کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 15
[1396/05/28]

جلسه :127 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه چهارم دى ماه 1327  

فهرست مطالب :

1 - قرائت صورت مجلس

2 - بیانات مقام ریاست و آقای وزیر دارایی راجع به سیل اصفهان

3 - بقیه مذاکره در چهار دوازدهم بودجه کشور

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی ، دوره 15

 

 

جلسه :127

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه چهارم دى ماه 1327

 

فهرست مطالب :

1 - قرائت صورت مجلس

2 - بیانات مقام ریاست و آقای وزیر دارایی راجع به سیل اصفهان

3 - بقیه مذاکره در چهار دوازدهم بودجه کشور

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای امیر حسین ظفر ایلخان (نایب رئیس) تشکیل گردید

1 - قرائت صورت مجلس‏

صورت مجلس جلسه قبل را آقای فولادوند (منشى) قرائت کردند.

یکساعت به ظهر روز 5 شنبه دوم دی ماه مجلس به ریاست آقای امیر حسین ایلخان (نایب رئیس) تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت جلسه خوانده شده است‏:

غائبین بااجازه - آقایان : اردشیر شادلو - جواد عامرى - معین‌زاده - سلطانى - رستم گیو - رحیمیان - اورنگ - دکتر معظمى - محمد‌على مسعودى - دکتر آشتیانى - صدر‌زاده - عباس مسعودى - محمد‌تقى بهار - شهاب خسروانى - على وکیلى - باتمانقلیج‏.

غائبین بى اجازه - آقایان : آشتیانی‌زاده - عزت‌الله بیات - تولیت - کامل ماکویى - احمد اخوان  منصف - ابوالقاسم بهبهانى - امیر تیمور - قوامى - دکتر عبده آصف - ناصرى اسلامى - یمین اسفندیارى - خوئیلر - مکرم - صفا امامى.‏

دیر آمدگان بااجازه - آقایان : عباس قبادیان - کشاورز صدر - دکتر طبا - افخمى - عبدالرحمن فرامرزى.‏

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان : جعفرکفایى - دکتر بقایى - آقاخان بختیار - عباس نراقى - مسعود ثابتی - گلبادى - بهزادى - اسدى - کهبد - دکتر ملکى‏.

آقای صدر کشاورز راجع به مذاکرات آقای مهندس رضوى و آقای حاذقى راجع به احترام مقام ریاست و اوقات تشکیل جلسات و آقای مهندس رضوى در باب احترام مقام ریاست و شئون نمایندگان تذکرى دادند و صورت جلسات گذشته تصویب شد.

آقای اقبال از تجاوزات هلند به اندونزى شرحى بیان و به نام ملت ایران اظهار نتفر نمودند سپس به موضوع موافقت بین نمایندگان و لزوم تصویب هزینه جارى مملکت اشاره و تأیید نمودند که پس از تصویب لایحه دولت بپیشنهاد ایشان اخذ رأى شود.

آقای مهندس رضوى گفتند موافقت در امور مجلس خیلى مطلوب است ولى نظامنامه مجلس هیچ پیشنهادى را موکول به زمان دیگر نمی‌کنند.

آقای نبوى معتقد بودند که مجلس می‌تواند هر وقت دستور خود را عوض کند.

آقای فرامرزى نیز گفتند مجلس خلاف نظامنامه نمی‌تواند عمل کند.

آقای اقبال پیشنهاد نمودند نخست لایحه بودجه و سپس گزارش دادگسترى مطرح شود و این پیشنهاد تصویب شد.

آقای وزیر دارایی تقاضا نمودند چهار دوازدهم به قید یک فوریت تصویب و تبصره‌ها به تدریجى که در کمیسیون تصویب می‌شود در ملجس مطرح گردد و یک لایحه مربوط به مالیات مستقیم با قرائت مقدمه آن تقدیم داشتند.

آقای ملک مدنى با اشاره به مرامنامه حزب رستاخیز و مقدمه لایحه مالیات مستقیم گفتند باید هر چه زودتر تعدیلى ایجاد شود و از صورت حرف به جنبه‌ى عمل درآید و در باب طرح چهار دوازدهم اظهار داشتند نخست باید کمیسیون بودجه گزار‌ش بدهد سپس در مجلس مطرح گردد و فعلاً طرح تقدیم شده

+++

یک دوازدهم به تصویب رسدکافى است‏.

آقای دکتر اعتبار معتقد بودند که لایحه چهار دوازدهم طرح و تصویب شود ماده پیشنهادى وزارت دارایی بابت چهار دوازدهم قرائت و طرح آن تصویب و فوریت مطرح گردید.

آقای کشاورز صدر مخالف بوده گفت چهار دوازدهم صورت فوریت ندارد و دولت نیز باید با یک دوازدهم موافقت کند و آقای رضوى به عنوان موافق گفتند براى پرداخت هزینه‌هاى فورى مملکت یک یا چهاردوازدهم یکى است و فوریت تصویب شد و اصل ماده مطرح گردید.

آقای مهدى ارباب راجع به مقدمه لایحه مربوط به مالیات مستقیم گفتند دولت باید ایجاد اطمینان نماید والا سرمایه‌هاى اشخاص به خارج خواهد رفت سپس در باب دویست میلیون تومان اموال متعلق به ایران که در کشور آلمان از همگان جنگ تاکنون باقى مانده و دولت‌ها درصدد استرداد ان نیستند شرحى بیان داشته به لزوم پرداخت مزایاى اعضاء پست و تلگراف اشاره و نظر دولت را جلب نمودند آقای اردلان موافق بوده و در باب کسر بودجه و وصول عواید و نظارت در هزینه شور و حساب دخل و خرج راه‌آهن و بودجه قسمت اقتصادى شرحى بیان و اظهار عقیده نمودند که باید هزینه کل کشور تحت نظر دقیق دیوان محاسبات درآید و از طریق صرفه‌جویی کسر بودجه جبران شود.

آقای برزین پیشنهاد کفایت مذاکرات نموده توضیحاتى درلزوم تصویب چهار دوازدهم دادند.

آقای مکى گفتند آنچه استنباط نموده‌اند این است که پس از تصویب چهار دوازدهم طرفداران دولت مانع تشکیل مجلس می‌شوند و در این باب اعلام خطر می‌کنم و پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب گردد آقای ملک مدنى در اطراف پیشنهاد آقای ضیاء ابراهیمى که مسترد داشتند نسبت به کسر بودجه بیاناتى نمودند و معتقد بودند که دو دوازدهم براى رفع احتیاجات فورى دولت کافى است آقای وزیر دارایی اظهار داشتند کلیه یک دوازدهم‌ها بر طبق بودجه اسفند 26 تصویب شده و در نتیجه کسر بودجه وجود ندارد و مورد نگرانى نیست‏.

آقای دکتر طبا پیشنهاد نمودند که پیشنهادها به کمیسیون بودجه برود و با تبصر‌ه‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

آقای فرامرزى مخالف بوده گفتند پیشنهاد‌ها حق اشخاص است و دیگران نمی‌توانند با دادن راى حق آنها را از بین ببرند اکثریت و اقلیت هر یک باید مستقیماً از طرف خود انجام وظیفه کنند و جز به طریق پارلمانى متوسل نشوند آقای عباس اسکندرى بیانات آقای فرامرزى را تأیید نمودند.

آقای وزیر جنگ با توضیحاتى از شکایات مشمولیت عائله‌دار لایحه‌اى در این باب تقدیم مجلس داشتند و یک ساعت بعداز‌ظهر جلسه خاتمه یافت و به صبح روز شنبه محول گردید.

نایب رئیس - آقای ضیاء ابراهیمى در صورت جلسه فرمایشى دارید؟

ضیا‌ء ابراهیمى - بلى‏

به زخم خورده شکایت کنم ز دست جراحت‏

که تندرست ملامت کند چو من بخروشم‏

من با همه ارادتى که به آقای مهندس رضوى داشته و دارم این دو سه روز گذشته گاهى توى دلم غرغر می‌زدم که ایشان چرا گاهى فرمایشاتى می‌فرمایند راجع به صورت جلسه ولى حالا به سر خودم که آمد دیدم حق به جانب ایشان است (مهندس رضوى - متشکرم) من تسلیم شدم می‌خواستم عرض کنم که اولاً پیشنهادى که من پریروز کردم راجع به دو دوازدهم آقایان همه مسبوقند درصورت مجلس حالا نوشته شده است پیشنهادش را پس گرفت ولى دیگربه این اختصار نباید صورت مجلس باشد که معلوم نشود من چه عرض کرده‌ام و به چه صورت پس گرفتم یک قسمت دیگرى که می‌خواهم عرض بکنم این بود که صورت مجلس را وقتی که می‌خواندم چندان عیبى نداشت ولى در روزنامه اطلاعات یک شرحى نوشته شده بود که اشخاصى که این جا نشسته‌اند هیچ ولى آنهایی که در ولایات و در کرمان مثلاً این شر‌ح را بخوانند به من نسبت کفر می‌دهند با این الفاظى که در روزنامه نوشته شده است مخصوصاً گفتم که شریک‌البارى کلاً مبیین چنین فرض می‌کنند که یک کلى هست که فرد ندارد اینجا که خواندم در روزنامه اطلاعات به کلى تحریف شده گفتار من و اگر معنى کفر نمی‌داد من حرفى اینجا نمى‌زدم به علاوه در این مجلس گمان نمی‌کنم یک فردى هم پیدا شود که مخالفت با عدم تصویب بودجه بکند اصلاً من این عبارت را نگفتم متألهین می‌گویند ذات واجب‌الوجود یک کلى است که شامل یک فرد می‌شود و شریک واجب‌الوجود هم یک کلى است که اصلاً وجود ندارد اصلاً شریک واجب‌الوجود یک لفظ کفرى است (سلطان العلماء - ممتنع است) بله ممتنع است همان طور که می‌فرمایید یک فرضى است که مى‌کنند آنهایی که گفته‌اند تصور ذهنى دارد (برزین - مسلم است شما منظورى نداشته‌اید) در خاتمه عرایضم می‌خواستم عرض کنم الرائد لایکذب اهله یعنى آن راهنما و دیده‌بان به اهلش دروغ نمى‌گوید گمان می‌کنم اکثریت آقایان نمایندگان معترف باشند که من سوء‌نیتى نداشتم (صحیح است) (دکتر طبا - شما مورد احترام اکثریت هستید) (صحیح است) پریروز دو دوازدهم را که من پیشنهاد کردم از نظر اصلاحی بود و بنده هم خیال می‌کنم اگر تقاضاى آقایان را قبول نکرده بودم و پس نگرفته بودم الان حقوق مأمورین دولت تصویب شده بود و به آنها داده شده بود و دولت هم آزاد شده بود و من حس کردم که چهار دوازدهم دچار اشکال می‌شود به این جهت از روى حسن‌نیت این پیشنهاد را کردم (صحیح است) و حالا هم استدعا مى‌کنم طورى بفرمایید لااقل به یک صورتى در بیاید که آقایان راضى باشند و مأمورین دولت زودتر حقوق خودشان را بگیرند

نایب رئیس - آقای مهندس رضوى‏

مهندس رضوى - عرض کنم چون در خلاصه صورت مجلس هیچ وقت منتظر نیستیم یک مطالبى باشد نسبت به مقدمه لایحه آقای وزیر دارایی هم هیچ تذکرى غیر از این که مقدمه را خواندند نبود اما ایراد یکى از نمایندگان محترم را بر مقدمه نسبة مشروح‌تر و روشن‌تر نوشته بود بنده خواستم عرض کنم که بنده اصل لایحه را نخواندم ولى مقدمه یک تحولى در مشروطیت ایران است و بسیار مهم و بسیار گرانبها است براى ملت ایران که وزیر مالیه مطالب اصولى کاملاً صحیحى را اینجا بیان کرده باشد (صحیح است) بنابراین چون این مقدمه را اصلاً در صورت جلسه خلاصه متذکر نشده‌اند و بنده هم نسبت به این قسمت شریک همان قسمت اصلى هستم که صورت جلسه خلاصه باشد به نظر بنده شایسته نبود که ایراد بر مقدمه در صورت خلاصه ذکر شده باشد ولى چون در اصل مقدمه مطالب بسیار مهم و بسیار صحیح و بسیار ذی‌قیمتى گنجانده شده بود و می‌خواستم عرض کنم 50 درصد از درد مردم را دولت از طرف یکى از اعضاء یک مقام صلاحیت‌دار و یک وزیر مسئول مخصوصاً وزیر مالیه بیان کرده بودند این بود که برخودم واجب می‌دیدم که این تذکر را اینجا بدهم که بدانند همه ما نسبت به این مقدمه همچو نظرى نداریم ولى در اصل لایحه هر چه باشد آیا در مجلس بگذرد یا نگذرد بنده در آن قسمت وارد نیستم و آن را نمی‌دانم و هنوز مطالعه نکرده‌ام ولى همین مقدمه به نظر من یک خدمتى بوده است که از طرف آقای وزیر دارایی به این مملکت شده (صحیح است)‏

نایب رئیس - آقای حاذقى در صورت جلسه فرمایشى دارید؟ بفرمایید

حاذقى - دو تذکر در صورت جلسه گذشته دارم که به منظور اصلاح عرض می‌کنم تذکر اول موضوع انعکاس راجع به امضاى یک عده‌ای از آقایان نمایندگان در طرح یک دوازدهم ماه گذشته خواستم عرض کنم که وقتى آقایان یک عده‌ای حاضر شدند و طرح را امضاء کردند و قبلاً مذاکره کردند آن وقت توافق براى چهار دوازدهم نبود (صحیح است) آن آقایانى که پهلوى من آوردند من گفتم نه توافق شده است که دو دوازدهم باشد امضاء نکردم ولى یک عده از آقایان به فکر این که کارى بگذرد امضاء کردند آقایان دیدند که وقتى چهار دوازدهم مطرح شده آنها هم به چهار دوازدهم رأى دادند وقتى که توافق شد روى چهار دوازدهم ملاحظه فرمودند همه آقایان که همه رأى دادند بنابراین آقای دکتر شفق هم که یک دوازدهم امضاء کرده بودند به چهار دوازدهم رأى دادند تا جمع بین این دو نظر شده باشد اول نظرشان این بود که حقوق پرداخت شود ولو به یک دوازدهم و بعد که توافق شد به چهار دوازدهم آقایان حاضر شدند رأى بدهند (صحیح است) این یک نکته که باید در صورت مجلس نوشته شود نکته دوم این که نوشته شده بود که جلسه به صبح شنبه موکول شد استدعا می‌شود که ساعت تعیین جلسه را هم درصورت مجلس معین کنند.

نایب رئیس - معین شده بود.

حاذقى - .... ساعت 9 یا ساعت نه و نیم که هر کس دیر آمد از همان مبداء تعیین ساعت جریمه بشود (صحیح است)‏

نایب رئیس - آقای دهقان فرمایشى دارید؟ بفرمایید

دهقان - دو نوبت است که آقای عبدالرحمن فرامرزى راجع به مخالفین دولت و رویه دولت صحبتى می‌کنند و بیانات مخالفین دولت را تحریف می‌کنند من در جلسه گذشته اجازه خواستم که به ایشان پاسخ بدهم حالا هم تذکر می‌دهم که اجازه داده شود پاسخ بیانات ایشان داده شود آن جلسه هم اجازه نفرمودند هم به بنده و هم به آقای مهندس رضوى‏

نایب رئیس - آقای حائرى‌زاده‏

حائرى‌زاده - یک لایحه‌اى را جناب آقای وزیر جنگ در جلسه گذشته تقدیم مجلس کردند که به عقیده من یک قدم اصلاحی است براى مردم این مملکت (صحیح است) من تقاضاى یک فوریت کردم

+++

در مجلس در صورت جلسه نشنیدم که تقاضاى یک فوریت نوشته شده باشد خواستم تذکر بدهم ذکر بشود و در همین جلسه هم هر موقعى مناسب دیدند مقام ریاست رأى بگیرند.

نایب رئیس - اصلاح می‌شود آقای اقبال توضیحى دارید؟ بفرمایید

اقبال - البته این مطلب صحیح است که صورت جلسه باید همیشه مختصرى از مذاکرات مفصل مجلس باشد ولى بعضى اوقات بعضى مطالب در مجلس گفته می‌شود که از نظر اهمیت باید بیشتر در صورت مجلس تشریح شده باشد و من جمله صحبتى بود که پریروز من راجع به تجاوز دولت هلند به اندونزى گفتم آن صحبت اساساً مختصر بو د ولى در صورت جلسه خیلى خیلى به طور سهل و ساده از او گذشته بودند بنده خواهش می‌کنم که تذکر بفرمایید این مطلب در صورت مجلس ذکر بشود و اصلاح بشود.

نایب رئیس - عرض کنم همان طور یکه ملاحظه فرمودید صورت جلسات باید خلاصه باشد که وقت مجلس گرفته نشود اگر چنان که مجلس مایل باشد که تمام صورت جلسه را بداند خوب است یکى از مجلات مفصل مجلس این جا خوانده بشود که آقایان رفع شبهه‌شان بشود.

2 - بیانات مقام ریاست و آقای وزیر دارایی راجع به سیل اصفهان‏

نایب رئیس - یک موضوع مهمى را که بنده می‌خواستم به عرض آقایان برسانم و آن راجع به سیل اصفهان بود (صحیح است) هنوز از خاطر آقایان همکاران محترم واقعه مؤلمه زلزله خراسان فراموش نشده و نگران بدبختى مردم آن سامان می‌باشند که موضوع اسف‌انگیز دیگرى براى یک قسمت دیگر از هم‌میهنان و برادران عزیز ما در خاک اصفهان روى داده و سیل عظیمى در هفته قبل جریان یافته و قسمت زیادى از بلوک و قراء و قصبات اصفهان را از بین برده و مخصوصاً قراء بلوک برخوار را که از بلوک مهم و حاصل‌خیز اصفهان است به کلى خراب و ویران نموده و کلیه قنوات آن را از بین برده و متجاوز از دویست نفر را به کلى مفقود‌الاثر نموده و اکنون قریب دو هزار نفر از مردم فلک‌زده و بدبخت آن حدود با این سرماى شدید زمستان در زیر آسمان به سر می‌برند و انتظار کمک و مساعدت هموطنان خود را دارند من خواستم مراتب تأثر و تأسف قلبى خود را از این واقعه مؤ‌لمه به عرض مجلس شوراى ملى و عموم هم‌میهنان عزیز برسانم (صحیح است) و یقین دارم عموم آقایان نمایندگان و همکاران محترم نیز مانند اینجانب از این واقعه غم‌انگیز کمال تأثر و تأسف را دارند (صحیح است) و امیدوارم همان طور که در مورد زلزله خراسان حسب وظیفه ملى و وطنى و دیانتى تا حد مقدور کمک و مساعدت نمودند در این واقعه هم همدردى فرموده و با ابراز احساسات و کمک و مساعدت به برادران اصفهانى خود دردى از دل آنها بردارند (صحیح است) اگر چه تا حدى که اطلاع دارم از طرف شیر و خورشید سرخ و سایر سازمان‌هاى خیریه و مردم متمکن اصفهان دست به کار اقداماتى جهت کمک و مساعدت شده ولى حضور هیئت محترم دولت را در مجلس مغتنم شمرده و انتظار دارم تا حدى که ممکن است در ترمیم و جبران خسارات و کمک و مساعدت به اهالى نقاط آسیب‌دیده اقدام فورى به عمل آورند (صحیح است) و البته عموم ارباب خیر هم براى ترمیم و جبران این ضایعات و خسارات برحسب وظیفه دیانتى و ملى خود کمال همراهى و مساعدت را خواهند نمود.

مکى - انشاءالله آقای عزاز نیک‌پى مساعدت شایانى خواهند فرمود.

اعزاز نیک‌پى - با کمال میل‏

حاذقى - و دیگران‏

نایب رئیس - آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - همان طور‌ى که مقام ریاست تذکر فرمودند وضع اسف‌انگیز اهالى بدبخت که دچار سیل شده‌اند مورد توجه دولت هم قرار گرفته و البته وظیفه دولت هم بود اقداماتى که تاکنون توسط دولت شده است چهار‌صد هزار ریال از اعتبارات دولت براى مصارف آنها تصویب شده (احسنت) صدتن هم گندم اجازه داده شده که به آنها داده شود (احسنت) (مکى - از اعتبارات امسال یا سال آینده؟) از اعتبارات امسال (مکى - امسال که شنیدم اعتباراتى باقى نگذاشته‌اند) چرا؟ اعتباراتى هست براى مخارج ضرورى از طرف مؤسسات خیریه شیر و خورشید سرخ و سازمان شاهنشاهى هم براى این کار اعتبارى تخصیص داده شده که به مصرف رسیده و خواهد رسید و البته اگر این اعتباراتى که براى این کار تصویب شده است و کمک‌هایى هم که ما انتظار داریم از طرف مردم خیر اصفهان و سایر مردم کشور بشود کافى نباشد وظیفه دولت است که باز به آنها کمک بکند (احسنت‏)

3 - بقیه مذاکره در چهار دوازدهم بودجه کشور

وزیر دارایی - از فرصت بنده استفاده می‌کنم یک تذکر مختصر که لازم بود در ضمن لایحه تقدیمى به عرض برسانم چون بعضى از آقایان تصور فرمودند که اگر لایحه چهار دوازدهم بگذرد دیگر نسبت به تبصره‌هایى که خود دولت پیشنهاد کرده است با پیشنهادهایى که ازطرف آقایان محترم در جلسات گذشته شده بود توجهى نخواهیم کرد این طور نیست ما براى این که سرعتى در پرداخت حقوق‌ها شده باشد چنان که در جلسه قبل هم عرض شد خواهش کردیم که چهار دوازدهم تصویب بشود و به همین جهت هم بود که بعضى از تبصره‌هاى پیشنهادى دولت با این که نهایت ضرورت را هم داشت چون کمیسیون بودجه راپورتش را حاضر نکرده بود خواهش کردیم که از آنها صرف‌نظر بشود و این چهار دوازدهم مطرح بشود و تصویب بشود البته آقایان تصدیق مى‌فرمایند که این پیشنهاد دولت صرفاً از جهت تسریع کار و تمام شدن و تسریع در پرداخت حقوق‌ها هست حالا هم بنده مى‌خواستم مجدداً استدعا کنم از آقایان که امروز هم که چهار‌م برج است یک توجهى بشو‌د (صحیح است) البته تبصره‌هاى پیشنهادى شده است و چه آنهایى که در جلسات قبل پیشنهاد شده بود و چه تبصره‌هایى که دولت پیشنهاد کرده است و در نظر دارد به عنوان قانون متمم بودجه مجلس خواهد آمد و استدعا می‌شود که تصویب بشود.

مکى - موافقت بفرمایید یک دوازدهمش بلافاصله تصویب بشود و با تلفون ابلاغ بشود بعد باقیش مطرح بشود.

نایب رئیس - بگویید آقایان تشریف بیاورند می‌خواهم رأى بگیریم در جلسه قبل آقای دکتر طبا پیشنهادشان را توضیح دادند موافق و مخالف هم صحبت کردند حالا باید رأى بگیریم و باید عده کافى باشد تا رأى بگیریم‏.

حائرى‌زاده - استدعا می‌کنم حالا که عده کافى نیست براى رأى پیشنهادات قرائت شود.

نایب رئیس - آقای مامقانى‏

مامقانى - البته آقایان متسحضرند که تقریباً 16 ماه 17 ماه از عمر مجلس گذشته و هیچ کار مهمى انجام نشده است (صحیح است) ما یعنى فراکسیون اتحاد ملى و آقایان فراکسیون دموکرات ایران این‌ها یک اجتماعاتى نمودند و تقریباً جلساتى تشکیل دادند بالاخره موفق شدند یک ائتلاف امضاء نمودند و به این دلیل هم گفتند شاید سایر فراکسیون‌ها هم ملحق بشوند چندین لایحه مفید که براى مملکت لازم است اقلاً در آخر مجلس تصویب بشود (صحیح است) متأسفانه این آقایان حاضرند ولى بعضى دیگر از آقایان حضور نمى‌یابند من نمی‌دانم فلسفه عدم حضور چیست؟ مگر نمى‌خواهند به این مملکت خدمت کنند؟ مگر ما براى خدمت به جامعه اینجا نیامده‌ایم؟ (صحیح است) (برزین - چرا ، چرا) (مکى - آنها هم نیامدن خودشان را خدمت می‌دانند) پس خواهشمندم اسم آقایان را در روزنامه‌ها اعلام بفرمایند تا مردم بدانند که از ناحیه ما هیچ قصورى نمی‌شود (صحیح است)‏

نایب رئیس - بسیار خوب بگویید آقایان تشریف بیاورند

نورالدین امامى - صورت اسامى آقایانى که نمى‌آیند بخوانید این آقایان آنجا نشسته‌اند چاى می‌خورند

مکى - این پیشنهاد برخلاف نظامنامه است وقتی که برخلاف نظام‌نامه بود یک عده نمى‌آیند حق وکیل را که نمى‌شود سلب کرد مى‌خواهند حق یک دسته را با این پیشنهاد سلب کنند.

دکتر طبا - اجازه بفرمایید بنده توضیح بدهم‏.

نایب رئیس - بفرمایید

دکتر طبا - چون آقای مکى بیاناتش ممکن است تولید سوء‌تفاهم بکند بنده لازم است توضیح بدهم پیشنهاد بنده به هیچ وجه مخالف نظام نامه نیست (بعضى از نمایندگان - چرا مخالف نظامنامه است) اجازه بدهید مخصوصاً چون در یک دوازدهم‌هاى قبلى هم نظیر همین پیشنهاد شده بود بنده حقیقة نمی‌توانم بفهمم که اگر آقایان نظر مخصوصى ندارند بین یک دوازدهم و چهار دوازدهم اصولاً چه فرقى است (حائرى‌زاده - خیلى فرق است) مخصوصاً که تبصره‌ها را هم دولت موافقت کرده که درکمیسیون بودجه مطرح بشود و به عنوان قانون متمم بود‌جه تقدیم مجلس بشود این پیشنهادات هم می‌رود آنجا بنده فقط تقاضاى تسریع در تصویب ماده واحده را کردم بنده کى گفتم که پیشنهادات قرائت نشود؟ بنده خودم پیشنهاداتى دادم که بایستى خوانده بشود (یک نفر از نمایندگان - همیشه همین طور بوده است و پیشنهاد‌ها را نخوانده‌اند) خوب در سابق اگر قصورى بوده است چه مربوط است به حالا باید حالا نظارت بکنند که این طور نشود بنده خواستم این سوءتفاهم را رفع کنم که به هیچ وجه خود بنده نظر مخصوصى

+++

نداشتم بلکه مقصود من این بوده است که حقوق این کارمندان بدبخت دولت پرداخته بشود الان روز چهارم ماه است و هر ماه به تعویق می‌افتد و اگر امروز ما یک دوازدهم را بگذرانیم باز در ماه آتیه همین گرفتارى را خواهیم داشت (صحیح است) (احسنت)‏

نایب رئیس - آقای مکى‏

مکى - بنده عرض می‌کنم براى این که را‌ه‌حلى پیدا شود یک دوازدهم را بلافاصله مجلس موافقت بکند ابلاغ کند با تلفن که به حقوق مستخدمیت برسد سه دوازدهم را هم آقا همین جا مى‌نشینیم با تبصره‌هایى که هست رأى می‌دهیم و تمامش می‌کنیم برود (صحیح است) عمده تصویب یک دوازدهم است اما این پیشنهاد آقای دکتر طبا برخلاف نظامنامه است زیرا حق وکیل را نمی‌توان سلب کرد

بعضى از نمایندگان - برخلاف نظام نامه نیست آقا

امامى اهرى - ما با یک دوازدهم موافقت نخواهیم کرد

مکى - تنها جایى که وکیل حق دارد نظارت بکند بودجه کشور و بودجه مملکت است و اینجا شما می‌گویید وکیل حق نظارت نداشته باشد پیشنهاد ندهید که بودجه کم بشود یا فرض کنید که یک جایى صرفه‌جویی بشود یا پیشنهاد مفید‌ى داده شود این در حقیقت حق یک نماینده‌اى را دارند سلب مى‌کنند پس آنهایى که در خارج نشسته‌اند به خودشان حق می‌دهند که نگذارند حق یک وکیل از بین برود.

نایب رئیس - آقای دکتر شفق‏

دکتر شفق - بنده تصور می‌کنم اگر مجلس مطلب را تفکیک کند این اشکال مرتفع می‌شود یکى این است که مجلس به نماینده بگوید شما حق ندارید پیشنهاد بدهید (صحیح است) گمان می‌کنم چنین صحبتى نیست (صحیح است) دیگر این که مجلس به نماینده بگوید که دستور مجلس را مجلس تعیین مى‌کند که چند روز بعد باشد این البته دستور است و مجلس می‌تواند دستورش را تعیین کند ولى نمى‌تواند مانع پیشنهاد دادن آقایان بشود مجلس الان می‌گوید پیشنهادهاى متمم به انضمام تبصره‌هاى دولت دستورش براى فلان جلسه است (صحیح است) این تعیین دستور حق طلق مجلس است و بنده هیچ اشکالى نمى‌بینم اما اشکالى که وارد مى‌بینم در موردى است که مجلس بخواهد پیشنهادى اصلاً مطرح نشود البته این خلاف نظام نامه است ولى این که الان مطرح نشود و دو جلسه بعد مطرح بشود این متوقف است براى مجلس‏

دکتر مجتهدى - این مانع نمی‌شود که آقایان بیایند بمجلس‏

دکتر طبا - آنها مخالف دولتند

نایب رئیس - آقای فولادوند

فولادوند - اجازه بفرمایید جناب آقای ساعد و اکثر آقایان وزراء شاهد هستند که بنده به اکثریت هیئت دولت واقعاً ارادت دارم و خود آقای ساعد را یکى از اشخاص شریف و درستکار این مملکت می‌دانم (صحیح است) ولى عرض بنده این است که دولت باهوش بایستى نبض مجلس در دستش باشد (صحیح است) من خدا شاهد است از بس بدى دیده‌ام حاضرم الان امضاء کنم که تا دوازده ماه دیگر هم وزیر مالیه اختیار تام داشته باشد براى این که عیبش از اینجور کمتر است ولى این مجلس نمی‌خواهد رأى به چهار دوازدهم بدهد (همهمه نمایندگان)‏

بعضى از نمایندگان - چرا نمى‌خواهد؟

صفوى - دو دوازدهم را آن جلسه مجلس رد کرد.

نایب رئیس - اجازه بدهید صحبتشان را بکنند بعد هم جواب بدهید

فولادوند - اگر به بنده توهین کنید یا بنده را بیرون کنید من قبول می‌کنم من عرض می‌کنم خدا شاهد است من می‌خواهم رأى بدهم مجلس نمی‌دهد شما ببینید هفتاد و چهار ما به هفتاد و هشت نمی‌رسد دولتى که سه روز می‌آید اینجا مى‌نشیند و وکلا نمى‌آیند همین خرد خرد دولت را ضعیف می‌کند درست است که براى قدرت دولت بایستى دولت دوازده ماه اختیار خرج داشته باشد اگر نشد شش ماه اگر نشد چهار ماه ولى وقتى که دید مجلس قبول نمی‌کند بایستى استفاده بکند از موقع دو ماه را اجازه بگیرد یک ماه را اجازه بگیرد (صفوى - دو ماه رامجلس رد کرده) اجازه بدهید آقا بایستى از موقعیتى استفاده بکند و نگذارد رشته‌ها پاره شود (صحیح است) من از بس که دیروز گفتم آقایان بفرمایید والله من دیگر گلویم پاره شد از بس التماس کردم آقایان بفرمایید درست است که من جزء دسته مخالف دولت هستم ولى بنده عرض کردم هر وقت دولت به نفع مردم کار بکند من به او رأى خواهم داد (صحیح است) من بر علیه دولت جناب آقای حکیمى حرف زدم براى این بود که البته من ایشان را مرد با پرنسیت و وطن‌پرستى می‌دانم ولى دیدم سنشان اجازه کار نمی‌دهد چون این مملکتى که دارد کم کم به یک مراحل بدى می‌رسد من معتقدم که اشخاص جوان درست و باهوش باید کار کنند ولى وقتى دیدم که فعلاً به ضرر مملکت نیست و نفع مملکت هم تا اندازه‌اى حفظ می‌شود رأى دادم آقایان رأى ندادم به آقای حکیمى؟ تا آخر سال هم اخلال نکردم دولت آقای هژیر هم همین طور دولت آقای قوام‌السلطنه را هم همین طور چون بنده معتقدم منفى‌بافى به این مملکت صدمه می‌زند (صحیح است) حالا غرض بنده این بود که جناب آقای ساعد اگر می‌خواهند تنفسى بدهند و در بیرون ملاحظه بکنند اگر توانستند رفقاى ما را حاضر کنند براى چهار دوازدهم می‌آییم می‌نشینیم رأى می‌دهیم ولى اگر نتوانستند این بیشتر به ضرر دولت است که دوازده تا وزیر اینجا به نشینند و وکلا نیایند توى جلسه حالا هر طور میل آقایان است عمل کنند.

عرب شیبانى - دلیلى که آقایان میل ندارند رأى بدهند به چهار دوازدهم باید بگویند

نایب رئیس - آقای نخست وزیر

نخست وزیر - والله بنده اگر می‌دانستم و آقایان به من می‌فرمودند که فرق بین یک دوازدهم و چهار دوازدهم چیست بنده حالى می‌شدم ولى بنده هیچ فرقى نمى‌بینم شانزده ماه هفده ماه شما تصویب کرد‌ه‌اید رأى داده‌اید حالا هم یک شاهى اضافه که نمى‌دهید یا یک دوازدهم یا دو دوازدهم یا چهار دوازدهم بنده خودم پانزده ماه اینجا بودم و خودم دیدم که آخر ماه ما مى‌آمدیم با عجله یک دوازدهم را با تبصره‌هایش تهیه مى‌کردیم تبصره‌هایش را هم مطالعه زیاد نمی‌کردم و در حکومت بنده وقتى که تبصره‌ها را آوردیم آنها را خودمان حذف کردیم و همان یک دوازدهم تصویب شد حالا به این مرحله رسیدیم حالا هم چه فرقى دارد یک دوازدهم یا چهار دوازدهم ما نمی‌خواهیم هر ماه بیاییم اینجا براى مستخدمینى که زحمت می‌کشند (صحیح است) سائل به کف که نیستند؟ (صحیح است) آقایان در سایر جاها و تمام ممالکى که بنده دیدم همیشه پانزدهم هر ماه حقوق مستخدمین را می‌دهند (صحیح است) و پانزده روز دولت طلبکار می‌شود 15 روز هم مستخدم از دولت طلبکار می‌شود در همین روسیه شوروى که بنده می‌دانم هر ماه بیستم ما‌ه پول مستخدمین را می‌دهند ولى ما چهار و پنجم هر ماه بعد می‌دهیم (یک نفر از نمایندگان - بیست روز قربان) هم وقت مجلس را می‌گیریم و هم وقت دولت را می‌گیریم براى گذراندن یک دوازدهم و هر دفعه براى یک دوازدهم اقلاً دو جلسه وقت مجلس گرفته می‌شود (صحیح است) آنچه که بنده شنیدم بنده خودم نمى‌گویم این است که می‌گویند اگر چهار دوازدهم را ما بدهیم آن وقت دولت تثبیت می‌شود خیلى خوب بنده می‌گویم دولت تثبیت شود اما اگر بنده رفتم یک دولت دیگر آمد آن هم تثبیت می‌شود چه عیبى دارد دولت یک روز چند روز تثبیت شود خواهش می‌کنم وضعیت مستخدمین را درست توجه بفرمایید آقایان اینها فراد بى‌مواجب نمانند و حقوقشان را دریافت کنند و همان طور که آقای وزیر دارایی فرمودند غیر از این‌ها باید پولى را هم وصول کنیم در یک دوازدهم و چهار دوازدهم باید مالیات را وصول کنیم بعد هم بدهیم این است که خواهش می‌کنم یک نفر از آقایان نمایندگان  بیاید اینجا بگوید که فرق بین دوازدهم و چهار دوازدهم چیست؟ این همان یک دوازدهم‌ها است که پانزده ماه هفده ماه تصویب کرده‌اید فرقى دارد بفرمایید اگر فرقى ندارد همین طور تصویب بشود یک روز هم یک روز است اگر یک دولتى دو ساعت سه ساعت بیشتر بتواند کار بکند بهتر است الان از صبح آقایان وزراء گرفتارند نتوانستند در این دو سه ساعت کار بکنند و کارهاى مفیدى انجام بدهند غیر از این نیست دولت اگر دولت بنده یا دولت آینده هر دولتى که بیاید تثبیت آن از خصایص مجلس است حالا هر جور که آقایان می‌خواهند رأى بدهند همان است‏.

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر آقایان اجازه می‌فرمایند موضوع این بود که ما باید رأى بگیریم یکى به پیشنهاد آقای دکتر طبا و یکى هم به صورت خلاصه بنده این جا فرصت بیشترى دادم که آقایان صحبت بکنند بلکه یک مسایلى حل شود چون باید رأى بگیریم اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود بلکه یک موافقتى حاصل شود والا در باب صحبت در اطراف بودجه در خود لایحه صحبت شده است و الان پیشنهاد‌ات مطرح است که اینها را باید روى آن یکى یکى صحبت کرد و رأى گرفت وقت مملکت را که نباید تلف کرد اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس بدهیم‏.

(در این موقع سى و پنج دقیقه قبل از ظهر مجلس به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید)

نایب رئیس  مجلس شوراى ملى - امیر حسین ظفر ایلخان‏

 

تصحیح‏

متأسفانه دو موقع صفحه‌بندى یازده سطر از نطق جناب آقای ملک مدنى که باید در اول صفحه 9 صورت مذاکرات روز پنج شنبه دوم دی ماه چاپ شود به اول صفحه 10 همان شماره انتقال یافته است به این وسیله تصحیح می‌شود

+++

بقیه جلسه 127

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه پنجم دى ماه 1327

 

فهرست مطالب :

1 - بقیه مذاکره در اطراف لایحه چهار دوزادهم

2 - تعطیل جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای جواد گنجه‌اى‏ (نایب رئیس) به عنوان بعد از تنفس تشکیل گردید.

1 - بقیه مذاکره در اطراف لایحه چهار دوازده‏

نایب رئیس - جلسه گذشته به عنوان تنفس تعطیل شد بنابراین صورت جلسه نیست مطابق آیین‌نامه بایستى پس از حصول اکثریت نسبت بپیشنهاد آقای دکتر طبا رأى گرفته شود چون عجالة عده براى رأى کافى نیست دو نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (دستور ، دستور)...

دهقان - بنده با نطق قبل از دستور مخالف هستم.‏

مکى - بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم؟‏

نایب رئیس - مطابق چه ماده‌اى؟

 مکى - ماده 79 و 63

نایب رئیس - کارى برخلاف نظام‌نامه نشده که اخطار می‌فرمایید.

مکى - مربوط به پیشنهاد آقای دکتر طبا است .

نایب رئیس - هر وقت راجع به آن پیشنهاد خواستیم رأى بگیریم و نمایندگان حاضر شدند آن وقت می‌توانید بفرمایید.

مکى - اخطار بنده مقدم است‏.

مهندس رضوى - اخطار مانعى ندارد.

حائرى‌زاده - عده براى اخطار که کافى است اجازه بفرمایید مانعى ندارد.

عرب شیبانى - آقای رئیس دستور بفرمایید آنهایی که بیرون ایستاده‌اند و نمى‌آیند اسم آنها ثبت و در جلسه خوانده شود

اردلان - تا یکساعت ونیم بعد از ظهر مى‌نشینیم‏

نایب رئیس - با اجازه آقایان همین طور جلسه را ادامه می‌دهیم تا آخر وقت اگر حاضر نشدند اسامى آقایان ثبت می‌ گردد و در اینجا قرائت خواهد شد (صحیح است)‏

حاذقى - اجازه بفرمایید بنده اسمم اول ثبت است آقایان یک سفارشى دادند اگر اجازه بفرمایید به عرض مجلس برسانم‏.

نایب رئیس - بفرمایید سر جاى خودتان بنشینید  آقای حاذقى

دکتر مجتهدى - اجازه بفرمایید بنده یک عرضى دارم‏

اقبال - اجازه بفرمایید قبل از دستور صحبت شود

نایب رئیس - بنده اول جلسه عرض کردم که دو سه نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند و آقایان موافقت بفرمایند که قبل از دستور صحبت شود ولى موافقت نشد حالا نشسته‌ایم تا عده براى رأى کافى شود

دهقان - اجازه بفرمایید آقای مکى اخطار خودشان را بگویید.

معتمد دماوندى - اخطار مقدم است‏.

نایب رئیس - پس اجازه بفرمایید مذاکره کنیم‏، آقای مکى بفرمایید.

مکى - بنده در مورد ماده 79 و 63 نظامنامه داخلى مجلس راجع به پیشنهاد آقای دکتر طبا که با حسن‌نیت هم این پیشنهاد را داد‌اند اخطار کردم

+++

ماده 79 می‌گوید هر اصلاح یا ماده ‌الحاقیه‌اى که در ضمن مباحثات داده می‌شود باید دلایل به طور اختصار بیان شود در صورتی که وزیر یا مخبر کمیسیون تقاضا نماید آن اصلاح یا ماده الحاقیه به کمیسیون رجوع می‌شود هرگاه ارجاع به کمیسیون تقاضا نشود در باب قبول توجه از مجلس رأى خواسته می‌شود و مجلس پس از استماع اظهارات مخبر در این باب رأى می‌دهد اصلاح یا ماده الحاقیه در صورت قبول و توجه به کمیسیون ارجاع می‌شود، این جا یک پیشنهادى آقای دکتر طبا همکار محترم داده‌اند این برخلاف آیین‌نامه و سوابقى است که در ادوار قبل از دوره پانزدهم داده شده است براى این که بنده سابقه این کار را پیدا کرده باشم مراجعه به سابقه کردم دیدم این بدعت غلط را براى اولین دفعه در دوره پانزدهم آقای دکتر عبده داده‌اند و چون آقای دکتر عبده شغل موظفى قبول کرده‌اند و نیستند (حاذقى - آمده‌اند) (مهندس رضوى - ایشان طبق قانون اساسى از وکالت منعزلند شغل موظف قبول کرده‌اند؟) به هر حال بنده می‌خواستم عر ض بکنم که این پیشنهاد برخلاف آیین‌نامه است و اگر قرار بشود که روى مقتضیات و روى یک جهاتى .... بنده با چهار دوازدهم یا یک دوازدهم یا تمام بودجه عرضى ندارم رأى اکثریت مجلس محترم هست (دکتر راجى - آقا نمى‌گذارند اکثریت بشود) چهار دوازدهم را مجلس رأى داده است مطرح بشود ما هم که در اقلیت هستیم البته رأى اکثریت مطاع است (احسنت‏) ولى یک موضوعى است و آن نظامنامه داخلى مجلس است چیزی که نظامات و حفظ و انتظام جلسات و ترتیب جلسات مجلس را معین می‌کند نظامنامه داخلى مجلس است که در تمام مجلس و ادوار پانزده‌گانه مجلس حکومت کرده است و می‌کند احترام این نظامنامه داریم الان یک عملى را انجام می‌دهیم بنده با آن آقایانی که بیرون هستند مکرر صحبت کردم بنده هم در جلسه گذشته صحبت کردم و بودم و هم امروز در این جلسه هستم آقایان می‌گویند دارند یک ماده از نظامنامه را زیر پا می‌گذارند (دکتر مجتهدى - بی‌خود می‌گویند) وکیل حق نظارت بر بودجه مملکتى را دارد و این حق هر یک از آقایان نمایندگان مجلس است و ما در این مورد حق نظارت ازمان سلب می‌شود یعنى حق نظارت را مسلوب می‌کنند و ما چون مى‌بینیم حقى را دارند سلب می‌کنند این است که در جایی که برخلاف قانون اساسى و نظام‌نامه عملى می‌شو‌د شرکت نمی‌کنیم من میخواستم استدعا کنم که همان چهار دوازدهم که مجلس رأى داده است مطرح شود بنده هم مطیع هستن اجازه بدهید پیشنهادات آقایان نمایندگان قرائت شود و اگر واقعاً دولت متوجه است که حقوق کارمندان دولت دیر شده است باید فور‌ى به آنها داده شود مجلس موافقت می‌کند که فوراً از همین جا ممکن است رأیى داده شود و با تلفن ابلاغ کنند که حقوق مستخدمین بلافاصله داده شود سه دوازدهم یا دو دوازدهم دیگرش را هم بلافاصله شروع به طرح بشود و پیشنهادات را بخوانند (صحیح است) بنده می‌خواستم استدعا کنم که این کشمکش و این حالتى که پیش آمده این به حال مستخدمین دولت مضر است زیرا اینها بیچاره‌ها دهم برج که می‌شود باید اجاره خانه‌شان را بپردازند و اگر ندهند بعضى از موجرین بى انصاف اجراییه صادر می‌کنند و اسباب زحمت آنها را فراهم می‌کنند بنابراین ما نبایستى حقوق مستخدمین و وضعیت مستخدمین را در این کشمکش وجه‌المصالحه قرار بدهیم و اینجا یک ظلمى به مستخدمین جزء کرده باشیم این است که بنده می‌خواستم از اکثریت نمایندگان محترم و مجلس شوراى ملى استدعا کنم که این را موافقت کنند و اشکالى ندارد از دولت هم بنده استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند که یک دوازدهم را بلافاصله تلفوناً ابلاغ کنند و بقیه‌اش را با پیشنهادات یکى یکى بخوانند زیرا براى یک وکیلى خیلى مشکل است که صرف‌نظر بکند از پیشنهادات خود و چه بسا اتفاق افتاده است که مفید به حال مملکت شده و جلوى یک کارهاى خطر‌ناکى را گرفته جلوى یک مقدار اجحافات و تعدیات را گرفته وقتی که می‌گویند وکیل حق ندارد پیشنهاد بدهد (اقبال - کى گفت چنین چیزى؟) مثل این که بنده پیشنهاد بدهم که بنده پیشنهاد می‌کنم که پیشنهاد آقای دکتر طبا در مجلس قابل طرح نباشد این برخلاف نظامنامه داخلى مجلس است بنده روى این نظامنامه و همچنین ماده 63 که تصریح دارد...

امامى اهرى - آقای رئیس جواب اخطار آقای مکى را یا خودتان بدهید یا مثل جواب دیروز اجازه بفرمایید آقای دکتر شفق بدهند. مکى - ... حالا اجازه بفرمایید عرایض بنده تمام بشود به هر حال این پیشنهاد آقای دکتر طبا برخلاف این موادی است که عرض کردم و بنده خیال می‌کنم که خود آقای دکتر طبا الان در یک محظور عجیبى هستند به هر حال بنده می‌خواهم استدعا بکنم که وضعیت مستخدمین را وجه‌المصالحه قرار ندهید آقایان موافقت بفرمایید هر طورى هست امروز حقوق مستخدمین پرداخته شود بعد براى بقیه این سه دوازدهم یا چهار دوازدهم یا یک دوازدهم هر طور اکثریت مجلس رأى داد بنشینیم‏. پیشنهادات را مطرح کنیم و روى پیشنهادات باز هر طور مجلس و اکثریت مجلس رأى داد رأیش مطاع و معتبر و محترم است مثلاً بنده خودم یک پیشنهادى داده‌ام که املاک خالصه را وزارت دارایی در ظرف دهسال مکلف باشد به کشاورزانى که در همان املاک خالصه مشغول کشاورزى بوده‌اند به فروش برساند این کار را سایر کشورها هم کردند و ما می‌توانیم جلوى یک جریانات خیلى شدیدى را که ممکن است از تکان‌هاى آن در آینده ما دچار زحمت بشویم بگیریم و مملکت را هم از این وضعیتی که فعلا دارد یک قدرى بهبودى بدهیم این است که بنده استدعا می‌کنم که این پیشنهاداتى که آقایان داده‌اند ... شاید مثل بنده همه آقایان پیشنهاد داده باشند این پیشنهادات مال 60 نفر وکیل است البته هر یک از آقایانى هم که پیشنهاد داده‌اند علاقمند هستند که این پیشنهادات به عرض مجلس شوراى ملى برسد اگر اکثریت مجلس رأى داد به موقع اجرا گذاشته شود.

اگر رأى نداد مثل سایر پیشنهادات از بین میرود عرض دیگرى بنده ندارم و تقاضا می‌کنم که آقایان کشمکش در این مورد نفرمایند. نایب رئیس - آقای نبوى

نبوى - بنده با حالت کسالت و نقاهت امروز به مجلس آمدم براى این که شاید کارى بشود و این طرح تصویب بشود و حقوق مستخدمین و سایر مصارف ادارات پرداخته شود متأسفانه عده‌اى این را رعایت نکرده‌اند و باعث شده‌اند که کار مجلس این طور معوق بماند این رویه‌اى که بعضى از آقایان نمایندگان محترم اتخاذ کرده‌اند که مجلس را از اکثریت بیندازند.

به عقیده بنده خلاف وظیفه نمایندگى است (صحیح است) و خلاف قانون اساسى است (صحیح است) این حکومت اقلیت است بر اکثریت (صحیح است) همان آقایانى که مجلس را از اکثریت می‌اندازند به نظر من براى خودشان و از نظر مصالح خودشان اشتباه می‌کنند براى این که اگر این رویه معمول باشد که چند نفر وکلاء یک کارى را نپسندند و مطابق میلشان نباشد از مجلس خارج بشوند (صحیح است) و نتیجه این کار این خواهد شد که هیچ وقت جلسه تشکیل نشود و عملاً تعطیل مشروطیت خواهد شد (ابوالقاسم امینى - لعنت بر اشخاصی که اول شروع کردند) و هیچ وقت کارى از پیش نخواهد رفت (صحیح است)‏ آقای مکى گفتند من مخالفم و اظهار کردند که من رأى نخواهم داد ولى اینجا نشسته‌اند و صحبت هم می‌کنند وظیفه وکیل این است که بیاید مخالف خودش را بکند استدلال بکند اگر قبول کردند مجلس رأى می‌دهد اگر قبول نکردند تابع اکثریت باشد این از اکثریت انداختن بسیار زیان‌آور است و عاقبت بسیار وخیمى براى مملکت دارد و خطر‌ناک است دیروز گفته شد ممکن است مجلس با چهار دوازدهم موافق نباشد بنده خواستم توضیح بدهم این طور نیست مجلس قطعاً با چهار دوازدهم موافق است براى این که در مورد چهار دوازدهم سه دفعه چهار دفعه رأى دادند براى ورود در دستور براى کفایت مذاکرات رأى دادند براى فوریتش رأى دادند اینها می‌رساند که اکثریت مجلس با چهار دوازدهم موافق است (صحیح است)‏ خیال می‌کنم براى بعضى از آقایان سوءتفاهمى پیش آمده است که اتفاقاً آقای مکى هم الان فرمودند و آن این است که این طور تصور کرده‌اند که پیشنهاد آقای دکتر طبا مخالف با موازین نظام‌نامه مخالف با قانون اساسى است بنده خواستم عرض کنم که چنین چیزى نیست ایشان نگفتند که نمایندگان پیشنهاد ندهند تا در پیشنهادشان حرف نزنند یا استدلال نکنند چون البته همه مجازند که پیشنهاد بکنند و باز بنده تصور می‌کنم که اگر پیشنهاد ایشان با یک اصلاح عبارتى داده بشود رفع نگرانى آقایان خواهد شد ایشان اگر بنده فراموش نکرده باشم گویا پیشنهاد ایشان این طور تنظیم شده که چهار دوازدهم تصویب بشود و پیشنهادها به کمیسیون برود بنده خواستم از ایشان خواهش بکنم که پیشنهادشان را به این صورت تدوین کنند که پیشنهادها

+++

در دستور جلسه بماند و پس از آن که چهار دوازدهم ابلاغ شد راجع به پیشنهادها و تبصره‌هایى که ممکن است از کمیسیون بیاید (آزاد - این عملى نیست ما چهار ماه است همین کار را داریم می‌کنیم) (امینى - آقا پیشنهاد لخت که نمی‌تواند در دستور بماند) این سابقه دارد آقا اجازه بفرمایید یک لایحه‌اى است مرکب از یک ماده‌اى مربوط به چهاردوازدهم و پیشنهادها و تبصره‌هایى که ممکن است از کمیسیون بیاید ما قسمتى از این لایحه را که تا حدى فوریت دارد تصویب می‌کنیم و به دولت ابلاغ می‌کنیم و بعد لایحه در دستور خواهد ماند و مجلس مذاکره و شور را در اطراف لایحه ادامه خواهد داد اگر جناب آقای دکتر طبا پیشنهادشان را این طور تنظیم کنند به عقیده بنده بهتر است و بیشتر هم طرف موافقت واقع خواهد شد موضوع دیگرى که خواستم بنده عرض کنم به جهات عدیده بنده تصور می‌کنم که تصویب چهار دوازدهم لازم است و بهتر است از این که یک دوازدهم یا دو دوازدهم تصویب کنیم قسمتى ازعللى را که بهتر است چهار دوازدهم تصویب بشود آقای وزیر دارایی اینجا فرمودند و بنده یک موضوع دیگرى می‌خواهم عرض کنم استدعا می‌کنم توجه بفرمایید در خارج اغلب در روزنامه‌ها یا در مجالس بنده دیده‌ام گفته می‌شود اشخاصى که زیا‌د به جریان امور وارد نیستند تهمت می زنند که نمایندگان می‌خواهند همیشه ریش دولت را در دست داشته باشند و علت این که یک دوازدهم را تصویب می‌کنند تمام بودجه یا چهار دوازدهم یا سه دوازدهم را تصویب نمى‌کنند این است که همیشه ریش دولت را در دست داشته باشند و به عبارت اخرى به این ترتیب در دولت نفوذ داشته باشند (حاذقى - مگر غیر از این است؟) اگر ما چهار دوازدهم را تصویب کنیم قطعاً این اتهام از بین خواهد رفت و کسانى که چنین اتهاماتى می‌زنند خواهند فهمید که این تهمت به صرف دروغ است و  نمایندگان چنین نظرى ندارند و باز مى‌شنویم و در بعضى از جرا‌ید دیدم و اشخاصى را دیدم عده‌اى نسبت می‌دهند بعضى از وکلا‌ء براى انتخابات آینده خودشان می‌خواهند که دولت را در اختیار داشته باشند ولى بنده قطع دارم این اتهامى است و حقیقت ندارد و ما براى این که این اتهام را از خود رفع کنیم خوب است که چهار دوازدهم را تصویب کنیم تا کسانی که وارد نیستند بدانند که این اتهام صرف است بنده نظرم این بود که قضیه چنین چیزى نیست و آقایان هم کمک کنند که این کار زودتر بگذرد دیگر عرضى ندارم (احسنت)‏

رئیس - آقای رضوى شیرازى

فولادوند - این حرف‌ها که بودجه نمی‌شود

مهندس رضوى - فراکسیون آزادى باید این را توجه کند

فولادوند - این همان کارى است که فراکسیون دموکرات کرده چند روز پیش کرد براى آیین‌نامه همان کارى که چند روز پیش فراکسیون اتحاد ملى کرد براى قوام‌السلطنه

امینى - دموکرات این کار را نکرد

فولادوند - هرکدام هر وقت بخلاف میلشان است داد می‌زنند

رضوى شیرازى - از همین قسمت...

(در این موقع جلسه از اکثریت افتا‌د و دیگر اکثریت حاصل نشد)

نایب رئیس مجلس شورای ملى - جواد گنجه

 

(هنگامی که شصت و پنج نفر از آقایان نمایندگان در مجلس حضور داشتند و عده براى مذاکره کافى نبود مقام ریاست بیانات زیر را ایراد فرمودند)

نایب رئیس - آقایان نمایندگان محترم به خوبى مستحضرید که اوضاع امروز جهان طورى آشفته و خراب است که مقتدرترین ملل دنیا براى مبارزه صیانت و ادامه استقلال و حاکمیت خود دچار نگرانى و تشویشند متأسفانه با ورود مشاهده این کشاکش عجیب وضعیت ما طورى است که در مجلس شوراى ملى هشتاد نفر در انتظار دو نفر نشسته‌اند و معدودى از همکاران محترم دستگاه‌هاى کشور را دچار اختلال و تشنج می‌نمایند (صحیح است) بنابراین بنده به این آقایان محترمى که جلسات مجلس را دچار تعطیل کرده‌اند اخطار می‌کنم‏ در صورتی که به این رویه ادامه بدهند ناچارم در جلسه آینده از پشت میز ریاست مجلس شوراى ملى پیامى به ملت ایران بفرستم و تصور می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که آقای وزیر دارایی از محل تنخواه گردان حقوق کارمندان را به رسم على‌الحساب بابت آذر بپردازند (صحیح است - احسنت)

 

اخبار مجلس

روز شنبه چهارم دی ماه 27 کمیسیون اصلاح نظام‌نامه داخلی 3 ساعت و نیم بعد از ظهر به ریاست آقای تقی‌زاده تشکیل مواد آیین‌نامه جدید تا ماده 185 برای شور دوم با اصلاحاتی تصویب گردید و قرار شد جلسه بعد هم روز پنجشنبه که تعطیل است عصر تشکیل شود که شاید آیین‌نامه مزبور خاتمه یابد ساعت هفت و نیم بعد از ظهر جلسه ختم شد.

شماره 12913 - 25794                     29/9/27

آقای سید مرتضی داماد غرویان سر دفتر ازدواج و طلاق تهران

به موجب این ابلاغ استعفاء شما از تصدی دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگستری

شماره 12870-25818                      29/9/27 

آقای علی‌اکبر صبورفانی دفتریار درجه اول دفتر اسناد رسمی شماره 120 تهران

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم لواسانات منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

تصویب‌نامه‌ها

شماره 12434                       27/ 9/ 29

وزارت کشور

 

هیئت وزیران درجلسه 27/ 9/ 1327 برحسب پیشنهاد شماره 28119 - 53182 - 29/ 6/ 27 وزارت کشور و برطبق ماده 7 آیین‌نامه قانون بلدیه شش تن آقایان کارمندان دوره هشتم انجمن شهردارى جهرم را به ترتیب زیر:

1 - جعفر پیمان

2 - محمد‌رضا سکوت

3 - ابراهیم کاویان

4 - احمد رازقى

5 - عزت‌الله شاهیان

6 - بزرک فاطمى

تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است‏.

م 5085             از طرف نخست وزیر

 

شماره 12914 - 25816                   29/ 9/ 27

آقای غلامرضا جلالى سردفتر ازدواج و طلاق دهکده‌هاى خیابان و محمد‌آبا‌د و تلگر و مشهد

نظر به این که بر اثر گزا‌رش واصله در مورد ثبت واقعه تحت تعقیب دادگاه انتظامى سردفتر آن واقع شده‌اید وزارت دادگسترى‏ طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى به تخلف شما در دادگاه نام‌برده شما را از تصدى دفتر طلاق معلق مى‌نماید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12916- 25814            29/ 9/ 27

آقای محمد‌تقى رئیسی سردفتر ازدواج شهر قوچان

به موجب این ابلاغ استعفاء شما از تصدى دفتر ازدواج پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25856- 12868           29/ 9/ 27

آقای کشیش هواگم پاو سختیار‌نس سر دفتر ازدواج و طلاق جلفاى اصفهان

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12910- 25808          29/ 9/ 27

آقای محمد‌تقى صدر متکلم سردفتر اسناد رسمى قصبه زرقان شیراز

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفتر اسناد رسمى پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 12925- 25832            29/ 9/ 27

آقای ملا سعید‌الدین امینى

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه شاهینى کردستان براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى

+++

شماره 12907- 25824              97/ 9/ 27

آقای سیدحسین میر‌فندر‌سکى سردفتر ازدواج و طلاق قصب رامیان گرگان

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق پذیرفته می‌شود.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12906- 25826                    29/ 9/ 27

آقای زین‌العابدین ایزدى شوا‌کند

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سه قصبه سرپیشه بیرجند منصوب مى‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25862- 12920                   29/ 9/ 27

آقای عزیز‌الله عزتى

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه فراسفر دهستان چار‌اویماق مراغه براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25854- 12867                  29/ 9/ 27

آقای کشیش درطات هواگیمیان

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در جلفاى اصفهان براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏شماره 12923- 25796           29/ 9/ 27

آقای محمد انصارى

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سه قصبه میناب منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام ظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12912- 25798                   29/ 9/27

آقای عبدالرحیم صدر متکلم سردفتر اسناد رسمى قصبه اردکان فارس

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر شما به قصبه زرقان شیراز تبدیل می‌شود طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12915- 25786                   29/ 9/ 27

آقای على اصغر رضایى

به موجب این ابلاغ دفاتر شما را در قریه میان آباد اسفر این براى ثبت ازدواج و طلاق رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 12927- 25830                  29/ 9/ 27

آقای سید قاسم حسینیان سردفتر اسناد رسمى و ازدواج سلدوز

به موجب این ابلاغ دفتر شما در سلدوز براى ثبت طلاق هم رسمیت می‌دهد.

وزیر دادگسترى‏

شماره 25858- 12854                  29/ 9/ 27

آقای صدر‌الدین عظیمى سردفتر ازدواج و طلاق طالقان

به موجب این ابلاغ رسمیت دفاتر شما ملغى می‌شود

وزیر دادگسترى‏

+++                       

یادداشت ها
Parameter:294443!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)