کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 127 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول بهمن ماه 1321  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - معرفى چند نفر از آقایان وزیران و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

3 - شور و تصویب لایحه فورى طرز استرداد وام پرداختى به مستخدمین‏

4 - شور و تصویب لایحه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن‏

5 - شور اول لایحه حفاظت مجموع پشتوانه اسکناس

6 - تصویب ده فقره مرخصی

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 127

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه اول بهمن ماه 1321

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - معرفى چند نفر از آقایان وزیران و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

3 - شور و تصویب لایحه فورى طرز استرداد وام پرداختى به مستخدمین‏

4 - شور و تصویب لایحه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن‏

5 - شور اول لایحه حفاظت مجموع پشتوانه اسکناس

6 - تصویب ده فقره مرخصی

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 24 دی ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه - آقای: فاطمی

غایبین بی­اجازه - آقایان: بیات، منصف، افخمی، مرآت اسفندیاری، تولیت، سزاوار، مهدوی، اورنگ، مؤید احمدی، ارگانی، مشیردوانی، ناصری، اکبر، امیر ابراهیمی، حمزه­تاش، مهذب، هدایت­الله پالیزی، معتصم سنگ، نمازی، اقبال، دبستانی، آصف، خسروشاهی، صادق وزیری، پناهی، آزادی، مستشار، کامل ماکو

دیر آمدگان با اجازه - آقای: هاشمی

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان: مسعودی خراسانی، لیقوانی، همراز)

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى طوسى در صورت مجلس فرمایشى داشتید؟

طوسى - البته چون در صورت مجلس تذکر داده شده است بنده هم لازم می‌دانم یک توضیح مختصرى به عرض مجلس برسانم: آن روزى که (در جلسه قبل) این لایحه وام مطرح شد و از مجلس گذشت از یک روز یا دو روز بعد از آن از وزارتخانه و بعضى از ادارات به بنده مراجعه کردند و سؤال کردند که وضعیت این لایحه چیست که ما عمل کنیم چون ما مردد هستیم و به کلى بلاتکلیف مانده‌ایم در طرز اجرایش (صحیح است) و همین طور آقاى وزیر کشور آن روز هم که الان اینجا تشریف دارند در آن روز با ایشان راجع به این موضوع صحبت شد و ایشان گفتند (در خارج) به عرض دولت می‌رسانند و یک لایحه اصلاحى به مجلس پیشنهاد خواهند نمود که این موضوع اصلاح شود (صحیح است) بنده تصور

+++

می‌کنم اگر به همان صورت باقى بماند تقریباً امور محاسباتى وزارتخانه‌ها مختل خواهد شد (صحیح است) در یک قسمت مثلاً ملاحظه بفرمایید آقایان نظامى‌ها و سایر طبقات دیگر از قبیل کارمندان کنتراتى و دیگران بلاتکلیف مانده‌اند (صحیح است) نسبت به این لایحه این است که بنده خواستم استدعا کنم اگر نظرى می‌خواهند نسبت به این لایحه اعمال کنند زودتر بکنند که رفع این بلاتکلیفى بشود. (صحیح است)

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2 - معرفى چند نفر از آقایان وزیران و تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى نخست وزیر

رئیس - آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتند؟

نخست وزیر (آقاى احمد قوام) - بعضى از آقایان وزرا به واسطه خستگى و کسالت استعفا کرده‌اند و با کمال تأسفى که من دارم از استعفا ایشان ناچار کناره­گیرى آنها مورد قبول واقع شد و به جاى آقایانى که کناره­گیرى کرده‌اند برحسب فرمان ملوکانه آقایان حاضر انتخاب شدند:

آقاى بهرامى وزیر کشور، آقاى عامرى وزیر داد گسترى، آقاى محسن رئیس وزیر پست و تلگراف، آقاى معتمدى وزیر راه، آقاى انتظام وزیر بهدارى.

ضمناً باید عرض کنم که تشکیل یک وزارتخانه دیگرى را دولت در نهایت لزوم می‌داند و آن وزارتخانه براى اصلاح وضعیت کارگران و کشاورزان و وحدت نظر در اقتصاد ملى است و براى این کار هم وزارتخانه تأسیس می‌شود وزیر این وزارتخانه هم تعین شده و به مجلس شوراى ملى معرفى خواهد شد ولى چون قانونش هنوز از تصویب مجلس شوراى ملى نگذشته است لایحه قانون آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم که بعد از شور در کمیسیون و تصویب مجلس شوراى ملى وزیر آن هم به مجلس شوراى ملى معرفى بشود لایحه دیگر راجع به مساعده‌ای است که تصویب شده است نسبت به اشخاصى که از دولت حقوق می‌گیرند مساعدت شود چون ماده واحده قبل که به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است آن ماده واحده شامل تمام اشخاصى که از دولت حقوق می‌گیرند نبوده است این است که تقاضا می‌کنم آن ماده واحده ملغى شود و این لایحه به جاى آن ماده واحده تصویب شود.

(هر دو لایحه را تقدیم مقام ریاست نمودند)

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود. آقاى ملک مدنى فرمایشى دارید؟

ملک مدنى - بنده در لایحه دوم عرض دارم.‏

دکتر طاهرى - لایحه دوم قرائت شود. چون فوریت دارد.

بعضى از نمایندگان - لایحه که فوریت ندارد باید به کمیسیون رجوع شود.

دکتر طاهرى - فوریت دارد.

یک نفر از نمایندگان - نه خیر. فوریت ندارد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر (آقاى هژیر) - اجاره می‌فرمایید قرائت شود؟ چون تقاضاى فوریت آن شده است‏.

دشتى - لایحه تأسیس وزارتخانه فوریت ندارد ولى لایحه دیگر فوریت دارد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر - بلى لایحه مربوط به مساعدت به کارمندان دولت فوریت دارد. (صحیح است)

3 - شور و تصویب لایحه (فورى) طرز استرداد وام پرداختى به مستخدمین‏

رئیس - لایحه قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى‏

وضع معیشت اشخاصى که با حقوق دولتى زندگى می‌کنند و نمى‌توانند گرانى لوازم زندگانى را با افزایش درآمد خود تطبیق نمایند از هر توضیحى مستغنى است این تذکر شاید لازم باشد که اشخاص مذکور در هر رتبه و مقام باشند برحسب تماس بیشترى که به واسطه تعداد عایله و تکفل مخارج با وضع حاضر دارند تقریباً همه در یک ردیف واقع بوده و به یک تناسب از سختى معیشت رنج می‌برند بنابراین

+++

دولت با توجه کامل به وضع این اشخاص لزوم رعایت همه را بدون تبعیض احساس نمود ماده واحده زیر را با قید فوریت پیشنهاد و تصویب آن را تمنا دارم.

ماده واحده - وزارت دارایى مجاز است نصف دو ماه مساعده را که در اجراى قانون مصوب اول آذر ماه 1321 پرداخته شده و یا در جریان پرداخت می‌باشد به عنوان کمک هزینه احتساب و نصف دیگر آن را در سال 1322 به اقساط دوازده‌گانه از دریافت کنندگان مسترد دارد. این قانون شامل کلیه کارمندان و اشخاصی است با داشتن شغل و سمت معینى از صندوق دولت حقوق دریافت می‌دارند.

تبصره - قانون مصوب 24 دى ماه 1321 ملغى است‏.

نخست وزیر، وزیر دارایى‏

دشتى - ماده واحده را یک مرتبه دیگر بخوانید. (مجدداً قرائت شد)

جمعى از نمایندگان - صحیح است. بسیارخوب

رئیس - فوریت لایحه مطرح است. مخالفتى نیست؟ (اظهار نشد) رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى ملک­مدنى.

ملک­مدنى - در جلسه گذشته که این لایحه تقدیم شد و به مجلس شوراى ملى داده شد عموماً مجلس با این نظر موافق بودند که نسبت به مستخدمین دولت باید توجه خاصى بشود چون وضعیت معیشت آنها طورى است که ایجاب می‌کند که یک کمک بیشترى به آنها بشود خوشبختانه نظریات مجلس و نمایندگان مورد توجه دولت واقع شد و این لایحه که فعلاً خوانده شد بسیار لایحه خوب و مفیدى است براى این که مستخدمین دولت واقعاً بهترین طبقات کشور را تشکیل می‌دهند و اینها مردمانى هستند که زندگانى و معیشت‌شان فعلاً با این بالا رفتن هزینه زندگانى خیلى مشگل شده است. (صحیح است) چه یک مستخدم رتبه یک چه یک مستخدم رتبه نه چه یک نفر وزیر چه یک نفر وکیل این عقیده بنده است. (صحیح است) و براى همه این وضعیت فعلى (مصدق جهانشاهى - مؤثر است براى همه مؤثر است) بلى مؤثر است و طورى زندگانى بر مردم سخت شده است که تصور نمی‌کنم که کسى باشد که سختى معیشت بر او محسوس نشده باشد براى این که یک جفت کفش را دو تومان و بیست و پنج قران یک کسى در سابق براى بچه‌اش می‌خرید امروز سی و پنج تومان چهل تومان یک کفش متوسط باید پول بدهد و بخرد همین طور سایر قسمت‌هاى هزینه زندگانى و این خیلى موجب تشکر و خوش‌وقتى است که این فکر براى دولت آمده است و این لایحه را تقدیم به مجلس شوراى ملى کرده است مجلس هم همه اعتقاد بنده این است که با این لایحه موافقت خواهند کرد. (صحیح است)

فقط یک نکته را خواستم تذکر بدهم و عرض کنم و شاید تبصره هم تقدیم بشود و آن این است که یک دسته از مستخدمین هستند که مشغول کار هستند و احکام‌شان هم در جریان صدور است و هنوز صادر نشده است و بنده خواستم عرض کنم که آن دسته از مستخدمینى که احکام‌شان در اداره تقاعد و وزارت دارایى و آنجاها در پیچ و خم‌ها گیر کرده است ولى مشغول خدمت هستند آنها هم مشمول این قانون باشند.

جمعى از نمایندگان - هستند. هستند.

ملک­مدنى - و می‌توانند استفاده کنند. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان - کافى است مذاکرات. یمین اسفندیارى رأى رأى.

رئیس - مخالفتى نیست! (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده پیشنهادى دولت با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 84 ورقه سفید شمرده شد)

(اسامی موافقین - آقایان:ملک­مدنی - مکرم افشار - پناهی - لاریجانی - سمیعی - آزادی - شهدوست - معینی - اورنگ - نراقی - شجاع - ذوالقدر - معدل - اعتبار - بهبهانی - صفاری - نمازی - دکتر غنی - افشار - لیقوانی - هدایت­الله پالیزی - جلایی - دکتر سنگ -دادور - ثقةالاسلامی - امامی - عطاالله پالیزی - نائینی - چایچی - حریری - دکتر ملک­زاده - دکتر طاهری - مسعودی - خراسانی - رضوی - سزاوار - اقبال - بیات - گرگانی - محیط لاریجانی - همراز - اوحدی - ناهید - نواب یزدی - یاراحمدی - دکتر قزل ایاغ - دکتر نفیسی - هاشمی - موید قوامی - فرخ - خسروشاهی - جعفر اصفهانی - ربیع جهانشاهی - مجد ضیایی - موید ثابتی - فرشی - عزیزی - نقابت - پارسا - شباهنگ - فتوحی - هدایت - طالش رحمت سمیعی - فروهر - رفیعی - شیرازی - نصرتیان - معتضدی - فرمانفرماییان - دکتر لقمان - منصف - محسن منشور - دکتر ضیا - ملک­زاده آملی - ساگینیان - بوداغیان - طباطبایی - کازرونیان - موقر - دکتر سمیعی - احمد مهذب - اصفهانیان - مقدم - اردبیلی - یمین اسفندیاری.)

رئیس - عده حاضرین موقع اعلام رأى یک صد و هشت نفر به اکثریت هشتاد و چهار رأى تصویب شد.

4 - شور و تصویب لایحه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن‏

رئیس - آقاى وزیر پیشه و هنر

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر - دو لایحه است که فوریت دارد و تقدیم مجلس شوراى ملى هم شده است یکى لایحه­ای بوده است که چند هفته قبل از طرف وزارت پیشه و هنر تقدیم شده بود راجع به نقل و انتقالات بعضى از اعتبارات وزارتخانه که در کمیسیون بودجه شور و تصویب شده گزارشش هم حاضر شده و استدعا می‌کنم جزو دستور گذاشته شود و الان مطرح شود بعد از آن هم لایحه مربوط به پشتوانه اسکناس است که آن هم از طرف کمیسیون گزارشش حاضر شده است اگر اجازه می‌فرمایید مطرح شود.

رئیس - لایحه مربوط به نقل و انتقالات بودجه وزارت پیشه و هنر و بازرگانى مطرح است. ماده واحده قرائت می‌شود با گزارش کمیسیون بودجه.

لایحه شماره 25671 دولت راجع به نقل و انتقالات اعتبار هزینه کارخانه‌ها و معادن منظور در بودجه کل سال 1321 کشور در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر بازرگانى و پیشه و هنر بیان نمودند ماده واحده پیشنهادى با جزئى اصلاحى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماند.

ماده واحده - وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مجاز است براى تأمین کسر هزینه ضرورى بعضى از کارخانه‌ها و معادن از اعتبار بعضى مواد دیگر وابسته به کارخانه‌ها و معادن که در بودجه سال 1321 کل کشور تحت فقرات 33 الى 45 به تصویب رسیده است با موافقت وزارت دارایى به قدر لزوم نقل و انتقال داده و مورد استفاده قرار بدهد.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده مخالفتم با این لایحه از این نظر که تشریفات و نظامات داخلى مجلس نسبت بشود قوانین دارد کم‌کم از بین می‌رود. مجلس یک دستور داشت دستورش هم معین بود حالا وزیر آمد و این تقاضا را از مجلس کرد حالا باید تأخیر دستور را مجلس رأى بدهد در تأخیر و تقدیم دستور. رأی مجلس شرط است دستور خودش را باید مجلس رأى بگیرد و الا از این که یک نفر نماینده بگوید صحیح است صحیح است که اثر ندارد این برخلاف صریح نظامنامه است مگر این که رئیس از مجلس تغییر دستور را رأى بگیرد مجلس که رأى داد تغیر دستور داده می‌شود آن وقت رأى ثانى باید بگیرید به آن چیزى که وزیر پیشنهاد کرده است این تشریفاتى است که در حقیقت تشریفات نیست بلکه پایه جریان قانونگذارى است در مجلس و باید در مجلس قانونگذارى به این طور جریان پیدا کند. (صحیح است) نه این که این عرایض من خارج از موضوع باشد بلکه مقصودم این است که ماده واحده که از مجلس شوراى ملى می‌گذرد این خصوصیت و این تشریفات باید درش رعایت شود البته اگر در جلسه خصوصى باشد اگر تماشاچى نباشد قانونیت ندارد ولى شور در قوانین باید در جلسه علنى باشد تماشاچى حاضر باشد جریان نظامنامه هم کامل باشد و تشریفات رعایت شود تا آن وقت یک قانونى بگذرد این است که بنده تقاضا می‌کنم که سوابق را کم‌کم رعایت بکنید که ما بتوانیم مملکت را

+++

نمایش بدهیم که مملکت مشروطه است و عمل به قوانین و نظامات مشروطیت می‌شود و اگر این سوابق رعایت نشود نمی‌شود. (صحیح است)

رئیس - اصل این لایحه در دستور بود. در دستور مجلس چندین لایحه است که گذاشته شده است. یکى هم این لایحه است حاضر هم شده بود بنده اظهار هم کردم مجلس هم مخالفتى نکرد بنابراین تصور نمی‌کنم خلاف نظامنامه رفتارى شده باشد. (صحیح است)

انوار - باید رأى بگیرید آقا

رئیس - آقاى ملک مدنى

ملک مدنى - بنده خواستم عرض کنم تعیین دستور مجلس با خود مجلس است. البته موضوعى که آقاى انوار فرمودند درست است و البته دقت و توجهى که ایشان به حفظ نظامنامه و سوابق مجلس دارند البته صحیح است ولى مجلس هم البته در هر موقع می‌تواند دستور خودش را تغییر بدهد. چون آقاى وزیر پیشه و هنر تقاضاى تغییر دستور جلسه را کردند که این لایحه جزو دستور باشد این بود که این طور شد بنابراین اشکالى هم ندارد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - جواب آقاى انوار همان طور بود که آقاى ملک اظهار کردند. البته آقاى انوار هم تذکر دادند دستورى را که مجلس تعیین می‌کند براى جلسه آینده‌اش اصولاً همان باید مطرح بشود ولى اگر تغییرش پیشنهاد شد و کسى مخالفت نکرد مجلس شوراى ملى موافقت خودش را نشان می‌دهد براى تغییر دستور. (صحیح است) بنابراین این موضوع چندان مانعى ندارد که مطرح شود و منظور آقاى انوار حق رعایت صریح نظامنامه است رعایت شده و الا ایشان هم مخالفتى نداشتند.

رئیس - آقاى روحى

جمعى از نمایندگان - نیستند.

رئیس - آقاى منشور

منشور - بنده اجازه خواسته بودم قبل از دستور صحبت کنم‏.

رئیس - بسیارخوب حالا که وارد دستور شده­ایم (بعضى از نمایندگان - مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه. موافقین ورقه سفید می‌دهند.

یمین اسفندیارى - آقایان متوجه نشدند ماده چه بود که اخذ رأى به عمل آید.

مخبر کمیسیون بودجه (آقاى اعتبار) - آیا ممکن است اجازه بفرمایید توضیحى عرض کنم؟ مانعى ندارد وقتی که اعلام رأى شد مجلس بدون این که متوجه باشند...

دکتر ملک‌زاده - وسط رأى که کسى نطق نمی‌کند آقا اعلام رأى شد این برخلاف نظامنامه است.

مخبر - آقاى دکتر اگر صداى‌شان را یواش‌تر هم بکنند بنده می‌شنوم.

طباطبایى - بلندتر می‌گویند که مجلس هم بشنود.

منشور - آقاى اعتبار شما اجازه ندارید بدون اجازه صحبت کنید.

دکتر ملک‌زاده - موقع رأى نمی‌شود و حرف زد آقا. اعلام رأى شده. من اخطار نظامنامه دارم.

رئیس - (خطاب به مخبر) توضیح بدهید آقا.

مخبر - اساساً همین طور است که آقایان می‌فرمایند در موقع اعلام رأى نمی‌شود صحبت کرد ولى این یک لایحه‌اى است که توضیحى در اطرافش داده نشده و آقایان بدون این که بدانند چیست مى‌خواهند رأى بدهند.

دکتر ملک‌زاده - اعلام رأى شده است دیگر نمی‌شود توضیح داد و صحبت کرد.

مخبر - یواش‌تر هم ممکن است بفرمایید آقا.

رئیس - بفرمایید اخطارتان را آقاى دکتر.

دکتر ملک‌زاده - دیگر گذشت رفت.

رئیس - عیب کار اینجا است که در وقتى که لایحه مطرح است این قدر صحبت می‌شود که اصل مطلب هم از بین می‌رود (صحیح است).

+++

(اخذ آرا به عمل آمد و 63 ورقه سفید شماره شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 105 نفر لایحه با اکثریت 62 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی دهندگان - آقایان: ثقةالاسلامی - اورنگ - دکتر طاهری - حریری - هاشمی - گرگانی - فرمانفرماییان - عطالله پالیزی - مجد ضیایی - پناهی - دکتر نفیسی - موید قوامی - دکتر قزل ایاغ - همراز - رفیعی - عزیزی - شیرازی - موید ثابتی - کازرونیان - فروهر - مسعودی خراسانی - آزادی - نماز - فرشی - بهبهانی - مهذب - ملک­مدنی - یاراحمدی - مقدم - ذوالقدر - اقبال - جهانشاهی - صفاری - شهدوست - اعتبار - معینی - خسروشاهی - مکرم افشار - طباطبایی - افخمی - طالش خان - هدایت­الله پالیزی - دکتر غنی - فرخ - معدل - دکتر ضیا - فتوحی - منصف - اوحدی - نائینی - ابراهیم سمیعی - خلیلی - رضوی - معتضدی - دهستانی - امامی - افشار - ملک­زاده آملی - دکتر سنگ - ناهید - موقر - جلایی )

رئیس - لایحه پشتوانه اسکناس مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون قوانین دارایى به مجلس شوراى ملى

کمیسیون قوانین دارایى لایحه شماره 28468/ 39456 دولت راجع به حفاظت پشتوانه اسکناس را با حضور آقاى وزیر کشور مطرح نموده و بالاخره ماده واحده پیشنهادى دولت را به ترتیب زیر اصلاح نمود و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

ماده واحده - به منظور حفاظت مجموع پشتوانه اسکناس مقراراتى که در ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 براى طلا تصویب شده است مادامى که اوضاع کنونى به حال عادى برنگشته شامل مجموع پشتوانه مذکور بوده و خواهد بود.

رئیس - آقاى اورنگ

اورنگ - در این لایحه که حالا مطرح است فقط بنده تقاضا می‌کنم ماده‌اى که در آن ذکر شده است یک مرتبه دیگر قرائت شود ولى براى خاطر این منظور بنده شرفیاب نشدم. بنده و سایر رفقا هیچ میل نداریم که یک سوء‌تفاهمى پیدا شود و سبب یک مذاکره که سرد باشد و چیز باشد نشود و در این موضوع لایحه گذشته هم حق با آقاى دکتر است هم با آقاى اعتبار و هم آقاى طباطبایى واقعاً همه حق دارند ولى درست نتوانستند مطلب را به یکدیگر عنوان کرده باشند و سبب این اختلافات می‌شود لایحه که خوانده می‌شود در ابتداى امر توجه کامل نمی‌کنند و یا به صحبت مشغولیم با دیگرى حرف می‌زنیم توجه کامل نمى‌کنیم وقتی که تمام می‌شود و می‌خواهیم رأى بدهیم من می‌گویم که مستحضر نشدم یک شرط آن این است که لایحه مطرح می‌شود باید اول توجه بشود و واقعاً گوش بدهیم و اصلاح کنیم. آقاى طباطبایى درست می‌گویند رأى داده بودند ولى به بنده گفتند چون ممکن است عده­ای نشنیده باشند باید رأى بدهند.

من از موافقین این لایحه هستم این را مفید می‌دانم غالباً این طور اتفاق مى‌افتد. این سوء‌تفاهم این طور است آقا. آقاى دکتر مهدى‌خان ملک‌زاده هم حق دارند آقاى اعتبار هم حق دارند می‌گویند نشنیدند باید توضیح بدهیم و آقاى دکتر ملک‌زاده می‌گویند چون اعلام رأى شده در اعلام رأى توضیح موضوعى ندارد اصلاح تمام این معانى به گوش دادن انجام می‌شود و استدعا دارم که در موقع خواندن آقایان گوش بدهند رفع تمام این اشکالات می‌شود و بنده هم کاملاً با این لایحه موافقم و رأى هم می‌دهم این را براى این شرفیاب شدم که استدعا کنم که آن لایحه که متضمن آن ماده است دوباره قرائت بشود. (طوسى - آن که تصویب شد آقا)

اورنگ - می‌دانم می‌گویم یک دفعه دیگر ماده را که در این لایحه به آن اشاره شده است بخوانید یعنى آن قسمت تصویب شده را یک مرتبه بخوانید چون اینجا تذکر می‌دهد و تکیه می‌کند به آن قانون.

مخبر - عرض کنم که بنده ماده 10 را می‌خوانم آقایان توجه بفرمایند ماده 10 می‌گوید: به بانک ملى اجازه داده می‌شود که تا اعاده اوضاع عادى اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا در سایر ممالک که به واسطه بحران عمومى حاصل شده است از تأدیه

+++

مسکوک طلا و یا شمش طلا یا اسعار خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌های منتشره خوددارى نماید ولى بانک ملى مکلف خواهد بود که در تهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود در هر موقع که کسى تقاضا بکند بلا‌تأخیر اسکناس‌هاى منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره می‌نماید این ماده 10 است عرض کنم که البته ما یک همچو قانونى داشتیم و یک همچو تکلفى هم بر بانک بود ولى وضعیت فعلى وضعیت غیر عادى دنیا و مخصوصاً وضعیت فعلى خودمان این طور ایجاب مى‌کند که موقتاً بانک از این امرى که قانون بر او تکلیف کرده خوددارى کند این عمل هم البته در تمام دنیا در یک همچو موقعى که وضعیت صورت عادى ندارد معمول است و یک همچو قوانین گذشته است ما هم براى حفظ پشوانه اسکناس‌مان که خیلى اهمیت می‌دهیم و باید اهمیت داد این ماده را لازم دانستیم (صحیح است) که هر چه به نام پشوانه اسکناس در بانک ذخیره است فعلاً از مقررات قانونى که گذشته است برکنار باشد تا وقتى که وضعیت انشاء‌الله صورت عادى به خودش بگیرد.

رئیس - آقاى طباطبایى

طباطبایى - موافقم.

رئیس - آقاى روحى

روحى - موافقم.

رئیس - آقاى نقابت‏

نقابت - بنده متأسفم از این که عرض کنم که این قانون که در کمیسون قوانین مالیه مطرح بوده و این منظورى را بیان کردند و همه آقایان هم با آن موافقند از این عبارت این منظور برنمى‌آید چرا؟ براى این که این ماده می‌گوید: به منظور حفاظت مجموع پشتوانه اسکناس مقرراتى که در ماده دهم قانون 22 اسفند 1310 براى طلا تصویب شده است مادامى که اوضاع کنونى به حال عادى برنگشته شامل مجموع پشتوانه مذکور بوده و خواهد بود ماده 10 آن قانون چه می‌گوید؟ می‌گوید (به بانک ملى اجازه داده می‌شود که تا اعاده اوضاع اقتصادى و استقرار تعهد تأدیه طلا و یا اسعار خارجى در روى پایه طلا در سایر ممالک که به واسطه بحران عمومى حاصل شده است از تأدیه مسکوک طلا و یا شمش طلا و یا اسعار خارجى در مقابل مسکوکات نقره و یا اسکناس‌هاى منتشره خوددارى نماید) حالا جز دوم ماده را توجه بفرمایید می‌گوید (ولى بانک مکلف است که در تهران بدون محدودیت و در ولایات در حدود ذخیره مسکوک نقره خود در هر موقع که کسى تقاضا بکند بلا‌تأخیر اسکناس‌هاى منتشره و مسکوکات نیکل را مبدل به ریال نقره بنماید) حالا ملاحظه بفرمایید آنجا گفته می‌شود که حق دارد تبدیل به نقره نماید و اینجا می‌خواهم بگوییم که قانون اسفند 1310 شامل تمام پشتوانه است شامل تمام پشتوانه است یعنى چه؟ یعنى در مقابل نقره بدهد یا ندهد؟ (عده‌ای از نمایندگان - ندهد) اگر مقصود این است که ندهد و البته مقصود همین است که ندهد ولى این ماده جواز پرداخت است وقتى می‌گوید مشمول آن ماده خواهد بود یعنى بدهد (تهرانچى - براى طلا است) البته مقصود از این قانون این است و مقصود همه آقایان مساوى است و همه هم با این نظر موافقیم ولى این ماده واحده این منظور را که آقایان دارند نمی‌رساند زیرا قانون اسفند که این قانون می‌گوید شامل همه است می‌گوید بدهد اگر شامل همه باشد باید بدهد (بعضى از نمایندگان - فقط مقصود طلا است) خیر آقا تنها طلا نیست آن طور که مذاکره شد نقره را هم می‌گویند ندهند در هر حال این عبارت وافى به مقصود نیست و باید اصلاح شود.

بعضى از نمایندگان - پیشنهاد بدهید آقا

مخبر - عرض کنم این لایحه دو شورى است و آقایان اگر نظرى دارند پیشنهاد می‌فرمایند و مى‌آید به کمیسیون و در کمیسیون پیشنهادات خوانده می‌شود و مطالعه می‌کنم هر عبارتى که بهتر این مقصود را برساند براى شور دوم پیشنهاد می‌شود و گزارش داده می‌شود. (صحیح است)

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.‏

رئیس - پیشنهاد آقاى نراقى.

+++

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده واحده افزوده شود.

تبصره - هرگونه نقل و انتقال و تبدیل و تعویض و فروش زر و سیم و جواهرات پشتوانه سه هزار و ششصد میلیون ریال اسکناس منتشر قبل از 28 آبان ماه ممنوع است.

رئیس - رأى گرفته مى‌شود به ورود در شور دوم موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

وزیر بازرگانى و پیشه و هنر - یک لایحه مختصر دیگرى است مربوط به وزارت بازرگانی که چندى است داده است و آن راجع به خرید عمارتى است که متعلق به بانک ملى ایران است براى وزارت بازرگانى و پیشه و هنر چون قراردادش باید با بانک ملى ایران امضا شود اگر آقایان اجازه می‌فرمایند مطرح شود.

(بعضى از نمایندگان - بماند براى جلسه بعد) هر طور که آقایان مقرر می‌فرمایند ولى تقاضا می‌کنم اول دستور جلسه بعد قرار داده شود.

رئیس - جلسه آتیه جز دستور گذارده می‌شود. (صحیح است)

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود.

گزارش مرخصى آقاى دکتر سنگ

آقاى دکتر سنگ براى انجام امور خیریه مربوط به مازندران پانزده روز از تاریخ 29 آذر ماه 1321 درخواست اجازه نموده‌اند و در مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده امروز متأسفانه بایستى همه‌اش مقررات مواد نظامنامه را تذکر بدهم و راجع به این خبرى که کمیسیون عرایض و مرخصى داده است بنده ناچارم ماده 119 نظامنامه داخلى را به عرض مجلس برسانیم و سوابق دوره چهارم و پنجم و ششم و هفتم که راجع به مرخصى‌ها بود تذکر بدهم و رفقاى دیگر هم که در آن دوره‌ها بودند شاهد من هستند حالا این چهار دوره که در مجلس نبودم نمی‌دانم معمول آن وقت مطابق نظامنامه این بود که نماینده که می‌خواست از مجلس غیبت کند اول از مجلس اجازه می‌خواست بعد که مجلس اجازه می‌داد آن وقت غیبت می‌کرد و می‌رفت و قبلاً تقاضاى او در مجلس بحث و حتى در مرخصى‌ها نوشته می‌شد که از روز تصویب است یا از دور حرکت است اگر آقایان در نظر داشته باشند و دوسیه‌هایى هم که هست شاید این امر است حتى آقاى فیروزآبادى براى مریضخانه خودش از محل غیبت‌ها استفاده می‌کردند و ما هم تصویب می‌کردیم خدا شاهد است که من با مرخصى آقاى دکتر سنگ مخالف نیستم و آقاى دکتر سنگ برادر من است بنده فقط مقصودم این است که سوابق و نظامنامه باید رعایت شود حالا ماده 119 را می‌خوانم آقایان توجه بفرمایند.

ماده 119 - نماینده که بدون مرخصى غیبت کرده است مقررى او براى مدت غیبت مقطوع است و همچنین است درباره اشخاصى که بیش از آنچه اجازه داده شده است غیبت می‌نمایند.

ملاحظه بفرمایید وقتى که ماده نظامنامه این طور می‌گوید معنى او از بین می‌رود و برمی‌گردد به خزانه مملکت و وقتى که رفت به خزانه مملکت اگر مجلس هم تصویب کند مرخصى را اعتبار جدیدى می‌خواهد براى پرداخت حقوق اینها مسائلى است که باید رعایت شود جد من ‌گفت موضوع را حالا که کار شخصى دارید بردارید صحبت از بیت‌المال است صحبت شخصى نیست من نمایندگان مجلس شوراى ملى را دعوت می‌کنم به حفظ بیت‌المال حالا نمی‌خواهید قبول کنید نکنید

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - عرض کنم مطلبى را که آقاى انوار فرمودند صحیح است ولى در عمل این طور نبوده است و دلیلش هم این است که اشخاصى که تقاضاى مرخصى می‌کنند دو جور است یکى این است که براى انجام کارى می‌روند و البته خودش هم نمی‌تواند پیش‌بینى کند که کار او چقدر طول می‌کشد و نمی‌تواند به کمیسیون بنویسد که چقدر مرخصى لازم دارد و چند روز محتاج است یکى هم موضوع کسالت است و در

+++

کسالت هم که به طریق. اولى نمی‌تواند هیچ کس پیش‌بینى کند که چند روز کسالت او طول می‌کشد که قبلاً به کمیسیون عرایض و مرخصى بنویسد 15 روز از این جهت ایراد آقاى وارد نیست (صحیح است) مضافاً به این که عمل هم همین طور بوده آقا کمیسیون عرایض و مرخصى هم متأسفانه همه روزه تشکیل نیست که اگر یک نماینده واقعاً احتیاج داشت قبلاً برود و استجازه بکند.

رئیس - آقاى ملک مدنى

ملک مدنى - بنده خواستم عرض کنم که این موضوعى را که آقاى انوار تذکر دادند اگر کمیسیون عرایض و مرخصى بخواهد توجه بکند بعد از این بایستى توجه کند براى این که تا به حال سابقه و عمل هم این طور بوده است که مرخصى که خواسته می‌شود ممکن بود قبلاً تقاضا شود یا بعد از استفاده مطابق مقررات آقاى دکتر سنگ هم اگر خیال مسافرت داشتند و مورد استفاده‌شان قرار گرفته روى همین نظر بوده است و آن نظر اصولى که فرمودند که به این رویه عمل باید بشود و همان طورى که آقاى انوار فرمودند مجلس باید این را حل کند که نظر مجلس این است که هر نماینده قبل از حرکت باید مرخصى بگیرد (بعضى از نمایندگان - نه خیر نه خیر) یا بعد هم می‌تواند اجازه بخواهد این را در هر حال باید مجلس حل کند به نظر بنده آخر این سابقه را هم فراموش ننمایید سابقه دارد در سابق که دو ماه مرخصى می‌دادند ولى حالا دیگر نمی‌دهند یک ماه بیشتر مرخصى کمیسیون نمی‌دهد و بالاخره در همه موقع می‌تواند استفاده کند.

رئیس - آقاى روحى

روحى - ماده 119 نظامنامه صراحت دارد و بایستى کاملاً رعایت شود بنده صراحتاً به آقایان اعضا کمیسیون عرایض و مرخصى می‌گویم از این سپس باید نظامنامه و آیین‌نامه مجلس محترم و لازم‌الرعایه باشد و از این به بعد طبق نظامنامه باید عمل بکنند. (بعضى از نمایندگان - رأى رأى)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى دکتر سنگ موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى اعتبار :

آقاى اعتبار براى انجام امر ضرورى درخواست بیست و پنج روز مرخصى از تاریخ هفتم آبان 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى اعتبار برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

دکتر سنگ - بنده عرض داشتم.

رئیس - دیگر براى چه عرض دارید؟ (خنده نمایندگان)

دکتر سنگ - بنده خواستم عرض کنم که مرخصى بنده بدون اجازه نبوده اگر خاطر آقایان مسبوق باشد.

جمعى از نمایندگان - مرخصى شما که تصویب شد. دیگر صحبت ندارد (زنگ رئیس)

رئیس - گزارش مرخصى آقاى گرگانى :

آقاى گرگانى درخواست چهارده روز مرخصى از تاریخ هفتم دی ماه 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى گرگانى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى نوبخت :

آقاى نوبخت براى اصلاح امور محلى لزوماً به فارس مسافرت نموده‌اند و دو ماه و دو روز مسافرت ایشان طول کشیده و اکنون درخواست اجازه می‌نمایند کمیسیون عرایض و مرخصى با توجه به این که این مسافرت براى اصلاح امور محلى بوده با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى نوبخت برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى اورنگ :

آقاى اورنگ به واسطه کسالت مزاج و لزوم معالجه در آب گرم قزوین به موجب گواهى پزشک معالج درخواست پنجاه و هفت روز مرخصى از تاریخ 22 مهر 1321 نموده‌اند

+++

و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى اورنگ برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى سزاوار :

آقاى سزاوار درخواست پنج روز مرخصى از 29 آذر 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى سزاوار برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى‏ :

آقاى اسفندیارى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ هشتم آذر ماه 1321 نموده و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مرآت اسفندیارى برخیزند (اغلب برخواستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى مکرم افشار :

آقاى مکرم افشار به واسطه عارضه کسالت به موجب گواهى پزشک معالج 14 روز از هشتم شهریور 1321 تحت معالجه بوده‌اند و نتوانسته‌اند در جلسات مجلس حاضر شوند و اکنون درخواست اجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - آقاى انوار فرمایشى دارید؟

انوار - بلى‏

رئیس - بفرمایید - بنده حقیقتاً خلی خوش‌وقتم که این اظهارى که کردم بعد از این اظهار یک نفر با من موافقت کرد و تذکر داد که کمیسیون عرایض و مرخصى این اصل نظامنامه را در نظر بگیرند و راجع به این موضوع تقاضا می‌کنم که در جلسه خصوصى صحبت کنیم و این قضیه را اساساً حل کنیم الان هم تقاضا می‌کنم اگر مجلس موافقت می‌کند اینها را بگذاریم رأى داده می‌شود ولى بماند براى جلسه خصوصى (بعضى از نمایندگان - نه آقا رأى رأى) نه آقا نه آقا که نمی‌شود بخشیدن بخشیدن چرا؟ این را در آنجا یک ترتیبى بدهند آنهایى که رأى داده شده است قبول می‌شود مسلماً ولى یک ترتیبى داده شود براى آتیه لازم است این موضوع حل شود و بعد از این تکلیف این کار معلوم بشود براى این کار در جلسه خصوصى بنشینیم و این ماده نظامنامه را تکلیفش را معلوم کنیم‏.

بعضى از نمایندگان - رأى رأى‏

رئیس - خاطر آقایان متوجه باشد که مرخصى‌ها دو جور است بعضى از آقایان خداى نخواسته کسالت پیدا می‌کنند اینها را مجلس بهشان اجازه می‌دهد بنده هم حق دارم اجازه بدهم و جز دستور بگذارم و موافقت هم بکنم که مورد استفاده‌شان بشود و معالجه بکنند مجلس هم موافقت می‌کند (صحیح است) یکى هم این است که بعضى از آقایان لازم می‌دانند براى کارهایى مسافرت بکنند یا براى کار شخصى یا کارهاى محلى و در این صورت هم بدون اجازه نمی‌روند اجازه می‌خواهند و به کمیسیون می‌رود کمیسیون هم مطالعه می‌کند و راپورت می‌دهد و بعد از آن که راپورت داد آن راپورت به مجلس بیاید (صحیح است) و تعیین تکلیفش می‌شود. (صحیح است)

موافقین با مرخصى آقاى مکرم افشار برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. متأسفانه این گزارش‌ها که زیاد شده است مدتى است در جزو دستور مجلس مانده است و حالا آقایان اجازه بدهند که خوانده شود (صحیح است) گزارش مرخصى آقاى پناهى :

آقاى پناهى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ اول دی ماه 1321 نموده‌اند در کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى پناهى برخیزند (اغلب

+++

برخاستند) تصویب شد. گزارش مرخصى آقاى دکتر سمیعى :

آقاى دکتر سمیعى درخواست پنج روز مرخصى از 29 اذر 1321 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى دکتر سمیعى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

7 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟ (صحیح است)

جلسه آتیه روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر و دستور هم لوایح موجوده.

(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

طرز استهلاک دو ماه مساعده پرداختى به کارمندان دولت‏

ماده واحده - وزارت دارایى مجاز است نصف دو ماه مساعده را که در اجراى قانون مصوب اول آذر ماه 1321 پرداخته شده و یا در جریان پرداخت می‌باشد به عنوان کمک هزینه احتساب و نصف دیگر آن را در سال 1322 به اقساط دوازده‌گانه از دریافت کنندگان مسترد دارد. این قانون شامل حال کلیه کارمندان دولت و اشخاصى است که با داشتن شغل و سمت معینى از صندوق دولت حقوق دریافت می‌دارند.

تبصره - قانون مصوب 24 دی ماه 1321 ملغى است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه نقل و انتقال اعتبارات هزینه کارخانه‌ها و معادن منظور در بودجه کل سال 1321 کشور

ماده واحده - وزارت بازرگانى و پیشه و هنر مجاز است براى تأمین کسر هزینه ضرورى بعضى از کارخانه‌ها و معادن از اعتبار بعضى مواد دیگر وابسته به کارخانه‌ها و معادن که در بودجه سال 1321 کل کشور تحت فقرات 33 الى 45 به تصویب رسیده است با موافقت وزارت دارایى به قدر لزوم نقل انتقال داده و مورد استفاده قرار بدهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293997!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)