کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14
[1396/05/22]

جلسه: 124 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1324  

فهرست مطالب:

1- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

2- بیانات آقایان حکیمی نخست ‌وزیر و رئیس- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی دوره 14

 

 

جلسه: 124

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1324

 

فهرست مطالب:

1- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

2- بیانات آقایان حکیمی نخست ‌وزیر و رئیس- ختم جلسه

 

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

1- قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

صورت مجلس روز سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت ماه را آقای طوسی منشی به شرح زیر قرائت نمودند.

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر معظمی نایب رئیس تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و از لحاظ عدم کفایت عده برای رأی تصویب آن موکول به بعد شد.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:‌

غایب با اجازه- آقای نجومی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مرآت اسفندیاری- صفوی- تهرانی- دکتر عبده- عباس مسعودی- دکتر شفق- فتوحی- فرمانفرمائیان- عدل- شریعت‌زاده- امیر ابراهیمی- صمصام- ساسان- دکتر اعتبار- اخوان- امینی- دهقان- معدل- مؤید قوامی- پوررضا- گله‌داری- سلطانی- صدر قاضی- شجاع- دولت‌آبادی- سیف‌پور- حیدرعلی امامی- گیو- نجومی- کفایی.

قبل از دستور آقای نبوی در خصوص آیین‌نامه تنظیمی از طرف هیئت اقتصادی راجع به غله و ایجاد اختلال در حمل و نقل غله به شهرها و سوء‌اثر این جریان در ارزاق عمومی و لزوم تذکار به هیئت دولت بر الغاء این آیین‌نامه که مخالف با نظریه مجلس شورای ملی است و همچنین راجع به ضرورت تسریع در رسیدگی به بودجه سال 1324 و تقدیم گزارش آن از طرف کمیسیون بودجه برای جلوگیری از خرابی حاصله از تأخیر تصویب آن شرحی ایراد و چون عده برای رأی کافی شده بود صورت جلسه سابق و اسبق مورد تصویب واقع پس از آن آقای فیروزآبادی نسبت به ضرورت تأمین اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در داخله کشور و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و تأمین احتیاجات ضروری و عام‌المنفعه و واگذاری کارخانه‌جات دولتی به افراد از نظر حسن جریان مالی و لزوم تجدید نظر در تعرفه قانونی مالیات بر درآمد با رعایت توانایی مؤدیان و صرفه اقتصادی کشور مختصری تقریر و آقای نقابت نیز دائر به ابراز مسرت از خاتمه جنگ جهانی و شادباش به ملل متفق عظیم‌الشأن در حصول پیروزی نهایی و تأمین آزادی و استقلال ملل شرحی تقریر و اظهار امیدواری نمودند در کنفرانس صلح اساس آزادی و حفظ حقوق و حاکمیت کلیه ملل جهان و خسارات وارده به کشور باستانی ایران از لحاظ شرکت در جنگ و پیروزی تأمین گردد و در خاتمه تقاضا نمودند به دولت تذکار داده شود نسبت به اموال منقوله و تأسیسات و ابنیه که به مناسبت حوائج جنگی از طرف متفقین در کشور ایجاد گردیده و مورد نیاز است عیناً برای رفع احتیاجات به دولت ایران واگذار شود ضمناً سپاسگزاری خود را از نیروی انگلستان و امریکا در خدمات بهداشتی نسبت به ساکنین جنوب کشور ابراز پس از آن گزارش شعبه سوم راجع به نمایندگی آقای حبیب‌الله دری از درجز قرائت و چون مخالفی نبود نسبت به آن اخذ رأی شده تصویب و یازده فقره گزارش از طرف کمیسیون عرایض و مرخصی راجع به مرخصی آقایان: رفیعی- تهرانچی- محمد طباطبایی- نمازی- دکتر معظمی- ذکایی- اسعد- مرآت اسفندیاری- مؤید قوامی- گله‌داری و سلطانی قرائت پس از مخالفت آقای فیروزآبادی نسبت به مرخصی آقای رفیعی و اظهار موافقت آقای روحی نسبت به هر یک از مرخصی‌های مزبور جداگانه اخذ رأی شده گزارش مربوط به مرخصی آقای گله‌داری رد و بقیه مورد تصویب واقع گردید.

چون انتخاب دو نفر ناظر بنک جزو دستور بوده آقای فرخ پیشنهاد نمودند موضوع برای مذاکره و توافق نظر به جلسه آتیه موکول شود و پس از توضیح آقای هاشمی مشعر به تصریح قانون دائر به انتخاب نظار نامبرده در اولین جلسه اردیبهشت ماه و موافقت با نظر آقای فرخ نسبت به این پیشنهاد رأی گرفته شده تصویب گردید.

آقای مجد ضیایی به استناد اصل 11 قانون اساس تذکار دادند مراسم تحلیف جزو دستور و نمایندگانی که از ادای سوگند استنکاف نمایند از حضور در مجلس محروم گردند - آقای فاطمی نیز در تأئید نظریه ایشان مختصری تقریر و پس از توضیح مقام ریاست مبنی به لزوم تأمین منظور مقرر گردید کسانی که تاکنون سوگند یاد ننموده‌اند در جلسه آتیه این وظیفه قانونی را انجام دهند.

پیشنهادی از طرف آقایان اردلان و مجد ضیایی راجع به طرح گزارش مربوط به اصلاح قانون انتخابات قرائت و پس از توضیح آقای مجد ضیایی و تذکار آقای ایرج اسکندری دائر به ضرورت حضور وزیر مسئول و شرکت در مذاکرات آقای مجد ضیایی پیشنهاد شود را تا تعیین و معرفی وزیر کشور مسترد داشته و بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری دائر به منع تعقیب آقای تدین وزیر سابق خوار و بار نسبت به موضوع خوار و بار آذربایجان شروع و آقای لنکرانی در تعقیب بیانات جلسه 23 فروردین ماه در موضوع گزارش کمیسیون دادگستری و منع تعقیب آقای تدین و بیانات آقای دکتر مصدق در این خصوص و جریان حوادث متعاقب آن و انتقاد از رویه متخذه در مورد گزارش مزبور از قبیل توضیح وزیر سابق دادگستری در قبال استعلام یکی از نمایندگان دائر به عدم سریان برائت آقای تدین در مورد سایر متهمین خوار و بار آذربایجان شرحی تفریح و عقیده داشتند پرونده مزبور دارای جنبه سیاسی بوده و شخصاً آقای تدین را با توجه به سوابق در قبال ملت ایران محکوم دانسته و معتقد بودند موضوع برای تعقیب و تحقیق مانند سایر پرونده‌ها به محاکم دادگستری ارجاع و تعیین تکلیف آن به عمل آید. در این موقع ده دقیقه بعد از ظهر در نتیجه خروج عده از مجلس جلسه به عنوان تنفس تعطیل و به فاصله ده دقیقه مجدداً تشکیل و آقای لنکرانی پیرو بیانات اولیه خود اشاره به موانع و مشکلات موجوده برای کار کردن و دخالت مراجع سابق در شئون اجتماعی فعلی کشور نموده و پس از تذکار خطرات حاصله از این جریانات آقای نقابت مخبر کمیسیون دادگستری دفاعاً اظهار نمودند طبق مقررات قانون محاکمه وزرا اتهامات منتسبه به وزرا از طریق مجلس شورای ملی قابل رسیدگی و تعقیب در دیوان کشور یا منع تعقیب بوده و نسبت به پرونده مورد بحث کمیسیون و سو‌کمیسیون دادگستری از نظر قضایی و بدون توجه به اوضاع و احوال سیاسی یا احساسات شخصی وارد رسیدگی شده و ارتشاء یا کلاهبرداری و اختلاسی در این مورد به عمل نیامده و این معنی نیز مسلم است برائت یا محکومیت هر شخص در مورد خود او ذی‌اثر بوده و قابل تسری به غیر نخواهد بود و نسبت به بیانات جلسه اسبق آقای دکتر مصدق نیز توضیح نمودند عدم انجام تشریفات مناقصه و مزایده به استناد حق مکتسبه از قانون 24 خرداد 1322 بوده و استناد بعد انجام آن از نظر کیفری قابل ترتیب اثر نبوده و چون پیمانکار متمکن بوده و در رأس موعد تعهد خود را ایفا نموده نگرفتن ضامن اجرایی نیز با توجه به این که ضرری به مالیه دولت وارد نیامده جرم محسوب نگردیده و در موضوع پیشنهاد پیمان‌کاران دیگر به آنجا تعهد با کمتر از میزان پیشنهادی پیمان‌کاری که قرارداد امضا و تعهد ننموده با بررسی و تحقیقی که به عمل آمده این پیشنهادها مؤخر از انجام قرارداد بوده و به طور کلی از لحاظ قضایی با مراجعه به پرونده و محتویات آن ایراد و اشکالی بر نظریه و گزارش کمیسیون وارد نیست.

آقای عماد تربتی پیشنهاد نمودند پرونده مربوط به آقای تدین به کمیسیون دادگستری عودت داده شده و مجدداً با مراجعه به اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف آقای دکتر مصدق و دیگران گزارش جامعی تهیه و تقدیم گردد.

بعد از توضیح ایشان آقای ایرج اسکندری مخالف بر طبق صریح قانون محاکمه وزرا معوقه به تعیین تکلیف موضوع بودند:‌

+++

پیشنهاد آقای عماد تربتی رأی گرفته شده رد و آقای فرخ به عنوان مخالف راجع به وضع خواربار کشور در زمان تصدی خودشان به وزارت خواربار و خوبی محصول سال 1321 آذربایجان و خراسان و مسافرتشان به آذربایجان برای رسیدگی به وضع خواربار آن سامان و تعیین تکلیف غله مورد تقاضای دولت شوروی شرحی بیان علاوه نمودند طبق اسنادمثبته با موجودی غله در محل و تعهدات مأخوذه قانونی و مقدار غله که در زمان ایشان خریداری شده خواربار آنجا تا موقع خرمن تأمین و عقد قراداد مبادله قند یا غله و عنوان شورش و انقلاب وسیله سوءاستفاده از خزانه عمومی بوده و با توجه به این اسناد و مدارک و الغاء قرارداد منعقده ایشان با یک پیمان‌کار و خرید مجدد با قیمت مضاعف صدور قرار منع تعقیب بی‌مورد و موضوع از هر جهت قابل رسیدگی و توجه می‌باشد.

آقای نقابت مجدداً در پاسخ بیانات آقای فرخ  شرحی دایر به دفاع از نظریه کمیسیون دادگستری ایراد و آقای فرهودی نسبت به اظهارات قبل از تنفس خودشان دایر به رفع سوءتفاهم و معذرت از مقام ریاست مختصری اظهار چون آقای هاشمی پیشنهاد ختم جلسه را نموده و مخالفی نبود جلسه آتیه به روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن بیانات آقایان نخست وزیر و رئیس مجلس شورای ملی به مناسبت جشن پایان جنگ جهانی مقرر و مجلس یک ساعت و بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد.

رئیس - در صورت مجلس نظری نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - بیانات آقایان حکیمی نخست وزیر و رئیس ( ختم جلسه)

رئیس - آقای نخست وزیر فرمایشی دارند؟

نخست وزیر ( آقای حکیمی) - آقایان نمایندگان محترم ، برای بنده مایه بسی خوشوقتی و افتخار است در موقعی که پس تمایل مجلس شورای ملی و اراده مولوکانه مأمور تشکیل دولت گردیده و برای نخستین بار با این سمت در مجلس شورای ملی حضور پیدا کرده‌ام یک مژده بسیار بزرگ را به عرض آقایان نمایندگان محترم رسانیده و به وسیله ایشان به تمام ملت ایران اعلام نمایم به طوری که آقایان محترم البته تا حال به وسیله رادیو و مطبوعات اطلاع حاصل کرده‌اند پریروز در شهر (رنس) فرانسه نمایندگان رسمی دولت آلمان و نمایندگان چهار دولت معظم متفق قرارداد تسلیم بلاشرط کلیه نیروهای آلمان به چهار دولت متفق یعنی اتحاد جماهیر شوروی و انگلیس و آمریکا و فرانسه امضاء کرده‌اند و بنابراین جنگ در تاریخ 16 اردیبهشت ماه  به پایان رسید در این مدت 5 سال و 8 ماه و 7 روز که ملت‌های آزادیخواه جهان با ملت‌های مهاجم دیکتاتوری محور دست به گریبان بودند به طوری که همه می‌دانیم در طی سال‌های اول جنگ نیروی اهریمنی پیش می‌رفت زیرا ملت‌های آزادیخواه و معتقد به اصول دموکراسی آماده جنگ نبودند و در نتیجه ارتش آلمان کم‌کم بر تمام اروپا و قسمتی از آفریقا مسلط شد ولی به زودی از یک طرف تعرض متقابل ارتش متفقین در صحرای آفریقای شمالی شروع شدو از طرف دیگر ارتش دلاور سرخ در استالین گراد به تعرض متقابل مبادرت ورزید ( صحیح است) از آن تاریخ هر ماه و هر هفته و هر روز برای متفقین با یک پیروزی تجدیدی توأم بوده ماها هست و لازم به تکرار نیست که نیروهای متفقین به سرعت برق پیش رفتند و پیروزی نهایی را در آْغوش کشیدند و بشر را از قید ظلم و استبداد رهایی دادند امروز که روز پیروزی ملل متفقین است روز پیروزی ایران هم محسوب می‌شود (صحیح است) (کف زدن حضار) و بدیهی است که ملت آزادیخواه و حکومت دموکراسی ایران در شادی و سرور عموم ملل آزادیخواه شریک و سهیم می‌باشد و خیلی مفتخر و خردمند است که در راه پیروزی متفقین عزیز خود صمیمانه همکاری نموده است (صحیح است. صحیح است) البته ملت ایران در مدت این چند سال خسارات زیادی متحمل شده (صحیح است) و با مصائب و مرارت‌ها و محرومیت‌های بسیار دست به گریبان بوده و به سهم خود بسی رنج برده و تلفات هم داده است (صحیح است) ولی البته میلیون‌ها تلفات ارتش‌های متفقین و میلیاردها خساراتی را که به کشورهای اروپا وارد شده است فراموش نمی‌کنم (صحیح است) و در این روز جشن و سرور عمومی قهرمانان بیشماری را که در اروپا برای نجات میهن خود و برای نجات بشر از چنگال اهریمنان دیکتاتوری جان خود را فدا کرده‌اند با کمال دیکتاتوری جان خود را فدا کرده‌اند با کمال احترام تکریم می‌کنیم (صحیح است- صحیح است) (کف زدن حضار) آن جوانمردان و دلاوران نابود شدند برای این که آزادی نابود نشود.

تاریخ نام این فدائیان آزادی بشر را با حروف طلایی ثبت خواهد شد (صحیح است) امیدواریم با سازمان جدیدی که برای امنیت بشر در سانفرانسیسکو داده می‌شود دیگر جنگ و خونریزی در جهان پیش نباید (صحیح است - انشاالله) و مردم دنیا بتوانند در حال صلح و آرامش به ترمیم خرابی‌های این جنگ خانمانسوز بپردازند در پایان عرایضم نمی‌توانم از ذکر این یک نکته تأسف‌انگیز و تألم‌آور هم خودداری کنم که امروز در این موقع پیروزی یکی از بزرگترین مردانی که اساس این پیروزی را بر پانمود یعنی فرانکلین روز دولت رئیس‌جمهور فقید امریکا در دنیای مادی وجود ندارد (صحیح است) ولی البته روح آن مرد بزرگ که شاهد و ناظر اوضاع می‌باشد از دیدن نتیجه درخشان زحمات و مشقاتی که باعث مرگ او وحیات بشریت گردید خوشحال و خندان است (صحیح است- صحیح است) در این روز تاریخی که مژده تسلیم دشمن و خاتمه جنگ را به عرض مجلس می‌رسانم سعادت و پیشرفت و آسایش ملت ایران را در ظل توجهات بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاه جوان‌بخت ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. (صحیح است - صحیح است) کف زدن ممتد حضار.

رئیس- به اراده خدای متعال روز گذشته خبر مسرت ابرخاتمه جنگ اروپا به وسیله پیشوایان بزرگ ملل متفق به جهانیان اعلام گشت و امروز این خبر را آقای نخست‌وزیر رسماً به اطلاع مجلس شورای ملی رسانیدند.

بالاخره پس از 5 سال و هشت ماه و چند روز نبردی که در تاریخ بشر سابقه و نظیر نداشت به پایان رسید و قوای شگرف آلمان که روزی شکست‌ناپذیر خوانده می‌شد از پای درآمد (صحیح است- صحیح است) و به مصائب و آلام نوع بشر خاتمه بخشیده شد و سرانجام در این طوفان سهمناک که از دیرگاهی عرصه جهان را فرا گرفته بود حق و عدالت بر ظلم و جور و آزادی و مساوات بر خودسری و زورگویی غالب آمد این شب محنت‌زای به سر رسید و خورشید جهان آرای صلح تابیدن گرفت و عنقریب به اوج کمال خود خواهد رسید.

تقریباً شش سال پیش که آتش خانمانسوز جنگ بر اثر مطامع سران دول محور در جهان افروخته گشت ملت صلح دوست و آزادیخواه ایران به مسؤلیت بزرگ خویش در این راه پی‌برده و به خوبی درک کرد که دیر یا زود و خواه ناخواه در این نبرد بزرگ سهمی خواهد داشت اتفاقاً دامنه جنگ به زودی به میهن عزیز ما کشیده شد و بلافاصله ملت ایران در صف ملل متفق درآمد (صحیح است) و هنگامی که هنوز افق سیاست جهان تیره بود و در این دریای طوفانی آثار سکون و آرامش به هیچ روی دیده نمی‌شد و قوای شگرف محور دامنه تسلط و نفوذ جابرانه خود را به دروازه‌های ایران می‌کشید به دول محور اعلان جنگ دارد (صحیح است) و با ملل بزرگ متفق هم پیمان گشت (صحیح است)

اعلیحضرت شاهنشاه ایران و مجلس شورای ملی نیز با کمال میل این اقدام دولت وقت را پذیرفت (صحیح است) و ملت و جراید ایران هم یکدل و یک زبان با دولت و مجلس هم داستان شدند (صحیح است) از آن تاریخ تاکنون نزدیک به چهار سال می‌گذرد. در این مدت طولانی ملت ایران با همه مشکلات در راه پیروزی ملل بزرگ صادقانه و صمیمانه خدمت کرد (صحیح است) و همه گونه بار جنگ را تا آنجا که طاقت و توانایی داشت با کمال گشاده‌رویی دوش کشید (صحیح است) و هر گونه خسارات و تلفات و مصائب را تحمل کرد (صحیح است) این موضوعی است که بر هیچ کس پوشیده نیست و کراراً مورد تصدیق ملل بزرگ متفق قرار گرفته است. در اینجا از یادآوری این خاطره مسرت‌انگیز خودداری نمی‌توان کرد که نخستین ملاقات سران سه کشور متفق در طهران پایتخت ایران بود و در این ملاقات برای نابود ساختن قوای محور نقشه‌ها و طرح‌هایی تنظیم شد که بر اثر اجرای آن آثار فنا و اضمحلال به زودی در قوای خصم ظاهر گشت و هم در تهران برد که بزرگترین سند مجاهدات ملت ایران در راه پیروزی به دست او سپرده شد (صحیح است) امروز نیز که فتح و پیروزی به دست آمده است ملت ایران در صف پیروزمند ملل بزرگ مقامی را که در خور است دارا بوده و از این حیث بر خود می‌بالد (صحیح است - کف زدن حضار) اینجانب به نمایندگی از طرف مجلس شورای ملی و ملت ایران این روز فرخنده را به عموم ملل آزادیخواه جهان و به ویژه دول بزرگی که حصول این پیروزی نتیجه مستقیم تحمل و شهامت و فداکاری‌های آنها است تبریک می‌گویم (کف زدن حضار) و امیدوارم روح همکاری و صمیمتی که بین ملل متفق در طی دوره طولانی جنگ حکمفرما بود و اینک نیز هست چنان که انتظار می‌رود همچنان ادامه یابد (انشاءالله) تا در سایه آن شالوده صلحی پایدار ریخته شود و جهانی به وجود آید که در آن صلح و سلم و عدل و داد و برابری و آزادی حکومت کند (انشاءالله) و ملل کوچک

+++

نیز همچنان که در حصول این پیروزی سهمی بزرگ داشته‌اند از آرامش و آسایش صلح دائمی نیز بهره بزابر گیرند و بسیار مایه خرسندی است که هم اکنون نمایندگان کلیه ملل متفق در کنفرانس سانفرانسیسکو برای ایجاد یک چنین جهان آرام و آزادی طرح‌ریزی می‌کنند این نمایندگان با توجه به خسارات مادی و معنوی فراوانی که بشر در طی این جنگ متحمل شده است باید به مسئولیت خطیر خویش متوجه باشندو این بار سازمانی که برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود می‌آورند نقائص سازمان پیشین جامعه ملل را نداشته باشد و اساسنامه آن طوری تنظیم شود که در روابط بین‌المللی مطلقاً حق و عدالت حاکم باشد و جنگ و خونریزی که همواره اثر و نتیجه مستقیم ظلم قوی بر ضعیف است برای همیشه از جهان رخت بر بندد (صحیح است- صحیح است) در خاتمه سخن به روان پاک کلیه شهدای راه آزادی و سربازان و افسران و جنگجویان و افرادی که در زمین و هوا و دریا و پشت جبهه جان خود را در راه آزادی بشر فدا کرده‌اند درود می‌فرستم (صحیح است- صحیح است) و مخصوصاً در این هنگام درود خود را به روان پرزیدنت روزولت که در راه پیروزی یافتن آزادی جهان تا آخرین مرحله زندگانی خود از هیچ گونه فداکاری دریغ ننمود نثار می‌کنم (صحیح است) و همچنین سلام احترام‌آمیز خود را به سران دول متفق پرزیدنت ترومن و مارشال استالین و ارتش‌های شجاع و فداکار متفقین تقدیم می‌دارد (کف زدن ممتد حضار- صحیح است- صحیح است) و امیدوارم ملت ایران در این موقع که جهان به صلح و آرامش رسیده و باید نتیجه مجاهدات فراوان خود را به دست آورد همچنان روح وحدت و یگانگی خود را حفظ کند و تمامی قوای خویش را برای تقویت وحدت ملی و تأمین عدالت اجتماعی و حفظ اصول دموکراسی و آزادی که در راه آن این همه مصائب را سال‌ها تحمل کرده است به کار بندد (صحیح است- صحیح است) از خداوند متعال از صمیم قلب مسئلت می‌کنم که جامعه بعد از این به حوادث ناگواری نظیر این حادثه مواجه نشود و همواره صلح و آرامش در جهان پایدار باشد و حکومت کند (صحیح است) امروز که روز تعطیل عمومی در تمام کشور ایران اعلام شده است جلسه فوق‌العاده مجلس فقط به منظور ابراز مسرت تشکر تشکیل گردید و اینک جلسه را ختم کرده و جلسه آتیه را به روز یکشنبه فعلاً موکول می‌نماییم و در صورتی که هیئت دولت برای معرفی حاضر باشند ممکن است جلسه را شنبه تشکیل دهیم.

کف زدن ممتد حضار- صحیح است- صحیح است.

مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.

رئیس مجلس شورای ملی - سید محمد صادق طباطبایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار مجلس

روز یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1324 دو ساعت قبل از ظهر کمیسیون امور خارجه مجلس تشکیل گردیده بدواً هیئت رئیسه خود را به شرح زیر انتخاب نمود.

آقای دکتر مصدق رئیس

آقای عامری نایب رئیس

آقای دکتر معظمی مخبر

آقای دکتر زنگنه منشی

سپس مذاکراتی در خصوص اوضاع حاضره به عمل آمده تصمیم گرفته شد همه هفته روزهای دوشنبه بعد از ظهر کمیسیون تشکیل و با حضور نمایندگان دولت مذاکرات لازمه به عمل آید و جلسه ختم شد.

روز یکشنبه 16 اردیبهشت 24 یک ساعت و نیم قبل از ظهر کمیسیون دارایی منتخبه 23 فروردین تشکیل و هیئت رئیسه خود را به قرار زیر انتخاب نمود.

آقای رفیع رئیس

آقای یمین اسفندیاری نایب رئیس

آقای صادقی مخبر

آقای اردلان منشی

سپس قرار شد جلسه آتیه روز چهارشنبه قبل از ظهر تشکیل و به نمایندگان وزارت دارایی اطلاع داده شود که برای مذاکره در اطراف اصلاح قانون مالیات بر درآمد و شکایات مؤدیان در کمیسیون حاضر شوند و جلسه ختم شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزارش کمیسیون عرایض و مرخصی

روز (سه‌شنبه 18/2/24) کمیسیون به ریاست آقای محمدعلی امام جمعه و آقای افشار صادقی نایب رئیس و آقایان سرتیپ‌زاده و حاذقی و ذکایی و ظفری ساعت هشت صبح تشکیل و به مقدار (76) عرایض رسیدگی و به وزارت‌خانه‌های مربوطه رجوع و ضمناً مقداری پاسخ‌نامه‌های ارسالی دولت راجع به مرجوعات قبل از دبیرخانه قانونگذاری به متظلمین ابلاغ گردید- چون راجع به طرز توزیع قند و شکر و سایر کالای انحصاری متوالیاً شکایاتی از نقاط مختلفه کشور شده و برای تحقیقات عمیقه آقای قهرمانی مدیر کل پخش به وسیله مقام نخست وزیری به کمیسیون عرایض دعوت شده بود در ساعت مقرر حضور یافته مذاکرات و پرسش‌های لازم به عمل آمد و در اطراف کلیات توضیحاتی دادند که در بعضی نقاط من جمله آذربایجان بی‌ترتیبی پخش کالا در نتیجه طرز عمل باربری و حمل و نقل بوده که کالاهای محموله بین راه مانده و به مقصد نرسیده است- راجع به کالاهای سهمی حوزه رضائیه که اهالی استفاده نکرده‌اند آقای افشار توضیح خواستند- راجع به بعضی قسمت‌های خلخال و عدم استفاده اهالی از سهمیه خود آقای ذکایی سؤال نمودند- راجع به سهمیه نقاط اصفهان و جهرگان و شرفخانه آقای سرتیپ‌زاده مذاکرات لازمه داده نسبت به رسیدن سهمیه بعضی قسمت‌های فارس هم آقای حاذقی تذکر دادند در تمام موارد فوق آقای مدیرکل پخش یادداشت کردند که دقیقاً رسیدگی و مؤثراً شکایات را رفع و نتیجه را آگهی دهند کمیسیون قریب یک ساعت به ظهر ختم و جلسه بعد حسب‌المعمول ساعت هشت صبح روز پنجشنبه بیست است.

+++

یادداشت ها
Parameter:294239!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)