که مراعات بی‌طرفى شده باشد بنده خواهش می‌کنم توضیح بدهند و بعد هم برأى مجلس واگذار می‌کنیم. قرائت کنید (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم مقرر فرمائید لایحه مورد بحث براى شور اول به کمیسیون دادگسترى ارجاع شود تا رعایت کامل آئین‌نامه مجلس بشود دکتر محمد شاهکار، عمیدى نوری این اخطار است، در کلیات که نمی‌شود پیشنهاد داد، همه‌اش خلاف آئین‌نامه عمل می‌کنیم، این که نمی‌شود.

نایب‌رئیس - می‌گویند اخطار آئین‌نامه است و من هم برأى مجلس واگذار می‌کنم (عمیدى نورى - رأى نمی‌خواهد) آخر وارد نیست آقا (عمیدى نورى - آن را خودتان باید تشخیص بدهید) بفرمایید آقاى دکتر شاهکار.

دکتر شاهکار - بنده دیگر چه عرض کنم خوب بود آقاى رئیس موکول می‌کردند برأى مجلس اول رأى خودشان را نمی‌دادند و می‌فرمودند بسته به نظر مجلس است بنده امیدوارم که آقایان نویسندگان مجلس نظر بنده را خوب یادداشت بفرمایند رسم شده است در مجلس که ما برخلاف مقررات عمل کنیم اعم از اینکه رئیس دولت بیاید یک حرف‌هایی برخلاف مقررات بزند و اصول را رعایت نکند یا خود ماها یکى یکى بزنیم توى سرمان (احسنت) این را باید شما بیائید شما رعایت بکنید اینکه آقایان شما به من می‌گوئید اصرار مکن صلاح در این است صلاح در چیست؟ صلاح در این است که مملکت باقى بماند مشروطیت بماند این لباس عاریتى را هم اینقدر بخود نگیرید اینجا مجلس است (احسنت صحیح است) این اصول را رعایت بفرمایید این صندلی‌ها آقا از کارخانه میرزا علینقى که نیامده.

نایب‌رئیس - اخطارتان را بگوئید.

دکتر شاهکار – در روى این صندلى‌ها اشخاصى نشسته بودند که اصول را رعایت می‌کردند. آقاى رئیس مجلس من و شما یک حق داریم و آن رعایت اصول است که شما به من اجازه بدهید حرفم را بزنم آقایان هم رأى بدهند بنده هم تبعیت می‌کنم شما رأیتان را می‌دهید و می‌گوئید وارد نیست. عرض کنم اساس مطلب را آقاى صارمى گفتند فئودالیسم باید از این مملکت برود از براى اینکه مردم قوام پیدا کنند (صحیح است)

براى اینکه طبقه دوم و سوم بتوانند زندگى کنند (صحیح است) باید حکومت خان خانى را کوبید باید به داد مردم رسید. این فکر مقدس سبب شده است که یک همچو لایحه‌ای آمده است به مجلس کدام ایرانى شریف با اساس فکر مخالف است؟ اما همانطوری که یک مقدار ایشان تذکر فرمودند یک مقدار ایرادات دیگرى هم هست ما از براى اینکه بیائیم قانون فصلى را بگذارنیم بعد خلاف آن عمل کنیم مگر این املاک را ازشان یک وقتى نگرفتند؟ مگر دو مرتبه برنگشت حالا شما می‌خواهید 150 میلیون تومان از این بودجه فقیر قرض کنید که این آقایان بروند درمونت کارلو قمار کنند ورق برمی‌گردد (یکى از نمایندگان - آقا نوشته مأمور اجرا دادگسترى است).

نایب‌رئیس - آقاى دکتر خواهش می‌کنم اخطارتان را بکنید از اینکه قشقایی چه کار باید کرد حالا صحبت نفرمائید.

دکتر شاهکار - جنابعالى هم زیاد دفاع نکنید.

نایب‌رئیس - من خودم شاهد اعمال آنها بوده‌ام‏.

دکتر شاهکار - غرضم این است که تبصره آخر را ملاحظه بفرمایید خود اصل ماده را شما می‌خواهید این املاکى را که آقایان می‌گویند صلاح نیست که به اتکاء این املاک زورگویی‌هایی بشود بگیرید و بخرید و بدهید به دست زارع دهاتى و عشائرى که اسکان بکنند و آنها بیایند زندگى بکنند از این فکر مقدس بنده نمی‌خواهم عرضى بکنم اما در این کار آقاى وزیر دادگسترى که متأسفانه همیشه خواب است و ماست توى دهنش است در یک چنین کارى که مربوط به تملیک و تملک است و پرداخت بدهى است و پرداخت دیون این را آقایان اجازه بفرمایید برود در کمیسیون دادگسترى رسیدگى بشود وزیر دادگسترى هم امضاء کرده است و این را هم عرض کردم که اگر اجازه بفرمایید براى شور اول برود به کمیسیون‌های دیگر و در شور دوم به کمیسیون ما در که کمیسیون دادگسترى است بیاید باید پیشنهادهاى آقایان را بخوانند در آنجا می‌شود یک شورى در سایر کمیسیون‌ها می‌شود دو شورى، کمیسیون دادگسترى هم روزهاى دوشنبه و چهارشنبه تشکیل می‌شود بنده استدعا کردم که برود به کمیسیون دادگسترى من قول می‌دهم همین چهارشنبه بگذارم در دستور، نظریات آقایان را هم به بینیم رعایت اصول هم شده است هم از این به بعد در اموری که با امور مدنى مردم و حقوقى مردم سر و کار دارد رعایت اصول شده است اگر قانون می‌گوید به کمیسیون‌هاى صلاحیت‌دار البته فکر این کار را کرده جناب آقاى شیبانى اگر یک مطلبى راجع به نظام مطرح می‌شود شما باید رسیدگى کنید و من نمی‌فهمم ولى بنده باید رسیدگى کنم اینجا یک عده‌ای را انتخاب کرده‌اید که از نظر حقوقى به پیشنهادهاى آقایان رسیدگى بکنند، کار را هم درست تمام بکنید، بنده با اصل فکر موافقم مادامى که رعایت آئین‌نامه نشود البته اخطار کردم و عرض می‌کنم منظور به هیچ‌وجه من‌الوجوه تأخیر در رسیدگى نیست همین هفته رسیدگى خواهد شد بعد هم می‌آید مجلس هم وقت دارد رسیدگى می‌کند یک قانونى شسته و رفته و صحیح و به نفع مردم باید از این مجلس برود بیرون، این بود پیشنهاد را کردم‌.

+++

 

نایب‌رئیس - آقایان توجه بفرمایند بنده که خواهش کردم توضیحاتى بدهند براى اینکه تصور نشود الان که اینجا بنده مجلس را اداره می‌کنم می‌خواهم یک طورى باشد که غیر موافق نظام‌نامه رفتار شده باشد ولى براى آقایان توضیح می‌دهم که نه در ریاست بنده و نه آقاى عماد تربتى این موضوع رجوع به کمیسیون‌ها نشده است. آقاى رئیس مجلس این لایحه رادیده و در ذیلش به کمیسیون‌هاى صلاحیت‌دارى که می‌دانسته‌اند رجوع کرده‌اند ماده آئین‌نامه هم صریح است که رئیس مجلس می‌تواند این کار را بکند و اگر هم اختلافى بود این حق رئیس مجلس است که بگوید چه باید کرد بنابراین هم از سابقه‌ای که از رئیس مجلس مانده و هم الان که بنده بجاى آقاى رئیس مجلس را اداره می‌کنم این حق با ما بود که بگوئیم این کار چه بشود ولى چون آقا اصرار دارند بنده برأى مجلس واگذار کردم.‏

عمیدى - نورى رأى ندارد اخطار نظام‌نامه‌ای باید کرد رأى ندارد مجوزش را طبق آئین‌نامه بفرمایید.

نایب‌رئیس - پیشنهاد کرده‌اند صحیح است.

عمیدى نورى - من مخالفم با این پیشنهاد، اگر پیشنهاد است من مخالفم.

نایب‌رئیس - بفرمایید، حق دارید صحبت کنید.

عمیدى نورى - آقایان ما یک آئین‌نامه‌ای داریم لوایح در کلیات وقتى مطرح می‌شود مخالف باید بگوید موافق باید بگوید کلیات که تصویب شد وارد مواد بشوند در مواد پیشنهاد بدهند هیچ دیده‌اید در کلیات یک لایحه ایکه یک موافق یا یک مخالف صحبت کرده پیشنهاد بفرمایند، اگر همچو ماده‌ای هست خواهش می‌کنم جناب آقاى رئیس قرائت بفرمایند که ما یاد بگیریم.

نایب‌رئیس - اخطار است عمیدى نورى اخطار نظام‌نامه‌ای باید بشود هر کس حق دارد اخطار کند تشخیص هم با رئیس است حالا غلط یا صحیح آن امر دیگرى است. اما مجلس نمی‌تواند در اینجور مسائل اظهار‌نظر بکند ما که در هر دقیقه نمی‌توانیم آئین‌نامه را تغییر بدهیم مجلس در این موقع نمی‌تواند نظر بدهد رئیس خودش باید نظرش را بدهد البته مسئولش هم خودش است که این تشخیص را صحیح داده است یا غلط بنابراین بنده به هیچ‌وجه قائل و معتقد نیستم که این پیشنهاد قابل طرح باشد و موقعیتى براى دادن چنین پیشنهادى نمی‌بینم‏.

نایب‌رئیس - اجازه بدهید جواب آقاى عمیدى نورى را هم بدهم اخطار کرده‌اند. بنده هم جوابشان را دادم تمام شد اما وکیل حق دارد پیشنهاد بدهد که این لایحه به کمیسیون برود وکیل حق دارد چنین پیشنهادى بکند آقایانی که با پیشنهاد آقاى دکتر شاهکار موافقند قیام کنند (اکثر قیام کردند) تصویب شد.

امید سالار - حق بنده محفوظ است.

8- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

نایب‌رئیس - می‌رود به کمیسیون دادگسترى بنابراین جلسه را ختم می‌کنم. جلسه آینده روز سه‌شنبه ساعت نه صبح خواهد بود

(مجلس پنج دقیقه به ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى - ملى اردلان‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:295191!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)