کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 125 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 دى ماه 1321  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏

3 - سؤال آقاى طهرانچى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان‏

4 - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به آموزشگاه شهربانى‏

5 - تقدیم یک فقره لایحه قانونى راجع به تعدیل مال‌الاجاره از طرف آقاى وزیر کشور

6 - بیانات آقاى دشتى و پاسخ آقاى وزیر کشور

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 125

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 دى ماه 1321

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏

3 - سؤال آقاى طهرانچى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان‏

4 - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به آموزشگاه شهربانى‏

5 - تقدیم یک فقره لایحه قانونى راجع به تعدیل مال‌الاجاره از طرف آقاى وزیر کشور

6 - بیانات آقاى دشتى و پاسخ آقاى وزیر کشور

7 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز 17 دی ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی­اجازه - آقایان: مجد ضیایی، منصف، مرآت اسفندیاری، تولیت، فرخ، مؤید احمدی، ارگانی، مشیردوانی، ناصری، اکبر، امیرابراهیمی، عطاالله پالیزی، حمزه­تاش، فاطمی، دبستانی، معینی، آصف، صادق وزیری، دولتشاهی، مقدم، گرگانی، پناهی، آزادی، مستشار، کامل ماکو، نصرتیان

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: هاشمی، لاریجانی، دادور

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان: مسعودی خراسانی، موقر، لیقوانی، مؤید قوامی، شباهنگ، خسروشاهی)

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - آقاى انوار در صورت مجلس فرمایشى داشتید؟

انوار - خیر. قبل از دستور عرض داشتم‏

رئیس - در صورت مجلس بعضى از آقایانى را که کسالت داشته‌اند و اطلاع هم داده‌اند غایب منظور داشته‌اند ولى بنده گفتم که منظور ندارند (صحیح است) در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد

2 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف (آقاى سیاح) - عرض کنم که لایحه‌ای است براى اجازه تعهد پرداخت بهاى دوازده هواپیما از هواپیماهاى باشگاه هواپیمایى براى تأسیس پست هوایى که تقدیم می‌کنم (صحیح است. بسیار خوب)

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود

3 - سؤال آقاى تهرانچى از آقاى وزیر کشاورزى و پاسخ ایشان‏

رئیس - آقاى تهرانچى آقاى وزیر کشاورزى براى

+++

جواب شما حاضر هستند. بفرمایید.

تهرانچى - عرض کنم که بنده یک توضیحى قبل از طرح سؤال خودم عرض می‌کنم و آن عبارت از این است که سؤال بنده اختصاصى به وزارت کشاورزى ندارد که جزو کارهاى اختصاصى آقاى وزیر کشاورزى باشد بلکه سؤالى که بنده کردم از ایشان مربوط به دولت است که ایشان هم عضو دولت هستند. البته آقایان به خاطر دارند که در جلسه که بنده قبل از قضایاى اسفناک 17 آذر تذکراتى در مجلس دادم راجع به بدى وضع خواربار مرکز و قم وسایر شهرستان‌ها آقاى وزیر کشاورزى در جواب عرایض بنده یک بیابانى فرمودند که عین آن بیانات راکه در آن جلسه در مجلس در جواب بنده اظهار فرمودند به عرض می‌رسانم:

(امروز در نتیجه این وضع غیر عادى که ما گرفتار هستیم البته آن آزادى عمل را نداریم ...)

اینها را در جواب بنده ضمن بیانات‌شان فرموده‌اند و در صورت مجلس هست و عین این عبارت است که بنده از اداره تندنویسى مجلس گرفته‌ام که به عرض آقایان می‌رسانم.‏

(امروز در نتیجه این وضع غیرعادى که ما گرفتار هستیم.

البته آن آزادى عمل را نداریم ولى نباید تصور کرد که دولت بى‌فکر است و در فکر نیست که کمکى به مردم بکند و آنچه از قوه­اش برمى‌آید نمی‌کند.)

آنچه از این اظهار معلوم می‌شود مقصود ایشان این بوده است که البته از طرف متفقین مثل این که اشکالاتى در وضع خواربار شده و اقداماتى که دولت می‌خواهد راجع به تأمین خواربار اهالى بکند یک زحماتى یا یک مزاحمتى در کار است بنده می‌خواستم عرض کنم که اگر مطلب این طور است که در ضمن اظهارات‌شان معلوم می‌شود البته بهتر این است که این را آشکارتر و بهتر بیان کنند تا توقعات مجلس و مردم که چرا وضع خوارباراین طور است از بین برود اگر این طور نیست که عقیده بنده این است که در واقع مجلس شوراى ملى که همیشه تمایل به حسن تفاهم فیمابین متفقین و دولت ایران دارد با این وضعیت چرا باید البته یک همچو اظهاراتى در مجلس شوراى ملى ودر خارج بشود که تولید سوءتفاهم بکند والبته اشکالات بیشترى در پیش بیاورد بنده منتظرم که این سؤالى را که عرض کردم خلاصه و واضح بفرمایند که اگر حقیقتاً مزاحمت‌هایى در کار است بفرمایند و اگر نیست نباید این طور اظهارات بشود و اگر هم نظرشان به چیز دیگرى بوده است که آن را هم بفرمایند که بنده بعداً بتوانیم جواب آن را عرض کنم.

وزیرکشاورزى (آقاى عدل) - عرض کنم گویا در جلسه روز سیزدهم آذر بود که اینجا از طرف بعضى از آقایان نمایندگان یک سؤالاتى راجع خواربار شد بنده هم یک عرایضى عرض کردم در جلسه بعد یعنى روزپانزدهم آذر ماه آقاى مؤید احمدى همین موضوعى را که آقاى تهراچى می‌فرمایند فرمودند و بنده هم فوراً همین جا جواب عرض کردم و توضیح کافى دادم اگر به صورت مذاکرات مجلس مراجعه شود ملاحظه خواهند فرمود که عرایض بنده این طور بوده که اگر قبل از جنگ در یک نقطه از کشور مثلاً کرمان یا خراسان دچار قحطى یا کمى آذوقه مى‌شد دولت به سهولت می‌توانست از آذربایجان یا غرب جنس حمل کند و کسرى آذقه آن نقاط را تأمین کند چنانچه چندین بار این کار را کرد و از آذربایجان و کرمانشاه چندین بار جنس به کرمان حمل کرد و جلوى قحطى را گرفت ولى حالیه آن آزادى عمل را نداریم و آن وسیله را نداریم توضیح هم دادم که این نبودن آزادى عمل در نتیجه اشکال حمل و نقل است که امروزه پیش آمده و همه هم می‌دانند که ما آن آزادى عملى را که داشتیم در هفده سال پیش که در ایران قحطى شد و در ظرف چند روز صدها کامیون وارد کشور شد آن را حالا نداریم (صحیح است) حالا اگر هم اشخاص بخواهند این را جور دیگرى تلقى کنند این تقصیر بنده نیست کسى منکر این قضیه هست آقاکه امروز شما نمی‌توانید هزار تا کامیون وارد کشور بکنید؟ اگر منکرش هستید.

تهرانچى - ما محتاج نیستیم. داریم

+++

وزیر کشاورزى - اگر دارید که بفرمایید. اشکال هم رفع می‌شود بنده هم شخصاً ممنون می‌شوم از این قضیه و اما این که فرمودند از اظهارات بنده این طور مفهوم شد که اشکالات از طرف متفقین است چطور ممکن بود که بنده همچو اظهارى بکنم در صورتی که خودم عضو دولت هستم و قراردادى را که با متفقین راجع به کسرى آذوقه و گندم بسته شده است اطلاع دارم که آنها تعهد کرده‌اند تا سر خرمن آتیه کم بود مصرف ما را برسانند بنابراین آن نظرى را که آقا فهمیده‌اند به هیچ وجه نبوده است و نظر بنده منحصراً از لحاظ وسایط نقلیه بوده است حالا اگر بنده بد فهمیده‌ام و وسایل نقلیه در کشور فراوان است و بنده بد فهمیده‌ام و دولت هم عاجز است از جمع­آورى و استفاده از آنها خیلى ممنون می‌شوم که آقاى موافقت و کمک بفرمایند که این اشکال حل بشود مخصوصاً خود وزارت کشاورزى محتاج به یک عده زیادى کامیون است اگر بتوانید فراهم کنید خیلى ممنون می‌شویم (صحیح است)

جمعى از نمایندگان - دستور. دستور

تهرانچى - اجازه می‌فرمایید بنده جواب بدهم.

نمایندگان - دستور دستور

تهرانچى - مطابق نظامنامه حق دارم صحبت کنم اجازه می‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

عده‌ای از نمایندگان - دستور

تهرانچى - راجع به کامیون که بنده بین فرمایشاتشان عرض کردم منظورم این بود براى رفع احتیاجات داخلى به خصوص که دولت در درجه اول اهمیت قرار داده است از جهت خواربار و غیره اگر دولت تمام کامیون‌ها وسایل باربرى کشور را اختصاص به این قسمت بدهد خیلى هم زیاد خواهد آمد از رفع احتیاج براى تأمین خواربار و آذوقه اهالى کشور و این مسلم است بدون این که از خارج وارد بشود چه رسد که براى ورود از خارج هم دولت باید اقدام کند چه علت دارد که براى ما و براى کشور ما وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل به طور عادى که در سنوات گذشته وارد می‌شد چرا باید وارد نشود؟ در صورتى که متفقین ما داراى وسایل حمل و نقل هستند و بنده تصور می‌کنم که ما محتاج به وسایل نقلیه نباشیم و البته با اقدامات دولت این قسمت باید حل بشود که هیچ مضیقه در این قسمت پیدا نکنیم و الا حالا هم به اندازه کافى هست‏.

جمعى از نمایندگان - دستور دستور

4 - شور دوم گزارش کمیسیون کشور راجع به آموزشگاه شهربانى‏

رئیس - شور دوم لایحه آموزشگاه شهربانى شروع می‌شود گزارش کمیسیون خوانده می‌شود

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور لایحه دولت راجع به آموزشگاه پایه‌ورى شهربانى را براى شور دوم با حضور آقاى وزیر کشور و آقاى رئیس اداره کل شهربانى تحت شور و مداقه قرارداده و با در نظر گرفتن پیشنهاد‌هاى آقایان محترم اصلاحاتى در مواد آن به عمل آمده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

رئیس - ماده اول خوانده می‌شود

طرح قانون راجع به تأسیس آموزشگاه شهربانى‏

ماده اول - وزارت کشور مجاز است براى تأمین نیازمندی‌هاى استخدامى اداره کل شهربانى آموزشگاهى تأسیس نماید

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده در ماده اول که مطرح است خواستم استفاده کنم از موقع که آقاى وزیر کشور هم تشریف دارند و از ایشان خواهش می‌کنم که در باب حقوق افراد نظمیه یک فکرى بکنند بنده عقیده‌ام این است (یکى از نمایندگان - بلندتر) اخیراً یک روزى بنده در یک اداره رسمى بودم که یکى از افسران قشون هم آنجا بود و صحبت ادارات قشون و ژاندارمرى و شهربانى و طرز کار افراد و مسئولیت آنها بود.

جمعى از نمایندگان - بلندتر بفرمایید نمی‌شنویم‏

آقاى طباطبایى (پشت تریبون) - معلوم می‌شود آقایان

+++

تند‌نویس‌ها هم نشنیده‌اند آقایان حرف می‌زنند صحبت مى‌کنند نمی‌گذارند شنیده شود عرض کنم آنجا صحبت شد که یک ترتیبى بود در اوایل کار که حالا نیست آن صاحب‌منصب به من می‌گفت مستشارى که براى ادارات آمده است یکى از آن مستشارها براى اداره امنیه آمده است او ما را خواست (و دو سه نفر از صاحب‌منصبان را هم اسم برد) و گفت که حقوق امنیه چقدر است‏

چند نفر از نمایندگان - بلندتر

طباطبایى - من سعى می‌کنم بلندتر صحبت کنم بلندتر هم عرض کنم آقایان نمى‌گذارند و صحبت می‌کنند عرض کنم که آن صاحب‌منصبان مى‌گفت مستشار امنیه از ما پرسید (ماها چند نفر را که در کارها مؤثر هستیم و دخالت داریم خواست و گفت) حقوق یک امنیه در ماه چقدر است ما فوق او تا حدود یاور و سرهنگ را پرسید که حقوق‌شان چقدر است ما یکى یکى مى‌گفتیم و او گوش می‌کرد بعد قلم را گذاشت روى کاغذ و حساب کرد براى یک گروهبان که غیر از خودش دو نفر هم باشند که متصدى بعضى مخارج و زندگانى آنها باشد و تحت تکفل او باشند حساب کرد که اگر یک گروهبان امنیه یا قشون بخواهد خدمت کند شرافتمندانه خدمت کند (چون معروف است که افراد امنیه غالباً بد می‌کنند تخلف می‌کنند از وظایفی که دارند دزدى می‌کنند گفت می‌خواهم فرض کنیم که گروهبانى داریم که می‌خواهد انجام وظیفه بکند دزدی هم نکند) دوسیه علیحده داشت آن را بیرون آورد ارقامى را جمع کرد و رقمى در آورد و گفت به گروهبان حداقل باید سیصد تومان بدهید تا بتواند زندگى کند و دزدى هم نکند اگر کم‌تر از این مبلغ به او دادید او مجازاست براى دزدى حالا این مبلغ از لحاظ زندگانى ما بنیه اقتصادى ایران و سابقه که ..... آقا این کاغذ را بعد ممکن است آقای وزیر کشور بخوانید و جواب بدهید یا این که من صحبت نکنم .....

وزیر کشور - خیلى خوش‌وقت می‌شود بفرمایید بفرمایید صحبت کنید

طباطبایى - آخر آقا حرف مفت که نمی‌زنم من اینجا ایستاده‌ام صحبت می‌کنم‏

رضوى - حالا بفرمایید

طباطبایى - حالا ندارد اگر گوش نمی‌کنید بروم بنشینم .....

وزیر کشور - نه خیر، بفرمایید. بفرمایید

طباطبایى - عرض کنم این رقم سیصد تومان براى مملکت ما چون سابقه ندارد و یک رقم زیادى است اگر حداقلش را بگیریم واقعاً این طور است که یک گروهبان را اگر شما کم‌تر از صد و پنجاه تومان بهش بدهید این یا باید یک ملک و املاک و راه دیگرى داشته باشد که از آنجا استفاده بکند و زندگانیش را تأمین کند یا دزدى کند آن روز که بنده در عمارت هیئت وزرا بودم صحبت این مبحث به میان آمد عرض کنم مردد هستم نمی‌دانم آقاى وزیر کشور تشریف داشتند یا بعد آمدند رئیس سابق نظمیه هم بود و ما حساب کردیم آن روز صحبت را نقل دادیم به شهربانى و صحبت شد که شما اگر بخواهید یک پاسبان که 24 ساعت خدمت می‌کند شب تا صبح توى این هواى سرد باید در توى این خیابان‌ها بایستد و خدمت کند اگر بخواهیم این فرد زندگانى کند دزدى هم نکند واقعاً می‌شود با این حقوق زندگى کند؟ اینجا من مایه خجلتم است که بپرسم به یک پاسبان الان در شهر تهران با این زندگانى که امروزه مى‌بینید آقاى وزیر کشور چقدر می‌دهید؟ بیست و هفت تومان یا سى تومان‏ ، سى تومان.

آموزشگاه صحیح است از لحاظ تشریفات هم خیلى خوب است ولى آن استفاده عقلانى که شما از یک فرد پاسبان می‌خواهید بکنید تا برسد به صاحب‌منصبش با این وضع با این حقوق یا این به اصطلاح پیشینه که هست ممکن است به آن ثمره و نتیجه نرسید و به نظر من مهم‌تر و مؤثرتر از انجام این تشریفات این است که به حقایق و به مسائلى که بیشتر در پیشرفت مقصود مؤثر است توجه بفرمایید (صحیح است) و آن این است که اداره شهربانى را از سرتا بن از صدر تا ساقه باید

+++

منقلبش کنید اول زندگانى آنها را تأمین کنید که افراد نظمیه که پاسبان و حافظ جان و مال و حیثیت مردمند احتیاجى به دزدى نداشته باشند و بعد طورى بکنید که این اداره بداند که فقط و تنها چیزی که بر او حاکمیت دارد و چیزی که در آنجا حکومت خواهد کرد فقط قانون و نظامات است نه مقامات نه اشخاص (صحیح است). بنده فقط یک اشاره مختصرى می‌کنم و می‌روم می‌نشینم سرجایم. ملاحظه فرمودید که در 17 آذر ماه یک خاطره تأسف‌آورى از شهربانى براى ما باقى ماند (صحیح است)

وزیر کشور (آقاى عامرى) -بنده خیلى متشکرم که این موضوع را مورد توجه قرار دادند و البته مورد توجه دولت هم هست ولى یک قسمت از این مربوط به بودجه است و امیدواریم تا سال آینده نظر ایشان را تأمین کنیم و همان طور که فرمودند یک اصطلاحات کلى بکنیم و امیدواریم بتوانیم یک بودجه زیادترى براى آنجا منظور بداریم زیرا اینها حقیقتاً مردمان بیچاره هستند و بنده به سهم خودم متشکرم و امیدواریم براى سال آتیه انجام بشود انشاء‌الله‏

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است‏

رئیس - آقاى معدل‏

معدل -کم‌تر کسى هست در مملکت ما که از اوضاى گذشته و از شهربانى و جریان ادارى آنجا راضى باشد همه هم در مواقع عدیده در اینجا تذکر دادیم که اصطلاحات اساسى باید در شهربانى بشود و حقیقتاً یک شهربانى به وجود بیاید که حافظ جان و مال و ناموس مردم باشد الان هم آقاى طباطبایى در این باب شرحى بیان فرمودند فرمایش آقاى وزیر کشور در پاسخ ایشان به نظر بنده یک جوانى بود که فقط مثل این بود که مى‌خواستم از مطلب زودتر بگذریم و این لایحه را زودتر به تصویب برسانیم. مطالب دو جور گفته مى‌شود یک وقتى است که از نظر مخالفت با یک دولتى یک کسى یک چیزى را بهانه مى‌کند و مى‌خواهد فشار بیاورد ولى یک وقتى از نظر روشن کردن اصل مطلب ناچار هستیم که یک تذکراتى بدهیم و توجه دولت را بیشتر به آن موضوع متوجه و جلب کنیم عرض می‌کنم این شهربانى که درست شده تقریباً می‌شود گفت همان شهربانى گذشته است (صحیح است) و این شهربانى نمی‌تواند مردم را راضى نگاه بدارد و افراد را مطمئن بکند به این که این اداره یک اداره‌ای است که بیدار است و کاملاً توجه به موضوع وظایف خودش دارد. بنده نمی‌خواهم منکر این بشوم که افراد خوب در شهربانى وجود ندارد بنده راجع به اساس این موضوع بحث دارم ممکن است که بسیارى از افسران خوب و از پایوران خوب در آنجا باشند که در تشکیلات نوینى هم (که اگر بنا باشد یک همچو قرارى داده شود) اینها مقام مهمى داشته باسند ولى روى هم رفته بایستى نسبت به اساس شهربانى یک توجه خاصى مبذول شود (صحیح است) و بنده دیدم که این وعده را دولت داد که اولین کارشناس و متخصصى که می‌آید او را در آنجا بگمارد و نسبت به اینجا توجه بیشترى بکند بنده نمی‌دانم که آیا متخصص شهربانى حرکت کرده است؟ وارد شده است؟ موجب و سببى که تأخیر در انجام کار آنها شده است چه چیز است (منشور - مربوط به موضوع نیست آقا) به عقیده من بیشتر از این فرمایشى که آقاى وزیر کشور فرمودند بایستى نسبت به این موضوع بفرمایند تا اطمینان بیشترى نسبت به این مسأله حاصل شود (صحیح است).

وزیر کشور - بنده نخواستم فرار کرده باشم از پاسخ آقایان محترم ولى این لایحه هیچ ارتباطى با آن موضوعاتى که فرمودند ندارد این لایحه مربوط است به این که اشخاصى که داراى تصدیق‌نامه (توجه می‌فرمایید؟) شش متوسطه یا لیسانسیه هستند از مرکز یا شهرستان‌ها بیایند به آموزشگاه و تحصیل کنند و از این به بعد این طبقه را استخدام کنند (صحیح است) که واجد این شرایط باشند اما نسبت به اصل موضوع و اساس شهربانى اصلاً راجع به این موضوع در نظر هست که از بنیانش یک اصلاحاتى بشود و در این خصوص مشغول مطالعه هستیم و دولت به این امر توجه دارد بنده هم همان طور که عرض کردم این یک قسمتش مربوط به این است که بودجه داشته

+++

باشیم همه آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند که بر بودجه شهربانى چیزى افزوده نشده است یک مقدارى از پاسبان‌هاى ما هم عده­ای از پاسبان‌هایى هستند که بدبخت و مفلوک هستند الان اگر بخواهیم اینها را امروز اصلاح کنیم و خارج­شان کنیم و اشخاص جدیدى بیاوریم این که البته نمى‌شود براى این که اشخاص جدید با این حقوق فعلى نمى‌آیند و قبول خدمت بکنند الان عمله روزى دو تومان کاسب است این نمى‌آید پاسبان بشود بنابراین از حالا یک شالوده داریم می‌ریزیم که براى سال آتیه با کمک و همراهى آقایان بتوانیم یک حقوق بیشترى براى پاسبان در نظر بگیریم و آن وقت بتوانیم در ظرف این دو ماهى که به آخر سال مانده یک افرادى را انتخاب بکنیم و شالوده اساسى بریزیم و بودجه‌اش هم با نظر آقایان تنظیم بشود و به تصویب برسد

انوار - اخطار نظامنامه دارم‏

رئیس - بفرمایید.

انوار - این قانون شور اولش تمام شده است حالا شور دوم است در شور ثانى هم بحث در کلیات نمی‌شود وزیر هم محتاج به جواب نیست. یک قانونى به این آسانى یک دفعه هم شورش در مجلس شده است آقاى رئیس اخطار بکنید. آقایان نگاه بکنند چه چیز مطرح است؟

رئیس - آقاى تهرانچى فرمایشى دارید؟

تهرانچى - خیر عرضى ندارم‏

طباطبایى - چرا، بفرمایید جواب آقا را بدهید آن وقت رئیس نه راست می‌گوید آقا راست می‌گوید یک ماده که می‌گوید وزارت کشور مجاز است این کار را بکند این حرف‌ها را ندارد. حرف صحیح می‌زند آقاى انوار. آقاى ملک مدنى شما فرمایشى دارید؟

ملک مدنى - بنده در ماده عرض دارم.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى - بنده موافقم و این مذاکرات مناسبت ندارد

رئیس - ماده اول‏

ماده اول - وزارت کشور مجاز است براى تأمین نیازمندی‌هاى استخدامى اداره کل شهربانى آموزشگاهى تأسیس نماید.

رئیس - آقاى ملک مدنى

ملک­مدنى - عرض کنم این موضوع شهربانى.

طباطبایى - تجدید شد دو مرتبه مثل اول شد. همان عمل اول صحیح بود.

عده‌ای از نمایندگان -درست عمل شده است.

رئیس - دوباره تجدید نشد

ملک مدنى - اصلاً اتوریته (Autorite) مجلس از بین رفته است بنده را اجازه دادند بیایم اینجا حرف بزنم حالا مذاکرات بین الاثنین شروع شده وقتى من آمدم پشت تریبون و اجازه گرفتم دیگر کسى حق ندارد وسط حرف بنده حرف بزند من با آقاى طباطبایى کار ندارم اصولاً عرض می‌کنم یک مطلبى را عرض می‌کنم این موضوع شهربانى از شهریور ماه سال گذشته که وضعیت عوض شد خواهش می‌کنم آقاى وزیر کشور توجه کنند این مطلب را باید به صورت جلسات مجلس رجوع کنید حاکى است که ما خیلى صحبت کردیم که ما یک شهربانى می‌خواهیم که وظایف خودش را انجام بدهد و یک شهربانى باشد که مال کشور باشد توجه بفرمایید این یک مطالب اساسى بود. از اولش چون قبل از شهریور شهربانى همه چیز مال دیگرى بود. شهربانى هم مال دیگرى بود ما آن سبک و رویه را نمی‌خواستیم بالاخره وقتى که عوض شد ما دیگر آن رویه را که نبایستى بخواهیم. شهربانى باید مال دولت باشد تابع اجرا و بالاخره نیات دولت وقت که برگزیده مجلس شوراى ملى است باید باشد نه این که بالاخره تابع افکار جاى دیگر باشد (صحیح است) بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم حضرتعالى که در وزارت کشور هستید و شهربانى هم که جزء وزارت کشور است و شما هم که حقیقتاً یک مرد شریف و وظیفه‌شناس و طرف اعتماد مجلس شوراى ملى هستید این را محض رضاى خدا برایش یک قدمى بردارید حقیقتاً کارى بکنید این شهربانى را که مال مملکت باشد

+++

حفظ جان و مال و ناموس مردم را بکند نه این که یک دستگاهى باشد یک کانونى باشد که انسان بتواند به آن نگاه کند (صحیح است) تا قبل از شهریور به قسمى بود که همه نگرانى داشتند از جهتى و بعد از شهریور هم به جهت دیگرى باید نگرانى داشته باشند این خوب نیست. بنده چون یک مسائلى است که از نقطه‌نظر حیثیات ملى خودمان دوست ندارم هیچ وقت بازتر عرض کنم منتها اختصاراً عرض می‌کنم شهربانى آقا در این فاصله از شهریور گذشته تاکنون وظایف خودش را انجام نمی‌داد تنها رئیسش عوض شده و فعلاً که خوشبختانه رئیس شهربانى یک شخص شریفی است و خوب ایشان یک کسى است که هیچ غرض و مرض ندارد (صحیح است) بنده عرض می‌کنم حالا شما تمام افراد حتى پاسبان‌ها را هم باید عوض بکنید تمام اینها آلوده شده‌اند و افکارشان خراب شده است و تمام عرض می‌کنم که با این عمل موافق هستند. آقا این افراد را بردارید (عده‌ای ازنمایندگان - انشاء‌الله) قانون بیاورید اینجا چرا آقا این نظام وظیفه‌ها را نمی‌آورید تمام را پاسبان کنید. این افرادى که گرفته می‌شود. یک قسمتش را بیاورید پاسبان کنید (عده‌ای از نمایندگان - نمی‌شود آقا نمی‌شود) چه مانعى دارد آقا یک ماده واحد بیاورید بدهید به مجلس مجلس هم اجازه می‌دهد که یک افرادى را که بالاخره در سربازخانه کار می‌کنند بعد از این که خدمات نظامى مقدماتى و تعلیماتى آنها تمام شد یک سال و نیم هم در اینجا خدمت کنند یا لااقل یک دسته مردمى باشند اینها که افکار خراب سابق را نداشته باشند. دزدى می‌شود در این شهر هزار اعمال دیگر واقع می‌شود ما تمامش را می‌دانیم این است عرض می‌کنم نظر خاصى هم ندارم فقط این است که مجلس همه این نظر را دارند که شهربانى باید یک مؤسسه‌اى باشد که همه چیز مردم را حفظ کند و این کار را باید در درجه اول مورد نظر قرار بدهد بیشتر از این هم بنده اینجا توضیح عرض نمی‌کنم.

مخبر - خیال می‌کنم که نماینده محترم خودشان هم تصدیق بفرمایند فرمایشاتى که فرمودند هیچ مربوط به لایحه نبود. البته همان طور که آقاى انوار تذکر دادند شور کلیات این لایحه تمام شده و فرمایشات جنابعالى ممکن است خیلى صحیح هم باشد اما ربطى به این لایحه که مربوط به آموزشگاه شهربانى است ندارد البته آقاى وزیر کشور فرمودند که اصلاح شهربانى مورد توجه است و امروز خودتان تصدیق فرمودید که یکى از بهترین افسران ارشد که به شایستگى و بى‌طمعى و حسن اداره معروف است در رأس اداره شهربانى قرار گرفته است (صحیح است) و باید مجال داد چون ایشان تازه وارد شده‌اند یک فرصتى به دست بیاورند و آن طور که منظور حضرتعالى است و مورد توجه دولت و مورد علاقه تمام مردم این مملکت است اینجا را اصلاح کند (صحیح است) البته همه علاقه‌مند‌ند و مجلس شوراى ملى هم همیشه این نظر را به دولت تأیید کرده است حالا هم که بهترین افسرها در رأس شهربانى قرارگرفته است اطمینان داشته باشید که منویات آقایان همه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

رئیس - این بدیهى است که اولین قدم اصلاح شهربانى همین مؤسسه است مسلم است دیگر علم بر همه چیز مقدم است و هادى همه علم است (صحیح است). معلوم می‌شود آقاى وزیر کشور هم مایل است به این که انشاء‌الله شهربانى آن طورى که مقصود و دلخواه همه است اصلاح کند و در این صورت باید موافقت کرد زودتر کارشان تمام شود و به نتیجه برسند.

بعضى از نمایندگان - مذاکرات کافى است کافى است.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده اول موافقین با این ماده برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده دوم - به هر یک از دانشجویان در مدت تحصیل از محل بودجه شهربانى ماهیانه 600 ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می‌شود. به علاوه هزینه غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشگاه خواهد بود.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده دوم موافقین با این

+++

ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم - دانشجویانى که از عهده امتحانات آموزشگاه برآیند در صورتی که در بدو ورود داراى گواهینامه دوره کامل دبیرستان باشند یا پایه سه کشورى در صورتی که داراى دانشنامه لیسانس باشند با پایه 4 به خدمت اداره کل شهربانى پذیرفته می‌شود. دوره تحصیلى در آموزشگاه و کار‌آموزى جمعاً دو سال خواهد بود.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى -به طورى که تذکر داده شد شور دوم این لایحه است و فقط مذاکرات در اطراف مواد باید صورت بگیرد بنده هم در اطراف این ماده نظرى دارم اگر آقاى وزیر کشور توجه بفرمایند یعنى رعایت بکنند وقتى که در مجلس لایحه خودشان مطرح می‌شود تمام توجهات­شان را متوجه لایحه خودشان بکنند (خنده نمایندگان) بنده این قدمى که برداشته شده براى اصلاح شهربانى از هر جهت قابل تقدیر می‌دانم آقایان رفقاى بنده هم تصور می‌کنم با این نظر بنده موافق باشند حالا براى تشویق آن اشخاصى که باید وارد در آموزشگاه بشوند بنده یک پیشنهاد مختصرى دارم و چون در شور دوم است بسته به قبول آقاى وزیر و مخبر کمیسیون است و دیگر برنمی‌گردد برود به کمیسیون و دو مرتبه در اطراف پیشنهاد بنده صحبت شود. این است که براى پیشرفت این آموزشگاه و تشویق دانشجویان این آموزشگاه بنده پیشنهاد کردم که خدمت نظام وظیفه افرادى که وارد در این آموزشگاه می‌شوند از بین برود و معاف باشند زیرا که در این آموزشگاه همان قسمت عملیات نظامى که به دانشجویان در دانشکده افسرى داده می‌شود همان عملیات هم اینجا براى این دانشجویان هست و به علاوه جریاناتى که مربوط به امنیت داخلى و امنیت کشورى است به این جهت بنده پیشنهاد کردم یک تبصره را که آقاى وزیر و آقاى مخبر موافقت کنند.

مخبر - اجازه می‌فرمایید؟ البته نظریاتى که نماینده محترم در مجلس شوراى ملى اظهار می‌فرمایند غالباً صحیح و به عقیده بنده وارد است. خوشبختانه در این موضوع هم که مورد توجه‌شان قرار گرفته و مربوط به خدمت وظیفه می‌شود حالا اصلاح قانون نظام وظیفه از طرف دولت به مجلس شوراى ملى تقدیم شده است و کمیسیون مشغول شور در آن لایحه است و شاید تا هفته آتیه خبر آن هم تقدیم بشود و مجلس موفق شود که لایحه نظام را مورد شور قرار بدهد و اگر آقاى اوحدى هم موافقت بفرمایند این پیشنهاد خودشان را موکول به طرح آن لایحه در مجلس بفرمایند بهتر است و آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند ضمن این لایحه نمی‌توانند با این پیشنهاد موافقت بفرمایند زیرا خدمت نظام وظیفه یک خدمت مقدسى است که تمام افراد کشور ولو این که هر خدمت دیگرى هم بهشان رجوع شود و خدمات لازمى هم داشته باشند نباید از این خدمت مقدس سربازى معاف بشوند. البته وقتى که لایحه نظام وظیفه در مجلس مورد بحث قرار گرفت نماینده محترم هم پیشنهاد بدهید و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

رئیس - آقاى انوار

انوار - موافقم

رئیس - آقاى هاشمى‏

هاشمى - بنده در شور اول لایحه معتقد بودم که شرط ورود به این آموزشگاه دانشکده را یک اندازه سهل‌تر قرار دهند یعنى داشتن گواهینامه سیکل اول کافى باشد براى این که کشور و مملکت ما نیازمند است به وجود کارمندان خوب شهربانى. یک عده زیادى در این آموزشگاه و دانشکده باید تربیت بیابند که زودتر به درد کشور و عموم شهرستان‌ها بخورد. اگر دلیل مقنعى باشد براى این که حتماً باید تصدیق و گواهینامه سیکل دوم متوسطه را در دست داشته باشد باز چندان اصرارى ندارم در این موضوع فقط خواستم توضیح بفرمایند که علت چه بوده است که داشتن گواهینامه سیکل دوم و درجه لیسانس را مناط قرار دادند. در صورتی که این آموزشگاه یک آموزشگاه فنى است و اگر بعد از سال نهم هم این جوان‌ها به این آموزشگاه

+++

وارد شوند ممکن است که زودتر وجودشان مثمر به ثمر واقع شود و به علاوه بر جمعیت دانشجویان هم افزوده خواهد شد.

مخبر - دولت فوق‌العاده اهمیت می‌دهد به این مدرسه و این آموزشگاه که دانشجویانى که از آنجا خارج می‌شوند و به خدمت شهربانى گمارده می‌شوند اینها داراى معلومات کافى بوده و اطلاعات وسیع از علم و دانش داشته باشند. به این جهت دولت شرط ورود به این آموزشگاه را داشتن دوره کامل متوسطه قرار داده و گمان می‌کنم که نماینده محترم با توجهى که خودشان دارند که حقیقتاً افسران شهربانى باید مردمان خوب و شایسته باشند موافقت بفرمایند به همین ترتیب بگذرد.

رئیس - تبصره پیشنهادى آقاى اوحدى‏

تبصره - زیر را به ماده سوم پیشنهاد می‌کنم دارندگان گواهینامه دوره کامل دبیرستان یا دانشنامه لیسانس از خدمت نظام وظیفه معاف خواهند بود. اوحدى‏

طباطبایى - رأى رأى آقا قبلاً توضیح داده است.

اوحدى - اجازه می‌فرمایید یک توضیحى بدهم.

رئیس - شما توضیح خودتان را دادید و آقاى مخبر هم جواب دادند.

اوحدى - اجازه بفرمایید پیشنهاد دادم یک توضیحى بدهم. مطابق نظامنامه‏

رئیس - بفرمایید

اوحدى - قسمتى را که آقاى مخبر محترم فرمودند که لایحه نظام وظیفه مطرح است بنده هم مطلع هستم که مطرح است ولى او مربوط به این لایحه نیست زیرا کسى مقید نشده که در لایحه نظام وظیفه پیشنهاد بنده را که مربوط به این آموزشگاه است در آنجا قبول کند. آن یک لایحه‌اى است که سیر قانونى‌اش را می‌کند و این هم یک لایحه‌اى است جداگانه بنده براى تشویق این قضیه و پیشرفت این کار این پیشنهاد را کرده‌ام و خواهش می‌کنم که آقاى وزیر و آقاى مخبر قبول بفرمایند این پیشنهاد را یا نظر بنده را تأمین کنند که این کار خواهد شد. در آن قانون نظام وظیفه اگر تعهد می‌فرمایند که این کار خواهد شد بنده حرفى ندارم. اما اگر این تعهد را نکنند روى این پیشنهاد ایستاده‌ام رد و قبول هم با مجلس است ولى همین قدر عرض می‌کنم که اگر مجلس این آموزشگاه را می‌خواهد باید توجه به این پیشنهاد بنده داشته باشد.

جمعى از نمایندگان - رأى رأى‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به این تبصره پیشنهادى که آقاى اوحدى داده‌اند موافقین برخیزند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد. رأى گرفته می‌شود به ماده 3 موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده چهارم:

ماده چهارم - بین فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کسانى که براى خدمت در قسمت انتظاماتى در نظر گرفته شوند علاوه بر پایه مربوطه به درجه رسدبان دومى نیز نائل می‌شوند و آن که داراى دانشنامه لیسانس هستند پس از طى یک سال خدمت با درجه رسدبان دومى با رعایت سایر مقررات به درجه رسدبان یکم ارتقا می‌یابند. ترفیعات بعدى آنان از هر جهت مطابق مقررات قانونى خواهد بود.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده یک نظرى داشتم که آن نظر بنده در این قسمت تأمین شده است. یک قسمت دیگرش هم حالا در نظرم آمده است. حالا چون قوانینى که می‌نویسیم براى عمل می‌نویسیم از این جهت این قوانین جهت علمى‌اش را تأمین می‌کند که آنها بروند به مدرسه براى آموختن علم ولى اینها باید داراى عمل هم باشند. اشخاصى که مستخدم رسمى هستند باید داراى عمل باشند. یعنى همین طور که امتحان علمى می‌دهند امتحان عمل بدهند. نه همین طور مثل سابق که هر کسى یک ورقه دستش بود فوری یک مقامى به او می‌دادند. بنده نظرم این است که مستخدم می‌آوریم و استخدام می‌کنیم در یک موارد که خیلى اهمیت دارد مثل نظمیه مثل شهردارى و این چیزها باید قبل از این که درجه رسمى بهشان می‌دهیم امتحان عملى هم بدهند. اینجا در

+++

ماده سوم بنده خواستم پیشنهاد کنم قبل از آن که پایه کشورى را بهش بدهیم بعد از این که امتحان علمى داد امتحان عملى هم بدهد. چون اینجا مقام عمل است و ما باید از این مستخدم خودمان عمل بخواهیم. این در قسم دومش نوشته است که بعد از یک سال خدمت آن وقت رتبه بهش داده شود این است که بنده پیشنهاد می‌کنم اگر آقاى وزیر کشور موافقت می‌فرمایند بنده توضیح هم دارم که اگر یک سال خدمت تمام شد و می‌خواهید درجه هم بهش بدهید همان طور که در قسم دوم یک سال خدمت برایش قائل هستیم براى این که پایه دوم بهش بدهیم این را هم باید یک سال خدمت داشته باشد یعنى امتحان عملى براى آنها خیلى لازم است و احتیاج هم داریم که بعد از این تنها محور را علم مناط قرار ندهیم و علم را با عمل توأماً مناط قرار بدهیم. این است که پیشنهاد می‌کنم قبل از این که رتبه رسدبانى بهش بدهیم امتحان یک سال همین جورى که براى قسم دومش یک سال امتحان عملى دارد اینجا هم یک سال امتحان عملى ازشان بخواهید.

مخبر (امیر تیمور) - در شور اول هم آقاى انوار در این موضوع فرمایشاتى فرمودند. عرض کردم نظر ایشان در کمیسیون تأمین شده است زیرا به مجرد این که یک دانش آموزى از مدرسه خارج شد فورى وارد خدمت نمی‌شود. این یک سال باید جلب نظر مافوق خودش را بکند آن وقت داراى درجه می‌شود و به کار گماشته می‌شود بنابراین نظر آقا تأمین است.

رئیس - آقاى فیاض‏

فیاض - در این ماده کلمه خدمت دو جا ذکر شده یک جا با قید انتظامى نوشته شده در سطر سوم نوشته شده پس از طى یک سال خدمت اینجا به طور ابهام نوشته شده است. مطلق است و ابهام دارد و معلوم نیست این یک سال خدمت انتظامى است یا غیر انتظامى است؟ این را توضیح بدهند آنها انتظاماتى فقط است یا مطلق خدمت است؟ این را آقاى مخبر توضیح بفرمایند.

مخبر - این خدمت هم مربوط به کار انتظاماتى است و یکى‌اش هم مربوط به کار دیگرى است چون کارهاى شهربانى دو جور است یک کارهایى است مربوط به کسانی که درجه دارند و از آن حیث خدمت می‌کنند و مربوط به درجه است در هر دو صورت باید اینها خدمت انتظامى هم بکنند.

رئیس - پیشنهاد آقاى دکتر ادهم.

پیشنهاد می‌کنم به جاى علاوه بر پایه کشورى نوشته شود.

دکتر ادهم - تصور می‌کنم در عبارت اگر پایه کشورى که در ماده بالاتر هم ذکر شده است نوشته شود بهتر است و روشن‌تر خواهد بود اینجا که نوشته شده بین فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کسانى که براى خدمت در قسمت انتظاماتى در نظر گرفته شدند علاوه بر پایه مربوط اگر به جاى علاوه برپایه مربوط (پایه کشورى بنویسند بهتر است بعد) به درجه رسدبان دومى نیز نائل می‌شوند این طور. اگر نوشته شود تصور می‌کنم که عبارت روشن‌تر می‌شود.

مخبر - فرقى نمی‌کند بنده موافقت می‌کنم با پیشنهاد ایشان.

رئیس - آقاى وزیر کشور هم موافقند؟

وزیرکشور - بلى‏

رئیس - آقایانى که موافقت دارند با ماده چهار و با این اصلاح برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 5

ماده 5 - داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل به پایه کشورى لااقل پنج سال در اداره کل شهربانى و دوایر تابعه خواه در مرکز یا شهرستان‌ها خدمت نمایند و هر گاه از انجام این تعهد خوددارى نمایند باید همه وجوهى را که مطابق ماده دوم دریافت کرده به انضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده است کار سازى نمایند و همچنین از پایه کشورى و درجات نظامى محروم خواهند بود.

+++

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - به نظر بنده این قانون روی هم رفته زیاد منطقى و منصفانه نوشته نشده است یک نفرى را می‌برند به آموزشگاه دوره آموزشگاه را طى می‌کند بعد یک پایه می‌گیرد اینجا نوشته است و شرط شده است این آدم لااقل پنج سال مأمور شهربانى یا دوایر مربوطه به شهربانى باشد اگر نبود، اگر نخواست، اگر خواست بیرون بیاید قید کرده‌اند تمام آنچه را که از حیث حقوق غذا لباس به او دادید ازش پس بگیرید این تا همین جا هم به نظر من زیاده­روى شده ولى زیادترش حالا خوب اگر یک منطقى داشته باشد تناسبى هم داشته باشد می‌شود موافقت کرد ولى به آخر ماده هم ملاحظه بفرمایید می‌نویسد بعد از این که این خسارت از او گرفته می‌شود، همچنین از پایه کشورى و درجات نظامى هم محروم خواهند بود. این دیگر چرا؟ مادتاً از حیث غذا و لباس پراخته است، آموزشگاه را دیده خدمت هم کرده، به یک مقام و رتبه هم رسیده است دیگر رتبه‌اش را من تقاضایم این است که پایه و رتبه را که او دارد ازش نگیرند خسارات شما را از لحاظ نگهدارى که از آنها کرده‌اید غذایش داده‌اید لباس داده‌اید قبول داریم ولى از پایه کشورى و درجات نظامى محروم خواهند بود چرا علاوه بر این عبارت درست نیست و بنده ملتفت نشدم که مقصود شما این است که آن پایه که شما در آنجا به او داده‌اید از او پس می‌گیرید و این آدم دیگر حق رفتن به ادارات دیگر ندارد چرا؟

مخبر - این ماده عبارت صریحى است اگر براى نماینده محترم ابهامى باشد تمنا می‌کنم توجه به توضیحى که عرض می‌کنم بفرمایید و امیدوارم که رفع ابهام ازشان بشود منظور این است این آموزشگاهى که در اداره کل شهربانى دولت تأسیس می‌کند و دانش آموزانى که در آنجا تحصیل می‌کنند مدت دو سال هم براى آنها وقتش معین شده است که این مدت با پول دولت و غذاى دولت تأمین می‌شود دولت این خسارت را متحمل شد وقتى که بیرون بیاید براى خدمت دولت صرف وقت کند و تعهد کند که اقلاً پنج سال بعد از این که بیرون آمدند به خدمت دولت مشغول شوند و اگر یک آدمى پیدا شد با پول دولت با خرج دولت تحصیل کرد و تربیت شد بعد بیاید بگوید من خدمت نمی‌کنم اینجا شرط شد که اگر چنین افرادى ولو فرض پیدا شوند بهشان گفته شود شما آقا اصل خرجى را که دولت براى شما کرده است محروم خواهند بود این ماده روشن است و ابهامى ندارد.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده یک پیشنهاد اصلاحى کردم که در سطر آخر ماده کلمه همچنین به نیز تبدیل شود

رئیس - آقاى اوحدى شما هم فرمایشى دارید یا پیشنهاد دارید؟

اوحدى - بنده تصور می‌کنم که این مذاکره در کمیسیون براى تعیین مدت محرومیت شده آیا آقاى مخبر تصور نمی‌کنند که در چاپ این لایحه اشتباهى شده باشد؟ (مخبر - خیر خیر) زیرا آنجا کاملاً صحبت شد که براى ابد نبایستى از خدمات و درجات محروم بمانند یک مدت معینى باشد و یادداشت هم این طور شده است اگر نظر بنده صحیح است آقاى وزیر و آقای مخبر در این قسمت موافقت بفرمایند که لااقل درمدت دو سال محروم باشند نه براى ابد محروم باشند

مخبر - مذاکره که در کمیسیون شد روى این اصل بود که کسانى که از آموزشگاه بیرون بیایند و بخواهند ترک خدمت شهربانى را بکنند براى ابد از خدمات دولت محروم باشند ما این مجازات را خیلى زیاد دانستیم و این طور تصمیم گرفتیم که از درجاتی که به او تعلق می‌گیرد از آن درجات محروم است و الا از خدمات دولتى که محرومش نکردیم پس از این که این هزینه که دولت کرده و مخارج لباس و غذاش را هم پرداخت اگر بخواهد در سایر دوایر دولتى کار بگیرد این اشکالى ندارد و می‌تواند بگیرد ولى گفتیم از این درجات محروم است و با پیشنهاد آقاى انوار هم بنده موافق هستم

+++

رئیس - آقاى سزاوار

سزاوار - به نظر بنده اگر توجهى بشود لایحه که دولت پیشنهاد کرد منظور از تأسیس این آموزشگاه در اداره کل شهربانى براى این است که شهربانى داراى یک مستخدمین تحصیل کرده در آتیه باشد و البته به نظر بنده این مواد و این ماده را هر چه سخت‌تر بگیریم از این که اشخاصى که ادامه تحصیل می‌دهند در آن وقتی که باید شهربانى از آنها استفاده بکند به تشبثاتى که ما مخارج تحصیل‌مان را می‌دهیم از کار خارج شوند و شانه از کار خالى کنند اگر جلوگیرى بتوانید بکنید بهتر است و الا نقض غرض می‌شود و این قسمت که نوشته شده اگر بنا باشد تنها راه منحصر به فرد باشد که فقط مخارج گرفته شود و اخراج شود باور کنید که تمام این دانشجویان متشبث می‌شوند و مخارج تحصیلى را خواهند پرداخت در نتیجه باز هم شهربانى آن منظورى را که داشته است تأمین نمی‌شود این است که بنده عقیده دارم در این ماده از خدمت محروم باشند و از خدمت در سایر وزارتخانه‌ها هم به نظر بنده استخدام نشوند این بسیار صحیح است به عقیده بنده‏

رئیس - پیشنهادات خوانده می‌شود: تبصره پیشنهادى آقاى بیات‏

تبصره ذیل را به ماده 5 پیشنهاد می‌نماید:

تبصره - داوطلبان می‌توانند مدت خدمت نظام وظیفه خود را هم مدت پنج سال تعهد فوق اضافه نموده و خدمت نمایند.

رئیس - آقاى بیات‏

بیات - اینجا دو موضوع در نظر هست یکى البته خدمتى است که در اینجا می‌کنند خدمت به مملکت است و خیلى هم البته خدمت مهمى است و اشخاصى که بنا است خدمت بکنند اولاً بایستى بروند خدمت نظام وظیفه کنند بعد بیایند به خدمت و این مقصودمان را تأمین نمی‌کنند از لحاظ تشویق هم که شده است بنده عقیده دارم که همین طوری که پیشنهاد کردم این دو سال مدت خدمت نظام وظیفه را هم اینجا انجام دهند و این دو سال خدمت نظام وظیفه به این خدمتى که در شهربانى تعهد کرده‌اند اضافه شود و خدمت نظام وظیفه را هم در همین جا انجام بدهند. مثلاً در ماده 5 نوشته شده است که آقایان تعهد می‌کنند بنده پیشنهاد کردم که هر کدام از آقایان داوطلب باشند می‌توانند خدمت نظام وظیفه خودشان را که می‌خواهند در قشون انجام بدهند در اینجا انجام بدهند که این خدمت جز مدت پنج سال و اضافه بر آن شود و از این طرف هم از وجود یک همچو اشخاص که تربیت شده‌اند بیشتر براى این خدمت استفاده شود این است که بنده خواستم توجه آقایان را معطوف نمایم که توجه بفرمایند که این خدمت در اینجا انجام شود

وزیرکشور - بنده تقاضا می‌کنم که این را بگذاریم در قانون دیگر چون که در این موضوع وزارت جنگ هم دخالت دارند و لایحه نظام وظیفه الان در کمیسیون مطرح است و در آنجا هر چه بفرمایند ممکن است خود بنده هم حاضر شوم و قبول بشود و استدعا می‌کنم مسترد بفرمایید موقعى که لایحه نظام وظیفه که مطرح شد آن وقت.

مخبر - منظور دولت این است که موقعى که قانون نظام وظیفه را .... توجه می‌فرمایید آقاى بیات؟ منظور دولت این است موقعى که قانون نظام وظیفه را مجلس تصویب کرد و این کشور پذیرفت نظام وظیفه را این موضوع را به جاى اصل باید قبول کند یعنى هیچ چیز مانع از آن خدمت مقدس نمی‌شود و این خدمت بر تمام افراد این کشور واجب است و باید در موقع خودش خدمت سربازى را انجام بدهد حالا خواه این سرباز وظیفه داراى تحصیلات لیسانس باشد یا داراى دکترا باشد یا تحصیل کرده آموزشگاه شهربانى باشد آن یک خدمت دیگرى است این یک شغل دیگرى است آن وظیفه است این شغل است آقا موافقت بفرمایید همین طور که آقاى وزیر کشور هم فرمودند این لایحه به همین شکل بگذرد و البته اگر نظریاتى داشته باشید در موقعى که لایحه نظام وظیفه مطرح می‌شود اینها در آن موقع اجرا شود زیرا هیچ چیز مانع از این خدمت مقدس وظیفه نمى‌شود.

+++

رئیس - آقاى ملک مدنى

ملک مدنى - بیاناتى را که آقاى بیات فرمودند البته بیان مفید و لازمى است و مخصوصاً بنده جلب نظر آقاى وزیر کشور را می‌کنم. عرض کنم آموزشگاه را باید ما یک مزایایى برایش قائل شویم که اشخاص داوطلب شوند قبول کنند اگر این وضعیت را ما قبول نکنیم تصور نفرمایید کسى حاضر باشد بیاید سیصد ریال چیزی نیست که در اینجا زندگى او را تأمین کند نظر آقاى بیات و بنده هم که با ایشان موافق هستم این است که ما در اینجا خدمت نظام وظیفه را هم ضمیمه کنیم که از نقطه‌نظر خدمت، خدمت نظام که خدمت مقدس است و کاملاً صحیح است این هم یک نوع خدمتى است چه فرق می‌کند به عقیده بنده وظیفه یک نفر مأمور شهربانى بیشتر از یک نفر افسر نظامى است از نقطه‌نظر احتیاجاتى که کشور به افسران شهربانى دارد. بنده خیال می‌کنم اگر موافقت بفرمایید هیچ مانع در قانون نظام وظیفه نیست وزارت جنگ هم شاید مخالفتى نداشته باشد.

مخبر - بنده عرض نکردم که این مانع نظام وظیفه است ولى به طوری که عرض کردم به عنوان اصل قبول شده است که هیچ چیزى مانع از خدمت سربازى نیست و خدمت سربازى خدمت مقدسى است ولى دوره اول آموزشگاه هم تعیین شده و شاید تا سه چهار روز دیگر هم تمام عده از این دانش آموزان هم تحصیلات خودشان را تمام کرده‌اند و وارد خدمت می‌شوند و البته بهتر خواهد بود که اینجا دانش آموزان هم تحصیل کشورى داشته باشند هم تحصیلات افسرى را در موقع خود بهره‌مند شوند و نظر جنابعالى هم در موقع طرح لایحه نظام وظیفه تأمین خواهد شد امیدوارم با این ماده به همین ترتیب موافقت بفرمایید. (بعضى از نمایندگان - رأى بگیرید)

پیشنهاد آقاى اعتبار

در آخر تبصره پیشنهادى آقاى بیات اضافه شود چنانچه خدمت شهربانى را ترک گویند خدمت نظام وظیفه را انجام دهند.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - اصل فکر کاملاً صحیح است. به نظر بنده که ما همین قدر که علاقه‌مندیم به شهربانى براى افسران خوب است که طرف اعتماد جامعه باشند همان اندازه هم باید همین قسمت را اهمیت بدهیم و هر قدر ممکن است تشویق کنیم که اشخاص خوب به آموزشگاه وارد شوند و دوره آن را طى کنند این اصل کاملاً صحیح است این را اگر ما موفق نشویم آقاى امیر تیمور و آقاى وزیر محترم کشور باید بدانند که این هم در مرحله خودش کم‌تر از همان خدمت مقدس که آقاى امیر تیمور اشاره به آن می‌کنند نیست بلکه از نقطه‌نظر جامعه شاید یک قدرى هم مفیدتر باشد بنده نظرم این بود که از آن طرف ما نباید راه باز کنیم که حتى‌الامکان از خدمت سربازى بگریزند به این وسیله یک عده بروند و پس از این که از این جریان راحت شدند دو مرتبه برگردند بروند دنبال کار خودشان از نظر این که از انجام خدمت سربازى شانه خالى نکنند از این جهت بنده با آن که با آن پیشنهاد آقاى بیات کاملاً موافق هستم معتقد هستم در ضمن آن پیشنهاد اگر موافقت بفرمایید این جمله اضافه شود که اگر چنانچه خدمت شهربانى را ترک کنند مکلفند دو مرتبه خدمت سربازى‌شان را انجام بدهند تا هر دو منظور تأمین شود (صحیح است)

رئیس - آقاى دشتى فرمایشى دارید؟

دشتى - بعد از دستور عرض دارم‏

بیات - بنده اصلاح آقاى اعتبار را قبول می‌کنم‏

رئیس - رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى بیات با اصلاحى که آقاى اعتبار پیشنهاد کردند موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم با پیشنهادات مراجعه می‌شود به کمیسیون، ماده ششم‏

ماده 6 - برنامه آموزشگاه به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - دو سه سال پیش از این بنده رفته بودم کرج آنجا از قضایا یکى از شاگردان مدرسه فلاحت صحبت می‌کردیم و در برنامه‌شان صحبت شد گفتند به این که یک قسمت

+++

زیاد برنامه مدرسه فلاحت کرج عبارت است از ادبیات و فلسفه و اخلاق و این چیزها حتى یادم می‌آید که می‌گفتند براى معلم ادبیات فارسى هفته دو مرتبه از کرج اتومبیل می‌فرستند به تهران که در دانشکده فلاحت به آنها درس بدهد که عمعق بخارایى مثلاً در یک قصیده چه گفته است حالا آقاى وزیر کشور خواستم از شما استدعا کنم که به من بفرمایید که چرا یک آموزشگاهى که اختصاصى است و فقط کارهاى نظمیه را باید انجام بدهد این چرا از شوراى عالى فرهنگ برنامه می‌خواهد؟ و شوراى فرهنگ برنامه او را ترتیب بدهد از این حیث مى‌پرسم اگر شوراى عالى فرهنگ بخواهد چیز کند. شوراى عالى فرهنگ مرکب است از معلمین دانشکده‌ها و رؤساى دانشکده‌ها و هر کدام که بخواهند از مدرسه خودشان چیزى اضافه کنند پرگرام مفصلى از تاریخ و جغرافى و ادبیات و فلسفه پسیکولژى براى آنها درست شود بعد هم یک صاحب‌منصب نظمیه که بیرون می‌آید ابداً به درد شهربانى نخورد افسر شهربانى مثلاً بنشیند و شعر بگوید عرض شود البته یکى از بهترین فکرها این است که از براى مؤسسات مملکت یک فکر عملى بکنند و مدرسه دایر بکنند براى این که اعضاى این مؤسسه از روى بصیرت و علم و اطلاع کار خودشان را انجام بدهند حتى بنده معتقدم و خواهش می‌کنم از آقاى وزیر کشور اگر بتوانند این صاحب‌منصبان فعلى را هم تربیت کنند یعنى یک تعلیمات اخلاقى به آنها بدهند حتى پاسبان‌هاى فعلى را هم باید کنفرانس‌هایى تشکیل بدهند که آنها را به خدمت مردم آشنا بکنند و ممکن است خیلى مفید واقع شود یعنى یگانه راهى که ممکن است ما را از این انارشى و این هرج و مرج نجات بدهد این است پس بنده اصولاً با تأسیس دانشگاه و آموزشگاه مخالف نیستم فقط بایستى در اینجا مراعات این نکته را بکنند که این آموزشگاه باید صاحب‌منصب تهیه بکند براى کارهاى شهربانى بنابراین قید این که برنامه این آموزشگاه را شوراى عالى فرهنگ تصویب کنند این چیز دکلاسه بى‌معنى است و بایستى خود صاحب‌منصبان ارشد شهربانى این برنامه را تهیه بکنند و این به نظر بنده بهتر است.

وزیر کشور - چون در قانون هست که کلیه برنامه‌ها باید به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد و قیدى که در این ماده شده به این مناسبت است و الا خود بنده نظرى ندارم و بسته به نظر مجلس است.

مخبر - بنده تصور می‌کنم نظر آقاى دشتى کاملاً تأمین است چون شوراى عالى فرهنگ که بدون اطلاع و نظریات اداره شهربانى این عمل را نمی‌کند و برنامه با نظر خود اداره شهربانى تهیه می‌شود و می‌فرستد به شوراى عالى فرهنگ چون در قانون است که کلیه برنامه‌ها باید به تصویب شورایعالى فرهنگ برسد دراین مورد هم برنامه آموزشگاه شهربانى به آنجا خواهد رفت بنابراین نظر آقا تأمین است و نگرانى نیست‏

رئیس - آقاى رضوى

رضوى - عرض می‌کنم هر یک از این دانشنامه‌ها یک ارزش خاصى دارد این آموزشگاهى که براى شهربانى تشکیل می‌شود البته می‌خواهد یک افسر یک صاحب‌منصبانى براى شهربانى تهیه کند برنامه که باید در آنجا به کار برود به طورى باید باشد که صرفاً به درد این مؤسسه بخورد اگر بنا باشد شوراى عالى فرهنگ برنامه بنویسد نتیجه این خواهد بود که جنبه عمومى پیدا می‌کند و ممکن است بعداز این که ما در ماده پیش‌بینى کردیم که از پایه کشورى و درجات نظامى محروم می‌شود وقتى که شوراى عالى فرهنگ مداخله کرد قضیه عملى شدنش مشکل خواهد شد به علاوه ممکن است برنامه شهربانى را یک شخص مطلع و متخصص در امور شهربانى بنویسد که داراى اطلاعات کافى باشد که بالاخره شاگردانى که در آن مدرسه تربیت می‌شوند به درد این کار بخورند و بعد از این که دوره دانشکده را تمام کردند دیگر محتاج نباشند که در جاى دیگر هم کار بکنند و عملیات بکنند.

رئیس - آقاى جهانشاهى

مصدق جهانشاهى - بنده عرض مفصلى ندارم اظهارات آقاى دشتى کاملاً منطقى بود براى این که آن نتیجه که وزارت کشور می‌خواهد بگیرد وقتى که برنامه در جاى دیگر

+++

تصویب شود نتیجه معکوس گرفته خواهد شد خودشان هم در جزو بیاناتشان فرمودند موافقم پس این ماده را به عقیده بنده بگذاریم باشد تا مشورتى رویش بشود بنده نمی‌گویم به کلى اهل علم را محروم کنند و از وزارت معارف هم یک نفر و دو نفر در پروگرام نظر کنند.

مخبر - عرض کردم منظورى که آقاى دشتى داشتند و نظر جنابعالى دراین ماده تأمین شده است زیرا کلیه برنامه‌هایى که در کشور وضع می‌شود باید به تصویب شوراى عالى فرهنگ برسد منتها این برنامه و موادى که باید در این آموزشگاه تدریس شود خود اداره شهربانى می‌نویسد بعد شوراى عالى فرهنگ هم این برنامه را تصویب خواهد کرد و شوراى عالى فرهنگ هیچ وقت نمی‌گوید آقا شما نمى‌فهمید باید من بنویسم برنامه را شهربانى خودش می‌نویسد و احتیاجاتش را در نظر می‌گیرد و براى تصویب به شوراى عالى فرهنگ می‌فرستد و شوراى عالى فرهنگ هم با در نظر گرفتن احتیاجات اداره شهربانى و تأمین نظریات آنها تصویب خواهد کرد.

رئیس - موافقین با ماده ششم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد یک ماده الحاقیه هم هست‏

دکتر طاهرى - ماده الحاقیه باید بماند براى بعد و برود کمیسیون.

رئیس - بسیارخوب می‌رود به کمیسیون آقاى وزیر کشور

5 - تقدیم یک فقره لایحه قانونى راجع به تعدیل قانون مال‌الاجاره ازطرف آقاى وزیر کشور

وزیر کشور - خاطر محترم آقایان مستحضر است که یک قانونى سابقاً در 1317 راجع به تعدیل مال‌الاجاره‌ها بود که مدتش منقضی شد آن قانون سابق دیگر با مقتضیات امروز وفق نمى‌دهد براى این که آن قانون تعدیل مال‌الاجاره را برده بود روى مهر 1315 که البته به هیچ وجه مناسب با امروز نیست و همه چیز هم فوق‌العاده ترقى یافته است بنابراین نه از این طرف هیچ کدام مناسب با وضعیت امروزه نیست از این طرف فوق‌العاده گزاف و از آن طرف هم همین طور لهذا یک قانونى است که براى تعدیل مال‌الاجاره‌ها تقدیم می‌شود.

6 - بیانات آقاى دشتى و پاسخ آقاى وزیر کشور

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - بنده از حضور آقاى وزیر کشور استفاده می‌کنم و می‌خواستم از ایشان خواهش کنم که این پیغام ما را به هیئت دولت برسانند و یک کارى کنند که که در اول جلسه آتیه تکلیف مطبوعات معین شود آن روز که قانون مطبوعات آمد به مجلس تمام مجلس متفق علیه بود در این مسأله که مطبوعات رکن اعظم مشروطیت است (صحیح است) و همین طور که هیچ یک از اجزاى مشروطیت نباید تعطیل بردار باشد مطبوعات هم نباید تعطیل بردار باشد ملاحظه بفرمایید امروز بیستم دى است از هفدهم آذر تا بیستم دى یک ماه و سه روز است که ما روزنامه نداریم یعنى این که افکار عمومى خفه شده است این براى یک مملکت مشروطه خجلت­آور است و دولت نبایستى از یک اغتشاشى که اتفاق افتاده سوء‌استفاده کند و مطبوعات را این طور معطل و معوق بگذارند اول گفتند که لایحه می‌خواهند بیاورند به مجلس شوراى ملى و قانونى بگذارنند براى مطبوعات را دادند و باید در ظرف دو سه روز بعدش اجازه بدهند که روزنامه‌ها دربیاید تقریباً ده پانزده روز بیست روز معطل یک نظامنامه خیلى مفصلى شدند که یکى از روزنامه‌نگارها براى بنده فرستاده بودند که بنده خیلى تعجب کردم این نظامنامه به نظر من براى اختناق مطبوعات بیشتر مناسب است تا براى اصلاح مطبوعات براى این که آقایان خیال نکنند که بنده گزاف عرض می‌کنم یک مثلى عرض می‌کنم یک شرایط خیلى زیاد و سنگینى براى مدیران جراید قرار داده‌اند که نظر اکثریت مجلس این نبود ما میل داشتیم مجلس شوراى ملى میل داشت که روزنامه‌ها به یک راه مستقیم و یک صراط صحیح و معینى بیفتد و مدیران جراید همه داراى صلاحیت علمى و اخلاقى و سیاسى و مالى باشند که در حقیقت نظر مجلس شوراى ملى تصفیه مطبوعات بود اختناق مطبوعات مجلس شوراى ملى در نظر اول میل داشت که مطبوعات به واسطه یک شرایط صحیحى مؤقر‌تر و پاکیزه‌تر و نماینده افکار عمومى بشود نظامنامه که درست کرده‌اند خیلى مفصل بود و بنده مطالعه خواهم

+++

کرد و در جلسه آتیه به عرض مجلس خواهم رساند فقط یک مسأله را بنده حالا عرض می‌کنم نوشته است اگر کسى تألیفاتى داشته باشد او دیگر معاف است یعنى دیگر لازم نیست دکتر باشد یا لیسانس باشد این یک نظرى است اگر یک کسى یک تألیفى داشته باشد بنده می‌خواهم عرض کنم این نظر صد در صد غلط است چرا؟ براى این که روزنامه‌نگارى یک فنى است و علاوه بر آن که یک فنى است باید شایستگى داشته باشد زیرا از نقطه‌نظر اخلاقى و سیاسى یک شایستگى خاصى می‌خواهد ممکن است یک کسى فیزیک خوب بداند و کتابى هم تألیف کرده باشد این نمی‌تواند روزنامه‌نویس بشود و بر عکس کس دیگری هست که داراى فن روزنامه‌نویسى و عمل روزنامه‌نویسى هست و شایستگى هم دارد و ده سال بیست سال در این مملکت روزنامه می‌نوشته و سابقه روزنامه‌نویسى دارد و به اعتراف خود بنده که روزنامه‌نویس هستم با روزنامه‌هاى فرنگى هیچ فرقى ندارد آقا اینها را باید بهشان داد. یکى از علماى بزرگ که اسمش یادم نیست با شاگردانش نشسته بود کنار حوض و درس می‌داد با استدلال براى شاگردانش ثابت می‌کرد که این حوض آب ندارد شاگردان متحیر شدند که چه کنند بعد آن عالم دست کرد زیر آب و گفت به دلیل خود آب حوض آب دارد خود آب تمام دلایل مرا باطل می‌کند حالا آقا این روزنامه‌هایى که ده سال پانزده سال با کمال مراقبت و درستى کار کرده‌اند (صحیح است) اجازه بدهید که اینها روزنامه‌هایشان را بنویسند دیگر نظامنامه نوشتن نقلى ندارد چیز عجیبى است شما پنج تا روزنامه خوب نداشتید در این مملکت (صحیح است) مسخره است این رویه شما پنج تا روزنامه خوب نداشتید توى این مملکت!؟ (صحیح است) تمام این قانون و نظامنامه‌ها براى این است که کار صحیح انجام شود و الا آنهایى که صحیح بود که نظامنامه لازم نداشت اینها را آقاى وزیر کشور به هیئت دولت بگویند که تا جلسه آینده تکلیف روزنامه‌ها معلوم شود در جلسه دیگر اینجا مفصل صحبت می‌کنم و معایب این نظامنامه را خواهم گفت‏.

وزیر کشور - عرض کنم به هیچ وجه من‌الوجوه دولت نظر به تضییق مطبوعات نداشته و ندارد در قانون خود آقایان فرمودید که نظامنامه این قانون را باید شوراى عالى فرهنگ بنویسد و بیاورد به هیئت وزرا و مخصوصاً آنچه ممکن بود با در نظر گرفتن نظریات مختلف مجلس که حتى بعضى از آقایان پیشنهاد کردند که باید دکترا باشد و عده­ای از آقایان لیسانس معتقد بودند بالاخره تمام این نظریات را ما جمع کردیم و حتى‌المقدور سعى کردیم که خیلى سهل‌تر باشد مخصوصاً برای این که گفته نشود که دولت یک نظر تضییق دارد در نظامنامه که نوشته شده است شاید یک قدرى مفصل باشد ولى شوراى عالى فرهنگ تنظیم کرد و آنقدرها هم دولت نمى‌خواست در نظریات شوراى عالى فرهنگ مداخله داشته باشند زیرا ممکن بود گفته شود که اعمال نظرى شده براى این که این هم گفته نشود حتى در نظامنامه شوراى عالى فرهنگ هم دخالتى نشد و آنچه هم به نظرمان آمد این بود که طبق نظریه مجلس شوراى ملى باشد مخصوصاً در قسمت شرایط علمى و مالى اینجا یک قسمت از آقایان پیشنهاد می‌دادند که باید مخارج اداره شش ماه را داشته باشد یک قسمت آقایان می‌گفتند سه ماه اگر به نظامنامه مراجعه بفرمایید یک ماه نوشته شده است و خیلی آسان‌تر شده است در شرایط علمى هیچ آن سخت‌گیرى که در اینجا پیشنهاد می‌شد وجود ندارد و نوشته شده است کسى که می‌خواهد روزنامه بنویسد باید ادبیات و تاریخ و جغرافیاى کشور خودش را بداند و همین کافى است و این که آقاى دشتى می‌فرمایند بهترین شرایط داشتن روزنامه است ممکن است آقای دشتى بنده پانزده سال ده سال یک روزنامه را داشته باشم و منتشر کنم ولى یک مقاله‌اش را هم خودم ننویسم آیا صرف داشتن روزنامه دلیل می‌شود که این شخصى لایقى است به خودتان مقایسه نفرمایید حالا از نقطه‌نظر ادارى اگر مفید باشد بنده هم موافق هستم با آقا می‌فرمایند یک روزنامه ده سال پانزده سال منتشر شده است این نظامنامه نمى‌خواهد ممکن است بنده هم فردا اجرت بدهم به یک کسى و ده سال پانزده سال براى بنده روزنامه بنویسد پس این دلیل نمی‌شود و بنده باز هم اطمینان می‌دهم به آقاى

+++

دشتى که براى تسریع و تسهیل آقایان روزنامه‌نگاران هیچ مسامحه و کوتاهى نکرده‌ایم و بلافاصله هم دستور داده شده که حتى شوراى عالى معارف چند روز جلسه داشته باشند که تقاضاها به تأخیر نیفتد بنابراین همان طور که عرض کردم نهایت تسریع را ما به کار برده‌ایم.

رئیس - آقاى دشتى

دشتى - بنده فقط مطلب را به آقاى وزیر کشور تذکر دادم که به هیئت دولت بگویند ایشان اشاره به نظامنامه کردند بنده نمی‌خواستم حالا وارد در مواد نظامنامه بشوم و همان طور که عرض کردم در جلسه آینده به ایشان مدلل خواهم کرد که این طور نیست و این آیین‌نامه بسیار بد نوشته شده است فقط چیزى را که خواستم حالا عرض کنم این بود که بنده نگفتم که هر کس ده سال روزنامه داشته بهش بدهند من می‌گویم که روزنامه‌هایى بوده که به تصدیق همه ماها روزنامه‌هاى خوبى بوده (صحیح است) اینها را چرا اجازه نمی‌دهید منتشر کنند چیز عجیبى است! (صحیح است)

7 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم؟

جلسه آینده روز پنجشنبه بیست و چهارم دی ماه دستور لایحه آبیارى (صحیح است)

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293995!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)