کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 124 صورت مشروح مجلس یکشنبه 11 دى ماه 1311 (4 رمضان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم دو فقره لایجه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏

3. تصویب لایحه اصلاح بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف‏

4. تصویب لایحه تفریح بودجه 1320 مملکتى‏

5. تصویب لایحه اعتبار عملیات ساختمانى راه‌آهن شمال‏

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله به قید فوریت و تصویب آن‏

7. شور و تصویب لایحه اعتبار محصلین اعزامى وزارت طرق‏

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 124

صورت مشروح مجلس یکشنبه 11 دى ماه 1311 (4 رمضان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم دو فقره لایجه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏

3. تصویب لایحه اصلاح بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف‏

4. تصویب لایحه تفریح بودجه 1320 مملکتى‏

5. تصویب لایحه اعتبار عملیات ساختمانى راه‌آهن شمال‏

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله به قید فوریت و تصویب آن‏

7. شور و تصویب لایحه اعتبار محصلین اعزامى وزارت طرق‏

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس هشت ساعت و ربع بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت جلسه مجلس شنبه دهم دی ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمود.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین بااجازه: آقایان آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - موقر

غایبین بی‌اجازه: آقایان ملک مدنی - تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - حاج حبیب‌الله امین - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - اسفندیاری - دکتر طاهری - مرتضی قلی خان بیات - تهرانچی - دکتر لقمان - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - همراز - مژده‌ای - آقازاده سبزواری - قراگوزلو - شریعت‌زاده - حکمت - قوام - حاج غلامحسین ملک)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (نمایندگاه خبر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم دو فقره لایجه از طرف آقاى وزیر پست و تلگراف‏

وزیر پست و تلگراف (آقاى فرج‌الله خان بهرامى) - دو طغرا لایحه مختصرى داشتم می‌خواستم به عرض مجلس برسانم یکى راجع به سیم‌کشى بین کازرون و تل خسروى که خط را تبدیل کردیم می‌خواهیم از شیراز سیم‌کشى کنیم به تل خسروى چون تعییرى در لغت ایجاد شده که ممکن است در وزارت مالیه ‌اشکال کنند استدعا می‌کنم تصویب بفرمایند که رفع‌ اشکال بشود عرض دیگر راجع به دینى است که به دفتر بین‌المللى برن داریم این هم مورد ‌اشکال وزارت مالیه شده تمنا می‌کنم که لایحه‌اش به تصویب مجلس شوراى ملى برسد که رفع ‌اشکال بشود.

+++

کفیل وزارت طرق (سرتیبب عبدالمجید میرزا) - محترماً عرض می‌کنم لایحه‌ای است مشتمل بر یک ماده و یک تبصره راجع به تقاضاى اعتبار براى ساختمان راه‌آهن شمال که به قید فوریت تقدیم می‌شود و نیز لایحه دیگری است راجع به مخارج محصلین در اروپا که این را هم به قید فوریت تقدیم می‌داریم‏.

3. تصویب لایحه اصلاح بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف‏

رئیس - به رعایت کسالت آقاى وزیر پست و تلگراف کار ایشان را مقدم می‌داریم. خبر کمیسیون بودجه به چند فقره اصلاح بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 27431 وزارت پست و تلگراف راجع به چند فقره اصلاح در بودجه 1311 آن وزارتخانه در جلسه اخیر کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره با ماده واحد پیشنهادى موافقت به عمل آمده اینک براى تصویب مجلس شوراى ملى عین ماده واحده پیشنهادى دولت را تقدیم می‌دارد.

(ماده واحده به ترتیب ذیل قرائت شد)

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ششصد و بیست و دو هزار ریال (622000) و پانصد و پنجاه پهلوى (550) از بودجه 1311 وزارت پست تلگراف و بودجه کل مملکتى از اعتبارات مشورحه ذیل:

رئیس - یادداشتى به بنده داده‌اند که این ورقه منتشر شده است خواندن ارقام ضرورتى ندارد.

امیر تیمور کلایى - اگر اجازه مى‌فرمایید خوانده شود بهتر است.

(ارقام مزبور نیز مطابق شرح ذیل قرائت گردید)

بودجه وزارت پست و تلگراف شرح اعتبار میزان اعتبار مبلغى که کسر می‌شود باقى‏

1. ماده 3 از فقره 2 خرید دستگاه‌های بى‌سیم 800000 430000 370000 ریال‏

2. ماده 4 از فقره 2 سیم‌کشی‌های جدید 2350000 182000 2168000 ریال‏

3. ماده 6 از فقره 2 مخارج اعزام نماینده به کنفرانس مادرید 750 پهلوى 550 پهلوى 200 پهلوى‏

4. ماده 7 از فقره 2 خرید اتومبیل 55000 10000 45000 ریال‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

622000 ریال‏

550 پهلوى‏

بودجه کل مملکتى‏

ماده 1 - فصل 9 بودجه مملکتى 1311 20160610 180000 19980610 ریال‏

17121 پهلوى 17121 پهلوى‏

کسر و به اعتبار سواد ذیل علاوه نماید میزان اعتبار مبلغى که علاوه می‌شود جمع‏

1. ماده 11 از فصل 2 خرید ملزومات 200000 145957 345957 ریال‏

2. ماده 12 از فصل 2 مطبوعات 80000 20000 100000 ریال‏

3. ماده 14 از فصل 2 کرایه و تعمیرات و غیره 665000 86420 751420 ریال‏

4. ماده 17 از فصل 2 خرج سفر و علیق اسب 450000 89023 539023 ریال‏

5. ماده 18 از فصل 2 مخارج اتومبیل 19600 11000 30600 ریال‏

6. ماده 19 از فصل 2 ملبوس مستخدمین جزء 60000 2600 62600 ریال

+++

7. ماده 33 از فصل 2 صرف قوه و تعمیر سیم 390000 87000 477000 ریال‏

2000 پهلوی 550 پهلوی 2550 پهلوی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 442000 ریال‏

550 پهلوى‏

8. ماده 2 از فصل 9 بودجه مملکتى‏

ساختمان عمارت پست و گمرک 900000 180000 1080000 ریال‏

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع کل 622000 ریال‏

550 پهلوى‏

رئیس - آقاى افسر

افسر - بنده موافقم‏

رئیس - مخالفى ندارد. (گفتند - خیر) قبل از این که رأى بگیریم توجه آقایان را به یک نکته نکته جلب می‌کنم آقاى وزیر مالیه دو لایحه دارند که یکى مربوط به تفرغ بودجه است می‌خواهند بگذرانید از آقاى کفیل وزارت طرق هم در لایحه‌ای است که یکى اعتبارات براى راه‌آهن است اینها تمام لوایح ما است که باید به ورقه رأى گرفته شود و آنها فوری است که باید الساعه رأى گرفته شود آن تابلو در نظر آقایان باشد که ما باید همشه 85 نفر حاضر داشته باشیم آقایانى که با ماده واحده مربوط به وزارت پست و تلگراف موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آرا به عمل آمده 86 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضره در موقع اعلام رأى 89 به اکثریت 86 رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین آقایان : افشار - احتشام‌زاده - ایزدی - ثقة­الاسلامی - فتوحی - میر سید احمد بهبهانی - حیدری - اعتبار - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مؤید احمدی - اسکندری - ناصری - فزونی - مخبر فرهمند - اسدی - فرشی - بیات ماکو - رضا قلی خان باستانی - میرزا محمد‌علی خان تربیت - وهاب‌زاده - کفایی - همراز - مهدوی - مجد ضیایی - صفاری - سهراب خان ساکینیان - جمشیدی - معتضدی - رهبری - ملک‌زاده آملی - مفتی - حبیبی - طالش خان - میرزا اسدالله خان فقیه - میرزا یانس - قراگوزلو - امیر دولتشاهی - علی خان اعظم زنگنه - افخمی - بوشهری - امیر‌حسین خان بختیار - افسر - یونس آقا وهاب‌زاده - دکتر ضیایی - دکتر طاهری - میرزا محمد‌حسین نواب - دبستانی کرمانی - سید کاظم یزدی - کازرونی - امیر عامری - دکتر ملک‌زاده - حاج محمد‌رضا بهبهانی - ابوالحسن خان پیرنیا - مقدم خواجوی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - دبیر سهرابی - دادور - شریفی - مسعودی - طباطبایی دیبا - مولوی - طهرانچی - ارکانی - میرزا محمد‌تقی طباطبایی - دکتر احتشام - روحی - میرزا سید مهدی خان فاطمی - اقبال - عراقی - دکتر سنک - دکتر امیر اعلم - لاریجانی - آقا سید محمد محیط - فهیمی - محمد‌تقی خان اسعد - معتصم سنگ - حبیب­الله امین - آخوند یار‌‌علی - ملک مدنی - هزار جریبی - دکتر شیخ - فتحعلی خان بختیار - محمد‌علی میرزا دولتشاهی )

4. تصویب لایحه تفریح بودجه 1320 مملکتى‏

رئیس - خبر کمیسیون بودجه راجع به تفریح بودجه 302 مملکتى قرائت می‌شود.

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور نماینده وزارت مالیه لایحه بودجه نمره 32367 دولت به تفریح بودجه سنه مالى 1302 مملکتى را مطرح و تحت شور و مداقه قرار داده با شرحى که در مقدمه لایحه ذکر شده کمیسیون با تفریغ بودجه جمع و خرج مملکتى در سال مالى 1302 موافقت و این که عین دو ماده پیشنهادى دولت را براى تصویب به محلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس - مواد پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

ماده اول - حساب عمل بودجه کل سنه مالى یک هزار و سیصد و دو شمسى جمعاً و خرجاً به مبلغ ذیل بالغ است.

عایدات 231118597 قران‏

مخارج 23347004735 قران

+++

تفاضل مخارج نسبت به عابدات 235145035 قران‏

ماده دوم - مجلس ملى حساب بودجه کل سنه مالى یک هزار و سیصد و دو شمسى مملکتى را که به شرح مذکور در فوق می‌باشد تصویب و مفاصاى آن را به دولت تسلیم می‌نماید.

رئیس - لایحه توزیع شده است قرائت ارقام گویا لازم نباشد مخالفى نیست؟ آقاى فهیمى.

فهیمى - این لایحه تفریغ بودجه که از طرف وزارت مالى پیشنهاد شده است بنده تصور می‌کردم فقط براى استحضار و اطلاع است به جهت این که لایحه بودجه که تصویب می‌شود البته اعتبارات کارهاى مملکتى را اداره کند لایحه تفریح بودجه اهمیتش از جهاتى بیشتر از خود بودجه است زیرا در لایحه تفریح بودجه است که مجلس نظارت خودش را در کارها اعمال کند یعنى ببیند آن چیزهایى را که در بودجه ذکر شده است و تصویب کرده‌اند آیا عملى شده است یا نشده است بودجه مملکتى را به طور کلى می‌شود تصویب کرد اما لازمه باشد به علاوه براى لایحه تفریغ بودجه لازم است که مجلس در موقع اجراى آن بودجه نظارت خودش را به وسیله دیوان محاسبات عمومى کرده باشد هیئتى که از طرف مجلس این کار را می‌کند دیوان محاسبات است که از روز اولى که شروع به اجراى بودجه هر ساله می‌شود تمام وصولى و پرداخت‌ها با نظر دیوان مجاسبات عمل می‌شود که راپورت دیوان محاسبات مدرک تصویب مجلس خواهد بود یعنى تمام اسناد خرج و محاسبات و غیره را می‌بینند و تصویب می‌کنند و در راپورت سالیانه که به مجلس می‌دهند ذکر می‌کنند که این بودجه به چه طریق اعمال شده حالا البته ما به دولت اعتماد و اطمینان داریم و آن شرایطى که قید شده است در قانون اساسى براى نظارت و براى دیوان محاسبات به شرط عدم اعتماد به دولت که نبوده است بلکه بعکس هر دولتی که طرف اعتماد مجلس باشد می‌بایست اعمال خودش را مطابق آن قواعد به اطلاع مجلس برساند و مخارج را به تصویب دیوان محاسبات عمل کند حالا این قسمت‌ها نشده است و وسایل هم نبوده است ما از وزارت مالیه ممنون هستیم که براى یک موقعى که وسایل هم نداشته‌اند صورت جمع و خرج را تهیه کرده‌اند یعنى آن چه را که بعد از تصویب مجلس خرج شده است صورتى درست کردند که از عوایل امساله چقدر وصول شده و چقدر خرج شده و چقدر کسر است و چقدر اضافه است لیکن این را ما نظر اعتماد به وزارت مالیه این صورت را براى اطلاع خودمان قبول کردیم اما به جزیییات این عمل و این حساب اطلاعى نداریم که ببینیم واقعاً چه بوده مثلاً از عوایل امسال آنچه وصول شده چه بوده و آن چه باقى مانده در محل چه بوده و چرا باقى مانده بالاخره اینها را که ما جزییاتش را مطلع نیستیم قصد این است که این لایحه تفریغ بودجه صورت واقعى آن تفریغ بودجه که باید بگذراند ندارد فقط یک صورت جمع و خرجى است براى یک سال و زحمتى هم کشیده‌اند به جهت این که وسایل کار در دست‌شان نموده و اعتبارات در ضمن سال 1302 و 1303 غالباً تغییر و تبدیل می‌شده است با این حال یک صورت جامعى تهیه کرده‌اند و به دست داده‌اند بنابراین بنده گمان می‌کنم که محتاج به تصویب و رأى نباشد براى این که تصویب و رأى به یک چیز مبهمى که از جریاتش ما بى‌اطلاع هستیم البته مورد ندارد بودجه را که تصویب می‌کنند به طور کلى براى این است که صورتى را که بعد می‌آورند ما مطلع می‌شویم از جزییات آن ولى در این جا آن اطلاعات به ما داده نمی‌شود و فقط یک صورتى است که تهیه کرده‌اند و امیدواریم بعدها وسایل نظارت مجلس را در جمع و خرج اول تهیه کند تا صورتى که به مجلس می‌آید با اطلاع و استحضار به طرف کار باشد و حسابى باشد که بتوان رسیدگى کرد و الا این حساب حسابى نیست که بتواند به تصویب مجلس برسد.

وزیر مالیه (آقاى تقى‌زاده) - بیانات آقاى فهیمى از اول تا آخرین صحیح است و بنده هم چیزى ندارم که به آن بیفزایم براى این که معنى تفریغ بودجه همین است که فرمودند و اهمیتش بیشتر است از تصویب خود بودجه و بنده به حصه خودم و سهم خودم خیلى

+++

ممنون و خوشوقت می‌شوم که هر وقتى که مجلس وارد هر نوع نظارت تامى که ممکن است و در تفریغ بودجه، به عمل بیاورد ولى باید عرض کنم که الآن این ترتیب براى ما مهیا است براى بودجه سال گذشته و بودجه هذه السنه یک تفریغ بودجه کامل‌العیارى که آقاى فهیمى دل‌شان می‌خواهد و بیان می‌فرمودند به جزء و تمام شرایطى که ممکن است تقدیم مجلس شود و تهیه و تدارک این کار کاملاً شده است و هیچ مانعى ندارد اما براى 1302 و 1303 می‌شد که در واقع بیاییم و عذر بخواهیم که هیچ چیز نداریم ولى این کار را نخواستیم بکنیم اول یک خلاصه حسابى تهیه شد که از 1303 گرفته شود و تا حالا بیاید و ولی مابعد که مطالعه کردیم به آن خلاصه حساب 1302 هم اکتفا نکردیم و تمام دفاتر قدیمه و آن چه که میسر بود اطلاعات به دست بیاوریم آوردیم صبر کردیم و بالاخره متوسل شدیم به حواله‌جات و درخواست‌هایى که صادر شده بود نه تنها آن چه که مجلس تصویب کرده بود و وصول شده بود ولى راپورت جداگانه که براى تفریغ بورجه تقدیم شده است براى هر تفریغ بودجه یک راپورت جداگانه تقدیم داشته‌ام اگر ملاحظه بفرمایید توجه خواهید فرمود که هر چه جلوتر می‌آید کامل‌تر و مربوط‌تر خواهد شد 1304 که الان حاضر است اگر مجلس مدتش منقضى نمی‌شد می‌توانستم تقدیم کنم ملاحظه بفرمایید توجه خواهید فرمود که هر چه جلوتر می‌آید کامل‌تر و مربوط‌تر خواهد شد 1304 که الان حاضر است اگر مجلس مدتش منقضى نمی‌شد می‌توانستم تقدیم کنم ملاحظه می‌فرمودند که تفریغ بودجه 1304 کامل‌تر است از 1303 و همچنین 1305 از آن هم کامل‌تر است و این براى تفتیش و تحقیق این یک دیوان محاسباتى لازم است همان طور که قانون اساسى منظور کرده و کمیسیون مجلس هم باید کاملاً دقت کند خود مجلس هم باید دقت کند. عرض کردم این در نهایت درجه مطلوب خود وزارت مالیه است و بلکه باید مطلوب همه باشد براى این که در آن ترتیبات و شرایط و به اصطلاح فرمالیته‌هاى ابتدایى قبل از صدور حواله هر چه سختگیری‌هایى زیاد بشود می‌توان گفت که باعث یک تعطیل و وقفه در کار می‌شود و تحقیق اینها کمى طولانى می‌شود ولى وقت خرج کردن و بعد از خرج کردن خرجش را رسیدن و دقت کردن و وارسى کردن که این خرج بى‌فایده بوده است یا نبوده است این خیلى خوب است براى مملکت و باید دقت کامل شود و امیدوارم همین طور که مطلوب آقایان است به تدریج هر چه پیش بیاید تا سه چهار ماه دیگر امیدوارم همه آنها را تمام کنیم قبل از 1308 گرچه بایست قبل از این مدت حاضر بشود. ولى دو سه مطلب مهمى پیش آمد و مانع کار شد ولى بعد از آن دیگر از پارسال و امسال و شاید هم بتوانم عرض کنم 1309 کامل‌تر است و همان طور که مطلوب است هست.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - اولاً بنده خیلى خوشوقتم که از اول مشروطیت تا به حال که 26 سال تقریباً گذشته و دوره هشتم تقینیه است این اول لایحه تفریغ بودجه است که به مجلس آمده تا به حال با این که مطابق قانون اساسى و قانون محاسبات عمومى در هر سال می‌بایست لایحه تفریغ بودجه به مجلس بیاید نیامده است و حقیقتاً باید از آقاى وزیر مالیه تشکر کرد که موفق شده‌اند که لایحه تفریغ بودجه را به مجلس شوراى ملى آورده‌اند لکن بنده عرض می‌کنم همین طور که آقاى وزیر مالیه در مقدمه لایحه تذکر داده‌اند حقیقتاً این لایحه تفریغ بودجه نیست لایحه تفریغ بودجه همان طور که آقاى فهیمى فرمودند اهمیتش بیش از خود بودجه است بودجه یک اعتبارى است که مجلس به وزارت مالیه یا به سایر وزارتخانه می‌دهد که خرج کند لایحه تفریغ بودجه صورت این است که این خرج شده است و البته خیلى هم کار مشکلى است که بتوانند از سال‌های قبل لایحه تفریغ بودجه را به مجلس بدهند بنده عرض کنم عجالتاً چون تا به حال هیچ نداشته‌ایم بنده مخالفتی با این ندارم لکن لازم دانستم توضیحی بدهم که این لایحه تفریغ بودجه نیست بایستى در اقلام جمع و خرج کاملاً رسیدگى شود و آن محظوراتى که آقاى وزیر مالیه در مقدمه لایحه مرقوم فرموده‌اند این محظورات برداشته شود و بعد شاید با این که رسیدگى آن خیلى مشکل است و امیدواریم که لایحه‌هایى که بعد می‌آورند از 1304 به این صورت روشن‌تر و جمع و خرج‌ها بهتر تشخیص

+++

داده بشود فقط بنده خواستم این توضیح را بدهم که این به عنوان لایحه تفریغ بودجه که ما می‌خواهیم نیست لکن عجالتاً بهتر از هیچ هست.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - موافقم‏

رئیس - آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شده ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - حساب عمل بودجه کل سنه مالى یک هزار و سیصد و دو شمسى جمعاً و خرجاً به مبالغ ذیل بالغ است:

عایدات 231118597 قران‏

مخارج 23347007435 قران‏

تفاضل مخارج نسبت به عایدات 235145035 قران

رئیس - ‌اشکالى ندارد؟ (خیر) آقایانى که با ماده اول موافقند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب دشد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم - مجلس شوراى ملى حساب بودجه کل سنه مالى یک هزار و سیصد و دو شمسى مملکتى را که به شرح مذکوره در فوق می‌باشد تصویب و مافصاى آن را به دولت تسلیم می‌نماید.

رئیس - ‌اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثراً قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. مذکره در کلیات ثانى است.‌اشکالى نیست؟ (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 88 نفر به اکثریت 76 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان : مؤید احمدی - شریفی - دادور - حسینقلی خان نواب - دکتر امیر اعلم - حاج میرزا حبیب­الله امین - روحی - دکتر احتشام - دکتر سمیعی - دکتر سنگ - مسعودی خراسانی - فتح­الله خام فزونی - مخبر فرهمند - مقدم - افسر - دبیر سهرابی - ناصری - دکتر ضیایی - مسعود ثابتی - مولوی - کازرونی - امیر حسین خان بختیار - بوشهری - افخمی - علی خان اعظم زنگنه - مهدوی - طالش خان - میرزا یانس - امیر دولتشاهی - مفتی - سهراب خان ساکینیان - ملک‌زاده آملی - فتوحی - حبیبی - معتضدی - مجد ضیایی - کفایی - میرزا محمد‌علی خان تربیت - بیات ماکو - فرشی - رضا قلی خان باستانی - صفاری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - ابوالحسن خان پیرنیا - حاج محمد‌رضا بهبهانی - خواجوی - دکتر ملک‌زاده - امیر عامری - دبستانی کرمانی - میرزا محمد‌حسین نواب - امیر ابراهیمی - افشار - اسدی - ایزدی - میر سید احمد بهبهانی - عراقی - تهرانچی - دکتر طاهری - ثقة­الاسلامی - وهاب‌زاده - طباطبایی دیبا - معتصم سنگ - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - فتحعلی خان بختیار - محمد‌تقی خان اسعد - دکتر شیخ - اقبال - حیدری - اعتبار - هزار جریبی - لاریجانی - دهستانی - احتشام‌زاده - میر سید محمد محیط - آخوند یار‌علی)

5. تصویب لایحه اعتبار عملیات ساختمانى راه‌آهن شمال‏

رئیس - لایحه آقاى کفیل وزارت طرق مطرح است

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

از مبلغ هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریالى که به موجب قانون 28 اسفند 310 براى مخارج ساختمان قسمت‌های مختلفه راه‌آهن به تصویب رسیده بود مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال به راه‌آهن شمال تخصیص داده شده که به واسطه ازدیاد عمله و کارگر و احتیاج به خرید مصالح اضافی و توسعه عملیات ساختمانی و مخصوصاً ترقی دلار از هیجده و نیم ریال به سى ریال و خرید سى کیلومتر ریل اضافى قریب به اتمام بوده و براى این که این که بتوان تا آخر سال عملیات جاری را ادامه داد جمعاً محتاج به نوزده میلیون و صد هزار ریال اعتبار اضافى می‌باشد و بنابراین ماده واحده ذیل را تقدیم و تقاضاى تصویب آن را به عقیده فوریت می‌نماید.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است براى ادامه عملیات ساختمانى راه‌آهن شمال و تعمیر اسکله بندرشاه و تراورس‌هاى خط بین بندر شاه و شاهى و خرید ماشین قیراندود کردن تراورس‌ها در سال 1311 مبلغ نوزده

+++

میلیون و صد هزار ریال علاوه بر مبلغ هشتاد و نه میلیون و صد هزار ریال اعتبارى که به موجب قوانین مصوبه مورخه 28 اسفند 1310 و مورخه 22 شهریور 1311 و مورخه 26 آبان 1311 اعطا شده از محل عایدات انحصار قند و شکر به وزارت طریق بپردازد.

تبصره - اعتبارات مصوبه ساختمان راه‌آهن جنوب و راه‌آهن شمال شامل پرداخت مخارج تأمینیه راه از حقوق مأمورین تأمین و مخارج مربوطه به آن نیز می‌باشد.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - بنده موافقم‏

رئیس - فوریت لایحه مطرح است اشکالى ندارد؟ (خیر) آقایانى که با فوریت لایحه وافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده واحده مطرح است‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است براى ادامه عملیات ساختمانى راه‌آهن شمال و تعمیر اسکله بندر شاه و تراورس‌ها خط بین بندر شاه و شاهى و خرید ماشین قیراندود کردن تراورس‌ها در سال 1311 مبلغ نوزده ملیون و صد هزار ریال علاوه بر مبلغ هشتاد و نه میلیون و صد هزار ریال اعتبارى که به موجب قوانین مصوبه مورخه 28 اسفند 1310 و مورخه 22 شهریور 1311 و مورخه 26 آبان 1311 اعطا شده از محل عایدات انحصار قند و شکر به وزارت طریق بپردازد.

رئیس - ‌اشکالى نیست؟ (خیر) باز یادآورى می‌کنم قبل از رأى گرفتن که ما به 85 نفر احتیاج دایم داریم آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده و 78 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضر در موقع اعلام رأى 87 نفر به اکثرت 78 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان آقایان: فزونی - مؤید احمدی - دبیر سهرابی - مخبر فرهمند - تربیت - بیات ماکو - مهدوی - معتضدی - بوشهری - میرزا یانس - طالش خان - امیر دولتشاهی - میرزا اسدالله فقیه - فتوحی - مجد ضیایی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - جمشیدی - سهراب خان ساکینیان - رهبری - مفتی - کفایی - علی خان اعظم زنگنه - امیر حسین خان بختیاری - قراگوزلو - یونس آقا وهاب‌زاده _ مسعود ثابتی - اسدی - دکتر ضیایی - امیر ابراهیمی - ارکانی - دکتر ملک‌زاده - کازرونی - میرزا محمد‌حسین نواب - حاج میرزا حسین خان فاطمی - دبستانی کرمانی - خواجوی - ابوالحسن خان پیرنیا - باستانی - صفاری - روحی - دکتر امیر اعلم - دادور - احتشام‌زاده - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی - شریفی - مولوی - مقدم - حسنعلی میرزا دولتشاهی - هزار جریبی - حیدری - آقا سید محمد محیط - آخوند یار‌علی - دهستانی - لاریجانی - حاج میرزا حبیب­الله امین - ملک مدنی - عراقی - افبال - دکتر شیخ - فهیمی - محمد‌تقی خان اسعد - فتحعلی خان بختیار - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - معتصم سنگ - طباطبایی دیبا - طاهری - احتشام‌زاده - وهاب‌زاده - ثقة­الاسلامی - تهرانچی - میرزا محمد‌تقی خان طباطبایی - حاج محمد‌رضا بهبهانی - ایزدی - افسر - امیر عامری)

6. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر داخله به قید فوریت و تصویب آن‏

رئیس - آقاى وزیر داخله فرمایشى دارند؟

وزیر داخله - یک لایحه است راجع به اصلاح بودجه نظمیه چون بعضى اقلام خرج‌شان کسر آمده است و بعضى اعتبارات اضافى داریم که می‌خواهیم به مواد دیگر منتقل شود و چون در حدود اعتبار کل بودجه است و اعتبار اضافى نیست و مطلب هم مختصر و ساده است با قید فوریت تقدیم می‌کنم.

رئیس - قرأت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

نظر به این که بعضى از اعتبارات خرج هذه السنه اداره کل تشکیلات نظمیه به واسطه ترقى اجناس و زیاد شدن احتیاجات مخصوصاً در قسمت مجلس کسر آمده و تغییر و انتقال اعتبارات بعضى مواد بودجه ضرورت پیدا کرده است لهذا ماده واحده ذیل پیشنهاد و با قید فوریت تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده واحد - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 300000

+++

ریال از اعتبار ماده 650001 ریال از ماده 2 بودجه سال 1311 اداره کل تشکیلات نظمیه کسر و به اعتبار مواد ذیل اضافه نماید.

به ماده 11 براى مخارج ملزومات 20000 ریال‏

به ماده 14 براى مخارج تعمیرات 15000 ریال‏

به ماده 17 براى مخارج مسافرت مأمورین 20000 ریال‏

به ماده 23 براى مخارج محبوسین 300000 ریال‏

به ماده 25 براى مخارج کشف جنایات 10000 ریال‏

ــــــــــــــــــــــــــ

جمع 365000 ریال‏

رئیس – فوریت مطرح است. مخالفی نیست؟ (خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند.)

رئیس - تصویب شد. ماده واحده مطرح است.

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 300000 ریال اعتبار ماده 650001 ریال از ماده 2 بودجه سال 1311 اداره کل تشکیلات نظمیه کسر و به اعتبار مواد ذیل اضافه نماید:

به ماده 11 براى مخارج ملزومات 20000 ریال‏

به ماده 14 براى مخارج تعمیرات 15000 ریال‏

به ماده 17 براى مخارج مسافرت مأمورین 20000 ریال‏

به ماده 23 براى مخارج محبوسین 300000 ریال‏

به ماده 25 براى مخارج کشف جنایات 10000 ریال‏

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 365000 ریال‏

رئیس - در این هم ‌اشکالى نیست (خیر) آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده و 75 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حاضره در موقع اعلام رأى 87 نفر با کثرت 75 رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین آقایان: بیات ماکو - مفتی - معتضدی - مجد ضیایی - مهدوی - مخبر فرهمند - میرزا فتح­الله خان فزونی - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - دکتر ضیایی - میرزا محمد‌علی خان تربیت - فتوحی - سهراب خان ساکینیان - ملک‌زاده آملی - افخمی - حبیبی - میرزا اسدالله فقیه - طالش خان - میرز یانس - امیر دولتشاهی - بوشهری - علی خان اعظم زنگنه - قراگوزلو - امیر‌حسین خان بختیار - مسعود ثابتی - افسر - ناصری - حاج محمد‌رضا بهبهانی - محمد‌تقی خان اسعد - دبستانی کرمانی - امیر ابراهیمی - میرزا محمد‌حسین نواب - دکتر ملک‌زاده - امیر عامری - حاج میرزا حسین خان فاطمی - خواجوی - میرزا احمد خان صفاری - ابوالحسن پیرنیا - شریعت‌زاده - فرشی - زضا قلی خان باستانی - اسد ی - مقدم - دکتر سمیعی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - ثقة­الاسلامی - وهاب‌زاده - احتشام‌زاده - تهرانچی - میر سید احمد بهبهانی - لیقوانی - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - دکتر شیخ - فتحعلی خان بختیار- معتصم سنگ - دکتر سنگ - طباطبایی دیبا - ایزدی - دادور - اسکندری - مسعودی - مولوی - شریفی - دکتر احتشام - حاج میرزا حبیب­الله امین - اقبال - فهیمی - روحی - لاریجانی - آخوند یار‌علی - حیدری - اعتبار - هزار جریبی - ملک مدنی - عراقی)

7. شور و تصویب لایحه اعتبار محصلین اعزامى وزارت طرق‏

رئیس - آخرین نمره کارى است که امشب داریم‏ لایحه دیگر آقاى کفیل وزارت طرق راجع به محصلین قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى

به طورى که حاضر نمایندگان محترم مستحضر است بر طبق قوانین مصوبه به وزارت فواید عامه سابق و وزارت طرق فعلى اجازه داده شده بود شصت نفر محصل براى قسمت علمى راجع به راه‌آهن به اروپا اعزام و مخارج سالیانه هر یک را تا حدود هیجده هزار ریال پرداخت نمایند. از محصلین مذکور عده فعلاً در ممالک فرانسه - انگلستان - آلمان و غیره مشغول تحصیل می‌باشند مبلغ مصوب در قوانین فوق که به تومان منظور است تا آخر سنه ماضیه 1310 با اسعاری که دولت در موقع نیست عادى براى راه‌آهن خریدارى و ذخیره داشته مبادله و تکافوی مخارج محصلین را می‌نموده ولى چون از اول سال جارى ادامه ترتیب سابق میسر نیست و قیمت اسعار ترقى نموده لذا به هیچ وجه هیجده هزار ریال تکافو مخارج محصلین را ندارد و لازم شده است مخارج سالیانه هر یک به مبلغ دویست و ده (210) پهلوى طلا تعیین گردد. على هذا مواد ذیل را به قید یک فوریت پیشنهاد و استدعاى تصویب دارد.

+++

ماده اول - مجلس شوراى ملى مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمى و عملى مربوط به راه‌آهن را از قرار سالیانه حد متوسط نفرى دویست و ده (210) پهلوى طلا تصویب و به وزارت طرق اجازه می‌دهد. معادل این مبلغ وجه آن را به ریال نرخ روز از محل عایدات انحصار قند و شکر از وزارت مالیه دریافت دارد مخارج ایاب و ذهاب و سرپرستى محصلین مزبور از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر علاوه بر مخارج تحصیل به وزارت طرق تأدیه خواهد شد.

ماده دوم - در صورتى که مخارج سالیانه هر یک از محصلین مزبور در ماده فوق معلوم شود در نتیجه گرانى معیشت مملکتى که محصل در آن جا تحصیل می‌نماید تجاوز از مبلغ مقرره در این قانون نماید وزارت طرق مجاز خواهد بود کسر مخارج آن محصل را از صرفه‌جویی‌هاى مخارج سایر محصلین بپردازد.

تبصره - ماده واحده قانون سیزدهم خرداد ماه 1309 و تبصره یک از قانون اعزام محصلین راه‌آهن مصوب 26 مهر ماه 1309 مانعى و این قانون از اول فروردین 1311 قابل اجرا خواهد بود

رئیس - فوریت مطرح است. مخالفى نیست؟

دکتر طاهره - بنده مخالفم‏

رئیس - بفرمایید.

دکتر طاهرى - البته با اصل لایحه مخالفتى ندارم بنده ولى براى فوریتش یک دلیلى در لایحه ذکر نشده است (روحى - انتهاى مجلس) مقصود این است که لوایح بر طبق نظامنامه اصولاً باید دو شورى باشد مگر لوایح بودجه که یک شورى است. اگر یک احتیاجات ضرورى که تأخیر آن اسباب فوت یک منافعى شود پیش بیاید آن وقت لوایح باید فورى باشد کم کم کلیه لوایح این جز تشریفاتش وارد می‌شود که باید فورى باشد هر لایحه بدون این که ضرورتى داشته باشد فورى باشد حالا بنده مقصودم این نیست و با این لایحه هم مخالف نیستم اگر چنان چه به طور عادى هم بیاید به مجلس و در آن جلسه هم بگذرد تأخیرى نمی‌شود زیرا می‌رود به کمیسیون کمیسیون تصویب می‌کند جلسه آینده می‌آید به مجلس و می‌گذرد دلیلى هم براى فوریتش نیست بنده معتقدم که دولت بایستى رعایت این قسمت را بنماید که لوایحى را که می‌خواهد به قید فوریت تقدیم کند ادله براى فوریت داشته باشد که اگر تأخیرى شد تأخیرش موجب فوت یک منافعى می‌باشد مقصود عرض بنده این بود که رعایت این قسمت شود.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - عرض کنم همکار محترم خودم در موقعى که قانون راه‌آهن از مجلس می‌گذشت آقاى تقى‌زاده پیشنهاد کردند سالى دویست نفر شاگرد اعزام دارند. براى راه‌آهن البته این هم براى همان قانون آمده است و ادله فوریتش همان بوده است که قبلاً در بدو امر محصل رفته است و مخارج می‌خواهد و پول می‌خواهد و باید به او برسانند در اروپا می‌خواهد مخارج کند در نقاط مختلفه فرنگستان باید خرج به او بدهند سال و مجلس هم در حال انقضا می‌باشد و مسایل مالى را هم می‌دانید که از سالى به سال دیگر بردن مطابق قانون محاسبات عمومى مشکل است. مجلس هم در حال انقضا است به علاوه اگر ما بخواهیم به این ترتیب پیش برویم بیشتر از کارها می‌ماند. ادله‌اش هم ذکر شده بود منتها حضرتعالى توجه نگردید.

رئیس - آقا افسر

افسر - موافقم‏

رئیس - آقاى دشتى‏

دشتى - عرض کنم اظهارات آقاى دکتر طاهرى مخبر کمیسیون بودجه کاملاً صحیح است و دلایلى که آقاى روحى اظهار کردند این است که این لایحه خوب لایحه‌ای است در خوبى این لایحه تصور می‌کنم هیچ صحبتى نباشد و خیال می‌کنم که تمام نمایندگان رأى بدهند با این مسئله و لایحه هم که محصل براى تعلیم فنون مربوطه به راه‌آهن به اروپا برود بهترین لوایح است در اصل مقصود صحبت نیست در این جا دو مطلب است یکى اصول کلى است ما مى‌گوییم یک لایحه را دولت باید با قید فوریت تقدیم مجلس بکند که اگر آن لایحه به فوریت نگذرد و از این جلسه به جلسه دیگر بیفتد موجب خسران

+++

و زیانى بشود. عرض کنم اگر این لایحه نگذرد امشب و روز سه‌شنبه بگذرد آیا موجب خسران و ضررى می‌شود البته ما موافقت می‌کنیم که به فوریت رأى داده شود.

ولى اگر موجب خسران و زیانى نخواهد بود داعى ندارى که به قید فوریت رأى داده شود. عرض کنم یک مطلبى دیگر این که اصلاً ما موافقیم که شاگرد بفرستند به اروپا ولى این لایحه هم باید در آن دقت شود مثلاً بنده به نظرم رسید که راجع به خرج ایاب و ذهاب مبلغش معین نشده اصلاً خود این برخلاف ترتیب است برخلاف اصل است (روحى - هفتاد تومان) بله حالا بعد درست است که حساب می‌شود ولی این بر خلاف ترتیب است عرض کنم به طور کلى از این جور ‌اشتباهات جزیى ممکن است که در لایحه‌ باشد و اینها در کمیسیون رفع می‌شود اصلاح می‌شود و به اضافه لایحه چاپ می‌شود و نمایندگان می‌خوانند و از روى بصیرت رأى می‌دهند پس بنابراین اگر ما مخالفت داریم براى این نیست که لایحه بد است خیر با این ترتیب مخالفیم که مخالف اصل است براى این است که از روى بصیرت رأى بدهیم اگر ما با فوریت مخالفیم از براى همین است و الا از روى این نیست که اصل لایحه بد است یا ما اصولاً مخالفیم با اعزام محصل به اروپا خیر ما موافقیم ولى این ترتیب چون مخالف اصل است مخالف هستیم و این دلایل را هم نماینده محترم اظهار کردند که مجلس در شرف انقضا است و این مطابق یک قانون است که سابقاً گذشته است بنده عرض می‌کنم سابقاً این قانون گذشته همه هم موافقیم مجلس هم نزدیک است تمام شود ولى این لایحه اگر برود به کمیسیون پس‌فردا که روز جلسه است دوباره به مجلس خواهد آمد و‌اشکالى ندارد پس بنابراین استدلال اگر این طور باشد این استدلال را بنده مقنع ندانستم.

رئیس - آقاى افسر

افسر - فوریت لایحه منحصر به این نیست که اگر یک دقیقه دیرتر شود با یک جلسه دیر شود ضرر جبران ناپذیرى به دولت یا ملت وارد شود خیر. دو مطلب است یکى فوریت براى حق تقدم است در لوایح یعنى دو سه لایحه دارد دولت این لایحه حق تقدم دارد. این لایحه چندین دفعه آمده است و این فوریت دارد یعنى حق تقدم دارد یکى هم قسمت مطالعات. این لایحه این طور نیست که بى‌سابقه آمده باشد و مطالعه لازم داشته باشد لایحه این است که سابقا به آن رأى داده‌ایم (صحیح است) و ملاحظه فرموده‌اید در سنه 310 نوشته و این تکافو نمی‌کند یعنى به مشکل برخورده است و حالا وزارت طرق جهت اصلاحش این لایحه را آورده و البته هر چه زودتر رفع کنند البته بهتر است و از این طرف هم این شاگردها که می‌خواهند بروند تکلیف‌شان باید معلوم شود یک عده را محل بوده فرستاده‌اند و این عده که می‌خواهند بروند منتظرند ببینند که واقعاً این بودجه می‌گذرد به آنها مخارج می‌دهند یا این که خودشان داوطلب بروند یا این که وزارت طرق می‌فرستد و الا این قسمت تحصیلات باید معطل بماند پس هر چه زودتر این کار را بگذرانید بهتر است بله اگر چند تا لایحه آمده بود و موقوف به یک مقدمه و مطلب تازه براى ما بود عیبى نداشت که برود به کمیسیون ولى یک موضوعى است روشن یک مطلبى است واضح مسئله راه‌آهن است و یک محصلینى هم باید بفرستیم این مسئله اسعار و اینها هم نظایر زیاد دارد در لوایح دیگر هم وقتى که تکافو نمی‌کرد چاره نداشتند می‌آوردند و آن را اصلاح می‌کردند و به نظر بنده چیزى نخواهد بود و هیچ چیز هم نخواهد افزود و الان هم که کار نداریم و رأى می‌دهم و ضرورى هم نخواهد داشت که رأى بدهیم و یک چیزى کم کرده باشیم. رأى می‌دهیم و تکلیف دولت معلوم می‌شود تکلیف ما هم معلوم می‌شود.

وزیر داخله (آقاى منصور) - عرایضى را که بنده می‌خواهم بکنم همان توضیحاتى است که در لزوم فوریت آقایان فرمودند همین قدر اجمالاً عرض می‌کنم که البته اختلاف قیمت اسعار و ترقى مخارج معلوم است و ما وقتى که این حساب‌ها شده است و راپورت‌ها رسیده است خودش مدتى طول داشته است تا این که به این تصمیم منتهى شده است که باید یک تفاوت خرجى باشد چون این مدت ناچار

+++

مقتضى شده است و لزوم داشته است براى مطالعه قضیه حالا به یک موقعى رسیده‌ایم که فوریت پیدا شده است موضوع عبارت است از تأمین مخارج یک عده کثیرى از محصلین که در اروپا هستند و البته هر کارى عادى هم که باشد وقتى که از موقع خودش گذشت فوریت پیدا می‌کند و الا البته دولت این نظر را داشته است و مطیع این ترتیب بوده است که لوایح به موقع خودش شور بشود و به کمیسیون‌ها برود از این مطلب‌ها نخواستیم تجاوز کنیم فقط با این دلایل بوده است و برحسب ضرورت بوده است که تقاضاى فوریت شده است به علاوه وقت هم آقا یک قدرى تنگ است (صحیح است)

بعضى از نمایندگان - کافى است.

رئیس - آقایانى که با فوریت موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد. مذاکره در کلیات است مخالفى نیست‏

دشتى - لایحه را دو مرتبه بخوانند هیچکس چیزى نفهمید

رئیس - خوانده شود؟

دشتى - بله آقا نفهمیدم.

ماده اول - مجلس شوراى ملى مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمى و عملى مربوط به راه‌آهن را از قرار سالیانه متوسط نفرى دویست و ده (210) پهلوى طلا تصویب و به وزارت طرق اجازه می‌دهد معادل این مبلغ وجه آن را به ریال به نرخ روز از محل عایدات انحصار قند و شکر علاوه بر مخارج تحصیل به وزارت طرق تأدیه خواهد شد.

ماده دوم - در صورتی که مخارج سالیانه هر یک از محصلین مزبور در ماده فوق معلوم شود در نتیجه گرانى معیشت مملکتى که محصل در این جا تحصیل می‌نماید تجاوز از مبلغ مقرره در این قانون نماید وزارت طرق مجاز خواهد بود کسر مخارج آن محصل را از صرفه‌جویی‌هاى مخارج سایر محصلین بپردازد.

تبصره - ماده واحد قانون سیزدهم خرداد ماه 1309 و تبصره یک از قانون اعزام تحصلین راه‌آهن مصوب بیست و ششم مهر ماه 1309 ملغى و این قانون از اول فرودین 1311 قابل اجرا خواهد بود.

رئیس - مذاکره در کلیاتست. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - اولاً به همکار محترم آقاى روحى عرض می‌کنم بنده با سمت مخبرى کمیسیون بودجه بنده همیشه مدافع بوده‌ام از لوایح وزارت طرق این که عرض کردم مقصودم این است که کلیتاً بایستى الفاظ با معانى یک تناسبى داشته باشد. یعنى وقتى ما مى گوییم لایحه فورى است باید حقیقتاً لایحه فوریت داشته باشد نه این که تفنن و تفریح باشد مقصود بنده در این نبوده به طور کلى عرض کردم و الا با اعزام محصل در قسمت وزارت طرق به اروپا کاملاً ما موافق هستیم و مخصوصاً وضعیت فعلى هم خیلى طرف اطمینان است اما این را هم عرض کنم که همان طور که تمام لوایحى که مربوط به راه‌آهن است بدون این که نگاهش کنیم همین طور رأى داده‌ایم ولى بایستى به این کار مهم و مخارج زیادى که هست یک کنترل و نظارت‌های دقیقى هم بشود گاهى شنیده می‌شود اعتبار براى شمال و گاهى براى جنوب می‌گیرند. این پولى داده می‌شود از محل انحصار قند و چاى هم مملکت را در مضیقه می‌گذارد و چقدر طول دارد که مابه آن نتیجه برسیم و سالى چقدر پول گرفته‌اند از بابت انحصار قند و شکر حالا عجالتاً چیزى که خواستم عرض کنم این است که یک توضیحى داده شود تا حالا از این شاگردانی که اعزام شده‌اند آیا کسى مراجعت کرده است و تحصیل‌شان مدتش چقدر است (روحى - دو سال) در فرنگ و آیا وزارت طرق رضایت دارد از طرز تحصیل آنها از عملیات

+++

آنها و سرپرست آنها کیست و آیا سرپرست مخصوصى دارند یا جزء سرپرستى شاگردان اعزامى است که از طرف وزارت معارف رفته‌اند. اینها را خواستم آقاى کفیل محترم توضیحاتى بدهند که مجلس متحضر باشد از این کارهایى که می‌شود. (صحیح است)

کفیل وزارت طرق (سرتیب عبد المجید میرزا فیروز) - خیلى خوشوقت هستم که نماینده محترم این توضیحات را خواستند نسبت به محصلینى که امروز در مضیقه هستند به واسطه تغییر تسعیر که در این مقام محترم از آقایان تقاضا شده که چاره‌ای بکنند و به فوریت رأى بدهند. این که نرخ ثابتى معین شده است براى جلوگیرى از این مضیقه است اما شاگرادانى که در اروپا هستند از طرف وزارت طرق در ممالک مختلفه تحصیل می‌کنند در انگلستان هستند در فرانسه در بلژیک در آلمان و در آمریکا هم هستند و در هر مملکتى هم البته مخارج تفاوت می‌کند و البته نمی‌شود یکسان تصور کرد ما این جا هفتاد و دو نفر شاگرد علمى و عملى داریم که کار می‌کنند شاگردان علمى را سه سال یا چهار سال وزارت طرق از آنها پرستارى می‌کنند و نگاه می‌دارد و از بین شاگردهایى و جوانانى که در این جا دوره تحصیلات‌شان را خاتمه داده‌اند به طور مسابقه آنها را اعزام داشته‌اند و سرپرست هم دارند و در تحت سرپرستى سرهنگ ریاضى در فرانسه هستند و از اغلب آنها هم وزارت طریق به واسطه را‌پورت‌هاى جامعى که ماهیانه سرهنگ ریاضى از آنها می‌دهند از تحصیلات‌شان راضى هستند گمان می‌کنم توضیحات من کافى باشد.

رئیس - آقایان موافقین با ورود در مواد قیام فرمایند. (اکثیر قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - مجلس شوراى ملى مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمى و عملى مربوط به راه‌آهن را از قرار سالیانه حد متوسط نفرى دویست و ده (210) پهلوى طلا تصویب و به وزارت طرق اجازه می‌دهد معادل این مبلغ وجه آن را به ریال به نرخ روز از محل عایدات انحصار قند و شکر از وزارت مالیه دریافت دارد مخارج ایاب و ذهاب و سرپرستى محصلین مزبور از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر علاوه بر مخارج تحصیل به وزارت طریق تأدیه خواهد شد.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - در مواقع اعزام محصلین البته هر چه زیاد‌تر دقت بشود بهتر است و مجلس با آنها موافقت دارد و بنده نظری که داشتم در دو سه فقره دیگر هم که پیش آمد آن را به عرض مجلس رساندم و عقیده دارم همیشه که این مطلب پیش می‌آید به عرض مجلس برسانم و بعد هم باید خواست از دولت که این قسمت را پیش‌بینى نمایند و توجه داشته باشند. محصلینى که از طرف وزارتخانه‌ها فرستاده می‌شوند با این که شاید تحصیلات و محل تحصیل تفاوتى ندارد ولى مخارج‌شان متفاوت است این صرف‌نظر از این که براى آنها شاید در تحصیل اثر می‌کند در زندگانى آنها مؤثر است به محصل بعضى وزارتخانه‌ها طورى خرج تحصیل داده می‌شود و به قدرى زیادى است که شاگردهاى خصوصى اصلاً حاضر نیستند پرونده تحصیل کنند و حال آن که اگر این را آقایان وزرا همه بنشینند و مخارج را در نظر بگیرند بالاخره شاگرد وزارت طرق با وزارت معارف هیچ فرقى ندارند با هم و هر دو محصل هستند و هر دو هم در بلژیک یا در فرانسه کار می‌کنند یکى مخارجش هست شانزده لیره یکى دوازده لیره یکى پانزده لیره اینها براى چه اختلاف دارند. معلوم می‌شود که مطالعه کامل در این قسمت نمی‌شود یعنى هر وزیرى روى فکر و نظر خودش معین می‌کند نه روى احتیاجات و این البته صرف‌نظر از این که شاید در کار و زندگانى اشخاص و محصلین مؤثر است اساساً می‌رساند که یک مطالعه کاملى در این باب نمی‌شود این است که بنده لازم دانستم در این باب یک تذکرى بدهم و در دفعات دیگر هم یادآورى کردم و استدعا می‌کنیم این قسمت را رعایت بفرمایند که وزارت معارف یا سایر وزارتخانه‌ها که محصل می‌فرستند به فرنگ و در یک محل مبلغ در نظر بگیرند و زندگانی‌شان را یک جور تأمین نمایند.

+++

وزیر داخله - این نکته را که فرمودند اساساً صحیح است و وزارت معارف و سایر وزارتخانه‌ها که محصل به اروپا فرستاده‌اند این نکته را در نظر داشته‌اند و البته رعایت هم می‌کنند ولى چیزى که هست و این که اسباب اختلاف می‌شود در مخارج نوع تحصیلات است و خصوصاً در قسمت‌های عملى مثلاً وزارت طرق یک عده محصل دارد که علاوه بر تحصیلاتى که کردند یک قسمت‌های فنى را هم باید تحصیل کنند و البته این مخارجش غیر از شاگردى است که در کلاس مشغول کار است یا شعبه طب را می‌خواند (صحیح است) و حقوقى را هم که به اینها می‌دهند باید فرق داشته باشد در ممالک مختلفه فرق دارد امروز تسعیر پول فرق می‌کند این اختلافات که پیش می‌آید در ظاهر امر تفاوت می‌کند ولى در سایر مطالب البته هیچ تفاوتى ندارند.

رئیس - آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم - در صورتى که مخارج سالیانه هر یک از محصلین مزبور در ماده فوق معلوم شود در نتیجه گرانى معیشت مملکتى که محصل در آن جا تحصیل می‌نماید تجاوز از مبلغ مقرره در این قانون نماید وزارت طرق مجاز خواهد بود کسر مخارج آن محصل را از صرفه‌جویى‌هاى مخارج سایر محصلین بپردازد.

تبصره - ماده واحده قانون سیزدهم خرداد ماه 1309 و تبصره یک از قانون اعزام محصلین راه‌آهن مصوب بیست و ششم مهر ماه 1309 ملغى و این قانون از اول فروردین 1311 قابل اجرا خواهد بود.

رئیس - آقاى شریعت‌زاده‏

شریعت‌زاده - بنده نظرى داشتم این جا می‌نویسد قوانین سابقه ملغى است و این قانون از اول فروردین اجرا می‌شود اگر منظور این است که قانون سابق که تحویز مخارج را می‌کند ملغى باشد در این دو ماهه که نمی‌شود آن وقت چه کار خواهند کرد چون نمی‌شود پرداخت اگر از اول فروردین این قوانین ملغى می‌شود که تبصره این قسمت را نمی‌رساند.

رئیس - آقاى روحى‏

روحى - بنده معتقدم یک مرتبه تبصره را بخوانند اگر‌ اشکال وارد است که رفع شود و نوشته شود از اول فروردین 1312 ملغى است قوانین سابقه و این قانون اجرا می‌شود.

مؤید احمدى - در تبصره است.

رئیس - بخوانید

تبصره - ماده واحد قانون 13 خرداد ماه 1309 و تبصره یک از قانون اعزام محصلین راه‌آهن مصوب 26 مهر ماه 1309 ملغى و این قانون از اول فروردین 1311 قابل اجرا خواهد بود.

نمایندگان - صحیح است. ‌اشکالى ندارد

رئیس - ‌اشکالى نیست؟

نمایندگان - خیر درست است مطلب‏

وزیر داخله - این جا در آخر تبصره ماده دوم نوشته شده است قابل اجرا خواهد بود بنده تصور می‌کنم به جاى این جمله بهتر است نوشته شود به موقع اجرا گذاشته خواهد شد این اصلاح عبارتى به نظر بنده لازم است (صحیح است)

رئیس - آقاى تهرانچى‏

تهرانچى - عرض کنم که بنده در اول اجازه خواسته بودم نوبه به بنده نرسیده بنده توضیحى می‌خواستم بدهند در ماده اول نوشته شده پهلوى طلا این که این جا در ماده قید شده پهلوى طلا آیا منظور چیست؟ منظور پهلوى است که صد ریال است یا منظورشان پهلوى طلا است که تفاوت پیدا می‌کند و 13 تومان و کسرى قیمتش است بالاخره با ریال حساب می‌شود که سیزده تومان کسرى است یا با صد و بیست و چهار فرانک با لیره هشتاد و پنج فرانک قیمت لیره کاغذى فعلى (خیر آقا 124 فرانک است) به هر حال از این پهلوى مقصودشان چه است توضیح بدهند که پهلوى طلا صد ریال است با 124 فرانک است یا لیره کاغذى 85 فرانک چه منظورى است این را توضیح بدهند.

+++

وزیر داخله - چون مطلب مربوطه به معاملات اسعارى است براى این که فرخ ثابت اسعار خارجى در نظر است به این جهت پهلوى طلا نوشتیم (صحیح است).

رئیس - آقایانى که با ماده دوم با اصلاحى که آقاى وزیر داخله یاد‌آورى کردند موافقت دارند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.

مذاکره در کلیات ثانى است مخالفى نیست؟ (اظهار نشد) آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 77 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حضار در موقع اعلام رأى 88 نفر به اکثریت 77 رأى تصویب شده

(اسامی موافقین آقایان: ثقة­الاسلامی - طباطبایی دیبا - دکتر سنگ - معتصم سنگ - محمد‌علی میرزا دولتشاهی - محمد‌تقی خان اسعد - فتحعلی خان بختیار - دکتر شیخ - اقبال - فهیمی - ملک مدنی - هزار جریبی - اعتبار - ارکانی - یارعلی - حیدری - اقا سید محمد محیط - دکتر احتشام - دادور - لاریجانی - دکتر امیر اعلم - حسینقلی خان نواب - عراقی - دکتر سمیعی - مسعودی خراسانی - شریفی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مولو ی- مقدم - فتح­الله خان فزونی - مخبر فرهمند - مؤید احمدی - دبیر سهرابی - میرزا محمد‌حسین نواب - کازرونی - حاج محمد‌رضا بهبهانی - دکتر ملک‌زاده - دبستانی کرمانی - امیر عامری - امیر ابراهیمی - خواجوی - ابوالحسن خان پیرنیا - شریعت زاده - میرزا احمد خان صفاری - معتضدی - رضا قلی خان باستانی - مفتی - اسدی - یونس آقا وهاب‌زاده - مهدوی - میرزا محمد‌علی خان تربیت - طالش خان - میرزا یانس - بوشهری - دکتر طاهری - علی خان اعظم زنگنه - امیر دولتشاهی - امیر‌حسین خان بختیار - همراز - ملک‌زاده آملی - میرزا اسدالله فقیه - افسر - مجد ضیایی - فتوحی - اسکندری - سخراب خان ساکینیان - مسعود ثابتی - قراگوزلو - دهستانی - روحی - ایزد ی - احتشام‌زاده - کفایی - لیقوانی - ناصری - بهبهانی - تهرانچی)

8. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر اجازه مى فرماییدجلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده سه‌شنبه پس‌فردا ساعت هفت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده (صحیح است)

(مجلس ساعت ده بعد از ظهر ختم شده)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

قانون

اصلاح بودجه 1311 وزارت پس و تلگراف

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ششصد و بیست و دو هزار ریال (622000) و پانصد و پنجاه پهلوی از بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف و بودجه کل مملکتی از اعتبارات مشروحه ذیل :

بودجه وزارت پست و تلگراف

شرح اعتبار

میزان اعتبار

مبلغی که کسر می‌شود

باقی

1 - ماده 3 از فقره 2

2 - ماده 4 از فقره 2

3 - ماده 6 از فقره 2

4 - ماده 7 از فقره 2

بودجه کل مملکتی

ماده 1 فصل 9 بودجه مملکتی 1311

خرید دستگاه‌های بی‌سیم

سیم کشی‌های جدید

مخارج اعزام نماینده به کنفرانس مادرید

خرید اتومبیل

20160610

17121پهلوی

800000

2350000

750 پهلوی

55000 ریال

430000

182000

550 پهلوی

10000 ریال

370000ریال

2168000ریال

200 پهلوی

45000 ریال

180000

622000ریال

550 پهلوی

19980610ریال

17121 پهلوی

کسر و به اعتبار مواد ذیل علاوه نماید.

شرح اعتبار

میزان اعتبار

مبلغی‌ که‌ علاوه می‌شود

جمع

1 – ماده 11 از فصل 2 خرید ملزمات

2 – ماده 12 از فصل 2 مطبوعات

3 – ماده 14 از فصل 2 کرایه و تعمیرات و غیره

4 – ماده 17 از فصل 2 خرج سفر و علیق اسب

5 – ماده 18 از فصل 2 مخارج اتومبیل

6 – ماده 19 از فصل 2 ملبوس مستخدمین جزء

7 – ماده 33 از فصل 3 صرف قوه و تعمیر سیم

8 - ماده 2 از فصل 9 بودجه مملکتی ساختمان عمارت پست و گمرک

200000 ریال

80000 ریال

665000 ریال

450000 ریال

19600 ریال

60000 ریال

390000 ریال

2000 پهلوی

جمع

900000 ریال

جمع کل

145957 ریال

20000 ریال

86420 ریال

89023 ریال

11000ریال

2600 ریال

87000 ریال

550 پهلوی

442000 ریال

550 پهلوی

180000 ریال

626000 ریال

550 پهلوی

345957 ریال

100000 ریال

751420 ریال

539023 ریال

30600 ریال

626600 ریال

477000 ریال

2550 پهلوی

1080000 ریال

+++

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

تفریغ بودجه سنه مالى یک هزار و سیصد و دو مملکتى‏

ماده اول - حساب عمل بودجه کل سنه مالى یک هزار و سیصد و دو شمسى جمعاً و خرجاً به مبالغ ذیل بالغ است‏:

عایدات 231118597 قران‏

مخارج 23347004735 قران‏

تفاضل مخارج نسبت به عایدات 235145035 قران‏

ماده دوم - مجلس شوراى ملى حساب بودجه کل سنه مالى یک هزار و سیصد و دو شمسى مملکتى را که به شرح مذکوره در فوق می‌باشد تصویب و مفاصاى آن را به دولت تسلیم می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

نوزده میلیون و یک صد هزار ریال اعتبار اضافى براى عملیات ساختمانى و مخارج مربوطه به راه‌آهن شمال‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است براى ادامه عملیات ساختمانى راه‌آهن شمال و تعمیر اسکله بندرشاه و تراورس‌هاى خط بین بندر شاه و شاهى و خرید ماشین قیراندود کردن تراورس‌ها در سال 1311 مبلغ نوزده میلیون و صد هزار ریال علاوه بر مبلغ هشتاد و نه میلیون و صد هزار ریال اعتبارى که به موجب قوانین مصوبه مورخه 28 اسفند 1310 و مورخه 22 شهریور 1311 و مورخه 26 آبان 1311 اعطا شده از محل عایدات انجمن قند و شکر به وزارت طرق بپردازد.

تبصره - اعتبارات مصوبه ساختمان راه‌آهن جنوب و راه‌آهن شمال شامل پرداخت مخارج تأمینیه راه از حقوق مأمورین تأمین و مخارج مربوطه به آن نیز می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

اصلاح بودجه سال 1311 اداره کل تشکیلات نظمیه‏

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ سیصد هزار (300000) ریال از اعتبار ماده (1) و شصت و پنج هزار (65000) ریال از ماده 2 بودجه سال 1311 اداره کل تشکیلات نظمیه کسر و به اعتبار مواد ذیل اضافه نماید:

به ماده 11 - براى مخارج ملزومات 20000 ریال‏

به ماده 14 - براى مخارج تعمیرات 15000 ریال‏

به ماده 17 - براى مخارج مسافرت مأمورین 20000 ریال

+++

به ماده 23 - براى مخارج محبوسین 300000 ریال‏

به ماده 25 - براى مخارج کشف جنایات 10000 ریال‏

ــــــــــــــــــــــــــــ

جمع 365000 ریال‏

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

قانون

راجع به مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمى و عملى مربوطه به راه‌آهن‏

ماده اول - مجلس شوراى ملى مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمى و عملى مربوط به راه‌آهن را از قرار سالیانه حد متوسط نفر دویست و ده (210) پهلوى طلا تصویب و به وزارت طرق اجازه می‌دهد معادل این مبلغ وجه آن را به ریال نرخ روز از محل عایدات انحصار قند و شکر از وزارت مالیه دریافت دارد. مخارج ایاب و ذهاب و سرپرستى محصلین مزبور از محل اعتبار عایدات انحصار قند و شکر علاوه بر مخارج تحصیل به وزارت طرق تأدیه خواهد شد.

ماده دوم - در صورتی که مخارج سالیانه هر یک از محصلین مزبور در ماده فوق معلوم شود در نتیجه گرایى معیشت مملکتى که محصل در آن جا تحصیل می‌نماید تجاوز از مبلغ مقرر در این قانون نماید وزارت طرق مجاز خواهد بود کسر مخارج آن محصل را از صرفه‌جویی‌های مخارج سایر محصلین بپردازد.

تبصره - ماده واحده قانون سیزدهم خرداد ماه 1309 و تبصره یک از قانون اعزام محصلین راه‌آهن مصوب بیست و ششم مهر ماه 1309 ملغى و این قانون از اول فروردین 1311 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه یازدهم دى ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293358!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)